Archiv za leden, 2012

Pokud by křesťan volit?

Úterý 31 ledna 2012

COGwriter

Čtyři muži z republikánské strany, jsou stále poněkud stojí v jejich snaze sesadit americký prezident Obama a dostat svou práci.

K dispozici jsou dva katolíky , jeden mormonský , a jeden Křtitele běží pro republikánskou nominaci, aby se spustit proti poměrně bezbožný demokrata Baracka Obamy (který také tvrdí, křesťanskou víru).

Pokud by skuteční křesťané hlasovat?

Pokud demokracie měl být sankcionováno v Bibli pro křesťany, zcela jistě by to být sankcionováno v Novém zákoně. Řecké a římské demokratické praxe byly široce známý poté. Demokracie není americký vynález (ani je republikánská forma vlády).

V Novém zákoně čteme o Ježíše jmenování apoštolů. Pavel píše, že Bůh nejprve jmenuje apoštoly sekundárně proroky, atd pro povznášející Kristovo tělo (Efezským 4: 11,12).

Když Jidáš potřeboval vyměnit (po jeho zradu Ježíše a jeho sebevraždě), apoštolové neměli volby, oni následovali biblický příklad hledání Boží vůle:

Ty, ó Pane, kteří vědí srdce všech, show, která z těch dvou, které jste vybrali ... A oni obsadil své pozemky. (Skutky 1: 24,26).

Všimněte si, že apoštolové nerozhodl, že oni byli kvalifikovaní vidět do srdce člověka.

Někteří psali, že různé formy demokracie jsou nyní přijatelné, protože se domnívají, že některé verše v knize Skutků znamenat to. Primární verše se zdají být v příběhu Skutků 15. Ve Skutcích 15 mnohé z apoštolů a starších sešli k diskusi obřízky a Gentile věřící. Množství poradců byl použit k projednání této záležitosti. Někteří mají pocit, že používáte radu svědčí o demokracii. Nicméně skutečnost, že bylo použito velké množství poradci nemění Boží formu vlády. Ve Starém zákoně čteme, že nejen Bůh vždy podporovala tuto praxi (Př 11:14), můžeme také dočíst, že Bůh sám zabýval v něm (II Chron 18, 18-21); tedy skutečnost, že někteří z vedení církve následovat tuto praxi pouze ukazuje, že Boží vládní praxe ze Starého zákona měly být i nadále.

Je zajímavé si všimnout, něco jiného uvedené v knize Skutků,

"A teď říkám vám, aby od těchto mužů a nechat je na pokoji; protože pokud tento plán nebo tato práce je z lidí, bude to k ničemu; ale pokud je to z Boha, nemůžete ho svrhnout, abyste nebyli dokonce nalézt bojovat proti Bohu "(Skutky 5: 38-39)

T hadice, kteří volit ve světských volbách zřejmě věří, že vědí aspekty plánu Boha, že neexistuje žádný způsob, jak člověk by mohli vědět. Přesto, podívat se na to, co Bůh řekl Samuelovi, jeden jasně volal a jmenovaným Bohem, když Samuel myslel, že ví, kdo by měl být příští král nad Izraelem,

Tak to bylo, když přišli, aby se podíval na Eliaba a řekl: "Jistě pomazaného Hospodinova je před ním." Ale Hospodin řekl Samuelovi: "Nedívej se na jeho vzhled, nebo na vrcholu své postavy, protože já odmítli ho. Pro Hospodin nevidí, jak člověk vidí; pro člověka dívá na vnější vzhled, ale Hospodin se dívá na srdce "(1 Sam 16: 6-7).

Je také zajímavé si uvědomit, že mnoho lidí, kteří věří, že Nový zákon sankce demokracie také věří, že Boží budoucí vládnoucí vládě (v Božím království) nebude demokracie.

Ježíš řekl apoštolům, že by byli vládci nad dvanácti kmenů Izraele v jeho království (Lukáš 22:30). Ježíš si vybral učedníky, neměli dostat své pozice před jakoukoli formou demokracie (Jan 15:16, 6:70). Bůh, a ne člověk, vybral Davida za krále nad Izraelem původně (Skutky 13:22) a byl také vybrán ho, aby byl králem nade vším Izraelem ve světě dopředu (Jer 30: 9).

Mimochodem, Ježíš řekl, že Bůh Otec vyhradil, kteří budou mít určité pozice autority v Božím království (Mt 20:23). Odměny v království bude Ježíš "dát (Zj 22:12); nebudou pro lidi, aby se pro sebe.

Demokracie nebude Boží forma vlády v Jeho království.

Proč?

Jedním z mnoha problémů hlasování je, že žádný člověk si myslí, že způsob, jakým Bůh dělá.

"Pro mé myšlenky nejsou vaše myšlenky, ani jsou vaše cesty mé", praví Hospodin (Iz 55: 8).

Když byl Ježíš na zemi vyhlásil evangelium království Božího, a řekl lidem, aby činili pokání (Marek 1: 14-15). Ježíš odmítl účastnit se i ty nejzákladnější vládní rozhodnutí, když byl na zemi (Lukáš 12: 13-14).

I když Ježíš učil, že bychom měli platit daně (Mt 22: 17-21), On také učil, že Jeho království není z tohoto světa (John 18:36). Ježíš učil své učedníky, aby jít do světa a kázat evangelium všem (Mat 28: 19,20). Ježíš řekl, že jeho učedníci měli být ve světě, ale ne z ní (Jan 17:16).

Apoštol Petr jasně pochopili. On psal, že být součástí Božího lidu udělal jednu část svatého národa (I Pet 2: 9). Apoštol Pavel napsal, že tento přítomný svět byl zlý (Gal 1: 4). Bible varuje před důsledky jsou součástí světových systémů a jejich vládami a říká nám, aby se z ní a být oddělené (Zj 18: 2-5).

Podívejte se, co Bible učí se stane v posledních dnech, a to, co křesťané jsou dělat o tom,

Ale vím, že to, že v posledních dnech budou nebezpečné časy přijde: Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, chlubní, pyšní, zlolejci, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, bez lásky, nemilosrdných, pomlouvači, bez sebeovládání , brutální, potupníci dobrých, zrádců, svéhlavý, povýšeným, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha, které mají formu zbožnosti, ale popírají jeho sílu. A od takoví lidé odvracejí! (2 Tim 3: 1-5).

Všimněte si, že Boží slovo nepovzbuzuje hlasování jako řešení.

Pavel řekl, že křesťané mají být vyslanci Krista (II Kor 5:20). Velvyslanci často žijí v cizích zemích, z nichž některé jsou zjevně nepřátelské k jejich víry. Velvyslanci, ačkoli oni žijí v jiných společnostech, nezahrnují se v politice společností, které žijí. Je čas, aby Boží lid převzít vládám tohoto světa, ale to ještě není (John 18:36 , Dan 7: 17-18). Bude to po druhém příchodu Ježíše (I Tes 4:16, Rev 11:15).

Pro křesťany, Petr napsal,

Ale vy jste rod vyvolený lid, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu, že můžete prohlásit chvály toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Jakmile jste nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; jakmile jste se nedostali milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. Vážení přátelé, žádám vás, jako cizinci a cizinci ve světě, aby se zdržely hříšných tužeb, které válku proti vaší duše. Žít takové dobré život mezi pohany, že, i když vás obvinit dělá špatně, mohou viděli vaše dobré skutky a oslavovat Boha v den, kdy nás navštíví. Odeslat sami pro Pána, aby každému orgánu zřízeného u mužů: zda králi, jako vrcholný orgán, nebo k guvernérům, kteří jsou odesílány jím potrestat ty, kdo dělat špatně a pochválit ty, kteří pravdu. Pro to je vůle Boží, že tím, že dělá dobře, měli byste ztišit neznalý řeči o hlupáků (1 Petr 2: 9-15).

Cizinci, samozřejmě, nehlasují.

Nyní Bible zmiňuje jednu konkrétní hlas apoštol Pavel (zatímco on byl ještě Saul, a tudíž nekonvertovaný). Všimněte si, co řekl později o něm:

Vskutku, Já sám jsem si myslel, musím dělat mnoho věcí v rozporu s jménu Ježíše Nazaretského. To jsem také dělal v Jeruzalémě, a mnohé z svatých zavřel jsem ve vězení, vzav moc od předních kněží; a když oni byli dáni k smrti, jsem obsadil můj hlas proti nim (Skutky 26: 9-10).

A zatímco nahoře je sama o sobě deku odsouzení všech hlasování, to je jediný případ, kdy slovo "hlas" nebo "hlasování", je v Bibli. A to ukázat, že i nábožensky horliví / konzervativní jednotlivci ne vždy volit správně a může dělat mnoho věcí, proti jménu Ježíše Nazaretského.

Nevěřím, že Bible sankce křesťané hlasování v tělesných volbách. Nedomnívám se, že nadcházející volby prezidentské v USA nebo voleb v jiných Anglo-pocházející národy budou mít za následek typem pokání, že tyto národy služeb.

Některé články možná související zájmu mohou zahrnovat:

Pokud by křesťan Hlasovat? Tento článek poskytuje některé biblické zdůvodnění na toto téma. By Ježíš hlasovat pro prezidenta / premiérem? Je hlasování v Bibli? To je předmětem křesťané musí pochopit.
Polycarp, Herbert W. Armstrong, a Roderick C. Meredith na církevní vládu Jaká forma vládnutí se prvotní církev mít? Bylo to hierarchické? Která forma vládnutí by se dalo očekávat, že v Philadelphia ostatkům? Lidé rozhodnou a / formuláře nebo výboru liché diktatury, nebo stejný typ, který Philadelphia éra sama?
Věděli Brzy církev Teach Chiliasmus? Byl tisíciletí (někdy nazývaný chiliasmu) učil prvotními křesťany? Kdo ji odsoudil. Bude Ježíš doslova vládnout 1000 let na Zemi? Je to doba v blízkosti?
Anglo - Amerika v Prophecy a ztracených skupin Izraele Jsou Američané, Kanaďané, Britové, skotský, velšský, Australané, Anglo-jižní Afričani, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane s Židů v Izraeli? Bůh potrestal USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?
Bude Anglo-Národy rozdělit a mít lidi vzato jako otroci? Budou země Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu být rozdělena? Co Bible proroctví učit? Existují non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo bude dělit ty země? Kdo skončí s pozemky a lidem?
Proroctví Barack Obama? Osm důvodů, proč Barack Obama je apokalyptický a osm důvodů, proč Barack Obama není antikrist. Tento článek obsahuje mnoho biblických a non-biblická proroctví, z celého světa, které se zdají diskutovat Barack Obama. Líbilo se Nostradamus předpovídat Barack Obama se zabývá Antikrista? Might Barack Obama půdu pro krále Severu a Jihu, jako alespoň jeden šíitský proroctví navrhuje? To je nejdelší a nejvíce kompletní článek na této stránce na Barack Obama proroctví. Přečtěte si ho a sami rozhodnout, jestli prezident Obama se zdá být splnění různých proroctví.
Barack Obama, proroctví, a zničení Spojených států Někteří tvrdí, že Barack Obama je prorokoval "syn Keni", založený na časné psaní 20. století.
Kanada v proroctví: Co Má Bible proroctví, katolická proroctví, a další předpovědi Navrhnout o budoucnost Kanady? Tam jsou proroctví, které naznačují zapojení s Kanadou. A mnoho z nich není pozitivní o své budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč není End-Time King of the West v biblických proroctví? Je Spojené státy Král Západu? Pokud ano, co to vlastně znamená pro USA a jejich spojenců Anglo.
Je Tony Blair Apocalyptic? bývalý premiér Spojeného království konvertoval ke katolicismu krátce poté, co opustil svůj úřad a byl aktivní v evropských záležitostech. Jakou roli by mohl hrát?

Východ versus Západ: Rusko, Čína, Indie a Nepřátelské sankce na Írán a Sýrii

Úterý 31 ledna 2012

COGwriter

Rusko, Čína, a Indie se nespolupracují s typem sankcí EU a USA chce pro Írán a Sýrii:

Globální "velmocenské politiky" se vrací do Středním Východě

Podle Petera Apps , politická rizika korespondent

LONDON | Tue 31 leden 2012 07:28 EST

(Reuters) - s Ruskem odesílání válečné lodě odradit zahraniční intervence v Sýrii, a Čína vypracovány hlouběji do Íránu konfrontaci se Západem, "velkou sílu" politika se rychle vrací na Středním východě ... Oba signalizuje jasný záměr, aby se zabránilo " Změna režimu "intervence v Sýrii ; ale ruská rozmístění své vlajkové lodi letadlové lodi a doprovody do přístavu Sýrie z Tarsu tento měsíc kreslil tvrdší, než je obvyklé linky v písku ... "Pokaždé, když Západ zpřísňuje vodítko, Peking tiše využije malátný," říká Thomas Barnett, bývalý stratég pro americké námořnictvo ...

Washington Post 31 leden 2012-Mumbai, Indie - Indie se připojil Čínu v tom, že nebude snížit zpět na dovozu ropy z Íránu, a to navzdory tuhými nových sankcí USA a evropských, jejichž cílem je tlačit Teherán přes jeho jaderného programu.
Od Steve Gutterman | Moskva (Reuters) - senior ruský diplomat úterý řekl, že tlak na přijetí západní-arabský návrh Rady bezpečnosti OSN ... Rusko a Čína vetovaly evropské zpracovaný rezoluci o Sýrii v říjnu.

Syrská opozice: Rusko, Írán riskovat vztahy s budoucím Sýrií

Ynetnews - 31.ledna 2012

Syrská člen opozice Fahed Al-Masri řekl libanonský rozhlasovou stanici, že úsilí Ruska a Íránu jsou dělat, aby zachránil prezidenta Asada režimu se odrazí v budoucích vztazích zemí se Sýrií. "Rusko ztratí svou poslední oporu na Blízkém východě a v Sýrii, "řekl a dodal, že pokud Moskva i nadále bránit postoj mezinárodního společenství o Sýrii ...

Takže tři geograficky největší pravomoci východu užíváte stojí v ostrém kontrastu k Západu. Bible nakonec ukazuje, že zjevně rusko-vedl euroasijská konfederace bude trvat na zbývající sílu na Západě (který v té době bude v čele s Evropskou krále severu). A Čína a Indie se zdají být prorokoval na podporu rusko-vedl konfederaci.

Ale to bude později, těsně před návratem Ježíše Krista (Zjevení 09:16, 16: 12-16).

V tomto okamžiku východ hraje nebezpečnou hru, že je pravděpodobné, že ztratí, alespoň v diplomatické smyslu.

Bez ohledu na to, jaké jsou jejich ekonomické zájmy, ani Rusko ani Indie chtějí islámskou moc, aby povstali. A vzpírat západní sankce, snad ty národy, se domnívají, že rozdělení islámský svět do Íránu a Sýrie, zbytek arabských národů, turecké národy, Pákistánu, Afghánistánu, a Indonésie, že toto rozdělení zabrání islámském světě sílu z zvedat ,

Pokud se domnívají, že oni jsou v omylu.

Islámský výkon ( král jihu biblické proroctví), zřejmě vedené arabský moci, bude stoupat vzhůru. Podporou Sýrii, jak to bylo, bude Rusko odcizit arabský svět (Arabská liga má tendenci podpořit Západ v souvislosti se Sýrií a není konkrétní fanoušek Íránu). Sýrie nebude pokračovat, jak je, a Íránu mohou být neutralizovány, alespoň do určité míry.

Jaké tři východní síly jsou v podstatě dělat, je říkat arabskému světu, že je na tom lépe spolupracovat s Evropany, než s Ruskem, Čínou či Indií. A spolupráce mezi arabskými a evropskými světa je něco, co bude dočasně dělat (Daniel 11:27; Žalm 83: 3-8).

Čína, samo o sobě, je zájem o zdroje, jako je ropa a miluje využít nákupu příležitosti, že západní sankce, například, může poskytnout. Přesto Čína potřebuje trhy Západu víc, než ve skutečnosti potřebuje íránskou ropu. Totéž v podstatě platí pro Indii.

Írán a Sýrie jsou opravdu není do Ruska, Číny a Indie tak důležité, že je bude zálohovat bez ohledu na to, co (i když tam bude budoucí spojenectví s Peršany / Íránci, ale tohle je pro dobu po tisícileté panování Krista a je popsána v Ezekielovi 38: 1-9).

Takže i přes gesta z těchto tří východních mocností, realitou je, že Západ bude získat největší vliv na Blízkém východě od toho, co se děje nyní.

Írán nebude vůdce krále Jihu, a co přežije v Sýrii (viz Izaiáš 17: 1), bude zřejmě podpoří nadcházející arabský vůdce Daniel 11:40. Pokud se ti v Rusku, Číně a Indii chápat biblické proroctví lépe, oni by si uvědomit, že jejich současný stánek snad by měl být upraven v souvislosti s Íránem a Sýrií.

Ti, kteří zájem dozvědět se více mohou chtít studovat v následujících článcích:

Rusko: Jeho počátky a prorokovali Future Rusko v proroctví. Kde se Rusové pocházejí? A co ty, na Ukrajině? Co je prorokoval pro Rusko a jeho spojenci? Co budou dělat, aby Evropanům, které podpořily Bestii na konci?
Je Rusko King of the North? Někteří tvrdí, že je. Ale co Bible učí?
Indie, jeho biblické Minulost a budoucnost:? Jakékoliv Svědek Bible pojednává o původ těch indického dědictví a popisuje některé z svědka jim (včetně těch v Bangladéši, Pákistánu, a na Srí Lance).
Čína, její biblický Minulost a budoucnost, část 1: Genesis a čínské znaky Kde se čínští lidé pocházejí? Tento článek obsahuje informace o tom, že čínští lidé musí vědět o různých účtech v knize Genesis až do jejich rozptýlení po Babylonské věže.
Čína, její biblický Minulost a budoucnost, část 2: Sabbath a některé z Boží svědek v Číně Kdy se křesťanství poprvé přišel do Číny? A je tu brzy důkaz, že pozorované sedmý den sobotu?
Asie v proroctví Co je Ahead pro Asii? Kdo jsou "králové z východu"? Co se stane, aby téměř všechny čínské, Rusové, Indů, a jiní v Asii? Čína v proroctví, kde? Kdo má 200000000 muž armády v souvislosti s Armageddon?
Kdo je králem severu? Je tam jeden? Do biblické a římskokatolické proroctví poukazují na stejný vůdce? Měl by být následován? Kdo bude králem severu popisované v Daniel 11? Je jaderný útok prorokoval stane s anglicky mluvící národy ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu? Kdy se 1335den, 1290 dnů, a 1260 den (čas, časy a půl času) Daniel 12 začít? Kdy Bible ukazuje, že ekonomický kolaps bude mít vliv na Spojené státy?
Existuje budoucnost King of the South? Někteří už věří, musí existovat. Možná Egypt, islám, Írán, Arabové, nebo Etiopie se zapojit? Možná to král nazvat Mahdi? Co říká Bible?
Arab a islámský svět V Bibli, historie a proroctví Bible pojednává o původ arabském světě a diskutuje na Blízkém východě proroctví. Co čeká na Blízkém východě, a ti, kteří následují islám? Co imáma Mahdího? Co čeká na Turecko, Írán, a ostatní non-arabské muslimy?

Evropa souhlasí s tím, aby Closer fiskální unii

Pondělka 30 leden 2012

Evropská unie Babylonská věž Plakát

COGwriter

Evropané poněkud mají další dohodu o užší fiskální unie:

30.ledna 20122

Stephen Fidler, Laurence Norman a Matina STEVIS

Brusel-Lídři 25 vlád Evropské unie dohodli v pondělí večer na tom, co někteří účtoval jako historický pakt pro přesun na užší fiskální unii a podepsal na detailech trvalého záchranného fondu pro eurozónu, dosud restrukturalizaci dluhu hrozící řecký hodil stín summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Tím Julien Toyer a Paul Taylor

BRUSEL | Mon 30 leden 2012

(Reuters) - kancléřka Angela Merkelová stmelil její politickou nadvládu v Evropě v pondělí, kdy 25 z 27 států EU dohodli na německo-inspiroval paktu pro přísnější rozpočtovou disciplínu, dokonce i když se snažil oživit růst z popela úsporných opatření.

Pouze Velká Británie a Česká republika odmítla podepsat fiskální kompaktní března, na němž se bude ukládat kvazi-automatické sankce na země, které porušují limity rozpočet deficit Evropské unie a bude zakotvují vyrovnaného rozpočtu pravidla ve vnitrostátním právu. http://www.reuters.com/ Článek / 2012/01/30 / EU-USA-summit-idUSTRE80S0SR20120130

To je další krok k naplnění biblických proroctví týkajících se stoupající konečného Evropské Beast moci.

Ti z nás, v živé církve Boží již dlouho učil, že Spojené království by nemělo být skutečnou součástí konečné moci, která vyjde v Evropě. Ti, kteří v České republice bude téměř jistě být součástí této konečné síly.

Bible, ve Zjevení 17, je jasné, že Evropané budou ještě muset reorganizovat v budoucnu:

12 "Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří obdrželi žádný království dosud, ale dostávají orgán po dobu jedné hodiny jako králové s šelmou. 13 To jsou stejného názoru, a oni budou dávat svou moc a autoritu šelmy. (Zjevení 17: 12-13)

Kroky k této události pokračují, jak jsme se v živé církve Boží již dlouho učil, a tam bude hrboly na silnici a problémy (major občanské nepokoje, nebo horší, může dojít k).

Samozřejmě, že Bible je jasné, že konečný evropský Beast moc nebude ve skutečnosti být velmi jednotná, jak to bude v podstatě jednat o kombinaci silné a slabé, nebo jako Bible více doslovně uvádí, železa a hlíny:

41 Zatímco jsi viděl nohy a prsty, částečně z hrnčířské hlíny a částečně ze železa, musí království se rozdělí; přesto síla železa musí být v ní, stejně jako viděl železo smíšené s keramické hlíny. 42 A jak prstové noh byly zčásti železné a zčásti z hlíny, takže království bude zčásti silné a zčásti křehké. 43 Jak jsi viděl železo smíšené s keramickou hlínou, budou vmísit se semenem mužů; ale nebudou ulpívat vzájemně na sobě, stejně jako železo nemísí s hlínou. (Daniel 2: 41-43)

Podle biblického proroctví, evropskou politickou mocí, navzdory své křehkosti, je předurčen být dočasně nejvíce dominantní síla ve světě, nakonec dobýt Anglo-pocházející národy (to je USA a jeho Anglo-spojenci, jako je Velká Británie, které mají nejsilnější tvrze Daniel 11:39), a později přišel ke svému konci (Daniel 11:45).

Ale dříve, než to je zničena (Daniel 11: 21 až 44), konečný Beast moc musí přijít společně, a dostat se na místo, kde to má velký ekonomický vliv. Dnešní oznámení je dalším znamením, že Evropa má v úmyslu se pohybovat v tomto směru (i když to bude mít pravděpodobně více problémů, než je konečná Bestie napájení).

Některé články možná související zájmu mohou zahrnovat:

Evropa, Beast, a Revelation Odkud Evropa dostat své jméno? Co může Evropa mít co do činění s knize Zjevení? A co "bestie"? Použití Babylonskou věž a "zvíře" obrazy naznačuje, že není znepokojen jeho roli jako součást budoucího Babylon biblických proroctví.
Kdo je králem severu? Je tam jeden? Do biblické a římskokatolické proroctví poukazují na stejný vůdce? Měl by být následován? Kdo bude králem severu popisované v Daniel 11? Je jaderný útok prorokoval stane s anglicky mluvící národy ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu? Kdy se 1335den, 1290 dnů, a 1260 den (čas, časy a půl času) Daniel 12 začít? Co se musí stát před velkým soužení?
Možná německý baron Karl-Theodor zu Guttenberg se stal králem Severu? Je německý ministr obrany, kdo se dívat? Co katolík, byzantské a biblická proroctví naznačují?
Anglo - Amerika v Prophecy a ztracených skupin Izraele jsou Američané, Kanaďané, anglický, skotský, velšský, Australané, Anglo (non-holandské) Southern Afričané, a nový Zealanders potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane do Jeruzaléma a Židů v Izraeli? Bůh potrestal USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?
Bude Anglo-Národy rozdělit a mít lidi vzato jako otroci? Budou země Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu být rozdělena? Co Jeruzaléma? Co Bible proroctví učit? Existují non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo bude dělit ty země? Kdo skončí s pozemky a lidem?
Kanada v proroctví:? Co dělá proroctví Bible, katolická proroctví a další předpovědi Navrhnout O budoucnosti Kanady Tam jsou proroctví, která naznačují, zapojení s Kanadou. A mnoho z nich není pozitivní o své budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč není End-Time král Západu v biblických proroctví? Je Spojené státy Král Západu?

Vzhledem k tomu, Filipíny Closer vojenských vazeb USA Again

Pondělka 30 leden 2012


Hora Apo v Mindanao, Filipíny

COGwriter

Filipíny uvažuje se dostal do užší vojenské dohody s USA:

Filipíny Váží zvýšenou vojenskou přítomnost USA
30 leden 2012
Spojené státy a Filipíny diskutují posílení vojenské vazby částečně v reakci na rostoucí čínský asertivity v asijsko-tichomořském regionu. Vzhledem k tomu, že největší hrozby na Filipíny 'bezpečnosti již dlouho interní, Manila má jedny z nejslabších vnějších obranných schopností v jihovýchodní Asii.
Nicméně, Manila se vyrovnat pokusy o zvýšení těchto schopností proti potenciální odpor jak z Číny, nejvyšší obchodním partnerem, s rostoucí ekonomický vliv, a ze svých vlastních lidí, pro něž zvýšení přítomnosti americké vojenské zůstává kontroverzní otázkou.

Loni v létě, prezident Filipín, ukázal, že on nemusel bát Čínu (viz Philippine prezident vyhrožuje Čína ).

Zatímco dohoda s USA může přechodně učinit tělesnou smysl, v dlouhodobém horizontu věřím, že Filipíny budou pravděpodobně sladit s Čínou, ale uvidíme.

Living Boží církev má asi 33 sborů na Filipínách .

Některé články možná související zájmu mohou zahrnovat:

Ostrovy a Bible proroctví Co je před námi na ostrovech? Co je před námi na Filipínách? Co Bible prorokovat o ostrovech?
Asie v proroctví Co je Ahead pro Asii? Kdo jsou "králové z východu"? Co se stane, aby téměř všechny čínské, Rusové, Indů, a jiní v Asii? Čína v proroctví, kde? Kdo má 200000000 muž armády v souvislosti s Armageddon?
Anglo - Amerika v Prophecy a ztracených skupin Izraele jsou Američané, Kanaďané, anglický, skotský, velšský, Australané, Anglo (non-holandské) Southern Afričané, a nový Zealanders potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane do Jeruzaléma a Židů v Izraeli? Bůh potrestal USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?

Násilné Sports, násilné Koncovky

Pondělka 30 leden 2012

COGwriter

Včera v noci, tam byl segment na CBS 60 Minutes, stejně jako celý program CNN Dr. Sanjay Gupta se týká škody udělat, aby účastníkům v nejsledovanější násilné sportu v USA-americký fotbal.

Oba programy se vztahuje smrt různých hráčů dějí, protože otřesy a dalších hitů, které se dějí z hraní hry. Jak mozek je poškozený z takové činnosti se vztahuje také. CNN kus vztahuje tvrzení jednoho výzkumného pracovníka, který řekl, že průměrná vysoká škola fotbalista utrpěl 650 úrovně sub-otřes mozku zasáhne každou sezónu. Plody, které nebyly dobré. Násilné sportovní vyústit v násilné zakončení.

V době starověkého Říma, násilné sporty byly také populární.

Byly viděn mnoho z těch, kteří vyznávali Krista?

Nezdá se, že tak.

Zatímco my nezdá se, že mnoho přímé odkazy z těch v církvi Boží, nemáme nějaké písemné záznamy o těch, kteří byli alespoň trochu obeznámen s učením Ježíše a praktik prvních křesťanů.

Tady je něco, co od Theophilus Antioch (který zřejmě byl součástí církve boha) snad píše o 180 AD:

Zvažte proto, zda ti, kteří učí takové věci může možná žít lhostejně, a být směšovány protiprávní styku, nebo, většina bezbožné ze všech, jíst lidské maso, zvláště když jsme zakázáno tolik jako svědky přehlídky gladiátorů, jinak se stáváme účastníky a abettors vražd. Ale ani můžeme vidět další brýle, jinak naše oči a uši se poskvrnila, účast v promluvách tam zpívaný. (Theophilus Antiochie. Pro Autolycus, knihy III kapitoly XV. Přeložil Marcus Dods, AM výňatek z Ante-Nicene otcové, objem 2. upravil Alexander Roberts & James Donaldson. Americké vydání, 1885. Online Edition)

Takže, praví křesťané nevěřil, že oni byli se dívat na násilné sportu tak populární v druhém století.

Tatian, vyznávání křesťanský obhájce, napsal kolem 170 AD:

A tito svědci na svá místa, a boxeři setkat v jediné bitvě, bezdůvodně cokoliv, ani nemá někdo sestoupil do arény, aby pomáhej. Dělat takové výstavy, protože tyto přispět k vaší kreditní? Ten, kdo je šéf mezi vámi sbírá legie krví potřísněné vrahy, zapojit se do jejich udržení; a tyto surovci jsou vysláni od něho, a můžete sestavit na podívanou, aby soudci, částečně zlost na posuzovatele, a jednak z toho z mužů, kteří se zabývají v boji. A ten, kdo postrádá vražednou výstavu je zarmoucen, protože nebyl odsouzen, aby divák zlých a bezbožných a ohavných činů (Tatian. Přeložil JE Ryland. Tatian je adresa k Řekům, kapitoly XXIII. Výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 2. Editoval Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online vydání Copyright © 2004 K. Knight).

Athenagoras, vyznávání křesťanský obhájce, napsal kolem 170 AD:

Co člověk při smyslech, a proto bude tvrdit, zatímco takový je náš charakter, že jsme vrazi? ...

Kdo nepočítá mezi věcmi největšího zájmu se soutěží válečníky a divokých zvířat, zejména těch, které jsou dány vy? Ale my, považovat, že vidět muž usmrcen, je hodně stejný jako ho zabil, byly abjured takové brýle (Athenagoras. Prosbou pro křesťany, kapitola XXXV. Překládal BP Pratten. Výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 2 . Editoval Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online verze Copyright © 2004 K. Knight).

Dokonce i dnes, mnoho křesťanů si uvědomit, že pozoruje brutální akce v úmyslu způsobit fyzickou újmu, jako jsou skutečné boxu, je nevhodné.

Všimněte si, že toto je také postavení třetí století katolický teolog a biskup Hippolyta, který také dodává různé povolání těm, kteří odmítají jeden z bytí následovník Krista:

16: 6 charioteer, podobně, nebo ten, kdo se účastní ve hrách, nebo ten, kdo jde do hry, bude to přestane, nebo mu bude zamítnuta 7 Pokud je někdo gladiátor, nebo ten, kdo učí ty mezi gladiátory how. bojovat, nebo lovec, který je v divokého zvířete zobrazuje v aréně, nebo veřejného činitele, který se zabývá gladiátorů show, a to buď, musí přerušit, nebo mu bude zamítnuta. 8 Pokud někdo je kněz idolů, nebo obsluha idolů, je povinen ukončit, nebo mu bude zamítnuta. 9 vojenský muž v úřadu nesmí vykonávat mužů. Pokud bude nařízeno, nesmí jej provést. Ani musí podniknout vojenskou přísahu. Pokud to odmítne, bude mu odmítnut. 10 Pokud někdo je vojenský guvernér, nebo vládce města, který nosí nachový, že se přestane, nebo mu bude zamítnuta. 11 katechumen nebo věřící, který chce, aby se stal vojákem, je být zamítnut, neboť on opovrhoval Bohem. (Hippolytus. Apoštolská Tradice Hippolyta Říma. Z díla Bernarda Botte (La Tradice Apostolique. Zdroje chrétiennes, 11 bis. Paříž, Editions du Cerf, 1984) a Gregory Dix (Pojednání o apoštolské tradici St. Hippolytus Říma, biskup a mučedník. London: Alban Press, 1992), jak překládal Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html prohlédnout 08/06/09)

Takže ti, kteří vyznávali Krista v druhém a třetím století obecně neměl pocit, že prohlížení nebo účast na násilných sportech bylo vhodné.

Ve více nedávné době, pozdní Herbert W. Armstrong napsal:

Nepřátelství vůči druhým je hřích ... Boxing hotelu Ambassador College je určitě zakázány. Bůh nestvořil lidský mozek a hlavu, aby se bušil a srazil do bezvědomí prostřednictvím antagonisty.

Všude tam, kde hra ve sportu zahrnuje antagonisté-v nepřátelský postoj poškodit ostatní a / nebo "dostat" z druhé-dostat to nejlepší z jiné než škodlivé, satanské a zlo postoj vstupuje v, a sport je zlo, špatný ...

Fotbal (americký fotbal) je násilný tělo kontaktní sport. To je často hrál s postojem nepřátelství a je nebezpečné a je plný fyzického zranění. (Plain pravda, červenec-srpen 1984)

"Láska nemá žádnou škodu k bližnímu" (Římanům 13: 9), přesto co násilné sporty jako americký fotbal a box dělat? Jsou ti, kteří se účastní sousedy pro křesťany? Měla by být lidé povzbuzováni k účasti na násilných aktivit, které jsou prokazatelně poškodit?

To je něco, co křesťané, a jiní, by měli myslet.

Některé články možná související zájmu mohou zahrnovat:

Je Americký fotbal Evil? Je nejpopulárnější divácký sport v USA něco, co by se křesťané měli dívat? Co Bible a rané spisy ukázat? To je poprvé, co jsem oznámil tento článek na této nové stránky a obsahuje nejen mé názory, ale mnoho citace, které křesťané, stejně jako lidé, kteří tvrdí, že jsou, by měl přemýšlet o. Opravdu chcete znát odpověď na otázku názvu prosí? Pokud ne, proč ne?
Vojenská služba a církve Boží:? Do Realitní křesťané Podílet se na milostnou válčení Zde jsou současné a historické pohledy na věci, které ukazují víry pravé církve na vojenské účasti. Je válka správné pro křesťany?

Byl 100 let nebo očistec Vyučován v rané historie?

Neděle 29 leden 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Ano.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Ano.

While I have articles with many scriptures on this subject (see, for example, Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis ), let's start out with a second century interpretation of Isaiah by Irenaeus to show what seemed to be common knowledge in the days not too long after the death of the last of the original apostles:

Now, that the promises were not announced to the prophets and the fathers alone, but to the Churches united to these from the nations, whom also the Spirit terms “the islands” (both because they are established in the midst of turbulence, suffer the storm of blasphemies, exist as a harbour of safety to those in peril, and are the refuge of those who love the height [of heaven], and strive to avoid Bythus, that is, the depth of error), Jeremiah thus declares: “Hear the word of the LORD, ye nations, and declare it to the isles afar off; say ye, that the LORD will scatter Israel, He will gather him, and keep him, as one feeding his flock of sheep…

And yet again does he say the same thing: “Behold, I make Jerusalem a rejoicing, and my people [a joy]; for the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. Also there shall not be there any immature [one], nor an old man who does not fulfil his time: for the youth shall be of a hundred years; and the sinner shall die a hundred years old, yet shall be accursed. And they shall build houses, and inhabit them themselves; and shall plant vineyards, and eat the fruit of them themselves, and shall drink wine. And they shall not build, and others inhabit; neither shall they prepare the vineyard, and others eat. For as the days of the tree of life shall be the days of the people in thee; for the works of their hands shall endure” (Irenaeus. Adversus haereses, Book V, Chapter 34, Verses 2-3,4. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 1. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Others, such as Origen of Alexandria, also wrote that God had a plan to offer salvation to all.

Many Catholic and Protestant scholars hold that Origen was one of the greatest of the early theological writers (he lived from around 185-232 AD). Pope Benedict XVI has publicly praised Origen.

The noted Protestant historian KS Latourette wrote that Origen “was, indeed, one of the greatest Christian minds.” And while I cannot agree with that, it is of interest to note that Latourette observed:

Origen taught that ultimately all the spirits who have fallen away from God will be restored to full harmony with Him. This can come about only with their cooperation, for they have freedom to accept or reject the redemption wrought in Christ. Before full restoration they will suffer punishment, but that punishment is intended to be educative, to purge them from the imperfections brought by their sin. After the end of the present age and its world another age will come, so Origen believed, in which have been born again will continue to grow and the unrepentant will be given further opportunity for repentance (Latourette KS A History of Christianity, Volume 1, Beginnings to 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origen was close, in that not all will repent, for there will also be those raised to “everlasting contempt” (Daniel 12:2, KJV), meaning that those who would not properly repent will not receive salvation–but we in the Living Church of God consider them to be a small minority. But Origen was correct that this will only come about by the cooperation of those currently unsaved.

Here are some quotes directly from Origen:

…the good Father has not entirely deserted those who have fallen away from Him (Origen. Commentary on the Gospel of John (Book I). Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 9. Edited by Allan Menzies, DD American Edition, 1896 and 1897. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

It is to be borne in mind, however, that certain beings who fell away from that one beginning of which we have spoken, have sunk to such a depth of unworthiness and wickedness as to be deemed altogether undeserving of that training and instruction by which the human race, while in the flesh, are trained and instructed with the assistance of the heavenly powers; and continue, on the contrary, in a state of enmity and opposition to those who are receiving this instruction and teaching. And hence it is that the whole of this mortal life is full of struggles and trials, caused by the opposition and enmity of those who fell from a better condition without at all looking back, and who are called the devil and his angels, and the other orders of evil, which the apostle classed among the opposing powers. But whether any of these orders who act under the government of the devil, and obey his wicked commands, will in a future world be converted to righteousness because of their possessing the faculty of freedom of will, or whether persistent and inveterate wickedness may be changed by the power of habit into nature, is a result which you yourself, reader, may approve of, if neither in these present worlds which are seen and temporal, nor in those which are unseen and are eternal, that portion is to differ wholly from the final unity and fitness of things (Origen. De Principiis, Book I, Chapter 6, verse 3).

…and thus, through the numerous and uncounted orders of progressive beings who are being reconciled to God from a state of enmity, the last enemy is finally reached, who is called death, so that he also may be destroyed, and no longer be an enemy. When, therefore, all rational souls shall have been restored to a condition of this kind, then the nature of this body of ours will undergo a change into the glory of a spiritual body. For as we see it not to be the case with rational natures, that some of them have lived in a condition of degradation owing to their sins, while others have been called to a state of happiness on account of their merits; but as we see those same souls who had formerly been sinful, assisted, after their conversion and reconciliation to God, to a state of happiness (Origen. De Principiis, Book III, Chapter 6, verse 6).

While we in LCG would not word it quite that way, these quotes do show that the idea that God has a plan that will give the unrepentant an opportunity after this present age is not a new concept.

Actually, the doctrine of purgatory developed amongst Latin Catholics after they began to condemn certain of Origen's ideas in the sixth century. When that happened teachings related to the offering of salvation to all (known as apocatastasis) were also somewhat condemned. However, this left a gap in Roman theology and the idea of purgatory then developed.

The Greek Catholics (now known as the Eastern Orthodox), however, never did accept the Latin idea of purgatory and still to this day have many who believe that God has some type of plan to offer salvation to those who did not intentionally reject salvation.

The Catholic Encyclopedia itself admits that early Christians did not teach its current concept of its purgatory doctrine:

Some stress too has been laid upon the objection that the ancient Christians had no clear conception of purgatory , and that they thought that the souls departed remained in uncertainty of salvation to the last day…There are several passages in the New Testament that point to a process of purification after death. Thus, Jesus Christ declares (Matthew 12:32): “And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

“all flesh shall see the salvation of God” (Luke 3:6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
Co je Limbo? Is There Such a Place as Limbo? Co se stane, aby malé děti, když zemřou? Kdy se Limbo začít se učí? What is the truth about dead babies?
Univerzální Nabídka Salvation: Tam jsou stovky veršů v Bibli Podpůrné doktrína True Apocatastasis Věříš tomu, co Bible skutečně učí na to? Bude všechno dobré věci být obnoveny? Má Boží plán spásy vzít povstání a duchovní slepoty v úvahu?
Hope of Salvation: Jak Living Boží církev se liší od většiny protestantů Jak Living Boží církev se liší od běžných / tradičních protestanty, je možná otázka, jsem požádal nejvíce osob bez církev Boží pozadí.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Is that what he said? Je to to, co říká Bible? Co Paul a Herbert W. Armstrong očekávat od evangelisty?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 leden 2012

(AP) OAKLAND, Calif. - Desítky policistů udržoval pozdě v noci na stráži kolem radnice po celodenní protesty, které vedly k 300 zatčením. Occupy Oakland demonstranti vnikli do historické budovy a spálili americkou vlajku, jak důstojníci dříve vystřelil slzný plyn k rozehnání lidé házet kameny a trhání dolů oplocení u kongresového centra ...

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

"Tito demonstranti uvedl jejich záměrem bylo vyvolat důstojníky a zapojit se do nezákonné činnosti, a to je přesně to, co se dnes stalo," řekl Santana ...

{Řekl Oakland starosta Quan} "To není situace, kdy jsme měli 1000 mírumilovní lidé a několik násilných lidí. Když se podíváte na to, co se děje dnes, pokud jde o destrukci majetku, házení na nabíjení a policii, je to skoro, jako by se prosit o pozornost, a doufá, že policie udělá chybu. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945 / 300-zatčen-in-obsadit-Oakland-protesty /

Zabírají Oakland protesty otočil násilné sobotu demonstranti se vloupal do historické budovy a spálili americkou vlajku, a důstojníci vystřelil slzný plyn k rozehnání lidé házet kameny a trhání dolů oplocení u konvence center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Zpět 9. října 2011, jsem vyslán návaznosti na této tiskové stránky (viz Occupy Wall Street, zaujímají Seattle, Vancouver Occupy, atd. ):
Byl jsem psát na dlouhou dobu, že občanské nepokoje a nepokoje se stane v USA a dalších anglo-pocházející zemích ... Někteří považují tento "Occupy" hnutí prostě politický protest, nový "Tea Party", s výjimkou levice místo o právu. Mám podezření, že nakonec to bude zase násilné a USA a další země bude čelit nepokoje a občanské nepokoje, a politici a učenci, kteří se zdálo podpořit to bude později mít lítost.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Někteří lidé v hnutí Occupy a / nebo některé jednou s ní spojené budou později vzbudí více násilí. Mnohem více, než tomu bylo v Oaklandu.

Na trápení a problémy teprve začínají (Matouš 24: 5-8) a bude mít mnohem horší (Matouš 24: 21-22). Jsem přesvědčen, že třídní boj a další protesty pomůže oslabit USA a dalších Anglo-národy a může být také faktor v nich je zranitelné vůči skutečné válčení: invaze do bestie .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:36-37)

Některé články možná související zájmu mohou zahrnovat:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Co je to "počátek bolestí"? Když je nejstarší, že velikého soužení může začít? Co je to Den Páně?
Physical Preparation Scriptures for Christians . We all know the Bible prophecies famines. Měli bychom něco udělat?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Evangelium království Božího byl kladen důraz na Ježíše a rané církvi Věděli jste, že? Víš vůbec, co evangelium království je všechno o? Pravé náboženství by mělo být založeno na skutečném evangeliu.
Věděli Brzy církev Teach Chiliasmus? Byl tisíciletí (někdy nazývaný chiliasmu) učil prvotními křesťany? Kdo ji odsoudil. Bude Ježíš doslova vládnout 1000 let na Zemi? Je to doba v blízkosti?
Má Bůh 6000 Rok plánovat? What Year Does the 6,000 Years End? Was a 6000 year time allowed for humans to rule followed by a literal thousand year reign of Christ on Earth taught by the early Christians? Co rok mohou 6.000rok lidské vlády končí? When will Jesus return? 2018 or 2019?
Anglo - Amerika v Prophecy a ztracených skupin Izraele Jsou Američané, Kanaďané, Britové, skotský, velšský, Australané, Anglo-jižní Afričani, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane s Židů v Izraeli? Bůh potrestal USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?
Bude Anglo-Národy rozdělit a mít lidi vzato jako otroci? Budou země Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu být rozdělena? Co Bible proroctví učit? Existují non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo bude dělit ty země? Kdo skončí s pozemky a lidem?
Proroctví Barack Obama? Osm důvodů, proč Barack Obama je apokalyptický a osm důvodů, proč Barack Obama není antikrist. Tento článek obsahuje mnoho biblických a non-biblická proroctví, z celého světa, které se zdají diskutovat Barack Obama. Líbilo se Nostradamus předpovídat Barack Obama se zabývá Antikrista? Might Barack Obama půdu pro krále Severu a Jihu, jako alespoň jeden šíitský proroctví navrhuje? To je nejdelší a nejvíce kompletní článek na této stránce na Barack Obama proroctví. Přečtěte si ho a sami rozhodnout, jestli prezident Obama se zdá být splnění různých proroctví.
Barack Obama, proroctví, a zničení Spojených států Někteří tvrdí, že Barack Obama je prorokoval "syn Keni", založený na časné psaní 20. století.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? Tam jsou proroctví, které naznačují zapojení s Kanadou. A mnoho z nich není pozitivní o své budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč není End-Time King of the West v biblických proroctví? Je Spojené státy Král Západu? Pokud ano, co to vlastně znamená pro USA a jejich spojenců Anglo.
Je Tony Blair Apocalyptic? bývalý premiér Spojeného království konvertoval ke katolicismu krátce poté, co opustil svůj úřad a byl aktivní v evropských záležitostech. Jakou roli by mohl hrát?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Sýrie prezident Bašár al-Assad (Zdroj: Agencia Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 Břímě Damašku:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 Města Aróeru budou opuštěna a ponechána na hejna, které budou lehnout, a nikdo je nevyděsí. 3 opevněné město zmizí z Efraima, a královské moci od Damašku, zbytek Syrský bude jako sláva Izraelců, "prohlašuje Hospodin zástupů. (Izajáš 17: 1-3)

3 Takto praví Hospodin:
"Pro troji nešlechetnost Damašku, a pro čtyři,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
A vypléním obyvatele z údolí Aven,
A ten, kdo drží berlu, z Beth Eden.
Lidé z Sýrie půjdou v zajetí do Kir, "
Praví Hospodin. (Amos 1: 3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Některé články možná související zájmu mohou zahrnovat:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Co čeká na Blízkém východě, a ti, kteří následují islám? Co islám učí o imáma Mahdího?
Existuje budoucnost King of the South? Někteří už věří, musí existovat. Možná Egypt, islám, Írán, Arabové, nebo Etiopie se zapojit? Je to imáma Mahdího? Co říká Bible?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

"Ortodoxní" 16. století Zastoupení "Apokalypsa"
COGwriter

Čtenář poslat odkaz na následující dnes:
Vědecká Doomsday: Ways World mohl skutečně End
,
Takže, pojďme se podívat na několik, které článek uvedeny, budou tučnou kurzívou se mé poznámky pod nimi.
,
Asteroid Nehoda / Comet Collision
,
Bible ukazuje, že asteroid nebo kometa (více pravděpodobný kometa z popisu Wormwood ve Zjevení) zasáhne zemi a způsobit velké škody, ale ne dost na to, že svět by skutečně skončit (podrobnosti viz NASA Nepřímo Potvrdí Wormwood Prophecy ).
,
Killer Nákaza
,
Ježíš mluvil o mory jako součást "začátkem bolestí" (Matouš 24: 1-8). Kniha Zjevení také popisuje Čtvrtý jezdec smrti, který pravděpodobně obsahuje mory (podrobnosti viz Čtvrtý jezdec Apokalypsy ). Ale to není konec světa.
,
Solární Slaughter
,
Napsal jsem o tomto mnohokrát a zvážit slunečních erupcí pravděpodobný způsob, jak splnit Zjevení 16: 8-9, ale existují další rizika. (Viz též NASA říká Peak Sluneční erupce být po roce 2012) . Položka v novinkách dnešního utkání je také zajímat:
Státní Sloup - 29.ledna 2012
Řetězec masivních slunečních bouří se rozpoutal svůj vztek na Zemi za posledních 48 hodin, jen první sadu silných slunečních bouří očekává, že hit naši planetu v nadcházejících měsících.

Vědci z NASA hlásí, že nejvíce sluneční erupce - jeden nejsilnější dosud v letošním roce - vybuchla pátek od stejného aktivní oblasti slunce, které vyvolalo bouřlivé sluneční bouři na počátku tohoto týdne

NASA Goddard Space Center Počasí řekl nejnovější vypuzení koronární hmoty (CME) se pohybuje na téměř 1553 mil za sekundu, varování, že by to mohlo způsobit celou řadu poruch.

Sluneční erupce-up a další faktory, které ovlivňují elektrické energie může a bude způsobovat problémy, ale není to konec světa.
I když jsme se blíží, konec ještě není a žádný z těchto položek bude skutečně skončí na zemi. Zdá se, že v době, kdy varoval před Ježíšem jako začátek bolestí.
,
Světové události, jsou však sblížení s správně pochopen biblických proroctví. Je zajímavé, že někteří vědci se shodli, že události jsou v souladu s časovým koncem biblických proroctví může mít vážné důsledky.

Některé články souvisejících úroků mohou zahrnovat následující:

Může Velké soužení začne v roce 2012, 2013, nebo 2014? Může Velké soužení začíná dnes? Co se děje předtím v "začátku bolestí"? Co se děje ve velké soužení a Den Páně? Když je nejstarší, že velikého soužení může začít? Co je to Den Páně?
Čtvrtý jezdec Apokalypsy Jaká je bledý kůň smrti a nákaze? Co to přinese a kdy?
Konec Mayský kalendář 2012-by mohl 2012 něco znamenat? Existují Mayský kalendář předpovědi pro změnu v roce 2012? Změny byly před staletími předpověděl Hopi Native Američany. Myslíte Mayské / Hind / Hopi / Buddhistické / New Age / Nostradamus proroctví některý hodnota tady? Proč by mohl Satan inspirovaly toto datum? Má Dresden kodex ukazují zničení Země povodní? Může velké soužení začne před rokem 2012? Jak by Barack Obama být zapojen v roce 2012?
2012 a Rise of the tajná sekta Toto je odkaz souvisí knize Bob Thiel (COGwriter). Tento odkaz má také videa z YouTube. Tato kniha dokumenty a vysvětluje stovky proroctví. A protože to bylo vydáváno, světové události v souladu s alespoň 20 předpovědím v knize a mnoho dalších vůli přijít k povolení. Ti, kteří si zakoupí knihu na www.thesecretsect.com stránkách obdrží bonus dlouhou zprávu dokládající světové události, které vyrovnaných s knihou.
2012 a Rise of the Secret sekty (English Kindle Edition). Jedná se o 2. vydání knihy, vydané v lednu 2012, a obsahuje souhrn 20 předpovědí, že světové události vyrovnána se od té doby kniha původně vyšla v září 2009.
2012 y el surgimiento de la školy secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel v deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (německy Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (portugalský Edition) 2012 Livro dělat Dr. Thiel em português. Este Livro Documenta e explica centenas de profecias. E Desde que foi publicado Pela Primeira vez, Pelo menos 20 já começaram acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (brazilská portugalština Edition) 2012 Livro dělat Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este Livro Documenta e explica centenas de profecias. E Desde que foi publicado Pela Primeira vez, Pelo menos 20 já começaram acontecer.

Apoštol Pavel Popularita

Sobota 28 leden 2012

COGwriter

Zatím tento měsíc, jeden z top deseti nejvíce populární článku na webových stránkách COGwriter.com je o apoštola Pavla. Zde je, jak je uveden na www.cogwriter.com domovské stránce:

Apoštol Pavel byl později apoštol, ale také brzy křesťanský vůdce.

Tento konkrétní článek nebyl nikdy nebyla zvláště populární v minulosti, ale tisíce si prohlíželi ji tento měsíc.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Proto očistit se na starý kvas, že můžete být novým těstem, protože jste opravdu jsou nekvašený. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; pro on spěchal, aby se v Jeruzalémě, je-li to možné, v den Letnic (Skutky 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

Ve dnech nekvašených chlebů Pavla, sestupuje z Galatia, přijel v Asii, s ohledem na spočinout mezi věřící v Smyrna být skvělý občerstvení v Kristu Ježíši po jeho těžkou dřinou, a má v úmyslu poté odejít do Jeruzaléma. Takže Smyrna šel na návštěvu Strataeas, který byl jeho posluchač v Pamfylii, že syn Eunice dcera Lois. To jsou ti, koho on zmiňuje při psaní Timoteovi, říkat, Z nepředstíranou víru, která je v tobě, který sídlil nejprve v tvé babička Lois a ve tvé matce Eunice; odkud jsme zjistili, že Strataeas byl bratr Timothy. Pavel pak, zadáním jeho dům a shromažďování spolu věřící tam, mluví s nimi o velikonočního beránka a Letnice, připomíná jim nové smlouvy o obětování chleba a kalichu; how, které by měli nejvíce jistě slavit ji během dnů nekvašených chlebů, ale držet rychle nové tajemství umučení a zmrtvýchvstání. Pro zde apoštol jasně učí, že bychom měli ani, aby to mimo sezónu nekvašených chlebů, jako kacíři dělat, zejména Frýgijci ... ale jmenoval dny nekvašených chlebů, Velikonoce, a Letnice, čímž ratifikaci evangelium (Pionius . Život Polycarp, Kapitola 2. Překlad JB Lightfoot, apoštolské otců, sv. 3.2, 1889, pp.488-506).

To znamená, že "apoštol k pohanům" (Římanům 11:13), učil křesťany křesťana v Malé Asii udržet svaté dny. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Napodobit mě, stejně jako i já napodobit Krista (1 Korintským 11: 1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Některé články možná související zájmu mohou zahrnovat:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Je to pravda? This article quotes Paul with his words in green.
Co Ježíš učí o deset přikázání? Tento článek cituje, co Ježíš skutečně řekl o nich (Jeho slova jsou červeně).
Byly Desatero přikázání přibit ke kříži? Někteří to řekl. Tento článek obsahuje některé biblické citáty odpovědět na tuto důležitou otázku.
Jsou Deset přikázání ještě ve skutečnosti? Tento článek cituje deset přikázání a kombinuje některé z předchozích článků do jednoho článku o deseti přikázání. Přikázání jsou zobrazeny na hoře Sinaj, před hoře Sinaj, v učení Ježíše, po ukřižování, a v učení Pavla. Řeší nejběžnější "tradice mužů", pokud jde o ně stejně.
Desatero Uvažujte Lásku, Breaking nimi je Zlo Někteří lidé se domnívají, že deset přikázání jsou břemenem. Je to to, co Ježíš, Pavel, Petr, Jakub a John učil?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Dějiny raného křesťanství Jste si vědom toho, že to, co většina lidí věří, není to, co skutečně stalo skutečné křesťanské církve? Víte, kde bylo prvotní církev založen? Víte, jaké byly doktríny rané církve? Je vaše víra skutečně založený na pravdě, nebo ohrozit?