Archiv pro leden, 2012

Pokud by křesťan volit?

Úterý 31 ledna 2012

COGwriter

Čtyři muži z republikánské strany, jsou stále poněkud stojí v jejich snaze sesadit americký prezident Obama a získat svou práci.

K dispozici jsou dva katolíky, jeden mormonský, a jeden Křtitele běží pro republikánskou nominaci, aby se spustit proti poměrně bezbožný demokrata Baracka Obamy (který také tvrdí, křesťanskou víru).

Pokud by skuteční křesťané volit?

Pokud demokracie měl být schválen v Bibli pro křesťany, s největší pravděpodobností by to být sankcionováno v Novém zákoně. Řecké a římské demokratické postupy byly všeobecně známé poté. Demokracie není americký vynález (ani je republikánská forma vlády).

V Novém zákoně čteme o Ježíše jmenování apoštolů. Pavel píše, že Bůh nejprve jmenuje apoštoly sekundárně proroky, atd pro povznášející Kristovo tělo (Efezským 4: 11,12).

Když Jidáš potřeboval vyměnit (po jeho zradu Ježíše a jeho sebevraždě), apoštolové neměli volby, oni následovali biblický příklad hledání Boží vůle:

Ty, Pane, kteří vědí srdce všech, show, která z těch dvou, které jste vybrali ... A oni hodit jejich los. (Skutky 1: 24,26).

Všimněte si, že apoštolové nerozhodl, že oni byli kvalifikovaní vidět do srdce člověka.

Někteří psali, že různé formy demokracie jsou nyní přijatelné, protože se domnívají, že některé verše v knize Skutků znamenat to. Primární verše se zdají být v příběhu Skutků 15. Ve Skutcích 15 mnoho z apoštolů a starších se sešli, aby diskutovali obřízky a Gentile věřící. Velké množství poradců byl použit k projednání této záležitosti. Někteří mají pocit, že používání radu svědčí o demokracii. Nicméně skutečnost, že se použije velké množství poradci nemění boží formu vlády. Ve Starém zákoně čteme, že nejen Bůh vždy podporovala tuto praxi (Př 11:14), jsme si také přečíst, že Bůh sám zapojen do ní (II Chron 18, osmnáct do dvacet jedno); tak skutečnost, že některé z vedení církve následovat tuto praxi pouze ukazuje, že Boží vládní praxe ze Starého zákona měly být i nadále.

Je zajímavé si všimnout, něco jiného uvedené v knize Skutků,

"A teď říkám vám, aby od těchto mužů a nechat je na pokoji; protože pokud tento plán nebo tato práce lidí, bude to k ničemu; ale pokud je to z Boha, nelze svrhnout to, abyste nebyli dokonce nalézt bojovat proti Bohu "(Skutky 5: 38-39)

T hadice kteří volí ve světských volbách zřejmě věří, že vědí aspekty Božím plánu, že neexistuje žádný způsob, jak člověk by mohli vědět. Ale podívejte se na to, co Bůh řekl Samuelovi, jeden jasně volal a jmenován Bohem, když Samuel myslel, že ví, kdo by měl být příští král nad Izraelem,

Tak to bylo, když přišli, že se podíval na Eliaba a řekl: "Jistě pomazaného Hospodinova je před ním." Ale Hospodin řekl Samuelovi: "Nedívej se na jeho vzhled, nebo na vrcholu své postavy, protože já odmítli ho. Hospodin nevidí, jak člověk vidí; pro člověka dívá na vnější vzhled, ale Hospodin se dívá na srdce "(1 Sam 16: 6-7).

Je také zajímavé si uvědomit, že mnoho lidí, kteří se domnívají, že Nový zákon sankce demokracie také věří, že Boží budoucí vládnoucí vládě (v Božím království), nebude demokracií.

Ježíš řekl apoštolům, že budou panují nad dvanácti kmenů Izraele v jeho království (Lukáš 22:30). Ježíš si vybral učedníky, oni nedostali své pozice před jakoukoli formou demokracie (Jan 15:16; 6:70). Bůh, a ne člověk, si vybral Davida za krále nad Izraelem původně (Skutky 13:22), a také vybrán ho, aby byl králem nade vším Izraelem ve světě dopředu (Jer 30: 9).

Mimochodem, Ježíš řekl, že Bůh Otec vyhradil, kteří budou mít určité pozice autority v Božím království (Mt 20:23). Odměny v království bude Ježíš dát (Zj 22,12); nebudou pro lidi, aby se pro sebe.

Demokracie nebude Boží forma vlády v Jeho království.

Proč?

Jedním z mnoha problémů, hlasování je, že žádný člověk si myslí, že způsob, jakým Bůh dělá.

"Pro mé myšlenky nejsou vaše myšlenky, ani jsou vaše cesty mé", praví Hospodin (Iz 55: 8).

Když byl Ježíš na zemi vyhlásil evangelium království Božího, a řekl lidem, aby činili pokání (Marek 1: 14-15). Ježíš odmítl účastnit se i ty nejzákladnější vládní rozhodnutí, když byl na zemi (Lukáš 12: 13-14).

I když Ježíš učil, že bychom měli platit daně (Mt 22: sedmnáct - dvacet jedno), On také učil, že jeho království není z tohoto světa (John 18:36). Ježíš učil své učedníky, aby jít do světa a hlásejte evangelium všem (Mat 28: 19,20). Ježíš řekl, že jeho učedníci měly být ve světě, ale ne to (Jan 17:16).

Apoštol Petr jasně pochopili. On psal, že být součástí Božího lidu udělal jednu část svatého národa (I Pet 2: 9). Apoštol Pavel napsal, že tento svět byl zlý (Gal 1: 4). Bible varuje před důsledky jsou součástí světových systémů a vlád jejích a říká nám, aby se z ní a být oddělené (Zj 18: 2-5).

Podívejte se, co Bible učí se stane v posledních dnech, a to, co křesťané jsou dělat o tom,

Ale vím, že to, že v posledních dnech budou nebezpečné časy přijde: Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, chlubní, pyšní, zlolejci, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, bez lásky, nemilosrdných, pomlouvači, bez sebeovládání , brutální, potupníci dobrých, zrádců, svéhlavý, povýšeným, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha, mající způsob pobožnosti, ale popírají jeho sílu. A z těchto lidí se obrátit pryč! (2 Tim 3: 1-5).

Všimněte si, že Boží slovo nepovzbuzuje hlasování jako řešení.

Pavel řekl, že křesťané mají být posly Kristovými (II Kor 5:20). Velvyslanci často žijí v cizích zemích, z nichž některé jsou zjevně nepřátelské k jejich víry. Velvyslanci, ačkoli oni žijí v jiných společnostech, nezahrnují se v politice společností, které žijí. Je čas, aby Boží lid převzít vládám tohoto světa, ale to ještě není (John 18:36 , Dan 7: 17-18). Bude to po druhém příchodu Ježíše (I Tes 4:16, Zj 11:15).

Pro křesťany, Petr napsal,

Ale vy jste rod vyvolený lid, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu, že můžete prohlásit chvály toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Jakmile jste nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; jakmile jste se nedostali milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. Vážení přátelé, žádám vás, jako cizinci a cizinci ve světě, aby se zdržely hříšných tužeb, které se válka proti duši. Žít takové dobré život mezi pohany, že, ačkoli oni obvinit vás dělá špatně, mohou viděli vaše dobré skutky a oslavovat Boha v den, kdy nás navštíví. Poddáni pro Pána, aby každému orgánu zřízeného u mužů: zda králi, jako vrcholný orgán, nebo guvernéři, kteří jsou odesílány jím potrestat ty, kdo dělat špatně a pochválit ty, kteří pravdu. Pro to je vůle Boží, že tím, že dělá dobře, měli byste ztišit neznalý řeči o hlupáků (1 Peter 2: 9-15).

Cizinci, samozřejmě, nehlasují.

Nyní Bible zmiňuje jednu konkrétní hlas apoštol Pavel (zatímco on byl ještě Saul, a tudíž nekonvertovaný). Všimněte si, co řekl později o něm:

Vskutku, Já sám jsem si myslel, musím dělat mnoho věcí proti jménu Ježíše Nazaretského. To jsem také dělal v Jeruzalémě, a mnohé z svatých jsem zavřel do vězení, vzav moc od předních kněží; a když oni byli dáni k smrti, jsem cast můj hlas proti nim (Skutky 26: 9-10).

A zatímco nahoře je sama o sobě deku odsouzení všech hlasování, to je jediný případ, kdy se slovo "hlas" nebo "hlasování" je v Bibli. A to ukázat, že i nábožensky horlivý / konzervativní jednotlivci ne vždy volit správně a může dělat mnoho věcí, proti jménu Ježíše Nazaretského.

Nevěřím, že Bible sankce křesťané hlasování v tělesných volbách. Nedomnívám se, že nadcházející volby v USA prezidentské volby, nebo v ostatních Anglo-pocházející zemí bude mít za následek typem pokání, že tyto národy potřebují.

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Pokud by křesťan volit? Tento článek poskytuje některé biblické zdůvodnění na toto téma. By Ježíš hlasovat pro prezidenta / premiérem? Hlasuje v Bibli? To je téma, křesťané musí pochopit.
Polycarp, Herbert W. Armstrong, a Roderick C. Meredith na církevní vládu Jaká forma správy věcí veřejných se raná církev má? Bylo to hierarchické? Která forma správy věcí veřejných by se dalo očekávat, že v Philadelphia ostatkům? Lidé rozhodnou a / formuláře nebo výboru, liché diktatury, nebo stejný typ, že Philadelphia éra sama?
Líbilo rané církvi Teach Chiliasmus? Byl tisíciletí (někdy nazývaný chiliasmu) učil prvotními křesťany? Kdo ji odsoudil. Ježíš doslova vládnout 1000 let na Zemi? Je to čas v blízkosti?
Anglo - Amerika v proroctví a ztracených skupin Izraele Jsou Američané, Kanaďané, Britové, skotský, velšský, Australané, Anglo-jižní Afričani, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane s Židů v Izraeli? Bůh potrestal USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?
Bude Anglo-Národy rozdělit a mít lidi vzato jako otroci? Budou země Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co Bible proroctví učit? Existují non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo bude dělit ty země? Kdo skončí s pozemky a lidem?
Proroctví Barack Obama? Osm důvodů, proč Barack Obama je apokalyptický a osm důvodů, proč Barack Obama není antikrist. Tento článek obsahuje mnoho biblických a non-biblická proroctví, z celého světa, které se zdají k projednání Barack Obama. Líbilo se Nostradamus předpovídat Barack Obama jednání s Antikristem? Might Barack Obama půdu pro králů Severem a Jihem, jako alespoň jeden šíitský proroctví navrhne? To je nejdelší a nejvíce kompletní článek na této stránce na Barack Obama proroctví. Přečtěte si ho a sami rozhodnout, zda prezident Obama se zdá být naplnění různých proroctví.
Barack Obama, proroctví, a zničení Spojených států Někteří tvrdí, že Barack Obama je prorokoval "syn Keni", založený na časnou psaní 20. století.
Kanada v proroctví: Co to ​​Proroctví Bible, katolická proroctví, a další předpovědi Navrhnout o budoucnost Kanady? Tam jsou proroctví, která naznačují, zapojení s Kanadou. A mnoho z nich není pozitivní o své budoucnosti.
Kdo je králem Západu? Proč není End-Time King of the West v biblických proroctví? Je Spojené státy Král Západu? Pokud ano, co to vlastně znamená pro USA a jejich spojenců Anglo.
Je Tony Blair Apocalyptic? Bývalý premiér Spojeného království konvertoval ke katolicismu krátce poté, co opustil svůj úřad a byl aktivní v evropských záležitostech. Jakou roli může hrát?

Východ versus Západ: Rusko, Čína, Indie a Nepřátelské sankce vůči Íránu a Sýrii

Úterý 31 ledna 2012

COGwriter

Rusko, Čína, Indie a nespolupracují s typem sankcí EU a USA chce pro Írán a Sýrii:

Globální "velmocenské politiky", se vrací do Středním Východě

Podle Peter Apps, politická rizika korespondent

LONDÝN | Út 31 leden 2012 07:28 EST

(Reuters) - s Ruskem odesílání válečné lodě odradit zahraniční intervence v Sýrii, a Čína vypracovány hlouběji do Íránu konfrontaci se Západem, "velkou sílu" politika se rychle vrací na Blízkém východě ... Oba signalizuje jasný záměr, aby se zabránilo " změna režimu "intervence v Sýrii; ale ruská rozmístění své vlajkové lodi letadlové lodi a doprovody do přístavu Sýrie z Tarsu tento měsíc kreslil tvrdší, než je obvyklé linky v písku ... "Pokaždé, když Západ utahuje vodítko, Beijing tiše využije malátný," říká Thomas Barnett, je bývalý stratég pro americké námořnictvo ...

Washington Post 31 leden 2012, Mumbai, Indie - Indie se připojil Čínu v tom, že nebude snížit zpět na dovozu ropy z Íránu, a to navzdory tuhými nových sankcí USA a evropských, jejichž cílem je tlačit Teherán ohledně svého jaderného programu.
Od Steve Gutterman | Moscow (Reuters) - starší ruský diplomat úterý řekl, že tlak na přijetí západní-arabský návrh Rady bezpečnosti OSN ... Rusko a Čína vetovaly evropské zpracovaný rezoluci o Sýrii v říjnu.

Syrská opozice: Rusko, Írán riskovat vztahy s budoucím Sýrií

Ynetnews - 31. ledna 2012

Syrská člen opozice Fahed Al-Masri řekl libanonský rozhlasovou stanici, že úsilí, Rusko a Írán jsou dělat, aby zachránil prezidenta Asada režim se odrazí v budoucích vztazích obou zemí se Sýrií. "Rusko ztratí svou poslední oporu na Blízkém východě a v Sýrii, "řekl a dodal, že pokud Moskva i nadále bránit postoj mezinárodního společenství o Sýrii ...

Takže tři geograficky největší pravomoci východu užíváte stojí v ostrém kontrastu k Západu. Bible nakonec ukazuje, že zdánlivě rusko-vedl euroasijská konfederace bude trvat na zbývající sílu na Západě (který v té době bude v čele s Evropskou krále severu). A Čína a Indie se zdají být prorokoval na podporu rusko-vedl konfederaci.

Ale to bude později, těsně před návratem Ježíše Krista (Zjevení 9:16; 16: 12-16).

V této době východ hraje nebezpečnou hru, že je pravděpodobné, že ztratí, alespoň v diplomatické smyslu.

Bez ohledu na to, jaké jsou jejich ekonomické zájmy, ani Rusko, ani Indie chtějí islámská moc, aby povstali. A vzpírat západní sankce, snad ty národy, se domnívají, že rozdělení islámský svět do Íránu a Sýrie, zbytek arabských národů, tureckých národů, Pákistánu, Afghánistánu a Indonésie, že toto rozdělení zabrání islámskou velmoc z zvedat ,

Pokud se domnívají, že jsou v omylu.

Islámského výkon (dále jen král jihu biblické proroctví), zřejmě vedl o arabský moci, povstane. Podporou Sýrii, jak to bylo, bude Rusko odcizit arabský svět (arabská liga má tendenci zpět Západ v souvislosti se Sýrií a nejedná se o zvláštní fanoušek Íránu). Syria nebude pokračovat, jak je, a Iran mohou být neutralizovány, alespoň do určité míry.

Jaké tři východní síly jsou v podstatě dělat, je říkat arabskému světu, že je na tom lépe spolupracovat s Evropany, než s Ruskem, Čínou či Indií. A spolupráce mezi arabskými a evropskými světů je něco, co bude třeba udělat dočasně (Daniel 11:27; Žalm 83: 3-8).

Čína, samo o sobě, je zájem o zdroje, jako je ropa a miluje využít nákupu příležitosti, že západní sankce, například, může poskytnout. Přesto Čína potřebuje trhy Západu víc, než ve skutečnosti potřebuje íránskou ropu. Totéž v podstatě platí pro Indii.

Írán a Sýrie jsou opravdu nejsou do Ruska, Číny a Indie tak důležité, že je bude zálohovat bez ohledu na to, co (i když tam bude budoucí spojenectví s Peršany / Íránci, ale to je pro dobu po tisícileté vlády Krista a je popsána v Ezekielovi 38: 1-9).

Takže i přes gesta z těchto tří východních mocností, skutečností je, že Západ bude získat největší vliv na Blízkém východě od toho, co se děje nyní.

Írán nebude vůdce krále na jihu, a co přežije v Sýrii (viz Izaiáš 17: 1), bude zřejmě podpoří nadcházející arabský vůdce Daniel 11:40. Pokud se ti v Rusku, Číně a Indii chápat biblické proroctví, lépe by si uvědomit, že jejich současný stánek snad by měla být změněna v souvislosti s Íránem a Sýrií.

Ti, kteří zájem dozvědět se více mohou chtít studovat v následujících článcích:

Rusko: její počátky a prorokovali Future Rusko v proroctví. Kde se Rusové pocházejí? A co ty, na Ukrajině? To, co je prorokováno pro Rusko a jeho spojenci? Co budou dělat, aby Evropanům, které podpořily Zvíře na konci?
Je Rusko král severu? Někteří tvrdí, že je. Ale co učí Bible?
India, Its Biblical Past and Future: Any Witness? The Bible discusses the origins of those of Indian heritage and discusses some of the witness to them (including those in Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka).
China, Its Biblical Past and Future, Part 1: Genesis and Chinese Characters Where did the Chinese people come from? This article provides information showing that the Chinese peoples must have known about various accounts in the Book of Genesis up until their dispersion after the Tower of Babel.
China, Its Biblical Past and Future, Part 2: The Sabbath and Some of God's Witness in China When did Christianity first come to China? A je tu brzy důkaz, že pozorovali sedmý den sobotu?
Asia v proroctví Co je to Ahead pro Asii? Kdo jsou "Kings of Východu"? Co se stane, aby téměř všechny čínské, Rusové, Indů, a jiní v Asii? Čína v proroctví, kde? Kdo má 200000000 armáda muže v souvislosti s Armageddon?
Kdo je králem severu? Je tam člověk? Do biblické a římskokatolické proroctví poukazují na stejný vůdce? Měl by být následován? Kdo bude králem severu popisované v Daniel 11? Je jaderný útok prorokoval stane s anglicky mluvící národy ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu? Kdy se 1335 dní, 1290 dní, 1260 dní (čas, časy a půl času) Daniel 12 začít? Když Bible ukazuje, že ekonomický kolaps bude mít vliv na Spojené státy?
Je tam budoucí král Jihu? Někteří už věří, že potřebuje být. Možná Egypt, islám, Írán, Arabové, nebo Etiopie se zapojit? Možná to král nazvat Mahdi? Co říká Bible?
Arab a islámský svět V Bibli, historie a proroctví Bible popisuje původ arabském světě a diskutuje na Blízkém východě proroctví. Co je před námi na Blízkém východě, a ti, kteří následují islám? A co imáma Mahdího? Co čeká na Turecko, Írán, a ostatní non-arabské muslimy?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

Evropská unie Babylonská věž Plakát

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Only Britain and the Czech Republic refused to sign a fiscal compact in March that will impose quasi-automatic sanctions on countries that breach European Union budget deficit limits and will enshrine balanced budget rules in national law. http://www.reuters.com/article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

This is one more step to the fulfillment of biblical prophecies related to the rising up of the final European Beast power.

Ti z nás, v živé církve Boží již dlouho učil, že Spojené království nebude skutečnou součástí konečné moci, která vyjde v Evropě. Those in the Czech Republic will almost certainly be part of that final power.

The Bible, in Revelation 17, is clear that the Europeans will still have to reorganize in the future:

12 “The ten horns which you saw are ten kings who have received no kingdom as yet, but they receive authority for one hour as kings with the beast. 13 These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. (Revelation 17:12-13)

Steps towards this happening are continuing as we in the Living Church of God have long taught–and there will be bumps in the road and problems (major civil unrest, or worse, may occur).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41 Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided; yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay. 42 And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. 43 As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men; but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. (Daniel 2:41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Europa, bestie, a Zjevení Odkud Evropa dostat své jméno? Co může Evropa mít co do činění s knize Zjevení? A co "bestie"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kdo je králem severu? Je tam člověk? Do biblické a římskokatolické proroctví poukazují na stejný vůdce? Měl by být následován? Kdo bude králem severu popisované v Daniel 11? Je jaderný útok prorokoval stane s anglicky mluvící národy ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu? Kdy se 1335 dní, 1290 dní, 1260 dní (čas, časy a půl času) Daniel 12 začít? Co se musí stát před velkým soužení?
Možná německý baron Karl-Theodor zu Guttenberg se stal králem Severu? Je německý ministr obrany, kdo se dívat? Co katolík, byzantské a biblická proroctví naznačují?
Anglo - Amerika v proroctví a ztracených skupin Izraele jsou Američané, Kanaďané, anglický, skotský, velšský, Australané, Anglo (non-holandské) Southern Afričané, a nový Zealanders potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane do Jeruzaléma a Židů v Izraeli? Bůh potrestal USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?
Bude Anglo-Národy rozdělit a mít lidi vzato jako otroci? Budou země Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co Jeruzaléma? Co Bible proroctví učit? Existují non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo bude dělit ty země? Kdo skončí s pozemky a lidem?
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada?
There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West?
Proč není End-Time král Západu v biblických proroctví? Je Spojené státy Král Západu?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Ostrovy a Bible proroctví Co je před námi na ostrovech? Co je před námi na Filipínách? Co Bible prorokovat o ostrovech?
Asia v proroctví Co je to Ahead pro Asii? Kdo jsou "Kings of Východu"? Co se stane, aby téměř všechny čínské, Rusové, Indů, a jiní v Asii? Čína v proroctví, kde? Kdo má 200000000 armáda muže v souvislosti s Armageddon?
Anglo - Amerika v proroctví a ztracených skupin Izraele jsou Američané, Kanaďané, anglický, skotský, velšský, Australané, Anglo (non-holandské) Southern Afričané, a nový Zealanders potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane do Jeruzaléma a Židů v Izraeli? Bůh potrestal USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?

Násilné Sport, násilné Koncovky

Pondělka 30 leden 2012

COGwriter

Včera v noci, tam byl segment na CBS 60 Minutes, stejně jako celý program CNN Dr. Sanjay Gupta se týká škody udělat, aby účastníkům v nejsledovanější násilné sportu v USA-americký fotbal.

Oba programy se vztahuje smrt různých subjektů dějí, protože otřesy a dalších hitů, které se dějí z hraní hry. Jak mozek je poškozeno v důsledku takovéto činnosti se vztahuje také. CNN kus vztahuje tvrzení jednoho výzkumného pracovníka, který řekl, že průměrná vysoká škola fotbalista utrpěl 650 úrovně sub-otřes mozku zasáhne každou sezónu. Plody, které nebyly dobré. Násilné sportovní vyústit v násilné zakončení.

V době starověkého Říma, násilné sporty byly také populární.

Byly viděn mnoho z těch, kteří vyznávali Krista?

Nezdá se, že tak.

Zatímco my nezdá se, že mnoho přímé odkazy od těch v církvi Boží, nemáme nějaké písemné záznamy o těch, kteří byli alespoň trochu obeznámen s učením Ježíše a praktik prvních křesťanů.

Tady je něco z Theophilus Antioch (kdo pravděpodobně byl součástí Boží církve), možná psaný asi 180 AD:

Zvažte proto, zda ti, kteří učí takové věci může možná žít lhostejně, a musí být směšovány protiprávní styku, nebo, nejvíce bezbožné ze všeho, jíst lidské maso, zvlášť když je zakázáno tolik jako svědky přehlídky gladiátorů, jinak se stáváme účastníky a abettors vražd. Ale ani můžeme vidět další brýle, jinak naše oči a uši se neposkvrnili, účast v promluvách tam zpívaný. (Theophilus Antioch. K Autolycus, knihy III kapitoly XV. Přeložil Marcus Dods, AM výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 2. upravil Alexander Roberts & James Donaldson. Americké vydání, 1885. Online Edition)

Takže, praví křesťané nevěřil, že oni byli se dívat na násilné sport tak populární v druhém století.

Tatian, je vyznávající křesťanský obhájce, napsal kolem 170 nl:

A tito svědci na svá místa, a boxeři setkat v jediné bitvě, bezdůvodně cokoliv, ani nemá někdo přijde dolů do arény pomáhej. Dělat takové výstavy, protože tyto přispět k vaší kreditní? Ten, kdo je šéf mezi vámi sbírá legie krví potřísněné vrahy, zapojit udržovat je; a tyto surovci jsou vysláni od něho, a můžete sestavit na podívanou, aby soudci, částečně zlost rozhodci, a jednak z toho z mužů, kteří se zabývají v boji. A ten, kdo postrádá vražedný výstavu je zarmoucen, protože nebyl odsouzen být divák zlých a bezbožných a ohavných činů (Tatian. Přeložil JE Ryland. Tatian adresního k Řekům, kapitoly XXIII. Výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 2. Editoval Alexander Roberts & James Donaldson. americké vydání, 1885. Online vydání Copyright © 2004 K. Knight).

Athenagoras, je vyznávající křesťanský obhájce, napsal kolem 170 nl:

To, co člověk při smyslech, a proto bude tvrdit, zatímco takový je náš charakter, že jsme vrazi? ...

Kdo nepočítá mezi věcmi, největšího zájmu se soutěží válečníky a divokých zvířat, zejména těch, které jsou dány vy? Ale my, považovat, že vidět člověka na smrt, což je stejný jako ho zabil, byly abjured takové brýle (Athenagoras. Prosbou o křesťany, kapitola XXXV. Překládal BP Pratten. Výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 2 . Editoval Alexander Roberts & James Donaldson. americké vydání, 1885. Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Dokonce i dnes, mnoho křesťanů si uvědomit, že pozoruje brutální akce v úmyslu způsobit fyzickou újmu, jako jsou skutečné boxu, je nevhodné.

Všimněte si, že toto je také poloha třetím století katolický teolog a biskup Hippolyta, který také dodává různé povolání těm, kteří odmítají jeden od bytí následovník Krista:

16: 6 A charioteer, podobně, nebo ten, kdo se účastní ve hrách, nebo ten, kdo jde do hry, musí přestat, nebo mu bude zamítnuta 7 Pokud je někdo gladiátor, nebo ten, kdo učí ty mezi gladiátory how. bojovat, nebo lovec, který je v divokého zvířete zobrazuje v aréně, nebo veřejného činitele, který se zabývá gladiátorů show, a to buď, musí přerušit, nebo mu bude zamítnuta. 8 Pokud je někdo kněz idolů, nebo obsluha idolů, je povinen ukončit, nebo mu bude zamítnuta. 9 vojenský muž v úřadu nesmí vykonávat mužů. Pokud bude nařízeno, nesmí jej provést. Ani musí podniknout vojenskou přísahu. Pokud to odmítne, bude mu odmítnut. 10 Pokud je někdo vojenský guvernér, nebo vládce města, který nosí fialové, že se přestane, nebo mu bude zamítnuta. 11 katechumen nebo věřící, který se chce stát vojákem, je být zamítnut, neboť on opovrhoval Bohem. (Hippolytus. Apoštolská Tradice Hippolyta Říma. Z díla Bernarda Botte (La Tradice Apostolique. Sources chrétiennes, 11 bis. Paříž, Editions du Cerf, 1984) a Gregory Dix (Pojednání o apoštolské tradice sv Hippolyt Římský, biskup a mučedník. London: Alban Press, 1992), jak překládal Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html pohledu 08/06/09)

Takže ti, kteří vyznávali Krista v druhém a třetím století obecně neměl pocit, že prohlížení nebo účast na násilných sportu bylo vhodné.

Ve více nedávné době, pozdní Herbert W. Armstrong napsal:

Nepřátelství vůči druhým je hřích ... Boxing hotelu Ambassador College je určitě zakázány. Bůh nestvořil lidský mozek a hlavu má být bušil a srazil do bezvědomí podáním antagonisty.

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Vojenská služba a církve Boží:? Do Real křesťané Podílet se na milostnou válčení Zde jsou současné a historické pohledy na věci, které vykazují víry pravé církve na vojenské účasti. Is war proper for Christians?

Byl 100 let nebo očistec Vyučován v ranou dobu dějinnou?

Neděle 29 leden 2012


Anna Kateřina Emmerich prohlašoval, že vidí Očistec

COGwriter

Bůh má plán pro ty, kteří se nazývají není, vyvolení, a věrní (Zjevení 17:14), v tomto věku, kteří nejsou nenapravitelně zlý a nebyly spáchal "neodpustitelný hřích"?

Ano.

Všimněte si, pasáž, že mnozí nerozumí dnes:

20. Žádné další musí dítě od žít tam, ale několik dní, ani starce, který nesplnil jeho dny; Pro dítě umře sto let, ale hříšníku sto let bude proklet. (Izajáš 65:20)

A to brzy profesoři Krista realizovat to mělo co do činění s Božím plánu spasení?

Ano.

I když mám články s mnoha biblí na toto téma (viz, například, Univerzální nabídka Salvation: Tam jsou stovky veršů v Bibli podporujících doktrínu True Apocatastasis), pojďme začít s druhým výkladem století Izaiáše strany Irenaeus do ukázat, co se zdálo být všeobecně známo, ve dnech ne příliš dlouho po smrti posledního z původních apoštolů:

Now, that the promises were not announced to the prophets and the fathers alone, but to the Churches united to these from the nations, whom also the Spirit terms “the islands” (both because they are established in the midst of turbulence, suffer the storm of blasphemies, exist as a harbour of safety to those in peril, and are the refuge of those who love the height [of heaven], and strive to avoid Bythus, that is, the depth of error), Jeremiah thus declares: “Hear the word of the LORD, ye nations, and declare it to the isles afar off; say ye, that the LORD will scatter Israel, He will gather him, and keep him, as one feeding his flock of sheep…

A ještě jednou to dělá říkají to samé: "Aj, já učiním Jeruzalém k jásotu a můj lid [radost]; pro hlas pláče nesmí být více slyšet v ní, ani hlas pláče. Také tam nebude nějaký nezralé [jeden], ani starý muž, který neplní svůj čas: pro mládež musí mít sto let; a hříšník umře sto let, a přesto musí být proklet. A budou stavět domy a obývat jim sami; a budou sázet vinice, a jezte ovoce z nich samotných, a píti víno. A oni se nepostaví a další obývat; aniž se připravují na vinici, a jiní jedí. Neboť jako dny stromu života, musí být dny lidí v tobě; u děl svých rukou, musí vydržet "(Irenej. Adversus haereses, Kniha V, kapitola 34, verše 2-3,4. Výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 1. upravil Alexander Roberts & James Donaldson. americké vydání, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Jiní, takový jako Origen Alexandrie, také napsal, že Bůh má plán, jak nabídnout spásu všem.

Mnoho katolických a protestantských učenci si myslí, že Origen byl jedním z největších na počátku teologických spisovatelů (žil od asi 185 do 232 nl). Papež Benedikt XVI veřejně chválil Origen.

Známý protestant historik KS Latourette napsal, že Origen "byl skutečně jeden z největších křesťanských myslí." A když nemohu souhlasit s tím, že je zajímavé si povšimnout, že Latourette poznamenal:

Origen učil, že nakonec budou všichni duchové, kteří odpadli od Boha být obnoven do plného souladu s Ním. To může přijít o pouze s jejich spolupráce, mají svobodu přijmout nebo odmítnout zpětný odkup na Kristu. Před úplnou obnovu budou trpět trest, ale že trest má být výchovný, aby je očistit od nedokonalosti podaných jejich hříchu. Po skončení tohoto věku a jeho svět jiný věk přijde, tak Origen věřil, ve kterých byly znovu narodit i nadále poroste a nestoudný bude mít další příležitost k pokání (Latourette KS historii křesťanství, Volume 1, Začátky až 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origen byl blízko, v tom, že ne všichni budou litovat, protože tam bude také těch, kteří vyrostli na "věčné hrůze" (Daniel 12: 2, KJV), což znamená, že ti, kteří nebudou řádně pokání nebude dostávat spasení, ale jsme v Living Boží církev je považují za malá menšina. Ale Origen měl pravdu, že to bude jen přijít o spolupráci, které v současnosti neuložené.

Zde jsou některé citace přímo z Origena:

... Dobrý Otec není zcela opuštěné ty, kteří odpadli od Něho (Origen. Komentář k evangeliu Johna (Book I). Výňatek z Ante-Nicene otcové, Volume 9. Editoval Allan Menzies, DD American Edition, 1896 a 1897. Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Je třeba mít na paměti, nicméně, že některé bytosti, které odpadly z toho jeden začátku, z nichž jsme hovořili, se potopil do takové hloubky ubohosti a zlovolnosti, aby byly považovány za zcela nezaslouží toto školení a školení, kterými lidská rasa, zatímco v těle, jsou vyškoleni a poučeni za pomoci nebeských sil; a pokračovat, naopak, ve stavu nepřátelství a odporu k těm, kteří dostávají tuto instrukci a výuku. A proto je, že celý tento smrtelný život je plný bojů a zkoušek, způsobené opozice a nepřátelství těch, kteří padli z lepších podmínkách, aniž by vůbec ohlédnutí, a které se nazývají ďábla a jeho anděly, a další příkazy zla, které apoštol zatříděné mezi protilehlými pravomocí. Ale ať už některý z těchto příkazů, kteří jednají pod vládou ďábla, a poslouchat jeho zlé příkazy, bude v budoucím světě, být přeměněn na spravedlnost, protože jejich vlastnit fakultu svobody vůle, nebo zda perzistentní a notorický bezbožnost mohou být změněny silou zvyku do přírody, je výsledek, který jste sám, čtenář, může schvalovat, pokud ani v těchto současných světy, které jsou vidět a časových, ani na ty, které jsou neviditelné a jsou věčné, tato část je zcela lišit od konečná jednota a fitness věcí (Origen. De Principiis, Book I, kapitola 6, verš 3).

... A tak, přes četné a nespočetnými objednávek progresivních bytostí, které jsou smířeni s Bohem ze stavu nepřátelství, poslední nepřítel se konečně dostal, který se nazývá smrt, aby i on může být zničen, a už ne být nepřítel. Když proto všechny racionální duše musí mít uvedeno do původního stavu tohoto druhu, pak povaha tohoto orgánu náš podstoupí změnu do slávě duchovním těle. Neboť jak jsme to vidět nebýt případ racionální povahy, že někteří z nich žili ve stavu rozkladu vzhledem k jejich hříchy, zatímco jiní byli povoláni do stavu štěstí z důvodu jejich skutkové podstaty; ale jak vidíme tytéž duše, které kdysi byli hříšní, asistované, po svém obrácení a smíření s Bohem, do stavu štěstí (Origen. De Principiis, Kniha III, kapitola 6, verš 6).

I když jsme v LCG by to slovo, je to úplně takhle, tyto citace to ukazují, že myšlenka, že Bůh má plán, který umožní zatvrzelých příležitost po tomto současný věk, není nový koncept.

Ve skutečnosti, doktrína očistce vyvinula mezi latinské katolíky, poté, co se začal odsoudit jisté Origen nápadů v šestém století. Když se to stalo učení spojené s nabízení spásy všem (známý jako Apocatastasis) byly také poněkud odsouzen. Nicméně, toto nechal mezeru v římském teologii a myšlenka očistce pak se vyvíjel.

Řeckokatolíci (nyní známý jako Eastern ortodoxní), nicméně, nikdy přece přijímal latinskou představu očistce a ještě k tomuto dni mají mnoho lidí, kteří věří, že Bůh má nějaký druh plánu nabídnout spásu těm, kteří neměli záměrně odmítnout spásu.

Encyklopedie katolíka sama připouští, že první křesťané neučil svou současnou koncepci svého očistce doktríny:

Některé stres příliš byl položen na námitku, že staří křesťané neměli jasnou představu o očistci, a že si myslel, že duše zemřelých zůstaly v nejistotě spásy do posledního dne ... Existuje několik pasáží v Novém zákoně, které ukazují na Proces čištění po smrti. Proto Ježíš Kristus prohlašuje (Matouš 12:32): "A kdož by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdož mluvil proti Duchu svatému, nebude jemu odpuštěno, ani v tento svět, ani ve světě, který přijde "... (Hanna, Očistec. Encyklopedie katolíka).

No, ve druhém století, se věřilo, že Boží plán by umožnit všem, aby být nabídnuta spasení, a to buď v tomto věku nebo věku přijít, pokud neměli dopustit "neodpustitelný hřích" (Mt 12,32; Mark 10:30 , Lukáš 18:30, Skutky 3: 17 až 21; Ef 1:21, Židům 6: 4-6; viz Matouš 10:15, 11: 22-24, Marek 6:11, Lukáš 10: 12-14) .). A Nový zákon je zcela jasné, že:

"Všichni tvor uzří spasení Boží" (Lukáš 3: 6).

Ve třináctém století, známý katolický teolog Tomáš Akvinský napsal následující:

Nic je jasně uvedeno v Písmu o situaci očistec, ani není možné poskytnout přesvědčivé argumenty k této otázce ...

Někteří říkají, nicméně, že podle zvykového práva místem očistci je místo, kde člověk hříchy. To se nezdá být pravděpodobné, protože člověk může být potrestán současně za hříchy spáchané v různých místech. A jiní říkají, že podle zvykového práva jsou potrestáni nad námi, protože oni jsou mezi námi a Bohem, pokud jde o jejich stavu. Ale to je na žádném případě, protože nejsou potrestáni za to, že nad námi, ale pro to, co je nejnižší v nich, a to sin (Akvinský T. Summa Theologica svatého Tomáše Akvinského, Příloze II, článek 1. Druhá a revidované vydání, 1920. nihil obstat. F. Innocentius APAP, OP, STM, cenzor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, VICARIUS eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO Ordinis nihil obstat. F. Raphael Moss, OP, STL a F. Leo Moore , OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior provincialis angliae).

Výše uvedené ukazuje, že i do středověku, myšlenka očistce byl nejasný, a to i mezi představiteli římské církve.

Očistec byl v podstatě přijato po určité učení spojené s Origena byly odsouzené v 6. století:

Od chvíle, kdy se však, že anti-Origenism zvítězil, nauka o apokatastasis definitivně opuštěn. Svatý Augustin protestuje silněji než jakýkoli jiný spisovatel proti chybě, takže v rozporu s naukou o nutnosti milosti ... (Batiffel, Apocatastassis. Katolická encyklopedie).

Historie naznačuje, že poté, co Apocatastasis byl odsouzen v polovině 6. století, cosi, co připomíná moderních koncepcí očistci byly prohlásil římský biskup Řehoř I. Veliký asi 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Bude všechno dobré věci být obnoveny? Má Boží plán spásy vzít povstání a duchovní slepoty v úvahu?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Je to to, co řekl? Je to to, co říká Bible? Co Paul a Herbert W. Armstrong očekávat od evangelisty?
Co je to neodpustitelný hřích? Co je to? Dokážete-li činit pokání z toho? Víte, co to je a jak se tomu vyhnout?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

Když jsem včera, jsem přesvědčen, že tam bude více násilí v USA. Někteří lidé v hnutí Occupy a / nebo nějaký jednou s ní spojené budou později vzbudí více násilí. Mnohem více, než tomu bylo v Oaklandu.

Smutky a problémy teprve začínají (Matouš 24: 5-8) a bude mít mnohem horší (Matouš 24: 21-22). Věřím, že třídní boj a další protesty pomůže oslabit USA a dalších Anglo-národy, a může být také faktor v nich je zranitelné vůči skutečné válčení: invaze do bestie.

Jak Ježíš řekl:

37 A to, co říkám vám, říkám všem: Pozor! (Marek 13: 36 až 37)

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? Když je nejstarší, že velikého soužení může začít? Co je to Den Páně?
Fyzická příprava Písma pro křesťany. Všichni víme, že Bible proroctví hladomory. Měli bychom něco udělat?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Evangelium království Božího byl kladen důraz na Ježíše a rané církvi Věděli jste, že? Víš vůbec, co je evangelium království je všechno o? Pravé náboženství by mělo být založeno na skutečném evangeliu.
Líbilo rané církvi Teach Chiliasmus? Byl tisíciletí (někdy nazývaný chiliasmu) učil prvotními křesťany? Kdo ji odsoudil. Ježíš doslova vládnout 1000 let na Zemi? Je to čas v blízkosti?
Má Bůh 6000 Rok plánovat? Co Rok Má 6000 let skončí? Byla to doba, 6000 rok dovoleno, aby lidé vládnout následuje doslovným tisíc let vlády Krista na Zemi učil na počátku křesťany? Co rok mohou šest tisíc let lidské vlády skončí? Kdy se Ježíš vrátí? 2018 or 2019?
Anglo - Amerika v proroctví a ztracených skupin Izraele Jsou Američané, Kanaďané, Britové, skotský, velšský, Australané, Anglo-jižní Afričani, a Novozélanďané potomci Josefa? Tam, kde jsou ztracené deset-kmenů Izraele? Kdo jsou ztracené kmeny Izraele? Co se stane s Židů v Izraeli? Bůh potrestal USA, Kanada, Velká Británie a další Anglo národy? Proč by mohl Bůh jim umožní být potrestán jako první?
Bude Anglo-Národy rozdělit a mít lidi vzato jako otroci? Budou země Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu se dělí? Co Bible proroctví učit? Existují non-biblická proroctví, které podporují tuto myšlenku? Kdo bude dělit ty země? Kdo skončí s pozemky a lidem?
Prophecies of Barack Obama? Eight reasons why Barack Obama is apocalyptic and eight reasons why Barack Obama is not the Antichrist. Tento článek obsahuje mnoho biblických a non-biblická proroctví, z celého světa, které se zdají k projednání Barack Obama. Líbilo se Nostradamus předpovídat Barack Obama jednání s Antikristem? Might Barack Obama půdu pro králů Severem a Jihem, jako alespoň jeden šíitský proroctví navrhne? To je nejdelší a nejvíce kompletní článek na této stránce na Barack Obama proroctví. Přečtěte si ho a sami rozhodnout, zda prezident Obama se zdá být naplnění různých proroctví.
Barack Obama, proroctví, a zničení Spojených států Někteří tvrdí, že Barack Obama je prorokoval "syn Keni", založený na časnou psaní 20. století.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Kdo je králem Západu? Proč není End-Time King of the West v biblických proroctví? Je Spojené státy Král Západu? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. What role might he play?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Co je před námi na Blízkém východě, a ti, kteří následují islám? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Je tam budoucí král Jihu? Někteří už věří, že potřebuje být. Možná Egypt, islám, Írán, Arabové, nebo Etiopie se zapojit? Is he the Imam Mahdi? Co říká Bible?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
,
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
,
Asteroid Accident/Comet Collision
,
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
,
Killer Contagion
,
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
,
Solar Slaughter
,
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
,
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Co se děje ve velké soužení a Den Páně? Když je nejstarší, že velikého soužení může začít? Co je to Den Páně?
Čtvrtý jezdec Apokalypsy Co je bledý kůň smrti a nákaze? Co přinese a kdy?
Konec Mayský kalendář roce 2012 by mohlo znamenat něco roku 2012? Existují Mayský kalendář předpovědi pro změnu v roce 2012? Změny byly před staletími předpověděl Hopi Native Američany. Myslíte Mayské / Hind / Hopi / Buddhistické / New Age / Nostradamus proroctví libovolná hodnota tady? Proč by mohl Satan inspirovaly toto datum? Má Dresden kodex ukazují zničení Země povodní? Může velké soužení začne před rokem 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 a vzestup tajná sekta Tento odkaz se vztahuje k knize Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. Tato kniha dokumenty a vysvětluje stovky proroctví. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la školy secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este Livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este Livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

Apoštol Pavel On byl později apoštol, ale také brzy křesťanský vůdce.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Pavel také napsal:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Některé články případných souvisejících zájmu mohou zahrnovat:

Apoštol Pavel On byl později apoštol, ale také brzy křesťanský vůdce.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Is this true? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
Desatero Uvažujte Láska, Breaking nimi je Evil Někteří lidé se domnívají, že deset přikázání jsou přítěží. Je to to, co Ježíš, Pavel, Petr, Jakub a John učil?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Dějiny raného křesťanství Jste si vědom toho, že to, co většina lidí věří, není to, co opravdu stalo s pravé křesťanské církve? Víte, kde se raná církev na bázi? Víte, co byly doktríny rané církve? Je vaše víra skutečně založený na pravdě nebo ohrozit?