Arkiv for januar 2012

Hvis en kristen stemme?

Tirsdag, 31 januar, 2012

COGwriter

Fire mænd af det republikanske parti er stadig noget stående i deres søgen efter at vælte den amerikanske præsident Obama og få sit job.

Der er to katolikker , en Mormon , og en Baptist kører for den republikanske nominering for at køre mod den forholdsvis irreligiøse demokrat Barack Obama (som også hævder den kristne tro).

Skulle rigtige kristne stemme?

Hvis demokratiet skulle sanktioneres i Bibelen for kristne, helt sikkert det ville blive straffet i Det Nye Testamente. Græske og romerske demokratisk praksis blev kendt dengang. Demokrati er ikke en amerikansk opfindelse (heller ikke en republikansk styreform).

I Det Nye Testamente læser vi om Jesus udnævnelse apostle. Paulus skriver, at Gud først udnævner apostle, for det andet profeter, etc. for opbyggelige Kristi legeme (Ef 4: 11,12).

Da Judas skulle udskiftes (efter hans forræderi mod Jesus og hans selvmord), havde apostlene ikke have et valg, de fulgte den bibelske eksempel søge Guds vilje:

Du, Herre, som kender alles hjerter, viser, hvilken af disse to du har valgt ... Og de kastede deres partier. (ApG 1: 24,26).

Bemærk apostlene ikke beslutte, at de var kvalificeret til at se ind i en persons hjerte.

Nogle har skrevet, at forskellige former for demokrati nu accepteres, fordi de mener, visse skrifter i Apostlenes Gerninger indebære det. De primære vers synes at være i historien Gerninger 15. Acts 15 mange af Apostlene og de ​​Ældste mødtes for at diskutere omskæring og hedenske troende. Et væld af rådgivere blev brugt til at drøfte sagen. Nogle føler, at ved hjælp af råd er tegn på demokrati. Men det forhold, at en lang række rådgivere blev brugt ikke ændre Guds styreform. I Det Gamle Testamente læser vi, at ikke alene har Gud altid tilskyndet denne praksis (Ordsp 11:14), vi har også læst, at Gud selv engageret i det (II Chron 18; 18-21); således, at nogle af Kirkens ledelse fulgte denne praksis viser kun, at Guds statslige praksis fra Det Gamle Testamente skulle fortsættes.

Det er interessant at bemærke noget andet er nævnt i Apostlenes Gerninger,

»Og nu siger jeg eder, holde sig væk fra disse Mennesker, og lader dem fare; for hvis denne plan eller dette værk er af Mennesker, bliver det ikke til noget; men hvis det er af Gud, kan du ikke vælte det-lest du endda vise sig at kæmpe mod Gud "(ApG 5: 38-39)

T slange, der stemmer i verdslige valg tilsyneladende tror, ​​at de kender aspekter af Guds plan, at der ikke er nogen menneskelig måde, de kunne vide. Men se på, hvad Gud sagde til Samuel, en klart kaldet og udpeget af Gud, da Samuel troede, han vidste hvem der skal være den næste konge over Israel,

Så det var, da de kom, at han så på Eliab og sagde: "Sandelig, HERRENs Salvede er for ham.« Men Herren sagde til Samuel: "Se ikke på hans udseende eller på højden af sin statur, fordi jeg har nægtet ham. Thi HERREN ser ikke som mennesket ser; for mennesket ser på udseende, men Herren ser på hjertet «(1 Sam 16: 6-7).

Det er også interessant at indse, at mange, der tror, ​​at Det Nye Testamente sanktioner demokrati mener også, at Guds fremtid regerende regering (i Guds rige) ikke vil være et demokrati.

Jesus fortalte apostlene, at de ville være herskere over Israels tolv stammer i hans rige (Luk 22:30). Jesus valgte disciplene, de ikke får deres positioner fra enhver form for demokrati (John 15:16, 6:70). Gud, ikke mennesket, valgte David til Konge over Israel oprindeligt (ApG 13:22), og har også valgt ham til at være konge over hele Israel i verden forude (Jer 30: 9).

Af den måde, Jesus sagde, at Gud Faderen har reserveret, som vil have visse magtpositioner i Guds rige (Matt 20:23). Belønningen i riget vil være Jesu at give (Rev 22:12); de vil ikke være for folk til at tage for sig selv.

Demokrati er ikke Guds styreform i hans rige.

Hvorfor?

En af de mange problemer med at stemme, er, at intet menneske tænker, hvordan Gud gør.

»For Mine tanker er ikke dine tanker, heller ikke dine veje mine veje«, siger Herren (Er 55: 8).

Da Jesus var på jorden, han proklamerede evangeliet om Guds rige og fortalte folk til at omvende sig (Mark 1: 14-15). Jesus nægtede at deltage i selv de mest elementære statslige beslutninger, mens han var på jorden (Lukas 12: 13-14).

Selvom Jesus lærte, at vi skulle betale afgifter (Mat 22: 17-21), underviste han også, at hans rige ikke var af denne verden (Joh 18:36). Jesus lærte sine disciple at gå ud i verden og forkynde evangeliet for alle (Matt 28: 19,20). Jesus sagde at hans disciple skulle være i verden, men ikke af det (Joh 17:16).

Apostlen Peter forstået dette. Han skrev, at være en del af Guds folk gjorde en del af et helligt Folk (I Pet 2: 9). Apostelen Paulus skrev, at denne nuværende verden var ond (Gal 1: 4). Bibelen advarer om konsekvenserne af at være en del af verdens systemer og dets regeringer og fortæller os at komme ud af det og at være adskilt (Rev 18: 2-5).

Se på, hvad Bibelen lærer vil ske i de sidste dage, og hvad kristne at gøre ved det,

Men det ved I, at hårde tider i de sidste dage vil komme: For mænd vil være egenkærlige, elskere af penge, pralende, hovmodige, spottelystne, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, ubarmhjertige, bagvaskere, uden selvkontrol , brutale, fjender af gode, forrædere, stædige, hovmodige, elskere af glæde snarere end venner af Gud, der har en form for gudsfrygt, men fornægter dens kraft. Og fra sådanne mennesker slå væk! (2 Tim 3: 1-5).

Bemærk, at Guds ord ikke fremmer stemme som løsningen.

Paulus sagde, at de kristne skal være ambassadører for Kristus (II Kor 5:20). Ambassadører lever ofte i fremmede nationer, hvoraf nogle er klart fjendtlige over for deres tro. Ambassadører, selvom de bor i andre samfund, ikke involverer sig i politik i de samfund, de lever i. Der er en tid for Guds folk at overtage regeringerne i denne verden, men det er endnu ikke (Joh 18:36 Dan 7: 17-18). Det vil være efter det andet kommer af Jesus (jeg Thes 4:16, Rev 11:15).

Til kristne, skrev Peter,

Men du er et udvalgt folk, et kongeligt præsteskab, et helligt Folk, et Folk, der tilhører Gud, som du kan erklære lovpriser ham, som kaldte jer ud af mørket til sit vidunderlige lys. Når du ikke var et folk, men nu er du Guds folk; når du ikke har modtaget barmhjertighed, men nu du har modtaget barmhjertighed. Kære venner, jeg opfordrer dem, som udlændinge og fremmede i verden, til at afholde sig fra syndige begær, som krig mod din sjæl. Lev så gode liv blandt hedningerne, som, selv om de beskylder dig for at gøre forkert, kan de ser jeres gode gerninger og prise Gud på den dag han besøger os. Indsend jer for Herrens skyld at enhver myndighed, der er nedsat blandt mænd: om at kongen, som den øverste myndighed, eller til guvernører, som sendes af ham for at straffe dem, der gør forkert, og at rose dem, der gør ret. For det er Guds vilje, at ved at gøre godt, bør du dæmpe uvidende snak om tåbelige mænd (1 Peter 2: 9-15).

Udlændinge, selvfølgelig, ikke stemmer.

Nu Bibelen nævner en bestemt stemme af apostlen Paulus (mens han stadig var Saul og dermed uomdannet). Læg mærke til, hvad han sagde senere om det:

Faktisk jeg selv troede, jeg skal gøre mange ting, der strider mod Jesu navn af Nazareth. Det gjorde jeg også i Jerusalem, og mange af de hellige, jeg kæft i fængsel, har fået myndighed fra ypperstepræsterne; og når de blev slået ihjel, jeg kastede min stemme imod dem (ApG 26: 9-10).

Og mens det ovenstående er ikke i sig selv et tæppe fordømmelse af alle afstemninger, er det den eneste gang ordet "stemme" eller "stemme" er i Bibelen. Og det viser, at selv religiøst nidkære / konservative enkeltpersoner ikke altid stemmer korrekt, og kan gøre mange ting, der strider mod Jesu navn af Nazareth.

Jeg tror ikke, at Bibelen sanktioner kristne stemme i kødelige valg. Jeg mener, at det kommende præsidentvalg i USA eller valget i de øvrige anglo afstamning nationer vil resultere i den type omvendelse, at disse nationer har brug heller ikke.

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Hvis en kristen Stem? Denne artikel giver nogle af de bibelske rationale om dette emne. Ville Jesus stemme for præsident / statsminister? Er stemme i Bibelen? Det er et emne kristne nødt til at forstå.
Polykarp, Herbert W. Armstrong, og Roderick C. Meredith på Church regering Hvilken styreform gjorde den tidlige kirke have? Var det hierarkiske? Hvilken styreform ville man forvente at have i Philadelphia rest? Folk beslutte og / eller udvalgsmøder former, ulige diktaturer eller samme type, at Philadelphia æra selv havde?
Har den tidlige kirke Teach Tusindårstanken? Var årtusindskiftet (undertiden kaldet chiliasm) undervist af tidlige kristne? Hvem fordømte det. Vil Jesus bogstaveligt regere i 1000 år på jorden? Er det tid nær?
Anglo - Amerika i Prophecy & fortabte stammer Israels Er amerikanerne, canadierne, Britisk, Skotsk, Walisisk, australiere, anglo-Southern afrikanere og newzealændere Josefs efterkommere? Hvor er de tabte ti-Israels stammer? Hvem er de tabte Israels stammer? Hvad vil der ske med jøderne i Israel? Vil Gud straffe USA, Canada, Storbritannien og andre Anglo nationer? Hvorfor kunne Gud tillade dem at blive straffet først?
Vil anglo-Nations deles og har folk taget som slaver? Vil de lander i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand deles? Hvad Bibelen profeti lærer? Er der ikke bibelske profetier, der understøtter denne idé? Hvem vil dele disse lande? Hvem vil ende op med de landområder og folk?
Profetier af Barack Obama? Otte grunde til Barack Obama er apokalyptisk og otte grunde til, Barack Obama ikke er Antikrist. Denne artikel indeholder mange bibelske og ikke-bibelske profetier, fra hele verden, der synes at diskutere Barack Obama. Vidste Nostradamus forudsiger Barack Obama gøre med Antikrist? Might Barack Obama satte scenen for kongerne i nord og syd, som mindst én shiitiske profeti antyder? Dette er den længste og mest komplette artikel om denne side på Barack Obama profetier. Læs det og selv bestemme om præsident Obama ser ud til at opfylde forskellige profetier.
Barack Obama, profeti og ødelæggelsen af USA Nogle hævder, at Barack Obama er den profeterede "søn af Kenya" baseret op en tidlig 20. århundrede skriftligt.
Canada i Prophecy: Hvad Er Bible Prophecy, katolsk profeti og andre forudsigelser Foreslå om fremtiden for Canada? Der er profetier, der tyder engagement med Canada. Og mange er ikke positive over sin fremtid.
Hvem er kongen af Vesten? Hvorfor er der ingen End-Time King of Vesten i Bibelen Prophecy? Er USA Kongen af ​​Vesten? Hvis ja, hvad betyder det egentlig betyder for USA og dets Anglo allierede.
Er Tony Blair apokalyptisk? Den tidligere premierminister i Det Forenede Kongerige konverteret til katolicismen kort efter forlader sit kontor og har været aktiv i europæiske anliggender. Hvilken rolle kan han spille?

East vs West: Rusland, Kina, og Indien Modsatrettede sanktioner mod Iran & Syrien

Tirsdag, 31 januar, 2012

COGwriter

Rusland, Kina og Indien ikke samarbejder med den type af sanktioner i EU og USA ønsker, at Iran og Syrien:

Globale "stormagtspolitik" vender tilbage til Mellemøsten

Af Peter Apps , politiske risici korrespondent

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Med Rusland sender krigsskibe at modvirke udenlandske intervention i Syrien, og Kina trukket dybere ind Irans konfrontation med Vesten, "stormagt" politik er hurtigt at vende tilbage til Mellemøsten ... Begge har signaleret en klar intention om at forhindre enhver " regimeskifte "intervention i Syrien ; men Ruslands indsættelse af sit flagskib hangarskib og ledsagere til Syriens havn Tarsus denne måned trak en mere barsk end normalt streg i sandet ... "Hver gang Vesten strammer snor, Beijing stille benytter sig af slap," siger Thomas Barnett, en tidligere strateg for den amerikanske flåde ...

Washington Post 31 Januar 2012-Mumbai, Indien - Indien har sluttet Kina i at sige det vil ikke skære ned på olieimport fra Iran, trods stiv nye amerikanske og europæiske sanktioner har til formål at presse Teheran om dets atomprogram.
Af Steve Gutterman | Moscow (Reuters) - En højtstående russisk diplomat sagde tirsdag, at presse på for vedtagelsen af en vestlig-arabisk udkast til FN Sikkerhedsråd ... Rusland og Kina nedlagde veto mod en europæisk udarbejdet beslutning om Syrien i oktober.

Syriske opposition: Rusland, Iran risikere forholdet til fremtidig Syrien

Ynetnews - 31 Jan 2012

Syriske opposition medlem Fahed Al-Masri fortalte en libanesisk radiostation, at indsatsen Rusland og Iran gør for at redde præsident Assads regime vil blive afspejlet i landenes fremtidige forbindelser med Syrien. "Rusland vil miste sin sidste fodfæste i Mellemøsten og i Syrien, "sagde han og tilføjede, at hvis Moskva fortsætter med at modsætte sig det internationale samfunds holdning til Syrien ...

Så de tre geografisk største beføjelser Østen tager står i stærk kontrast til Vesten. Bibelen i sidste ende viser, at en tilsyneladende russisk-ledede eurasiske forbund vil tage på den resterende strøm i Vesten (som på det tidspunkt vil blive ledet af Det Europæiske Nordens konge). Og Kina og Indien synes at være profeterede at støtte Den Russiske-ledede forbund.

Men der vil være senere, lige før tilbagelevering af Jesus Kristus (Åb 09:16; 16: 12-16).

På dette tidspunkt Østen spiller et farligt spil, som det er sandsynligt at tabe, i det mindste i en diplomatisk forstand.

Uanset hvad deres økonomiske interesser, hverken Rusland eller Indien ønsker en islamisk magt til at stige op. Og ved at trodse de vestlige sanktioner, måske de nationer tror, ​​at dividere den islamiske verden i Iran & Syrien, resten af ​​de arabiske nationer, de tyrkiske nationer, Pakistan, Afghanistan og Indonesien, at denne opdeling vil forhindre en islamisk verdensmagt stiger op .

Hvis de tror, ​​at de er i fejl.

En islamisk magt (det kongen af det sydlige af bibelske profeti), tilsyneladende ledet af en arabisk magt, vil rejse sig. Ved at støtte Syrien som det har været, vil Rusland fremmedgøre den arabiske verden (Den Arabiske Liga har haft en tendens til at bakke Vesten i forhold til Syrien, og er ikke en særlig fan af Iran). Syrien vil ikke fortsætte som det er og Iran kan neutraliseres, i hvert fald til en vis grad.

Hvad de tre østlige beføjelser er i det væsentlige gør, er at fortælle den arabiske verden, at det er bedre stillet samarbejde med europæerne end med Rusland, Kina eller Indien. Og samarbejdet mellem de arabiske og europæiske verden er noget, vil midlertidigt blive gjort (Daniel 11:27; Salme 83: 3-8).

Kina, selv, er interesseret i ressourcer som olie og elsker at udnytte købe muligheder, vestlige sanktioner, for eksempel, kan give. Alligevel Kina har brug markederne i Vesten mere end det faktisk har brug for iransk olie. Det samme er dybest set sandt for Indien.

Iran og Syrien er virkelig ikke så vigtigt for Rusland, Kina og Indien, at de vil bakke dem uanset hvad (selv om der vil være en fremtidig alliance med perserne / iranerne, men dette er for en tid efter tusindårsrige Kristi og diskuteres i Ezekiel 38: 1-9).

Så på trods af snak fra disse tre østlige magter, virkeligheden er, at Vesten vil få størst indflydelse i Mellemøsten fra det, der nu sker.

Iran vil ikke være leder af kongen af ​​det sydlige og hvad overlever i Syrien (jf Esajas 17: 1), vil tilsyneladende støtte det kommende arabiske leder af Daniel 11:40. Hvis de i Rusland, Kina og Indien forstod bibelsk profeti bedre de ville indse, at deres nuværende stand skulle måske ændres i forhold til Iran og Syrien.

Der er interesseret i at lære mere kan ønske at studere i følgende artikler:

Rusland: Dens oprindelse og profeterede Future Rusland i profeti. Hvor russerne fra? Hvad med dem i Ukraine? Hvad profeterede for Rusland og dets allierede? Hvad vil de gøre for europæerne, som støttede Beast i sidste ende?
Er Rusland kongen af North? Nogle hævder det er. Men hvad siger Bibelen?
Indien, sin bibelske fortid og fremtid:? Vidner Bibelen diskuterer oprindelsen af de indiske arv og diskuterer nogle af vidnet til dem (herunder i Bangladesh, Pakistan og Sri Lanka).
Kina, sin bibelske fortid og fremtid, del 1: Genesis og kinesiske tegn Hvor blev det kinesiske folk fra? Denne artikel indeholder oplysninger, der viser, at de kinesiske folk må have kendt om forskellige konti i Mosebog indtil deres spredning efter Babelstårnet.
Kina, sin bibelske fortid og fremtid, Del 2: Sabbatten og nogle af Guds vidne i Kina Hvornår har kristendommen først komme til Kina? Og er der tidligt bevis for, at de observerede den syvende dag sabbat?
Asien i Profeti Hvad er forude for Asien? Hvem er "Kings of øst"? Hvad sker der med næsten alle de kinesiske, russere, indere og andre i Asien? Kina i profeti, hvor? Hvem har 200.000.000 mand hær relateret til Armageddon?
Hvem er kongen af North? Er der en? Må bibelske og romersk katolske profetier peger på den samme leder? Skulle han blive fulgt? Hvem vil være Nordens konge diskuteret i Daniel 11? Er et atomangreb profeteret at ske med de engelsktalende folk i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand? Hvornår de 1335 dage, 1290 dage og 1260 dage (den tid, tider og en halv tid) Daniel 12 begynde? Hvornår Bibelen viser, at økonomisk kollaps vil påvirke USA?
Er der en fremtid King of the South? Nogle der ikke længere mener, at der er behov for. Måske Egypten, islam, Iran, arabere eller Etiopien inddrages? Kan denne konge kaldes Mahdi? Hvad siger Bibelen?
Den arabiske og islamiske verden I Bibelen, historie og profeti Bibelen diskuterer oprindelsen af den arabiske verden og diskuterer Mellemøsten i profeti. Hvad er forude for Mellemøsten og de, der følger islam? Hvad med Imam Mahdi? Hvad ligger forude for Tyrkiet, Iran, og de andre ikke-arabiske muslimer?

Europa er enig til Closer finanspolitisk union

Mandag, 30 januar, 2012

Europæiske Union Babelstårnet Poster

COGwriter

Europæerne har noget en anden aftale om et tættere finanspolitisk union:

30 JAN 20122

Af Stephen Fidler, LAURENCE Norman og MATINA STEVIS

Brussels-Ledere af 25 EU-regeringer enige mandag aften om, hvad nogle faktureret som en historisk pagt til at flytte til et tættere finanspolitisk union og underskrevet af på detaljerne i en permanent redningspakke fond for euroområdet-endnu Grækenlands truende gældssanering kastede en skygge over topmødet. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Af Julien Toyer og Paul Taylor

BRUXELLES | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) - kansler Angela Merkel cementerede hendes politiske overherredømme i Europa på mandag, når 25 ud af 27 EU-lande enige om at en tysk inspireret pagt for strammere budgetdisciplin, ligesom de kæmpede for at genoplive væksten fra asken af ​​nøjsomhed.

Kun Storbritannien og Tjekkiet nægtede at underskrive en finanspagt marts, der vil pålægge kvasi-automatiske sanktioner mod lande, der overtræder grænser EU budgetunderskud og vil knæsætte afbalancerede budgetregler i national ret. http://www.reuters.com/ artikel / 2012/01/30 / os-topmøde mellem EU-idUSTRE80S0SR20120130

Dette er endnu et skridt til opfyldelsen af ​​bibelske profetier i forbindelse med stiger op af den endelige europæiske Beast magt.

De af os i levende Guds kirke har længe lært at Det Forenede Kongerige ikke ville være en reel del af det endelige magt, der vil dukke op i Europa. Dem i Tjekkiet vil næsten helt sikkert være en del af den endelige effekt.

Bibelen, i Åbenbaringen 17, er det klart, at europæerne stadig bliver nødt til at omorganisere i fremtiden:

12 "De ti Horn, som du så, ere ti Konger, som ikke have fået Rige endnu, men de får myndighed i en time som konger med dyret. 13 Disse er af en mening, og de vil give deres magt og myndighed til dyret. (Åbenbaringen 17: 12-13)

Skridt i retning af, at dette sker fortsætter som vi i levende Guds kirke længe har undervist-og der vil være bump på vejen og problemer (større civile uroligheder, eller værre, kan forekomme).

Selvfølgelig Bibelen er klart, at det endelige europæiske Beast magt ikke vil faktisk være meget samlet, da det dybest set vil være en kombination af stærke og svage, eller som Bibelen mere bogstaveligt hedder, jern og ler:

41 betragtninger du så fødder og tæer, dels for Potters ler og dels af jern, skal Riget deles; endnu styrken af ​​jern skal være i det, ligesom du så jern blandet med keramisk ler. 42 Og da tæerne i fødderne var dels af jern, dels af ler, så Riget skal dels stærke og dels skrøbeligt. 43 Som du så jern blandet med keramisk ler, vil de blander sig med frø af mænd; men de vil ikke klæbe til hinanden, ligesom jern ikke blandes med ler. (Daniel 2: 41-43)

Ifølge Bibelens profetier, en europæisk magt, på trods af sin skrøbelighed, er bestemt til midlertidigt at være den mest dominerede verden, i sidste ende erobre de anglo-afstamning nationer (det er USA og dets anglo-allierede som Storbritannien, der har den stærkeste fæstninger af Daniel 11:39), og senere kommer til sin afslutning (Daniel 11:45).

Men før den er ødelagt (Daniel 11: 21-44), den endelige Beast magt skal komme sammen og komme til det sted, hvor det har stor økonomisk indflydelse. Aftens meddelelse er endnu et tegn på, at Europa agter at gå i den retning (selvom det vil sandsynligvis have flere problemer, før det er den sidste Beast effekt).

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Europa, Udyret, og Åbenbaringen Hvor har Europa får sit navn? Hvad kan Europa har at gøre med Johannes 'Åbenbaring? Hvad med "dyret"? Brug af Babelstårnet og "Beast" billeder tyder det ikke er bekymret over sin rolle som en del af den fremtidige Babylon af Bibelens profetier.
Hvem er kongen af North? Er der en? Må bibelske og romersk katolske profetier peger på den samme leder? Skulle han blive fulgt? Hvem vil være Nordens konge diskuteret i Daniel 11? Er et atomangreb profeteret at ske med de engelsktalende folk i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand? Hvornår de 1335 dage, 1290 dage og 1260 dage (den tid, tider og en halv tid) Daniel 12 begynde? Hvad der skal ske FØR den store trængsel?
Måske tysk Baron Karl-Theodor zu Guttenberg blive kongen af North? Er den tyske forsvarsminister en til at se? Hvad har katolske, byzantinske og bibelske profetier foreslå?
Anglo - Amerika i Prophecy & fortabte stammer Israels Er amerikanerne, canadierne, engelsk, skotsk, walisisk, australiere, Anglo (ikke-nederlandsk) Southern afrikanere, og newzealænderne efterkommere af Joseph? Hvor er de tabte ti-Israels stammer? Hvem er de tabte Israels stammer? Hvad sker der med Jerusalem og jøderne i Israel? Vil Gud straffe USA, Canada, Storbritannien og andre Anglo nationer? Hvorfor kunne Gud tillade dem at blive straffet først?
Vil anglo-Nations deles og har folk taget som slaver? Vil de lander i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand deles? Hvad med Jerusalem? Hvad Bibelen profeti lærer? Er der ikke bibelske profetier, der understøtter denne idé? Hvem vil dele disse lande? Hvem vil ende op med de landområder og folk?
Canada i Prophecy:? Hvad Er Bible Prophecy, katolsk profeti og andre forudsigelser Foreslå om fremtiden for Canada Der er profetier, der tyder engagement med Canada. Og mange er ikke positive over sin fremtid.
Hvem er kongen af Vesten? Hvorfor er der ingen End-Time King of Vesten i Bibelen Prophecy? Er USA Kongen af Vesten?

Filippinerne betragtning tættere militære bånd til USA igen

Mandag, 30 januar, 2012


Mount Apo i Mindanao, Filippinerne

COGwriter

Filippinerne overvejer at komme ind i et tættere militært med USA:

Filippinerne Vejer en øget amerikansk militær tilstedeværelse
30 jan 2012
USA og Filippinerne diskuterer styrke militære bånd til dels som reaktion på stigende kinesisk selvsikkerhed i Asien-Stillehavsområdet. Fordi de største trusler mod Filippinerne "sikkerhed har længe været intern, Manila har nogle af de svageste eksterne forsvarsevne i Sydøstasien.
Dog vil Manila balance forsøg på at øge disse kapaciteter over for en potentiel modreaktion fra både Kina, en top handelspartner med stigende økonomiske indflydelse, og fra sin egen befolkning, for hvem øge den militære tilstedeværelse USA er fortsat et kontroversielt emne.

Sidste sommer, formanden for Filippinerne, oplyste, at han ikke behøvede at frygte Kina (se filippinske præsident truer Kina ).

Mens en aftale med USA midlertidigt kan gøre kødelige fornuft, på lang sigt mener jeg, at Filippinerne sandsynligvis vil bringe med Kina, men vi vil se.

Den levende Guds Kirke har omkring 33 menigheder i Filippinerne .

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Øer og Bibel Prophecy Hvad er forude for øer? Hvad er der forude for Filippinerne? Hvad er det Bibelen profeterer om øer?
Asien i Profeti Hvad er forude for Asien? Hvem er "Kings of øst"? Hvad sker der med næsten alle de kinesiske, russere, indere og andre i Asien? Kina i profeti, hvor? Hvem har 200.000.000 mand hær relateret til Armageddon?
Anglo - Amerika i Prophecy & fortabte stammer Israels Er amerikanerne, canadierne, engelsk, skotsk, walisisk, australiere, Anglo (ikke-nederlandsk) Southern afrikanere, og newzealænderne efterkommere af Joseph? Hvor er de tabte ti-Israels stammer? Hvem er de tabte Israels stammer? Hvad sker der med Jerusalem og jøderne i Israel? Vil Gud straffe USA, Canada, Storbritannien og andre Anglo nationer? Hvorfor kunne Gud tillade dem at blive straffet først?

Voldelige Sport, voldelige Endings

Mandag, 30 januar, 2012

COGwriter

I aftes var der et segment på CBS '60 Minutes, samt en hel CNN-program af Dr. Sanjay Gupta om skader på deltagerne i den mest sete voldelige sport i USA-amerikansk fodbold.

Begge programmer dækkede død forskellige aktørers sker på grund af hjernerystelse og andre hits, der sker fra at spille spillet. Hvordan hjernen er beskadiget fra en sådan aktivitet blev også dækket. CNN stykke dækkede krav på en forsker, som sagde, at den gennemsnitlige high school fodboldspiller lidt 650 sub-hjernerystelse niveau hits hver sæson. Frugterne af, som ikke var god. Voldelige sport medfører voldelige endelser.

I den tid i det gamle Rom, voldelige sport var også populære.

Var de set af mange af dem, der bekendte sig Kristus?

Det fremgår ikke så.

Selvom vi ikke synes at have mange direkte referencer fra dem i Guds Kirke, har vi nogle skriftlige optegnelser over dem, der var i hvert fald noget fortrolig med Jesu lære og praksis de tidligste kristne.

Her er noget fra Theophilus af Antiokia (som sandsynligvis var en del af Guds kirke) måske skrevet omkring 180 e.Kr.:

Overvej derfor, om dem, der underviser sådanne ting overhovedet kan leve ligegyldigt, og blandes sammen i en ulovlig samleje, eller, mest ugudelige og fremmest spise menneskekød, især når vi er forbudt så meget som at være vidne til shows af gladiatorer, at vi ikke bliver delagtige og håndlangere af mord. men hverken kan vi se de andre briller, for at vore øjne og ører blive besmittet, der deltager i de ytringer der sunget. (Theophilus af Antiokia. Til Autolycus, bog III, kapitel XV. Oversat af Marcus Dods, AM uddrag fra Ante-nikænske Fædre, bind 2. Redigeret af Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

Så havde sande kristne ikke, at de skulle se de voldelige sport så populære i det andet århundrede.

Tatian, en bekendende kristen apologet, skrev omkring 170 e.Kr.:

Og for disse Vidnerne indtage deres pladser, og de boksere mødes i tvekamp, ​​uden grund uanset hvad, heller ikke nogen komme ned i arenaen for at bistå. Gør sådanne udstillinger, da disse redound til din kredit? Den, der er chef blandt jer samler en hærskare af mordere blodige, engagerende at opretholde dem; og disse banditter er sendt ud af ham, og du samler på synet til at være dommere, dels af ondskab af adjudicator, og dels for at de mænd, der deltager i kampen. Og den, som misser morderiske udstillingen bedrøvet, fordi han ikke var dømt til at være en tilskuer af onde og ugudelige og vederstyggelige gerninger (Tatian. Oversat af JE Ryland. Tatian tale til grækerne, kapitel XXIII. Uddrag fra Ante-nikænske Fædre, Bind 2. Redigeret af Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 af K. Knight).

Athenagoras, en bekendende kristen apologet, skrev omkring 170 e.Kr.:

What man of sound mind, therefore, will affirm, while such is our character, that we are murderers?…

Who does not reckon among the things of greatest interest the contests of gladiators and wild beasts, especially those which are given by you? But we, deeming that to see a man put to death is much the same as killing him, have abjured such spectacles (Athenagoras. A Plea for the Christians, Chapter XXXV. Translated by BP Pratten. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Even today, many Christians realize that watching brutal events intent on causing physical harm, such as real boxing, is inappropriate.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16: 6 En vognstyrer ligeledes, eller en, der deltager i de spil, eller en, der går til de spil, skal han ophøre eller han afvises 7 Hvis nogen er en gladiator, eller en, der underviser dem blandt gladiatorer hvordan. til at kæmpe, eller en jæger, der er i den vildt dyr viser i arenaen, eller en offentlig embedsmand, der beskæftiger sig med gladiator shows, enten skal han ophører, eller han skal afvises. 8 Hvis nogen er en præst af afguder, eller en ledsager af afguder, skal han ophøre eller han skal afvises. 9 En militær mand i myndighed ikke udføre mænd. If he is ordered, he must not carry it out. Må heller ikke han tage militære ed. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. Apostolsk Tradition af Hippolytus. Af arbejdet i Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chrétiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) og Gregory Dix (The Afhandling om den apostolske Tradition St. Hippolytus, biskop og Martyr London:. Alban Press, 1992), som oversat af Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html set 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Hvor et spil i sport involverer antagonister-in fjendtlig holdning til skade den anden og / eller at "komme" fra den anden-for at få det bedste ud af den anden derefter en skadelig, satanisk og ondt holdning træder i, og sporten er ondt, ikke god ...

Fodbold (amerikansk fodbold) er en voldelig krop-kontakt sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, juli og august 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

Det er noget, kristne og andre, bør tænke over.

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? Hvad gør Bibelen og tidlige skrifter viser? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? Hvis ikke, hvorfor ikke?
Militærtjeneste, og kirkerne Guds:? Do Real kristne Deltag i Carnal Warfare Her er aktuelle og historiske perspektiver på en sag, som viser den overbevisning af den sande kirke på militær deltagelse. Er krig egentlig for kristne?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Ja.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Ja.

Mens jeg har artikler med mange skriftsteder om dette emne (se for eksempel, Universal Tilbud om Salvation: Der er hundredvis af vers i Bibelen Støtte til Lære af True Apokatastase ), lad os starte ud med en andet århundrede fortolkning af Esajas, som Irenæus til vise, hvad syntes at være almindelig kendt i de dage ikke længe efter døden af ​​den sidste af de oprindelige apostle:

Nu, at løfterne ikke blev annonceret til profeterne og fædrene alene, men til kirkerne forenet med disse fra de nationer, som også ånden udtrykkene "øer" (både fordi de er etableret midt i turbulens, lider storm af bespottelser, eksistere som en havn af sikkerhed for dem, i fare, og er tilflugtssted for dem, der elsker højden [himlens], og stræber efter at undgå Bythus, dvs. dybden af fejl), Jeremias således erklærer: " Hør Herrens ord, I nationer, og erklære den til øerne langt borte; siger I, at Herren vil sprede Israel, vil han samle ham, og holde ham, som man fodre sin fåreflok ...

Og endnu en gang siger han det samme: »Se, jeg gør Jerusalem til Jubel, og mit folk [en glæde]; for stemme grædende må ikke være mere hørt i hendes, og heller Skrig. Også der er ikke der nogen umodne [et], og heller ikke en gammel mand, der ikke opfylder sin tid: for de unge skal have en hundrede år; og synderen skal dø hundrede år, men skal være forbandet. Og de skulle bygge huse, og bebo dem selv; og skal plante vingårde og spise frugten af dem selv, og drikke vin. Og de skal ikke bygge, og andre bor; ej heller skal de forberede vingården, og andre spiser. For da de dage i livets træ, er de dage af befolkningen i dig; for værker af deres hænder skal udholde "(Irenæus. Adversus Haereses, Bog V, kapitel 34, vers 2-3,4. Uddrag fra Ante-nikænske Fædre, bind 1. Redigeret af Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 af K. Knight).

Andre, såsom Origen af ​​Alexandria, skrev også, at Gud havde en plan for at tilbyde frelse til alle.

Mange katolske og protestantiske lærde fastslå, at Origenes var en af de største af de tidlige teologiske forfattere (han levede fra omkring 185-232 e.Kr.). Pave Benedikt XVI har offentligt rost Origenes.

Den bemærkede protestantiske historiker KS Latourette skrev, at Origenes "var faktisk en af de største kristne sind.« Og mens jeg ikke er enig med det, det er interessant at bemærke, at Latourette overholdes:

Origenes underviste der i sidste ende alle de ånder, der er faldet bort fra Gud, vil blive gendannet til fuld harmoni med ham. Dette kan ske kun med deres samarbejde, for de har frihed til at acceptere eller afvise indløsning udviste på Kristus. Før fuld restaurering, de vil lide straf, men at straf skal være opdragende, at rense dem fra de mangler anlagt af deres synd. Efter afslutningen af den nuværende alder og dens verden en anden tidsalder vil komme, så Origenes mente, hvor der er født på ny vil fortsætte med at vokse, og uforbederlig får yderligere mulighed for omvendelse (Latourette KS A History of Christianity, bind 1, begyndelse til 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, s.151).

Origenes var tæt på, at ikke alle vil omvende, for der også vil være dem, hævet til "evig foragt" (Daniel 12: 2, KJV), hvilket betyder, at de, der ikke ville ordentligt omvende ikke vil modtage frelse-men vi i Living Guds kirke anser dem for et lille mindretal. Men Origenes var korrekt, at dette kun vil ske ved et samarbejde med de i øjeblikket ikke er gemt.

Her er nogle citater direkte fra Origenes:

... Den gode Fader har ikke helt forladt dem, der er faldet bort fra Ham (Origenes. Kommentar til Johannesevangeliet (Bog I). Uddrag fra Ante-nikænske Fædre, Volume 9. Redigeret af Allan Menzies, DD amerikanske udgave, 1896 og 1897. Online Edition Copyright © 2004 af K. Knight).

Det skal erindres, har dog at visse væsner, der faldt bort fra, at en begyndelse, som vi har talt, sunket til sådan en dybde af uværdighed og ondskab som skal betragtes helt værdige til, at uddannelse og undervisning, hvorved menneskelige race, mens i kødet, er uddannet og instrueret med bistand fra de himmelske magter; og fortsætter, tværtimod, i en tilstand af fjendskab og opposition til dem, der modtager denne instruktion og undervisning. Og det er derfor, at hele dette jordiske liv er fuld af kampe og prøvelser, forårsaget af oppositionen og fjendskab af dem, der faldt fra en bedre tilstand uden overhovedet at kigge tilbage, og som kaldes Djævelen og hans engle, og den andre ordrer af det onde, som apostlen klassificeret blandt de modstående kræfter. Men om nogen af disse ordrer, der handler under regeringen i Djævelen og adlyder hans onde kommandoer, vil i en fremtidig verden omdannes til Retfærdighed, fordi de besidder evnen til fri vilje, eller om vedvarende og inkarnerede ondskab kan ændres af vanens magt i naturen, er et resultat, som du selv, læser, kan godkende, hvis ingen i disse nuværende verdener, der er set og tidsmæssige og heller ikke i dem, der er usynlige og er evig, den del er helt at adskille sig fra den endelige enhed og egnethed af ting (Origenes. De Principiis, Book I, kapitel 6, vers 3).

... Og dermed gennem de mange og utallige ordrer progressive væsener som er ved at blive forsonet med Gud fra en tilstand af fjendskab, den sidste fjende er endelig nået, som kaldes døden, så han også kan blive ødelagt, og ikke længere være en fjende. Når derfor alle rationelle sjæle skal er blevet gendannet til en betingelse for denne art, så karakteren af dette organ af vores vil undergå en ændring i herlighed et åndeligt legeme. For som vi ser det ikke at være tilfældet med rationelle natur, at nogle af dem har levet i en tilstand af nedbrydning på grund af deres synder, mens andre er blevet opfordret til en tilstand af lykke på grund af deres fortjenester; men som vi ser de samme sjæle, der tidligere havde været syndig, bistået, efter deres omvendelse og forsoning til Gud, til en tilstand af lykke (Origenes. De Principiis, bog III, kapitel 6, vers 6).

Mens vi i LCG ville ikke ord det helt på den måde, disse citater gør viser, at tanken om, at Gud har en plan, der vil give den uforbederlig mulighed efter den nuværende alder er ikke et nyt begreb.

Faktisk læren om skærsilden udviklet blandt latinske katolikker, efter at de begyndte at fordømme visse af Origen ideer i det sjette århundrede. Når det skete lære i forbindelse med udbud af frelse for alle (kendt som Apokatastase) blev også fordømt noget. Men dette efterlod et hul i romersk teologi og tanken om skærsilden derefter udvikles.

De græske katolikker (nu kendt som den østlige ortodokse), dog aldrig acceptere det latinske ideen om skærsilden og stadig den dag i dag har mange, der tror, ​​at Gud har en vis form for plan for at tilbyde frelse til dem, der ikke forsætligt afvise frelse.

Den katolske Encyclopedia indrømmer selv, at tidlige kristne ikke underviste sin nuværende begreb sin skærsilden doktrin:

Nogle stress også er blevet lagt på den indvending, at de gamle kristne havde ingen klar forestilling om skærsilden, og at de troede, at de sjæle, afgået forblev i usikkerhed om frelse til den sidste dag ... Der er flere passager i Det Nye Testamente, der peger på en proces til oprensning efter døden. Jesus Kristus erklærer således, (Matt 0:32): "Og enhver, som taler et Ord imod Menneskesønnen, skal det forlades ham; men den, som taler imod den Helligånd, skal det ikke forlades ham, hverken i denne verden, ej heller i den kommende verden "... (Hanna, skærsilden. Den katolske Encyclopedia).

Nej, i det andet århundrede, troede man, at Guds plan ville tillade alle at blive tilbudt frelse, hverken i denne eller den alder til at komme, hvis de ikke har begået den "utilgivelige synd« (Matt 12:32; Mark 10:30 ; Luke 18:30; ApG 3: 17-21; Ef 1:21; Hebr 6: 4-6; jf Matthew 10:15; 11: 22-24; Mark 6:11; Lukas 10: 12-14) .). Og Det Nye Testamente er meget klart, at:

"Alt Kød skal se Guds frelse« (Luk 3: 6).

I det trettende århundrede, den berømte katolske teolog Thomas Aquinas skrev følgende:

Intet er klart i Skriften om situationen i skærsilden, det er heller ikke muligt at tilbyde overbevisende argumenter på dette spørgsmål ...

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Har Early Church Teach skærsilden? Er der et sted kaldet skærsilden? Er Gud har en plan for at hjælpe dem, der ikke bliver helgener i dette liv?
Hvad er Limbo? Er der sådan et sted som Limbo? Hvad sker der med babyer, når de dør? Hvornår Limbo begynder at blive undervist? Hvad er sandheden om døde babyer?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Vil alle gode ting gendannes? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Håb om frelse: Hvordan den levende Guds kirke adskiller sig fra de fleste protestanter den levende Guds kirke adskiller sig fra mainstream / traditionel protestanter, er måske det spørgsmål, jeg bliver spurgt mest af dem uden en Guds Kirke baggrund.
Skulle kirken stadig forsøge at placere sin topprioritet på at forkynde evangeliet eller Vidste Herbert W. Armstrong ændring, prioritet for arbejde? Nogle siger Kirken bør hovedsageligt fodre flokken nu, som det er, hvad Herbert W. Armstrong angiveligt sagt. Er det, hvad han sagde? Er det, hvad Bibelen siger? Hvad gjorde Paulus og Herbert W. Armstrong forvente fra evangelister?
Hvad er den utilgivelige synd? Hvad er det? Can you repent of it? Ved du, hvad det er, og hvordan man kan undgå det?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

De sorger og problemer er lige begyndt (Matt 24: 5-8) og vil blive meget værre (Matt 24: 21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

Som Jesus sagde:

37 Og det, jeg siger til jer, siger jeg til alle: Se! (Markus 13: 36-37)

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Kan den store trængsel Begynd i 2011 eller 2012? Kan den store trængsel begynder i dag? Hvad er "begyndelsen på sorger"? Hvornår er den tidligste, at den store trængsel kan begynde? Hvad er Herrens Dag?
Fysisk Forberedelse Skrifterne for kristne . Vi kender alle de Bibelens profetier hungersnød. Skal vi gøre noget?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Evangeliet om Guds rige var hovedvægten i Jesus og den tidlige kirke Vidste du det? Har du selv ved, hvad evangeliet om Riget handler om? Sand religion bør baseres på det sande evangelium.
Har den tidlige kirke Teach Tusindårstanken? Var årtusindskiftet (undertiden kaldet chiliasm) undervist af tidlige kristne? Hvem fordømte det. Vil Jesus bogstaveligt regere i 1000 år på jorden? Er det tid nær?
Er Gud Har en 6.000 år Plan? Hvad År Har 6000 år End? Var en 6000 år fristen for mennesker at regere efterfulgt af en bogstavelig tusinde års regeringstid Kristus på Jorden undervist af de første kristne? Hvilket år kan de seks tusind års menneskelig regel ende? Hvornår vil Jesus vende tilbage? 2018 eller 2019?
Anglo - Amerika i Prophecy & fortabte stammer Israels Er amerikanerne, canadierne, Britisk, Skotsk, Walisisk, australiere, anglo-Southern afrikanere og newzealændere Josefs efterkommere? Hvor er de tabte ti-Israels stammer? Hvem er de tabte Israels stammer? Hvad vil der ske med jøderne i Israel? Vil Gud straffe USA, Canada, Storbritannien og andre Anglo nationer? Hvorfor kunne Gud tillade dem at blive straffet først?
Vil anglo-Nations deles og har folk taget som slaver? Vil de lander i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand deles? Hvad Bibelen profeti lærer? Er der ikke bibelske profetier, der understøtter denne idé? Hvem vil dele disse lande? Who will end up with the lands and the people?
Profetier af Barack Obama? Otte grunde til Barack Obama er apokalyptisk og otte grunde til, Barack Obama ikke er Antikrist. Denne artikel indeholder mange bibelske og ikke-bibelske profetier, fra hele verden, der synes at diskutere Barack Obama. Vidste Nostradamus forudsiger Barack Obama gøre med Antikrist? Might Barack Obama satte scenen for kongerne i nord og syd, som mindst én shiitiske profeti antyder? Dette er den længste og mest komplette artikel om denne side på Barack Obama profetier. Læs det og selv bestemme om præsident Obama ser ud til at opfylde forskellige profetier.
Barack Obama, profeti og ødelæggelsen af USA Nogle hævder, at Barack Obama er den profeterede "søn af Kenya" baseret op en tidlig 20. århundrede skriftligt.
Canada i Prophecy: Hvad Er Bible Prophecy, katolsk profeti og andre forudsigelser Foreslå om fremtiden for Canada? Der er profetier, der tyder engagement med Canada. Og mange er ikke positive over sin fremtid.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Er USA Kongen af ​​Vesten? Hvis ja, hvad betyder det egentlig betyder for USA og dets Anglo allierede.
Er Tony Blair apokalyptisk? Den tidligere premierminister i Det Forenede Kongerige konverteret til katolicismen kort efter forlader sit kontor og har været aktiv i europæiske anliggender. Hvilken rolle kan han spille?

Syrien Kom mere desperate og voldelige

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Læg mærke til, hvad Bibelen viser vil ske med til Syriens hovedstad Damaskus:

1 et orakel om Damaskus:
"Se, Damaskus vil ikke længere være en by, men vil blive en bunke ruiner. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 Den befæstede by forsvinder fra Efraim, og kongemagten fra Damaskus, den rest af Aram bliver herlighed israelitterne, "lyder det fra Hærskarers HERRE. (Esajas 17: 1-3)

3 Så siger HERREN:
"For tre Overtrædelser af Damaskus, og for fire,
Jeg vil ikke afvise sin straf ... 5 Jeg vil også bryde porten bar af Damaskus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
Og den, der holder scepter fra Beth Eden.
Befolkningen i Syrien gå fangenskab til Kir, "
Siger Herren. (Amos 1: 3, 5)

Syriens præsident Assad kan beslutte sin personlige bedste mulighed er at tættere støtte Iran og måske blive involveret i en invasion af Jerusalem og Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. Så en egentlig krig, der involverer Syrien og Israel er ganske muligt. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Den arabiske verden i Bibelen, historie og profeti Bibelen diskuterer oprindelsen af den arabiske verden og diskuterer Mellemøsten i profeti. Hvad er forude for Mellemøsten og de, der følger islam? Hvad Islam lærer om Imam Mahdi?
Er der en fremtid King of the South? Nogle der ikke længere mener, at der er behov for. Måske Egypten, islam, Iran, arabere eller Etiopien inddrages? Er han Imam Mahdi? Hvad siger Bibelen?

Videnskabelig Doomsday og Bibel Prophecy

Lørdag, 28 Januar, 2012

"Ortodokse" 16th Century repræsentation af "Apocalypse"
COGwriter

En læser sende et link til den følgende dag:
Videnskabelig Doomsday: Måder verden kunne faktisk ende
.
Så lad os se på flere, at artiklen er anført-de vil være med fed kursiv med mine kommentarer under dem.
.
Asteroide Accident / Comet Collision
.
Bibelen viser at en asteroide eller komet (mere sandsynligt en komet fra Malurt beskrivelse i Åbenbaringen) vil ramme jorden og forårsage store skader, men ikke nok, så verden faktisk ville ende (for detaljer se NASA Indirekte bekræfter Malurt Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus talte om pest som en del af "begyndelsen af ​​sorger« (Matt 24: 1-8). Johannes 'Åbenbaring også diskuterer fjerde rytter af død, som sandsynligvis indeholder pest (for detaljer se Fjerde Horseman of the Apocalypse ). Men dette vil ikke ende verden.
.
Solar Slaughter
.
Jeg har skrevet om dette mange gange og overveje soludbrud en sandsynlig måde at opfylde Revelation 16: 8-9, men der er andre risici. (Se også NASA siger Peak Solar Flare at være efter 2012) . Et element i aftenens nyhed er også af interesse:
Staten Kolonne - 29 Januar 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Kan den store trængsel Begynd i 2012, 2013 eller 2014? Kan den store trængsel begynder i dag? Hvad sker der før i "begyndelsen af ​​sorger"? Hvad sker der i Store Trængsel og Herrens Dag? Hvornår er den tidligste, at den store trængsel kan begynde? Hvad er Herrens Dag?
Fjerde Horseman af Apocalypse Hvad er den blege hest af død og pest? Hvad vil det bringe og hvornår?
Slut på Mayan Kalender 2012-Might 2012 betyde noget? Er der Mayakalenderen forudsigelser for forandring i 2012? Ændringer var århundreder siden forudsagt af Hopi indianere. Gør Maya / Hindu / Hopi / Buddhist / New Age / Nostradamus profetier har nogen værdi her? Hvorfor kunne Satan har inspireret denne dato? Er Dresden codex viser ødelæggelse af jorden ved oversvømmelse? Kan den store trængsel begynder før 2012? Hvordan kan Barack Obama være involveret i 2012?
2012 og stigningen i Secret Sect Dette er et link relateret til en bog af Bob Thiel (COGwriter). Dette link har også YouTube-videoer. Denne bog dokumenter og forklarer hundredvis af profetier. Og da det blev offentliggjort, har verdens begivenheder på linie med mindst 20 forudsigelser i bogen og mange flere vil komme til at passere. De, der køber bogen på www.thesecretsect.com website modtage en langvarig bonus rapport dokumenterer verdens begivenheder, der på linje med bogen.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la skolen sekreter 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (tysk udgave) 2012 Buch von Dr. Thiel i deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten under geheimen Sekte (tysk Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (portugisisk udgave) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi Publicado pela primeira once, pelo menos 20 já começaram en acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (brasiliansk portugisisk Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi Publicado pela primeira once, pelo menos 20 já começaram en acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Nu er vi der har troet indtaste at hvile, ligesom Gud har sagt: "Så jeg erklærede under ed i min vrede," De skal aldrig komme ind til min Hvile. «» Og dog hans arbejde er afsluttet, siden verdens skabelse. For et eller andet sted har han talt om den syvende dag med disse ord: "På den syvende dag var Gud hvilede fra alle hans arbejde.« Og atter i passagen over han siger: "De skal ikke indtaste min hvile." Det er stadig, at nogle træder den hvile, og dem, der tidligere havde evangeliet forkyndt for dem ikke gik i, på grund af deres ulydighed ... Der er stadig, da en sabbat-hvile for Guds folk; for alle, der går ind i Guds hvile også hviler fra sit eget arbejde, ligesom Gud fra sine. Lad os derfor gøre alt for at komme ind at hvile, så ingen falder ved at følge deres eksempel på ulydighed (Hebr 4: 3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paulus så, ind i hans hus og indsamling sammen de troende der, taler til dem om påsken og pinsen, minde dem om den nye pagt i udbud af brød og koppen; hvordan at de burde mest sikkert for at fejre det i løbet af de usyrede brøds dage, men at holde fast det nye mysteriet om Passion og opstandelse. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Hvad gjorde Paulus Faktisk Lær Om de ti bud? Mange siger Paulus lærte imod de ti bud. Er det rigtigt? Denne artikel citerer Paulus med sine ord i grøn.
Hvad lærte Jesus Om de ti bud? Denne artikel citerer, hvad Jesus faktisk sagde om dem (Hans ord er med rødt).
Var de ti bud naglet til korset? Nogle har sagt det. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Er de ti bud stadig er i kraft? Denne artikel citerer de ti bud og kombinerer nogle af de tidligere artikler i én artikel om de ti bud. Budene er vist på Mount Sinai, før Mount Sinai, i Jesu lære, efter korsfæstelsen, og i læren af ​​Paulus. Det omhandler de mest almindelige "traditioner mænd" om dem.
De ti bud Reflect Kærlighed, bryde dem er Evil Nogle føler, at de ti bud er en byrde. Er det, hvad Jesus, Paulus, Peter, Jakob og Johannes lærte?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historien om den tidlige kristendom Er du klar over, at det, de fleste mennesker tror ikke, hvad der virkelig skete med den sande kristne kirke? Ved du, hvor den tidlige kirke var baseret? Ved du, hvad var lærdomme den tidlige kirke? Er din tro virkelig baseret på sandheden eller kompromis?