Arkiv for januar 2012

Skulle en kristen Stem?

Tirsdag, 31 januar, 2012

COGwriter

Fire mænd af det republikanske parti er stadig noget stående i deres søgen efter at vælte den amerikanske præsident Obama og få sit job.

Der er to katolikker , en Mormon , og en Baptist kører for den republikanske nominering for at køre mod den forholdsvis irreligiøse demokrat Barack Obama (som også hævder den kristne tro).

Skulle virkelige kristne stemme?

Hvis demokratiet skulle sanktioneres i Bibelen for kristne, helt sikkert det ville blive sanktioneret i Det Nye Testamente. Græske og romerske demokratisk praksis blev kendt dengang. Demokrati er ikke en amerikansk opfindelse (heller ikke en republikansk styreform).

I Det Nye Testamente læser vi om Jesus udnævnelse apostle. Paulus skriver, at Gud først udnævner apostle, for det andet profeter, etc. for opbyggeligt Kristi legeme (Ef 4: 11,12).

Da Judas skulle udskiftes (efter hans forræderi mod Jesus og hans selvmord), har apostlene ikke et valg, de fulgte den bibelske eksempel søge Guds vilje:

Du, Herre, som kender alles hjerter, viser, hvilken af disse to Du har valgt ... Og de kastede deres partier. (ApG 1: 24,26).

Læg mærke apostlene ikke beslutte, at de var kvalificeret til at se ind i en persons hjerte.

Nogle har skrevet, at forskellige former for demokrati nu er acceptable, fordi de tror visse skrifter i Apostlenes Gerninger antyde det. De primære vers synes at være i historien om retsakter 15. I Acts 15 mange af Apostlene og de ​​Ældste mødtes for at diskutere omskæring og jødiske troende. Et væld af rådgivere blev brugt til at drøfte sagen. Nogle føler, at bruge råd er tegn på demokrati. Men det faktum, at en lang række rådgivere blev brugt ikke ændre Guds styreform. I Det Gamle Testamente læser vi, at ikke alene har Gud altid tilskyndet denne praksis (Ordsp 11:14), vi læser også, at Gud selv engageret i det (II Chron 18; 18-21); således at nogle af Kirkens ledere fulgt denne praksis viser kun, at Guds statslige praksis fra Det Gamle Testamente skulle fortsættes.

Det er interessant at bemærke noget andet er nævnt i Apostlenes Gerninger,

"Og nu siger jeg eder, holde sig væk fra disse Mennesker, og lader dem alene; for hvis denne plan eller dette arbejde er af Mennesker, bliver det til noget; men hvis det er fra Gud, kan du ikke vælte det-lest du endda vise sig at kæmpe mod Gud "(ApG 5: 38-39)

T slange, der stemmer i verdslige valg tilsyneladende tror, ​​at de kender aspekter af Guds plan, at der ikke er nogen menneskelig måde, de kunne vide. Men se på, hvad Gud sagde til Samuel, en klart kaldet og udpeget af Gud, da Samuel troede, han vidste hvem der skal være den næste konge over Israel,

Så det var, da de kom, at han kiggede på Eliab og sagde: "Sandelig HERRENs Salvede er for ham.« Men Herren sagde til Samuel: "Se ikke på hans udseende eller på højden af sin statur, fordi jeg har nægtet ham. Thi HERREN ser ikke som mennesket ser; for mennesket ser på udseende, men HERREN ser på hjertet «(1 Sam 16: 6-7).

Det er også interessant at indse, at mange, der tror, ​​at Det Nye Testamente sanktioner demokratiet mener også, at Guds fremtid regerende regering (i Guds rige) ikke vil være et demokrati.

Jesus fortalte apostlene, at de ville være herskere over Israels tolv stammer i hans rige (Luk 22:30). Jesus valgte disciplene, de ikke får deres positioner fra enhver form for demokrati (John 15:16, 6:70). Gud, ikke mand, valgte David til Konge over Israel oprindeligt (ApG 13:22), og har også valgt ham til at være konge over hele Israel i verden forude (Jer 30: 9).

Af den måde, Jesus sagde, at Gud Faderen har reserveret der vil have bestemte positioner af autoritet i Guds rige (Mat 20:23). Belønningen i riget vil være Jesu at give (Rev 22:12); de vil ikke være for folk at tage for sig selv.

Demokratiet er ikke Guds styreform i hans rige.

Hvorfor?

En af de mange problemer med afstemningen er, at intet menneske tænker den måde Gud gør.

»For Mine tanker er ikke dine tanker, er heller ikke dine veje mine måder ', siger Herren (Er 55: 8).

Da Jesus var på jorden, han proklamerede evangeliet om Guds rige og fortalte folk til at omvende sig (Mark 1: 14-15). Jesus nægtede at deltage i selv de mest elementære statslige beslutninger, mens han var på jorden (Lukas 12: 13-14).

Selvom Jesus lærte, at vi var til at betale skat (Mat 22: 17-21), Han lærte også, at hans rige ikke var af denne verden (Joh 18:36). Jesus lærte sine disciple at gå ud i verden og forkynde evangeliet for alle (Mat 28: 19,20). Jesus sagde at hans disciple skulle være i verden, men ikke af det (Joh 17:16).

Apostelen Peter klart forstået dette. Han skrev, at være en del af Guds folk lavet en del af et helligt folk (I Pet 2: 9). Apostelen Paulus skrev, at denne nuværende verden var ond (Gal 1: 4). Bibelen advarer om konsekvenserne af at være en del af verdens systemer og dets regeringer og fortæller os at komme ud af det og at være adskilt (Rev 18: 2-5).

Se på, hvad Bibelen lærer vil ske i de sidste dage, og hvad kristne er at gøre ved det,

Men ved dette, at hårde tider i de sidste dage vil komme: For mænd vil være egenkærlige, elskere af penge, pralende, hovmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, nådesløs, bagvaskere, uden selvkontrol , brutale, fjender af gode, forrædere, stridige, hovmodige, elskere af glæde snarere end de elske Gud, der har en form for gudsfrygt, men fornægte dens magt. Og fra sådanne mennesker slå væk! (2 Tim 3: 1-5).

Bemærk, at Guds ord ikke fremmer afstemninger som løsningen.

Paulus sagde, at de kristne skal være ambassadører for Kristus (II Kor 5:20). Ambassadører bor ofte i fremmede nationer, hvoraf nogle er klart fjendtlige over for deres tro. Ambassadører, selvom de bor i andre samfund, ikke involvere sig i politik i de samfund, de lever i. Der er en tid til Guds folk til at overtage regeringerne i denne verden, men det er endnu ikke (Joh 18:36 , Dan 7: 17-18). Det vil være efter den anden kommer af Jesus (jeg Thes 4:16, Rev 11:15).

Til kristne, skrev Peter,

Men du er et udvalgt folk, et kongeligt præsteskab, et helligt Folk, et Folk, der tilhører Gud, som du kan erklære lovpriser ham, som kaldte jer ud af mørket til sit vidunderlige lys. Når du ikke var et folk, men nu du er Guds folk; når du ikke havde modtaget barmhjertighed, men nu har du fået barmhjertighed. Kære venner, jeg opfordrer dem, som udlændinge og fremmede i verden, til at afholde sig fra syndige begær, som krig mod din sjæl. Lev så gode liv blandt hedningerne, der, selv om de beskylder dig for at gøre forkert, kan de ser jeres gode gerninger og prise Gud på den dag, han besøger os. Indsend jer for Herrens skyld at enhver myndighed, der er nedsat blandt mænd: om at kongen, som den øverste myndighed, eller til guvernører, som sendes af ham for at straffe dem, der gør forkert, og at rose dem, der gør ret. For det er Guds vilje, at ved at gøre gode, bør du dæmpe uvidende snak om tåbelige mænd (1 Peter 2: 9-15).

Aliens, selvfølgelig, ikke stemmeret.

Nu Bibelen nævner en bestemt stemme af apostlen Paulus (mens han stadig var Saul og dermed uomvendte). Læg mærke til, hvad han sagde senere om det:

Ja, jeg selv troede, jeg skal gøre mange ting i strid med Jesu navn af Nazareth. Dette gjorde jeg også i Jerusalem, og mange af de hellige, jeg kæft i fængsel, har fået myndighed fra ypperstepræsterne; og når de blev slået ihjel, jeg kastede min stemme imod dem (ApG 26: 9-10).

Og mens ovenstående er ikke i sig selv et tæppe fordømmelse af alle afstemninger, er det den eneste gang ordet "stemme" eller "stemme" er i Bibelen. Og det viser, at selv religiøst nidkære / konservative enkeltpersoner ikke altid stemme korrekt, og kan gøre mange ting i strid med Jesu navn af Nazareth.

Jeg tror ikke, at Bibelen sanktioner kristne stemme i kødelige valg. Jeg tror, ​​at det kommende præsidentvalg i USA eller valget i de andre anglo afstamning nationer vil resultere i den type omvendelse, at de nationer har brug heller ikke.

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Skulle en kristen Stem? Denne artikel giver nogle af de bibelske rationale om dette emne. Ville Jesus stemme for præsidenten / statsministeren? Er at stemme i Bibelen? Det er et emne kristne nødt til at forstå.
Polykarp, Herbert W. Armstrong, og Roderick C. Meredith på kirken regering Hvilken styreform gjorde den tidlige kirke have? Var det hierarkiske? Hvilken styreform ville man forvente at have i Philadelphia rest? De mennesker beslutter og / eller udvalgsmøder former, ulige diktaturer eller samme type, at Philadelphia æra selv havde?
Fik den tidlige kirke Teach tusindårsrige? Blev årtusindskiftet (undertiden kaldet chiliasm) undervist af tidlige kristne? Hvem fordømte det. Vil Jesus bogstaveligt regere i 1000 år på jorden? Er denne gang nær?
Anglo - Amerika i Profetien & fortabte stammer Israels Er amerikanere, canadiere, Britisk, Skotsk, Walisisk, australiere, anglo-Southern afrikanere og newzealændere efterkommere af Joseph? Hvor er de tabte ti-Israels stammer? Hvem er de tabte Israels stammer? Hvad vil der ske med jøderne i Israel? Vil Gud straffe USA, Canada, Storbritannien og andre Anglo nationer? Hvorfor kan Gud tillade dem at blive straffet først?
Vil anglo-Nations opdeles og har folk Taget som slaver? Vil de lander i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand deles? Hvad Bibelens profetier lærer? Er der ikke-bibelske profetier, der understøtter denne idé? Hvem vil opdele disse lande? Hvem vil ende op med de landområder og de mennesker?
Profetier om Barack Obama? Otte grunde til Barack Obama er apokalyptisk og otte grunde til, Barack Obama ikke er Antikrist. Denne artikel indeholder mange bibelske og ikke-bibelske profetier, fra hele verden, der synes at diskutere Barack Obama. Vidste Nostradamus forudsiger Barack Obama gøre med Antikrist? Måske Barack Obama satte scenen for konger Nord og Syd som mindst en shiitisk profeti antyder? Dette er den længste og mest komplette artikel på denne side på Barack Obama profetier. Læs den og beslutte for dig selv, hvis præsident Obama ser ud til at opfylde forskellige profetier.
Barack Obama, Profeti, og ødelæggelsen af USA Nogle hævder, at Barack Obama er den profeterede "søn af Kenya" baseret op en tidlig 20. århundrede skriftligt.
Canada i Prophecy: Hvad betyder Bible Prophecy, katolske Prophecy, og andre forudsigelser Foreslå Om fremtiden for Canada? Der er profetier, der tyder engagement med Canada. Og mange er ikke positivt om sin fremtid.
Hvem er kongen af Vesten? Hvorfor er der ingen End-Time konge af Vesten i Bibelens profetier? Er USA Kongen af ​​Vesten? Hvis ja, hvad betyder det egentlig for USA og dets Anglo allierede.
Er Tony Blair Apocalyptic? Den tidligere premierminister i Det Forenede Kongerige konverteret til katolicismen kort efter at have forladt sit kontor og har været aktiv i europæiske anliggender. Hvilken rolle kan han spille?

East vs West: Rusland, Kina, og Indien Modsatrettede Sanktioner mod Iran & Syrien

Tirsdag, 31 januar, 2012

COGwriter

Rusland, Kina og Indien ikke samarbejder med den type af sanktioner i EU og USA ønsker for Iran og Syrien:

Globale "stormagtspolitik" vender tilbage til Mellemøsten

Af Peter Apps , Politisk Risk korrespondent

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Med Rusland sender krigsskibe at modvirke udenlandsk intervention i Syrien, og Kina trukket dybere ind Irans konfrontation med Vesten, "store magt" politik er hurtigt at vende tilbage til Mellemøsten ... Begge har signaleret en klar hensigt om at forhindre enhver " regimeskifte "intervention i Syrien ; men Ruslands indsættelse af sit flagskib hangarskib og ledsagere til Syriens havnen i Tarsus i denne måned trak en starker end sædvanligt streg i sandet ... "Hver gang Vesten strammer snor, Beijing stille benytter sig af slap," siger Thomas Barnett, en tidligere strateg for den amerikanske flåde ...

Washington Post 31 Januar 2012-MUMBAI, Indien - Indien har sluttet Kina i at sige det ikke vil skære ned på olieimport fra Iran, trods stive nye amerikanske og europæiske sanktioner, der skal presse Teheran om dets atomprogram.
Af Steve Gutterman | MOSCOW (Reuters) - En højtstående russisk diplomat sagde tirsdag, at presse på for vedtagelsen af en vestlig-arabisk udkast FNs Sikkerhedsråd ... Rusland og Kina nedlagde veto mod en europæisk udarbejdet beslutning om Syrien i oktober.

Syriske opposition: Rusland, Iran risikere relationer til fremtidige Syrien

Ynetnews - 31 Jan 2012

Syriske opposition medlem Fahed Al-Masri fortalte en libanesisk radiostation, at indsatsen Rusland og Iran gør for at spare præsident Assads regime vil blive afspejlet i landenes fremtidige forbindelser med Syrien. "Rusland vil miste sin sidste fodfæste i Mellemøsten og i Syrien, "sagde han og tilføjede, at hvis Moskva fortsætter med at modsætte sig det internationale samfunds holdning til Syrien ...

Så de tre geografisk største beføjelser Østen tager står i stærk kontrast til Vesten. Bibelen i sidste ende viser, at en tilsyneladende russisk-ledede eurasiske forbund vil tage på den resterende strøm i Vesten (som dengang vil blive ledet af den europæiske konge i nord). Og Kina og Indien synes at være profeteret at støtte den russisk-ledede forbund.

Men der vil være senere, lige før tilbagelevering af Jesus Kristus (Åb 09:16; 16: 12-16).

På dette tidspunkt Østen spiller et farligt spil, at det er sandsynligt, at tabe, i det mindste i en diplomatisk forstand.

Ligegyldigt hvad deres økonomiske interesser, hverken Rusland eller Indien ønsker en islamisk magt til at rejse sig. Og ved at trodse de vestlige sanktioner, måske de nationer tror, ​​at dividere den islamiske verden i Iran & Syrien, resten af ​​de arabiske nationer, de tyrkiske folkeslag, Pakistan, Afghanistan og Indonesien, at denne opdeling vil forhindre en islamisk verdensmagt stiger op .

Hvis de mener, at de er ved en fejl.

En islamisk magt (det kongen af det sydlige af bibelske profeti), tilsyneladende ledet af en arabisk styrke, vil rejse sig. Ved at støtte Syrien som det har været, vil Rusland fremmedgøre den arabiske verden (Den Arabiske Liga har haft en tendens til at bakke Vesten i forhold til Syrien, og er ikke en bestemt fan af Iran). Syrien vil ikke fortsætte, som den er og Iran kan neutraliseres, i hvert fald til en vis grad.

Hvad de tre østlige beføjelser er i det væsentlige gør, er at fortælle den arabiske verden, at det er bedre stillet samarbejde med europæerne end med Rusland, Kina eller Indien. Og samarbejdet mellem de arabiske og europæiske verdener er noget, vil midlertidigt blive gjort (Daniel 11:27; Salme 83: 3-8).

Kina, selv, er interesseret i ressourcer som olie og elsker at drage fordel af at købe muligheder, de vestlige sanktioner, for eksempel, kan give. Alligevel Kina har brug markederne i Vesten mere end det rent faktisk har brug for iransk olie. Det samme er grundlæggende sandt for Indien.

Iran og Syrien er virkelig ikke så vigtigt for Rusland, Kina og Indien, at de vil bakke dem uanset hvad (selv om der vil være en fremtidig alliance med perserne / iranere, men dette er for en tid efter tusindårige regeringstid Kristus og diskuteres i Ezekiel 38: 1-9).

Så på trods af poseren fra disse tre østlige magter, virkeligheden er, at Vesten vil få størst indflydelse i Mellemøsten fra det, der nu sker.

Iran vil ikke være leder af kongen af ​​det sydlige og hvad overlever i Syrien (jf Esajas 17: 1), vil tilsyneladende støtte det kommende arabiske leder af Daniel 11:40. Hvis dem i Rusland, Kina og Indien forstod bibelsk profeti bedre de ville indse, at deres nuværende bevoksning bør måske ændres i forhold til Iran og Syrien.

Der er interesseret i at lære mere kan ønske at studere følgende artikler:

Rusland: Dens Oprindelse og profeterede Future Rusland i profeti. Hvor kommer russerne fra? Hvad med dem i Ukraine? Hvad der er profeteret for Rusland og dets allierede? Hvad vil de gøre for europæerne, der støttede Udyret i sidste ende?
Er Rusland kongen af North? Nogle hævder det er. Men hvad siger Bibelen?
Indien, sin bibelske fortid og fremtid:? Enhver Vidne Bibelen diskuterer oprindelsen af de indiske arv og diskuterer nogle af vidnet til dem (herunder i Bangladesh, Pakistan og Sri Lanka).
Kina, sin bibelske fortid og fremtid, del 1: Genesis og kinesiske tegn Hvor blev det kinesiske folk fra? Denne artikel indeholder oplysninger, der viser, at de kinesiske folk må have kendt om forskellige konti i Mosebog indtil deres spredning efter Babelstårnet.
Kina, sin bibelske fortid og fremtid, Del 2: Sabbatten og nogle af Guds vidne i Kina Hvornår har kristendommen først komme til Kina? Og er der tidligt tegn på, at de observerede den syvende dag sabbat?
Asien i Profeti Hvad er Ahead for Asien? Hvem er "Kings of Østen"? Hvad sker der med næsten alle de kinesiske, russere, indere og andre i Asien? Kina i profeti, hvor? Hvem har 200.000.000 mand hær relateret til Armageddon?
Hvem er kongen af North? Er der en? Må bibelske og romersk katolske profetier peger på den samme leder? Skulle han blive fulgt? Hvem vil være kongen af ​​Nord diskuteret i Daniel 11? Er et atomangreb profeteret at ske med de engelsktalende folk i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand? Hvornår de 1335 dage, 1290 dage og 1260 dage (den tid, tider og en halv tid) af Daniel 12 begynder? Hvornår Bibelen viser, at økonomisk kollaps vil påvirke USA?
Er der en fremtid King of the South? Nogle der ikke længere mener, at der er behov for. Måske Egypten, islam, Iran, arabere eller Etiopien blive involveret? Kan dette Kongen kaldes Mahdi? Hvad siger Bibelen?
Den arabiske og islamiske verden I Bibelen, historie og profeti Bibelen diskuterer oprindelsen af den arabiske verden og diskuterer Mellemøsten i profeti. Hvad er forude for Mellemøsten og dem, der følger islam? Hvad med Imam Mahdi? Hvad der ligger forude for Tyrkiet, Iran, og de andre ikke-arabiske muslimer?

Europa er enig til Closer Fiscal Union

Mandag, 30 januar, 2012

Den Europæiske Union Babelstårnet Plakat

COGwriter

Europæerne har noget en anden aftale for et tættere finanspolitisk union:

30 JAN 20122

Af Stephen Fidler, LAURENCE Norman og MATINA STEVIS

Brussels-Lederne af 25 EU-regeringer enige mandag aften på hvad nogle faktureret som en historisk pagt til at flytte til et tættere finanspolitisk union og underskrevet af på detaljerne i en permanent redningspakke fond for eurozonen-endnu Grækenlands truende gældssanering kastede en skygge over topmødet. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Af Julien Toyer og Paul Taylor

BRUXELLES | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) - kansler Angela Merkel cementerede hendes politiske overtag i Europa på mandag, når 25 ud af 27 EU-lande enige om at en tysk-inspirerede pagt for strammere budgetdisciplin, ligesom de kæmpede for at genoplive væksten fra asken af ​​nøjsomhed.

Kun Storbritannien og Tjekkiet nægtede at underskrive en finanspagt marts, der vil pålægge kvasi-automatiske sanktioner mod lande, der overtræder grænserne EU budgetunderskud og vil forankre afbalancerede budgetregler i national ret. http://www.reuters.com/ artikel / 2012/01/30 / os-eu-topmøde-idUSTRE80S0SR20120130

Dette er endnu et skridt til opfyldelsen af ​​bibelske profetier i forbindelse med stiger op af det endelige europæiske Beast magt.

De af os i Living Guds kirke har længe lært, at Det Forenede Kongerige ikke ville være en reel del af det endelige magt, der vil dukke op i Europa. Dem i Tjekkiet vil næsten helt sikkert være en del af den endelige effekt.

Bibelen, i Åbenbaringen 17, er det klart, at europæerne stadig bliver nødt til at reorganisere i fremtiden:

12 "De ti horn som du så, ere ti Konger, som ikke have fået Rige endnu, men de får myndighed i en time som konger med dyret. 13 Disse er af en mening, og de vil give deres magt og myndighed til dyret. (Åbenbaringen 17: 12-13)

Skridt i retning dette sker fortsætter vi i Living Guds kirke længe har undervist-og der vil være bump på vejen og problemer (store uroligheder, eller værre, kan forekomme).

Selvfølgelig, Bibelen er klart, at det endelige europæiske Beast magt ikke vil rent faktisk være meget forenet, da det dybest set vil være en kombination af stærke og svage, eller som Bibelen mere bogstaveligt hedder, jern og ler:

41 ud fra følgende betragtninger du så fødder og tæer, dels af Potters ler og dels af jern, skal Riget opdeles; Endnu styrken af ​​jern skal være i det, ligesom du så jern blandet med keramisk ler. 42 Og da tæerne i fødderne var dels af jern, dels af ler, så Riget delvis skal være stærkt, dels skrøbeligt. 43 Som du så jern blandet med keramisk ler, vil de blander sig med frø af mænd; men de vil ikke klæbe til hinanden, ligesom jern ikke blandes med ler. (Daniel 2: 41-43)

Ifølge Bibelens profetier, en europæisk magt, på trods af sin skrøbelighed, er bestemt til midlertidigt at være den mest dominerede verden, i sidste ende erobre de anglo afstamning nationer (det er USA og dets anglo-allierede som Storbritannien, der har den stærkeste fæstninger af Daniel 11:39), og senere kommer til sin afslutning (Daniel 11:45).

Men før det er ødelagt (Daniel 11: 21-44), den sidste Beast strømmen skal komme sammen og komme til det sted, hvor det har stor økonomisk indflydelse. Aftens meddelelse er endnu et tegn på, at Europa har til hensigt at bevæge sig i den retning (selvom det vil sandsynligvis have flere problemer, før det er den endelige Beast effekt).

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Europa, Udyret, og Åbenbaringen Hvor har Europa få sit navn? Hvad kan Europa har at gøre med Johannes 'Åbenbaring? Hvad med "the Beast"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Who is the King of the North? Is there one? Må bibelske og romersk katolske profetier peger på den samme leder? Should he be followed? Hvem vil være kongen af ​​Nord diskuteret i Daniel 11? Er et atomangreb profeteret at ske med de engelsktalende folk i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand? Hvornår de 1335 dage, 1290 dage og 1260 dage (den tid, tider og en halv tid) af Daniel 12 begynder? Hvad der skal ske FØR den Store Trængsel?
Måske tysk Baron Karl-Theodor zu Guttenberg bliver kongen af North? Er den tyske forsvarsminister én til at se? Hvad gør katolske, byzantinske og bibelske profetier foreslå?
Anglo - Amerika i Profetien & fortabte stammer Israels Er amerikanerne, canadierne, engelsk, skotsk, walisisk, australiere, Anglo (ikke-hollandske) Southern afrikanere, og newzealænderne efterkommere af Joseph? Hvor er de tabte ti-Israels stammer? Hvem er de tabte Israels stammer? Hvad sker der med Jerusalem og jøderne i Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Hvorfor kan Gud tillade dem at blive straffet først?
Vil anglo-Nations opdeles og har folk Taget som slaver? Vil de lander i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand deles? Hvad med Jerusalem? What does Bible prophecy teach? Er der ikke-bibelske profetier, der understøtter denne idé? Hvem vil opdele disse lande? Hvem vil ende op med de landområder og de mennesker?
Canada i Profeti:? Hvad betyder Bible Prophecy, katolske Prophecy, og andre forudsigelser Foreslå Om fremtiden for Canada Der er profetier, der tyder engagement med Canada. Og mange er ikke positivt om sin fremtid.
Who is the King of the West?
Hvorfor er der ingen End-Time konge af Vesten i Bibelen Prophecy? Er USA Kongen af Vesten?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Mandag, 30 januar, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Øer og Bibel Prophecy Hvad er forude for øer? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asien i Profeti Hvad er Ahead for Asien? Who are the “Kings of the East”? Hvad sker der med næsten alle de kinesiske, russere, indere og andre i Asien? Kina i profeti, hvor? Hvem har 200.000.000 mand hær relateret til Armageddon?
Anglo - Amerika i Profetien & fortabte stammer Israels Er amerikanerne, canadierne, engelsk, skotsk, walisisk, australiere, Anglo (ikke-hollandske) Southern afrikanere, og newzealænderne efterkommere af Joseph? Hvor er de tabte ti-Israels stammer? Hvem er de tabte Israels stammer? Hvad sker der med Jerusalem og jøderne i Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Hvorfor kan Gud tillade dem at blive straffet først?

Voldelige Sport, Violent Endings

Mandag, 30 januar, 2012

COGwriter

I aftes var der et segment på CBS '60 Minutes samt en hel CNN-program af Dr. Sanjay Gupta vedrørende skader på deltagerne i den mest sete voldelige sport i USA-amerikansk fodbold.

Begge programmer omfattede død forskellige aktører sker på grund af hjernerystelse og andre hits, som sker fra at spille spillet. Hvordan hjernen er beskadiget fra en sådan aktivitet blev også dækket. CNN stykke dækkede påstanden om en forsker, der sagde, at den gennemsnitlige high school fodboldspiller lidt 650 sub-hjernerystelse niveau hits hver sæson. Frugterne af, der var ikke godt. Voldelige sport resulterer i voldsomme endelser.

I den tid af det gamle Rom, voldelige sport var også populære.

Var de set af mange af dem, der bekendte sig Kristus?

Det fremgår ikke så.

Selvom vi ikke synes at have mange direkte referencer fra dem i Guds Kirke, har vi nogle skriftlige optegnelser over dem, der var i hvert fald noget bekendt med Jesu lære og praksis de tidligste kristne.

Her er noget fra Theophilus af Antiokia (som formentlig var en del af Guds kirke) måske skrevet omkring 180 e.Kr.:

Overvej derfor, om dem, der underviser sådanne ting overhovedet kan leve ligegyldigt, og blive blandes i ulovlig samleje, eller, mest ugudelige og fremmest spise menneskekød, især når vi er forbudt så meget som at være vidne til shows af gladiatorer, lest vi bliver delagtige og håndlangere for mord. Men hverken kan vi se de andre briller, lest vore øjne og ører blive besmittet, deltage i ytringer der sunget. (Theophilus of Antioch. To Autolycus, Book III, Chapter XV. Translated by Marcus Dods, AM Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

So, true Christians did not believe that they were to watch the violent sports so popular in the second century.

Tatian, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

And for these the witnesses take their seats, and the boxers meet in single combat, for no reason whatever, nor does any one come down into the arena to succour. Do such exhibitions as these redound to your credit? He who is chief among you collects a legion of blood-stained murderers, engaging to maintain them; and these ruffians are sent forth by him, and you assemble at the spectacle to be judges, partly of the wickedness of the adjudicator, and partly of that of the men who engage in the combat. And he who misses the murderous exhibition is grieved, because he was not doomed to be a spectator of wicked and impious and abominable deeds (Tatian. Translated by JE Ryland. Tatian's Address to the Greeks, Chapter XXIII . Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Athenagoras, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

What man of sound mind, therefore, will affirm, while such is our character, that we are murderers?…

Who does not reckon among the things of greatest interest the contests of gladiators and wild beasts, especially those which are given by you? But we, deeming that to see a man put to death is much the same as killing him, have abjured such spectacles (Athenagoras. A Plea for the Christians, Chapter XXXV. Translated by BP Pratten. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Even today, many Christians realize that watching brutal events intent on causing physical harm, such as real boxing, is inappropriate.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Må heller ikke han tage militære ed. Hvis han nægter, skal han afvises. 10. Hvis nogen er en militær guvernør eller hersker over en by, der bærer den lilla, skal han ophøre eller han skal afvises. 11 catechumen eller troende, der ønsker at blive en soldat er at afvises, for han har foragtet Gud. (Hippolytus. Apostolsk Tradition of hippolytus Rom. Fra arbejde Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Kilder chrétiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984), og af Gregory Dix (The Afhandling om den apostolske tradition St. Hippolytus af Rom, biskop og martyr London:. Alban Press, 1992), som oversat af Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html set 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Fodbold (amerikansk fodbold) er en voldelig krop-kontakt sport. Det er ofte spilles med en attitude af fjendtlighed og er farlig og er fyldt med fysisk skade. (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

Det er noget, de kristne og andre, bør tænke over.

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? Hvad gør Bibelen og tidlige skrifter viser? Det er første gang, jeg har annonceret denne artikel på denne nye side, og den indeholder ikke kun mine synspunkter, men mange citater, at de kristne, såvel som mennesker, der hævder at være, bør tænke over. Vil du virkelig ønsker at kende svaret på spørgsmålet titlen spørger? Hvis ikke, hvorfor ikke?
Militærtjeneste og kirkerne Guds:? Do Rigtige kristne Deltage i Carnal Warfare Her er aktuelle og historiske perspektiver på en sag, som viser den overbevisning af den sande kirke på militær deltagelse. Er krig passende for kristne?

Var den 100 år eller skærsilden Undervist i Early History?

Søndag, 29 Januar, 2012


Anne Catherine Emmerich Hævdede at se Purgatory

COGwriter

Er Gud har en plan for dem, der ikke kaldes, udvalgte og trofaste (Åb 17:14) i denne aldersgruppe, der ikke er uforbederligt onde og ikke har begået den "utilgivelige synd"?

Ja.

Læg mærke til en passage, som mange ikke forstår i dag:

20 Ikke mere skal et spædbarn derfra bor, men et par dage, heller en gammel mand, som ikke har opfyldt sine dage; For barnet skal dø hundred år gammel, men Synderen bliver en hundrede år gammel, skal være forbandet. (Esajas 65:20)

Og vidste tidlige professorer Kristi indse dette havde at gøre med Guds frelsesplan?

Ja.

Mens jeg har artikler med mange skriftsteder om dette emne (se for eksempel, Universal Offer af Salvation: Der er hundredvis af Vers i Bibelen Støtte til Lære af True Apocatastasis ), lad os starte ud med en andet århundrede fortolkning af Esajas, som Irenæus til vise, hvad syntes at være almindeligt kendt i dagene ikke længe efter døden af ​​den sidste af de oprindelige apostle:

Nu, at løfterne ikke blev annonceret til profeterne og fædrene alene, men til kirkerne forenet med disse fra de nationer, som også ånden vilkår "øer" (både fordi de er etableret midt i turbulens, lider storm af bespottelser, eksistere som en havn af sikkerhed for dem, i fare, og er tilflugtssted for dem, der elsker højden [himlens], og stræber efter at undgå Bythus, dvs. dybden af fejl), Jeremias således erklærer: " Hør Herrens ord, I nationer, og erklære den til øerne langt borte; siger I, at HERREN vil splitte Israel, vil han samle ham og holde ham, som en fodring hans fåreflok ...

Og endnu en gang siger han det samme: "Se, jeg gør Jerusalem til Jubel, mit folk [en glæde]; for stemme grædende skal ikke mere høres i hende, og heller ikke stemme gråd. Også der er ikke der nogen umodne [en], og heller ikke en gammel mand, der ikke opfylder sin tid: for de unge skal være af hundrede år; og synderen skal dø hundrede år, men skal være forbandet. Og de skal bygge huse, og bebo dem selv; og skal plante vingårde og spise frugten af dem selv, og drikke vin. Og de skal ikke bygge, og andre bor; ej heller skal de forberede vingården, og andre spiser. For som de dage af livets træ, er de dage af de mennesker i dig; for værker af deres hænder skal udholde "(Irenæus. Adversus Haereses, bog V, kapitel 34, vers 2-3,4. Uddrag fra Ante-nikænske Fathers, bind 1. Redigeret af Alexander Roberts & James Donaldson. amerikansk udgave, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 af K. Knight).

Andre, såsom Origen af ​​Alexandria skrev også, at Gud havde en plan for at tilbyde frelse til alle.

Mange katolske og protestantiske lærde fastslå, at Origenes var en af de største af de tidlige teologiske forfattere (han levede fra ca. 185-232 e.Kr.). Pave Benedikt XVI har offentligt rost Origenes.

Den bemærkede protestantiske historiker KS Latourette skrev, at Origenes "var faktisk en af de største kristne sind.« Og mens jeg ikke er enig i det, er det interessant at bemærke, at Latourette observeret:

Origenes underviste der i sidste ende alle de ånder, der er faldet bort fra Gud, vil blive gendannet til fuld harmoni med Ham. Dette kan ske kun med deres samarbejde, for de har frihed til at acceptere eller afvise indløsning udvirket i Kristus. Før fuld restaurering, de vil lide straf, men at straf er beregnet til at være opdragende, at rense dem fra ufuldkommenheder anlagt af deres synd. Efter afslutningen af den nuværende alder og dens verden en anden tidsalder vil komme, så Origenes troede, hvor der er født på ny vil fortsætte med at vokse, og uforbederlig får yderligere mulighed for omvendelse (Latourette KS A History of Christianity, bind 1, begyndelser til 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, s.151).

Origenes var tæt på, at ikke alle vil omvende, for der vil også være dem, hævet til "evig foragt" (Daniel 12: 2, KJV), hvilket betyder, at de, der ikke ville ordentligt omvende ikke vil modtage frelse-men vi i Living Guds kirke anser dem for at være en lille minoritet. Men Origenes var korrekt, at dette kun vil ske ved samarbejde med dem, der i øjeblikket ikke er gemt.

Her er nogle citater direkte fra Origen:

... Den gode Fader har ikke helt forladt dem, der er faldet bort fra Ham (Origenes. Kommentar til Johannesevangeliet (Bog I). Uddrag fra Ante-nikænske Fædre, Volume 9. Redigeret af Allan Menzies, DD amerikansk udgave, 1896 og 1897. Online Edition Copyright © 2004 af K. Knight).

Det skal erindres, har dog at visse væsner, der faldt bort fra, at en begyndelse, som vi har talt, sunket til en sådan dybde af uværdighed og ondskab som skal anses helt uværdigt af denne uddannelse og instruktion, hvorved menneskelige race, mens i kødet, er uddannet og instrueret med bistand fra de himmelske magter; og fortsætter, tværtimod, i en tilstand af fjendskab og opposition til dem, der modtager denne instruktion og undervisning. Og det er derfor, at hele dette jordiske liv er fuld af kampe og prøvelser, forårsaget af oppositionen og fjendskab af dem, der faldt fra en bedre tilstand uden overhovedet at kigge tilbage, og som kaldes Djævelen og hans engle, og andre ordrer af det onde, som apostlen klassificeret blandt de modsatrettede kræfter. Men om nogen af disse ordrer, der handler under regeringen i Djævelen og adlyder hans onde kommandoer vil i en fremtidig verden, blive konverteret til Retfærdighed på grund af deres besidder fakultetet om fri vilje, eller om vedvarende og uforbederlig ondskab kan ændres af vanens magt i naturen, er et resultat, som du selv, læser, kan godkende, hvis hverken i disse nuværende verdener, der er set og tidsmæssige, ej heller i dem, der er usynlige og er evige, den del er helt at adskille sig fra den endelige enhed og fitness af ting (Origen. De Principiis, Book I, kapitel 6, vers 3).

... Og således, gennem de mange og utallige ordrer af progressive væsener, der bliver forsonet med Gud fra en tilstand af fjendskab, den sidste fjende er endelig nået, som kaldes døden, så han også kan blive ødelagt, og ikke længere være en fjende. Når derfor alle rationelle sjæle skal er blevet gendannet til en betingelse for denne art, så karakteren af dette organ af vores vil gennemgå en forandring i herlighed et åndeligt legeme. For som vi ser det ikke at være tilfældet med rationelle naturer, at nogle af dem har levet i en tilstand af nedbrydning på grund af deres synder, mens andre er blevet kaldt til en tilstand af lykke på grund af deres fortjenester; men som vi ser de samme sjæle, der tidligere havde været syndig, bistået, efter deres omvendelse og forsoning med Gud, til en tilstand af lykke (Origen. De Principiis, bog III, kapitel 6, vers 6).

Mens vi i LCG ville ikke ord det helt på den måde, disse citater gør viser, at tanken om, at Gud har en plan, der vil give uforbederlig mulighed efter den nuværende alder er ikke et nyt begreb.

Faktisk læren om skærsilden udviklet blandt latinske katolikker, efter de begyndte at fordømme visse af Origen ideer i det sjette århundrede. Når det skete lære i forbindelse med udbud af frelse for alle (kendt som apocatastasis) blev også fordømt noget. Men dette efterlod et hul i romersk teologi og tanken om skærsilden derefter udvikles.

De græske katolikker (nu kendt som den østlige ortodokse), dog aldrig acceptere det latinske idé om skærsilden og stadig den dag i dag har mange, der tror, ​​at Gud har en vis form for plan om at tilbyde frelse til dem, der ikke med vilje afviser frelse.

Den katolske Encyclopedia selv indrømmer, at tidlige kristne ikke lærte sin nuværende begreb sin skærsilden doktrin:

Some stress too has been laid upon the objection that the ancient Christians had no clear conception of purgatory , and that they thought that the souls departed remained in uncertainty of salvation to the last day…There are several passages in the New Testament that point to a process of purification after death. Thus, Jesus Christ declares (Matthew 12:32): “And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

“all flesh shall see the salvation of God” (Luke 3:6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Har Early Church Teach Skærsilden? Er der et sted kaldet skærsilden? Er Gud har en plan for at hjælpe dem, der ikke bliver helgener i dette liv?
Hvad er Limbo? Is There Such a Place as Limbo? Hvad sker der med babyer, når de dør? Hvornår Limbo begynde at blive undervist? Hvad er sandheden om døde babyer?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Vil alle gode ting gendannes? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
Skulle kirken stadig forsøge at placere sin topprioritet på at forkynde evangeliet eller Vidste Herbert W. Armstrong Skift at prioritet for arbejde? Nogle siger Kirken bør hovedsageligt fodre flokken nu, som det er, hvad Herbert W. Armstrong angiveligt sagt. Er, at hvad han sagde? Er det, hvad Bibelen siger? Hvad gjorde Paulus og Herbert W. Armstrong forvente fra evangelister?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Kan du angrer det? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Slår Voldelige, Om 300 arresteret

Søndag, 29 Januar, 2012

COGwriter

Omkring 300 demonstranter i 'Occupy Oakland fik anholdt:

Jan 29, 2012

(AP) OAKLAND, Californien -. Snesevis af politiet opretholdt en sen nat vagt omkring rådhuset efter daylong protester, der resulterede i 300 anholdelser. Occupy Oakland demonstranter brød ind i historiske bygning og brændte en amerikansk flag, som officerer tidligere affyrede tåregas for at sprede folk kaste sten og rive ned hegn ved et kongrescenter ...

Interim politimester Howard Jordan sagde omkring 300 anholdelser blev foretaget.

"Disse demonstranter erklærede deres hensigt var at provokere officerer og engagere sig i ulovlig aktivitet og det er præcis hvad der er sket i dag," Santana sagde ...

{Oakland borgmester Quan sagde} "Dette er ikke en situation, hvor vi havde en 1.000 fredelige mennesker og et par voldsomme mennesker. Hvis man ser på, hvad der sker i dag i form af destructing ejendom, kaste på og opladning af politiet, er det næsten som om de tigger om opmærksomhed og håber, at politiet vil gøre en fejl. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945 / 300-anholdt-in-optager-oakland-protester /

Besætte Oakland protester sig voldeligt lørdag som demonstranter brød ind i en historisk bygning og brændte et amerikansk flag, og officerer fyret tåregas for at sprede folk kaste sten og rive ned hegn ved en konvention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Tilbage den 9. oktober 2011, jeg indsendt følgende på denne nyhed side (se Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver osv ):
Jeg har været at skrive i lang tid, at uroligheder og optøjer vil ske i USA og de andre Anglo afstamning lander ... Nogle mener, at dette "Occupy" bevægelse simpelthen en politisk protest, en ny "Tea Party", med undtagelse af Venstre i stedet af retten. Jeg formoder, at i sidste ende vil blive voldelige og USA og andre lande vil stå oprør og uroligheder, og politikerne og kloge hoveder, der har syntes at støtte dette vil senere have beklager.

Som jeg rapporterede i går, tror jeg, at der vil være mere vold i USA. Nogle i Occupy bevægelsen og / eller nogle engang forbundet med det senere vil vække mere vold. Meget mere end skete i Oakland.

Sorger og problemer er lige begyndt (Matt 24: 5-8) og vil blive meget værre (Matt 24: 21-22). Jeg tror, ​​at klasse krigsførelse og andre protester vil hjælpe svække USA og andre anglo-nationer, og kan også være en faktor i dem er sårbare over for reelle krigsførelse: invasion af Beast .

Som Jesus sagde:

37 Og hvad jeg siger til dig, siger jeg til alle: Se! (Mark 13: 36-37)

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? Hvornår er den tidligste, at Store Trængsel kan begynde? Hvad er Herrens dag?
Fysisk forberedelse Skrifterne for kristne . Vi kender alle de Bibelens profetier hungersnød. Should we do something?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Evangeliet om Guds rige var Supplerende Jesus og den tidlige kirke Vidste du at? Do you even know what the gospel of the kingdom is all about? True religion should be based upon the true gospel.
Fik den tidlige kirke Teach tusindårsrige? Blev årtusindskiftet (undertiden kaldet chiliasm) undervist af tidlige kristne? Hvem fordømte det. Vil Jesus bogstaveligt regere i 1000 år på jorden? Er denne gang nær?
Er Gud Har en 6.000 år Plan? Hvad År Har 6.000 Years End? Var en 6000 år fristen for mennesker at regere efterfulgt af en bogstavelig tusinde års regeringstid Kristus på Jorden undervist af de første kristne? What year may the six thousand years of human rule end? Hvornår vil Jesus vende tilbage? 2018 or 2019?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, British, Scottish, Welsh, Australians, Anglo-Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Hvor er de tabte ti-Israels stammer? Hvem er de tabte Israels stammer? Hvad vil der ske med jøderne i Israel? Vil Gud straffe USA, Canada, Storbritannien og andre Anglo nationer? Hvorfor kan Gud tillade dem at blive straffet først?
Vil anglo-Nations opdeles og har folk Taget som slaver? Vil de lander i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand deles? What does Bible prophecy teach? Er der ikke-bibelske profetier, der understøtter denne idé? Hvem vil opdele disse lande? Hvem vil ende op med de landområder og de mennesker?
Profetier om Barack Obama? Otte grunde til Barack Obama er apokalyptisk og otte grunde til, Barack Obama ikke er Antikrist. Denne artikel indeholder mange bibelske og ikke-bibelske profetier, fra hele verden, der synes at diskutere Barack Obama. Did Nostradamus predict Barack Obama dealing with the Antichrist? Might Barack Obama set the stage for the kings of the North and South as at least one Shiite prophecy suggests? This is the longest and most complete article on this page on Barack Obama prophecies. Read it and decide for yourself if President Obama seems to be fulfilling various prophecies.
Barack Obama, Profeti, og ødelæggelsen af USA Nogle hævder, at Barack Obama er den profeterede "søn af Kenya" baseret op en tidlig 20. århundrede skriftligt.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. Og mange er ikke positivt om sin fremtid.
Hvem er kongen af Vesten? Hvorfor er der ingen End-Time konge af Vesten i Bibelens profetier? Er USA Kongen af ​​Vesten? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. What role might he play?

Syrien Få mere Desperate og Voldelige

Sunday, January 29th, 2012

Syriens præsident Bashar al-Assad (Kilde: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Siger Herren. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. Hvis ja, kan Israel slå tilbage så hårdt, at det kan fjerne Damaskus som Esajas 17: 1 siger vil ske.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Den arabiske verden I Bibelen, historie og profeti Bibelen diskuterer oprindelsen af den arabiske verden og diskuterer Mellemøsten i profeti. Hvad er forude for Mellemøsten og dem, der følger islam? Hvad Islam lærer om Imam Mahdi?
Er der en fremtid King of the South? Nogle der ikke længere mener, at der er behov for. Måske Egypten, islam, Iran, arabere eller Etiopien blive involveret? Is he the Imam Mahdi? What does the Bible say?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Hvad sker der i Store Trængsel og Herrens dag? Hvornår er den tidligste, at Store Trængsel kan begynde? Hvad er Herrens dag?
Fjerde Rytter af Apocalypse Hvad er den blege hest død og pest? Hvad vil det bringe og hvornår?
Slut på Mayakalenderen 2012-Might 2012 betyde noget? Er der Mayakalenderen forudsigelser for forandring i 2012? Ændringer var århundreder siden forudsagt af Hopi indianere. Gør Mayan / Hindu / Hopi / Buddhist / New Age / Nostradamus profetier har nogen værdi her? Hvorfor kan Satan har inspireret denne dato? Does the Dresden codex show destruction of the earth by flood? Kan den store trængsel begynder før 2012? Hvordan kan Barack Obama være involveret i 2012?
2012, og Rise of the Secret Sect Dette er et link relateret til en bog af Bob Thiel (COGwriter). Dette link har også YouTube-videoer. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Dem, der køber bogen på www.thesecretsect.com hjemmeside modtage en langvarig bonus rapport dokumenterer verdens begivenheder, der på linje med bogen.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la skolen sekretærse 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (tysk udgave) 2012 Buch von Dr. Thiel i deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten under geheimen Sekte (tysk Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (brasiliansk portugisisk Edition) 2012 livro gøre Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Lørdag, 28 Januar, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Derfor udrense den gamle Surdejg, at du kan være en ny klump, da du virkelig usyrede. For ja Kristus, vor påsken, blev ofret for os. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Efterligne mig, ligesom jeg også efterligne Kristus (1 Kor 11: 1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Hvad gjorde Paulus Faktisk Lær Om de ti bud? Mange siger Paulus lærte imod de ti bud. Is this true? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. Denne artikel indeholder nogle bibelske citater at besvare dette vigtige spørgsmål.
Er de ti bud Stadig i Effect? ​​Denne artikel citerer de ti bud og kombinerer nogle af de tidligere artikler i én artikel om de ti bud. Budene vises på Mount Sinai, før Mount Sinai, i Jesu lære, efter korsfæstelsen, og lære Paulus. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
De ti bud Reflect Kærlighed, Breaking dem er Evil Nogle føler, at de ti bud er en byrde. Er det, hvad Jesus, Paulus, Peter, Jakob og Johannes lærte?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
The History of Early Christianity Are you aware that what most people believe is not what truly happened to the true Christian church? Ved du, hvor den tidlige kirke var baseret? Ved du, hvad var doktriner den tidlige kirke? Er din tro virkelig er baseret på sandheden eller kompromis?