Arkiv for januar 2012

Hvis en kristen stemme?

Tirsdag, 31 januar, 2012

COGwriter

Fire mænd af det republikanske parti er stadig noget stående i deres søgen efter at vælte den amerikanske præsident Obama og få sit job.

Der er to katolikker , en Mormon , og en Baptist kører for den republikanske nominering for at køre mod den forholdsvis irreligiøse demokraten Barack Obama (som også hævder den kristne tro).

Skulle rigtige kristne stemme?

Hvis demokrati skulle sanktioneres i Bibelen for kristne, helt sikkert det ville blive straffet i Det Nye Testamente. Græske og romerske demokratisk praksis blev almindeligt kendt dengang. Demokrati er ikke en amerikansk opfindelse (det er heller ikke en republikansk styreform).

I Det Nye Testamente læser vi om Jesus udnævnelse apostle. Paulus skriver, at Gud først udnævner apostle, for det andet profeter, etc. for opbyggelige Kristi legeme (Ef 4: 11,12).

Da Judas skulle erstattes (efter hans forræderi mod Jesus og hans selvmord), var apostlene ikke har et valg, fulgte de bibelske eksempel søge Guds vilje:

Du, Herre, som kender alles hjerter, viser, hvilke af disse to du har valgt ... Og de kastede deres partier. (Apg 1: 24,26).

Læg mærke til apostlene ikke beslutte, at de var kvalificeret til at se ind i en persons hjerte.

Nogle har skrevet, at forskellige former for demokrati er nu accepteres, fordi de mener, at visse skrifter i Apostlenes Gerninger antyde det. De primære vers synes at være i historien Gerninger 15. I Acts 15 mange af Apostlene og de ​​Ældste mødtes for at diskutere omskæring og hedninge troende. Et væld af rådgivere blev brugt til at drøfte sagen. Nogle føler, at ved hjælp af råd er tegn på demokrati. Men det faktum, at et væld af rådgivere blev brugt ikke ændre Guds styreform. I Det Gamle Testamente læser vi, at ikke alene har Gud altid tilskyndet denne praksis (Ordsp 11:14), vi har også læst, at Gud selv engageret i det (II Krøn 18; 18-21); således, at nogle af Kirkens ledelse fulgte denne praksis viser kun, at Guds statslige praksis fra Det Gamle Testamente skulle fortsættes.

Det er interessant at bemærke noget andet er nævnt i Apostlenes Gerninger,

"Og nu siger jeg til jer, at holde sig væk fra disse Mennesker, og lader dem fare; for hvis denne plan eller dette værk er af mænd, vil det komme til ingenting; men hvis det er af Gud, kan du ikke vælte det-lest du endda vise sig at kæmpe mod Gud "(ApG 5: 38-39)

T slange, der stemmer i verdslige valg tilsyneladende tror, ​​at de kender aspekter af Guds plan, at der ikke er nogen menneskelig måde kunne de vide. Men se på, hvad Gud sagde til Samuel, en tydeligt kaldet og udpeget af Gud, da Samuel troede, at han vidste, hvem der skal være den næste konge over Israel,

Så det var, da de kom, at han kiggede på Eliab og sagde: "Sandelig, Herrens salvede er for ham.« Men Herren sagde til Samuel: "Se ikke på hans udseende eller på højden af hans statur, fordi jeg har nægtet ham. Thi HERREN ser ikke som mennesket ser; for mand ser på den ydre fremtoning, men Herren ser på hjertet "(1 Sam 16: 6-7).

Det er også interessant at indse, at mange, der mener, at Det Nye Testamente sanktioner demokrati mener også, at Guds fremtid siddende regering (i Guds rige) ikke vil være et demokrati.

Jesus fortalte apostlene, at de ville være herskere over Israels tolv stammer i hans rige (Luk 22:30). Jesus valgte disciplene, at de ikke får deres positioner fra enhver form for demokrati (Joh 15:16; 6:70). Gud, ikke mennesket, valgte David til Konge over Israel oprindeligt (ApG 13:22), og har også valgt ham til at være konge over hele Israel i verden forude (Jer 30: 9).

Af den måde, Jesus sagde, at Gud Faderen har forbeholdt som vil have visse magtpositioner i Guds rige (Matt 20:23). Belønningen i riget vil være Jesus 'for at give (Rev 22:12); de vil ikke være for folk at tage for sig selv.

Demokratiet vil ikke være Guds styreform i hans rige.

Hvorfor?

En af de mange problemer med at stemme, er, at intet menneske tænker den måde Gud gør.

»For Mine tanker er ikke dine tanker, er heller ikke dine veje mine veje«, siger Herren (Es 55: 8).

Da Jesus var på jorden, han proklamerede evangeliet om Guds rige og fortalte folk til at omvende sig (Mark 1: 14-15). Jesus nægtede at deltage i selv de mest elementære statslige beslutninger, mens han var på jorden (Lukas 12: 13-14).

Selvom Jesus lærte os, at vi skulle betale skat (Matt 22: 17-21), underviste han også, at hans rige ikke var af denne verden (Joh 18:36). Jesus lærte sine disciple at gå ud i verden og forkynde evangeliet for alle (Matt 28: 19,20). Jesus sagde at hans disciple skulle være i verden, men ikke af det (Joh 17:16).

Apostlen Peter forstået dette. Han skrev, at være en del af Guds folk gjorde en del af et helligt folk (I Pet 2: 9). Apostelen Paulus skrev, at denne verden var ond (Gal 1: 4). Bibelen advarer om konsekvenserne af at være en del af verdens systemer og dets regeringer, og fortæller os at komme ud af det, og at være adskilt (Rev 18: 2-5).

Se på, hvad Bibelen lærer vil ske i de sidste dage, og hvad kristne at gøre ved det,

Men det ved I, at hårde tider i de sidste dage vil komme: For mænd vil være egenkærlige, pengeglade, pralende, hovmodige, spottelystne, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, uden selvkontrol , brutale, fjender af gode, forrædere, stædige, hovmodige, elskere af glæde snarere end elskere af Gud, der har en form for gudsfrygt, men fornægter dens kraft. Og fra sådanne mennesker slå væk! (2 Tim 3: 1-5).

Bemærk, at Guds ord ikke fremmer afstemningen som løsningen.

Paulus sagde, at de kristne skal være ambassadører for Kristus (II Kor 5:20). Ambassadører lever ofte i fremmede nationer, hvoraf nogle er klart fjendtlige over for deres tro. Ambassadører, selvom de bor i andre samfund, ikke involvere sig i politik i de samfund, de lever i. Der er en tid for Guds folk til at overtage regeringerne i denne verden, men det er endnu ikke (Joh 18:36 Dan 7: 17-18). Det vil være efter det andet kommer af Jesus (jeg Thes 4:16, Rev 11:15).

Til kristne, skrev Peter,

Men du er et udvalgt folk, et kongeligt præsteskab, et helligt Folk, et folk, der tilhører Gud, at du kan erklære lovpriser ham, som kaldte jer ud af mørket til sit vidunderlige lys. Når du ikke var et folk, men nu er du Guds folk; når du ikke havde modtaget barmhjertighed, men nu har du fået barmhjertighed. Kære venner, jeg opfordrer Dem, som udlændinge og fremmede i verden, til at afholde sig fra syndige begær, som krig mod din sjæl. Lev sådanne gode liv blandt hedningerne, der, selvom de beskylder dig for at gøre noget forkert, kan de ser jeres gode gerninger og prise Gud på den dag, han besøger os. Indsend jer for Herrens skyld at enhver myndighed, der er nedsat blandt mænd: om at kongen, som den øverste myndighed, eller til guvernører, som sendes af ham for at straffe dem, der gør forkert, og at rose dem, der gør ret. For det er Guds vilje, at ved at gøre godt, bør du dæmpe uvidende snak om tåbelige mænd (1 Peter 2: 9-15).

Aliens, selvfølgelig, ikke stemmeret.

Nu Bibelen nævner en bestemt afstemning af apostlen Paulus (mens han stadig var Saul og dermed uomvendte). Læg mærke til, hvad han sagde senere om det:

Faktisk jeg selv troede, jeg skal gøre mange ting, der strider mod Jesu navn af Nazareth. Det gjorde jeg også i Jerusalem, og mange af de hellige jeg lukker op i fængsel, har fået fuldmagt fra ypperstepræsterne; og når de blev slået ihjel, jeg kastede min stemme imod dem (ApG 26: 9-10).

Og mens ovenstående er ikke i sig selv et tæppe fordømmelse af alle afstemninger, det er den eneste gang ordet "stemme" eller "at stemme" er i Bibelen. Og det viser, at selv religiøst nidkære / konservative enkeltpersoner ikke altid stemmer korrekt, og kan gøre mange ting, der strider mod Jesu navn af Nazareth.

Jeg tror ikke, at Bibelen sanktioner kristne stemme i kødelige valg. Jeg mener, at det kommende præsidentvalg i USA, eller valget i de andre anglo afstamning nationer vil resultere i den type omvendelse, at disse lande har behov heller ikke.

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Should a Christian Vote? This article gives some of the Biblical rationale on this subject. Ville Jesus stemme for præsident / statsminister? Is voting in the Bible? This is a subject Christians need to understand.
Polykarp, Herbert W. Armstrong, og Roderick C. Meredith om kirken regering Hvilken styreform gjorde den tidlige kirke have? Var det hierarkiske? Hvilken styreform ville man forvente at have i Philadelphia rest? De mennesker beslutter udvalg og / eller former, ulige diktaturer, eller den samme type, som Philadelphia æra selv havde?
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Anglo - Amerika i Profetien & fortabte stammer Israels Amerikanerne, canadiere, Britisk, Skotsk, Walisisk, australiere, anglo-Southern afrikanere, og newzealændere Josefs efterkommere? Hvor er de tabte ti-Israels stammer? Hvem er de tabte Israels stammer? Hvad vil der ske med jøderne i Israel? Vil Gud straffe USA, Canada, Storbritannien og andre Anglo nationer? Hvorfor kunne Gud tillade dem at blive straffet først?
Vil anglo-Nationer deles og har folk taget som slaver? Vil de lander i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand deles? Hvad Bibelens profetier undervise? Er der ikke-bibelske profetier, der understøtter denne idé? Hvem vil opdele disse lande? Hvem vil ende op med jord og de mennesker?
Profetier Barack Obama? Otte grunde til, at Barack Obama er apokalyptisk og otte grunde til, at Barack Obama ikke er Antikrist. Denne artikel indeholder mange bibelske og ikke-bibelske profetier, fra hele verden, der synes at diskutere Barack Obama. Vidste Nostradamus forudsige Barack Obama beskæftiger sig med Antikrist? Might Barack Obama sat scenen for kongerne i nord og syd, som mindst én shiitiske profeti antyder? Dette er den længste og mest komplette artikel på denne side på Barack Obama profetier. Læs den og selv bestemme om præsident Obama ser ud til at opfylde forskellige profetier.
Barack Obama, profeti og ødelæggelsen af USA Nogle hævder, at Barack Obama er den profeterede "Son of Kenya" baseret op en tidlig 20. århundrede skriftligt.
Canada i Prophecy: Hvad Er Bibelens profetier, katolsk Prophecy, og andre forudsigelser Foreslå om fremtiden for Canada? Der er profetier, der tyder på involvering med Canada. Og mange er ikke positivt om sin fremtid.
Hvem er kongen af Vesten? Hvorfor er der ingen sluttiden Kongen af Vesten i Bibelens profetier? Er USA kongen af ​​Vesten? Hvis ja, hvad betyder det egentlig betyder for USA og dets Anglo allierede.
Er Tony Blair Apocalyptic? Den tidligere premierminister i Det Forenede Kongerige konverteret til katolicismen kort efter at have forladt sit kontor og har været aktiv i europæiske anliggender. Hvilken rolle kan han spille?

East vs. West: Rusland, Kina, og Indien Modsatrettede sanktioner mod Iran & Syrien

Tirsdag, 31 januar, 2012

COGwriter

Rusland, Kina og Indien ikke samarbejder med den type af sanktioner i EU og USA ønsker for Iran og Syrien:

Globale "stormagtspolitik" vender tilbage til Mellemøsten

Af Peter Apps , Politisk Risk korrespondent

LONDON | Tue Jan 31, 2012 7:28 EST

(Reuters) - Med Rusland sender krigsskibe til afskrække udenlandske intervention i Syrien, og Kina trukket dybere ind Irans konfrontation med Vesten, "store magt" politik er hurtigt at vende tilbage til Mellemøsten ... Begge har signaleret en klar intention om at forhindre enhver " regimeskifte "intervention i Syrien ; men Ruslands indsættelse af sit flagskib hangarskib og ledsagere til Syriens havn Tarsus denne måned trak en mere barsk end sædvanligt streg i sandet ... "Hver gang Vesten strammer snor, Beijing stille benytter sig af slap," siger Thomas Barnett, en tidligere strateg for den amerikanske flåde ...

Washington Post 31 januar, 2012-MUMBAI, Indien - Indien har sluttet Kina i at sige, at det ikke vil skære ned på olieimport fra Iran, trods stiv nye amerikanske og europæiske sanktioner har til formål at presse Teheran om dets atomprogram.
Af Steve Gutterman | MOSCOW (Reuters) - En højtstående russisk diplomat sagde tirsdag, at presse på for indførelse af et vestligt-arabisk udkast FNs Sikkerhedsråd ... Rusland og Kina nedlagde veto mod en europæisk udarbejdet beslutning om Syrien i oktober.

Syriske opposition: Rusland, Iran risikere forbindelserne med fremtidig Syrien

Ynetnews - 31 Jan 2012

Syriske opposition medlem Fahed Al-Masri fortalte en libanesisk radiostation, at indsatsen Rusland og Iran gør for at redde præsident Assads regime vil blive afspejlet i landenes fremtidige forbindelser med Syrien. "Rusland vil miste sin sidste fodfæste i Mellemøsten og i Syrien, "sagde han og tilføjede, at hvis Moskva fortsætter med at modsætte sig det internationale samfunds holdning til Syrien ...

Så de tre geografisk største beføjelser Østen tager står i stærk kontrast til Vesten. Bibelen i sidste ende viser, at en tilsyneladende russisk ledede Eurasian forbund vil tage på den resterende strøm af Vesten (som på det tidspunkt vil blive ledet af den europæiske Nordens konge). Og Kina og Indien synes at være profeteret at støtte russisk ledede forbund.

But that will be later, just prior to the return of Jesus Christ (Revelation 9:16; 16:12-16).

At this time the East is playing a dangerous game that it is likely to lose, at least in a diplomatic sense.

No matter what their economic interests are, neither Russia nor India want an Islamic power to rise up. And by defying the Western sanctions, perhaps those nations believe that dividing the Islamic world into Iran & Syria, the rest of the Arab nations, the Turkish nations, Pakistan, Afghanistan, and Indonesia that this division will prevent an Islamic world power from rising up.

If they believe that, they are in error.

An Islamic power (the King of the South of biblical prophecy), apparently led by an Arabic power, will rise up. By supporting Syria as it has been, Russia will alienate the Arab world (the Arab League has tended to back the West in regards to Syria and is not a particular fan of Iran). Syria will not continue as it is and Iran may be neutralized, at least to a degree.

What the three Eastern powers are in essence doing is telling the Arab world that it is better off cooperating with the Europeans than with Russia, China, or India. And the cooperation between the Arab and European worlds is something will temporarily be done (Daniel 11:27; Psalm 83:3-8).

Kina, selv, er interesseret i ressourcer som olie og elsker at drage fordel af at købe muligheder, som de vestlige sanktioner, for eksempel, kan give. Alligevel Kina har brug for markederne i Vesten mere end det rent faktisk har brug for iransk olie. Det samme er dybest set sandt for Indien.

Iran og Syrien er virkelig ikke så vigtigt for Rusland, Kina og Indien, at de vil bakke dem uanset hvad (selv om der vil være en fremtidig alliance med perserne / iranerne, men dette er for en tid efter tusindårsrige Kristus og diskuteres i Ezekiel 38: 1-9).

Så på trods af snak fra disse tre østlige magter, virkeligheden er, at Vesten vil få mest indflydelse i Mellemøsten fra, hvad der nu sker.

Iran vil ikke være leder af kongen af ​​det sydlige og uanset overlever i Syrien (jf Esajas 17: 1), vil tilsyneladende støtte det kommende arabiske leder af Daniel 11:40. Hvis de i Rusland, Kina og Indien forstod bibelsk profeti bedre de ville indse, at deres nuværende stand skulle måske ændres i forhold til Iran og Syrien.

Der er interesseret i at lære mere kan ønske at studere følgende artikler:

Rusland: Dens Oprindelse og profeterede Future Rusland i profeti. Hvor kommer russerne kommer fra? Hvad med dem i Ukraine? Hvad der er profeteret for Rusland og dets allierede? Hvad vil de gøre for europæerne, der støttede Udyret i sidste ende?
Er Rusland kongen af North? Nogle hævder det er. Men hvad siger Bibelen?
Indien, sin bibelske fortid og fremtid:? Vidner Bibelen diskuterer oprindelsen af de indiske arv og diskuterer nogle af vidnet til dem (herunder i Bangladesh, Pakistan og Sri Lanka).
Kina, sin bibelske fortid og fremtid, Del 1: Genesis og kinesiske tegn Hvor har det kinesiske folk kommer fra? Denne artikel indeholder oplysninger, der viser, at de kinesiske folk må have kendt om forskellige konti i Mosebog indtil deres spredning efter Babelstårnet.
Kina, sin bibelske fortid og fremtid, del 2: Sabbatten og nogle af Guds vidne i Kina Hvornår har kristendommen først komme til Kina? Og er der tidligt bevis for, at de havde observeret den syvende dag sabbat?
Asien i Profeti Hvad er forude for Asien? Hvem er "Kings of East"? Hvad sker der med næsten alle de kinesiske, russere, indere og andre i Asien? Kina i profeti, hvor? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Hvem er kongen af North? Er der en? Må bibelske og romersk-katolske profetier peger på den samme leder? Skulle han blive fulgt? Hvem vil være kongen af ​​Nord diskuteret i Daniel 11? Er et atomangreb profeteret til at ske med de engelsktalende folk i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand? Hvornår de 1335 dage, 1290 dage og 1260 dage (den tid, tider og en halv tid) Daniel 12 begynde? Hvornår Bibelen viser, at økonomisk kollaps vil påvirke USA?
Er der en fremtid King of the South? Nogle ikke længere mener, at der skal være. Måske Egypten, islam, Iran, arabere eller Etiopien blive involveret? Might this King be called the Mahdi? Hvad siger Bibelen?
Den arabiske og islamiske verden I Bibelen, historie og profeti Bibelen diskuterer oprindelsen af den arabiske verden og diskuterer Mellemøsten i profeti. Hvad er forude for Mellemøsten og de, der følger Islam? Hvad om Imam Mahdi? Hvad ligger forude for Tyrkiet, Iran, og de andre ikke-arabiske muslimer?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

European Union Tower of Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Kun Storbritannien og Tjekkiet nægtede at underskrive en finanspolitisk kompakt i marts, der skal pålægge quasi-automatiske sanktioner mod lande, der bryder grænser i EU budgetunderskud og vil knæsætte afbalancerede budgetregler i national lovgivning. http://www.reuters.com/ artiklen / 2012/01/30 / os-topmøde mellem EU-idUSTRE80S0SR20120130

Dette er endnu et skridt til opfyldelsen af ​​bibelske profetier i forbindelse med stiger op af det endelige europæiske Beast magt.

De af os i Living Guds kirke har længe lært at Det Forenede Kongerige ikke ville være en reel del af det endelige magt, der vil dukke op i Europa. Dem i Tjekkiet vil næsten helt sikkert være en del af den endelige magt.

Bibelen, i Åbenbaringen 17, er det klart, at europæerne stadig bliver nødt til at omorganisere i fremtiden:

12 "De ti horn som du så, ere ti Konger, som har modtaget nogen rige endnu, men de får myndighed i én time som konger med dyret. 13 Disse er af ét sind, og de vil give deres magt og myndighed til dyret. (Åbenbaringen 17: 12-13)

Skridt i retning af, at dette sker fortsætter som vi i Living Guds kirke længe har undervist, og der vil være bump i vejen og problemer (større civile uroligheder, eller værre, kan forekomme).

Selvfølgelig, Bibelen er klart, at det endelige europæiske Beast magt vil faktisk ikke være meget ensartet, da det dybest set vil være en kombination af stærke og svage, eller som Bibelen mere bogstaveligt hedder, jern og ler:

41 betragtninger du så fødder og tæer, dels af Pottemagerler og dels af jern, skal Riget deles; endnu styrken af ​​jern skal være i det, ligesom du så jern blandet med keramisk ler. 42 Og da tæerne var dels af jern, dels af ler, så kongeriget dels skal være stærkt, dels skrøbeligt. 43 Som du så jern blandet med keramisk ler, vil de blandede med frø af mænd; men de vil ikke klæbe til hinanden, ligesom jern ikke blandes med ler. (Daniel 2: 41-43)

Ifølge Bibelens profetier, en europæisk magt, på trods af sin skrøbelighed, er bestemt til midlertidigt at være den mest dominerede verden, i sidste ende erobre de anglo afstamning nationer (det er USA og dets anglo-allierede som Storbritannien, der har den stærkeste Borge Daniel 11:39), og senere komme til sin ende (Daniel 11:45).

Men inden det ødelægges (Daniel 11: 21-44), den endelige Beast magt skal komme sammen og komme til det sted, hvor det har stor økonomisk indflydelse. Aftens meddelelse er endnu et tegn på, at Europa agter at bevæge sig i den retning (selvom det vil sandsynligvis have flere problemer, før det er den sidste Beast strøm).

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Europa, Udyret, og Åbenbaringen Hvor har Europa får sit navn? Hvad kan Europa har at gøre med Johannes 'Åbenbaring? Hvad med "dyret"? Brug af Babelstårnet og "dyret" billeder tyder det ikke er bekymret for sin rolle som en del af den fremtidige Babylon Bibelens profetier.
Hvem er kongen af North? Er der en? Må bibelske og romersk-katolske profetier peger på den samme leder? Skulle han blive fulgt? Hvem vil være kongen af ​​Nord diskuteret i Daniel 11? Er et atomangreb profeteret til at ske med de engelsktalende folk i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand? Hvornår de 1335 dage, 1290 dage og 1260 dage (den tid, tider og en halv tid) Daniel 12 begynde? Hvad der skal ske FØR den store trængsel?
Måske tysk Baron Karl-Theodor zu Guttenberg blive kongen af North? Er den tyske forsvarsminister én til at se? Hvad gør katolske, byzantinske og bibelske profetier foreslå?
Anglo - Amerika i Profetien & fortabte stammer Israels Er amerikanerne, canadierne, engelsk, skotsk, walisisk, australiere, Anglo (ikke-nederlandsk) Southern afrikanere, og newzealænderne Josefs efterkommere? Hvor er de tabte ti-Israels stammer? Hvem er de tabte Israels stammer? Hvad sker der med Jerusalem og jøderne i Israel? Vil Gud straffe USA, Canada, Storbritannien og andre Anglo nationer? Hvorfor kunne Gud tillade dem at blive straffet først?
Vil anglo-Nationer deles og har folk taget som slaver? Vil de lander i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand deles? Hvad om Jerusalem? Hvad Bibelens profetier undervise? Er der ikke-bibelske profetier, der understøtter denne idé? Hvem vil opdele disse lande? Hvem vil ende op med jord og de mennesker?
Canada i Prophecy:? Hvad Er Bibelens profetier, katolsk Prophecy, og andre forudsigelser Foreslå om fremtiden for Canada Der er profetier, der tyder på involvering med Canada. Og mange er ikke positivt om sin fremtid.
Hvem er kongen af Vesten? Hvorfor er der ingen End-Time King of the West i Bibelens profetier? Er USA kongen af Vesten?

Filippinerne Overvejer Tættere militære bånd til USA igen

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Øer og Bibelens profetier Hvad er forude for øerne? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asien i Profeti Hvad er forude for Asien? Hvem er "Kings of East"? Hvad sker der med næsten alle de kinesiske, russere, indere og andre i Asien? Kina i profeti, hvor? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Anglo - Amerika i Profetien & fortabte stammer Israels Er amerikanerne, canadierne, engelsk, skotsk, walisisk, australiere, Anglo (ikke-nederlandsk) Southern afrikanere, og newzealænderne Josefs efterkommere? Hvor er de tabte ti-Israels stammer? Hvem er de tabte Israels stammer? Hvad sker der med Jerusalem og jøderne i Israel? Vil Gud straffe USA, Canada, Storbritannien og andre Anglo nationer? Hvorfor kunne Gud tillade dem at blive straffet først?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Consider, therefore, whether those who teach such things can possibly live indifferently, and be commingled in unlawful intercourse, or, most impious of all, eat human flesh, especially when we are forbidden so much as to witness shows of gladiators, lest we become partakers and abettors of murders . But neither may we see the other spectacles, lest our eyes and ears be defiled , participating in the utterances there sung. (Theophilus of Antioch. To Autolycus, Book III, Chapter XV. Translated by Marcus Dods, AM Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

So, true Christians did not believe that they were to watch the violent sports so popular in the second century.

Tatian, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

Og for disse Vidnerne indtage deres pladser, og de boksere mødes i tvekamp, ​​uden grund uanset hvad, heller ikke nogen komme ned ind i arenaen til undsætning. Falder sådanne udstillinger, da disse redound til din kredit? Han, der er chef blandt jer indsamler en legion af mordere blodplettede, engagerende at opretholde dem; og disse banditter sendes ud af ham, og du samler på synet at være dommere, dels af ondskab adjudicator, og dels for at de mænd, der deltager i kampen. Og han, der savner den morderiske udstillingen bedrøvet, fordi han ikke var dømt til at være en tilskuer af onde og ugudelige og vederstyggelige gerninger (Tatian. Oversat af JE Ryland. Tatian tale til grækerne, kapitel XXIII. Uddrag fra Ante-Nicene Fædre, Bind 2. Redigeret af Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 af K. Knight).

Athenagoras, en bekendende kristen apologet, skrev omkring 170 AD:

Hvilken mand af sund sind, derfor vil bekræfte, mens sådan er vores karakter, at vi er mordere? ...

Hvem kan ikke regne blandt de ting, der har størst interesse striden mellem gladiatorer og vilde dyr, især dem, der er givet af dig? Men vi, der skønner, at for at se en mand ihjel er meget det samme som at dræbe ham, har afsværget sådanne briller (Athenagoras. En opfordring til de kristne, kapitel XXXV. Oversat af BP Pratten. Uddrag fra Ante-Nicene Fathers, bind 2 . Redigeret af Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 af K. Knight).

Selv i dag, mange kristne indser, at du ser brutale begivenheder hensigtserklæring om at forårsage fysisk skade, såsom fast boksning, er uhensigtsmæssig.

Bemærk at dette er også placeringen af ​​det tredje århundrede katolske teolog og biskop Hippolytus, som også tilføjer forskellige erhverv til dem, der afviser en fra at være en Kristi efterfølger:

16: 6 En vognstyrer ligeledes, eller en, der tager del i spil, eller en, der går til de spil, skal han ophøre eller skal han afvises 7 Hvis nogen er en gladiator, eller en, der underviser dem, som blandt gladiatorer hvordan. at kæmpe, eller en jæger, der er i vilddyret viser i arenaen, eller en offentlig embedsmand, der beskæftiger sig med gladiator shows, enten skal han ophøre, eller han skal afvises. 8 Hvis nogen er en præst af afguder, eller en ledsager af afguder, skal han ophøre eller han skal afvises. 9 En militær mand i myndighed skal ikke fuldbyrde mænd. Hvis han er bestilt, skal han ikke udføre det. Må heller ikke han tage militær ed. Hvis han nægter, skal han afvises. 10 Hvis nogen er en militær guvernør eller hersker over en by, der bærer den lilla, skal han ophøre eller han skal afvises. 11 Katekumener eller troende, der ønsker at blive en soldat, er at afvises, for han har foragtet Gud. (Hippolytus. Apostolsk Tradition af Hippolytus. Fra arbejde Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chrétiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) og Gregory Dix (The Afhandling om den apostolske Tradition St. Hippolytus, Biskop og Martyr London:. Alban Press, 1992), som oversat af Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html set 08/06/09)

Så dem, der bekendte Kristus i det andet og tredje århundrede generelt ikke føler, at se eller deltage i voldelige sportsgrene var passende.

I nyere tid, den afdøde Herbert W. Armstrong skrev:

Fjendtlighed mod den anden er synd ... Boksning på Ambassador College er afgjort forbudt. Gud skabte ikke den menneskelige hjerne og hoved skal pummeled og bankede bevidstløs af en antagonist.

Hvor et spil i sport indebærer antagonister-in fjendtlig holdning til skade den anden og / eller at "få" fra den anden, for at få det bedste ud af den anden og derefter en skadelig, satanisk og ondt holdning træder i, og sporten er ond, ikke god ...

Fodbold (amerikansk fodbold) er en voldelig krop-kontakt sport. Det er ofte spilles med en attitude af fjendtlighed og er farlig og er fyldt med fysiske skader. (Plain Truth, juli- august 1984)

"Love gør ingen skade til en nabo" (Romerne 13: 9), men hvad gør voldelige sportsgrene som amerikansk fodbold og boksning gøre? Er dem, der deltager naboer for kristne? Skal folk tilskyndes til at deltage i voldelige aktiviteter, der er vist sig at forårsage skade?

Det er noget, som kristne, og andre, bør tænke over.

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Er American Football Evil? er den mest populære tilskuersport i USA noget at kristne bør se? Hvad gør Bibelen og tidlige skrifter viser? Det er første gang, jeg har annonceret denne artikel på denne nye side, og den indeholder ikke kun mine synspunkter, men mange citater, som kristne, såvel som folk, der hævder at være, bør tænke over. Vil du virkelig ønsker at kende svaret på spørgsmålet titlen spørger? Hvis ikke, hvorfor ikke?
Militærtjeneste, og Guds kirker:? Do Real kristne Deltage i Carnal Warfare Her er aktuelle og historiske perspektiver på en sag, som viser den overbevisning af den sande kirke på militær deltagelse. Er krig egentlig for kristne?

Var 100 år eller Purgatory Undervist i Early History?

Søndag, 29 januar, 2012


Anne Catherine Emmerich Hævdede at se Purgatory

COGwriter

Er Gud har en plan for dem, der ikke kaldes, udvalgte og trofaste (Åbenbaringen 17:14) i denne alder, der ikke er uforbederlig onde og ikke har begået den "utilgivelige synd"?

Ja.

Læg mærke til en passage, at mange ikke forstår i dag:

20 Intet mere skal et spædbarn derfra bor, men et par dage, heller ikke en gammel mand, der ikke har opfyldt sine dage; For barnet skal dø hundred år gammel, men synderen være en hundrede år gammel, skal være forbandet. (Esajas 65:20)

Og vidste tidlige professorer Kristi indse dette havde at gøre med Guds frelsesplan?

Ja.

Mens jeg har artikler med mange skriftsteder om dette emne (se for eksempel Universal Offer af Salvation: Der er hundredvis af vers i Bibelen Støtte til Lære af True Apokatastase ), lad os starte ud med et andet århundrede fortolkning af Esajas af Irenæus til vise, hvad der syntes at være fælles viden i de dage ikke længe efter døden af ​​den sidste af de oprindelige apostle:

Nu, at løfterne ikke blev annonceret til profeterne og fædrene alene, men til kirkerne forenet med disse fra de nationer, som også ånden udtrykkene "øer" (både fordi de er etableret midt i turbulens, lider storm af bespottelser, eksistere som en havn af sikkerhed for dem, i fare, og er tilflugtssted for dem, der elsker højden [himlens], og stræber efter at undgå Bythus, dvs. dybden af fejl), Jeremias således erklærer: " Hør Herrens ord, I folkeslag, forkynd på de fjerne Strande; siger I, at Herren vil sprede Israel, vil han samle ham, og holde ham, som man fodre sin fåreflok ...

Og endnu en gang siger han det samme: »Se, jeg gør Jerusalem til Jubel, og mit folk [en glæde]; for stemme grædende må ikke være mere hørt i hendes, og heller Skrig. Også der må ikke være der nogen umoden [et], og heller ikke en gammel mand, der ikke opfylder sin tid: for de unge skal være af en hundrede år; og synderen skal dø hundrede år gammel, men alligevel skal være forbandet. Og de skal bygge huse, og bebo dem selv; og skal plante vingårde og spise frugten af dem selv, og skal drikke vin. Og de skal ikke bygge, og andre bebor; ej heller skal de forberede vingården, og andre spiser. For som de dage af livets træ er de dage af mennesker i dig; for værker af deres hænder skal udholde "(Irenæus. Adversus Haereses, bog V, kapitel 34, vers 2-3,4. Uddrag fra Ante-nikænske Fathers, bind 1. Redigeret af Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition 1885 . Online Edition Copyright © 2004 af K. Knight).

Andre, såsom Origen af ​​Alexandria skrev også, at Gud havde en plan om at tilbyde frelse til alle.

Mange katolske og protestantiske lærde fastslå, at Origenes var en af de største af de tidlige teologiske forfattere (han levede fra omkring 185-232 e.Kr.). Pave Benedikt XVI har offentligt rost Origenes.

Den bemærkede protestantiske historiker KS LaTourette skrev, at Origenes "var faktisk en af de største kristne sind." Og mens jeg ikke er enig med det, det er interessant at bemærke, at LaTourette overholdes:

Origenes underviste der i sidste ende alle de ånder, der er faldet bort fra Gud, vil blive gendannet til fuld harmoni med Ham. Dette kan ske alene med deres samarbejde, for de har frihed til at acceptere eller afvise indløsning udvirket i Kristus. Før fuld genoprettelse de vil lide straf, men at straf er beregnet til at have en opdragende effekt, at rense dem fra de mangler anlagt af deres synd. Efter afslutningen af den nuværende alder og dens verden en anden tidsalder vil komme, så Origenes troede, hvor der er født på ny vil fortsætte med at vokse, og angre vil blive givet yderligere muligheder for omvendelse (LaTourette KS A History of Christianity, bind 1, begyndelse til 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, s.151).

Origenes var tæt på, at ikke alle vil omvende, for der vil også være dem, der er hævet til "evig foragt" (Daniel 12: 2, KJV), hvilket betyder, at de, der ikke ville ordentligt omvende ikke vil modtage frelse-men vi i Living Guds kirke anser dem for at være et lille mindretal. Men Origenes var korrekt, at dette kun vil ske ved at samarbejde med dem, der i øjeblikket ikke er gemt.

Her er nogle citater direkte fra Origenes:

... Den gode Fader har ikke helt forladt dem, der er faldet bort fra Ham (Origenes. Kommentar til Johannesevangeliet (Bog I). Uddrag fra Ante-Nicene Fathers, bind 9. Redigeret af Allan Menzies, DD American Edition, 1896 og 1897. Online Edition Copyright © 2004 af K. Knight).

Det skal erindres, har dog at visse væsener, der faldt bort fra, at en begyndelse, som vi har talt, sunket til sådan en dybde af uværdighed og ondskab som kan anses for helt uværdigt af denne uddannelse og instruktion, hvorved menneskelige race, mens i kødet, er uddannet og instrueret med bistand fra de himmelske magter; og fortsætte, tværtimod, i en tilstand af fjendskab og opposition til dem, der modtager denne instruktion og undervisning. Og det er derfor, at hele dette jordiske liv er fuld af kampe og prøvelser, forårsaget af oppositionen og fjendskab af dem, der faldt fra en bedre tilstand uden overhovedet at kigge tilbage, og som kaldes Djævelen og hans engle, og den andre ordrer af det onde, som apostlen klassificeret blandt de modstående kræfter. Men om nogen af disse ordrer, der handler under regeringens djævelens og adlyder hans onde kommandoer, vil i en fremtidig verden blive konverteret til retfærdighed på grund af deres besiddelse fakultetet for frihed vilje, eller om vedvarende og inkarnerede ondskab kan ændres af vanens magt i naturen, er et resultat, som du selv, læser, kan godkende, hvis hverken i disse nuværende verdener, som bliver set og tidsmæssige, heller ikke i dem, der er usynlige og er evig, den del er helt at adskille sig fra den endelige enhed og egnethed af ting (Origenes. De Principiis, Book I, kapitel 6, vers 3).

... Og dermed gennem de mange og utallige ordrer progressive væsener, der bliver forsonet med Gud fra en tilstand af fjendskab, den sidste fjende er endelig nået, som kaldes døden, så han også kan blive ødelagt, og ikke længere være en fjende. Når derfor alle rationelle sjæle skal er blevet gendannet til en betingelse af denne art, så karakteren af dette organ af vores vil undergå en forandring i herlighed et åndeligt legeme. For som vi ser det ikke at være tilfældet med rationelle naturer, at nogle af dem har levet i en tilstand af nedbrydning på grund af deres synder, mens andre er blevet kaldet til en tilstand af lykke på grund af deres fortjenester; men som vi ser de samme sjæle, som tidligere havde været syndig, bistået, efter deres omvendelse og forsoning til Gud, til en tilstand af lykke (Origenes. De Principiis, bog III, kapitel 6, vers 6).

Mens vi i LCG ville ikke ord det helt på den måde, disse citater må vise, at forestillingen om, at Gud har en plan, der vil give den angrende en mulighed efter den nuværende alder er ikke et nyt begreb.

Faktisk, læren om skærsilden udviklet blandt latinske katolikker, efter de begyndte at fordømme visse af Origen ideer i det sjette århundrede. Når det skete belæringer i forbindelse med udbud af frelse for alle (kendt som Apokatastase) blev også fordømt noget. Men dette efterlod et hul i romersk teologi og ideen om skærsilden derefter udvikles.

De græske katolikker (nu kendt som den østlige ortodokse), dog aldrig gjorde acceptere den latinske ideen om skærsilden og stadig den dag i dag har mange, som tror, ​​at Gud har en vis form for plan om at tilbyde frelse til dem, der ikke forsætligt afvise frelse.

Den katolske Encyclopedia indrømmer selv, at tidlige kristne ikke underviste sin nuværende begreb sin skærsilden doktrin:

Nogle stress er også blevet lagt på den indvending, at de gamle kristne havde ingen klar forestilling om skærsilden, og at de troede, at de sjæle, afgået forblev i usikkerhed om frelsen til den sidste dag ... Der er flere passager i Det Nye Testamente, der peger på en Fremgangsmåde til oprensning efter døden. Jesus Kristus erklærer således, (Matt 0:32): "Og den, som taler et Ord imod Menneskesønnen, skal det forlades ham; men den, som taler imod den Helligånd, skal det ikke forlades ham, hverken i denne verden, ej heller i den kommende verden "... (Hanna, skærsilden. Den katolske Encyclopedia).

Nej, i det andet århundrede, troede man, at Guds plan ville tillade alle at blive tilbudt frelse, hverken i denne eller den alder til at komme, hvis de ikke begå den "utilgivelige synd« (Matt 12:32; Mark 10:30 ; Luke 18:30; ApG 3: 17-21; Ef 1:21; Hebræerne 6: 4-6; jf Matthew 10:15; 11: 22-24; Mark 6:11; Lukas 10: 12-14) .). Og Det Nye Testamente er meget klart, at:

"Alt Kød skal se Guds frelse« (Luk 3: 6).

I det trettende århundrede, den berømte katolske teolog Thomas Aquinas skrev følgende:

Intet er klart i Skriften om situationen i skærsilden, det er heller ikke muligt at tilbyde overbevisende argumenter om dette spørgsmål ...

Nogle siger dog, at i henhold til den fælles lovgivning i stedet for skærsilden er, hvor mand synder. Dette synes ikke sandsynlig, da en mand kan straffes på samme tid for synder begået forskellige steder. Og andre siger, at i henhold til den fælles lovgivning bliver de straffet over os, fordi de er mellem os og Gud, hvad angår deres tilstand. Men dette er ingen konto, for de ikke er straffet for at være over os, men for det, der er lavest i dem, nemlig synd (Aquinas T. Summa Theologica af St. Thomas Aquinas, tillæg II, artikel 1. Anden og Revideret Edition, 1920. Nihil obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, VICARIUS eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ordinis Nihil obstat. F. Raphael Moss, OP, STL og F. Leo Moore , OP, STL imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

Ovenstående viser, at selv i middelalderen, ideen om skærsilden var uklart, selv blandt Kirkens ledere i Rom.

Purgatory var hovedsagelig vedtaget efter bestemte lærdomme, der er forbundet med Origenes blev fordømt i det 6. århundrede:

Fra det øjeblik, imidlertid, at anti-Origenism sejrede, læren om apokatastasis var absolut opgivet. St. Augustine protester stærkere end nogen anden forfatter mod en fejl, så i modsætning til læren om nødvendigheden af ​​nåde ... (Batiffel, Apocatastassis. Den katolske Encyclopedia).

Historien viser, at efter Apokatastase blev dømt i midten af det 6. århundrede, noget, der ligner moderne begreber om skærsilden blev udtalt af den romerske biskop Pave Gregor jeg omkring 600 e.Kr.

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Er Gud har en plan for at hjælpe dem, der ikke bliver hellige i dette liv?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Will all good things be restored? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
Skulle kirken stadig forsøge at placere sin topprioritet på at forkynde evangeliet eller Har Herbert W. Armstrong ændre det Prioritet for arbejde? Nogle siger Kirken bør hovedsageligt fodre flokken nu som det er, hvad Herbert W. Armstrong angiveligt sagt. Er det, hvad han sagde? Er det, hvad Bibelen siger? Hvad gjorde Paulus og Herbert W. Armstrong forvente fra evangelister?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Kan du fortryde det? Ved du, hvad det er, og hvordan man kan undgå det?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

Som Jesus sagde:

37 Og hvad jeg siger til dig, siger jeg til alle: Se! (Mark 13:36-37)

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Hvad er "begyndelsen af ​​sorger"? Hvornår er den tidligste, at den store trængsel kan begynde? Hvad er Herrens Dag?
Fysisk Forberedelse Skrifterne for kristne . Vi kender alle de Bibelens profetier hungersnød. Skal vi gøre noget?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Evangeliet om Guds rige var hovedvægten i Jesus og den tidlige kirke Vidste du at? Har du selv ved, hvad evangeliet om Riget hele handler om? Sand religion bør baseres på det sande evangelium.
Fik den tidlige kirke Teach Tusindårstanken? Blev årtusinde (undertiden kaldet chiliasm) undervist af tidlige kristne? Who condemned it. Vil Jesus bogstaveligt regere i 1000 år på jorden? Er denne gang nær?
Har Gud en 6.000 års plan? Hvad År Har 6000 år End? Var en 6000 år fristen for mennesker at regere efterfulgt af en bogstavelig tusinde års regeringstid Kristus på Jorden undervist af de tidlige kristne? Hvilket år kan de seks tusind års menneskelig regel ende? Hvornår vil Jesus vende tilbage? 2018 or 2019?
Anglo - Amerika i Profetien & fortabte stammer Israels Amerikanerne, canadiere, Britisk, Skotsk, Walisisk, australiere, anglo-Southern afrikanere, og newzealændere Josefs efterkommere? Hvor er de tabte ti-Israels stammer? Hvem er de tabte Israels stammer? Hvad vil der ske med jøderne i Israel? Vil Gud straffe USA, Canada, Storbritannien og andre Anglo nationer? Hvorfor kunne Gud tillade dem at blive straffet først?
Vil anglo-Nationer deles og har folk taget som slaver? Vil de lander i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand deles? Hvad Bibelens profetier undervise? Er der ikke-bibelske profetier, der understøtter denne idé? Hvem vil opdele disse lande? Hvem vil ende op med jord og de mennesker?
Profetier Barack Obama? Otte grunde til, at Barack Obama er apokalyptisk og otte grunde til, at Barack Obama ikke er Antikrist. Denne artikel indeholder mange bibelske og ikke-bibelske profetier, fra hele verden, der synes at diskutere Barack Obama. Vidste Nostradamus forudsige Barack Obama beskæftiger sig med Antikrist? Might Barack Obama sat scenen for kongerne i nord og syd, som mindst én shiitiske profeti antyder? Dette er den længste og mest komplette artikel på denne side på Barack Obama profetier. Læs den og selv bestemme om præsident Obama ser ud til at opfylde forskellige profetier.
Barack Obama, profeti og ødelæggelsen af USA Nogle hævder, at Barack Obama er den profeterede "Son of Kenya" baseret op en tidlig 20. århundrede skriftligt.
Canada i Prophecy: Hvad Er Bibelens profetier, katolsk Prophecy, og andre forudsigelser Foreslå om fremtiden for Canada? Der er profetier, der tyder på involvering med Canada. Og mange er ikke positivt om sin fremtid.
Hvem er kongen af Vesten? Hvorfor er der ingen sluttiden Kongen af Vesten i Bibelens profetier? Er USA kongen af ​​Vesten? Hvis ja, hvad betyder det egentlig betyder for USA og dets Anglo allierede.
Er Tony Blair Apocalyptic? Den tidligere premierminister i Det Forenede Kongerige konverteret til katolicismen kort efter at have forladt sit kontor og har været aktiv i europæiske anliggender. Hvilken rolle kan han spille?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

Den arabiske verden I Bibelen, historie og profeti Bibelen diskuterer oprindelsen af den arabiske verden og diskuterer Mellemøsten i profeti. Hvad er forude for Mellemøsten og de, der følger Islam? Hvad betyder islam lærer om Imam Mahdi?
Er der en fremtid King of the South? Nogle ikke længere mener, at der skal være. Måske Egypten, islam, Iran, arabere eller Etiopien blive involveret? Is he the Imam Mahdi? Hvad siger Bibelen?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Hvad sker der i Store Trængsel og Herrens Dag? Hvornår er den tidligste, at den store trængsel kan begynde? Hvad er Herrens Dag?
Fjerde Rytter i Apokalypsen Hvad er den blege hest af død og pest? Hvad vil det bringe og hvornår?
Slutningen af mayaernes kalender 2012-Might 2012 betyde noget? Er der Mayakalenderen forudsigelser for forandring i 2012? Ændringer var århundreder siden forudsagt af Hopi indianere. Gør Maya / Hindu / Hopi / Buddhistisk / New Age / Nostradamus profetier har nogen værdi her? Hvorfor kunne Satan har inspireret denne dato? Er Dresden codex viser ødelæggelse af jorden ved oversvømmelse? Can the great tribulation start before 2012? Hvordan kan Barack Obama blive involveret i 2012?
2012 og Rise of Secret Sect Dette er et link relateret til en bog af Bob Thiel (COGwriter). Dette link har også YouTube-videoer. Denne bog dokumenter og forklarer hundreder af profetier. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Dem, der køber bogen på www.thesecretsect.com website modtage en langvarig bonus rapport dokumenterer verdens begivenheder, der på linje med bogen.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la SECTA secreta 2012 Libro del Dr. Thiel En Espanol.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (tysk udgave) 2012 Buch von Dr. Thiel i deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten DER geheimen Sekte (tysk Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (portugisisk Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostlen Paulus Popularitet

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Nu er vi der har troet indtaste at hvile, ligesom Gud har sagt: "Så jeg erklærede under ed i min vrede," De skal aldrig komme ind til min Hvile. «Og dog hans arbejde er færdigt, siden verdens skabelse. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for alle, der går ind i Guds hvile også hviler fra sit eget arbejde, ligesom Gud fra sine. Lad os derfor gøre alt for at komme ind til den hvile, for at ingen vil falde ved at følge deres eksempel på ulydighed (Hebr 4: 3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Nogle artikler muligvis relateret interesse kan omfatte:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyces Billeder af Ancient Athen I Apostlenes Gerninger, Paulus holdt sin berømte "Mænd i Athen" tale. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Hvad lærte Paulus underviser, Om De Ti Bud? Mange siger Paulus lærte imod de ti bud. Er det sandt? Denne artikel citerer Paulus med hans ord i grønt.
Hvad lærte Jesus Om De Ti Bud? Denne artikel citerer, hvad Jesus faktisk sagde om dem (Hans ord er i rødt).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. Denne artikel indeholder nogle bibelske citater til at besvare dette vigtige spørgsmål.
Er de ti bud stadig er i kraft? Denne artikel citerer de ti bud og kombinerer nogle af de tidligere artikler i en artikel om de ti bud. Budene er vist på Mount Sinai, før Mount Sinai, i Jesu lære, efter korsfæstelsen, og læren af ​​Paulus. Det omhandler de mest almindelige "menneskers traditioner" vedrørende dem så godt.
De ti bud Reflect kærlighed, bryde dem er Evil Nogle føler, at de ti bud er en byrde. Er det, hvad Jesus, Paulus, Peter, Jakob og Johannes lærte?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historien om den tidlige kristendom Er du klar over, at hvad de fleste mennesker tror ikke, hvad der virkelig skete med den sande kristne kirke? Ved du, hvor den tidlige kirke var baseret? Ved du, hvad var doktriner den tidlige kirke? Er din tro virkelig er baseret på den sandhed, eller gå på kompromis?