Arquivo para xaneiro de 2012

Un Voto cristián?

Martes 31 xaneiro, 2012

COGwriter

Catro homes do Partido Republicano está aínda un pouco parado na súa procura para derrocar ao presidente Obama e conseguir o seu traballo.

Hai dous católicos , un mórmon , e unha Batista correndo para o nomeamento republicana, a fin de competir contra o bastante irreligiosa demócrata Barack Obama (que tamén afirma que a fe cristiá).

Deben os cristiáns verdadeiros votar?

Se a democracia era a ser sancionado na Biblia para os cristiáns, certamente sería sancionada no Novo Testamento. Prácticas democráticas gregas e romanas foron amplamente coñecido entón. A democracia non é unha invención americana (nin é unha forma republicana de goberno).

No Novo Testamento, lemos sobre apóstolos de Xesús cita. Paulo escribe que Deus en primeiro lugar nomea apóstolos, en segundo profeta, etc para a edificación do corpo de Cristo (Efesios 4: 11-12).

Cando Judas precisou ser substituído (despois da súa traizón a Jesus e seu suicidio), os apóstolos non ten unha elección, eles seguiron o exemplo bíblico de buscar a vontade de Deus:

Ti, ó Señor, coñecedor dos corazóns de todos, mostra cal destes dous tes escollido ... E lanzaron os seus lotes. (Actos 1: 24,26).

Teña en conta os apóstolos non decide que eles foron cualificados para ver o corazón dunha persoa.

Algúns escribiron que varias formas de democracia son agora aceptables porque cren que certas escrituras no libro de Actos que implican. Os versos principais parecen ser na historia de Actos 15 en Actos 15 moitos dos apóstolos e os anciáns reuníronse para discutir a circuncisión e os crentes xentís. Unha multitude de conselleiros foi usado para discutir o asunto. Algúns pensan que o uso de consello é indicativo de democracia. Con todo, o feito de que unha multitude de conselleiros foi utilizado non cambia forma de goberno de Deus. No Antigo Testamento, lemos que non só ten Deus sempre animou esta práctica (Pv 11:14), tamén lemos que o propio Deus que nela se empeñan (II Crónicas 18; 18-21); así, o feito de que algúns dos dirixentes da Igrexa seguiron esta práctica só mostra que as prácticas gobernamentais de Deus do Antigo Testamento eran para ser continuada.

É interesante notar algo máis mencionado no libro de Actos,

"E agora digo a vostede, manter lonxe destes homes e deixade os; porque, se este consello é esta obra é de homes, se desfará; pero se é de Deus, non pode derrubar-lo-para que non pode atopar ata combatendo contra Deus "(Actos 5: 38-39)

T mangueira que votan nas eleccións mundanos aparentemente cren que saben os aspectos do plan de Deus, que non hai ningunha forma humana poderían saber. Con todo, ollar para o que Deus dixo a Samuel, un claramente chamado e escollido por Deus, cando Samuel cría que sabía quen debe ser o seguinte rei de Israel,

Así foi cando chegaron, que mirou para Eliabe e dixo: "Por suposto, o unxido do Señor está diante del." Porén o Señor dixo a Samuel: "Non mire para o seu aspecto, nin para a grandeza da súa estatura, porque eu telo rexeitado. Por que o Señor non ve como ve o home; O home ve o exterior, pero o Señor mira para o corazón "(1 Sm 16, 6-7).

Tamén é interesante entender que moitos que cren que as sancións democracia do Novo Testamento tamén cren que o futuro de Deus no poder do goberno (no Reino de Deus) non será unha democracia.

Xesús dixo aos apóstolos que serían gobernantes sobre as doce tribos de Israel no seu reino (Lucas 22:30). Xesús escolleu os discípulos, eles non conseguiron os seus cargos desde calquera forma de democracia (Xoán 15:16; 6:70). Deus, non o home, escolleu David para ser rei sobre Israel orixinalmente (Actos 13:22) e tamén escolleu para ser rei sobre todo o Israel no mundo adiante (Jer 30: 9).

By the way, Xesús dixo que Deus Pai ten reservado que terá certas posicións de autoridade no Reino de Deus (Mt 20:23). As recompensas do reino será de Xesús para dar (Ap 22:12); eles non van ser para as persoas tomaren para ti.

A democracia non será o xeito de Deus de goberno en seu reino.

Por que?

Un dos moitos problemas da votación é que ningún ser humano pensa do xeito que Deus fai.

Porque os meus pensamentos non son os vosos pensamentos, nin os vosos vieiros os meus camiños, di o Señor (Is 55, 8).

Cando Xesús estaba na Terra, el proclamou o evanxeo do reino de Deus e dixo ás persoas que se arrepintan (Marcos 1: 14-15). Xesús negouse a participar, mesmo nas decisións gobernamentais máis elementais, mentres estaba na terra (Lucas 12: 13-14).

Aínda Xesús ensinou que para pagar impostos (Mateo 22: 17-21), Tamén ensinou que o seu reino non era deste mundo (Xoán 18:36). Xesús ensinou os seus discípulos a ir ao mundo e pregai o evanxeo a toda a xente (Mat 28: 19,20). Xesús dixo que os seus discípulos debían estar no mundo, pero non del (Xoán 17:16).

O apóstolo Pedro comprendeu claramente iso. El escribiu que formar parte do pobo de Deus formou parte dunha nación santa (I Pedro 2: 9). O apóstolo Paulo escribiu que o mundo presente era malo (Gl 1, 4). A Biblia advirte sobre as consecuencias de ser parte de sistemas do mundo e os seus gobernos e nos di para saír dela e ser separado (Ap 18, 2-5).

Olle para o que a Biblia ensina que terá lugar nos últimos días e que os cristiáns deben facer sobre iso,

Pero sabe diso, que nos últimos días sobrevirão tempos trabalhosos: Pois os homes serán amantes de si mesmos, amantes do diñeiro, presunçoso, soberbios, blasfemos, desobedientes a pais e nais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacables, calumniadores, sen autodomínio , crueis, inimigos do ben, traidores, obstinados, orgullosos, máis amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparencia de piedade, pero negando o seu poder. E a partir de tales persoas afástanse! (2 Timoteo 3: 1-5).

Teña en conta que a palabra de Deus non fomentar a votación como a solución.

Paulo dixo que os cristiáns deben ser embaixadores de Cristo (II Corintios 5:20). Embaixadores miúdo viven en países estranxeiros, algúns dos cales son claramente hostís ás súas crenzas. Embaixadores, a pesar de vivir en outras sociedades, non se implica na política das sociedades en que viven. Hai un momento para o pobo de Deus para asumir os gobernos deste mundo, pero que aínda non é (Xoán 18:36 Dan 7, 17-18). Será logo da segunda vinda de Xesús (I Ts 4:16, Rev 11:15).

Para os cristiáns, Pedro escribiu:

Pero vós sodes a xeración elixida, o sacerdocio real, nación santa, pobo exclusivo de Deus, para que poidades declarar as virtudes daquel que vos chamou das tebras para a súa marabillosa luz. Xa que non erades pobo, pero agora sodes pobo de Deus; xa que non recibiran misericordia, pero agora recibiron misericordia. Caros amigos, pídolle, como estranxeiros e peregrinos no mundo, absterse de desexos pecaminosos, que combaten contra a alma. Vivir tan boas vidas entre os pagáns que, a pesar de acusalo de facer o mal, vexan as vosas boas obras, glorifiquem a Deus o día da visita. Sujeitai servos, por amor do Señor para cada autoridade instituídos entre os homes, tanto ao rei, como autoridade suprema, quere aos gobernadores, que son enviados por el para castigar os que fan o mal e eloxiar os que fan o ben. Pois é vontade de Deus que, facendo o ben, fagades silenciar a ignorancia dos homes insensatos (1 Pedro 2: 9-15).

Aliens, por suposto, non votan.

Agora, a Biblia fai mención a un voto especial polo apóstolo Paulo (cando aínda era Saul, e polo tanto non convertido). Teña en conta o que dixo máis tarde sobre iso:

De feito, eu mesmo penso que debe facer moitas cousas contra o nome de Xesús de Nazaret. Que tamén fixen en Xerusalén, e moitos dos santos eu calar a boca na prisión, habendo recibido autorización dos principais dos sacerdotes; e cando eles foron condenados á morte, eu daba o meu voto contra eles (Actos 26: 9-10).

E mentres o anterior non é por si só unha condena xeral de todas as votacións, é a única vez que a palabra "voto" ou "voto" está na Biblia. E iso demostra que individuos, aínda relixiosamente celosos / conservadores non sempre votar correctamente e pode facer moitas cousas contra o nome de Xesús de Nazaret.

Eu non creo que as sancións bíblicos cristiáns votar en eleccións carnais. Nin creo que a próxima elección presidencial en Estados Unidos ou as eleccións noutros países anglo-descendencia pode producir no tipo de arrepentimento que esas nacións precisan.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

Un Voto cristián? Este artigo dá algunhas das razóns bíblicas sobre este asunto. Será que Xesús votar para presidente / primeiro ministro? Vota na Biblia? Este é un asunto cristiáns teñen que entender.
Policarpo, Herbert W. Armstrong, e Roderick C. Meredith no Goberno da Igrexa Cara a forma de goberno que a igrexa primitiva ten? Foi xerárquica? Que forma de goberno sería unha espera ter no resto Philadelphia? A xente deciden e / ou formas de comisións, ditaduras raro, é o mesmo tipo que o propio era Filadelfia tivo?
A igrexa primitiva Ensine milenarismo? Foi o milenio (ás veces chamado chiliasm) ensinado polos primeiros cristiáns? Quen condenou. Será que Xesús literalmente reinar por mil anos sobre a terra? É esta vez preto?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os americanos, canadenses, británicos, escoceses, galeses, australianos, sur anglo-africanos e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer cos xudeus en Israel? Será que Deus vai castigar os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outros países anglo? Por que Deus pode permitir que sexan castigados en primeiro lugar?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e ten xente levados como escravos? Será que as terras dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? Que a profecía Biblia ensina? Hai profecías non bíblicas que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar coas terras e as persoas?
Profecías de Obama? Oito razóns polas que Obama é apocalíptico e oito razóns polas que Obama non é o Anticristo. Este inclúe moitas profecías bíblicas e non-bíblicas, de todo o mundo, que parecen discutir Barack Obama. Será que Nostradamus prever Obama manexar o Anticristo? Obama pode definir o escenario para os reis do Norte e do Sur como polo menos unha profecía xiíta suxire? Este é o artigo máis longo e máis completo da páxina en profecías Barack Obama. Ler-o e decidir por si mesmo se o presidente Obama parece estar cumprindo varias profecías.
Barack Obama, Profecía, ea destrución dos Estados Unidos Algúns afirman que Obama é o "fillo do Quenia", profetizou, desde unha escrita a principios do século 20.
Canadá en Profecía: O Que a Profecía Bíblica, Católica Prophecy, e outras previsións indican sobre o Futuro de Canadá? Hai profecías que suxiren a implicación co Canadá. E moitos non son positivos sobre o seu futuro.
Quen é o Rei do Occidente? Por que non hai End-Time Rei do Oeste na Profecía Bíblica? Os Estados Unidos son o rei do Occidente? Se é así, o que iso realmente significa para EEUU e os seus aliados da Anglo.
É Tony Blair Apocalyptic? O ex primeiro ministro do Reino Unido converteuse ao catolicismo pouco despois de deixar o seu escritorio e foi activa nos asuntos europeos. Cal o papel que pode desempeñar?

Medio x Occidente: Rusia, China, India e opostas sancións a Irán e Siria

Martes 31 xaneiro, 2012

COGwriter

Rusia, China e India non están cooperando co tipo de sancións da UE e de Estados Unidos quere a Irán ea Siria:

Globais "grandes política do poder" retorna ao Oriente Medio

Por Peter Apps , Correspondente Risco Político

LONDRES | ter 31 xaneiro de 2012 07:28 EST

(Reuters) - A Rusia de enviar buques de guerra para evitar a intervención estranxeira en Siria e China atraeu máis profundamente en enfrontamento de Irán con Occidente, "gran poder" a política é rapidamente volver a Oriente Medio ... Ambos teñan sinalizado intención clara de evitar calquera " cambio de réxime "intervención na Siria ; pero a implantación de Rusia do seu portaavións flagship e escoltas á porta de Tarso de Siria este mes fixo unha gritante do que habitual liña na area ... "Cada vez que Occidente aperta a correa, Beijing tranquilamente aproveita o descanso", di Thomas Barnett, un ex estratega para a Mariña estadounidense ...

Washington Post 31 de xaneiro de 2012 en Mumbai, India - A India xuntouse China en dicir que non vai cortar importacións de petróleo de Irán, a pesar das novas sancións duras estadounidense e europeas que teñan como obxectivo presionar Teherán sobre o seu programa nuclear.
Por Steve Gutterman | Moscova (Reuters) - Un diplomático ruso Senior dixo martes que o impulso para a adopción dun proxecto occidental-árabe Consello de Seguridade da ONU ... Rusia e China vetaron unha resolución europea elaborado sobre a Siria en outubro.

Oposición siria: Rusia, Irán arriscar as relacións co futuro de Siria

Ynetnews - 31 de xaneiro de 2012

Membro da oposición siria Fahed Al Masri dixo a unha radio libanesa que os esforzos de Rusia e Irán están a facer, a fin de salvar o réxime do presidente Assad será reflectido no futuro das relacións dos países con Siria. "A Rusia vai perder a súa última posición en Oriente Medio e en Siria ", dixo, engadindo que, se Moscova segue oporse a posición da comunidade internacional sobre a Siria ...

Así, os tres xeograficamente maiores potencias do Medio están asumindo posicións en contraste co Occidente. A Biblia, en definitiva indica que unha confederación Eurasian aparentemente liderada por Rusia asumirá a enerxía sobrante do Occidente (que na época será liderada polo Rei Europea do Norte). E a China ea India parecen estar profetizou para apoiar a confederación liderada polo ruso.

Pero iso será máis tarde, pouco antes do retorno de Xesús Cristo (Apocalipse 09:16, 16: 12-16).

Neste momento o Oriente está xogando un xogo perigoso que é probable que perder, polo menos nun sentido diplomático.

Non importa o que os seus intereses económicos son, nin a Rusia nin a India queren un poder islámico a levantarse. E, desafiando as sancións de Occidente, quizais as nacións consideran que a división do mundo islámico en Irán e Siria, o resto das nacións árabes, as nacións turcas, Paquistán, Afganistán e Indonesia que esta división impedirá unha potencia mundial islámica de levantarse .

Se eles cren que, están equivocados.

Un poder islámico (o Rei do Sur da profecía bíblica), aparentemente conducido por un poder árabe, se levantará. Ao apoiar a Siria como foi, a Rusia ha alien o mundo árabe (a Liga Árabe está a apoiar o Occidente en relación á Siria e non é un fan particular de Irán). Siria non seguirá como está e Irán pode ser neutralizado, polo menos ata certo punto.

Que os tres poderes orientais son en facer esencia está dicindo ao mundo árabe que é mellor para cooperar cos europeos que con Rusia, a China ou a India. E a cooperación entre os mundos árabe e europeo é algo que será temporalmente feito (Daniel 11:27; Salmo 83: 3-8).

China, en si, interesa recursos como petróleo e gusta aproveitar oportunidades de compra que as sancións de Occidente, por exemplo, pode proporcionar. Con todo, a China ten de mercados do Occidente máis do que realmente precisa petróleo iraniano. O mesmo é basicamente feito para a India.

Irán e Siria non son realmente tan importante para a Rusia, China e India, que ha apoia-los, non importa o que (a pesar de que haberá unha futura alianza cos persas / iranianos, pero isto é por un tempo despois de que o reino milenar de Cristo e é discutido en Ez 38: 1-9).

Así, a pesar facendo pose de estes tres poderes orientais, a realidade é que o Occidente vai gañar máis influencia en Oriente Medio desde o que está a suceder agora.

Irán non será o líder do Rei do Sur e todo o que sobrevive en Siria (cf. Isaías 17: 1) aparentemente vai apoiar a chegada líder árabe de Daniel 11:40. Se as de Rusia, China e India entendido profecía bíblica mellor eles ían entender que a súa posición actual, se cadra, debe ser modificado con respecto a Irán ea Siria.

Os interesados ​​en saber máis pode querer estudar os seguintes artigos:

Rusia: As súas Orixes e profetizou Futuro Rusia na profecía. Onde é que os rusos veñen? E como aqueles en Ucraína? What is prophesied for Russia and its allies? Que van facer para os europeos que apoiaron a Besta ao final?
A Rusia é o Rei do Norte? Algúns afirman que é. Pero o que a Biblia ensina?
India, Its Biblical Past and Future: Any Witness? The Bible discusses the origins of those of Indian heritage and discusses some of the witness to them (including those in Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka).
China, Its Biblical Past and Future, Part 1: Genesis and Chinese Characters Where did the Chinese people come from? This article provides information showing that the Chinese peoples must have known about various accounts in the Book of Genesis up until their dispersion after the Tower of Babel.
China, A súa bíblica Pasado e Futuro, Parte 2: A sábado e algunhas das Testemuña de Deus en China Cando o cristianismo primeiro a chegar á China? E hai os primeiros indicios de que observaban o sétimo día do sábado?
Asia en Profecía que está á fronte para a Asia? Who are the “Kings of the East”? What will happen to nearly all the Chinese, Russians, Indians, and others of Asia? China en profecía, onde? Quen ten o exército 200.000.000 home relacionado ao Armageddon?
Who is the King of the North? Is there one? Non profecías bíblicas e católicos romanos apuntan ao mesmo líder? Debe ser seguido? Quen será o rei do Norte discutidos en Daniel 11? É un ataque nuclear profetizado para pasar cos pobos de lingua Inglés de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia e Nova Celandia? Cando é que os 1.335 días, 1.290 días e 1.260 días (tempo, tempos e metade dun tempo) de Daniel 12 comeza? When does the Bible show that economic collapse will affect the United States?
Existe un futuro rei do Sur? Algúns non cren máis que debe ser. Pode Exipto, Islamismo, Irán, os árabes, é Etiopía estar implicado? Might this King be called the Mahdi? O que a Biblia di?
O mundo árabe e islámico Na Biblia, Historia e Profecía A Biblia discute as orixes do mundo árabe e discute o Oriente Medio na profecía. O que está á fronte para o Oriente Medio e os que seguen o Islam? E sobre o Imam Mahdi? O que está á fronte de Turquía, Irán e outros árabes non musulmáns?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

Europeo Torre de Babel Unión Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Only Britain and the Czech Republic refused to sign a fiscal compact in March that will impose quasi-automatic sanctions on countries that breach European Union budget deficit limits and will enshrine balanced budget rules in national law. http://www.reuters.com/article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

This is one more step to the fulfillment of biblical prophecies related to the rising up of the final European Beast power.

Those of us in the Living Church of God have long taught that the United Kingdom would not be a real part of the final power that will emerge in Europe. Those in the Czech Republic will almost certainly be part of that final power.

The Bible, in Revelation 17, is clear that the Europeans will still have to reorganize in the future:

12 “The ten horns which you saw are ten kings who have received no kingdom as yet, but they receive authority for one hour as kings with the beast. 13 These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. (Revelation 17:12-13)

Steps towards this happening are continuing as we in the Living Church of God have long taught–and there will be bumps in the road and problems (major civil unrest, or worse, may occur).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41 ao que viches dos pés e os dedos, en parte de barro de oleiro, e en parte de ferro, iso será un reino dividido; aínda a forza do ferro debe estar nel, así como viu o ferro mesturado con barro de lodo. 42 And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. 43 As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men; pero non se ligarão unhas ás outras, así como o ferro non se mestura coa arxila. (Daniel 2:41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Some articles of possibly related interest may include:

Europa, a Besta, e Apocalipse Onde Europa conseguir o seu nome? What might Europe have to do with the Book of Revelation? E sobre a "Besta"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Who is the King of the North? Is there one? Non profecías bíblicas e católicos romanos apuntan ao mesmo líder? Debe ser seguido? Quen será o rei do Norte discutidos en Daniel 11? É un ataque nuclear profetizado para pasar cos pobos de lingua Inglés de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia e Nova Celandia? Cando é que os 1.335 días, 1.290 días e 1.260 días (tempo, tempos e metade dun tempo) de Daniel 12 comeza? O que debe ocorrer antes da gran tribulação?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? Que católica, bizantinos e profecías bíblicas suxiren?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os americanos, canadenses, inglés, escoceses, galeses, os australianos, os anglo-holandesa (non) -africanos do sur, e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer a Xerusalén e os xudeus en Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Por que Deus pode permitir que sexan castigados en primeiro lugar?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? E sobre Xerusalén? Que a profecía Biblia ensina? Hai profecías non bíblicas que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar coas terras e as persoas?
Canadá en Profecía: O que fai a Profecía Bíblica, Católica Prophecy, e outras previsións indican sobre o Futuro de Canadá Hai profecías que suxiren a implicación co Canadá. And many are not positive about its future.
Quen é o Rei do Occidente? Por que non hai End-Time Rei do Oeste na Profecía Bíblica? Os Estados Unidos son o rei do Occidente?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Some articles of possibly related interest may include:

Islands and Bible Prophecy What's ahead for islands? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asia en Profecía que está á fronte para a Asia? Who are the “Kings of the East”? What will happen to nearly all the Chinese, Russians, Indians, and others of Asia? China en profecía, onde? Quen ten o exército 200.000.000 home relacionado ao Armageddon?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os americanos, canadenses, inglés, escoceses, galeses, os australianos, os anglo-holandesa (non) -africanos do sur, e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer a Xerusalén e os xudeus en Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Por que Deus pode permitir que sexan castigados en primeiro lugar?

Deportes violentos, Endings violentos

Luns, 30 de xaneiro, 2012

COGwriter

Onte á noite, houbo un segmento en CBS 60 Minutes, así como todo un programa CNN polo Dr Sanjay Gupta respecto danos causados ​​aos participantes do deporte violento máis visto no fútbol EUA-americano.

Ambos os programas cubertos pola morte de varios xogadores que acontecen por mor contusións e outros logros que acontecen de xogar o partido. Como o cerebro é mal por esta actividade tamén foi cuberto. A peza CNN cubría a reivindicación dun investigador que dixo que a escola media futbolista sufriu 650 nivel sub-concussão atinxe cada tempada. Os froitos do que non eran boas. Deportes violentos producir finais violentos.

O tempo da Roma antiga, deportes violentos tamén eran populares.

Eles eran vistos por moitos dos que profesan a Cristo?

Non aparece así.

Aínda non parecen ter moitas referencias directas de quen, na Igrexa de Deus, temos algúns rexistros escritos dos que foron, polo menos un pouco familiarizado con as ensinanzas de Xesús e as prácticas dos cristiáns primitivos.

Aquí está algo de Teófilo de Antioquía (que probablemente formaba parte da Igrexa de Deus), é posible escrita preto de 180 dC:

Considere-se, polo tanto, se os que ensinan esas cousas poden posiblemente vivir con indiferenza, e se mesturaren en relación ilícita, ou, o máis ímpio de todo, comer carne humana, especialmente cando somos prohibidos tanto a punto de ver a espectáculos de gladiadores, para que non nos tornemos partícipes e cómplices de asasinatos. pero tampouco podemos ver os outros espectáculos, para que os nosos ollos e oídos se ten contaminado, participando das declaracións non cantadas. (Teófilo de Antioquía. Para Autolycus, Libro III, Capítulo XV. Traducido por Marcus Dods, AM Excerto de Padres Ante-Nicea, Volume 2 Editado por Alexander Roberts e James Donaldson. American Edition, 1885 Edición Online)

Así, os verdadeiros cristiáns non cren que eles foron ver os deportes violentos tan popular no século II.

Taciano, un apologista cristián professo, escribiu ao redor de 170 dC:

E para estes as testemuñas tomar os seus lugares, e os boxeadores reunirse nun único combate, por calquera razón, non fai calquera descender á área para socorrer. Será que estes exposicións como estas redundar no seu crédito? Aquel que é o primeiro entre vós colecciona unha lexión de asasinos manchadas de sangue, que inclúen no seu mantemento; e eses bandidos son enviados por el, e montar o espectáculo sendo xuíces, en parte, da maldade do árbitro, e en parte da dos homes que se envolven no combate. E quen perde a exposición asasina se entristece, porque non estaba condenado a ser un espectador de actos perversos e impíos e abominables (Taciano. Traducido por Enderezo JE RYLAND. De Taciano para os gregos, Capítulo XXIII. Extraído de Padres Ante-Nicea, Volume 2 Editado por Alexander Roberts e James Donaldson. American Edition, 1885 Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Atenágoras, un apologista cristián professo, escribiu ao redor de 170 dC:

O home de boa mente, polo que vai afirmar, como tal, é o noso carácter, que somos asasinos? ...

Quen non contar entre as cousas de maior interese as competicións de gladiadores e animais salvaxes, especialmente aquelas que se dan por ti? Pero tendo en conta que para ver un home condenado a morte é a mesma que matalo, abjurei tales espectáculos (Atenágoras. Un chamamento para os cristiáns, capítulo XXXV. Traducido por BP Pratten. Extraído de Padres Ante-Nicea, Volume 2 . Editado por Alexander Roberts e James Donaldson. American Edition, 1885 Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Aínda hoxe, moitos cristiáns entenden que asistir a eventos brutais coa intención de causar dano físico, como boxeo real, é inapropiada.

Teña en conta que esta é tamén a posición do teólogo católico do século III e Monseñor Hipólito, que tamén engade varias ocupacións para aqueles que rexeitan un de ser un seguidor de Cristo:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Some articles of possibly related interest may include:

Fútbol Americano é o Mal? É o deporte máis popular en Estados Unidos algo que os cristiáns deben asistir? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Servizo Militar e as Igrexas de Deus: Os cristiáns reais Participar Carnal Guerra Aquí están as perspectivas actuais e históricos sobre un tema que mostran as crenzas da igrexa verdadeira sobre a participación militar. A guerra é bo para os cristiáns?

O período de 100 anos ou Purgatorio Ministrado en Historia Antiga foi?

Domingo, 29 de xaneiro, 2012


Anne Catherine Emmerich afirmou ver o Purgatorio

COGwriter

Será que Deus ten un plan para os que non son chamados, elixidos e fieis (Apocalipse 17:14) nesta idade que non son incorrigivelmente malvado e non cometer o "pecado imperdoable"?

Si.

Teña en conta o paso que moitos non entenden hoxe:

20 Non haberá máis nela neno para vivir uns días, nin vello que non cumprise os seus días; Para o neno morrerá de cen anos, pero o pecador de cen anos de idade será maldito. (Isaías 65:20)

E fixo primeiros profesores de Cristo entender iso tiña que ver co plan de salvación de Deus?

Si.

Mentres eu estou artigos con moitas escrituras sobre este asunto (ver, por exemplo, Universal oferta de salvación: Hai centos de versículos da Biblia Apoiar a Doutrina Certa Apocatastasis ), imos comezar con unha segunda interpretación século de Isaías por Irineu para dar a coñecer o que parecía ser do coñecemento común nos días non moito tempo despois da morte do último dos apóstolos orixinais:

Agora que as promesas non foron anunciados para os profetas e os pais sos, pero para as Igrexas unidas a estes das nacións, a quen tamén os termos espírito "das illas" (ambos porque se establecen no medio da turbulencia, sofren o tempestade de blasfemias, existe como un porto de seguridade para aqueles en perigo, e son o refuxio dos que aman a altura [do ceo], e esforzo para evitar Bythus, é dicir, a profundidade de erro), Xeremías declara así: " Oín a palabra do Señor, vós, nacións, e anunciádeas a nas illas afastadas; dicides, que o Señor vos espallará Israel, El congregará eo gardará, como unha alimentación do seu rabaño de ovellas ...

E unha vez que el di o mesmo: "Velaquí, farei de Xerusalén unha alegría, e para o meu pobo [a alegría]; para a voz de choro non máis se escoitará nela nin voz de clamor. Tamén hai alí non haberá ningún inmaturo [un], nin vello que non enche o seu tempo: aos mozos será de cen anos; eo pecador morrerá de cen anos, aínda será maldito. E edificarão casas, e as habitarán a si mesmos; e plantarão viñas, e comerán o froito delas propias, e non beberá viño. E non se construír, e outros habitan; nin eles deben preparar a viña, e outros comen. Porque así como os días da árbore da vida serán os días das persoas en ti; para as obras das súas mans perseverar "(haereses Irineu. Adversus, Libro V, capítulo 34, versículos 2-3,4. Extraído de Padres Ante-Nicea, Volume 1 editado por Alexander Roberts e James Donaldson. edición americana de 1885 . Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Outros, como Orígenes de Alexandria, tamén escribiu que Deus tiña un plan para ofrecer a salvación a todos.

Moitos estudiosos católicos e protestantes afirman que Orígenes foi un dos maiores dos escritores teolóxicos iniciais (el viviu de 185-232 dC). O Papa Bieito XVI eloxiou publicamente a Orígenes.

O historiador protestante observou KS Latourette escribiu que Orígenes "era, en realidade, unha das maiores mentes cristiás." E mentres eu non podo concordar con iso, é interesante notar que Latourette observou:

Orígenes ensinou que en definitiva, todo espíritos que se afastaron de Deus será restaurado á plena harmonía con el. Isto só pode ocorrer coa súa colaboración, xa que teñen a liberdade de aceptar ou rexeitar a redención realizada en Cristo. Antes da restauración completa sufrirán castigo, pero o castigo que pretende ser educativo, para eliminar-los das imperfeccións traídas polos seus pecados. Despois do fin da era actual e seu mundo outra idade chegará, así Orígenes cría, en que nacemos de novo vai continuar a crecer e os impenitentes, será dada unha oportunidade para a conversión (Latourette KS A Historia do Cristianismo, volume 1, inicios ata 1500 Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Orígenes estaba preto, no que non todos arrepíntense, tamén haberá aqueles creados con "desprezo eterno" (Daniel 12: 2, KJV), o que significa que os que non arrepíntense correctamente non recibirá-salvación, pero nós, na Sala Igrexa de Deus considera-los como unha pequena minoría. Pero Orígenes foi correcto que isto só ocorrerá a través da cooperación dos que hoxe están gardados.

Aquí están algunhas citas directamente de Orígenes:

... O bo Pai non foi enteiramente abandonado os que se afastaron Del (Orígenes. Comentario ao Evanxeo de João (Libro I). Extraído de Padres Ante-Nicea, Volume 9 Editado por Allan Menzies, DD American Edition, 1896 e 1897 Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Hai que ter en conta, con todo, que certos seres que se afastaron de que un principio de que falamos, afundir a unha profundidade de indignidade e maldade a considerarse totalmente indignos de que a formación e instrución pola que a raza humana, mentres que na carne, son adestrados e instruídos coa axuda dos poderes celestiais; e continuar, ao contrario, nun estado de inimizade e oposición a aqueles que están recibindo esta instrución e ensino. E, polo tanto, é que toda esta vida mortal está chea de loitas e probas, causada pola oposición e inimizade dos que caeron dunha condición mellor sen nada mirando cara atrás, e que son chamados o diaño e os seus anxos, eo outras ordes de mal, que o apóstolo clasificados entre os poderes opostos. Pero se algunha destas ordes que actúan baixo o goberno do demo, e obedecer aos seus mandamentos malos, vai nun mundo futuro, ser convertido á xustiza por mor da súa posesión a facultade de libre-arbítrio, ou se a maldade persistente e inveterado pode cambiarse polo poder do hábito na natureza, é un resultado que ti mesmo, lector, pode aprobar, se nin nos presentes mundos que son vistos e temporais, nin naqueles que son invisibles e son eternos, esa parte é que difiren completamente de a unidade final e adecuación das cousas (Orígenes. De Principiis, Libro I, capítulo 6, versículo 3).

... E así, a través dos numerosos e incontables ordes de seres progresistas que están a ser reconciliados con Deus dun estado de inimizade, o último inimigo é finalmente alcanzado, que se chama de morte, para que tamén pode ser destruído, e deixará de ser un inimigo. Cando, por tanto, as almas racionais debe ser restaurada a unha condición deste tipo, entón a natureza de este noso corpo vai pasar por un cambio cara á gloria dun corpo espiritual. Porque, así como o vemos a non ser o caso de naturezas racionais, que algúns deles viviron nunha condición de degradación debido aos seus pecados, mentres que outros foron chamados a un estado de felicidade por conta dos seus méritos; pero como podemos ver estas mesmas almas que foran pecadora, asistida, tras a súa conversión e reconciliación con Deus, a un estado de felicidade (Orígenes. De Principiis, Libro III, capítulo 6, versículo 6).

Mentres nós nos LCG non estaba palabra bastante desa forma, estas citas amosan que a idea de que Deus ten un plan que lle dará o impenitente unha oportunidade ao presente século non é un concepto novo.

En realidade, a doutrina do purgatorio desenvolvida entre católicos latinos despois eles comezaron a condenar determinadas ideas de Orígenes, o século VI. Cando isto aconteceu ensinanzas relacionados coa oferta de salvación a todos (coñecido como apocatastasis) tamén foron un tanto condenou. Con todo, isto deixou un oco na teoloxía romana ea idea de purgatorio entón desenvolvido.

Os católicos gregos (agora coñecida como a Ortodoxa Oriental), con todo, nunca aceptou a idea Latina do purgatorio e aínda hoxe ten moitos que cren que Deus ten algún tipo de plan para ofrecer a salvación para aqueles que non intencionalmente rexeitar a salvación.

A Enciclopedia Católica se admite que os primeiros cristiáns non ensinou o seu concepto actual da súa doutrina do purgatorio:

Algúns estrés tamén foi colocado sobre a obxección de que os antigos cristiáns non tiñan claro deseño do purgatorio, e que eles pensaban que as almas que partiron permaneceu na incerteza de salvación para o último día ... Hai varias pasaxes no Novo Testamento que apuntan a unha proceso de purificación despois da morte. Así, Xesús Cristo declara (Mateo 12:32): "E todo aquel que di unha palabra contra o Fillo do home, iso lle será perdoado, pero o que falar contra o Espírito Santo, non lle será perdoado, nin en neste mundo, nin no mundo vindeiro "... (Hanna, Purgatorio. A Enciclopedia Católica).

Non, o segundo século, considerábase que o plan de Deus permitiría todo para ser ofrecido a salvación, nin neste mundo ou no mundo por vir, se non cometer o "pecado imperdoable" (Mateo 12:32, Marcos 10:30 , Lucas 18:30, Actos 3: 17-21, Efesios 1:21; Hebreos 6: 4-6; cf Mateo 10:15, 11: 22-24, Marcos 06:11, Lucas 10: 12-14) .). E o Novo Testamento é moi claro que:

"Toda a carne verá a salvación de Deus" (Lc 3, 6).

No século XIII, o famoso teólogo católico Tomás de Aquino escribiu o seguinte:

Nada é claramente indicado na Escritura sobre a situación do Purgatorio, nin é posible ofrecer argumentos convincentes sobre esta cuestión ...

Algúns din, con todo, que de acordo co dereito común o lugar do purgatorio é o lugar onde o home peca. Isto non parece probable, xa que un home pode ser castigado, á vez polos pecados cometidos en varios lugares. E outros din que segundo a lei común son castigados por riba de nós, porque están entre nós e Deus, en canto ao seu estado. Pero iso non ten importancia, xa que non son castigados por ser por riba de nós, pero para o que é o máis baixo en si, é dicir, o pecado (Aquino T. A Suma Teolóxica de Santo Tomás de Aquino, Anexo II, artigo 1 segundo e Revisado Edición de 1920 Nihil obstat. F. Inocencio APAP, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, eneralis vicarius. Westmonasterii. APPROBATIO Ordinis Nihil obstat. F. Raphael Moss, OP, STL e F. Leo Moore , OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis angliae).

O cadro anterior revela que, aínda na Idade Media, a idea de purgatorio era claro, aínda entre os líderes da Igrexa de Roma.

Purgatorio foi esencialmente adoptada tras certos ensinos asociados Orígenes foron condenados no século 6:

Desde o momento, con todo, que o anti-origenismo prevaleceu, a doutrina da apokatastasis foi definitivamente abandonado. St Augustine protesta máis fortemente do que calquera outro escritor contra un erro tan contraria á doutrina da necesidade da graza ... (Batiffel, Apocatastassis. A Enciclopedia Católica).

A historia suxire que despois apocatastasis foi condenado a mediados do século 6, algo que se asemella a conceptos modernos de purgatorio estaban sendo pronunciada polo bispo papa romano Gregorio I ao redor de 600 dC

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Será que todas as cousas boas ser restaurado? O plan de salvación de Deus tomar rebelión e cegueira espiritual en conta?
Esperanza da Salvación: Como a Igrexa viva de Deus difiren da maioría dos protestantes como a Igrexa viva de Deus é diferente do groso da poboación / protestantes tradicionais, é quizais a pregunta que me fan máis por aqueles sen un fondo Igrexa de Deus.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Iso é o que dixo? É iso o que a Biblia di? Que Paul e Herbert W. Armstrong espera de evangelistas?
Cal é o pecado imperdoable? Que é iso? Pode se arrepentir? Vostede sabe o que é e como evitalo?

Ocupar Oakland se fai violenta, Uns 300 Arrested

Domingo, 29 de xaneiro, 2012

COGwriter

Preto de 300 manifestantes en 'Occupy Oakland foi detido:

29 de xaneiro 2012

(AP) OAKLAND, California -. Decenas de policías mantiveron un garda nocturno en torno do Concello tras protestas de un día enteiro, que resultaron en 300 prisións. Ocupar Oakland manifestantes invadiron o edificio histórico e queimaron unha bandeira de Estados Unidos, como oficiais anteriormente usou gases lacrimóxenos para dispersar a xente xogando pedras e derrubando valos nun centro de convencións ...

O xefe de policía interino Howard Jordan dixo que preto de 300 arrestos foron feitas.

"Estes manifestantes declararon a súa intención era provocar os oficiais e se involucrar en actividades ilegais e iso é o que ocorreu hoxe", dixo Santana ...

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

Como Xesús dixo:

37 E o que eu vos digo, digo a todos: Vigiai! (Marcos 13: 36-37)

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Cal é o "principio das dores"? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? What is the Day of the Lord?
Physical Preparation Scriptures for Christians . Todos sabemos que as Profecías bíblicas fames. Debemos facer algo?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
O Evanxeo do Reino de Deus foi a énfase de Xesús e da Igrexa Primitiva Sabía que? Vostede sabe aínda o que o evanxeo do reino é todo isto? A verdadeira relixión debe basear-se no verdadeiro evanxeo.
A igrexa primitiva Ensine milenarismo? Foi o milenio (ás veces chamado chiliasm) ensinado polos primeiros cristiáns? Quen condenou. Será que Xesús literalmente reinar por mil anos sobre a terra? É esta vez preto?
Deus ten un plan de 6.000 anos? O Ano Será que a 6000 anos End? foi unha época 6000 anos permite aos seres humanos para gobernar seguido por un reinado de mil anos literal de Cristo na Terra ensinado polos primeiros cristiáns? What year may the six thousand years of human rule end? When will Jesus return? 2018 or 2019?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os americanos, canadenses, británicos, escoceses, galeses, australianos, sur anglo-africanos e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? What will happen to the Jews in Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Por que Deus pode permitir que sexan castigados en primeiro lugar?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? Que a profecía Biblia ensina? Hai profecías non bíblicas que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar coas terras e as persoas?
Profecías de Obama? Oito razóns polas que Obama é apocalíptico e oito razóns polas que Obama non é o Anticristo. This article includes many biblical and non-biblical prophecies, from around the world, that seem to discuss Barack Obama. Será que Nostradamus prever Obama manexar o Anticristo? Might Barack Obama set the stage for the kings of the North and South as at least one Shiite prophecy suggests? Este é o artigo máis longo e máis completo da páxina en profecías Barack Obama. Read it and decide for yourself if President Obama seems to be fulfilling various prophecies.
Barack Obama, Profecía, ea destrución dos Estados Unidos Algúns afirman que Obama é o "fillo do Quenia", profetizou, desde unha escrita a principios do século 20.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Os Estados Unidos son o rei do Occidente? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. What role might he play?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

O presidente de Siria, Bachar ao Asade (Fonte: Axencia Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Di o Señor. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

O Mundo Árabe Na Biblia, Historia e Profecía A Biblia discute as orixes do mundo árabe e discute o Oriente Medio na profecía. O que está á fronte para o Oriente Medio e os que seguen o Islam? Que o Islam ensina sobre a Imam Mahdi?
Existe un futuro rei do Sur? Algúns non cren máis que debe ser. Pode Exipto, Islamismo, Irán, os árabes, é Etiopía estar implicado? El o Imam Mahdi é? O que a Biblia di?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Pode a Gran Tribulação comezar en 2012, 2013, ou 2014? Pode a Gran Tribulação comezar hoxe? Que pasa antes do "principio das dores"? What happens in the Great Tribulation and the Day of the Lord? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? What is the Day of the Lord?
Cuarto Cabaleiro da Apocalipse Qué é o cabalo amarelo da morte e pestes? O que vai traer e cando?
Algo final do Calendario Maia 2012-2012 Poder significa? Hai previsións do calendario maia para o cambio en 2012? Os cambios foron hai séculos previstas polos Hopi nativos americanos. Fai maias / profecías Hindú / Hopi / budista / New Age / Nostradamus teñen calquera valor aquí? Why might Satan have inspired this date? O códice de Dresde mostra destrución da terra pola inundación? Pode a gran tribulação comezar antes de 2012? Como pode Obama involucrarse en 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). Este enlace tamén ten vídeos de YouTube. This book documents and explains hundreds of prophecies. E dende que foi publicado, os eventos mundiais teñen aliñado con polo menos 20 previsións no libro e moito máis ganas de chegar a pasar. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento da secta secreta 2012 libro del Dr Thiel en Español.
2012 das und der Auftreten geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr Thiel en Deutscher Sprache. Das 2.012 und der geheimen Auftreten Sekte (alemán Kindle Edition)
2012 EO Surgimento da Seita Secreta (Portugués Edition) 2012 Libro do Dr Thiel in English. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 EO Surgimento da Seita Secreta (Edición portugués do Brasil) 2012 Libro do Dr Thiel. Edición in english do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

O apóstolo Paulo foi un apóstolo El máis tarde, pero tamén un líder cristián primitivo.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

Os días dos pans ázimos Paul, descendendo do Galácia, chegou en Asia, considerándose o descanso entre os fieis de Esmirna a ser un gran refresco en Cristo Xesús despois da súa labuta intensa, e despois coa intención de partir para Xerusalén. Entón, en Esmirna foi visitar Strataeas, que fora o seu oínte, na Panfilia, sendo un fillo de Eunice, filla de Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Galicia, entón, entrar na súa casa e reunión cos fieis alí, fala con eles sobre a Semana Santa eo Pentecostés, lembrándose os da Nova Alianza da oferta do pan e do cáliz; como que se supón que deberían máis seguramente para celebralo durante os días dos pans ázimos, pero mantendo firme o novo misterio da Paixón e Resurrección. Por aquí, o Apóstolo ensina claramente que temos nin para mantelo fóra da época de pans ázimos, como os herexes fan, especialmente os frixios ... pero o nome dos días dos pans ázimos, a Pascua eo Pentecostés, ratificando así o Evanxeo (Piônio . Vida de Policarpo, capítulo 2 Traducido por JB Lightfoot, Os Padres Apostólicos, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Días moitos agora consideran ser xudeu e non cristián, pero, ao parecer, Galicia considerábase los importante para todos os cristiáns para manter (ver tamén 1 Corintios 5: 7-8, onde el dixo aos xentís en Corinto para mantelos así).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

O apóstolo Paulo foi un apóstolo El máis tarde, pero tamén un líder cristián primitivo.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
O que Paulo realmente ensinar Sobre os Dez Mandamentos? Moitos din que Galicia ensinou contra os dez mandamentos. Isto é certo? Este cita Paul coas súas palabras en verde.
O que Xesús ensinou sobre os Dez Mandamentos? Este cita que Xesús realmente dixo sobre eles (As súas palabras son en vermello).
Foron os Dez Mandamentos cravado na cruz? Algúns dixeron que si. Este artigo ofrece algunhas citas bíblicas para responder a esta importante cuestión.
Son os Dez Mandamentos aínda en vigor? Este cita os dez mandamentos e combina algúns dos artigos anteriores nun artigo sobre os dez mandamentos. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. El aborda as "tradicións dos homes" máis comúns sobre eles tamén.
The Ten Commandments Reflect Love, Breaking them is Evil Some feel that the ten commandments are a burden. É iso que Xesús, Galicia, Pedro, Santiago e Xoán ensinou?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
A Historia do Cristianismo Primitivo Vostede está en conta que o que a maioría da xente cre que non é o que realmente aconteceu coa verdadeira igrexa cristiá? Do you know where the early church was based? Vostede sabe o que son as doutrinas da igrexa primitiva? Súa fe está realmente baseado na verdade ou comprometer?