Arquivo para xaneiro de 2012

Se un Voto cristián?

Martes 31 xaneiro, 2012

COGwriter

Catro homes do Partido Republicano aínda está un pouco parado na súa procura para destituír ao presidente de EEUU Obama e conseguir o seu traballo.

Hai dous católicos , un mórmon , e unha Batista carreira para o nomeamento republicana, a fin de executar contra dabondo irreligiosa demócrata Barack Obama (que tamén afirma que a fe cristiá).

Deben os cristiáns verdadeiros votar?

Se a democracia era a ser sancionado na Biblia para os cristiáns, certamente sería sancionada no Novo Testamento. Prácticas democráticas gregas e romanas foron amplamente coñecido entón. A democracia non é unha invención americana (nin é unha forma republicana de goberno).

No Novo Testamento, lemos sobre Xesús cita apóstolos. Paulo escribe que Deus en primeiro lugar nomea apóstolos, logo profetas, etc para a edificación do corpo de Cristo (Efesios 4:11,12).

Cando Xudas que ser substituído (tras a traizón de Xesús eo seu suicidio), os apóstolos non ten unha elección, eles seguiron o exemplo bíblico de buscar a vontade de Deus:

Ti, ó Señor, coñecedor dos corazóns de todos, mostra cal destes dous tes escollido ... E lanzaron os seus lotes. (Actos 1:24,26).

Teña en conta os apóstolos non decidir que foron cualificados para ver o corazón dunha persoa.

Algúns escribiron que varias formas de democracia son agora aceptables porque cren que certas escrituras no libro de Actos que implican. Os versos principais parecen ser na historia de Actos 15. En Actos 15, dos apóstolos e os anciáns reuníronse para discutir a circuncisión e os crentes xentís. Unha multitude de conselleiros foi usado para discutir o asunto. Algúns cren que o uso de consello é indicativo de democracia. Con todo, o feito de que unha multitude de conselleiros foi utilizada non cambia forma de goberno de Deus. No Antigo Testamento, lemos que non só ten Deus sempre animou esta práctica (Pv 11:14), tamén lemos que Deus se exercen (II Crónicas 18; 18-21); así, o feito de que algúns dos líderes da Igrexa seguiron esta práctica só amosa que as prácticas gobernamentais de Deus do Antigo Testamento eran para ser continuado.

É interesante notar algo máis mencionado no libro de Actos,

"E agora digo a vostede, manteña lonxe de eses homes e deixade os; porque, se este consello ou esta obra é de homes, el virá para nada; pero se é de Deus, non pode derrubar-lo-para que non ata ser atopado para loitar contra Deus "(Actos 5:38-39)

Mangueira T quen votar nas eleccións mundanos aparentemente cren que saben os aspectos do plan de Deus, que non hai ningunha forma humana poderían saber. Con todo, ollar para o que Deus dixo a Samuel, un claramente chamado e elixido por Deus, cando Samuel pensaba que sabía quen debe ser o seguinte rei de Israel,

Así foi, cando eles chegaron, que mirou para Eliabe e dixo: "Certamente, o unxido do Señor está diante del." Porén o Señor dixo a Samuel: "Non olles para o seu aspecto, nin para a grandeza da súa estatura, porque eu telo rexeitado. Porque o Señor non ve como ve o home; O home ve o exterior, pero o Señor mira para o corazón "(1 Sam 16:6-7).

Tamén é interesante notar que moitos que cren que as sancións democracia do Novo Testamento tamén cren que o futuro goberno no poder de Deus (no Reino de Deus) non será unha democracia.

Xesús dixo aos apóstolos que eles serían os gobernantes sobre as doce tribos de Israel no seu reino (Lucas 22:30). Xesús elixiu os discípulos, que non conseguiron as súas posicións de calquera forma de democracia (Xoán 15:16; 6:70). Deus, non o home, elixiu a David para ser rei sobre Israel orixinalmente (Actos 13:22) e tamén escolleu para ser rei sobre todo o Israel no mundo adiante (Jer 30:9).

De feito, Xesús dixo que Deus, o Pai que terá certas posicións de autoridade no Reino de Deus (Mateo 20:23). As recompensas do reino será de Xesús para dar (Ap 22:12); eles non van ser para a xente a tomar por si mesmos.

A democracia non será forma de goberno de Deus no seu reino.

Por que?

Un dos moitos problemas da votación é que ningún ser humano pensa do xeito que Deus fai.

Porque os meus pensamentos non son os vosos pensamentos, nin o teu camiño os meus camiños, di o Señor (Is 55:8).

Cando Xesús estaba na terra, el proclamou o evanxeo do reino de Deus e dixo á xente que se arrepintan (Marcos 1:14-15). Xesús negouse a participar, mesmo nas decisións gobernamentais máis elementais, mentres estaba na terra (Lucas 12:13-14).

Aínda Xesús ensinou que estabamos a pagar impostos (Mat 22:17-21), Tamén ensinou que o seu reino non é deste mundo era (Xoán 18:36). Xesús ensinou os seus discípulos a entrar no mundo e pregai o evanxeo a todos (Mateo 28:19,20). Xesús dixo que os seus discípulos debían estar no mundo, pero non del (Xoán 17:16).

O apóstolo Pedro entendeu claramente iso. El escribiu que formar parte do pobo de Deus fixo unha parte dunha nación santa (I Pedro 2:9). O apóstolo Paulo escribiu que o mundo presente era malo (Gl 1:4). A Biblia advirte sobre as consecuencias de ser parte de sistemas do mundo e os seus gobernos e nos di para saír dela e ser separado (Ap 18:2-5).

Olle para o que a Biblia ensina terá lugar nos últimos días e que os cristiáns deben facer sobre iso,

Pero sabe diso, que nos últimos días sobrevirão tempos trabalhosos: Pois os homes serán amantes de si mesmos, amantes do diñeiro, presunçoso, soberbios, blasfemos, desobedientes ós pais, ingratos calumniadores, irreverentes, desafeiçoados, implacables, sen auto-control , crueis, inimigo do ben, traidores, atrevidos, orgullosos, máis amigos dos deleite que amigos de Deus, tendo aparencia de piedade, pero negando o seu poder. E a partir de tales persoas se afastan! (2 Timoteo 3:1-5).

Teña en conta que a palabra de Deus non fomentar a votación como a solución.

Galicia dixo que os cristiáns deben ser embaixadores de Cristo (II Corintios 5:20). Embaixadores miúdo viven en nacións estranxeiras, algunhas das cales son claramente hostil ás súas crenzas. Embaixadores, a pesar de vivir en outras sociedades, non se implica na política das sociedades que viven dentro Hai un tempo para o pobo de Deus para asumir os gobernos deste mundo, pero que aínda non é (Xoán 18:36 Dan 7:17-18). Será logo da segunda vinda de Xesús (I Ts 4:16, Ap 11:15).

Para os cristiáns, Pedro escribiu:

Pero vós sodes a xeración elixida, o sacerdócio real, nación santa, pobo exclusivo de Deus, para que pode declarar as virtudes do que vos chamou das tebras para a súa marabillosa luz. Xa que non erades pobo, pero agora sodes pobo de Deus; xa que non recibiran misericordia, pero agora ten recibido misericordia. Queridos amigos, Exorto-vos, como peregrinos e forasteiros no mundo, de absterse de desexos pecaminosos, que combaten contra a alma. Vivir tan boas vidas entre os pagáns que, a pesar de acusalo de facer o mal, vexan as vosas boas obras e glorifiquem a Deus o día en que nos visita. Sujeitai-vos, por amor do Señor para toda a autoridade instituídos entre os homes, tanto ao rei, como autoridade suprema, quere aos gobernadores, que son enviados por el para castigar os que fan o mal e felicitar os que facer o correcto. Pois é vontade de Deus que, facendo o ben, ten que silenciar a ignorancia dos homes insensatos (1 Pedro 2:9-15).

Aliens, por suposto, non votan.

Agora, a Biblia fai mención a un voto particular, o apóstolo Paulo (cando aínda era Saul e, polo tanto, non convertido). Teña en conta o que dixo máis tarde sobre o tema:

En realidade, eu aínda penso que debe facer moitas cousas contra o nome de Xesús de Nazaret. O que tamén fixen en Xerusalén, e moitos dos santos eu calar a boca na prisión, recibindo autoridade dos principais dos sacerdotes; e cando eles foron condenados á morte, eu daba o meu voto en contra deles (At 26:9-10).

E mentres o anterior non é por si só unha condena xeral de todas as votacións, que é a única vez que a palabra "voto" ou "voto" está na Biblia. E iso demostra que individuos, aínda relixiosamente celosos / conservadores non sempre votar correctamente e pode facer moitas cousas contra o nome de Xesús de Nazaret.

Eu non creo que as sancións bíblicos cristiáns votar en eleccións carnais. Tampouco creo que a próxima elección presidencial en Estados Unidos ou as eleccións noutros países anglo-descendentes pode producir o tipo de arrepentimento que esas nacións precisan.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

Se un Voto cristián? Este artigo dá algunhas das razóns bíblica sobre este asunto. Será que Xesús votar para presidente / primeiro ministro? Está votando na Biblia? Este é un asunto cristiáns teñen que entender.
Policarpo, Herbert W. Armstrong, e Roderick C. Meredith no Goberno da Igrexa que a forma de goberno que a igrexa primitiva ten? Foi xerárquica? Cal é a forma de goberno sería unha espera ter no resto Filadelfia? As persoas deciden e / ou formas de comisión, ditaduras impares, ou do mesmo tipo que a propia era Filadelfia tivo?
A igrexa primitiva Ensine milenarismo? Foi o milenio (ás veces chamado quiliasmo) ensinado por cristiáns primitivos? Quen condenou. Será que Xesús literalmente reinar por 1000 anos na terra? Este é o tempo próximo?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os norteamericanos, canadenses, británicos, escoceses, galeses, australianos, surafricanos Anglo-e Neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer cos xudeus en Israel? Será que Deus vai punir os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outros países anglo? Por que Deus podería permitir que sexan sancionados por primeira vez?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e que a xente levados como escravos? Será que as terras dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? Que a profecía bíblica ensina? Hai profecías non bíblicos que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar coas terras e as persoas?
Profecías de Obama? Oito razóns polas que Barack Obama é apocalíptico e oito razóns polas que Obama non é o Anticristo. Este artigo inclúe moitas profecías bíblicas e non bíblicas, de todo o mundo, que parecen discutir Barack Obama. Será que Nostradamus prever Obama manexar o Anticristo? Obama pode definir o escenario para os reis do Norte e do Sur, polo menos unha profecía xiíta suxire? Este é o artigo máis longo e máis completo da páxina en profecías de Barack Obama. Lelo e decidir por si mesmo se o presidente Obama parece estar cumprindo varias profecías.
Barack Obama, Profecía, ea destrución dos Estados Unidos Algúns afirman que Obama é o "fillo do Quenia", profetizou, desde unha escrita no inicio do século 20.
Canadá en Profecía: O que a Profecía Bíblica Católica Profecía, e outras previsións indican sobre o Futuro do Canadá? Hai profecías que suxiren compromiso co Canadá. E moitos non son positivos sobre o seu futuro.
Quen é o Rei do Occidente? Por que non hai End-Time King of the West, en Profecía Bíblica? Son os Estados Unidos o Rei do Occidente? Se é así, o que iso realmente significa para os Estados Unidos e os seus aliados Anglo.
É Tony Blair Apocalyptic? O ex primeiro ministro do Reino Unido converteuse ao catolicismo pouco despois de deixar o seu escritorio e foi activa nos asuntos europeos. Cal é o papel que pode desempeñar?

Sancións Rusia, China, India e opostas sobre Irán e Siria: Oriente x Occidente

Martes 31 xaneiro, 2012

COGwriter

Rusia, China e India non están cooperando co tipo de sancións a UE e EEUU quere a Irán ea Siria:

Globais "gran política de poder" retorna ao Oriente Medio

Por Peter Apps , Correspondente Risco Político

LONDRES | Ter 31 xaneiro de 2012 07:28 CET

(Reuters) - A Rusia de enviar barcos de guerra para evitar a intervención estranxeira en Siria, e China atraeu máis profundamente no enfrontamento do Irán con Occidente, "gran poder" a política é rapidamente volver a Oriente Medio ... Ambos teñan sinalizado unha clara intención de evitar calquera " intervención de cambio de réxime "en Siria ; pero a implantación de Rusia do seu portaavións flagship e escoltas ao porto sirio de Tarso este mes deseñou unha liña máis gritante que o habitual na area ... "Cada vez que Occidente aperta a correa, Pequín silenciosa aproveita a folga", di Thomas Barnett, un ex estratego para a Mariña EEUU ...

Washington Post 31 de xaneiro de 2012 en Mumbai, India - A India uniuse China en dicir que non vai cortar importacións de petróleo de Irán, a pesar da ríxida nova EUA e sancións europeas que teñan como obxectivo presionar Teherán sobre o seu programa nuclear.
Por Steve Gutterman | Moscova (Reuters) - Un diplomático ruso dixo martes que o impulso para a adopción dun proxecto occidental-árabe Consello de Seguridade de Nacións Unidas ... Rusia e China vetaron unha resolución europea sobre a Siria redactada en outubro.

Oposición siria: Rusia, Irán arriscando relacións con futuro Siria

Ynetnews - 31 de xaneiro de 2012

Membro da oposición siria Fahed Al Masri dixo a unha radio libanés que os esforzos de Rusia e Irán están a facer, a fin de salvar o réxime do presidente Assad será reflectido no futuro das relacións dos países coa Siria. "A Rusia vai perder a súa última posición en Oriente Medio e en Siria ", dixo, engadindo que, se Moscova continúa a opor-se a posición da comunidade internacional sobre a Siria ...

Así, os tres xeograficamente maiores potencias do Oriente están asumindo posicións en contraste co Occidente. A Biblia, en definitiva indica que unha confederación Eurasia aparentemente liderada por Rusia vai asumir o poder remanescente do Oeste (que na época será liderada polo rei europeo do Norte). E a China ea India parecen estar profetizaram para apoiar a confederación liderada por Rusia.

Pero iso será máis tarde, pouco antes do retorno de Xesús Cristo (Apocalipse 9:16; 16:12-16).

Neste momento, o Oriente está xogando un xogo perigoso que é probable que perder, polo menos nun sentido diplomático.

Non importa o que os seus intereses económicos son, nin a Rusia nin a India quere un poder islámico a levantarse. E, desafiando as sancións occidentais, quizais esas nacións consideran que a división do mundo islámico en Irán e Siria, o resto das nacións árabes, as nacións turcos, Paquistán, Afganistán e Indonesia, que esta división impedirá unha potencia mundial islámico de levantarse .

No caso de que cren que, están en erro.

Un poder islámico (o rei do sur da profecía bíblica), aparentemente liderado por unha fonte árabe, se levantará. Ao apoiar a Siria como foi, a Rusia vai alienar o mundo árabe (da Liga Árabe tende a apoiar a Occidente en relación á Siria e non é un fan especial de Irán). Siria non seguirá como está e Irán pode ser neutralizado, polo menos ata certo punto.

O que os tres poderes orientais son en facer esencia está dicindo ao mundo árabe que é mellor para cooperar cos europeos que con Rusia, China ou India. E a cooperación entre os mundos árabes e europeos é algo será temporalmente feito (Daniel 11:27, Sal 83:3-8).

China, en si, está interesado en recursos como petróleo e gústalle aproveitar de oportunidades de compra que as sancións de Occidente, por exemplo, pode proporcionar. Con todo, a China precisa mercados do Occidente máis que realmente precisa de petróleo iraniano. O mesmo é basicamente feito para a India.

Irán e Siria non son realmente tan importante para a Rusia, China e India, que van apoia-los, non importa o que (a pesar de que haberá unha futura alianza cos persas / iranianos, pero isto é por un tempo despois de que o reino milenar de Cristo e é discutido en Ez 38:1-9).

Polo tanto, a pesar de postura a partir destes tres poderes do Leste, a realidade é que o Occidente vai gañar máis influencia en Oriente Medio a partir do que está a suceder agora.

Irán non será o líder do Rei do Sur e todo o que sobrevive en Siria (cf. Isaías 17:01) aparentemente vai apoiar a chegada líder árabe de Daniel 11:40. Se os de Rusia, China e India entendido profecía bíblica mellor eles ían entender que a súa posición actual, se cadra, debe ser modificado con respecto a Irán ea Siria.

Os interesados ​​en saber máis pode desexar estudar os seguintes artigos:

Rusia: As súas Orixes e profetizou Futuro Rusia na profecía. Onde é que os rusos veñen? E aqueles en Ucraína? O que está profetizado a Rusia e os seus aliados? Que van facer para os europeos que apoiaron a Besta ao final?
É Rusia o Rei do Norte? Algúns afirman que é. Pero o que a Biblia ensina?
India, súa bíblica Pasado e Futuro: Calquera Testemuña? A Biblia discute as orixes deses de herdanza indíxena e discute algunhas das testemuñas a eles (incluíndo aqueles en Bangladesh, Paquistán e Sri Lanka).
China, Its bíblica Pasado e Futuro, Parte 1: Xénese e caracteres chineses Onde o pobo chinés vén? Este artigo ofrece información que mostran que os pobos chineses deben ter coñecemento sobre varios relatos do Libro de Xénese ata a súa dispersión tras a Torre de Babel.
China, Its bíblica Pasado e Futuro, Parte 2: O sábado eo Algunhas das Testemuña de Deus en China Cando o cristianismo primeiro en chegar a China? E hai evidencias iniciais que observaron ao sétimo sábado día?
Asia en Profecía que está á fronte para a Asia? Quen son os "Reis de Oriente"? O que vai ocorrer con case todos os chineses, rusos, indios e outros de Asia? China na profecía, onde? Quen ten o exército 200.000.000 home relacionado co Armagedom?
Quen é o rei do Norte? Existe un? Non profecías bíblicas e católicos romanos apuntan ao mesmo líder? Debe ser seguido? Quen será o rei do Norte discutidos en Daniel 11? É un ataque nuclear profetizado a ocorrer cos pobos de lingua Inglés de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia e Nova Celandia? Cando é que os 1.335 días, 1.290 días e 1.260 días (tempo, tempos e metade dun tempo) de Daniel 12 comeza? Cando a Biblia amosa que o colapso económico afectará os Estados Unidos?
Existe un futuro Rei do Sur? Algúns non cren máis que debe ser. Pode Exipto, Islam, Irán, árabes, ou Etiopía estar implicado? Quizais este Rei ser chamado Mahdi? O que a Biblia di?
The Arab and Islamic World In the Bible, History, and Prophecy
The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. O que está á fronte para o Oriente Medio e os que seguen o Islam? What about the Imam Mahdi? What lies ahead for Turkey, Iran, and the other non-Arabic Muslims?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

European Union Tower of Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Só a Gran Bretaña e da República Checa negouse a asinar un pacto fiscal en marzo, que imporá sancións case automáticas para os países que violen os límites do déficit público da UE e vai consagrar normas de equilibrio orzamentario de lexislación nacional. http://www.reuters.com/ article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

Este é un paso máis para o cumprimento das profecías bíblicas relacionadas coa levantando-se do poder final Besta Europea.

Aqueles de nós na Igrexa Viva de Deus hai moito tempo ensinou que o Reino Unido non sería unha parte real do poder final que van xurdir en Europa. Aqueles na República Checa será case certamente parte do que a potencia final.

A Biblia, en Apocalipse 17, está claro que os europeos aínda terá que reorganizar no futuro:

12 "E os dez cornos que viches son dez reis, que aínda non recibiron o reino, como aínda, pero eles reciben autoridade para unha hora como reis, coa besta. 13 Estes teñen un mesmo intento, e entregarán o seu poder e autoridade á besta. (Apocalipse 17:12-13)

Pasos para que isto ocorre están continuando como nós na Igrexa Viva de Deus hai moito tempo ensinou-e haberá solavancos na estrada e problemas (grande axitación civil, ou peor, pode ocorrer).

Claro que a Biblia é clara que a potencia final Besta Europea non vai realmente ser altamente unificada, xa que vai ser basicamente unha combinación de fortes e débiles, ou como a Biblia máis literalmente estados, ferro e arxila:

41 ao que viches dos pés e dos dedos, en parte de barro de oleiro, e en parte de ferro, iso será un reino dividido; aínda a forza do ferro debe estar nel, así como viu o ferro mesturado con barro de lodo. 42 E como os dedos dos pés eran en parte de ferro e en parte de barro, para que o reino será en parte forte e en parte fráxil. 43 Como viches o ferro mesturado con barro de lama, se misturarão coa semente de homes; pero eles non van unirse a outro, así como o ferro non se mestura co barro. (Daniel 2:41-43)

Segundo a profecía bíblica, unha potencia europea, a pesar da súa fraxilidade, está destinado a ser, temporalmente, a forza máis dominante no mundo, en definitiva, conquistar as nacións anglo-descendentes (é os Estados Unidos e os seus aliados anglo-como o Reino Unido, que ten o máis forte fortalezas de Daniel 11:39), e máis tarde chegou ao fin (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Some articles of possibly related interest may include:

Europa, the Beast, and Revelation Where did Europe get its name? What might Europe have to do with the Book of Revelation? E sobre a "Besta"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Who is the King of the North? Is there one? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Should he be followed? Quen será o rei do Norte discutidos en Daniel 11? É un ataque nuclear profetizado a ocorrer cos pobos de lingua Inglés de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia e Nova Celandia? When do the 1335 days, 1290 days, and 1260 days (the time, times, and half a time) of Daniel 12 begin? What MUST happen BEFORE the Great Tribulation?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? Que profecías católicas, bizantinos, e bíblicos suxiren?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer a Xerusalén e os xudeus en Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Por que Deus podería permitir que sexan sancionados por primeira vez?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e que a xente levados como escravos? Será que as terras dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? E sobre Xerusalén? Que a profecía bíblica ensina? Hai profecías non bíblicos que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Who will end up with the lands and the people?
Canadá en Profecía: O que a Profecía Bíblica Católica Profecía, e outras previsións Suxerir About the Future of Canada Hai profecías que suxiren compromiso co Canadá. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy?
Is the United States the King of the West?

Filipinas Considerando estreitamento dos lazos militares a EEUU de novo

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

Illas e Profecía Bíblica ¿Que hai por diante para as illas? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asia en Profecía que está á fronte para a Asia? Quen son os "Reis de Oriente"? What will happen to nearly all the Chinese, Russians, Indians, and others of Asia? China in prophecy, where? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os norteamericanos, canadenses, ingleses, escoceses, galeses, australianos, Anglo (non-holandés) africanos do sur, e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer a Xerusalén e os xudeus en Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Por que Deus podería permitir que sexan sancionados por primeira vez?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16:06 Un cocheiro, do mesmo xeito, ou aquel que participa nos xogos, ou o que vai para os xogos, el deixará ou será rexeitado. 7 Se alguén é un gladiador, ou aquel que ensina os entre os gladiadores como para loitar, ou un cazador que está na fera mostra na area, ou un funcionario público que se preocupa espectáculos de gladiadores, ou que debe cesar, ou que será rexeitado. 8 Se alguén é un sacerdote de ídolos, ou un atendente de ídolos, el deixará ou será rexeitado. 9 Un militar en autoridade non debe executar homes. Se é ordenado, non deben realizalo. Nin el debe prestar xuramento militar. Se rexeitar, será rexeitado. 10 Se alguén é un gobernador militar, ou o gobernante dunha cidade que usa o vermello, el deixará ou será rexeitado. 11 As catecúmeno ou fiel que quere facer un soldado é ser rexeitada, xa que despreza Deus. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. Is war proper for Christians?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Si

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Si

Mentres eu ten artigos con moitas escrituras sobre o tema (ver, por exemplo, oferta universal de salvación: hai centos de versículos da Biblia Apoio a Doutrina da Verdade Apocatastasis ), imos comezar cunha segunda interpretación século de Isaías por Irineu para mostrar o que parecía ser de coñecemento común nos días non moito tempo despois da morte do último dos apóstolos orixinais:

Agora que as promesas non foron anunciados para os profetas e os pais só, pero ás Igrexas unidas a estes das nacións, a quen tamén as palabras Espírito "as illas" (tanto porque son establecidos no medio da turbulencia, sofren o tempestade de blasfemias, existe como un porto de seguridade para aqueles en perigo, e son o refuxio dos que aman a altura [do ceo], e esforzo para evitar Bythus, ou sexa, a profundidade do erro), Xeremías declara así: " Oín a palabra do Señor, vós, nacións, e anunciádeas a nas illas afastadas; dicides, que o Señor vos espallará Israel, El congregará eo gardará, como unha alimentación de seu rabaño de ovellas ...

E unha vez que el di a mesma cousa: "Velaquí, farei de Xerusalén unha alegría, e para o meu pobo [a alegría]; á voz de choro non será máis oído nela, nin voz de clamor. Tampouco debe estar alí calquera inmaturo [un], nin vello que non cumprir o seu tempo: a mocidade debe ser de cen anos; eo pecador morrerá de cen anos, aínda será maldito. E edificarão casas, e as habitarán a si mesmos; e plantarão viñas, e comerán o froito delas a si mesmos, e non beberá viño. E non se construír, e outros habitan; nin eles deben preparar a viña, e outros comen. Porque, así como os días da árbore da vida serán os días do pobo en ti; para as obras das súas mans perseverar "(haereses Irenaeus. Adversus, libro V, capítulo 34, versículos 2-3,4. Extraído de Padres Ante-Nicea, Volume 1. Editado por Alexander Roberts & James Donaldson. edición americana de 1885 . Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Outros, como Orígenes de Alexandría, tamén escribiu que Deus tiña un plan para ofrecer a salvación a todos.

Moitos estudiosos católicos e protestantes afirman que Orígenes foi un dos maiores escritores teolóxicos iniciais (que viviu en torno a 185-232 dC). O Papa Bieito XVI eloxiou publicamente Orígenes.

O historiador protestante observou KS Latourette escribiu que Orígenes "foi, de feito, unha das maiores mentes cristiás." E mentres eu non podo concordar con iso, é interesante notar que Latourette observou:

Orígenes ensinou que, en última instancia as espíritos que se afastaron de Deus serán restaurados á plena harmonía con el. Isto só pode vir coa súa colaboración, porque eles teñen a liberdade de aceptar ou rexeitar a redención realizada en Cristo. Antes da restauración completa sufrirán castigo, pero que o castigo pretende ser educativo, para eliminar-los das imperfeccións traídas polo seu pecado. Despois do fin da era actual eo seu mundo outra era virá, así Orígenes cría, en que nacemos de novo vai continuar a crecer e os impenitentes, será dada unha oportunidade para a conversión (Latourette KS A Historia do Cristianismo, Volume 1, inicios ata 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Orígenes estaba preto, no que non todos van arrepentir, pois haberá tamén aqueles creados para "desprezo eterno" (Daniel 12:2, KJV), o que significa que os que non se arrepinten correctamente non vai recibir a salvación, pero nós na vida Igrexa de Deus considera-los como unha pequena minoría. Pero Orígenes estaba seguro que iso só vai ocorrer coa cooperación das persoas actualmente non gardados.

Aquí están algunhas citas directamente de Orígenes:

... O bo Pai non foi enteiramente abandonado os que se afastaron del (Origen. Comentario ao Evanxeo de João (Libro I). Extraído de Padres Ante-Nicea, Volume 9. Editado por Allan Menzies, DD American Edition, 1896 e 1897. Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Hai que ter presente, con todo, que certos seres que caeron lonxe do que un principio de que falamos, afundir a unha profundidade de indignidade e inxustiza a ser considerado totalmente indigno de que o adestramento e instrución pola que a raza humana, mentres que na carne, son adestrados e instruídos co auxilio dos poderes celestiais; e seguir, ao contrario, nun estado de inimizade e oposición a aqueles que están a recibir esta instrución e ensino. E, polo tanto, é que toda esta vida mortal está chea de loitas e probas, causada pola oposición e inimizade dos que caeron dunha mellor condición sen a todo mirar para atrás, e que son chamados o diaño e os seus anxos, eo outras ordes do mal, que o Apóstolo clasificadas entre as potencias adversarias. Pero se algunha desas ordes que actúan baixo o goberno do diaño, e obedecer aos seus mandamentos malos, será nun mundo futuro, pode converter á xustiza por mor da súa posesión a facultade de libre arbítrio, ou se a maldade persistente e inveterado pode cambiarse polo poder do hábito na natureza, é un resultado que mesmo, lector, pode aprobar, se nin nos presentes mundos que son vistos e temporais, nin nos que son invisibles e son eternas, que parte é que difiren totalmente de a unidade final e adecuación das cousas (Origen. De Principiis, Libro I, capítulo 6, verso 3).

... E así, a través dos numerosos e incontables ordes de seres progresistas que están a ser reconciliados con Deus a partir dun estado de inimizade, a última inimigo é finalmente alcanzado, que se chama de morte, para que tamén pode ser destruído, e deixará de ser un inimigo. Cando, por tanto, as almas racionais debe ser restaurado a unha condición deste tipo, así que a natureza de este noso corpo vai sufrir un cambio para a gloria dun corpo espiritual. Porque, como veremos, non é o caso con naturezas racionais, que algúns deles viviron nunha condición de degradación debido a os seus pecados, mentres que outros foron chamados a un estado de felicidade por conta dos seus méritos; pero como podemos ver esas mesmas almas que foran pecaminoso, asistido, despois da súa conversión e reconciliación con Deus, a un estado de felicidade (Origen. De Principiis, Libro III, capítulo 6, versículo 6).

Mentres en LCG non estaba palabra bastante desa forma, estas citas amosan que a idea de que Deus ten un plan que lle dará o impenitente unha oportunidade despois desta época actual non é un concepto novo.

En realidade, a doutrina do purgatorio desenvolvida entre católicos latinos despois que comezaron a condenar certas ideas de Orígenes, o século VI. Cando isto aconteceu ensinanzas relacionados coa oferta de salvación a todos (coñecido como apocatastasis) foron tamén un pouco condenado. Con todo, isto deixou unha lagoa na teoloxía romana ea idea de purgatorio entón desenvolvido.

Os católicos gregos (agora coñecida como a Ortodoxa Oriental), con todo, nunca aceptou a idea de purgatorio Latina e aínda hoxe ten moitos que cren que Deus ten algún tipo de plan para ofrecer a salvación para aqueles que non intencionalmente rexeitar a salvación.

A Enciclopedia Católica propio admite que os primeiros cristiáns non ensinou o seu concepto actual da súa doutrina do purgatorio:

Algúns estrés tamén foi colocado sobre a obxección de que os antigos cristiáns non tiñan clara concepción do purgatorio, e que pensaban que as almas que partiron permaneceu na incerteza de salvación para o último día ... Hai varias pasaxes no Novo Testamento que apuntan a un proceso de purificación despois da morte. Así, Xesús Cristo declara (Mateo 12:32): "E todo aquel que diga unha palabra contra o Fillo do Home, iso lle será perdoado, pero o que falar contra o Espírito Santo, non lle será perdoado, nin en neste mundo, nin no mundo vindeiro "... (Hanna, Purgatorio. A Enciclopedia Católica).

Non, o segundo século, críase que o plan de Deus permitiría todo para ser ofrecido a salvación, nin neste mundo ou a idade para vir, se eles non cometeron o "pecado imperdoable" (Mateo 12:32, Marcos 10:30 , Lucas 18:30, Actos 3:17-21, Efesios 1:21; Hebreos 6:4-6;. cf Mateo 10:15; 11:22-24, Marcos 06:11, Lucas 10:12-14) .). E o Novo Testamento é moi claro que:

"Toda a carne verá a salvación de Deus" (Lucas 3:6).

No século XIII, o famoso teólogo católico Tomás de Aquino escribiu o seguinte:

Nada é claramente indicado na Escritura sobre a situación do Purgatorio, nin é posible ofrecer argumentos convincentes sobre esta cuestión ...

Algúns din, con todo, que de acordo co dereito común o lugar do purgatorio é o lugar onde o home peca. Isto non parece probable, xa que un home pode ser castigado, á vez polos pecados cometidos en varios lugares. E outros din que segundo a lei común que sexan sancionados por riba de nós, porque eles están entre nós e Deus, en canto ao seu estado. Pero iso non ten importancia, xa que eles non son castigados por ser por riba de nós, pero para o que é o máis baixo en si, ou sexa, o pecado (Aquino T. A Suma Teolóxica de Santo Tomás de Aquino, Anexo II, artigo 1 º. Segunda e Revisado edición, 1920. Nihil obstat. F. Inocencio APAP, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, eneralis vicarius. Westmonasterii. APPROBATIO Ordinis Nihil obstat. F. Raphael Moss, OP, STL e F. Leo Moore , OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis angliae).

O cadro anterior revela que, aínda na Idade Media, a idea de purgatorio non era clara, mesmo entre os líderes da Igrexa de Roma.

Purgatorio foi esencialmente adoptada tras certos ensinos asociados Orígenes foron condenadas o século 6:

Desde o momento, con todo, que o anti-origenismo prevaleceu, a doutrina da apokatastasis foi definitivamente abandonado. Santo Agostiño protesta máis fortemente do que calquera outro escritor contra un erro tan contraria á doutrina da necesidade da graza ... (Batiffel, Apocatastassis. A Enciclopedia Católica).

A historia suxire que despois apocatastasis foi condenado a mediados do século 6, algo que se asemella a conceptos modernos de purgatorio estaban a ser pronunciada polo bispo romano papa Gregorio I ao redor de 600 dC

Poida que eu deba esquecer que, aínda Anne Emmerich afirmou ver o purgatorio, tamén afirmou ver "limbo" eo actual Papa indicou que "limbo" non existe. Así, a pretensión de ver un lugar que non existe debe dicir todo o que o mesmo alegando ver outra cousa non quere dicir que hai un ou outro. Non hai ningún lugar que encaixa na descrición romano moderno do purgatorio.

A Igrexa de Deus orixinalmente ensinou apocatastasis, non purgatorio. E aínda o fai hoxe. Deus é un Deus de amor e ten un plan misericordioso de salvación, e que inclúe a obtención do evanxeo nesta idade (Nota: O "traballo curto" que Paulo fala en Romanos 9:28 ea conclusión de Mateo 24:14 probablemente debería incluír cobertura maciza noticia de que o rabaño máis fiel é ensinar Isto, por suposto, non significa que o máis fiel debe sentir e esperar e non facer a súa parte-cf Xoán 9:4; .. Mateo 9:37 - 38-como a prioridade de proclamar o evanxeo continúa). Por suposto, a xente debe responder xa que aprenden, os que rexeitan a verdade está arriscando a cometer o pecado imperdoable .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Oferta universal de salvación: hai centos de versículos da Biblia Apoio a Doutrina da Verdade Apocatastasis Vostede cre que a Biblia realmente ensina sobre este asunto? Will all good things be restored? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Esperanza da Salvación: Como a Igrexa viva de Deus difire da maioría dos protestantes como a Igrexa viva de Deus é diferente do groso da poboación / protestantes tradicionais, é quizais a pregunta que me fan máis por aqueles sen un fondo Igrexa de Deus.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Iso é o que dixo? Is that what the Bible says? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Ocupar Oakland vólvese violenta, ata 300 Arrested

Domingo, 29 de xaneiro, 2012

COGwriter

Preto de 300 manifestantes en 'Occupy Oakland foron detidos:

29 Xaneiro 2012

(AP) Oakland, California - Decenas de policías mantiveron un garda nocturno en torno do Concello tras protestas de un día enteiro, que resultaron en 300 prisións. Ocupar Oakland manifestantes invadiron o edificio histórico e queimaron unha bandeira de Estados Unidos, como oficiais anteriormente usou gases lacrimóxenos para dispersar a xente xogando pedras e derrubou valos nun centro de convencións ...

O xefe de policía interino Howard Jordan dixo que preto de 300 detencións foron feitas.

"Estes manifestantes declararon a súa intención era provocar os oficiais e se involucrar en actividades ilegais e iso é o que ocorreu hoxe", dixo Santana ...

{Oakland alcalde Quan dixo} "Esta non é unha situación na que 1.000 persoas pacíficas e algunhas persoas violentas. Se ollar para o que está pasando hoxe en termos de propiedade destruíndo, xogando no e cobrando a policía, é case como se eles están suplicando por atención e esperando que a policía vai facer un erro. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests /

Protestas Occupy Oakland converteuse violenta sábado manifestantes invadiron un edificio histórico e queimaron unha bandeira americana, e os oficiais dispararon bombas de gases lacrimóxenos para dispersar a xente xogando pedras e derrubou valos nunha convención center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Volver o día 9 de outubro de 2011, poño o seguinte sobre esta páxina de noticias (ver Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Ocupar Vancouver, etc ):
Teño escrito por un longo tempo en que disturbios civís e revoltas ocorrerá nos EUA e outros países anglo-descendentes ... Algúns consideran este "ocupa" o movemento simplemente unha protesta político, unha nova "Tea Party", excepto para a dereita en vez do Dereito. Eu sospeito que finalmente vai facer violenta e os Estados Unidos e outros países terán que afrontar revoltas e disturbios civís, e os políticos e expertos que parecían apoiar esta será máis tarde se arrepinten.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Marcos 13:36-37)

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? Cando é o máis antigo que a grande tribulação pode comezar? Qué é o Día do Señor?
Preparación física Escrituras para os cristiáns . Todos sabemos que as profecías bíblicas fames. Temos que facer algo?
Terceiro dízimo aínda é válida hoxe? Algúns no CPV xa non ensinan o pago do terceiro dízimo, este é biblicamente correcto?
O Evanxeo do Reino de Deus foi a énfase de Xesús e da Igrexa Primitiva Sabía que? Do you even know what the gospel of the kingdom is all about? True religion should be based upon the true gospel.
A igrexa primitiva Ensine milenarismo? Foi o milenio (ás veces chamado quiliasmo) ensinado por cristiáns primitivos? Quen condenou. Será que Xesús literalmente reinar por 1000 anos na terra? Is this time near?
Does God Have a 6,000 Year Plan? What Year Does the 6,000 Years End? Was a 6000 year time allowed for humans to rule followed by a literal thousand year reign of Christ on Earth taught by the early Christians? O ano pode os seis mil anos de dominio humano acabar? Cando Xesús volver? 2018 or 2019?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os norteamericanos, canadenses, británicos, escoceses, galeses, australianos, surafricanos Anglo-e Neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer cos xudeus en Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Por que Deus podería permitir que sexan sancionados por primeira vez?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e que a xente levados como escravos? Será que as terras dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? Que a profecía bíblica ensina? Hai profecías non bíblicos que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Who will end up with the lands and the people?
Prophecies of Barack Obama? Eight reasons why Barack Obama is apocalyptic and eight reasons why Barack Obama is not the Antichrist. This article includes many biblical and non-biblical prophecies, from around the world, that seem to discuss Barack Obama. Será que Nostradamus prever Obama manexar o Anticristo? Might Barack Obama set the stage for the kings of the North and South as at least one Shiite prophecy suggests? This is the longest and most complete article on this page on Barack Obama prophecies. Read it and decide for yourself if President Obama seems to be fulfilling various prophecies.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Quen é o Rei do Occidente? Por que non hai End-Time King of the West, en Profecía Bíblica? Son os Estados Unidos o Rei do Occidente? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
É Tony Blair Apocalyptic? O ex primeiro ministro do Reino Unido converteuse ao catolicismo pouco despois de deixar o seu escritorio e foi activa nos asuntos europeos. Cal é o papel que pode desempeñar?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Di o Señor. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. O que está á fronte para o Oriente Medio e os que seguen o Islam? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Existe un futuro Rei do Sur? Algúns non cren máis que debe ser. Might Egypt, Islam, Iran, Arabs, or Ethiopia be involved? Is he the Imam Mahdi? O que a Biblia di?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Que pasa na gran tribulação eo Día do Señor? Cando é o máis antigo que a grande tribulação pode comezar? Qué é o Día do Señor?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? What will it bring and when?
End of Mayan Calendar 2012–Might 2012 Mean Something? Are there Mayan calendar predictions for change in 2012? Changes were centuries ago predicted by the Hopi Native Americans. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Why might Satan have inspired this date? O códice de Dresde mostra destrución da Terra por inundación? Can the great tribulation start before 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
De 2012 eo ascenso do Segredo SECT Este é un enlace relacionado a un libro de Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Agora, cando a congregación terminara, moitos dos xudeus e dos prosélitos relixiosos seguiron Paulo e Bernabé, que, falando-lles, os exortavam a perseverarem na graza de Deus. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

E el disputaba na sinagoga todos os sábados, e convencía a xudeus e gregos.

Por iso, o Novo Testamento está claro que Galicia gardou o sábado regularmente cravaba o sábado, e que escribiu que aínda hai "unha casa para o pobo de Deus".

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Polo tanto purgar a levadura vello, para que sexades un novo masa, sempre que realmente sen levadura. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Isto é verdade? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. Os mandamentos son mostradas sobre o Monte Sinaí, antes de Monte Sinaí, nos ensinos de Xesús, trala crucifixión, e nos ensinos de Galicia. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
The Ten Commandments Reflect Love, Breaking them is Evil Some feel that the ten commandments are a burden. Is that what Jesus, Paul, Peter, James, and John taught?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
The History of Early Christianity Are you aware that what most people believe is not what truly happened to the true Christian church? Do you know where the early church was based? Do you know what were the doctrines of the early church? Is your faith really based upon the truth or compromise?