Arquivo para xaneiro de 2012

Caso un voto cristián?

Martes 31 xaneiro, 2012

COGwriter

Catro homes do Partido Republicano aínda están un pouco en pé na súa procura para derrocar o presidente Obama e conseguir o seu traballo.

Hai dous católicos , un mórmon , e un Baptist correndo para o nomeamento republicana, a fin de executar contra dabondo irreligiosa demócrata Barack Obama (que tamén reclama a fe cristiá).

Deben os cristiáns verdadeiros votar?

Se a democracia debía ser sancionado na Biblia para os cristiáns, a maioría certamente sería sancionada no Novo Testamento. Prácticas democráticas gregas e romanas foron amplamente coñecido entón. A democracia non é un invento americana (nin é unha forma republicana de goberno).

No Novo Testamento, lemos sobre apóstolos nomeamento de Xesús. Paulo escribe que Deus en primeiro lugar nomea apóstolos, logo profetas, etc. para a edificación do corpo de Cristo (Efesios 4: 11,12).

Cando Judas precisaba ser substituído (despois da súa traizón a Xesús eo seu suicidio), os apóstolos non ten unha elección, eles seguiron o exemplo bíblico de buscar a vontade de Deus:

Ti, ó Señor, quen sabe corazóns de todos, mostra cal destes dous tes escollido ... E lanzaron seus lotes. (Actos 1: 24,26).

Teña en conta os apóstolos non decide que eles estaban cualificados para ver o corazón dunha persoa.

Algúns escribiron que varias formas de democracia son agora aceptables porque cren certas escrituras no libro de Actos que implican. Os versos primarios parecen na historia de Actos 15. En Actos 15 moitos dos apóstolos e os anciáns reuníronse para discutir a circuncisión e os crentes xentís. Unha multitude de conselleiros foi usada para discutir o asunto. Algúns pensan que o uso de asesores é indicativo de democracia. Con todo, o feito de que unha multitude de conselleiros foi utilizado non cambia forma de goberno de Deus. No Antigo Testamento, lemos que non só ten Deus sempre animou esta práctica (Pv 11:14), tamén lin que o propio Deus que nela se empeñan (II Crónicas 18; 18-21); así, o feito de que algúns dos líderes da Igrexa seguiu esta práctica só mostra que as prácticas gobernamentais de Deus do Antigo Testamento eran para ser continuado.

É interesante notar algo máis mencionado no libro de Actos,

"E agora digo a vostede, manter lonxe destes homes e deixade os; porque, se este consello ou esta obra é de homes, el virá para nada; pero se é de Deus, non pode derrubar-lo para que non ata pode atopar para loitar contra Deus "(Actos 5: 38-39)

T mangueira quen votar nas eleccións mundanos aparentemente cren que saben os aspectos do plan de Deus, que non hai ningunha maneira humana poderían saber. Con todo, ollar para o que Deus dixo a Samuel, un claramente chamado e elixido por Deus, cando Samuel pensou que el sabía quen debe ser o seguinte rei de Israel,

Así foi, cando eles chegaron, que mirou para Eliabe e dixo: "Certamente, o unxido do Señor está diante del." Porén o Señor dixo a Samuel: "Non mire para o seu aspecto, nin para a grandeza da súa estatura, porque eu telo rexeitado. Por que o Señor non ve como ve o home; O home ve o exterior, porén o Señor mira para o corazón "(1 Sam 16: 6-7).

Tamén é interesante entender que moitos que cren que as sancións democracia do Novo Testamento tamén cren que o futuro de Deus no poder do goberno (no Reino de Deus) non será unha democracia.

Xesús dixo aos apóstolos que eles serían gobernantes sobre as doce tribos de Israel no seu reino (Lucas 22:30). Xesús escolleu os discípulos, eles non conseguiron as súas posicións de calquera forma de democracia (Xoán 15:16; 6:70). Deus, non o home, escolleu David para ser rei sobre Israel orixinalmente (Actos 13:22) e tamén escolleu para ser rei sobre todo o Israel no mundo adiante (Jer 30: 9).

By the way, Xesús dixo que Deus, o Pai que terá certas posicións de autoridade no Reino de Deus (Mat 20,23). As recompensas do reino será de Xesús para dar (Ap 22:12); eles non serán para as persoas toman para si.

Democracia non será a forma de Deus de goberno en seu reino.

Por que?

Un dos moitos problemas da votación é que ningún ser humano pensa que o xeito que Deus fai.

"Porque os meus pensamentos non son os vosos pensamentos, nin os vosos vieiros os meus camiños", di o Señor (Is 55: 8).

Cando Xesús estaba na Terra, el proclamou o evanxeo do reino de Deus e dixo ás persoas para se arrepender (Marcos 1: 14-15). Xesús rexeitouse a participar, mesmo nas decisións gobernamentais máis elementais, mentres estaba na terra (Lucas 12: 13-14).

Aínda Xesús ensinou que para pagar impostos (Mateo 22: 17-21), Tamén ensinou que o seu reino non era deste mundo (Xoán 18:36). Xesús ensinou os seus discípulos a ir ao mundo e pregai o evanxeo a todos (Mat 28: 19,20). Xesús dixo que os seus discípulos debían estar no mundo, pero non del (Xoán 17:16).

O apóstolo Pedro entendeu claramente iso. Escribiu que formar parte do pobo de Deus fixo unha parte dunha nación santa (I Pedro 2: 9). O apóstolo Paulo escribiu que o mundo presente era malo (Gl 1: 4). A Biblia advirte sobre as consecuencias de ser parte de sistemas do mundo e os seus gobernos e nos di para saír dela e de ser separado (Apocalipse 18: 2-5).

Olle para o que a Biblia ensina que acontecerá nos últimos días e que os cristiáns deben facer sobre iso,

Pero sabe diso, que nos últimos días sobrevirão tempos trabalhosos: Pois os homes serán amantes de si mesmos, amantes do diñeiro, presunçoso, soberbia, blasfemos, desobedientes a pais e nais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacables, calumniadores, sen autodomínio , crueis, inimigo do ben, traidores, atrevidos, orgullosos, máis amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparencia de piedade, pero negando o seu poder. E a partir de tales persoas afástanse! (2 Timoteo 3: 1-5).

Nótese que a palabra de Deus non incentivar a votación como a solución.

Galicia dixo que os cristiáns deben ser embaixadores de Cristo (II Corintios 5:20). Embaixadores miúdo viven en países estranxeiros, algúns dos cales son claramente hostil ás súas crenzas. Embaixadores, aínda vivan noutras sociedades, non se implica na política das sociedades en que viven. Hai un tempo para o pobo de Deus para asumir os gobernos do mundo, pero aínda non é (Xoán 18:36 Dan 7: 17-18). Será tras a segunda vinda de Xesús (I Ts 4:16, Rev 11:15).

Para os cristiáns, Pedro escribiu:

Pero vós sodes a xeración elixida, o sacerdocio real, a nación santa, pobo de propiedade exclusiva de Deus, que pode declarar as virtudes daquel que vos chamou das tebras á súa marabillosa luz. Xa que non erades pobo, pero agora sodes pobo de Deus; xa que non recibira misericordia, pero agora recibiu misericordia. Queridos amigos, Exorto-vos, como peregrinos e forasteiros no mundo, absterse de desexos pecaminosos, que combaten contra a alma. Vivir tan boas vidas entre os pagáns que, a pesar de acusalo de facer o mal, vexan as vosas boas obras, glorifiquem a Deus o día da visita. Sujeitai-vos, por amor do Señor para todas as autoridades instituídos entre os homes, quere ao rei, como a autoridade suprema, quere aos gobernadores, que son enviados por el para castigar os que fan o mal e felicitar os que fan o ben. Pois é vontade de Deus que, facendo o ben, fagades silenciar a ignorancia dos homes insensatos (1 Pedro 2: 9-15).

Aliens, por suposto, non votan.

Agora, a Biblia menciona un voto especial polo apóstolo Paulo (cando aínda estaba Saul e, polo tanto, non convertido). Nótese o que dixo máis tarde sobre iso:

De feito, eu mesmo penso que debe facer moitas cousas contra o nome de Xesús de Nazaret. O que tamén fixen en Xerusalén, e moitos dos santos eu calar a boca no cárcere, habendo recibido autorización dos principais dos sacerdotes; e cando eles foron condenados á morte, eu daba o meu voto contra eles (Actos 26: 9-10).

E mentres o anterior non é por si só unha condena xeral de todas as votacións, que é a única vez que a palabra "voto" ou "voto" está na Biblia. E Amosa que individuos, mesmo relixiosamente celosos / conservadores non sempre votar correctamente e pode facer moitas cousas contra o nome de Xesús de Nazaret.

Eu non creo que as sancións bíblicos cristiáns votar en eleccións carnais. Nin creo que a próxima elección presidencial en Estados Unidos ou as eleccións noutros países anglo-descendencia pode producir no tipo de arrepentimento que estas nacións necesitan.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionadas poden incluír:

Caso un voto cristián? Este artigo ofrece algunhas das razóns bíblicas sobre este asunto. Será que Xesús votar para presidente / primeiro ministro? O voto é na Biblia? Este é un tema cristiáns teñen que entender.
Policarpo, Herbert W. Armstrong, e Roderick C. Meredith no Goberno da Igrexa Cara a forma de goberno que a igrexa primitiva ten? Foi xerárquica? Cal a forma de goberno sería unha espera ter no resto Philadelphia? As persoas deciden e / ou formas de comisións, ditaduras impares, ou o mesmo tipo que o propio era Philadelphia tivo?
A igrexa primitiva Ensine Millenarianism? Foi o milenio (ás veces chamado chiliasm) ensinado polos primeiros cristiáns? Quen condenou. Será que Xesús literalmente reinar por 1000 anos sobre a terra? É este tempo preto?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os americanos, canadenses, británicos, escoceses, galeses, australianos, Anglo-sudafricanos, e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer cos xudeus en Israel? Será que Deus vai castigar os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outras nacións anglo? Por que Deus pode permitir que sexan castigados por primeira vez?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e ten persoas levados como escravos? Será que as terras dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? O que a profecía Biblia ensina? Hai profecías non-bíblicas que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar con as terras e as persoas?
Profecías de Barack Obama? Oito razóns polas que Barack Obama é apocalíptico e oito razóns polas que Barack Obama non é o Anticristo. Este artigo inclúe moitas profecías bíblicas e non-bíblicas, de todo o mundo, que parecen discutir Obama. Será que Nostradamus prever Obama manexar o Anticristo? Barack Obama pode definir o escenario para os reis do Norte e do Sur como polo menos unha profecía xiíta suxire? Este é o artigo máis longo e máis completo da páxina en profecías Obama. Léase o e decidir por si mesmo se o presidente Obama parece estar cumprindo varias profecías.
Barack Obama, Prophecy, ea destrución dos Estados Unidos Algúns afirman que Barack Obama é o "fillo do Quenia", profetizou, a partir dunha escrita a principios do século 20.
Canadá en Profecía: O que fai a Profecía Bíblica, Católica Prophecy, e outras previsións Suxerir About the Future of Canada? Hai profecías que suxiren a implicación co Canadá. E moitos non son positivos sobre o seu futuro.
Quen é o Rei do Occidente? Por que non hai End-Time Rei do Oeste en Profecía Bíblica? Os Estados Unidos son o Rei do Oeste? Se é así, o que iso realmente significa para os Estados Unidos e os seus aliados Anglo.
É Tony Blair Apocalyptic? O ex primeiro ministro do Reino Unido converteuse ao catolicismo pouco despois de deixar o seu escritorio e foi activa nos asuntos europeos. Cal é o papel que pode xogar?

Medio x Occidente: Rusia, China, India e Opposing sancións a Irán e Siria

Martes 31 xaneiro, 2012

COGwriter

Rusia, China e India non están cooperando co tipo de sancións da UE e dos EUA quere a Irán ea Siria:

Globais "grandes política do poder" retorna ao Oriente Medio

Por Peter Apps , Correspondente Risco Político

LONDRES | Tue 31 xaneiro de 2012 07:28 EST

(Reuters) - A Rusia de enviar buques de guerra para evitar a intervención estranxeira en Siria, e China atraeu máis profundamente no enfrontamento do Irán con Occidente, "gran poder" a política é rapidamente volver a Oriente Medio ... Ambos teñen sinalizado intención clara de evitar calquera " cambio de réxime "intervención na Siria ; pero a implantación de Rusia do seu portaavións flagship e escoltas para a porta de Tarso de Siria este mes deseñou unha máis completa do que habitual liña na area ... "Cada vez que Occidente aperta a correa, Beijing tranquilamente aproveita a folga", di Thomas Barnett, un ex estratega para a Mariña dos Estados Unidos ...

Washington Post 31 de xaneiro de 2012 en Mumbai, India - A India uniuse China en dicir que non vai cortar importacións de petróleo de Irán, a pesar das novas sancións duras estadounidense e europeas que teñan como obxectivo presionar Teherán sobre o seu programa nuclear.
Por Steve Gutterman | Moscova (Reuters) - Un diplomático ruso Senior dixo martes que o impulso para a adopción dun proxecto occidental-árabe do Consello de Seguridade da ONU ... Rusia e China vetaron unha resolución europea elaborada sobre a Siria en outubro.

Oposición siria: Rusia, Irán arriscando relacións con futuro Siria

Ynetnews - 31 de xaneiro de 2012

Membro da oposición siria Fahed Al Masri dixo a unha radio libanesa que os esforzos de Rusia e Irán están a facer, a fin de salvar o réxime do presidente Assad será reflectido nas futuras relacións dos países con Siria. "A Rusia vai perder a súa última posición en Oriente Medio e en Siria ", dixo, engadindo que, se Moscova continúa a oporse a posición da comunidade internacional sobre a Siria ...

Así, os tres xeograficamente maiores potencias do Oriente están tomando está en contraste gritante co Occidente. A Biblia, en definitiva indica que unha confederación Eurasian aparentemente liderada por Rusia asumirá a enerxía sobrante do Occidente (que na época estará encabezada polo Rei Europea do Norte). E a China ea India parecen estar profetizou para apoiar a confederación liderada por Rusia.

Pero iso será máis tarde, pouco antes do retorno de Xesús Cristo (Apocalipse 09:16; 16: 12-16).

Neste momento, o Oriente está xogando un xogo perigoso que é probable que perder, polo menos nun sentido diplomático.

Non importa o que os seus intereses económicos son, nin a Rusia nin a India quere un poder islámico a levantarse. E por desafiando as sancións occidentais, quizais estas nacións consideran que a división do mundo islámico en Irán e Siria, o resto das nacións árabes, as nacións turcas, Paquistán, Afganistán e Indonesia que esa división impedirá unha potencia mundo islámico de levantarse .

Se eles cren que, están en erro.

Un poder islámico (o Rei do Sur da profecía bíblica), aparentemente conducido por un poder árabe, se levantará. Ao apoiar a Siria como foi, a Rusia vai alienar o mundo árabe (a Liga Árabe está a apoiar o Occidente en relación á Siria e non é un fan especial do Irán). Siria non seguirá como está e Irán pode ser neutralizado, polo menos ata certo punto.

O que os tres poderes orientais son en facer esencia está dicindo ao mundo árabe que é mellor para cooperar cos europeos que con Rusia, a China ou a India. E a cooperación entre os mundos árabe e europeo é algo que será temporalmente feito (Daniel 11:27; Salmo 83: 3-8).

China, itself, is interested in resources like oil and loves to take advantage of buying opportunities that Western sanctions, for example, can provide. Yet China needs the markets of the West more than it actually needs Iranian oil. The same is basically true for India.

Iran and Syria are really not so important to Russia, China, and India that they will back them no matter what (though there will be a future alliance with the Persians/Iranians, but this is for a time after the millennial reign of Christ and is discussed in Ezekiel 38:1-9).

So despite posturing from these three Eastern powers, the reality is that the West will gain the most influence in the Middle East from what is now happening.

Iran will not be the leader of the King of the South and whatever survives in Syria (cf. Isaiah 17:1) will apparently support the coming Arab leader of Daniel 11:40. If those in Russia, China, and India understood biblical prophecy better they would realize that their current stand perhaps should be modified in regards to Iran and Syria.

Those interested in learning more may wish to study the following articles:

Russia: Its Origins and Prophesied Future Russia in prophecy. Where do the Russians come from? E como aqueles en Ucraína? O que está profetizado a Rusia e os seus aliados? O que van facer para os europeos que apoiaron a Besta ao final?
Rusia é o Rei do Norte? Algúns afirman que é. Pero o que a Biblia ensina?
India, Its Biblical Past and Future: Any Witness? The Bible discusses the origins of those of Indian heritage and discusses some of the witness to them (including those in Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka).
China, súa bíblica Pasado e Futuro, Parte 1: Xénese e caracteres chineses Onde é que o pobo chinés vén? Este artigo ofrece información que mostran que os pobos chineses deben ter coñecemento sobre varias contas no Libro do Xénese ata a súa dispersión tras a Torre de Babel.
China, Its Biblical Past and Future, Part 2: The Sabbath and Some of God's Witness in China When did Christianity first come to China? E hai evidencias iniciais que observaron ao sétimo sábado, día?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Who are the “Kings of the East”? O que vai ocorrer con case todos os chineses, rusos, indios e outros de Asia? China en profecía, onde? Quen ten o exército 200.000.000 home relacionado co Armageddon?
Who is the King of the North? Is there one? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Should he be followed? Quen será o rei do Norte discutido Daniel 11? É un ataque nuclear profetizado para pasar cos pobos de lingua Inglés dos Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia e Nova Celandia? Cando é que os 1.335 días, 1.290 días e 1.260 días (tempo, tempos e metade dun tempo) de Daniel 12 comezar? Cando a Biblia amosa que o colapso económico afectará os Estados Unidos?
Existe un futuro Rei do Sur? Algúns non cren máis é preciso haber. Pode Exipto, Islamismo, Irán, os árabes, ou Etiopía estar implicado? Might this King be called the Mahdi? O que a Biblia di?
O mundo árabe e islámico Na Biblia, Historia e Profecía A Biblia discute as orixes do mundo árabe e discute o Oriente Medio en profecía. O que está á fronte para o Oriente Medio e os que seguen o Islam? E sobre o Imam Mahdi? What lies ahead for Turkey, Iran, and the other non-Arabic Muslims?

De acordo coa Europa máis preto Unión Fiscal

Luns, 30 de xaneiro, 2012

Europeo Torre Unión de Babel Poster

COGwriter

Os europeos teñen un pouco máis un acordo de unión fiscal máis próxima:

30 de xaneiro 20122

Por Stephen FIDLER, Laurence NORMAN E MATINA STEVIS

Bruxelas-Líderes dos 25 gobernos da Unión Europea acordaron na noite de onte en que algúns anunciado como un pacto histórico para avanzar unha unión fiscal máis estreita e fóra asinado cos detalles dun fondo de rescate permanente para o euro zona aínda inminente reestruturación da débeda de Grecia lanzou unha sombra sobre o cume. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Por Julien Toyer e Paul Taylor

Bruxelas | Mon 30 de xaneiro de 2012

(Reuters) - A chanceler Angela Merkel cimentou a súa ascendencia política en Europa o luns, cando 25 dos 27 membros da UE acordaron cun pacto de inspiración alemá para a disciplina orzamentaria máis rigorosa, mesmo mentres eles loitaban para reavivou o crecemento das cinzas da austeridade.

Soamente a Gran Bretaña e da República Checa negouse a asinar un pacto fiscal en marzo, que imporá sancións case automáticas ós países que violen os límites do déficit público da Unión Europea e que ía consagrar regras de equilibrio orzamentario de dereito nacional. http://www.reuters.com/ article / 2012/01/30 / EUA-UE-cúpula-idUSTRE80S0SR20120130

This is one more step to the fulfillment of biblical prophecies related to the rising up of the final European Beast power.

Those of us in the Living Church of God have long taught that the United Kingdom would not be a real part of the final power that will emerge in Europe. Those in the Czech Republic will almost certainly be part of that final power.

The Bible, in Revelation 17, is clear that the Europeans will still have to reorganize in the future:

12 “The ten horns which you saw are ten kings who have received no kingdom as yet, but they receive authority for one hour as kings with the beast. 13 These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. (Revelation 17:12-13)

Steps towards this happening are continuing as we in the Living Church of God have long taught–and there will be bumps in the road and problems (major civil unrest, or worse, may occur).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41 Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided; yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay. 42 And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. 43 As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men; but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. (Daniel 2:41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Algúns artigos de interese posiblemente relacionadas poden incluír:

Europa, a Besta, e Apocalipse Onde é que Europa ten ese nome? O que pode Europa ten que ver co libro da Apocalipse? E sobre a "besta"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Who is the King of the North? Is there one? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Should he be followed? Quen será o rei do Norte discutido Daniel 11? É un ataque nuclear profetizado para pasar cos pobos de lingua Inglés dos Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia e Nova Celandia? Cando é que os 1.335 días, 1.290 días e 1.260 días (tempo, tempos e metade dun tempo) de Daniel 12 comezar? What MUST happen BEFORE the Great Tribulation?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? What do Catholic, Byzantine, and biblical prophecies suggest?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os americanos, canadenses, Inglés, escoceses, galeses, os australianos, os anglo-holandeses (non) Africanos do Sur, e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer a Xerusalén e os xudeus en Israel? Será que Deus vai castigar os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outras nacións anglo? Por que Deus pode permitir que sexan castigados por primeira vez?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e ten persoas levados como escravos? Será que as terras dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? E sobre Xerusalén? O que a profecía Biblia ensina? Hai profecías non-bíblicas que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar con as terras e as persoas?
Canadá en Prophecy :? O que fai a Profecía Bíblica, Católica Prophecy, e outras previsións Suxerir About the Future of Canada Hai profecías que suxiren a implicación co Canadá. E moitos non son positivos sobre o seu futuro.
Quen é o Rei do Occidente? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Is the United States the King of the West?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Algúns artigos de interese posiblemente relacionadas poden incluír:

Islands and Bible Prophecy What's ahead for islands? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Who are the “Kings of the East”? O que vai ocorrer con case todos os chineses, rusos, indios e outros de Asia? China en profecía, onde? Quen ten o exército 200.000.000 home relacionado co Armageddon?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os americanos, canadenses, Inglés, escoceses, galeses, os australianos, os anglo-holandeses (non) Africanos do Sur, e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer a Xerusalén e os xudeus en Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Por que Deus pode permitir que sexan castigados por primeira vez?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Considérese, por tanto, se os que ensinan estas cousas poden posiblemente vivir con indiferenza, e se mesturaren na relación ilícita, ou, o máis malvado de todo, comer carne humana, especialmente cando somos prohibidos tanto a punto de ver a espectáculos de gladiadores, para que non nos tornemos partícipes e cómplices de asasinatos. Pero tampouco podemos ver os outros espectáculos, para que os nosos ollos e oídos se ten contaminado, participando das declaracións alí cantadas. (Teófilo de Antioquía. Para Autolycus, Libro III, capítulo XV. Traducido por Marcus Dods, AM Excerto Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Editado por Alexander Roberts e James Donaldson. American Edition, 1885 Edición Online)

Así, os verdadeiros cristiáns non cría que estaban a ver aos deportes violentos tan popular no século II.

Taciano, un apologista cristián professo, escribiu preto de 170 AD:

E para estes as testemuñas tomar os seus lugares, e os boxeadores reunirse nun único combate, por calquera razón, nin fai calquera baixar á área para socorrer. Será que estes exposicións como estas redundará no seu crédito? El, que é o primeiro entre vós colecciona unha lexión de asasinos manchadas de sangue, engajando-se na súa mantemento; e eses bandidos son enviados por el, e monta o espectáculo a ser xuíces, en parte, da maldade do contratista, e en parte de que os homes que se envolven no combate. E o que perde a exposición asasina se entristece, porque non estaba condenado a ser un espectador de actos perversos e impíos e abominables (Taciano. Traducido por Enderezo JE Ryland. De Taciano para os gregos, Capítulo XXIII. Extraído de Padres Ante-Nicea, volume 2. Editado por Alexander Roberts e James Donaldson. American Edition, 1885 Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Atenágoras, un apologista cristián professo, escribiu preto de 170 AD:

O que o home de mente sa, polo tanto, vai afirmar, como tal é o noso carácter, que somos asasinos? ...

Quen non contar entre as cousas de maior interese as competicións de gladiadores e animais salvaxes, especialmente aquelas que son dadas por ti? Pero tendo en conta que ver un home condenado á morte é o mesmo que matalo, abjurei tales espectáculos (Atenágoras. Un chamamento para os cristiáns, capítulo XXXV. Traducido por BP Pratten. Extraído do Ante-Nicene Fathers, Volume 2 . Editado por Alexander Roberts e James Donaldson. American Edition, 1885 Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Aínda hoxe, moitos cristiáns entender que asistir a eventos brutais coa intención de causar dano físico, como boxeo real, é axeitado.

Nótese que esta é tamén a posición do teólogo católico terceiro século e bispo Hipólito, que tamén engade varias ocupacións para aqueles que rexeitan un de ser un seguidor de Cristo:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionadas poden incluír:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. Is war proper for Christians?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Si.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Si.

Mentres eu estou artigos con moitas escrituras sobre este asunto (ver, por exemplo, Universal oferta de salvación: hai centos de versículos da Biblia Apoiar a Doutrina da Verdade Apocatastasis ), imos comezar con unha segunda interpretación século de Isaías por Irineu para amosar o que parecía ser de coñecemento común nos días non moito tempo despois da morte do último dos apóstolos orixinais:

Agora, que as promesas non foron anunciados para os profetas e os pais sos, pero para as Igrexas unidas a esas, de entre as nacións que tamén os termos Espírito "illas" (ambos porque son establecidos no medio da turbulencia, sofren o tempestade de blasfemias, existe como un porto de seguridade para aqueles en perigo, e son o refuxio dos que aman a altura [do ceo], e esforzo para evitar Bythus, é dicir, a profundidade de erro), Xeremías declara así: " oín a palabra do Señor, vós, nacións, e anunciádeas a nas illas afastadas; dígovos, que o Señor vos espallará Israel, El vai reunir-lo, e mantelo, como alimentarse seu rabaño de ovellas ...

E unha vez que el di o mesmo: "Velaquí, farei de Xerusalén unha alegría, e para o meu pobo [a alegría]; para a voz de choro non máis se escoitará nela nin voz de clamor. Tamén hai alí non haberá ningún inmaturo [un], nin vello que non enche o seu tempo: para a mocidade deben de cen anos; eo pecador morrerá de cen anos de idade, aínda será maldito. E edificarão casas, e nelas habitarán a si mesmos; e plantarão viñas, e comerán o froito delas a si mesmos, e non beberá viño. E non se construír, e outros habitan; nin eles deben preparar a viña, e os outros comer. Porque, así como os días da árbore da vida deben ser os días das persoas en ti; para as obras das súas mans deben soportar "(haereses Irineu. Adversus, Libro V, capítulo 34, Versos 2-3,4. Extraído do Ante-Nicene Fathers, Volume 1. Editado por Alexander Roberts e James Donaldson. American Edition, 1885 . Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Outros, como Orígenes de Alexandria, tamén escribiu que Deus tiña un plan para ofrecer a salvación a todos.

Moitos estudiosos católicos e protestantes afirman que Orígenes foi un dos maiores dos escritores teolóxicos precoces (el viviu en torno 185-232 AD). O Papa Bento XVI eloxiou publicamente a Orígenes.

O historiador protestante observou KS Latourette escribiu que Orígenes "era, en realidade, unha das maiores mentes cristiás." E mentres eu non podo concordar con iso, é interesante notar que Latourette observou:

Orígenes ensinou que en definitiva, todos os espíritos que se afastaron de Deus será restaurada a plena harmonía con El. Isto só pode ocorrer coa súa colaboración, xa que teñen a liberdade de aceptar ou rexeitar a redención realizada en Cristo. Antes da restauración completa sufrirán castigo, pero que o castigo pretende ser educativo, para eliminar-los das imperfeccións traídas polo seu pecado. Tras o final da presente tempada e do seu mundo outra idade chegará, así Orígenes cría, en que naceron de novo vai seguir crecendo e os impenitentes, será dada unha oportunidade para a conversión (Latourette KS A Historia do Cristianismo, Volume 1, primórdios ata 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Orígenes estaba preto, en que non todos van arrepentir, pois haberá tamén aqueles creados con "desprezo eterno" (Daniel 12: 2, NVI), o que significa que os que non ía arrepentir adecuadamente non recibirán-salvación, pero nós, no Vivo Igrexa de Deus considera-los como unha pequena minoría. Pero Orígenes foi correcto que isto só ocorrerá pola cooperación das persoas actualmente non gardados.

Aquí están algunhas citas directamente de Origen:

... O bo Pai non foi enteiramente deserta quen se afastaron Del (Orígenes. Comentario ao Evanxeo de Xoán (Libro I). Extraído do Ante-Nicene Fathers, Volume 9 Editado por Allan Menzies, DD American Edition, 1896 e 1897. Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Hai que ter en conta, non obstante, que certos seres que caeron lonxe do que nun inicio de que falamos, afundir a unha profundidade de indignidade e maldade como para ser considerado totalmente indignos de que a formación e instrución pola que a raza humana, mentres que na carne, son adestrados e instruídos coa asistencia dos poderes celestiais; e continuar, ao contrario, nun estado de inimizade e oposición a aqueles que están a recibir esta instrución e ensino. E, polo tanto, é que toda esta vida mortal está chea de loitas e probas, causada pola oposición e inimizade dos que caeron dunha condición mellor, sen de todo mirando cara atrás, e que son chamados diaño e os seus anxos, e o outras ordes do mal, que o apóstolo clasificados entre os poderes opostos. Pero se algunha desas ordes que actúan baixo o goberno do diaño, e obedecer aos seus mandamentos malos, vai nun mundo futuro, pode converter para a xustiza por mor da súa posesión a facultade da vontade libre, ou se a maldade persistente e inveterado se pode cambiar polo poder do hábito na natureza, é un resultado que mesmo, lector, pode aprobar, se nin nos presentes mundos que son vistos e temporais, nin aqueles que son invisibles e son eternos, esa parte é que difiren completamente de a unidade final e adecuación das cousas (Orígenes. De Principiis, Libro I, capítulo 6, versículo 3).

... E así, a través dos numerosos e incontables ordes de seres progresistas que están a ser reconciliados con Deus dun estado de inimizade, o último inimigo é finalmente alcanzado, que se chama de morte, para que tamén pode ser destruído, e deixará de ser un inimigo. Cando, por tanto, todas as almas racionais deben ser restaurada a unha condición deste tipo, entón a natureza de este noso corpo vai sufrir un cambio para a gloria dun corpo espiritual. Para tal como a vemos a non ser o caso de natureza racional, que algúns deles viviron nunha condición de degradación debido a seus pecados, mentres que outros foron chamados a un estado de felicidade por conta dos seus méritos; pero como podemos ver estas mesmas almas que foran pecador, asistidas, tras a súa conversión e de reconciliación con Deus, cun estado de felicidade (Orígenes. De Principiis, Libro III, capítulo 6, versículo 6).

Mentres nós en LCG non estaba palabra bastante desa forma, estas citas mostran que a idea de que Deus ten un plan que dará ao impenitente unha oportunidade tras esta idade actual non é un concepto novo.

De feito, a doutrina do purgatorio desenvolvida entre católicos latinos despois que eles comezaron a condenar seguro de ideas de Orígenes, o século VI. Cando isto aconteceu ensinanzas relacionados coa oferta de salvación para todos (coñecido como apocatastasis) foron tamén un pouco condenado. Con todo, este deixou unha lagoa na teoloxía romana ea idea de purgatorio entón desenvolvido.

A Igrexa Ortodoxa Grega (agora coñecida como a Ortodoxa Oriental), con todo, nunca o fixo aceptar a idea de purgatorio Latina e aínda hoxe ten moitos que cren que Deus ten algún tipo de plan para ofrecer a salvación para aqueles que non intencionalmente rexeitar a salvación.

A Enciclopedia Católica propio admite que os primeiros cristiáns non ensinou o seu concepto actual da súa doutrina do purgatorio:

Algúns estrés tamén foi colocado sobre a obxección de que os antigos cristiáns non tiñan clara concepción do purgatorio, e que eles pensaban que as almas partiron permaneceu na incerteza de salvación para o último día ... Hai varias pasaxes no Novo Testamento que apuntan a unha proceso de purificación despois da morte. Así, Xesucristo declara (Mateo 12:32): "E todo aquel que diga unha palabra contra o Fillo do Home, iso lle será perdoado, pero que debe falar contra o Espírito Santo, non lle será perdoado, nin en neste mundo, nin no mundo vindouro "... (Hanna, Purgatorio. A Enciclopedia Católica).

Non, o segundo século, críase que o plan de Deus, permite que toda a seren ofrecidos a salvación, nin neste mundo ou a idade para vir, se eles non cometeu o "pecado imperdoable" (Mateo 12:32; Marcos 10:30 ; Lucas 18:30; Actos 3: 17-21; Efesios 1:21; Hebreos 6: 4-6; cf. Mateo 10:15; 11: 22-24; Marcos 06:11; Lucas 10: 12-14) .). E o Novo Testamento é moi claro que:

"Toda a carne verá a salvación de Deus" (Lucas 3: 6).

No século XIII, o teólogo católico famoso Tomás de Aquino escribiu o seguinte:

Nada é claramente indicado na Escritura sobre a situación do Purgatorio, nin é posible ofrecer argumentos convincentes sobre esta cuestión ...

Algúns din, porén, que segundo o dereito común o lugar do Purgatorio é o lugar onde o home peca. Isto non parece probable, xa que un home pode ser castigado á vez para os pecados cometidos en varios lugares. E outros din que segundo a lei común que sexan castigados por riba de nós, porque están entre nós e Deus, en canto ao seu estado. Pero iso non ten importancia, xa que non son castigados por estar por riba de nós, pero para o que é o máis baixo en si, é dicir, o pecado (Aquino T. A Summa theologica de San Tomás de Aquino, Anexo II, artigo 1 Segunda e Revisado Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius APAP, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, eneralis Vicarius. Westmonasterii. APPROBATIO Ordinis Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL e F. Leo Moore , OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis angliae).

O cadro anterior revela que, aínda na Idade Media, a idea do Purgatorio foi claro, mesmo entre os líderes da Igrexa de Roma.

Purgatorio foi esencialmente adoptada tras certos ensinanzas asociados con Orígenes foron condenados o século 6:

Desde o momento, con todo, que o anti-Origenism prevaleceu, a doutrina da apokatastasis foi definitivamente abandonado. St Augustine protesta máis fortemente do que calquera outro escritor contra un erro tan contraria á doutrina da necesidade da graza ... (Batiffel, Apocatastassis. A Enciclopedia Católica).

A historia suxire que, tras apocatastasis foi condenado a mediados do século 6, algo que se asemella a conceptos modernos de purgatorio estaban sendo pronunciada polo bispo papa romano Gregorio I en torno a 600 dC

Poida que eu debo mencionar que, aínda Anne Emmerich afirmou ver o purgatorio, tamén afirmou ver "limbo" e actual papa indicou que "limbo" non existe. Por iso, a pretensión de ver un lugar que non existe debe dicir todo o que o mesmo alegando ver outra cousa non significa que hai un ou outro. Non hai ningún lugar que encaixa na descrición Roman moderno do purgatorio.

A Igrexa de Deus orixinalmente ensinou apocatastasis, non purgatorio. E aínda o fai hoxe. Deus é un Deus de amor e ten un plan misericordioso de salvación, e iso inclúe a levar o evanxeo para fóra nesta idade (Nota: O "traballo curto" que Galicia fala en Romanos 9:28 e conclusión de Mateo 24:14 probablemente debería incluír cobertura maciza noticia de que o rabaño máis fiel está ensinando Isto, naturalmente, non significa que o máis fiel debe sentir e esperar e non facer a súa parte-cf Xoán 9: .. 4; Mateo 9: 37- 38 como a prioridade de proclamar o evanxeo continúa). Por suposto, as persoas deben responder xa que aprenden, os que rexeitan a verdade está arriscando a cometer o pecado imperdoable .

Con todo, Deus sempre tivo un plan para os perdidos e os que non verdadeiramente nunca entender o seu plan de amor, é revelado nas Escrituras, e mentres non hai unha "era para vir," non é o mesmo que a idea relativamente moderna do purgatorio.

Algúns artigos para a súa posterior investigación poderá incluír:

Será que a Igrexa Primitiva Ensine Purgatorio? Existe un lugar chamado purgatorio? Será que Deus ten un plan para axudar aqueles que non se fan santos nesta vida?
Qué é o Limbo? Existe un lugar como Limbo? Que pasa aos bebés cando morren? Cando foi que Limbo comezar a ser ensinado? Cal é a verdade sobre bebés mortos?
Oferta Universal de Salvación: Existen centos de versículos da Biblia de Apoio a Doutrina da Verdade Apocatastasis Vostede cre que a Biblia realmente ensina sobre iso? Será que todas as cousas boas ser restaurado? O plan de salvación de Deus teña rebelión e cegueira espiritual en conta?
Esperanza de Salvación: Como a Igrexa viva de Deus difiren da maioría dos protestantes como a Igrexa viva de Deus é diferente do groso da poboación / protestantes tradicionais, é quizais a pregunta que me fan máis por aqueles sen un fondo Igrexa de Deus.
A Igrexa aínda que tentar colocar a súa prioridade máxima en Anunciar o Evanxeo ou fixo Herbert W. Armstrong Cambiar prioridade para o traballo? Algúns din que a Igrexa debería se alimentan principalmente o rabaño agora que é o que Herbert W. Armstrong diría. É iso o que dixo? É iso o que a Biblia di? Que Paul e Herbert W. Armstrong esperar de evangelistas?
Cal é o pecado imperdoable? ¿Que é iso? Pode arrepentir-se? Vostede sabe o que é e como evite-la?

Ocupe Oakland se fai violenta, Preto de 300 Arrested

Domingo, 29 de xaneiro, 2012

COGwriter

Uns 300 manifestantes en 'Occupy Oakland foi detido:

29 de xaneiro 2012

(AP) OAKLAND, Calif. - Decenas de policías mantivo un garda nocturno en torno do Concello tras protestas de un día enteiro, que resultaron en 300 detencións. Ocupe Oakland manifestantes invadiron o edificio histórico e queimaron unha bandeira dos Estados Unidos, como oficiais anteriormente usou gases lacrimóxenos para dispersar as persoas xogando pedras e derrubando valos nun centro de convencións ...

O xefe de policía interino Howard Jordan dixo que preto de 300 arrestos foron feitas.

"Estes manifestantes declararon a súa intención era provocar os oficiais e se involucrar en actividades ilegais e iso é o que ocorreu hoxe", dixo Santana ...

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:36-37)

Algúns artigos de interese posiblemente relacionadas poden incluír:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? Cando é o máis antigo que a Gran Tribulação pode comezar? Qué é o Día do Señor?
Preparación Física Escrituras para os cristiáns . Todos sabemos que as Profecías bíblicas fames. Temos que facer algo?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
O Evanxeo do Reino de Deus foi a énfase de Xesús e da Igrexa Primitiva Sabía que? Vostede sabe aínda o que o evanxeo do reino é todo isto? A verdadeira relixión debe ser baseada no verdadeiro evanxeo.
A igrexa primitiva Ensine Millenarianism? Foi o milenio (ás veces chamado chiliasm) ensinado polos primeiros cristiáns? Who condemned it. Será que Xesús literalmente reinar por 1000 anos sobre a terra? É este tempo preto?
Será que Deus ten un plan de 6.000 anos? O Ano Será que a 6.000 anos End? Foi un momento 6.000 anos permitido para os seres humanos para gobernar seguido dun reinado de mil anos literal de Cristo na Terra ensinado polos primeiros cristiáns? O ano pode os seis mil anos de dominio humano acabar? Cando Xesús vai volver? 2018 or 2019?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, British, Scottish, Welsh, Australians, Anglo-Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? What will happen to the Jews in Israel? Será que Deus vai castigar os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outras nacións anglo? Por que Deus pode permitir que sexan castigados por primeira vez?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e ten persoas levados como escravos? Será que as terras dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? O que a profecía Biblia ensina? Hai profecías non-bíblicas que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar con as terras e as persoas?
Prophecies of Barack Obama? Eight reasons why Barack Obama is apocalyptic and eight reasons why Barack Obama is not the Antichrist. Este artigo inclúe moitas profecías bíblicas e non-bíblicas, de todo o mundo, que parecen discutir Obama. Será que Nostradamus prever Obama manexar o Anticristo? Barack Obama pode definir o escenario para os reis do Norte e do Sur como polo menos unha profecía xiíta suxire? Este é o artigo máis longo e máis completo da páxina en profecías Obama. Léase o e decidir por si mesmo se o presidente Obama parece estar cumprindo varias profecías.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Canadá en Profecía: O que fai a Profecía Bíblica, Católica Prophecy, e outras previsións Suxerir About the Future of Canada? Hai profecías que suxiren a implicación co Canadá. E moitos non son positivos sobre o seu futuro.
Quen é o Rei do Occidente? Por que non hai End-Time Rei do Oeste en Profecía Bíblica? Os Estados Unidos son o Rei do Oeste? Se é así, o que iso realmente significa para os Estados Unidos e os seus aliados Anglo.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. Cal é o papel que pode xogar?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionadas poden incluír:

O Mundo Árabe Na Biblia, Historia e Profecía A Biblia discute as orixes do mundo árabe e discute o Oriente Medio en profecía. O que está á fronte para o Oriente Medio e os que seguen o Islam? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Existe un futuro Rei do Sur? Algúns non cren máis é preciso haber. Pode Exipto, Islamismo, Irán, os árabes, ou Etiopía estar implicado? Is he the Imam Mahdi? O que a Biblia di?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Algúns artigos de interese relacionados poden incluír o seguinte:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? Que pasa antes no "principio das dores"? Que pasa na gran Tribulação eo Día do Señor? Cando é o máis antigo que a Gran Tribulação pode comezar? Qué é o Día do Señor?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? What will it bring and when?
End of Mayan Calendar 2012–Might 2012 Mean Something? Are there Mayan calendar predictions for change in 2012? Changes were centuries ago predicted by the Hopi Native Americans. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Why might Satan have inspired this date? Does the Dresden codex show destruction of the earth by flood? Can the great tribulation start before 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Algúns artigos de interese posiblemente relacionadas poden incluír:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Is this true? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
The Ten Commandments Reflect Love, Breaking them is Evil Some feel that the ten commandments are a burden. Is that what Jesus, Paul, Peter, James, and John taught?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
A historia do cristianismo primitivo Vostede está en conta que o que a maioría da xente cre que non é o que realmente aconteceu coa verdadeira igrexa cristiá? Vostede sabe onde a igrexa primitiva foi baseado? Vostede sabe cales foron as doutrinas da igrexa primitiva? É a súa fe realmente baseado na verdade ou comprometer?