Arquivo para xaneiro de 2012

Caso un voto cristián?

Martes 31 xaneiro, 2012

COGwriter

Catro homes do Partido Republicano aínda está un pouco parado na súa procura para derrocar o presidente Obama e conseguir o seu traballo.

Hai dous católicos, un mórmon, e un Baptist correndo para o nomeamento republicana, a fin de concorrer contra o bastante irreligiosa demócrata Barack Obama (que tamén afirma que a fe cristiá).

Deben os cristiáns reais votar?

A democracia debía ser sancionado na Biblia para os cristiáns, a maioría certamente sería sancionada no Novo Testamento. Prácticas democráticas gregas e romanas foron amplamente coñecido entón. A democracia non é unha invención americana (nin é unha forma republicana de goberno).

No Novo Testamento lemos de apóstolos nomeamento de Xesús. Paulo escribe que Deus nomea primeiro apóstolos, logo profetas, etc. para a edificación do corpo de Cristo (Efesios 4: 11,12).

Cando Judas precisaba ser substituído (despois da súa traizón a Xesús eo seu suicidio), os apóstolos non teñen unha elección, eles seguiron o exemplo bíblico de buscar a vontade de Deus:

Ti, ó Señor, quen sabe corazóns de todos, mostra cal destes dous tes escollido ... E lanzaron seus lotes. (Actos 1: 24,26).

Teña en conta os apóstolos non decidir que estaban cualificados para ver o corazón dunha persoa.

Algúns escribiron que varias formas de democracia son agora aceptables porque cren que certas escrituras no libro de Actos que implican. Os versos primarias parecen ser na historia de Actos 15. En Actos 15 moitos dos apóstolos e os anciáns reuníronse para discutir a circuncisión e xentís crentes. Unha multitude de conselleiros foi usada para tratar o asunto. Algúns pensan que o uso de consello é indicativo da democracia. Con todo, o feito de que unha multitude de conselleiros foi utilizado non cambia forma de goberno de Deus. No Antigo Testamento, lemos que non só Deus ten sempre animou esta práctica (Pv 11:14), tamén lemos que o propio Deus que nela se empeñan (II Crónicas 18; 18-21); así, o feito de que algúns dos o liderado da Igrexa seguiu esta práctica só mostra que as prácticas gobernamentais de Deus do Antigo Testamento eran para ser continuado.

É interesante notar algo máis mencionado no libro de Actos,

"E agora digo a vostede, manter lonxe destes homes e deixade os; porque, se este consello ou esta obra é de homes, el virá para nada; pero se é de Deus, non pode derrubar-lo-para que non ata atopar para loitar contra Deus "(Actos 5: 38-39)

T mangueira que votan nas eleccións mundanos aparentemente cren que saben os aspectos do plan de Deus, que non hai ningunha maneira humana poderían saber. Con todo, ollar para o que Deus dixo a Samuel, un claramente chamado e elixido por Deus, cando Samuel pensou que el sabía quen debe ser o próximo rei de Israel,

Así foi, cando eles chegaron, que mirou para Eliabe e dixo: "Por suposto, o unxido do Señor é diante Del." Porén o Señor dixo a Samuel: "Non mire para o seu aspecto, nin para a grandeza da súa estatura, porque telo rexeitado. Por que o Señor non ve como ve o home; O home ve o exterior, pero o Señor mira para o corazón "(1 Sam 16: 6-7).

Tamén é interesante entender que moitos que cren que as sancións democracia do Novo Testamento tamén cren que o futuro de Deus no poder do goberno (no Reino de Deus) non será unha democracia.

Xesús dixo aos apóstolos que serían os gobernantes sobre as doce tribos de Israel no seu reino (Lucas 22:30). Xesús escolleu os discípulos, non conseguiron as súas posicións de calquera forma de democracia (Xoán 15:16; 6:70). Deus, non o home, escolleu David para ser rei sobre Israel orixinalmente (Actos 13:22) e tamén escolleu para ser rei de todo o Israel no mundo adiante (Jer 30: 9).

By the way, Xesús dixo que Deus, o Pai que terá certas posicións de autoridade no Reino de Deus (Mat 20:23). As recompensas do reino será de Xesús para dar (Rev 22:12); non será para a xente a tomar para si mesmos.

Democracia non será forma de Deus de goberno en seu reino.

Por que?

Un dos moitos problemas da votación é que ningún ser humano pensa que o xeito que Deus fai.

"Porque os meus pensamentos non son os vosos pensamentos, nin os vosos vieiros os meus camiños ', di o Señor (Is 55: 8).

Cando Xesús estaba na terra, el proclamou o evanxeo do reino de Deus e dixo a xente ao arrepentimento (Marcos 1: 14-15). Xesús negouse a participar mesmo as decisións gobernamentais máis elementais, mentres estaba na terra (Lucas 12: 13-14).

Aínda Xesús ensinou que para pagar impostos (Mateo 22: 17-21), Tamén ensinou que o seu reino non era deste mundo (Xoán 18:36). Xesús ensinou os seus discípulos a ir ao mundo e pregai o evanxeo a toda a xente (Mat 28: 19,20). Xesús dixo que os seus discípulos debían estar no mundo, pero non del (Xoán 17:16).

O apóstolo Pedro entendeu claramente este. Escribiu que formar parte do pobo de Deus fixo unha parte dunha nación santa (I Pedro 2: 9). O apóstolo Paulo escribiu que o mundo presente era malo (Gl 1: 4). A Biblia advirte sobre as consecuencias de ser parte de sistemas do mundo e os seus gobernos e nos di para saír dela e de ser separado (Apocalipse 18: 2-5).

Olla ó que a Biblia ensina que acontecerá nos últimos días e que os cristiáns deben facer sobre iso,

Pero sabe diso, que nos últimos días sobrevirão tempos trabalhosos: Pois os homes serán amantes de si mesmos, amantes do diñeiro, presunçoso, soberbios, blasfemos, desobedientes a pais e nais, ingratos, profanos, sen amor, implacables, calumniadores, sen autodomínio , crueis, inimigo do ben, traidores, atrevidos, orgullosos, máis amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparencia de piedade, pero negando o seu poder. E a partir de tales persoas se afastan! (2 Timoteo 3: 1-5).

Nótese que a palabra de Deus non incentivar a votación como a solución.

Galicia dixo que os cristiáns deben ser embaixadores de Cristo (II Corintios 5:20). Embaixadores miúdo viven en nacións estranxeiras, algunhas das cales son claramente hostil ás súas crenzas. Embaixadores, aínda que eles viven noutras sociedades, non se implica na política das sociedades que viven. Hai un tempo para o pobo de Deus para asumir os gobernos do mundo, pero aínda non é (Xoán 18:36 Dan 7: 17-18). Será despois da segunda vinda de Xesús (I Ts 4:16, Rev 11:15).

Para os cristiáns, Pedro escribiu:

Pero vós sodes a xeración elixida, o sacerdócio real, nación santa, pobo de propiedade exclusiva de Deus, que pode declarar as virtudes daquel que vos chamou das tebras á súa marabillosa luz. Xa que non erades pobo, pero agora sodes pobo de Deus; xa que non recibira misericordia, pero agora ten recibido misericordia. Queridos amigos, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros no mundo, absterse de desexos pecaminosos, que combaten contra a alma. Vivir esas boas vidas entre os pagáns que, a pesar de acusalo de facer o mal, vexan as vosas boas obras, glorifiquem a Deus o día da visita. Sujeitai-vos, por amor do Señor de todas as autoridades instituídos entre os homes, tanto ao rei, como a autoridade suprema, quere aos gobernadores, que son enviados por el para castigar os que fan o mal e eloxiar os que fan o ben. Pois é vontade de Deus que, facendo o ben que ten que silenciar a ignorancia dos homes insensatos (1 Pedro 2: 9-15).

Aliens, por suposto, non votan.

Agora, a Biblia fai mención a un voto especial polo apóstolo Paulo (mentres aínda estaba Saul e, polo tanto, non convertido). Nótese o que dixo máis tarde sobre iso:

En realidade, eu mesmo penso que debe facer moitas cousas contra o nome de Xesús de Nazaret. O que tamén fixen en Xerusalén, e moitos dos santos eu calar a boca no cárcere, habendo recibido autorización dos principais dos sacerdotes; e cando eles foron condenados á morte, dei o meu voto contra eles (Actos 26: 9-10).

E mentres o anterior non é de seu unha condena de todas as votacións, que é a única vez a palabra "voto" ou "voto" está na Biblia. E Amosa que individuos, mesmo relixiosamente celosas / conservadores non sempre votar correctamente e pode facer moitas cousas contra o nome de Xesús de Nazaret.

Eu non creo que as sancións bíblicos cristiáns votar en eleccións carnais. Nin creo que a próxima elección presidencial en Estados Unidos ou as eleccións en calquera país anglo-descendeu pode producir no tipo de conversión que estas nacións necesitan.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionadas poden incluír:

Caso un voto cristián? Este artigo dá algunhas das razóns bíblicas sobre este asunto. Será que Xesús votar para presidente / primeiro ministro? É votar na Biblia? Este é un tema cristiáns teñen que entender.
Policarpo, Herbert W. Armstrong, e Roderick C. Meredith no Goberno da Igrexa Que forma de goberno que a igrexa primitiva ten? Foi xerárquica? Que forma de goberno sería unha espera ter no resto Philadelphia? As persoas deciden e / ou formas de comisións, ditaduras impares, ou o mesmo tipo que o propio era Philadelphia tivo?
A igrexa primitiva Ensine Millenarianism? Foi o milenio (ás veces chamado chiliasm) ensinado polos primeiros cristiáns? Quen condenou. Será que Xesús literalmente reinar por 1000 anos sobre a terra? Este tempo próximo?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os americanos, canadenses, británicos, escoceses, galeses, australianos, surafricanos anglo-e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer cos xudeus en Israel? Será que Deus vai castigar os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outros países anglo? Por que Deus podería permitir que sexan castigados en primeiro lugar?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e ten persoas levados como escravos? Será que as terras de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? O que a profecía Biblia ensina? Hai profecías non bíblicas que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar con as terras e as persoas?
Profecías de Obama? Oito razóns polas que Obama é apocalíptico e oito razóns polas que Obama non é o Anticristo. Este inclúe moitas profecías bíblicas e non-bíblicas, de todo o mundo, que parecen discutir Barack Obama. Será que Nostradamus prever Obama manexar o Anticristo? Obama pode definir o escenario para os reis do Norte e do Sur como polo menos unha profecía xiíta suxire? Este é o artigo máis longo e máis completo da páxina en profecías Barack Obama. Ler o seu e decidir por si mesmo se o presidente Obama parece estar cumprindo diversas profecías.
Barack Obama, Profecía, ea destrución dos Estados Unidos Algúns afirman que Obama é o "fillo de Kenia", profetizou, baseado en unha escrita inicio do século 20.
Canadá en Profecía: O que fai a Profecía Bíblica Católica Prophecy, e outras previsións indican sobre o Futuro de Canadá? Existen profecías que suxiren a implicación co Canadá. E moitos non son positivos sobre o seu futuro.
Quen é o Rei do Occidente? Por que non hai-End Tempo Rei Occidental en Profecía Bíblica? Son os Estados Unidos o Rei do Occidente? Se é así, o que iso realmente significa para os Estados Unidos e os seus aliados Anglo.
Tony Blair é Apocalyptic? O ex primeiro ministro británico converteuse ao catolicismo pouco despois de deixar o seu escritorio e foi activa nos asuntos europeos. Que papel pode xogar?

Medio x Occidente: Rusia, China, India e Opposing sancións a Irán e Siria

Martes 31 xaneiro, 2012

COGwriter

Rusia, China e India non están cooperando co tipo de sancións da UE e de Estados Unidos quere a Irán e Siria:

Globais "grandes política do poder" regresa ao Oriente Medio

Por Peter Apps, correspondente Risco Político

LONDRES | Ter 31 xaneiro de 2012 07:28 EST

(Reuters) - A Rusia de enviar buques de guerra para evitar a intervención estranxeira en Siria, e China atraeu máis profundamente no enfrontamento de Irán con Occidente, "gran potencia" política é rapidamente volver a Oriente Medio ... Ambos teñen marcado a intención clara de evitar calquera " cambio de réxime "intervención na Siria; pero a implantación de Rusia do seu portaavións emblemática e escoltas para porta de Tarso de Siria este mes deseñou unha gritante que habitual liña na area ... "Cada vez que Occidente aperta a correa, Beijing tranquilamente aproveita a folga", di Thomas Barnett, un ex estratega para a Mariña dos Estados Unidos ...

Washington Post 31 Xaneiro 2012-Mumbai, India - A India xuntouse China en dicir que non vai cortar importacións de petróleo de Irán, a pesar das novas sancións duras de Estados Unidos e europeas que teñan como obxectivo presionar Teherán sobre o seu programa nuclear.
Por Steve Gutterman | Moscova (Reuters) - Un diplomático ruso Senior dixo martes que o impulso para a adopción dun proxecto occidental-árabe Consello de Seguridade da ONU ... Rusia e China vetaron unha resolución europea elaborada sobre a Siria en outubro.

Oposición siria: Rusia, Irán arriscando relacións con futuro Siria

Ynetnews - 31 Xaneiro 2012

Membro da oposición siria Fahed Al Masri dixo a unha radio libanesa que os esforzos de Rusia e Irán están a facer, a fin de salvar o réxime do presidente Assad será reflectido nas futuras relacións dos países con Siria. "A Rusia vai perder a súa última posición en Oriente Medio e en Siria ", dixo, engadindo que, se Moscova continúa a oporse a posición da comunidade internacional sobre a Siria ...

Así, os tres xeograficamente maiores potencias do Oriente están asumindo posicións en contraste co Occidente. A Biblia, en definitiva indica que unha confederación Eurasian aparentemente liderada por Rusia asumirá a enerxía sobrante do Occidente (que na época se liderada polo Rei Europea do Norte). E a China ea India parecen estar profetizou para apoiar a confederación liderada por Rusia.

Pero iso será máis tarde, pouco antes do retorno de Xesús Cristo (Apocalipse 09:16; 16: 12-16).

Neste momento, o Oriente está xogando un xogo perigoso que é probable que perder, polo menos nun sentido diplomático.

Non importa o que os seus intereses económicos son, nin a Rusia nin a India queren un poder islámico a levantarse. E por desafiando as sancións occidentais, quizais estas nacións consideran que a división do mundo islámico en Irán e Siria, o resto das nacións árabes, as nacións turcas, Paquistán, Afganistán e Indonesia que esa división impedirá que un poder mundo islámico se levante .

No caso de que cren que, están en erro.

Un poder islámico (o Rei do Sur da profecía bíblica), aparentemente dirixido por un poder árabe, se levantará. Ao apoiar a Siria como foi, a Rusia pode alienar o mundo árabe (a liga Árabe está a apoiar o Occidente en relación á Siria e non é un fan especial de Irán). Siria non seguirá como está e Irán pode ser neutralizado, polo menos ata certo punto.

O que os tres poderes orientais son en facer esencia está dicindo ao mundo árabe que é mellor para cooperar cos europeos que con Rusia, a China ou a India. E a cooperación entre os mundos árabes e europeos é algo que vai ser feito temporalmente (Daniel 11:27; Salmo 83: 3-8).

China, en si, está interesado en recursos como petróleo e gústalle aproveitar oportunidades de compra que as sancións do Occidente, por exemplo, pode proporcionar. Con todo, a China ten os mercados de Occidente máis que realmente precisa de petróleo iraniano. O mesmo é certo para a India basicamente.

Irán e Siria non son realmente tan importante para a Rusia, China e India, que van apoia-los non importa o que (aínda haberá unha futura alianza cos Persas / iranianos, pero isto é por un tempo despois de que o reino milenar de Cristo e é discutido en Ez 38: 1-9).

Así, a pesar de postura a partir destas tres potencias orientais, a realidade é que o Occidente vai gañar máis influencia en Oriente Medio do que está pasando agora.

Irán non será o líder do Rei do Sur e todo o que sobrevive en Siria (cf. Isaías 17: 1) aparentemente vai apoiar a benvida líder árabe de Daniel 11:40. As de Rusia, China e India comprendido profecía bíblica mellor eles ían entender que a súa posición actual, quizais, debería ser modificada cara a Irán ea Siria.

Os interesados ​​en saber máis pode desexar estudar os seguintes artigos:

Rusia: As súas Orixes e profetizou Futuro Rusia na profecía. Onde é que os rusos veñen? E como aqueles en Ucraína? O que está profetizado a Rusia e os seus aliados? O que van facer para os europeos que apoiaron a Besta ao final?
Rusia é o Rei do Norte? Algúns afirman que é. Pero o que a Biblia ensina?
India, súa bíblica Pasado e Futuro :? Calquera Testemuña A Biblia discute as orixes dos de herdanza indíxena e discute algunhas das testemuñas a eles (incluíndo aqueles en Bangladesh, Paquistán e Sri Lanka).
China, súa bíblica Pasado e Futuro, Parte 1: Xénese e caracteres chineses Onde é que o pobo chinés vén? Este artigo ofrece información que mostran que os pobos chineses debe saber sobre varias contas no Libro do Xénese ata a súa dispersión despois da Torre de Babel.
China, súa bíblica Pasado e Futuro, Parte 2: O Día do Señor e algunhas das Testemuña de Deus en China Cando o Cristianismo primeiro en chegar á China? E hai evidencias iniciais que observaban o sétimo día do sábado?
Asia en Profecía que está á fronte para a Asia? Quen son os "Reis de Oriente"? O que acontecerá con case todos os chineses, rusos, indios e outros de Asia? China en profecía, onde? Quen ten o exército 200.000.000 home relacionado co Armageddon?
Quen é o Rei do Norte? Hai un? Non profecías bíblicas e católicos romanos apuntar ao mesmo líder? Debe seguir? Quen será o rei do Norte discutidos en Daniel 11? É un ataque nuclear profetizada ocorrer cos pobos de lingua Inglés de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia e Nova Celandia? Cando é que os 1335 días, 1290 días e 1260 días (tempo, tempos e metade dun tempo) de Daniel 12 comezar? Cando a Biblia demostra que o colapso económico afectará os Estados Unidos?
Existe un futuro Rei do Sur? Algúns non cren máis hai que haber. Pode Exipto, Islam, Irán, árabes, ou Etiopía estar implicado? Isto pode ser chamado Rei do Mahdi? O que a Biblia di?
O mundo árabe e islámico Na Biblia, Historia e Profecía A Biblia discute as orixes do mundo árabe e discute o Oriente Medio en profecía. O que está á fronte para o Oriente Medio e os que seguen o Islam? E sobre o Imam Mahdi? O que está por diante de Turquía, Irán e outros árabes non-musulmáns?

Concorda Europa para máis preto da Unión Fiscal

Luns, 30 de xaneiro, 2012

Torre Unión Europea de Babel Poster

COGwriter

Os europeos teñen un pouco máis un acordo para a unión fiscal máis próxima:

30 de xaneiro 20122

Por Stephen FIDLER, Laurence NORMAN E MATINA STEVIS

Bruxelas Líderes de 25 gobernos da Unión Europea acordaron na noite de onte en que algúns anunciado como un pacto histórico para avanzar unha unión fiscal máis estreita e fóra asinado cos detalles dun fondo de rescate permanente para o euro zona aínda inminente reestruturación da débeda de Grecia xogou unha sombra sobre o cume. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Por Julien Toyer e Paul Taylor

Bruxelas | Mon 30 de xaneiro de 2012

(Reuters) - A chanceler Angela Merkel cimentou a súa ascendencia política en Europa o luns, cando 25 dos 27 membros da UE acordaron cun pacto de inspiración alemá de disciplina orzamentaria máis rigorosa, mesmo mentres loitaban para retomar o crecemento das cinzas da austeridade.

Soamente a Gran Bretaña e na República Checa negouse a asinar un pacto fiscal en marzo, que imporá sancións case-automáticas ós países que violen os límites do déficit público da Unión Europea e consagran regras de equilibrio orzamentario de dereito nacional. Http://www.reuters.com/ article / 2012/01/30 / UE-EUA-cume-idUSTRE80S0SR20120130

Este é un paso máis para o cumprimento das profecías bíblicas relacionadas coa levantando-se do poder final Besta Europea.

Aqueles de nós na igrexa viva de Deus fai moito ensinou que o Reino Unido non sería unha parte real da enerxía final que emerxerá en Europa. As da República Checa será case certamente parte do que o poder final.

A Biblia, en Apocalipse 17, está claro que os europeos aínda terá que reorganizar no futuro:

12 "E os dez cornos que viches son dez reis, que aínda non recibiron o reino, como aínda, pero recibirán autoridade, durante unha hora como reis, coa besta. 13 Estes teñen un mesmo intento, e entregarán o seu poder e autoridade á besta. (Apocalipse 17: 12-13)

Pasos no sentido de que isto ocorre están continuando como nós, na igrexa viva de Deus fai moito ensinoulle e haberá solavancos na estrada e problemas (gran axitación civil, ou peor, pode ocorrer).

Por suposto, a Biblia é clara que o poder final Besta Europea non vai realmente ser altamente unificado, xa que vai ser basicamente unha combinación de forte e feble, ou como a Biblia di máis literalmente, ferro e de barro:

41 ao que viches dos pés e dos dedos, en parte de barro de oleiro, e en parte de ferro, que será un reino dividido; aínda a forza do ferro deben estar nel, así como viu o ferro mesturado con barro de lodo. 42 E como os dedos dos pés eran en parte de ferro e en parte de barro, así o reino será parte forte e parte fráxil. 43 Como viu ferro mesturado con barro de cerámica, van mesturar coa semente de homes; pero eles non adhiren unhas ás outras, así como o ferro non se mestura coa arxila. (Daniel 2: 41-43)

Segundo a profecía bíblica, unha potencia europea, a pesar da súa fraxilidade, está destinado a ser temporalmente a forza máis dominante no mundo, en definitiva, conquistar as nacións anglo de descendentes (é Estados Unidos e os seus anglo-aliados como o Reino Unido, que ten a máis forte fortalezas de Daniel 11:39), e máis tarde chegou ao fin (Daniel 11:45).

Pero antes de ser destruído (Daniel 11: 21-44), o poder final Besta debe unirse e chegar ao lugar onde ten gran influencia económica. O anuncio de hoxe á noite é outro sinal de que Europa ten a intención de avanzar nesa dirección (aínda que probablemente vai ter máis problemas antes de que el é o poder Besta final).

Algúns artigos de interese posiblemente relacionadas poden incluír:

Europa, a Besta, e Apocalipse Onde Europa conseguir o seu nome? O que pode Europa ten que ver co libro da Apocalipse? E sobre a "Besta"? Usando a Torre de Babel e imaxes "besta" suxire que non está preocupado polo seu papel como parte do futuro profecía Babilonia de Biblia.
Quen é o Rei do Norte? Hai un? Non profecías bíblicas e católicos romanos apuntar ao mesmo líder? Debe seguir? Quen será o rei do Norte discutidos en Daniel 11? É un ataque nuclear profetizada ocorrer cos pobos de lingua Inglés de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia e Nova Celandia? Cando é que os 1335 días, 1290 días e 1260 días (tempo, tempos e metade dun tempo) de Daniel 12 comezar? O que debe pasar antes de que a Gran Tribulação?
Pode Baron alemán Karl-Theodor zu Guttenberg facer o Rei do Norte? É o ministro de Defensa alemán un para asistir? Que Católica, bizantinos e profecías bíblicas suxiren?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os americanos, canadenses, Inglés, escoceses, galeses, os australianos, anglo-holandeses (non) Africanos do sur, e Neo-zelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que acontecerá coa Xerusalén e os xudeus en Israel? Será que Deus vai castigar os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outros países anglo? Por que Deus podería permitir que sexan castigados en primeiro lugar?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e ten persoas levados como escravos? Será que as terras de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? E sobre Xerusalén? O que a profecía Biblia ensina? Hai profecías non bíblicas que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar con as terras e as persoas?
Canadá en Profecía :? O que fai a Profecía Bíblica Católica Prophecy, e outras previsións indican sobre o Futuro de Canadá Existen profecías que suxiren a implicación co Canadá. E moitos non son positivos sobre o seu futuro.
Quen é o Rei do Occidente? Por que non hai-End Tempo Rei Occidental en Profecía Bíblica? É Estados Unidos, o Rei do Oeste?

Filipinas Considerando lazos máis estreitos militares a EEUU novo

Luns, 30 de xaneiro, 2012


Mount Apo en Mindanao, Filipinas

COGwriter

Filipinas está a pensar en entrar nun acordo militar máis estreita con EEUU:

Filipinas Pesa un aumento da presenza militar estadounidense
30 de xaneiro de 2012
Estados Unidos e as Filipinas están discutindo reforzar os lazos militares, en parte como resposta á crecente afirmación de China na rexión de Asia-Pacífico. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Algúns artigos de interese posiblemente relacionadas poden incluír:

Islands and Bible Prophecy What's ahead for islands? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asia en Profecía que está á fronte para a Asia? Who are the “Kings of the East”? O que acontecerá con case todos os chineses, rusos, indios e outros de Asia? China en profecía, onde? Quen ten o exército 200.000.000 home relacionado co Armageddon?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que acontecerá coa Xerusalén e os xudeus en Israel? Será que Deus vai castigar os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outros países anglo? Por que Deus podería permitir que sexan castigados en primeiro lugar?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Consider, therefore, whether those who teach such things can possibly live indifferently, and be commingled in unlawful intercourse, or, most impious of all, eat human flesh, especially when we are forbidden so much as to witness shows of gladiators, lest we become partakers and abettors of murders . But neither may we see the other spectacles, lest our eyes and ears be defiled , participating in the utterances there sung. (Theophilus of Antioch. To Autolycus, Book III, Chapter XV. Translated by Marcus Dods, AM Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

So, true Christians did not believe that they were to watch the violent sports so popular in the second century.

Tatian, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

E para estes as testemuñas tomar os seus lugares, e os boxeadores reunirse nun único combate, por ningunha razón, nin calquera descender á área para socorrer. Facer estas exposicións como estes redundará no seu crédito? O que é o primeiro entre vós colecciona unha lexión de asasinos manchadas de sangue, que inclúen a mantelos; e eses bandidos son enviados por el, e montar o espectáculo para ser xuíces, en parte, da maldade do contratista, e en parte do que dos homes que se envolven no combate. E que perde a exposición asasina se entristece, porque non estaba condenado a ser un espectador de actos perversos e impíos e abominables (Taciano. Traducido por Enderezo JE Ryland. De Taciano aos gregos, Capítulo XXIII. Extraído de Padres Ante-Nicea, volume 2. Editado por Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Atenágoras, un apologista cristián professo, escribiu preto de 170 AD:

O home de mente sa, polo tanto, vai afirmar, como tal, é o noso carácter, que somos asasinos? ...

Quen non contar entre as cousas de maior interese as competicións de gladiadores e animais salvaxes, especialmente aquelas que se dan por ti? Pero tendo en conta que ver un home condenado a morte é o mesmo que matalo, abjurei tales espectáculos (Atenágoras. Un chamamento para os cristiáns, Capítulo XXXV. Traducido por BP Pratten. Extraído de Padres Ante-Nicea, Volume 2 . Editado por Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Aínda hoxe, moitos cristiáns entender que asistir a eventos brutais coa intención de causar dano físico, como o boxeo real, é axeitado.

Teña en conta que esta é tamén a posición do teólogo católico terceiro século e bispo Hipólito, que tamén engade varias ocupacións para os que rexeitan un de ser un seguidor de Cristo:

16: 6 Un cocheiro, do mesmo xeito, é aquel que toma parte nos xogos, ou o que vai para os xogos, el deixará ou será rexeitado 7 Se alguén é un gladiador, ou aquel que ensina os entre os gladiadores how. para loitar, ou un cazador que está na fera mostra na área, ou un funcionario público que está a preocupar espectáculos de gladiadores, ou que cesará, ou será rexeitado. 8 Se alguén é un sacerdote de ídolos, ou un atendente de ídolos, el cesa ou será rexeitado. 9 Un home militar na autoridade non debe realizar homes. Se é ordenado, non deben realizalo. Nin debe prestar xuramento militar. Se rexeitar, será rexeitado. 10 Se alguén é un gobernador militar, ou o gobernante dunha cidade que usa o vermello, el cesa ou será rexeitado. 11 O catecúmeno ou fieis que quere facer un soldado é ser rexeitado, xa que despreza Deus. (Hipólito. A Tradición Apostólica de Hipólito de Roma. A partir do traballo de Bernard botte (La Tradición Apostolique. Sources chrétiennes, 11 bis. París, Editions du Cerf, 1984) e de Gregory Dix (O Tratado sobre a Tradición Apostólica de San Hipólito de Roma, bispo e mártir Londres :. Alban Press, 1992), traducido por Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viron 08/06/09)

Así, os que profesaban Cristo no segundo e terceiro século xeralmente non sentimos que ver ou participar en deportes violentos era apropiado.

En tempos máis recentes, o falecido Herbert W. Armstrong escribiu:

A hostilidade contra o outro é pecado ... Boxeo no Ambassador College está definitivamente prohibido. Deus non creou o cerebro humano e cabeza para ser atacada e bateu sen sentido por un antagonista.

Onde queira que un xogo en deportes implica antagonistas-en actitude hostil para prexudicar o outro e / ou de "incorporarse" dende o outro, para obter o mellor dos outros, a continuación, unha actitude prexudicial, Satânico eo mal entra, eo deporte é o mal, non é bo…

Football (fútbol americano) é un deporte de contacto corpo-violenta. Moitas veces, vai con unha actitude de hostilidade e é perigoso e está chea de lesión física. (Plain Truth, xullo-agosto de 1984)

"O amor non fai mal ó seguinte" (Romanos 13: 9), pero o que deportes violentos, como o fútbol americano e boxeo facer? Son os que participan veciños para os cristiáns? As persoas deben ser encoraxados a participar en accións violentas que son probados para danar?

This is something that Christians, and others, should think about.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionadas poden incluír:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? O que a Biblia e os primeiros escritos mostran? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Servizo Militar e as Igrexas de Deus :? Os cristiáns reais Participar Carnal Guerra Aquí están as perspectivas actuais e históricos sobre un tema que mostran as crenzas da igrexa verdadeira sobre a participación militar. A guerra é adecuada para os cristiáns?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Si.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Si.

Mentres eu estou artigos con moitas escrituras sobre este asunto (ver, por exemplo, Universal oferta de salvación: hai centos de versículos da Biblia Apoiar a Doutrina da Verdade Apocatastasis), imos comezar con unha segunda interpretación século de Isaías por Irineu para amosar o que parecía ser do coñecemento común nos días non moito tempo despois da morte do último dos apóstolos orixinais:

Agora que as promesas non foron anunciados para os profetas e os pais sos, pero para as Igrexas unidas para estes das nacións que tamén as palabras espírito "as illas" (ambos porque son establecidas no medio da turbulencia, sofren o tempestade de blasfemias, existir como un porto de seguridade para aqueles en perigo, e son o refuxio dos que aman a altura [do ceo], e esforzo para evitar Bythus, é dicir, a profundidade de erro), Xeremías declara así: " oín a palabra do Señor, vós, nacións, e anunciádeas a nas illas afastadas; dicides, que o Señor vos espallará Israel, El congregará eo gardará, como unha alimentación do seu rabaño de ovellas ...

E unha vez que el di o mesmo: "Velaquí, farei de Xerusalén unha alegría, e meu pobo [a alegría]; para a voz de choro non máis se escoitará nela nin voz de clamor. Tamén hai alí non haberá ningún inmaturo [un], nin vello que non cumprir o seu tempo: para a mocidade deben de cen anos; eo pecador morrerá de cen anos de idade, aínda será maldito. E edificarão casas, e nelas habitarán a si mesmos; e plantarão viñas, e comerán o froito delas si mesmos, e non beberá viño. E non se construír, e outros habitan; nin deben preparar a viña, e outros comen. Porque, así como os días da árbore da vida deben ser os días das persoas en ti; para as obras das súas mans deben soportar "(haereses Irineu. Adversus, Libro V, capítulo 34, Versos 2-3,4. Extraído do Ante-Nicene Fathers, Volume 1. Editado por Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 . Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Outros, como Orígenes de Alexandria, tamén escribiu que Deus tiña un plan para ofrecer a salvación a todos.

Moitos estudiosos católicos e protestantes afirman que Orígenes foi un dos maiores dos escritores teolóxicos iniciais (el viviu de preto de 185-232 AD). O Papa Bento XVI eloxiou publicamente Orígenes.

O historiador protestante observou KS Latourette escribiu que Orígenes "era, en realidade, unha das maiores mentes cristiás." E mentres eu non podo concordar con iso, é interesante notar que Latourette observou:

Orígenes ensinou que en definitiva, todos os espíritos que se afastaron de Deus serán restaurados á plena harmonía con El. Isto só pode ocorrer coa súa colaboración para que eles teñen a liberdade de aceptar ou rexeitar a redención realizada en Cristo. Antes da restauración completa sufrirán castigo, pero que o castigo pretende ser educativa, para purgar a eles das imperfeccións traídas polo seu pecado. Despois do remate da idade presente eo seu mundo outra idade virá, entón Orígenes cre no que naceron de novo vai seguir crecendo e os impenitentes, será dada unha oportunidade para a conversión (Latourette KS A History of Christianity, Volume 1, primórdios ata 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Orígenes estaba preto, en que non todos se arrepentir, porque tamén haberá aqueles creados con "desprezo eterno" (Daniel 12: 2, KJV), o que significa que os que non sería propiamente arrepentir non recibirá-salvación, pero nós, no Vivo Igrexa de Deus considera-los a ser unha pequena minoría. Pero Orígenes foi correcto que isto só ocorrerá coa colaboración das persoas actualmente non gardados.

Aquí están algunhas citas directamente de Origen:

... O bo padre non enteiramente deserta quen se afastaron Del (Orígenes. Comentario ao Evanxeo de Xoán (Libro I). Extraído do Ante-Nicene Fathers, Volume 9 Editado por Allan Menzies, DD American Edition, 1896 e 1897. Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Hai que ter en conta, con todo, que certos seres que caeron lonxe do que un inicio de que falamos, afundir a unha profundidade de indignidade e maldade como para ser considerado totalmente indignos de que a formación e instrución pola que a raza humana, mentres que na carne, son adestrados e instruídos coa asistencia dos poderes celestiais; e continuar, ao contrario, nun estado de inimizade e oposición aos que están a recibir esta instrución e ensino. E, polo tanto, é que toda esta vida mortal está chea de loitas e probas, causada pola oposición e inimizade dos que caeron dunha mellor condición sen a todos ollar cara atrás, e que son chamados diaño e os seus anxos, eo outras ordes do mal, que o apóstolo clasificados entre os poderes opostos. Pero se algunha desas ordes que actúan baixo o goberno do diaño, e obedecer as súas ordes perversas, vai nun mundo futuro, pode converter para a xustiza pola súa posesión na facultade de liberdade de vontade, ou se a maldade persistente e inveterado se pode cambiar polo poder do hábito na natureza, é un resultado que vostede mesmo, lector, pode acordar, nin nos presentes mundos que son vistos e temporais, nin aqueles que son invisibles e son eternos, esa parte é que difiren totalmente de a unidade final e adecuación das cousas (Orígenes. De Principiis, Libro I, capítulo 6, versículo 3).

... E así, a través dos numerosos e incontables ordes de seres progresistas que están a ser reconciliados con Deus dun estado de inimizade, a última inimigo é finalmente alcanzado, que se chama de morte, para que tamén pode ser destruído, e deixará de ser unha inimigo. Cando, por tanto, as almas racionais deben ser restaurado a unha condición deste tipo, así que a natureza de este noso corpo vai sufrir un cambio para a gloria dun corpo espiritual. Para tal como a vemos a non ser o caso con naturezas racionais, que algúns deles teñen vivido nunha condición de degradación debido a seus pecados, mentres que outros foron chamados para un estado de felicidade por conta dos seus méritos; pero como vemos esas mesmas almas que anteriormente foran pecador, asistida, despois da súa conversión e reconciliación con Deus, a un estado de felicidade (Orígenes. De Principiis, Libro III, capítulo 6, versículo 6).

Mentres nós en LCG non estaba palabra la exactamente desa forma, estas citas mostran que a idea de que Deus ten un plan que dará ao impenitente unha oportunidade tras esta idade actual non é un concepto novo.

En realidade, a doutrina do purgatorio desenvolvida entre católicos latinos despois que eles comezaron a condenar seguro de ideas de Orígenes, o século VI. Cando isto aconteceu ensinanzas relacionados coa oferta de salvación para todos (coñecido como apocatastasis) foron tamén un pouco condenado. Con todo, este deixou unha lagoa na teoloxía romana ea idea de purgatorio entón desenvolvido.

A Igrexa Grega (agora coñecida como a Ortodoxa Oriental), con todo, nunca o fixo aceptar a idea Latina do purgatorio e aínda hoxe ten moitos que cren que Deus ten algún tipo de plan para ofrecer a salvación para os que non intencionalmente rexeitar a salvación.

A Enciclopedia Católica propio admite que os primeiros cristiáns non ensinar seu concepto actual da súa doutrina do purgatorio:

Some stress too has been laid upon the objection that the ancient Christians had no clear conception of purgatory , and that they thought that the souls departed remained in uncertainty of salvation to the last day…There are several passages in the New Testament that point to a process of purification after death. Thus, Jesus Christ declares (Matthew 12:32): “And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

“all flesh shall see the salvation of God” (Luke 3:6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Será que todas as cousas boas ser restaurado? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Esperanza de Salvación: Como a Igrexa viva de Deus difiren da maioría dos protestantes Como a igrexa viva de Deus difire do groso da poboación / protestantes tradicionais, é quizais a pregunta que me fan máis por aqueles sen un fondo Igrexa de Deus.
A Igrexa aínda que tentar colocar a súa prioridade máxima na proclamación do Evanxeo ou fixo Herbert W. Armstrong Cambiar prioridade para o traballo? Algúns din que a Igrexa debería se alimentan principalmente o rabaño agora que é o que Herbert W. Armstrong diría. É iso o que dixo? É iso o que a Biblia di? Que Paul e Herbert W. Armstrong esperar evangelistas?
Cal é o pecado imperdoable? ¿Que é iso? Pode se arrepentir? Vostede sabe o que é e como evite-la?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

Como Xesús dixo:

37 E o que eu vos digo, digo a todos: Vigiai! (Marcos 13: 36-37)

Algúns artigos de interese posiblemente relacionadas poden incluír:

Pode a Gran Tribulação comezar en 2011 ou 2012? Pode a Gran Tribulação comezar hoxe? What is the “beginning of sorrows”? Cando é o máis antigo que a Gran Tribulação pode comezar? What is the Day of the Lord?
Preparación Física Escrituras para os cristiáns. Todos sabemos que as Profecías bíblicas fames. Temos que facer algo?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
O Evanxeo do Reino de Deus foi a énfase de Xesús e da Igrexa Primitiva Sabía que? Vostede sabe mesmo o que o evanxeo do reino é todo isto? A verdadeira relixión debe ser baseada no verdadeiro evanxeo.
A igrexa primitiva Ensine Millenarianism? Foi o milenio (ás veces chamado chiliasm) ensinado polos primeiros cristiáns? Who condemned it. Será que Xesús literalmente reinar por 1000 anos sobre a terra? Este tempo próximo?
Será que Deus ten un plan de 6.000 anos? What Year Does the 6,000 Years End? Was a 6000 year time allowed for humans to rule followed by a literal thousand year reign of Christ on Earth taught by the early Christians? O ano pode os seis mil anos de goberno humano acabar? Cando Xesús volverá? 2018 or 2019?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os americanos, canadenses, británicos, escoceses, galeses, australianos, surafricanos anglo-e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer cos xudeus en Israel? Será que Deus vai castigar os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outros países anglo? Por que Deus podería permitir que sexan castigados en primeiro lugar?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e ten persoas levados como escravos? Será que as terras de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? O que a profecía Biblia ensina? Hai profecías non bíblicas que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar con as terras e as persoas?
Profecías de Obama? Oito razóns polas que Obama é apocalíptico e oito razóns polas que Obama non é o Anticristo. Este inclúe moitas profecías bíblicas e non-bíblicas, de todo o mundo, que parecen discutir Barack Obama. Será que Nostradamus prever Obama manexar o Anticristo? Obama pode definir o escenario para os reis do Norte e do Sur como polo menos unha profecía xiíta suxire? Este é o artigo máis longo e máis completo da páxina en profecías Barack Obama. Ler o seu e decidir por si mesmo se o presidente Obama parece estar cumprindo diversas profecías.
Barack Obama, Profecía, ea destrución dos Estados Unidos Algúns afirman que Obama é o "fillo de Kenia", profetizou, baseado en unha escrita inicio do século 20.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? Existen profecías que suxiren a implicación co Canadá. E moitos non son positivos sobre o seu futuro.
Quen é o Rei do Occidente? Por que non hai-End Tempo Rei Occidental en Profecía Bíblica? Is the United States the King of the West? Se é así, o que iso realmente significa para os Estados Unidos e os seus aliados Anglo.
Tony Blair é Apocalyptic? O ex primeiro ministro británico converteuse ao catolicismo pouco despois de deixar o seu escritorio e foi activa nos asuntos europeos. Que papel pode xogar?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Di o Señor. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionadas poden incluír:

O mundo árabe Na Biblia, Historia e Profecía A Biblia discute as orixes do mundo árabe e discute o Oriente Medio en profecía. O que está á fronte para o Oriente Medio e os que seguen o Islam? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Existe un futuro Rei do Sur? Algúns non cren máis hai que haber. Pode Exipto, Islam, Irán, árabes, ou Etiopía estar implicado? El o Imam Mahdi é? O que a Biblia di?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Sábado, 28 de xaneiro, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
Os eventos mundiais, con todo, están aliñados coa profecía bíblica debidamente comprendido. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Algúns artigos de interese relacionados poden incluír o seguinte:

Pode a Gran Tribulação comezar en 2012, 2013, ou 2014? Pode a Gran Tribulação comezar hoxe? Que pasa antes no "principio das dores"? Que pasa na gran Tribulação eo Día do Señor? Cando é o máis antigo que a Gran Tribulação pode comezar? What is the Day of the Lord?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? What will it bring and when?
Algo fin do calendario maia 2012-2012 Poder significa? Existen previsións calendario maia para o cambio en 2012? Os cambios foron séculos previstos polos Hopi nativos americanos. Fai maia / profecías Hindú / Hopi / Budista / New Age / Nostradamus teñen ningún valor aquí? Por que Satanás ten inspirado esa data? O códice Dresden mostran a destrución da Terra polo diluvio? Pode a gran tribulação comezar antes de 2012? Como pode estar implicada Obama en 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). Este enlace tamén vídeos de YouTube. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Quen compra o libro no www.thesecretsect.com web recibir un informe de bonos longa documentar eventos mundiais que aliñados co libro.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr Thiel en deutscher Sprache. 2012 und das geheimen der Auftreten Sekte (alemán Kindle Edition)
2012 EO Surgimento da Seita Secreta (Portugués Edition) 2012 Libro do Dr Thiel en portugués. Este Libro documenta e Explica centos de profecías. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 EO Surgimento da Seita Secreta (Edición portugués do Brasil) 2012 Libro do Dr Thiel. Edição em português do Brasil. Este Libro documenta e Explica centos de profecías. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Sábado, 28 de xaneiro, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Agora que creron que entramos no descanso, como Deus dixo: "Entón eu dixo baixo xuramento na miña ira: 'Nunca entrarán no meu descanso.'" E aínda o seu traballo fose completado desde a creación do mundo. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; para calquera que entrou no descanso de Deus, tamén descansa do seu propio traballo, así como Deus das súas. Imos, polo tanto, facer todos os esforzos para entrar naquel descanso, para que ninguén caia, seguindo o seu exemplo de desobediencia (Hebreos 4: 3-6,9-11, NVI).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; pois estaba correndo para estar en Xerusalén, se é posible, no Día de Pentecostés (Actos 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

Os días dos pans ázimos Paul, descendendo do Galácia, chegou en Asia, tendo en conta o repouso entre os fieis de Esmirna para ser un gran refresco en Cristo Xesús despois da súa labuta grave, e despois coa intención de partir para Xerusalén. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. Estes son os de quen fai mención ao escribir a Timoteo, dicindo; a fe non finxida que en ti hai, a cal habitou primeiro na túa avoa Loide e túa nai Eunice, onde descubrimos que Strataeas era un irmán de Timoteo. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; como que debían máis seguro para celebralo durante os días dos pans ázimos, pero mantendo firme o novo misterio da Paixón e Resurrección. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Algúns artigos de interese posiblemente relacionadas poden incluír:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Is this true? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Foron os Dez Mandamentos, cravado na cruz? Algúns dixeron iso. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
The Ten Commandments Reflect Love, Breaking them is Evil Some feel that the ten commandments are a burden. Isto é o que Xesús, Galicia, Pedro, Santiago e Xoán ensinou?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
A historia do cristianismo primitivo Vostede está en conta que o que a maioría da xente cre que non é o que realmente aconteceu coa verdadeira igrexa cristiá? Vostede sabe onde a igrexa primitiva foi baseado? Do you know what were the doctrines of the early church? Is your faith really based upon the truth or compromise?