Arquivo para xaneiro de 2012

Un voto cristián?

Martes - Venres, Xaneiro 31, 2012

COGwriter

Catro homes do Partido Republicano aínda está un pouco parado na súa procura para derrocar ao presidente Obama e conseguir o seu traballo.

Hai dous católicos , un mórmon , e un Batista correndo para o nomeamento republicana, a fin de executar contra dabondo irreligiosa demócrata Barack Obama (que tamén reclama a fe cristiá).

Deben os cristiáns verdadeiros votar?

Se a democracia era para ser sancionado na Biblia para os cristiáns, certamente sería sancionada no Novo Testamento. Prácticas democráticas gregas e romanas foron amplamente coñecido entón. A democracia non é unha invención americana (nin é unha forma republicana de goberno).

No Novo Testamento lemos sobre apóstolos nomeamento de Xesús. Paulo escribe que Deus en primeiro lugar nomea apóstolos, en segundo profeta, etc. para a edificación do corpo de Cristo (Efesios 4: 11,12).

Cando Judas precisaba ser substituído (tras a traizón de Xesús eo seu suicidio), os apóstolos non ten unha elección, eles seguiron o exemplo bíblico de buscar a vontade de Deus:

Ti, ó Señor, que coñece os corazóns de todos, mostra cal destes dous tes escollido ... E lanzaron os seus lotes. (Actos 1: 24,26).

Teña en conta os apóstolos non decide que eles estaban cualificados para ver o corazón dunha persoa.

Algúns escribiron que varias formas de democracia son agora aceptables porque cren que certas escrituras no libro de Actos que implican. Os versos principais parecen ser na historia de Actos 15. En Actos 15 moitos dos apóstolos e os anciáns reuníronse para discutir a circuncisión e xentís crentes. Unha multitude de conselleiros foi usado para discutir o asunto. Algúns pensan que o uso de consello é indicativo de democracia. Con todo, o feito de que unha multitude de conselleiros foi utilizado non cambia forma de goberno de Deus. No Antigo Testamento, lemos que non só ten Deus sempre animou esta práctica (Pv 11:14), tamén lemos que o propio Deus que nela se empeñan (II Crónicas 18; 18-21); así, o feito de que algúns dos líderes da Igrexa seguiron esta práctica só mostra que as prácticas gobernamentais de Deus do Antigo Testamento eran para ser continuado.

É interesante notar algo máis mencionado no libro de Actos,

"E agora digo a vostede, manter lonxe destes homes e deixade os; porque, se este consello é esta obra é de homes, el virá para nada; pero se é de Deus, non pode derrubar-lo para que non pode atopar ata combatendo contra Deus "(Actos 5: 38-39)

T mangueira que votar nas eleccións mundanos aparentemente cren que saben os aspectos do plan de Deus, que non hai ningunha forma humana poderían saber. Con todo, ollar para o que Deus dixo a Samuel, un claramente chamado e elixido por Deus, cando Samuel cría que sabía quen debería ser o seguinte rei de Israel,

Así foi, cando eles chegaron, que mirou para Eliabe e dixo: "Certamente o unxido do Señor está diante del." Pero o Señor dixo a Samuel: "Non mire para o seu aspecto, nin para a grandeza da súa estatura, porque eu telo rexeitado. Por que o Señor non ve como ve o home; O home ve o exterior, porén o Señor mira para o corazón "(1 Sam 16: 6-7).

Tamén é interesante entender que moitos que cren que as sancións democracia do Novo Testamento tamén cren que o futuro de Deus no poder do goberno (no Reino de Deus) non será unha democracia.

Xesús dixo aos apóstolos que serían gobernantes sobre as doce tribos de Israel no seu reino (Lucas 22:30). Xesús escolleu os discípulos, eles non conseguiron os seus cargos desde calquera forma de democracia (Xoán 15:16; 6:70). Deus, non o home, escolleu David para ser rei sobre Israel orixinalmente (Actos 13:22) e tamén o escolleu para ser rei sobre todo o Israel no mundo adiante (Jer 30: 9).

De feito, Xesús dixo que Deus Pai ten reservado que terá certas posicións de autoridade no Reino de Deus (Mat 20:23). As recompensas do reino será de Xesús para dar (Ap 22:12); eles non van ser para as persoas tomaren para ti.

A democracia non será o xeito de Deus de goberno no seu reino.

Por que?

Un dos moitos problemas da votación é que ningún ser humano pensa do xeito que Deus fai.

"Porque os meus pensamentos non son os vosos pensamentos, nin os vosos vieiros os meus camiños, di o Señor (Is 55: 8).

Cando Xesús estaba na Terra, proclamou o evanxeo do reino de Deus e dixo ás persoas que se arrepintan (Marcos 1: 14-15). Xesús negouse a participar, mesmo nas decisións gobernamentais máis elementais, mentres estaba na terra (Lucas 12: 13-14).

Aínda Xesús ensinou que estabamos a pagar impostos (Mat 22: 17-21), Tamén ensinou que o seu reino non era deste mundo (Xoán 18:36). Xesús ensinou os seus discípulos a ir ao mundo e pregai o evanxeo a todos (Mat 28: 19,20). Xesús dixo que os seus discípulos debían estar no mundo, pero non del (Xoán 17:16).

O apóstolo Pedro comprendeu claramente iso. El escribiu que formar parte do pobo de Deus formou parte dunha nación santa (I Pedro 2: 9). O apóstolo Paulo escribiu que o mundo presente era malo (Gl 1: 4). A Biblia advirte sobre as consecuencias de ser parte de sistemas do mundo e os seus gobernos e dinos para saír dela e ser separado (Ap 18: 2-5).

Olle o que a Biblia ensina que terá lugar nos últimos días e que os cristiáns deben facer sobre iso,

Pero sabe diso, que nos últimos días sobrevirão tempos trabalhosos: Pois os homes serán amantes de si mesmos, amantes do diñeiro, presunçoso, soberbios, blasfemos, desobedientes a pais e nais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacables, calumniadores, sen autodomínio , crueis, inimigos do ben, traidores, atrevidos, orgullosos, máis amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparencia de piedade, pero negando o seu poder. E a partir de tales persoas afástanse! (2 Timoteo 3: 1-5).

Teña en conta que a palabra de Deus non fomentar a votación como a solución.

Paulo dixo que os cristiáns deben ser embaixadores de Cristo (II Corintios 5:20). Embaixadores miúdo viven en nacións estranxeiras, algunhas das cales son claramente hostís ás súas crenzas. Embaixadores, que viven noutras sociedades, non se implica na política das sociedades en que viven. Hai un tempo para o pobo de Deus para asumir os gobernos deste mundo, pero que aínda non é (Xoán 18:36 , Dan 7: 17-18). Será logo a segunda vinda de Xesús (I Ts 4:16, Ap 11:15).

Para os cristiáns, Pedro escribiu:

Pero vós sodes a xeración elixida, o sacerdocio real, nación santa, pobo exclusivo de Deus, para que poidades declarar as virtudes daquel que vos chamou das tebras para a súa marabillosa luz. Xa que non erades pobo, pero agora sodes pobo de Deus; xa que non recibiran misericordia, pero agora que recibiu misericordia. Caros amigos, pídolle, como estranxeiros e peregrinos no mundo, absterse de desexos pecaminosos, que combaten contra a alma. Vivir tan boas vidas entre os pagáns que, a pesar de acusalo de facer o mal, vexan as vosas boas obras, glorifiquem a Deus o día da visita. Sujeitai-vos, por amor do Señor para todas as autoridades instituídos entre os homes, tanto ao rei, como autoridade suprema, quere aos gobernadores, que son enviados por el para castigar os que fan o mal e eloxiar os que facer o correcto. Pois é vontade de Deus que, facendo o ben, fagades silenciar a ignorancia dos homes insensatos (1 Pedro 2: 9-15).

Aliens, por suposto, non votan.

Agora, a Biblia fai mención a un voto especial polo apóstolo Paulo (cando aínda era Saul, e polo tanto non convertido). Nótese o que dixo máis tarde sobre iso:

De feito, eu mesmo penso que eu teño que facer moitas cousas contra o nome de Xesús de Nazaret. Que tamén fixen en Xerusalén, e moitos dos santos eu calar a boca na prisión, recibindo autoridade dos principais sacerdotes; e cando eles foron condenados á morte, eu daba o meu voto contra eles (Actos 26: 9-10).

E mentres o anterior non é por si só unha condena xeral de todas as votacións, é a única vez que a palabra "voto" ou "voto" está na Biblia. E iso mostra que individuos, aínda relixiosamente celosos / conservadores non sempre votar correctamente e pode facer moitas cousas contra o nome de Xesús de Nazaret.

Non creo que as sancións bíblicos cristiáns votar en eleccións carnais. Nin creo que a próxima elección presidencial en Estados Unidos ou as eleccións noutros países anglo-descendencia pode producir no tipo de arrepentimento que estas nacións precisan.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

Un voto cristián? Este artigo ofrece algunhas das razóns bíblicas sobre este asunto. Será que Xesús votar para presidente / primeiro ministro? Está votando na Biblia? Este é un tema cristiáns teñen que entender.
Policarpo, Herbert W. Armstrong, e Roderick C. Meredith no Goberno da Igrexa Cara a forma de goberno que a igrexa primitiva ten? Foi xerárquica? Que forma de goberno sería unha espera ter no resto Philadelphia? A xente deciden e / ou formas de comisións, ditaduras impares, ou o mesmo tipo que o propio era Filadelfia tivo?
A igrexa primitiva Ensine milenarismo? Foi o milenio (ás veces chamado chiliasm) ensinado polos primeiros cristiáns? Quen condenou. Será que Xesús literalmente reinar por 1.000 anos sobre a terra? É este tempo preto?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os americanos, canadenses, británicos, escoceses, galeses, australianos, sur anglo-africanos e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que acontecerá cos xudeus en Israel? Será que Deus vai castigar o Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outras nacións anglo? Por que Deus pode permitir que sexan castigados en primeiro lugar?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e ten xente levados como escravos? Será que as terras dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? Que a profecía Biblia ensina? Hai profecías non bíblicas que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar coas terras e as persoas?
Profecías de Obama? Oito razóns polas que Obama é apocalíptico e oito razóns para que Obama non é o Anticristo. Este artigo inclúe moitas profecías bíblicas e non-bíblicas, de todo o mundo, que parecen discutir Barack Obama. Será que Nostradamus prever Obama manexar o Anticristo? Obama pode definir o escenario para os reis do Norte e do Sur como polo menos unha profecía xiíta suxire? Este é o artigo máis longo e máis completo da páxina en profecías Barack Obama. Léase o e decidir por si mesmo se o presidente Obama parece estar cumprindo diversas profecías.
Barack Obama, Profecía, ea destrución dos Estados Unidos Algúns afirman que Barack Obama é o "fillo do Kenia", profetizou, baseado-se unha escrita a principios do século 20.
Canadá en Profecía: O Que a Profecía Bíblica, Católica Profecía, e outras previsións indican sobre o Futuro de Canadá? Hai profecías que suxiren a implicación co Canadá. E moitos non son positivos sobre o seu futuro.
Quen é o Rei do Occidente? Por que non hai End-Time Rei do Oeste na profecía bíblica? Os Estados Unidos son o rei do Occidente? Se é así, o que iso realmente significa para EEUU e os seus aliados da Anglo.
É Tony Blair Apocalyptic? O ex primeiro ministro do Reino Unido converteuse ao catolicismo pouco despois de deixar o seu escritorio e foi activa nos asuntos europeos. Cara a un papel que pode desempeñar?

Medio x Occidente: Rusia, China, India e Opposing sancións a Irán e Siria

Martes - Venres, Xaneiro 31, 2012

COGwriter

Rusia, China e India non están cooperando co tipo de sancións da UE e de Estados Unidos quere a Irán ea Siria:

Globais "gran política do poder" retorna ao Oriente Medio

Por Peter Apps , correspondente Risco Político

LONDRES | Tue 31 de xaneiro de 2012 07:28 EST

(Reuters) - A Rusia de enviar buques de guerra para evitar a intervención estranxeira en Siria e China atraeu máis profundamente no enfrontamento do Irán con Occidente, "gran poder" a política é rapidamente volver a Oriente Medio ... Ambos teñan sinalizado intención clara de evitar calquera " cambio de réxime "intervención na Siria ; pero a implantación de Rusia do seu portaavións emblemática e escoltas para porta de Tarso de Siria este mes fixo unha gritante do que habitual liña na area ... "Cada vez que Occidente aperta a correa, Beijing tranquilamente aproveita o descanso", di Thomas Barnett, un ex estratega para a Mariña estadounidense ...

Washington Post 31 de xaneiro de 2012 en Mumbai, India - A India uniuse a China en dicir que non vai cortar as importacións de petróleo de Irán, a pesar das novas sancións duras americanas e europeas que teñan como obxectivo presionar Teherán sobre o seu programa nuclear.
Por Steve Gutterman | Moscova (Reuters) - Un diplomático ruso Senior dixo martes que o impulso para a adopción dun proxecto occidental-árabe do Consello de Seguridade da ONU ... Rusia e China vetaron unha resolución europea sobre a Siria redactada en outubro.

Oposición siria: Rusia, Irán arriscar as relacións co futuro de Siria

Ynetnews - 31 de xaneiro de 2012

Membro da oposición siria Fahed Al Masri dixo a unha radio libanesa que os esforzos de Rusia e Irán están a facer, a fin de salvar o réxime do presidente Assad será reflectido no futuro das relacións dos países con Siria. "A Rusia vai perder a súa última posición en Oriente Medio e en Siria ", dixo, engadindo que, se Moscova continúa a opor-se a posición da comunidade internacional sobre a Siria ...

Así, os tres xeograficamente maiores potencias do Oriente están asumindo posicións en contraste co Occidente. A Biblia, en definitiva indica que unha confederación Eurasian aparentemente liderada por Rusia vai asumir o poder remanescente do Oeste (que na época será liderada polo rei europeo do Norte). E a China ea India parecen estar profetizou para apoiar a confederación liderada polo ruso.

Pero iso será máis tarde, pouco antes do retorno de Xesús Cristo (Apocalipse 09:16; 16: 12-16).

Neste momento, o Oriente está xogando un xogo perigoso que é probable que perder, polo menos nun sentido diplomático.

Non importa o que os seus intereses económicos son, nin a Rusia nin a India queren un poder islámico a levantarse. E, desafiando as sancións de Occidente, quizais estas nacións consideran que a división do mundo islámico en Irán e Siria, o resto das nacións árabes, as nacións turcas, Paquistán, Afganistán e Indonesia que esa división impedirá unha potencia mundial islámica de levantarse .

Se eles cren que, están en erro.

Un poder islámico (o Rei do Sur da profecía bíblica), aparentemente conducido por un poder árabe, se levantará. Ao apoiar a Siria como foi, a Rusia vai alien o mundo árabe (a Liga Árabe está a apoiar o Occidente en relación á Siria e non é un fan particular de Irán). Siria non seguirá como está e Irán pode ser neutralizado, polo menos ata certo punto.

Que os tres poderes orientais son en facer esencia está dicindo ao mundo árabe que é mellor para cooperar cos europeos que con Rusia, China ou India. E a cooperación entre os mundos árabes e europeos é algo que vai ser feito temporalmente (Daniel 11:27; Salmo 83: 3-8).

China, en si, interesa recursos como petróleo e gústalle aproveitar de oportunidades de compra que as sancións de Occidente, por exemplo, pode proporcionar. Con todo, a China precisa dos mercados do Occidente máis do que realmente precisa petróleo iraniano. O mesmo é basicamente feito para a India.

Irán e Siria non son realmente tan importante para a Rusia, China e India que van apoia-los, non importa o que (a pesar de que haberá unha futura alianza cos persas / iranianos, pero iso é por un tempo tras o reino milenar de Cristo e é discutido en Ez 38: 1-9).

Polo tanto, a pesar de postura a partir destes tres poderes do Leste, a realidade é que o Occidente vai gañar máis influencia en Oriente Medio desde o que está a suceder agora.

Irán non vai ser o líder do Rei do Sur e todo o que sobrevive en Siria (cf. Isaías 17: 1) aparentemente vai apoiar a chegada líder árabe de Daniel 11:40. As de Rusia, China e India entendido profecía bíblica mellor eles ían entender que a súa posición actual, se cadra, debe ser modificado con respecto a Irán ea Siria.

Os interesados ​​en saber máis pode desexar estudar os seguintes artigos:

Russia: Its Origins and Prophesied Future Russia in prophecy. Onde é que os rusos veñen? E como aqueles en Ucraína? O que está profetizado a Rusia e os seus aliados? Que van facer para os europeos que apoiaron a Besta ao final?
A Rusia é o Rei do Norte? Algúns afirman que é. Pero o que a Biblia ensina?
India, Its Biblical Past and Future: Any Witness? The Bible discusses the origins of those of Indian heritage and discusses some of the witness to them (including those in Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka).
China, A súa bíblica Pasado e Futuro, Parte 1: Xénese e carácteres chineses Onde é que o pobo chinés vén? Este artigo ofrece información que mostran que os pobos chineses deben ter coñecemento sobre varios relatos do Libro de Xénese ata a súa dispersión tras a Torre de Babel.
China, A súa bíblica Pasado e Futuro, Parte 2: A sábado e algunhas das Testemuña de Deus en China Cando o cristianismo primeiro a chegar á China? And is there early evidence that they observed the seventh day sabbath?
Asia en Profecía que está á fronte para a Asia? Quen son os "Reis de Oriente"? O que vai ocorrer con case todos os chineses, rusos, indios e outros de Asia? China en profecía, onde? Quen ten o exército 200.000.000 home relacionado ao Armagedom?
Quen é o Rei do Norte? Existe un? Non profecías bíblicas e católicos romanos apuntan ao mesmo líder? Debe ser seguido? Quen será o rei do Norte discutidos en Daniel 11? É un ataque nuclear profetizado ocorrer cos pobos de lingua Inglés de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia e Nova Celandia? Cando é que os 1.335 días, 1.290 días e 1.260 días (tempo, tempos e metade dun tempo) de Daniel 12 comeza? Cando a Biblia demostra que o colapso económico vai afectar aos Estados Unidos?
Existe un futuro Rei do Sur? Algúns non cren máis que debe ser. Pode Exipto, o Islam, Irán, os árabes, ou Etiopía estar implicado? Isto pode ser chamado rei do Mahdi? O que a Biblia di?
O mundo árabe e islámico Na Biblia, Historia e Profecía A Biblia discute as orixes do mundo árabe e discute o Oriente Medio na profecía. O que está á fronte para o Oriente Medio e os que seguen o Islam? E sobre o Imam Mahdi? O que está por vir para a Turquía, Irán, e os outros árabes non-musulmáns?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

European Union Tower of Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Só a Gran Bretaña e da República Checa negouse a asinar un pacto fiscal en marzo, que imporá sancións case automáticas aos países que violen os límites do déficit público da UE e consagran regras orzamento equilibrado en lei nacional. http://www.reuters.com/ article / 2012/01/30 / EUA-UE-cúpula-idUSTRE80S0SR20120130

Este é un paso máis para o cumprimento das profecías bíblicas relacionadas á escalada do poder final Besta Europea.

Aqueles de nós na igrexa viva de Deus hai moito tempo ensinou que o Reino Unido non sería unha parte real do poder final que van xurdir en Europa. Aqueles na República Checa será case certamente parte do que o poder final.

A Biblia, en Apocalipse 17, está claro que os europeos aínda terá que reorganizar no futuro:

12 "E os dez cornos que viches son dez reis, que aínda non recibiron o reino, como aínda, pero eles reciben autoridade para unha hora como reis, coa besta. 13 Estes teñen un mesmo intento, e entregarán o seu poder e autoridade á besta. (Apocalipse 17: 12-13)

Pasos para que isto ocorre están continuando coma nós na igrexa viva de Deus hai moito tempo ensinou-e haberá solavancos na estrada e problemas (gran axitación civil, ou peor, pode ocorrer).

Claro que a Biblia é clara que o poder final Besta Europea non vai realmente ser altamente unificada, xa que será basicamente unha combinación de fortes e débiles, ou como a Biblia di máis literalmente, ferro e arxila:

41 ao que viches dos pés e os dedos, en parte de barro de oleiro, e en parte de ferro, iso será un reino dividido; aínda a forza do ferro debe estar nel, así como viu o ferro mesturado con barro de lodo. 42 E como os dedos dos pés eran en parte de ferro e en parte de barro, para que o reino será en parte forte e en parte fráxil. 43 Como viu o ferro mesturado con barro de lodo, se misturarão coa semente de homes; pero eles non van unirse a outro, así como o ferro non se mestura co barro. (Daniel 2: 41-43)

Segundo a profecía bíblica, unha potencia europea, a pesar da súa fraxilidade, está destinado a ser temporalmente a forza máis dominante no mundo, en última instancia, conquistar as nacións anglo-descendencia (é EEUU e os seus aliados anglo-como o Reino Unido, que ten o máis forte fortalezas de Daniel 11:39), e máis tarde chegou ao fin (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

Europa, a Besta, e Apocalipse Onde é que Europa comeza o seu nome? O que pode Europa ten que ver co libro da Apocalipse? E sobre a "Besta"? Usando a Torre de Babel e imaxes "besta" suxire que non está preocupado co seu papel como parte do futuro profecía de Babilonia Biblia.
Quen é o Rei do Norte? Existe un? Non profecías bíblicas e católicos romanos apuntan ao mesmo líder? Debe ser seguido? Quen será o rei do Norte discutidos en Daniel 11? É un ataque nuclear profetizado ocorrer cos pobos de lingua Inglés de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia e Nova Celandia? Cando é que os 1.335 días, 1.290 días e 1.260 días (tempo, tempos e metade dun tempo) de Daniel 12 comeza? O que debe pasar antes da gran tribulação?
Pode alemán Barón Karl-Theodor zu Guttenberg facer o Rei do Norte? É o ministro de Defensa alemán un para asistir? What do Catholic, Byzantine, and biblical prophecies suggest?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os estadounidenses, canadenses, inglés, escoceses, galeses, australianos, anglo-holandesa (non) africanos do sur, e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? What will happen to Jerusalem and the Jews in Israel? Será que Deus vai castigar o Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outras nacións anglo? Por que Deus pode permitir que sexan castigados en primeiro lugar?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e ten xente levados como escravos? Será que as terras dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? E sobre Xerusalén? Que a profecía Biblia ensina? Hai profecías non bíblicas que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar coas terras e as persoas?
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada?
There are prophecies that suggest involvement with Canada. E moitos non son positivos sobre o seu futuro.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy?
Is the United States the King of the West?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

Illas e Profecía Bíblica O que está á fronte para as illas? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asia en Profecía que está á fronte para a Asia? Quen son os "Reis de Oriente"? O que vai ocorrer con case todos os chineses, rusos, indios e outros de Asia? China en profecía, onde? Quen ten o exército 200.000.000 home relacionado ao Armagedom?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os estadounidenses, canadenses, inglés, escoceses, galeses, australianos, anglo-holandesa (non) africanos do sur, e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? What will happen to Jerusalem and the Jews in Israel? Será que Deus vai castigar o Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outras nacións anglo? Por que Deus pode permitir que sexan castigados en primeiro lugar?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Considere-se, polo tanto, se os que ensinan esas cousas poden posiblemente vivir con indiferenza, e se mesturaren en relación ilícita, ou, o máis ímpio de todo, comer carne humana, especialmente cando somos prohibidos tanto a punto de presenciar espectáculos de gladiadores, para que non nos tornemos partícipes e cómplices de asasinatos. Pero tampouco podemos ver os outros espectáculos, para que os nosos ollos e oídos se ten contaminado, participando das declaracións alí cantadas. (Theophilus of Antioch. To Autolycus, Book III, Chapter XV. Translated by Marcus Dods, AM Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

So, true Christians did not believe that they were to watch the violent sports so popular in the second century.

Tatian, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

And for these the witnesses take their seats, and the boxers meet in single combat, for no reason whatever, nor does any one come down into the arena to succour. Do such exhibitions as these redound to your credit? He who is chief among you collects a legion of blood-stained murderers, engaging to maintain them; and these ruffians are sent forth by him, and you assemble at the spectacle to be judges, partly of the wickedness of the adjudicator, and partly of that of the men who engage in the combat. And he who misses the murderous exhibition is grieved, because he was not doomed to be a spectator of wicked and impious and abominable deeds (Tatian. Translated by JE Ryland. Tatian's Address to the Greeks, Chapter XXIII . Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Athenagoras, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

What man of sound mind, therefore, will affirm, while such is our character, that we are murderers?…

Who does not reckon among the things of greatest interest the contests of gladiators and wild beasts, especially those which are given by you? But we, deeming that to see a man put to death is much the same as killing him, have abjured such spectacles (Athenagoras. A Plea for the Christians, Chapter XXXV. Translated by BP Pratten. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Even today, many Christians realize that watching brutal events intent on causing physical harm, such as real boxing, is inappropriate.

Teña en conta que esta é tamén a posición do teólogo católico do século III e bispo Hipólito, que tamén engade varias ocupacións para aqueles que rexeitan un de ser un seguidor de Cristo:

16: 6 Un cocheiro, do mesmo xeito, é aquel que participa nos xogos, ou o que vai para os xogos, el deixará ou será rexeitado 7 Se alguén é un gladiador, ou aquel que ensina os entre os gladiadores how. para loitar, é un cazador que está na fera mostra na area, ou un funcionario público que se preocupa espectáculos de gladiadores, ou que cesará, ou que será rexeitado. 8 Se alguén é un sacerdote de ídolos, ou un atendente de ídolos, el cesará ou será rexeitado. 9 Un home militar na autoridade non debe realizar homes. Se é ordenado, el non debe leva-lo para fóra. Nin debe prestar xuramento militar. Se rexeitar, será rexeitado. 10 Se alguén é un gobernador militar, ou o gobernante dunha cidade que usa o vermello, el cesará ou será rexeitado. 11 O catecúmeno ou fiel que quere facer un soldado é ser rexeitada, xa que despreza Deus. (Hipólito. A Tradición Apostólica de Hipólito de Roma. A partir do traballo de Bernard Botte (La Tradición Apostolique. Fontes chrétiennes, 11 bis. París, Editions du Cerf, 1984) e de Gregory Dix (O Tratado sobre a Tradición Apostólica de San Hipólito de Roma, bispo e mártir Londres .: Alban Press, 1992), traducido por Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html visto 08/06/09)

Así, aqueles que profesaban Cristo no segundo e terceiro século xeralmente non sentimos que ver ou participar de deportes violentos era apropiado.

En tempos máis recentes, o falecido Herbert W. Armstrong escribiu:

A hostilidade contra o outro é pecado ... Boxeo no Ambassador College está definitivamente prohibido. Deus non creou o cerebro humano e cabeza de ser atacada e bateu sen sentido por un antagonista.

Onde queira que un xogo de deportes implica antagonistas-en actitude hostil para prexudicar o outro e / ou para "incorporarse" dende o outro, para obter o mellor do outro, entón unha actitude nociva, Satânico e do mal entra, eo deporte é o mal, non é bo ...

Football (fútbol americano) é un deporte de contacto corpo-violento. Moitas veces, vai con unha actitude de hostilidade e é perigoso e está chea de lesións corporais. (Plain Truth, xullo-agosto de 1984)

"O amor non fai mal ó seguinte" (Romanos 13: 9), pero o que deportes violentos, como o fútbol americano eo boxeo facer? Son aqueles que participan veciños para os cristiáns? As persoas deberían ser encoraxados a participar en actividades violentas, que son comprobadas para danar?

Isto é algo que os cristiáns, e outros, que pensar.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

Fútbol Americano é o mal? É o deporte máis popular en Estados Unidos algo que os cristiáns deben asistir? O que a Biblia e os primeiros escritos mostran? Esta é a primeira vez que anunciou este artigo sobre esta nova páxina e que contén non só a miña opinión, pero moitas citas que os cristiáns, así como persoas que afirman ser, debe pensar. Realmente quere saber a resposta á pregunta do título pregunta? Se non, por que non?
Servizo Militar e as Igrexas de Deus :? Os cristiáns reais Participar Carnal Guerra Aquí están as perspectivas actuais e históricos sobre un tema que mostran as crenzas da igrexa verdadeira sobre a participación militar. A guerra é apropiado para os cristiáns?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Si.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Si.

While I have articles with many scriptures on this subject (see, for example, Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis ), let's start out with a second century interpretation of Isaiah by Irenaeus to show what seemed to be common knowledge in the days not too long after the death of the last of the original apostles:

Now, that the promises were not announced to the prophets and the fathers alone, but to the Churches united to these from the nations, whom also the Spirit terms “the islands” (both because they are established in the midst of turbulence, suffer the storm of blasphemies, exist as a harbour of safety to those in peril, and are the refuge of those who love the height [of heaven], and strive to avoid Bythus, that is, the depth of error), Jeremiah thus declares: “Hear the word of the LORD, ye nations, and declare it to the isles afar off; say ye, that the LORD will scatter Israel, He will gather him, and keep him, as one feeding his flock of sheep…

E unha vez máis el di o mesmo: "Velaquí, farei de Xerusalén unha alegría, e para o meu pobo [a alegría]; para a voz de choro non máis se escoitará nela nin voz de clamor. Tampouco debe estar alí calquera inmaturo [un], nin vello que non cumprir o seu tempo: a mocidade debe ser de cen anos; eo pecador morrerá de cen anos, aínda será maldito. E edificarão casas, e as habitarán a si mesmos; e plantarão viñas, e comerán o froito deles mesmos, e non beberá viño. E non se construír, e outros habitan; nin eles deben preparar a viña, e outros comen. Porque, así como os días da árbore da vida serán os días das persoas en ti; para as obras das súas mans deben soportar "(haereses Irineu. Adversus, Libro V, capítulo 34, versículos 2-3,4. Extraído do Ante-Nicene Fathers, Volume 1. Editado por Alexander Roberts e James Donaldson. edición americana de 1885 . Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Outros, como Orígenes de Alexandria, tamén escribiu que Deus tiña un plan para ofrecer a salvación a todos.

Moitos estudiosos católicos e protestantes afirman que Orígenes foi un dos maiores dos escritores teolóxicos iniciais (que viviu en torno a 185-232 AD). O Papa Bieito XVI eloxiou publicamente Orígenes.

O historiador protestante observou KS Latourette escribiu que Orígenes "era, en realidade, unha das maiores mentes cristiás." E mentres eu non podo concordar con iso, é interesante notar que Latourette observou:

Orígenes ensinou que en definitiva, todo espíritos que se afastaron de Deus será restaurada para a plena harmonía con El. Isto só pode ocorrer coa súa colaboración, xa que teñen a liberdade de aceptar ou rexeitar a redención realizada en Cristo. Antes da restauración completa sufrirán castigo, pero o castigo que pretende ser educativa, para eliminar-los das imperfeccións traídas polos seus pecados. Tras o final da presente tempada e seu mundo outra idade chegará, así Orígenes cría, en que naceron de novo vai seguir crecendo e os impenitentes, será dada unha oportunidade para a conversión (Latourette KS A Historia do Cristianismo, volume 1, inicios ata 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Orígenes estaba preto, no que non todos se arrepentir, porque tamén haberá aqueles creados con "desprezo eterno" (Daniel 12: 2, NVI), o que significa que os que non estaba a se arrepentir adecuadamente non recibirán-salvación, pero que en vivo Igrexa de Deus considera-los como unha pequena minoría. Pero Orígenes foi correcto que isto só ocorrerá pola cooperación das persoas actualmente non gardados.

Aquí están algunhas citas directamente de Orígenes:

... O bo Pai non enteiramente deserta quen se afastaron Del (Orígenes. Comentario ao Evanxeo de Xoán (Libro I). Extraído do Ante-Nicene Fathers, Volume 9. Editado por Allan Menzies, DD American Edition, 1896 e 1897. Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Hai que ter en conta, con todo, que certos seres que caeron lonxe do que nun inicio de que falamos, ter afundido a unha profundidade de indignidade e maldade a considerarse totalmente indignos de que o adestramento e instrución pola que a raza humana, mentres que na carne, son adestrados e instruídos coa axuda dos poderes celestiais; e continuar, ao contrario, nun estado de inimizade e oposición a aqueles que están recibindo esta instrución e ensino. E, polo tanto, é que toda esta vida mortal está chea de loitas e probas, causados ​​pola oposición e inimizade dos que caeron dunha condición mellor, sen mirar para atrás en todo, e que son chamados o diaño e os seus anxos, eo outras ordes do mal, que o apóstolo clasificados entre os poderes opostos. Pero se algunha destas ordes que actúan baixo o goberno do demo, e obedecer aos seus mandamentos malos, vai nun mundo futuro, pode converter a xustiza pola súa posesión a facultade da liberdade de vontade, ou se a maldade persistente e inveterado se pode cambiar polo poder do hábito na natureza, é un resultado que ti mesmo, lector, pode aprobar, se nin nos presentes mundos que son vistos e temporais, nin naqueles que son invisibles e son eternos, esa parte é que difiren totalmente de a unidade final e adecuación das cousas (Orígenes. De Principiis, Libro I, capítulo 6, versículo 3).

... E así, a través dos numerosos e incontables ordes de seres progresistas que están a ser reconciliados con Deus dun estado de inimizade, a última inimigo é finalmente alcanzado, que se chama de morte, para que el tamén pode ser destruído, e deixará de ser un inimigo. Cando, polo tanto, todas as almas racionais debe ser restaurado a unha condición deste tipo, entón a natureza de este noso corpo vai pasar por un cambio cara á gloria dun corpo espiritual. Porque, así como o vemos a non ser o caso de naturezas racionais, que algúns deles viviron nunha condición de degradación debido aos seus pecados, mentres que outros foron chamados a un estado de felicidade por conta dos seus méritos; pero como vemos esas mesmas almas que foran pecador, asistida, tras a súa conversión e reconciliación con Deus, a un estado de felicidade (Orígenes. De Principiis, Libro III, Capítulo 6, versículo 6).

Mentres nós nos LCG non estaba palabra bastante desa forma, estas citas amosan que a idea de que Deus ten un plan que lle dará o impenitente unha oportunidade ao presente século non é un concepto novo.

De feito, a doutrina do purgatorio desenvolvida entre católicos latinos despois que eles comezaron a condenar determinadas ideas de Orígenes, o século VI. Cando isto aconteceu ensinanzas relacionados coa oferta de salvación a todos (coñecido como apocatastasis) foron tamén un pouco condenado. Con todo, isto deixou un oco na teoloxía romana ea idea de purgatorio entón desenvolvido.

Os católicos gregos (agora coñecida como a Ortodoxa Oriental), con todo, nunca aceptou a idea de purgatorio Latina e aínda hoxe ten moitos que cren que Deus ten algún tipo de plan para ofrecer a salvación para os que non intencionalmente rexeitar a salvación.

A Enciclopedia Católica propio admite que os primeiros cristiáns non ensinar seu concepto actual da súa doutrina do purgatorio:

Algúns estrés tamén foi colocado sobre a obxección de que os antigos cristiáns non tiñan claro deseño do purgatorio, e que eles crían que as almas partiron permaneceu na incerteza de salvación para o último día ... Hai varias pasaxes no Novo Testamento que apuntan para unha proceso de desinfección despois da morte. Así, Xesús Cristo declara (Mateo 12:32): "E todo aquel que diga unha palabra contra o Fillo do home, iso lle será perdoado, pero aquel que falar contra o Espírito Santo, non lle será perdoado, nin na neste mundo, nin no mundo vindeiro "... (Hanna, Purgatorio. A Enciclopedia Católica).

Non, o segundo século, considerábase que o plan de Deus permitiría todo para ser ofrecido a salvación, nin neste mundo ou a idade para vir, se eles non cometeron o "pecado imperdoable" (Mateo 12:32; Marcos 10:30 ; Lucas 18:30; Actos 3: 17-21; Efesios 1:21; Hebreos 6: 4-6; cf. Mateo 10:15; 11: 22-24; Marcos 06:11; Lucas 10: 12-14) .). E o Novo Testamento é moi claro que:

"Toda a carne verá a salvación de Deus" (Lucas 3: 6).

No século XIII, o famoso teólogo católico Tomás de Aquino escribiu o seguinte:

Nada é claramente afirmado na Escritura sobre a situación do Purgatorio, nin é posible ofrecer argumentos convincentes sobre esta cuestión ...

Algúns din, porén, que segundo o dereito común o lugar do purgatorio é o lugar onde o home peca. Isto non parece probable, xa que un home pode ser castigado, á vez dos pecados cometidos en varios lugares. E outros din que segundo a lei común son castigados por riba de nós, porque están entre nós e Deus, en canto ao seu estado. Pero iso non ten importancia, xa que non son castigados por ser por riba de nós, pero para o que é o máis baixo en si, é dicir, o pecado (Aquino T. A Suma Teolóxica de Santo Tomás de Aquino, Anexo II, artigo 1. Segunda e Revisado edición, 1920. Nihil Obstat. F. Inocencio APAP, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, eneralis Vicarius. Westmonasterii. APPROBATIO Ordinis Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL e F. Leo Moore OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis angliae).

O cadro anterior revela que, aínda na Idade Media, a idea de purgatorio era claro, mesmo entre os líderes da Igrexa de Roma.

Purgatorio foi esencialmente adoptada tras certos ensinanzas asociados Orígenes foron condenados no século 6:

Desde o momento, con todo, que o anti-origenismo prevaleceu, a doutrina da apokatastasis foi definitivamente abandonado. Santo Agostiño protesta máis fortemente do que calquera outro escritor contra un erro tan contraria á doutrina da necesidade da graza ... (Batiffel, Apocatastassis. A Enciclopedia Católica).

A historia suxire que, tras apocatastasis foi condenado a mediados do século 6, algo que se asemella a conceptos modernos de purgatorio estaban sendo pronunciada polo bispo papa romano Gregorio I ao redor de 600 dC

Poida que eu deba esquecer que, aínda que Anne Emmerich afirmou ver o purgatorio, tamén afirmou ver "limbo" eo actual papa indicou que "limbo" non existe. Así, a pretensión de ver un lugar que non existe debe dicir todo o que o mesmo alegando ver algo, non significa que hai un ou outro. Non hai lugar que encaixa na descrición romano moderno do purgatorio.

A Igrexa de Deus orixinalmente ensinou apocatastasis, non purgatorio. E aínda o fai hoxe. Deus é un Deus de amor e ten un plan misericordioso de salvación, e iso inclúe a levar o evanxeo nesta idade (Nota: O "traballo curto" que Galicia fala en Romanos 9:28 ea conclusión de Mateo 24:14 probablemente debería incluír cobertura maciza noticia de que o rabaño máis fiel é ensinar Isto, naturalmente, non significa que o máis fiel debe sentir e esperar e non facer a súa parte-cf Xoán 9: .. 4; Mateo 9: 37- 38-como a prioridade de proclamar o evanxeo continúa). Por suposto, as persoas deben responder xa que aprenden, os que rexeitan a verdade está arriscando a cometer o pecado imperdoable .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Will all good things be restored? O plan de salvación de Deus tomar rebelión e cegueira espiritual en conta?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
A Igrexa aínda que tentar colocar a súa prioridade máxima na proclamación do Evanxeo ou Será que Herbert W. Armstrong Cambiar prioridade para o traballo? Algúns din que a Igrexa debería se alimentan principalmente o rabaño agora que é o que Herbert W. Armstrong diría. É iso o que dixo? É iso o que a Biblia di? Que Paul e Herbert W. Armstrong espera de evangelistas?
Cal é o pecado imperdoable? ¿Que é iso? Pode arrepentir-se? Vostede sabe o que é e como evitala?

Ocupar Oakland se fai violenta, Preto de 300 Arrested

Domingo, 29 de xaneiro, 2012

COGwriter

Preto de 300 manifestantes en 'Occupy Oakland foi detido:

29 de xaneiro de 2012

(AP) OAKLAND, Calif. - Decenas de policías mantiveron un garda nocturno en torno do Concello tras protestas de un día enteiro, que resultaron en 300 prisións. Ocupar Oakland manifestantes invadiron o edificio histórico e queimaron unha bandeira de Estados Unidos, como oficiais anteriormente usou gases lacrimóxenos para dispersar a xente tirando pedras e derrubar valos nun centro de convencións ...

O xefe de policía interino Howard Jordan dixo que preto de 300 prisións foron feitas.

"Estes manifestantes declararon a súa intención era provocar os oficiais e se involucrar en actividades ilegais e iso é o que ocorreu hoxe", dixo Santana ...

{Oakland alcalde Quan dixo} "Esta non é unha situación na que tivemos 1.000 persoas pacíficas e algunhas persoas violentas. Se ollar para o que está pasando hoxe en termos de destructing propiedade, xogando polo e cobrando a policía, é case como se eles están implorando por atención e esperando que a policía vai facer un erro. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945 / 300 presos-en-ocuparse Oakland-protestas /

Occupy Oakland protestas se fan violentos sábado manifestantes invadiron un edificio histórico e queimaron unha bandeira americana, e os oficiais dispararon gases lacrimóxenos para dispersar a xente tirando pedras e derrubar valos nunha convención center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Volver o día 9 de outubro de 2011, poño o seguinte sobre esta páxina de noticias (ver Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
Teño escrito por un longo tempo que disturbios civís e tumultos ocorrerá nos EUA e outros países anglo-descendeu ... Algúns consideran esta "Occupy" movemento simplemente unha protesta político, un novo "Tea Party", excepto á esquerda en vez do Dereito. Eu sospeito que finalmente vai facer violentos e EEUU e outros países terán que afrontar revoltas e disturbios civís, e os políticos e expertos que parecían apoiar esta será máis tarde se arrepinten.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

Como Xesús dixo:

37 E o que eu digo, digo a todos: Vigiai! (Mark 13:36-37)

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Qué é o "principio das dores"? Cando é o máis antigo que a Gran Tribulação pode comezar? Qué é o Día do Señor?
Preparación Física Escrituras para os cristiáns . Todos sabemos que as Profecías bíblicas fames. Should we do something?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
O Evanxeo do Reino de Deus foi a énfase de Xesús e da Igrexa Primitiva Sabía que? Do you even know what the gospel of the kingdom is all about? True religion should be based upon the true gospel.
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Será que Xesús literalmente reinar por 1.000 anos sobre a terra? Is this time near?
Será que Deus ten un plan de 6.000 anos? O Ano Será que a 6000 anos End? Foi unha época 6000 anos permitido para o ser humano para gobernar seguido por un reinado de mil anos literal de Cristo na Terra ensinado polos primeiros cristiáns? O ano pode os seis mil anos de dominio humano acabar? Cando Xesús vai volver? 2018 or 2019?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os americanos, canadenses, británicos, escoceses, galeses, australianos, sur anglo-africanos e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que acontecerá cos xudeus en Israel? Será que Deus vai castigar o Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outras nacións anglo? Por que Deus pode permitir que sexan castigados en primeiro lugar?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e ten xente levados como escravos? Será que as terras dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? Que a profecía Biblia ensina? Hai profecías non bíblicas que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar coas terras e as persoas?
Profecías de Obama? Oito razóns polas que Obama é apocalíptico e oito razóns para que Obama non é o Anticristo. Este artigo inclúe moitas profecías bíblicas e non-bíblicas, de todo o mundo, que parecen discutir Barack Obama. Será que Nostradamus prever Obama manexar o Anticristo? Obama pode definir o escenario para os reis do Norte e do Sur como polo menos unha profecía xiíta suxire? Este é o artigo máis longo e máis completo da páxina en profecías Barack Obama. Léase o e decidir por si mesmo se o presidente Obama parece estar cumprindo diversas profecías.
Barack Obama, Profecía, ea destrución dos Estados Unidos Algúns afirman que Barack Obama é o "fillo do Kenia", profetizou, baseado-se unha escrita a principios do século 20.
Canadá en Profecía: O Que a Profecía Bíblica, Católica Profecía, e outras previsións indican sobre o Futuro de Canadá? Hai profecías que suxiren a implicación co Canadá. E moitos non son positivos sobre o seu futuro.
Quen é o Rei do Occidente? Por que non hai End-Time Rei do Oeste na profecía bíblica? Os Estados Unidos son o rei do Occidente? Se é así, o que iso realmente significa para EEUU e os seus aliados da Anglo.
É Tony Blair Apocalyptic? O ex primeiro ministro do Reino Unido converteuse ao catolicismo pouco despois de deixar o seu escritorio e foi activa nos asuntos europeos. Cara a un papel que pode desempeñar?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

O goberno sirio está cada vez máis desesperado e cada vez máis illado no escenario mundial.

Algo terá que cambiar.

Teña en conta o que a Biblia amosa que acontecerá coa capital de Siria de Damasco:

1 Un oráculo achega de Damasco:
"Mira, Damasco deixará de ser unha cidade, pero vai facer unha chea de ruínas. 2 As cidades de Aroer serán abandonadas; aos rabaños, que se deitarán sen que alguén os asombre. 3 A cidade fortificada de Efraim cesará, e poder real de Damasco; o remanente de Siria será como a gloria dos fillos de Israel ", di o Señor Todopoderoso. (Isaías 17: 1-3)

3 Así di o Señor:
"Por tres transgresións de Damasco, e por catro,
Non retirarei o castigo ... 5 Eu tamén vai romper o bar porta de Damasco,
E exterminarei o habitante do val de Aven,
E aquel que ten o cetro de Bete Edén.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

O Mundo Árabe Na Biblia, Historia e Profecía A Biblia discute as orixes do mundo árabe e discute o Oriente Medio na profecía. O que está á fronte para o Oriente Medio e os que seguen o Islam? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Existe un futuro Rei do Sur? Algúns non cren máis que debe ser. Pode Exipto, o Islam, Irán, os árabes, ou Etiopía estar implicado? Is he the Imam Mahdi? O que a Biblia di?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Pode a Gran Tribulação comezar en 2012, 2013 ou 2014? Pode a Gran Tribulação comezar hoxe? What happens before in the “beginning of sorrows”? Que pasa na gran Tribulação eo Día do Señor? Cando é o máis antigo que a Gran Tribulação pode comezar? Qué é o Día do Señor?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? O que vai traer e cando?
End of Mayan Calendar 2012–Might 2012 Mean Something? Are there Mayan calendar predictions for change in 2012? Os cambios foron séculos atrás previstos polos Hopi nativos americanos. Fai maia / profecías Hindú / Hopi / budista / New Age / Nostradamus teñen calquera valor aquí? Por que Satanás inspirou esa data? Does the Dresden codex show destruction of the earth by flood? Pode a gran tribulação comezar antes de 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 EO Surgimento da Seita Secreta (Edición portugués do Brasil) 2012 Libro do Dr. Thiel. Edición in english do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

O apóstolo Paulo foi un apóstolo El máis tarde, pero tamén un líder cristián primitivo.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. Entón, en Esmirna foi visitar Strataeas, que fora o seu oínte, na Panfilia, sendo un fillo de Eunice, filla de Lois. Estes son os de quen fai mención ao escribir a Timoteo, dicindo: a fe non finxida que en ti hai, a cal habitou primeiro na túa avoa Loide e na túa nai Eunice, onde descubrimos que Strataeas era un irmán de Timoteo. Galicia, entón, entrar na súa casa e reunión cos fieis alí, fala con eles sobre a Semana Santa eo Pentecostés, lembrándose os de Nova Alianza da oferta do pan e do cáliz; como que se supón que deberían máis seguramente para celebralo lo durante os días dos pans ázimos, pero mantendo firme o novo misterio da Paixón e Resurrección. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imite-me, así como eu tamén imitar a Cristo (1 Corintios 11: 1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

O apóstolo Paulo foi un apóstolo El máis tarde, pero tamén un líder cristián primitivo.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Isto é verdade? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Son os Dez Mandamentos aínda en vigor? Este artigo cita os dez mandamentos e combina algúns dos artigos anteriores nun artigo sobre os dez mandamentos. Os mandamentos son mostradas sobre o Monte Sinaí, diante do Monte Sinaí, nos ensinos de Xesús, trala crucifixión, e nos ensinos de Galicia. El aborda as "tradicións dos homes" máis comúns sobre eles tamén.
Os Dez Mandamentos reflectir o amor, rompe-los é malo Algúns pensan que os dez mandamentos son un fardo. É iso que Xesús, Paulo, Pedro, Santiago e Xoán ensinou?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
A historia do cristianismo primitivo Está consciente de que o que a maioría da xente cre que non é o que realmente aconteceu coa verdadeira igrexa cristiá? Vostede sabe onde a igrexa primitiva foi baseado? Vostede sabe cales foron as doutrinas da igrexa primitiva? É a súa fe realmente baseado na verdade ou comprometer?