Arquivo para xaneiro de 2012

Se un Voto cristián?

Martes 31 xaneiro, 2012

COGwriter

Catro homes do Partido Republicano aínda está un pouco parado na súa procura para destituír ao presidente de EEUU Obama e conseguir o seu traballo.

Hai dous católicos , un mórmon , e unha Batista carreira para o nomeamento republicana, a fin de executar contra dabondo irreligiosa demócrata Barack Obama (que tamén afirma que a fe cristiá).

Deben os cristiáns verdadeiros votar?

Se a democracia era a ser sancionado na Biblia para os cristiáns, certamente sería sancionada no Novo Testamento. Prácticas democráticas gregas e romanas foron amplamente coñecido entón. A democracia non é unha invención americana (nin é unha forma republicana de goberno).

No Novo Testamento, lemos sobre Xesús cita apóstolos. Paulo escribe que Deus en primeiro lugar nomea apóstolos, logo profetas, etc para a edificación do corpo de Cristo (Efesios 4:11,12).

Cando Xudas que ser substituído (tras a traizón de Xesús eo seu suicidio), os apóstolos non ten unha elección, eles seguiron o exemplo bíblico de buscar a vontade de Deus:

Ti, ó Señor, coñecedor dos corazóns de todos, mostra cal destes dous tes escollido ... E lanzaron os seus lotes. (Actos 1:24,26).

Teña en conta os apóstolos non decidir que foron cualificados para ver o corazón dunha persoa.

Algúns escribiron que varias formas de democracia son agora aceptables porque cren que certas escrituras no libro de Actos que implican. Os versos principais parecen ser na historia de Actos 15. En Actos 15, dos apóstolos e os anciáns reuníronse para discutir a circuncisión e os crentes xentís. Unha multitude de conselleiros foi usado para discutir o asunto. Algúns cren que o uso de consello é indicativo de democracia. Con todo, o feito de que unha multitude de conselleiros foi utilizada non cambia forma de goberno de Deus. No Antigo Testamento, lemos que non só ten Deus sempre animou esta práctica (Pv 11:14), tamén lemos que Deus se exercen (II Crónicas 18; 18-21); así, o feito de que algúns dos líderes da Igrexa seguiron esta práctica só amosa que as prácticas gobernamentais de Deus do Antigo Testamento eran para ser continuado.

É interesante notar algo máis mencionado no libro de Actos,

"E agora digo a vostede, manteña lonxe de eses homes e deixade os; porque, se este consello ou esta obra é de homes, el virá para nada; pero se é de Deus, non pode derrubar-lo-para que non ata ser atopado para loitar contra Deus "(Actos 5:38-39)

Mangueira T quen votar nas eleccións mundanos aparentemente cren que saben os aspectos do plan de Deus, que non hai ningunha forma humana poderían saber. Con todo, ollar para o que Deus dixo a Samuel, un claramente chamado e elixido por Deus, cando Samuel pensaba que sabía quen debe ser o seguinte rei de Israel,

Así foi, cando eles chegaron, que mirou para Eliabe e dixo: "Certamente, o unxido do Señor está diante del." Porén o Señor dixo a Samuel: "Non olles para o seu aspecto, nin para a grandeza da súa estatura, porque eu telo rexeitado. Porque o Señor non ve como ve o home; O home ve o exterior, pero o Señor mira para o corazón "(1 Sam 16:6-7).

Tamén é interesante notar que moitos que cren que as sancións democracia do Novo Testamento tamén cren que o futuro goberno no poder de Deus (no Reino de Deus) non será unha democracia.

Xesús dixo aos apóstolos que eles serían os gobernantes sobre as doce tribos de Israel no seu reino (Lucas 22:30). Xesús elixiu os discípulos, que non conseguiron as súas posicións de calquera forma de democracia (Xoán 15:16; 6:70). Deus, non o home, elixiu a David para ser rei sobre Israel orixinalmente (Actos 13:22) e tamén escolleu para ser rei sobre todo o Israel no mundo adiante (Jer 30:9).

De feito, Xesús dixo que Deus, o Pai que terá certas posicións de autoridade no Reino de Deus (Mateo 20:23). As recompensas do reino será de Xesús para dar (Ap 22:12); eles non van ser para a xente a tomar por si mesmos.

A democracia non será forma de o goberno de Deus no seu reino.

Por que?

Un dos moitos problemas da votación é que ningún ser humano pensa do xeito que Deus fai.

Porque os meus pensamentos non son os vosos pensamentos, nin o teu camiño os meus camiños, di o Señor (Is 55:8).

Cando Xesús estaba na terra, el proclamou o evanxeo do reino de Deus e dixo á xente que se arrepintan (Marcos 1:14-15). Xesús negouse a participar, mesmo nas decisións gobernamentais máis elementais, mentres estaba na terra (Lucas 12:13-14).

Aínda Xesús ensinou que estabamos a pagar impostos (Mat 22:17-21), Tamén ensinou que o seu reino non é deste mundo era (Xoán 18:36). Xesús ensinou os seus discípulos a entrar no mundo e pregai o evanxeo a todos (Mateo 28:19,20). Xesús dixo que os seus discípulos debían estar no mundo, pero non del (Xoán 17:16).

O apóstolo Pedro entendeu claramente iso. El escribiu que formar parte do pobo de Deus fixo unha parte dunha nación santa (I Pedro 2:9). O apóstolo Paulo escribiu que o mundo presente era malo (Gl 1:4). A Biblia advirte sobre as consecuencias de ser parte de sistemas do mundo e os seus gobernos e nos di para saír dela e ser separado (Ap 18:2-5).

Olle para o que a Biblia ensina terá lugar nos últimos días e que os cristiáns deben facer sobre iso,

Pero sabe diso, que nos últimos días sobrevirão tempos trabalhosos: Pois os homes serán amantes de si mesmos, amantes do diñeiro, presunçoso, soberbios, blasfemos, desobedientes ós pais, ingratos calumniadores, irreverentes, desafeiçoados, implacables, sen auto-control , crueis, inimigo do ben, traidores, atrevidos, orgullosos, máis amigos dos deleite que amigos de Deus, tendo aparencia de piedade, pero negando o seu poder. E a partir de tales persoas se afastan! (2 Timoteo 3:1-5).

Teña en conta que a palabra de Deus non fomentar a votación como a solución.

Galicia dixo que os cristiáns deben ser embaixadores de Cristo (II Corintios 5:20). Embaixadores miúdo viven en nacións estranxeiras, algunhas das cales son claramente hostil ás súas crenzas. Embaixadores, a pesar de vivir en outras sociedades, non se implica na política das sociedades que viven dentro Hai un tempo para o pobo de Deus para asumir os gobernos deste mundo, pero que aínda non é (Xoán 18:36 Dan 7:17-18). Será logo da segunda vinda de Xesús (I Ts 4:16, Ap 11:15).

Para os cristiáns, Pedro escribiu:

Pero vós sodes a xeración elixida, o sacerdócio real, nación santa, pobo exclusivo de Deus, para que pode declarar as virtudes do que vos chamou das tebras para a súa marabillosa luz. Xa que non erades pobo, pero agora sodes pobo de Deus; xa que non recibiran misericordia, pero agora ten recibido misericordia. Queridos amigos, Exorto-vos, como peregrinos e forasteiros no mundo, de absterse de desexos pecaminosos, que combaten contra a alma. Vivir tan boas vidas entre os pagáns que, a pesar de acusalo de facer o mal, vexan as vosas boas obras e glorifiquem a Deus o día en que nos visita. Sujeitai-vos, por amor do Señor para toda a autoridade instituídos entre os homes, tanto ao rei, como autoridade suprema, quere aos gobernadores, que son enviados por el para castigar os que fan o mal e felicitar os que facer o correcto. Pois é vontade de Deus que, facendo o ben, ten que silenciar a ignorancia dos homes insensatos (1 Pedro 2:9-15).

Aliens, por suposto, non votan.

Agora, a Biblia fai mención a un voto particular, o apóstolo Paulo (cando aínda era Saul e, polo tanto, non convertido). Teña en conta o que dixo máis tarde sobre o tema:

En realidade, eu aínda penso que debe facer moitas cousas contra o nome de Xesús de Nazaret. O que tamén fixen en Xerusalén, e moitos dos santos eu calar a boca na prisión, recibindo autoridade dos principais dos sacerdotes; e cando eles foron condenados á morte, eu daba o meu voto en contra deles (At 26:9-10).

E mentres o anterior non é por si só unha condena xeral de todas as votacións, que é a única vez que a palabra "voto" ou "voto" está na Biblia. E iso demostra que individuos, aínda relixiosamente celosos / conservadores non sempre votar correctamente e pode facer moitas cousas contra o nome de Xesús de Nazaret.

Eu non creo que as sancións bíblicos cristiáns votar en eleccións carnais. Tampouco creo que a próxima elección presidencial en Estados Unidos ou as eleccións noutros países anglo-descendentes pode producir o tipo de arrepentimento que esas nacións precisan.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

Se un Voto cristián? Este artigo dá algunhas das razóns bíblica sobre este asunto. Será que Xesús votar para presidente / primeiro ministro? Está votando na Biblia? Este é un asunto cristiáns teñen que entender.
Policarpo, Herbert W. Armstrong, e Roderick C. Meredith no Goberno da Igrexa que a forma de goberno que a igrexa primitiva ten? Foi xerárquica? Cal é a forma de goberno sería unha espera ter no resto Filadelfia? As persoas deciden e / ou formas de comisión, ditaduras impares, ou do mesmo tipo que a propia era Filadelfia tivo?
A igrexa primitiva Ensine milenarismo? Foi o milenio (ás veces chamado quiliasmo) ensinado por cristiáns primitivos? Quen condenou. Será que Xesús literalmente reinar por 1000 anos na terra? Este é o tempo próximo?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os norteamericanos, canadenses, británicos, escoceses, galeses, australianos, surafricanos Anglo-e Neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer cos xudeus en Israel? Será que Deus vai punir os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outros países anglo? Por que Deus podería permitir que sexan sancionados por primeira vez?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e que a xente levados como escravos? Será que as terras dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? Que a profecía bíblica ensina? Hai profecías non bíblicos que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar coas terras e as persoas?
Profecías de Obama? Oito razóns polas que Barack Obama é apocalíptico e oito razóns polas que Obama non é o Anticristo. Este artigo inclúe moitas profecías bíblicas e non bíblicas, de todo o mundo, que parecen discutir Barack Obama. Será que Nostradamus prever Obama manexar o Anticristo? Obama pode definir o escenario para os reis do Norte e do Sur, polo menos unha profecía xiíta suxire? Este é o artigo máis longo e máis completo da páxina en profecías de Barack Obama. Lelo e decidir por si mesmo se o presidente Obama parece estar cumprindo varias profecías.
Barack Obama, Profecía, ea destrución dos Estados Unidos Algúns afirman que Obama é o "fillo do Quenia", profetizou, desde unha escrita no inicio do século 20.
Canadá en Profecía: O que a Profecía Bíblica Católica Profecía, e outras previsións indican sobre o Futuro do Canadá? Hai profecías que suxiren compromiso co Canadá. E moitos non son positivos sobre o seu futuro.
Quen é o Rei do Occidente? Por que non hai End-Time King of the West, en Profecía Bíblica? Son os Estados Unidos o Rei do Occidente? Se é así, o que iso realmente significa para os Estados Unidos e os seus aliados Anglo.
É Tony Blair Apocalyptic? O ex primeiro ministro do Reino Unido converteuse ao catolicismo pouco despois de deixar o seu escritorio e foi activa nos asuntos europeos. Cal é o papel que pode desempeñar?

Sancións Rusia, China, India e opostas sobre Irán e Siria: Oriente x Occidente

Martes 31 xaneiro, 2012

COGwriter

Rusia, China e India non están cooperando co tipo de sancións a UE e EEUU quere a Irán ea Siria:

Globais "gran política de poder" retorna ao Oriente Medio

Por Peter Apps , Correspondente Risco Político

LONDRES | Ter 31 xaneiro de 2012 07:28 CET

(Reuters) - A Rusia de enviar barcos de guerra para evitar a intervención estranxeira en Siria, e China atraeu máis profundamente no enfrontamento do Irán con Occidente, "gran poder" a política é rapidamente volver a Oriente Medio ... Ambos teñan sinalizado unha clara intención de evitar calquera " intervención de cambio de réxime "en Siria ; pero a implantación de Rusia do seu portaavións flagship e escoltas ao porto sirio de Tarso este mes deseñou unha liña máis gritante que o habitual na area ... "Cada vez que Occidente aperta a correa, Pequín silenciosa aproveita a folga", di Thomas Barnett, un ex estratego para a Mariña EEUU ...

Washington Post 31 de xaneiro de 2012 en Mumbai, India - A India uniuse China en dicir que non vai cortar importacións de petróleo de Irán, a pesar da ríxida nova EUA e sancións europeas que teñan como obxectivo presionar Teherán sobre o seu programa nuclear.
Por Steve Gutterman | Moscova (Reuters) - Un diplomático ruso dixo martes que o impulso para a adopción dun proxecto occidental-árabe Consello de Seguridade de Nacións Unidas ... Rusia e China vetaron unha resolución europea sobre a Siria redactada en outubro.

Oposición siria: Rusia, Irán arriscando relacións con futuro Siria

Ynetnews - 31 de xaneiro de 2012

Membro da oposición siria Fahed Al Masri dixo a unha radio libanés que os esforzos de Rusia e Irán están a facer, a fin de salvar o réxime do presidente Assad será reflectido no futuro das relacións dos países coa Siria. "A Rusia vai perder a súa última posición en Oriente Medio e en Siria ", dixo, engadindo que, se Moscova continúa a opor-se a posición da comunidade internacional sobre a Siria ...

Así, os tres xeograficamente maiores potencias do Oriente están asumindo posicións en contraste co Occidente. A Biblia, en definitiva indica que unha confederación Eurasia aparentemente liderada por Rusia vai asumir o poder remanescente do Oeste (que na época será liderada polo rei europeo do Norte). E a China ea India parecen estar profetizaram para apoiar a confederación liderada por Rusia.

Pero iso será máis tarde, pouco antes do retorno de Xesús Cristo (Apocalipse 9:16; 16:12-16).

Neste momento, o Oriente está xogando un xogo perigoso que é probable que perder, polo menos nun sentido diplomático.

Non importa o que os seus intereses económicos son, nin a Rusia nin a India quere un poder islámico a levantarse. E, desafiando as sancións occidentais, quizais esas nacións consideran que a división do mundo islámico en Irán e Siria, o resto das nacións árabes, as nacións turcos, Paquistán, Afganistán e Indonesia, que esta división impedirá unha potencia mundial islámico de levantarse .

No caso de que cren que, están en erro.

Un poder islámico (o rei do sur da profecía bíblica), aparentemente liderado por unha fonte árabe, se levantará. Ao apoiar a Siria como foi, a Rusia vai alienar o mundo árabe (da Liga Árabe tende a apoiar a Occidente en relación á Siria e non é un fan especial de Irán). Siria non seguirá como está e Irán pode ser neutralizado, polo menos ata certo punto.

O que os tres poderes orientais son en facer esencia está dicindo ao mundo árabe que é mellor para cooperar cos europeos que con Rusia, China ou India. E a cooperación entre os mundos árabes e europeos é algo será temporalmente feito (Daniel 11:27, Sal 83:3-8).

China, en si, está interesado en recursos como petróleo e gústalle aproveitar de oportunidades de compra que as sancións de Occidente, por exemplo, pode proporcionar. Yet China needs the markets of the West more than it actually needs Iranian oil. The same is basically true for India.

Iran and Syria are really not so important to Russia, China, and India that they will back them no matter what (though there will be a future alliance with the Persians/Iranians, but this is for a time after the millennial reign of Christ and is discussed in Ezekiel 38:1-9).

So despite posturing from these three Eastern powers, the reality is that the West will gain the most influence in the Middle East from what is now happening.

Iran will not be the leader of the King of the South and whatever survives in Syria (cf. Isaiah 17:1) will apparently support the coming Arab leader of Daniel 11:40. If those in Russia, China, and India understood biblical prophecy better they would realize that their current stand perhaps should be modified in regards to Iran and Syria.

Those interested in learning more may wish to study the following articles:

Rusia: As súas Orixes e profetizou Futuro Rusia na profecía. Onde é que os rusos veñen? E aqueles en Ucraína? O que está profetizado a Rusia e os seus aliados? Que van facer para os europeos que apoiaron a Besta ao final?
É Rusia o Rei do Norte? Algúns afirman que é. Pero o que a Biblia ensina?
India, súa bíblica Pasado e Futuro: Calquera Testemuña? A Biblia discute as orixes deses de herdanza indíxena e discute algunhas das testemuñas a eles (incluíndo aqueles en Bangladesh, Paquistán e Sri Lanka).
China, Its bíblica Pasado e Futuro, Parte 1: Xénese e caracteres chineses Onde o pobo chinés vén? Este artigo ofrece información que mostran que os pobos chineses deben ter coñecemento sobre varios relatos do Libro de Xénese ata a súa dispersión tras a Torre de Babel.
China, Its bíblica Pasado e Futuro, Parte 2: O sábado eo Algunhas das Testemuña de Deus en China Cando o cristianismo primeiro en chegar a China? E hai evidencias iniciais que observaron ao sétimo sábado día?
Asia en Profecía que está á fronte para a Asia? Quen son os "Reis de Oriente"? O que vai ocorrer con case todos os chineses, rusos, indios e outros de Asia? China na profecía, onde? Quen ten o exército 200.000.000 home relacionado co Armagedom?
Quen é o rei do Norte? Existe un? Non profecías bíblicas e católicos romanos apuntan ao mesmo líder? Debe ser seguido? Quen será o rei do Norte discutidos en Daniel 11? É un ataque nuclear profetizado a ocorrer cos pobos de lingua Inglés de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia e Nova Celandia? Cando é que os 1.335 días, 1.290 días e 1.260 días (tempo, tempos e metade dun tempo) de Daniel 12 comeza? Cando a Biblia amosa que o colapso económico afectará os Estados Unidos?
Existe un futuro Rei do Sur? Algúns non cren máis que debe ser. Pode Exipto, Islam, Irán, árabes, ou Etiopía estar implicado? Quizais este Rei ser chamado Mahdi? O que a Biblia di?
O mundo árabe e islámico Na Biblia, Historia e Profecía A Biblia discute as orixes do mundo árabe e discute o Oriente Medio en profecía. O que está á fronte para o Oriente Medio e os que seguen o Islam? E sobre o Imam Mahdi? O que está por vir para a Turquía, Irán e outros árabes non musulmáns?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

Europeo Torre de Babel Unión Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Only Britain and the Czech Republic refused to sign a fiscal compact in March that will impose quasi-automatic sanctions on countries that breach European Union budget deficit limits and will enshrine balanced budget rules in national law. http://www.reuters.com/article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

This is one more step to the fulfillment of biblical prophecies related to the rising up of the final European Beast power.

Those of us in the Living Church of God have long taught that the United Kingdom would not be a real part of the final power that will emerge in Europe. Those in the Czech Republic will almost certainly be part of that final power.

The Bible, in Revelation 17, is clear that the Europeans will still have to reorganize in the future:

12 "E os dez cornos que viches son dez reis, que aínda non recibiron o reino, como aínda, pero eles reciben autoridade para unha hora como reis, coa besta. 13 Estes teñen un mesmo intento, e entregarán o seu poder e autoridade á besta. (Apocalipse 17:12-13)

Steps towards this happening are continuing as we in the Living Church of God have long taught–and there will be bumps in the road and problems (major civil unrest, or worse, may occur).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41 ao que viches dos pés e dos dedos, en parte de barro de oleiro, e en parte de ferro, iso será un reino dividido; aínda a forza do ferro debe estar nel, así como viu o ferro mesturado con barro de lodo. 42 E como os dedos dos pés eran en parte de ferro e en parte de barro, para que o reino será en parte forte e en parte fráxil. 43 Como viches o ferro mesturado con barro de lama, se misturarão coa semente de homes; pero eles non van unirse a outro, así como o ferro non se mestura co barro. (Daniel 2:41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

Pero antes de ser destruído (Daniel 11:21-44), a potencia final Fera debe unirse e chegar ao lugar onde ten gran influencia económica. O anuncio de hoxe á noite é un sinal de que Europa ten a intención de avanzar nesa dirección (aínda que probablemente terá máis problemas antes de que sexa o poder final Besta).

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

Europa, a Besta, e Apocalipse Onde Europa ten ese nome? O que pode Europa ten que ver co libro da Apocalipse? E sobre a "Besta"? Usando a Torre de Babel e imaxes "besta" suxire que non está a preocupar co seu papel como parte do futuro Babilonia da profecía bíblica.
Quen é o rei do Norte? Existe un? Non profecías bíblicas e católicos romanos apuntan ao mesmo líder? Debe ser seguido? Quen será o rei do Norte discutidos en Daniel 11? É un ataque nuclear profetizado a ocorrer cos pobos de lingua Inglés de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia e Nova Celandia? Cando é que os 1.335 días, 1.290 días e 1.260 días (tempo, tempos e metade dun tempo) de Daniel 12 comeza? O que debe ocorrer antes da gran tribulação?
Pode alemán Barón Karl-Theodor zu Guttenberg facer o Rei do Norte? é o ministro de Defensa alemán un para asistir? Que profecías católicas, bizantinos, e bíblicos suxiren?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os norteamericanos, canadenses, ingleses, escoceses, galeses, australianos, Anglo (non-holandés) africanos do sur, e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer a Xerusalén e os xudeus en Israel? Será que Deus vai punir os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outros países anglo? Por que Deus podería permitir que sexan sancionados por primeira vez?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e que a xente levados como escravos? Será que as terras dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? E sobre Xerusalén? Que a profecía bíblica ensina? Hai profecías non bíblicos que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar coas terras e as persoas?
Canadá en Profecía: O que a Profecía Bíblica Católica Profecía, e outras previsións Suxerir About the Future of Canada Hai profecías que suxiren compromiso co Canadá. E moitos non son positivos sobre o seu futuro.
Quen é o Rei do Occidente? Por que non hai End-Time King of the West, en Profecía Bíblica? son os Estados Unidos o Rei do Occidente?

Filipinas Considerando estreitamento dos lazos militares a EEUU de novo

Luns, 30 de xaneiro, 2012


Monte Apo en Mindanao, Filipinas

COGwriter

As Filipinas está a pensar en entrar nun acordo militar máis estreita con EEUU:

As Filipinas Pesa un aumento da presenza militar de EEUU
30 de xaneiro de 2012
Os Estados Unidos e as Filipinas están discutindo reforzando os lazos militares, en parte en resposta á crecente afirmación de China na rexión de Asia-Pacífico. Porque as maiores ameazas á seguridade de Filipinas foron interna, Manila ten algunhas das capacidades de defensa máis febles externas no sueste asiático.
Con todo, Manila ha equilibrar intentos de aumentar eses recursos contra unha potencial reacción de ambos China, un socio comercial co aumento da influencia económica, e do seu propio pobo, para o que o aumento da presenza militar de EEUU segue a ser unha cuestión controvertida.

No verán pasado, o presidente de Filipinas, indicaron que non precisa temer Chinesa (ver presidente filipino ameaza China ).

Mentres un acordo con EEUU pode temporalmente ter sentido carnal, a longo prazo, eu creo que as Filipinas probablemente vai aliñar coa China, pero imos ver.

A Igrexa Viva de Deus ten preto de 33 congregações, nas Filipinas .

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

Illas e Profecía Bíblica ¿Que hai por diante para as illas? O que está á fronte para as Filipinas? Que a profecía bíblica sobre illas?
Asia en Profecía que está á fronte para a Asia? Quen son os "Reis de Oriente"? O que vai ocorrer con case todos os chineses, rusos, indios e outros de Asia? China na profecía, onde? Quen ten o exército 200.000.000 home relacionado co Armagedom?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os norteamericanos, canadenses, ingleses, escoceses, galeses, australianos, Anglo (non-holandés) africanos do sur, e neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer a Xerusalén e os xudeus en Israel? Será que Deus vai punir os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outros países anglo? Por que Deus podería permitir que sexan sancionados por primeira vez?

Deportes violentos, Endings violentos

Luns, 30 de xaneiro, 2012

COGwriter

Onte á noite, houbo un segmento en CBS 60 Minutes, así como todo un programa CNN Sanjay Gupta polo Dr respecto danos causados ​​aos participantes no deporte violento máis visto no fútbol EUA-americano.

Ambos os programas cubertos pola morte de varios xogadores que acontecen debido a contusións e outros logros que acontecen de xogar o xogo. Como o cerebro é mal por esta actividade tamén foi cuberto. A peza CNN cubriu a reivindicación dun investigador que dixo que a escola media futbolista sufriu 650 golpes de nivel sub-concussão cada tempada. Os froitos que non foron bos. Deportes violentos producir finais violentos.

O tempo da antiga Roma, deportes violentos tamén eran populares.

Eles eran vistos por moitos dos que profesaron Cristo?

Ela non aparece así.

Mentres nós non parecen moitas referencias directas de quen, na Igrexa de Deus, temos algúns rexistros escritos dos que foron, polo menos un pouco familiarizado con as ensinanzas de Xesús e as prácticas dos primeiros cristiáns.

Aquí está algo de Teófilo de Antioquía (que probablemente formaba parte da Igrexa de Deus) é posible escrita preto de 180 AD:

Considere-se, polo tanto, se os que ensinan esas cousas poden posiblemente vivir indiferentemente, e ser mesturados en relacións ilegais, ou, o máis malvado de todo, comer carne humana, especialmente cando somos prohibidos tanto a punto de ver espectáculos de gladiadores, para que non nos tornemos partícipes e cómplices de asasinatos. Pero non podemos ver os outros espectáculos, para que os nosos ollos e oídos se ten contaminado, participando das declaracións non cantadas. (Teófilo de Antioquía. Para Autolycus, Libro III, Capítulo XV. Traducido por Marcus Dods, SON extraído Padres Ante-Nicea, Volume 2. Editado por Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Edición Online)

Así, os verdadeiros cristiáns non cría que eles estaban a asistir aos deportes violentos tan popular no século II.

Taciano, un apologista cristián professo, escribiu preto de 170 AD:

E a estas testemuñas tomar os seus lugares, e os boxeadores reunirse nun único combate, por calquera motivo, non fai calquera descender á área para socorrer. Será que estas exposicións como esas redundar no seu crédito? El, que é o primeiro entre vós recolle unha lexión de asasinos manchadas de sangue, que inclúen no seu mantemento; e eses bandidos son enviados por el, e montar o espectáculo para ser xuíces, en parte da maldade do xuíz, e en parte de que os homes que se envolven no combate. E aquel que perde a exposición asasina é entristecido, porque non estaba condenado a ser un espectador de actos perversos e impíos e abominables (Tatian. Traducido por Enderezo JE Ryland. De Taciano para os gregos, Capítulo XXIII. Extraído de Padres Ante-Nicea, Volume 2. Editado por Alexander Roberts & James Donaldson. edición americana de 1885. Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Atenágoras, un apologista cristián professo, escribiu preto de 170 AD:

O home de boa mente, polo que vai afirmar, como tal, é o noso carácter, que somos asasinos? ...

Quen non contar entre as cousas de maior interese as competicións de gladiadores e animais salvaxes, especialmente aqueles que se dan por ti? Pero tendo en conta que ver un home condenado a morte é a mesma que matalo, ter abjurado tales espectáculos (Athenagoras. Un chamamento para os cristiáns, capítulo XXXV. Traducido por BP Pratten. Extraído de Padres Ante-Nicea, Volume 2 . Editado por Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Aínda hoxe, moitos cristiáns entenden que asistir a eventos brutais coa intención de causar dano físico, como boxeo real, é inapropiada.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Onde queira que un xogo de deportes implica antagonistas-en actitude hostil para prexudicar o outro e / ou para "incorporarse" a partir do outro, para obter o mellor do outro, a continuación, unha actitude prexudicial, Satânico eo mal entra en, eo deporte é malo, non é bo ...

Football (fútbol americano) é un deporte corpo contacto violento. Moitas veces, é xogado con unha actitude de hostilidade e é perigoso e está chea de lesións corporais. (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

Isto é algo que os cristiáns, e outros, que pensar.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

É o fútbol americano mal? é o deporte máis popular en Estados Unidos algo que os cristiáns deben asistir? O que a Biblia e os primeiros escritos amosar? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Servizo Militar e as Igrexas de Deus:? Os cristiáns reais Participa no Carnal Guerra Aquí están as perspectivas actuais e históricos sobre un tema que mostran as crenzas da igrexa verdadeira sobre a participación militar. A guerra é adecuada para os cristiáns?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Si

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Si

Mentres eu ten artigos con moitas escrituras sobre o tema (ver, por exemplo, oferta universal de salvación: hai centos de versículos da Biblia Apoio a Doutrina da Verdade Apocatastasis ), imos comezar cunha segunda interpretación século de Isaías por Irineu para mostrar o que parecía ser de coñecemento común nos días non moito tempo despois da morte do último dos apóstolos orixinais:

Agora que as promesas non foron anunciados para os profetas e os pais só, pero ás Igrexas unidas a estes das nacións, a quen tamén as palabras Espírito "as illas" (tanto porque son establecidos no medio da turbulencia, sofren o tempestade de blasfemias, existe como un porto de seguridade para aqueles en perigo, e son o refuxio dos que aman a altura [do ceo], e esforzo para evitar Bythus, ou sexa, a profundidade do erro), Xeremías declara así: " Oín a palabra do Señor, vós, nacións, e anunciádeas a nas illas afastadas; dicides, que o Señor vos espallará Israel, El congregará eo gardará, como unha alimentación de seu rabaño de ovellas ...

E unha vez que el di a mesma cousa: "Velaquí, farei de Xerusalén unha alegría, e para o meu pobo [a alegría]; á voz de choro non será máis oído nela, nin voz de clamor. Tampouco debe estar alí calquera inmaturo [un], nin vello que non cumprir o seu tempo: a mocidade debe ser de cen anos; eo pecador morrerá de cen anos, aínda será maldito. E edificarão casas, e as habitarán a si mesmos; e plantarão viñas, e comerán o froito delas a si mesmos, e non beberá viño. E non se construír, e outros habitan; nin eles deben preparar a viña, e outros comen. Porque, así como os días da árbore da vida serán os días do pobo en ti; para as obras das súas mans perseverar "(haereses Irenaeus. Adversus, libro V, capítulo 34, versículos 2-3,4. Extraído de Padres Ante-Nicea, Volume 1. Editado por Alexander Roberts & James Donaldson. edición americana de 1885 . Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Outros, como Orígenes de Alexandría, tamén escribiu que Deus tiña un plan para ofrecer a salvación a todos.

Moitos estudiosos católicos e protestantes afirman que Orígenes foi un dos maiores escritores teolóxicos iniciais (que viviu en torno a 185-232 dC). O Papa Bieito XVI eloxiou publicamente Orígenes.

O historiador protestante observou KS Latourette escribiu que Orígenes "foi, de feito, unha das maiores mentes cristiás." E mentres eu non podo concordar con iso, é interesante notar que Latourette observou:

Orígenes ensinou que, en última instancia as espíritos que se afastaron de Deus serán restaurados á plena harmonía con el. Isto só pode vir coa súa colaboración, porque eles teñen a liberdade de aceptar ou rexeitar a redención realizada en Cristo. Antes da restauración completa sufrirán castigo, pero que o castigo pretende ser educativo, para eliminar-los das imperfeccións traídas polo seu pecado. Despois do fin da era actual eo seu mundo outra era virá, así Orígenes cría, en que nacemos de novo vai continuar a crecer e os impenitentes, será dada unha oportunidade para a conversión (Latourette KS A Historia do Cristianismo, Volume 1, inicios ata 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Orígenes estaba preto, no que non todos van arrepentir, pois haberá tamén aqueles creados para "desprezo eterno" (Daniel 12:2, KJV), o que significa que os que non se arrepinten correctamente non vai recibir a salvación, pero nós na vida Igrexa de Deus considera-los como unha pequena minoría. Pero Orígenes estaba seguro que iso só vai ocorrer coa cooperación das persoas actualmente non gardados.

Aquí están algunhas citas directamente de Orígenes:

... O bo Pai non foi enteiramente abandonado os que se afastaron del (Origen. Comentario ao Evanxeo de João (Libro I). Extraído de Padres Ante-Nicea, Volume 9. Editado por Allan Menzies, DD American Edition, 1896 e 1897. Edición Online Copyright © 2004 por K. Knight).

Hai que ter presente, con todo, que certos seres que caeron lonxe do que un principio de que falamos, afundir a unha profundidade de indignidade e inxustiza a ser considerado totalmente indigno de que o adestramento e instrución pola que a raza humana, mentres que na carne, son adestrados e instruídos co auxilio dos poderes celestiais; e seguir, ao contrario, nun estado de inimizade e oposición a aqueles que están a recibir esta instrución e ensino. E, polo tanto, é que toda esta vida mortal está chea de loitas e probas, causada pola oposición e inimizade dos que caeron dunha mellor condición sen a todo mirar para atrás, e que son chamados o diaño e os seus anxos, eo outras ordes do mal, que o Apóstolo clasificadas entre as potencias adversarias. Pero se algunha desas ordes que actúan baixo o goberno do diaño, e obedecer aos seus mandamentos malos, será nun mundo futuro, pode converter á xustiza por mor da súa posesión a facultade de libre arbítrio, ou se a maldade persistente e inveterado pode cambiarse polo poder do hábito na natureza, é un resultado que mesmo, lector, pode aprobar, se nin nos presentes mundos que son vistos e temporais, nin nos que son invisibles e son eternas, que parte é que difiren totalmente de a unidade final e adecuación das cousas (Origen. De Principiis, Libro I, capítulo 6, verso 3).

... E así, a través dos numerosos e incontables ordes de seres progresistas que están a ser reconciliados con Deus a partir dun estado de inimizade, a última inimigo é finalmente alcanzado, que se chama de morte, para que tamén pode ser destruído, e deixará de ser un inimigo. Cando, por tanto, as almas racionais debe ser restaurado a unha condición deste tipo, así que a natureza de este noso corpo vai sufrir un cambio para a gloria dun corpo espiritual. Porque, como veremos, non é o caso con naturezas racionais, que algúns deles viviron nunha condición de degradación debido a os seus pecados, mentres que outros foron chamados a un estado de felicidade por conta dos seus méritos; pero como podemos ver esas mesmas almas que foran pecaminoso, asistido, despois da súa conversión e reconciliación con Deus, a un estado de felicidade (Origen. De Principiis, Libro III, capítulo 6, versículo 6).

Mentres en LCG non estaba palabra bastante desa forma, estas citas amosan que a idea de que Deus ten un plan que lle dará o impenitente unha oportunidade despois desta época actual non é un concepto novo.

En realidade, a doutrina do purgatorio desenvolvida entre católicos latinos despois que comezaron a condenar certas ideas de Orígenes, o século VI. Cando isto aconteceu ensinanzas relacionados coa oferta de salvación a todos (coñecido como apocatastasis) foron tamén un pouco condenado. Con todo, isto deixou unha lagoa na teoloxía romana ea idea de purgatorio entón desenvolvido.

Os católicos gregos (agora coñecida como a Ortodoxa Oriental), con todo, nunca aceptou a idea de purgatorio Latina e aínda hoxe ten moitos que cren que Deus ten algún tipo de plan para ofrecer a salvación para aqueles que non intencionalmente rexeitar a salvación.

A Enciclopedia Católica propio admite que os primeiros cristiáns non ensinou o seu concepto actual da súa doutrina do purgatorio:

Algúns estrés tamén foi colocado sobre a obxección de que os antigos cristiáns non tiñan clara concepción do purgatorio, e que pensaban que as almas que partiron permaneceu na incerteza de salvación para o último día ... Hai varias pasaxes no Novo Testamento que apuntan a un proceso de purificación despois da morte. Así, Xesús Cristo declara (Mateo 12:32): "E todo aquel que diga unha palabra contra o Fillo do Home, iso lle será perdoado, pero o que falar contra o Espírito Santo, non lle será perdoado, nin en neste mundo, nin no mundo vindeiro "... (Hanna, Purgatorio. A Enciclopedia Católica).

Non, o segundo século, críase que o plan de Deus permitiría todo para ser ofrecido a salvación, nin neste mundo ou a idade para vir, se eles non cometeron o "pecado imperdoable" (Mateo 12:32, Marcos 10:30 , Lucas 18:30, Actos 3:17-21, Efesios 1:21; Hebreos 6:4-6;. cf Mateo 10:15; 11:22-24, Marcos 06:11, Lucas 10:12-14) .). E o Novo Testamento é moi claro que:

"Toda a carne verá a salvación de Deus" (Lucas 3:6).

No século XIII, o famoso teólogo católico Tomás de Aquino escribiu o seguinte:

Nada é claramente indicado na Escritura sobre a situación do Purgatorio, nin é posible ofrecer argumentos convincentes sobre esta cuestión ...

Algúns din, con todo, que de acordo co dereito común o lugar do purgatorio é o lugar onde o home peca. Isto non parece probable, xa que un home pode ser castigado, á vez polos pecados cometidos en varios lugares. E outros din que segundo a lei común que sexan sancionados por riba de nós, porque eles están entre nós e Deus, en canto ao seu estado. Pero iso non ten importancia, xa que eles non son castigados por ser por riba de nós, pero para o que é o máis baixo en si, ou sexa, o pecado (Aquino T. A Suma Teolóxica de Santo Tomás de Aquino, Anexo II, artigo 1 º. Segunda e Revisado edición, 1920. Nihil obstat. F. Inocencio APAP, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, eneralis vicarius. Westmonasterii. APPROBATIO Ordinis Nihil obstat. F. Raphael Moss, OP, STL e F. Leo Moore , OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis angliae).

O cadro anterior revela que, aínda na Idade Media, a idea de purgatorio non era clara, mesmo entre os líderes da Igrexa de Roma.

Purgatorio foi esencialmente adoptada tras certos ensinos asociados Orígenes foron condenadas o século 6:

Desde o momento, con todo, que o anti-origenismo prevaleceu, a doutrina da apokatastasis foi definitivamente abandonado. Santo Agostiño protesta máis fortemente do que calquera outro escritor contra un erro tan contraria á doutrina da necesidade da graza ... (Batiffel, Apocatastassis. A Enciclopedia Católica).

A historia suxire que despois apocatastasis foi condenado a mediados do século 6, algo que se asemella a conceptos modernos de purgatorio estaban a ser pronunciada polo bispo romano papa Gregorio I ao redor de 600 dC

Poida que eu deba esquecer que, aínda Anne Emmerich afirmou ver o purgatorio, tamén afirmou ver "limbo" eo actual Papa indicou que "limbo" non existe. Así, a pretensión de ver un lugar que non existe debe dicir todo o que o mesmo alegando ver outra cousa non quere dicir que hai un ou outro. Non hai ningún lugar que encaixa na descrición romano moderno do purgatorio.

A Igrexa de Deus orixinalmente ensinou apocatastasis, non purgatorio. E aínda o fai hoxe. Deus é un Deus de amor e ten un plan misericordioso de salvación, e que inclúe a obtención do evanxeo nesta idade (Nota: O "traballo curto" que Paulo fala en Romanos 9:28 ea conclusión de Mateo 24:14 probablemente debería incluír cobertura maciza noticia de que o rabaño máis fiel é ensinar Isto, por suposto, non significa que o máis fiel debe sentir e esperar e non facer a súa parte-cf Xoán 9:4; .. Mateo 9:37 - 38-como a prioridade de proclamar o evanxeo continúa). Por suposto, a xente debe responder xa que aprenden, os que rexeitan a verdade está arriscando a cometer o pecado imperdoable .

Con todo, Deus sempre tivo un plan para os perdidos e os que non realmente algunha vez entender o seu plan de amor, é revelado nas Escrituras, e mentres non hai unha "era para vir," non é a mesma que a idea relativamente moderna do purgatorio.

Algúns artigos para a súa posterior investigación poderá incluír:

Será que a Igrexa Primitiva Ensine Purgatorio? Hai un lugar chamado purgatorio? Será que Deus ten un plan para axudar os que non se fan santos nesta vida?
Qué é o Limbo? Existe un lugar como Limbo? Qué acontece aos bebés cando morren? Cando Limbo comezar a ser ensinado? Cal é a verdade sobre bebés mortos?
Oferta universal de salvación: hai centos de versículos da Biblia Apoio a Doutrina da Verdade Apocatastasis Vostede cre que a Biblia realmente ensina sobre este asunto? Será que todas as cousas boas ser restaurado? O plan de salvación de Deus tomar rebelión e cegueira espiritual en conta?
Esperanza da Salvación: Como a Igrexa viva de Deus difire da maioría dos protestantes como a Igrexa viva de Deus é diferente do groso da poboación / protestantes tradicionais, é quizais a pregunta que me fan máis por aqueles sen un fondo Igrexa de Deus.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Iso é o que dixo? É iso o que a Biblia di? Que Paul e Herbert W. Armstrong esperar evangelistas?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Pode se arrepentir? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Marcos 13:36-37)

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Cal é o "principio das dores"? Cando é o máis antigo que a grande tribulação pode comezar? Qué é o Día do Señor?
Preparación física Escrituras para os cristiáns . Todos sabemos que as profecías bíblicas fames. Temos que facer algo?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
O Evanxeo do Reino de Deus foi a énfase de Xesús e da Igrexa Primitiva Sabía que? Vostede sabe aínda o que o evanxeo do reino é todo isto? A verdadeira relixión debe ser baseada no verdadeiro evanxeo.
A igrexa primitiva Ensine milenarismo? Foi o milenio (ás veces chamado quiliasmo) ensinado por cristiáns primitivos? Who condemned it. Será que Xesús literalmente reinar por 1000 anos na terra? Este é o tempo próximo?
Será que Deus ten un plan de 6.000 anos? O Ano A 6000 Years End? Foi unha época 6000 anos permitido para o ser humano para gobernar seguido por un reinado de mil anos literal de Cristo na Terra, ensinou os primeiros cristiáns? O ano pode os seis mil anos de dominio humano acabar? Cando Xesús volver? 2018 ou 2019?
Anglo - América en Profecía e as tribos perdidas de Israel son os norteamericanos, canadenses, británicos, escoceses, galeses, australianos, surafricanos Anglo-e Neozelandeses descendentes de José? Onde están os perdidos dez tribos de Israel? Quen son as tribos perdidas de Israel? O que vai ocorrer cos xudeus en Israel? Será que Deus vai punir os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outros países anglo? Por que Deus podería permitir que sexan sancionados por primeira vez?
Será que a Anglo-Nations ser dividida e que a xente levados como escravos? Será que as terras dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia e Nova Celandia ser dividido? Que a profecía bíblica ensina? Hai profecías non bíblicos que apoian esta idea? Quen vai dividir esas terras? Quen vai acabar coas terras e as persoas?
Profecías de Obama? Oito razóns polas que Barack Obama é apocalíptico e oito razóns polas que Obama non é o Anticristo. Este artigo inclúe moitas profecías bíblicas e non bíblicas, de todo o mundo, que parecen discutir Barack Obama. Será que Nostradamus prever Obama manexar o Anticristo? Obama pode definir o escenario para os reis do Norte e do Sur, polo menos unha profecía xiíta suxire? Este é o artigo máis longo e máis completo da páxina en profecías de Barack Obama. Lelo e decidir por si mesmo se o presidente Obama parece estar cumprindo varias profecías.
Barack Obama, Profecía, ea destrución dos Estados Unidos Algúns afirman que Obama é o "fillo do Quenia", profetizou, desde unha escrita no inicio do século 20.
Canadá en Profecía: O que a Profecía Bíblica Católica Profecía, e outras previsións indican sobre o Futuro do Canadá? Hai profecías que suxiren compromiso co Canadá. E moitos non son positivos sobre o seu futuro.
Quen é o Rei do Occidente? Por que non hai End-Time King of the West, en Profecía Bíblica? Son os Estados Unidos o Rei do Occidente? Se é así, o que iso realmente significa para os Estados Unidos e os seus aliados Anglo.
É Tony Blair Apocalyptic? O ex primeiro ministro do Reino Unido converteuse ao catolicismo pouco despois de deixar o seu escritorio e foi activa nos asuntos europeos. Cal é o papel que pode desempeñar?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

O presidente de Siria, Bachar ao Asade (Fonte: Axencia Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Di o Señor. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

O mundo árabe Na Biblia, Historia e Profecía A Biblia discute as orixes do mundo árabe e discute o Oriente Medio en profecía. O que está á fronte para o Oriente Medio e os que seguen o Islam? Que o Islam ensina a respecto do Imam Mahdi?
Existe un futuro Rei do Sur? Algúns non cren máis que debe ser. Pode Exipto, Islam, Irán, árabes, ou Etiopía estar implicado? El é o Imam Mahdi? O que a Biblia di?

Doomsday Científico e Profecía Bíblica

Sábado, 28 de xaneiro, 2012

"Ortodoxa" Representación século 16 do "Apocalipse"
COGwriter

Un lector enviar unha ligazón para o seguinte día:
Doomsday Científica: Formas do Mundo realmente pode acabar
.
Entón, imos ollar para algúns que o artigo aparece, eles estarán en tipo cursiva cheo cos meus comentarios a continuación deles.
.
Accidente Asteroid / Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Xesús falou de pestes, como parte do "principio das dores" (Mateo 24:1-8). O libro da Apocalipse tamén discute o cuarto cabaleiro da morte, o que probablemente inclúe pestes (para detalles, ver Fourth Horseman of the Apocalypse ). Pero iso non vai acabar co mundo.
.
Slaughter Solar
.
Xa escribín sobre iso moitas veces e considerar erupcións solares de forma susceptible de cubrir Apocalipse 16:8-9, pero hai outros riscos. (Ver tamén a NASA di Peak ampliación solar para ser despois de 2012) . Un elemento en noticias de hoxe á noite é tamén de interese:
A Columna de Estado - 29 de xaneiro de 2012
Unha serie de enormes tormentas solares desencadearon a súa furia sobre a Terra nas últimas 48 horas, só o primeiro conxunto de fortes tormentas solares previstos para bater o noso planeta nos próximos meses.

Científicos da NASA aseguran que a chama máis enerxía solar - o máis forte ata o momento este ano - entrou en erupción venres da mesma rexión activa do Sol que desencadeou unha tormenta solar de furia a principios desta semana

Goddard Space Weather Center da NASA dixo que a última ejeção de masa coronal (CME) foi movéndose a uns 1553 quilómetros por segundo, alertando que isto podería causar unha serie de interrupcións.

Solar flare-ups e outros factores que afectan a electricidade pode e vai causar problemas, pero non o fin do mundo.
Mentres nós estamos chegando máis preto, o fin non é aínda e ningún destes elementos vai realmente acabar coa terra. Parece que estamos no tempo alertou por Xesús como o principio das dores.
.
Os eventos mundiais, con todo, están aliñados coa profecía bíblica correctamente comprendido. É interesante que algúns científicos de acordo en que os eventos consistentes co tempo final profecía bíblica pode ter consecuencias graves.

Algúns artigos de interese relacionados poden incluír o seguinte:

Así mesmo, a gran tribulação Comezar en 2012, 2013, ou 2014? Pode a gran tribulação comezar hoxe? Qué acontece antes no "principio das dores"? Que pasa na gran tribulação eo Día do Señor? Cando é o máis antigo que a grande tribulação pode comezar? Qué é o Día do Señor?
Cuarto Cabaleiro da Apocalipse Qué é o cabalo amarelo da morte e pestes? O que vai traer e cando?
Algo Fin do calendario maia 2012-2012 Poder significa? Hai previsións do calendario maia para o cambio en 2012? Os cambios foron séculos previsto polos Hopi nativos americanos. Non profecías maias / Hindú / Hopi / budista / Nova Era / Nostradamus ter calquera valor aquí? Por que Satanás inspirou esta data? O códice de Dresde mostra destrución da Terra por inundación? Pode o gran tribulação comezar antes de 2012? Como Obama pode estar implicado en 2012?
De 2012 eo ascenso do Segredo SECT Este é un enlace relacionado a un libro de Bob Thiel (COGwriter). Este enlace tamén ten vídeos de YouTube. Este libro documentos e explica centos de profecías. E desde que se publicou, os eventos mundiais teñen aliñado con polo menos 20 previsións no libro e moito máis ganas de vir a pasar. Aqueles que compren o libro no www.thesecretsect.com sitio reciben un informe de bonos longa documentar os acontecementos mundiais que se aliñaban co libro.
2012 eo Rise of the seita secreta (edición Inglés Kindle). Esta é a segunda edición do libro, lanzado en xaneiro de 2012, e inclúe un resumo das 20 previsións de que os acontecementos mundiais teñen aliñado co sempre que o libro saíu orixinalmente en setembro 2009.
2012 y el surgimiento da secta secreta 2012 libro del Dr Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr Thiel in Deutscher Sprache. 2.012 und das Auftreten geheimen der Sekte (alemán Kindle Edition)
2012 ea aparición da seita de seguridade (Edición Português) 2012 Libro do Dr Thiel En Portugués. Este Libro Documenta e peso explicativo centos de profecías. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 ea aparición da seita de seguridade (Edición portugués do Brasil) 2012 Libro do Dr Thiel. Edición in english do Brasil. Este Libro Documenta e peso explicativo centos de profecías. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Agora que creron entrar nese descanso, así como Deus dixo: "Entón eu declarou baixo xuramento na miña ira: 'Nunca entrarán no meu repouso." E, con todo o seu traballo fose completado desde a creación do mundo. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; para calquera que entra no descanso de Deus descansa tamén do seu propio traballo, así como Deus das súas. Imos, polo tanto, facer todos os esforzos para que entre aquel descanso, para que ninguén caia, seguindo o exemplo de desobediencia (Hebreos 4:3-6,9-11, NVI).

Actos 13:42-44 amosa o que Galicia fixo,

Os xentís ... suplicou que estas palabras poidan ser cravado a eles o sábado seguinte. Agora, cando a congregación terminara, moitos dos xudeus e dos prosélitos relixiosos seguiron Paulo e Bernabé, que, falando-lles, os exortavam a perseverarem na graza de Deus. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Tamén Actos 18:04 estados,

E el disputaba na sinagoga todos os sábados, e convencía a xudeus e gregos.

Por iso, o Novo Testamento está claro que Galicia gardou o sábado regularmente cravaba o sábado, e que escribiu que aínda hai "unha casa para o pobo de Deus".

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Polo tanto purgar a levadura vello, para que sexades un novo masa, sempre que realmente sen levadura. Por Cristo, noso Pascua, foi sacrificado por nós. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

Os días dos pans ázimos Paul, descendendo do Galácia, chegou en Asia, considerándose o descanso entre os fieis de Esmirna para ser un gran refresco en Cristo Xesús despois da súa labuta intensa, e despois coa intención de partir para Xerusalén. Entón, en Esmirna foi visitar Strataeas, que fora o seu oínte, en Panfilia, sendo un fillo de Eunice, filla de Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Días moitos agora consideran ser xudeu e non cristián, pero, ao parecer, Galicia considerábase os importante para todos os cristiáns para manter (ver tamén 1 Corintios 5:7-8, onde el dixo aos gentiles en Corinto para mantelos tamén).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Algúns artigos de interese posiblemente relacionados poden incluír:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Is this true? Este artigo cita Paul coas súas palabras en verde.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Foron os Dez Mandamentos cravado na cruz? Algúns dixeron que si. Este artigo ofrece algunhas citas bíblicas para responder a esta importante cuestión.
Son os Dez Mandamentos aínda en vigor? Este cita os dez mandamentos e combina algúns dos artigos anteriores en un artigo sobre os dez mandamentos. Os mandamentos son mostradas sobre o Monte Sinaí, antes de Monte Sinaí, nos ensinos de Xesús, trala crucifixión, e nos ensinos de Galicia. El aborda as "tradicións dos homes" máis comúns sobre eles tamén.
Os Dez Mandamentos reflectir o amor, quebrando a eles é malo Algúns pensan que os dez mandamentos son un fardo. É iso que Xesús, Paulo, Pedro, Santiago e Xoán ensinou?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
A historia do Cristianismo primitivo Está consciente de que o que a maioría da xente cre que non é o que realmente aconteceu coa verdadeira igrexa cristiá? Vostede sabe onde a igrexa primitiva foi baseado? Vostede sabe cales foron as doutrinas da igrexa primitiva? É a súa fe realmente baseado na verdade ou compromiso?