Archyvas Sausio 2012

Jei krikščionis balsuoti?

Antradienis, sausis 31, 2012

COGwriter

Keturi vyrai Respublikonų partijos vis dar šiek tiek stovint jų Quest poslinkis JAV prezidentas Obama ir gauti savo darbą.

Yra du katalikai , vienas Mormoną , ir vienas Baptistas veikia Respublikinė nominacijoje siekiant paleisti prieš gana nereligingas demokratų Barackas Obama (kuris taip pat teigia krikščionių tikėjimą).

Turėtų tikri krikščionys balsuoti?

Jei demokratija turėjo būti baudžiamos už krikščionių Bibliją, tikrai būtų galima skirti Naujajame Testamente. Graikų ir romėnų demokratinės praktika buvo plačiai žinomas, tada. Demokratija yra ne Amerikos išradimas (nei yra respublikinė valdymo forma).

Naujajame Testamente skaitome apie Jėzaus skyrimo apaštalų. Paulius rašo, kad Dievas pirmas skiria apaštalus antraeiliai pranašus ir tt pamokomas Kristaus kūną (Efeziečiams 4: 11,12).

Kai Judas turėjo būti pakeista (po jo išdavystė Jėzus ir jo savižudybė), apaštalai neturėjo rinkimus, jie sekė Biblijos pavyzdys Ieškau Dievo valią:

Tu, o Viešpatie, kas žino širdis Visų šou, kuris iš šių Jūs pasirinkote ... Ir išvarė burtus. (Apd 1: 24,26).

Pranešimas apaštalai neturėjo nuspręsti, kad jie gautų teisę pamatyti į žmogaus širdį.

Kai parašiau, kad įvairių formų demokratijos dabar priimtinas, nes jie tiki, tam tikri raštai į Apaštalų knygoje reiškia jį. Pirminiai eilėraščiai atrodo Apaštalų 15. istorija Apd 15 daugelis apaštalus ir vyresniuosius susitiko aptarti apipjaustymo ir pagonių tikinčiųjų. Daug patarėjų buvo aptarti klausimą. Kai kurie mano, kad naudojant patarimą rodo demokratijos. Tačiau tai, kad buvo naudojamas daug patarėjų nekeičia Dievo valdymo formą. Senajame Testamente skaitome, kad ne tik yra Dievas visada skatino šią praktiką (PROV 11:14), mes taip pat skaitome, kad Dievas pats užsiima ja (II Krn 18, 18-21); taigi faktas, kad kai kurie Bažnyčios vadovybę laikytis šios praktikos tik parodo, kad Dievo valdžios praktika iš Senojo Testamento nebūtų imamasi.

Įdomu ką dar minima Apaštalų knygoje dėmesį,

"Ir dabar aš jums sakau, laikyti atokiai nuo šių vyrų ir leiskite juos ramybėje; Jei šis planas ar toks darbas yra vyrų, jis ateis į nieką; bet jei jis yra iš Dievo, jūs negalite nuvers jį, kad tau net rasti kovojantys prieš Dievą "(Apd 5: 38-39)

T žarna, kuris balsuoja žemiškų rinkimus, matyt mano, kad jie žino, aspektus Dievo planą, kad nėra žmogaus, kaip jie galėjo žinoti. Tačiau pažiūrėkime, ką Dievas pasakė Samueliui vieną aiškiai vadinamas ir Dievo paskirtas, kai Samuelis maniau jis žinojo, kas turėtų būti šalia Izraelio karalius,

Taigi tai buvo, kai jie atėjo, kad jis pažvelgė Eliab ir sakė: "Tikrai Viešpaties pateptasis yra prieš Jį." Bet VIEŠPATS tarė Samueliui: "Nežiūrėk į jo išvaizdą ar ne jo ūgio aukštį, nes aš atsisakė jį. Nes Viešpats nemato, kaip žmogus mato; žmogui žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį "(1 Sam 16: 6-7).

Taip pat įdomu, kad suprasti, kad daug, kurie tiki, kad Naujasis Testamentas sankcijos demokratija taip pat manau, kad Dievo ateitis valdančioji vyriausybė (Dievo Karalystę) nebus demokratija.

Jėzus pasakė apaštalams, kad jie būtų valdovus dvylika Izraelio giminių karaliumi, (Luko 22:30). Jėzus pasirinko mokinius, jie nebuvo gauti savo pozicijas nuo bet kokios demokratijos forma (Jono 15:16; 6:70). Dievas, ne žmogus, išsirinkau Dovydą karaliumi Izraeliui iš pradžių (Apd 13:22), o taip pat pasirinko jį karaliumi visam Izraeliui pasaulyje priekį (Jer 30: 9).

Beje, Jėzus pasakė, kad Dievas Tėvas saugomos kurie turi tam tikrų pozicijų organizacijos į Dievo karalystę (Mt 20:23). Į karalystę nauda bus Jėzaus duoti (Apr 22:12); jie bus ne žmonės imtis patys už save.

Demokratija nebus Dievo valdymo forma Jo karalystėje.

Kodėl?

Vienas iš daugelio problemų balsuojant yra tai, kad nė vienas žmogus galvoja, kaip Dievas daro.

"Nes mano mintys yra ne jūsų mintys, o jūsų keliai mano keliai", sako Viešpats (Iz 55: 8).

Kai Jėzus buvo žemėje, jis skelbė Dievo karalystės Evangeliją ir pasakė žmonėms atgailauti (Mk 1: 14-15). Jėzus atsisakė dalyvauti net pačius elementarius Vyriausybės sprendimus, o jis buvo žemėje (Luko 12: 13-14).

Nors Jėzus mokė, kad mes buvome mokėti mokesčius (Mt 22: 17-21), jis taip pat mokė, kad jo karalystė ne iš šio pasaulio (Jn 18:36). Jėzus mokė savo mokinius sėsti į pasaulį ir skelbkite Evangeliją visiems (Mt. 28: 19,20). Jėzus pasakė, kad jo mokiniai turėjo būti pasaulyje, bet ne iš jo (Jono 17:16).

Apaštalas Petras aiškiai suprato. Jis rašė, kad yra dalis Dievo tautos padarė vieną dalį šventa tauta (Pt 2: 9). Apaštalas Paulius rašė, kad šio pasaulio buvo nedora (Gal 1: 4). Biblija įspėja, kad asmuo būtų dalis pasaulio sistemų ir jos vyriausybės pasekmes ir liepia išeiti iš jos ir būti atskiras (Apr 18, 2-5).

Pažiūrėkite, ką Biblija moko įvyks paskutinėmis dienomis ir ką krikščionys daryti, apie tai,

Bet žinote, kad paskutinėmis dienomis sunkūs laikai ateis: Vyrams bus savimylos, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nešventų, nemeilės, negailestinga, šmeižikams, be savikontrolės , brutalūs, niekintojai, geros, išdavikų, užsispyręs, išdidus, mėgėjams malonumas, o ne mėgėjams Dievo, turinčių dievotumo formą bet atsižadėję jo galią. Ir iš tokių žmonių nusigręžia! (2 Tim 3: 1-5).

Atkreipkite dėmesį, kad Dievo žodis neskatina balsuoti kaip tirpalo.

Paulius sako, kad krikščionys turi būti ambasadoriai Kristus (II Kor 05:20). Ambasadoriai dažnai gyvena svetimų tautų, iš kurių kai kurie yra aiškiai priešišką savo įsitikinimus. Ambasadoriai, nors jie gyvena kitoje visuomenėje, ne įsitraukti į visuomenių, kad jie gyvena politikoje. Yra Dievo žmonės perimti šio pasaulio vyriausybių laikas, tačiau ji dar nėra (John 18:36 Dan 7: 17-18). Tai bus po antrojo atėjimo Jėzaus (I Tes 4:16, Rev 11:15).

Krikščionims, Peter rašė,

Bet jūs esate išrinktoji tauta, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, priklausantys Dievo, kad jums gali deklaruoti jam gyrių, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Kai jums buvo ne tauta, o dabar esate Dievo tauta; kai jūs jau ne iš gailestingumo, tačiau dabar jūs iš gailestingumo. Mieli draugai, aš raginu jus, kaip ateivius nepažįstamais pasaulyje, susilaikyti nuo nuodėmingų troškimų, kurie kovoja prieš sielą. Live tokius gerus gyvenimus tarp pagonių, kad, nors jie apkaltins jus darau blogai, jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų Dievą dieną jis apsilanko mus. Atsiduokite į Viešpaties meilės kiekvienam institucijos įsteigtas tarp vyrų: ar karaliui, kaip aukščiausias valdžios ar valdytojams, kurie pasiųstiems bausti tuos, kurie klysta ir pagirti tuos, kurie teisūs. Nes tokia Dievo valia, kad, darydami gera, turėtumėte nutildyti neišmananti aptarimas neprotingų žmonių (1 Petro 2: 9-15).

Užsieniečiai, žinoma, nereikia balsuoti.

Dabar Biblija paminėti vieną ypatingą balsuotų apaštalo Pauliaus (dar būdamas Saulius ir taip neatsivers). Stebėkite jis vėliau pasakė apie jį:

Iš tiesų, aš maniau aš turiu daryti daug dalykų, kad prieštarautų Jėzaus iš Nazareto vardu. Tai aš taip pat padarė Jeruzalėje, ir daugelis šventųjų aš uždariau į kalėjimus, gavusi institucija iš aukštųjų kunigų; ir, kai jie buvo nužudyti, aš įmečiau savo balsą prieš juos (Apd 26: 9-10).

Ir nors anksčiau pats savaime nėra antklodė pasmerkimas Balsuojant tai vienintelis laikas žodis "balsas" arba "balsavimo" yra Biblijoje. Ir tai rodo, kad net religiškai uolus / konservatyvūs asmenys ne visada balsuoja teisingai ir gali daryti daug dalykų, kad prieštarautų Jėzaus iš Nazareto vardu.

Netikiu, kad Biblija sankcijos krikščionys balsuoti kūniškais rinkimus. Nemanau, kad būsimi prezidento rinkimai JAV arba rinkimų kitų Anglijos kilusios tautos lems atgailos tipą, kad tos tautos reikia.

Kai kurie galbūt susiję palūkanų straipsniai gali apimti:

Jei krikščionis Balsuoti? Šis straipsnis suteikia kai biblinis pagrindimas šiuo klausimu. Ar Jėzus balsuoti už prezidento / premjero? Balsuoja Biblijoje? Tai objektas krikščionys turi suprasti.
Polikarpas, Herbert W. Armstrong ir Roderick C. Meredith apie Bažnyčios vyriausybės Ką valdymo forma nebuvo ankstyvoji bažnyčia turi? Ar tai buvo hierarchinė? Kuri valdymo forma būtų tikėtis, kad Filadelfijos likučio? Žmonės sprendžia ir / ar komiteto formas, nelyginis diktatūros ar tos pačios rūšies, kad pati Philadelphia era?
Ar ankstyvojoje bažnyčioje mokyti Millenarianism? Buvo tūkstantmetis (kartais vadinama Hiliasms) mokoma pirmųjų krikščionių? Kas jį pasmerkė. Bus Jėzus tiesiog viešpataus 1000 metų žemėje? Ar šį kartą greta?
Anglo - Amerika Prophecy & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai yra, Kanadiečiai, Didžiosios Britanijos, Škotijos, Velso, australai, Anglo-pietų afrikiečiai ir Naujosios Zelandijos išeivių Juozapo? Kur yra praradę dešimt-Izraelio giminių? Kas yra prarastas Izraelio giminių? Kas nutiks žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė, ir kitus Anglijos tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmas?
Bus Anglo-Tautų būti skirstomi ir kad žmonės Taken kaip vergai? Ar iš JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos žemės suskirstyti? Ką Biblija pranašystė mokyti? Ar yra ne bibliniai pranašysčių, kurios palaiko šią idėją? Kas bus išdalinti šias žemes? Kas bus baigti su žemės ir žmonių?
Pranašysčių Barackas Obama? Aštuonios priežastys, kodėl B. Obama yra apokaliptinis ir aštuonias priežastis, kodėl B. Obama nėra Antikristas. Šis straipsnis apima daug Biblijos ir ne biblinės pranašystės, iš viso pasaulio, kurie atrodo, kad aptartų Barack Obama. Ar Nostradamas nuspėti Barack Obama spręsti antikristo? Might Barackas Obama nustatyti etape iš šiaurės ir pietų karalių, kaip bent vienas šiitų pranašystė rodo? Tai ilgiausia ir labiausiai pilną straipsnį apie šį puslapį Barackas Obama pranašystėmis. Skaityti jį ir nuspręsti patys, ar prezidentas B. Obama, atrodo, atliekant įvairias pranašystes.
Barackas Obama, pranašystės ir JAV sunaikinimas Kai kurie teigia, kad Barackas Obama yra pranašavo "sūnus Kenija", remiantis sukurti 20 amžiaus pradžioje raštu.
Kanada pranašystėje: Ką Biblija pranašystė, Katalikas Prophecy ir kitų Numatymas Siūlyti Apie Kanados ateitis? Yra pranašysčių, rodančių dalyvavimą su Kanada. Ir daugelis nėra teigiamas jos likimu.
Kas Vakarų karalius? Kodėl nėra galutinio laiko karalius į Biblijos pranašystės West? Ar JAV Vakarų karalius? Jei taip, ką tai iš tikrųjų reiškia, kad JAV ir jos Anglo sąjungininkais.
Tony Blair Apocalyptic? buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas atsivertė į katalikybę, netrukus po išvykimo iš savo biuro ir aktyviai dalyvautų sprendžiant Europos reikalus. Koks vaidmuo gali jis žaisti?

Rytų vs Vakarų: Rusija, Kinija, ir Indija Pasipriešinimas Sankcijos Irano ir Sirijos

Antradienis, sausis 31, 2012

COGwriter

Rusija, Kinija ir Indija nebendradarbiauja su sankcijų ES ir JAV nori Iranui ir Sirijai tipą:

Pasaulinis "didieji galios politikos grįžta į Mideast

Iki Peter Apps , politinės rizikos korespondentas

LONDON | Tue 31 Sau 2012 07:28 EST

(Reuters) - Su Rusija siunčia karinius laivus atbaido užsienio intervenciją Sirijoje ir Kinija sudarytas giliau į Irano konfrontacijos su Vakarais ", puikus galios" politika yra greitai grįžti į Artimuosius Rytus ... Abu signalizuoja aiškią ketinimą užkirsti kelią bet " režimo pakeitimas "intervencija Sirijoje ; but Russia's deployment of its flagship aircraft carrier and escorts to Syria's port of Tarsus this month drew a starker than usual line in the sand…”Each time the West tightens the leash, Beijing quietly avails itself of the slack,” says Thomas Barnett, a former strategist for the US Navy…

Washington Post 31 January 2012-MUMBAI, IndiaIndia has joined China in saying it will not cut back on oil imports from Iran, despite stiff new US and European sanctions designed to pressure Tehran over its nuclear program.
Steve Przekupień gatvę | Maskva (Reuters) - vyresnysis Rusijos diplomatas antradienį sakė, kad siekiant priimti vakarietiško Arabų projekto JT Saugumo Tarybos ... Rusija ir stumti Kinijos vetavo Europos-parengtą rezoliuciją dėl Sirijos spalio mėnesį.

Sirijos opozicija: Rusija, Iranas rizikuoja santykius su būsima Sirija

Ynetnews - 31 Sau 2012

Sirijos opozicijos narys Fahed Al-Masri sakė Libano radijo stotį, kad pastangos Rusija ir Iranas darysite, kad išgelbėtų prezidento Assado režimą atsispindės nuo šalių būsimų santykių su Sirija. "Rusija praras paskutinį savo atramos tašką Artimuosiuose Rytuose ir Sirijoje ", sakė jis ir pridūrė, kad, jei Maskva ir toliau priešinasi tarptautinės bendruomenės poziciją dėl Sirijos ...

Taigi trys geografiškai didžiausi įgaliojimai Rytuose vartojate yra visiška priešingybė į Vakarus. Biblija galiausiai nurodo, kad, matyt, rusų vadovaujama Eurazijos konfederacija užtruks nuo likusios galios Vakaruose (kuris tuo metu bus vadovaujama Europos karalius šiaurėje). Ir Kinija ir Indija, atrodo, pranašavo remti Rusijos vadovaujamą konfederaciją.

Bet kad bus vėliau, dar prieš Jėzaus Kristaus grąža (Apreiškimo 09:16; 16: 12-16).

Šiuo metu Rytai lenkai, jog tikėtina, kad praras bent diplomatiškai prasme.

Nesvarbu, kas jų ekonominiai interesai, nei Rusija, nei Indija nori islamo galia pakilti. Ir ignoruoja Vakarų sankcijas, galbūt tie tautos tiki, kad dalijant Islamo pasaulį į Irano ir Sirijos, tarp arabų tautų poilsio, Turkijos tautų, Pakistane, Afganistane, ir Indonezijoje, kad šis skyrius bus išvengta islamo pasaulio galios nuo pakyla ,

Jeigu jie mano, kad jie per klaidą.

Islamo galia ( karaliaus pietų , matyt, vadovaujama arabų galios Biblijos pranašystės), pakils į viršų. Remiant Sirijos kaip buvo, Rusija atstumti arabų pasaulį (Arabų valstybių lyga linksta atgal Vakarus dėl į Siriją ir nėra ypač ventiliatorius Iranas). Sirija nesitęs, nes ji yra ir Iranas gali būti neutralizuotas, bent iki tam tikro lygio.

Ką trys Rytų įgaliojimai iš esmės daro pasakoja arabų pasaulį, kad tai yra geriau bendradarbiauja su europiečiais nei su Rusija, Kinija ar Indija. Ir tarp arabų ir Europos pasaulių bendradarbiavimas yra kažkas bus laikinai daroma (Danieliaus 11:27; Ps 83: 3-8).

Kinija pati yra suinteresuota išteklių, pavyzdžiui, naftos ir mėgsta pasinaudoti pirkdami galimybes, kad Vakarų sankcijos, pavyzdžiui, gali suteikti. Dar Kinijai reikia vakarinės rinkas labiau, nei ji iš tikrųjų reikalinga Irano naftos. Tas pats iš esmės yra tiesa apie Indiją.

Iranas ir Sirija yra tikrai ne taip svarbu, Rusija, Kinija ir Indija, kad jie atgal juos, nesvarbu, ką (nors ten bus ateityje aljansą su Persijos / iraniečiai, bet tai yra tam tikrą laiką po tūkstantmečių Kristaus valdymu ir aptariama Ezechielio 38: 1-9).

Taigi nepaisant poza iš šių trijų Rytų galių, tačiau aišku, kad Vakarai gaus didžiausią įtaką Artimuosiuose Rytuose nuo to, ko dabar vyksta.

Iranas nebus iš karaliaus pietų lyderis ir kokia išgyvens Sirijoje (plg Iz 17: 1) bus matyt remti ateinančią arabų lyderis Daniel 11:40. Jei tie Rusijoje, Kinijoje ir Indijoje suprato biblinę pranašystę geriau žinotų, kad jų dabartinė stendas galbūt reikia pakoreguoti atsižvelgiant į Irano ir Sirijos.

Tiems, kurie domisi sužinoti daugiau gali norėti studijuoti šiuos straipsnius:

Rusija: jo ištakos ir pranašavo Ateities Rusija pranašystėje. Kur rusai atėjo? Ką apie tuos Ukrainoje? Kas pranašavo Rusijos ir jos sąjungininkų? Ką jie darys su europiečiais pritarę Beast galų gale?
Is Russia the King of the North? Some claim it is. But what does the Bible teach?
India, Its Biblical Past and Future: Any Witness? The Bible discusses the origins of those of Indian heritage and discusses some of the witness to them (including those in Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka).
Kinija, biblinio Praeitis ir ateitis, 1 dalis Genesis ir Kinijos Veikėjai Kur kinai atsirado? Šiame straipsnyje nustatyta, informaciją, įrodančią, kad Kinijos žmonės turi žinoti apie įvairių sąskaitų Pradžios knygos iki jos pasklidimo po Babelio bokštas.
Kinija, biblinio Praeitis ir ateitis, 2 dalis Sabbath ir kai Dievo Liudytojo Kinijoje Kada krikščionybė pirmiausia ateina į Kiniją? Ir yra ten anksti įrodymų, kad jie pastebėjo septintą dieną šabą?
Azija pranašystėje Kas Ahead Azijos? Kas yra "Kings of Rytus"? Kas nutiks beveik visi Kinijos, rusai, indų ir kt Azijos? Kinija pranašystėje, kur? Kas turi 200.000.000 vyro kariuomenę, susijusią su Armageddon?
Kas karalius šiaurėje? Ar yra vienas? Ar Biblijos ir Romos katalikų pranašystės nurodo į tą patį lyderis? Jis turi būti pateikiama? Kas bus Šiaurės aptarta Danieliaus 11 Karalius? Ar branduolinė ataka pranašavo atsitikti anglakalbių tautų Jungtinių Amerikos Valstijų, Didžiosios Britanijos, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos? When do the 1335 days, 1290 days, and 1260 days (the time, times, and half a time) of Daniel 12 begin? Kai Biblija rodo, kad ekonomikos žlugimo turės įtakos JAV?
Ar yra ateitis karalius pietuose? Kai nebetiki ten turi būti. Gali Egiptas, islamas, Iranas, Arabai, arba Etiopija dalyvauti? Gali tai karalius vadinamas Mahdi? Ką Biblija sako?
The Arab and Islamic World In the Bible, History, and Prophecy
The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. What is ahead for the Middle East and those who follow Islam? What about the Imam Mahdi? Kas laukia už Turkijos, Irano ir kitų ne arabų musulmonų?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

Europos Sąjunga Babelio bokštas autorių

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Tik Britanija ir Čekija atsisakė pasirašyti fiskalinės kompaktiškas kovas bus skirti pusiau automatines sankcijas šalims, kurios pažeidžia Europos Sąjungos biudžeto deficito ribos ir bus įtvirtinančiomis subalansuoto biudžeto taisykles nacionalinėje teisėje. http://www.reuters.com/ Straipsniai / 2012/01/30 / JAV-ES-viršūnė-idUSTRE80S0SR20120130

Tai dar vienas žingsnis siekiant biblinių pranašysčių, susijusių su pakyla galutinio Europos žvėries valdžia vykdyti.

Tie iš mūsų, Gyvojo Bažnyčios Dievo jau seniai mokė, kad Jungtinė Karalystė neturėtų būti reali dalis galutiniame energijos, kad pradeda atsirasti ir Europoje. Tie Čekijoje tikriausiai bus dalis, kad galutinio energijos.

Biblija, Apreiškimo 17, yra aišku, kad europiečiai vis tiek turės pertvarkyti ateityje:

12 "Tie dešimt ragų, kuriuos matei, yra dešimt karalių, kurie dar negavo karalystės, kaip dar, bet jie gauna institucijai ją vienai valandai kartu su žvėrimi. 13 Jie turi vieną protą, ir jie duos savo galią ir valdžią žvėriui. (Apreiškimo 17: 12-13)

Žingsniai tai vyksta ir toliau, kaip mes, Living Bažnyčios Dievo jau seniai mokė, ir ten bus trenkiasi kelio ir problemos (pagrindinis pilietinių neramumų ar, dar blogiau, gali atsirasti).

Žinoma, kad Biblija yra aišku, kad galutinis Europos žvėries valdžia ne iš tikrųjų labai vieninga, nes tai iš esmės būti stiprus ir silpnas derinys, arba kaip Biblija daugiau pažodžiui teigiama, geležies ir molio:

41 kadangi matėte pėdų ir kojų pirštus, iš dalies iš puodžiaus molio ir dalinai iš geležies, karalystė bus pasidalinusi dar iš geležies koncentracija turi būti į jį, lygiai kaip regėjai geležį, sumaišytą su keramikos molio. 42 Ir kaip kojų pirštai buvo iš dalies iš geležies ir iš dalies molio, tai karalystė bus dalinai stipri ir dalinai trapi. 43 Kaip matėte, geležis buvo sumaišyta su keramikos molio, jie bus susilieti su vyrų sėkloje; tačiau jie nebus laikytis vienas kito, kaip geležis nesimaišo su moliu. (Daniel 2: 41-43)

Pasak Biblijos pranašystės, kuri yra Europos galia, nepaisant trapumo, lemta laikinai labiausiai dominuojanti jėga pasaulyje, galiausiai užkariauti Anglijos kilusios tautos (tai yra JAV ir jos anglo-sąjungininkai kaip Jungtinėje Karalystėje, kad turime stipriausia tvirtovės Danieliaus 11:39), o vėliau ateiti į pabaigą (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Kai kurie galbūt susiję palūkanų straipsniai gali apimti:

Europa, Žvėris, ir Apreiškimo Kur Europa gauti savo vardą? Ką gali Europa turi daryti su Apreiškimo knygoje? What about “the Beast”? Naudojant Babelio bokštą ir "žvėrį" vaizdus rodo tai nerūpi jo kaip dalį būsimosios Babilonas Biblijos pranašystės vaidmenį.
Kas karalius šiaurėje? Ar yra vienas? Ar Biblijos ir Romos katalikų pranašystės nurodo į tą patį lyderis? Jis turi būti pateikiama? Kas bus Šiaurės aptarta Danieliaus 11 Karalius? Ar branduolinė ataka pranašavo atsitikti anglakalbių tautų Jungtinių Amerikos Valstijų, Didžiosios Britanijos, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos? When do the 1335 days, 1290 days, and 1260 days (the time, times, and half a time) of Daniel 12 begin? Ką turi įvykti prieš didelio suspaudimo?
Gali Vokiečių Baron Karl-Theodor zu Guttenberg tampa ir Šiaurės karalius? Ar vokiečių gynybos ministras vienas žiūrėti? What do Catholic, Byzantine, and biblical prophecies suggest?
Anglo - Amerika Prophecy & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, anglų, škotų, valų, australai, Anglijos (ne Olandijos) Pietų afrikiečiai, ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapo? Where are the lost ten-tribes of Israel? Kas yra prarastas Izraelio giminių? Kas nutiks į Jeruzalę ir žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė, ir kitus Anglijos tautas? Why might God allow them to be punished first?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? What about Jerusalem? Ką Biblija pranašystė mokyti? Are there non-biblical prophecies that support this idea? Kas bus išdalinti šias žemes? Kas bus baigti su žemės ir žmonių?
Kanada pranašystėje? Ką Biblija pranašystė katalikų pranašystę ir kitų Numatymas Siūlyti Apie Kanados ateitis yra pranašysčių, rodančių dalyvavimą su Kanada. Ir daugelis nėra teigiamas jos likimu.
Kas Vakarų karalius? Kodėl nėra galutinio laiko karalius Vakaruose Biblijos pranašystės? Ar JAV Vakarų karalius?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Kai kurie galbūt susiję palūkanų straipsniai gali apimti:

Salos ir Biblija pranašystė Kas priekį salų? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Azija pranašystėje Kas Ahead Azijos? Kas yra "Kings of Rytus"? Kas nutiks beveik visi Kinijos, rusai, indų ir kt Azijos? Kinija pranašystėje, kur? Kas turi 200.000.000 vyro kariuomenę, susijusią su Armageddon?
Anglo - Amerika Prophecy & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, anglų, škotų, valų, australai, Anglijos (ne Olandijos) Pietų afrikiečiai, ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapo? Where are the lost ten-tribes of Israel? Kas yra prarastas Izraelio giminių? Kas nutiks į Jeruzalę ir žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė, ir kitus Anglijos tautas? Why might God allow them to be punished first?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Consider, therefore, whether those who teach such things can possibly live indifferently, and be commingled in unlawful intercourse, or, most impious of all, eat human flesh, especially when we are forbidden so much as to witness shows of gladiators, lest we become partakers and abettors of murders . But neither may we see the other spectacles, lest our eyes and ears be defiled , participating in the utterances there sung. (Theophilus of Antioch. To Autolycus, Book III, Chapter XV. Translated by Marcus Dods, AM Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

So, true Christians did not believe that they were to watch the violent sports so popular in the second century.

Tatian, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

Ir tai liudytojai susėda, ir boksininkai susitiks vienintelę kovą, be jokios priežasties, ką žmonės, nei kas nors nusileisti į areną į pagalbą. Ar parodų, tokių kaip šie atsigręžti į savo kredito? Tas, kuris yra pirmas tarp jūsų surenka kraują tamsintas žudikų legioną, įtraukiant į juos išlaikyti; ir šie ruffians yra atsiuntė jam, ir jums surinkti ne spektaklio būti teisėjais, iš dalies dėl su arbitras nedorumo ir iš dalies to vyrų, kurie užsiima mūšį. Ir tas, kuris praleidžia žiauriai parodą nuliūdinta, nes jis buvo ne pasmerkti būti piktais ir bedieviška ir bjaurastis žiūrovas (Tacianas. Išvertus JE Ryland. Tacianas adresas graikams, XXIII skyriuje. Excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvai Kiekis 2. Redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikos Edition 1885 "internetiniame variante Copyright © 2004 K. Knight).

Athenagoras išpažįstančių krikščionių apologetas, rašė apie 170 AD:

Kas iš sveiko proto, todėl bus patvirtinti, o toks yra mūsų charakteris, kad mes esame žudikai? ...

Kas nėra skaitytis tarp didžiausią susidomėjimą aprūpinimą gladiatoriams ir žvėrimis, konkursai, ypač tų, kurios yra pateiktos jums? Bet mes, laikant, kad pamatyti nužudytas yra daug, kaip jį nužudyti, buvo neigė tokius akinius (Athenagoras. A už krikščionių ieškinio pagrindu XXXV skyriuje. Išversta BP Pratten. Excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvai Kiekis 2 . Redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikos Edition 1885. Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Net ir šiandien daugelis krikščionių supranta, kad žiūri žiauriai renginius ketinimų padaryti fizinę žalą, pavyzdžiui, nekilnojamojo bokso, yra netinkama.

Atkreipkite dėmesį, kad tai taip pat Trečiojo amžiaus katalikų teologas ir vyskupas Hippolytus, kuris taip pat prideda įvairias profesijas, kad tie, kurie atmeta vieną gražu Kristaus pasekėjas pozicija:

16: 6 Vežėjas, taip pat, ar tas, kuris dalyvauja žaidimuose, ar tas, kuris eina į žaidimų, jis nustoja ar jis turi būti atmestas 7 Jei kas nors gladiatorių arba viena dėstantis tiems tarp gladiatorius kaip. kovoti, ar medžiotojas, kuris yra laukinis žvėris rodo arenoje, ar valstybės pareigūno, kuris yra susijęs su gladiatorių šou, bet jis nustoja, ar jis turi būti atmestas. 8 Jeigu kas nors yra stabų kunigas, arba palydovas stabų, jis nustoja ar jis turi būti atmestas. 9 kariškis valdžioje neturi vykdyti vyrai. Jei jis yra užsakytas jis turi nevykdys. Nereikia jam imtis karinę priesaiką. Jei jis atsisako, jis turi būti 10 atmesti. Jei kas nors yra karinis viršininkas, arba iš miesto, kuris nešioja violetinė valdovas, jis turi nutraukti arba jis turi būti atmestas. 11 katechumeno ar ištikimas, kuris nori tapti karys yra atmesti, nes jis niekino Dievas. (Hippolytus. Apaštališkasis tradicija Hippolytus Romos. Nuo Bernard BOTTE (La Tradicijos Apostolique. Šaltiniai Chretiennes, 11 bis. Paryžiuje, Editions du Cerf, 1984), jas Gregory Dix (Reglamentas dėl Apaštalų Tradiciją Šv traktatą Hippolytus Romos vyskupo ir kankinio Londonas:. Alban Spaudos, 1992), kaip išversti Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html žiūrimi 08/06/09)

Taigi, tiems, kurie išpažino Kristų antrojo ir trečiojo amžiaus paprastai nejaučia, kad peržiūrėti arba dalyvauja smurtinių sporto tinkamas.

Naujesniais laikais vėlai Herbert W. Armstrong rašė:

Priešiškumas kitai yra nuodėmė ... Boksas Ambassador kolegijoje tikrai uždrausta. Dievas nesukūrė žmogaus smegenis ir galvą į pummeled ir pasibeldžiau beprasmis iki antagonistas.

Kur tik žaidimas sporto apima antagonistai-in priešiškas požiūris pakenkti kito ir / arba "gauti" iš kitos-gauti geriausius kitas tada žalingas, šėtoniškas ir blogio požiūris patenka į ir sportas yra blogis, Negerai ...

Futbolas (Amerikietiškas futbolas) yra smurtinis kūno kontakto sportas. Ji dažnai grojo su priešiškumo požiūrį ir yra pavojingas ir kupinas fizinio sužalojimo. (Paprastas Tiesa, 1984 liepa-rugpjūtis)

"Meilė nedaro blogo artimui" (Romiečiams 13: 9), tačiau ką smurtiniai sporto kaip "Amerikietiškas futbolas ir boksas daryti? Yra tie, kurie dalyvauja kaimynus krikščionis? Žmonės turėtų būti skatinami dalyvauti smurtinius veiksmus, kurie, kaip įrodyta, kenkia?

Tai yra kažkas, kad krikščionys ir kiti, reikia galvoti apie.

Kai kurie galbūt susiję palūkanų straipsniai gali apimti:

Ar Amerikietiškas futbolas blogis? Ar populiariausi žiūrovo sportą iš JAV kažkas, kad krikščionys turėtų žiūrėti? Ką Biblija ir ankstyvųjų raštai rodo, kad? Tai yra pirmas kartas, aš paskelbė šį straipsnį apie šį naują puslapį ir jame ne tik savo nuomonę, tačiau daugelis kabučių, kad krikščionys, taip pat žmonės, kurie teigia, kad, turėtų galvoti apie. Ar tikrai norite sužinoti atsakymą į šį klausimą pavadinimas prašo atsakyti? Jei ne, kodėl?
Karinė tarnyba ir Dievo Bažnyčios? Ar Nekilnojamasis krikščionių Dalyvauk kūniškas Warfare Čia yra einamieji ir istoriniai perspektyvos klausimu, kuris parodytų tikrąją bažnyčią dalyvaus kariuomenė įsitikinimus. Ar karas tinkamas krikščionims?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Taip.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Taip.

Nors turiu dirbiniai su daugeliu raštų šiuo klausimu (žr, pavyzdžiui, Universal siūlome Išganymo: Yra šimtai Eilėraščių Biblijoje REMDAMOS True Apocatastasis doktriną ), galime pradėti su II a aiškinimo Izaijo iki Ireniejaus į rodo, kas atrodė visuotinai žinomas dienų ne per ilgai po to, kai paskutinė iš originalių apaštalų mirties:

Dabar, kad pažadai nebuvo paskelbtas per pranašus, o vien tėvai, bet Bažnyčių suvienytos jų iš pagonių, kuriuos taip pat Šventoji Dvasia terminai "salos" (abu, nes jie yra įsisteigę turbulencijos viduryje, kenčia audra šventvagystes, egzistuoja kaip saugos uosto tiems rizikuojant, ir yra tie, kurie myli aukščio [dangaus] prieglobstis, ir stengiasi išvengti Bythus, tai yra, klaidų gylis), Jeremijas taip pareiškia: " Klausykitės Viešpaties žodžio, tautos, ir paskelbti jį į tolimas salas; Jūs klausiate: 'Viešpats bus išsklaidyti izraelitus, jis rinks jį ir laikyti jį, kaip vieną kūdikį savo avių banda ...

Ir dar kartą ji jam pasakyti tą patį: "Štai Aš Jeruzalę sukursiu džiūgauti ir mano tauta [džiaugsmą]; už verkė balsu turi būti ne daugiau išgirsti ją, nei verkti balsu. Taip pat negali būti ten bet nesubrendęs [vienas], nei vyras, kuris neįvykdo savo laiką, nes jaunimas turi būti šimto metų; ir nusidėjėlis mirsi šimtą metų, dar turi būti prakeiktas. Jie statys namus ir gyvens juose save; ir sodinti vynuogynus ir valgykite jų pačių vaisių, ir gerti vyną. Jie nieko nestatys, kiti gyvena; Jiems draudžiama rengti vynuogyną, o kiti valgo. Nes kiek iš gyvybės medžio dienų turi būti tavyje esančios žmonių dienos; už savo rankų ištvers "(Ireniejus. Adversus haereses darbuose V knygos 34 skyriaus eilutės 2-3,4. excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvai tomas 1. Redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikos Edition 1885 . Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Kiti, pavyzdžiui, Origenas iš Aleksandrijos, taip pat rašė, kad Dievas turėjo planą pasiūlyti išgelbėjimą visiems.

Daugelis katalikų ir protestantų mokslininkai nusprendė, kad Origenas buvo vienas didžiausių tarp ankstyvųjų teologinių rašytojų (jis gyveno nuo maždaug 185-232 AD). Popiežius Benediktas XVI viešai gyrė Origenas.

Pažymėti protestantų istorikas KS Latourette rašė Origenas "buvo iš tiesų, vienas iš didžiausių krikščionių protuose." Ir nors aš negaliu sutikti su tuo, kad yra naudinga pažymėti, kad Latourette pastebėjo:

Origenas mokė, kad galiausiai visi spiritiniai gėrimai, kurie nukritę nuo Dievo bus atstatytos visiškai dera su Juo. Tai gali ateiti apie tik jų bendradarbiavimo, nes jie turi laisvę priimti arba atmesti išpirkimą veikė Kristuje. Prieš visiškai atkurti jie susilauks bausmės, bet bausmė skirta švietėjiško, išvalyti juos nuo netobulumo iškėlė savo nuodėmės. Po šio amžiaus pabaigoje ir savo pasaulį kitu amžius ateis, todėl Origenas tikėjo, kurioje buvo vėl gimsta ir toliau augs ir neatgailauja, bus suteikta tolimesnė galimybė atgailauti (Latourette KS Krikščionybės istorija, 1 tomas, ištakas 1500 Harper Collins, San Franciske, 1975, p.151).

Origenas buvo arti, nes ne visi atgailautų, nes ten taip pat bus tie iškėlė į "amžiną panieką" (Danieliaus 12: 2, KJV), o tai reiškia, kad tie, kurie nėra tinkamai atgailauti negaus išgelbėjimą-bet mes į Gyvenimas Bažnyčia Dievo , kad jie būtų mažuma. Bet Origenas buvo teisinga, kad šis bus galimi tik pagal šiuo metu neįrašytų bendradarbiavimą.

Štai keletas kabučių tiesiai iš Origenas:

... Geras tėvas nėra visiškai apleistas, kurie nukrito nuo jo (Origenas. Komentaras Evangelijoje pagal Joną (Book I). Excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvai Kiekis 9. Redagavo Allan Menzies, dd Amerikos Edition 1896 ir 1897 Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Tai reikia turėti omenyje, kad kai kurie techninės būtybės, kurie pateko nuo to vieno pradžioje kurį mes kalbama, nuskendo prie tokio nuodėmių ir nusikaltimo gylis būtų laikoma visiškai nenusipelnė to mokymo ir instruktavimo, kuriuo Žmonija, o kūne, yra mokomi ir instruktuojami su dangiškųjų galių pagalba; ir toliau, priešingai, daugeliu priešiškumo ir opozicijos būklę tų, kurie vartoja šį mokymą ir mokymą. Ir todėl ji yra tai, kad šio mirtingojo gyvenimo visuma yra pilnas kovos ir tyrimų, kuriuos sukelia opozicijos ir priešiškumo tiems, kurie nukrito nuo geresnės būklės be viso Prisiminus, ir kurie yra vadinami velniui ir jo angelams, ir kiti įsakymai blogio, kuris apaštalas aktu tarp priešingų jėgų. Bet ar kuris nors iš šitų kategorijų, kurie veikia pagal velnio valdžiai ir paklusti blogis komandas, bus patirtos ateityje pasaulyje bus konvertuojami į teisumą, nes jų turintis laisvės valios fakultetą, ar patvarios ir įsisenėjęs nedorumas galima keisti iki įpročio į gamtos galia, yra rezultatas, kurį sau, skaitytojas gali pritarti, jeigu nei vienas iš šių dabartinių pasaulių, kurie matė ir laiko, nei tie, kurie yra nematytas ir yra amžini, kad dalis yra visiškai skiriasi nuo Galutinis vienybė ir fitneso dalykų (Origenas. De Principiis, Knygų I 6 skyrius, 3 posmas).

... Ir taip, per daug ir Neskaitīts užsakymus progresuojančios būtybių, kurie yra susitaikymas su Dievu iš priešiškumo būsenos, paskutinis priešas pagaliau pasiekė, kas vadinama mirtimi, todėl, kad jis taip pat gali būti sunaikinti, ir nebebus priešas. Dėl to, kada visi racionalūs sielos turi būti atkurta taikant tokią sąlygą, tuomet šio mūsų kūno prigimtis bus atlikta į dvasinio kūno šlovės kaita. Nes kaip matome ne tas atvejis su racionaliais prigimčių, kad kai kurie iš jų gyveno degradacijos dėl jiems nuodėmių būklės, tuo tarpu kiti buvo pakviesti į laimės dėl jų nuopelnus valstybei; bet kaip matome tuos pačius sielų anksčiau gamino nuodėmingas, padedama po jų perskaičiavimo ir susitaikymo su Dievu, kad laimės būsenos (Origenas. De Principiis, III knyga, 6 skyrius, eilutė 6).

Nors mes LCG nebūtų žodis gana, kad taip, citatas ar parodyti, kad idėja, kad Dievas turi planą, kad duos neatgailauja galimybę po dabartiniame amžiuje nėra nauja koncepcija.

Tiesą sakant, skaistyklos doktrina sukurta tarp Lotynų katalikų po jos ėmė smerkti tam tikrų Origeno idėjų šeštajame amžiuje. Kai tai įvyko mokymus, susijusius su išganymo auką visi (vadinamas apocatastasis), taip pat buvo šiek tiek pasmerktas. Tačiau tai paliko spragą romėnų teologijos ir skaistyklos idėja tada sukūrė.

Graikijos katalikai (dabar žinoma kaip Rytų Ortodoksas), tačiau niekada priimti lotynišką idėją skaistykloje ir dar iki šios dienos turi daug, kurie tiki, kad Dievas turi plano tipo pasiūlyti išgelbėjimą tiems, kurie nebuvo tyčia atmesti išgelbėjimą.

Pati Katalikų enciklopedija prisipažįsta, kad pirmieji krikščionys nemokė savo dabartinę koncepciją savo skaistykloje doktrinos:

Kai stresas irgi buvo klojamas prieštaravimo, kad senovės krikščionys neturėjo aiškios koncepcijos skaistyklą, o jie manė, kad siela iškeliavo liko neaiškumų išganymo, iki paskutinės dienos ... Yra keletas ištraukos iš Naujojo Testamento, kad taškas procesas išsivalymo po mirties. Taigi Jėzus Kristus pripažįsta (Mt 00:32): "Ir kas tars žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas kalbėtų prieš Šventąją Dvasią, jis negali būti atleista nei į šis pasaulis, nei pasaulyje ateiti "... (Hanna, skaistykla. Katalikų enciklopedija).

Ne, II a, buvo tikima, kad Dievo planas leis visiems būti pasiūlyta išgelbėjimą, nei šiame amžiaus ar ateities amžiuje, jeigu jie nepadarė, kad "nedovanotinas nuodėmę" (Mato 12:32; Markas 10:30 ; Lk 18:30; Apd 3: 17-21; Efeziečiams 1:21; Hebrajams 6: 4-6; plg Mt 10:15; 11: 22-24; Markas 06:11; Luko 10: 12-14) .). Ir Naujasis Testamentas yra labai aišku, kad:

"Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą" (Lk 3: 6).

XIII amžiuje, garsus katalikų teologas Tomas Akvinietis rašė:

Nieko aiškiai pasakyta Šventajame Rašte apie skaistyklos situacijoje, nei tai galima pasiūlyti įtikinamų argumentų šiuo klausimu, ...

Vieni sako, kad vis dėlto, atsižvelgiant į bendrą teisės skaistyklos vieta yra ten, kur vyras nuodėmės. Neatrodo, kad tai tikėtina, nes vyras gali būti baudžiama tuo pačiu metu dėl padarytų nuodėmių įvairiose vietose. Kiti sako, kad pagal bendrąją teisę jie baudžiami virš mūsų, nes jie yra tarp mūsų ir Dievo, kalbant apie jų būklę. Bet tai nesvarbus, nes jie nėra baudžiami už tai, kad virš mūsų, bet tai, kas yra tarp žemiausių jų, būtent nuodėmė (Akvinietis T. Summa TEOLOGIJOS iš Tomas Akvinietis, II priede, 1 straipsnyje Antras ir Peržiūrėta leidimas, 1920 Nihil Obstat. F. Innocentius APAP, OP, STM, cenzūros. Theol. IMPRIMATUR. Edus. Canonicus Surmont, Vikaras eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ordinis Nihil Obstat. F. Rafaelis Mosas OP, STL ir F. Liūtas Moore OP, STL IMPRIMATUR. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prieš Provincialis Angliæ).

Pirmiau pateikti duomenys rodo, kad net viduramžiais, skaistyklos idėja buvo neaišku, net tarp Romos Bažnyčios vadovų.

Skaistykla buvo iš esmės priimtas po tam tikrų mokymų, susijusių su Origenas buvo pasmerkti 6 amžiaus:

Nuo to momento, tačiau, kad anti-Origenism įsivyravo nuo apokatastasis doktrina tikrai atsisakyta. Augustinas protestai labiau negu bet kuri kita rašytojo prieš klaidos taip pažeidžiant iš malonės būtinybė doktrinos ... (Batiffel, Apocatastassis. Katalikų enciklopedija).

Istorija rodo, kad po apocatastasis buvo pasmerktas vidurio 6. amžiuje kažką, panašų šiuolaikiniais skaistykloje buvo tariama Romos vyskupas Grigalius I maždaug 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Will all good things be restored? Ar Dievo išganymo planas imtis maišto ir dvasinį aklumą atsižvelgti?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Yra tai, kad tai, ką jis pasakė? Is that what the Bible says? Paulius ir Herbert W. Armstrong tikėtis iš evangelistų?
Kas yra nedovanotinas Sin? Kas tai yra? Ar galite gailėtis to? Ar žinote, kas tai yra ir kaip to išvengti?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 Ir tai, ką aš sakau jums, sakau ir visiems: Žiūrėti! (Mk 13: 36-37)

Kai kurie galbūt susiję palūkanų straipsniai gali apimti:

Gali didelis spaudimas Pradžia 2011 ar 2012? Ar didelis spaudimas pradėti šiandien? Kas yra "pradžia skausmų"? Kada anksčiausiai kad didelis spaudimas gali pradėti? Kas yra Viešpaties diena?
Fizinis rengimas Raštai krikščionims . We all know the Bible prophecies famines. Jei mes ką nors?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Dievo Karalystės Evangelija buvo Jėzaus ir ankstyvosios Bažnyčios dėmesys Ar žinote, kad? Ar net žinoti, kas karalystės evangelija yra all about? True religion should be based upon the true gospel.
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Kas jį pasmerkė. Bus Jėzus tiesiog viešpataus 1000 metų žemėje? Ar šį kartą greta?
Ar Dievas Ar 6000 metų planas? Ką Year Ar 6000 metams? Ar buvo 6000 metais laikas, per žmonių į Darbo tvarkos taisyklių laikytis pažodžiui tūkstančiai metų Kristaus žemėje mokė pirmieji krikščionys? Kokiais metais gali šeši tūkstančiai metų žmogaus valdymo pabaigos? Kai Jėzus sugrįš? 2018 arba 2019?
Anglo - Amerika Prophecy & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai yra, Kanadiečiai, Didžiosios Britanijos, Škotijos, Velso, australai, Anglo-pietų afrikiečiai ir Naujosios Zelandijos išeivių Juozapo? Where are the lost ten-tribes of Israel? Kas yra prarastas Izraelio giminių? What will happen to the Jews in Israel? Ar Dievas nubaus JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė, ir kitus Anglijos tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmas?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? Ką Biblija pranašystė mokyti? Are there non-biblical prophecies that support this idea? Kas bus išdalinti šias žemes? Kas bus baigti su žemės ir žmonių?
Pranašysčių Barackas Obama? Aštuonios priežastys, kodėl B. Obama yra apokaliptinis ir aštuonias priežastis, kodėl B. Obama nėra Antikristas. Šis straipsnis apima daug Biblijos ir ne biblinės pranašystės, iš viso pasaulio, kurie atrodo, kad aptartų Barack Obama. Ar Nostradamas nuspėti Barack Obama spręsti antikristo? Might Barackas Obama nustatyti etape iš šiaurės ir pietų karalių, kaip bent vienas šiitų pranašystė rodo? Tai ilgiausia ir labiausiai pilną straipsnį apie šį puslapį Barackas Obama pranašystėmis. Skaityti jį ir nuspręsti patys, ar prezidentas B. Obama, atrodo, atliekant įvairias pranašystes.
Barackas Obama, pranašystės ir JAV sunaikinimas Kai kurie teigia, kad Barackas Obama yra pranašavo "sūnus Kenija", remiantis sukurti 20 amžiaus pradžioje raštu.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. Ir daugelis nėra teigiamas jos likimu.
Kas Vakarų karalius? Kodėl nėra galutinio laiko karalius į Biblijos pranašystės West? Ar JAV Vakarų karalius? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Tony Blair Apocalyptic? buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas atsivertė į katalikybę, netrukus po išvykimo iš savo biuro ir aktyviai dalyvautų sprendžiant Europos reikalus. Koks vaidmuo gali jis žaisti?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Sirijos prezidentas Basharas al-Assadas (Šaltinis: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Daug kas vyksta Artimuosiuose Rytuose.

Kaip Jėzus sakė Mark 13:37 mes visi turėtų žiūrėti.

Kai kurie galbūt susiję palūkanų straipsniai gali apimti:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Kas yra į priekį už Artimųjų Rytų ir tie, kurie po islamą? Ką Islamas moko apie Imamo Mahdi?
Ar yra ateitis karalius pietuose? Kai nebetiki ten turi būti. Gali Egiptas, islamas, Iranas, Arabai, arba Etiopija dalyvauti? Ar jis Imamas Mahdi? Ką Biblija sako?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
,
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
,
Asteroid Accident/Comet Collision
,
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
,
Killer Contagion
,
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
,
Solar Slaughter
,
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
,
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Kai kurie susijusias palūkanas, gali būti šie:

Gali didelis spaudimas Pradžia 2012 2013 arba 2014? Ar didelis spaudimas pradėti šiandien? Kas atsitinka, anksčiau į "pradžios skausmų"? What happens in the Great Tribulation and the Day of the Lord? Kada anksčiausiai kad didelis spaudimas gali pradėti? Kas yra Viešpaties diena?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? Ką jis atneš ir kada?
End of Mayan Calendar 2012–Might 2012 Mean Something? Are there Mayan calendar predictions for change in 2012? Changes were centuries ago predicted by the Hopi Native Americans. Ar majų / indų / Hopi / Budistų / New Age / Nostradamas pranašystės neturi vertės čia? Kodėl gali šėtonas įkvėpė šią datą? Ar Dresden kodeksas rodo sunaikinimą žemėje potvynio? Gali didelis spaudimas pradėti iki 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). Šis ryšys taip pat turi "YouTube" vaizdo įrašus. Ši knyga dokumentai ir paaiškina šimtai pranašysčių. Ir kadangi jis buvo paskelbtas, pasaulio įvykių suderino su bent 20 prognozių knygos ir daug daugiau valios išsipildymui. Tie, kurie perka knygą ne www.thesecretsect.com svetainėje gausite ilgas bonus duomenys, kuriais patvirtinama pasaulio įvykius, kad suderinta su knyga.
2012 ir slaptųjų sk (anglų pakurti leidimas) Augimas. Tai 2-asis leidimas, knygos, išleistos 2012 sausį, o apima santrauką 20 prognozių, kad pasaulio įvykiai suderintos su nuo knyga iš pradžių išėjo rugsėjo 2009.
2012 m el surgimiento de la secta sekretoriai 2012 Libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita sekretoriai (Brazilijos portugalų Edition) 2012 livro padaryti Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. Taigi Smyrna jis nuvyko aplankyti Strataeas, kuris buvo jo klausytojas, Pamfilijoje, būdamas Eunice sūnus Lois dukra. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Tada Paulius, įvesdami savo namus sukvietė tikinčiuosius ten, sako, kad jų su Paschą ir Sekminių, primenantis apie Naujosios Sandoros duonos aukų ir puodelio; kaip jie privalėjo pats tvirtai švęsti per Neraugintos duonos dienų, tačiau įsikibę naują paslaptį Kančios ir Prisikėlimo. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Kai kurie galbūt susiję palūkanų straipsniai gali apimti:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Ką Paulius tiesų mokymą apie dešimt Dievo įsakymų? Daugelis sako Paulius mokė nuo dešimties įsakymų. Is this true? This article quotes Paul with his words in green.
Ką Jėzus Išmok Apie Dešimt Įsakymų? Šis straipsnis cituoja tai, ką Jėzus iš tikrųjų sakė apie juos (Jo žodžiai yra raudonai).
Buvo Dešimt Dievo įsakymų prikaltas prie kryžiaus? Kai kurie sako, kad. Šiame straipsnyje nustatyta, kurių Biblijos citatos atsakyti į šį svarbų klausimą.
Yra dešimt įsakymas tebegalioja? Šis straipsnis cituoja dešimt įsakymų ir sujungia kai ankstesniuose straipsniuose į vieną straipsnį apie dešimties įsakymų. Įsakymai rodomi Sinajaus, prieš Sinajaus, į Jėzaus mokymą, po nukryžiavimo ir Pauliaus mokymų. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
Dešimt Dievo įsakymų Reflect Love, nesilaikantiems jiems yra blogis Kai kurie mano, kad dešimt įsakymų yra našta. Is that what Jesus, Paul, Peter, James, and John taught?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
The History of Early Christianity Are you aware that what most people believe is not what truly happened to the true Christian church? Ar žinote, kur pradžioje bažnyčia buvo pagrįstas? Do you know what were the doctrines of the early church? Is your faith really based upon the truth or compromise?