Archyvas sausio 2012

Jei krikščionis balsuoti?

Antradienis, sausis 31, 2012

COGwriter

Keturi vyrai iš Respublikonų partijos vis dar šiek tiek stovint jų Quest poslinkis JAV prezidentas Obama ir gauti savo darbą.

Yra du katalikai , vienas Mormoną ir vienas Baptistas Veikia respublikonų nominacijos siekiant paleisti prieš gana nereligingus demokratų Barackas Obama (kurie taip pat teigia krikščionišką tikėjimą).

Jei Nekilnojamasis krikščionys balsuoti?

Jei demokratija turėjo būti baudžiamos už krikščionių Biblijoje, tikrai ji būtų nubausta Naujajame Testamente. Graikų ir romėnų demokratinės praktika buvo plačiai žinomas tada. Demokratija yra ne Amerikos išradimas (taip yra respublikinė valdymo forma).

Naujajame Testamente skaitome apie Jėzaus skyrimo apaštalų. Paulius rašo, kad Dievas pirmiausia skiria apaštalų, pranašų, antra ir tt pamokomas Kristaus kūną (Efeziečiams 4: 11,12).

Judas reikia pakeisti (po jo išdavystė Jėzaus ir jo savižudybės), apaštalai neturėjo rinkimus, jie sekė Biblijos pavyzdį Ieškau Dievo valią:

Tu, Viešpatie, kurie žino širdis visų, rodyti Kuris iš šių dviejų Pasirinkote ... Ir išvarė burtus. (Apd 1: 24,26).

Atkreipkite dėmesį, apaštalai nenusprendė, kad jie buvo kvalifikuoti pamatyti į žmogaus širdį.

Kai parašiau, kad įvairių formų demokratijos dabar priimtini, nes jie mano, kad tam tikri raštai į Apaštalų knygos reiškia ją. Pagrindiniai ženklai, atrodo, būti aktų 15. istorija Apd 15 daugelis apaštalų bei vyresniųjų susitiko aptarti apipjaustymą ir žydus tikinčiuosius. Daug patarėjų buvo aptarti šį klausimą. Kai kurie mano, kad naudojant patarimas yra orientacinis demokratijos. Tačiau faktas, kad buvo naudojamas daug patarėjų nekeičia Dievo valdymo formą. Senajame Testamente skaitome, kad ne tik yra Dievas visada skatinamas šią praktiką (PROV 11:14), mes taip pat perskaičiau, kad pats Dievas užsiima ja (II Krn 18, 18-21); Taigi faktas, kad kai kurie Bažnyčios vadovybės po šia praktika tik parodo, kad Dievo valdžios praktika iš Senojo Testamento būtų tęsiama.

Įdomu ką nors kita minėta darbų knygoje dėmesį,

"Ir dabar aš jums sakau: laikyti atokiai nuo šių vyrų ir tegul juos ramybėje; Jei šis planas ar šis darbas yra vyrų, ji ateis į nieką; bet jei jis yra iš Dievo, jūs negalite nuvers it-kad tau net galima rasti kovoti prieš Dievą "(Apd 5: 38-39)

T žarna, kuris balsuoja žemiškų rinkimus, matyt, tiki, kad jie žino, aspektus Dievo planą, kad nėra žmogaus, kaip jie gali žinoti. Tačiau pažiūrėkime, ką Dievas tarė Samueliui: "Vienas aiškiai vadinamas ir Dievo paskirtas, kai Samuelis manė, kad jis žinojo, kas turėtų būti šalia Izraelio karalius,

Taigi ji buvo, kai jie atėjo, kad jis pažvelgė Eliaba ir tarė: "Tikrai Viešpats pateptąjį yra prieš jį." Bet Viešpats tarė Samueliui: "Nežiūrėk į jo išvaizdą arba jo ūgio aukštį, nes aš atsisakė jį. Nes Viešpats nemato, kaip žmogus mato; žmogui žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį "(1 Sam 16: 6-7).

Taip pat įdomu suprasti, kad daug žmonių, kurie tiki, kad Naujasis Testamentas sankcijos demokratija taip pat manau, kad Dievo ateities valdančioji vyriausybei (Dievo Karalystė) nebus demokratija.

Jėzus pasakė apaštalams, kad jie būtų valdovus dvylikos Izraelio giminių savo karalystę (Lk 22:30). Jėzus pasirinko mokinius, jie nebuvo gauti savo pozicijas nuo bet kokios demokratijos forma (Jono 15:16; 6:70). Dievas, ne žmogus, išsirinkau Dovydą karaliumi Izraeliui pradžių (Apd 13:22) ir taip pat pasirinko jį karaliumi visam Izraeliui pasaulyje priekį (Jer 30: 9).

Beje, Jėzus sakė, kad Dievas Tėvas saugomos kurie turi tam tikrų pozicijų institucija Dievo karalystės (Mt 20:23). Į karalystės nauda bus Jėzaus duoti (Apr 22:12); jie bus ne žmonės imtis patys už save.

Demokratija nebus Dievo valdymo forma jo karalystę.

Kodėl?

Vienas iš daugelio problemų balsavimo tai, kad joks žmogus galvoja, kaip Dievas.

"Nes mano mintys yra ne jūsų mintys, nei jūsų keliai mano keliai", sako Viešpats (Iz 55: 8).

Kai Jėzus buvo Žemėje jis skelbė Dievo karalystės Evangeliją ir pasakė žmonėms atgailauti (Mk 1, 14-15). Jėzus atsisakė dalyvauti net labiausiai elementarių LR Vyriausybės sprendimus, o jis buvo ant žemės (Luko 12: 13-14).

Nors Jėzus mokė, kad mes buvome mokėti mokesčius (Mt 22: 17-21), jis taip pat mokė, kad jo karalystė ne iš šio pasaulio (Jn 18:36). Jėzus mokė savo mokinius eiti į pasaulį ir skelbkite Evangeliją visiems (motina 28: 19,20). Jėzus sakė, kad Jo mokiniai turėjo būti pasaulyje, bet ne apie tai (Jn 17:16).

Apaštalas Petras aiškiai suprasti tai. Jis rašė, kad yra dalis Dievo tautos padarė vieną dalį šventa tauta (I Pt 2, 9). Apaštalas Paulius rašė, kad šio pasaulio blogis (Gal 1: 4). Biblija įspėja apie būties dalis pasaulio sistemų ir jos vyriausybės pasekmes ir pasakoja mums išeiti iš jos ir būti atskiras (Apr 18: 2-5).

Pažiūrėkite, ką Biblija moko įvyks paskutinėmis dienomis ir ką krikščionys daryti, apie tai,

Bet žinau, kad paskutinėmis dienomis sunkūs laikai ateis, nes žmonės bus savimylos, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nešventų, nemeilės, sąlygomis po, šmeižikams, be savikontrolės , brutalūs, nekenčiantys gera, išdavikai, užsispyręs, išdidus, mėgėjams malonumas, o ne mėgėjams Dievą, turintys dievotumo išvaizdą, bet neleidžiant savo galią. Ir iš tokių žmonių nusigręžia! (2 Tim 3, 1-5).

Atkreipkite dėmesį, kad Dievo žodis neskatina balsuoti kaip tirpalo.

Paulius sakė, kad krikščionys turi būti Kristaus pasiuntiniai (II Kor 5:20). Ambasadoriai dažnai gyvena svetimų tautų, iš kurių kai kurie yra aiškiai priešiški savo įsitikinimus. Ambasadoriai, nors jie gyvena kitose visuomenėse, nereikia įtraukti save į visuomenę, kad jie gyvena politikoje. Yra Dievo žmonės perimti šio pasaulio vyriausybių laikas, bet ji dar nėra (Jono 18:36 Dan 7: 17-18). Tai bus po antrojo atėjimo Jėzaus (I Tes 4:16, Rev 11:15).

Krikščionims, Petras rašė:

Bet jūs esate išrinktoji tauta, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, priklausantys Dievo, kad jums gali deklaruoti jam gyrių, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Kai jūs ne tauta, bet dabar esate Dievo tauta; kai jūs negavo gailestingumą, tačiau dabar jūs gavote gailestingumo. Mieli draugai, aš raginu jus, kaip užsieniečių ir svetimi pasaulyje, susilaikyti nuo nuodėmingų troškimų, kurie kovoja prieš savo sielos. Live tokius gerus gyvenimus tarp pagonių, kad, nors jie apkaltinti jus daro negerai, jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų Dievą dieną jis apsilanko mus. Pateikti save, nes Viešpats dėlei kiekvienam institucijos įsteigtas tarp vyrų: tiek karaliui, kaip aukščiausioji institucija arba valdytojai, kurie siunčiami jam nubausti tuos, kurie klysta, ir pagirti tuos, kurie teisūs. Nes tai yra Dievo valia, kad daryti gera jums reikia nutildyti neišmanėlių kalbas apie neprotingų žmonių (1 Petro 2: 9-15).

Užsieniečiai, žinoma, nereikia balsuoti.

Dabar Biblija paminėti vieną konkretų balsą apaštalo Pauliaus (o jis vis dar buvo Saulius ir taip Romėnų). Atkreipkite dėmesį, ką jis vėliau sakė apie tai:

Iš tiesų, aš maniau aš turiu daryti daug dalykų, prieštaraujančių Jėzaus iš Nazareto vardu. Tai aš taip pat padarė Jeruzalėje, ir daugelis šventųjų uždariau į kalėjimus, gavusi institucija iš aukštųjų kunigų; o kai jie buvo nubausti mirtimi, aš mesti savo balsą prieš juos (Apd 26: 9-10).

Ir nors anksčiau pats savaime nėra antklodė smerkia visus balsavimo, tai tik laiko žodis "balsas" arba "balsavimo" yra Biblijoje. Ir tai rodo, kad net religiškai uolus / konservatyvūs asmenys ne visada balsuoja teisingai ir gali padaryti daug dalykų, prieštaraudami Jėzaus iš Nazareto vardu.

Aš netikiu, kad Biblija sankcijos krikščionys balsuodami kūniškais rinkimus. Aš taip pat manau, kad būsimi prezidento rinkimai JAV ar rinkimus kitų Anglo-nužengė tautų lems atgailos tipą, kad tos tautos reikia.

Kai kurie galbūt susijusių interesų, gali apimti:

Jei krikščionis balsuoti? Šis straipsnis suteikia kai kurių Biblijos pagrindimas šiuo klausimu. Ar Jėzus balsuoti už prezidento / premjeru? Balsuoja Biblijoje? Tai taikoma krikščionys turi suprasti.
Polikarpas Herbert W. Armstrong ir Roderick C. Meredith apie Bažnyčios Vyriausybės Kas valdymo forma nebuvo ankstyvoji bažnyčia turi? Ar tai buvo hierarchinė? Kuris valdymo forma būtų vienas tikėtis turėti Filadelfijos likučiui? Žmonės sprendžia ir / ar komiteto formas, nelyginis diktatūras, ar to paties tipo, kad pati Filadelfija era?
Ar ankstyvojoje Bažnyčioje Išmokyti Millenarianism? Buvo tūkstantmečio (kartais vadinama Hiliasms) mokė ankstyvųjų krikščionių? Kas ją pasmerkė. Ar Jėzus tiesiog karaliauti 1000 metų žemėje? Ar šį kartą šalia?
Anglų - Amerika Pranašystė & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, Didžiosios Britanijos, Škotijos, Velso, australai, Anglo-Pietų Afrikos ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapas? Kur yra praradę dešimt-Izraelio giminių? Kas yra prarastas Izraelio giminių? Kas nutiks žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ir kiti anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?
Ar anglo-Tautų būti skirstomi ir kad žmonės Paimta kaip vergai? Ar iš JAV, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje žemės suskirstyti? Ką Biblija pranašystė išmokyti? Ar yra ne bibliniai pranašystės, kad palaikantys šią idėją? Kas bus padalinti tuos kraštus? Kas bus baigti su žemių ir žmonių?
Pranašystės Baracko Obamos? Aštuonios priežastys, kodėl Barackas Obama apokaliptinio ir aštuonias priežastis, kodėl Barackas Obama nėra Antikristas. Šis straipsnis apima daug biblinių ir ne biblinius pranašystes, iš viso pasaulio, kurie atrodo aptarti Barack Obama. Ar Nostradamas prognozuoja Barack Obama, susijusius su antikristo? Might Barackas Obama nustatyti etape iš šiaurės ir pietų karalių, kaip bent vienas šiitų pranašystė rodo? Tai ilgiausia ir labiausiai pilną straipsnį šiuo puslapyje Barackas Obama pranašysčių. Skaityti ją ir nuspręsti už save, jei prezidentas B. Obama, atrodo, atliekant įvairias pranašystes.
Barackas Obama, pranašystės ir JAV sunaikinimas Kai kurie teigia, kad Barackas Obama yra pranašavo "sūnus Kenija", remiantis sukurti 20 amžiaus pradžioje raštu.
Kanada pranašystėje: Ką Biblija pranašystė, Katalikas pranašystę ir kitų Numatymas Siūlyk Apie Kanados ateitis? Yra pranašysčių, rodančių, dalyvavimą su Kanada. Ir daugelis nėra teigiamas apie savo ateitį.
Kas Vakarų karalius? Kodėl nėra galutinio laiko karalius į Biblijos pranašystės West? Ar JAV Vakarų karalius? Jei taip, ką tai iš tikrųjų reiškia, kad JAV ir jos sąjungininkų Anglo.
Ar Tonis Bleras Apocalyptic? buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas atsivertė į katalikybę netrukus po palieka savo buveinę ir aktyviai į Europos reikalus. Kokį vaidmenį galėtų jam žaisti?

East vs West: Rusija, Kinija, Indija ir Pasipriešinimas Sankcijos Irano ir Sirijos

Antradienis, sausis 31, 2012

COGwriter

Rusija, Kinija ir Indija yra ne bendradarbiauja su sankcijų ES ir JAV nori Irano ir Sirijos tipas:

Global "Great Power politika" grįžta į Mideast

Iki Peter Apps , politinės rizikos korespondentas

Londonas | Ket Sau 31, 2012 07:28 EST

("Reuters") - Su Rusija siunčia karinius laivus atgrasyti užsienio intervenciją Sirijoje ir Kinija sudarytas giliau į Irano konfrontacija su Vakarais ", didelę galią" Politika yra greitai grįžti į Artimuosius Rytus ... Abu signalizuoja aiškią ketinimą užkirsti kelią bet kokiam " režimo pakeitimas "intervencija Sirijoje ; bet Rusijos dislokavimas jo pavyzdinę lėktuvnešio ir palydos į Sirijos uostą Tarso šį mėnesį atkreipė Starker nei įprasta linija smėlyje ... "Kiekvieną kartą Vakarų įtempia pavadėlį, Pekinas tyliai pasinaudoja vangumas, sako Tomas Barnett Buvęs strategas JAV karinio jūrų laivyno ...

"Washington Post" 31 Sau 2012-Mumbai, Indija - Indija prisijungė Kiniją sakydamas, kad tai nebus sumažinti naftos importą iš Irano, nepaisant standus naujų JAV ir Europos sankcijų, kuriomis siekiama spausti Teheraną dėl jo branduolinės programos.
Steve Przekupień gatvę | Maskva (Reuters) - vyresnysis Rusijos diplomatas antradienį sakė, kad siekiant priimti Vakarų Arabų projekto JT Saugumo Tarybos ... Rusija ir stumti Kinija vetavo Europos-parengtą rezoliuciją dėl Sirijos spalio mėn.

Sirijos opozicija: Rusija, Iranas rizikuoja santykius su ateities Sirijoje

Ynetnews - 31 Sau 2012

Sirijos opozicijos narys Fahed "Al-Masri sakė Libano radijo stotį, kad pastangos Rusija ir Iranas yra priėmimo, siekiant išsaugoti prezidento Assado režimą bus atsižvelgta į šių šalių ateities santykių su Sirija." Rusija praras savo paskutinį įsitvirtinti Artimųjų Rytų ir Sirijoje ", sakė jis ir pridūrė, kad, jei Maskva ir toliau priešinasi tarptautinės bendruomenės poziciją dėl Sirijos ...

Taigi trys geografiškai didžiausi įgaliojimai Rytuose vartojate yra visiška priešingybė į Vakarus. Biblija galiausiai nurodo, kad, matyt, Rusijos vadovaujama Eurazijos konfederacija imsis likusios galios Vakaruose (kuri tuo metu bus vadovaujama Europos karalius šiaurę). Ir Kinija ir Indija, atrodo, pranašavo remti Rusijos vadovaujamą konfederacija.

Bet tai bus vėliau, prieš pat Jėzaus Kristaus sugrįžimo (Apreiškimo 09:16; 16: 12-16).

Šiuo metu Rytai žaisti pavojingą žaidimą, kad ji yra tikimybė prarasti, bent jau diplomatinės prasme.

Nesvarbu, koks jų ekonominiai interesai yra, nei Rusija, nei Indija nori Islamo galia pakilti. Ir mesti iššūkį Vakarų sankcijas, galbūt tokios tautos tiki, kad dalijant islamo pasaulį į Iraną ir Siriją, kad arabų tautų poilsio, Turkijos tautų, Pakistane, Afganistane, ir Indonezijos, kad šis skyrius bus užkirsti kelią islamo pasaulio galios nuo pakyla ,

Jei jie mano, kad jie per klaidą.

Islamo galia ( iš pietų karalius , matyt, vadovaujama arabų galios Biblijos pranašystės), pakils į viršų. Remdami Sirija, nes ji buvo, Rusija atstumti arabų pasaulį (Arabų lyga linkusios grįžti į Vakarus atsižvelgiant į Siriją ir nėra ypač ventiliatorius Iranas). Sirija nebus ir toliau, nes ji yra ir Iranas gali būti neutralizuotas, bent jau iki tokio laipsnio,.

Kas trys Rytų įgaliojimai iš esmės daro pasakoja arabų pasaulį, kad jis yra geriau bendradarbiauja su europiečiais, nei su Rusija, Kinija, ar Indija. Ir tarp Arabų ir Europos pasaulių bendradarbiavimas yra kažkas bus laikinai padaryti (Danieliaus 11:27; Ps 83: 3-8).

Kinija pati yra suinteresuota išteklių, pavyzdžiui, naftos ir mėgsta pasinaudoti perkant galimybes, kad Vakarų sankcijos, pavyzdžiui, gali suteikti. Tačiau Kinijai reikia iš Vakarų rinkas daugiau, nei ji iš tikrųjų reikalinga Irano naftos. Tas pats iš esmės yra tiesa, Indijoje.

Iranas ir Sirija yra tikrai ne taip svarbu Rusija, Kinija, ir Indija, kad jie bus atgal juos, nesvarbu, ką (nors ten bus ateityje aljansą su persai / iraniečiai, bet tai yra tam tikrą laiką po tūkstantmečio laikais Kristaus ir aptartas Ezechielio 38: 1-9).

Taigi, nepaisant poza iš šių trijų Rytų galių, realybė yra tai, kad Vakarų įgis didžiausią įtaką Artimuosiuose Rytuose nuo to, ką dabar vyksta.

Iranas nebus iš pietų karalius lyderis ir kas išgyvens Sirijoje (plg Izaijo 17: 1), bus matyt paremti ateina arabų lyderis Daniel 11:40. Jei tie Rusijoje, Kinijoje ir Indijoje suprato biblinę pranašystę geriau jie būtų suprasti, kad jų dabartinė stendas, galbūt reikėtų pakeisti atsižvelgiant į Iraną ir Siriją.

Norintiems daugiau sužinoti gali pageidauti studijuoti šiuos straipsnius:

Rusija: Jos ištakos ir pranašavo ateitis Rusija pranašystėje. Kur rusai atėjo? Ką apie tuos Ukrainoje? Kas yra pranašavo Rusijos ir jos sąjungininkų? Ką jie darys su europiečių pritarę Beast galų gale?
Ar Rusija šiaurėje? Karalius Kai kurie teigia, kad yra. Bet ką Biblija moko?
Indija, jo Biblijos praeitis ir ateitis: bet koks liudytojas Biblija aptaria tie Indijos paveldo ištakas ir aptariami kai kurie su jais liudytojas (įskaitant Bangladešo, Pakistano ir Šri Lankoje).
Kinija, Jo Biblijos praeitis ir ateitis, 1 dalis Genesis ir Kinijos Veikėjai Kur Kinijos žmonės atėjo? Šiame straipsnyje nustatyta, informaciją, įrodančią, kad Kinijos tautos turi žinoti apie įvairių sąskaitų Pradžios knygos iki jų dispersijos po Babelio bokšto.
Kinija, Jo Biblijos praeitis ir ateitis, 2 dalis Sabbath "ir kai kurie iš Dievo liudytojas Kinijoje Kada krikščionybė pirmas atėjai į Kiniją? Ir yra ten anksti įrodymų, kad jie pastebėjo septintą dieną šabą?
Azija Pranašystės Kas yra pirmyn Azijos? Kas yra "Kings of Rytus"? Kas nutiks, beveik visi Kinijos, rusų, indų ir kitų Azijos? Kinija pranašystės, kur? Kas turi 200.000.000 vyro kariuomenę, susijusią su Armagedonas?
Kas iš šiaurės karalius? Ar ten vienas? Ar Biblijos ir Romos katalikų pranašystės rodo, kad tuo pačiu lyderis? Jis turėtų būti vadovaujamasi? Kas bus iš Šiaurės aptartas Danieliaus 11 Karalius? Ar branduolinė ataka pranašavo, kad taip atsitiktų su angliškai kalbančių tautų Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos? Kada kad 1335 dienų, 1290 dienų, o 1260 dienos (laiką, laikus ir pusę laiko) Danieliaus 12 pradėti? Kai Biblija rodo, kad ekonomikos žlugimo turės įtakos JAV?
Ar yra ateitis karalius pietuose? Kai nebetiki ten turi būti. Gali Egiptas, Islamas, Iranas, Arabai, arba Etiopija dalyvauti? Gal tai karalius vadinti Mahdi? Ką Biblija sako?
Arabų ir islamo pasaulio Biblijoje, istorija, ir Prophecy Biblija aptaria arabų pasaulyje ištakos ir aptaria Artimuosius Rytus pranašystėje. Kas yra priekį Artimuosiuose Rytuose ir tiems, kurie sekti islamą? Ką apie Imamas Mahdi? Kas laukia už Turkijos, Irano, o kitos ne arabų musulmonų?

Europa sutinka siekiant glaudesnio fiskalinės sąjungos

Pirmadienis, sausis 30, 2012

Europos Sąjunga Babelio bokštas autorių

COGwriter

Europiečiai kiek turite kitą glaudesnio fiskalinės sąjungos sutartį:

20122 30 Sau

Stephen Fidler, Laurence Norman ir Matina STEVIS

Briuselio Lyderiai 25 Europos Sąjungos vyriausybių sutiko pirmadienį vakare, ką kai kurie mokami kaip istorinis pakto pereiti prie glaudesnio fiskalinės sąjungos ir pasirašo ant nuolatinės finansinės pagalbos fondo detales euro zonoje, tačiau Graikijos smarkus skolos restruktūrizavimo metė šešėlį viršūnių susitikimas. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Iki Julien Toyer ir Paul Taylor

BRIUSELIO | Pir Sau 30, 2012

("Reuters") - kanclerė Angela Merkel įtvirtino savo politinę dominavimas Europoje pirmadienį, kai 25 iš 27 ES narės sutiko Vokietijos įkvėpė pakto griežčiau biudžeto drausmės, net kaip jie kovojo žadinti augimą nuo taupymo pelenais.

Tik Britanija ir Čekija atsisakė pasirašyti fiskalinės kompaktiškas kovas bus nustatyti pusiau automatines sankcijas šalims, kurios pažeidžia Europos Sąjungos biudžeto deficito ribos ir įtvirtinančiomis subalansuoto biudžeto taisykles nacionalinėje teisėje. http://www.reuters.com/ straipsnis / 2012/01/30 / JAV-ES-Summit-idUSTRE80S0SR20120130

Tai dar vienas žingsnis siekiant biblinių pranašysčių, susijusių su pakyla galutinio Europos Beast galios vykdymą.

Tie iš mūsų gyvenimo Bažnyčioje Dievo jau seniai mokė, kad Jungtinė Karalystė neturėtų būti reali dalis galutinės energijos, kad atsiras Europoje. Tie, Čekijoje beveik neabejotinai būti dalis to galutinio energijos.

Biblija, Apreiškimo 17, yra aišku, kad europiečiai vis tiek turės reorganizuoti ir ateityje:

12 "Tie dešimt ragų, kuriuos matei, yra dešimt karalių, kurie dar negavo karalystės, kaip dar, bet jie gauna instituciją vieną valandą, kaip karaliai kartu su žvėrimi. 13 Tai yra vienos minties, ir jie duos savo galią ir valdžią žvėriui. (Apreiškimo 17: 12-13)

Siekis tai vyksta ir toliau, kaip mes, Living bažnyčia Dievo jau seniai mokė-ir ten bus nelygumus kelyje ir problemos (pagrindinis pilietinių neramumų, arba, dar blogiau, gali atsirasti).

Žinoma, Biblija yra aišku, kad galutinis Europos žvėries valdžia nebus iš tikrųjų labai vieninga, nes tai iš esmės būti stiprus ir silpnas derinys, arba kaip Biblija daugiau tiesiog teigia, geležies ir molio:

41, kadangi matėte pėdų ir kojų pirštus, iš dalies iš puodžiaus molio ir dalinai iš geležies, karalystė bus pasidalinusi dar iš geležies koncentracija turi būti į jį, lygiai kaip jūs matei geležį, sumaišytą su keramikos molio. 42 Ir kaip kojų pirštai buvo dalinai iš geležies ir iš dalies molio, tai karalystė bus dalinai stipri ir dalinai trapi. 43 Kaip matėte, geležis buvo sumaišyta su keramikos molio, jie susilieti su vyrų sėklos; tačiau jie nebus laikytis vienas nuo kito, kaip geležis nesimaišo su moliu. (Danieliaus 2: 41-43)

Pasak Biblijos pranašystės, Europos galia, nepaisant jos trapumą, yra lemta laikinai labiausiai dominuojanti jėga pasaulyje, galiausiai užkariauti anglo-nužengė tautas (tai JAV ir jos sąjungininkai, kaip Anglo-Jungtinėje Karalystėje, kurie turi stipriausia tvirtovės Danieliaus 11:39), o vėliau atėjo į pabaigą (Daniel 11:45).

Bet prieš tai sunaikinti (Danieliaus 11: 21-44), galutinis Žvėris galia turi būti kartu ir gauti į tą vietą, kur jis turi didelę ekonominę įtaką. Šio susitikimo teisėjas skelbimas yra dar vienas ženklas, kad Europa ketina pereiti ta kryptimi (nors tai tikriausiai turės daugiau problemų, kol jis yra galutinis Žvėris galia).

Kai kurie galbūt susijusių interesų, gali apimti:

Europa, Žvėris, ir Apreiškimo Kur Europa gauti savo vardą? Kas gali Europa turi daryti su Apreiškimo knygoje? Ką apie "žvėris"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kas iš šiaurės karalius? Ar ten vienas? Ar Biblijos ir Romos katalikų pranašystės rodo, kad tuo pačiu lyderis? Jis turėtų būti vadovaujamasi? Kas bus iš Šiaurės aptartas Danieliaus 11 Karalius? Ar branduolinė ataka pranašavo, kad taip atsitiktų su angliškai kalbančių tautų Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos? Kada kad 1335 dienų, 1290 dienų, o 1260 dienos (laiką, laikus ir pusę laiko) Danieliaus 12 pradėti? Ką turi įvykti prieš didelio suspaudimo?
Gali vokiečių baronas Karlas-Theodoras zu Guttenberg tapti Šiaurės karalius? Ar Vokietijos gynybos ministras vienas žiūrėti? Ką Katalikas, Bizantijos, ir biblijos pranašystes pasiūlyti?
Anglų - Amerika Pranašystė & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, Anglų, Škotijos, Velso, australai, Anglo (ne Dutch) Pietų afrikiečiai ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapas? Kur yra praradę dešimt-Izraelio giminių? Kas yra prarastas Izraelio giminių? Kas nutiks į Jeruzalę ir žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ir kiti anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?
Ar anglo-Tautų būti skirstomi ir kad žmonės Paimta kaip vergai? Ar iš JAV, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje žemės suskirstyti? What about Jerusalem? Ką Biblija pranašystė išmokyti? Are there non-biblical prophecies that support this idea? Kas bus padalinti tuos kraštus? Kas bus baigti su žemių ir žmonių?
Kanada pranašystėje? Ką Biblija pranašystę katalikų pranašystę ir kitų Numatymas Siūlyk Apie Kanados ateitis yra pranašysčių, rodančių, dalyvavimą su Kanada. Ir daugelis nėra teigiamas apie savo ateitį.
Kas Vakarų karalius? Kodėl nėra galutinio Laikas King of the West Biblijos pranašystės? Ar JAV Vakarų karalius?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Kalnas Apo Mindanao, Filipinai

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Kai kurie galbūt susijusių interesų, gali apimti:

Islands and Bible Prophecy What's ahead for islands? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Kas yra "Kings of Rytus"? Kas nutiks, beveik visi Kinijos, rusų, indų ir kitų Azijos? Kinija pranašystės, kur? Kas turi 200.000.000 vyro kariuomenę, susijusią su Armagedonas?
Anglų - Amerika Pranašystė & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, Anglų, Škotijos, Velso, australai, Anglo (ne Dutch) Pietų afrikiečiai ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapas? Kur yra praradę dešimt-Izraelio giminių? Kas yra prarastas Izraelio giminių? Kas nutiks į Jeruzalę ir žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ir kiti anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?

Smurtą Sportas, smurtavo Pabaigos

Pirmadienis, sausis 30, 2012

COGwriter

Praėjusią naktį, ten buvo CBS "60 minučių segmentas taip pat visa, CNN programa Dr Sanjay Gupta dėl žalos padaryta dalyvių Žiūrimiausios smurtinio sporto JAV Amerikos futbolo.

Abi programos apėmė įvairių žaidėjų vyksta dėl concussions ir kitų hitai mirčių kurias taip žaisti žaidimą. Kaip smegenys yra pažeistos iš tokios veiklos, taip pat buvo padengta. CNN gabalas padengtas vieno mokslininko teiginį, kuris sakė, kad vidutiniškai aukštųjų mokyklų futbolininkas patyrė 650 subrangos sukrėtimas lygis hitai kiekvieną sezoną. Tos vaisiai nebuvo gera. Smurtą sporto sukelti smurto galūnės.

Senovės Romoje metu, smurtiniai sporto, taip pat buvo populiarus.

Ar jie buvo peržiūrėtas daugelis tų, kurie išpažino Kristų?

Tai nėra taip.

Nors mes, atrodo, neturi daug tiesioginių nuorodų iš tų Dievo Bažnyčia, mes turime keletą rašytinius protokolus, kurie bent buvo šiek tiek susipažinę su Jėzaus mokymais ir anksčiausio krikščionių praktika.

Čia yra kažkas iš pasakojimą Antiochijos (kuris tikriausiai buvo dalis Dievo bažnyčia), galbūt parašyta apie 180 AD:

Apsvarstykite, ar dėl to tiems, kurie moko tokių dalykų galbūt gali gyventi abejingai ir būti laikomos neteisėtai lytinių santykių, arba, dauguma bedievius Visų valgyti žmogieną, ypač kai mes draudžiama tiek, kad liudytojas pasirodymus Gladiatorius, kitaip mes tampame dalininkais ir abettors nužudymą. Tačiau nei gali matome kitus akinius, kitaip mūsų akis ir ausis nesusiteptų, dalyvaujantis pasakymai yra dainuojama. (Teofilis iš Antiochijos. Norėdami Autolycus, III knygos XV skyriaus. Išvertė Marcus Dods, AM excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvų tomas 2. redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition 1885. Prisijungę leidimas)

Taigi, tikrieji krikščionys netiki, kad jie buvo žiūrėti smurtinius sporto toks populiarus, antroje amžiaus.

Tatian, išpažindami krikščionių apologetas, parašė apie 170 AD:

Ir tai liudytojai užimti savo vietas, o boksininkai susitiks viename mūšyje, be jokios priežasties, ką, nei kas nors nusileisti į areną į pagalbą. Ar tokias parodas kaip tai atsigręžti į savo kredito? Tas, kuris yra pirmas tarp jūsų renka kraujo tamsintas žudikų legioną, įtraukiant į juos išlaikyti; ir šie ruffians yra atsiuntė jam, ir jūs surinkti ne spektaklio būti teisėjai, iš dalies iš arbitras nedorumo ir iš dalies to vyrų, kurie užsiima mūšį. Ir tas, kuris nepataikė kruvina parodą nuliūdinta, nes jis nebuvo pasmerktas būti piktais ir bedievius ir bjaurus darbais žiūrovas (Tatian. Išvertė je Ryland. Tatian adresas graikams XXIII skyriuje. Excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvų, Kiekis 2. Redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikos Edition, 1885 Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Athenagoras išpažinti krikščionių apologetas, parašė apie 170 AD:

Kas iš sveiko proto, todėl bus patvirtinti, o toks yra mūsų charakteris, kad mes esame žudikai? ...

Kas nėra skaitytis tarp didžiausią susidomėjimą dalykų apie gladiatorius ir laukinių žvėrių, konkursai ypač tuos, kurie yra pateikti jums? But we, deeming that to see a man put to death is much the same as killing him, have abjured such spectacles (Athenagoras. A Plea for the Christians, Chapter XXXV. Translated by BP Pratten. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Even today, many Christians realize that watching brutal events intent on causing physical harm, such as real boxing, is inappropriate.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Kai kurie galbūt susijusių interesų, gali apimti:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? Jei ne, kodėl?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. Ar karas tinkamai krikščionims?

Buvo 100 metus arba Skaistykla Mokoma ankstyvosios istorijos?

Sekmadienis, sausis 29, 2012


Anne Catherine Emmerich Teigė pamatyti skaistykla

COGwriter

Ar Dievas yra tiems, kurie nėra vadinamas, išrinktieji ir ištikimieji "(Apreiškimo 17:14) šio amžiaus, kurie nėra Lemtinga blogis ir nėra padaręs" nedovanotinas nuodėmę "planą?

Taip.

Atkreipkite dėmesį, ištrauka, kad daugelis nesupranta šiandien:

20 Ne daugiau turi vaikų iš ten gyventi, bet po kelių dienų, nei vyras, kuris nesilaikė savo dienas; Dėl vaiko mirs šimtą metų, tačiau nusidėjėlis šimto metų turi būti prakeiktam ir atskirtam. (Iz 65:20)

O ar anksti profesoriai Kristaus suprantame, kad tai turėjo padaryti su Dievo išganymo plane?

Taip.

Nors turiu dirbiniai su daug raštų šiuo klausimu (žr Pavyzdžiui, Universalus Siūlau Išganymo: Yra šimtai Eilėraščių Biblijoje remiant True Apocatastasis doktrina ), galime pradėti su antruoju amžiaus aiškinimo Izaijo pagal Ireniejaus į parodyti, kas atrodė bendrą žinių dienomis ne per ilgai po to, kai paskutinioji iš originalių apaštalų mirties:

Dabar, kad pažadai nebuvo paskelbta, kad pranašai ir vien tėvai, bet Bažnyčių suvienijo į juos iš tautų, kuriam taip pat Spirit terminai "salos" (tiek, nes jie yra įsisteigę turbulencijos viduryje, kenčia audra piktžodžiauti, egzistuoja kaip saugos uosto į tuos pavojus, ir yra tie, kurie mėgsta aukštis [dangaus] prieglobstis, ir stengiasi išvengti Bythus, tai yra, klaidų gylis), Jeremijas taip skelbia: " Išgirskite Viešpaties žodį, tautos, ir paskelbti ją tolimas salas; sakykite, kad Viešpats išsklaidys Izraelį, jis bus surinkti jį ir laikyti jį, kaip vieną kūdikį savo kaimenę avių ...

Ir dar kartą ar jis sako tą patį: "Štai Aš Jeruzalę sukursiu džiūgauti ir mano tautą [džiaugsmas]; dėl verkti balsu turi būti ne daugiau išgirsti jos, nei verkti balsu. Taip pat negali būti koks nors nesubrendęs [vienas], nei vyras, kuris neatitinka savo laiką, nes jaunimas turi būti šimto metų; ir nusidėjėlis mirs šimtą metų, dar turi būti prakeiktam ir atskirtam. Ir jie turi statyti namus ir gyvens juose save; ir sodinkite vynuogynus ir valgykite jų pačių vaisių, ir gerti vyną. Jie nieko nestatys, kiti gyvena; nei jie parengti vynuogyną, o kiti valgo. Nes kiek iš gyvybės medžio dienų laikomos iš tavęs žmonių dienos; už savo rankose turi ištverti "(Irenėjus. Adversus haereses, darbų užsakymas V 34 skyrius, Eilėraščiai 2-3,4. excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvų tomas 1. redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 . Naujas leidimas Visos teisės saugomos © 2004 K. Knight).

Kiti, pavyzdžiui, Origenas iš Aleksandrijos, taip pat rašė, kad Dievas turėjo planą pasiūlyti išgelbėjimą visiems.

Daugelis katalikų ir protestantų mokslininkai nusprendė, kad Origenas buvo vienas iš didžiausių ankstyvųjų teologinių rašytojais (jis gyveno nuo maždaug 185-232 AD). Popiežius Benediktas XVI viešai gyrė Origenas.

Pažymėtina protestantų istorikas KS Latourette rašė, kad Origenas "buvo iš tiesų, vienas iš didžiausių krikščionių protuose." Ir nors aš negaliu sutikti su tuo, kad yra naudinga pažymėti, kad Latourette pastebėjo:

Origenas mokė, kad galiausiai visi spiritiniai gėrimai, kurie nukrito nuo Dievo bus atkurta visiškai dera su Juo. Tai gali atsieiti tik su jų bendradarbiavimo, nes jie turi laisvę priimti ar atmesti išpirkimą veikė Kristuje. Prieš visiškai atkurti jie susilauks bausmės, bet kad bausmė yra skirtas būti švietėjiška, išvalyti juos nuo trūkumų, atsiradusių dėl jų nuodėmės. Po šio amžiaus pabaigoje ir jos pasaulyje kitą amžius ateis, todėl Origenas tikėjo, kuriame buvo iš naujo gimęs toliau augs ir neatgailauja, bus suteikta dar viena galimybė už atgailą (Latourette KS istorija krikščionybės, 1 tomas, pradžios iki 1500 Harper Collins, San Franciske, 1975, p.151).

Origenas buvo artima, nes ne visi atgailautų, nes ten taip pat bus tie iškėlė į "amžiną panieką" (Danieliaus 12: 2, KJV), o tai reiškia, kad tie, kurie nėra tinkamai atgailauti negaus išgelbėjimą-bet mes į Gyvenimas Bažnyčia Dievo , kad jie būtų mažuma. Bet Origenas buvo teisinga, kad tai bus galimi tik pagal šiuo metu neįrašytų bendradarbiavimą.

Štai keletas kabučių tiesiai iš Origenas:

... Geras Tėvas nėra visiškai apleistas, kurie nukrito nuo jo (Origenas. Komentaras Evangelijoje pagal Joną (knyga I). Excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvų, tai 9. Redagavo Allan Menzies, dd Amerikos Edition 1896 ir 1897. Prisijungę leidimas Autorinės teisės © 2004 K. Knight).

Tai reikia turėti omenyje, kad kai kurie žmonės, kurie pateko nuo to vieno pradžioje iš kurių mes kalbėjau, nuskendo prie tokio nevertumą ir nusikaltimo gylį turi būti laikoma visiškai nenusipelnė to mokymo ir instruktavimo, pagal kurį žmonija, o kūne, yra mokomi ir instruktuojami su dangiškųjų jėgų pagalbą; ir toliau, priešingai, kurį priešiškumo ir opozicijos valstybės tiems, kurie vartoja šį nurodymą ir mokymą. Ir todėl ji yra, kad šio mirtingojo gyvenimo visuma yra pilnas kovų ir bandymų, kuriuos sukelia opozicijos ir priešiškumo iš tų, kurie krito nuo geresnės būklės, be ne visi Prisiminus, ir kurie yra vadinami velniui ir jo angelams, ir kiti užsakymai blogio, kuris apaštalas aktu tarp priešingų jėgų. Bet ar kuris nors iš šių užsakymų, kurie veikia pagal velnio valdžios ir klausyk jo blogis komandas, bus būsimame pasaulyje būti konvertuojamos į teisumo, nes jų turintis laisvės valios fakultetą, ar patvarios ir įsisenėjęs piktumas gali būti pakeista iki įpročio į gamtą galią, yra rezultatas, kurį sau, skaitytojas gali pritarti, jei nei šių dabartinių pasaulių, kurie matė ir laiko, nei tie, kurie yra nematytas ir yra amžina, kad dalis yra visiškai skiriasi nuo Galutinis vienybę ir fitneso dalykų (Origenas. De Principiis, Knygų Aš, 6 skyrius, 3 posmas).

... Ir taip per daug ir Neskaitīts užsakymus progresyvių būtybių, kurios yra suderinamos su Dievu iš priešiškumo būklę, paskutinis priešas pagaliau pasiekė, kas vadinama mirtimi, kad jis taip pat gali būti sunaikinti, o ne būti priešas. Dėl to, kada visi racionalūs sielos turi būti atstatytos į šios rūšies būklę, tada Šio mūsų kūno gamta bus atlikta į dvasinį kūną šlovės kaita. Nes kaip matome ne tas atvejis su racionaliais prigimties, kad kai kurie iš jų gyveno skilimo dėl savo nuodėmių būklės, o kiti buvo pakviesti į laimės, atsižvelgiant į jų nuopelnus valstybei; bet kaip matome tuos pačius sielas, kurie anksčiau buvę nuodėmingas, padedama po jų perskaičiavimo ir susitaikymo su Dievu, kad laimės būsenos (Origenas. De Principiis, III knyga, 6 skyrius, eilutė 6).

Nors mes LCG nebūtų žodis gana, kad taip, šie kabučių nereikia parodyti, kad idėja, kad Dievas turi planą, kuris duos neatgailauja galimybę po šiame amžiuje nėra nauja koncepcija.

Tiesą sakant, skaistyklos doktrina sukurta tarp Lotynų katalikų, kai jie pradėjo smerkti tam tikras Origeno idėjų šeštajame amžiuje. Kai tai atsitiko, mokymus, susijusius su išganymo auką visi (žinoma kaip apocatastasis) taip pat buvo šiek tiek pasmerktas. Tačiau tai paliko spragą Romos teologijos ir skaistyklos idėją tada sukūrė.

Graikijos katalikai (dabar žinoma kaip Rytų Ortodoksas), tačiau niekada priimti lotynų idėją skaistykloje ir dar iki šios dienos turi daug žmonių, kurie tiki, kad Dievas turi planą tipo pasiūlyti išgelbėjimą tiems, kurie nebuvo tyčia atmesti išgelbėjimą.

Pati Katalikų enciklopedija pripažįsta, kad ankstyvieji krikščionys nemokė savo dabartinę koncepciją jo skaistykla doktrinos:

Kai stresas per buvo nustatyta nuo prieštaravimo, kad senovės krikščionys neturėjo aiškios koncepcijos skaistykloje, ir kad jie manė, kad siela iškeliavo liko neaiškumų išgelbėjimo iki paskutinės dienos ... Yra keletas ištraukų iš Naujojo Testamento, kad taškas procesas valymo po mirties. Taigi, Jėzus Kristus skelbia (Mt 00:32): "Ir kas tars žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas kalbėtų prieš Šventąją Dvasią, tam nebus atleista nei šis pasaulis, nei pasaulyje ateiti "... (Hannah, skaistykla. Katalikų enciklopedija).

Ne, antroje amžiaus, buvo tikima, kad Dievo planas leistų visiems būti pasiūlyta išgelbėjimą, nei šiame amžiaus ar amžiaus ateiti, jei jie nebuvo įpareigoti "nedovanotinas nuodėmę" (Mato 12:32; 10:30 Pažymėti ; Luko 18:30; Apd 3: 17-21; Efeziečiams 1:21; Hebrajams 6: 4-6; plg Mt 10:15; 11: 22-24; Markas 06:11; Luko 10: 12-14) .). Ir Naujajame Testamente yra labai aišku, kad:

"Kiekvienas kūnas išvys Dievo išgelbėjimą" (Lk 3, 6).

Tryliktajame amžiuje, garsus katalikų teologas Tomas Akvinietis rašė taip:

Nieko nėra aiškiai nurodyta Rašte apie skaistyklą situacijoje, nei tai galima pasiūlyti įtikinamų argumentų šiuo klausimu ...

Vieni sako, kad vis dėlto pagal bendrąją teisę skaistyklos vieta yra ten, kur vyras nuodėmes. Tai nėra, atrodo tikėtina, nes vyras gali būti baudžiamas tuo pačiu metu už nuodėmes įvairiose vietose. Ir kiti sako, kad pagal bendrąją teisę jie baudžiami virš mūsų, nes jie yra tarp mūsų ir Dievo, kalbant apie jų būklę. Bet tai yra jokiu būdu, nes jie nėra baudžiami už tai, kad virš mūsų, bet už tai, kas yra mažiausias jų, būtent nuodėmė (Akvinietis T. Summa Theologica Šv Tomo Akviniečio, II priede, 1 straipsnyje Antrasis ir pataisytas leidimas, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius APAP OP, SPM, cenzūros. Theol. IMPRIMATUR. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ordinis Nihil Obstat. F. Rafaelis Mosas VP, STL ir F. Liūtas Moore OP, STL IMPRIMATUR. F. Beda Jarrett OP, STL, AM Prieš Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Will all good things be restored? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Išganymo viltis: Kaip Gyvenamasis Bažnyčia Dievo skiriasi nuo daugumos protestantų Kaip Gyvenamasis Bažnyčia Dievo skiriasi nuo pagrindinių / tradicinių protestantų, turbūt klausimas, aš esu paprašė dauguma tų, be Bažnyčia Dievo fone.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Is that what he said? Is that what the Bible says? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Užima Oklandas Pasirodo Smurtinio, apie 300 Areštuotas

Sekmadienis, sausis 29, 2012

COGwriter

Apie 300 protestuotojų "Užimti Oakland gavo areštuotas:

Sau 29, 2012

(AP), Oakland, Kalifornija -. Dešimtys policijos išlaikė vėlai naktį sargybą aplink rotušės po daylong protestų, kad susidarytų 300 areštus. Užima Oakland demonstrantai įsiveržė į istoriniame pastate ir sudegino JAV vėliavą, kaip pareigūnai anksčiau ašarines dujas išvaikyti žmones mesti akmenis ir griauti tvoros ne konferencijų centre ...

Tarpinė policijos viršininkas Howardas Jordanas sakė apie 300 areštai buvo.

"Šie mokymai pareiškė apie savo ketinimą buvo išprovokuoti pareigūnų ir užsiimti neteisėta veikla, ir tai yra būtent tai, kas įvyko šiandien", Santana, sakė ...

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

Kaip Jėzus tarė:

37 Ir tai, ką aš sakau jums, sakau visiems: Žiūrėti! (Mk 13: 36-37)

Kai kurie galbūt susijusių interesų, gali apimti:

Ar didelis suspaudimas Pradžia 2011 ar 2012? Ar didelis spaudimas pradeda šiandien? Kas yra "pradžia skausmų"? Kada anksčiausiai, kad didelis suspaudimas gali prasidėti? Kas yra Viešpaties diena?
Fizinis rengimas Raštai krikščionims . We all know the Bible prophecies famines. Jei mes darome ką nors?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Dievo karalystės evangelijos buvo Jėzaus ir ankstyvosios Bažnyčios Dėmesys Ar žinote, kad? Ar jūs net žinoti, kas karalystės Evangelija yra all about? Tikroji religija turėtų būti pagrįstas tikrąją Evangeliją.
Ar ankstyvojoje Bažnyčioje Išmokyti Millenarianism? Buvo tūkstantmečio (kartais vadinama Hiliasms) mokė ankstyvųjų krikščionių? Kas ją pasmerkė. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Ar Dievas Turėti 6000 metų planas? Kas metus Ar 6000 metams? Buvo 6000 metų laiką leido žmonėms valdyti po pažodžiui tūkstančiai metų Kristaus Žemėje mokė ankstyvųjų krikščionių? Kas šiemet gali šeši tūkstančiai metų žmogaus taisyklę pabaigos? Kai Jėzus sugrįš? 2018 arba 2019?
Anglų - Amerika Pranašystė & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, Didžiosios Britanijos, Škotijos, Velso, australai, Anglo-Pietų Afrikos ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapas? Kur yra praradę dešimt-Izraelio giminių? Kas yra prarastas Izraelio giminių? Kas nutiks žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ir kiti anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?
Ar anglo-Tautų būti skirstomi ir kad žmonės Paimta kaip vergai? Ar iš JAV, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje žemės suskirstyti? Ką Biblija pranašystė išmokyti? Are there non-biblical prophecies that support this idea? Kas bus padalinti tuos kraštus? Kas bus baigti su žemių ir žmonių?
Pranašystės Baracko Obamos? Aštuonios priežastys, kodėl Barackas Obama apokaliptinio ir aštuonias priežastis, kodėl Barackas Obama nėra Antikristas. Šis straipsnis apima daug biblinių ir ne biblinius pranašystes, iš viso pasaulio, kurie atrodo aptarti Barack Obama. Ar Nostradamas prognozuoja Barack Obama, susijusius su antikristo? Might Barackas Obama nustatyti etape iš šiaurės ir pietų karalių, kaip bent vienas šiitų pranašystė rodo? This is the longest and most complete article on this page on Barack Obama prophecies. Skaityti ją ir nuspręsti už save, jei prezidentas B. Obama, atrodo, atliekant įvairias pranašystes.
Barackas Obama, pranašystės ir JAV sunaikinimas Kai kurie teigia, kad Barackas Obama yra pranašavo "sūnus Kenija", remiantis sukurti 20 amžiaus pradžioje raštu.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. Ir daugelis nėra teigiamas apie savo ateitį.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Ar JAV Vakarų karalius? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Ar Tonis Bleras Apocalyptic? buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas atsivertė į katalikybę netrukus po palieka savo buveinę ir aktyviai į Europos reikalus. What role might he play?

Sirija vis labiau beviltiška ir smurtinio

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 straipsnis Aroeryje miestai bus apleistas ir paliktas pulkų, kurie gulės, be vieno, kad jie bijo. 3 spirituoto miesto išnyks iš Efraimo ir karališkosios galios iš Damasko, Aramo likutis bus kaip izraeliečių šlovės ", sako kareivijų Viešpats. (Iz 17: 1-3)

3 Taip sako Viešpats:
"Dėl trijų Damasko ir keturių
Aš ne nusigręžti savo bausmę ... 5 Aš taip pat sulaužyti vartai juostą Damasko,
Ir išnaikinsiu gyventojus nuo Aven slėnyje,
Ir tas, kuris turi iš Beth Edeno skeptrą.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Sako Viešpats. (Am 1: 3, 5),

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. Jei taip, tai gali būti, kaip Izaijas 17: 1, yra įvykdyta.

Ir FWIW, galbūt turėčiau paminėti, kad techniškai, Sirija vis dar kariauja su Izraeliu, nes ji niekada nebuvo pasirašyti taikos sutartį su Izraeliu. Taigi tikrasis karas įtraukiant Sirija ir Izraelis yra gana įmanoma. Jei taip, Izraelis gali smogti atgal taip sunku, kad ji galėtų pašalinti Damascus kaip Izaijo 17: 1 sako įvyks.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Kai kurie galbūt susijusių interesų, gali apimti:

Arabų Pasaulis Biblijos, istorijos ir Prophecy Biblija aptaria arabų pasaulyje ištakos ir aptaria Artimuosius Rytus pranašystėje. Kas yra priekį Artimuosiuose Rytuose ir tiems, kurie sekti islamą? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Ar yra ateitis karalius pietuose? Kai nebetiki ten turi būti. Gali Egiptas, Islamas, Iranas, Arabai, arba Etiopija dalyvauti? Ar jis Imamas Mahdi? What does the Bible say?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
,
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
,
Asteroid Accident/Comet Collision
,
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
,
Killer Contagion
,
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
,
Solar Slaughter
,
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
,
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? What happens in the Great Tribulation and the Day of the Lord? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? Kas yra Viešpaties diena?
Ketvirta raitelis Apokalipsės Kas yra šviesiai arklių mirties ir infekcinė? What will it bring and when?
Pabaiga majų kalendorius 2012-gali 2012 reiškia kažką? Ar yra majų kalendoriaus prognozės pokyčius 2012 metais? Changes were centuries ago predicted by the Hopi Native Americans. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Kodėl gali šėtonas įkvėpė šią datą? Does the Dresden codex show destruction of the earth by flood? Can the great tribulation start before 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 ir slaptą sektą iškilimas , tai ryšys susijęs su Bob Thiel (COGwriter) knygoje. This link also has YouTube videos. Ši knyga dokumentai ir paaiškina šimtai pranašysčių. Ir kadangi jis buvo paskelbtas, pasaulio įvykiai suderinta su bent 20 prognozių knygoje ir daug daugiau valios išsipildys. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

Apaštalas Paulius Jis buvo vėliau apaštalas, bet ir anksti krikščionių vadovas.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13: 42-44 rodo, ką Paulius padarė,

... Pagonys prašė, kad šie žodžiai gali būti pamokslavo jiems Kitas Sabato. Dabar, kai susirinkusieji buvo suskaidytas, daugelis žydų ir pamaldžių prozelitų sekė Paulių ir Barnabą, kurie, kalbėdami jiems, įtikinėjo pasilikti Dievo malonėje. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Taip pat veikia 18: 4 valstybes,

Jis aiškinosi sinagogoje Sabato kiekvienas, ir įtikino žydai ir graikai.

Taigi Naujojo Testamento yra aišku, kad Paulius laikomi šeštadienį, reguliariai skelbė šabo dieną, ir kad jis rašė, kad vis dar "šabo poilsį Dievo tautos".

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. Taigi Smyrna jis išvyko aplankyti Strataeas, kuris buvo jo klausytojas į Pamfiliją, būdamas Eunice sūnus Lois dukra. Tai tie, kurių jis daro paminėti rašant Timotiejui, sakydamas; neveidmainišką tikėdami tave, kuris pirma gyveno tavo močiutė Lois ir tavo motina Eunice; iš kurios matome, kad Strataeas buvo Timothy brolis. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Kai kurie galbūt susijusių interesų, gali apimti:

Apaštalas Paulius Jis buvo vėliau apaštalas, bet ir anksti krikščionių vadovas.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Ar tai tiesa? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Ar Dešimt įsakymas tebegalioja? Šiame straipsnyje cituojami dešimt įsakymų ir sujungia keletą ankstesnių straipsnių į vieną straipsnį apie dešimt įsakymų. Įsakymai rodomi Sinajaus kalno, prieš Sinajaus kalno, į Jėzaus mokymais, po nukryžiavimo ir Pauliaus mokymų. Jame aptariamos dažniausiai "tradicijas vyrų" Dėl jų taip pat.
Dešimt Dievo įsakymų Reflect Love Karščiausios jiems yra blogis Kai kurie mano, kad dešimt įsakymų yra našta. Ar tai, ką Jėzus, Paulius, Petras, Jokūbas, ir Jonas išmokė?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Ankstyvosios krikščionybės istorija Ar žinote, kad tai, ką dauguma žmonių mano, yra ne tai, ką iš tikrųjų atsitiko dėl tikrosios krikščionių bažnyčią? Do you know where the early church was based? Ar žinote, kas buvo ir ankstyvosios Bažnyčios doktrinos? Ar jūsų tikėjimas tikrai pagrįstos tiesos ar sukompromituoti?