Archyvas Sausis, 2012

Jei krikščionių balsuoti?

Antradienis, sausis 31, 2012

COGwriter

Keturi vyrai Respublikonų partijos vis dar šiek tiek stovi jų Quest poslinkis JAV prezidentas B. Obama ir gauti savo darbą.

Yra du katalikai , vienas Mormonas , ir viena baptistų veikia Respublikonų kandidatūrą norint paleisti prieš gana nereligingas demokratas Barackas Obama (kuris taip pat teigia, kad krikščioniškąjį tikėjimą).

Jei tikrieji krikščionys balsuoti?

Jei demokratija būtų baudžiamos už krikščionių Bibliją, tikrai būtų galima skirti iš Naujojo Testamento. Graikų ir romėnų demokratinės praktika buvo plačiai žinomas tada. Demokratija yra ne amerikiečių išradimas (taip yra respublikinė valdymo forma).

Naujajame Testamente skaitome apie Jėzaus skyrimo apaštalus. Paulius rašo, kad Dievas pirmiausia skiria apaštalų, antra, apie pranašus ir tt už pamokomas Kristaus (Ef 4:11,12) kūno.

Judas reikia pakeisti (po jo išdavystės Jėzaus ir jo savižudybę), apaštalai neturėjo rinkimus, jie sekė Biblijos pavyzdį ieško Dievo valią:

Tu, Viešpatie, kurie žino širdis visų, šou, kuris iš šių dviejų Jūs pasirinkote ... Ir jie mesti burtus. (Aktai, 1:24,26).

Atkreipkite dėmesį, apaštalai neturėjo nuspręsti, kad jie kvalifikuoti pamatyti į žmogaus širdį.

Kai parašiau, kad įvairių formų demokratija dabar yra priimtini, nes jie mano, kad tam tikri raštai į Apaštalų darbų knygoje reiškia jį. Pirminiai eilėraščiai atrodo Apaštalų 15 istorija. Apd 15 daugelis apaštalų bei vyresniųjų susitiko aptarti apipjaustymas ir pagonių tikinčiųjų. Daug patarėjų buvo aptarti šį klausimą. Kai kurie mano, kad naudojant patarimą rodo demokratijos. Tačiau faktas, kad buvo panaudota daug patarėjų nekeičia Dievo valdymo formą. Senajame Testamente skaitome, kad ne tik yra Dievas visada skatino šią praktiką (Patarlių 11:14), mes taip pat skaitome, kad Dievas pats užsiima IT (II Krn 18, 18-21); Taigi faktas, kad kai kurie Bažnyčios vadovybę po šią praktiką tik parodo, kad Dievo nevyriausybinės praktika iš Senojo Testamento būtų tęsiama.

Įdomu kažkas minima Apaštalų darbų knygoje dėmesį,

"Ir dabar sakau jums, laikyti atokiai nuo šių vyrų ir tegul juos ramybėje; Jei šis planas ar šis darbas yra iš žmonių, jie ateis į nieką; bet jei jis yra iš Dievo, jūs nepajėgsite jų sunaikinti, kad tau net rasti kovojantys prieš Dievą "(Apd 5:38-39)

T žarna, kurie balsuoja žemiškų rinkimus matyt tiki, kad jie žino aspektus Dievo planą, kad nėra žmogaus, kaip jie gali žinoti. Tačiau pažiūrėkime, ką Dievas pasakė Samueliui, vienas aiškiai vadinamas ir Dievo paskirtas, kai Samuelis manė, kad jis žinojo, kas turėtų būti šalia Izraelio karalius,

Taigi tai buvo, kai jie atėjo, kad jis pažvelgė Eliaba ir tarė: "Tikrai Viešpats pateptasis yra prieš Jį." Bet Viešpats tarė Samueliui: "Nežiūrėk į jo išvaizdą arba jo ūgio aukštį, nes aš atsisakė jį. Nes Viešpats nemato, kaip žmogus mato; žmogui žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį "(1 Sam 16:6-7).

Taip pat įdomu suprasti, kad daug kas mano, kad Naujasis Testamentas sankcijos demokratija taip pat manau, kad Dievo ateitis sprendimą sektoriaus (Dievo karalystę) nebus demokratija.

Jėzus pasakė apaštalams, kad jie būtų valdovus dvylikos Izraelio giminių savo karalystę (Lk 22:30). Jėzus pasirinko mokinius, jie nebuvo gauti savo pozicijas nuo bet kokios demokratijos forma (Jn 15:16; 6:70). Dievas ne žmogus, išsirinkau Dovydą karaliumi Izraeliui pradžių (Apd 13:22), o taip pat pasirinko jį karaliumi visam Izraeliui pasaulyje priekį (Jer 30:9).

Beje, Jėzus pasakė, kad Dievas Tėvas saugomos, kurie turi tam tikrų pozicijų institucijai apie Dievo karalystę (motina 20:23). Karalystėje nauda bus Jėzaus duoti (Apr 22:12); jie bus ne žmonės imtis patys už save.

Demokratija nebus Dievo valdymo forma Jo karalystėje.

Kodėl?

Vienas iš daugelio problemų, balsavimo yra tai, kad joks žmogus galvoja, kaip Dievas veikia.

"Nes mano mintys yra ne jūsų mintys, taip pat yra jūsų keliai mano keliai", sako Viešpats (Iz 55:8).

Kai Jėzus buvo žemėje, jis skelbė Dievo karalystės Evangeliją ir papasakojo žmonėms atgailauti (Mk 1:14-15). Jėzus atsisakė dalyvauti net pačių elementariausių vyriausybės sprendimus, o jis buvo žemėje (Luko 12:13-14).

Nors Jėzus mokė, kad mes mokėti mokesčius (Mat 22:17-21), jis taip pat mokė, kad Jo karalystė ne iš šio pasaulio "(Jn 18:36). Jėzus mokė savo mokinius eiti į pasaulį ir skelbkite Evangeliją visiems (Mt 28:19,20). Jėzus pasakė, kad Jo mokiniai turėjo būti pasaulyje, bet ne iš jo (Jono 17:16).

Apaštalas Petras aiškiai tai suprato. Jis rašė, kad yra dalis Dievo tautos padarė vieną dalį šventa tauta (Pt 2:09). Apaštalas Paulius rašė, kad šio pasaulio blogis (Gal 1:04). Biblija įspėja apie būties dalis pasaulio sistemų ir jų vyriausybių pasekmes ir liepia išeiti iš jos ir būtų atskiras (Apr 18:2-5).

Pažiūrėkite, ką Biblija moko įvyks paskutinėmis dienomis ir ką krikščionys turi daryti, apie tai,

Bet žinau, kad paskutinėmis dienomis sunkūs laikai ateis: Vyrams bus savimylos, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nešventus, unloving, negailestinga, šmeižikams, be savikontrolės , brutalus, niekintojai geros, išdavikų, užsispyręs, išdidus, mėgėjams malonumas, o ne Dievą, turintys dievotumo apie formą bet atsižadėję jo galią. Ir tokių žmonių nusigręžia! (2 Tim 3:1-5).

Atkreipkite dėmesį, kad Dievo žodis neskatina balsavimą kaip tirpalu.

Paulius sako, kad krikščionys turi būti ambasadoriai Kristų (II Kor 5:20). Ambasadoriai dažnai gyvena svetimų tautų, iš kurių kai kurie yra aiškiai priešiški savo įsitikinimus. Ambasadoriai, nors jie gyvena kitose visuomenėse, ne įsitraukti į tų šalių, kad jie gyvena yra už Dievo tautos perimti šio pasaulio vyriausybių laikas politikoje, tačiau ji dar nėra (Jn 18:36 Dan 7:17-18). Tai bus po antrojo atėjimo Jėzaus (I Tes 4:16, red 11:15).

Krikščionims, Petras rašė:

Bet jūs esate išrinktoji tauta, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, priklausantys Dievo, kad jums gali deklaruoti jį giria, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Kai buvote ne tauta, bet dabar esate Dievo tauta; kai jūs negavo gailestingumą, tačiau dabar jūs iš gailestingumo. Mieli draugai, aš raginu jus, kaip ateiviai ir svetimų pasaulyje, susilaikyti nuo nuodėmingų troškimų, kurie kovoja prieš savo sielos. Gyvena tokių gerų gyvenimą tarp pagonių, kad nors jie apkaltins jus darote negerai, jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų Dievą dieną jis apsilanko mus. Pateikti save į Viešpaties meilės kiekvienam institucijos įsteigtas tarp vyrų: ar karalių, kaip aukščiausioji institucija, arba valdytojams, kurie jo pasiųstiems bausti tuos, kurie klysta ir pagirti tuos, kurie teisingai. Nes tai Dievo valia, kad daryti gera reikia nutildyti neišmananti kalbėti apie kvailų vyrų (1 Pt 2:9-15).

Užsieniečiai, žinoma, nereikia balsuoti.

Dabar Biblijoje paminėti vieną konkretų balsą apaštalo Pauliaus (kai jis dar buvo Saulius ir todėl neatsivers). Atkreipkite dėmesį, ką jis vėliau pasakė apie jį:

Iš tiesų, aš maniau, kad aš turi daryti daug dalykų, prieštaraujančių Jėzaus Nazariečio vardu. Tai aš taip pat padarė Jeruzalėje, daugybę šventųjų uždariau į kalėjimus, gavusi institucija turi aukštųjų kunigų; o kai jie buvo nužudyti, aš mesti savo balsą prieš juos (Apd 26:9-10).

Ir nors anksčiau pats savaime nėra antklodė pasmerkimas visų balsavimo, tai tik laiko žodis "balsas" arba "balsavimo" yra Biblijoje. Ir tai rodo, kad net religiškai uolus / konservatyvūs asmenys ne visada balsuoti teisingai ir gali daryti daug dalykų, prieštaraujančių Jėzaus Nazariečio vardu.

Aš netikiu, kad Biblija sankcijos krikščionys balsuoti kūniškais rinkimus. Aš taip pat manau, kad būsimi prezidento rinkimai JAV, ar rinkimai kitų Anglijos kilusios tautų lems atgailos tipo, kad tos tautos reikia.

Kai kurie galbūt susijusias palūkanas straipsniai gali apimti:

Jei krikščionių balsuoti? Šis straipsnis suteikia kai kurių Biblijos pagrindimas šiuo klausimu. Ar Jėzus balsuoti prezidento / premjero? Balsuoja Biblijoje? Tai taikoma Krikščionys turi suprasti.
Polikarpas, Herbert W. Armstrong ir Roderick C. Meredith apie Bažnyčios vyriausybės Ką valdymo forma nebuvo ankstyvoji bažnyčia turi? Ji buvo hierarchinė? Kuri valdymo forma būtų tikėtis, kad Filadelfijos likučiui? Žmonės priima sprendimus ir / ar komiteto formas, nelyginis diktatūras, ar tos pačios rūšies, kad pati Filadelfija era?
Ar Ankstyvoji Bažnyčia Išmok Millenarianism? buvo tūkstantmetis (kartais vadinama Hiliasms) mokė ankstyvuosius krikščionis? Kas jį pasmerkė. Ar Jėzus tiesiog viešpataus per 1000 metų žemėje? Ar šį kartą šalia?
Anglo - Amerikoje Prophecy ir The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, Didžiosios Britanijos, Škotijos, Velso, australai, anglo-pietų afrikiečiai, ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapo? Kur prarado dešimt giminių Izraelio? Kas yra praradę Izraelio giminių? Kas nutiks žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė ir kitos anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?
Ar anglo-Tautos būti Padalinus ir kad žmonės Taken kaip vergai? darys JAV, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje žemės suskirstyti? Ką Biblija pranašystė mokyti? Ar ne biblinės pranašystės, kurios palaiko šią idėją? Kas bus išdalinti šias žemes? Kas bus baigti su žemės ir žmonių?
Pranašysčių Barackas Obama? Aštuonios priežastys, kodėl Barackas Obama yra apokaliptinis ir Aštuonios priežastys, kodėl Barackas Obama yra ne Antikristas. Šis straipsnis apima daug biblinių ir ne biblinius pranašysčių, iš viso pasaulio, kad, atrodo, aptarti Barackas Obama. Ar Nostradamas nuspėti Barackas Obama, susijusius su Antikristo? Gali Barackas Obama nustatyti etape iš šiaurės ir pietų karalių bent viena šiitų pranašystė rodo? Tai ilgiausia ir labiausiai pilną straipsnį šiame puslapyje dėl Barackas Obama pranašystės. Skaityti ir nuspręsti patys, jei prezidentas Barackas Obama, atrodo, atliekant įvairias pranašystes.
Barackas Obama, pranašystė, ir Jungtinių Amerikos Valstijų naikinimas Kai kurie teigia, kad Barackas Obama yra pranašavo "sūnus Kenija, pagrįsta iki 20 amžiaus pradžioje rašymas.
Kanada į Pranašystės: Ką Biblija pranašystė, Katalikas Pranašystė ir kitos prognozės Siūlyk Apie Kanados ateitis? Yra pranašystės, rodančių, dalyvavimą su Kanada. Ir daugelis nėra teigiamas apie savo ateitį.
Kas yra Vakarų karalius? Kodėl nėra galutinio Laikas karalius Vakaruose Biblijos pranašystės? Ar JAV Vakarų karalius? Jei taip, ką tai iš tikrųjų reiškia, kad JAV ir jos sąjungininkų Anglijos.
Ar Tony Blairas Apocalyptic? buvęs ministras pirmininkas Jungtinėje Karalystėje atsivertė į katalikybę netrukus po palieka savo buveinę ir aktyviai dalyvautų sprendžiant Europos reikalus. Koks vaidmuo gali jis žaisti?

East vs West: Rusija, Kinija, ir Indija Pasipriešinimas Sankcijos Iranui ir Sirijai

Antradienis, sausis 31, 2012

COGwriter

Rusija, Kinija ir Indija nebendradarbiauja su sankcijų ES ir JAV nori Iranui ir Sirijai tipas:

Bendras "Great Power politika" grįžta į Artimųjų Rytų

Iki Peter Apps , politinė rizika korespondentai

LONDONAS | Šeš Sau 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Su Rusija siunčiant karo laivus atbaido užsienio intervenciją Sirijoje, ir Kinija sudarytas giliau į Irano konfrontacija su Vakarais, "Great Power" politika yra greitai grįžta į Artimuosius Rytus ... Abu signalizuoja aiškų ketinimą užkirsti kelią bet " režimo pakeitimas "intervencijos Sirijoje ; tačiau Rusijos diegti savo flagmaną lėktuvnešio ir palydos Sirijos uoste Tarso šį mėnesį atkreipė starker nei įprastą liniją smėlyje ... "Kiekvieną kartą, kai Vakarų įtempia pavadėlį, Pekinas tyliai pasinaudoja vangumas, sako Thomas Barnett buvęs strategas JAV karinio jūrų laivyno ...

"Washington Post" 31 Sau 2012, Mumbajus, Indija - Indija prisijungė Kinija, sakydamas, jis nebus sumažinti naftos importą iš Irano, nepaisant didelės naujos JAV ir Europos sankcijų, kuriomis siekiama daryti spaudimą Teheranui dėl jo branduolinės programos.
Steve Przekupień gatvę | Maskva ("Reuters") - vyresnysis Rusijos diplomatas antradienį sakė, kad siekiant priimti Vakarų ir arabų projekto JT Saugumo Tarybos ... Rusija ir stumti Kinija vetavo Europos piešti rezoliuciją dėl Sirijos spalio mėn.

Sirijos opozicijos: Rusija, Iranas rizikuoja santykiai su būsimo Sirijoje

Ynetnews - Sau 31, 2012

Syrian Opposition member Fahed Al-Masri told a Lebanese radio station that the efforts Russia and Iran are making in order to save President Assad's regime will be reflected in the countries' future relations with Syria.”Russia will lose its last foothold in the Middle East and in Syria,” he said, adding that if Moscow continues to oppose the international community's stance on Syria…

So the three geographically largest powers of the East are taking stands in stark contrast to the West. The Bible ultimately indicates that an apparently Russian-led Eurasian confederation will take on the remaining power of the West (which at that time will be led by the European King of the North). And China and India seem to be prophesied to support the Russian-led confederation.

But that will be later, just prior to the return of Jesus Christ (Revelation 9:16; 16:12-16).

Šiuo metu Rytų žaidžia pavojingą žaidimą, kad yra tikimybė prarasti, bent jau diplomatinės prasme.

Nesvarbu, ką jų ekonominiai interesai, nei Rusija, nei Indija nori islamo galią pakilti. Ir ignoruoja Vakarų sankcijas, galbūt tos tautos tiki, kad dalijant Islamo pasaulį į Irano ir Sirijos, arabų šalių, Turkijos tautos, Pakistane, Afganistane poilsio, ir Indonezijos, kad šis skyrius bus išvengta islamo pasaulio energijos iš pakyla .

Jei jie mano, kad jie per klaidą.

Islamo galia ( iš pietų karalius Biblijos pranašystės), matyt, vadovaujama arabų valdžioje, pakils. Remdami Sirija, nes ji buvo, Rusija atstumti arabų pasaulį (Arabų lyga linkę paremti Vakarus ir atsižvelgiant į Siriją ir nėra ypač ventiliatorius Iranas). Sirija nesitęs, nes ji yra ir Iranas gali neutralizuoti, bent iki tam tikro lygio.

Ką trys Rytų įgaliojimai yra esmė daro pasakoja arabų pasauliui, kad tai yra geriau bendradarbiauti su europiečių, nei su Rusija, Kinija ar Indija. Ir tarp arabų ir Europos pasaulių bendradarbiavimas yra kažkas bus laikinai daroma (Danieliaus 11:27; Psalmyno 83:3-8).

Kinija pati yra suinteresuota išteklių, pavyzdžiui, naftos ir mėgsta pasinaudoti perkant galimybes, kad Vakarų sankcijos, pavyzdžiui, gali suteikti. Tačiau Kinija turi apie Vakarų rinkas daugiau, nei iš tikrųjų reikia Irano naftą. Tas pats iš esmės yra tiesa Indijoje.

Iranas ir Sirija yra tikrai ne taip svarbu į Rusiją, Kiniją ir Indiją, kad jie atgal juos, nesvarbu, kas (nors ten bus ateitis aljansą su Persai / iraniečius, bet tai yra tam tikrą laiką po tūkstantmetės Kristaus valdymu ir aptariamas Ezechielio 38:1-9).

Taigi, nepaisant to, poza iš šių trijų Rytų įgaliojimus, realybė yra tai, kad Vakarų įgis didžiausią įtaką Artimuosiuose Rytuose nuo to, kas dabar vyksta.

Iranas nebus į pietų karalius lyderis ir kokia išgyvens Sirijoje (plg. Iz 17:01) bus matyt remti ateina arabų lyderis Daniel 11:40. Jei tie Rusijoje, Kinijoje ir Indijoje geriau suprasti biblinę pranašystę jie supranta, kad jų dabartinis stendas galbūt turėtų būti iš dalies pakeistas atsižvelgiant į Irano ir Sirijos.

Tie, kurie domisi sužinoti daugiau gali norėti ištirti šiuos straipsnius:

Russia: Its Origins and Prophesied Future Russia in prophecy. Kur rusai atėjo? What about those in the Ukraine? What is prophesied for Russia and its allies? Ką jie darys europiečiams, kad remiamų žvėrį, galų gale?
Ar Rusija iš šiaurės karalius? Kai kurie teigia, ji yra. Bet ką moko Biblija?
Indija, Jo Biblijos Praeitis ir ateitis: bet koks liudytojas? Biblija aptariami tie Indijos paveldo kilmę ir aptariami kai kurie su jomis liudytojas (įskaitant ir tuos, Bangladešas, Pakistanas ir Šri Lanka).
China, Its Biblical Past and Future, Part 1: Genesis and Chinese Characters Where did the Chinese people come from? Šis straipsnis suteikia informaciją, įrodančią, kad Kinijos žmonės turi žinoti apie įvairių sąskaitų Pradžios knygos iki jos pasklidimo po Babelio bokštas.
Kinija, biblinio praeitis ir ateitis, 2 dalis: Šabas ir kai Dievo liudytojų Kinijoje Kada krikščionybė pirmas atėjai į Kiniją? Ir ten anksti įrodymų, kad jie pastebėjo septintą dieną sabatą?
Azijoje Prophecy Kas yra pranašesnis už Azijoje? Kas yra "Kings of Rytus"? Kas nutiks, beveik visi kinų, rusų, indų ir kitų Azijos? Kinija pranašystės, kur? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Kas yra "Šiaurės karalius? Ar nors vienas? Ar Biblijos ir Romos katalikų pranašystės rodo tą pačią lyderis? Jis turėtų būti laikomasi? Kas bus iš Šiaurės aptarta Danieliaus 11 karalius? Ar branduolinė ataka pranašavo, kad taip atsitiktų su angliškai kalbančių tautų Jungtinėse Valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje? Kai padaryti 1335 dienų, 1290 dienų, o 1260 dienas (laiko, kartus, ir pusę laiko) Daniel 12 pradėti? Kada Biblija rodo, kad ekonomikos žlugimo turės įtakos JAV?
Ar ateitis karalius pietų? Kai nebetiki ten turi būti. Gali Egiptas, Islamas, Iranas, arabai, arba Etiopija būti susiję? Gali tai karalius vadinamas Mahdi? Ką Biblija sako?
The Arab and Islamic World In the Bible, History, and Prophecy
The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Kas yra į priekį Artimuosiuose Rytuose ir tie, kurie po islamą? What about the Imam Mahdi? Kas laukia Turkijos, Irano ir kitų ne arabų musulmonų?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

European Union Tower of Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Only Britain and the Czech Republic refused to sign a fiscal compact in March that will impose quasi-automatic sanctions on countries that breach European Union budget deficit limits and will enshrine balanced budget rules in national law. http://www.reuters.com/article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

This is one more step to the fulfillment of biblical prophecies related to the rising up of the final European Beast power.

Those of us in the Living Church of God have long taught that the United Kingdom would not be a real part of the final power that will emerge in Europe. Those in the Czech Republic will almost certainly be part of that final power.

The Bible, in Revelation 17, is clear that the Europeans will still have to reorganize in the future:

12 “The ten horns which you saw are ten kings who have received no kingdom as yet, but they receive authority for one hour as kings with the beast. 13 These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. (Revelation 17:12-13)

Steps towards this happening are continuing as we in the Living Church of God have long taught–and there will be bumps in the road and problems (major civil unrest, or worse, may occur).

Žinoma, Biblija yra aišku, kad galutinis Europos Žvėris galia bus ne iš tikrųjų labai vieninga, nes tai iš esmės būti stipri ir silpna, arba Biblija daugiau tiesiog teigiama, geležies ir molio derinys:

41 kadangi matėte pėdų ir kojų pirštai, dalinai puodžiaus molio ir dalinai iš geležies, karalystė bus pasidalinusi dar iš geležies koncentracija turi būti jame, kaip matėte geležis buvo sumaišyta su keramikos molio. 42 Ir kaip kojų pirštai buvo iš dalies geležies ir iš dalies molio, tai karalystė bus dalinai stipri ir dalinai trapi. 43 Kaip regėjai, geležis buvo sumaišyta su keraminių molio, jie susilieti su vyrų sėkloje; tačiau jie nebus laikytis vienas kito, kaip geležis nesimaišo su moliu. (Danieliaus 2:41-43)

Pasak Biblijos pranašystės, Europos galia, nepaisant jo silpnumo, lemta laikinai būti labiausiai dominuojanti jėga pasaulyje, galiausiai užkariauti Anglijos kilusios Tautų (tai yra JAV ir jos sąjungininkai Anglo-kaip Jungtinėje Karalystėje, kurie turi stipriausia tvirtovės Danieliaus 11:39), o vėliau ateiti į pabaigą (Daniel 11:45).

Bet prieš tai sunaikinti (Daniel 11:21-44), galutinis Žvėris galia turi ateiti kartu ir gauti į tą vietą, kur jis turi didelę ekonominę įtaką. Šio susitikimo pranešimas yra dar vienas ženklas, kad Europa ketina pereiti ta linkme (nors tai tikriausiai turės daugiau problemų, kol ji yra galutinis Žvėris galia).

Kai kurie galbūt susijusias palūkanas straipsniai gali apimti:

Europa, žvėris, ir Apreiškimo Kur Europoje gauti savo vardą? Kas gali Europa turi daryti su Apreiškimo knygoje? Ką apie "pabaisa"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kas yra "Šiaurės karalius? Ar nors vienas? Ar Biblijos ir Romos katalikų pranašystės rodo tą pačią lyderis? Jis turėtų būti laikomasi? Kas bus iš Šiaurės aptarta Danieliaus 11 karalius? Ar branduolinė ataka pranašavo, kad taip atsitiktų su angliškai kalbančių tautų Jungtinėse Valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje? Kai padaryti 1335 dienų, 1290 dienų, o 1260 dienas (laiko, kartus, ir pusę laiko) Daniel 12 pradėti? Kas turi įvykti PRIEŠ didelis spaudimas?
Gali vokiečių baronas Karlas-Theodoras zu Guttenberg tapti Šiaurės karalius? Ar Vokietijos gynybos ministras vienas žiūrėti? Ką katalikų, Bizantijos ir Biblijos pranašystės pasiūlyti?
Anglo - Amerikoje Prophecy ir The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, anglų, škotų, valų, australai, Anglo (ne olandų) Pietų Afrikos ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapo? Kur prarado dešimt giminių Izraelio? Kas yra praradę Izraelio giminių? Kas nutiks, į Jeruzalę ir žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė ir kitos anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? Ką apie Jeruzalę? Ką Biblija pranašystė mokyti? Ar ne biblinės pranašystės, kurios palaiko šią idėją? Kas bus išdalinti šias žemes? Kas bus baigti su žemės ir žmonių?
Kanada pranašystėje: Ką Biblija pranašystė, Katalikas Pranašystė ir kitos prognozės Siūlyk Apie Kanados ateities Yra pranašystės, rodančių, dalyvavimą su Kanada. And many are not positive about its future.
Kas yra Vakarų karalius? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Is the United States the King of the West?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Kai kurie galbūt susijusias palūkanas straipsniai gali apimti:

Salos ir Biblijos pranašystės Kas priekį salose? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Azijoje Prophecy Kas yra pranašesnis už Azijoje? Kas yra "Kings of Rytus"? Kas nutiks, beveik visi kinų, rusų, indų ir kitų Azijos? Kinija pranašystės, kur? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Anglo - Amerikoje Prophecy ir The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, anglų, škotų, valų, australai, Anglo (ne olandų) Pietų Afrikos ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapo? Kur prarado dešimt giminių Izraelio? Kas yra praradę Izraelio giminių? Kas nutiks, į Jeruzalę ir žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė ir kitos anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?

Smurtą sportas, Violent Pabaigos

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Praėjusią naktį, ten buvo ant CBS 60 minučių segmentas taip pat visa CNN programa Dr Sanjay Gupta dėl padarytos žalos dalyviams labiausiai žiūrėjo smurtinio sporto USA Amerikos futbolą.

Abi programos apėmė įvairių veikėjų vyksta mirčių dėl concussions ir kitų hitai, kurie įvyksta iš žaidimo. Kaip smegenys yra pažeistos iš tokios veiklos taip pat buvo taikoma. CNN gabalas taikoma vieno mokslininko teiginys, kuris sakė, kad vidutiniškai aukštųjų mokyklų futbolininkas patyrė 650 sub-smegenų sukrėtimas lygis hitai kiekvieną sezoną. Tos vaisiai nebuvo gera. Smurtą sporto sukelti smurto galūnės.

Iš senovės Romoje metu, smurtiniai sporto taip pat buvo populiarus.

Jie buvo peržiūrėta daug tų, kurie išpažino Kristų?

Neatrodo taip.

Nors mes, atrodo, neturi daug tiesioginių nuorodų iš tų Dievo Bažnyčia, mes turime keletą rašytinius įrašus apie tuos, kurie buvo bent šiek tiek susipažinęs su Jėzaus mokymais ir pirmųjų krikščionių praktika.

Čia yra kažkas iš Teofilis Antiochijos (kuris tikriausiai buvo dalis Dievo Bažnyčios) gal parašyta apie 180 AD:

Apsvarstykite, ar dėl to tiems, kurie moko tokių dalykų, galbūt gali gyventi abejingai, ir būti maišomos su neteisėtu santykių, ar, labiausiai Netikėliai visų, valgyti žmogieną, ypač kai mes esame draudžiama tiek, kad liudytojas pasirodymus Gladiatorius, kitaip mes tampame dalininkai ir abettors žmogžudysčių. Tačiau nei gali matome kitus akinius, kitaip mūsų akys ir ausys bus išniekintos, dalyvaujantis pasakymai yra dainuojama. (Teofilis iš Antiochijos. Norėdami Autolycus, III knygos XV skyrius. Išvertė Marcus Dods esu Excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvų, 2 tomas. Redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikos leidimas, 1885. New Edition)

Taigi, tiesa krikščionys netiki, kad jie buvo žiūrėti smurtinius sporto toks populiarus antrajame amžiuje.

Tatijanas išpažįstančių krikščionių apologetas, parašė apie 170 AD:

Ir šie liudytojai užimti savo vietas, o boksininkai susitiks vienintelę kovą, be priežasties, ką, nei kas nors nusileisti į areną pagelbėti. Ar tokios parodos, kaip jie atsigręžti į savo kredito? Tas, kuris yra pirmas tarp jūsų surenka kraujo tamsintas žudikų legioną, įtraukiant juos išlaikyti; ir šie ruffians yra atsiuntė jam, ir jums susirinkti spektaklio būti teisėjais, dalinai dėl arbitras nedorumo ir dalinai, kad vyrų, kurie užsiima mūšį. Ir tas, kuris praleidžia žiauriai parodą nuliūdinta, nes jis nebuvo pasmerktas būti nedorų ir bedievius ir bjaurastis žiūrovas (Tatian. Išvertė Je Ryland. Tatijanas adresas graikams, XXIII skyriuje. Ištrauka iš Ante-Nikėjos tėvų, Tomas 2. Redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikos leidimas, 1885. New Edition Visos teisės saugomos © 2004 K. Knight).

Athenagoras, išpažįstančių krikščionių apologetas, parašė apie 170 AD:

Kas iš sveiko proto, todėl bus patvirtinti, o toks yra mūsų herojus, kad mes esame žudikai? ...

Kas nėra skaitytis tarp didžiausią susidomėjimą dalykų konkursai gladiatorius ir žvėrimis, ypač tų, kurios yra pateiktas Jums? Bet mes, laikant, kad pamatyti vyro mirtimi yra daug, kaip nužudė, kurie neigė tokius akinius (Athenagoras. A už krikščionių Prieštaravimas, XXXV skyrius. Išvertė BP Pratten. Excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvų, Kiekis 2 . Redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. New Edition Visos teisės saugomos © 2004 K. Knight).

Net ir šiandien daugelis krikščionių supranta, kad žiūrėti žiauriai renginių ketinimų sukelia fizinę žalą, pavyzdžiui, nekilnojamojo boksas, yra netinkama.

Atkreipkite dėmesį, kad tai taip pat yra Trečiojo amžiaus katalikų teologas ir vyskupas Ipolito, kuris taip pat prideda įvairias profesijas, kad tie, kurie atmeta vieną gražu Kristaus pasekėjas pozicija:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. Jeigu jis atsisako, jis turi būti 10 atmestas. Jei kas nors yra karinis viršininkas, ar iš miesto, kuris nešioja violetinė valdovas, jis nustoja arba jis turi būti atmestas. 11 katechumeno ar ištikimas, kurie nori tapti karys yra būti atmestas, nes jis paniekino Dievą. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Futbolas (Amerikietiškas futbolas) yra smurtinis kūno kontakto sportas. Ji dažnai grojo su priešiškumo požiūrį ir yra pavojingas ir yra kupinas fizinio sužalojimo. (Paprastas Tiesa, 1984 liepa-rugpjūtis)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Kai kurie galbūt susijusias palūkanas straipsniai gali apimti:

Ar Amerikietiškas futbolas blogis? Ar populiariausių žiūrovo sportą į JAV kažką, kad krikščionys turėtų žiūrėti? Ką Biblija ir anksti raštai rodo? Tai pirmas kartas, aš paskelbė šį straipsnį apie šį naują puslapį ir tai yra ne tik savo nuomonę, bet daug kabučių, kad krikščionys, taip pat žmonių, kurie teigia esą, turėtų galvoti apie tai. Ar jūs tikrai norite sužinoti atsakymą į klausimą pavadinimas prašo atsakyti? Jei ne, tai kodėl?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. Is war proper for Christians?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Yes.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Yes.

While I have articles with many scriptures on this subject (see, for example, Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis ), let's start out with a second century interpretation of Isaiah by Irenaeus to show what seemed to be common knowledge in the days not too long after the death of the last of the original apostles:

Now, that the promises were not announced to the prophets and the fathers alone, but to the Churches united to these from the nations, whom also the Spirit terms “the islands” (both because they are established in the midst of turbulence, suffer the storm of blasphemies, exist as a harbour of safety to those in peril, and are the refuge of those who love the height [of heaven], and strive to avoid Bythus, that is, the depth of error), Jeremiah thus declares: “Hear the word of the LORD, ye nations, and declare it to the isles afar off; say ye, that the LORD will scatter Israel, He will gather him, and keep him, as one feeding his flock of sheep…

Ir dar kartą Ar jis sako tą patį: "Štai Aš padarysiu Jeruzalę sukursiu džiūgauti ir mano tauta [džiaugsmą]; už iš verksmo balsas turi būti ne daugiau išgirsti jos, nei verkti balsu. Taip pat negali būti ten, bet nesubrendusios [vienas], nei vyras, kuris neatitinka savo laiko už jaunimo turi būti šimtą metų; ir nusidėjėlis turi mirti šimto metų, dar turi būti prakeiktam ir atskirtam. Jie statys namus ir gyvens juose patys; ir sodinti vynuogynus ir valgykite jų vaisius save, ir gers vyną. Ir jie negali statyti, o kiti gyvena; Jiems draudžiama rengti vynuogyną, o kiti valgo. Nes kaip į gyvenimo medį dienų būti tavyje esančios žmonių dienos; dėl savo rankų darbų, turi kentėti "(Irenaeus. Adversus haereses, V knygos 34 skyriaus eilutės 2-3,4. ištrauka iš Ante-Nikėjos tėvų, 1 tomas. Redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 . New Edition Visos teisės saugomos © 2004 K. Knight).

Kiti, pavyzdžiui, Origenas iš Aleksandrijos, taip pat rašė, kad Dievas turėjo planą pasiūlyti išgelbėjimą visiems.

Daugelis katalikų ir protestantų mokslininkai nusprendė, kad Origenas buvo vienas iš labiausiai ankstyvųjų teologinių rašytojų (jis gyveno nuo maždaug 185-232 AD). Popiežius Benediktas XVI viešai gyrė Origenas.

Pažymėtina protestantų istorikas KS Latourette rašė, kad Origenas "iš tiesų buvo viena iš didžiausių krikščionių protus." Ir nors aš negaliu sutikti su tuo, tai yra naudinga pažymėti, kad Latourette pastebėjo:

Origenas mokė, kad galiausiai visi spiritiniai gėrimai, kurie nukrito nuo Dievo bus atstatytos visiškai harmonijoje su Juo. Tai gali ateiti tik apie jų bendradarbiavimą, nes jie turi laisvę priimti ar atmesti išpirkimą veikė Kristuje. Prieš visiškai atkurti jie susilauks bausmės, bet kad bausmė yra skirtas būti šviečiamoji, išvalyti juos nuo trūkumų, atsiradusių dėl savo nuodėmės. Po dabartinio amžiaus ir jo pasaulio pabaiga dar amžius ateis, todėl Origenas manė, kurioje buvo gimęs iš naujo bus toliau augti ir neatgailauja, bus suteikta daugiau galimybių atgailai (Latourette KS Krikščionybės istorija, 1 tomas, pradžios iki 1500. Harper Collins, San Franciske, 1975, p.151).

Origenas buvo artima, nes ne visi atgailautų, nes ten taip pat bus tie pakeltas "amžina panieka" (Danieliaus 12:02 Grain), o tai reiškia, kad tie, kurie negali tinkamai atgailauti negaus išgelbėjimas-Bet mes į gyvenimo Bažnyčia Dievo juos laikyti mažuma. Bet Origenas buvo teisinga, kad tai bus tik ateiti apie pagal šiuo metu neįrašytų bendradarbiavimą.

Štai keletas kabučių tiesiai iš Origenas:

... Geras Tėvas nėra visiškai apleistas tų, kurie krito nuo Jo (Origen. komentaras Jono (Book I) Evangelija. Excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvų, Kiekis 9. Redagavo Allan Menzies, dd American Edition 1896 ir 1897. New Edition Visos teisės saugomos © 2004 K. Knight).

Reikia turėti omenyje, kad tam tikri žmonės, kurie pateko nuo to vieno pradžioje iš kurių mes kalbėjau, nuskendo prie tokio nevertumą ir nedorumo gylio, kad būtų laikoma visiškai nenusipelnė tos mokymo ir instruktavimo pagal kurias žmonija, o kūne, yra mokomi ir instruktuojami su dangaus galiomis pagalbą; ir toliau, atvirkščiai, daugeliu priešiškumo ir opozicijos tiems, kurie gauna šį nurodymą ir mokymą valstybės. Ir todėl jis yra tai, kad šio mirtingojo gyvenimo visuma yra pilnas kovų ir bandymų, kuriuos sukelia opozicijos ir priešiškumo tų, kurie krito nuo geresnės būklės, be ne visi žvalgosi atgal, ir kas yra vadinama velniui ir jo angelams, ir kiti užsakymai blogio, kuris apaštalas priskirti tarp priešingų jėgų. Bet ar kuris nors iš šių nurodymų, kurie veikia pagal velnio valdžios ir paklūsta jo blogis komandas, bus būsimajame pasaulyje būti konvertuojamos į teisumo, nes jų turintys laisvės valios fakultetą, ar patvarios ir užkietėjęs blogis gali būti keičiamos iš įpročio į gamtos galią, yra rezultatas, kurį sau, skaitytojas gali pritarti, jeigu nei vienas iš šių dabartinių pasaulių, kurie matė ir laiko, nei tie, kurie yra nematomas ir yra amžina, kad dalis yra visiškai skiriasi nuo galutinis vienybė ir fitneso dalykų (Origen. De Principiis, knygos I, 6 skyrius, 3 posmas).

<...> Ir todėl per daug ir Neskaitīts užsakymus pažangių būtybių, kurios yra suderintos su Dievu iš priešiškumo būklę, paskutinis priešas pagaliau pasiekė, vadinamas mirties, kad jis taip pat gali būti sunaikinta, ir nebegali būti priešas. Dėl to, kada visi racionalūs sielos turi būti atkurta šios rūšies būklę, tada šios mūsų organizme pobūdis bus atliktas į dvasinio kūno šlovės kaita. Nes kaip matome, tai ne tas atvejis su racionaliais prigimties, kad kai kurie iš jų gyveno irimo sąlygą dėl savo nuodėmių, o kiti buvo pakviesti į laimės būseną atsižvelgiant į jų nuopelnus; bet kaip matome tuos pačius sielas, kurie anksčiau buvę nuodėmingas, padeda, po jų perskaičiavimo ir susitaikymo su Dievu, į laimės būseną (Origen. De Principiis, III knyga, 6 skyriaus 6 eilutėje).

Nors mes LCG nebūtų žodis gana, kad taip, šių kabučių nereikia parodyti, kad idėja, kad Dievas turi planą, kuris leis neatgailauja galimybę po šio dabartinio amžiaus nėra nauja koncepcija.

Tiesą sakant, iš skaistyklos doktrina sukurta tarp Lotynų katalikų, kai jie pradėjo smerkti tam tikrų Origeno idėjos šeštajame amžiuje. Kai tai atsitiko, mokymus, susijusius su išgelbėjimo auką visi (žinomas kaip apocatastasis) taip pat buvo šiek tiek pasmerktas. Tačiau tai paliko romėnų teologija spragą ir iš skaistyklos idėja tada sukūrė.

Graikijos katalikai (dabar žinomas kaip Rytų Ortodoksas), tačiau niekada nebuvo priimti Lotynų idėją skaistyklą ir dar iki šios dienos yra daug, kurie tiki, kad Dievas turi tam tikrą planą pasiūlyti išgelbėjimą tiems, kurie nebuvo sąmoningai atmesti išgelbėjimą tipą.

Pati Katalikų enciklopedija pripažįsta, kad ankstyvieji krikščionys nemokė savo dabartinę koncepciją savo skaistyklą doktrina:

Kai stresas taip pat buvo nustatyta nuo prieštaravimo, kad senovės krikščionys neturėjo aiškios koncepcijos skaistykloje, o jie manė, kad sielos išvyko liko neaiškumų išganymo į paskutinę dieną ... Yra keletas ištraukas iš Naujojo Testamento, kurie nurodo į procesas valymo po mirties. Taigi, Jėzus Kristus sako, (Mato 00:32): "Ir kas tars žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas kalbės prieš Šventąją Dvasią, tam nebus atleista nei šis pasaulis, nei pasaulio ateiti "... (Hanna Skaistykla. Katalikų enciklopedija).

Ne, antrajame amžiuje, buvo tikima, kad Dievo planas leis visiems būti pasiūlyta išgelbėjimą, nei šio amžiaus ar amžiaus, kad ateis, jei jie nebuvo įpareigoti "nedovanotinas nuodėmę" (Mato 12:32, Mark 10:30 ; Lk 18:30; Apd 3:17-21; Efeziečiams 1:21; Žyd 6:4-6;. plg. Mt 10:15; 11:22-24, Mark 6:11; Lk 10:12-14) ..) Ir Naujasis Testamentas yra labai aišku, kad:

"Kiekvienas kūnas išvys Dievo išgelbėjimą" (Lk 03:06).

XIII amžiuje, garsus katalikų teologas Tomas Akvinietis rašė taip:

Nieko nėra aiškiai nurodyta Šventajame Rašte apie skaistyklos situaciją, nei tai galima pasiūlyti įtikinamų argumentų šiuo klausimu ...

Vieni sako, kad vis dėlto pagal bendrąją teisę iš skaistyklos vieta yra ten, kur vyras nuodėmės. Tai neatrodo tikėtina, nes žmogus gali būti baudžiamas tuo pačiu metu už nuodėmes įvairiose vietose. Ir kiti sako, kad pagal bendrąją teisę jie baudžiami virš mūsų, nes jie yra tarp mūsų ir Dievo, kalbant apie jų būklę. Bet tai yra jokiu būdu, nes jie nėra baudžiami už tai, kad virš mūsų, bet tai, kas yra tarp žemiausių jų, ty nuodėmė (Akvinietis T. suma Theologica Šv Tomas Akvinietis, II priede, straipsnio 1. Antrojo ir Peržiūrėta leidimas, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap OP, STM, cenzūros. Theol. imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ordinis Nihil Obstat. F. Rafaelis Mosas OP, STL, F. Liūtas Moore OP, STL imprimatur. F. Beda Jarrett OP, STL, AM Prieš Provincialis Angliæ).

Pirmiau pateikti duomenys rodo, kad net į viduramžiais, iš skaistyklos idėja buvo neaiški, net tarp Romos Bažnyčios lyderiai.

Skaistykla iš esmės buvo priimtas po to, tam tikri mokymai, susiję su Origenas buvo pasmerktas 6 a:

Nuo tos akimirkos, tačiau, kad anti-Origenism nugalėjo, iš apokatastasis doktrina buvo tikrai apleista. Augustinas protestuoja labiau nei bet kuris kitas rašytojas su klaida, kad prieštaraujantys malonės būtinybė doktrinos ... (Batiffel, Apocatastassis. Katalikų enciklopedija).

Istorija rodo, kad po apocatastasis buvo pasmerktas vidurio 6 amžiaus, o tai primena šiuolaikines koncepcijas skaistykloje buvo tariama romėnų vyskupui popiežius Grigalius I maždaug 600 AD

Galbūt norėčiau paminėti, kad nors Anne Emmerich teigė pamatyti skaistyklos, ji taip pat teigė, kad matė "Limbo" ir dabartinis popiežius nurodė, kad "nežinioje" neegzistuoja. Taigi, teiginys, kad pamatyti vieną vietą, kuri neegzistuoja, reikia pasakyti visiems, kad pats vienas, tvirtinantį, kad pamatyti kažką kito nereiškia, kad jis egzistuoja arba. Nėra vieta, kuri tinka šiuolaikinės Romos aprašymą skaistykloje.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Ar Dievas turi planą, kaip padėti tiems, kurie netapo šventieji šiame gyvenime?
What is Limbo? Ar yra toks kaip Limbo Vieta? Kas atsitinka kūdikiams, kai jie miršta? Kada Limbo pradėti mokomi? What is the truth about dead babies?
Universalus Siūlome išgelbėjimas Yra šimtai eilėraščių Biblijoje remti True Apocatastasis Doktrinos Ar tikite, ką Biblija iš tikrųjų moko apie tai? Bus atkurta visi geri dalykai? Ar Dievo planas išgelbėjimo imtis maišto ir dvasinį aklumą į sąskaitą?
Išganymo viltis: Kaip Gyvenimas Bažnyčia Dievo skiriasi nuo daugelio protestantų Kaip Gyvenamasis Bažnyčia Dievo skiriasi nuo pagrindinės / tradicinis protestantų, galbūt klausimas aš paklausė, labiausiai tie, be bažnyčia Dievo fone.
Jei Bažnyčia vis dar bando Padėkite savo prioritetu ant skelbdama Evangeliją arba Ar Herbert W. Armstrong pakeisti, kad prioritetas darbe? Vieni sako Bažnyčia iš esmės turėtų maitinti kaimenę dabar, kaip tai, ką Herbert W. Armstrongas pranešama sakė. Ar tai, ką jis pasakė? Ar tai, ką Biblija sako? Paulius ir Herbert W. Armstrong tikėtis iš evangelistų?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

Apie 300 protestuotojų "Occupy Oakland gavo areštuotas:

Sau 29, 2012

(AP), Oakland, Kalifornija - dešimtys policijos išlaikė vėlai naktį užtvaras aplink rotušės po visos dienos protestus, kad susidarytų 300 areštus. Užimti Oakland demonstrantų įsiveržė į istorinį pastatą ir sudegino JAV vėliavą, kaip pareigūnai anksčiau ašarines dujas išsklaidyti žmonių mesti akmenis ir griauti tvorą už konferencijų centro ...

Laikinasis policijos viršininkas Howard Jordanija sakė apie 300 areštai buvo.

"Šios demonstracijos teigė jų tikslas buvo išprovokuoti pareigūnų ir įsitraukti į neteisėtą veiklą, ir tai yra būtent tai, kas įvyko šiandien," Santana sakė ...

{Oakland meras Quan sakė} "Tai nėra situacija, kai mes turėjome 1000 taikius žmones ir keletą smurtinių žmonių. Jei pažvelgti į tai, kas vyksta šiandien, kalbant apie destructing turtą, mesdamas į ir mokesčių policijai, tai beveik kaip jie išmaldos už dėmesį ir tikiuosi, kad policija padarys klaidą. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests /

Užimti Oakland protestai tapo smurtinio šeštadienis kaip demonstrantai įsiveržė į istorinį pastatą ir sudegino JAV vėliavą, ir pareigūnai ašarines dujas išsklaidyti žmonių mesti akmenis ir griauti tvoros prie konvencijos center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Atgal spalio 9, 2011, aš parašė po šia naujienų puslapyje (žr. Occupy Wall Street, Occupy Sietlas, Occupy Vancouver, ir tt ):
Man buvo raštu ilgą laiką, kad pilietiniai neramumai ir riaušės įvyks JAV ir kitų Anglijos kilusios žemių ... Kai mano, kad tai "Occupy" judėjimas tiesiog politinį protestą, naują "arbatėlė", išskyrus vietoje kairieji iš dešinės. Įtariu, kad galiausiai ji taps smurto ir JAV ir kitų žemių susidurs riaušes ir pilietinių neramumų, o politikai ir ekspertai, kurie atrodė remti tai vėliau turi apgailestauja.

Kaip pranešė vakar, manau, kad ten bus daugiau smurto JAV. Kai kur užima judėjimo ir / arba kai kartą su juo vėliau išmaišyti daugiau smurto. Daug daugiau nei atsitiko Oakland.

Šie rūpesčiai ir vargai tik prasideda (Mato 24:5-8) ir gausite daug blogiau (Mato 24:21-22). Manau, kad klasės karas ir kiti protestai padės susilpninti JAV ir kitų anglų-tautas, taip pat gali būti veiksnys jų yra pažeidžiamas realus karas: įsiveržimas žvėris .

Jėzus sakė:

37 Ką sakau jums, sakau ir visiems: Žiūrėti! (Mk 13:36-37)

Kai kurie galbūt susijusias palūkanas straipsniai gali apimti:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? Kada anksčiausiai, kad didelis spaudimas gali pradėti? Kas yra Viešpaties diena?
Fizinis parengimas Raštas krikščionims . Mes visi žinome, kad Biblijos pranašysčių badą. Should we do something?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Dievo Karalystės Evangelija buvo Jėzaus ir ankstyvosios Bažnyčios Dėmesys Ar žinote, kad? Ar jūs net žinoti, kas karalystės evangelija yra all about? Tikroji religija turėtų būti grindžiami tikrosios Evangelijos.
Ar Ankstyvoji Bažnyčia Išmok Millenarianism? buvo tūkstantmetis (kartais vadinama Hiliasms) mokė ankstyvuosius krikščionis? Who condemned it. Ar Jėzus tiesiog viešpataus per 1000 metų žemėje? Is this time near?
Ar Dievas Ar 6000 metų planas? What Year Does the 6,000 Years End? Was a 6000 year time allowed for humans to rule followed by a literal thousand year reign of Christ on Earth taught by the early Christians? Kas šiemet gali šešis tūkstančius metų žmogaus taisyklę baigsis? Kai Jėzus sugrįš? 2018 or 2019?
Anglo - Amerikoje Prophecy ir The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, Didžiosios Britanijos, Škotijos, Velso, australai, anglo-pietų afrikiečiai, ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapo? Kur prarado dešimt giminių Izraelio? Kas yra praradę Izraelio giminių? Kas nutiks žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė ir kitos anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? Ką Biblija pranašystė mokyti? Ar ne biblinės pranašystės, kurios palaiko šią idėją? Kas bus išdalinti šias žemes? Kas bus baigti su žemės ir žmonių?
Pranašysčių Barackas Obama? Aštuonios priežastys, kodėl Barackas Obama yra apokaliptinis ir Aštuonios priežastys, kodėl Barackas Obama yra ne Antikristas. Šis straipsnis apima daug biblinių ir ne biblinius pranašysčių, iš viso pasaulio, kad, atrodo, aptarti Barackas Obama. Ar Nostradamas nuspėti Barackas Obama, susijusius su Antikristo? Gali Barackas Obama nustatyti etape iš šiaurės ir pietų karalių bent viena šiitų pranašystė rodo? This is the longest and most complete article on this page on Barack Obama prophecies. Skaityti ir nuspręsti patys, jei prezidentas Barackas Obama, atrodo, atliekant įvairias pranašystes.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Ar JAV Vakarų karalius? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. Koks vaidmuo gali jis žaisti?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Sirijos prezidentas Basharas al Assadas (Šaltinis: Agência Brasil, Vikipedija)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Kai kurie galbūt susijusias palūkanas straipsniai gali apimti:

Arabų pasaulio Biblijoje, istorija ir Pranašystė Biblijoje aptaria Arabų pasaulio kilmę ir aptaria Artimųjų Rytų pranašystės. Kas yra į priekį Artimuosiuose Rytuose ir tie, kurie po islamą? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Ar ateitis karalius pietų? Kai nebetiki ten turi būti. Gali Egiptas, Islamas, Iranas, arabai, arba Etiopija būti susiję? Is he the Imam Mahdi? Ką Biblija sako?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Kas vyksta didelis spaudimas ir Viešpaties diena? Kada anksčiausiai, kad didelis spaudimas gali pradėti? Kas yra Viešpaties diena?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? What will it bring and when?
Pabaiga majų kalendorius 2012-Might 2012 reiškia kažką? Ar yra Majų kalendoriaus prognozės kaita 2012 metais? Changes were centuries ago predicted by the Hopi Native Americans. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Kodėl gali šėtonas įkvėpė šią datą? Ar Drezdenas kodeksas rodo sunaikinimą žemėje potvynio? Can the great tribulation start before 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 ir slaptosios Sect Augimas Tai nuoroda susijusi su Bob Thiel (COGwriter) knygos. Šis ryšys taip pat yra "YouTube" vaizdo įrašus. Ši knyga dokumentai ir paaiškinama šimtus pranašysčių. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 m el surgimiento de la secta sekretoriai 2012 Libro del Dr Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em Português do Brasil. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. Taigi Smyrna jis išvyko aplankyti Strataeas, kuris buvo jo klausytojas, Pamfilijoje, yra iš Eunice iš Lois dukters sūnus. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Kai kurie galbūt susijusias palūkanas straipsniai gali apimti:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Ką Paulius Tiesą sakant Išmok Apie Dešimt Dievo įsakymų? Daugelis sako Paulius mokė prieš dešimt įsakymų. Ar tai tiesa? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Buvo Dešimt Dievo įsakymų prikaltas prie kryžiaus? Kai kurie sako, kad. Šiame straipsnyje pateikiami kai kurie Biblijos citatos atsakyti į šį svarbų klausimą.
Ar Dešimt įsakymas tebegalioja? Šiame straipsnyje cituojami dešimt įsakymų ir sujungia keletą ankstesnių straipsnių į vieną straipsnį apie dešimt įsakymų. Įsakymai rodomi Sinajaus kalno iki Sinajaus kalno, į Jėzaus mokymus, po nukryžiavimo ir Pauliaus mokymų. Jame atsižvelgiama į dažniausiai "tradicijas vyrams" apie juos taip pat.
The Ten Commandments Reflect Love, Breaking them is Evil Some feel that the ten commandments are a burden. Ar tai, ką Jėzus, Paulius, Petras, Jokūbas, ir Jonas išmokė?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Ankstyvosios krikščionybės istorija Ar žinote, kad tai, ką dauguma žmonių mano, yra ne tai, kas iš tiesų atsitiko tikrosios krikščionių bažnyčios? Ar žinote, kur pradžioje bažnyčia buvo pagrįstas? Ar žinote, kokie buvo ankstyvosios bažnyčios doktrinos? Ar jūsų tikėjimas tikrai pagrįstos tiesos ar kompromiso?