Archyvas sausio 2012

Jei krikščionis balsuoti?

Antradienis, sausis 31, 2012

COGwriter

Keturi vyrai Respublikonų partijos vis dar šiek tiek stovi jų Quest poslinkis JAV prezidentas Obama ir gauti savo darbą.

Yra du katalikai , vienas Mormoną ir vienas Baptistas veikia už respublikonų nominacijos siekiant paleisti prieš gana nereligingas demokratų Barackas Obama (kurie taip pat teigia krikščionišką tikėjimą).

Jei Nekilnojamasis krikščionys balsuoti?

Jei demokratija turėjo būti baudžiamos už krikščionių Bibliją, tikrai būtų galima skirti Naujajame Testamente. Graikų ir romėnų demokratinės praktika buvo plačiai žinomas tada. Demokratija yra ne Amerikos išradimas (taip yra respublikinės valdymo forma).

Naujajame Testamente skaitome apie Jėzaus skyrimo apaštalų. Paulius rašo, kad Dievas pirmiausia skiria apaštalų, antriniu pranašus, ir tt pamokomas Kristaus kūną (Efeziečiams 4: 11,12).

Kai Judas reikia pakeisti (po jo išdavystė Jėzaus ir jo savižudybės), apaštalai neturėjo rinkimus, jie sekė Biblijos pavyzdys ieško Dievo valią:

Tu, Viešpatie, kurie žino širdis visų, šou, kuris iš šių dviejų Pasirinkote ... Ir išvarė burtus. (Apd 1: 24,26).

Atkreipkite dėmesį, apaštalai nesprendė, kad jie buvo kvalifikuoti pamatyti į žmogaus širdį.

Kai parašiau, kad įvairių formų demokratijos dabar priimtini, nes jie mano, kad tam tikri raštai į Apaštalų knygos reiškia ją. Pagrindiniai ženklai, atrodo, į aktų 15. istorija Apd 15 daugelis apaštalų bei vyresniųjų susitiko aptarti apipjaustymą ir žydus tikinčiuosius. Daug patarėjų buvo aptarti šį klausimą. Kai kurie mano, kad naudojant patarimą rodo demokratijos. Tačiau faktas, kad buvo naudojamas daug patarėjų nekeičia Dievo valdymo formą. Senajame Testamente skaitome, kad ne tik yra Dievas visada skatino šią praktiką (PROV 11:14), taip pat skaityti, kad pats Dievas užsiima ja (II Krn 18, 18-21); Taigi faktas, kad kai kurie Bažnyčios vadovybės po šia praktika tik parodo, kad Dievo valdžios praktika iš Senojo Testamento būtų tęsiama.

Įdomu ką nors kita minima Apaštalų knygoje dėmesį,

"Ir dabar aš jums sakau, laikyti atokiai nuo šių vyrų ir tegul juos ramybėje; Jei šis planas ar šis darbas yra vyrų, jis ateis į nieką; bet jei jis yra iš Dievo, jūs negalite nuvers it-kad tau net galima rasti kovoti prieš Dievą "(Apd 5: 38-39)

T žarna, kuris balsuoja žemiškų rinkimus, matyt, mano, kad jie žino, aspektus Dievo planą, kad nėra žmogaus, kaip jie gali žinoti. Tačiau, atrodo, ką Dievas tarė Samueliui, vienas aiškiai vadinamas ir Dievo paskirtas, kai Samuelis manė, kad jis žinojo, kas turėtų būti šalia Izraelio karalius,

Taigi ji buvo, kai jie atėjo, kad jis pažvelgė Eliabo ir tarė: "Tikrai Viešpats pateptąjį yra prieš Jį." Bet Viešpats tarė Samueliui: "Nežiūrėk į jo išvaizdą arba jo ūgio aukštį, nes aš atsisakė jį. Nes Viešpats nemato, kaip žmogus mato; žmogui žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį "(1 Sam 16: 6-7).

Taip pat įdomu suprasti, kad daug kas mano, kad Naujasis Testamentas sankcijos demokratija taip pat manau, kad Dievo ateities valdančioji vyriausybei (Dievo Karalystė) nebus demokratija.

Jėzus pasakė apaštalams, kad jie būtų valdovus dvylika Izraelio giminių, jo karalystę (Lk 22:30). Jėzus pasirinko mokinius, jie nebuvo gauti savo pozicijas nuo bet kokios demokratijos forma (Jono 15:16; 6:70). Dievas, ne žmogus, išsirinkau Dovydą karaliumi Izraeliui pradžių (Apd 13:22) ir taip pat pasirinko jį karaliumi visam Izraeliui pasaulyje priekį (Jer 30: 9).

Beje, Jėzus pasakė, kad Dievas Tėvas saugomos kurie turi tam tikrų pozicijų institucija Dievo karalystės (Mt 20:23). Šio karalystės nauda bus Jėzaus duoti (Apr 22:12); jie bus ne žmonės imtis patys už save.

Demokratija nebus Dievo valdymo forma Jo karalystėje.

Kodėl?

Vienas iš daugelio problemų balsavimo tai, kad joks žmogus galvoja, kaip Dievas.

"Nes mano mintys yra ne jūsų mintys, taip pat yra jūsų keliai mano keliai", sako Viešpats (Iz 55: 8).

Kai Jėzus buvo Žemėje jis skelbė Dievo karalystės Evangeliją ir pasakė žmonėms atgailauti (Mk 1, 14-15). Jėzus atsisakė dalyvauti net labiausiai elementarių vyriausybines sprendimus, o jis buvo ant žemės (Luko 12: 13-14).

Nors Jėzus mokė, kad mes buvome mokėti mokesčius (Mt 22: 17-21), jis taip pat mokė, kad Jo karalystė ne iš šio pasaulio (Jn 18:36). Jėzus mokė savo mokinius eiti į pasaulį ir skelbkite Evangeliją visiems (Mt. 28: 19,20). Jėzus pasakė, kad Jo mokiniai turėjo būti pasaulyje, bet ne apie tai (Jn 17:16).

Apaštalas Petras aiškiai suprasti tai. Jis rašė, kad yra dalis Dievo tautos padarė vieną dalį šventa tauta (I Pt 2, 9). Apaštalas Paulius rašė, kad šio pasaulio buvo blogis (Gal 1: 4). Biblija įspėja apie būties dalis pasaulio sistemų ir jos vyriausybės pasekmes ir pasakoja mums išeiti iš jos ir būti atskiras (Apr 18: 2-5).

Pažiūrėkite, ką Biblija moko įvyks paskutinėmis dienomis ir ką krikščionys daryti, apie tai,

Bet žinau, kad paskutinėmis dienomis sunkūs laikai ateis, nes žmonės bus savimylos, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi,, nešventų, nemeilės, sąlygomis po, šmeižikams, be savikontrolės , brutalūs, nekenčiantys gerų, išdavikų, užsispyręs, išdidus, mėgėjams malonumas, o ne mėgėjams Dievą, dievotumo išvaizdą, bet neleisdama savo galią. Ir iš tokių žmonių nusigręžia! (2 Tim 3: 1-5).

Atkreipkite dėmesį, kad Dievo žodis neskatina balsuoti kaip tirpalo.

Paulius sako, kad krikščionys turi būti Kristaus pasiuntiniai (II Kor 05:20). Ambasadoriai dažnai gyvena svetimų tautų, iš kurių kai kurie yra aiškiai priešiški savo įsitikinimus. Ambasadoriai, nors jie gyvena kitose visuomenėse, nereikia įtraukti save į visuomenę, kad jie gyvena politikoje. Yra Dievo žmonės perimti šio pasaulio vyriausybių laikas, bet ji dar nėra (Jono 18:36 Dan 7: 17-18). Tai bus po antrojo atėjimo Jėzaus (I Tes 4:16, Rev 11:15).

Norėdami krikščionių, Petras rašė:

Bet jūs esate išrinktoji tauta, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, priklausantys Dievo, kad jums gali deklaruoti jam gyrių, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Kai jūs ne tauta, bet dabar esate Dievo tauta; kai jūs negavo gailestingumą, bet dabar jūs gavote gailestingumo. Mieli draugai, aš raginu jus, kaip užsieniečių ir svetimi pasaulyje, susilaikyti nuo nuodėmingų troškimų, kurie kovoja prieš sielą. Live tokius gerus gyvenimus tarp pagonių, kad, nors jie apkaltinti jus daro negerai, jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų Dievą dieną jis apsilanko mus. Pateikti save už Viešpaties vardan kiekvienam institucijos įsteigtas tarp vyrų: tiek karaliui, kaip aukščiausioji institucija arba valdytojai, kurie siunčiami jam nubausti tuos, kurie klysta, ir pagirti tuos, kurie teisūs. Nes yra Dievo valia, kad, darydami gera jums reikia nutildyti neišmananti kalbas apie neprotingų žmonių (1 Petro 2: 9-15).

Užsieniečiai, žinoma, nereikia balsuoti.

Dabar Biblija paminėti vieną konkretų balsuotų apaštalo Pauliaus (o jis vis dar buvo Saulius ir taip Romėnų). Atkreipkite dėmesį, ką jis vėliau sakė apie tai:

Iš tiesų, aš maniau aš turiu daryti daug dalykų, prieštaraujančių Jėzaus iš Nazareto vardu. Tai aš taip pat padarė Jeruzalėje, ir daugelis šventųjų uždariau į kalėjimus, gavęs valdžią iš aukštųjų kunigų; o kai jie buvo nubausti mirtimi, aš mesti savo balsą prieš juos (Apd 26: 9-10).

Ir nors anksčiau pats savaime nėra antklodė smerkia visus balsavimo, tai tik laiko žodis "balsas" arba "balsavimo" yra Biblijoje. Ir tai rodo, kad net religiškai uolus / konservatyvūs asmenys ne visada balsuoja teisingai ir gali padaryti daug dalykų, prieštaraudami Jėzaus iš Nazareto vardu.

Aš netikiu, kad Biblija sankcijos krikščionys balsuodami kūniškais rinkimus. Aš taip pat manau, kad būsimi prezidento rinkimai JAV arba rinkimus kitų Anglo kilusios tautų lems atgailos tipą, kad tos tautos reikia.

Kai galbūt susijusių interesų, gali apimti:

Jei krikščionis balsuoti? Šis straipsnis suteikia kai kurių Biblijos pagrindimas šiuo klausimu. Ar Jėzus balsuoti už prezidento / premjeru? Balsuoja Biblijoje? Tai taikoma krikščionys turi suprasti.
Polikarpas, Herbert W. Armstrong ir Roderick C. Meredith apie Bažnyčios Vyriausybės Kas valdymo forma nebuvo ankstyvoji bažnyčia turi? Ar tai buvo hierarchinė? Kuris valdymo forma būtų tikėtis, turėti Filadelfijos likučiui? Žmonės sprendžia ir / ar komiteto formas, nelyginis diktatūras, ar to paties tipo, kad pati Filadelfija era?
Ar ankstyvojoje Bažnyčioje Išmokyti Millenarianism? Buvo tūkstantmečio (kartais vadinama Hiliasms) mokė ankstyvųjų krikščionių? Kas ją pasmerkė. Ar Jėzus tiesiog karaliauti 1000 metų žemėje? Ar šį kartą šalia?
Anglų - Amerika Pranašystė & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, Didžiosios Britanijos, Škotijos, Velso, australai, Anglo-Pietų Afrikos ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapo? Kur yra praradę dešimt-Izraelio giminių? Kas yra prarastas Izraelio giminių? Kas nutiks žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ir kiti anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?
Ar anglo-Tautų būti suskirstyti ir kad žmonės Paimta kaip vergai? Ar iš JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos žemės suskirstyti? Ką Biblija pranašystė mokyti? Ar ne Biblijos pranašystės, kurios palaiko šią idėją? Kas bus padalinti tas žemes? Kas bus baigti su žemių ir žmonių?
Pranašavimai Barackas Obama? Aštuonios priežastys, kodėl Barackas Obama apokaliptinio ir aštuonias priežastis, kodėl Barackas Obama nėra Antikristas. Šis straipsnis apima daug Biblijos ir ne biblinius pranašystes, iš viso pasaulio, kad atrodo, kad aptartų Barack Obama. Ar Nostradamas prognozuoti Barack Obama susiduriame su antikristo? Might Barackas Obama nustatyti etape iš šiaurės ir pietų karalių, kaip bent vienas šiitų pranašystė rodo? Tai ilgiausia ir labiausiai pilną straipsnį apie šį puslapį Barackas Obama pranašysčių. Skaityti ją ir nuspręsti už save, jei prezidentas B. Obama, atrodo, atliekant įvairias pranašystes.
Barackas Obama, pranašystės ir JAV sunaikinimas Kai kurie teigia, kad Barackas Obama yra pranašavo "sūnus Kenija", remiantis sukurti 20 amžiaus pradžioje raštu.
Kanada pranašystėje: Ką Biblija pranašystė, Katalikas pranašystė, ir kiti Numatymas Siūlyti Apie Kanados ateitis? Yra pranašystės, rodančių, dalyvavimą su Kanada. Ir daugelis nėra teigiamas apie savo ateitį.
Kas Vakarų karalius? Kodėl nėra galutinio laiko karalius į Biblijos pranašystės West? Ar JAV Vakarų karalius? Jei taip, ką tai iš tikrųjų reiškia, kad JAV ir jos sąjungininkų Anglo.
Ar Tonis Bleras Apocalyptic? buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas atsivertė į katalikybę netrukus po palieka savo buveinę ir aktyviai į Europos reikalus. Kokį vaidmenį galėtų jam žaisti?

Rytų vs Vakarų: Rusija, Kinija, Indija ir kilo Sankcijos Irano ir Sirijos

Antradienis, sausis 31, 2012

COGwriter

Rusija, Kinija ir Indija nebendradarbiauja su sankcijų ES ir JAV nori Irano ir Sirijos tipą:

Global "Great Power politika" grįžta į Mideast

Iki Peter Apps , politinės rizikos korespondentas

LONDON | Pir Sau 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Su Rusija siunčia karinius laivus atgrasyti užsienio intervenciją Sirijoje ir Kinija sudarytas giliau į Irano konfrontacija su Vakarais "Great Power" politika yra greitai grįžti į Artimuosius Rytus ... Abu signalizuoja aiškią ketinimą užkirsti kelią bet " režimo pakeitimas "intervencija Sirijoje ; bet Rusijos dislokavimas savo flagmaną lėktuvnešio ir palydos į Sirijos uostą Tarso šį mėnesį atkreipė Starker nei įprasta linija smėlyje ... "Kiekvieną kartą, kai Vakarų įtempia pavadėlį, Pekinas tyliai pasinaudoja vangumas, sako Tomas Barnett Buvęs strategas JAV karinio jūrų laivyno ...

"Washington Post" 31 Sau 2012-Mumbai, Indija - Indija prisijungė Kinija sakydamas, kad tai nebus sumažinti naftos importą iš Irano, nepaisant standus naujas JAV ir Europos sankcijų, kuriomis siekiama spausti Teheraną dėl jo branduolinės programos.
Steve Przekupień gatvę | Maskva (Reuters) - vyresnysis Rusijos diplomatas antradienį sakė, kad siekiant priimti Vakarų Arabų projekto JT Saugumo Tarybos ... Rusijos ir stumti Kinija vetavo Europos-parengtą rezoliuciją dėl Sirijos spalio mėn.

Sirijos opozicija: Rusija, Iranas rizikuoja santykius su ateities Sirijoje

Ynetnews - 31 Sau 2012

Sirijos opozicijos narys Fahed "Al-Masri sakė Libano radijo stotį, kad pastangos Rusija ir Iranas yra priėmimo, siekiant išsaugoti prezidento Assado režimą, bus atsižvelgta į šių šalių ateities santykių su Sirija." Rusija praras paskutinį įsitvirtinti Artimųjų Rytų ir Sirijoje ", sakė jis, pridurdamas, kad, jei Maskva ir toliau priešinasi tarptautinės bendruomenės poziciją dėl Sirijos ...

Taigi trys geografiškai didžiausi įgaliojimai Rytuose vartojate stovi didžiulis kontrastas į Vakarus. Biblija galiausiai nurodo, kad, matyt, Rusijos vadovaujama Eurazijos konfederacija imsis likusios galios Vakaruose (kuri tuo metu bus vadovaujama Europos karalius šiaurėje). Ir Kinija ir Indija, atrodo, pranašavo remti Rusijos vadovaujamą konfederaciją.

Bet tai bus vėliau, prieš pat Jėzaus Kristaus sugrįžimo (Apreiškimo 09:16; 16: 12-16).

Šiuo metu Rytai žaisti pavojingą žaidimą, kad yra tikimybė prarasti, bent jau diplomatinės prasme.

Nesvarbu, koks jų ekonominiai interesai yra, nei Rusija, nei Indija nori Islamo galia pakilti. Ir ignoruoja Vakarų sankcijas, galbūt tokios tautos tiki, kad dalijant islamo pasaulį į Iraną ir Siriją, kad arabų tautų poilsio, Turkijos tautų, Pakistane, Afganistane, ir Indonezijos, kad šis skyrius bus užkirstas islamo pasaulio galios nuo pakyla ,

Jei jie mano, kad jie per klaidą.

Islamo galia ( iš pietų karalius , matyt, vadovaujamos Arabų galios Biblijos pranašystės), pakils į viršų. Remdami Sirija, nes ji buvo, Rusija atstumti arabų pasaulį (Arabų lyga linkę atsargines Vakarus atsižvelgiant į Siriją ir nėra ypač ventiliatorius Iranas). Sirija nebus toliau, nes ji yra ir Iranas gali būti neutralizuojami, bent jau tam tikru mastu.

Kas trys Rytų įgaliojimai iš esmės daro pasakoja arabų pasaulį, kad jis yra geriau bendradarbiauja su europiečiais nei su Rusija, Kinija ar Indija. Ir tarp arabų ir Europos pasaulių bendradarbiavimas yra kažkas bus laikinai padaryti (Danieliaus 11:27; Ps 83: 3-8).

Kinija pati yra suinteresuota išteklių, pavyzdžiui, naftos ir mėgsta pasinaudoti perkant galimybes, kad Vakarų sankcijos, pavyzdžiui, gali suteikti. Tačiau Kinijai reikia iš Vakarų rinkas daugiau, nei ji iš tikrųjų reikalinga Irano naftos. Tas pats iš esmės yra teisinga Indijoje.

Iranas ir Sirija yra tikrai ne taip svarbu, Rusija, Kinija, ir Indija, kad jie bus atgal juos, nesvarbu koks (nors ten bus ateityje aljansą su persai / iraniečiai, bet tai yra tam tikrą laiką po tūkstantmečio laikais Kristaus ir aptartas Ezechielio 38: 1-9).

Taigi, nepaisant poza iš šių trijų Rytų galių, realybė yra tai, kad Vakarų įgis didžiausią įtaką Artimuosiuose Rytuose nuo to, ką dabar vyksta.

Iranas nebus iš pietų karalius lyderis ir kas išgyvens Sirijoje (plg Izaijo 17: 1), bus matyt paremti ateina arabų lyderis Daniel 11:40. Jei tie Rusijoje, Kinijoje ir Indijoje suprato biblinę pranašystę geriau jie būtų suprasti, kad jų dabartinė stendas, galbūt reikėtų pakeisti atsižvelgiant į Iraną ir Siriją.

Tiems, kurie domisi sužinoti daugiau gali pageidauti studijuoti šiuos straipsnius:

Rusija: Jos ištakos ir pranašavo ateitis Rusija pranašystėje. Kur rusai atsirado? Ką apie tuos Ukrainoje? Kas yra pranašavo Rusijos ir jos sąjungininkų? Ką jie darys su europiečių pritarę Beast pabaigoje?
Ar Rusija ir Šiaurės? Karalius Kai kurie teigia, kad yra. Bet ką Biblija moko?
Indija, Jo Biblijos praeitis ir ateitis: bet koks liudytojas Biblija aptaria tie Indijos paveldo ištakas ir aptariami kai kurie su jais liudytojas (įskaitant Bangladešo, Pakistano ir Šri Lankoje).
Kinija, Jo Biblijos praeitis ir ateitis, 1 dalis: "Genesis" ir Kinijos Veikėjai Kur Kinijos žmonės ateina iš? Šiame straipsnyje nustatyta, informaciją, įrodančią, kad Kinijos žmonės turi žinoti apie įvairių sąskaitų Pradžios knygos iki jų dispersijos po Babelio bokštas.
Kinija, Jo Biblijos praeitis ir ateitis, 2 dalis: Sabbath "ir kai Dievo Liudytojo Kinijoje Kada krikščionybė pirmas atėjai į Kiniją? Ir yra ten anksti įrodymų, kad jie pastebėjo septintą dieną šabą?
Azijoje Pranašystės Kas priekį Azijoje? Kas yra "Kings of Rytus"? Kas nutiks, beveik visi Kinijos, rusai, indų ir kitų Azijos? Kinija pranašystės, kur? Kas turi 200.000.000 vyro kariuomenę, susijusią su Armagedonas?
Kas iš šiaurės karalius? Ar yra vienas? Ar Biblijos ir Romos katalikų pranašystės nurodo į tą patį lyderis? Jis turėtų būti laikomasi? Kas bus iš Šiaurės aptartas Danieliaus 11 Karalius? Ar branduolinė ataka pranašavo, kad taip atsitiktų su angliškai kalbančių tautų JAV, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje? Kada kad 1335 dienų 1290 dienų, o 1260 dienų (laiką, laikus ir pusę laiko) Danieliaus 12 pradėti? Kai Biblija rodo, kad ekonomikos žlugimo turės įtakos Jungtinės Amerikos Valstijos?
Ar yra ateitis karalius pietuose? Kai nebetiki ten turi būti. Gali Egiptas, Islamas, Iranas, Arabai arba Etiopija dalyvauti? Gal tai karalius vadinamas Mahdi? Ką Biblija sako?
Arabų ir islamo pasaulio Biblijoje, istorija, ir Prophecy Biblija aptaria arabų pasaulyje ištakos ir aptaria Vidurio Rytai pranašystės. Kas yra priekį Artimuosiuose Rytuose, ir tų, kurie seka islamą? Ką apie Imamas Mahdi? Kas laukia už Turkijos, Irano, o kitos ne arabų musulmonų?

Europa sutinka Closer fiskalinės sąjungos

Pirmadienis, sausis 30, 2012

Europos Sąjunga Babelio bokštas autorių

COGwriter

Europiečiai kiek turite kitą glaudesnio fiskalinės sąjungos sutartį:

20122 30 Sau

Stephen Fidler, Laurence Norman ir Matina STEVIS

Briuselyje lyderiai 25 Europos Sąjungos vyriausybių sutiko pirmadienį vakare, ką kai kurie mokami kaip istorinis pakto pereiti prie glaudesnio fiskalinės sąjungos ir pasirašo ant nuolatinės finansinės pagalbos fondo detales euro zonoje, tačiau Graikijos smarkus skolos restruktūrizavimo metė šešėlį viršūnių susitikimas. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Iki Julien Toyer ir Paul Taylor

BRIUSELIO | Pir Sau 30, 2012

(Reuters) - kanclerė Angela Merkel įtvirtino savo politinę dominavimui Europoje pirmadienį, kai 25 iš 27 ES narės sutiko Vokietijos įkvėpė pakto griežtesnio biudžeto drausmės, net, kaip jie kovojo žadinti augimą nuo taupymo pelenais.

Tik Britanija ir Čekija atsisakė pasirašyti fiskalinės kompaktiškas kovas bus nustatyti pusiau automatines sankcijas šalims, kurios pažeidžia Europos Sąjungos biudžeto deficito ribos ir įtvirtinančiomis subalansuoto biudžeto taisykles nacionalinėje teisėje. http://www.reuters.com/ Straipsnis / 2012/01/30 / JAV-ES-susitikimas-idUSTRE80S0SR20120130

Tai dar vienas žingsnis siekiant biblinių pranašysčių susijusių su pakyla galutinio Europos Beast galios vykdymą.

Tie iš mūsų gyvenimo Bažnyčioje Dievo jau seniai mokė, kad Jungtinė Karalystė neturėtų būti reali dalis galutinės energijos, kad atsiras Europoje. Tie, Čekijoje tikriausiai bus dalis galutinės energijos.

Biblija, Apreiškimo 17, yra aišku, kad europiečiai vis tiek turės reorganizuoti ir ateityje:

12 "Tie dešimt ragų, kuriuos matei, yra dešimt karalių, kurie dar negavo karalystės, kaip dar, bet jie gauna valdžią už vieną valandą, kaip kartu su žvėrimi. 13 Tai yra vienos minties, ir jie duos savo galią ir valdžią žvėriui. (Apreiškimo 17: 12-13)

Siekis tai vyksta ir toliau, kaip mes, Living Bažnyčios Dievo jau seniai mokė-ir ten bus smūgių į kelio ir problemos (pagrindinis pilietinių neramumų, arba, dar blogiau, gali atsirasti).

Žinoma, Biblija yra aišku, kad galutinis Europos Žvėris galia ne iš tikrųjų labai vieninga, nes ji iš esmės būti stiprus ir silpnas derinys, arba kaip Biblija daugiau tiesiog teigia, geležies ir molio:

41, kadangi matėte pėdų ir kojų pirštus, iš dalies iš puodžiaus molio ir dalinai iš geležies, karalystė bus pasidalinusi dar iš geležies koncentracija turi būti į jį, tiesiog, kaip jūs matei geležį, sumaišytą su keramikos molio. 42 Ir kaip kojų pirštai buvo iš dalies iš geležies ir iš dalies molio, tai karalystė bus dalinai stipri ir dalinai trapi. 43 Kaip matėte, geležis buvo sumaišyta su keramikos molio, jie susilieti su vyrų sėklos; bet jie nebus laikytis vienas su kitu, kaip geležis nesimaišo su moliu. (Danieliaus 2: 41-43)

Pasak Biblijos pranašystės, Europos galia, nepaisant jos pažeidžiamumą, yra lemta laikinai labiausiai dominuojanti jėga pasaulyje, galiausiai užkariauti Anglijos kilusios tautas (tai JAV ir jos sąjungininkai, kaip Anglo-Jungtinėje Karalystėje, kurie turi stipriausia tvirtovės Danieliaus 11:39), o vėliau atėjo į pabaigą (Daniel 11:45).

Bet prieš tai sunaikinti (Danieliaus 11: 21-44), galutinis Žvėris galia turi būti kartu ir gauti į tą vietą, kur jis turi didelę ekonominę įtaką. Šio susitikimo pranešimas yra dar vienas ženklas, kad Europa ketina pereiti ta kryptimi (nors tai tikriausiai turės daugiau problemų, kol ji yra galutinis Žvėris galia).

Kai galbūt susijusių interesų, gali apimti:

Europa, Žvėris, ir Apreiškimo Kur Europa gauti savo vardą? Kas gali Europa turi daryti su Apreiškimo knygoje? Ką apie "žvėris"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kas iš šiaurės karalius? Ar yra vienas? Ar Biblijos ir Romos katalikų pranašystės nurodo į tą patį lyderis? Jis turėtų būti laikomasi? Kas bus iš Šiaurės aptartas Danieliaus 11 Karalius? Ar branduolinė ataka pranašavo, kad taip atsitiktų su angliškai kalbančių tautų JAV, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje? Kada kad 1335 dienų 1290 dienų, o 1260 dienų (laiką, laikus ir pusę laiko) Danieliaus 12 pradėti? What MUST happen BEFORE the Great Tribulation?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? Ką Katalikas, Bizantijos, ir biblijos pranašystes pasiūlyti?
Anglų - Amerika Pranašystė & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, anglų, škotų, valų, australai, Anglijos (ne olandų) Pietų afrikiečiai ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapo? Kur yra praradę dešimt-Izraelio giminių? Kas yra prarastas Izraelio giminių? Kas nutiks į Jeruzalę ir žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ir kiti anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?
Ar anglo-Tautų būti suskirstyti ir kad žmonės Paimta kaip vergai? Ar iš JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos žemės suskirstyti? Ką apie Jeruzalę? Ką Biblija pranašystė mokyti? Ar ne Biblijos pranašystės, kurios palaiko šią idėją? Kas bus padalinti tas žemes? Kas bus baigti su žemių ir žmonių?
Kanada pranašystėje? Ką Biblija pranašystę katalikų pranašystę ir kitų Numatymas Siūlyti Apie Kanados ateitis yra pranašysčių, rodančių, dalyvavimą su Kanada. Ir daugelis nėra teigiamas apie savo ateitį.
Kas Vakarų karalius? Kodėl nėra galutinio laiko karalius Vakarus Biblijos pranašystėje? Ar JAV Vakarų karalius?

Filipinai Atsižvelgiant arčiau karinius ryšius su JAV Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Kai galbūt susijusių interesų, gali apimti:

Salos ir Biblija pranašystė Kas priekį salų? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Azijoje Pranašystės Kas priekį Azijoje? Kas yra "Kings of Rytus"? Kas nutiks, beveik visi Kinijos, rusai, indų ir kitų Azijos? Kinija pranašystės, kur? Kas turi 200.000.000 vyro kariuomenę, susijusią su Armagedonas?
Anglų - Amerika Pranašystė & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, anglų, škotų, valų, australai, Anglijos (ne olandų) Pietų afrikiečiai ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapo? Kur yra praradę dešimt-Izraelio giminių? Kas yra prarastas Izraelio giminių? Kas nutiks į Jeruzalę ir žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ir kiti anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?

Smurtą Sportas, Smurtiniai Pabaigos

Pirmadienis, sausis 30, 2012

COGwriter

Praėjusią naktį, ten buvo apie CBS "60 minučių segmentas taip pat visa CNN programa Dr Sanjay Gupta dėl žalos padaryta dalyvių labiausiai žiūrimi smurtinio sporto JAV Amerikos futbolo.

Abi programos apėmė įvairių žaidėjų vyksta dėl concussions ir kitų hitai mirčių kurias taip žaisti žaidimą. Kaip smegenys yra pažeistos iš tokios veiklos, taip pat buvo padengta. CNN gabalas apėmė vieno mokslininko teiginį, kuris sakė, kad vidutiniškai aukštųjų mokyklų futbolininkas patyrė 650 sub-sukrėtimas lygis hitai kiekvieną sezoną. Tos vaisiai nebuvo gera. Smurtą sporto sukelti smurto galūnės.

Atsižvelgiant į senovės Romoje metu, smurtiniai sporto, taip pat buvo populiarus.

Ar jie domėjosi daugelis tų, kurie išpažino Kristų?

Neatrodo taip.

Nors mes, atrodo, neturi daug tiesioginių nuorodų iš tų Dievo Bažnyčia, mes turime keletą rašytinius protokolus, kurie bent buvo šiek tiek susipažinę su Jėzaus mokymais ir anksčiausio krikščionių praktika.

Čia yra kažkas iš pasakojimą Antiochijos (kuris tikriausiai buvo dalis Dievo bažnyčia), galbūt parašyta apie 180 AD:

Apsvarstykite, ar dėl to tiems, kurie moko tokių dalykų galbūt gali gyventi abejingai, ir būti maišomos neteisėtu santykių, arba, dauguma bedieviška Visų valgyti žmogieną, ypač kai mes draudžiama tiek, kad liudytojas pasirodymus Gladiatorius, kitaip mes tampame dalininkais ir abettors apie žmogžudystes. Tačiau nei gali matome kitus akinius, kitaip mūsų akis ir ausis išniekinta, dalyvaujantis pasakymai yra dainuojama. (Teofilis Antiochijos. Norėdami Autolikas, III knygos XV skyriaus. Išvertus Marcus Dods, AM excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvų, tomas 2. redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikos Edition 1885. Online Edition)

Taigi, tikrieji krikščionys netiki, kad jie buvo žiūrėti smurtinius sporto toks populiarus, antroje amžiaus.

Tacianas, išpažindami krikščionių apologetas, rašė apie 170 AD:

Ir tai, kad liudytojai užimti savo vietas, ir boksininkai susitiks vienoje kovoje, be jokios priežasties, ką, nei kas nors nusileisti į areną į pagalbą. Ar tokių parodų, nes jie atsigręžti į savo kredito? Tas, kuris yra pirmas tarp jūsų renka kraujo tamsintas žudikų legioną, įtraukiant į jas taikyti; ir šie ruffians yra atsiuntė jam, ir jums surinkti ne spektaklio būti teisėjai, iš dalies iš arbitrui nedorumo ir iš dalies to vyrų, kurie užsiima kovoje. Ir tas, kuris nepataikė kruvina paroda nuliūdino, nes jis nebuvo pasmerktas būti piktais ir bedieviška ir bjaurus darbais žiūrovas (Tacianas. Išvertus JE Ryland. Tacianas adresas graikams, XXIII skyriuje. Excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvų, Kiekis 2. Redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikos Edition, 1885 m Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Athenagoras išpažinti krikščionių apologetas, rašė apie 170 AD:

Kas iš sveiko proto, todėl bus patvirtinti, nors tokia yra mūsų charakteris, kad mes esame žudikai? ...

Kas neturi skaitytis tarp didžiausią susidomėjimą dalykų apie gladiatorius ir žvėrimis, konkursai, ypač tų, kurie davė jums? Bet mes, laikant, kad pamatyti vyras mirtimi yra daug pats, kaip nužudė jį, jau neigė tokius akinius (Athenagoras. Už krikščionių apeliacinio skundo pagrindo, XXXV skyriuje. Išvertė BP Pratten. Excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvų, tomas 2 . Redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikos Edition 1885. Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Net ir šiandien, daugelis krikščionių suprasti, kad žiūri žiauriai renginius ketinimų sukelti fizinę žalą, pavyzdžiui, nekilnojamojo bokso, yra netinkama.

Atkreipkite dėmesį, kad tai taip pat yra Trečiojo amžiaus katalikų teologo ir vyskupo Hippolytus, kuris taip pat prideda įvairias profesijas tiems, kurie atmeta vieną gražu Kristaus pasekėjas pozicija:

16: 6 vežėjas, be to, ar tas, kuris dalyvauja žaidimų, arba tas, kuris eina į žaidimus, jis nustoja ar jis turi būti atmestas 7 Jei kas nors yra gladiatorių arba tas, kuris moko tuos, tarp gladiatorius kaip. kovoti, ar medžiotojas, kuris yra laukinis žvėris rodo arenoje, ar valstybės pareigūno, kuris yra susijęs su gladiatorių šou, bet jis nustoja, ar jis turi būti atmestas. 8 Jei kas nors yra stabų kunigas, arba palydovas stabų, jis nustoja ar jis turi būti atmestas. 9 karinė vyras institucijos neturi vykdyti vyrus. Jei jis įsakė, jis neturi ją vykdyti. Taip pat jis privalo imtis karinę priesaiką. Jei jis atsisako, jis turi būti 10 atmestas. Jei kas nors yra karinis gubernatorius, ar iš miesto, kuris nešioja violetinė valdovas, jis turi nutraukti arba jis turi būti atmestas. 11 katechumeno ar ištikimas, kurie nori tapti kareivis yra būti atmestas, nes jis niekino Dievą. (Hippolytus. Apaštalų Tradicija Hippolytus Romos. Nuo Bernard BOTTE (La Tradicijos Apostolique. Šaltiniai Chretiennes, 11 a., Paryžius Editions du Cerf, 1984 darbą) ir Gregory Dix (dėl apaštališkosios Tradicijos Šv traktatą Hippolytus Romos vyskupo ir kankinio Londonas:. Alban Spaudos, 1992), išvertė Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html domėjosi 08/06/09)

Taigi, tie, kurie išpažino Kristų antrojo ir trečiojo amžiaus paprastai nemanė, kad peržiūrėti arba dalyvauja smurto sporte buvo tinkamas.

Naujesniais laikais, vėlai Herbert W. Armstrong rašė:

Priešiškumo kitą yra nuodėmė ... Boksas Ambassador kolegijos tikrai uždrausta. Dievas nesukūrė žmogaus smegenis ir galvą reikia pummeled ir išjudinti beprasmiška kurį antagonistas.

Kur žaidimas sporto apima antagonistai-in priešiškas požiūris pakenkti kito ir / arba "gauti" iš kitos-gauti geriausią iš kitų nei žalingas, šėtoniškas ir blogio požiūris patenka į ir sportas yra blogis, nėra gerai ...

Futbolas (Amerikietiškas futbolas) yra smurtinio kūno kontakto sportas. Ji dažnai grojo su priešiškumo požiūrį ir yra pavojingas ir yra kupinas fizinio sužalojimo. (Paprastas Tiesa, 1984 liepa-rugpjūtis)

"Meilė nedaro žalos artimui" (Romiečiams 13: 9), tačiau ką smurtiniai sporto, pavyzdžiui, Amerikos futbolo ir bokso daryti? Ar tie, kurie dalyvauja kaimynus krikščionis? Jei žmonės būtų skatinami dalyvauti smurtinių veiksmų, kurie įrodytų, kad sukelti žalos?

Tai yra kažkas, kad krikščionys, ir kiti, turėtų galvoti apie tai.

Kai galbūt susijusių interesų, gali apimti:

Ar Amerikietiškas futbolas blogis? Ar populiariausi žiūrovas sportas JAV kažką, kad krikščionys turėtų žiūrėti? Ką Biblija ir anksti raštai rodo? Tai pirmas kartas, kai aš paskelbė šį straipsnį apie šį naują puslapį ir jame yra ne tik savo nuomonę, tačiau daugelis kabučių, kad krikščionys, taip pat žmonės, kurie teigia, kad, reikia galvoti apie. Ar tikrai norite sužinoti atsakymą į klausimą pavadinimas prašo atsakyti? Jei ne, kodėl?
Karinė tarnyba ir Dievo Bažnyčios? Ar Nekilnojamasis krikščionys Dalyvauti kūniškas Warfare Čia yra einamieji ir istoriniai perspektyvos klausimu, kuris rodo tikrąją bažnyčią karinio dalyvavimo įsitikinimus. Ar karas tinkamai krikščionims?

Buvo 100 metus arba skaistykla Mokoma ankstyvosios istorijos?

Sekmadienis, sausis 29, 2012


Anne Catherine Emmerich Teigė pamatyti skaistykla

COGwriter

Ar Dievas yra tiems, kurie nėra vadinamas, išrinktieji ir ištikimieji "(Apreiškimo 17:14) šiame amžiuje, kurie nėra Lemtinga blogis ir nebuvo padaręs" nedovanotinas nuodėmę "planą?

Taip.

Atkreipkite dėmesį, ištrauka, kad daugelis nesupranta šiandien:

20 Ne daugiau turi kūdikių iš ten gyventi, bet po kelių dienų, nei vyras, kuris nesilaikė savo dienas; Dėl vaiko mirs šimtą metų, bet nusidėjėlis yra šimto metų turi būti prakeiktam ir atskirtam. (Iz 65:20)

Ir dar anksti profesoriai Kristaus suprantame, kad tai turėjo padaryti su Dievo išganymo plane?

Taip.

Nors turiu dirbiniai su daug raštų šiuo klausimu (žr Pavyzdžiui, Universalus Siūlau Išganymo: Yra šimtai Eilėraščių Biblijoje remiant True Apocatastasis doktriną ), pradėkime iš su antruoju amžiaus aiškinimo Izaijo iki Ireniejaus į parodyti, kas atrodė bendrą žinių dienomis ne per ilgai po to, kai paskutinė iš originalių apaštalų mirties:

Dabar, kad pažadai nebuvo paskelbta, pranašų ir tik tėvai, bet ir Bažnyčių suvienijo į juos iš tautų, kuriam taip pat Spirit terminai "salos" (tiek, nes jie yra įsisteigę turbulencijos viduryje, kenčia audra šventvagystes, egzistuoja kaip saugos uosto tiems rizikuojant, ir yra tie, kurie mėgsta aukštį [dangaus] prieglobstis, ir stengiasi išvengti Bythus, tai yra, klaidų gylis), Jeremijas taip pareiškia: " Išgirskite Viešpaties žodį, jūs tautas ir paskelbti ją tolimas salas; jūs sakote, kad Viešpats išsklaidys Izraelį, jis rinks jį ir laikyti jį, kaip vieną kūdikį savo kaimenę avių ...

Ir dar kartą ar jis sako tą patį: "Štai Aš Jeruzalę sukursiu džiūgauti ir mano tautą [džiaugsmas]; dėl verkti balsu turi būti ne daugiau išgirsti jos, nei verkti balsas. Taip pat negali būti koks nors nesubrendęs [vienas], nei vyras, kuris neatitinka savo laiką, nes jaunimas turi būti šimto metų; ir nusidėjėlis mirs šimtą metų, dar turi būti prakeiktam ir atskirtam. Ir jie turi statyti namus ir gyvens juose save; ir sodinkite vynuogynus ir valgykite jų pačių vaisių, ir gerti vyną. Jie nieko nestatys, kiti gyvena; nei jie parengti vynuogyną, o kiti valgo. Nes kiek iš gyvybės medžio dienas turi būti iš tavęs žmonių dienos; už savo rankose turi ištverti "(Ireniejus. Adversus haereses, darbų Užsakyti V 34 skyrius, Eilėraščiai 2-3,4. excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvų tomas 1. redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikos Edition 1885 . Naujas leidimas Autorinės teisės © 2004 K. Knight).

Kiti, pavyzdžiui, Origenas iš Aleksandrijos, taip pat rašė, kad Dievas turėjo planą pasiūlyti išgelbėjimą visiems.

Daugelis katalikų ir protestantų mokslininkai nusprendė, kad Origenas buvo vienas iš didžiausių ankstyvųjų teologinių rašytojų (jis gyveno nuo maždaug 185-232 AD). Popiežius Benediktas XVI viešai gyrė Origenas.

Pažymėti protestantų istorikas KS Latourette rašė, kad Origenas "buvo iš tiesų, vienas iš didžiausių krikščionių protuose." Ir nors aš negaliu sutikti su tuo, kad yra naudinga pažymėti, kad Latourette pastebėjo:

Origenas mokė, kad galiausiai visi spiritiniai gėrimai, kurie nukrito nuo Dievo bus atkurta visiškai dera su Juo. Tai gali atsieiti tik jų bendradarbiavimą, nes jie turi laisvę priimti ar atmesti išpirkimą veikė Kristuje. Prieš visiškai atkurti jie susilauks bausmės, bet bausmė yra skirtas būti švietėjiška, išvalyti juos nuo defektų, kuriuos pateikė jų nuodėmės. Po šio amžiaus pabaigoje ir jos pasaulyje kitą amžius ateis, todėl Origenas tikėjo, kuriame buvo iš naujo gimęs toliau augs ir neatgailauja, bus suteikta dar viena galimybė atgailai (Latourette KS istorija krikščionybės, 1 tomas, ištakas 1500 Harper Collins, San Franciske, 1975 p.151).

Origenas buvo arti, nes ne visi atgailautų, nes ten taip pat bus tie iškėlė į "amžiną panieką" (Danieliaus 12: 2, KJV), o tai reiškia, kad tie, kurie nėra tinkamai atgailauti negaus išgelbėjimą-bet mes į Gyvenimas Bažnyčia Dievo , kad jie būtų mažuma. Bet Origenas buvo teisinga, kad tai bus galimi tik pagal šiuo metu neįrašytų bendradarbiavimą.

Štai keletas kabučių tiesiai iš Origenas:

... Geras Tėvas nėra visiškai apleistas, kurie nukrito nuo jo (Origenas. Pastabos dėl Evangelijos pagal Joną (knyga I). Excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvų, tomas 9. Redagavo Allan Menzies, dd Amerikos Edition, 1896 ir 1897. Online Edition teisės saugomos © 2004 K. Knight).

Tai reikia turėti omenyje, kad kai kurie žmonės, kurie pateko nuo to vieno pradžioje kurių mes kalbama, nuskendo prie tokio nevertumą ir nedorumo gylio, kad būtų laikoma visiškai nenusipelnė to mokymo ir instruktavimo, pagal kurį Žmonija, o kūne, yra mokomi ir instruktuojami su dangaus galiomis pagalbą; ir toliau, priešingai, daugeliu priešiškumo ir opozicijos valstybės tiems, kurie vartoja šį nurodymą ir mokymą. Ir todėl ji yra tai, kad šio mirtingojo gyvenimo visuma yra pilnas kovų ir tyrimų, kuriuos sukelia opozicijos ir priešiškumo iš tų, kurie nukrito nuo geresnės būklės, be ne visi ieško atgal, ir kurie yra vadinami velniui ir jo angelams, ir kiti užsakymai blogio, kuris apaštalas priskirti tarp kilo įgaliojimus. Bet ar kuris nors iš šių užsakymų, kurie veikia pagal velnio valdžios ir klausyk jo blogis komandas, bus būsimame pasaulyje būti konvertuojamos į teisumo, nes jų turintis laisvės valios fakultetą, ar patvarios ir įsisenėjęs nedorybė gali būti pakeista iki įpročio į gamtos galia, yra rezultatas, kuris tu, skaitytojau, gali pritarti, jei nei šių dabartinių pasaulių, kurie matė ir laiko, nei tie, kurie yra nematomas ir yra amžina, kad dalis yra visiškai skiriasi nuo Galutinis vienybę ir fitneso dalykų (Origenas. De Principiis, Knyga Aš, 6 skyrius, 3 posmas).

... Ir taip per daug ir Neskaitīts užsakymus progresyvių būtybių, kurios yra suderinamos su Dievu iš priešiškumo būklę, paskutinis priešas pagaliau pasiekė, kas vadinama mirtimi, kad jis taip pat gali būti sunaikinti, o ne būti priešas. Dėl to, kada visi racionalūs sielos turi būti atstatytos į šios rūšies būklę, tada Šio mūsų kūno pobūdis bus atlikta į dvasinio kūno šlovės kaita. For as we see it not to be the case with rational natures, that some of them have lived in a condition of degradation owing to their sins, while others have been called to a state of happiness on account of their merits; but as we see those same souls who had formerly been sinful, assisted, after their conversion and reconciliation to God, to a state of happiness (Origen. De Principiis, Book III, Chapter 6, verse 6).

While we in LCG would not word it quite that way, these quotes do show that the idea that God has a plan that will give the unrepentant an opportunity after this present age is not a new concept.

Actually, the doctrine of purgatory developed amongst Latin Catholics after they began to condemn certain of Origen's ideas in the sixth century. When that happened teachings related to the offering of salvation to all (known as apocatastasis) were also somewhat condemned. However, this left a gap in Roman theology and the idea of purgatory then developed.

The Greek Catholics (now known as the Eastern Orthodox), however, never did accept the Latin idea of purgatory and still to this day have many who believe that God has some type of plan to offer salvation to those who did not intentionally reject salvation.

The Catholic Encyclopedia itself admits that early Christians did not teach its current concept of its purgatory doctrine:

Some stress too has been laid upon the objection that the ancient Christians had no clear conception of purgatory , and that they thought that the souls departed remained in uncertainty of salvation to the last day…There are several passages in the New Testament that point to a process of purification after death. Thus, Jesus Christ declares (Matthew 12:32): “And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

“all flesh shall see the salvation of God” (Luke 3:6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Ar ankstyvojoje Bažnyčioje Išmokyti skaistykloje? Ar yra vieta, vadinama skaistykla? Ar Dievas turi planą, siekiant padėti tiems, kurie netapo šventuosius šiame gyvenime?
Kas yra Limbo? Ar yra toks kaip Limbo vieta? Kas atsitinka Vaikams kai jie miršta? Kada Limbo pradėti mokomi? Kas yra apie negyvų kūdikių tiesa?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Bus atkurta visi geri dalykai? Ar Dievo išganymo planas imtis maišto ir dvasinį aklumą į sąskaitą?
Išganymo viltį: Kaip Gyvenamasis Bažnyčia Dievo skiriasi nuo daugumos protestantų Kaip Gyvenamasis Bažnyčia Dievo skiriasi nuo pagrindinių / tradicinių protestantų, turbūt klausimas aš paklausiau dauguma tų, be Bažnyčia Dievo fone.
Jei Bažnyčia vis dar bando Place savo prioritetu ant skelbti Evangeliją arba Ar Herbert W. Armstrong Pakeiskite kad prioritetas už darbą? Vieni sako bažnyčia daugiausia turėtų maitinti pulko dabar, kaip tai, ką Herbert W. Armstrong Pranešama sakė. Ar tai, ką jis pasakė? Ar tai, ką Biblija sako? Paulius ir Herbert W. Armstrong tikėtis iš evangelistų?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Ar žinote, kas tai yra ir kaip to išvengti?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 Ir tai, ką aš sakau jums, sakau ir visiems: Žiūrėti! (Mark 13:36-37)

Kai galbūt susijusių interesų, gali apimti:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Kas yra "pradžia skausmų"? Kada anksčiausiai, kad didelis suspaudimas gali pradėti? Kas yra Viešpaties diena?
Fizinis rengimas Raštai krikščionims . Mes visi žinome, Biblijos pranašystės badą. Jei mes darome ką nors?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Dievo karalystės evangelijos buvo Jėzaus ir ankstyvosios Bažnyčios dėmesys Ar žinote, kad? Ar jūs net žinoti, kas karalystės Evangelija yra all about? Tikroji religija turėtų būti grindžiamas tiesa Evangelijos.
Ar ankstyvojoje Bažnyčioje Išmokyti Millenarianism? Buvo tūkstantmečio (kartais vadinama Hiliasms) mokė ankstyvųjų krikščionių? Kas ją pasmerkė. Ar Jėzus tiesiog karaliauti 1000 metų žemėje? Ar šį kartą šalia?
Ar Dievas Ar 6000 metų planas? Kas metus Ar 6000 metams? Buvo 6000 metų laikas, žmogui į Darbo tvarkos taisyklių laikytis pažodžiui tūkstančiai metų Kristaus Žemėje mokė ankstyvųjų krikščionių? Kas metus gali šeši tūkstančiai metų žmogaus taisyklė baigiasi? Kai Jėzus sugrįš? 2018 arba 2019?
Anglų - Amerika Pranašystė & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, Didžiosios Britanijos, Škotijos, Velso, australai, Anglo-Pietų Afrikos ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapo? Kur yra praradę dešimt-Izraelio giminių? Kas yra prarastas Izraelio giminių? Kas nutiks žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ir kiti anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?
Ar anglo-Tautų būti suskirstyti ir kad žmonės Paimta kaip vergai? Ar iš JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos žemės suskirstyti? Ką Biblija pranašystė mokyti? Ar ne Biblijos pranašystės, kurios palaiko šią idėją? Kas bus padalinti tas žemes? Kas bus baigti su žemių ir žmonių?
Prophecies of Barack Obama? Eight reasons why Barack Obama is apocalyptic and eight reasons why Barack Obama is not the Antichrist. Šis straipsnis apima daug Biblijos ir ne biblinius pranašystes, iš viso pasaulio, kad atrodo, kad aptartų Barack Obama. Ar Nostradamas prognozuoti Barack Obama susiduriame su antikristo? Might Barackas Obama nustatyti etape iš šiaurės ir pietų karalių, kaip bent vienas šiitų pranašystė rodo? Tai ilgiausia ir labiausiai pilną straipsnį apie šį puslapį Barackas Obama pranašysčių. Skaityti ją ir nuspręsti už save, jei prezidentas B. Obama, atrodo, atliekant įvairias pranašystes.
Barackas Obama, pranašystės ir JAV sunaikinimas Kai kurie teigia, kad Barackas Obama yra pranašavo "sūnus Kenija", remiantis sukurti 20 amžiaus pradžioje raštu.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. Ir daugelis nėra teigiamas apie savo ateitį.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Ar JAV Vakarų karalius? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Ar Tonis Bleras Apocalyptic? buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas atsivertė į katalikybę netrukus po palieka savo buveinę ir aktyviai į Europos reikalus. Kokį vaidmenį galėtų jam žaisti?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Kai galbūt susijusių interesų, gali apimti:

Arabų Pasaulis Biblijos, istorijos ir Prophecy Biblija aptaria arabų pasaulyje ištakos ir aptaria Vidurio Rytai pranašystės. Kas yra priekį Artimuosiuose Rytuose, ir tų, kurie seka islamą? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Ar yra ateitis karalius pietuose? Kai nebetiki ten turi būti. Gali Egiptas, Islamas, Iranas, Arabai arba Etiopija dalyvauti? Is he the Imam Mahdi? Ką Biblija sako?

Mokslo Doomsday ir Biblija pranašystė

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
,
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
,
Asteroid Accident/Comet Collision
,
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
,
Killer Contagion
,
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
,
Solar Slaughter
,
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
,
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Ar didelis suspaudimas Pradžia 2012, 2013 arba 2014? Ar didelis spaudimas pradeda šiandien? What happens before in the “beginning of sorrows”? Kas vyksta didelis spaudimas ir Viešpaties diena? Kada anksčiausiai, kad didelis suspaudimas gali pradėti? Kas yra Viešpaties diena?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? Ką ji atnešti ir kada?
Pabaiga majų kalendorius 2012-gali 2012 reiškia kažką? Ar yra majų kalendoriaus prognozės pokyčius 2012 metais? Pakeitimai buvo prieš šimtmečius prognozavo Hopi indėnų. Ar majų / indų / Hopi / Budistų / Nauja Amžius / Nostradamas pranašystės buvo bet kokia vertė čia? Kodėl gali šėtonas įkvėpė šią datą? Ar Drezdenas kodeksas rodo sunaikinimą žemėje potvynio? Ar didelis spaudimas pradėti iki 2012 m? Kaip gali Barackas Obama dalyvaus 2012 metais?
2012 ir slaptą sektą Augimas Tai ryšys susijęs su Bob Thiel (COGwriter) knygoje. Šis ryšys taip pat turi "YouTube" vaizdo įrašus. Ši knyga dokumentai ir paaiškina šimtai pranašysčių. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Tie, kurie perka knygą ne www.thesecretsect.com svetainėje gautum ilgas premijos duomenys, kuriais patvirtinama pasaulio įvykius, kad suderinta su knyga.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 m EL surgimiento de la mokykloje sekretoriai 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Tur'yan der geheimen Sekte (vokiečių kalba) 2012 Buch von dr Thiel Deutscher Sprache. 2012 und das Tur'yan der geheimen Sekte (Vokietijos pakurti Edition)
2012 is Surgimento da Seita sekretoriai (Portugalijos Edition) 2012 livro padaryti dr Thiel em português. Este livro Documenta elektroninio explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 is Surgimento da Seita sekretoriai (Brazilijos portugalų Edition) 2012 livro padaryti dr Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro Documenta elektroninio explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

Apaštalas Paulius Jis buvo vėliau apaštalas, bet ir anksti krikščionių vadovas.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Kai galbūt susijusių interesų, gali apimti:

Apaštalas Paulius Jis buvo vėliau apaštalas, bet ir anksti krikščionių vadovas.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Ar tai tiesa? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Ar Dešimt įsakymas tebegalioja? Šiame straipsnyje cituojami dešimt įsakymų ir sujungia keletą ankstesnių straipsnių į vieną straipsnį apie dešimt įsakymų. Įsakymai rodomi Sinajaus kalno, prieš Sinajaus kalno, į Jėzaus mokymus, po nukryžiavimo ir Pauliaus mokymų. Jame aptariamos dažniausiai "tradicijas vyrų" Dėl jų taip pat.
Dešimt Dievo įsakymų Reflect Love, nesilaikantiems jiems yra blogis Kai kurie mano, kad dešimt įsakymų yra našta. Ar tai, ką Jėzus, Paulius, Petras, Jokūbas, ir Jonas išmokė?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Ankstyvosios krikščionybės istorija Ar žinote, kad tai, ką dauguma žmonių mano, yra ne tai, ką iš tikrųjų atsitiko tikrosios krikščionių bažnyčią? Ar žinote, kur pradžioje bažnyčia buvo pagrįstas? Ar žinote, kas buvo iš ankstyvosios Bažnyčios doktrinos? Ar jūsų tikėjimas tikrai pagrįstos tiesos arba kompromisą?