Archyvas sausio 2012

Jei krikščionis balsuoti?

, 31 Sau 2012 antradienis

COGwriter

Keturi vyrai iš Respublikonų partijos vis dar šiek tiek stovint jų Quest poslinkis JAV prezidentas Obama ir gauti savo darbą.

Yra du katalikai, vienas Mormoną ir vienas Baptistas Veikia respublikonų nominacijos siekiant paleisti prieš gana nereligingus demokratų Barackas Obama (kurie taip pat teigia krikščionišką tikėjimą).

Jei Nekilnojamasis krikščionys balsuoti?

Jei demokratija turėjo būti baudžiamos už krikščionių Biblijoje, tikrai ji būtų nubausta Naujajame Testamente. Graikų ir romėnų demokratinės praktika buvo plačiai žinomas tada. Demokratija yra ne amerikiečių išradimas (nei yra respublikinė valdymo forma).

Naujajame Testamente skaitome apie Jėzaus apaštalų skyrimo. Paulius rašo, kad Dievas pirmiausia skiria apaštalų, antriniu pranašus, ir tt už pamokomas Kristaus kūną (Efeziečiams 4: 11,12).

Kai Judas reikia pakeisti (po jo išdavystės Jėzaus ir jo savižudybės), apaštalai neturėjo rinkimus, jie sekė Biblijos pavyzdį Ieškau Dievo valią:

Tu, Viešpatie, kurie žino širdis visų, rodyti Kuris iš šių dviejų Pasirinkote ... Ir išvarė burtus. (Apd 1: 24,26).

Atkreipkite dėmesį, apaštalai nenusprendė, kad jie buvo kvalifikuoti pamatyti į žmogaus širdį.

Kai parašiau, kad įvairių formų demokratijos dabar priimtini, nes jie mano, kad tam tikri raštai į Apaštalų knygos reiškia ją. Pagrindiniai ženklai, atrodo, būti aktų 15. istorija Apd 15 daugelis apaštalų bei vyresniųjų susitiko aptarti apipjaustymą ir žydus tikinčiuosius. A daug patarėjų buvo naudojamas aptarti šį klausimą. Kai kurie mano, kad naudojant patarimas yra orientacinis demokratijos. Tačiau tas faktas, kad buvo naudojamas daug patarėjų nekeičia Dievo valdymo formą. Senajame Testamente skaitome, kad ne tik yra Dievas visada skatinamas šią praktiką (PROV 11:14), mes taip pat perskaičiau, kad pats Dievas užsiima ja (II Krn 18; 18-21); Taigi faktas, kad kai kurie Bažnyčios vadovybės po šia praktika tik parodo, kad Dievo valdžios praktika iš Senojo Testamento būtų tęsiama.

Įdomu ką nors kita minėta darbų knygoje dėmesį,

"Ir dabar aš jums sakau, laikyti atokiai nuo šių vyrų ir tegul juos ramybėje; Jei šis planas ar šis darbas yra vyrų, ji ateis į nieką; bet jei jis yra iš Dievo, jūs negalite nuvers it-Dabis jūs netgi galima rasti kovoti prieš Dievą "(Apd 5: 38-39)

T žarna, kuris balsuoja žemiškų rinkimus, matyt, tiki, kad jie žino, aspektus Dievo planą, kad nėra žmogaus, kaip jie gali žinoti. Tačiau pažiūrėkime, ką Dievas tarė Samueliui: "Vienas aiškiai vadinamas ir Dievo paskirtas, kai Samuelis manė, kad jis žinojo, kas turėtų būti kitas Izraelio karalius,

Taigi ji buvo, kai jie atėjo, kad jis pažvelgė Eliaba ir tarė: "Tikrai Viešpats pateptąjį yra prieš jį." Bet Viešpats tarė Samueliui: "Nežiūrėk į jo išvaizdą ar bent jo ūgio aukštį, nes aš atsisakė jį. Nes Viešpats nemato, kaip žmogus mato; žmogui žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį "(1 Sam 16: 6-7).

Taip pat įdomu suprasti, kad daug žmonių, kurie tiki, kad Naujasis Testamentas sankcijos demokratija taip pat manau, kad Dievo ateities valdančioji vyriausybei (Dievo Karalystė) nebus demokratija.

Jėzus pasakė apaštalams, kad jie būtų valdovus dvylikos Izraelio giminių savo karalystę (Lk 22:30). Jėzus pasirinko mokinius, jie nebuvo gauti savo pozicijas nuo bet kokios demokratijos forma (Jono 15:16; 6:70). Dievas, ne žmogus, išsirinkau Dovydą karaliumi Izraeliui pradžių (Apd 13:22) ir taip pat pasirinko jį karaliumi visam Izraeliui pasaulyje priekį (Jer 30: 9).

Beje, Jėzus pasakė, kad Dievas Tėvas saugomos kurie turi tam tikrų pozicijų institucija Dievo karalystės (Mt 20:23). Į karalystės nauda bus Jėzaus duoti (Apr 22:12); jie bus ne žmonės imtis patys už save.

Demokratija nebus Dievo valdymo forma jo karalystę.

Kodėl?

Vienas iš daugelio problemų balsavimo tai, kad joks žmogus galvoja, kaip Dievas.

"Nes mano mintys yra ne jūsų mintys, nei jūsų keliai mano keliai", sako Viešpats (Iz 55: 8).

Kai Jėzus buvo Žemėje jis skelbė Dievo karalystės Evangeliją ir pasakė žmonėms atgailauti (Mk 1, 14-15). Jėzus atsisakė dalyvauti net labiausiai elementarių LR Vyriausybės sprendimus, o jis buvo ant žemės (Luko 12: 13-14).

Nors Jėzus mokė, kad mes buvome mokėti mokesčius (Mt 22: 17-21), jis taip pat mokė, kad jo karalystė ne iš šio pasaulio (Jn 18:36). Jėzus mokė savo mokinius eiti į pasaulį ir skelbkite Evangeliją visiems (motina 28: 19,20). Jėzus pasakė, kad Jo mokiniai turėjo būti pasaulyje, bet ne apie tai (Jn 17:16).

Apaštalas Petras aiškiai suprasti tai. Jis rašė, kad yra dalis Dievo tautos padarė vieną dalį šventa tauta (I Pt 2, 9). Apaštalas Paulius rašė, kad šio pasaulio buvo blogis (Gal 1: 4). Biblija įspėja apie būties dalis pasaulio sistemų ir jos vyriausybės pasekmes ir pasakoja mums išeiti iš jos ir būti atskiras (Apr 18: 2-5).

Pažiūrėkite, ką Biblija moko įvyks paskutinėmis dienomis ir ką krikščionys daryti, apie tai,

Bet žinau, kad paskutinėmis dienomis sunkūs laikai ateis, nes žmonės bus savimylos, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nešventų, nemeilės, sąlygomis po, šmeižikams, be savikontrolės , brutalūs, nekenčiantys gera, išdavikai, užsispyręs, išdidus, mėgėjams malonumas, o ne mėgėjams Dievą, turintys dievotumo išvaizdą, bet neleidžiant savo galią. Ir iš tokių žmonių nusigręžia! (2 Tim 3, 1-5).

Atkreipkite dėmesį, kad Dievo žodis neskatina balsuoti kaip tirpalo.

Paulius sako, kad krikščionys turi būti Kristaus pasiuntiniai (II Kor 5:20). Ambasadoriai dažnai gyvena svetimų tautų, iš kurių kai kurie yra aiškiai priešiški savo įsitikinimus. Ambasadoriai, nors jie gyvena kitų visuomenių, nereikia įtraukti save į visuomenių, kad jie gyvena politikoje. Yra Dievo žmonės perimti šio pasaulio vyriausybių laikas, bet ji dar nėra (Jono 18:36 Dan 7: 17-18). Tai bus po antrojo atėjimo Jėzaus (I Tes 4:16, Rev 11:15).

Krikščionims, Petras rašė:

Bet jūs esate išrinktoji tauta, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, priklausantys Dievo, kad jums gali deklaruoti jam gyrių, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Kai jūs ne tauta, bet dabar esate Dievo tauta; kai jūs negavo gailestingumą, bet dabar jūs gavote gailestingumo. Mieli draugai,raginu jus, kaip užsieniečių ir svetimi pasaulyje, susilaikyti nuo nuodėmingų troškimų, kurie kovoja prieš savo sielos. Live tokius gerus gyvenimus tarp pagonių, kad, nors jie apkaltinti jus daro negerai, jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų Dievą dieną jis apsilanko mus. Atsiduokite dėl Viešpaties meilės kiekvienam institucijos įsteigtas tarp vyrų: tiek karaliui, kaip aukščiausioji institucija arba valdytojai, kurie yra siunčiami jam nubausti tuos, kurie tai negerai, ir pagirti tuos, kurie teisūs. Nes tai Dievo valia, kad, darydami gera jums reikia nutildyti neišmanėlių kalbas apie neprotingų žmonių (1 Petro 2: 9-15).

Užsieniečiai, žinoma, nereikia balsuoti.

Dabar Biblija paminėti vieną konkretų balsą apaštalo Pauliaus (o jis vis dar buvo Saulius ir taip Romėnų). Atkreipkite dėmesį, ką jis vėliau sakė apie tai:

Iš tiesų, aš maniau aš turiu daryti daug dalykų, prieštaraujančių Jėzaus iš Nazareto vardu. Tai aš taip pat padarė Jeruzalėje, ir daugelis šventųjų uždariau į kalėjimą, gavusi institucija iš aukštųjų kunigų; o kai jie buvo nubausti mirtimi,mesti savo balsą prieš juos (Apd 26: 9-10).

Ir nors pirmiau pats savaime nėra antklodė smerkia visus balsavimo, tai tik laiko žodis "balsas" arba "balsavimo" yra Biblijoje. Ir tai rodo, kad net religiškai uolus / konservatyvūs asmenys ne visada balsuoja teisingai ir gali padaryti daug dalykų, prieštaraudami Jėzaus iš Nazareto vardu.

Aš netikiu, kad Biblija sankcijos krikščionys balsuodami kūniškais rinkimus. Aš taip pat manau, kad būsimi prezidento rinkimai JAV ar rinkimus kitų Anglo-nužengė tautų lems atgailos tipą, kad tos tautos reikia.

Kai kurie galbūt susijusių interesų straipsniai gali apimti:

Jei krikščionis balsuoti? Šis straipsnis suteikia kai kurių Biblijos pagrindimas šiuo klausimu. Ar Jėzus balsuoti už prezidento / premjeru? Balsuoja Biblijoje? Tai yra tema, krikščionys turi suprasti.
Polikarpas, Herbert W. Armstrong ir Roderick C. Meredith apie Bažnyčios Vyriausybės Kas valdymo forma nebuvo ankstyvoji bažnyčia turi? Ar tai buvo hierarchinė? Kuris valdymo forma būtų vienas tikėtis turėti Filadelfijos likučiui? Žmonės sprendžia ir / ar komiteto formas, nelyginis diktatūras, ar to paties tipo, kad pati Filadelfija era?
Ar ankstyvojoje Bažnyčioje Išmokyti Millenarianism? Buvo tūkstantmečio (kartais vadinama Hiliasms) mokė ankstyvųjų krikščionių? Kas jį pasmerkė. Ar Jėzus tiesiog karaliauti 1000 metų žemėje? Ar šį kartą šalia?
Anglų - Amerika Pranašystė & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, Didžiosios Britanijos, Škotijos, Velso, australai, Anglo-Pietų Afrikos ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapo? Kur yra praradę dešimt-Izraelio giminių? Kas yra prarastas Izraelio giminių? Kas nutiks žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ir kiti anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?
Ar anglo-Tautų būti skirstomi ir kad žmonės Paimta kaip vergai? Ar iš JAV, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje žemės suskirstyti? Ką Biblija pranašystė mokyti? Ar yra ne bibliniai pranašystės, kad palaikantys šią idėją? Kas bus padalinti tuos kraštus? Kas bus baigti su žemių ir žmonių?
Pranašystės apie Barackas Obama? Aštuonios priežastys, kodėl Barack Obama apokaliptinio ir aštuonias priežastis, kodėl Barackas Obama nėra Antikristas. Šis straipsnis apima daug biblinių ir ne biblinius pranašystes, iš viso pasaulio, kurie atrodo aptarti Barack Obama. Ar Nostradamas prognozuoja Barack Obama susiduriame su antikristo? Might Barackas Obama nustatyti etape iš šiaurės ir pietų karalių, kaip bent vienas šiitų pranašystė rodo? Tai ilgiausia ir labiausiai išbaigtas straipsnis Šio puslapio Barackas Obama pranašysčių. Skaityti ją ir nuspręsti už save, jei prezidentas Obama, atrodo, atliekant įvairias pranašystes.
Barackas Obama, pranašystės, o Jungtinių Amerikos Valstijų sunaikinimas Kai kurie teigia, kad Barackas Obama yra pranašavo "sūnus Kenijoje", remiantis sukurti 20 amžiaus pradžioje raštu.
Kanada pranašystėje: Ką Biblija pranašystė, Katalikas pranašystę ir kitų Numatymas Siūlyk Apie Kanados ateitis? Yra pranašysčių, rodančių, dalyvavimą su Kanada. Ir daugelis nėra teigiamas apie savo ateitį.
Kas yra Vakaruose karalius? Kodėl nėra galutinio Laikas King of the Biblijoje Pranašystės West? Ar JAV vakarinės karalius? Jei taip, ką tai iš tikrųjų reiškia, kad JAV ir jos sąjungininkų Anglo.
Ar Tonis Bleras Apocalyptic? Buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas atsivertė į katalikybę netrukus po palieka savo buveinę ir aktyviai į Europos reikalus. Kokį vaidmenį galėtų jam žaisti?

East vs. West: Russia, China, & India Opposing Sanctions on Iran & Syria

Tuesday, January 31st, 2012

COGwriter

Russia, China, and India are not cooperating with the type of sanctions the EU and USA wants for Iran and Syria:

Global “great power politics” returns to Mideast

By Peter Apps , Political Risk Correspondent

LONDON | Tue Jan 31, 2012 7:28am EST

(Reuters) – With Russia sending warships to discourage foreign intervention in Syria, and China drawn more deeply into Iran's confrontation with the West, “great power” politics is swiftly returning to the Middle East…Both have signaled a clear intention to prevent any “regime change” intervention in Syria ; but Russia's deployment of its flagship aircraft carrier and escorts to Syria's port of Tarsus this month drew a starker than usual line in the sand…”Each time the West tightens the leash, Beijing quietly avails itself of the slack,” says Thomas Barnett, a former strategist for the US Navy…

Washington Post 31 January 2012-MUMBAI, IndiaIndia has joined China in saying it will not cut back on oil imports from Iran, despite stiff new US and European sanctions designed to pressure Tehran over its nuclear program.
Steve Przekupień gatvę | Maskva (Reuters) - Vyresnysis Rusijos diplomatas antradienį sakė, kad siekiant priimti Vakarų Arabų projekto JT Saugumo Tarybos ... Rusijos ir stumti Kinija vetavo Europos-parengtą rezoliuciją dėl Sirijos spalio mėn.

Sirijos opozicija: Rusija, Iranas rizikuoja santykius su būsimais Sirija

Ynetnews - 2012 sausio 31

Sirijos opozicijos narys Fahed "Al-Masri sakė Libano radijo stotį, kad pastangos Rusija ir Iranas yra priėmimo, siekiant išsaugoti prezidento Assado režimą bus atsižvelgta į šių šalių ateities santykių su Sirija." Rusija praras savo paskutinį įsitvirtinti Artimųjų Rytų ir Sirijoje ", sakė jis ir pridūrė, kad jei Maskva ir toliau priešinasi tarptautinės bendruomenės poziciją dėl Sirijos ...

Taigi trys geografiškai didžiausi įgaliojimai Rytuose vartojate yra visiška priešingybė į Vakarus. Biblija galiausiai nurodo, kad, matyt, Rusijos vadovaujama Eurazijos konfederacija imsis likusios galios Vakaruose (kuri tuo metu bus vadovaujama Europos karalius šiaurę). Ir Kinija ir Indija, atrodo, pranašavo remti Rusijos vadovaujamą konfederacija.

Bet tai bus vėliau, prieš pat Jėzaus Kristaus sugrįžimo (Apreiškimo 9:16; 16: 12-16).

Šiuo metu Rytai groja pavojingas žaidimas, kad jis gali prarasti, bent jau diplomatinės prasme.

Nesvarbu, koks jų ekonominiai interesai yra, nei Rusija, nei Indija nori islamo galią pakilti. Ir ignoruoja Vakarų sankcijas, galbūt tokios tautos tiki, kad dalijant islamo pasaulį į Iraną ir Siriją, kad arabų tautų poilsio, Turkijos tautų, Pakistane, Afganistane, ir Indonezijos, kad šis skyrius bus užkirsti kelią islamo pasaulio galios nuo pakyla ,

Jei jie mano, kad jie per klaidą.

Islamo galia (toliau iš pietų karalius, matyt, vadovaujama arabų galios Biblijos pranašystės), pakils į viršų. Remdami Sirija, nes ji buvo, Rusija bus atstumti arabų pasaulį (Arabų lyga linkusios grįžti į Vakarus atsižvelgiant į Siriją ir nėra ypač ventiliatorius Iranas). Sirija nebus ir toliau, nes ji yra ir Iranas gali būti neutralizuotas, bent jau iki tokio laipsnio,.

Kas trys Rytų įgaliojimai iš esmės daro pasakoja arabų pasaulį, kad jis yra geriau bendradarbiauja su europiečiais, nei su Rusija, Kinija, ar Indija. Ir tarp Arabų ir Europos pasaulių bendradarbiavimas yra kažkas bus laikinai padaryti (Danieliaus 11:27; Ps 83: 3-8).

China, itself, is interested in resources like oil and loves to take advantage of buying opportunities that Western sanctions, for example, can provide. Yet China needs the markets of the West more than it actually needs Iranian oil. The same is basically true for India.

Iran and Syria are really not so important to Russia, China, and India that they will back them no matter what (though there will be a future alliance with the Persians/Iranians, but this is for a time after the millennial reign of Christ and is discussed in Ezekiel 38:1-9).

So despite posturing from these three Eastern powers, the reality is that the West will gain the most influence in the Middle East from what is now happening.

Iran will not be the leader of the King of the South and whatever survives in Syria (cf. Isaiah 17:1) will apparently support the coming Arab leader of Daniel 11:40. If those in Russia, China, and India understood biblical prophecy better they would realize that their current stand perhaps should be modified in regards to Iran and Syria.

Those interested in learning more may wish to study the following articles:

Rusija: Jos ištakos ir pranašavo ateitis Rusija pranašystėje. Kur rusai atėjo? Ką apie tuos Ukrainoje? Kas yra pranašavo Rusijos ir jos sąjungininkų? Ką jie darys su europiečių pritarę Beast galų gale?
Ar Rusija Šiaurės? Karalius Kai kurie teigia, ji yra. Bet ką Biblija moko?
Indija, jo Biblijos praeitis ir ateitis: bet koks liudytojas Biblija aptaria tie Indijos paveldo ištakas ir aptariami kai kurie su jais liudytojas (įskaitant Bangladešas, Pakistanas ir Šri Lanka).
Kinija, jo Biblijos praeitis ir ateitis, 1 dalis Genesis ir Kinijos Veikėjai Kur Kinijos žmonės atėjo? Šis straipsnis suteikia informaciją, įrodančią, kad Kinijos tautos turi žinoti apie įvairių sąskaitų Pradžios knygos iki jų dispersijos po Babelio bokšto.
Kinija, jo Biblijos praeitis ir ateitis, 2 dalis: Sabbath "ir kai kurie iš Dievo liudytojas Kinijoje Kada krikščionybė pirmas atėjai į Kiniją? Ir yra ten anksti įrodymų, kad jie pastebėjo septintą dieną šabą?
Azijoje Pranašystės Kas priekį Azijoje? Who are the “Kings of the East”? Kas nutiks, beveik visi kinų, rusų, indų ir kitų Azijos? Kinija pranašystės, kur? Kas turi 200000000 vyro kariuomenę, susijusią su Armagedonas?
Kas šiaurės karalius? Ar ten vienas? Ar biblijos ir Romos katalikų pranašystės rodo, kad tuo pačiu lyderis? Jis turėtų būti vadovaujamasi? Kas bus šiaurės aptartas Danieliaus 11 Karalius? Ar branduolinė ataka pranašavo, kad taip atsitiktų su angliškai kalbančių tautų Jungtinėse Valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje? Kada kad 1335 dienų, 1290 dienų, o 1260 dienos (laiką, laikus ir pusę laiko) Danieliaus 12 pradėti? Kai Biblija rodo, kad ekonomikos žlugimo turės įtakos JAV?
Ar yra ateitis King of the South? Kai nebetiki ten turi būti. Gali Egiptas, Islamas, Iranas, Arabai, arba Etiopija dalyvauti? Might this King be called the Mahdi? Ką Biblija sako?
Arabų ir islamo pasaulyje Biblijoje, istorija, ir Prophecy Biblija aptaria arabų pasaulyje ištakos ir aptaria Artimuosius Rytus pranašystėje. Kas yra priekį Artimuosiuose Rytuose ir tiems, kurie sekti islamą? Ką apie Imamas Mahdi? What lies ahead for Turkey, Iran, and the other non-Arabic Muslims?

Europa sutinka siekiant glaudesnio fiskalinės sąjungos

, 30 Sau 2012 pirmadienis

Europos Sąjunga Babelio bokštas autorių

COGwriter

Europiečiai šiek tiek turiu kitą glaudesnio fiskalinės sąjungos sutartį:

20122 30 Sau

Stephen Fidler, Laurence Norman ir Matina STEVIS

Briuselio Lyderiai 25 Europos Sąjungos vyriausybės susitarė pirmadienį vakare, ką kai kurie mokami kaip istorinis pakto pereiti prie glaudesnio fiskalinės sąjungos ir pasirašytas ne dėl nuolatinės finansinės pagalbos fondo detales euro zonoje, tačiau Graikijos smarkus skolos restruktūrizavimo metė šešėlį aukščiausiojo lygio susitikime. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Iki Julien Toyer ir Paul Taylor

BRIUSELIO | Pirmadienis 30 Sau 2012

(Reuters) - kanclerė Angela Merkel įtvirtino savo politinę dominavimas Europoje pirmadienį, kai 25 iš 27 ES narės sutiko Vokietijos įkvėpė pakto griežčiau biudžeto drausmės, net kaip jie kovojo žadinti augimą nuo taupymo pelenais.

Tik Britanija ir Čekija atsisakė pasirašyti fiskalinės kompaktiškas kovo kurie bus skirti pusiau automatines sankcijas šalims, kurios pažeidžia Europos Sąjungos biudžeto deficito ribos ir įtvirtinančiomis subalansuoto biudžeto taisykles nacionalinėje teisėje. Http://www.reuters.com/ straipsnis / 2012/01/30 / JAV-ES-Summit-idUSTRE80S0SR20120130

Tai dar vienas žingsnis siekiant biblinių pranašysčių, susijusių su pakyla galutinio Europos žvėries valdžia įvykdymą.

Tie iš mūsų gyvenimo Bažnyčioje Dievo jau seniai išmokė, kad Jungtinė Karalystė neturėtų būti tikras dalis galutinės energijos, kad atsiras Europoje. Tie, Čekijoje beveik neabejotinai būti dalis to galutinio energijos.

Biblija, Apreiškimo 17, yra aišku, kad europiečiai vis tiek turės reorganizuoti ir ateityje:

12 "Tie dešimt ragų, kuriuos matei, yra dešimt karalių, kurie dar negavo karalystės, kaip dar, bet jie gauna instituciją vieną valandą, kaip kartu su žvėrimi. 13 Tai yra vienos minties, ir jie duos savo galią ir valdžią žvėriui. (Apreiškimo 17: 12-13)

Siekis tai vyksta ir toliau, kaip mes, Living Bažnyčia Dievo jau seniai mokė-ir ten bus iškilimų kelių ir problemos (pagrindinis pilietinių neramumų, arba, dar blogiau, gali atsirasti).

Žinoma, kad Biblija yra aišku, kad galutinis Europos žvėries valdžia nebus iš tikrųjų būtų labai vieninga, nes ji bus iš esmės būti stiprus ir silpnas derinys, arba kaip Biblija daugiau tiesiog teigia, geležies ir molio:

41, kadangi matėte pėdų ir kojų pirštus, iš dalies iš puodžiaus molio ir dalinai iš geležies, taip ketvirtoji karalystė bus pasidalinusi dar geležies stiprumo bus joje, kaip jūs matei geležį, sumaišytą su keramikos molio. 42 Ir kaip kojų pirštai buvo dalinai iš geležies ir iš dalies molio, tai karalystė bus dalinai stipri ir dalinai trapi. 43 Kaip matėte, geležis buvo sumaišyta su keramikos molio, jie bus susilieti su vyrų sėklos; tačiau jie nebus laikytis vienas nuo kito, kaip geležis nesimaišo su moliu. (Danieliaus 2: 41-43)

Pasak Biblijos pranašystės, Europos galia, nepaisant jo silpnumo, yra lemta laikinai labiausiai dominuojanti jėga pasaulyje, galiausiai užkariauti anglo-nužengė tautas (tai JAV ir jos Anglo-sąjungininkai, kaip Jungtinėje Karalystėje, kurie turi stipriausia tvirtovės Danieliaus 11:39), o vėliau atėjo į pabaigą (Daniel 11:45).

Bet prieš tai sunaikinti (Danieliaus 11: 21-44), galutinis Žvėris galia turi ateiti kartu ir gauti į tą vietą, kur jis turi didelę ekonominę įtaką. Šio susitikimo teisėjas skelbimas yra dar vienas ženklas, kad Europa ketina pereiti ta kryptimi (nors tai tikriausiai turės daugiau problemų, kol jis yra galutinis Žvėris galia).

Kai kurie galbūt susijusių interesų straipsniai gali apimti:

Europa, žvėrys, ir Apreiškimo Kur Europa gauti savo vardą? Kas gali Europa turi daryti su Apreiškimo knygoje? Ką apie "žvėris"? Naudojant Babelio bokštas ir "pabaisa" vaizdus rodo tai nėra susirūpinę savo, kaip yra dalis būsimo Babilonas Biblijos pranašystės vaidmenį.
Kas šiaurės karalius? Ar ten vienas? Ar biblijos ir Romos katalikų pranašystės rodo, kad tuo pačiu lyderis? Jis turėtų būti vadovaujamasi? Kas bus šiaurės aptartas Danieliaus 11 Karalius? Ar branduolinė ataka pranašavo, kad taip atsitiktų su angliškai kalbančių tautų Jungtinėse Valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje? Kada kad 1335 dienų, 1290 dienų, o 1260 dienos (laiką, laikus ir pusę laiko) Danieliaus 12 pradėti? Ką turi įvykti PRIEŠ didelio suspaudimo?
Gali vokiečių baronas Karl-Theodor zu Guttenberg tapti Šiaurės karalius? Ar Vokietijos gynybos ministras vienas žiūrėti? Ką Katalikas, Bizantijos, ir biblijos pranašystes pasiūlyti?
Anglų - Amerika Pranašystė & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, Anglų, Škotijos, Velso, australai, Anglo (ne Dutch) Pietų afrikiečiai ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapo? Kur yra praradę dešimt-Izraelio giminių? Kas yra prarastas Izraelio giminių? Kas nutiks į Jeruzalę ir žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ir kiti anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?
Ar anglo-Tautų būti skirstomi ir kad žmonės Paimta kaip vergai? Ar iš JAV, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje žemės suskirstyti? Ką apie Jeruzalę? Ką Biblija pranašystė mokyti? Ar yra ne bibliniai pranašystės, kad palaikantys šią idėją? Kas bus padalinti tuos kraštus? Kas bus baigti su žemių ir žmonių?
Kanada pranašystėje? Ką Biblija pranašystę katalikų pranašystę ir kitų Numatymas Siūlyk Apie Kanados ateitis yra pranašysčių, rodančių, dalyvavimą su Kanada. Ir daugelis nėra teigiamas apie savo ateitį.
Kas yra Vakaruose karalius? Kodėl nėra galutinio Laikas King of the West Biblijos pranašystės? Ar Jungtinės Amerikos Valstijos Vakarų karalius?

Filipinai Atsižvelgiant arčiau karinius ryšius į JAV Again

, 30 Sau 2012 pirmadienis


Apo ugnikalnis Mindanao, Filipinai

COGwriter

Filipinai svarsto gauti į arčiau karinės susitarimą su JAV:

Filipinai Sveria padidėjusia JAV karinės pajėgos
2012 sausis 30
Jungtinės Valstijos ir Filipinai svarsto didinti karinius ryšius iš dalies atsako į didėja Kinijos atkaklumą Azijos-Ramiojo vandenyno regione. Kadangi iš didžiausių grėsmių į Filipinus saugumui jau seniai vidaus, Manila yra kai kurie iš silpniausių išorinių gynybos pajėgumų Pietryčių Azijoje.
Tačiau Manila bus subalansuoti bando padidinti šias galimybes prieš galimą neigiamą reakciją iš Kinijos, viršuje prekybos partnerė didėjant ekonominės įtakos, ir nuo savo pačios žmonių, kuriems didinant JAV karinį buvimą lieka ginčytinas klausimas.

Praėjusią vasarą, Filipinų prezidentas, nurodė, kad jis nereikėjo bijoti Kiniją (žr Filipinų prezidentas grasina Kinija).

Nors sandoris su JAV gali laikinai padaryti kūniškas jausmą, ilgalaikėje perspektyvoje Manau, kad Filipinai, greičiausiai, bus suderinti su Kinija, bet matysime.

Gyvenimas Bažnyčia Dievo yra apie 33 tikinčiuosius į Filipinus.

Kai kurie galbūt susijusių interesų straipsniai gali apimti:

Salos ir Biblija pranašystė Kas priekį salų? Kas priekį Filipinuose? Ką Biblija pranašauja apie salų?
Azijoje Pranašystės Kas priekį Azijoje? Kas yra "Kings of Rytus"? Kas nutiks, beveik visi kinų, rusų, indų ir kitų Azijos? Kinija pranašystės, kur? Kas turi 200000000 vyro kariuomenę, susijusią su Armagedonas?
Anglų - Amerika Pranašystė & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, Anglų, Škotijos, Velso, australai, Anglo (ne Dutch) Pietų afrikiečiai ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapo? Kur yra praradę dešimt-Izraelio giminių? Kas yra prarastas Izraelio giminių? Kas nutiks į Jeruzalę ir žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ir kiti anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?

Smurtą Sportas, smurtavo Pabaigos

, 30 Sau 2012 pirmadienis

COGwriter

Praėjusią naktį, ten buvo apie CB 60 minučių segmentas taip pat visą CNN programa Dr Sanjay Gupta dėl žalos padaryta dalyvių Žiūrimiausios smurtinio sporto JAV Amerikos futbolo.

Abi programos apėmė įvairių žaidėjų vyksta, nes concussions ir kitų hitai mirčių kurias taip žaisti žaidimą. Kaip smegenys yra pažeistos iš tokios veiklos, taip pat buvo padengta. CNN gabalas padengtas vieno mokslininko teiginį, kuris pasakė, kad vidutinis vidurinės mokyklos futbolininkas patyrė 650 sub-sukrėtimas lygis hitai kiekvieną sezoną. Tos vaisiai nebuvo gera. Smurtą sporto sukelti žiaurių galūnės.

Senovės Romoje metu, smurtiniai sporto, taip pat buvo populiarus.

Ar jie buvo peržiūrėtas daugelis tų, kurie išpažino Kristų?

Tai nėra taip.

Nors mes neatrodo, kad turi daug tiesioginių nuorodų iš tų Dievo Bažnyčios, mes turime keletą rašytinius protokolus, kurie bent buvo šiek tiek susipažinę su Jėzaus mokymais ir anksčiausio krikščionių praktika.

Čia yra kažkas iš pasakojimą Antiochijos (kuris tikriausiai buvo dalis Dievo bažnyčia), galbūt parašyta apie 180 AD:

Apsvarstykite, ar dėl to tiems, kurie moko tokių dalykų galbūt gali gyventi abejingai, ir būti maišomos su neteisėtu santykių, arba, dauguma bedievius Visų valgyti žmogieną, ypač kai mes draudžiama tiek, kad liudytojas pasirodymus Gladiatorius, kitaip mes tampame dalininkais ir abettors nužudymą. Tačiau nei gali matome kitus akinius, kitaip mūsų akis ir ausis nesusiteptų, dalyvaujantis pasakymai yra dainuojama. (Teofilis iš Antiochijos. Norėdami Autolycus, III knygos XV skyriaus. Išvertė Marcus Dods, AM excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvų tomas 2. redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition 1885. Prisijungę Edition)

Taigi, tikrieji krikščionys netiki, kad jie buvo žiūrėti smurtinius sporto toks populiarus, antroje amžiaus.

Tatian A išpažinti krikščionių apologetas, parašė apie 170 AD:

And for these the witnesses take their seats, and the boxers meet in single combat, for no reason whatever, nor does any one come down into the arena to succour. Do such exhibitions as these redound to your credit? He who is chief among you collects a legion of blood-stained murderers, engaging to maintain them; and these ruffians are sent forth by him, and you assemble at the spectacle to be judges, partly of the wickedness of the adjudicator, and partly of that of the men who engage in the combat. And he who misses the murderous exhibition is grieved, because he was not doomed to be a spectator of wicked and impious and abominable deeds (Tatian. Translated by JE Ryland. Tatian's Address to the Greeks, Chapter XXIII . Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Athenagoras, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

What man of sound mind, therefore, will affirm, while such is our character, that we are murderers?…

Who does not reckon among the things of greatest interest the contests of gladiators and wild beasts, especially those which are given by you? But we, deeming that to see a man put to death is much the same as killing him, have abjured such spectacles (Athenagoras. A Plea for the Christians, Chapter XXXV. Translated by BP Pratten. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Even today, many Christians realize that watching brutal events intent on causing physical harm, such as real boxing, is inappropriate.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Kai kurie galbūt susijusių interesų straipsniai gali apimti:

Ar Amerikietiškas futbolas blogis? Populiariausias žiūrovas sportas JAV kažką, kad krikščionys turėtų žiūrėti? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Karinė tarnyba ir Dievo Bažnyčios? Ar Nekilnojamasis krikščionys Dalyvauti kūniškas Warfare Čia yra dabartiniai ir istoriniai perspektyvos klausimu, kuris parodytų tikrąją bažnyčią karinio dalyvavimo įsitikinimus. Ar karas tinkamai krikščionims?

Buvo 100 metus arba Skaistykla Mokoma ankstyvosios istorijos?

Sekmadienis, sausis 29, 2012


Anne Catherine Emmerich Teigė pamatyti skaistykla

COGwriter

Ar Dievas yra tiems, kurie nėra vadinamas, išrinktieji ir ištikimieji "(Apreiškimo 17:14) šiame amžiuje, kurie nėra Lemtinga Pikta ir nėra padarę su" nedovanotinas nuodėmę "planą?

Taip.

Atkreipkite dėmesį, ištrauka, kad daugelis nesupranta šiandien:

20 Ne daugiau turi kūdikis iš ten gyventi, bet po kelių dienų, nei senas žmogus, kuris neįvykdė savo dienas; Dėl vaiko mirs šimtą metų, tačiau nusidėjėlis šimto metų turi būti prakeiktam ir atskirtam. (Iz 65:20)

O ar anksti profesoriai Kristaus suprantame, kad tai turėjo padaryti su Dievo išganymo plane?

Taip.

Nors turiu dirbiniai su daug raštų šiuo klausimu (žr Pavyzdžiui, Universalus Siūlau Išganymo: Yra šimtai Eilėraščių Biblijoje remiant True Apocatastasis doktriną), pradėkime iš su antruoju amžiaus aiškinimo Izaijo pagal Ireniejaus į parodyti, kas atrodė bendrą žinių dienomis nėra pernelyg ilgai po paskutinio originalių apaštalų mirties:

Dabar, kad pažadai nebuvo paskelbta, kad pranašai ir vien tėvai, bet Bažnyčių suvienijo į juos iš tautų, kuriam taip pat Spirit terminai "salos" (tiek, nes jie yra įsisteigę turbulencijos viduryje, kenčia audra piktžodžiauti, egzistuoja kaip saugos uosto tiems rizikuojant, ir yra tie, kurie mėgsta aukštis [dangaus] prieglobstis, ir stengiasi išvengti Bythus, tai yra, klaidų gylis), Jeremijas taip skelbia: " Išgirskite Viešpaties žodį, tautos, ir paskelbti ją tolimas salas; sakykite, kad Viešpats išsklaidys Izraelį, Jis rinks jį ir laikyti jį, kaip vieną kūdikį savo kaimenę avių ...

Ir dar kartą ar jis sako tą patį: "Štai Aš Jeruzalę sukursiu džiūgauti ir mano tauta [džiaugsmas]; dėl verkti balsu turi būti ne daugiau išgirsti jos, nei verkti balsu. Taip pat negali būti koks nors nesubrendęs [vienas], nei senas žmogus, kuris neįvykdo savo laiką, nes jaunimas turi būti šimto metų; ir nusidėjėlis mirs šimtą metų, dar turi būti prakeiktam ir atskirtam. Ir jie turi statyti namus ir gyvens juose save; ir sodinkite vynuogynus ir valgykite jų vaisius patys, ir gerti vyną. Ir jie neturi statyti, o kiti gyvena; nei turi jie parengti vynuogyną, o kiti valgo. Nes kiek iš gyvybės medžio dienų turi būti iš tavęs žmonių dienos; už savo rankose turi ištverti "(Irenėjus. Adversus haereses, darbų užsakymas, V, 34 skyrius, Eilėraščiai 2-3,4. excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvų tomas 1. redagavo Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 . Naujas leidimas Visos teisės saugomos © 2004 K. Knight).

Kiti, pavyzdžiui, Origenas iš Aleksandrijos, taip pat rašė, kad Dievas turėjo planą pasiūlyti išgelbėjimą visiems.

Daugelis katalikų ir protestantų mokslininkai nusprendė, kad Origenas buvo vienas iš didžiausių ankstyvųjų teologinių rašytojais (jis gyveno nuo maždaug 185-232 AD). Popiežius Benediktas XVI viešai gyrė Origenas.

Pastebėtus protestantų istorikas KS Latourette rašė, kad Origenas "buvo iš tiesų, vienas iš didžiausių krikščionių protuose." Ir nors aš negaliu sutikti su tuo, kad yra naudinga pažymėti, kad Latourette pastebėjo:

Origenas mokė, kad galiausiai visi spiritiniai gėrimai, kurie nukrito nuo Dievo bus atkurta visiškai harmonijos su juo. Tai gali atsieiti tik su jų bendradarbiavimo, nes jie turi laisvę priimti ar atmesti išpirkimą veikė Kristuje. Prieš visiškai atkurti jie susilauks bausmės, bet kad bausmė yra skirtas būti švietėjiška, išvalyti juos nuo trūkumų, atsiradusių dėl jų nuodėmės. Po šio amžiaus pabaigoje ir jos pasaulyje kitą amžius ateis, todėl Origenas tikėjo, kuriame buvo dar kartą gimęs toliau augs ir neatgailauja bus suteikta tolimesnė galimybė atgailos (Latourette KS Krikščionybės istorija, 1 tomas, ištakas 1500 Harper Collins, San Franciske, 1975, p.151).

Origenas buvo artima, nes ne visi atgailautų, nes ten taip pat bus tie iškėlė į "amžiną panieką" (Danieliaus 12: 2, KJV), o tai reiškia, kad tie, kurie nėra tinkamai atgailauti negaus išgelbėjimą-bet mes į gyvenimo Bažnyčia Dievo, kad jie būtų nedidelė mažuma. Bet Origenas buvo teisinga, kad tai bus ateiti tik apie pagal šiuo metu neįrašytų bendradarbiavimą.

Štai keletas kabučių tiesiai iš Origenas:

... Geras Tėvas nėra visiškai apleistas, kurie nukrito nuo jo (Origenas. Komentaras Evangelijoje pagal Joną (knyga I). Excerpted nuo Ante-Nikėjos tėvų, Kiekis 9 Redagavo Allan Menzies, dd Amerikos Edition, 1896 ir 1897. Prisijungę leidimas Visos teisės saugomos © 2004 K. Knight).

Tai reikia turėti omenyje, kad kai kurie žmonės, kurie pateko toli nuo tos vienos pradžioje iš kurių mes kalbėjau, nuskendo prie tokio nevertumą ir nusikaltimo gylį turi būti laikoma visiškai nenusipelnė to mokymo ir instruktavimo, pagal kurį žmonija, o kūne, yra mokomi ir instruktuojami su dangaus galiomis pagalbą; ir toliau, priešingai, kurį priešiškumo ir opozicijos valstybės tiems, kurie vartoja šį nurodymą ir mokymą. Ir todėl jis yra, kad šio mirtingojo gyvenimo visuma yra pilnas kovų ir tyrimų, kuriuos sukelia opozicijos ir priešiškumo iš tų, kurie nukrito nuo geresnės būklės, be ne visi Prisiminus, ir kurie yra vadinami velniui ir jo angelams, ir kiti užsakymai blogio, kurį apaštalas aktu tarp priešingų galių. Bet ar kuris nors iš šių užsakymų, kurie veikia pagal velnio vyriausybė, ir pakluskite savo pikto komandas, bus būsimame pasaulyje būti konvertuojamos į teisumo, nes jų turintis laisvės valios fakultetą, ar patvarios ir įsisenėjęs nedorybė gali būti pakeista iki įpročio į gamtą galią, yra rezultatas, kurį sau, skaitytuvas, gali pritarti, jei nei šių dabartinių pasaulių, kurie matė ir laiko, nei tie, kurie yra nematytas ir yra amžina, ta dalis yra visiškai skiriasi nuo galutinis vienybę ir fitneso dalykų (Origenas. De Principiis, Knygų Aš, 6 skyrius, 3 posmas).

... Ir taip per daug ir Neskaitīts užsakymus progresyvių būtybių, kurios yra suderinamos su Dievu iš priešiškumo valstybei, paskutinis priešas pagaliau pasiekė, kas vadinama mirtimi, kad jis taip pat gali būti sunaikinti, o ne būti priešas. Dėl to, kada visi racionalūs sielos turi būti atstatytos į šios rūšies būklę, tada šio mūsų kūno gamta bus atlikta į dvasinį kūną šlovės kaita. Nes kaip matome ne tas atvejis su racionaliais prigimties, kad kai kurie iš jų gyveno skilimo dėl savo nuodėmių būklės, o kiti buvo pakviesti į laimės, atsižvelgiant į jų nuopelnus valstybei; bet kaip matome tuos pačius sielas, kurie anksčiau yra buvusi nuodėmingas, padedama po jų perskaičiavimo ir susitaikymo su Dievu, kad laimės būsenos (Origenas. De Principiis, III knyga, 6 skyrius, eilutė 6).

Nors mes LCG nebūtų žodis gana, kad taip, šie kabučių nereikia parodyti, kad idėja, kad Dievas turi planą, kuris duos neatgailauja galimybę po šiame amžiuje nėra nauja koncepcija.

Tiesą sakant, skaistyklos doktrina sukurta tarp Lotynų katalikų, kai jie pradėjo pasmerkti tam tikras Origeno idėjų šeštajame amžiuje. Kai tai atsitiko mokymus, susijusius su išganymo auką visi (žinoma kaip apocatastasis) taip pat buvo šiek tiek pasmerktas. Tačiau tai paliko spragą Romos teologijos ir skaistyklos idėją tada sukūrė.

Graikijos katalikai (dabar žinoma kaip Rytų Ortodoksas), tačiau niekada priimti lotynų idėją skaistykloje ir dar iki šios dienos turi daug žmonių, kurie tiki, kad Dievas turi planą tipo pasiūlyti išgelbėjimą tiems, kurie nebuvo tyčia atmesti išgelbėjimą.

Pati Katalikų enciklopedija pripažįsta, kad ankstyvieji krikščionys nemokė savo dabartinę koncepciją jo skaistykla doktrinos:

Kai stresas per buvo nustatyta nuo prieštaravimo, kad senovės krikščionys neturėjo aiškios koncepcijos skaistykloje, ir kad jie manė, kad siela iškeliavo liko neaiškumų išgelbėjimo iki paskutinės dienos ... Yra keletas ištraukų iš Naujojo Testamento, kad rodytų į procesas valymo po mirties. Taigi, Jėzus Kristus pareiškia (Mt 00:32): "Ir kas tars žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas kalbėtų prieš Šventąją Dvasią, tam nebus atleista nei šis pasaulis, nei pasaulyje ateiti "... (Hanna, skaistykla. Katalikų enciklopedija).

Ne, antroje amžiaus, buvo tikima, kad Dievo planas leistų visiems būti pasiūlyta išgelbėjimą, nei šiame amžiaus ar amžiaus ateiti, jei jie nebuvo įpareigoti "nedovanotinas nuodėmę" (Mato 12:32; 10:30 Pažymėti ; Luko 18:30; Apd 3: 17-21; Efeziečiams 1:21; Hebrajams 6: 4-6; plg Mt 10:15; 11: 22-24; Markas 06:11; Luko 10: 12-14) .). Ir Naujajame Testamente yra labai aišku, kad:

"Kiekvienas kūnas išvys Dievo išgelbėjimą" (Lk 3: 6).

Tryliktajame amžiuje, garsus katalikų teologas Tomas Akvinietis rašė taip:

Nieko nėra aiškiai nurodyta Rašte apie skaistyklą situacijoje, nei tai galima pasiūlyti įtikinamų argumentų šiuo klausimu ...

Vieni sako, kad vis dėlto pagal bendrąją teisę iš skaistyklos vieta yra ten, kur vyras nuodėmes. Tai neatrodo tikėtina, nes žmogus gali būti baudžiamas tuo pačiu metu už nuodėmes įvairiose vietose. Ir kiti sako, kad pagal bendrąją teisę jie baudžiami virš mūsų, nes jie yra tarp mūsų ir Dievo, kalbant apie jų būklę. Bet tai yra jokiu būdu, nes jie nėra baudžiami už tai, kad virš mūsų, bet už tai, kas yra mažiausias jų, būtent nuodėmė (Akvinietis T. Summa Theologica Šv Tomo Akviniečio, II priedą, 1 straipsnyje Antras ir Patikslintas leidimas, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius APAP, OP, STM, cenzūros. Theol. IMPRIMATUR. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ordinis Nihil Obstat. F. Rafaelis Mosas OP, STL ir F. Liūtas Moore OP, STL IMPRIMATUR. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prieš Provincialis Angliæ).

Pirmiau pateikti duomenys rodo, kad net į viduramžius, iš skaistyklos idėja buvo neaišku, net tarp nuo Romos Bažnyčios vadovų.

Skaistykla buvo iš esmės priimtas po tam tikri mokymai, susiję su Origenas buvo pasmerktas 6 amžiaus:

Nuo to momento, tačiau, kad anti-Origenism vyravo, iš apokatastasis doktrina buvo tikrai atsisakyta. Augustinas protestuoja labiau nei bet kuris kitas rašytojas prieš klaidos taip prieštarauja malonės būtinybę doktrinos ... (Batiffel, Apocatastassis. Katalikų enciklopedija).

Istorija rodo, kad po apocatastasis buvo pasmerktas vidurio 6 amžiaus, kažkas, kad panašus šiuolaikines koncepcijas skaistykloje buvo tariama Romos vyskupas Grigalius I maždaug 600 AD

Galbūt turėčiau paminėti, kad nors Anne Emmerich teigė pamatyti skaistyklos, ji taip pat teigė, kad matė "Limbo" ir dabartinis popiežius nurodė, kad "Limbo" neegzistuoja. Taigi, teiginys, kad pamatyti vieną vietą, kuri neegzistuoja, reikia pasakyti visiems, kad tas pats vienas teigdamas pamatyti kažką kita nereiškia, kad jis egzistuoja tiek. Nėra vieta, kuri tinka šiuolaikinės Romos aprašymas skaistykloje.

Dievo Bažnyčia iš pradžių mokė apocatastasis, o ne skaistyklos. Ir dar daro šiandien. Dievas yra meilė, ir tikrai turi gailestingą išganymo planą-ir jis apima vis Evangeliją šioje amžiaus (Pastaba: "trumpas darbas", kad Paulius kalba apie Romiečiams 9:28 ir Mato 24:14 užbaigimas greičiausiai, bus įtraukti didžiulį naujienos apie tai, kas labiausiai ištikimi pulko moko Tai, žinoma, nereiškia, kad ištikimiausi turėtų sėdėti ir laukti, o ne daryti savo ruožtu-CF John 9:.. 4; Mato 9: 37- 38-as iš skelbdami Evangeliją prioritetas išlieka). Žinoma, žmonės turėtų reaguoti, kai jie mokosi-tie, kurie atmeta tiesą rizikuoja padarius nedovanotinas nuodėmę.

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universalus Siūlau Išganymo: Yra šimtai Eilėraščių Biblijoje remiant True Apocatastasis doktrina Ar tikite, ką Biblija iš tikrųjų moko apie tai? Will all good things be restored? Ar Dievo planas išganymo imtis maišto ir dvasinį aklumą į sąskaitą?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
Jei Bažnyčia vis dar bando iškelti savo prioritetu ant skelbti Evangeliją arba Ar Herbert W. Armstrong Pakeiskite kad pirmenybė už darbą? Vieni sako, kad Bažnyčia iš esmės turėtų maitinti kaimenę dabar taip, kad tai, ką Herbert W. Armstrong Pranešama pasakė. Ar tai, ką jis pasakė? Ar tai, ką Biblija sako? Paulius ir Herbert W. Armstrong tikėtis iš evangelistų?
Kas yra nedovanotinas nuodėmė? Kas tai yra? Ar galite atgailauti dėl jo? Ar žinote, kas tai yra ir kaip to išvengti?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 Ir tai, ką aš sakau jums, sakau visiems: Žiūrėti! (Mk 13: 36-37)

Kai kurie galbūt susijusių interesų straipsniai gali apimti:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? Kada anksčiausiai, kad didelis suspaudimas gali prasidėti? Kas yra Viešpaties diena?
Fizinis rengimas Raštai krikščionims. Mes visi žinome, Biblijos pranašysčių badą. Jei mes darome ką nors?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Iš Dievo karalystės Evangelija buvo Jėzaus ir ankstyvosios Bažnyčios Dėmesys Ar žinote, kad? Ar jūs net žinoti, kas karalystės Evangelija yra all about? Tikroji religija turėtų būti grindžiamas tikrąją Evangeliją.
Ar ankstyvojoje Bažnyčioje Išmokyti Millenarianism? Buvo tūkstantmečio (kartais vadinama Hiliasms) mokė ankstyvųjų krikščionių? Kas jį pasmerkė. Ar Jėzus tiesiog karaliauti 1000 metų žemėje? Ar šį kartą šalia?
Ar Dievas Turėti 6000 metų planas? Kas metus Ar 6000 metams? Buvo 6000 metų laikas, žmogui į Darbo tvarkos taisyklių laikytis pažodinio tūkstančių metų Kristaus Žemėje mokė ankstyvųjų krikščionių? What year may the six thousand years of human rule end? Kada Jėzus sugrįš? 2018 arba 2019?
Anglų - Amerika Pranašystė & The Lost Izraelio giminių Ar amerikiečiai, kanadiečiai, Didžiosios Britanijos, Škotijos, Velso, australai, Anglo-Pietų Afrikos ir Naujosios Zelandijos palikuonys Juozapo? Kur yra praradę dešimt-Izraelio giminių? Kas yra prarastas Izraelio giminių? Kas nutiks žydų Izraelyje? Ar Dievas nubaus JAV, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ir kiti anglo tautas? Kodėl Dievas gali leisti jiems būti baudžiamas pirmą kartą?
Ar anglo-Tautų būti skirstomi ir kad žmonės Paimta kaip vergai? Ar iš JAV, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje žemės suskirstyti? Ką Biblija pranašystė mokyti? Ar yra ne bibliniai pranašystės, kad palaikantys šią idėją? Kas bus padalinti tuos kraštus? Kas bus baigti su žemių ir žmonių?
Pranašystės apie Barackas Obama? Aštuonios priežastys, kodėl Barack Obama apokaliptinio ir aštuonias priežastis, kodėl Barackas Obama nėra Antikristas. Šis straipsnis apima daug biblinių ir ne biblinius pranašystes, iš viso pasaulio, kurie atrodo aptarti Barack Obama. Ar Nostradamas prognozuoja Barack Obama susiduriame su antikristo? Might Barackas Obama nustatyti etape iš šiaurės ir pietų karalių, kaip bent vienas šiitų pranašystė rodo? Tai ilgiausia ir labiausiai išbaigtas straipsnis Šio puslapio Barackas Obama pranašysčių. Skaityti ją ir nuspręsti už save, jei prezidentas Obama, atrodo, atliekant įvairias pranašystes.
Barackas Obama, pranašystės, o Jungtinių Amerikos Valstijų sunaikinimas Kai kurie teigia, kad Barackas Obama yra pranašavo "sūnus Kenijoje", remiantis sukurti 20 amžiaus pradžioje raštu.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. Ir daugelis nėra teigiamas apie savo ateitį.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Ar JAV vakarinės karalius? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Ar Tonis Bleras Apocalyptic? Buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas atsivertė į katalikybę netrukus po palieka savo buveinę ir aktyviai į Europos reikalus. Kokį vaidmenį galėtų jam žaisti?

Sirija Kelionė Daugiau Nusivylusios ir smurtinio

Sekmadienis, sausis 29, 2012

Sirijos prezidentas Basharas al-Assado (Šaltinis: Agência Brasil, Vikipedija)
بشار الأسد

COGwriter

Šiandienos naujienos yra taip:

"Fox News" - 2012 sausis 29
Beirutas - Sirijos karinės pradėjo puolimą atgauti kontrolę priemiesčius rytinėje krašto Damasko sekmadienį, šturmo rajonų ir Avarija su grupių kariuomenės defektoriai aršios kovos, atsiuntusios gyventojai bėga ...

Dešimties mėnesių sukilimas prieš Assado, kuris prasidėjo iš esmės taikias demonstracijas, tapo vis labiau militarizuota neseniai, daugiau nusivylė protestuotojų ir kariuomenės defektoriai ėmėsi ginklų prieš režimą.

Ant priemiesčius puolimą atrodė augančios buvimas opozicijoje esančių karių glaudesnius į Damaską ženklas ir didėjančios režimo susirūpinimą situacija.

Egipto žinios - 2012 29 sausis

Stambulas - Persijos įlankos arabų valstybės ir Turkija, kurios priešakyje regioninį smerkia Sirijos režimo savo mirtinai susidorojimą paragino Damaską Šeštadienis pritarti Arabų lygos planą sustabdyti kraujo praliejimo "nedelsiant".

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Taip sako Viešpats. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Kai kurie galbūt susijusių interesų straipsniai gali apimti:

Arabų pasaulyje Biblijoje, istorija, ir Prophecy Biblija aptaria arabų pasaulyje ištakos ir aptaria Artimuosius Rytus pranašystėje. Kas yra priekį Artimuosiuose Rytuose ir tiems, kurie sekti islamą? Ką Islamas moko apie Imamas Mahdi?
Ar yra ateitis King of the South? Kai nebetiki ten turi būti. Gali Egiptas, Islamas, Iranas, Arabai, arba Etiopija dalyvauti? Ar jis Imamas Mahdi? Ką Biblija sako?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
,
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
,
Asteroid Accident/Comet Collision
,
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
,
Killer Contagion
,
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
,
Solar Slaughter
,
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
,
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Ar didelis suspaudimas Pradžia 2012, 2013 arba 2014? Ar didelis spaudimas pradeda šiandien? Kas atsitinka, anksčiau į "pradžios skausmų"? Kas vyksta didelis spaudimas ir Viešpaties diena? Kada anksčiausiai, kad didelis suspaudimas gali prasidėti? Kas yra Viešpaties diena?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? Ką ji atneš ir kada?
Pabaiga majų kalendorius 2012-Might 2012 reiškia kažką? Ar yra majų kalendorių prognozės pokyčius 2012 metais? Pokyčiai buvo prieš šimtmečius prognozavo Hopi indėnų. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Kodėl gali šėtonas įkvėpė šią datą? Ar Drezdenas Codex parodyti sunaikinimą žemėje potvynio? Ar didelis spaudimas pradėti iki 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 ir slaptųjų sektos Augimas Tai yra nuoroda susijusi su Bob Thiel (COGwriter) knygoje. Ši nuoroda taip pat turi "YouTube" vaizdo įrašus. Ši knyga dokumentai ir paaiškina šimtai pranašysčių. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Tie, kurie perka knygą ne www.thesecretsect.com svetainėje gausite ilgas premijos duomenys, kuriais patvirtinama pasaulio įvykius, kurie suderinti su knyga.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 ir el surgimiento de la mokykloje sekretoriai 2012 Libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (vokiečių kalba) 2012 Buch von dr Thiel Deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (Vokietijos pakurti Edition)
2012 EO Surgimento da Seita sekretoriai (Portugalijos Edition) 2012 livro padaryti dr Thiel em português. Este livro Documenta E explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 EO Surgimento da Seita sekretoriai (Brazilijos portugalų Edition) 2012 livro padaryti Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro Documenta E explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Todėl išvalyti senąjį raugą, kad jums gali būti naujas vienkartinė, nes jūs tikrai maišymu. Tikrai Kristus, mūsų Velykų, buvo paaukotas už mus. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

Be Neraugintos duonos Pauliaus dienomis, leistis nuo Galatijoje atvyko į Aziją, atsižvelgiant į tarp Smyrna ištikimas būti puiki atgaiva Kristuje Jėzuje po jo sunkus triūsas poilsiui, ir ketinantis po to išvyks į Jeruzalę. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Tada Paulius, įvesdami savo namus sukvietė tikinčiuosius ten, sako, kad jų dėl Paschą ir Sekminių, priminti jiems Naujosios Sandoros duonos aukų ir puodelio; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Kai kurie galbūt susijusių interesų straipsniai gali apimti:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Ką Paulius Tiesą sakant Išmokyti Apie Dešimt Dievo įsakymų? Daugelis sako Paulius mokė prieš dešimt įsakymų. Ar tai tiesa? Šis straipsnis cituoja Paul jo žodžių žalia.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. Įsakymai rodomi Sinajaus kalno, prieš Sinajaus kalno, į Jėzaus mokymus, po nukryžiavimo ir Pauliaus mokymų. Joje nagrinėjami dažniausiai "tradicijas vyrų" Dėl jų taip pat.
Dešimt Dievo įsakymų Reflect Love Karščiausios jiems yra blogis Kai jaučiu, kad Dešimt Dievo įsakymų yra našta. Ar tai, ką Jėzus, Paulius, Petras, Jokūbas, ir Jonas išmokė?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Ankstyvosios krikščionybės istorija Ar žinote, kad tai, ką dauguma žmonių mano, yra ne tai, ką iš tikrųjų atsitiko dėl tikrosios krikščionių bažnyčią? Ar žinote, kur ankstyvoji bažnyčia buvo pagrįstas? Ar žinote, kas buvo ir ankstyvosios Bažnyčios doktrinos? Ar jūsų tikėjimas tikrai pagrįstos tiesos ar kompromisą?