Arhīvs janvāris 2012

Ja Christian Vote?

Otrdiena, 31. janvāris, 2012

COGwriter

Četri vīrieši Republikāņu partijas joprojām nedaudz stāv to centienos atņemt mandātu ASV prezidents Obama un saņemt savu darbu.

Ir divi katoļi , viens Mormona , un viens baptistu kandidēju uz republikāņu nomināciju, lai palaistu pret diezgan neticīgs demokrātu Obamu (kurš arī apgalvo kristīgo ticību).

Ja reālie kristieši balsot?

Ja demokrātija bija jāsoda Bībelē kristiešiem, lielākā daļa, protams, tas būtu sodīts Jaunajā Derībā. Grieķu un romiešu demokrātijas prakse bija plaši pazīstama, tad. Demokrātija nav amerikāņu izgudrojums (nedz republikas pārvaldes forma).

Jaunajā Derībā mēs lasām par Jēzus iecelšanas apustuļiem. Pāvils raksta, ka Dievs pirmais ieceļ apustuļus, otrkārt pravieši utt lai pamācošas savā perfekcijā Kristus miesu (Efeziešiem 4: 11,12).

Kad Jūda vajadzēja aizstāt (pēc viņa nodevība Jēzus un viņa pašnāvības), apustuļi nebija vēlēšanās, viņi sekoja Bībeles piemēru meklējot Dieva gribu:

Tu, Kungs, kurš zina sirdis visiem, šovu, kas no šiem diviem esat izvēlējies ... Un tie izdzina viņu partijām. (Apustuļu 1: 24,26).

Ievērojiet apustuļi nav nolēmusi, ka tie bija kvalificēti ieskatīties cilvēka sirdi.

Daži ir rakstīts, ka dažāda veida demokrātijas tagad pieņemami, jo viņi uzskata, ka dažas Svētie Raksti, kas Apustuļu nozīmēt to. Primārās panti šķiet, ir stāsts par Apustuļu 15. Apustuļu 15 daudzi apustuļi un vecākie sapulcējās, lai apspriestu apgraizīšanu un neebreju ticīgos. Pulks konsultantu tika izmantots, lai apspriestu šo jautājumu. Daži uzskata, ka, izmantojot padomu liecina par demokrātiju. Tomēr fakts, ka tika izmantota daudzi konsultantu nemaina Dieva pārvaldes formu. Vecajā Derībā mēs lasām, ka ne tikai Dievs ir vienmēr mudinājusi šo praksi (Zālamana 11:14), mēs arī lasām, ka Dievs pats nodarbojas ar to (II Chron 18; 18-21); Tādējādi fakts, ka daži no Baznīcas vadības ievērota šī prakse tikai parāda, ka Dieva nevalstiskās praksi no Vecās Derības netiktu turpināta.

Tas ir interesanti atzīmēt, kaut kas cits minēto Apustuļu,

"Un tagad es jums saku, turēt prom no šiem cilvēkiem un atstājiet tos; Jo, ja šis plāns vai šis darbs ir vīriešu, tas nāks neko; bet, ja tas ir no Dieva, jūs nevarat gāzt to, citādi jūs pat atrast, lai cīnītos pret Dievu "(Ap.d. 5: 38-39)

T šļūtene, kas balso pasaulīgās vēlēšanās acīmredzot uzskata, ka viņi zina aspektus Dieva plāna, ka nav cilvēku, kā viņi varēja zināt. Tomēr, apskatīt to, ko Dievs teica Samuel, viens skaidri sauc un Dieva iecelta, kad Samuel domāja, ka viņš zināja, kas būtu nākamais ķēniņš pār Izraēlu,

Tātad tas bija, kad viņi ieradās, ka viņš paskatījās Ēliāba un teica: "Protams Kunga svaidīto ir Viņa priekšā." Bet Kungs sacīja Samuēlam: "Neskaties uz viņa izskatu vai augstums viņa auguma, jo I ir viņu atteicās. Par Kungs neredz, jo cilvēks redz; cilvēkam skatās uz ārējo izskatu, bet Kungs skatās uz sirdi "(1 Sam 16: 6-7).

Tas ir interesanti saprast, ka daudzi, kas uzskata, ka Jaunā Derība sankcijas demokrātija arī uzskatu, ka Dieva nākotne nolēmumu valdību (jo Dieva valstībā), nebūs demokrātija.

Jēzus teica apustuļiem, ka viņi būtu valdnieki pār divpadsmit Israēla ciltīm viņa valstībā (Lūkas 22:30). Jēzus izvēlējās mācekļus, viņi nesaņēma savas pozīcijas no jebkura veida demokrātijas (Jāņa 15:16; 6:70). Dievs, nevis cilvēks, izvēlējās Dāvidu par ķēniņu pār Izraēlu sākotnēji (Ap.d. 13:22), un ir arī izvēlējusies viņu par ķēniņu pār visu Israēla pasaulē priekšu (Jer 30: 9).

Starp citu, Jēzus teica, ka Dievs Tēvs ir rezervējusi kurš būs noteiktus amatus autoritātes Dieva (Mat 20:23). Ar valstību atlīdzība būs Jēzus dot (Atkl 22:12); tie nebūs, lai cilvēki, lai par sevi.

Demokrātija nebūs Dieva pārvaldes forma Viņa valstībā.

Kāpēc?

Viena no daudzajām problēmām balsošanas ir tas, ka neviens cilvēks domā, kā Dievs dara.

"Jo Manas domas nav jūsu domas, arī jūsu ceļi Mani ceļi", saka Tas Kungs (Vai 55: 8).

Kad Jēzus bija uz Zemes, viņš pasludināja evaņģēliju par Dieva un stāstīja cilvēkiem nožēlot (Marka 1: 14-15). Jēzus atteicās piedalīties pat viselementārāko valdības lēmumus, kamēr viņš bija uz zemes (Lūkas 12: 13-14).

Kaut arī Jēzus mācīja, ka mums būtu jāmaksā nodokļi (Mateja 22: 17-21), Viņš arī mācīja, ka Viņa valstība nav no šīs pasaules (Jāņa 18:36). Jēzus mācīja saviem mācekļiem, lai dotos uz pasauli un sludiniet evaņģēliju ikvienam (Mat 28: 19,20). Jēzus teica, ka Viņa mācekļi bija jābūt pasaulē, bet ne par to (Jāņa 17:16).

Apustulis Pēteris skaidri saprata. Viņš rakstīja, ka ir daļa no Dieva tautas, kas vienu daļu no svētā nācijas (I Pet 2: 9). Apustulis Pāvils rakstīja, ka šīs pasaules bija ļauns (Gal 1: 4). Bībele brīdina par sekām, kas ir daļa no pasaules sistēmu un tās valdību, un stāsta mums nāk no tā, un par atsevišķu (Atkl 18: 2-5).

Paskaties, ko Bībele māca notiks pēdējās dienās, un to, ko kristieši ir darīt par to,

Bet tas jums jāzina, ka pēdējās dienās grūtajos laikos nāks: Vīriešiem būs cienītāji sevi, mantkārīgi, boasters, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgs, pārdabisks, unloving, unforgiving, zaimotāji, bez paškontroles , brutāla, despisers labas, nodevējiem, ietiepīgs, augstprātīgi, mīļotājiem baudu nevis mīļotājiem Dieva, kuru dievbijības forma, bet spēku noliegdami. Un no šādiem cilvēkiem savukārt prom! (2 Tim 3: 1-5).

Ņemiet vērā, ka Dieva vārds nerosina balsošanu kā risinājumu.

Pāvils teica, ka kristieši ir jābūt vēstnieki Kristus (II Kor 05:20). Vēstnieki bieži vien dzīvo svešzemju tautām, no kuriem daži ir nepārprotami naidīgi savu pārliecību. Vēstnieki, lai gan viņi dzīvo citās sabiedrībās, neietver sevi politikā sabiedrībā, ka viņi dzīvo. Ir pienācis laiks, lai Dieva ļaudis pārņemt valdību šajā pasaulē, bet tas vēl nav (John 18:36 , Dan 7: 17-18). Tas būs pēc otrās atnākšanas Jēzus (I Tes 4:16, Rev 11:15).

Kristiešiem, Pēteris rakstīja,

Bet jūs esat izredzētā tauta, ķēnišķīgā priesterība, svētā tauta, cilvēki, kas pieder Dievam, ka jūs var deklarēt Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Kad jūs nebijāt tauta, bet tagad esat Dieva tauta; kad jūs nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Dārgie draugi, es aicinu jūs, kā ārvalstniekiem un svešinieki pasaulē, atturēties no grēcīgām vēlmēm, kas karo pret savu dvēseli. Dzīvot tik labus dzīvi starp pagāniem, ka, lai gan viņi apsūdz jums dara nepareizi, tie ierauga jūsu labos darbus un godā Dievu dienu viņš apmeklē mūs. Esiet Tā Kunga dēļ ikvienai iestādei, kas izveidota starp vīriešiem: vai pie ķēniņa, kā augstākā autoritāte, vai vadītāji, kuri tiek nosūtīti viņam, lai sodītu tos, kuri dara nepareizi un izteikt atzinību tiem, kas to labi. Par to ir Dieva griba, ka, darot labu jums vajadzētu apklusināt nezinošs runāt par neprātīgu cilvēku (1 Peter 2: 9-15).

Ārvalstniekiem, protams, nebalso.

Tagad Bībele nav pieminēt vienu konkrētu balsojums apustuļa Pāvila (kamēr viņš vēl bija Sauls un tādējādi neatgriezti). Paziņojums, ko viņš vēlāk teica par to:

Patiešām, es pats domāju, ka man ir jādara daudzas lietas, kas ir pretrunā ar nosaukumu Jēzus no Nācaretes. To es arī darīju Jeruzalemē, un daudzus no svētajiem es ieslēdzu cietumos, Saņēmis pilnvaras no augstajiem priesteriem; un, kad tie tika nonāvēts, es nodot savu balsojumu pret viņiem (Ap.d. 26: 9-10).

Un, lai gan iepriekš nav pats par sevi sega nosodījumu visiem balsošanas, tas ir vienīgais laiks, vārds "balss" vai "balsošanas" ir Bībelē. Un tas liecina, ka pat tad, reliģiski cītīgs / konservatīvie indivīdi ne vienmēr balso pareizi, un to var darīt daudzas lietas, kas ir pretrunā ar nosaukumu Jēzus no Nācaretes.

Es neticu, ka Bībele sankcijas kristieši balsojot miesas vēlēšanās. Tāpat es uzskatu, ka gaidāmās prezidenta vēlēšanas ASV vai vēlēšanās citās Anglo-nolaidās nāciju radīs nožēlas veida, ka šīs valstis ir nepieciešams.

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses, var ietvert:

Ja kristietis Balso? Šis raksts sniedz dažus no Bībeles pamatojums par šo tēmu. Jēzus balsot par prezidentu / premjerministru? Balso Bībelē? Šis ir temats kristieši ir nepieciešams saprast.
Polikarps, Herbert W. Armstrong, un Roderick C. Meredith par Baznīcas valdību Kāda pārvaldības forma bija agri baznīca ir? Tas bija hierarhiska? Kura pārvaldības forma varētu sagaidīt, lai ir Filadelfijas atlikuma? Šie cilvēki nolemj un / vai komiteju formas, nepāra diktatūru, vai tāda paša veida, ka Filadelfijas laikmets pats bija?
Vai Early Church Mācīt Millenarianism? Bija tūkstošgades (dažreiz sauc hiliasms) māca sākumā kristieši? Kurš nosodīja. Vai Jēzus burtiski valdīs 1000 gadu uz zemes? Vai šoreiz tuvu?
Anglo - Amerika Prophecy & the Lost Tribes Israēla Vai amerikāņi, kanādieši, britu, skotu, velsiešu, austrālieši, Anglo-Dienvidu afrikāņi, un jaunzēlandieši pēcteči Jāzepa? Kur ir zaudējuši desmit-Israēla ciltis? Kas ir zaudējis Israēla ciltis? Kas notiks ar ebrejiem Izraēlā? Vai Dievs sodīt ASV, Kanāda, Lielbritānija un citas Anglo valstīm? Kāpēc varētu Dievs ļauj tos jāsoda vispirms?
Vai Anglo-Nāciju sadalīta un ir cilvēki Taken kā vergi? Vai zemju ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē jādala? Ko Bībele pravietojums mācīt? Vai ir ārpus Bībeles pravietojumi, kas atbalsta šo ideju? Kurš būs sadalīt šīs zemes? Kurš galu galā ar zemes un cilvēkiem?
Pravietojumi Barack Obama? Astoņi iemesli, kāpēc Barack Obama ir apokaliptiskā un astoņi iemesli, kāpēc Baraks Obama nav antikrists. Šis pants ietver daudzus Bībeles un bez Bībeles pravietojumus, no visas pasaules, kas, šķiet, lai apspriestu Barack Obama. Vai Nostradamus prognozēt Barack Obama, kas nodarbojas ar Antikristu? Might Barack Obama noteikts posms karaļu ziemeļos un dienvidos, kā vismaz viena šiītu pravietojums liecina? Šī ir garākā un vispilnīgāko raksts par šo lapā Baraks Obama pravietojumiem. Izlasi to un lemt par sevi, ja prezidents Obama, šķiet, ir izpildīt dažādus pareģojumus.
Barack Obama, Prophecy, un iznīcināšana ASV Daži apgalvo, ka Baraks Obama ir pravietoja "dēls Kenijas", balstoties agrīnās 20.gadsimta rakstīšanu.
Canada in Prophecy: Kāda Bībeles Prophecy, katoļu Prophecy, un citi Prognozes Ieteikt Par nākotni Kanādā? Ir pareģojumi, kas liecina iesaistīšanos ar Kanādu. Un daudzi nav pozitīvi par tās nākotni.
Kurš ir Karalis Rietumos? Kāpēc nav End-Time King of Rietumiem Bībeles Prophecy? Vai ASV karalis no Rietumiem? Ja tā, ko tas īsti nozīmē ASV un tās Anglo sabiedrotajiem.
Vai Tony Blair apokalipses? bijušais Apvienotās Karalistes premjerministrs pārvērš katolicisms neilgi pēc aiziešanas viņa birojā un ir aktīvi darbojusies Eiropas lietās. Kāda loma varētu viņš spēlē?

East vs West: Krievija, Ķīna, Indija un pretinieku Sankcijas pret Irānu un Sīriju

Otrdiena, 31. janvāris, 2012

COGwriter

Krievija, Ķīna un Indija, kas nesadarbojas sankciju ES un ASV vēlas par Irānu un Sīriju tips:

Global "lielvalsts politikā" atgriežas Mideast

Ar Peter Apps , politiskais risks korespondents

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Ar Krievija nosūtot karakuģi atturēt ārvalstu intervenci Sīrijā, un Ķīna sastādīts dziļāk Irānas konfrontāciju ar Rietumiem, "lielvalsts" politika ir strauji atgriežas uz Tuvajiem Austrumiem ... Abi ir paziņojušas par skaidru nodomu, lai novērstu jebkādu " režīma maiņa "intervence Sīrijā ; bet Krievijas izvietošanu tās vadošo gaisa pārvadātājs un eskortu uz Sīrijas ostā Tarsas šomēnes vērsa skaudru nekā parasti līniju smiltīs ... "Katru reizi, kad Rietumi savelk pavadas, Pekina klusi atsakās no atslābums," saka Thomas Barnett, bijušais stratēģis ASV Navy ...

Washington Post Jan 31, 2012-Mumbai, Indija - Indija ir pievienojies Ķīnu, sakot, tas nav apcirpt naftas importu no Irānas, neskatoties stīvs jauniem ASV un Eiropas sankcijām, kas paredzēti, lai piespiestu Teherānu par tās kodolprogrammu.
Steve ielas tirgotājs | MOSCOW (Reuters) - vecākais krievu diplomāts teica otrdiena, ka stimuls pieņemt Rietumu-Arābu projektu ANO Drošības padomes ... Krievija un Ķīna uzlika veto Eiropas-izstrādāto rezolūciju par Sīriju oktobrī.

Sīrijas opozīcija: Krievija, Irāna riskējot attiecības ar nākotnes Sīriju

Ynetnews - 31 janvāris 2012

Syrian Opposition member Fahed Al-Masri told a Lebanese radio station that the efforts Russia and Iran are making in order to save President Assad's regime will be reflected in the countries' future relations with Syria.”Russia will lose its last foothold in the Middle East and in Syria,” he said, adding that if Moscow continues to oppose the international community's stance on Syria…

So the three geographically largest powers of the East are taking stands in stark contrast to the West. The Bible ultimately indicates that an apparently Russian-led Eurasian confederation will take on the remaining power of the West (which at that time will be led by the European King of the North). And China and India seem to be prophesied to support the Russian-led confederation.

But that will be later, just prior to the return of Jesus Christ (Revelation 9:16; 16:12-16).

At this time the East is playing a dangerous game that it is likely to lose, at least in a diplomatic sense.

No matter what their economic interests are, neither Russia nor India want an Islamic power to rise up. And by defying the Western sanctions, perhaps those nations believe that dividing the Islamic world into Iran & Syria, the rest of the Arab nations, the Turkish nations, Pakistan, Afghanistan, and Indonesia that this division will prevent an Islamic world power from rising up.

If they believe that, they are in error.

An Islamic power (the King of the South of biblical prophecy), apparently led by an Arabic power, will rise up. By supporting Syria as it has been, Russia will alienate the Arab world (the Arab League has tended to back the West in regards to Syria and is not a particular fan of Iran). Syria will not continue as it is and Iran may be neutralized, at least to a degree.

What the three Eastern powers are in essence doing is telling the Arab world that it is better off cooperating with the Europeans than with Russia, China, or India. And the cooperation between the Arab and European worlds is something will temporarily be done (Daniel 11:27; Psalm 83:3-8).

China, itself, is interested in resources like oil and loves to take advantage of buying opportunities that Western sanctions, for example, can provide. Yet China needs the markets of the West more than it actually needs Iranian oil. The same is basically true for India.

Iran and Syria are really not so important to Russia, China, and India that they will back them no matter what (though there will be a future alliance with the Persians/Iranians, but this is for a time after the millennial reign of Christ and is discussed in Ezekiel 38:1-9).

So despite posturing from these three Eastern powers, the reality is that the West will gain the most influence in the Middle East from what is now happening.

Iran will not be the leader of the King of the South and whatever survives in Syria (cf. Isaiah 17:1) will apparently support the coming Arab leader of Daniel 11:40. If those in Russia, China, and India understood biblical prophecy better they would realize that their current stand perhaps should be modified in regards to Iran and Syria.

Those interested in learning more may wish to study the following articles:

Russia: Its Origins and Prophesied Future Russia in prophecy. Kur krievi nāk no? Ko par tiem, kas Ukrainā? Kas ir pareģots, Krievijai un tās sabiedrotajiem? Ko viņi darīs ar eiropiešiem, kas atbalstīja zvērs beigām?
Vai Krievija karalis Ziemeļu? Daži apgalvo, tā ir. Bet ko Bībele māca?
Indija, bībeliskās pagātni un nākotni: Jebkura Witness Bībele apspriež izcelsmi tiem Indijas mantojuma un iztirzāti daži no liecinieka viņiem (ieskaitot tos, Bangladešā, Pakistānā un Šrilankā).
Ķīna, tās Bībeles pagātne un nākotne, 1. daļa: Genesis un ķīniešu rakstzīmes Kur ķīnieši nāk no? This article provides information showing that the Chinese peoples must have known about various accounts in the Book of Genesis up until their dispersion after the Tower of Babel.
Ķīna, tās Bībeles pagātne un nākotne, 2. daļa: Sabats un Daži no Dieva liecinieku Ķīnā Kad kristietība pirmais brauc uz Ķīnu? Un tur agri pierādījumi, ka viņi ievēroja septītās dienas sabatu?
Āzijā Prophecy Kas ir Ahead Āzijā? Who are the “Kings of the East”? Kas notiks ar gandrīz visiem Ķīnas, krievi, indieši, un citiem Āzijas? China in prophecy, where? Kam ir 200,000,000 cilvēks armiju saistīta ar Armagedona?
Kurš ir Karalis Ziemeļu? Vai ir kāds? Vai Bībeles un Romas katoļu pravietojumi norāda uz to pašu līderi? Should he be followed? Kurš būs karalis Ziemeļu apsprieda Daniel 11? Vai kodolieroču uzbrukums pravietots notikt uz angļu valodā runājošo tautu no ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē? Kad par 1335 dienām, 1290 dienas, un 1260 dienas (laika, reizes, un puse laika), Daniel 12 sākt? Kad Bībele liecina, ka ekonomikas sabrukums ietekmēs ASV?
Is There A Future King of the South?
Some no longer believe there needs to be. Varētu Ēģipte, islams, Irāna, arābi, vai Etiopija iesaistīties? Varētu to King saukt Mahdi? Ko Bībele saka?
The Arab and Islamic World In the Bible, History, and Prophecy
The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Kas ir priekšā par Tuvajiem Austrumiem, un tiem, kuri seko islāmu? Kas par Imam Mahdi? Kas ir priekšā par Turcijas, Irānas, un citi ne-arābu musulmaņiem?

Europe piekrīt Tuvāk fiskālo savienību

Pirmdiena 30 janvāris, 2012

Eiropas Savienība Tower of Babel Poster

COGwriter

Eiropieši nedaudz ir jaunu līgumu par ciešāku fiskālo savienību:

20122 30. janvāris

Stephen Fidler Laurence Norman UN Matina STEVIS

Briseles Līderi 25 Eiropas Savienības valstu valdības vienojās pirmdien naktī uz ko daži jāmaksā kā vēsturisku paktu, lai pārietu uz ciešāku fiskālo savienību un paraksta par detaļām pastāvīgu sanācijas fonda euro zonā, bet Grieķijas draudošo parādu pārstrukturēšana iemeta ēnu pār sammitā. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Ar Julien Toyer un Paul Taylor

Brisele | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) - kanclere Angela Merkele nostiprinājušas savu politisko pārākumu Eiropā pirmdien, kad 25 no 27 ES valstis vienojās par Vācijas-iedvesmoja pakta stingrāku budžeta disciplīnu, tāpat kā viņi cīnījās, lai uzkurināt izaugsmi no pelniem taupības.

Tikai Lielbritānija un Čehija atteicās parakstīt fiskālo kompaktu gada martā uzliks kvazi-automātiskas sankcijas valstīm, kas pārkāpj Eiropas Savienības budžeta deficīta robežas un ietvert līdzsvarota budžeta noteikumus valsts tiesību aktos. http://www.reuters.com/ raksts / 2012/01/30 / ASV un ES-samits-idUSTRE80S0SR20120130

Šis ir vēl viens solis uz Bībeles pravietojumiem, kas saistīti ar pieaug līdz galīgā Eiropas zvērs varas izpildi.

Tie no mums, Dzīvā Dieva Baznīca jau sen mācīja, ka Apvienotā Karaliste nebūtu reālā daļa no gala varas, kas izveidosies Eiropā. Tie, Čehijā gandrīz noteikti būs daļa no šīs gala varas.

Bībele, Atklāsmes 17, ir skaidrs, ka eiropieši joprojām būs reorganizēt nākotnē:

12 "Par desmit ragu, ko tu redzēji, ir desmit ķēniņu, kas saņēmuši nekādas valstību kā vēl, bet saņems varu vienu stundu, kā karaļi kopā ar zvēru. 13 Tie ir vienisprātis, un tie dos savu spēku un varu zvēram. (Atklāsmes 17: 12-13)

Steps towards this happening are continuing as we in the Living Church of God have long taught–and there will be bumps in the road and problems (major civil unrest, or worse, may occur).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41 Tā kā redzējāt pēdu un kāju pirksti, daļēji no podnieka māla un daļēji dzelzs, valstība tiks sadalīta; tomēr spēks dzelzs ir tajā, tāpat kā jūs redzēja dzelzi sajaukts ar keramikas māla. 42 And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. 43 Kā redzējāt dzelzs sajauc ar keramikas māla, viņi maisīt ar vīriešu sēklas; bet tie nebūs jāievēro viens otram, tāpat kā dzelzs nesajauktos ar mālu. (Daniel 2:41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses, var ietvert:

Europa, the Beast, and Revelation Where did Europe get its name? Kas varētu Eiropai ir jādara ar Atklāsmes grāmata? What about “the Beast”? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kurš ir Karalis Ziemeļu? Vai ir kāds? Vai Bībeles un Romas katoļu pravietojumi norāda uz to pašu līderi? Should he be followed? Kurš būs karalis Ziemeļu apsprieda Daniel 11? Vai kodolieroču uzbrukums pravietots notikt uz angļu valodā runājošo tautu no ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē? Kad par 1335 dienām, 1290 dienas, un 1260 dienas (laika, reizes, un puse laika), Daniel 12 sākt? Kas jānotiek pirms lielā nelaime?
Varētu vācu barons Karls-Theodor zu Guttenberg kļūt karalis Ziemeļu? Vai Vācijas aizsardzības ministrs viens skatīties? Ko katoļu, bizantiešu, un Bībeles pravietojumi liecina?
Anglo - Amerika Prophecy & the Lost Tribes Israēla Vai amerikāņi, kanādieši, angļu, skotu, velsiešu, austrālieši, Anglo (ne-holandiešu) Dienvidu afrikāņiem, un jaunzēlandieši pēcteči Jāzepa? Kur ir zaudējuši desmit-Israēla ciltis? Who are the lost tribes of Israel? What will happen to Jerusalem and the Jews in Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Kāpēc varētu Dievs ļauj tos jāsoda vispirms?
Vai Anglo-Nāciju sadalīta un ir cilvēki Taken kā vergi? Vai zemju ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē jādala? Kas par Jeruzalemi? What does Bible prophecy teach? Vai ir ārpus Bībeles pravietojumi, kas atbalsta šo ideju? Kurš būs sadalīt šīs zemes? Kurš galu galā ar zemes un cilvēkiem?
Canada in Prophecy:? Kāda Bībeles Prophecy, katoļu Prophecy un citas Prognozes Ieteikt Par nākotni Kanādas Ir pareģojumi, kas liecina iesaistīšanos ar Kanādu. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West?
Kāpēc nav End-Time King of Rietumiem Bībeles Prophecy? Vai ASV karalis no Rietumiem?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses, var ietvert:

Salām un Bībeles Prophecy Kas priekšu salām? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Āzijā Prophecy Kas ir Ahead Āzijā? Who are the “Kings of the East”? Kas notiks ar gandrīz visiem Ķīnas, krievi, indieši, un citiem Āzijas? China in prophecy, where? Kam ir 200,000,000 cilvēks armiju saistīta ar Armagedona?
Anglo - Amerika Prophecy & the Lost Tribes Israēla Vai amerikāņi, kanādieši, angļu, skotu, velsiešu, austrālieši, Anglo (ne-holandiešu) Dienvidu afrikāņiem, un jaunzēlandieši pēcteči Jāzepa? Kur ir zaudējuši desmit-Israēla ciltis? Kas ir zaudējis Israēla ciltis? Kas notiks ar Jeruzalemes un jūdiem Izraēlā? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Kāpēc varētu Dievs ļauj tos jāsoda vispirms?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Tāpēc jāapsver, vai tiem, kuri māca tādas lietas, iespējams, var dzīvot vienaldzīgi, un nesajauc ar nelikumīgu dzimumakta, vai lielākā daļa zaimošana no visiem, ēst cilvēka miesu, jo īpaši, ja mums ir aizliegts tik daudz, lai liecinieks izrādes gladiators, citādi mēs kļūstam līdzdalībnieki un abettors par slepkavību. Bet arī mēs varam redzēt citas brilles, citādi mūsu acis un ausis ir aptraipīti, piedaloties izteikumos tur dziedājis. (Teofils no Antiohijas. Lai Autolycus, grāmatu III, XV nodaļā. Tulkots Marcus Dods, AM fragments no Ante-Nipēc tēvu, Volume 2 ko izdevis Aleksandra Roberts & James Donaldson. Amerikāņu izdevums, 1885. Online Edition)

Tātad, patiesie kristieši neticēja, ka viņi bija skatīties vardarbīgos sporta tik populāras otrajā gadsimtā.

Tatian, Radīdami Christian apoloģēts, uzrakstīja ap 170 AD:

Un šie liecinieki ieņemt savas vietas, un bokseri tiekas vienā kaujā, bez iemesla kāda, nedz kāds ienāca arēnā succor. Vai tādas izstādes, jo tie krist atpakaļ uz jūsu kredītu? Viņš, kas ir galvenais jūsu vidū vāc leģions asinīm aptraipīts slepkavām, iesaistot saglabāt tās; un šie ruffians tiek sūtīta ar viņu, un jums apkopot pie briļļu būt tiesneši, daļēji no ļaunuma par tiesnesi, un daļēji no ka vīriešiem, kuri iesaistās šajā kaujā. Un tas, kas neizmanto nežēlīgā izstādi tiek apbēdināts, jo viņš nebija lemts būt skatītājs no ļaunajiem un bezdievīgo un pretīgs darbiem (Tatian. Tulkoja je Ryland. Tatian uzruna grieķiem, XXIII nodaļas. Fragments no Ante-Nipēc tēvu, Volume 2 Pievienoja Aleksandra Roberts & James Donaldson. amerikāņu izdevums, 1885. Online izdevums Copyright © 2004 K. Knight).

Athenagoras, Radīdami Christian apoloģēts, uzrakstīja ap 170 AD:

Kāds cilvēks saprāts, tāpēc, būs apgalvot, bet tāda ir mūsu raksturs, ka mēs esam slepkavas? ...

Kam nav jārēķinās starp lietām lielu interesi konkursi gladiatoriem un meža zvēriem, jo ​​īpaši tiem, kas ir doti ar jums? Bet mēs, uzskatot, ka, lai redzētu cilvēks jāmirst ir daudz tāds pats kā nogalinot viņu, ir abjured šādas brilles (Athenagoras. Iebildi par kristiešiem, XXXV nodaļā. Tulkojusi BP Pratten. Excerpted no Ante-Nipēc tēvu, Volume 2 . Pievienoja Aleksandra Roberts & James Donaldson. amerikāņu izdevums, 1885. Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Pat šodien, daudzi kristieši saprast, ka, skatoties brutāli notikumi nodomiem nodarot fizisku kaitējumu, piemēram, reālo boksa, ir nevietā.

Ievērojiet, ka tas ir arī stāvoklis trešā gadsimta katoļu teologs un bīskaps Hippolytus kurš arī piebilst dažādas profesijas, lai tiem, kas noraidīt vienu no tā Kristus sekotāju:

16: 6 kaujas ratu, tāpat, vai tas, kurš piedalās spēlēs, vai tas, kurš iet uz spēlēm, viņš zaudē vai arī viņš noraida 7. Ja kāds ir gladiators, vai tas, kurš māca tiem vidū gladiators cik. cīnīties, vai mednieks, kas ir savvaļas zvēru rāda arēnā, vai valsts amatpersona, kas ir saistīta ar gladiatoru rāda, vai nu viņš beidz, vai arī viņš tiek noraidīts. 8 Ja kāds ir priesteris elku, vai pavadonis elku, viņš zaudē vai arī viņš tiek noraidīts. 9 militāro cilvēks iestādē nedrīkst izpildīt vīriešiem. Ja viņš ir pasūtīts, viņš nedrīkst to veikt. Tāpat ir viņš jāņem militāro zvērestu. Ja viņš atsakās, viņam ir 10 noraida. Ja kāds ir militāra gubernators, vai valdnieks pilsētas, kas nēsā purpura, viņš zaudē vai arī viņš tiek noraidīts. 11 The iesācējs vai uzticīgs, kas vēlas kļūt par karavīru ir jānoraida, jo viņš ir nicināja Dievu. (Hippolytus. Apustuliskā Tradīcija Hippolytus Romā. No darba Bernard botte (La Tradition Apostolique. Avoti Chretiennes, 11 bis. Parīzē, Editions du Cerf, 1984) un Gregorijs Dix (The traktāts par Apustulisko tradīciju St. Hippolytus Romas bīskaps un moceklis Londonā. Alban Preses, 1992. gadā), kā tulkots Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html skatīts 08/06/09)

Tātad, tie, kas apliecināja Kristu otrajā un trešajā gadsimtā vispār nejuta, ka skatīšanās vai piedaloties vardarbīgu sporta lietderīgi.

Vairāk Pēdējā laikā, vēlu Herbert W. Armstrong rakstīja:

Naidīgums pret otru ir grēks ... boksa pie Ambassador koledžā noteikti ir aizliegta. Dievs neradīja cilvēka smadzenes un galvu, kas pummeled un pieklauvēju bezjēdzīga ar antagonists.

Visur, kur spēle sporta ietver antagonistiem-in naidīga attieksme, lai kaitētu citu un / vai "saņemt" no otra, lai iegūtu labāko no otra, tad kaitīgs, sātaniska un ļauno attieksme ir iekļuvusi, un sports ir ļaunums, nav labi ...

Futbols (amerikāņu futbols) ir vardarbīga ķermeņa kontakta sporta veids. Tā ir bieži spēlēja ar attieksmi naidīguma un ir bīstama, un ir pilns ar fiziskas traumas. (Plain patiesība, 1984. gada jūlijā un augustā)

"Mīlestība nav nekādu kaitējumu uz kaimiņam" (Romiešiem 13: 9), bet ko darīt vardarbīgi sporta, piemēram, amerikāņu futbola un boksa darīt? Vai tie, kas piedalās kaimiņus par kristiešiem? Ja cilvēki jāmudina piedalīties vardarbīgas darbības, kas ir izrādījušies nodarīt kaitējumu?

Tas ir kaut kas, kristieši, un citi, ir jādomā par.

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses, var ietvert:

Ir Amerikāņu futbols ļauns? Vai vispopulārākais skatītāju sporta veids ASV kaut ka kristiešiem vajadzētu skatīties? Ko Bībele un agrīnās rakstiem parādīt? Šī ir pirmā reize, kad man ir paziņojusi šo rakstu par šo jauno lapu un tas ietver ne tikai savu viedokli, bet daudzi citātus, ka kristieši, kā arī cilvēki, kuri apgalvo, ka ir, ir jādomā par. Vai jūs tiešām vēlaties zināt atbildi uz jautājumu nosaukums lūdz atbildi? Ja nē, tad kāpēc ne?
Karadienesta un Dieva Baznīcas:? Vai Real kristieši Piedalīties miesīgs Warfare Šeit ir kārtējie un vēsturisku perspektīvu uz jautājumu, kas liecina par pārliecību par patieso baznīcā militāro līdzdalību. Vai karš pareizi, kristiešiem?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Jā.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Jā.

Lai gan man ir raksti ar daudziem svētajiem rakstiem par šo tēmu (skatīt, piemēram, Universal Piedāvājums Salvation: Ir simtiem Verses Bībelē Atbalsts doktrīna True Apocatastasis ), pieņemsim sākt ar otrā gadsimta interpretāciju Jesajas ar Ireneja uz parādīt, ko, šķiet, ir kopējas zināšanas dienās ne pārāk ilgi pēc tam, kad mirusi pēdējā no sākotnējiem apustuļiem:

Tagad, ka solījumi netika paziņots praviešiem un tēvi vien, bet Baznīcām vienoti ar šiem no tautām, kuru arī Gars termini "uz salas" (gan tāpēc, ka tie ir reģistrēti vidū turbulences, cieš , pastāv vētra zaimiem kā ostas drošības tiem briesmās, un ir patvērums tiem, kas mīl augstumu [Debesu], un jācenšas izvairīties Bythus, tas ir, dziļums kļūdas), Jeremija tādējādi deklarē: " Dzirdēt Kunga vārdu, tad jūs tautas, un paziņo, ka tā uz salām no tālienes; saka jūs, ka Tas Kungs būs izbārstīt Izraēlu, Viņš pulcēsies viņu, un saglabātu viņu, jo viens barošanas savu ganāmpulku aitu ...

Un atkal viņš saka to pašu: "Lūk, es Jeruzaleme priecājās, un mana tauta [prieks]; balsī raudāja, ir ne vairāk uzklausīti viņu, ne arī balss raudāja. Arī tur nedrīkst būt kāds nenobriedis [vienu], ne vecs vīrietis, kurš nepilda savu laiku: par jaunatnes jābūt simts gadiem; un grēcinieks mirt simts gadus vecs, tomēr ir nolādēts. Un tās būvēt mājas, un apdzīvo tos paši; un augu vīna dārzus, un ēst augļus no tiem paši, un dzert vīnu. Un tie nedrīkst būvēt, un citi apdzīvo; netiekas viņi sagatavo vīna dārzu, un citi ēd. Jo, kā dienās no dzīvības koka, ir laiki, kad cilvēkiem tevi; par saviem roku darbiem ir izturēt "(Irenejs. Adversus haereses, Book V, 34. nodaļa, Verses 2-3,4. Excerpted no Ante-Nipēc tēvu, Volume 1 rediģējis Aleksandra Roberts & James Donaldson. amerikāņu Edition, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Citi, piemēram, Origens Aleksandrijas, arī rakstīja, ka Dievam bija plāns piedāvāt pestīšanu visiem.

Daudzas katoļu un protestantu zinātnieki uzskatīja, ka Origens bija viens no lielākajiem un agrīnās teoloģijas rakstnieku (viņš dzīvoja no aptuveni 185-232 AD). Pāvests Benedikts XVI ir publiski slavēja Origenu.

Atzīmēja protestantu vēsturnieks KS Latourette rakstīja, ka Origens "bija, patiešām, ir viens no lielākajiem kristiešu prātos." Un, kamēr es nevaru piekrist, ka tas ir interesanti atzīmēt, ka Latourette novērots:

Origens mācīja, ka galu galā visi alkoholiskie dzērieni, kuri ir atkrituši no Dieva, tiks atjaunota pilnā harmonijā ar Viņu. Tas var nākt par tikai ar viņu sadarbību, viņi ir brīvi pieņemt vai noraidīt izpirkšanu darījis Kristū. Pirms pilnīgas atjaunošanas viņi cietīs sodu, bet sods ir paredzēts audzinoši, attīrīt tās no nepilnībām, ko ceļ sava grēka. Pēc šī vecuma beigām un tās pasaules otru vecums nāks, tad Origens ticēja, kurā ir jauna piedzimis turpinās augt un unrepentant tiks dota vēl iespēja grēku nožēlas (Latourette KS kristietības vēsturē, Volume 1, Pirmsākumi līdz 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975. gads, p.151).

Origens bija tuvu, jo ne visi būs nožēlot, jo tur būs arī tiem, kas izvirzīti, lai "mūžīgu nicinājumu" (Daniel 12: 2, KJV), kas nozīmē, ka tie, kas nav pareizi, nožēlot nesaņems pestīšanu-bet mēs ar Living Dieva Baznīca uzskata tos par neliela daļa. Bet Origens bija pareizs, ka tas notiks tikai tad, sadarbojoties ar tiem, kas pašreiz nesaglabātu.

Lūk, daži citāti tieši no Origena:

... Labs Tēvs nav pilnībā pametis tiem, kuri ir atkrituši no Viņa (Origens. Komentārs par Jāņa Evaņģēlija (Book I). Fragments no Ante-Nipēc tēvu, Volume 9. Pievienoja Allan Menzies, DD American Edition 1896 un 1897. Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Ir jāpatur prātā, ka dažas būtnes, kas krita prom no šī viena sākuma no kuriem mēs esam runājuši, ir noslīdējis uz šādu dziļumu necienību un viltības, lai tiktu uzskatīts pavisam necienīgs šīs apmācības un instruktāžu, ar kuru cilvēce, bet miesā, ir apmācīts un instruēts ar palīdzību debesu pilnvaras; un turpināt, gluži pretēji, tādā stāvoklī naids un opozīcija pret tiem, kas saņem šo instrukciju un mācīšanu. Un līdz ar to, ka visa šī mirstīgās dzīve ir pilna ar cīņas un izmēģinājumu, ko izraisa opozīciju un naids, kuri krita no labākā stāvoklī bez vispār skatoties atpakaļ, un, kas ir sauc par velnu un savus eņģeļus, un citi rīkojumi ļaunuma, kas apustulis klasificēti starp konfliktējošo pilnvaras. Bet vai kāds no šiem rīkojumiem, kas darbojas saskaņā ar valdības velna, un jāseko viņa ļaunajiem komandas, būs nākamajā pasaulē jāpārvērš taisnību, jo to, kam fakultāti brīvības gribas, vai noturīgas un nelabojams ļaunums var tikt mainīta ar varas ieraduma dabā, ir rezultāts, kas jūs, lasītājs, var apstiprināt, ja ne tās rada pasauli, kas ir redzams un laika, ne arī tos, kas ir neredzēts un ir mūžīgas, ka daļa ir pilnīgi atšķiras no galīgais vienotība un fitnesa lietas (Origens. De Principiis, Book I, 6. nodaļa, dzejolis 3).

... Un tātad, caur daudzām un neskaitīts rīkojumu progresīvo būtnēm, kas tiek saskaņoti ar Dievu no valsts ienaidnieki, pēdējais ienaidnieks ir beidzot sasniegts, kurš tiek saukts nāvi, tā ka viņš arī var tikt iznīcināti, un tas vairs nav ienaidnieks. Ja, tāpēc visi racionālie dvēseles dara ir atjaunotas nosacījumu šāda veida, tad raksturu no šīs iestādes mūsējie būs jāiziet pārvērsties par godu garīgo ķermeni. Jo, kā mēs to redzam nebūt gadījums ar racionālu dabu, ka dažas no tām ir dzīvojuši tādā stāvoklī degradācijas dēļ saviem grēkiem, bet citi ir aicināti stāvoklī laimes sakarā ar viņu nopelniem; bet kā mēs redzam tās pašas dvēseles, kas bija agrāk bijuši grēcīgi, atbalstītajiem, pēc to konvertēšanas un izlīgumu ar Dievu, uz valsts laimes (Origens. De Principiis, Book III, 6. nodaļa, dzejolis 6).

Kamēr mēs LCG nebūtu vārdu tas gluži tādā veidā, šos citātus neparāda, ka doma, ka Dievam ir plāns, kas dos nenožēlo iespēju pēc tam klāt vecums nav jauns jēdziens.

Patiesībā, doktrīna šķīstītavas izstrādājusi vidū latīņu katoļu, kad viņi sāka nosodīt dažu Origena idejas sestajā gadsimtā. Kad tas notika mācības, kas saistītas ar piedāvājumu pestīšanas visiem (pazīstams kā apocatastasis) tika arī nedaudz nosodīja. Tomēr tas atstāja plaisu romiešu teoloģijā un ideja šķīstītavas tad jāattīsta.

Grieķu katoļi (tagad pazīstama kā Austrumu pareizticīgo), tomēr nekad nebija pieņemt latīņu ideju par šķīstītavu, un vēl līdz šai dienai ir daudzi, kas uzskata, ka Dievs ir kaut kāda plāna veidu piedāvāt pestīšanu tiem, kas nav apzināti noraidīt pestīšanu.

Katoļu enciklopēdija pati atzīst, ka agrīnie kristieši nemācīja tās pašreizējo koncepciju, šķīstītavā doktrīnas:

Daži stress arī ir likts uz iebildumu, ka senie kristieši nebija skaidrs priekšstats par šķīstītavu, un ka viņi domāja, ka dvēseles izbrauca palika nenoteiktību pestīšanas līdz pēdējai dienai ... Ir vairākas vietas Jaunajā Derībā, kas norāda uz process attīrīšanas pēc nāves. Tādējādi, Jēzus Kristus paziņo (Mateja 00:32): "Un ja kāds sacīs vārdu pret Cilvēka Dēlu, tas tiks piedots, bet kas runās pret Svēto Garu, tam netiks piedots ne šī pasaule, ne nākamajā pasaulē "... (Hanna, Šķīstītava. katoļu enciklopēdija).

Nē, otrajā gadsimtā, tika uzskatīts, ka Dieva plāns ļaus visu, ko piedāvā pestīšanu, vai nu šajā vecuma vai vecumā nākt, ja viņi nav paveikusi "nepiedodams grēks" (Mateja 12:32; Marka 10:30 ; Lūkas 18:30; Acts 3: 17-21; Efeziešiem 1:21, Ebrejiem 6: 4-6; sal Matthew 10:15; 11: 22-24; Marka 6:11; Lūkas 10: 12-14) .). Un Jaunā Derība ir ļoti skaidrs, ka:

"Ikviena miesa redzēs Dieva pestīšanu" (Lūkas 3: 6).

Trīspadsmitajā gadsimtā, slavens katoļu teologs Akvīnas Toms rakstīja šādi:

Nekas nav skaidri norādīts Rakstos par situāciju Šķīstītava, arī nav iespējams piedāvāt pārliecinošus argumentus par šo jautājumu ...

Daži saka, ka tomēr saskaņā ar vispārējām tiesībām vieta Šķīstītava ir vieta, kur cilvēks grēki. Tas nešķiet ticama, jo cilvēks var sodīt, tajā pašā laikā grēkos dažādās vietās. Bet citi saka, ka saskaņā ar kopējo likumu tie tiek sodīti virs mums, jo viņi ir starp mums un Dievu, attiecībā uz savu valsti. Bet tas ir nekādā gadījumā, jo tie nav sodīti par to, ka virs mums, bet par to, kas ir zemākais viņiem, proti, sin (Toms T. Summa Theologica Sv Akvīnas Toms, II papildinājumā, 1. pantā Otrais un Pārskatīts izdevums, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, cenzors. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL un F. Leo Moore , OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Pirms provincialis Angliæ).

Iepriekš minētā informācija norāda, ka pat uz viduslaikiem, ideja šķīstītavas bija skaidrs, pat starp līderiem Baznīcas Romas.

Šķīstītava būtībā bija pieņemts pēc tam, kad dažas mācības, kas saistītas ar Origens tika nosodīta 6. gadsimtā:

No brīža, tomēr, ka anti-Origenism virsroku, doktrīna apokatastasis noteikti bija pamesta. St. Augustine protestus straujāk nekā jebkurš cits rakstnieks pret kļūdu, tā ir pretrunā ar doktrīnu par nepieciešamību žēlastības ... (Batiffel, Apocatastassis. Katoļu enciklopēdija).

Vēsture liecina, ka pēc tam, kad apocatastasis tika nosodīts vidus 6. gadsimtā, kaut ko, kas līdzinās mūsdienu koncepcijas šķīstītavas tika izteikts ar Romas bīskaps Pāvesta Gregorija I ap 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Vai Early Church Mācīt šķīstītavu? Vai ir vieta, ko sauc šķīstītava? Vai Dievs ir plāns, lai palīdzētu tiem, kas nav kļuvis svētajiem šajā dzīvē?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? Kāda ir patiesība par mirušiem bērniem?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Will all good things be restored? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
Ja Baznīca vēl mēģināt novietot savas galvenā prioritāte proklamēšanas Evaņģēliju vai Vai Herbert W. Armstrong mainīt, ka prioritāte darbā? Daži saka Baznīca būtu pārtiek galvenokārt pulku tagad, jo tas ir tas, ko Herbert W. Armstrong ziņots teica. Is that what he said? Vai tas ir tas, ko Bībele saka? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Aizņem Oakland Izrādās Vardarbīgas, Par 300 Arestēts

Svētdiena 29 janvāris, 2012

COGwriter

Aptuveni 300 protestētājiem "Aizņem Oakland tika arestēti:

29. janvāris 2012

(AP) OAKLAND, Calif -. Desmitiem policijas saglabāja vēlu vakarā aizsargs ap Rātsnama pēc daylong protestiem, kas izraisīja 300 aresti. Aizņem Oakland demonstrantu ielauzās vēsturiskā ēkā un sadedzināja ASV karogu, kā amatpersonas agrāk kurināti asaru gāzi, lai izklīdinātu cilvēku throwing akmeņiem un nojaukt žogu pie konferenču centra ...

Pagaidu policijas priekšnieks Hovards Jordan teica aptuveni 300 aresti tika veikti.

"Šie demonstranti pauda nodomu bija provocēt virsniekus un iesaistīties nelikumīgā darbībā, un tas ir tieši tas, kas ir noticis šodien," Santana teica ...

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 Un ko es jums saku, es saku visiem: Skaties! (Marka 13: 36-37)

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses, var ietvert:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? Kas ir Kunga diena?
Fiziskā sagatavošana Raksti par kristiešiem . Mēs visi zinām, Bībeles pravietojumus badu. Mums vajadzētu kaut ko darīt?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Par Dieva Valstības evaņģēlijs bija uzsvars Jēzus un Agrīnās Baznīcas Vai jūs zinājāt, ka? Do you even know what the gospel of the kingdom is all about? Patiesa reliģija pamatā jābūt patiesajam evaņģēlijam.
Vai Early Church Mācīt Millenarianism? Bija tūkstošgades (dažreiz sauc hiliasms) māca sākumā kristieši? Kurš nosodīja. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Vai šoreiz tuvu?
Vai Dievs Ir 6000 gadu plānu? Ko gads Vai 6000 gadus End? Bija 6000 gadā atvēlētais laiks cilvēkam, lai izslēgtu seko burtiskā tūkstoš gadu valdīšanas Kristus uz Zemes māca agrīnās kristietības? Kādas gads var seši tūkstoši gadu no cilvēku varas beigām? Kad būs Jēzus atgriezīsies? 2018 vai 2019?
Anglo - Amerika Prophecy & the Lost Tribes Israēla Vai amerikāņi, kanādieši, britu, skotu, velsiešu, austrālieši, Anglo-Dienvidu afrikāņi, un jaunzēlandieši pēcteči Jāzepa? Kur ir zaudējuši desmit-Israēla ciltis? Kas ir zaudējis Israēla ciltis? Kas notiks ar ebrejiem Izraēlā? Vai Dievs sodīt ASV, Kanāda, Lielbritānija un citas Anglo valstīm? Kāpēc varētu Dievs ļauj tos jāsoda vispirms?
Vai Anglo-Nāciju sadalīta un ir cilvēki Taken kā vergi? Vai zemju ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē jādala? Ko Bībele pravietojums mācīt? Vai ir ārpus Bībeles pravietojumi, kas atbalsta šo ideju? Kurš būs sadalīt šīs zemes? Kurš galu galā ar zemes un cilvēkiem?
Pravietojumi Barack Obama? Astoņi iemesli, kāpēc Barack Obama ir apokaliptiskā un astoņi iemesli, kāpēc Baraks Obama nav antikrists. Šis pants ietver daudzus Bībeles un bez Bībeles pravietojumus, no visas pasaules, kas, šķiet, lai apspriestu Barack Obama. Vai Nostradamus prognozēt Barack Obama, kas nodarbojas ar Antikristu? Might Barack Obama set the stage for the kings of the North and South as at least one Shiite prophecy suggests? Šī ir garākā un vispilnīgāko raksts par šo lapā Baraks Obama pravietojumiem. Izlasi to un lemt par sevi, ja prezidents Obama, šķiet, ir izpildīt dažādus pareģojumus.
Barack Obama, Prophecy, un iznīcināšana ASV Daži apgalvo, ka Baraks Obama ir pravietoja "dēls Kenijas", balstoties agrīnās 20.gadsimta rakstīšanu.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Kurš ir Karalis Rietumos? Kāpēc nav End-Time King of Rietumiem Bībeles Prophecy? Is the United States the King of the West? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Vai Tony Blair apokalipses? bijušais Apvienotās Karalistes premjerministrs pārvērš katolicisms neilgi pēc aiziešanas viņa birojā un ir aktīvi darbojusies Eiropas lietās. What role might he play?

Sīrija Getting Vairāk Desperate un Violent

Svētdiena 29 janvāris, 2012

Sīrijas prezidents Bashar al-Assad (Avots: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Šodienas ziņa ir šāda:

Fox News - 29. janvāris 2012
BEIRUT - Sīrijas militārā sāka ofensīvu, lai atgūtu kontroli pār priekšpilsētas uz austrumu malas Damaskas svētdien vētras rajonus un ir pretrunā ar grupām karaspēka pārbēdzējiem jo sīva cīņa, kas nosūtīti iedzīvotāji bēg ...

Desmit mēnešu sacelšanās pret Asada, kas aizsākās ar lielā mērā miermīlīgās demonstrācijās, ir aizvien vairāk militarizēta nesen, vairāk neapmierināti protestētāji un armijas dezertieri ņemt rokās ieročus pret režīmu.

Uzbrukums priekšpilsētu šķita zīme pieaugošo klātbūtni disidentu karavīru tuvāk uz Damasku, un šis režīms ir pieaug bažas par situāciju.

Egyptian Gazette - 29. janvāris 2012

ISTANBUL - Persijas līča arābu valstis un Turcija, kas ir vadījis reģionālo nosodījumu Sīrijas režīma tās nāvīga represijām, mudināja Damasku sestdienu pieņemt Arābu līgas plānu, lai apturētu asinsizliešanu "bez kavēšanās".

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses, var ietvert:

Arābu Pasaule Bībelē, Vēstures un Prophecy Bībele apspriež izcelsmi arābu pasaulē un diskutē par Tuvajiem Austrumiem pravietojums. Kas ir priekšā par Tuvajiem Austrumiem, un tiem, kuri seko islāmu? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Is There A Future King of the South? Some no longer believe there needs to be. Varētu Ēģipte, islams, Irāna, arābi, vai Etiopija iesaistīties? Is he the Imam Mahdi? Ko Bībele saka?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Daži izstrādājumi saistīto intereses, var būt šādi:

Var lielas bēdas Begin 2012., 2013. vai 2014. gadu? Vai liela nelaime sākas šodien? Kas notiek, pirms ir "sākumā bēdas"? What happens in the Great Tribulation and the Day of the Lord? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? Kas ir Kunga diena?
Ceturtā Jātnieks no Apokalipses Kas ir bāli zirgs nāves un mēris? What will it bring and when?
Beigas Maiju kalendārs 2012-varētu 2012 kaut ko nozīmē? Vai ir Maiju kalendāra prognozes izmaiņām 2012. gadā? Izmaiņas bija gadsimtus atpakaļ prognozēja Hopi Native amerikāņiem. Vai Maiju / Hindu / Hopi / budistu / New Age / Nostradamus pravietojumi ir jebkura vērtība šeit? Kāpēc varētu Sātans ir iedvesmojuši šo datumu? Vai Drēzdenes kodekss parādīt iznīcināšanu zemes plūdi? Var liela nelaime sākas pirms 2012. gada? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. Šī grāmata dokumentus un skaidro simtiem pravietojumiem. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Tie, kas iegādāties grāmatu pie www.thesecretsect.com mājaslapā saņem ilgstošu bonusa ziņojums, kas dokumentē pasaules notikumiem, kas saskaņoti ar grāmatu.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la skolā sekrētus 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (vācu izdevums) 2012 Buch von Dr. Thiel in Deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (vācu iekurt Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que FOI publicado Pela Primeira Vez, pelo menos 20 Já começaram acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que FOI publicado Pela Primeira Vez, pelo menos 20 Já começaram acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Tāpēc iztīrīt veco raugu, lai jūs būtu jauna mīkla, jo jūs patiešām ir neraudzēta. Jo arī Kristus, mūsu Pashā, tika upurēts par mums. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

Dienās neraudzēta maizes Pāvila, nokāpjam no Galatijas, ieradās Āzijā, ņemot vērā atpūtu starp ticīgajiem Smyrna būt liels atspirdzinājums Kristū Jēzū pēc viņa smagas nomocīties, un kas vēlas tam atkāpties uz Jeruzalemi. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. Šie ir tie, no kuriem viņš nerunājot rakstot Timotejam, sakot, No neviltotā ticībā, kas ir tevī, kas dzīvoja pirmais tavai vecmāmuļai Lois un tavai mātei Eunikai, no kuras mēs redzam, ka Strataeas bija brālis Timoteju. Paul tad, ievadot savu māju un pulcēšanos uzticīgs tur, runā viņiem par Pashā un Vasarsvētkus, atgādinot par Jaunās Derības par maizes upura un kausu; cik tie vajadzētu visvairāk protams, lai svinētu to ar neraudzētās maizes dienas laikā, bet turēsies jauno noslēpumu Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses, var ietvert:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Is this true? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. Šis raksts sniedz dažus Bībeles citātus atbildēt uz šo svarīgo jautājumu.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
The Ten Commandments Reflect Love, Breaking them is Evil Some feel that the ten commandments are a burden. Vai tas, ko Jēzus, Pāvils, Pēteris, Jēkabs un Jānis mācīja?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Vēsture agrīnās kristietības Vai jūs apzināties, ka tas, ko lielākā daļa cilvēku uzskata, nav tas, ko patiešām noticis ar patiesu kristīgās baznīcas? Vai jūs zināt, kur sākumā baznīca bija pamatots? Vai jūs zināt, kādi bija doktrīnas agrīnajā baznīcā? Vai jūsu ticība patiešām balstās uz patiesību vai kompromisu?