Arhīvs janvāris 2012

Ja Christian Vote?

Otrdiena, 31. janvāris, 2012

COGwriter

Četri vīrieši Republikāņu partijas joprojām nedaudz stāv to centienos atņemt mandātu ASV prezidents Obama un saņemt savu darbu.

Ir divi katoļi , viens Mormona , un viens baptistu kandidēju uz republikāņu nomināciju, lai palaistu pret diezgan neticīgs demokrātu Obamu (kurš arī apgalvo kristīgo ticību).

Ja reālie kristieši balsot?

Ja demokrātija bija jāsoda Bībelē kristiešiem, lielākā daļa, protams, tas būtu sodīts Jaunajā Derībā. Grieķu un romiešu demokrātijas prakse bija plaši pazīstama, tad. Demokrātija nav amerikāņu izgudrojums (nedz republikas pārvaldes forma).

Jaunajā Derībā mēs lasām par Jēzus iecelšanas apustuļiem. Pāvils raksta, ka Dievs pirmais ieceļ apustuļus, otrkārt pravieši utt lai pamācošas savā perfekcijā Kristus miesu (Efeziešiem 4: 11,12).

Kad Jūda vajadzēja aizstāt (pēc viņa nodevība Jēzus un viņa pašnāvības), apustuļi nebija vēlēšanās, viņi sekoja Bībeles piemēru meklējot Dieva gribu:

Tu, Kungs, kurš zina sirdis visiem, šovu, kas no šiem diviem esat izvēlējies ... Un tie izdzina viņu partijām. (Apustuļu 1: 24,26).

Ievērojiet apustuļi nav nolēmusi, ka tie bija kvalificēti ieskatīties cilvēka sirdi.

Daži ir rakstīts, ka dažāda veida demokrātijas tagad pieņemami, jo viņi uzskata, ka dažas Svētie Raksti, kas Apustuļu nozīmēt to. Primārās panti šķiet, ir stāsts par Apustuļu 15. Apustuļu 15 daudzi apustuļi un vecākie sapulcējās, lai apspriestu apgraizīšanu un neebreju ticīgos. Pulks konsultantu tika izmantots, lai apspriestu šo jautājumu. Daži uzskata, ka, izmantojot padomu liecina par demokrātiju. Tomēr fakts, ka tika izmantota daudzi konsultantu nemaina Dieva pārvaldes formu. Vecajā Derībā mēs lasām, ka ne tikai Dievs ir vienmēr mudinājusi šo praksi (Zālamana 11:14), mēs arī lasām, ka Dievs pats nodarbojas ar to (II Chron 18; 18-21); Tādējādi fakts, ka daži no Baznīcas vadības ievērota šī prakse tikai parāda, ka Dieva nevalstiskās praksi no Vecās Derības netiktu turpināta.

Tas ir interesanti atzīmēt, kaut kas cits minēto Apustuļu,

"Un tagad es jums saku, turēt prom no šiem cilvēkiem un atstājiet tos; Jo, ja šis plāns vai šis darbs ir vīriešu, tas nāks neko; bet, ja tas ir no Dieva, jūs nevarat gāzt to, citādi jūs pat atrast, lai cīnītos pret Dievu "(Ap.d. 5: 38-39)

T šļūtene, kas balso pasaulīgās vēlēšanās acīmredzot uzskata, ka viņi zina aspektus Dieva plāna, ka nav cilvēku, kā viņi varēja zināt. Tomēr, apskatīt to, ko Dievs teica Samuel, viens skaidri sauc un Dieva iecelta, kad Samuel domāja, ka viņš zināja, kas būtu nākamais ķēniņš pār Izraēlu,

Tātad tas bija, kad viņi ieradās, ka viņš paskatījās Ēliāba un teica: "Protams Kunga svaidīto ir Viņa priekšā." Bet Kungs sacīja Samuēlam: "Neskaties uz viņa izskatu vai augstums viņa auguma, jo I ir viņu atteicās. Par Kungs neredz, jo cilvēks redz; cilvēkam skatās uz ārējo izskatu, bet Kungs skatās uz sirdi "(1 Sam 16: 6-7).

Tas ir interesanti saprast, ka daudzi, kas uzskata, ka Jaunā Derība sankcijas demokrātija arī uzskatu, ka Dieva nākotne nolēmumu valdību (jo Dieva valstībā), nebūs demokrātija.

Jēzus teica apustuļiem, ka viņi būtu valdnieki pār divpadsmit Israēla ciltīm viņa valstībā (Lūkas 22:30). Jēzus izvēlējās mācekļus, viņi nesaņēma savas pozīcijas no jebkura veida demokrātijas (Jāņa 15:16; 6:70). Dievs, nevis cilvēks, izvēlējās Dāvidu par ķēniņu pār Izraēlu sākotnēji (Ap.d. 13:22), un ir arī izvēlējusies viņu par ķēniņu pār visu Israēla pasaulē priekšu (Jer 30: 9).

Starp citu, Jēzus teica, ka Dievs Tēvs ir rezervējusi kurš būs noteiktus amatus autoritātes Dieva (Mat 20:23). Ar valstību atlīdzība būs Jēzus dot (Atkl 22:12); tie nebūs, lai cilvēki, lai par sevi.

Demokrātija nebūs Dieva pārvaldes forma Viņa valstībā.

Kāpēc?

Viena no daudzajām problēmām balsošanas ir tas, ka neviens cilvēks domā, kā Dievs dara.

"Jo Manas domas nav jūsu domas, arī jūsu ceļi Mani ceļi", saka Tas Kungs (Vai 55: 8).

Kad Jēzus bija uz Zemes, viņš pasludināja evaņģēliju par Dieva un stāstīja cilvēkiem nožēlot (Marka 1: 14-15). Jēzus atteicās piedalīties pat viselementārāko valdības lēmumus, kamēr viņš bija uz zemes (Lūkas 12: 13-14).

Kaut arī Jēzus mācīja, ka mums būtu jāmaksā nodokļi (Mateja 22: 17-21), Viņš arī mācīja, ka Viņa valstība nav no šīs pasaules (Jāņa 18:36). Jēzus mācīja saviem mācekļiem, lai dotos uz pasauli un sludiniet evaņģēliju ikvienam (Mat 28: 19,20). Jēzus teica, ka Viņa mācekļi bija jābūt pasaulē, bet ne par to (Jāņa 17:16).

Apustulis Pēteris skaidri saprata. Viņš rakstīja, ka ir daļa no Dieva tautas, kas vienu daļu no svētā nācijas (I Pet 2: 9). Apustulis Pāvils rakstīja, ka šīs pasaules bija ļauns (Gal 1: 4). Bībele brīdina par sekām, kas ir daļa no pasaules sistēmu un tās valdību, un stāsta mums nāk no tā, un par atsevišķu (Atkl 18: 2-5).

Paskaties, ko Bībele māca notiks pēdējās dienās, un to, ko kristieši ir darīt par to,

Bet tas jums jāzina, ka pēdējās dienās grūtajos laikos nāks: Vīriešiem būs cienītāji sevi, mantkārīgi, boasters, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgs, pārdabisks, unloving, unforgiving, zaimotāji, bez paškontroles , brutāla, despisers labas, nodevējiem, ietiepīgs, augstprātīgi, mīļotājiem baudu nevis mīļotājiem Dieva, kuru dievbijības forma, bet spēku noliegdami. Un no šādiem cilvēkiem savukārt prom! (2 Tim 3: 1-5).

Ņemiet vērā, ka Dieva vārds nerosina balsošanu kā risinājumu.

Pāvils teica, ka kristieši ir jābūt vēstnieki Kristus (II Kor 05:20). Vēstnieki bieži vien dzīvo svešzemju tautām, no kuriem daži ir nepārprotami naidīgi savu pārliecību. Vēstnieki, lai gan viņi dzīvo citās sabiedrībās, neietver sevi politikā sabiedrībā, ka viņi dzīvo. Ir pienācis laiks, lai Dieva ļaudis pārņemt valdību šajā pasaulē, bet tas vēl nav (John 18:36 , Dan 7: 17-18). Tas būs pēc otrās atnākšanas Jēzus (I Tes 4:16, Rev 11:15).

Kristiešiem, Pēteris rakstīja,

Bet jūs esat izredzētā tauta, ķēnišķīgā priesterība, svētā tauta, cilvēki, kas pieder Dievam, ka jūs var deklarēt Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Kad jūs nebijāt tauta, bet tagad esat Dieva tauta; kad jūs nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Dārgie draugi, es aicinu jūs, kā ārvalstniekiem un svešinieki pasaulē, atturēties no grēcīgām vēlmēm, kas karo pret savu dvēseli. Dzīvot tik labus dzīvi starp pagāniem, ka, lai gan viņi apsūdz jums dara nepareizi, tie ierauga jūsu labos darbus un godā Dievu dienu viņš apmeklē mūs. Esiet Tā Kunga dēļ ikvienai iestādei, kas izveidota starp vīriešiem: vai pie ķēniņa, kā augstākā autoritāte, vai vadītāji, kuri tiek nosūtīti viņam, lai sodītu tos, kuri dara nepareizi un izteikt atzinību tiem, kas to labi. Par to ir Dieva griba, ka, darot labu jums vajadzētu apklusināt nezinošs runāt par neprātīgu cilvēku (1 Peter 2: 9-15).

Ārvalstniekiem, protams, nebalso.

Tagad Bībele nav pieminēt vienu konkrētu balsojums apustuļa Pāvila (kamēr viņš vēl bija Sauls un tādējādi neatgriezti). Paziņojums, ko viņš vēlāk teica par to:

Patiešām, es pats domāju, ka man ir jādara daudzas lietas, kas ir pretrunā ar nosaukumu Jēzus no Nācaretes. To es arī darīju Jeruzalemē, un daudzus no svētajiem es ieslēdzu cietumos, Saņēmis pilnvaras no augstajiem priesteriem; un, kad tie tika nonāvēts, es nodot savu balsojumu pret viņiem (Ap.d. 26: 9-10).

Un, lai gan iepriekš nav pats par sevi sega nosodījumu visiem balsošanas, tas ir vienīgais laiks, vārds "balss" vai "balsošanas" ir Bībelē. Un tas liecina, ka pat tad, reliģiski cītīgs / konservatīvie indivīdi ne vienmēr balso pareizi, un to var darīt daudzas lietas, kas ir pretrunā ar nosaukumu Jēzus no Nācaretes.

Es neticu, ka Bībele sankcijas kristieši balsojot miesas vēlēšanās. Tāpat es uzskatu, ka gaidāmās prezidenta vēlēšanas ASV vai vēlēšanās citās Anglo-nolaidās nāciju radīs nožēlas veida, ka šīs valstis ir nepieciešams.

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses, var ietvert:

Ja kristietis Balso? Šis raksts sniedz dažus no Bībeles pamatojums par šo tēmu. Jēzus balsot par prezidentu / premjerministru? Balso Bībelē? Šis ir temats kristieši ir nepieciešams saprast.
Polikarps, Herbert W. Armstrong, un Roderick C. Meredith par Baznīcas valdību Kāda pārvaldības forma bija agri baznīca ir? Tas bija hierarhiska? Kura pārvaldības forma varētu sagaidīt, lai ir Filadelfijas atlikuma? Šie cilvēki nolemj un / vai komiteju formas, nepāra diktatūru, vai tāda paša veida, ka Filadelfijas laikmets pats bija?
Vai Early Church Mācīt Millenarianism? Bija tūkstošgades (dažreiz sauc hiliasms) māca sākumā kristieši? Kurš nosodīja. Vai Jēzus burtiski valdīs 1000 gadu uz zemes? Vai šoreiz tuvu?
Anglo - Amerika Prophecy & the Lost Tribes Israēla Vai amerikāņi, kanādieši, britu, skotu, velsiešu, austrālieši, Anglo-Dienvidu afrikāņi, un jaunzēlandieši pēcteči Jāzepa? Kur ir zaudējuši desmit-Israēla ciltis? Kas ir zaudējis Israēla ciltis? Kas notiks ar ebrejiem Izraēlā? Vai Dievs sodīt ASV, Kanāda, Lielbritānija un citas Anglo valstīm? Kāpēc varētu Dievs ļauj tos jāsoda vispirms?
Vai Anglo-Nāciju sadalīta un ir cilvēki Taken kā vergi? Vai zemju ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē jādala? Ko Bībele pravietojums mācīt? Vai ir ārpus Bībeles pravietojumi, kas atbalsta šo ideju? Kurš būs sadalīt šīs zemes? Kurš galu galā ar zemes un cilvēkiem?
Pravietojumi Barack Obama? Astoņi iemesli, kāpēc Barack Obama ir apokaliptiskā un astoņi iemesli, kāpēc Baraks Obama nav antikrists. Šis pants ietver daudzus Bībeles un bez Bībeles pravietojumus, no visas pasaules, kas, šķiet, lai apspriestu Barack Obama. Vai Nostradamus prognozēt Barack Obama, kas nodarbojas ar Antikristu? Might Barack Obama noteikts posms karaļu ziemeļos un dienvidos, kā vismaz viena šiītu pravietojums liecina? Šī ir garākā un vispilnīgāko raksts par šo lapā Baraks Obama pravietojumiem. Izlasi to un lemt par sevi, ja prezidents Obama, šķiet, ir izpildīt dažādus pareģojumus.
Barack Obama, Prophecy, un iznīcināšana ASV Daži apgalvo, ka Baraks Obama ir pravietoja "dēls Kenijas", balstoties agrīnās 20.gadsimta rakstīšanu.
Canada in Prophecy: Kāda Bībeles Prophecy, katoļu Prophecy, un citi Prognozes Ieteikt Par nākotni Kanādā? Ir pareģojumi, kas liecina iesaistīšanos ar Kanādu. Un daudzi nav pozitīvi par tās nākotni.
Kurš ir Karalis Rietumos? Kāpēc nav End-Time King of Rietumiem Bībeles Prophecy? Vai ASV karalis no Rietumiem? Ja tā, ko tas īsti nozīmē ASV un tās Anglo sabiedrotajiem.
Vai Tony Blair apokalipses? bijušais Apvienotās Karalistes premjerministrs pārvērš katolicisms neilgi pēc aiziešanas viņa birojā un ir aktīvi darbojusies Eiropas lietās. Kāda loma varētu viņš spēlē?

East vs West: Krievija, Ķīna, Indija un pretinieku Sankcijas pret Irānu un Sīriju

Otrdiena, 31. janvāris, 2012

COGwriter

Krievija, Ķīna un Indija, kas nesadarbojas sankciju ES un ASV vēlas par Irānu un Sīriju tips:

Global "lielvalsts politikā" atgriežas Mideast

Ar Peter Apps , politiskais risks korespondents

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Ar Krievija nosūtot karakuģi atturēt ārvalstu intervenci Sīrijā, un Ķīna sastādīts dziļāk Irānas konfrontāciju ar Rietumiem, "lielvalsts" politika ir strauji atgriežas uz Tuvajiem Austrumiem ... Abi ir paziņojušas par skaidru nodomu, lai novērstu jebkādu " režīma maiņa "intervence Sīrijā ; bet Krievijas izvietošanu tās vadošo gaisa pārvadātājs un eskortu uz Sīrijas ostā Tarsas šomēnes vērsa skaudru nekā parasti līniju smiltīs ... "Katru reizi, kad Rietumi savelk pavadas, Pekina klusi atsakās no atslābums," saka Thomas Barnett, bijušais stratēģis ASV Navy ...

Washington Post Jan 31, 2012-Mumbai, Indija - Indija ir pievienojies Ķīnu, sakot, tas nav apcirpt naftas importu no Irānas, neskatoties stīvs jauniem ASV un Eiropas sankcijām, kas paredzēti, lai piespiestu Teherānu par tās kodolprogrammu.
Steve ielas tirgotājs | MOSCOW (Reuters) - vecākais krievu diplomāts teica otrdiena, ka stimuls pieņemt Rietumu-Arābu projektu ANO Drošības padomes ... Krievija un Ķīna uzlika veto Eiropas-izstrādāto rezolūciju par Sīriju oktobrī.

Sīrijas opozīcija: Krievija, Irāna riskējot attiecības ar nākotnes Sīriju

Ynetnews - 31 janvāris 2012

Sīrijas opozīcijas loceklis Fahed Al-Masri pastāstīja Libānas radio staciju, ka centieni Krievija un Irāna ir iesniegta, lai izglābtu prezidenta Asada režīmu tā tiks atspoguļota valstu turpmākajām attiecībām ar Sīriju. "Krievija zaudēs savu pēdējo nostiprināties Tuvajos Austrumos un Sīrijā, "viņš teica, piebilstot, ka, ja Maskava turpina iebilst pret starptautiskās sabiedrības nostāju par Sīriju ...

Tātad trīs ģeogrāfiski lielākās pilnvaras Austrumu lietojat stipri kontrastē uz Rietumiem. Bībele visbeidzot norāda, ka acīmredzot Krievijas vadīto Eirāzijas konfederācija uzņemsies atlikušo spēku Rietumiem (kas tajā laikā vadīs Eiropas karalis ziemeļos). Un Ķīna un Indija, šķiet, ir pravietots, lai atbalstītu Krievijas vadīto konfederācija.

Bet tas būs vēlāk, tieši pirms atgriešanās Jēzus Kristus (Atklāsmes 09:16; 16: 12-16).

Šajā laikā East spēlē bīstamu spēli, kas tas varētu zaudēt vismaz diplomātiskā ziņā.

Nav svarīgi, kādi ir viņu ekonomiskās intereses, ne Krievija, ne Indija vēlas islāma jauda celties. Un ignorē Rietumu sankcijas, varbūt tās valstis, uzskata, ka dalot Islāma pasauli Irānu un Sīriju, pārējo arābu valstīm, Turcijas tautām, Pakistānā, Afganistānā, un Indonēzijas, ka šis dalījums neļaus islāma pasaules lielvaru no piecēlies .

Ja viņi uzskata, ka tie ir kļūda.

Islāma jauda ( King Dienvidu Bībeles pravietojumu), acīmredzot vadīja arābu spēku, celsies. Atbalstot Sīriju, kā tas ir bijis, Krievija atsavināt arābu pasauli (Arābu valstu līga ir tendence atbalstīt Rietumus, kas attiecībā uz Sīriju, un nav īpaši ventilatoru no Irānas). Sīrija neturpināsies, jo tas ir, un Irāna var neitralizēt, vismaz tādā mērā.

Kādas trīs Austrumu pilnvaras ir būtībā vainas stāsta arābu pasaulei, ka tā ir labāk sadarbojoties ar eiropiešiem nekā ar Krieviju, Ķīnu vai Indiju. Un sadarbība starp arābu un Eiropas pasauli ir kaut uz laiku tiek darīts (Daniel 11:27; Ps 83: 3-8).

Ķīna pati ir ieinteresēta resursiem, piemēram, eļļas un mīl, lai izmantotu pērkot iespēju, ka Rietumu sankcijas, piemēram, var sniegt. Tomēr Ķīna ir nepieciešami tirgu Rietumos vairāk, nekā tas patiesībā ir nepieciešama Irānas naftu. Tas pats būtībā attiecas uz Indiju.

Irāna un Sīrija ir tiešām nav tik svarīgi, lai Krieviju, Ķīnu un Indiju, ka viņi būs atpakaļ viņiem vienalga ko (lai gan tur būs nākotnes alianse ar persiešiem / irāņiem, bet tas ir uz laiku, pēc tūkstoš gadu valdīšanas Kristus un tiek apspriests Ecehiēla 38: 1-9).

Tātad, neskatoties uz pozēšanu no šiem trim Austrumu pilnvaras, realitāte ir tāda, ka Rietumi iegūs visvairāk ietekmi Tuvajos Austrumos no tā, kas tagad notiek.

Irāna nebūs karaļa dienvidos līderis un kāds izdzīvo Sīrijā (sal Jesajas 17: 1), tiks acīmredzot atbalstīs nāk arābu līderis Daniel 11:40. Ja tie, Krievijā, Ķīnā un Indijā saprot Bībeles pravietojums labāk viņi varētu saprast, ka viņu pašreizējā stends varbūt būtu jāmaina, kas attiecībā uz Irānu un Sīriju.

Tiem, kurus interesē uzzināt vairāk var vēlēties, lai pētītu šādus izstrādājumus:

Krievija: Tās pirmsākumi un pravietoja Future Krievija pravietojums. Kur krievi nāk no? Ko par tiem, kas Ukrainā? Kas ir pareģots, Krievijai un tās sabiedrotajiem? Ko viņi darīs ar eiropiešiem, kas atbalstīja zvērs beigām?
Vai Krievija karalis Ziemeļu? Daži apgalvo, tā ir. Bet ko Bībele māca?
Indija, bībeliskās pagātni un nākotni: Jebkura Witness Bībele apspriež izcelsmi tiem Indijas mantojuma un iztirzāti daži no liecinieka viņiem (ieskaitot tos, Bangladešā, Pakistānā un Šrilankā).
Ķīna, tās Bībeles pagātne un nākotne, 1. daļa: Genesis un ķīniešu rakstzīmes Kur ķīnieši nāk no? Šis raksts sniedz informāciju, kas liecina, ka Ķīnas tautas ir zināms par dažādiem kontiem Book of Genesis līdz to dispersijas pēc Bābeles torņa.
Ķīna, tās Bībeles pagātne un nākotne, 2. daļa: Sabats un Daži no Dieva liecinieku Ķīnā Kad kristietība pirmais brauc uz Ķīnu? Un tur agri pierādījumi, ka viņi ievēroja septītās dienas sabatu?
Āzijā Prophecy Kas ir Ahead Āzijā? Kas ir "Kings of the East"? Kas notiks ar gandrīz visiem Ķīnas, krievi, indieši, un citiem Āzijas? Ķīna pravietojumu, kur? Kam ir 200,000,000 cilvēks armiju saistīta ar Armagedona?
Kurš ir Karalis Ziemeļu? Vai ir kāds? Vai Bībeles un Romas katoļu pravietojumi norāda uz to pašu līderi? Ja viņš būtu jāievēro? Kurš būs karalis Ziemeļu apsprieda Daniel 11? Vai kodolieroču uzbrukums pravietots notikt uz angļu valodā runājošo tautu no ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē? Kad par 1335 dienām, 1290 dienas, un 1260 dienas (laika, reizes, un puse laika), Daniel 12 sākt? Kad Bībele liecina, ka ekonomikas sabrukums ietekmēs ASV?
Vai ir nākotne karalis Dienvidu? Daži vairs netic, ka vajadzētu būt. Varētu Ēģipte, islams, Irāna, arābi, vai Etiopija iesaistīties? Varētu to King saukt Mahdi? Ko Bībele saka?
Arābu un islāma Pasaule Bībelē, Vēstures un Prophecy Bībele apspriež izcelsmi arābu pasaulē un diskutē par Tuvajiem Austrumiem pravietojums. Kas ir priekšā par Tuvajiem Austrumiem, un tiem, kuri seko islāmu? Kas par Imam Mahdi? Kas ir priekšā par Turcijas, Irānas, un citi ne-arābu musulmaņiem?

Europe piekrīt Tuvāk fiskālo savienību

Pirmdiena 30 janvāris, 2012

Eiropas Savienība Tower of Babel Poster

COGwriter

Eiropieši nedaudz ir jaunu līgumu par ciešāku fiskālo savienību:

20122 30. janvāris

Stephen Fidler Laurence Norman UN Matina STEVIS

Briseles Līderi 25 Eiropas Savienības valstu valdības vienojās pirmdien naktī uz ko daži jāmaksā kā vēsturisku paktu, lai pārietu uz ciešāku fiskālo savienību un paraksta par detaļām pastāvīgu sanācijas fonda euro zonā, bet Grieķijas draudošo parādu pārstrukturēšana iemeta ēnu pār sammitā. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Ar Julien Toyer un Paul Taylor

Brisele | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) - kanclere Angela Merkele nostiprinājušas savu politisko pārākumu Eiropā pirmdien, kad 25 no 27 ES valstis vienojās par Vācijas-iedvesmoja pakta stingrāku budžeta disciplīnu, tāpat kā viņi cīnījās, lai uzkurināt izaugsmi no pelniem taupības.

Tikai Lielbritānija un Čehija atteicās parakstīt fiskālo kompaktu gada martā uzliks kvazi-automātiskas sankcijas valstīm, kas pārkāpj Eiropas Savienības budžeta deficīta robežas un ietvert līdzsvarota budžeta noteikumus valsts tiesību aktos. http://www.reuters.com/ raksts / 2012/01/30 / ASV un ES-samits-idUSTRE80S0SR20120130

Šis ir vēl viens solis uz Bībeles pravietojumiem, kas saistīti ar pieaug līdz galīgā Eiropas zvērs varas izpildi.

Tie no mums, Dzīvā Dieva Baznīca jau sen mācīja, ka Apvienotā Karaliste nebūtu reālā daļa no gala varas, kas izveidosies Eiropā. Tie, Čehijā gandrīz noteikti būs daļa no šīs gala varas.

Bībele, Atklāsmes 17, ir skaidrs, ka eiropieši joprojām būs reorganizēt nākotnē:

12 "Par desmit ragu, ko tu redzēji, ir desmit ķēniņu, kas saņēmuši nekādas valstību kā vēl, bet saņems varu vienu stundu, kā karaļi kopā ar zvēru. 13 Tie ir vienisprātis, un tie dos savu spēku un varu zvēram. (Atklāsmes 17: 12-13)

Soļi tā notiek turpinās kā mēs, Dzīvā Dieva Baznīca jau sen māca, un tur būs nelīdzenumiem ceļa un problēmas (liela pilsoņu nemieri, vai vēl ļaunāk, var rasties).

Protams, Bībele ir skaidrs, ka galīgais Eiropas Beast jauda būs faktiski nav ļoti vienota, jo tas galvenokārt būs kombinācija spēcīga un vāja, vai Bībelē vairāk burtiski teikts, dzelzs un māla:

41 Tā kā redzējāt pēdu un kāju pirksti, daļēji no podnieka māla un daļēji dzelzs, valstība tiks sadalīta; tomēr spēks dzelzs ir tajā, tāpat kā jūs redzēja dzelzi sajaukts ar keramikas māla. 42 Un kā pirksti no kājām bija daļēji no dzelzs un daļēji no māla, tāpēc valstība ir daļēji spēcīga un daļēji trausla. 43 Kā redzējāt dzelzs sajauc ar keramikas māla, viņi maisīt ar vīriešu sēklas; bet tie nebūs jāievēro viens otram, tāpat kā dzelzs nesajauktos ar mālu. (Daniel 2: 41-43)

Saskaņā ar Bībeles pravietojumu, Eiropas varas, neskatoties uz tās trauslumu, ir paredzēta uz laiku būt dominējošais spēks pasaulē, galu galā iekarot Anglo-nolaidās valstīm (tas ir ASV un tās Anglo-sabiedrotie piemēram, Lielbritānija, ka ir spēcīgākais cietokšņi Daniel 11:39), un vēlāk nonāk līdz tās beigām (Daniel 11:45).

Bet pirms tā tiek iznīcināta (Daniel 11: 21-44), galīgais Beast jauda ir jānāk kopā un nokļūt līdz vietai, kur tai ir liela ekonomiskā ietekme. Šovakar paziņojums ir vēl viens signāls, ka Eiropa plāno virzīties šajā virzienā (lai gan tas, iespējams, būs vairāk problēmu, pirms tā ir galīgais zvērs jauda).

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses, var ietvert:

Europa, Beast, un Atklāsmes kurienes Eiropa dabūt savu vārdu? Kas varētu Eiropai ir jādara ar Atklāsmes grāmata? Kas par "zvērs"? Izmantojot Bābeles tornis un "zvērs" attēlus liecina tas nav bažas par savu lomu, kas ir daļa no nākotnes Babylon ar Bībeles pravietojumu.
Kurš ir Karalis Ziemeļu? Vai ir kāds? Vai Bībeles un Romas katoļu pravietojumi norāda uz to pašu līderi? Ja viņš būtu jāievēro? Kurš būs karalis Ziemeļu apsprieda Daniel 11? Vai kodolieroču uzbrukums pravietots notikt uz angļu valodā runājošo tautu no ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē? Kad par 1335 dienām, 1290 dienas, un 1260 dienas (laika, reizes, un puse laika), Daniel 12 sākt? Kas jānotiek pirms lielā nelaime?
Varētu vācu barons Karls-Theodor zu Guttenberg kļūt karalis Ziemeļu? Vai Vācijas aizsardzības ministrs viens skatīties? Ko katoļu, bizantiešu, un Bībeles pravietojumi liecina?
Anglo - Amerika Prophecy & the Lost Tribes Israēla Vai amerikāņi, kanādieši, angļu, skotu, velsiešu, austrālieši, Anglo (ne-holandiešu) Dienvidu afrikāņiem, un jaunzēlandieši pēcteči Jāzepa? Kur ir zaudējuši desmit-Israēla ciltis? Kas ir zaudējis Israēla ciltis? Kas notiks ar Jeruzalemes un jūdiem Izraēlā? Vai Dievs sodīt ASV, Kanāda, Lielbritānija un citas Anglo valstīm? Kāpēc varētu Dievs ļauj tos jāsoda vispirms?
Vai Anglo-Nāciju sadalīta un ir cilvēki Taken kā vergi? Vai zemju ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē jādala? Kas par Jeruzalemi? Ko Bībele pravietojums mācīt? Vai ir ārpus Bībeles pravietojumi, kas atbalsta šo ideju? Kurš būs sadalīt šīs zemes? Kurš galu galā ar zemes un cilvēkiem?
Canada in Prophecy:? Kāda Bībeles Prophecy, katoļu Prophecy un citas Prognozes Ieteikt Par nākotni Kanādas Ir pareģojumi, kas liecina iesaistīšanos ar Kanādu. Un daudzi nav pozitīvi par tās nākotni.
Kurš ir Karalis Rietumos? Kāpēc nav End-Time King of Rietumiem Bībeles Prophecy? Vai ASV karalis no Rietumiem?

Filipīnas Ņemot Closer militāro Saistīts ASV Atkal

Pirmdiena 30 janvāris, 2012


Mount Apo Mindanao, Filipīnas

COGwriter

Filipīnas apsver nokļūst tuvāk militāro vienošanos ar ASV:

Filipīnas Sver paaugstinātu ASV militāro klātbūtni
30. janvāris 2012
ASV un Filipīnām apspriež uzlabotu militārās saites daļēji reaģējot uz pieaugošo Ķīnas pašpārliecību Āzijas-Klusā okeāna reģionā. Jo lielākie draudi uz Filipīnām "drošībai jau sen ir iekšējs, Manila ir daži no vājākajiem ārējo aizsardzības spējām Dienvidaustrumu Āzijā.
Tomēr Manila būs līdzsvarā mēģinājumus palielināt šīs spējas pret iespējamo spēles gan no Ķīnas, top tirdzniecības partneris ar pieaugošo ekonomisko ietekmi, un no saviem cilvēkiem, kuriem palielinot ASV militāro klātbūtni ir strīdīgs jautājums.

Pagājušajā vasarā, Filipīnu prezidents norādīja, ka viņš nav jābaidās Ķīnu (sk Filipīnu prezidents draud Ķīna ).

Kaut nodarbojas ar ASV, var uz laiku veikt miesīgo jēga, jo ilgtermiņā es ticu, ka Filipīnu visticamāk saskaņot ar Ķīnu, bet mēs redzēsim.

Living Dieva Baznīca ir aptuveni 33 draudzes Filipīnās .

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses, var ietvert:

Salām un Bībeles Prophecy Kas priekšu salām? Kas priekšu Filipīnām? Kāda Bībele pravietot par salām?
Āzijā Prophecy Kas ir Ahead Āzijā? Kas ir "Kings of the East"? Kas notiks ar gandrīz visiem Ķīnas, krievi, indieši, un citiem Āzijas? Ķīna pravietojumu, kur? Kam ir 200,000,000 cilvēks armiju saistīta ar Armagedona?
Anglo - Amerika Prophecy & the Lost Tribes Israēla Vai amerikāņi, kanādieši, angļu, skotu, velsiešu, austrālieši, Anglo (ne-holandiešu) Dienvidu afrikāņiem, un jaunzēlandieši pēcteči Jāzepa? Kur ir zaudējuši desmit-Israēla ciltis? Kas ir zaudējis Israēla ciltis? Kas notiks ar Jeruzalemes un jūdiem Izraēlā? Vai Dievs sodīt ASV, Kanāda, Lielbritānija un citas Anglo valstīm? Kāpēc varētu Dievs ļauj tos jāsoda vispirms?

Vardarbīgi Sports, Vardarbīgas galotnes

Pirmdiena 30 janvāris, 2012

COGwriter

Pēdējā nakts, tur bija segmentu CBS "60 minūtēs, kā arī visu CNN programma Dr Sanjay Gupta par kaitējumu darīts, lai dalībniekiem visvairāk noskatījos vardarbīgu sportu USA-amerikāņu futbolu.

Abas programmas aptvēra dažādu spēlētāju, kas notiek, jo satricinājumiem un citu hits nāves, kas notiek no spēlējot spēli. Kā smadzenes ir bojāta no šādu darbību sedza arī. CNN gabals aptvēra prasību viens pētnieks, kurš teica, ka vidējais vidusskola futbolists cieta 650 sub-satricinājums līmeņa hits katru sezonu. To, ka augļi nav labas. Vardarbīgi sporta izraisīt vardarbīgu galotnes.

Ar laiku Senajā Romā, vardarbīgas sports bija arī populārs.

Tie tika apskatīts daudzi no tiem, kas apliecināja Kristu?

Tas nešķiet tik.

Kamēr mums nav, šķiet, ir daudz tiešas atsauksmes no tiem, kas baznīcā Dieva, mums ir dažas rakstiska uzskaite, kuri vismaz bija nedaudz pazīstami ar Jēzus mācībām un praksi senākajiem kristiešu.

Te ir kaut kas no Teofils Antiohijas (kas, iespējams, bija daļa no Dieva Baznīcas) varbūt rakstīts apmēram 180 AD:

Tāpēc jāapsver, vai tiem, kuri māca tādas lietas, iespējams, var dzīvot vienaldzīgi, un nesajauc ar nelikumīgu dzimumakta, vai lielākā daļa zaimošana no visiem, ēst cilvēka miesu, jo īpaši, ja mums ir aizliegts tik daudz, lai liecinieks izrādes gladiators, citādi mēs kļūstam līdzdalībnieki un abettors par slepkavību. Bet arī mēs varam redzēt citas brilles, citādi mūsu acis un ausis ir aptraipīti, piedaloties izteikumos tur dziedājis. (Teofils no Antiohijas. Lai Autolycus, grāmatu III, XV nodaļā. Tulkots Marcus Dods, AM fragments no Ante-Nipēc tēvu, Volume 2 ko izdevis Aleksandra Roberts & James Donaldson. Amerikāņu izdevums, 1885. Online Edition)

Tātad, patiesie kristieši neticēja, ka viņi bija skatīties vardarbīgos sporta tik populāras otrajā gadsimtā.

Tatian, Radīdami Christian apoloģēts, uzrakstīja ap 170 AD:

Un šie liecinieki ieņemt savas vietas, un bokseri tiekas vienā kaujā, bez iemesla kāda, nedz kāds ienāca arēnā succor. Vai tādas izstādes, jo tie krist atpakaļ uz jūsu kredītu? Viņš, kas ir galvenais jūsu vidū vāc leģions asinīm aptraipīts slepkavām, iesaistot saglabāt tās; un šie ruffians tiek sūtīta ar viņu, un jums apkopot pie briļļu būt tiesneši, daļēji no ļaunuma par tiesnesi, un daļēji no ka vīriešiem, kuri iesaistās šajā kaujā. Un tas, kas neizmanto nežēlīgā izstādi tiek apbēdināts, jo viņš nebija lemts būt skatītājs no ļaunajiem un bezdievīgo un pretīgs darbiem (Tatian. Tulkoja je Ryland. Tatian uzruna grieķiem, XXIII nodaļas. Fragments no Ante-Nipēc tēvu, Volume 2 Pievienoja Aleksandra Roberts & James Donaldson. amerikāņu izdevums, 1885. Online izdevums Copyright © 2004 K. Knight).

Athenagoras, Radīdami Christian apoloģēts, uzrakstīja ap 170 AD:

Kāds cilvēks saprāts, tāpēc, būs apgalvot, bet tāda ir mūsu raksturs, ka mēs esam slepkavas? ...

Kam nav jārēķinās starp lietām lielu interesi konkursi gladiatoriem un meža zvēriem, jo ​​īpaši tiem, kas ir doti ar jums? Bet mēs, uzskatot, ka, lai redzētu cilvēks jāmirst ir daudz tāds pats kā nogalinot viņu, ir abjured šādas brilles (Athenagoras. Iebildi par kristiešiem, XXXV nodaļā. Tulkojusi BP Pratten. Excerpted no Ante-Nipēc tēvu, Volume 2 . Pievienoja Aleksandra Roberts & James Donaldson. amerikāņu izdevums, 1885. Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Pat šodien, daudzi kristieši saprast, ka, skatoties brutāli notikumi nodomiem nodarot fizisku kaitējumu, piemēram, reālo boksa, ir nevietā.

Ievērojiet, ka tas ir arī stāvoklis trešā gadsimta katoļu teologs un bīskaps Hippolytus kurš arī piebilst dažādas profesijas, lai tiem, kas noraidīt vienu no tā Kristus sekotāju:

16: 6 kaujas ratu, tāpat, vai tas, kurš piedalās spēlēs, vai tas, kurš iet uz spēlēm, viņš zaudē vai arī viņš noraida 7. Ja kāds ir gladiators, vai tas, kurš māca tiem vidū gladiators cik. cīnīties, vai mednieks, kas ir savvaļas zvēru rāda arēnā, vai valsts amatpersona, kas ir saistīta ar gladiatoru rāda, vai nu viņš beidz, vai arī viņš tiek noraidīts. 8 Ja kāds ir priesteris elku, vai pavadonis elku, viņš zaudē vai arī viņš tiek noraidīts. 9 militāro cilvēks iestādē nedrīkst izpildīt vīriešiem. Ja viņš ir pasūtīts, viņš nedrīkst to veikt. Tāpat ir viņš jāņem militāro zvērestu. Ja viņš atsakās, viņam ir 10 noraida. Ja kāds ir militāra gubernators, vai valdnieks pilsētas, kas nēsā purpura, viņš zaudē vai arī viņš tiek noraidīts. 11 The iesācējs vai uzticīgs, kas vēlas kļūt par karavīru ir jānoraida, jo viņš ir nicināja Dievu. (Hippolytus. Apustuliskā Tradīcija Hippolytus Romā. No darba Bernard botte (La Tradition Apostolique. Avoti Chretiennes, 11 bis. Parīzē, Editions du Cerf, 1984) un Gregorijs Dix (The traktāts par Apustulisko tradīciju St. Hippolytus Romas bīskaps un moceklis Londonā. Alban Preses, 1992. gadā), kā tulkots Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html skatīts 08/06/09)

Tātad, tie, kas apliecināja Kristu otrajā un trešajā gadsimtā vispār nejuta, ka skatīšanās vai piedaloties vardarbīgu sporta lietderīgi.

Vairāk Pēdējā laikā, vēlu Herbert W. Armstrong rakstīja:

Naidīgums pret otru ir grēks ... boksa pie Ambassador koledžā noteikti ir aizliegta. Dievs neradīja cilvēka smadzenes un galvu, kas pummeled un pieklauvēju bezjēdzīga ar antagonists.

Visur, kur spēle sporta ietver antagonistiem-in naidīga attieksme, lai kaitētu citu un / vai "saņemt" no otra, lai iegūtu labāko no otra, tad kaitīgs, sātaniska un ļauno attieksme ir iekļuvusi, un sports ir ļaunums, nav labi ...

Futbols (amerikāņu futbols) ir vardarbīga ķermeņa kontakta sporta veids. Tā ir bieži spēlēja ar attieksmi naidīguma un ir bīstama, un ir pilns ar fiziskas traumas. (Plain patiesība, 1984. gada jūlijā un augustā)

"Mīlestība nav nekādu kaitējumu uz kaimiņam" (Romiešiem 13: 9), bet ko darīt vardarbīgi sporta, piemēram, amerikāņu futbola un boksa darīt? Vai tie, kas piedalās kaimiņus par kristiešiem? Ja cilvēki jāmudina piedalīties vardarbīgas darbības, kas ir izrādījušies nodarīt kaitējumu?

Tas ir kaut kas, kristieši, un citi, ir jādomā par.

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses, var ietvert:

Ir Amerikāņu futbols ļauns? Vai vispopulārākais skatītāju sporta veids ASV kaut ka kristiešiem vajadzētu skatīties? Ko Bībele un agrīnās rakstiem parādīt? Šī ir pirmā reize, kad man ir paziņojusi šo rakstu par šo jauno lapu un tas ietver ne tikai savu viedokli, bet daudzi citātus, ka kristieši, kā arī cilvēki, kuri apgalvo, ka ir, ir jādomā par. Vai jūs tiešām vēlaties zināt atbildi uz jautājumu nosaukums lūdz atbildi? Ja nē, tad kāpēc ne?
Karadienesta un Dieva Baznīcas:? Vai Real kristieši Piedalīties miesīgs Warfare Šeit ir kārtējie un vēsturisku perspektīvu uz jautājumu, kas liecina par pārliecību par patieso baznīcā militāro līdzdalību. Vai karš pareizi, kristiešiem?

Bija 100 gadu laikā vai Šķīstītava Māca Early vēsturē?

Svētdiena 29 janvāris, 2012


Anne Catherine Emmerich Pretendē redzēt šķīstītavā

COGwriter

Vai Dievs ir plāns tiem, kas nav saukta, izredzētie un uzticīgie (Atklāsmes 17:14) šajā vecumā, kuri nav incorrigibly nelabs un nav izdarījis "nepiedodams grēks"?

Jā.

Pamanīt fragments, ka daudzi nav šodien saprast:

20. Ne vairāk veic zīdainis no tur dzīvo, bet dažas dienas, Nor vecs vīrietis, kurš nav izpildījis savas dienas; Bērnam ir jāmirst simts gadus vecs, bet grēcinieks ir simts gadus vecs, ir nolādēts. (Jesajas 65:20)

Un vai agri profesori Kristus saprotu, tas bija saistīts ar Dieva pestīšanas plānu?

Jā.

Lai gan man ir raksti ar daudziem svētajiem rakstiem par šo tēmu (skatīt, piemēram, Universal Piedāvājums Salvation: Ir simtiem Verses Bībelē Atbalsts doktrīna True Apocatastasis ), pieņemsim sākt ar otrā gadsimta interpretāciju Jesajas ar Ireneja uz parādīt, ko, šķiet, ir kopējas zināšanas dienās ne pārāk ilgi pēc tam, kad mirusi pēdējā no sākotnējiem apustuļiem:

Tagad, ka solījumi netika paziņots praviešiem un tēvi vien, bet Baznīcām vienoti ar šiem no tautām, kuru arī Gars termini "uz salas" (gan tāpēc, ka tie ir reģistrēti vidū turbulences, cieš , pastāv vētra zaimiem kā ostas drošības tiem briesmās, un ir patvērums tiem, kas mīl augstumu [Debesu], un jācenšas izvairīties Bythus, tas ir, dziļums kļūdas), Jeremija tādējādi deklarē: " Dzirdēt Kunga vārdu, tad jūs tautas, un paziņo, ka tā uz salām no tālienes; saka jūs, ka Tas Kungs būs izbārstīt Izraēlu, Viņš pulcēsies viņu, un saglabātu viņu, jo viens barošanas savu ganāmpulku aitu ...

Un atkal viņš saka to pašu: "Lūk, es Jeruzaleme priecājās, un mana tauta [prieks]; balsī raudāja, ir ne vairāk uzklausīti viņu, ne arī balss raudāja. Arī tur nedrīkst būt kāds nenobriedis [vienu], ne vecs vīrietis, kurš nepilda savu laiku: par jaunatnes jābūt simts gadiem; un grēcinieks mirt simts gadus vecs, tomēr ir nolādēts. Un tās būvēt mājas, un apdzīvo tos paši; un augu vīna dārzus, un ēst augļus no tiem paši, un dzert vīnu. Un tie nedrīkst būvēt, un citi apdzīvo; netiekas viņi sagatavo vīna dārzu, un citi ēd. Jo, kā dienās no dzīvības koka, ir laiki, kad cilvēkiem tevi; par saviem roku darbiem ir izturēt "(Irenejs. Adversus haereses, Book V, 34. nodaļa, Verses 2-3,4. Excerpted no Ante-Nipēc tēvu, Volume 1 rediģējis Aleksandra Roberts & James Donaldson. amerikāņu Edition, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Citi, piemēram, Origens Aleksandrijas, arī rakstīja, ka Dievam bija plāns piedāvāt pestīšanu visiem.

Daudzas katoļu un protestantu zinātnieki uzskatīja, ka Origens bija viens no lielākajiem un agrīnās teoloģijas rakstnieku (viņš dzīvoja no aptuveni 185-232 AD). Pāvests Benedikts XVI ir publiski slavēja Origenu.

Atzīmēja protestantu vēsturnieks KS Latourette rakstīja, ka Origens "bija, patiešām, ir viens no lielākajiem kristiešu prātos." Un, kamēr es nevaru piekrist, ka tas ir interesanti atzīmēt, ka Latourette novērots:

Origens mācīja, ka galu galā visi alkoholiskie dzērieni, kuri ir atkrituši no Dieva, tiks atjaunota pilnā harmonijā ar Viņu. Tas var nākt par tikai ar viņu sadarbību, viņi ir brīvi pieņemt vai noraidīt izpirkšanu darījis Kristū. Pirms pilnīgas atjaunošanas viņi cietīs sodu, bet sods ir paredzēts audzinoši, attīrīt tās no nepilnībām, ko ceļ sava grēka. Pēc šī vecuma beigām un tās pasaules otru vecums nāks, tad Origens ticēja, kurā ir jauna piedzimis turpinās augt un unrepentant tiks dota vēl iespēja grēku nožēlas (Latourette KS kristietības vēsturē, Volume 1, Pirmsākumi līdz 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975. gads, p.151).

Origens bija tuvu, jo ne visi būs nožēlot, jo tur būs arī tiem, kas izvirzīti, lai "mūžīgu nicinājumu" (Daniel 12: 2, KJV), kas nozīmē, ka tie, kas nav pareizi, nožēlot nesaņems pestīšanu-bet mēs ar Living Dieva Baznīca uzskata tos par neliela daļa. Bet Origens bija pareizs, ka tas notiks tikai tad, sadarbojoties ar tiem, kas pašreiz nesaglabātu.

Lūk, daži citāti tieši no Origena:

... Labs Tēvs nav pilnībā pametis tiem, kuri ir atkrituši no Viņa (Origens. Komentārs par Jāņa Evaņģēlija (Book I). Fragments no Ante-Nipēc tēvu, Volume 9. Pievienoja Allan Menzies, DD American Edition 1896 un 1897. Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Ir jāpatur prātā, ka dažas būtnes, kas krita prom no šī viena sākuma no kuriem mēs esam runājuši, ir noslīdējis uz šādu dziļumu necienību un viltības, lai tiktu uzskatīts pavisam necienīgs šīs apmācības un instruktāžu, ar kuru cilvēce, bet miesā, ir apmācīts un instruēts ar palīdzību debesu pilnvaras; un turpināt, gluži pretēji, tādā stāvoklī naids un opozīcija pret tiem, kas saņem šo instrukciju un mācīšanu. Un līdz ar to, ka visa šī mirstīgās dzīve ir pilna ar cīņas un izmēģinājumu, ko izraisa opozīciju un naids, kuri krita no labākā stāvoklī bez vispār skatoties atpakaļ, un, kas ir sauc par velnu un savus eņģeļus, un citi rīkojumi ļaunuma, kas apustulis klasificēti starp konfliktējošo pilnvaras. Bet vai kāds no šiem rīkojumiem, kas darbojas saskaņā ar valdības velna, un jāseko viņa ļaunajiem komandas, būs nākamajā pasaulē jāpārvērš taisnību, jo to, kam fakultāti brīvības gribas, vai noturīgas un nelabojams ļaunums var tikt mainīta ar varas ieraduma dabā, ir rezultāts, kas jūs, lasītājs, var apstiprināt, ja ne tās rada pasauli, kas ir redzams un laika, ne arī tos, kas ir neredzēts un ir mūžīgas, ka daļa ir pilnīgi atšķiras no galīgais vienotība un fitnesa lietas (Origens. De Principiis, Book I, 6. nodaļa, dzejolis 3).

... Un tātad, caur daudzām un neskaitīts rīkojumu progresīvo būtnēm, kas tiek saskaņoti ar Dievu no valsts ienaidnieki, pēdējais ienaidnieks ir beidzot sasniegts, kurš tiek saukts nāvi, tā ka viņš arī var tikt iznīcināti, un tas vairs nav ienaidnieks. Ja, tāpēc visi racionālie dvēseles dara ir atjaunotas nosacījumu šāda veida, tad raksturu no šīs iestādes mūsējie būs jāiziet pārvērsties par godu garīgo ķermeni. Jo, kā mēs to redzam nebūt gadījums ar racionālu dabu, ka dažas no tām ir dzīvojuši tādā stāvoklī degradācijas dēļ saviem grēkiem, bet citi ir aicināti stāvoklī laimes sakarā ar viņu nopelniem; bet kā mēs redzam tās pašas dvēseles, kas bija agrāk bijuši grēcīgi, atbalstītajiem, pēc to konvertēšanas un izlīgumu ar Dievu, uz valsts laimes (Origens. De Principiis, Book III, 6. nodaļa, dzejolis 6).

Kamēr mēs LCG nebūtu vārdu tas gluži tādā veidā, šos citātus neparāda, ka doma, ka Dievam ir plāns, kas dos nenožēlo iespēju pēc tam klāt vecums nav jauns jēdziens.

Patiesībā, doktrīna šķīstītavas izstrādājusi vidū latīņu katoļu, kad viņi sāka nosodīt dažu Origena idejas sestajā gadsimtā. Kad tas notika mācības, kas saistītas ar piedāvājumu pestīšanas visiem (pazīstams kā apocatastasis) tika arī nedaudz nosodīja. Tomēr tas atstāja plaisu romiešu teoloģijā un ideja šķīstītavas tad jāattīsta.

Grieķu katoļi (tagad pazīstama kā Austrumu pareizticīgo), tomēr nekad nebija pieņemt latīņu ideju par šķīstītavu, un vēl līdz šai dienai ir daudzi, kas uzskata, ka Dievs ir kaut kāda plāna veidu piedāvāt pestīšanu tiem, kas nav apzināti noraidīt pestīšanu.

Katoļu enciklopēdija pati atzīst, ka agrīnie kristieši nemācīja tās pašreizējo koncepciju, šķīstītavā doktrīnas:

Daži stress arī ir likts uz iebildumu, ka senie kristieši nebija skaidrs priekšstats par šķīstītavu, un ka viņi domāja, ka dvēseles izbrauca palika nenoteiktību pestīšanas līdz pēdējai dienai ... Ir vairākas vietas Jaunajā Derībā, kas norāda uz process attīrīšanas pēc nāves. Tādējādi, Jēzus Kristus paziņo (Mateja 00:32): "Un ja kāds sacīs vārdu pret Cilvēka Dēlu, tas tiks piedots, bet kas runās pret Svēto Garu, tam netiks piedots ne šī pasaule, ne nākamajā pasaulē "... (Hanna, Šķīstītava. katoļu enciklopēdija).

Nē, otrajā gadsimtā, tika uzskatīts, ka Dieva plāns ļaus visu, ko piedāvā pestīšanu, vai nu šajā vecuma vai vecumā nākt, ja viņi nav paveikusi "nepiedodams grēks" (Mateja 12:32; Marka 10:30 ; Lūkas 18:30; Acts 3: 17-21; Efeziešiem 1:21, Ebrejiem 6: 4-6; sal Matthew 10:15; 11: 22-24; Marka 6:11; Lūkas 10: 12-14) .). Un Jaunā Derība ir ļoti skaidrs, ka:

"Ikviena miesa redzēs Dieva pestīšanu" (Lūkas 3: 6).

Trīspadsmitajā gadsimtā, slavens katoļu teologs Akvīnas Toms rakstīja šādi:

Nekas nav skaidri norādīts Rakstos par situāciju Šķīstītava, arī nav iespējams piedāvāt pārliecinošus argumentus par šo jautājumu ...

Daži saka, ka tomēr saskaņā ar vispārējām tiesībām vieta Šķīstītava ir vieta, kur cilvēks grēki. Tas nešķiet ticama, jo cilvēks var sodīt, tajā pašā laikā grēkos dažādās vietās. Bet citi saka, ka saskaņā ar kopējo likumu tie tiek sodīti virs mums, jo viņi ir starp mums un Dievu, attiecībā uz savu valsti. Bet tas ir nekādā gadījumā, jo tie nav sodīti par to, ka virs mums, bet par to, kas ir zemākais viņiem, proti, sin (Toms T. Summa Theologica Sv Akvīnas Toms, II papildinājumā, 1. pantā Otrais un Pārskatīts izdevums, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, cenzors. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL un F. Leo Moore , OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Pirms provincialis Angliæ).

Iepriekš minētā informācija norāda, ka pat uz viduslaikiem, ideja šķīstītavas bija skaidrs, pat starp līderiem Baznīcas Romas.

Šķīstītava būtībā bija pieņemts pēc tam, kad dažas mācības, kas saistītas ar Origens tika nosodīta 6. gadsimtā:

No brīža, tomēr, ka anti-Origenism virsroku, doktrīna apokatastasis noteikti bija pamesta. St. Augustine protestus straujāk nekā jebkurš cits rakstnieks pret kļūdu, tā ir pretrunā ar doktrīnu par nepieciešamību žēlastības ... (Batiffel, Apocatastassis. Katoļu enciklopēdija).

Vēsture liecina, ka pēc tam, kad apocatastasis tika nosodīts vidus 6. gadsimtā, kaut ko, kas līdzinās mūsdienu koncepcijas šķīstītavas tika izteikts ar Romas bīskaps Pāvesta Gregorija I ap 600 AD

Varbūt man vajadzētu pieminēt, ka, lai gan Anne Emmerich apgalvoja redzēt šķīstītavu, viņa arī apgalvoja, ka ir redzējis "limbo" un pašreizējais pāvests ir norādījusi, ka "limbo" neeksistē. Tādējādi prasība, lai redzētu vienu vietu, kas neeksistē vajadzētu pateikt visu, ko pats, apgalvojot, lai redzētu kaut ko citu, nenozīmē, ka tā pastāv, vai nu. Nav vietas, kas der mūsdienu romiešu aprakstu šķīstītavā.

Dieva Baznīca sākotnēji mācīja apocatastasis, nevis šķīstītavu. Un vēl to dara šodien. Dievs ir mīlestības Dievs, un tas ir žēlsirdīgo pestīšanas plānu-un tas ietver kļūst evaņģēliju šajā vecumā (Piezīme: "īsā darbs", ka Pāvils runā par Romiešiem 09:28 un pabeigšana Mateja 24:14 būs iespējams ietvert masveida ziņu, par to, ko visuzticīgākie ganāmpulks māca Tas, protams, nenozīmē, ka visuzticīgākie vajadzētu sēdēt ap un gaidīt, un nedara to nepilnu-CF John 9:.. 4; Mateja 9: 37- 38-as of sludināja Evaņģēliju prioritāte paliek). Protams, cilvēkiem vajadzētu atbildēt, kad viņi uzzina, kas noraida patiesību riskē izdarīšanā nepiedodams grēks .

Tomēr, Dievs vienmēr ir bijusi plānu nesaglabātu un tiem, kuri nav patiesi kādreiz saprast Viņa mīlošs plānu, tas atklājas Svētajos Rakstos, un, lai gan ir "vecums nākt," tas nav tas pats, kas salīdzinoši mūsdienīgo ideju šķīstītavas.

Daži izstrādājumi turpmākā izmeklēšanā var ietvert:

Vai Early Church Mācīt šķīstītavu? Vai ir vieta, ko sauc šķīstītava? Vai Dievs ir plāns, lai palīdzētu tiem, kas nav kļuvis svētajiem šajā dzīvē?
Kas ir Limbo? Vai pastāv tāda vieta kā Limbo? Kas notiek ar bērnu, ja viņi mirst? Kad Limbo sākt tiek mācīts? Kāda ir patiesība par mirušiem bērniem?
Universal Piedāvājums Salvation: Ir simtiem Verses Bībelē atbalstīšana doktrīna True Apocatastasis Vai jūs uzskatāt, ko Bībele patiesībā māca par šo? Vai visas labas lietas ir jāatjauno? Vai Dieva pestīšanas plāns veikt sacelšanos un garīgo aklumu vērā?
Hope Pestīšanas: Kā Living Dieva Baznīca atšķiras no vairuma protestantiem Kā Living Dieva Baznīca atšķiras no mainstream / tradicionālajiem protestanti, ir iespējams, jautājums, ko es esmu jautāja visvairāk tie, bez Baznīca Dieva fona.
Ja Baznīca vēl mēģināt novietot savas galvenā prioritāte proklamēšanas Evaņģēliju vai Vai Herbert W. Armstrong mainīt, ka prioritāte darbā? Daži saka Baznīca būtu pārtiek galvenokārt pulku tagad, jo tas ir tas, ko Herbert W. Armstrong ziņots teica. Vai tas, ko viņš teica? Vai tas ir tas, ko Bībele saka? Ko Paul un Herbert W. Armstrong sagaida no evaņģēlistiem?
Kas ir nepiedodams grēks? Kas tas ir? Vai jūs varat nožēlot par to? Vai jūs zināt, kas tas ir un kā no tā izvairīties?

Aizņem Oakland Izrādās Vardarbīgas, Par 300 Arestēts

Svētdiena 29 janvāris, 2012

COGwriter

Aptuveni 300 protestētājiem "Aizņem Oakland tika arestēti:

29. janvāris 2012

(AP) OAKLAND, Calif -. Desmitiem policijas saglabāja vēlu vakarā aizsargs ap Rātsnama pēc daylong protestiem, kas izraisīja 300 aresti. Aizņem Oakland demonstrantu ielauzās vēsturiskā ēkā un sadedzināja ASV karogu, kā amatpersonas agrāk kurināti asaru gāzi, lai izklīdinātu cilvēku throwing akmeņiem un nojaukt žogu pie konferenču centra ...

Pagaidu policijas priekšnieks Hovards Jordan teica aptuveni 300 aresti tika veikti.

"Šie demonstranti pauda nodomu bija provocēt virsniekus un iesaistīties nelikumīgā darbībā, un tas ir tieši tas, kas ir noticis šodien," Santana teica ...

{Oakland mērs Quan teica} "Šī nav situācija, kad mums bija 1000 mierīgus cilvēkus un dažus vardarbīgus cilvēkus. Ja paskatās, kas notiek šodien ziņā nomāc īpašumu, bojātu un uzlādes policiju, tas ir gandrīz kā tie ir ubagošanā par uzmanību un cerot, ka policija būs kļūda. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945 / 300-arestēja-in-aizņem-Oakland-protestus /

Aizņem Oakland protesti kļuva vardarbīga sestdienu kā demonstranti ielauzās vēsturiskā ēkā un sadedzināja amerikāņu karogu, un virsnieki karsētie asaru gāzi, lai izklīdinātu cilvēku throwing akmeņiem un nojaukt žogu par konvenciju center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Atpakaļ 9.oktobrī 2011. es ievietojis šādu šajā ziņu lapā (skat Aizņem Wall Street, Aizņem Seattle, Aizņem Vancouver, uc ):
Man ir bijusi rakstot uz ilgu laiku, ka pilsoniskā nemieri un dumpji notiks ASV un citām Anglo-nolaidās zemēm ... Daži uzskata, ka šo "okupēt" Kustība vienkārši politisku protestu, jauna "Tea Party", izņemot kreiso vietā no tiesībām. Man ir aizdomas, ka galu galā tā kļūs vardarbīgs un ASV un citas zemes saskarsies dumpji un nemieri, un politiķus un pundits kuri šķita, lai atbalstītu šī būs vēlāk, ir nožēlo.

Kā es ziņots vakar, es ticu, ka būs vairāk vardarbība ASV. Daži Aizņem kustība un / vai kādu reizi saistīta ar to būs vēlāk uzkurināt vairāk vardarbību. Daudz vairāk nekā notika Oklendā.

Par bēdas un problēmas ir tikai sākums (Mateja 24: 5-8), un iegūsiet daudz sliktāk (Mateja 24: 21-22). Es uzskatu, ka klases karš un citi protesti palīdzēs vājinās ASV un citu Anglo-tautas, un var būt arī faktors, tiem ir neaizsargātas pret reālu kara: iebrukums ar Beast .

Kā Jēzus teica:

37 Un ko es jums saku, es saku visiem: Skaties! (Marka 13: 36-37)

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses, var ietvert:

Var lielas bēdas Sākt 2011. vai 2012. gadā? Vai liela nelaime sākas šodien? Kas ir "sākums bēdas"? Kad agrākais ka lielā nelaime var sākt? Kas ir Kunga diena?
Fiziskā sagatavošana Raksti par kristiešiem . Mēs visi zinām, Bībeles pravietojumus badu. Mums vajadzētu kaut ko darīt?
Ir trešais Drusciņa joprojām ir aktuāli? Daži zobratus vairs iemācīt samaksu trešās desmitās, tas ir bibliski pareizs?
Par Dieva Valstības evaņģēlijs bija uzsvars Jēzus un Agrīnās Baznīcas Vai jūs zinājāt, ka? Vai jūs pat zināt, ko evaņģēlijs ir visu par? Patiesa reliģija pamatā jābūt patiesajam evaņģēlijam.
Vai Early Church Mācīt Millenarianism? Bija tūkstošgades (dažreiz sauc hiliasms) māca sākumā kristieši? Kurš nosodīja. Vai Jēzus burtiski valdīs 1000 gadu uz zemes? Vai šoreiz tuvu?
Vai Dievs Ir 6000 gadu plānu? Ko gads Vai 6000 gadus End? Bija 6000 gadā atvēlētais laiks cilvēkam, lai izslēgtu seko burtiskā tūkstoš gadu valdīšanas Kristus uz Zemes māca agrīnās kristietības? Kādas gads var seši tūkstoši gadu no cilvēku varas beigām? Kad būs Jēzus atgriezīsies? 2018 vai 2019?
Anglo - Amerika Prophecy & the Lost Tribes Israēla Vai amerikāņi, kanādieši, britu, skotu, velsiešu, austrālieši, Anglo-Dienvidu afrikāņi, un jaunzēlandieši pēcteči Jāzepa? Kur ir zaudējuši desmit-Israēla ciltis? Kas ir zaudējis Israēla ciltis? Kas notiks ar ebrejiem Izraēlā? Vai Dievs sodīt ASV, Kanāda, Lielbritānija un citas Anglo valstīm? Kāpēc varētu Dievs ļauj tos jāsoda vispirms?
Vai Anglo-Nāciju sadalīta un ir cilvēki Taken kā vergi? Vai zemju ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē jādala? Ko Bībele pravietojums mācīt? Vai ir ārpus Bībeles pravietojumi, kas atbalsta šo ideju? Kurš būs sadalīt šīs zemes? Kurš galu galā ar zemes un cilvēkiem?
Pravietojumi Barack Obama? Astoņi iemesli, kāpēc Barack Obama ir apokaliptiskā un astoņi iemesli, kāpēc Baraks Obama nav antikrists. Šis pants ietver daudzus Bībeles un bez Bībeles pravietojumus, no visas pasaules, kas, šķiet, lai apspriestu Barack Obama. Vai Nostradamus prognozēt Barack Obama, kas nodarbojas ar Antikristu? Might Barack Obama noteikts posms karaļu ziemeļos un dienvidos, kā vismaz viena šiītu pravietojums liecina? Šī ir garākā un vispilnīgāko raksts par šo lapā Baraks Obama pravietojumiem. Izlasi to un lemt par sevi, ja prezidents Obama, šķiet, ir izpildīt dažādus pareģojumus.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Canada in Prophecy: Kāda Bībeles Prophecy, katoļu Prophecy, un citi Prognozes Ieteikt Par nākotni Kanādā? Ir pareģojumi, kas liecina iesaistīšanos ar Kanādu. Un daudzi nav pozitīvi par tās nākotni.
Kurš ir Karalis Rietumos? Kāpēc nav End-Time King of Rietumiem Bībeles Prophecy? Vai ASV karalis no Rietumiem? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. Kāda loma varētu viņš spēlē?

Sīrija Getting Vairāk Desperate un Violent

Svētdiena 29 janvāris, 2012

Sīrijas prezidents Bashar al-Assad (Avots: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Šodienas ziņa ir šāda:

Fox News - 29. janvāris 2012
BEIRUT - Sīrijas militārā sāka ofensīvu, lai atgūtu kontroli pār priekšpilsētas uz austrumu malas Damaskas svētdien vētras rajonus un ir pretrunā ar grupām karaspēka pārbēdzējiem jo sīva cīņa, kas nosūtīti iedzīvotāji bēg ...

Desmit mēnešu sacelšanās pret Asada, kas aizsākās ar lielā mērā miermīlīgās demonstrācijās, ir aizvien vairāk militarizēta nesen, vairāk neapmierināti protestētāji un armijas dezertieri ņemt rokās ieročus pret režīmu.

Uzbrukums priekšpilsētu šķita zīme pieaugošo klātbūtni disidentu karavīru tuvāk uz Damasku, un šis režīms ir pieaug bažas par situāciju.

Egyptian Gazette - 29. janvāris 2012

ISTANBUL - Persijas līča arābu valstis un Turcija, kas ir vadījis reģionālo nosodījumu Sīrijas režīma tās nāvīga represijām, mudināja Damasku sestdienu pieņemt Arābu līgas plānu, lai apturētu asinsizliešanu "bez kavēšanās".

Sīrijas valdība kļūst aizvien nožēlojamāks un arvien izolēts uz pasaules skatuves.

Kaut kas ir jāmaina.

Paziņojums, ko Bībele skates notiks ar Sīrijas galvaspilsētā Damaskā:

1 orākuls par Damaska:
"Redzi, Damaska ​​vairs nebūs pilsēta, bet kļūs kaudze drupas. 2. Par Aroēru pilsētas tiks pamests un atstāts saimēm, kas apgulties, ar neviens padarītu tās baidās. 3 stiprinātie pilsētas pazudīs no Efraima, un karaļa varas no Damaskas, palieka ARAM būs tāpat godībā Israēla, "apgalvo Kungs Visvarenais. (Jesajas 17: 1-3)

3 Tā saka Tas Kungs:
"Trīs pārkāpumiem Damaskas, un četriem,
Es ne novērsties savu sodu ... 5 Es arī pārtraukums vārtu joslā Damaskā,
Un nogrieza iedzīvotājam no ielejā Avens,
Un tas, kurš tur scepteri no Beth Eden.
No Sīrijas tauta iet gūstā uz Kir, "
Saka Tas Kungs. (Amos 1: 3, 5)

Sīrijas prezidents Asads varētu izlemt savu personīgo labākais variants ir ciešāk atbalstīt Irānu un, iespējams iesaistīties iebrukuma Jeruzalemes un Izraēlas. Ja tā, tad tas varētu būt kā Jesajas 17: 1 ir izpildīts.

Un FWIW, varbūt man vajadzētu pieminēt, ka tehniski, Sīrija joprojām ir karš ar Izraēlu kā nekad parakstīt miera līgumu ar Izraēlu. Tātad faktiski karš iesaistot Sīriju un Izraēlu ir diezgan iespējams. Ja tā, Izraēla var hit atpakaļ, tik grūti, ka tas varētu likvidēt Damasku kā Jesajas 17: 1 saka notiks.

Daudz kas notiek Tuvajos Austrumos.

Kā Jēzus teica Marka 13:37, mums visiem vajadzētu skatīties.

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses, var ietvert:

Arābu Pasaule Bībelē, Vēstures un Prophecy Bībele apspriež izcelsmi arābu pasaulē un diskutē par Tuvajiem Austrumiem pravietojums. Kas ir priekšā par Tuvajiem Austrumiem, un tiem, kuri seko islāmu? Ko Islam mācīt par Imam Mahdi?
Vai ir nākotne karalis Dienvidu? Daži vairs netic, ka vajadzētu būt. Varētu Ēģipte, islams, Irāna, arābi, vai Etiopija iesaistīties? Vai viņš ir Imam Mahdi? Ko Bībele saka?

Zinātniskā Pastardiena un Bībeles Prophecy

Sestdiena 28 janvāris, 2012

"Pareizticīgo" 16th Century pārstāvniecība "Apokalipses"
COGwriter

Lasītājs nosūtīt saiti uz šādu šodien:
Zinātniskā Doomsday: veidi pasaulē varētu tiešām galu
.
Tātad, aplūkosim vairākas, kas rakstā uzskaitīti, tie būs treknā slīprakstā ar maniem komentāriem zem tām.
.
Asteroīds Nelaimes / Comet Sadursmes
.
Bībele norāda, ka asteroīds vai komēta (visticamāk komēta no vērmelēm aprakstu Atklāsmes) dosies zemi un radīt lielu kaitējumu, bet ne pietiekami, lai pasaule būtu tiešām galu (sīkāk skatīt NASA netieši apstiprina vērmeles Prophecy ).
.
Killer Domino
.
Jēzus runāja par mēris, kas ir daļa no "sākuma bēdas" (Mateja 24: 1-8). Atklāsmes grāmata arī apspriež ceturto jātnieku nāves, kas, visticamāk ietver mēris (sīkāk skatīt ceturtā jātnieks no Apocalypse ). Bet tas nebūs pasaules gals.
.
Saules Slaughter
.
Esmu rakstījis par šo daudzas reizes un jāapsver saules uzliesmojumi iespējamu veidu, kā izpildīt Atklāsmes 16: 8-9, bet ir arī citi riski. (Skatīt arī NASA Saka Peak Saules izgaismots būs pēc 2012. gada) . Postenis vakara ziņas ir interese arī:
Valsts sleja - 29. janvāris 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Daži izstrādājumi saistīto intereses, var būt šādi:

Var lielas bēdas Begin 2012., 2013. vai 2014. gadu? Vai liela nelaime sākas šodien? What happens before in the “beginning of sorrows”? Kas notiek liela nelaime, un tā Kunga dienā? Kad agrākais ka lielā nelaime var sākt? Kas ir Kunga diena?
Ceturtā Jātnieks no Apokalipses Kas ir bāli zirgs nāves un mēris? What will it bring and when?
Beigas Maiju kalendārs 2012-varētu 2012 kaut ko nozīmē? Vai ir Maiju kalendāra prognozes izmaiņām 2012. gadā? Changes were centuries ago predicted by the Hopi Native Americans. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Kāpēc varētu Sātans ir iedvesmojuši šo datumu? Does the Dresden codex show destruction of the earth by flood? Var liela nelaime sākas pirms 2012. gada? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012. gadā un Rise of the Secret sektas Šī ir saite, kas saistīti ar grāmatu Bob Thiel (COGwriter). Šī saikne ir arī YouTube video. Šī grāmata dokumentus un skaidro simtiem pravietojumiem. Un tā kā tas tika publicēts, pasaules notikumi ir jāsaskaņo ar vismaz 20 prognozes šajā grāmatā, un daudzi citi piepildīties. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012. gadā un Rise of the Secret sektas (angļu iekurt izdevums). Tas ir 2. izdevums grāmatas, atbrīvo 2012. gada janvārī, un ietver kopsavilkums par 20 prognozes, ka pasaules notikumi ir saskaņots ar, jo grāmata sākotnēji iznāca septembrī 2009.
2012 y el surgimiento de la skolā sekrētus 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (vācu izdevums) 2012 Buch von Dr. Thiel in Deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (vācu iekurt Edition)
2012 eo Surgimento da Seita sekrētus (portugāļu valodā) 2012 livro darīt Dr. Thiel em Português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que FOI publicado Pela Primeira Vez, pelo menos 20 Já começaram acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita sekrētus (Brazīlijas portugāļu valodā) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que FOI publicado Pela Primeira Vez, pelo menos 20 Já começaram acontecer.

Apustulis Pāvils Popularitātes

Sestdiena 28 janvāris, 2012

COGwriter

Līdz šim šajā mēnesī, kas ir viens no desmit populārākajiem rakstā pie COGwriter.com mājas lapā ir par apustuļa Pāvila. Lūk, kā tas ir norādīts uz www.cogwriter.com mājas lapā:

Apustulis Pāvils Viņš bija vēlāk apustulis, bet arī agri Christian līderis.

Šis konkrētais raksts nav nekad bijusi īpaši populāra pagātnē, bet tūkstošiem ir apskatīts to šajā mēnesī.

Pretēji tam, ko apgalvo daudzi, Pāvils nebija tas, kurš bija prom ar Bībeles praksei, piemēram, Bībeles desmit baušļiem, un Svētajām Dienām.

Patiesībā, netālu no sava mūža beigām viņš paziņoja:

17 Un notika, pēc trim dienām, ka Pāvils sauc par vadītājus jūdu kopā. Tad, kad viņi bija ieradušies kopā, viņš tiem sacīja: "Brāļi, lai gan man ir darīts nekas pret mūsu cilvēkiem vai muitas savu tēvu, bet man tika piegādāts kā ieslodzītais no Jeruzālemes rokās romieši, 18 kuri tad, kad viņi man bija pārbaudījusi, gribēju, lai man iet, jo nebija iemeslu liekot man līdz nāvei. 19 Bet, kad jūdi runāja pret to, es biju spiests pārsūdzēt ķeizaram, nav, ka man bija kaut ko, kas apsūdzēt savu tautu (Ap.d. 28: 17-19).

Kas nozīmē, ka viņš tur sabatu, Svētās Dienas, un desmit baušļi.

Desmit baušļi tika alreay apspriests, tāpēc aplūkosim sabata:

Ievērojiet, ka apustulis Pāvils iedvesmoja uzrakstīt:

Tagad mēs, kas esam ticējuši ieiet mierā, tāpat kā Dievs ir teicis: "Tāpēc es ar zvērestu manā dusmas," Tie nekad ievadu savu atpūtu. "" Un tomēr viņa darbs ir pabeigts kopš pasaules radīšanas. Kaut kur viņš ir runājis par septītās dienas šajos vārdos: "Un septītajā dienā Dievs atpūtās no visa sava darba." Un atkal gaitā iepriekš viņš saka: "Tie nekad ievadu savu atpūtu." Tas joprojām ir, ka daži ieies šo atpūtu, un tie, kas agrāk bija sludināts evaņģēlijs negāja, jo viņu nepaklausības ... Tik tad, sabata atpūta Dieva tautai; ikvienam, kas ienāk Dieva atpūtu arī atpūtu no sava darba, tāpat kā Dievs no viņa. Ļaujiet mums, tāpēc, dara visu iespējamo, lai panāktu, ka atpūsties, lai neviens kritīs, sekojot viņu piemēram nepaklausības (Ebrejiem 4: 3-6,9-11, NIV).

Acts 13: 42-44 parāda to, ko darīja Pāvils,

... Pagāni lūdza, ka šie vārdi varētu sludināja viņiem nākamo sabata. Tagad, kad draudze bija sadalīti, daudzi jūdi un dievbijīgie proselytes sekoja Pāvilam un Barnabam, kurš, runājot ar viņiem, pārliecināja viņus turpināt Dieva žēlastībā. Nākamajā sabatā gandrīz visa pilsēta sapulcējās klausīties Dieva vārdu.

Darbojas arī 18: 4 valstis,

Un viņš runāja sinagogā ik sabata, un pārliecināja gan jūdus un grieķus.

Līdz ar Jaunā Derība ir skaidrs, ka Pāvils sabatu, regulāri sludināja sabatā, un, ka viņš rakstīja, ka joprojām ir "Sabata atpūta Dieva tautai".

Cerams, kas ietver jums (par praksi agrīnajā baznīcā, lūdzu, skatiet sabatu agrīnās Baznīcas un ārzemēs ).

Tagad daži ir tikuši maldināti par to, ko, šķiet, tīšu nepareizs tulkojums vienā no Pāvila rakstiem, Kolosiešiem 2:16 darīt prom ar sabata bet, ja tie ir pareizi tulkots tā atbalsta un nenosoda Sabata piemiņas (tas ir sīkāk skaidrots rakstā Vai ir "Gada Dievkalpojumu kalendārs" Bībelē? ).

Pāvils teica, kristiešiem, lai saglabātu Pashā un Neraudzētās Maizes svētkus :

7 Tāpēc iztīrīt veco raugu, lai jūs būtu jauna mīkla, jo jūs patiešām ir neraudzēta. Jo arī Kristus, mūsu Pashā, tika upurēts par mums. 8 Tāpēc svinēsim svētkus ne ar veco raugu, ne ar raugu ļaunuma un viltības, bet ar neraudzētās maizes un patiesības (1 Korintiešiem 5: 7-8).

Viņš tur Neraudzētās Maizes svētkus in Philippi:

Paul ... Bet braucām prom no Filipiem pēc neraudzētās maizes dienas (Ap.d. 20: 1,6).

Viņš tur Vasarsvētki :

8 Bet es aizkavējos Efezas līdz Vasarsvētkiem (1 Korintiešiem 16: 8).

16 Jo Pāvils nolēma bura garām Efezā, lai viņš nebūtu jātērē laiks, Āzijā; jo viņš bija pasteidzās būt Jeruzalemē, ja iespējams, uz Vasarsvētku dienā (Apustuļu 20:16).

Viņš arī acīmredzot tur Salīdzināšanas diena (pazīstams kā Fast):

9. Tagad, kad daudz laika tika pavadīts, un tagad burāšana bija bīstama, jo Fast jau bija beidzies, Pāvils viņiem ieteica (Ap.d. 27: 9).

Viņš rakstīja, ka viņam nepieciešama, lai saglabātu svētkus (kas nozīmē Būdiņu svētkos ):

"Man ir ar visiem līdzekļiem uzturēt šo nāk mielastu Jeruzalemē; bet es atkal atgriezīšos pie jums, Dievs vēlas "(Apustuļu 18:21).

Tādēļ Pāvils tur (pēc viņa pāreju uz kristietību), ko tagad parasti sauc par ebreju Svētās Dienas. Tātad, protams, darīja Jēzus.

Turklāt, paziņojums kaut ko no vecās 2nd / 3rd dokumentu (kas, iespējams, tika izmainīts 4.gadsimtā), ar nosaukumu The Polikarpa Life, īpaši piemin Lieldienas , tad Neraudzētās Maizes svētki , un Vasarsvētki . Ievērojiet, ka tas liecina, ka apustulis Pāvils apstiprināja paturēšanai:

Dienās neraudzēta maizes Pāvila, nokāpjam no Galatijas, ieradās Āzijā, ņemot vērā atpūtu starp ticīgajiem Smyrna būt liels atspirdzinājums Kristū Jēzū pēc viņa smagas nomocīties, un kas vēlas tam atkāpties uz Jeruzalemi. Tātad Smyrna viņš devās apmeklēt Strataeas, kurš bija viņa klausītājs in Pamfīlijā, ir dēls Eunice meita Luisu. Šie ir tie, no kuriem viņš nerunājot rakstot Timotejam, sakot, No neviltotā ticībā, kas ir tevī, kas dzīvoja pirmais tavai vecmāmuļai Lois un tavai mātei Eunikai, no kuras mēs redzam, ka Strataeas bija brālis Timoteju. Paul tad, ievadot savu māju un pulcēšanos uzticīgs tur, runā viņiem par Pashā un Vasarsvētkus, atgādinot par Jaunās Derības par maizes upura un kausu; cik tie vajadzētu visvairāk protams, lai svinētu to ar neraudzētās maizes dienas laikā, bet turēsies jauno noslēpumu Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses, var ietvert:

Apustulis Pāvils Viņš bija vēlāk apustulis, bet arī agri Christian līderis.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Džoisa Fotogrāfijas Senās Atēnu In Apustuļu, Pāvils veicis slaveno "Atēnieši" runas. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Ko Vai Pāvils patiešām māca Par desmit baušļus? Daudzi saka Pāvils māca pret desmit baušļiem. Vai tas ir taisnība? Šis raksts citē Pāvils ar saviem vārdiem zaļš.
Ko Jēzus māca par desmit baušļus? Šajā rakstā citē to, ko Jēzus patiesībā teica par tiem (Viņa vārdi ir sarkanā krāsā).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. Šis raksts sniedz dažus Bībeles citātus atbildēt uz šo svarīgo jautājumu.
Vai Desmit bauslis vēl spēkā? Šajā rakstā citē desmit baušļus un apvieno dažos iepriekšējos rakstus vienā rakstā par desmit baušļiem. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. Tā pievēršas visbiežāk "tradīcijas Men" par to, kā labi.
Desmit baušļi Reflect Mīlestību, Breaking viņiem ir Evil Daži uzskata, ka desmit baušļi ir slogs. Vai tas, ko Jēzus, Pāvils, Pēteris, Jēkabs un Jānis mācīja?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Vēsture agrīnās kristietības Vai jūs apzināties, ka tas, ko lielākā daļa cilvēku uzskata, nav tas, ko patiešām noticis ar patiesu kristīgās baznīcas? Vai jūs zināt, kur sākumā baznīca bija pamatots? Vai jūs zināt, kādi bija doktrīnas agrīnajā baznīcā? Vai jūsu ticība patiešām balstās uz patiesību vai kompromisu?