Arhīvs gada janvārī, 2012

Ja Christian Balsojums?

Otrdiena 31 janvāris, 2012

COGwriter

Četri vīrieši no Republikāņu partijas joprojām nedaudz stāv viņu centienos atņemt mandātu ASV prezidents Obama un iegūt savu darbu.

Ir divi katoļi , viena Mormon , un viens baptistu darbojas par republikāņu nomināciju, lai palaistu pret diezgan neticīgs demokrātu Baraku Obamu (kas arī apgalvo, ka kristīgo ticību).

Būtu reālas kristieši balsot?

Ja demokrātija bija sodīt Bībelē par kristiešiem, lielākā daļa, protams, tas būtu jāsoda Jaunajā Derībā. Grieķu un romiešu demokrātijas prakse bija plaši zināms, tad. Demokrātija nav amerikāņu izgudrojums (nedz arī republikas pārvaldes formu).

Jaunajā Derībā mēs lasām, ka Jēzus ieceļ apustuļi. Pāvils raksta, ka Dievs vispirms ieceļ apustuļus, otrkārt praviešiem utt par uzlabojošu Kristus miesu (Ef. 4:11,12).

Kad Jūda vajadzēja aizstāt (pēc viņa nodevība Jēzus un viņa pašnāvību), apustuļi nebija vēlēšanās, viņi sekoja Bībeles piemēru meklējot Dieva gribu:

Tu, Kungs, kurš zina sirdis visiem, šovu, kuru no šiem diviem Tu izvēlējies ... Un tie izdzina viņu partijām. (Ap. 1:24,26).

Ievērojiet, apustuļi nav nolēmusi, ka tās tika kvalificēts, lai redzētu uz cilvēka sirdi.

Daži ir rakstīts, ka dažāda veida demokrātijas tagad pieņemami, jo viņi uzskata, ka dažas Rakstu vietas, kas Apustuļu nozīmē to. Primārās panti šķiet, ir stāsts par Apustuļu 15. Apustuļu 15 daudzi apustuļi un vecākie sapulcējās, lai apspriestu apgraizīšanu un pagānu ticīgos. Daudziem konsultantiem tika izmantota, lai apspriestu šo jautājumu. Daži uzskata, ka, izmantojot advokātu liecina par demokrātiju. Tomēr fakts, ka tika izmantota daudziem padomniekiem nemaina Dieva pārvaldes formu. Vecajā Derībā mēs lasām, ka ir ne tikai Dievs vienmēr atbalstīja šo praksi (Prov 11:14), mēs arī lasām, ka Dievs pats nodarbojas ar to (II chron 18, 18-21), līdz ar to, ka daži no Baznīcas vadības kam šāda prakse tikai parāda, ka Dieva valdības praksi no Vecās Derības netiktu turpināta.

Tas ir interesanti atzīmēt, kaut kas cits minēts Apustuļu,

"Un tagad es jums saku, sargāt no šiem cilvēkiem un atstājiet tos, jo, ja šis plāns vai šis darbs ir vīriešu, tā būs nekas, bet, ja tas ir no Dieva, jūs nevarat gāzt to, citādi jūs pat atrast, lai cīnītos pret Dievu "(Apustuļu 5:38-39)

T šļūtene, kas balso pasaulīgās vēlēšanās acīmredzot domā, ka viņi zina aspektus plāna Dievam, ka nav cilvēku, kā viņi varēja zināt. Tomēr, apskatīt to, ko Dievs sacīja Samuēlam, viens skaidri sauc un Dieva iecelta, kad Samuel domāja, ka viņš zināja, kas būtu nākamais ķēniņš pār Israēlu,

Tātad tas bija, kad viņi ieradās, viņš paskatījās Ēliābs un teica: "Protams Kunga svaidīto ir Viņa priekšā." Bet Kungs sacīja Samuēlam: "Neskaties uz savu izskatu, vai augstumā viņa auguma, jo es ir viņa atteicās. Lai Kungs neredz, kā cilvēks redz, jo cilvēks skatās uz ārējo izskatu, bet Kungs skatās uz sirdi "(1 Sam 16:6-7).

Tāpat ir interesanti apzināties, ka daudzi, kas uzskata, ka Jaunā Derība sankcijas demokrātija arī uzskatu, ka Dieva nākotne valdošā valdība (jo Dieva valstībā) nebūs demokrātija.

Jēzus teica apustuļiem, ka viņi varētu būt valdniekiem pār divpadsmit Israēla ciltīm savā valstībā (Lūkas 22:30). Jēzus izvēlējās mācekļiem, viņi nesaņēma savu nostāju pret jebkāda veida demokrātiju (Jāņa 15:16, 6:70). Dievs, nevis cilvēks, izvēlējās Dāvids par ķēniņu pār Israēlu sākotnēji (Apustuļu darbi 13:22), kā arī ir izvēlējies viņu par ķēniņu pār visu Israēlu pasaules priekšā (Jeremijas 30:9).

Starp citu, Jēzus teica, ka Dievs Tēvs ir rezervēta, kurš būs noteiktus amatus no iestādes Dieva (Mat 20:23). Ar karaļvalsts atlīdzība būs Jēzus dot (Atkl 22:12), viņi nebūs, lai cilvēki, lai par sevi.

Demokrātija nebūs Dieva valdīšanas forma Viņa valstībā.

Kāpēc?

Viena no daudzajām problēmām balsošanas ir tā, ka neviens cilvēks domā, kā Dievs dara.

"Jo Manas domas nav jūsu domas, un nav arī jūsu ceļi nav Mani ceļi," saka Kungs (Vai 55:8).

Kad Jēzus bija uz Zemes, viņš sludināja evaņģēliju par Dieva un teica cilvēkus nožēlot grēkus (Marka 1:14-15). Jēzus atteicās piedalīties pat vienkāršākās valdības lēmumiem, kamēr viņš bija uz zemes (Lūkas 12:13-14).

Kaut arī Jēzus mācīja, ka mēs maksāt nodokļus (Mat 22:17-21), Viņš arī mācīja, ka Viņa valstība nav no šīs pasaules (Jāņa 18:36). Jēzus mācīja saviem mācekļiem doties pasaulē un sludināt evaņģēliju visiem (Mat 28:19,20). Jēzus teica, ka Viņa mācekļi bija būt pasaulē, bet ne no tā (Jāņa 17:16).

Apustulis Pēteris skaidri saprata. Viņš rakstīja, ka ir daļa no Dieva tautas, kas vienu daļu no svētā tauta (es Pet 02:09). Apustulis Pāvils rakstīja, ka šīs pasaules bija ļauns (Gal 1:04). Bībele brīdina par sekām, kas ir daļa no pasaules sistēmām un to valdībām un stāsta mums nāk no tā, kā arī atsevišķi (Atkl 18:2-5).

Paskaties, ko Bībele māca notiks pēdējās dienās, un to, ko kristieši ir darīt par to,

Bet zinu, tas, ka pēdējās dienās grūtajos laikos nāks: Vīriešiem būs mīļotājiem sevi, mantkārīgi, boasters, lepni, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, netikumīgi, unloving, unforgiving, neslavas, bez paškontroles , brutāla, nievātāji labas, nodevējiem, ietiepīgs, augstprātīgi, mīļotājiem prieks, nevis mīļotājiem Dieva, kuru forma dievbijības, bet spēku noliegdami. Un no tādiem cilvēkiem, savukārt prom! (2 Tim 3:1-5).

Ņemiet vērā, ka Dieva vārds nerosina balsot par risinājumu.

Pāvils teica, ka kristieši ir jābūt vēstnieki Kristu (II Kor 5:20). Vēstnieki bieži vien dzīvo svešzemju tautām, no kuriem daži ir skaidri naidīgi savu pārliecību. Vēstnieki, lai gan viņi dzīvo citās sabiedrībās, neietver sevi politikā sabiedrību, ka viņi dzīvo collas Ir pienācis laiks, lai Dieva tautu pārņemt valdībām šīs pasaules, bet tā vēl nav (Jāņa 18:36 , Dan 7:17-18). Tas būs pēc tam, kad otro atnākšanu Jēzus (I Tes 04:16, red 11:15).

Kristiešiem, Pēteris rakstīja,

Bet jūs esat izredzētā tauta, royal priesterība, svētā tauta, ir cilvēki, kas pieder Dievam, ka jūs, iespējams deklarēt varenos darbus, kas jūs aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Tiklīdz jūs nebijāt tauta, bet tagad esat Dieva tauta, kad jūs nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Dārgie draugi, es aicinu jūs, kā ārvalstniekiem un svešiniekiem pasaulē, atturēties no grēcīgām vēlmēm, kas karo pret savu dvēseli. Dzīvo tik labus dzīvi starp pagāniem, ka, lai gan tie apsūdz jums dara nepareizi, tie ierauga jūsu labos darbus un godā Dievu dienā, kad viņš apmeklē mūs. Iesniegt sevi Tā Kunga dēļ ar katru iestādi, kas izveidota starp vīriešiem: vai pie ķēniņa, kā augstākā iestāde, vai vadītāji, kuri tiek nosūtīti viņam, lai sodītu tos, kuri dara nepareizi un izteikt atzinību tiem, kas dara labi. Jo tā ir Dieva griba, ka, darot labu, jums vajadzētu apklusinātu nezinošs runāt par neprātīgu cilvēku (1 Peter 2:9-15).

Ārvalstnieki, protams, nebalso.

Tagad Bībelē nav pieminēt vienu konkrētu balsojumu apustulis Pāvils (kamēr viņš vēl bija Sauls un tādējādi nepārvērstos). Paziņojums, ko viņš vēlāk teica par to:

Patiešām, es pats domāju, man ir darīt daudzas lietas, kas ir pretrunā ar nosaukumu Jēzus no Nācaretes. To es arī darīju Jeruzalemē, un daudzus no svētajiem es ieslēdzu cietumos, saņemot pilnvaras no augstajiem priesteriem, un, kad tie tika nonāvēts, es nodot savu balsojumu pret viņiem (Ap.d. 26:9-10).

Un, lai gan iepriekš pats par sevi nav sega nosodījumu visiem balsošanas, tas ir vienīgais laiks, vārds "balss" vai "balsošanas" ir Bībelē. Un tas liecina, ka pat reliģiski cītīgs / konservatīvo indivīdi ne vienmēr balso pareizi, un to var darīt daudzas lietas, kas ir pretrunā ar nosaukumu Jēzus no Nācaretes.

Es nedomāju, ka Bībele sankcijas kristieši balsot miesas vēlēšanās. Tāpat es uzskatu, ka gaidāmās prezidenta vēlēšanas ASV, vai vēlēšanas citās Anglo-nolaidās tautu radīs nožēlas veida, ka šīs valstis ir nepieciešams.

Daži izstrādājumi, iespējams, saistītās intereses var ietvert:

Should a Christian Vote? This article gives some of the Biblical rationale on this subject. Would Jesus vote for president/prime minister? Is voting in the Bible? This is a subject Christians need to understand.
Polycarp, Herbert W. Armstrong, and Roderick C. Meredith on Church Government What form of governance did the early church have? Tas bija hierarhiska? Which form of governance would one expect to have in the Philadelphia remnant? Cilvēki izlemj un / vai komiteju formas, nepāra diktatūru, vai tāda paša veida, ka Filadelfijas laikmets pats bija?
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Anglo - Amerikā Prophecy un Lost Israēla ciltīm Vai amerikāņi, kanādieši, briti, Skotijas, Velsas, austrālieši, Anglo-Dienvidu afrikāņi, un Jaunzēlandes pēcteči Jāzepa? Kur ir zaudējuši desmit ciltis Izraēlas? Kas ir zaudējis ciltis Izraēlu? What will happen to the Jews in Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Tāpēc, iespējams, Dievs tos varētu sodīt vispirms?
Vai Anglo-Nāciju sadalīta un ir cilvēki, iegūts kā vergi? Vai zemēs, ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē jādala? Kāda Bībeles pravietojums māca? Vai ir ārpus Bībeles pareģojumi, kas atbalsta šo ideju? Kurš būs sadalīt šo zemi? Kurš galu galā ar zemes un cilvēkiem?
Prophecies of Barack Obama? Eight reasons why Barack Obama is apocalyptic and eight reasons why Barack Obama is not the Antichrist. This article includes many biblical and non-biblical prophecies, from around the world, that seem to discuss Barack Obama. Did Nostradamus predict Barack Obama dealing with the Antichrist? Might Barack Obama set the stage for the kings of the North and South as at least one Shiite prophecy suggests? Tas ir garākais un vispilnīgāko raksts par šo lapu Barack Obama pravietojumiem. Izlasi to un lemt par sevi, ja prezidents Obama, šķiet, izpildot dažādus pravietojumus.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States
Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Canada in Prophecy: Ko Bībeles Prophecy, katoļu Prophecy, un citi Prognozes domāt par nākotni Kanādā? Ir pravietojumi, kas liecina iesaistīšanos ar Kanādu. Un daudzi nav pozitīvi par savu nākotni.
Kurš ir karalis no Rietumiem? Kāpēc nav End-Time karalis Rietumu Bībeles Prophecy? Ir ASV karalis Rietumos? Ja tā, ko tas īsti nozīmē ASV un tās Anglo sabiedrotajiem.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. Kāda loma varētu viņam spēlēt?

East vs West: Krievija, Ķīna, Indija un Pretējo Sankcijas pret Irānu un Sīriju

Otrdiena 31 janvāris, 2012

COGwriter

Krievija, Ķīna un Indija nesadarbošanos ar sankcijām ES un ASV vēlas uz Irānu un Sīriju tips:

Global "liels spēks politika" atgriežas Mideast

Ar Peter Apps , politikas riska korespondents

Londona | Tue Jan 31, 2012 7:28 EST

(Reuters) - Ar Krieviju sūtīt karakuģi, lai atturētu ārvalstu intervenci Sīrijā, un Ķīna sagatavots dziļāk Irānas konfrontāciju ar Rietumiem, "lielvalsts" politika ir strauji atgriežas uz Tuvajiem Austrumiem ... Abi ir paziņojušas par skaidru nodomu, lai novērstu jebkādu " režīma maiņa "intervenci Sīrijā , bet Krievijas izvietošanu tās vadošo gaisa pārvadātājs un eskortu Sīrijas ostā Tarsas šomēnes vērsa skaudru nekā parasto līniju smiltīs ... "Katru reizi, kad Rietumi savelk pavadas, Pekina klusi atsakās no izliekumu , "saka Thomas Barnett, bijušais stratēģis par ASV Navy ...

Washington Post Jan 31, 2012-Mumbai, Indija - Indija ir pievienojies Ķīnu, sakot, tas nav apcirpt naftas importu no Irānas, neskatoties uz spēcīgu jaunu ASV un Eiropas Savienības sankcijām, kas paredzēti, lai piespiestu Teherānu par tās kodolprogrammu.
Steve ielas tirgotājs | MOSCOW (Reuters) - vecākais krievu diplomāts teica otrdiena, ka stimuls pieņemt Rietumu un arābu projektu ANO Drošības padomes ... Krievija un Ķīna uzlika veto Eiropas izstrādāto rezolūciju par Sīriju oktobrī.

Sīrijas opozīcijas: Krievija, Irāna riskē attiecības ar nākotnes Sīrijas

Ynetnews - 31 janvāris 2012

Sīrijas opozīcijas loceklis Fahed Al-Masri pastāstīja Libānas radiostaciju, ka centieni Krievija un Irāna ir padarīt, lai saglabātu prezidenta Assad režīmu, tiks atspoguļots valstu turpmākajām attiecībām ar Sīriju. "Krievija zaudēs savu pēdējo pamatu Tuvajos Austrumos un Sīrijā, "viņš teica, piebilstot, ka, ja Maskava turpina iebilst pret starptautiskās sabiedrības nostāju Sīrijas ...

Tātad trīs ģeogrāfiski lielākās pilnvaras Austrumu lietojat stipri kontrastē ar Rietumiem. Bībele visbeidzot norāda, ka acīmredzot Krievijas vadīta Eirāzijas konfederācija uzņemsies atlikušo spēku Rietumu (kas tajā laikā vadīs Eiropas karalis ziemeļos). Un Ķīna un Indija, šķiet, ir pravietots, lai atbalstītu Krievijas vadīto konfederācija.

Bet tas būs vēlāk, tieši pirms Jēzus Kristus atgriešanās (Atklāsmes 09:16, 16:12-16).

Šajā laikā austrumu spēlē bīstamu spēli, kas tas varētu zaudēt vismaz diplomātiskā ziņā.

Nav svarīgi, kādi ir viņu ekonomiskās intereses, ne Krievija, ne Indija vēlas islāma jaudu pacelties. Un defying Rietumu sankcijas, iespējams, tās valstis, uzskata, ka dalot islāma pasauli Irānu un Sīriju, pārējo arābu valstīm, Turcijas tautām, Pakistānā, Afganistānā, un Indonēzijā, ka šis sadalījums neļaus islāma pasaules enerģiju no cēlās .

Ja viņi uzskata, ka tie ir kļūdaini.

Islāma jauda ( karalis dienvidos Bībeles pravietojumu), acīmredzot vadīja arābu varu, celsies. Atbalstot Sīriju, kā tas ir bijis, Krievija atsavināt arābu pasauli (Arābu valstu līga ir tendence atpakaļ Rietumus, kas attiecībā uz Sīriju, un nav īpaši ventilatoru Irānu). Sīrija neturpinās, kā tas ir, un Irāna var neitralizēti vismaz līdz pakāpei.

Ko trīs Austrumu pilnvaras ir būtībā darīt, ir stāsta arābu pasaulei, ka tā ir labāk sadarboties ar eiropiešiem, nekā ar Krieviju, Ķīnu vai Indiju. Un sadarbību starp arābu un Eiropas pasauli ir kaut kas uz laiku ir jādara (Daniel 11:27, Psalmi 83:3-8).

Ķīna, pats par sevi, ir ieinteresēta resursu, piemēram, naftas un mīl izmantot pērkot iespējas, Rietumu sankcijas, piemēram, var sniegt. Bet Ķīna ir nepieciešami tirgu Rietumos vairāk, nekā tas patiesībā ir nepieciešama Irānas naftu. Tas pats būtībā attiecas uz Indiju.

Irāna un Sīrija ir tiešām nav tik svarīgi, lai Krievijā, Ķīnā un Indijā, ka viņi būs atpakaļ viņiem vienalga, ko (lai gan būs nākotnes alianse ar persiešiem / irāņiem, bet tas ir par laiku pēc tam, kad tūkstoš gadu valdīšanas Kristus un tiek apspriests Ecēhiēla 38:1-9).

Tātad, neskatoties uz pozēšanu no šiem trim austrumu pilnvaras, realitāte ir tāda, ka Rietumi iegūs vislielāko ietekmi Tuvajos Austrumos, no to, kas tagad notiek.

Irāna nebūs līderis karaļa dienvidos un kāds izdzīvo Sīrija (sal. Jesajas 17:01), acīmredzot atbalstīs nāk Arābu vadītājs Daniel 11:40. Ja tie Krievijā, Ķīnā un Indijā saprot Bībeles pravietojums labāk viņi saprot, ka viņu pašreizējā stends, iespējams, būtu jāmaina, attiecībā uz Irānu un Sīriju.

Tiem, kas vēlas uzzināt ko vairāk var vēlēties izpētīt šādus rakstus:

Russia: Its Origins and Prophesied Future Russia in prophecy. Where do the Russians come from? Ko par tiem, kas Ukrainā? Kas ir pareģots, Krievijai un tās sabiedrotajiem? Ko viņi darīs, lai eiropiešiem, kas atbalstīja zvērs beigām?
Ir Krievijas karalis ziemeļos? Daži apgalvo, tā ir. Bet ko Bībele māca?
Indija, tās Bībeles pagātne un nākotne: Jebkurš Witness? Bībele apspriež izcelsmi tiem Indijas mantojumu un aplūkoti daži no liecinieka viņiem (ieskaitot tos, Bangladešā, Pakistānā un Šrilankā).
Ķīna, tās Bībeles pagātni un nākotni, 1.daļa: Genesis un ķīniešu rakstzīmes Kur ķīnieši nāk no? Šis raksts sniedz informāciju, kas liecina, ka Ķīnas iedzīvotāji ir zināms par dažādiem kontiem Genesis up grāmatā līdz to izkliedi pēc Bābeles torņa.
Ķīna, tās Bībeles pagātni un nākotni, 2.daļa: Sabats un Daži no Dieva liecinieku Ķīnā Kad kristietība pirmais brauc uz Ķīnu? Un tur agri pierādījumi, ka viņi ievēroja septītās dienas sabatu?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Kas ir "Kings of the East"? What will happen to nearly all the Chinese, Russians, Indians, and others of Asia? Ķīna pravietojums, kur? Kam ir 200,000,000 cilvēks armiju, kas saistīti ar Armagedona?
Kurš ir karalis ziemeļos? Vai ir kāds? Vai Bībeles un katoļu pravietojumi norāda uz to pašu līderi? Ja viņš būtu jāievēro? Kurš būs karalis ziemeļu apsprieda Daniel 11? Is a nuclear attack prophesied to happen to the English-speaking peoples of the United States, Great Britain, Canada, Australia, and New Zealand ? Kad do 1335 dienas, 1290 dienas, un 1260 dienas (laiks, laiks, un pusi laika) Daniel 12 sākt? Kad Bībele liecina, ka ekonomikas sabrukums ietekmēs ASV?
Vai pastāv nākotne karalis dienvidos? Daži vairs netic, ka vajadzētu būt. Varētu Ēģipte, islams, Irāna, arābi, vai Etiopija ir iesaistīti? Might this King be called the Mahdi? Ko Bībele saka?
Arābu un islāma pasauli Bībelē, vēstures un Prophecy Bībeles apspriež izcelsmi arābu pasaulē un diskutē par Tuvajiem Austrumiem pravietojums. What is ahead for the Middle East and those who follow Islam? Kas par Imam Mahdi? Kas ir priekšā par Turciju, Irānu un citām ne-arābu musulmaņiem?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

European Union Tower of Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Tikai Lielbritānija un Čehija atteicās parakstīt fiskālo kompakts martā, kuras radīs gandrīz automātiskas sankcijas valstīm, kuras pārkāpj Eiropas Savienības budžeta deficīta robežas un ietvert līdzsvarota budžeta noteikumus valsts tiesību aktos. http://www.reuters.com/ article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

Šis ir vēl viens solis uz Bībeles pravietojumiem, kas saistīti ar pieaug līdz galīgā Eiropas Beast varas izpildi.

Tie no mums, Dzīvā Dieva Baznīcas jau sen mācīja, ka Apvienotā Karaliste nebūtu reālā daļa no gala jaudu, kas radīsies Eiropā. Tie, Čehijā gandrīz noteikti būs daļa no šīs gala jaudu.

Bībele, Atklāsmes 17, ir skaidrs, ka eiropieši joprojām būs reorganizēt nākotnē:

12 "Par desmit ragu, ko tu redzēji, ir desmit ķēniņu, kas nav saņēmušas valstību vēl, bet viņi saņem iestāde, vienu stundu, kā karaļi kopā ar zvēru. 13 Tie ir vienisprātis, un viņi sniedz savu spēku un varu zvēram. (Atklāsmes 17:12-13)

Soļi šo notiek turpina kā mēs, Dzīvā Dieva Baznīcas jau sen mācīja, un tur būs nelīdzenumiem uz ceļa un problēmas (lielas pilsoņu nemieri, vai vēl ļaunāk, var rasties).

Protams, Bībele ir skaidrs, ka galīgais Eiropas zvērs jauda nebūs faktiski ļoti vienoti, jo tas būtībā ir kombinācija spēcīga un vāja, vai Bībelē vēl burtiski teikts, dzelzs un māla:

41 Tā kā redzējāt pēdu un kāju pirksti, daļēji no podnieka māla un daļēji dzelzs, valstība tiek sadalīts, tomēr spēks dzelzs ir tajā, tāpat kā jūs redzēja dzelzs sajauc ar keramikas māla. 42 Un kā pirkstiem kājām bija daļēji dzelzs un daļēji no māla, tāpēc valstība ir daļēji spēcīga un daļēji trausla. 43 Kā redzējāt dzelzs sajauc ar keramikas māla, tie maisīt ar vīriešu sēklas, bet tie nebūs jāievēro, lai viens otru, tāpat kā dzelzs nesajauktos ar mālu. (Daniel 2:41-43)

Saskaņā ar Bībeles pravietojumu, Eiropas spēks, neskatoties uz tās trauslumu, ir paredzēts uz laiku ir visvairāk dominējošais spēks pasaulē, galu galā iekarot Anglo-nolaidās valstīm (tas ir ASV un tās Anglo-sabiedrotie, piemēram, Apvienotajā Karalistē, kas ir spēcīgākais cietokšņi Daniel 11:39), un vēlāk nonāk līdz tās beigām (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Daži izstrādājumi, iespējams, saistītās intereses var ietvert:

Europa, zvērs, un Atklāsmes kurienes Eiropa saņemt tās nosaukums? Kas varētu Eiropai ir sakars ar Atklāsmes grāmata? Kas par "zvērs"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kurš ir karalis ziemeļos? Vai ir kāds? Vai Bībeles un katoļu pravietojumi norāda uz to pašu līderi? Ja viņš būtu jāievēro? Kurš būs karalis ziemeļu apsprieda Daniel 11? Is a nuclear attack prophesied to happen to the English-speaking peoples of the United States, Great Britain, Canada, Australia, and New Zealand ? Kad do 1335 dienas, 1290 dienas, un 1260 dienas (laiks, laiks, un pusi laika) Daniel 12 sākt? What MUST happen BEFORE the Great Tribulation?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? What do Catholic, Byzantine, and biblical prophecies suggest?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Kur ir zaudējuši desmit ciltis Izraēlas? Kas ir zaudējis ciltis Izraēlu? Kas notiks ar Jeruzalemi un jūdiem Izraēlā? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Tāpēc, iespējams, Dievs tos varētu sodīt vispirms?
Vai Anglo-Nāciju sadalīta un ir cilvēki, iegūts kā vergi? Vai zemēs, ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē jādala? Kas par Jeruzalemi? Kāda Bībeles pravietojums māca? Vai ir ārpus Bībeles pareģojumi, kas atbalsta šo ideju? Kurš būs sadalīt šo zemi? Kurš galu galā ar zemes un cilvēkiem?
Canada in Prophecy: Kāda Bībeles Prophecy, katoļu Prophecy, un citi Prognozes domāt par nākotni Kanādas Ir pareģojumi, kas liecina iesaistīšanos ar Kanādu. Un daudzi nav pozitīvi par savu nākotni.
Kurš ir karalis no Rietumiem? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Is the United States the King of the West?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Daži izstrādājumi, iespējams, saistītās intereses var ietvert:

Salas un Bībeles pravietojums Kas priekšu salām? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Kas ir "Kings of the East"? What will happen to nearly all the Chinese, Russians, Indians, and others of Asia? Ķīna pravietojums, kur? Kam ir 200,000,000 cilvēks armiju, kas saistīti ar Armagedona?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Kur ir zaudējuši desmit ciltis Izraēlas? Kas ir zaudējis ciltis Izraēlu? Kas notiks ar Jeruzalemi un jūdiem Izraēlā? Vai Dievs sodīt ASV, Kanāda, Lielbritānija un citas Anglo valstīm? Tāpēc, iespējams, Dievs tos varētu sodīt vispirms?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Tāpēc jāapsver, vai tiem, kuri māca tādas lietas, iespējams, var dzīvot vienaldzīgi, un nesajauc ar nelikumīgu dzimumakta, vai lielākā zaimošana no visiem, ēst cilvēka miesu, jo īpaši, ja mums ir aizliegts tik daudz kā liecinieks rāda no gladiators, citādi mēs kļūstam līdzdalībnieki un abettors par slepkavību. Bet arī mēs varam redzēt citas brilles, citādi mūsu acis un ausis ir aptraipīts, piedaloties izteikumus tur dziedāja. (Teofils no Antiohijas. Lai Autolycus, III sējuma, XV nodaļā. Tulkoja Marcus Dods, AM fragments no Ante-Nīkajas tēviem, Volume 2. Edited by Aleksandrs Roberts & James Donaldson. Amerikāņu izdevums, 1885. Online Edition)

Jā, patiesi kristieši neticēja, ka viņi bija skatīties vardarbīgas sporta tik populārs otrajā gadsimtā.

Tatian, Radīdami kristiešu apoloģēts, rakstīja ap 170 AD:

Un šie liecinieki ieņemt savas vietas, un bokseri tiekas vienā kaujā, bez iemesla neatkarīgi, nedz arī kāds ienāca arēnā succor. Vai tādas izstādes kā tie atgriezties uz jūsu kredītu? Tas, kurš ir galvenais jūsu starpā apkopo leģions asinīm aptraipīts slepkavām, iesaistot tos saglabāt, un šie ruffians tiek sūtīta ar viņu, un jūs savākt pie briļļu būt tiesneši, daļēji no ļaunuma par tiesnesi, un daļēji ka vīriešiem, kuri iesaistās cīņā. Un tas, kas neizmanto nāvējoši izstādi tiek apbēdināts, jo viņš nebija lemts būt skatītāju par ļaunajiem un bezdievīgo un pretīgs darbiem (Tatian. Tulkoja je Ryland. Tatian uzruna grieķiem, XXIII nodaļas. Fragments no Ante-Nīkajas tēviem, Volume 2. Edited by Aleksandrs Roberts & James Donaldson. Amerikāņu izdevums, 1885. Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Athenagoras, Radīdami kristiešu apoloģēts, rakstīja ap 170 AD:

Kas cilvēks saprāts, tāpēc būs apstiprina, bet tāda ir mūsu raksturs, ka mēs esam slepkavas? ...

Kurš nav jārēķinās starp lietām vislielāko interesi konkursi gladiators un savvaļas zvēriem, jo ​​īpaši tiem, kas ir, ko jūs? Bet mēs, uzskatot, ka, lai redzētu vīrieti likts uz nāvi ir gandrīz tādi paši kā nogalinot viņu, ir abjured šādas brilles (Athenagoras. iebildi par kristiešiem, XXXV nodaļa. Tulkoja BP Pratten. Excerpted no Ante-Nīkajas tēviem, Volume 2 . Edited by Aleksandrs Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Pat šodien, daudzi kristieši saprotam, ka, skatoties brutāla notikumi nodomiem izraisa fizisku kaitējumu, piemēram, nekustamā boksa, ir nevietā.

Ievērojiet, ka tas ir arī pozīcija trešā gadsimta katoļu teologs un bīskapa Hippolytus, kas arī papildina dažādas profesijas, lai tiem, kas noraida vienu no tā Kristus sekotājs:

16:06 kaujas ratu, tāpat, vai tas, kurš piedalās spēlēs, vai viens, kas iet uz spēlēm, viņš zaudē, vai arī viņš tiek noraidīts. 7 Ja kāds ir gladiators, vai tas, kurš māca, kas starp gladiators cik cīnīties, vai mednieks, kas ir savvaļas zvēru parāda, arēnā, vai valsts amatpersona, kas ir saistīta ar gladiatoru rāda, vai nu viņš beidz, vai arī viņš tiek noraidīts. 8 Ja kāds priesteris elku, vai pavadonis elku, viņš zaudē, vai arī viņš tiek noraidīts. 9 militāro cilvēks iestāde nedrīkst izpildīt vīriešiem. Ja viņš ir pasūtīts, viņš nedrīkst to veikt. Ne arī viņš ņem militāro zvērestu. Ja viņš atsakās, viņš ir 10 noraida. Ja kāds ir militāra gubernators, vai valdnieks ir pilsēta, kas nēsā purpura, viņš zaudē, vai arī viņš tiek noraidīts. 11 iesācējs vai uzticīgs, kuri vēlas kļūt karavīrs ir jānoraida, jo viņš ir nicināja Dievu. (Hippolytus. Apustuliskā Tradīcija Hippolytus Romas. No darba Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Avoti Chretiennes, 11 bis. Parīzē, Editions du Cerf, 1984) un Gregorijs Dix (The traktāts par apustuliskās tradīcijas ielā . Hippolytus Romas bīskaps un Mocekļa Londona: Alban Press, 1992), kas tulkots Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html skatīts 08/06/09)

Tātad, tiem, kas professed Kristu otrajā un trešajā gadsimtā vispār nejuta, ka skatīšanās vai piedalās vardarbīgu sporta lietderīgi.

Vairāk pēdējā laikā, vēlu Herbert W. Armstrong rakstīja:

Naidīgums pret otru ir grēks ... Boksa pie vēstnieka koledžā noteikti aizliegta. Dievs neradīja cilvēka smadzenes un galvu, kas pummeled un pārdota bezjēdzīga ar antagonists.

Kur spēle sporta ietver antagonisti-in naidīgu attieksmi kaitēt, un / vai "saņemt", no otras puses, lai iegūtu labāko no otra, tad kaitīgs, sātaniska un ļauno attieksmi ienāk, un sports ir ļaunums, nav labi ...

Futbols (amerikāņu futbols) ir vardarbīga ķermeņa kontakta sporta veids. Tā ir bieži spēlēja ar attieksmi naidīgumu un ir bīstama, un ir pilns ar fizisku traumu. (Plain patiesība, 1984 jūlijs-augusts)

"Mīlestība nav nekādu kaitējumu kaimiņam" (Romiešiem 13:09), bet ko darīt vardarbīgi sporta, piemēram, amerikāņu futbola un boksa darīt? Ir tie, kas piedalās kaimiņiem kristiešiem? Ja cilvēki ir aicināti piedalīties vardarbīgas darbības, kas ir pierādīts, lai radītu kaitējumu?

Tas ir kaut kas, ka kristieši, un citi, ir jādomā par.

Daži izstrādājumi, iespējams, saistītās intereses var ietvert:

Ir Amerikāņu futbols Evil? Vai vispopulārākais skatītāju sporta veids ASV kaut kas kristiešiem vajadzētu skatīties? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. Is war proper for Christians?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Jā.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Jā.

Bet man ir raksti ar daudziem svētajiem rakstiem par šo tēmu (sk., piemēram, Universal piedāvājums pestīšanas: Ir simtiem Verses Bībelē atbalstīšana doktrīnu True Apocatastasis ), pieņemsim sākt ar otrā gadsimta interpretāciju Jesajas ko Irenejs pret parādīt to, kas, šķiet, ir zināms dienās ne pārāk ilgi pēc tam, kad mirusi pēdējā no sākotnējiem apustuļiem:

Tagad, ka solījumi netika paziņots praviešiem un tēviem vien, bet gan Baznīcas vieno ar šiem no tautām, kurām arī garu tekstu "salas" (gan tāpēc, ka tie ir reģistrēti vidū satricinājumu, cieš , pastāv vētra zaimu kā ostas drošības tiem briesmās, un ir patvērums tiem, kas mīl augstumu [debesu], un jācenšas izvairīties Bythus, tas ir, dziļumu kļūdas), Jeremija tādējādi apliecina: " dzirdēt Kunga vārdu, tad jūs tautām, un atzīt to uz salām no tālienes, saka, jūs, ka Kungs būs izbārstīt Izraēlu, Viņš pulcēsies viņu, un saglabātu viņu, jo viens barošanas savu ganāmpulku aitu ...

Un atkal viņš saka to pašu: "Lūk, es Jeruzaleme jautrība, un mana tauta [prieka], par balss raudāja nedrīkst būt lielāks dzirdēja viņas, ne balss raud. Arī tur nav kāds nenobriedis [vienu], ne vecs vīrs, kurš nepilda savu laiku: lai jaunieši ir no simts gadus, un grēcinieks mirt simts gadus vecs, bet ir nolādēts. Un tie būvēt mājas, un apdzīvo viņiem pašiem, un stādīt vīna dārzus, un ēst augļus viņiem pašiem, un dzert vīnu. , Un tās nedrīkst būvēt, un citi apdzīvo, nedz arī viņi sagatavo vīna dārzu, un citi ēd. Jo dienās no dzīvības koka, ir dienas cilvēki tevi. Par saviem roku darbiem ir paciest "(Irenaeus. Adversus haereses, Book V, 34 nodaļas, Verses 2-3,4 fragments no Ante -Nipēc Kristusne Tēvi, Volume 1. Edited by Aleksandrs Roberts & James Donaldson. Amerikāņu izdevums, 1885. Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Citi, piemēram, Origens no Aleksandrijas, arī rakstīja, ka Dievam ir plāns piedāvāt pestīšanu visiem.

Daudzas katoļu un protestantu zinātnieki uzskatīja, ka Origens bija viens no lielākajiem un agrīnās teoloģijas rakstniekiem (viņš dzīvoja no apmēram 185-232 AD). Pāvests Benedikts XVI ir publiski slavēja Origenu.

Norādīja protestantu vēsturnieks KS Latourette rakstīja, ka Origens "bija patiesi viens no lielākajiem kristiešu prātos." Un, kamēr es nevaru piekrist, ka tas ir interesanti atzīmēt, ka Latourette novērotas:

Origens mācīja, ka galu galā visi stiprie alkoholiskie dzērieni, kuri ir atkrituši no Dieva tiks atjaunotas pilnā harmonijā ar Viņu. Tas var nākt par tikai ar to sadarbību, jo tie ir brīvi pieņemt vai noraidīt izpirkšanu darījis Kristum. Pirms pilnīgas atjaunošanas viņi cietīs sodu, bet sods ir paredzēts izglītojošu, lai iztīrītu to no nepilnībām, ko ceļ savu grēku. Beidzoties pašreizējā vecuma un tā pasaulē otru vecums nāks, tad Origens ticēja, kurā atkal ir dzimis turpinās augt, un nodokļu maksātāju tiks dota papildu iespēja nožēlot grēkus (Latourette KS kristietības vēsturē, Volume 1, pirmsākumiem līdz 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origens bija tuvu, jo ne visi būs nožēlot, jo tur būs arī tiem, kas izvirzīti uz "mūžīgu nicinājumu" (Daniel 0:02, KJV), kas nozīmē, ka tie, kas nav pareizi nožēlot nesaņems pestīšanu, bet mēs ar Living Dieva Baznīca uzskata, ka tie ir mazākumā. Bet Origens bija pareizi, ka tas notiks tikai tad, sadarbojoties ar tiem, kas pašlaik nesaglabātu.

Lūk, daži citāti tieši no Origena:

... Labs Tēvs nav pilnībā pametis tiem, kuri ir atkrituši no Viņa (Origen. komentāri Jāņa evaņģēlijā (grāmata). Excerpted no Ante-Nīkajas tēviem, Volume 9. Edited by Allan Menzies, DD American Edition, 1896 1897. Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Ir jāpatur prātā, ka tomēr dažas būtnes, kas krita prom no viena sākuma, no kuriem mēs esam runājuši, ir noslīdējis uz šādu dziļumu necienību un viltības, lai tiktu uzskatīts par pavisam necienīgs šīs apmācības un norādījumu, ar kuru cilvēce, bet miesā, ir apmācīti un instruēti ar palīdzību no debesu pilnvaras, un turpināt, gluži pretēji, tādā stāvoklī naids un iebildumus pret tiem, kas saņem šo rīkojumu un mācību. Un līdz ar to tas, ka visa šī mirstīgās dzīve ir pilna ar cīņas un izmēģinājumus, ko izraisa opozīciju un ienaids, kuri krita no labākā stāvoklī, bez vispār skatoties atpakaļ, un kuri sauc par velnu un viņa eņģeļiem, un citi rīkojumi ļaunumu, kas apustulis klasificēti starp konfliktējošajām pilnvaras. Bet vai kāds no šiem rīkojumiem, kas darbojas saskaņā ar valdības velna, un paklausīt Viņa nelabs komandas, kas nākamajā pasaulē jāpārvērš taisnību, jo to, kam fakultāti brīvības gribas, vai arī pastāvīgs un nelabojams ļaunums var tikt mainīts ar varu ieraduma dabā, ir rezultāts, ko jūs pats, lasītājs, var apstiprināt, ja ne tās rada pasauli, kas ir redzams un laikā, ne arī tiem, kas ir neredzēts un ir mūžīgas, ka daļa ir pilnīgi atšķiras no galīgais vienotību un fitnesa lietas (Origen. De Principiis, Book I, 6 nodaļas, dzejoļu 3).

... Un tādējādi caur daudziem un neskaitīts pasūtījumu progresīvo būtnēm, kas tiek saskaņoti ar Dievu no valsts ienaids, pēdējais ienaidnieks beidzot panāca, kas saucas nāve, tā ka viņš arī var tikt iznīcināti, un tas vairs nav ienaidnieks. Ja, tāpēc visi racionālie dvēseles dara ir atjaunotas nosacījumu šāda veida, tad raksturu no šīs iestādes mūsējie būs jāiziet pārvērsties par godu garīgo ķermeni. Jo, kā mēs redzam, tas nav gadījums ar racionālu dabu, ka dažas no tām ir dzīvojuši stāvoklī degradācijas dēļ saviem grēkiem, bet citi ir aicināti stāvoklī laimes, ņemot vērā viņu nopelniem, bet, kā mēs redzam, tās pašas dvēseles, kas bija agrāk bijuši grēcīgi, palīdz, pēc to konversiju un izlīgumu ar Dievu, uz valsts laimes (Origen. De Principiis, Book III nodaļas 6, dzejolis 6).

Kamēr mēs LCG nebūtu vārds ir gluži tādā veidā, šie citāti neparāda, ka doma, ka Dievam ir plāns, kas dos nodokļu maksātāju ir iespēja pēc tagadējās vecums nav jauns jēdziens.

Patiesībā, doktrīna šķīstītavas attīstīta starp latīņu katoļu pēc tam, kad viņi sāka nosodīt dažiem Origena idejas sestajā gadsimtā. Kad tas notika mācības, kas saistītas ar piedāvājuma pestīšanas visiem (pazīstams kā apocatastasis), tika arī nedaudz nosodīja. Tomēr tas atstāja plaisu romiešu teoloģijā un ideja šķīstītavas tad jāattīsta.

Grieķu katoļi (tagad pazīstama kā Austrumu pareizticīgo), tomēr nekad nebija pieņemt latīņu ideju par šķīstītavu un vēl līdz šai dienai ir daudzi, kas uzskata, ka Dievs ir sava veida plānu, lai piedāvātu pestīšanu tiem, kas nav tīši noraidīt pestīšanu veidu.

Katoļu enciklopēdija pati atzīst, ka agrīnie kristieši nav mācīt savu pašreizējo koncepciju tā šķīstītava doktrīnas:

Daži stress arī ir likts uz iebildumu, ka senie kristieši nebija skaidru priekšstatu par šķīstītavu, un ka viņi domāja, ka dvēseles atstāja palika nenoteiktību pestīšanu līdz pēdējai dienai ... Ir vairākas vietas Jaunajā Derībā, kas norāda uz process attīrīšanas pēc nāves. Tādējādi, Jēzus Kristus paziņo (Mateja 0:32): "Un ja kāds sacīs vārdu pret Cilvēka Dēlu, tam tiks piedots, bet kas runās pret Svēto Garu, tam netiks piedots ne šajā pasaulē, ne nākamajā pasaulē "... (Hanna, Šķīstītava. katoļu enciklopēdija).

Nē, otrajā gadsimtā, tika uzskatīts, ka Dieva plāns ļaus visu, ko piedāvā pestīšanu, vai nu šajā vecuma vai vecumu nākt, ja viņi nav pieļāvusi "nepiedodams grēks" (Mateja 12:32; Marka 10:30 , Lūkas 18:30, Apustuļu darbi 3:17-21, Efeziešiem 1:21, Ebrejiem 6:4-6;. sal. Mateja 10:15, 11:22-24, Marka 06:11, Lūkas 10:12-14) .). Un Jaunā Derība ir ļoti skaidrs, ka:

"Ikviena miesa redzēs Dieva pestīšanu" (Lūkas 03:06).

Trīspadsmitajā gadsimtā, slavens katoļu teologs Akvīnas Toms rakstīja šādi:

Nekas nav skaidri norādīts Rakstos par situāciju Šķīstītava, kā arī ir iespējams sniegt pārliecinošus argumentus par šo jautājumu ...

Daži saka, ka tomēr saskaņā ar vispārējām tiesībām vieta Šķīstītava ir, ja cilvēks grēko. Tas nešķiet ticama, jo cilvēks var tikt sodīts, tajā pašā laikā grēkos dažādās vietās. Un citi saka, ka saskaņā ar vispārējām tiesībām viņi tiek sodīti virs mums, jo viņi ir starp mums un Dievu, attiecībā uz savu valsti. Bet tas ir Nekādā gadījumā, jo viņi nav sodīti par to, ka virs mums, bet par to, kas ir zemākais viņiem, proti, sin (Toms T. Summa Theologica Svētā Akvīnas Toms, II papildinājumā, otrā panta 1. Un Pārskatīts izdevums, 1920. nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, cenzors. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL un F. Leo Moore , OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

Iepriekš minētie dati parāda, ka pat uz viduslaikiem, ideja šķīstītavas bija skaidrs, pat starp līderiem baznīcas Romas.

Šķīstītava būtībā bija pieņemts pēc tam, kad dažas mācības, kas saistītas ar Origens notiesāja 6 gadsimtā:

No brīža, tomēr uzskata, ka anti-Origenism virsroku, doktrīna apokatastasis noteikti bija pamesta. St Augustine protestus straujāk nekā jebkurš cits rakstnieks pret kļūda tā ir pretrunā ar doktrīnu nepieciešamības žēlastības ... (Batiffel, Apocatastassis. Katoļu enciklopēdija).

Vēsture liecina, ka pēc tam, kad apocatastasis notiesāts vidus 6 gadsimtā, kaut ko, kas līdzinās mūsdienu koncepcijas šķīstītavas tika izteikts ar Romas bīskapu pāvests Gregorijs es ap 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Will all good things be restored? Vai Dieva pestīšanas plāns ņemt sacelšanos un garīgo aklumu vērā?
Cerība Salvation: Kā Living Dieva Baznīca atšķiras no lielākās protestantu Kā Living Dieva Baznīca atšķiras no mainstream / tradicionālās protestantu, iespējams, ir jautājums, ko es esmu jautāja, lielākā daļa no tiem, kuriem nav Baznīca Dieva fona.
Ja Baznīca joprojām cenšas novietot savas galvenā prioritāte sludinot Evaņģēliju, vai Vai Herbert W. Armstrong mainīt, ka prioritāte Work? Daži saka, ka baznīca ir galvenokārt pabarot ganāmpulku tagad, jo tas ir tas, ko Herbert W. Armstrong ziņots teica. Is that what he said? Is that what the Bible says? Ko Pāvils un Herbert W. Armstrong sagaida no evaņģēlistiem?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:36-37)

Daži izstrādājumi, iespējams, saistītās intereses var ietvert:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? Ja ir agrākais, ka liela nelaime, var sākt? Kas ir Kunga diena?
Fiziskā sagatavošana Raksti par kristiešiem . Mēs visi zinām Bībeles pravietojumus badu. Mums vajadzētu kaut ko darīt?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Par Dieva Valstības evaņģēlijs bija uzsvars Jēzus un agrīnās Baznīcas Vai zinājāt, ka? Vai jūs pat zināt, ko evaņģēlijs ir visu par? True Religion pamatā jābūt patiesajam evaņģēlijam.
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Kurš nosodīja to. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Dievs Ir 6000 gadu plānu? Kas gads Vai 6000 gadu beigas? Was 6000 gadā atvēlētais laiks cilvēkiem lemt sekoja burtiski tūkstošiem gadu valdīšanas Kristus uz Zemes māca agrīno kristiešu? Ko gadā var uz sešiem tūkstošiem gadu cilvēku parasti beidzas? Kad Jēzus atgriezīsies? 2018 or 2019?
Anglo - Amerikā Prophecy un Lost Israēla ciltīm Vai amerikāņi, kanādieši, briti, Skotijas, Velsas, austrālieši, Anglo-Dienvidu afrikāņi, un Jaunzēlandes pēcteči Jāzepa? Kur ir zaudējuši desmit ciltis Izraēlas? Kas ir zaudējis ciltis Izraēlu? What will happen to the Jews in Israel? Vai Dievs sodīt ASV, Kanāda, Lielbritānija un citas Anglo valstīm? Tāpēc, iespējams, Dievs tos varētu sodīt vispirms?
Vai Anglo-Nāciju sadalīta un ir cilvēki, iegūts kā vergi? Vai zemēs, ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē jādala? Kāda Bībeles pravietojums māca? Vai ir ārpus Bībeles pareģojumi, kas atbalsta šo ideju? Kurš būs sadalīt šo zemi? Kurš galu galā ar zemes un cilvēkiem?
Prophecies of Barack Obama? Eight reasons why Barack Obama is apocalyptic and eight reasons why Barack Obama is not the Antichrist. This article includes many biblical and non-biblical prophecies, from around the world, that seem to discuss Barack Obama. Vai Nostradamus prognozēt Barack Obama nodarbojas ar antikrists? Might Barack Obama set the stage for the kings of the North and South as at least one Shiite prophecy suggests? Tas ir garākais un vispilnīgāko raksts par šo lapu Barack Obama pravietojumiem. Izlasi to un lemt par sevi, ja prezidents Obama, šķiet, izpildot dažādus pravietojumus.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Canada in Prophecy: Ko Bībeles Prophecy, katoļu Prophecy, un citi Prognozes domāt par nākotni Kanādā? Ir pravietojumi, kas liecina iesaistīšanos ar Kanādu. Un daudzi nav pozitīvi par savu nākotni.
Kurš ir karalis no Rietumiem? Kāpēc nav End-Time karalis Rietumu Bībeles Prophecy? Ir ASV karalis Rietumos? Ja tā, ko tas īsti nozīmē ASV un tās Anglo sabiedrotajiem.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. Kāda loma varētu viņam spēlēt?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Saka Tas Kungs. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Daži izstrādājumi, iespējams, saistītās intereses var ietvert:

Arābu pasaule Bībelē, vēstures un Prophecy Bībeles apspriež izcelsmi arābu pasaulē un diskutē par Tuvajiem Austrumiem pravietojums. What is ahead for the Middle East and those who follow Islam? Ko tas Islāms māca par Imam Mahdi?
Vai pastāv nākotne karalis dienvidos? Daži vairs netic, ka vajadzētu būt. Varētu Ēģipte, islams, Irāna, arābi, vai Etiopija ir iesaistīti? Is he the Imam Mahdi? Ko Bībele saka?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Kas notiek liela nelaime un diena Kunga? Ja ir agrākais, ka liela nelaime, var sākt? Kas ir Kunga diena?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? What will it bring and when?
End of Mayan Calendar 2012–Might 2012 Mean Something? Are there Mayan calendar predictions for change in 2012? Izmaiņas tika gadsimtus atpakaļ prognozēja Hopi Native amerikāņiem. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Tāpēc, iespējams, Sātans ir iedvesmojuši šo datumu? Does the Dresden codex show destruction of the earth by flood? Vai liela nelaime sākas pirms 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazīlijas portugāļu valodā) 2012 livro darīt Dr Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Ļaujiet mums, tāpēc, dara visu iespējamo, lai šo atpūtu, lai neviens kritīsies pēc to piemēru nepaklausību (Ebrejiem 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

... Pagāni lūdza, ka šie vārdi var tikt sludināts viņiem nākamajā sabatu. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. Nākamajā sabatā gandrīz visa pilsēta sapulcējās klausīties Dieva vārdu.

Also Acts 18:4 states,

Un viņš pamatotu sinagogā katru sabata, un pārliecināja gan ebreji un grieķus.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Daži izstrādājumi, iespējams, saistītās intereses var ietvert:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Ko Pāvils faktiski mācīt par desmit baušļiem? Daudzi saka Pāvils mācīja pret desmit baušļiem. Vai tas ir taisnība? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Bija desmit baušļi pienaglots pie krusta? Daži teica tā. Šis raksts sniedz dažus Bībeles citātus, lai atbildētu uz šo svarīgo jautājumu.
Ir Ten bauslis joprojām ir spēkā? Šis raksts citē desmit baušļus un apvieno daži no iepriekšējos rakstus vienā rakstā par desmit baušļiem. Baušļi ir parādīti Sinaja kalnā, pirms Sinaja kalnā, jo mācībām Jēzus pēc krustā sišanas, un Pāvila mācībām. Tā pievēršas visbiežāk "tradīcijas vīri" par to, kā labi.
The Ten Commandments Reflect Love, Breaking them is Evil Some feel that the ten commandments are a burden. Ir tas, ko Jēzus, Pāvils, Pēteris, Jēkabs un Jānis mācīja?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Vēsture agrīnās kristietības Vai jums ir zināms, ka tas, ko lielākā daļa cilvēku uzskata, nav tas, ko patiešām noticis ar patiesu kristiešu baznīcu? Do you know where the early church was based? Do you know what were the doctrines of the early church? Is your faith really based upon the truth or compromise?