Arhīvs gada janvārī, 2012

Ja kristietis Vote?

Otrdiena, 31. janvāris, 2012

COGwriter

Četri vīri Republikāņu partijas ir vēl nedaudz stāv to centienos atņemt mandātu ASV prezidents Obama un saņemt savu darbu.

Ir divi katoļi , viens Mormona , un viens Baptists darbojas par republikāņu nomināciju, lai palaistu pret diezgan neticīgs demokrātu Obamu (kurš arī apgalvo kristīgo ticību).

Ja reālie kristieši balsot?

Ja demokrātija bija jāsoda Bībelē par kristiešiem, lielākā daļa, protams, tas būtu jāsoda Jaunajā Derībā. Grieķu un romiešu demokrātijas prakse bija plaši pazīstama tad. Demokrātija nav amerikāņu izgudrojums (nedz republikas pārvaldes forma).

Jaunajā Derībā mēs lasām par Jēzus iecelšanas apustuļiem. Pāvils raksta, ka Dievs pirmais ieceļ apustuļiem, otrkārt praviešiem, utt, lai pamācošas savā perfekcijā Kristus miesu (Efeziešiem 4: 11,12).

Kad Jūda vajadzēja aizstāt (pēc viņa nodevība Jēzus un viņa pašnāvības), apustuļi nebija vēlēšanās, viņi sekoja Bībeles piemēru meklē Dieva gribu:

Tu, Kungs, kurš zina sirdis visiem, šovu, kuru no šiem diviem esat izvēlējies ... Un tie, izmetuši savus kauliņus. (Apustuļu 1: 24,26).

Paziņojums apustuļi nav nolēmusi, ka tās bija kvalificēti ieskatīties cilvēka sirdi.

Daži ir rakstīts, ka dažāda veida demokrātijas tagad ir pieņemami, jo viņi uzskata, ka daži raksti, kas Apustuļu darbu grāmatā nozīmēt to. Galvenie panti šķiet, ir stāsts par Ap 15. Apustuļu 15 daudzi apustuļi un vecākie sapulcējās, lai apspriestu apgraizīšanu un Gentile ticīgos. Pulks konsultantu tika izmantots, lai apspriestu šo jautājumu. Daži uzskata, ka, izmantojot padomu liecina par demokrātiju. Tomēr fakts, ka tika izmantota pulks konsultantu nemaina Dieva pārvaldes formu. Vecajā Derībā mēs lasām, ka ne tikai Dievs ir vienmēr mudinājusi šo praksi (Zālamana 11:14), mēs arī lasām, ka Dievs pats nodarbojas ar to (II Chron 18, 18-21); Tādējādi fakts, ka daži no Baznīcas vadības ievērota šī prakse tikai parāda, ka Dieva nevalstiskās praksi no Vecās Derības bija jāturpina.

Tas ir interesanti atzīmēt, kaut kas cits minēto Apustuļu,

"Un tagad es jums saku, turēt prom no šiem cilvēkiem un atstājiet tos; jo, ja šis plāns vai šis darbs ir vīriešu, tā nāks neko; bet, ja tas ir no Dieva, jūs nevarat gāzt to, lai jūs pat atrast, lai cīnītos pret Dievu "(Apustuļu 5: 38-39)

T šļūtene kas balso pasaulīgās vēlēšanās acīmredzot domā, ka viņi zina aspektus Dieva plāna, ka nav cilvēka, kā viņi varēja zināt. Tomēr, apskatīt to, ko Dievs sacīja Samuēlam, viens skaidri sauc un Dieva iecelta, kad Samuel domāju, viņš zināja, kas būtu nākamais ķēniņš pār Izraēlu,

Tā tas bija, kad viņi ieradās, ka viņš paskatījās Ēliāba un teica: "Protams Kunga svaidīto ir Viņa priekšā." Bet Kungs sacīja Samuēlam: "Neskatieties viņa izskatu vai augstumā viņa auguma, jo I ir viņu atteicās. Jo Kungs neredz kā cilvēks redz; cilvēkam skatās uz ārējo izskatu, bet Kungs uzlūko sirdi "(1 Sam 16: 6-7).

Tāpat ir interesanti saprast, ka daudzi, kas uzskata, ka Jaunā Derība sankcijas demokrātija arī uzskatu, ka Dieva nākotne valdošā valdību (jo Dieva valstībā) nebūs demokrātija.

Jēzus teica apustuļiem, ka viņi būtu valdnieki pār divpadsmit Israēla ciltīm viņa valstībā (Lūkas 22:30). Jēzus izvēlējās mācekļus, viņi nesaņēma savas pozīcijas no jebkura veida demokrātijas (Jāņa 15:16; 6:70). Dievs, nevis cilvēks, izvēlējās Dāvidu par ķēniņu pār Izraēlu sākotnēji (Ap.d. 13:22), un arī ir izvēlējusies viņu par ķēniņu pār visu Israēla pasaulē priekšu (Jeremijas 30: 9).

Starp citu, Jēzus teica, ka Dievs Tēvs ir rezervēta, kurš būs noteiktus amatus autoritātes Dieva valstībā (Mateja 20:23). Ar valstības atlīdzība būs Jēzus dot (Atkl 22:12); tās nebūs, lai cilvēki, lai par sevi.

Demokrātija nebūs Dieva pārvaldes forma Viņa valstībā.

Kāpēc?

Viena no daudzajām problēmām balsošanas ir tā, ka neviens cilvēks domā, kā Dievs dara.

"Jo Manas domas nav jūsu domas, arī ir jūsu ceļi nav Mani ceļi," saka Tas Kungs (ir 55: 8).

Kad Jēzus bija uz Zemes viņš pasludināja evaņģēliju par Dieva un stāstīja cilvēkiem nožēlot grēkus (Mark 1: 14-15). Jēzus atteicās piedalīties pat visvairāk elementāras valdības lēmumus, kamēr viņš bija uz zemes (Lūkas 12: 13-14).

Kaut arī Jēzus mācīja, ka mums būtu jāmaksā nodokļi (Mateja 22: 17-21), Viņš arī mācīja, ka Viņa valstība nav no šīs pasaules (Jāņa 18:36). Jēzus mācīja saviem mācekļiem, lai dotos pasaulē un sludināt evaņģēliju ikvienam (Mat 28: 19,20). Jēzus teica, ka Viņa mācekļi bija jābūt pasaulē, bet ne par to (Jāņa 17:16).

Apustulis Pēteris skaidri saprata. Viņš rakstīja, ka ir daļa no Dieva tautas veic vienu daļu no svētā tauta (I Pet 2: 9). Apustulis Pāvils rakstīja, ka šīs pasaules bija ļauns (Gal 1: 4). Bībele brīdina par sekām, kas ir daļa no pasaules sistēmu un tās valdību un stāsta mums nākt ārā no tā, un, lai būtu atsevišķi (Atkl 18: 2-5).

Paskaties, ko Bībele māca notiks pēdējās dienās, un to, ko kristieši ir darīt par to,

Bet zinu, ka pēdējās dienās grūtajos laikos nāks: Vīriešiem būs cienītāji sevi, mantkārīgi, boasters, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgs, pārdabisks, unloving, unforgiving, zaimotāji, bez paškontroles , brutāla, despisers labas, nodevējiem, ietiepīgs, augstprātīgi, mīļotājiem prieku, nevis mīļotājiem Dieva, kuru dievbijības forma, bet spēku noliegdami. Un no šādiem cilvēkiem novērsties! (2 Tim 3: 1-5).

Ņemiet vērā, ka Dieva vārds nemudina balsot par risinājumu.

Pāvils teica, ka kristieši ir jābūt vēstnieki Kristus (II Kor 5:20). Vēstnieki bieži dzīvo svešzemju tautām, no kuriem daži ir nepārprotami naidīgi saviem uzskatiem. Vēstnieki, lai gan viņi dzīvo citās sabiedrībās, neietver sevi politikā sabiedrību, ka viņi dzīvo. Ir pienācis laiks, lai Dieva tauta pārņemt valdību šajā pasaulē, bet tas vēl nav (John 18:36 , Dan 7: 17-18). Tas būs pēc otrā atnākšana Jēzus (I Tes 04:16, Rev 11:15).

Kristiešiem, Pēteris rakstīja,

Bet jūs esat izredzētā tauta, ķēnišķīgā priesterība, svētā tauta, iegūtie ļaudis, kas pieder Dievam, ka jūs var deklarēt slavas tam, kas jūs aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Kad jūs nebijāt tauta, bet tagad esat Dieva tauta; kad jums nebija apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Dārgie draugi, es aicinu jūs, kā ārvalstniekiem un svešiniekiem visā pasaulē, atturēties no grēcīgām vēlmēm, kas karo pret savu dvēseli. Dzīvot tik labus dzīvi starp pagāniem, ka, lai gan viņi apsūdz jums dara nepareizi, tie ierauga jūsu labos darbus un godā Dievu dienā viņš apmeklē mūs. Pieteikt sevi par Kunga dēļ ikvienai iestādei, kas izveidota starp vīriešiem: vai pie ķēniņa, kā augstākā autoritāte, vai vadītāji, kuri tiek nosūtīti viņam, lai sodītu tos, kuri dara nepareizi un izteikt atzinību tiem, kas to labi. Jo tāda ir Dieva griba, ka darot labu jums vajadzētu apklusinātu nezinošs runāt par neprātīgu cilvēku (1 Peter 2: 9-15).

Ārvalstniekiem, protams, nebalso.

Tagad Bībele nav pieminēt vienu konkrētu balsojums apustuļa Pāvila (kamēr viņš vēl bija Sauls un tādējādi Romiešu). Paziņojums, ko viņš vēlāk teica par to:

Patiešām, es pats domāju, man ir darīt daudzas lietas, kas ir pretrunā ar nosaukumu Jēzus no Nācaretes. To es arī darīju Jeruzalemē, un daudzus no svētajiem es ieslēdzu cietumos, Saņēmis pilnvaras no augstajiem priesteriem; un, kad tie tika nonāvēts, es izdzenu manu balsojumu pret viņiem (Apustuļu 26: 9-10).

Un, lai gan iepriekš nav pats par sevi sega nosodījumu visiem balsošanas, tas ir vienīgais laiks, vārds "balss" vai "balsošanas" ir Bībelē. Un tas liecina, ka pat reliģiski cītīgs / konservatīvie indivīdi ne vienmēr balso pareizi un var darīt daudzas lietas, kas ir pretrunā ar nosaukumu Jēzus no Nācaretes.

Es neticu, ka Bībele sankcijas kristieši balsošanas miesas vēlēšanās. Tāpat es uzskatu, ka gaidāmās prezidenta vēlēšanas ASV vai vēlēšanām citās Anglo-nolaidās tautu radīs nožēlas veida, ka šīs tautas nepieciešams.

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses var ietvert:

Ja kristietis Balsojums? Šis raksts sniedz dažus no Bībeles pamatojumu šajā jautājumā. Vai Jēzus balsot par prezidentu / premjerministru? Balso Bībelē? Šis ir temats kristieši ir jāsaprot.
Polycarp, Herbert W. Armstrong, and Roderick C. Meredith on Church Government What form of governance did the early church have? Was it hierarchical? Which form of governance would one expect to have in the Philadelphia remnant? The people decide and/or committee forms, odd dictatorships, or the same type that the Philadelphia era itself had?
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Anglo - America in Prophecy & the Lost Izraēļa ciltis Vai amerikāņi, kanādieši, britu, skotu, velsiešu, austrālieši, Anglo-Dienvidu afrikāņi, un jaunzēlandieši pēcteči Jāzepa? Kur ir zaudējuši desmit-Israēla ciltis? Kas ir zaudējis Israēla ciltis? What will happen to the Jews in Israel? Vai Dievs sodīt ASV, Kanāda, Lielbritānija un citas Anglo tautu? Kāpēc Dievs varētu ļaut viņiem jāsoda vispirms?
Būs Anglo-Nāciju dalīt un ir cilvēki Ņemts kā vergi? Vai zemēs, ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē jādala? Ko Bībele pravietojums mācīt? Vai ir ārpus Bībeles pravietojumi, kas atbalsta šo ideju? Kurš būs sadalīt šos zemes? Kurš galu galā ar zemes un cilvēkiem?
Pravietojumi Barack Obama? Astoņi iemesli, kāpēc Barack Obama ir apokaliptiskā un astoņi iemesli, kāpēc Baraks Obama nav antikrists. This article includes many biblical and non-biblical prophecies, from around the world, that seem to discuss Barack Obama. Vai Nostradamus prognozēt Barack Obama nodarbojas ar antikrists? Might Barack Obama set the stage for the kings of the North and South as at least one Shiite prophecy suggests? Šī ir garākā un vispilnīgākā rakstu šajā lapā par Barack Obama pareģojumiem. Izlasi to un lemt par sevi, ja prezidents Obama, šķiet, izpildot dažādus pareģojumus.
Barack Obama, Prophecy, un iznīcināšana ASV Daži apgalvo, ka Baraks Obama ir pravietoja "dēls Kenijas", balstīta agrīnās 20.gadsimta rakstīšanu.
Canada in Prophecy:
What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. Un daudzi nav pozitīvi par tās nākotni.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Is the United States the King of the West? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Vai Tony Blair apokalipses? bijušais ministrs Apvienotās Karalistes premjerministrs konvertēts katolicismā neilgi pēc aiziešanas viņa amatu un ir aktīvi Eiropas lietās. Kāda loma varētu viņš spēlē?

East vs West: Krievija, Ķīna, Indija un pretinieku Sankcijas pret Irānu un Sīriju

Otrdiena, 31. janvāris, 2012

COGwriter

Krievija, Ķīna un Indija, kas nesadarbojas sankciju ES un ASV vēlas par Irānu un Sīriju veida:

Global "liela vara politikā" atgriežas Mideast

By Peter Apps , politiskais risks korespondents

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Ar Krievija nosūtot karakuģi atturēt ārvalstu intervenci Sīrijā, un Ķīna sastādīts dziļāk Irānas konfrontāciju ar Rietumiem, "liels spēks" politika ir ātri atgriežas uz Tuvajiem Austrumiem ... Abi ir signalizēja skaidru nodomu, lai novērstu jebkādu " režīma maiņa "iejaukšanās Sīrijā ; bet Krievijas izvietošanu tās vadošo gaisa pārvadātāja un eskortu uz Sīrijas ostā Tarsas šomēnes vērsa skaudru nekā parasti līniju smiltīs ... "Katru reizi, kad Rietumi savelk pavadas, Pekina klusi atsakās no atslābums," saka Tomass Barnett, bijušais stratēģis par ASV Navy ...

Washington Post Jan 31, 2012-Mumbai, Indija - Indija ir pievienojies Ķīnu sakot, ka tas nebūs apcirpt naftas importu no Irānas, neskatoties stīvs jaunu ASV un Eiropas sankcijām, kas paredzētas, lai piespiestu Teherānu par tās kodolprogrammu.
Steve ielas tirgotājs | Maskava (Reuters) - vecākais krievu diplomāts teica otrdiena, ka push iniciatīvu par Rietumu un arābu projektu ANO Drošības padomes ... Krievijas un Ķīnas veto Eiropas-izstrādāto rezolūciju par Sīriju oktobrī.

Sīrijas opozīcija: Krievija, Irāna riskējot attiecības ar nākotnes Sīriju

Ynetnews - 31. janvāris 2012

Sīrijas opozīcijas loceklis Fahed Al-Masri pastāstīja Libānas radio staciju, ka centieni Krievija un Irāna ir iesniegta, lai glābtu prezidenta Assad režīmu, tiks atspoguļots valstu turpmākajām attiecībām ar Sīriju. "Krievija zaudēs savu pēdējo stabilu Tuvajos Austrumos un Sīrijā, "viņš teica, piebilstot, ka, ja Maskava turpina iebilst pret starptautiskās sabiedrības nostāju attiecībā uz Sīriju ...

Tātad trīs ģeogrāfiski lielākās pilnvaras Austrumu lietojat stipri kontrastē uz Rietumiem. Bībele visbeidzot norāda, ka acīmredzot Krievijas vadīto Eirāzijas konfederācija uzņemsies atlikušo spēku Rietumiem (kas tajā laikā vadīs Eiropas karalis ziemeļos). Un Ķīna un Indija, šķiet, ir pravietots, lai atbalstītu krievu vadīto konfederācija.

Bet tas būs vēlāk, tieši pirms atgriešanās Jēzus Kristus (Jāņa Atklāsmes 09:16; 16: 12-16).

Šajā laikā East spēlē bīstamu spēli, ka tas varētu zaudēt vismaz diplomātiskajā ziņā.

Nav svarīgi, kādi ir viņu ekonomiskās intereses, ne Krievija, ne Indija vēlas islāma spēks celties. Un ko defying Rietumu sankcijas, varbūt tās valstis uzskata, ka dalot islāma pasauli Irānu un Sīriju, pārējo arābu tautu, Turcijas tautām, Pakistānā, Afganistānā, un Indonēzijā, ka šis sadalījums neļaus islāma pasaules enerģiju no cēlās .

Ja viņi uzskata, ka, tās ir kļūdas.

Islāma jauda ( King of dienvidos no Bībeles pravietojumu), acīmredzot vadīja arābu spēku, celsies. Atbalstot Sīriju, kā tas ir bijis, Krievija atsavināt arābu pasauli (Arābu valstu līga ir tendence atbalstīt Rietumus, kas attiecībā uz Sīriju un nav īpaši ventilatoru no Irānas). Sīrija neturpināsies, jo tas ir un Irāna var neitralizēt, vismaz tādā mērā.

Kādas trīs Austrumu pilnvaras, būtībā dara, ir stāsta arābu pasaulei, ka tā ir labāk sadarbojoties ar eiropiešiem nekā ar Krieviju, Ķīnu vai Indiju. Un sadarbība starp arābu un Eiropas pasaulēm ir kaut īslaicīgi jādara (Daniel 11:27; Psalmi 83: 3-8).

Ķīna pati ir ieinteresēta resursiem, piemēram, eļļas un mīl, lai izmantotu iespējas, pērkot, ka Rietumu sankcijas, piemēram, var sniegt. Tomēr Ķīna nepieciešami tirgu Rietumos vairāk, nekā tas patiesībā ir nepieciešama Irānas naftu. Tas pats būtībā attiecas uz Indiju.

Irāna un Sīrija ir tiešām nav tik svarīgi, lai Krievija, Ķīna, Indija, un ka viņi būs atpakaļ tos vienalga ko (lai gan tur būs nākotnes alianse ar persiešiem / irāņiem, bet tas ir par laiku pēc tūkstošgadu valdīšanas Kristus un tiek apspriests Ecēhiēla 38: 1-9).

Tātad, neskatoties uz pozēšanu no šiem trim Austrumu pilnvaras, realitāte ir tāda, ka Rietumi iegūs visvairāk ietekmi Tuvajos Austrumos no tā, kas tagad notiek.

Irāna nebūs karaļa dienvidos līderis un kāds izdzīvo Sīrijā (sal Jesajas 17: 1) tiks acīmredzot atbalstīs nāk arābu vadītājs Daniel 11:40. Ja tie, Krievijā, Ķīnā un Indijā saprot Bībeles pravietojums labāk viņi saprastu, ka viņu pašreizējā stends varbūt būtu jāmaina attiecībā uz Irānu un Sīriju.

Tiem, kurus interesē uzzināt vairāk var vēlēties, lai pētītu šādus rakstus:

Krievija: Tās izcelsme un pravietoja Future Krievija pravietojums. Kur krievi nāk no? Ko par tiem, Ukrainā? Kas ir pravietoja Krievijai un tās sabiedrotajiem? Ko viņi darīs ar eiropiešiem, kas atbalstīja zvērs beigās?
Vai Krievija karalis ziemeļos? Daži apgalvo, tā ir. Bet ko Bībele māca?
Indija, Tās Bībeles Past and Future: Jebkurš Liecinieku Bībele apspriež izcelsmi tiem Indijas mantojuma un apspriež daži no liecinieka uz tiem (ieskaitot tos, Bangladešā, Pakistānā un Šrilankā).
Ķīna, Tās Bībeles pagātne un nākotne, 1. daļa: Genesis un ķīniešu rakstzīmes Kur ķīnieši nāk no? Šis raksts sniedz informāciju, kas liecina, ka Ķīnas iedzīvotāji ir zināms par dažādiem kontiem Radīšanas grāmatā līdz to dispersijas pēc Bābeles torņa.
Ķīna, Tās Bībeles pagātne un nākotne, 2. daļa: Sabbath un Daži no Dieva liecinieku Ķīnā Kad kristietība pirmais brauc uz Ķīnu? Un tur agri pierādījumi, ka viņi ievēroja septītās dienas sabatu?
Āzijā Prophecy Kas ir Ahead Āzijas? Kas ir "Kings no Austrumiem"? Kas notiks ar gandrīz visiem Ķīnas, krievi, indieši, un citiem Āzijas? Ķīna pravietojumu, kur? Kas ir 200,000,000 cilvēks armiju saistīts ar Armagedona?
Kas ir karalis ziemeļos? Vai ir kāds? Vai Bībeles un Romas katoļu pravietojumi norāda uz to pašu līderi? Ja viņš būtu jāievēro? Kurš būs karalis ziemeļos apsprieda Daniel 11? Vai kodolieroču uzbrukums pravietots notikt uz angliski runājošo tautu ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē? Kad par 1335 dienām, 1290 dienas, un 1260 dienas (laiks, laiki, un pusi laika) Daniel 12 sākt? Kad Bībele liecina, ka ekonomikas sabrukums ietekmēs ASV?
Vai ir nākotne karalis dienvidos? Daži vairs uzskatu, ka jābūt. Varētu Ēģipte, islams, Irāna, arābi, vai Etiopija iesaistīties? Tas varētu King saukt Mahdi? Ko Bībele saka?
Arābu un islāma pasauli Bībelē, Vēstures un Prophecy Bībele apspriež izcelsmi arābu pasaulē un apspriež Tuvos Austrumus pravietojums. Kas ir priekšā par Tuvajiem Austrumiem, un tiem, kuri seko islāmu? Kas par Imam Mahdi? Kas ir priekšā par Turciju, Irānu, un citi ne-arābu musulmaņiem?

Eiropa piekrīt Tuvāk fiskālo savienību

Pirmdiena 30 janvāris, 2012

Eiropas Savienība Bābeles torņa plakāts

COGwriter

Eiropieši nedaudz ir jaunu līgumu par ciešāku fiskālo savienību:

20122 30. janvāris

Stephen Fidler, Laurence Norman UN Matina STEVIS

Briseles Līderi 25 Eiropas Savienības valdību vienojās pirmdien naktī uz ko daži jāmaksā kā vēsturisku paktu, lai pārietu uz ciešāku fiskālo savienību un parakstīts off par detaļām pastāvīgu bailout fonds eirozonas-vēl Grieķijas draudošo parādu pārstrukturēšana iemeta ēnu pār sammitā. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Ar Julien Toyer un Paul Taylor

Brisele | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) - kanclere Angela Merkele nostiprinājušas savu politisko pārākumu Eiropā pirmdien, kad 25 no 27 ES valstis vienojās par Vācijas-iedvesmoja pakta stingrāku budžeta disciplīnu, tāpat kā viņi cīnījās, lai uzkurināt izaugsmi no pelniem taupības.

Tikai Lielbritānija un Čehija atteicās parakstīt fiskālo kompakts martā uzliks kvazi-automātiskas sankcijas valstīm, kas pārkāpj Eiropas Savienības budžeta deficīta robežas un nostiprināt līdzsvarota budžeta noteikumus valsts tiesību aktos. http://www.reuters.com/ raksts / 2012/01/30 / ASV un ES-summit-idUSTRE80S0SR20120130

Šis ir vēl viens solis uz Bībeles pravietojumiem, kas saistīti ar pieaug līdz galīgā Eiropas Beast varas izpildi.

Tie no mums, Dzīvā Dieva Baznīca jau sen mācīja, ka Apvienotā Karaliste nebūtu reālā daļa no gala jaudu, kas radīsies Eiropā. Tie, Čehijā gandrīz noteikti būs daļa no šīs gala jaudu.

Bībele, Atklāsmes 17, ir skaidrs, ka eiropieši joprojām būs reorganizēt nākotnē:

12 "Par desmit ragu, ko tu redzēji, ir desmit ķēniņu, kas saņēmuši nekādu valstību kā vēl, bet viņi saņems varu vienu stundu, kā karaļi kopā ar zvēru. 13 Tie ir vienisprātis, un tie dos savu spēku un varu zvēram. (Atklāsmes 17: 12-13)

Soļi tā notiek turpinās kā mēs, Dzīvā Dieva Baznīca jau sen mācīja, un tur būs izciļņiem uz ceļa un problēmas (galvenais civilās nemieri, vai vēl ļaunāk, var rasties).

Protams, Bībele ir skaidrs, ka galīgais Eiropas Beast jauda nebūs faktiski ļoti vienota, jo tas būs pamatā būs kombinācija spēcīga un vāja vai kā Bībelē vairāk burtiski teikts, dzelzs un māla:

41 Tā kā redzējāt pēdu un kāju pirksti, daļēji no podnieka māla un daļēji no dzelzs, karaļvalsts tiek sadalīts; tomēr spēks dzelzs ir tajā, tāpat kā jūs redzēja dzelzi sajaukts ar keramikas māla. 42 Un kā kāju pēdas bija daļēji no dzelzs un daļēji no māla, tāpēc valstība ir daļēji spēcīga un daļēji trausla. 43 Kā redzējāt dzelzs sajauc ar keramikas māla, viņi maisīt ar vīriešu sēklas; bet tie nebūs jāievēro viens otram, tāpat kā dzelzs nesajauktos ar mālu. (Daniel 2: 41-43)

Saskaņā ar Bībeles pravietojumu, Eiropas varas, neskatoties uz tās trauslumu, tiek lemts laiku būt dominējošais spēks pasaulē, galu galā iekarot Anglo-nolaidās valstīm (tas ir ASV un tās Anglo-sabiedrotie piemēram, Lielbritānija, ka ir spēcīgākais cietokšņi Daniel 11:39), un vēlāk nonāk līdz tās beigām (Daniel 11:45).

Bet pirms tā tiek iznīcināta (Daniel 11: 21-44), galīgais Beast jauda ir jānāk kopā un nokļūt līdz vietai, kur tai ir liela ekonomiskā ietekme. Šovakar paziņojums ir vēl viens signāls, ka Eiropa vēlas virzīties šajā virzienā (lai gan tas, iespējams, būs vairāk problēmu, pirms tā ir galīgs zvērs jauda).

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses var ietvert:

Europa, zvērs, un Atklāsmes Kur Europe saņemt savu nosaukumu? Kādi varētu Eiropai jādara ar Atklāsmes grāmata? Kas par "zvērs"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kas ir karalis ziemeļos? Vai ir kāds? Vai Bībeles un Romas katoļu pravietojumi norāda uz to pašu līderi? Ja viņš būtu jāievēro? Kurš būs karalis ziemeļos apsprieda Daniel 11? Vai kodolieroču uzbrukums pravietots notikt uz angliski runājošo tautu ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē? Kad par 1335 dienām, 1290 dienas, un 1260 dienas (laiks, laiki, un pusi laika) Daniel 12 sākt? What MUST happen BEFORE the Great Tribulation?
Varētu vācu barons Karls-Theodor zu Guttenberg kļūt par karali ziemeļos? Vai Vācijas aizsardzības ministrs viens skatīties? Ko katoļu, Bizantijas un Bībeles pravietojumi ieteiktu?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Kur ir zaudējuši desmit-Israēla ciltis? Kas ir zaudējis Israēla ciltis? Kas notiks uz Jeruzālemi un jūdiem Izraēlā? Vai Dievs sodīt ASV, Kanāda, Lielbritānija un citas Anglo tautu? Kāpēc Dievs varētu ļaut viņiem jāsoda vispirms?
Būs Anglo-Nāciju dalīt un ir cilvēki Ņemts kā vergi? Vai zemēs, ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē jādala? Kas par Jeruzalemi? Ko Bībele pravietojums mācīt? Vai ir ārpus Bībeles pravietojumi, kas atbalsta šo ideju? Kurš būs sadalīt šos zemes? Kurš galu galā ar zemes un cilvēkiem?
Canada in Prophecy:? Kāda Bībeles Prophecy, katoļu Prophecy un citas Prognozes Ieteikt Par nākotni Kanādā Ir pareģojumi, kas liecina, iesaistīšanos ar Kanādu. Un daudzi nav pozitīvi par tās nākotni.
Kas ir karalis Rietumos? Kāpēc nav End-Time King of Rietumiem Bībeles Prophecy? Vai ASV karalis Rietumos?

Filipīnas Ņemot Closer militārās saites ar ASV Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
Tomēr Manila būs līdzsvarot mēģinājumus palielināt šīs spējas pret iespējamo spēles gan no Ķīnas, top tirdzniecības partneris ar pieaugošo ekonomisko ietekmi, un no saviem iedzīvotājiem, kuriem palielinot ASV militāro klātbūtni paliek strīdīgs jautājums.

Pagājušajā vasarā, Filipīnu prezidents norādīja, ka viņš nav jābaidās Ķīnu (sk Filipīnu prezidents draud Ķīna ).

Kamēr darījums ar ASV, var uz laiku veikt miesīgo jēga, jo ilgtermiņā Es uzskatu, ka Filipīnās, iespējams saskaņot ar Ķīnu, bet mēs redzēsim.

Living Dieva Baznīca ir aptuveni 33 draudzes Filipīnās .

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses var ietvert:

Salas un Bībeles Prophecy Kas priekšu salām? Kas priekšu Filipīnām? Kāda Bībele pravietot par salām?
Āzijā Prophecy Kas ir Ahead Āzijas? Kas ir "Kings no Austrumiem"? Kas notiks ar gandrīz visiem Ķīnas, krievi, indieši, un citiem Āzijas? Ķīna pravietojumu, kur? Kas ir 200,000,000 cilvēks armiju saistīts ar Armagedona?
Anglo - America in Prophecy & the Lost Izraēļa ciltis Vai amerikāņi, kanādieši, angļu, skotu, velsiešu, austrālieši, Anglo (non-holandiešu) Dienvidu afrikāņi, un jaunzēlandieši pēcteči Jāzepa? Kur ir zaudējuši desmit-Israēla ciltis? Kas ir zaudējis Israēla ciltis? Kas notiks uz Jeruzālemi un jūdiem Izraēlā? Vai Dievs sodīt ASV, Kanāda, Lielbritānija un citas Anglo tautu? Kāpēc Dievs varētu ļaut viņiem jāsoda vispirms?

Vardarbīgas Sports, Vardarbīgas galotnes

Pirmdiena 30 janvāris, 2012

COGwriter

Pēdējā nakts, tur bija segments CBS "60 minūtēs, kā arī visa CNN programma Dr Sanjay Gupta par kaitējumu darīts, lai dalībniekiem visvairāk noskatījos vardarbīgu sportā ASV-amerikāņu futbolu.

Abas programmas aptvēra dažādu spēlētāju notiek tāpēc, satricinājumiem un citu hits nāves kas notikt no spēlējot spēli. Kā smadzenes ir bojātas no šādas darbības sedza arī. CNN gabals aptvēra prasību viena pētnieks, kurš teica, ka vidējais vidusskolas futbola spēlētājs cieta 650 sub-satricinājums līmeņa hits katru sezonu. Par ka augļi nav labi. Vardarbīgas sports izraisīt vardarbīgu galotnes.

Šajā laikā Senajā Romā, vardarbīgi sports bija arī populārs.

Tie tika apskatīts daudzi no tiem, kas apliecināja Kristu?

Tas nešķiet tik.

Lai gan mums nav, šķiet, ir daudz tiešas atsauksmes no tiem, kas Baznīcā Dieva, mums ir dažas rakstveida uzskaite par tiem, kas vismaz bija nedaudz pazīstami ar Jēzus mācībām un praksi senākajiem kristiešu.

Te ir kaut kas no Teofils Antiohijas (kas, iespējams, bija daļa no Dieva Baznīcas) varbūt rakstīts apmēram 180 AD:

Tāpēc jāapsver, vai tiem, kuri māca tādas lietas, iespējams, var dzīvot vienaldzīgi, un nesajauc ar nelikumīgu dzimumakta, vai lielākā daļa neticīgs no visiem, ēst cilvēka miesu, jo īpaši, ja mums ir aizliegts tik daudz kā liecinieks izrādes no arēnas cīņas, lai mēs kļūstam līdzdalībnieki un abettors par slepkavību. Taču ne mēs varam redzēt citas brilles, lai mūsu acis un ausis ir aptraipīts, piedaloties izteikumus tur dziedājis. (Teofils no Antiohijas. Lai Autolycus, grāmatu III, XV nodaļā. Tulkots Marcus Dods, AM fragments no Ante-Nipēc tēvu, Volume 2 rediģēja Aleksandra Roberts & James Donaldson. Amerikāņu izdevums, 1885. Online Edition)

Tātad, patiesie kristieši neticēja, ka tie bija skatīties vardarbīgos sporta tik populārs otrajā gadsimtā.

Tatian, professing Christian apoloģēts, uzrakstīja ap 170 AD:

And for these the witnesses take their seats, and the boxers meet in single combat, for no reason whatever, nor does any one come down into the arena to succour. Do such exhibitions as these redound to your credit? He who is chief among you collects a legion of blood-stained murderers, engaging to maintain them; and these ruffians are sent forth by him, and you assemble at the spectacle to be judges, partly of the wickedness of the adjudicator, and partly of that of the men who engage in the combat. And he who misses the murderous exhibition is grieved, because he was not doomed to be a spectator of wicked and impious and abominable deeds (Tatian. Translated by JE Ryland. Tatian's Address to the Greeks, Chapter XXIII . Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Athenagoras, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

What man of sound mind, therefore, will affirm, while such is our character, that we are murderers?…

Who does not reckon among the things of greatest interest the contests of gladiators and wild beasts, especially those which are given by you? But we, deeming that to see a man put to death is much the same as killing him, have abjured such spectacles (Athenagoras. A Plea for the Christians, Chapter XXXV. Translated by BP Pratten. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Even today, many Christians realize that watching brutal events intent on causing physical harm, such as real boxing, is inappropriate.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16: 6 kaujas ratu, tāpat, vai tas, kurš piedalās spēlēs, vai tas, kurš iet uz spēlēm, viņš zaudē vai viņš tiek noraidīts 7. Ja kāds ir gladiators, vai tas, kurš māca tiem vidū gladiatorus kā. cīnīties, vai mednieks, kas ir savvaļas zvēra rāda arēnā, vai valsts amatpersonas, kas nodarbojas ar gladiatoru rāda, vai nu viņš beidz, vai viņš tiek noraidīts. 8 Ja kāds ir priesteris elku, vai pavadonis elku, viņš zaudē vai viņš tiek noraidīts. 9 militāro vīrietis iestādē nedrīkst izpildīt vīrieši. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. Apustuliskā tradīcija Hippolytus Romas. No darba Bernard botte (La Tradition Apostolique. Avoti Chretiennes, 11 bis. Parīze, Editions du Cerf, 1984) un Gregorijs Dix (The traktāts par Apustulisko tradīciju St. Hippolytus Romas bīskaps un moceklis Londonā. Alban Press, 1992), kā tulkots Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html skatīts 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Visur, kur spēle sporta ietver antagonisti-naidīgā attieksme kaitēt citu un / vai "get" no otra, lai iegūtu labāko no otra, tad kaitīgs, sātaniska un ļauno attieksmi ienāk in, un sports ir ļaunums, nav labi ...

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

Tas ir kaut kas kristieši, un citi, ir jādomā par.

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses var ietvert:

Vai Amerikāņu futbols Evil? Vai vispopulārākais skatītāju sporta veids ASV kaut ka kristiešiem vajadzētu skatīties? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Militārā dienesta un Dieva Baznīcas:? Vai Real kristieši Piedalīties miesīgs Warfare Šeit ir kārtējie un vēsturiskās perspektīvas par jautājumiem, kas liecina par pārliecību par patieso baznīcu par militāro līdzdalību. Vai karš pareizi kristiešiem?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Jā.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Jā.

Lai gan man ir raksti ar daudziem svētajiem rakstiem par šo tēmu (skatīt, piemēram, Universal piedāvājumu Pestīšanas: Ir simtiem Verses Bībelē Atbalsts doktrīnu True Apocatastasis ), pieņemsim sākt ar otrā gadsimta interpretāciju Jesajas ko Irenejs pret parādīt, ko, šķiet, ir kopējas zināšanas tādās dienās ne pārāk ilgi pēc tam, kad mirusi pēdējā no sākotnējiem apustuļiem:

Tagad, ka solījumi netika paziņots praviešiem un tēvi vien, bet Baznīcām vienoti ar šiem no tautām, kuru arī garu termini "salas" (gan tāpēc, ka tie ir reģistrēti vidū satricinājumu, cieš , pastāv vētra zaimu kā ostas drošības tiem briesmās, un ir patvērums tiem, kas mīl augstumu [Debesu], un jācenšas izvairīties Bythus, tas ir, dziļums kļūdas), Jeremija tādējādi deklarē: " Dzirdēt Kunga vārdu, tad jūs tautas, un atzīt to uz salām no tālienes; saka ye, ka Tas Kungs būs izbārstīt Izraēlu, Viņš pulcēsies viņu, un saglabātu viņu, jo viens barot savu ganāmpulku aitu ...

Un atkal viņš saka to pašu: "Lūk, es Jeruzālemi priecājās, un mana tauta [prieks]; par balsi raudošs jābūt ne vairāk uzklausīts viņu, ne arī balss raudāja. Arī tur nedrīkst būt kāds nenobrieduši [vienu], ne vecs vīrietis, kas nepilda savu laiku, jo jaunieši ir no simts gadiem; un grēcinieks mirst simts gadus vecs, tomēr ir nolādēts. Un tās būvēt mājas, un apdzīvo viņiem pašiem; un augu vīna dārzus, un ēst augļus no viņiem paši, un dzert vīnu. Un tie nedrīkst būvēt, un citi apdzīvo; Un arī sagatavo vīna dārzu, un citi ēd. Jo dienas dzīvības koka jābūt dienās cilvēki tevi; par saviem roku darbiem ir izturēt "(Irenejs. Adversus haereses, Book V, 34. nodaļa, Verses 2-3,4. Excerpted no Ante-Nipēc tēvu, Volume 1 rediģēja Aleksandra Roberts & James Donaldson. amerikāņu Edition, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Citi, piemēram, Origens Aleksandrijas, arī rakstīja, ka Dievam bija plāns piedāvāt pestīšanu visiem.

Daudzas katoļu un protestantu zinātnieki uzskatīja, ka Origens bija viena no lielākā no agrīnās teoloģijas rakstnieku (viņš dzīvoja no aptuveni 185-232 AD). Pāvests Benedikts XVI ir publiski slavēja Origenu.

Atzīmēja Protestantu vēsturnieks KS Latourette rakstīja, ka Origens "bija, tiešām, viens no lielākajiem kristiešu prātos." Un, kamēr es nevaru piekrist, ka tas ir interesanti atzīmēt, ka Latourette novērots:

Origens mācīja, ka galu galā visi alkoholiskie dzērieni, kuri ir atkrituši no Dieva tiks atjaunota pilnā harmonijā ar Viņu. Tas var nākt par tikai ar sadarbību, jo viņi ir brīvi pieņemt vai noraidīt izpirkšanu darījis Kristū. Pirms pilnībā atjaunot tās cietīs sodu, bet sods ir paredzēts audzinoši, uz tīru tos no nepilnībām, ko ceļ savu grēku. Pēc šī vecuma beigās, un tā pasaulē vēl vecums nāks, tāpēc Origens ticēja, kurā tika no jauna piedzimis turpinās augt un unrepentant tiks dota papildu iespēja gandarītu (Latourette KS anamnēzē kristietību, Volume 1, Pirmsākumi līdz 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origens bija tuvu, jo ne visi būs nožēlot, jo tur būs arī tiem, kas izvirzīti, lai "mūžīgu nicinājumu" (Daniel 12: 2, KJV), kas nozīmē, ka tie, kas nebūtu pareizi nožēlot nesaņems pestīšanu-bet mēs šajā Living Dieva Baznīca uzskata tos par maza minoritāte. Bet Origens bija pareizi, ka tas būs tikai tad, ko sadarbībā ar tiem, kas pašlaik nesaglabātu.

Lūk, daži citāti tieši no Origens:

... Labs Tēvs nav pilnībā pametis tiem, kuri ir atkrituši no Viņa (Origens. Komentārs par Jāņa Evaņģēlija (Book I). Fragments no Ante-Nipēc tēvu, Volume 9. Edited Allan Menzies, DD amerikāņu izdevums, 1896 un 1897. Online Edition Copyright © 2004 K. Knight).

Ir jāpatur prātā, tomēr, ka dažas būtnes, kas krita prom no šī viena sākuma no kuriem mēs esam runājuši, ir noslīdējis uz šādu dziļumu necienību un viltības, lai tiktu uzskatīts, pavisam necienīgs šīs apmācības un instrukciju, ar kuru cilvēce, bet miesā, ir apmācīti un instruēti ar palīdzību debesu pilnvaras; un turpināt, gluži pretēji, tādā stāvoklī nesaticību un opozīciju tiem, kas saņem šo instrukciju un mācīšanu. Un līdz ar to, ka visa šī mirstīgās dzīves ir pilns ar cīņas un izmēģinājumus, ko radīja opozīciju un naidīgumu no tiem, kas krita no labākā stāvoklī bez vispār skatoties atpakaļ, un kas sauc velns un viņa eņģeļi, un citi rīkojumi ļaunuma, kas apustulis klasificēti starp konfliktējošo pilnvarām. Bet vai kāds no šiem rīkojumiem, kuri darbojas saskaņā ar valdības velna, un pakļaujas viņa ļaunajiem komandas, būs nākamajā pasaulē jāpārvērš taisnību, jo to, kam fakultāti brīvības gribas, vai arī noturīgas un nelabojams ļaunums var tikt mainīts ar jaudu ieraduma dabā, ir rezultāts, ko jūs pats, lasītājs, var apstiprināt, ja ne tās rada pasaulēs, kas ir redzējuši un laika, ne arī tos, kas ir neredzēts un ir mūžīgas, ka daļa ir pilnīgi atšķiras no final vienotība un fitnesa lietas (Origens. De Principiis, Book I, 6. nodaļa, dzejolis 3).

... Un līdz ar to, caur daudzām un neskaitīts rīkojumu progresīvo būtnēm, kas tiek saskaņoti ar Dievu no valsts ienaids, pēdējais ienaidnieks ir beidzot sasniegts, kurš tiek saukts nāvi, tā ka viņš arī var iznīcināt, un tas vairs nav ienaidnieks. Kad, tāpēc visi racionālie dvēseles dara ir atjaunotas nosacījumu šāda veida, tad raksturu šīs struktūras mūsējie būs jāiziet pārmaiņas godībā garīgo ķermeni. Jo, kā mēs to redzam nebūt gadījums ar racionālu dabu, ka daži no viņiem ir dzīvojuši tādā stāvoklī degradācijas dēļ saviem grēkiem, bet citi ir aicināti stāvoklī laimes, ņemot vērā to būtību; bet kā mēs redzam tās pašas dvēseles, kas bija agrāk bijuši grēcīgi, palīdzēja, pēc to konvertēšanas un izlīgumu ar Dievu, uz valsti laimes (Origens. De Principiis, Book III, 6. nodaļa, dzejolis 6).

Kamēr mēs LCG nebūtu vārds tas gluži tādā veidā, šos citātus neparāda, ka doma, ka Dievam ir plāns, kas sniegtu unrepentant iespēja pēc tam klāt vecums nav jauns jēdziens.

Patiesībā, doktrīna šķīstītavas izstrādājusi starp latīņu katoļiem, kad viņi sāka nosodīt dažas no Origena idejas sestajā gadsimtā. Kad tas notika mācības, kas saistītas ar piedāvājumu pestīšanu visiem (pazīstams kā apocatastasis) tika arī nedaudz nosodīja. Tomēr tas atstāja plaisu romiešu teoloģiju un ideja šķīstītavas tad jāattīsta.

Grieķijas katoļi (tagad pazīstama kā Austrumu pareizticīgo), tomēr nekad nebija pieņemt latīņu ideju par šķīstītavu un vēl līdz šai dienai ir daudzi, kas tic, ka Dievs ir kaut kāda plāna veidu piedāvāt pestīšanu tiem, kuri nav apzināti noraidīt pestīšanu.

Katoļu Encyclopedia pati atzīst, ka agrīnie kristieši nav mācīt savu pašreizējo koncepciju tā šķīstītava doktrīnas:

Daži stress arī ir likts uz iebildumu, ka senie kristieši nebija skaidrs priekšstats par šķīstītavu, un ka viņi domāja, ka dvēseles aizgāja palika nenoteiktību pestīšanu līdz pēdējai dienai ... Ir vairāki fragmenti Jaunajā Derībā, kas norāda uz process attīrīšanas pēc nāves. Tādējādi, Jēzus Kristus paziņo (Mateja 00:32): "Un kas runā vārdu pret Cilvēka Dēlu, tam tiks piedots, bet kas runās pret Svēto Garu, tam netiks piedots ne šajā pasaulē, ne nākamajā pasaulē "... (Hanna, Šķīstītava. katoļu Encyclopedia).

Nē, otrajā gadsimtā, tika uzskatīts, ka Dieva plāns ļautu viss, ko piedāvā pestīšanu, vai nu šajā vecuma vai vecumā nākt, ja tie nav pieļāvusi, ka "nepiedodams grēks" (Mateja 12:32; Marka 10:30 ; Lūkas 18:30; Acts 3: 17-21; Efeziešiem 1:21; Ebrejiem 6: 4-6; sal Matthew 10:15; 11: 22-24; Marka 6:11; Lūkas 10: 12-14) .). Un Jaunā Derība ir ļoti skaidrs, ka:

"Ikviena miesa redzēs Dieva pestīšanu" (Lūkas 3: 6).

Trīspadsmitajā gadsimtā, slavens katoļu teologs Akvīnas Toms rakstīja šādi:

Nekas nav skaidri pateikts Rakstos par situāciju Šķīstītava, arī nav iespējams piedāvāt pārliecinošus argumentus par šo jautājumu ...

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Vai Early Church Teach šķīstītavas? Vai ir vieta, ko sauc šķīstītava? Vai Dievs ir plāns, lai palīdzētu tiem, kas nav kļuvis svētajiem šajā dzīvē?
Kas ir Limbo? Vai pastāv tāda vieta kā Limbo? Kas notiek ar bērnu, ja viņi mirst? Kad Limbo sākt tiek mācīts? Kāda ir patiesība par mirušiem bērniem?
Universal Piedāvājums Pestīšanas: Ir simtiem Verses Bībelē atbalstīšana doktrīna True Apocatastasis Vai jūs ticat, ko Bībele patiesībā māca par šo? Vai visas labas lietas, atjaunot? Vai Dieva pestīšanas plāns ņemt sacelšanos un garīgo aklumu vērā?
Hope of Salvation: Kā Living Dieva Baznīca atšķiras no vairuma protestantiem Kā Living Dieva Baznīca atšķiras no mainstream / tradicionālajiem protestantiem, ir iespējams, jautājums, es esmu jautāja, visvairāk tie, bez Baznīca Dieva fona.
Ja Baznīca Still Mēģiniet novietot savu galveno prioritāti par proklamēšanas Evaņģēliju vai Vai Herbert W. Armstrong mainīt, ka prioritāte Work? Daži saka Baznīca būtu galvenokārt pabarot ganāmpulku tagad, jo tas ir tas, ko Herbert W. Armstrong ziņots teica. Vai tas, ko viņš teica? Vai tas, ko Bībele saka? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Vai jūs zināt, kas tas ir un kā no tā izvairīties?

Aizņem Oakland Izrādās Vardarbīgas, par 300 Arestēts

Svētdiena, 29. janvāris, 2012

COGwriter

Aptuveni 300 protestētājiem "Aizņem Oakland tika arestēti:

29. janvāris 2012

(AP) OAKLAND, Calif -. Desmitiem policijas saglabāja vēlu vakarā aizsargs ap rātsnams pēc daylong protestiem, kas izraisīja 300 aresti. Aizņem Oakland demonstranti ielauzās vēsturiskā ēkā un sadedzināja ASV karogu, kā amatpersonas agrāk karsētie asaru gāzi, lai izklīdinātu cilvēku throwing akmeņiem un nojaukšanu nožogojumu pie konferenču centra ...

Pagaidu policijas priekšnieks Howard Jordan teica aptuveni 300 aresti tika veikti.

"Šie demonstranti teikts viņu nodoms bija provocēt virsniekiem un iesaistīties nelikumīgā darbībā un tas ir tieši tas, kas ir noticis šodien," Santana teica ...

{Oakland Mayor Quan teica} "Šī nav situācija, kad mums bija 1000 miermīlīgus cilvēkus un daži vardarbīgu cilvēku. Ja paskatās, kas notiek šodien ziņā destructing īpašumu, metot pie un uzlādes policiju, tas ir gandrīz kā tie ir ubagošanā par uzmanību un cerot, ka policija pieļāvusi kļūdu. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945 / 300-arestēja-in-aizņem-Oakland-protestus /

Aizņem Oakland protesti kļuva vardarbīgi sestdiena kā demonstranti ielauzās vēsturiskā ēkā un sadedzināja amerikāņu karogu, un virsnieki karsētie asaru gāzi, lai izklīdinātu cilvēku throwing akmeņiem un nojaukšanu nožogojumu pie konvenciju center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Atpakaļ 9.oktobrī 2011. es ievietojis šādu šajā ziņu lapā (skat Aizņem Wall Street, Aizņem Seattle, Aizņem Vankūvera, uc ):
Man ir bijusi rakstot uz ilgu laiku, ka pilsoniskā nemieri un dumpji notiks ASV un citām Anglo-nolaidās zemēm ... Daži uzskata, ka tas "ieņem" Kustība vienkārši politisku protestu, jauna "Tea Party", izņemot kreiso vietā no tiesībām. Man ir aizdomas, ka galu galā tā kļūs vardarbīgs un ASV un citām zemēm saskarsies dumpji un nemieri, un politiķus un pundits kuri šķita, lai atbalstītu šī būs vēlāk ir nožēlo.

Kā es ziņots vakar, es ticu, ka būs vairāk vardarbība ASV. Daži Aizņem kustība un / vai kādu reizi saistīta ar to būs vēlāk uzkurināt vairāk vardarbību. Daudz vairāk nekā notika Oakland.

Šīs bēdas un problēmas ir tikai sākums (Mateja 24: 5-8) un saņems daudz sliktāk (Mateja 24: 21-22). Es uzskatu, ka klases kara un citi protesti palīdzēs vājināt ASV un citām Anglo-tautas, un var būt arī faktors, tiem ir neaizsargāti pret īstu kara: iebrukums ar zvērs .

Kā Jēzus teica:

37 Un ko es jums saku, es saku visiem: skatīties! (Marka 13: 36-37)

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses var ietvert:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? Kad ir agrākais, ka liela nelaime var sākt? Kas ir Kunga diena?
Fiziskā sagatavošana Raksti par kristiešiem . Mēs visi zinām, Bībeles pravietojumi badu. Vai mums vajadzētu kaut ko darīt?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
No Dieva Valstības evaņģēlijs bija uzsvars Jēzus un agrīnās Baznīcas Vai jūs zinājāt, ka? Vai jūs pat zināt, ko evaņģēlijs ir visu par? True Religion pamatā jābūt patiesajam evaņģēlijam.
Vai Early Church Teach Millenarianism? Bija tūkstošgades (dažreiz sauc hiliasms) māca agrīnās kristiešu? Kas nosodīja to. Vai Jēzus burtiski valdīs 1000 gadiem uz zemes? Vai šoreiz tuvu?
Vai Dievs Ir 6000 gadu plānu? Kāds gads Vai 6000 gadus beigas? Bija 6000 gadā atvēlētais laiks cilvēkam lemt seko burtiskā tūkstoš gadu valdīšanas Kristus uz Zemes māca agrīnās kristietības? Kurā gadā var seši tūkstoši gadu no cilvēku varas beigām? When will Jesus return? 2018 vai 2019?
Anglo - America in Prophecy & the Lost Izraēļa ciltis Vai amerikāņi, kanādieši, britu, skotu, velsiešu, austrālieši, Anglo-Dienvidu afrikāņi, un jaunzēlandieši pēcteči Jāzepa? Kur ir zaudējuši desmit-Israēla ciltis? Kas ir zaudējis Israēla ciltis? What will happen to the Jews in Israel? Vai Dievs sodīt ASV, Kanāda, Lielbritānija un citas Anglo tautu? Kāpēc Dievs varētu ļaut viņiem jāsoda vispirms?
Būs Anglo-Nāciju dalīt un ir cilvēki Ņemts kā vergi? Vai zemēs, ASV, Lielbritānijā, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē jādala? Ko Bībele pravietojums mācīt? Vai ir ārpus Bībeles pravietojumi, kas atbalsta šo ideju? Kurš būs sadalīt šos zemes? Kurš galu galā ar zemes un cilvēkiem?
Pravietojumi Barack Obama? Astoņi iemesli, kāpēc Barack Obama ir apokaliptiskā un astoņi iemesli, kāpēc Baraks Obama nav antikrists. This article includes many biblical and non-biblical prophecies, from around the world, that seem to discuss Barack Obama. Vai Nostradamus prognozēt Barack Obama nodarbojas ar antikrists? Might Barack Obama set the stage for the kings of the North and South as at least one Shiite prophecy suggests? Šī ir garākā un vispilnīgākā rakstu šajā lapā par Barack Obama pareģojumiem. Izlasi to un lemt par sevi, ja prezidents Obama, šķiet, izpildot dažādus pareģojumus.
Barack Obama, Prophecy, un iznīcināšana ASV Daži apgalvo, ka Baraks Obama ir pravietoja "dēls Kenijas", balstīta agrīnās 20.gadsimta rakstīšanu.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. Un daudzi nav pozitīvi par tās nākotni.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Vai ASV karalis Rietumos? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Vai Tony Blair apokalipses? bijušais ministrs Apvienotās Karalistes premjerministrs konvertēts katolicismā neilgi pēc aiziešanas viņa amatu un ir aktīvi Eiropas lietās. Kāda loma varētu viņš spēlē?

Sīrija Getting Vairāk Desperate un Violent

Sunday, January 29th, 2012

Sīrijas prezidents Bashar al-Assad (Avots: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses var ietvert:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Kas ir priekšā par Tuvajiem Austrumiem, un tiem, kuri seko islāmu? Ko Islāms māca par Imam Mahdi?
Vai ir nākotne karalis dienvidos? Daži vairs uzskatu, ka jābūt. Varētu Ēģipte, islams, Irāna, arābi, vai Etiopija iesaistīties? Is he the Imam Mahdi? Ko Bībele saka?

Zinātniskā Pastardiena un Bībeles Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Kas notiek liela nelaime un diena Kunga? Kad ir agrākais, ka liela nelaime var sākt? Kas ir Kunga diena?
Ceturtkārt Jātnieks no Apokalipses Kas ir gaiši zirgs nāves un pestilences? What will it bring and when?
Beigas Mayan Calendar 2012-2012 varētu kaut ko nozīmē? Vai ir Maiju kalendāra prognozes izmaiņām 2012. gadā? Izmaiņas bija gadsimtus atpakaļ prognozēja Hopi Native amerikāņiem. Vai Maiju / Hindu / Hopi / budistu / New Age / Nostradamus pravietojumi ir jebkura vērtība šeit? Kāpēc varētu Sātans ir iedvesmojuši šo datumu? Vai Dresden Codex parādīt iznīcināšanu zemes plūdu? Vai liela nelaime sākt līdz 2012. gadam? Kā varētu Barack Obama būt iesaistīti 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). Šī saikne ir arī YouTube video. Šī grāmata dokumentus un skaidro simtiem pareģojumiem. Un tā kā tas tika publicēts, pasaules notikumi ir jāsaskaņo ar vismaz 20 prognozes grāmatā un vēl daudz vairāk gribas piepildīties. Tie, kas iegādāties grāmatu pie www.thesecretsect.com mājas lapā saņem ilgstošu bonusa ziņojums, kas dokumentē pasaules notikumus, kas jāsaskaņo ar grāmatu.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la skolā sekrētus 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (vācu izdevums) 2012 Buch von Dr. Thiel in Deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (vācu iekurt Edition)
2012 eo Surgimento da Seita sekrētus (portugāļu valodā) 2012 livro darīt Dr. Thiel em Português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita sekrētus (Brazīlijas portugāļu valodā) 2012 livro darīt Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apustulis Pāvils Popularitātes

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Tāpēc purge veco raugu, lai jūs būtu jauna mīkla, jo jūs patiešām ir neraudzēta. Par patiesi Kristus, mūsu Lieldienām tika upurēts par mums. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; jo viņš bija pasteidzās būt Jeruzalemē, ja iespējams, uz Vasarsvētku dienā (Ap.d. 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

Jo neraudzētās maizes dienas Pāvila, nokāpjam no Galatijas, ieradās Āzijā, ņemot vērā atpūtu starp uzticīgs Smyrna būt lielisks atspirdzinājums Kristū Jēzū pēc viņa smagas nomocīties, un gatavojas tam atkāpties uz Jeruzalemi. Tātad Smyrna viņš devās apmeklēt Strataeas, kas bija viņa klausītājs in Pamfīlijā, ir dēls Eunice meita Lois. Tie ir tie, no kuriem viņš veic nerunājot rakstot Timotejam, sakot, No neviltotā ticībā, kas ir tev, kurā dzīvoja pirmais tavai vecmāmuļai Lois un tavai mātei Eunikai, no kurienes mēs atklājam, ka Strataeas bija brālis Timotejs. Paul tad, ievadot savu māju un apkopošanu kopā uzticīgs tur, runā ar viņiem par Pasā un Vasarsvētkus, atgādinot viņiem par Jaunās Derības par maizes piedāvājumu un kauss; cik tie vajadzētu visvairāk protams, lai svinētu to ar neraudzētās maizes dienas laikā, bet turēt ātri jauno noslēpumu Passion un augšāmcelšanās. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Daži izstrādājumi, iespējams, saistīta intereses var ietvert:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Ko Vai Paul Patiesībā mācīt par desmit baušļi? Daudzi saka Pāvils māca pret desmit baušļiem. Is this true? Šis raksts citē Pāvils ar saviem vārdiem zaļš.
Ko Jēzus māca par desmit baušļi? Šajā rakstā citē to, ko Jēzus patiesībā teica par tiem (Viņa vārdi ir sarkanā krāsā).
Bija desmit baušļi pavirši uz krusta? Daži ir teikuši tā. Šis raksts sniedz dažus Bībeles citātus atbildēt uz šo svarīgo jautājumu.
Vai Ten bauslis joprojām ir spēkā? Šajā rakstā citē desmit baušļus un apvieno daži no iepriekšējos pantos vienā rakstā par desmit baušļiem. Baušļi ir parādīti pie Sinaja kalna, pirms Sinaja kalna, kas mācībām Jēzus pēc krustā sišanas, un mācībām Paul. Tā pievēršas visbiežāk "tradīcijas Men" par to, kā labi.
Desmit baušļi Reflect Mīlestību, Breaking viņiem ir Evil Daži uzskata, ka desmit baušļi ir slogs. Vai tas, ko Jēzus, Pāvils, Pēteris, Jēkabs un Jānis mācīja?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Vēsture agrīnās kristietības Vai jūs apzināties, ka tas, ko lielākā daļa cilvēku uzskata, nav tas, ko patiešām noticis ar patieso kristiešu draudzē? Vai jūs zināt, kur sākumā baznīca tika balstīta? Vai jūs zināt, kas bija doktrīnas agrīnās baznīcas? Vai jūsu ticība tiešām balstās uz patiesību vai traucēta?