Arkivju għal Jannar, 2012

Jekk Nisrani Votazzjoni?

It - Tlieta 31 Jannar, 2012

COGwriter

Erba 'irġiel tal-parti Repubblikana għadhom kemmxejn wieqfa fit-tfittxija tagħhom li unseat President Amerikan Obama u jiksbu xogħol tiegħu.

Hemm żewġ Kattoliċi , wieħed Mormon , u wieħed Battista tmexxija għan-nomina Repubblikana sabiex jiddekorri kontra l-pjuttost irreligious Demokratiku Barack Obama (li jsostni wkoll il-fidi nisranija).

Jekk Insara reali tivvota?

Jekk demokrazija kellu jiġi sanzjonat fil-Bibbja għall-Insara, ċertament ikun sanzjonat fil-Testment il-Ġdid. Prattiki demokratiċi Griegi u Rumani kienu magħrufa imbagħad. Demokrazija mhix invenzjoni Amerikana (lanqas hija forma Repubblikana tal-gvern).

Fil-Testment il-Ġdid naqraw ta 'Ġesù ħatra appostli. Paul jikteb li Alla l-ewwel jaħtar appostli, b'mod sekondarju profeti, eċċ għall-edifying tal-ġisem ta 'Kristu (Efesin 4:11,12).

Meta Ġuda meħtieġ li tiġi sostitwita (wara tradiment tiegħu ta 'Ġesù u suwiċidju tiegħu), l-appostli ma kellhomx elezzjoni, huma segwew l-eżempju Bibliċi tat-tfittxija rieda ta' Alla:

You, O Mulej, li jafu qlub ta 'kulħadd, juru liema minn dawn iż-żewġ Inti ghazielt ... U huma mitfugħa lottijiet tagħhom. (Atti 1:24,26).

Avviż l-appostli ma jiddeċiedu li kienu kwalifikati biex tara fil-qalb ta 'persuna.

Xi kitbu li l-forom varji ta 'demokrazija issa huma aċċettabbli minħabba li jemmnu ċerti Iskrittura fl-l-ktieb ta' Atti jimplikaw dan. Il-versi primarji jidhru li huma fl-istorja ta 'Atti 15. Fl-Atti 15 ħafna mill-appostli u anzjani jiltaqgħu biex jiddiskutu ċirkonċiżjoni u twemmin Gentile. Għadd kbir ta 'counsellors ġiet użata biex jiddiskutu l-kwistjoni. Xi wħud iħossu li l-użu avukat huwa indikattiv tad-demokrazija. Madankollu, il-fatt li numru kbir ta 'counselors intuża ma timmodifika l-forma ta' Alla tal-gvern. Fit-Testment il-Qadim naqraw li mhux biss ikun Alla dejjem mħeġġa din il-prattika (Prov 11:14), aħna wkoll taqra li Alla nnifsu impenjati fih (II Chron 18; 18-21); għalhekk il-fatt li wħud mill-tmexxija Knisja segwa din il-prattika turi biss li l-prattiki governattivi Alla mill-Testment il-Qadim ma jitkompla.

Huwa interessanti li wieħed jinnota xi ħaġa oħra imsemmija fil-Ktieb tal-Atti,

"U issa I say lilek, żomm il-bogħod minn dawn l-irġiel u ħallihom waħdu; għal jekk dan il-pjan jew dan ix-xogħol huwa ta 'l-irġiel, se jaslu għal xejn; imma jekk huwa ta 'Alla, inti ma tistax jitwaqqa it-lest inti jinstabu anki għall-ġlieda kontra Alla "(Atti 5:38-39)

Pajp T li jivvutaw fl-elezzjonijiet worldly apparentement jemmnu li jafu aspetti tal-pjan ta 'Alla li ma hemm ebda mod uman jistgħu jafu. Madankollu, tħares lejn dak li Alla qal lil Samuel, wieħed imsejjaħ b'mod ċar u maħtur minn Alla, meta Samuel ħasbu li kien jaf min għandu jkun il-king jmiss fuq Iżrael,

L-appostlu Pietru mifhum dan b'mod ċar. Huwa kiteb li jkunu parti minn poplu ta 'Alla magħmul parti waħda ta' nazzjon qaddis (I Pet 02:09). L-appostlu Pawlu kiteb li din id-dinja preżenti kien ħażen (Gal 1:04). Il-Bibbja iwissi tal-konsegwenzi li jkunu parti mis-sistemi tad-dinja u l-gvernijiet tagħha u tgħidilna biex toħroġ minnha u li tkun separata (Rev 18:2-5).

Ħares lejn dak li l-Bibbja tgħallem se jiġri fil-Jiem aħħar u liema Insara huma tagħmel dwar dan,

Imma jafu dan, li fl-aħħar jiem żminijiet perikoluż lejn se jidħlu: Għall-irġiel se jkun iħobb minnhom infushom, min iħobb ta 'flus, boasters, kburin, blasphemers, disobedient għall-ġenituri, slanderers unthankful, unholy, unloving, unforgiving, mingħajr awto-kontroll , brutali, despisers ta 'tajba, traitors, headstrong, haughty, min iħobb ta' divertiment aktar milli min iħobb ta 'Alla, li għandhom forma ta' godliness iżda jiċħad qawwa tagħha. U minn dawn in-nies dawran bogħod! (2 Tim 3:1-5).

Innota li kelma t'Alla ma tinkoraġġixxix votazzjoni bħala s-soluzzjoni.

Paul qal li l-Insara għandhom ikunu ambaxxaturi Kristu (II Kor 5:20). Ambaxxaturi spiss jgħixu fil-nazzjonijiet aljeni, li wħud minnhom huma b'mod ċar ostili għat-twemmin tagħhom. Ambaxxaturi, għalkemm jgħixu f'soċjetajiet oħra, ma jinvolvux ruħhom fil-politika tas-soċjetajiet li fihom jgħixu pulzieri Hemm żmien għall-poplu ta 'Alla biex jieħdu fuq il-gvernijiet ta' din id-dinja, iżda għadu mhux (John 18:36 , Dan 7:17-18). Din se tkun wara t-tieni ġejjin ta 'Ġesù (I Tess 4:16, Rev 11:15).

Biex Insara, Peter kiteb,

Imma int huma poplu magħżul, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu li jappartjenu għal Alla, li inti jistgħu jiddikjaraw ifaħħar minnu li talab li inti out ta 'dlam fis-dawl isbaħ tiegħu. Ladarba inti ma kinux nies, imma issa int l-poplu ta 'Alla; ladarba inti ma rċeviet ħniena, imma issa int irċevejt ħniena. Għeżież ħbieb, nħeġġeġ, bħala barranin u barranin fid-dinja, li jastjenu minn xewqat sinful, li gwerra kontra ruħ tiegħek. Jgħixu ħajja tajba bħal dawn fost il-pagani li, għalkemm huma jakkużana inti ta 'tagħmel ħażin, huma jistgħu tara tajjeb atti tiegħek u glorify Alla fil-jum hu żjarat us. Issottometti infuskom għall-finijiet tal-Mulej lil kull awtorità istitwiti fost l-irġiel: jekk il-king, bħala l-awtorità suprema, jew lil gvernaturi, li huma mibgħuta minnu biex jikkastigaw lil dawk li jagħmlu ħażin u biex ifaħħru dawk li tagħmel id-dritt. Għall huwa se Alla li billi tagħmel tajjeb inti għandek isikket il talk injorant ta 'rġiel foolish (1 Pietru 2:9-15).

Aljeni, naturalment, ma jivvutawx.

Issa l-Bibbja ma nsemmux vot wieħed partikolari mill-Paul Appostlu (waqt li kien għadu Saul u għalhekk mhumiex ikkonvertiti). Avviż dak li huwa tard qal dwar dan:

Tabilħaqq, I myself ħsibt I trid tagħmel ħafna affarijiet li jmorru kontra l-isem ta 'Ġesù ta' Nazaret. Dan I wkoll għamilt f'Ġerusalemm, u ħafna mill-qaddisin I shut up fil-ħabs, wara li jkun irċieva l-awtorità mill-qassisin il-kbar; u meta kienu mqegħda għall-mewt, I tagħti il-vot tiegħi kontrihom (Atti 26:9-10).

U filwaqt li l-hawn fuq ma tikkostitwixxix fiha nfisha kundanna blanket tal-votazzjonijiet kollha, huwa l-ħin biss il-kelma "vot" jew "vot" hija fil-Bibbja. U ma juri li anki reliġjużi b'ħeġġa min / individwi konservattivi mhux dejjem jivvutaw b'mod korrett u tista 'tagħmel ħafna affarijiet li jmorru kontra l-isem ta' Ġesù ta 'Nazaret.

Ma nemminx li l-Insara sanzjonijiet Bibbja jivvutaw fl-elezzjonijiet carnal. Lanqas ma nemmen li l-elezzjoni presidenzjali li jmiss fil-USA jew l-elezzjonijiet fl-nazzjonijiet Anglo-imnissel oħra se jirriżultaw fit-tip ta 'indiema li dawk in-nazzjonijiet bżonn.

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatat jistgħu jinkludu:

Jekk Kristjan Votazzjoni? Dan l-artikolu jagħti xi wħud mill-razzjonal Bibliċi dwar dan is-suġġett. Would Ġesù jivvutaw għal president / prim ministru? Is voting in the Bible? This is a subject Christians need to understand.
Polycarp, Herbert W. Armstrong, u Roderick C. Meredith fuq Gvern Knisja Liema forma ta 'governanza ma l-knisja minn kmieni għandhom? Was it hierarchical? Liema forma ta 'governanza tkun waħda jistennew li jkollhom fil-fdal Philadelphia? Il-nies jiddeċiedu u / jew forom kumitat, dittatorjati fard, jew l-istess tip li l-era Philadelphia stess kellha?
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Anglo - Amerika fl Prophecy & l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Brittaniċi, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Afrikani Anglo-Nofsinhar, u d-dixxendenti New Zealand ta 'Joseph? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista 'Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?
L-Anglo-Nazzjonijiet se jinqasam u Have Nies Meħuda bħala Slaves? Se l-artijiet tal-Istati Uniti, ir-Renju Unit, Kanada, Awstralja, u New Zealand jkun maqsum? X'tagħmel profezija Bibbja jgħallmu? Hemm profeziji mhux bibliċi li jappoġġjaw din l-idea? Min se jaqsam dawk l-artijiet? Min se jispiċċaw ma 'l-artijiet u l-poplu?
Profeziji ta 'Barack Obama? Tmien raġunijiet għaliex Barack Obama huwa apocalyptic u tmien raġunijiet għaliex Barack Obama mhuwiex l-Antichrist. Dan l-artikolu jinkludi ħafna profeziji bibliċi u mhux bibliċi, minn madwar id-dinja, li jidhru li jiddiskutu Barack Obama. Did Nostradamus jbassru Barack Obama li jittrattaw l-Antichrist? Jista Barack Obama stabbilit l-istadju għall-rejiet ta 'l-Tramuntana u Nofsinhar bħala mill-inqas profezija Shiite wieħed jissuġġerixxi? Dan huwa l-artikolu itwal u aktar kompleta dwar din il-paġna fuq profeziji Barack Obama. Taqraha u tiddeċiedi għalik innifsek jekk President Obama jidher li jissodisfaw varji profeziji.
Barack Obama, Profezija, u l-Qerda tal-Istati Uniti Xi wħud isostnu li Barack Obama huwa l-prophesied "iben tal-Kenja", ibbażata up miktub seklu 20.
Canada in Prophecy:
What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. U ħafna mhumiex pożittivi dwar il-futur tagħha.
Min hu l-King tal-Punent? Għaliex hemm ebda King End Time tal-Punent fil-Bibbja Prophecy? Huma l-Istati Uniti-Re tal-Punent? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Huwa Tony Blair Apocalyptic? L-eks Prim Ministru tar-Renju Unit konvertiti għal Catholicism ftit wara jitlaq mill-kariga tiegħu u kien attiv fl-affarijiet Ewropej. What role might he play?

Sanzjonijiet Russja, iċ-Ċina, u l-Indja Topponi dwar l-Iran u s-Sirja: Lvant vs Punent

It - Tlieta 31 Jannar, 2012

COGwriter

Ir-Russja, iċ-Ċina, u l-Indja mhumiex jikkoperaw mal-tip ta 'sanzjonijiet tal-UE u l-USA trid għall-Iran u s-Sirja:

Globali "politika qawwa kbira" ritorni lejn Mideast

Minn Peter Apps , Korrispondent Riskju Politiku

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Bil-Russja jibgħat bastimenti tal-gwerra li jiskoraġġixxu intervenzjoni barranija fis-Sirja, u ċ-Ċina mfassla aktar fil-fond konfrontazzjoni Iran mal-Punent, "qawwa kbira" politika huwa malajr jirritornaw lejn il-Lvant Nofsani ... Kemm esprimew intenzjoni ċara biex jipprevjenu kwalunkwe " bidla fir-reġim "intervent fis -Sirja ; iżda iskjerament tar-Russja ta 'trasportatur tagħha ajruplani xempju u l-iskorti li port tas-Sirja ta' Tarsu dan ix-xahar ġibdet linja starker mis-soltu fil-ramel ... "Kull darba li l-West jissikka l-leash, Beijing clairière tagħmel użu tal-slack," jgħid Thomas Barnett, a ex Stratege għall-Navy Istati Uniti ...

Washington Post 31 jannar, 2012-Mumbai, Indja - Indja ngħaqad Ċina qal li mhux se maqtugħin lura fuq l-importazzjonijiet taż-żejt mill-Iran, minkejja Amerikana ġdida iebes u sanzjonijiet Ewropej maħsuba għall-pressjoni Tehran-programm nukleari tiegħu.
Minn Steve Gutterman | MOSCOW (Reuters) - A diplomatiku Russu anzjan qal it-Tlieta li l-buttuna għall-adozzjoni ta 'abbozz tal-Punent Għarbi Kunsill tas-Sigurtà tan-NU ... Russja u ċ-Ċina vetoed riżoluzzjoni Ewropea abbozzata fuq Sirja f'Ottubru.

Oppożizzjoni tas-Sirja: Russja, l-Iran relazzjonijiet jirriskjaw mas-Sirja futur

Ynetnews - Jan 31, 2012

Membru Oppożizzjoni Sirjana Fahed Al-Masri qal stazzjon tar-radju Libaniż li l-isforzi tar-Russja u l-Iran qed jagħmlu sabiex tiffranka reġim tal-President Assad se jkun rifless fir-relazzjonijiet futuri tal-pajjiżi mas-Sirja. "Russja se jitilfu aħħar jippenetraw tagħha fil-Lvant Nofsani u fis-Sirja, "huwa qal, u żżid li jekk Moska tkompli topponi pożizzjoni tal-komunità internazzjonali dwar is-Sirja ...

Allura l ġeografikament akbar tliet poteri tal-Lvant qed tieħu stands f'kuntrast qawwi lejn il-Punent. Il-Bibbja finalment tindika li konfederazzjoni Eurasian apparentement mmexxija Russu se tieħu fuq il-poter jibqa 'tal-Punent (li f'dak iż-żmien se jkun immexxi mir-Re Ewropea tar-Tramuntana). U ċ-Ċina u l-Indja jidhru li huma prophesied biex tappoġġja l-konfederazzjoni mmexxija Russu.

Iżda li se tkun aktar tard, biss qabel ir-ritorn ta 'Ġesù Kristu (Rivelazzjoni 09:16; 16:12-16).

F'dan iż-żmien il-Lvant qed jilgħab logħba perikoluża li huwa probabbli li jitilfu, għall-inqas fis-sens diplomatiku.

Ma jimpurtax liema interessi ekonomiċi tagħhom, la r-Russja u lanqas l-Indja tixtieq setgħa Islamika jogħlew up. U billi jisfidaw is-sanzjonijiet tal-Punent, forsi dawk in-nazzjonijiet jemmnu li tiddividi d-dinja Islamika fis Iran u s-Sirja, il-bqija tal-nazzjonijiet Għarab, il-nazzjonijiet Torok, Pakistan, l-Afganistan, u l-Indoneżja li din id-diviżjoni se jipprevjeni potenza dinjija Islamika milli jogħlew up .

Jekk huma jemmnu li, huma żball.

Għandhom qawwa Islamika (il- King tan-Nofsinhar tal-profezija biblika), apparentament immexxi minn power Għarbi, ser titla up. Billi tappoġġja Sirja kif kien, ir-Russja se jaljenaw-dinja Għarbija (il-Lega Għarbija kellha t-tendenza li lura l-Punent fl-rigward Sirja u mhix fan partikolari ta 'l-Iran). Sirja mhux se tkompli kif inhi u l-Iran jista 'jiġi newtralizzat, għall-inqas sa ċertu punt.

Dak it-tliet poteri tal-Lvant huma essenzjalment tagħmel qed javżak-dinja Għarbija li huwa aħjar off jikkoperaw ma 'l-Ewropej milli mar-Russja, iċ-Ċina, l-Indja. U l-kooperazzjoni bejn id-dinja Għarbija u Ewropej hija xi ħaġa temporanjament se jsir (Daniel 11:27; Salm 83:3-8).

Ċina, hija stess, hija interessata fir-riżorsi bħall-żejt u tant iħobb li jieħdu vantaġġ ta 'xiri l-opportunitajiet li s-sanzjonijiet tal-Punent, per eżempju, tista' tipprovdi. Madankollu Ċina teħtieġ is-swieq tal-Punent aktar milli fil-fatt jeħtieġ żejt Iranjan. L-istess huwa bażikament veru għall-Indja.

Iran u s-Sirja huma verament mhux daqshekk importanti lejn ir-Russja, iċ-Ċina, u l-Indja li se nsostnuhom x'ikun (għalkemm se jkun hemm alleanza futur mal-Persians / Iranjani, iżda dan huwa għal xi żmien wara l- renju millennial ta 'Kristu u huwa diskuss fid Eżekjel 38:1-9).

Allura minkejja posturing minn dawn it-tliet poteri tal-Lvant, ir-realtà hi li l-Punent se jiksbu l-aktar influwenza fil-Lvant Nofsani minn dak li issa jiġri.

Iran mhux se jkun il-mexxej tal-King tan-Nofsinhar u tkun xi tkun teżisti fis-Sirja (cf. Isaija 17:01) se apparentement tappoġġja l-mexxej Għarbija ġejjin ta 'Daniel 11:40. Jekk dawk fir-Russja, iċ-Ċina, u l-Indja mifhum-profezija biblika aħjar huma jirrealizzaw li stand attwali tagħhom forsi għandhom jiġu modifikati fl-rigward Iran u s-Sirja.

Dawk interessati li jitgħallmu aktar jistgħu jixtiequ jistudjaw l-artikoli li ġejjin:

Russja: l-oriġini tagħha u prophesied Futur Russja fl-profezija. Where do the Russians come from? Xi ngħidu dwar dawk fl-Ukraina? X'inhu prophesied għar-Russja u l-alleati tagħha? X'se jagħmlu għad-Ewropej li appoġġjaw l-kruha fl-aħħar?
Is Russia the King of the North? Some claim it is. But what does the Bible teach?
Indja, Tagħha Bibliċi Passat u Ġejjieni: Kull Xhud? Il-Bibbja jiddiskuti l-oriġini ta 'dawk tal-wirt Indjan u jiddiskuti xi wħud mill-xhud għalihom (inklużi dawk fil-Bangladexx, il-Pakistan, u Sri Lanka).
Ċina, Tagħha Bibliċi Passat u Ġejjieni, Parti 1: Genesis u Karattri Ċiniżi Fejn ma l-poplu Ċiniż ġejjin minn? Dan l-artikolu jipprovdi informazzjoni li turi li l-popli Ċiniż, għandu jkun jaf dwar il-kontijiet differenti fil-Ktieb tal-Ġenesi sal dispersjoni tagħhom wara l-Torri ta 'Babel.
China, Its Biblical Past and Future, Part 2: The Sabbath and Some of God's Witness in China When did Christianity first come to China? U hemm evidenza preliminari li huma osservati l-seba 'jum sabbath?
Asia fil Prophecy X'inhu Ahead għall-Asja? Min huma l-"Kings tal-Lvant"? What will happen to nearly all the Chinese, Russians, Indians, and others of Asia? Ċina fl-profezija, fejn? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Min hu l-Re tal-Tramuntana? Hemm wieħed? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Jekk hu jkun segwit? Min se jkun ir-Re tal-Tramuntana diskussi fil Daniel 11? Huwa attakk nukleari prophesied li jiġri għall-popli jitkellmu bl-Ingliż ta 'l-Istati Uniti, Gran Brittanja, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand? Meta jagħmlu l-1335 ġurnata, 1290 ġurnata, u 1260 ġurnata (il-ħin, darbiet, u nofs Time) ta 'Daniel 12 tibda? Meta il-Bibbja turi li kollass ekonomiku se jaffettwa l-Istati Uniti?
Huwa Hemm A King Futur tan-Nofsinhar? Uħud m'għadhomx jemmnu hemm bżonn li jkun. Jista Eġittu, Islam, Iran, Għarab, jew Etjopja tkun involuta? Jista din King għandu jissejjaħ il-Mahdi? Dak il-Bibbja tgħid?
-Dinja Għarbija u Islamika Fil-Bibbja, Storja, u Prophecy -Bibbja jiddiskuti l-oriġini tad-dinja Għarbija u tiddiskuti l-Lvant Nofsani profezija. X'inhu l quddiem għal-Lvant Nofsani u dawk li jsegwu l-Islam? Dak dwar il-Mahdi Imam? Dak li jinsab quddiem għat-Turkija, l-Iran, u l-Għarbi mhux Musulmani oħra?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

Unjoni Ewropea Torri ta 'Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Biss Brittanja u r-Repubblika Ċeka irrifjuta li jiffirma patt fiskali Marzu li se jimponu sanzjonijiet kważi-awtomatiku fuq pajjiżi li jiksru limiti tad-defiċit tal-baġit tal-Unjoni Ewropea u se jħaddan regoli baġit bilanċjat fil-liġi nazzjonali. http://www.reuters.com/ article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

Dan huwa pass aktar għat-twettiq tal-profeziji bibliċi relatati mal-jitilgħu 'l-enerġija finali kruha Ewropea.

Dawk minna fil- Knisja Ħajja ta 'Alla ilhom mgħallma li r-Renju Unit ma tkunx parti reali tal-qawwa finali li se jitfaċċaw fl-Ewropa. Dawk fir-Repubblika Ċeka kważi ċertament se jkun parti minn dan il-poter finali.

Il-Bibbja, fl-Apokalissi 17, huwa ċar li l-Ewropej għadhom se jkollhom jorganizzaw mill-ġdid fil-futur:

12 "L-għaxar qrun li inti raw huma għaxar rejiet li jkunu rċevew l-ebda renju s'issa, iżda huma jirċievu awtorità għal siegħa kif rejiet bil-kruha. 13 Dawn huma tal-moħħ wieħed, u dawn se jagħtu setgħa tagħhom u awtorità lill-kruha. (Rivelazzjoni 17:12-13)

Passi lejn dan jiġri għaddejja kif aħna fil- Knisja Ħajja ta 'Alla ilhom mgħallma u se jkun hemm ħotob fit-triq u l-problemi (inkwiet ċivili maġġuri, jew agħar minn hekk, jistgħu jseħħu).

Of course, il-Bibbja huwa ċar li l-poter finali kruha Ewropea mhux se attwalment jkun ferm unifikati kif bażikament se jkun kombinazzjoni ta 'b'saħħtu u dgħajjef, jew bħala l-Bibbja aktar litteralment jgħid, ħadid u tafal:

41 Billi inti raw il-saqajn u sieq, parzjalment ta 'tafal Potter u parzjalment ta' ħadid, l-renju għandhom ikunu maqsuma; iżda l-qawwa tal-ħadid għandu jkun fiha, eżatt kif inti raw l-ħadid imħallat ma 'tafal taċ-ċeramika. 42 U kif il-sieq tal-saqajn kienu parzjalment ta 'ħadid u parzjalment ta' tafal, hekk l-renju għandhom ikunu parzjalment b'saħħtu u parzjalment fraġli. 43 Kif inti raw ħadid imħallat ma 'tafal taċ-ċeramika, dawn se mingle mal-żerriegħa ta' l-irġiel; iżda dawn mhux ser jeħlu ma 'xulxin, bħalma ħadid ma jitħallatx mas tafal. (Daniel 2:41-43)

Skond l-profezija Bibbja, poter Ewropea, minkejja fraġilità tagħha, hija ddestinata li tkun temporanjament l-aktar forza dominanti fid-dinja, finalment jirbħu l-nazzjonijiet Anglo-imnissel (huwa l-Istati Uniti u Anglo-alleati tagħha bħall-Renju Unit li jkollhom l-aktar b'saħħitha fortizzi ta 'Daniel 11:39), u aktar tard intemm (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatat jistgħu jinkludu:

Europa, l-kruha, u Rivelazzjoni Fejn ma l-Ewropa jiksbu l-isem tiegħu? Liema jista 'l-Ewropa għandhom x'jaqsmu ma' l-Ktieb ta 'Rivelazzjoni? What about “the Beast”? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Min hu l-Re tal-Tramuntana? Hemm wieħed? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Jekk hu jkun segwit? Min se jkun ir-Re tal-Tramuntana diskussi fil Daniel 11? Huwa attakk nukleari prophesied li jiġri għall-popli jitkellmu bl-Ingliż ta 'l-Istati Uniti, Gran Brittanja, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand? Meta jagħmlu l-1335 ġurnata, 1290 ġurnata, u 1260 ġurnata (il-ħin, darbiet, u nofs Time) ta 'Daniel 12 tibda? What MUST happen BEFORE the Great Tribulation?
Jista Ġermaniż Baron Karl-Theodor zu Guttenberg jsiru r-Re tal-Tramuntana? Huwa l-Defense Ministru Ġermaniż għall-għassa? What do profeziji Kattolika, Biżantini, u bibliċi jissuġġerixxu?
Anglo - Amerika fl Prophecy & l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Ingliż, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Anglo (mhux Olandiż) Afrikani tan-Nofsinhar, u New Zealand dixxendenti ta 'Joseph? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li Ġerusalemm u l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista 'Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?
L-Anglo-Nazzjonijiet se jinqasam u Have Nies Meħuda bħala Slaves? Se l-artijiet tal-Istati Uniti, ir-Renju Unit, Kanada, Awstralja, u New Zealand jkun maqsum? Xi ngħidu dwar Ġerusalemm? X'tagħmel profezija Bibbja jgħallmu? Hemm profeziji mhux bibliċi li jappoġġjaw din l-idea? Min se jaqsam dawk l-artijiet? Min se jispiċċaw ma 'l-artijiet u l-poplu?
Kanada fl-Prophecy:? What Does Bibbja Prophecy, Kattolika Prophecy, u Previżjonijiet oħra Issuġġerixxi dwar il-futur tal-Kanada Hemm profeziji li jissuġġerixxu involviment mal-Kanada. U ħafna mhumiex pożittivi dwar il-futur tagħha.
Min hu l-King tal-Punent? Għaliex hemm ebda King End Time tal-Punent fil-Bibbja Prophecy? Huwa l-Istati Uniti-Re tal-Punent?

Filippini iqis Rabtiet Militari eqreb lejn USA darb'oħra

It-tnejn Jannar 30, 2012


Mount Apo f'Mindanao, il-Filippini

COGwriter

Il-Filippini qed jikkunsidraw jkollna f'arranġament militari eqreb mal-Istati Uniti:

Il-Filippini jiżen Istati Uniti preżenza militari Żieda
30 JANNAR, 2012
L-Istati Uniti u l-Filippini qed jiddiskutu issaħħaħ ir-rabtiet militari parzjalment b'reazzjoni għal żieda assertività Ċiniż fir-reġjun Asja-Paċifiku. Minħabba li l-akbar theddid għas-sigurtà l-Filippini "ilhom intern, Manila għandha wħud mill-kapaċitajiet ta 'difiża dgħajfa esterni fl Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatat jistgħu jinkludu:

Islands and Bible Prophecy What's ahead for islands? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asia fil Prophecy X'inhu Ahead għall-Asja? Min huma l-"Kings tal-Lvant"? What will happen to nearly all the Chinese, Russians, Indians, and others of Asia? Ċina fl-profezija, fejn? Min għandu l-armata 200000000 bniedem relatati mal Armageddon?
Anglo - Amerika fl Prophecy & l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Ingliż, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Anglo (mhux Olandiż) Afrikani tan-Nofsinhar, u New Zealand dixxendenti ta 'Joseph? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li Ġerusalemm u l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista 'Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Ikkunsidra, għalhekk, jekk dawk li jgħallmu affarijiet bħal dawn jistgħu possibilment jgħixu b'mod indifferenti, u jiġu mħallta fil-kopulazzjoni illegali, jew, aktar impious ta 'kollha, jieklu laħam tal-bniedem, speċjalment meta aħna huma projbiti tant li xhud turi ta gladiators, lest insiru partakers u abettors ta 'qtil. Imma la tista naraw l-nuċċalijiet oħra, lest għajnejn tagħna u widnejn jiġu defiled, jipparteċipaw fl-attakki hemm kantata. (Theophilus ta 'Antijokja. Biex Autolycus, Ktieb III, Kapitolu XV. Tradotti minn Marcus Dods, AM Excerpted mill-Patrijiet Ante-Kredu, Volum 2. Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikana Edition, 1885. Online Edition)

Għalhekk, Kristjani veri ma jemminx li dawn kienu jaraw l-isport vjolenti hekk popolari fit-tieni seklu.

Tatian, apologist Christian jistqarru, kiteb madwar 170 AD:

U għal dawn ix-xhieda jieħdu l-kariga tagħhom, u l-boxers jiltaqgħu fil-ġlieda kontra wieħed, għal ebda raġuni tkun xi tkun, u lanqas ma kwalunkwe waħda jiġu stabbiliti fl-arena li succour. Do dawn il-fieri bħal dawn redound għall-kreditu tiegħek? Hu li huwa kap fost inti tiġbor Leġjun ta 'qattiela mtebbgħin demm, l-involviment li jżommhom; u dawn ruffians jintbagħtu lura minnu, u inti tiġbor fil-ispettaklu li jkun imħallfin, parzjalment tal-ħażen tal-udikatur, u parzjalment 'dik tal-irġiel li jidħlu fil-ġlieda kontra. U hu li jkun jonqsilha l-wirja mimlijin hija telfa, għaliex huwa ma kienx destinat li jkun spettatur ta 'atti wicked u impious u abominable (Tatian. Tradotti mill Indirizz JE Ryland. Tatian għall-Griegi, Kapitolu XXIII. Excerpted minn Missirijiet Ante-Kredu, Volum 2. Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. Edition Amerikana, 1885. Edition Online Copyright © 2004 minn K. Knight).

Athenagoras, apologist Christian jistqarru, kiteb madwar 170 AD:

Liema raġel ta 'moħħ tal-ħoss, għalhekk, se jaffermaw, filwaqt li tali karattru tagħna, li aħna qattiela? ...

Min ma Ikkalkola fost l-affarijiet ta 'l-akbar interess tal-konkorsi ta' gladiators u beasts selvaġġi, speċjalment dawk li huma mogħtija minnek? Iżda aħna, jidhirlu li tara raġel jitqiegħdu għall-mewt hija l-istess bħal qtil lilu, jkunu abjured dawn nuċċalijiet (Athenagoras. A Eċċezzjoni għall-Insara, Kapitolu XXXV. Tradotti mill-BP Pratten. Excerpted mill-Patrijiet Ante-Kredu, Volum 2 . Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikana Edition, 1885. Edition Online Copyright © 2004 minn K. Knight).

Anke llum, ħafna Nsara tirrealizza li jaraw avvenimenti brutali intenzjoni li jikkawżaw ħsara fiżika, bħal boxing reali, mhijiex xierqa.

Avviż li dan huwa wkoll il-pożizzjoni tas-seklu tielet teologu Kattoliku u isqof Hippolytus, li żżid ukoll diversi okkupazzjonijiet li dawk li tirrifjuta wieħed milli jkun segwaċi ta 'Kristu:

16:06 A charioteer, bl-istess mod, jew wieħed li jieħu sehem fil-logħob, jew wieħed li jmur għall-logħob, huwa għandu jieqaf jew huwa għandu jiġi miċħud. 7 Jekk xi ħadd huwa gladiator, jew wieħed li tgħallem dawk fost il-gladiators kif għall-ġlieda kontra, jew kaċċatur li tkun fil-kruha selvaġġi juri fl-arena, jew uffiċjal pubbliku li hu kkonċernat bl turi gladiator, jew hu għandu jieqaf, jew huwa għandu jiġi miċħud. 8 Jekk xi ħadd huwa qassis ta 'idols, jew attendant ta 'idols, hu għandu jieqaf jew huwa għandu jiġi miċħud. 9 Raġel militari fl-awtorità m'għandhiex tesegwixxi irġiel. Jekk huwa ordnat, huwa m'għandux jwettaqha. Lanqas m'għandu hu jieħu ġurament militari. Jekk jirrifjuta, hu għandu jiġi miċħud. 10 Jekk xi ħadd huwa gvernatur militari, jew il-ħakkiem ta 'belt li jilbes l-vjola, hu għandu jieqaf jew huwa għandu jiġi miċħud. 11 Il catechumen jew fidili li trid issir suldat huwa li jiġu miċħuda, għax hu kien despised Alla. (Tradizzjoni Hippolytus. Il Appostoliku ta Hippolytus ta 'Ruma. Mill-ħidma ta' Bernard Botte (La Tradizzjoni Apostolique. Sorsi Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) u ta 'Gregory Dix (Il-Treatise fuq il-Tradizzjoni Appostolika ta' San . Hippolytus ta 'Ruma, Isqof u Martri Londra: Alban Press, 1992) kif tradotti minn Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html meqjusa 08/06/09)

Għalhekk, dawk li jistqarru Kristu fit-tieni u t-tielet seklu ġeneralment ma ħassx li wiri jew jipparteċipaw fl-isport vjolenti kien xieraq.

Fi żminijiet aktar reċenti, il-tard Herbert W. Armstrong kiteb:

Ostilità lejn l-ieħor huwa dnub ... Boxing fi Ambaxxatur College huwa pprojbit definittivament. Alla ma joħolqu l-moħħ tal-bniedem u ras li jkunu pummeled u knocked senseless minn antagonist.

Kull fejn logħba fl-isport jinvolvi attitudni ostili antagonisti-in biex jagħmlu ħsara lill-ieħor u / jew li "jiksbu" mill-ieħor biex jiksbu l-aħjar mill-oħra mbagħad attitudni ħsara, satanic u l-ħażin jidħol fi, u l-isport huwa ħażen, mhux tajjeb ...

Futbol (futbol Amerikan) huwa sport korp kuntatt vjolenti. Huwa spiss kellu b'attitudni ta 'ostilità u hija perikoluża u hija mimlija korriment fiżiku. (Plain Verità, Lulju-Awwissu 1984)

"Love ma ebda ħsara lil ġar" (Rumani 13:09), imma dak do sports vjolenti bħall-futbol Amerikan u boxing tagħmel? Huma dawk li jipparteċipaw ġirien għall-Insara? Jekk in-nies jiġu mħeġġa jipparteċipaw fl-attivitajiet vjolenti li jkunu ppruvati li jikkawża ħsara?

Din hija xi ħaġa li l-Insara, u oħrajn, għandhom jaħsbu dwar.

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatat jistgħu jinkludu:

Huwa Amerikana Football ħażen? huwa l-isport spettatur aktar popolari fil-USA xi ħaġa li l-Insara għandhom watch? What do-Bibbja u kitbiet bikrin juru? Din hija l-ewwel darba I ħabbru dan l-artikolu fuq din il-paġna l-ġdida u jkun fih mhux biss l-opinjonijiet tiegħi, iżda kwotazzjonijiet ħafna li l-Insara, kif ukoll persuni li jallegaw li jkunu, għandhom jaħsbu dwar. Do you verament trid tkun taf l-risposta għad-domanda it-titolu tistaqsi? Jekk le, għaliex le?
Servizz Militari u l-Knejjes ta 'Alla:? Do Real Insara jipparteċipaw fil carnal Gwerra Hawnhekk huma perspettivi attwali u storika dwar kwistjoni li juru l-twemmin tal-knisja vera dwar il-parteċipazzjoni militari. Hija gwerra xierqa għall-Insara?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Iva.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Iva.

Filwaqt I jkollhom l-artikoli ma Iskrittura ħafna fuq dan is-suġġett (ara, per eżempju, Offerta Universali tas-Salvazzjoni: Hemm mijiet ta 'Versi fil-Bibbja Appoġġ għall Duttrina tal Veru Apocatastasis ), ejja tibda bit-tieni interpretazzjoni seklu ta 'Isaija mill Irenaeus biex juru dak li deher li kien tagħrif komuni fil-jiem mhux wisq twil wara l-mewt tal-aħħar mill-appostli oriġinali:

Issa, li l-wegħdiet ma ġewx iddikjarati lill-profeti u l-missirijiet waħedhom, iżda lill-Knejjes magħquda biex dawn mill-nazzjonijiet, min ukoll it-termini Ispirtu "il-gżejjer" (kemm minħabba li huma stabbiliti fil-midst ta 'turbulenza, jbatu l- maltempata ta 'blasphemies, jeżistu bħala port ta' sigurtà għal dawk fil peril, u huma l-kenn ta 'dawk li jħobbu l-għoli [tas-sema], u jistinkaw biex jevitaw Bythus, jiġifieri, l-fond ta' żball), Ġeremija b'hekk jiddikjara: " Isma 'l-kelma tal-Mulej, nazzjonijiet ye, u tiddikjara l-Gżejjer afar off; jgħidu ye, li l-Mulej se scatter Iżrael, Huwa se tiġbor lilu, u jżomm lilu, bħala waħda għalf merħla tiegħu ta 'nagħaġ ...

U għal darb'oħra ma hu jgħidu l-istess ħaġa: "Behold, I jagħmlu Ġerusalemm a rejoicing, u n-nies tiegħi [ferħ]; għall-vuċi ta 'weeping għandhom jinstemgħu fil tagħha mhux aktar, u lanqas il-vuċi tal biki. Ukoll m'għandu jkun hemm hemm xi [wieħed] immaturi, u lanqas ta 'raġel xiħ li ma jissodisfax il-ħin tiegħu: għaż-żgħażagħ għandu jkun ta' mitt sena; u l-midneb għandhom imutu mitt sena qodma, għadhom għandu accursed. U għandhom jibnu djar, u jgħixu minnhom infushom; u għandha iħawlu vinji, u jieklu l-frott minnhom infushom, u għandu jixrob inbid. U ma għandhom jibnu, u oħrajn jgħixu; la huma għandhom jippreparaw il-vinja, u oħrajn jieklu. Għall bħala l-jum tas-siġra tal-ħajja għandha tkun il-ġranet tal-poplu fil thee; għall-xogħlijiet ta 'l-idejn tagħhom għandhom isofru "(haereses Irenaeus. Adversus, Ktieb V, Kapitolu 34, Versi 2-3,4. Excerpted mill-Patrijiet Ante-Kredu, Volum 1. Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikana Edition, 1885 . Edition Online Copyright © 2004 minn K. Knight).

Oħrajn, bħall-Origen 'Lixandra, kiteb ukoll li Alla kellu pjan biex joffru salvazzjoni għal kulħadd.

Ħafna Kattoliċi u Protestanti skulari tiddeċiedi li Origen kienet waħda mill-akbar mill-kittieba teoloġiku kmieni (għex minn madwar 185-232 AD). Papa Benedittu XVI pubblikament faħħar Origen.

L-istoriku Protestant innota KS Latourette kiteb li Origen "kienet, tabilħaqq, wieħed mill-imħuħ Christian akbar." U filwaqt li ma nistax naqbel ma 'dan, huwa ta' interess li wieħed jinnota li Latourette osservati:

Origen mgħallma li finalment l-ispirti kollha li jkunu waqgħu bogħod minn Alla se jiġu restawrati għall f'armonija sħiħa miegħu. Dan jista 'iseħħ biss bil-kooperazzjoni tagħhom, għal dawn għandhom il-libertà li taċċetta jew tirrifjuta l-fidi wrought fi Kristu. Qabel restawr sħiħ li se jsofru kastig, iżda li piena hija maħsuba biex jkunu ta 'edukazzjoni, li jnaddaf lilhom mill-imperfezzjonijiet miġjuba mill sin tagħhom. Wara t-tmiem ta 'l-età preżenti u dinjija tagħha età ieħor se jidħlu, hekk Origen jemmnu, li fiha jkunu twieldu mill-ġdid se jkompli jikber u l unrepentant se jingħataw opportunità ulterjuri għall-indiema (Latourette KS A Storja tal-Kristjaneżmu, Volum 1, amorce sa 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origen kien qrib, b'mod li mhux kollha se jindem, għal se jkun hemm ukoll dawk imqajma għal "disprezz eterna" (Daniel 12:02, KJV), li jfisser li dawk li ma jindem kif suppost mhux se tirċievi salvazzjoni-imma aħna fil- Ħajja Knisja ta 'Alla iqisuhom minoranza żgħira. Iżda Origen kien korrett li din tista 'sseħħ biss bil-koperazzjoni ta' dawk li bħalissa unsaved.

Hawn huma xi kwotazzjonijiet direttament minn Origen:

... L-Missier tajba ma kompletament abbandunat dawk li waqgħu bogħod mill Him (Kummentarju Origen. fuq l-Evanġelju ta 'John (Book I). Excerpted mill-Patrijiet Ante-Kredu, Volum 9. Editjat minn Allan Menzies, DD Amerikana Edizzjoni, 1896 u 1897. Edition Online Copyright © 2004 minn K. Knight).

Għandu jiġi mfakkar, madankollu, li ċerti ħlejjaq li waqa bogħod minn dik li tibda waħda minnhom għandna mitkellma, jkunu mgħaddsa għal tali fond ta 'unworthiness u ħażen li jitqies kollox undeserving ta' taħriġ u l-istruzzjoni li biha l- razza umana, filwaqt li fil-laħam, huma mħarrġa u struzzjonijiet bl-għajnuna tas-setgħat heavenly; u jkomplu, għall-kuntrarju, fi stat ta 'enmity u l-oppożizzjoni għal dawk li qed jirċievu din l-istruzzjoni u t-tagħlim. U għalhekk huwa li l-sħiħ ta 'din il-ħajja mortali hija sħiħa ta' ġlidiet u provi, kkawżati mill-oppożizzjoni u enmity ta 'dawk li waqa' minn kundizzjoni aħjar mingħajr livelli kollha tħares lura, u li huma msejħa l-devil u anġli tiegħu, u l- ordnijiet oħra ta 'ħażen, li l-appostlu kklassifikati fost is-setgħat opposti. Iżda jekk xi wieħed minn dawn l-ordnijiet li jaġixxu taħt il-gvern ta 'l-devil, u jobdu jikkmanda wicked tiegħu, se f'dinja futur jiġi konvertit għal tjieba minħabba tagħhom jkollhom il-fakultà tal-libertà ta' rieda, jew jekk ħażen persistenti u akkaniti jistgħu jinbidlu bil-qawwa ta vizzju fis natura, huwa riżultat, li inti stess, qarrej, jista 'japprova ta', jekk la f'dawn Dinjiet preżenti li jkunu jidhru u temporali, u lanqas f'dawk li huma ma tidhirx u huma dejjiema, din il-porzjonitkun li jkunu differenti għal kollox minn l-unità finali u fitness ta 'affarijiet (Origen. De Principiis, Ktieb I, Kapitolu 6, poeżiji 3).

... U għalhekk, permezz tal-bosta u uncounted ordnijiet ta 'ħlejjaq progressivi li qed jiġu rikonċiljati lil Alla minn stat ta' enmity, l-aħħar ghadu huwa finalment jintlaħaq, li huwa msejjaħ il-mewt, sabiex ikun jista 'wkoll jiġu meqruda, u mhux aktar tkun ghadu. Meta, għalhekk, erwieħ razzjonali kollha għandhom ikunu ġew restawrata għal kundizzjoni ta 'dan it-tip, allura n-natura ta' dan il-korp ta 'tagħna se jgħaddu minn bidla fil-glorja ta' korp spiritwali. Għal kif naraw sabiex ma jkun il-każ naturi razzjonali, li xi wħud minnhom għexu fil-kondizzjoni ta 'degradazzjoni minħabba dnubiethom, filwaqt li oħrajn ġew imsejħa għal stat ta' ferħ minħabba l-merti tagħhom; imma kif naraw dawn l-istess erwieħ li għal ċertu żmien kien sinful, assistita, wara l-konverżjoni tagħhom u r-rikonċiljazzjoni lil Alla, għal stat ta 'ferħ (Origen. De Principiis, Ktieb III, Kapitolu 6, poeżiji 6).

Filwaqt li aħna fil LCG ma tkunx kelma pjuttost il-mod, dawn il-kwotazzjonijiet ma juru li l-idea li Alla għandu pjan li se tagħti l-unrepentant opportunità wara din l-età preżenti mhux kunċett ġdid.

Attwalment, id-duttrina ta 'purgatory żviluppati fost Kattoliċi Latin wara huma bdew jikkundannaw ċerti ideat Origen fis-sitt seklu. Meta dan teachings relatati mal-offerta ta 'salvazzjoni għal kulħadd (magħrufa bħala apocatastasis) ġara kienu wkoll kemmxejn ikkundannati. Madankollu, dan ħalla vojt fit-teoloġija Rumana u l-idea ta 'purgatory mbagħad żviluppati.

Il-Kattoliċi Griegi (issa magħrufa bħala l-Ortodossi tal-Lvant), madankollu, qatt ma taċċetta l-idea Latin ta 'purgatory u għadu sal-lum għandhom ħafna li jemmnu li Alla għandu xi tip ta' pjan li joffri salvazzjoni lil dawk li ma kinux intenzjonalment tirrifjuta salvazzjoni.

Il-Enċiklopedija Kattolika stess tammetti li l-Insara bikrija ma jgħallmu kunċett kurrenti tagħha ta 'duttrina purgatory tiegħu:

Xi stress wisq ġie stabbilit fuq l-oġġezzjoni li l-Insara qedem kellhom ebda konċepiment ċara ta 'purgatory, u li ħasbu li l-erwieħ telqu baqgħu fil-inċertezza tas-salvazzjoni għall-aħħar jum ... Hemm diversi passaġġi fil-Ġdid Testment dan il-punt a proċess ta 'purifikazzjoni wara l-mewt. Għalhekk, Ġesù Kristu jiddikjara (Mattew 00:32): "U kull min għandu jitkellmu kelma kontra l-Iben tal-bniedem, għandu jiġi skużat lilu: imma hu li ma għandu jitkellem kontra l-Ispirtu s-Santu, ma għandu jkun skużat lilu, la fil- din id-dinja, u lanqas fid-dinja li ġejjin "... (Hanna, Purgatorju. Il-Enċiklopedija Kattolika).

Le, fit-tieni seklu, kien maħsub li l-pjan ta 'Alla jippermetti kollha li jiġu offruti salvazzjoni, jew f'dan il-età jew l-età li ġejjin jekk ma jkunux wettqu l-"dnub unpardonable" (Mattew 12:32; Mark 10:30 ; Luqa 18:30; Atti 3:17-21; Efesin 1:21; Lhud 6:4-6;. 11:22-24;; cf Matthew 10:15 Mark 06:11; Luqa 10:12-14) .). U l-Testment il-Ġdid huwa ċar ħafna li:

"Kull laħam għandu jara l-salvazzjoni ta 'Alla" (Luqa 03:06).

Fis-seklu tlettax, il-teologu Kattolika famed Thomas Aquinas kiteb dan li ġej:

Xejn huwa ddikjarat b'mod ċar fl-Iskrittura dwar is-sitwazzjoni tal-Purgatorju, lanqas ma huwa possibbli li jiġu offruti argumenti konvinċenti dwar din il-kwistjoni ...

Xi wħud jgħidu, madankollu, li skond il-liġi komuni tal-post tal-Purgatorju huwa fejn dnubiet bniedem. Dan ma jidhirx probabbli, peress li raġel jista 'jiġi kkastigat fl-istess ħin għall-dnubiet mwettqa f'pajjiżi differenti. U oħrajn jgħidu li skont il-liġi komuni li huma kkastigati fuq us, għaliex huma bejnietna u Alla, rigward l-istat tagħhom. Iżda din hija mingħajr importanza, għal dawn mhumiex kkastigati talli hawn fuq għalina, iżda għal dik li hija l-irħas għalihom, jiġifieri sin (Aquinas T. Il Summa Theologica ta 'San Tumas Aquinas, Appendiċi II, Artikolu 1. It-tieni u Rivedut Edizzjoni, 1920. nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, eneralis Vicarius. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL u F. Leo Moore , OP, Imprimatur STL. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Qabel Provincialis Angliæ).

Dan juri li anki fil-Medju Evu, l-idea ta 'purgatory ma kienux ċari, anki fost il-mexxejja tal-Knisja ta' Ruma.

Purgatory ġiet essenzjalment adottata wara ċertu teachings assoċjati ma Origen ġew ikkundannati fis-6 seklu:

Mill-mument, madankollu, li anti-Origenism jipprevali, id-duttrina tal-apokatastasis ġie definittivament abbandunat. Santu Wistin protesti aktar qawwi minn kwalunkwe kittieb ieħor kontra żball hekk kontra l-duttrina tal-ħtieġa ta 'grazzja ... (Batiffel, Apocatastassis. Il-Enċiklopedija Kattolika).

Storja tissuġġerixxi li wara apocatastasis kien ikkundannat fil-nofs seklu 6, xi ħaġa li tixbaħ kunċetti moderni ta 'purgatory kienu qed ppronunzjata mill-Ruman Isqof Papa Girgor I madwar 600 AD

Forsi I għandu jsemmi li għalkemm Anne Emmerich tellgħu tara purgatory, hija sostniet ukoll li raw "limbu" u l-Papa attwali indika li "limbu" ma teżistix. Għalhekk, talba biex tara post li ma teżistix wieħed għandu jgħid dak kollu li l-istess waħda li titlob biex tara xi ħaġa oħra ma jfissirx li jeżisti jew. M'hemm l-ebda post li jaqbel mad-deskrizzjoni Ruman moderna ta 'purgatory.

Il-Knisja ta 'Alla oriġinarjament mgħallma apocatastasis, mhux purgatory. U għadu jagħmel hekk illum. Alla huwa Alla tal-imħabba u ma jkollhom pjan ħniena tas-salvazzjoni u dan jinkludi jkollna l-Evanġelju out f'dan il-età (Nota: Il-"xogħol qasira" li Paul titkellem ta 'Rumani 9:28 u t-tlestija ta' Matthew 24:14 x'aktarx se jinkludi kopertura aħbarijiet massiv ta 'dak l-qatgħa aktar fidila hija tagħlim Dan, naturalment, ma jfissirx li l-aktar fidila għandha tiltaqa madwar u stenna u ma tagħmel part-cf tagħhom John 09:04;.. Mattew 09:37 - 38-as -prijorità ta proklamazzjoni l-Evanġelju tibqa '). Of course, in-nies għandhom jirrispondu ladarba dawn jitgħallmu-dawk li jiċħdu l-verità qed tissogra jikkommettu l- sin unpardonable .

Madankollu, Alla dejjem kellu pjan għall-unsaved u dawk li ma verament qatt jifhem il-pjan loving tiegħu, huwa żvelat fil-Iskrittura, u filwaqt li hemm "età li ġejjin," mhuwiex l-istess bħall-idea relattivament moderna ta 'purgatory.

Ċerti artikoli għal aktar inkjesta jistgħu jinkludu:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does Alla jkollhom pjan biex jgħinu lil dawk li ma jkunx sar qaddisin f'dan il-ħajja?
X'inhu Limbo? Huwa Hemm Tali Post bħala Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? X'inhi l-verità dwar trabi mejta?
Offerta universali tas-Salvazzjoni: Hemm mijiet ta 'Versi fil-Bibbja Appoġġ għall Duttrina tal Veru Apocatastasis Taħseb dak li l-Bibbja attwalment tgħallem fuq dan? Se jiġu restawrati kollha affarijiet tajba? Does pjan ta 'Alla tas-salvazzjoni tieħu ribelljoni u għama spiritwali kont?
Hope tas-Salvazzjoni: Kif il-Knisja Ħajja ta 'Alla huma differenti minn aktar Protestants Kif il-Knisja Ħajja ta 'Alla differenti minn mainstream / tradizzjonali Protestants, hija forsi l-kwistjoni niġi mitlub aktar minn dawk mingħajr Knisja ta' Alla isfond.
Jekk il-Knisja Still Ipprova Poġġi l-priorità tagħha dwar il-proklamazzjoni tal-Vanġelu jew Did Herbert W. Armstrong Bidla li Prijorità għall-Xogħol? Xi wħud jgħidu li l-Knisja għandha primarjament għalf l-qatgħa issa kif dan huwa dak Herbert W. Armstrong Allegatament qal. Hija li dak li qal? Hija li dak li l-Bibbja tgħid? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

Kif Ġesù qal:

37 U dak I say lilek, I say kollha: Watch! (Mark 13:36-37)

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatat jistgħu jinkludu:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? X'inhu l-"bidu ta 'sorrows"? Meta hija l-aktar kmieni li l-tribulation kbira tista 'tibda? X'inhu l-Jum tal-Mulej?
Fiżika Preparazzjoni Iskrittura għall-Insara . Aħna lkoll nafu l-profeziji famines Bibbja. Jekk nagħmlu xi ħaġa?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
The Gospel of the Kingdom of God was the Emphasis of Jesus and the Early Church Did you know that? Do you even know what the gospel of the kingdom is all about? Vera reliġjon għandu jkun ibbażat fuq l-Evanġelju veru.
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Huwa dan iż-żmien qarib?
Does Alla Have a Pjan 6,000 Sena? What Sena Il-End 6000 Snin? Was time 6,000 sena permessi għall-bnedmin li tiddeċiedi segwit minn litterali elf sena renju ta 'Kristu fid-Dinja mgħallma mill-Insara bikrija? Liema sena jista 'sitt elef sena ta' regola tal-bniedem jispiċċaw? Meta se Ġesù tirritorna? 2018 or 2019?
Anglo - Amerika fl Prophecy & l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Brittaniċi, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Afrikani Anglo-Nofsinhar, u d-dixxendenti New Zealand ta 'Joseph? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista 'Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?
L-Anglo-Nazzjonijiet se jinqasam u Have Nies Meħuda bħala Slaves? Se l-artijiet tal-Istati Uniti, ir-Renju Unit, Kanada, Awstralja, u New Zealand jkun maqsum? X'tagħmel profezija Bibbja jgħallmu? Hemm profeziji mhux bibliċi li jappoġġjaw din l-idea? Min se jaqsam dawk l-artijiet? Min se jispiċċaw ma 'l-artijiet u l-poplu?
Profeziji ta 'Barack Obama? Tmien raġunijiet għaliex Barack Obama huwa apocalyptic u tmien raġunijiet għaliex Barack Obama mhuwiex l-Antichrist. Dan l-artikolu jinkludi ħafna profeziji bibliċi u mhux bibliċi, minn madwar id-dinja, li jidhru li jiddiskutu Barack Obama. Did Nostradamus jbassru Barack Obama li jittrattaw l-Antichrist? Jista Barack Obama stabbilit l-istadju għall-rejiet ta 'l-Tramuntana u Nofsinhar bħala mill-inqas profezija Shiite wieħed jissuġġerixxi? Dan huwa l-artikolu itwal u aktar kompleta dwar din il-paġna fuq profeziji Barack Obama. Taqraha u tiddeċiedi għalik innifsek jekk President Obama jidher li jissodisfaw varji profeziji.
Barack Obama, Profezija, u l-Qerda tal-Istati Uniti Xi wħud isostnu li Barack Obama huwa l-prophesied "iben tal-Kenja", ibbażata up miktub seklu 20.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. U ħafna mhumiex pożittivi dwar il-futur tagħha.
Min hu l-King tal-Punent? Għaliex hemm ebda King End Time tal-Punent fil-Bibbja Prophecy? Huma l-Istati Uniti-Re tal-Punent? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Huwa Tony Blair Apocalyptic? L-eks Prim Ministru tar-Renju Unit konvertiti għal Catholicism ftit wara jitlaq mill-kariga tiegħu u kien attiv fl-affarijiet Ewropej. What role might he play?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Jgħid il-Mulej. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatat jistgħu jinkludu:

-Dinja Għarbija Fil-Bibbja, Storja, u Prophecy -Bibbja jiddiskuti l-oriġini tad-dinja Għarbija u tiddiskuti l-Lvant Nofsani profezija. X'inhu l quddiem għal-Lvant Nofsani u dawk li jsegwu l-Islam? X'tagħmel Islam jgħallmu dwar l-Mahdi Imam?
Huwa Hemm A King Futur tan-Nofsinhar? Uħud m'għadhomx jemmnu hemm bżonn li jkun. Jista Eġittu, Islam, Iran, Għarab, jew Etjopja tkun involuta? Is he the Imam Mahdi? Dak il-Bibbja tgħid?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? X'jiġri fil-tribulation kbira u l-Jum tal-Mulej? Meta hija l-aktar kmieni li l-tribulation kbira tista 'tibda? X'inhu l-Jum tal-Mulej?
Raba Horseman tal-Apocalypse X'inhu l-żiemel pallida ta 'mewt u pestilences? What will it bring and when?
Tmiem tal Mayan Calendar 2012-Jista 2012 tfisser xi ħaġa? Hemm tbassir kalendarju Mayan għall-bidla fl-2012? Changes were centuries ago predicted by the Hopi Native Americans. Do profeziji Maja / Hindu / Hopi / Buddhist / New Age / Nostradamus xi valur hawn? Why might Satan have inspired this date? Does the Dresden codex show destruction of the earth by flood? Can the great tribulation start before 2012? Kif jista 'Barack Obama jkunu involuti fl-2012?
2012 u l tfaċċar ta 'l Sigriet Sect Din hija link relatata ma 'ktieb minn Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. Dan dokumenti ktieb u jispjega mijiet ta 'profeziji. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 u l-tfaċċar ta 'l-Sect Sigriet (edizzjoni Ingliż Kindle). Dan huwa l-2 edizzjoni tal-ktieb, ippubblikata f'Jannar 2012, u tinkludi sommarju tal-20 previżjonijiet li l-avvenimenti mondjali kollha kkonformaw mad peress li l-ktieb oriġinarjament ħareġ f'Settembru 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado Pela primeira vez, Pelo menos 20 JA começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado Pela primeira vez, Pelo menos 20 JA começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; kif li huma kellhom l-aktar assuredly biex jiċċelebraw matul il-jiem tal-ħobż bla ħmira, iżda li jżommu fast-misteru ġdida tal-Passjoni u l-Qawmien. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatat jistgħu jinkludu:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Is this true? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
The Ten Commandments Reflect Love, Breaking them is Evil Some feel that the ten commandments are a burden. Hija li dak li Ġesù, Paul, Peter, James, u John mgħallma?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
L-Istorja tal-Kristjaneżmu bikri Inti taf li dak li ħafna nies jemmnu mhuwiex dak li verament ġara lill-knisja Kristjana vera? Taf fejn il-knisja minn kmieni kienet ibbażata? Taf liema kienu l-duttrini tal-knisja kmieni? Huwa fidi tiegħek verament ibbażata fuq il-verità jew kompromess?