Arkivju għal Jannar, 2012

Jekk Kristjan Votazzjoni?

IT-TLIETA 31 jannar, 2012

COGwriter

Erba irġiel tal-parti Repubblikana għadhom kemmxejn wieqfa fit-tfittxija tagħhom għal unseat President Amerikan Obama u jiksbu impjieg tiegħu.

Hemm żewġ Kattoliċi, wieħed Mormon, u wieħed Battista tmexxija għan-nomina Repubblikana sabiex imexxu kontra l-pjuttost irreligious Demokratiku Barack Obama (li jallega wkoll il-fidi nisranija).

Jekk Insara reali tivvota?

Jekk demokrazija kellu jiġi sanzjonat fil-Bibbja għall-Insara, ċertament ikun sanzjonat fil-Testment il-Ġdid. Prattiki demokratiċi Griegi u Rumani kienu magħrufa imbagħad. Demokrazija mhix invenzjoni Amerikana (u lanqas hija forma Repubblikana tal-gvern).

Fil-Testment il-Ġdid naqraw ta 'Ġesù appostli jkunu ħatruhom. Paul jikteb li Alla l-ewwel jaħtar appostli, b'mod sekondarju profeti, eċċ għall-edifying-ġisem ta 'Kristu (Efesin 4: 11,12).

Meta Ġuda meħtieġ li tiġi sostitwita (wara tradiment tiegħu ta 'Ġesù u suwiċidju tiegħu), l-appostli ma kellhomx elezzjoni, huma segwiet l-eżempju Bibliċi tat-tfittxija rieda ta' Alla:

Inti, O Mulej, li jafu qlub ta 'kulħadd, juru liema minn dawn iż-żewġ inti għażilt ... U huma mitfugħa lottijiet tagħhom. (Atti 1: 24,26).

Avviż l-appostli ma tiddeċiedi li dawn kienu kkwalifikati biex tara fil-qalb ta 'persuna.

Xi kitbu li l-forom varji ta 'demokrazija huma issa aċċettabbli minħabba li jemmnu ċerti Iskrittura fil--ktieb ta' Atti jimplikaw dan. L-versi primarji jidhru li huma fl-istorja ta 'Atti 15. Fil Atti 15 ħafna mill-appostli u anzjani jiltaqgħu biex jiddiskutu ċirkonċiżjoni u Gentile twemmin. Għadd kbir ta 'counsellors ġiet użata biex jiddiskutu l-kwistjoni. Xi wħud iħossu li l-użu avukat huwa indikattiv ta 'demokrazija. Madankollu, il-fatt li numru kbir ta 'kunsilliera kien użat ma timmodifika l-forma ta' Alla ta 'gvern. Fit-Testment il-Qadim naqraw li mhux biss għandha Alla dejjem mħeġġa din il-prattika (Prov 11:14), aħna wkoll taqra li Alla nnifsu impenjati fih (II Chron 18; 18-21); b'hekk il-fatt li wħud mill-tmexxija Knisja segwita din il-prattika turi biss li l-prattiki governattivi Alla mill-Testment il-Qadim kellhom ikomplu.

Huwa interessanti li wieħed jinnota xi ħaġa oħra msemmija fil-Ktieb ta 'Atti,

"U issa I say lilek, żomm il-bogħod minn dawn l-irġiel u ħallihom biss; għal jekk dan il-pjan jew dan ix-xogħol huwa ta 'l-irġiel, se toħroġ fix-xejn; iżda jekk ma 'Alla, inti ma tistax jitwaqqa it-lest inti jinstabu anki għall-ġlieda kontra Alla "(Atti 5: 38-39)

Pajp T li jivvutaw fl-elezzjonijiet worldly apparentement jemmnu li jafu l-aspetti tal-pjan ta 'Alla li m'hemm l-ebda mod uman dawn jistgħu jafu. Madankollu, tħares lejn dak li Alla qal li Samuel, wieħed imsejjaħ b'mod ċar u maħtura minn Alla, meta Samuel ħasbu li kien jaf min għandu jkun il-king jmiss fuq Iżrael,

Allura kien, meta daħal, li hu ħares lejn Eliab u qal, "Żgur li l-Mulej anointed huwa quddiemu." Iżda l-Mulej qal lil Samuel, "Ma nħarsu lejn preżenza tiegħu jew fl-għoli ta 'statura tiegħu, minħabba I jkun irrifjutalu. Għall-Mulej ma jarax kif il-bniedem jara; għall-bniedem iħares lejn il-apparenza esterna, iżda l-Mulej iħares lejn il-qalb "(1 Sam 16: 6-7).

Huwa wkoll interessanti li tirrealizza li ħafna li jemmnu li l-Testment il-Ġdid sanzjonijiet demokrazija jemmnu wkoll li l-futur ta 'Alla deċiżjoni tal-gvern (fir-Renju ta' Alla) mhux se jkunu demokrazija.

Ġesù qal lill-appostli li huma jkunu mexxejja matul it-tnax-tribujiet ta 'Iżrael fil renju tiegħu (Luqa 22:30). Ġesù għażel-dixxipli, huma ma jiksbu l-pożizzjonijiet tagħhom minn kwalunkwe forma ta 'demokrazija (John 15:16; 6:70). Alla, mhux bniedem, għażlet David li jkun sultan fuq Iżrael oriġinarjament (Atti 13:22) u wkoll għażel lilu tkun sultan fuq Iżrael kollu fid-dinja qabel (Jer 30: 9).

Mill-mod, Ġesù qal li Alla l-Missier irriserva li se jkollhom ċerti pożizzjonijiet tal-awtorità fil-renju ta 'Alla (Mat 20:23). Il-premjijiet fil-renju se jkun ta 'Ġesù li tagħti (Rev 22:12); dawn mhux se jkunu għall-persuni li jieħdu għalihom infushom.

Demokrazija mhux se jkun forma ta 'Alla ta' gvern fir-Renju Tiegħu.

Għaliex?

Wieħed mill-ħafna problemi ta 'votazzjoni hija li l-ebda bniedem taħseb li l-mod kif Alla ma.

"Għall Ħsibijiet tiegħi mhumiex ħsibijiet tiegħek, lanqas huma modi tiegħek modi tiegħi", jgħid il-Mulej (Huwa 55: 8).

Meta Ġesù kien fid-Dinja huwa ipproklamata l-Evanġelju tas-Saltna ta 'Alla u qal lin-nies biex jindem (Mark 1: 14-15). Ġesù irrifjutat li tipparteċipa fil anke l-aktar deċiżjonijiet elementari governattivi waqt li kien fuq l-art (Luqa 12: 13-14).

Għalkemm Ġesù mgħallma li konna li jħallas it-taxxi (Mat 22: 17-21), Għallem ukoll li saltna tiegħu ma kienx ta 'din id-dinja (Ġwanni 18:36). Ġesù mgħallma-dixxipli tiegħu li jmorru fil-dinja u jippridkaw l-Evanġelju lil kulħadd (Mat 28: 19,20). Ġesù qal li dixxipli tiegħu kellhom ikunu fid-dinja, iżda mhux minnu (Ġwanni 17:16).

Il appostlu Pietru mifhum dan b'mod ċar. Huwa kiteb li jkunu parti minn poplu ta 'Alla magħmul parti waħda ta' nazzjon qaddis (I Pet 2: 9). L-appostlu Pawlu kiteb li din id-dinja preżenti kien ħażin (Gal 1: 4). Il-Bibbja iwissi tal-konsegwenzi li jkunu parti mis-sistemi tad-dinja u l-gvernijiet tagħha u jgħidilna biex toħroġ minnha u li tkun separata (Rev 18: 2-5).

Ħares lejn dak li l-Bibbja tgħallem se jiġri fil-Jiem aħħar u liema Insara huma tagħmel dwar dan,

Iżda jafu dan, li fl-aħħar jiem ħinijiet perikoluż lejn se jidħlu: Għall-irġiel se jkunu min iħobb tagħhom infushom, min iħobb ta 'flus, boasters, kburin, blasphemers, disobedient għall-ġenituri, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, mingħajr awto-kontroll , brutali, despisers ta tajba, traitors, headstrong, haughty, min iħobb ta 'divertiment aktar milli min iħobb ta' Alla, li għandhom forma ta 'godliness iżda jiċħdu poter tagħha. U minn dawn in-nies iduru bogħod! (2 Tim 3: 1-5).

Innota li kelma t'Alla ma tinkoraġġix votazzjoni bħala s-soluzzjoni.

Paul qal li l-Insara għandhom ikunu ambaxxaturi għall Kristu (II Kor 5:20). Ambaxxaturi spiss jgħixu fid-nazzjonijiet aljeni, li wħud minnhom huma b'mod ċar ostili għat-twemmin tagħhom. Ambaxxaturi, għalkemm jgħixu f'soċjetajiet oħra, ma jinvolvux ruħhom fil-politika tas-soċjetajiet li jgħixu fil. Hemm żmien għal poplu ta 'Alla li tieħu f'idejha l-gvernijiet ta' din id-dinja, iżda għadu mhux (John 18:36 , Dan 7: 17-18). Se jkun wara t-tieni ġejjin ta 'Ġesù (I Tess 4:16, Rev 11:15).

Biex Insara, Peter kiteb,

Imma int huma poplu magħżul, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu li jappartjenu lil Alla, li inti jista 'jiddikjara l-ifaħħar minnu li talab li inti out ta' dlam fis-dawl isbaħ tiegħu. Ladarba inti ma kinux nies, iżda issa inti l-poplu ta 'Alla; ladarba inti ma kinitx irċeviet ħniena, imma issa int irċevejt ħniena. Għeżież ħbieb, nħeġġeġ, bħala barranin u barranin fid-dinja, li jastjenu milli xewqat sinful, li gwerra kontra ruħ tiegħek. Jgħixu ħajja tajba dawn fost l-pagani li, għalkemm huma jakkużana inti ta 'tagħmel ħażin, huma jistgħu tara tajjeb atti tiegħek u glorify Alla fil-jum li żjarat us. Issottometti infuskom għall-finijiet tal-Mulej lil kull awtorità istitwiti fost l-irġiel: jekk il-king, bħala l-awtorità suprema, jew lil gvernaturi, li jintbagħtu minnu biex jikkastigaw lil dawk li jagħmlu ħażin u biex ifaħħru dawk li tagħmel id-dritt. Għall huwa se Alla li meta jagħmlu tajjeb inti għandek silenzju it-taħdita injorant ta 'rġiel foolish (1 Pietru 2: 9-15).

Aljeni, naturalment, ma jivvutawx.

Issa l-Bibbja ma nsemmux vot wieħed partikolari mill-Appostlu Pawlu (waqt li kien għadu Saul u b'hekk mhumiex ikkonvertiti). Avviż dak li aktar tard qal dwar dan:

Tabilħaqq, I myself ħsibt I trid tagħmel ħafna affarijiet li jmorru kontra l-isem ta 'Ġesù ta' Nazaret. Dan I wkoll għamlet f'Ġerusalemm, u ħafna mill-qaddisin I shut up fil-ħabs, li tkun irċeviet awtorità mill-qassisin il-kbar; u meta kienu mqegħda għall-mewt, I jitfgħu l-vot tiegħi kontrihom (Atti 26: 9-10).

U filwaqt li l-hawn fuq mhix minnha nnifisha kundanna blanket tal-votazzjonijiet kollha, huwa l-ħin biss il-kelma "vot" jew "votazzjoni" huwa fil-Bibbja. U ma juri li anki reliġjużi b'ħeġġa min / individwi konservattivi mhux dejjem jivvutaw b'mod korrett u tista 'tagħmel ħafna affarijiet li jmorru kontra l-isem ta' Ġesù ta 'Nazaret.

Ma nemminx li l-Insara sanzjonijiet Bibbja jivvutaw fl-elezzjonijiet carnal. Lanqas ma nemmen li l-elezzjoni presidenzjali li jmiss fl-Istati Uniti jew l-elezzjonijiet fl-nazzjonijiet Anglo-imnissel oħra se jirriżultaw fit-tip ta 'indiema li dawk nazzjonijiet bżonn.

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Jekk Kristjan Votazzjoni? Dan l-artikolu jagħti xi wħud mill-loġika Bibliċi dwar dan is-suġġett. Would Ġesù jivvutaw għall-President / prim ministru? Qed jivvota fil-Bibbja? Dan huwa suġġett Insara jeħtieġ li jifhmu.
Polycarp, Herbert W. Armstrong, u Roderick C. Meredith fuq Gvern Knisja Liema forma ta 'governanza ma' l-knisja minn kmieni jkollhom? Ma kien ġerarkika? Liema forma ta 'governanza se wieħed jistenna li jkollhom fil-fdal Philadelphia? Il-poplu jiddeċiedu u / jew forom kumitat, dittatorjati fard, jew l-istess tip li l-era Philadelphia innifsu kellhom?
Did Il-Knisja bikrija jgħallmu Millenarianism? Kien il-millennju (xi kultant imsejħa chiliasm) mgħallma minn Kristjani kmieni? Min kkundannat għaliha. Se Ġesù litteralment reign għal 1000 sena fuq l-art? Huwa dan iż-żmien qarib?
Anglo - Amerika fl Prophecy &-tribujiet ta 'Iżrael mitluf Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Brittaniċi, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Anglo-Nofsinhar Afrikani, u dixxendenti ta' Joseph New Zealand? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri għall-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?
L Anglo-Nazzjonijiet se jinqasam u Have Nies Meħuda bħala Slaves? Se l-artijiet ta 'l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand jkun maqsum? Xi jfisser profezija Bibbja jgħallmu? Hemm profeziji mhux bibliċi li jappoġġjaw din l-idea? Min se jaqsmu dawn l-artijiet? Min se jispiċċaw ma 'l-artijiet u l-poplu?
Profeziji ta Barack Obama? Tmien raġunijiet għaliex Barack Obama huwa apocalyptic u tmien raġunijiet għaliex Barack Obama mhuwiex l-Antichrist. Dan l-artikolu jinkludi ħafna profeziji bibliċi u mhux bibliċi, minn madwar id-dinja, li jidhru li jiddiskutu Barack Obama. Did Nostradamus jbassru Barack Obama li jittrattaw l-Antichrist? Jista Barack Obama stabbilit l-istadju għall-rejiet ta 'l-Tramuntana u Nofsinhar kif profezija Shiite inqas wieħed jissuġġerixxi? Dan huwa l-artikolu itwal u aktar kompleta fuq din il-paġna fuq profeziji Barack Obama. Taqraha u tiddeċiedi għalik innifsek jekk President Obama jidher li jissodisfaw varji profeziji.
Barack Obama, Profezija, u l-Qerda tal-Istati Uniti Xi wħud isostnu li Barack Obama huwa l-prophesied "iben tal-Kenja", ibbażata up miktub kmieni seklu 20.
Kanada fl Profezija: What Does Bibbja Prophecy, Kattolika Prophecy, u Previżjonijiet oħra Issuġġerixxi dwar il-futur tal-Kanada? Hemm profeziji li jissuġġerixxu involviment mal-Kanada. U ħafna mhumiex pożittivi dwar il-futur tagħha.
Min hu l-King tas-Punent? Għaliex hemm ebda End-Ħin Re tal-Punent fil-Bibbja Prophecy? Huma l-Istati Uniti l-Re tal-Punent? Jekk iva, dak li ma verament tfisser għall-Istati Uniti u l-alleati Anglo tagħha.
Huwa Tony Blair Apocalyptic? L-eks Prim Ministru tar-Renju Unit konvertiti għal Catholicism ftit wara jitlaq mill-kariga tiegħu u kien attiv fl-affarijiet Ewropej. Xi rwol jista 'jkun play?

Lvant vs Punent: Russja, iċ-Ċina, u l-Indja Sanzjonijiet invokati fil Iran & Sirja

IT-TLIETA 31 jannar, 2012

COGwriter

Russja, iċ-Ċina, u l-Indja mhumiex jikkoperaw mat-tip ta 'sanzjonijiet-UE u l-USA trid għall-Iran u s-Sirja:

"Politics qawwa kbira" globali ritorni lejn Mideast

Billi Peter Apps, Korrispondent Riskju Politiku

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Bil-Russja jibgħat bastimenti tal-gwerra li jiskoraġġixxu l-intervenzjoni barranija fis-Sirja, u ċ-Ċina mfassla aktar fil-fond konfrontazzjoni Iran mal-Punent, "qawwa kbira" politika hija malajr jirritornaw lejn il-Lvant Nofsani ... Kemm wrew intenzjoni ċara biex jipprevjenu kwalunkwe " bidla fir-reġim "intervent fi Sirja; iżda iskjerament tar-Russja tal trasportatur tagħha ajruplani xempju u l-iskorti lejn il-port tas-Sirja ta 'Tarsu dan ix-xahar ġibdet ifqar milli linja soltu fir-ramel ... "Kull darba li l-Punent jissikka l-leash, Beijing clairière jagħmel użu tal-slack," jgħid Thomas Barnett, a ex Stratege għall-Navy Istati Uniti ...

Washington Post 31 jannar, 2012-Mumbai, l-Indja - Indja ngħaqad Ċina jgħidu li mhux se maqtugħin lura fuq l-importazzjonijiet taż-żejt mill-Iran, minkejja Istati Uniti u Ewropej sanzjonijiet ġodda iebes mfassla għall-pressjoni Tehran matul il-programm nukleari tiegħu.
Minn Steve Gutterman | MOSCOW (Reuters) - A diplomatiku Russu anzjan qal it-Tlieta li l-buttuna għall-adozzjoni ta 'abbozz tal-Punent-Għarbi Kunsill tas-Sigurtà tan-NU ... Russja u ċ-Ċina vetoed riżoluzzjoni Ewropea abbozzat dwar is-Sirja f'Ottubru.

Oppożizzjoni Sirjana: Russja, l-Iran tissogra relazzjonijiet mas-Sirja futur

Ynetnews - 31 ta 'Jannar 2012

Membru tal-Oppożizzjoni Sirjana Fahed Al-Masri qal stazzjon tar-radju Libaniż li l-isforzi tar-Russja u l-Iran qed jagħmlu sabiex jiffranka reġim tal-President Assad se jkun rifless fir-relazzjonijiet futuri tal-pajjiżi mas-Sirja. "Ir-Russja se jitlef aħħar jippenetraw tagħha fil-Lvant Nofsani u fis-Sirja, "huwa qal, u żżid li jekk Moska tkompli topponi pożizzjoni tal-komunità internazzjonali dwar is-Sirja ...

Allura l-ġeografikament akbar tliet poteri tal-Lvant qed tieħu huwa f'kuntrast qawwi mal-Punent. Il-Bibbja finalment jindika li konfederazzjoni Eurasian apparentement mmexxija Russu-se tieħu fuq il-poter li jifdal tal-Punent (li f'dak iż-żmien se jkun immexxi mir-Re Ewropea tal-Grigal). U ċ-Ċina u l-Indja jidhru li prophesied biex tappoġġja l-konfederazzjoni Russu mmexxija.

Iżda dan se jkun aktar tard, eżatt qabel ir-ritorn ta 'Ġesù Kristu (Rivelazzjoni 09:16; 16: 12-16).

F'dan iż-żmien il-Lvant qed jilgħab logħba perikoluża li huwa probabbli li jitilfu, għall-inqas fis-sens diplomatiku.

Ma jimpurtax f'liema l-interessi ekonomiċi tagħhom huma, la r-Russja u lanqas l-Indja tixtieq poter Islamika li jwassal sa. U mill jisfidaw is-sanzjonijiet tal-Punent, forsi dawk nazzjonijiet jemmnu li tiddividi d-dinja Islamika fis Iran & Sirja, il-bqija tal-nazzjonijiet Għarab,-nazzjonijiet Torok, il-Pakistan, l-Afganistan, u l-Indoneżja li din id-diviżjoni se tipprevjeni potenza dinjija Islamika milli jogħlew up .

Jekk huma jemmnu li, huma bi żball.

Għandhom saħħa Islamika (il King tan-Nofsinhar tal-profezija biblika), apparentement immexxi minn enerġija Għarbi, se titla. Bl-appoġġ tagħha Sirja kif kien, ir-Russja se jaljenaw-dinja Għarbija (il-Lega Għarbija kellha t-tendenza li lura l-Punent fl-rigward Sirja u mhix fan partikolari ta 'l-Iran). Sirja mhux se tkompli kif inhi u l-Iran jista 'jiġi newtralizzat, għall-inqas sa ċertu punt.

Liema it-tliet poteri tal-Lvant huma essenzjalment qed tagħmel hu javżak-dinja Għarbija li huwa aħjar off jikkoperaw ma 'l-Ewropej milli mar-Russja, iċ-Ċina, l-Indja. U l-koperazzjoni bejn id-dinja Għarbija u Ewropej hija xi ħaġa temporanjament se jsir (Daniel 11:27; Salm 83: 3-8).

Ċina, hija stess, hija interessata fir-riżorsi bħall-żejt u tant iħobb li jieħdu vantaġġ ta 'xiri opportunitajiet li s-sanzjonijiet tal-Punent, per eżempju, tista' tipprovdi. Iżda iċ-Ċina teħtieġ is-swieq tal-Punent aktar milli fil-fatt jeħtieġ żejt Iranjan. L-istess huwa bażikament veru għall-Indja.

Iran u s-Sirja huma verament mhux daqshekk importanti lejn ir-Russja, iċ-Ċina, u l-Indja li huma se nsostnuhom x'ikun (għalkemm se jkun hemm alleanza futur mal-Persians / Iranjani, iżda dan huwa għal żmien wara l-renju millennial ta 'Kristu u huwa diskuss fid Eżekjel 38: 1-9).

Allura minkejja posturing minn dawn it-tliet poteri tal-Lvant, ir-realtà hi li l-Punent se jiksbu l-aktar influwenza fil-Lvant Nofsani minn dak li issa jiġri.

Iran mhux se jkun il-mexxej tal-King tan-Nofsinhar u tkun xi tkun teżisti fis-Sirja (ara Isaija 17: 1) se apparentement tappoġġja l-mexxej Għarbija dħul ta 'Daniel 11:40. Jekk dawk fir-Russja, iċ-Ċina, u l-Indja mifhuma profezija Biblika aħjar huma jirrealizzaw li stand attwali tagħhom forsi għandhom jiġu modifikati fl-rigward Iran u s-Sirja.

Dawk interessati li jitgħallmu aktar jistgħu jixtiequ li jistudja l-artikoli li ġejjin:

Russja: Origins tagħha u prophesied Futur Russja fl profezija. Fejn ir-Russi jiġu minn? Xi ngħidu dwar dawk fl-Ukraina? X'inhu prophesied għar-Russja u l-alleati tagħha? X'se jagħmlu għad-Ewropej li appoġġjaw l-kruha fl-aħħar?
Huwa Russja ir-Re tal-Grigal? Xi wħud isostnu li hu. Imma dak il-Bibbja jgħallmu?
Indja, Bibliċi Passat tiegħu u Ġejjieni:? Kull Xhud Il-Bibbja jiddiskuti l-oriġini ta 'dawk tal-wirt Indjan u jiddiskuti xi wħud mill-xhud għalihom (inklużi dawk fil-Bangladexx, il-Pakistan, u Sri Lanka).
Ċina, Bibliċi Passat tagħha u Ġejjieni, Parti 1: Genesis u Karattri Ċiniżi Fejn ma l-poplu Ċiniż ġejjin minn? Dan l-artikolu jipprovdi informazzjoni li turi li l-popli Ċiniż, għandu jkun jaf dwar kontijiet differenti fil-Ktieb tal-Ġenesi sa jinfirxu wara l-Torri ta 'Babel.
Ċina, Bibliċi Passat tagħha u Ġejjieni, Parti 2: Il-Sabbath u Uħud mill Xhud Alla fiċ-Ċina Meta ma Kristjaneżmu ewwel waslet għall-Ċina? U hemm evidenza bikrija li huma osservati l-seba 'Sibt ġurnata?
Asia fl Profezija X'inhu Ahead għall-Asja? Min huma l- "Kings tal-Lvant"? X'se jiġri li kważi l-Ċiniż, Russi, Indjani, u oħrajn tal-Asja? Ċina fl profezija, fejn? Min għandu l-armata 200000000 bniedem relatati ma 'Armageddon?
Min hu r-Re tal-Grigal? Hemm wieħed? Do profeziji bibliċi u Roman Kattolika punt li l-istess mexxej? Jekk hu jkun segwit? Min se jkun ir-Re tal-Grigal diskussi fil Daniel 11? Huwa attakk nukleari prophesied li jsir mill-popli jitkellmu bl-Ingliż ta 'l-Istati Uniti, Gran Brittanja, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand? Meta jagħmlu l-1335 ġranet, 1290 ġranet, u 1260 jum (il-ħin, ħinijiet, u nofs Time) ta 'Daniel 12 tibda? Meta il-Bibbja turi li kollass ekonomiku se jaffettwa l-Istati Uniti?
Huwa Hemm A King Futur tan-Nofsinhar? Xi wħud m'għadhomx jemmnu hemm bżonn li jkun. Jista Eġittu, Islam, Iran, Għarab, jew Etjopja jkunu involuti? Jista dan King jkun jismu l-Mahdi? X'tagħmel l-Bibbja tgħid?
Il Dinja Għarbija u Islamika Fil-Bibbja, Storja, u Profezija Il-Bibbja jiddiskuti l-oriġini tad-dinja Għarbija u jiddiskuti l-Lvant Nofsani profezija. X'inhu l quddiem għal-Lvant Nofsani u dawk li jsegwu l-Islam? Xi ngħidu dwar il-Mahdi Imam? Dak li jinsab quddiem għat-Turkija, l-Iran, u l-Għarbi mhux Musulmani oħra?

Ewropa Jaqbel mal-Unjoni Fiskali eqreb

IT-TNEJN 30 Jannar, 2012

Unjoni Ewropea Torri ta 'Babel Poster

COGwriter

L-Ewropej kemmxejn għandna qbil ieħor għal unjoni fiskali aktar mill-qrib:

30 Jannar 20122

Minn Stephen FIDLER, LAURENCE NORMAN U MATINA STEVIS

BRUSSELL-Mexxejja tal-25 gvernijiet Unjoni Ewropea qablu Tnejn filgħaxija fuq dak li xi wħud ċċarġjati bħala patt storiku li jimxu lejn unjoni fiskali aktar mill-qrib u ffirmati fuq id-dettalji ta 'fond kawzjoni permanenti għall-euro zona għadhom ristrutturar tad-dejn imminenti Greċja threw a dell fuq l summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Billi Julien Toyer u Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) - Kanċillier Angela Merkel kkonsolidati axxendenza politika tagħha fl-Ewropa nhar it-Tnejn meta 25 minn 27 Stat tal-UE qablu li patt ispirati Ġermaniż għall-dixxiplina baġitarja stretta, anke kif dawn tħabtu biex jitqajjem tkabbir mill-irmied ta 'awsterità.

Biss Brittanja u r-Repubblika Ċeka irrifjuta li jiffirma patt fiskali f'Marzu li se jimponu sanzjonijiet kważi awtomatiċi fuq il-pajjiżi li jiksru limiti tad-defiċit tal-baġit tal-Unjoni Ewropea u se jistabbilixxu regoli baġit bilanċjat fil-liġi nazzjonali. Http://www.reuters.com/ artikolu / 2012/01/30 / Stati Uniti-UE-summit-idUSTRE80S0SR20120130

Dan huwa pass aktar għat-twettiq ta 'profeziji bibliċi relatati mal-jitilgħu tas-setgħa finali kruha Ewropea.

Those of us in the Living Church of God have long taught that the United Kingdom would not be a real part of the final power that will emerge in Europe. Those in the Czech Republic will almost certainly be part of that final power.

The Bible, in Revelation 17, is clear that the Europeans will still have to reorganize in the future:

12 “The ten horns which you saw are ten kings who have received no kingdom as yet, but they receive authority for one hour as kings with the beast. 13 These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. (Revelation 17:12-13)

Steps towards this happening are continuing as we in the Living Church of God have long taught–and there will be bumps in the road and problems (major civil unrest, or worse, may occur).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41 Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided; yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay. 42 U kif il-sieq tal-saqajn kienu parzjalment ta 'ħadid u parzjalment ta' tafal, hekk l-renju għandhom ikunu parzjalment b'saħħitha u parzjalment fraġli. 43 As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men; iżda dawn mhux se jeħlu ma 'xulxin, bħalma ħadid ma jitħallatx mas tafal. (Daniel 2:41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Europa, il-kruha, u Rivelazzjoni Fejn ma l-Ewropa jiksbu l-isem tagħha? Liema jista Europe għandhom x'jaqsmu ma 'l-Ktieb ta' Rivelazzjoni? Xi ngħidu dwar "l-kruha"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Min hu r-Re tal-Grigal? Hemm wieħed? Do profeziji bibliċi u Roman Kattolika punt li l-istess mexxej? Jekk hu jkun segwit? Min se jkun ir-Re tal-Grigal diskussi fil Daniel 11? Huwa attakk nukleari prophesied li jsir mill-popli jitkellmu bl-Ingliż ta 'l-Istati Uniti, Gran Brittanja, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand? Meta jagħmlu l-1335 ġranet, 1290 ġranet, u 1260 jum (il-ħin, ħinijiet, u nofs Time) ta 'Daniel 12 tibda? Liema għandu jiġri QABEL il tribulation kbira?
Jista Ġermaniż Baron Karl-Theodor zu Guttenberg jsiru r-Re tal-Grigal? Huwa l-Difiża Ministru Ġermaniż għall-għassa? What do Kattolika, Biżantini, u profeziji bibliċi jissuġġerixxu?
Anglo - Amerika fl Prophecy &-tribujiet ta 'Iżrael mitluf Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Ingliż, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Anglo (-Olandiżi li mhumiex) Afrikani tan-Nofsinhar, u New Zealand dixxendenti ta' Joseph? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li Ġerusalemm u l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?
L Anglo-Nazzjonijiet se jinqasam u Have Nies Meħuda bħala Slaves? Se l-artijiet ta 'l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand jkun maqsum? Xi ngħidu dwar Ġerusalemm? Xi jfisser profezija Bibbja jgħallmu? Hemm profeziji mhux bibliċi li jappoġġjaw din l-idea? Min se jaqsmu dawn l-artijiet? Min se jispiċċaw ma 'l-artijiet u l-poplu?
Kanada fl Profezija:? What Does Bibbja Prophecy, Kattolika Prophecy, u Previżjonijiet oħra Issuġġerixxi dwar il-futur tal-Kanada Hemm profeziji li jissuġġerixxu involviment mal-Kanada. U ħafna mhumiex pożittivi dwar il-futur tagħha.
Min hu l-King tas-Punent? Għaliex hemm ebda End-Ħin Re tal-Punent fil-Bibbja Prophecy? Huwa l-Istati Uniti l-Re tal-Punent?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Gżejjer u Bibbja Prophecy X'hemm quddiem għall-gżejjer? X'hemm quddiem għall-Filippini? What does the Bible prophesy about islands?
Asia fl Profezija X'inhu Ahead għall-Asja? Min huma l- "Kings tal-Lvant"? X'se jiġri li kważi l-Ċiniż, Russi, Indjani, u oħrajn tal-Asja? Ċina fl profezija, fejn? Min għandu l-armata 200000000 bniedem relatati ma 'Armageddon?
Anglo - Amerika fl Prophecy &-tribujiet ta 'Iżrael mitluf Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Ingliż, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Anglo (-Olandiżi li mhumiex) Afrikani tan-Nofsinhar, u New Zealand dixxendenti ta' Joseph? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li Ġerusalemm u l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?

Sports Vjolenti, truf vjolenti

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Ikkunsidra, għaldaqstant, jekk dawk li jgħallmu affarijiet bħal dawn jistgħu possibilment jgħixu b'mod indifferenti, u jiġu mħallta fil-kopulazzjoni illegali, jew, l-aktar impious ta 'kollha, jieklu laħam tal-bniedem, speċjalment meta aħna huma projbiti tant li xhud turi ta' gladiators, lest insiru partakers u abettors ta 'qtil. Iżda la jista naraw-nuċċalijiet oħra, lest għajnejn tagħna u widnejn jiġu defiled, li jipparteċipaw fil-attakki hemm kantata. (Theophilus ta Antijokja. Biex Autolycus, Ktieb III, Kapitolu XV. Tradotti mill Marcus Dods, AM excerpted mill Missirijiet Ante-Kredu, Volum 2. Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 Online Edition)

So, true Christians did not believe that they were to watch the violent sports so popular in the second century.

Tatian, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

And for these the witnesses take their seats, and the boxers meet in single combat, for no reason whatever, nor does any one come down into the arena to succour. Do such exhibitions as these redound to your credit? He who is chief among you collects a legion of blood-stained murderers, engaging to maintain them; and these ruffians are sent forth by him, and you assemble at the spectacle to be judges, partly of the wickedness of the adjudicator, and partly of that of the men who engage in the combat. And he who misses the murderous exhibition is grieved, because he was not doomed to be a spectator of wicked and impious and abominable deeds (Tatian. Translated by JE Ryland. Tatian's Address to the Greeks, Chapter XXIII . Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Athenagoras, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

What man of sound mind, therefore, will affirm, while such is our character, that we are murderers?…

Who does not reckon among the things of greatest interest the contests of gladiators and wild beasts, especially those which are given by you? But we, deeming that to see a man put to death is much the same as killing him, have abjured such spectacles (Athenagoras. A Plea for the Christians, Chapter XXXV. Translated by BP Pratten. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Even today, many Christians realize that watching brutal events intent on causing physical harm, such as real boxing, is inappropriate.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16: 6 A charioteer, bl-istess mod, jew wieħed li jieħu sehem fil-logħob, jew wieħed li tmur għall-logħob, huwa għandu jieqaf jew huwa għandu jiġi miċħud 7 Jekk xi ħadd huwa gladiator, jew wieħed li tgħallem dawk fost il-gladiators kif. għall-ġlieda kontra, jew kaċċatur li huwa fil-kruha selvaġġi turi fl-arena, jew uffiċjal pubbliku li hu kkonċernat bl turi gladiator, jew huwa għandu jieqaf, jew huwa għandu jiġi miċħud. 8 Jekk xi ħadd huwa qassis ta 'idols, jew attendant tal idols, huwa għandu jieqaf jew huwa għandu jiġi miċħud. 9 Raġel militari fl-awtorità ma għandu jeżegwixxi l-irġiel. Jekk huwa ordnat, huwa m'għandux jagħmel il-verifika. Lanqas huwa għandu jieħu ġurament militari. Jekk huwa jirrifjuta, huwa għandu jiġi miċħud. 10 Jekk xi ħadd ikun gvernatur militari, jew l-ħakkiem ta 'belt li jilbes l-vjola, huwa għandu jieqaf jew huwa għandu jiġi miċħud. 11 Il catechumen jew fidili li trid issir suldat huwa li jiġu miċħuda, għax hu kien despised Alla. (Hippolytus. Il Tradizzjoni Appostolika tal Hippolytus ta 'Ruma. Mill-ħidma ta' Bernard Botte (La Tradizzjoni Apostolique. Sorsi Chretiennes, 11a. Paris, Editions du CERF, 1984) u ta 'Gregory Dix (Il Treatise fuq il-Tradizzjoni Appostolika ta' San Hippolytus ta 'Ruma, Isqof u Martri Londra:. Alban Press, 1992) kif tradott minn Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html meqjusa 08/06/09)

Allura, dawk li jistqarru Kristu fit-tieni u t-tielet seklu ġeneralment ma ħassx li wiri jew jipparteċipaw fl-isport vjolenti kien xieraq.

Fi żminijiet aktar reċenti, il-tard Herbert W. Armstrong kiteb:

Ostilità lejn l-ieħor huwa dnub ... Boxing fil Ambaxxatur Kulleġġ huwa definittivament ipprojbiti. Alla ma joħolqu l-moħħ tal-bniedem u ras li jkunu pummeled u knocked senseless minn antagonist.

Kull fejn logħba fl-isports tinvolvi antagonisti fl-attitudni ostili li jagħmlu ħsara l-oħra u / jew li "jiksbu" mill-ieħor to tikseb l-aħjar mill-oħra mbagħad attitudni ta 'ħsara, satanic u l-ħażin jidħol fi, u l-isport huwa ħażen, mhux tajjeb ...

Football (futbol Amerikan) huwa sport korp kuntatt vjolenti. Huwa spiss kellu b'attitudni ta 'ostilità u hija perikoluża u huwa mimli korriment fiżiku. (Plain Verità, Lulju u Awissu 1984)

"Love ma ebda ħsara lil ġar" (Rumani 13: 9), iżda dak li sports vjolenti bħal futbol Amerikan u boxing tagħmel? Huma dawk li jieħdu sehem ġirien għall-Insara? Jekk in-nies jiġu mħeġġa jipparteċipaw fl-attivitajiet vjolenti li jkunu ppruvati li jikkawża ħsara?

Din hija xi ħaġa li l-Insara, u oħrajn, għandhom jaħsbu dwar.

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Huwa American Football Evil? Huwa l-isport spettatur aktar popolari fid-xi ħaġa Istati Uniti li l-Insara għandhom jaraw? What do-Bibbja u kitbiet bikrin juru? Dan huwa l-ewwel darba I ħabbru dan l-artikolu fuq din il-paġna l-ġdida u fiha mhux biss l-opinjonijiet tiegħi, iżda kwotazzjonijiet ħafna li l-Insara, kif ukoll nies li jallegaw li jkunu, għandhom jaħsbu dwar. Do you verament trid tkun taf l-risposta għad-domanda it-titolu tistaqsi? Jekk le, għaliex le?
Servizz militari u l-Knejjes ta 'Alla:? Do Real Insara Jipparteċipaw fil carnal Gwerra Hawn huma perspettivi attwali u storiċi kwistjoni li juru l-twemmin tal-knisja vera dwar il-parteċipazzjoni militari. Hija gwerra xierqa għall-Insara?

Kien il-perjodu ta '100 sena jew Purgatorju Mgħallma fl-Istorja Kmieni?

Il - Ħadd 29 Jannar, 2012


Anne Catherine Emmerich tellgħu Ara Purgatorju

COGwriter

Ma Alla jkollhom pjan għal dawk li ma jkunux imqajma, magħżula, u fidila (Rivelazzjoni 17:14) f'din l-era li mhumiex incorrigibly wicked u ma jkunux ikkommettew l- "sin unpardonable"?

Iva.

Avviż silta li ħafna ma jifhmux llum:

20 Nru aktar għandhom trabi minn hemm jgħixu iżda ftit jiem, lanqas ta 'raġel xiħ li ma ssodisfax jum tiegħu; Għat-tfal għandu die mitt sena, iżda l-midneb jkunu mitt sena għandhom ikunu accursed. (Isaija 65:20)

U ma professuri bikrija ta 'Kristu jirrealizzaw dan kellha tagħmel ma pjan ta' Alla tas-salvazzjoni?

Iva.

Filwaqt I jkollhom l-artikoli ma 'bosta Iskrittura fuq dan is-suġġett (ara, per eżempju, Universal Offerta ta' salut: Hemm mijiet ta 'Versi fil-Bibbja Appoġġ għall-Duttrina tal Veru Apocatastasis), ejja tibda bit-tieni interpretazzjoni seklu ta' Isaija mill Irenaeus li juru liema deher li kien magħruf fil-jiem mhux twil wisq wara l-mewt tal-aħħar mill-appostli oriġinali:

Issa, li l-wegħdiet ma ġewx iddikjarati lill-profeti u l-missirijiet waħedhom, iżda lill-Knejjes magħquda biex dawn mill-nazzjonijiet, min ukoll it-termini Ispirtu "il-gżejjer" (kemm minħabba li huma stabbiliti fil-midst ta 'turbulenza, ibatu l maltempata ta 'blasphemies, jeżistu bħala port ta' sigurtà għal dawk fil peril, u huma l-kenn ta 'dawk li jħobbu l-għoli [tas-sema], u jistinkaw biex jevitaw Bythus, jiġifieri, il-fond ta' żball), Ġeremija b'hekk jiddikjara: " jisimgħu l-kelma tal-Mulej, nazzjonijiet ye, u tiddikjara lill-Gżejjer afar off; jgħidu ye, li l-Mulej se scatter Iżrael, Huwa se tiġbor lilu, u jżomm lilu, bħala waħda għalf merħla tiegħu ta 'nagħaġ ...

U għal darb'oħra ma hu jgħidu l-istess ħaġa: "Behold, I jagħmlu Ġerusalemm a rejoicing, u n-nies tiegħi [ferħ]; għall-vuċi ta 'weeping għandu jkun mhux aktar jinstemgħu fil tagħha, u lanqas il-vuċi ta' biki. Ukoll m'għandu jkun hemm hemm xi immaturi [wieħed], u lanqas ta 'raġel xiħ li ma jissodisfax ħin tiegħu: għaż-żgħażagħ għandu jkun ta' mitt sena; u l-midneb għandu die mitt sena, iżda għandha tkun accursed. U għandhom jibnu djar, u jgħixu minnhom infushom; u għandhom iħawlu vinji, u jieklu l-frott minnhom infushom, u għandhom jixrob inbid. U m'għandhomx jibnu, u oħrajn jgħixu; la huma għandhom jippreparaw il-vinja, u oħrajn jieklu. Għal bħala l-jum tas-siġra tal-ħajja għandhom ikunu l-jiem tal-poplu fil thee; għall-xogħlijiet ta 'l-idejn tagħhom għandhom isofru "(haereses Irenaeus. Adversus, Ktieb V, Kapitolu 34, Versi 2-3,4. Excerpted minn Missirijiet Ante-Kredu, Volum 1. Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 . Online Edizzjoni Copyright © 2004 minn K. Knight).

Oħrajn, bħall-Origen ta 'Lixandra, kiteb ukoll li Alla kellu pjan li joffri salvazzjoni għal kulħadd.

Ħafna Kattoliċi u Protestanti skulari tiddeċiedi li Origen kienet waħda mill-akbar mill-kittieba teoloġiku kmieni (huwa għex minn madwar 185-232 AD). Papa pubblikament imfaħħar Origen.

L-istoriku Protestanti innota KS Latourette kiteb li Origen "kien, fil-fatt, wieħed mill-imħuħ Christian akbar." U filwaqt Ma nistax naqbel ma 'dan, huwa ta' interess li wieħed jinnota li Latourette osservati:

Origen mgħallma li finalment l-ispirti kollha li jkunu waqgħu bogħod minn Alla se jiġu restawrati biex f'armonija sħiħa miegħu. Dan jista 'tiġi implimentata biss bil-kooperazzjoni tagħhom, għal dawn il-libertà li jaċċetta jew jirrifjuta l-fidwa wrought fi Kristu. Qabel restawr sħiħ dawn se jsofru kastig, iżda li l-piena hija maħsuba biex jkunu ta 'edukazzjoni, li jnaddaf mill-imperfezzjonijiet miġjuba mill sin tagħhom. Wara t-tmiem tal-età preżenti u dinjija tagħha età ieħor se jidħlu, hekk Origen maħsub, li fiha jkunu twieldu mill-ġdid se jkompli jikber u l-unrepentant se jingħataw opportunità ulterjuri għal indiema (Latourette KS A Storja tal-Kristjaneżmu, Volum 1, amorce għall 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origen kien viċin, f'dak mhux kollha se jindem, għal se jkun hemm ukoll dawk imqajma għal "disprezz eterna" (Daniel 12: 2, KJV), li jfisser li dawk li ma jindem sew mhux se jirċievu-salvazzjoni imma aħna fil-Ħajja Knisja ta 'Alla jikkunsidrahom bħala minoranza żgħira. Iżda Origen kienet korretta li din tista 'sseħħ biss bil-koperazzjoni ta' dawk li bħalissa unsaved.

Hawn huma xi kwotazzjonijiet direttament minn Origen:

... L-Missier tajba ma kollox abbandunat dawk li waqgħu bogħod minnu (Origen. Kummentarju dwar l-Evanġelju ta 'John (Ktieb I). Excerpted minn Missirijiet Ante-Kredu, Volum 9. Editjat minn Allan Menzies, DD Amerikana Edition, 1896 u 1897. Online Edizzjoni Copyright © 2004 minn K. Knight).

Għandu jiġi mfakkar, madankollu, li ċerti bnedmin li waqa bogħod minn dak bidu wieħed minnhom għandna mitkellma, jkunu mgħaddsa għal tali fond ta 'unworthiness u ħażen li jitqies kollox undeserving ta' dak it-taħriġ u istruzzjoni li permezz tagħha l- razza umana, filwaqt li fil-laħam, huma mħarrġa u struzzjonijiet bil-għajnuna tas-setgħat heavenly; u tkompli, għall-kuntrarju, fi stat ta 'enmity u l-oppożizzjoni għal dawk li qed jirċievu din l-istruzzjoni u t-tagħlim. U għalhekk huwa kollu kemm din il-ħajja mortali hija sħiħa ta 'ġlidiet u provi, kkawżati mill-oppożizzjoni u enmity ta' dawk li waqa 'minn kundizzjoni aħjar mingħajr livelli kollha tħares lura, u li huma msejħa l-devil u angels tiegħu, u l- ordnijiet oħra ta 'ħażen, li l-appostlu klassifikati fost il-poteri opposti. Iżda jekk xi wieħed minn dawn l-ordnijiet li jaġixxu taħt l-gvern tal-devil, u jobdu jikkmanda wicked tiegħu, se f'dinja futur jiġi konvertit għal tjieba minħabba l-proprjetajiet li jkollu l-fakultà tal-libertà ta 'rieda, jew jekk ħażen persistenti u akkaniti jistgħu jinbidlu mill-qawwa ta 'drawwa fl-natura, huwa riżultat li inti stess, qarrej, jista' japprova ta ', jekk la f'dawn Dinjiet preżenti li jkunu jidhru u temporali, u lanqas f'dawk li huma ma tidhirx u huma dejjiema, din il-porzjonitkun li jkunu differenti għal kollox minn l-unità finali u saħħa ta 'affarijiet (Origen. De Principiis, Ktieb I, Kapitolu 6, poeżiji 3).

... U għalhekk, permezz tal-bosta u uncounted ordnijiet ta 'ħlejjaq progressiva li qed jiġu rikonċiljati lil Alla minn stat ta' enmity, l-aħħar ghadu huwa finalment jintlaħaq, li huwa msejjaħ il-mewt, sabiex ikun jista 'wkoll jiġu meqruda, u ma jibqgħux jikkostitwixxu punti ghadu. Meta, għalhekk, erwieħ kollha razzjonali għandha tkun ġiet restawrata għal kundizzjoni ta 'dan it-tip, allura n-natura ta' dan il-korp ta 'tagħna se tgħaddi minn bidla fil-glorja ta' korp spiritwali. Għal kif naraw li ma jkun il-każ naturi razzjonali, li xi wħud minnhom għexu fil-kundizzjoni ta 'degradazzjoni minħabba dnubiethom, filwaqt li oħrajn ġew imsejħa għal stat ta' ferħ minħabba l-merti tagħhom; imma kif naraw dawk l-istess erwieħ li għal ċertu żmien kien sinful, assistiti, wara l-konverżjoni tagħhom u r-rikonċiljazzjoni lil Alla, għal stat ta 'ferħ (Origen. De Principiis, Ktieb III, Kapitolu 6, poeżiji 6).

Filwaqt li aħna fl LCG ma tkunx kelma pjuttost il-mod, dawn il-kwotazzjonijiet ma juru li l-idea li Alla għandu pjan li se tagħti l-unrepentant opportunità wara din l-età li hemm bħalissa mhuwiex kunċett ġdid.

Attwalment, id-duttrina ta 'purgatory żviluppati fost Kattoliċi Latina wara li bdew jikkundannaw xi wħud ideat Origen fis-sitt seklu. Meta dan teachings relatati mal-offerta ta 'salvazzjoni għal kulħadd (magħrufa bħala apocatastasis) ġara kienu wkoll xi ftit ikkundannati. Madankollu, dan ħalla vojt fit-teoloġija Rumana u l-idea ta 'purgatorju eventwalment jiġu żviluppati.

Il-Kattoliċi Griegi (issa magħrufa bħala l-Ortodossa tal-Lvant), madankollu, qatt ma taċċetta l-idea Latin tal purgatory u għadu sal-ġurnata għandhom ħafna li jemmnu li Alla għandu xi tip ta 'pjan li joffri salvazzjoni lil dawk li ma intenzjonalment tirrifjuta salvazzjoni.

L-enċiklopedija l Kattolika tammetti hija stess li l-Insara bikrija ma jgħallmu kunċett kurrenti tagħha ta 'duttrina purgatory tiegħu:

Xi stress wisq ġie stabbilit fuq l-oġġezzjoni li l-Insara qedem kellu l-ebda kunċett ċara ta 'purgatory, u li ħasbu li l-erwieħ telqu baqgħu fil inċertezza tas-salvazzjoni għall-aħħar jum ... Hemm diversi siltiet fil-Testment il-Ġdid li jippuntaw lejn proċess ta 'tisfija wara l-mewt. Għalhekk, Ġesù Kristu jiddikjara (Mattew 00:32): "U kull min jieħu sehem kelma kontra l-Iben tal-bniedem, għandu jiġi skużat lilu: imma hu li għandu jitkellem kontra l-Ispirtu s-Santu, ma għandux jiġi skużat lilu, la fil din id-dinja, u lanqas fid-dinja li ġejjin "... (Hanna, Purgatorju. Il Enċiklopedija Kattolika).

Le, fit-tieni seklu, kien maħsub li l-pjan ta 'Alla jippermetti kollha li jiġu offruti salvazzjoni, jew f'dan il-età jew l-età li ġejjin jekk ma jkunux wettqu l-"dnub unpardonable" (Mattew 00:32; Mark 10:30 ; Luqa 18:30; Atti 3: 17-21; Efesin 1:21; Lhud 6: 4-06 Novembru;; ara Mattew 10:15: 22-24; Mark 6:11; Luqa 10: 12-14) .). U l-Testment il-Ġdid huwa ċar ħafna li:

"Kull laħam għandu jara l-salvazzjoni ta 'Alla" (Luqa 3: 6).

Fis-seklu tlettax, il-teologu Kattoliku famed Thomas Aquinas kiteb dan li ġej:

Xejn huwa ddikjarat b'mod ċar fl-Iskrittura dwar is-sitwazzjoni tal-Purgatorju, u lanqas ma huwa possibbli li jiġu offruti argumenti konvinċenti fuq din il-kwistjoni ...

Xi wħud jgħidu, madankollu, li skond il-liġi komuni-post ta 'Purgatorju huwa fejn dnubiet bniedem. Dan ma jidhirx probabbli, peress raġel jista jiġi kkastigat fl-istess ħin għall-dnubiet mwettqa f'pajjiżi differenti. U oħrajn jgħidu li skont il-liġi komuni huma kkastigati hawn fuq us, għaliex huma bejnietna u Alla, fir-rigward istat tagħhom. Iżda din hija mingħajr importanza, għal dawn mhumiex kkastigati talli hawn fuq us, iżda għal dak li huwa aktar baxx fihom, jiġifieri sin (Aquinas T. Il Summa Theologica ta 'San Tumas Aquinas, Appendiċi II, Artikolu 1. It-tieni u riveduta edizzjoni, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, eneralis Vicarius. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL u F. Leo Moore , OP, Imprimatur STL. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Provincialis Angliæ minn qabel).

Dan kollu juri li anki fil-Medju Evu, l-idea ta 'purgatory ma kienux ċari, anki fost il-mexxejja tal-Knisja ta' Ruma.

Purgatorju essenzjalment adottata wara ċertu taghlim assoċjati ma Origen ġew ikkundannati fil-6 seklu:

Mill-mument, madankollu, li anti-Origenism jipprevali, id-duttrina tal-apokatastasis kien definittivament abbandunat. Santu Wistin protesti aktar qawwi minn kwalunkwe kittieb ieħor kontra żball hekk tmur kontra l-duttrina tal-ħtieġa ta 'grazzja ... (Batiffel, Apocatastassis. Il Enċiklopedija Kattolika).

Storja jissuġġerixxi li wara apocatastasis kien ikkundannat fil-nofs is-seklu 6, xi ħaġa li tixbaħ kunċetti moderni ta 'purgatory kienu qed ppronunzjata mill-Rumani Isqof Papa Girgor I madwar 600 AD

Forsi I għandu jsemmi li għalkemm Anne Emmerich tellgħu tara purgatory, hija sostniet ukoll li raw "limbu" u l-Papa attwali indika li "limbu" ma teżistix. Għalhekk, talba biex tara post li ma jeżistix għandu tgħid kollha li l-istess wieħed li jallegaw li tara xi ħaġa oħra ma jfissirx li jeżisti jew wieħed. M'hemm l-ebda post li jaqbel mad-deskrizzjoni Ruman moderna ta 'purgatorju.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did-Knisja bikrija jgħallmu Purgatorju? Hemm post imsejjaħ purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
X'inhu Limbo? Huwa Hemm Tali Post kif Limbo? X'jiġri biex Trabi meta die? Meta ma Limbo jibdew jiġu mgħallma? X'inhi l-verità dwar trabi mejta?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Se jiġu restawrati affarijiet kollha tajbin? Does pjan ta 'Alla tas-salvazzjoni jieħu ribelljoni u għama spiritwali kont?
Hope tas-salvazzjoni: Kif il-Knisja Ħajja ta 'Alla huma differenti minn aktar Protestants Kif il-Knisja Ħajja ta' Alla hija differenti minn mainstream / Protestants tradizzjonali, huwa forsi l-kwistjoni I am mitlub aktar minn dawk mingħajr Knisja ta 'Alla isfond.
Jekk il-Knisja Still Ipprova Post prijorità ewlenija tagħha dwar il-proklamazzjoni l-Evanġelju jew Did Herbert W. Armstrong Bidla li Prijorità għall-Xogħol? Xi wħud jgħidu li l-Knisja għandha prinċipalment l-għalf-qatgħa issa kif dan huwa dak Herbert W. Armstrong Allegatament qal. Hija li dak li qal? Hija li dak li l-Bibbja tgħid? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
X'inhu l-Sin unpardonable? X'inhu dan? Tista jindem ta 'dan? Taf dak li hu u kif jevitaw dan?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

Madwar 300 dimostranti fil-Jokkupaw Oakland ltqajna arrestat:

Jannar 29, 2012

(AP) OAKLAND, Calif -. Għexieren ta 'pulizija żamm gwardja tard bil-lejl madwar City Hall wara protesti daylong li rriżultat fi 300 arresti. Jokkupaw dimostranti Oakland kissru fil-bini storiku u maħruqa bandiera Istati Uniti, bħala uffiċjali qabel sparati gass tad-dmugħ biex tferrex in-nies jitfg blat u kissret fencing f'ċentru konvenzjoni ...

Kap interim Pulizija Howard Ġordan qal madwar 300 arresti saru.

"Dawn dimostranti stqarr l-intenzjoni tagħhom kienet li tipprovoka uffiċjali u jieħu sehem f'attività illegali u dan huwa eżattament dak li tkun seħħet illum," Santana qal ...

{Oakland Sindku Quan qal} "Din mhix sitwazzjoni fejn kellna 1,000 ruħ paċifiċi u n-nies vjolenti ftit. Jekk inti tħares lejn dak li qed jiġri llum f'termini ta 'destructing proprjetà, jitfg lejn u iċċarġjar tal-pulizija, huwa kważi bħal dawn huma tallaba fit-toroq għall-attenzjoni u bit-tama li l-pulizija se tagħmel żball. "Http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945 / 300 arrestat fil-jokkupaw-OAKLAND-protesti /

Jokkupaw protesti Oakland daru is-Sibt vjolenti bħala dimostranti kissru f'bini storiku u maħruqa bandiera Amerikana, u l-uffiċjali sparati gass tad-dmugħ biex tferrex in-nies jitfg blat u kissret fencing għal konvenzjoni center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Lura fuq 9 Ottubru, 2011, I stazzjonati dan li ġej fuq din il-paġna aħbarijiet (ara Jokkupaw Wall Street, Jokkupaw Seattle, Jokkupaw Vancouver, eċċ):
I ġew miktub għal żmien twil li inkwiet ċivili u rewwixti se jiġri fl-Istati Uniti u l-artijiet Anglo-imnissel oħra ... Xi wħud jikkunsidraw dan "Jokkupaw" moviment sempliċiment protesta politika, ġdid "Te Parti," ħlief għall-Xellug minflok tad-Dritt. Nissuspetta li finalment ser idur vjolenti u l-Istati Uniti u artijiet oħra se jiffaċċjaw rewwixti u inkwiet ċivili, u l-politiċi u pundits li deher li tappoġġja dan aktar tard se jkollhom jiddispjaċih.

Kif irrappurtat bieraħ, nemmen li se jkun hemm aktar vjolenza fl-Istati Uniti. Xi fil-Jokkupaw Moviment u / jew xi darba assoċjati magħha aktar tard se ħawwad up aktar vjolenza. Ħafna aktar minn ġara fil Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

Kif Ġesù qal:

37 U dak li ngħid jien lilek, I say għal kulħadd: Watch! (Mark 13: 36-37)

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Jista 'l-tribulation kbira Tibda fl-2011 jew fl-2012? Jista' l-tribulation kbira tibda llum? What is the “beginning of sorrows”? Meta jsir l-ewwel li l-tribulation kbira tista 'tibda? X'inhu l-Jum tal-Mulej?
Fiżika Preparazzjoni Iskrittura għall-Insara. We all know the Bible prophecies famines. Jekk nagħmlu xi ħaġa?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Il-Vanġelu tar-Renju ta 'Alla kien l-enfasi ta' Ġesù u l-Knisja Kmieni Kont taf li? Do you anke jaf x'inhi l-Evanġelju tas-Saltna hija kollha dwar? Reliġjon vera għandha tkun ibbażata fuq l-Evanġelju veru.
Did Il-Knisja bikrija jgħallmu Millenarianism? Kien il-millennju (xi kultant imsejħa chiliasm) mgħallma minn Kristjani kmieni? Min kkundannat għaliha. Se Ġesù litteralment reign għal 1000 sena fuq l-art? Huwa dan iż-żmien qarib?
Does Alla Jkollhom pjan 6000 Sena? What Sena Il-Tmiem 6,000 Snin? Was żmien 6000 sena permessi għall-bnedmin li tiddeċiedi segwit minn litterali elf sena renju ta 'Kristu fid-Dinja mgħallma mill-Insara bikrija? Liema sena jista sitt elef sena ta 'tmexxija tal-bniedem jispiċċaw? Meta se Ġesù terġa 'lura? 2018 jew 2019?
Anglo - Amerika fl Prophecy &-tribujiet ta 'Iżrael mitluf Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Brittaniċi, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Anglo-Nofsinhar Afrikani, u dixxendenti ta' Joseph New Zealand? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri għall-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?
L Anglo-Nazzjonijiet se jinqasam u Have Nies Meħuda bħala Slaves? Se l-artijiet ta 'l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand jkun maqsum? Xi jfisser profezija Bibbja jgħallmu? Hemm profeziji mhux bibliċi li jappoġġjaw din l-idea? Min se jaqsmu dawn l-artijiet? Min se jispiċċaw ma 'l-artijiet u l-poplu?
Profeziji ta Barack Obama? Tmien raġunijiet għaliex Barack Obama huwa apocalyptic u tmien raġunijiet għaliex Barack Obama mhuwiex l-Antichrist. Dan l-artikolu jinkludi ħafna profeziji bibliċi u mhux bibliċi, minn madwar id-dinja, li jidhru li jiddiskutu Barack Obama. Did Nostradamus jbassru Barack Obama li jittrattaw l-Antichrist? Jista Barack Obama stabbilit l-istadju għall-rejiet ta 'l-Tramuntana u Nofsinhar kif profezija Shiite inqas wieħed jissuġġerixxi? This is the longest and most complete article on this page on Barack Obama prophecies. Taqraha u tiddeċiedi għalik innifsek jekk President Obama jidher li jissodisfaw varji profeziji.
Barack Obama, Profezija, u l-Qerda tal-Istati Uniti Xi wħud isostnu li Barack Obama huwa l-prophesied "iben tal-Kenja", ibbażata up miktub kmieni seklu 20.
Kanada fl Profezija: What Does Bibbja Prophecy, Kattolika Prophecy, u Previżjonijiet oħra Issuġġerixxi dwar il-futur tal-Kanada? Hemm profeziji li jissuġġerixxu involviment mal-Kanada. U ħafna mhumiex pożittivi dwar il-futur tagħha.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Huma l-Istati Uniti l-Re tal-Punent? Jekk iva, dak li ma verament tfisser għall-Istati Uniti u l-alleati Anglo tagħha.
Huwa Tony Blair Apocalyptic? L-eks Prim Ministru tar-Renju Unit konvertiti għal Catholicism ftit wara jitlaq mill-kariga tiegħu u kien attiv fl-affarijiet Ewropej. Xi rwol jista 'jkun play?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Il-World Għarbija Fil-Bibbja, Storja, u Profezija Il-Bibbja jiddiskuti l-oriġini tad-dinja Għarbija u jiddiskuti l-Lvant Nofsani profezija. X'inhu l quddiem għal-Lvant Nofsani u dawk li jsegwu l-Islam? Xi jfisser Islam jgħallmu dwar il-Mahdi Imam?
Huwa Hemm A King Futur tan-Nofsinhar? Xi wħud m'għadhomx jemmnu hemm bżonn li jkun. Jista Eġittu, Islam, Iran, Għarab, jew Etjopja jkunu involuti? Hu l Mahdi Imam? X'tagħmel l-Bibbja tgħid?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Xi artikoli ta 'interess relatati jistgħu jinkludu dawn li ġejjin:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? X'jiġri qabel fil- "bidu ta 'sorrows"? X'jiġri fil-tribulation kbira u l-Jum tal-Mulej? Meta jsir l-ewwel li l-tribulation kbira tista 'tibda? X'inhu l-Jum tal-Mulej?
Ir-raba 'Horseman tal-Apocalypse X'inhu l-żiemel pallida tal-mewt u pestilences? Kemm se jġib u meta?
Tmiem tad Mayan Calendar 2012-Jista 2012 tfisser xi ħaġa? Hemm tbassir kalendarju Mayan għall-bidla fl-2012? Bidliet kienu sekli ilu previst mill-Amerikani Native Hopi. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Għaliex jista Satana ispiraw din id-data? Il-codex Dresden juru qerda tad-dinja mill-għargħar? Jista 'l-tribulation kbira tibda qabel l-2012? Kif tista 'Barack Obama jkunu involuti fl-2012?
2012 u l-tfaċċar ta 'l Sigriet Sect Din hija link relatata ma' ktieb mill Bob Thiel (COGwriter). Din ir-rabta għandha wkoll videos YouTube. Dan dokumenti ktieb u jispjega mijiet ta 'profeziji. U peress li ġie ppubblikat, avvenimenti mondjali jkunu allinjati ma 'mill-inqas 20-tbassir fil-ktieb u aktar rieda ħafna biex jaslu għal pass. Dawk li jixtru l-ktieb fil-www.thesecretsect.com website tirċievi rapport bonus twila jiddokumenta avvenimenti mondjali li allinjati mal-ktieb.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la iskola secreta 2012 LIBRO del Dr. Thiel en Español.
2012 das und Auftreten der geheimen Sekte (Edizzjoni Ġermaniż) 2012 Buch von Dr Thiel Deutscher Sprache. 2012 das und geheimen der Auftreten Sekte (Ġermaniż Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Edizzjoni Portugiż) 2012 livro tagħmel Dr. Thiel português em. Documenta Este livro e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Edizzjoni Portugiż Brażiljan) 2012 livro tagħmel Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Documenta Este livro e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Għalhekk jnaddaf l-ħmira qodma, li inti tista 'tkun f'daqqa ġdid, peress li inti verament qed bla ħmira. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; għax hu kien hurrying li jkun f'Ġerusalemm, jekk possibbli, dwar il-Jum ta 'Pentekoste (Atti 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

Fil-jiem ta 'ħobż bla ħmira Paul, jinżlu minn Galazja, wasal fl-Asja, meta wieħed iqis il-repose fost il-fidili fil Smyrna li tkun Aġġornament kbir fi Kristu Ġesù wara toil severa tiegħu, u l-intenzjoni wara li jitbiegħed Ġerusalemm. Għalhekk fl Smyrna huwa mar biex iżuru Strataeas, li kien hearer tiegħu fil Pamphylia, bħala iben Eunice il-bint ta 'Lois. Dawn huma dawn li minnhom huwa jagħmel jsemmi meta tikteb lil Timotju, qal; Tat-fidi unfeigned li huwa fil thee, li tkellmu fl-nanna jsw Lois u omm jsw Eunice; minnu tkun ġejja insibu li Strataeas kien brother ta 'Timothy. Paul imbagħad, li jidħlu dar tiegħu u l-ġbir flimkien tal-fidili hemmhekk, titkellem lilhom jikkonċerna l-Passover u l-Pentekoste, filwaqt li fakkret tal-Patt il-Ġdid tal-offerta ta 'ħobż u l-tazza; kif li huma kellhom l-aktar assuredly biex jiċċelebraw matul il-jiem tal-ħobż bla ħmira, iżda li żżomm sew l-misteru ġdida tal-Passjoni u l-Qawmien. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Attwalment Jgħallmu Dwar l-Għaxar Kmandamenti? Ħafna jgħidu Paul mgħallma kontra l-għaxar kmandamenti. Huwa dan veru? Dan l-artikolu kwotazzjonijiet Paul bil-kliem tiegħu fil aħdar.
What Did Ġesù Jgħallmu Dwar l-Għaxar Kmandamenti? Dan l-artikolu kwotazzjonijiet dak li Ġesù fatt qal dwarhom (Kliem tiegħu huma bl-aħmar).
Kienu l-Għaxar Kmandamenti nailed għall-Salib? Xi wħud qalu hekk. Dan l-artikolu jipprovdi xi kwotazzjonijiet bibliċi biex twieġeb din il-mistoqsija importanti.
Huma l-Għaxar kmandament Għadu Effett? Dan l-artikolu tikkwota dawn l-għaxar kmandamenti u jikkombina wħud mill-artikoli preċedenti f'Artikolu wieħed dwar l-għaxar kmandamenti. L-kmandamenti huma murija fil Mount Sinai, qabel Mount Sinai, fil-tagħlim ta 'Ġesù, wara l-tislib, u fil-taghlim ta' Paul. Hija tindirizza l- "tradizzjonijiet tal-bnedmin"-aktar komuni dwar lilhom ukoll.
L-Għaxar Kmandamenti Jirriflettu Love, Breaking minnhom huwa Evil Xi wħud iħossu li l-għaxar kmandamenti huma ta 'piż. Hija li dak li Ġesù, Paul, Peter, James, u John mgħallma?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
L-Istorja ta 'Early Kristjaneżmu Inti taf li dak li ħafna nies jemmnu mhuwiex dak li verament ġara lill-knisja Kristjana vera? Taf fejn il-knisja minn kmieni kienet ibbażata? Taf liema kienu l-duttrini tal-knisja minn kmieni? Huwa fidi tiegħek verament ibbażata fuq il-verità jew tikkomprometti?