Arkivju għal Jannar, 2012

Jekk Nisrani Votazzjoni?

It - Tlieta 31 Jannar, 2012

COGwriter

Erba irġiel tal-partit Repubblikan għadhom kemmxejn wieqfa fit-tfittxija tagħhom għal unseat President Amerikan Obama u jiksbu x-xogħol tiegħu.

Hemm żewġ Kattoliċi , wieħed Mormon , u wieħed Battista tmexxija għan-nomina Repubblikana sabiex imexxu kontra l-pjuttost irreligious Demokratiku Barack Obama (li jallega wkoll il-fidi nisranija).

Jekk Insara reali tivvota?

Jekk demokrazija kien li jiġi sanzjonat fil-Bibbja għall-Insara, ċertament ikun jiġi sanzjonat fil-Testment il-Ġdid. Prattiċi demokratiċi Griegi u Rumani kienu magħrufa imbagħad. Demokrazija mhuwiex invenzjoni Amerikana (u lanqas ma hija forma repubblikana tal-gvern).

Fil-Testment il-Ġdid naqraw ta 'Ġesù appostli ħatruhom. Paul jikteb li Alla l-ewwel jaħtar appostli, b'mod sekondarju profeti, eċċ għall-edifying-ġisem ta 'Kristu (Efesin 4: 11,12).

Meta Ġuda meħtieġ li tiġi sostitwita (wara tradiment tiegħu ta 'Ġesù u s-suwiċidju tiegħu), l-appostli ma kellhomx elezzjoni, huma segwew l-eżempju Bibliċi ta' tfittxija rieda ta 'Alla:

You, O Mulej, li jafu qlub ta 'kulħadd, juru liema minn dawn iż-żewġ Inti għażilt ... U huma mitfugħa lottijiet tagħhom. (Atti 1: 24,26).

Avviż l-appostli ma tiddeċiedi li dawn kienu kkwalifikati biex tara fil-qalb ta 'persuna.

Xi wħud kitbu li l-forom varji ta 'demokrazija huma issa aċċettabbli minħabba li jemmnu ċerti Iskrittura fil--ktieb ta' Atti jimplikaw dan. Il-versi primarji jidhru li huma fl-istorja ta 'Atti 15. Fil-Atti 15 ħafna mill-appostli u l-anzjani ltaqgħu flimkien biex jiddiskutu ċirkonċiżjoni u Gentile twemmin. Għadd kbir ta 'counsellors ġiet użata biex jiddiskutu l-kwistjoni. Xi wħud iħossu li l-użu avukat huwa indikattiv ta 'demokrazija. Madankollu, il-fatt li numru kbir ta 'kunsilliera kien użat ma jbiddilx forma Alla tal-gvern. Fit-Testment il-Qadim naqraw li mhux biss ikun Alla dejjem mħeġġa din il-prattika (Prov 11:14), aħna wkoll taqra li Alla nnifsu impenjati fih (II Chron 18; 18-21); b'hekk il-fatt li wħud mill-tmexxija Knisja segwit din il-prattika turi biss li l-prattiki governattivi Alla mill-Testment il-Qadim kellhom ikomplu.

Huwa interessanti li wieħed jinnota xi ħaġa oħra msemmija fil-Ktieb ta 'Atti,

"U issa I say lilek, żomm il-bogħod minn dawn l-irġiel u ħallihom biss; għal jekk dan il-pjan jew dan ix-xogħol huwa ta 'l-irġiel, se toħroġ fix-xejn; imma jekk huwa ta 'Alla, inti ma tistax jitwaqqa it-lest inti jinstabu anki għall-ġlieda kontra Alla "(Atti 5: 38-39)

Pajp T li jivvutaw fl-elezzjonijiet worldly apparentement jemmnu li jafu l-aspetti tal-pjan ta 'Alla li m'hemm l-ebda mod umana jistgħu jafu. Madankollu, tħares lejn dak li Alla qal li Samuel, wieħed imsejjaħ b'mod ċar u maħtura minn Alla, meta Samuel ħasbu kien jaf min għandu jkun il-king jmiss fuq Iżrael,

Allura kien, meta daħal, li hu ħares lejn Eliab u qal, "Żgur li l-tal-Mulej anointed hija qabel lilu." Iżda l-Mulej qal lil Samuel, "Ma tħares lejn dehra tiegħu jew fl-għoli ta 'statura tiegħu, minħabba I rrifjutaw lilu. Għall-Mulej ma jarax kif il-bniedem jara; għall-bniedem iħares lejn il-apparenza esterna, iżda l-Mulej iħares lejn il-qalb "(1 Sam 16: 6-7).

Huwa wkoll interessanti li tirrealizza li ħafna li jemmnu li l-Testment il-Ġdid sanzjonijiet demokrazija jemmnu wkoll li fil-ġejjieni ta 'Alla deċiżjoni tal-gvern (fir-Renju ta' Alla) mhux se jkun demokrazija.

Ġesù qal lill-appostli li huma jkunu mexxejja matul it-tnax-tribujiet ta 'Iżrael fil-renju tiegħu (Luqa 22:30). Ġesù għażel-dixxipli, huma ma jiksbu l-pożizzjonijiet tagħhom minn kwalunkwe forma ta 'demokrazija (John 15:16; 6:70). Alla, mhux il-bniedem, għażlet David li jkun sultan fuq Iżrael oriġinarjament (Atti 13:22) u ġie wkoll magħżul lilu tkun sultan fuq Iżrael kollu fid-dinja qabel iż (Jer 30: 9).

Mill-mod, Ġesù qal li Alla l-Missier irriserva li se jkollu ċerti pożizzjonijiet tal-awtorità fil-renju ta 'Alla (Mat 20:23). Il-premjijiet fil-renju se jkun ta 'Ġesù li tagħti (Rev 22:12); dawn mhux se jkunu għall-persuni li jieħdu għalihom infushom.

Demokrazija mhux se jkun forma ta 'Alla tal-gvern fil-renju Tiegħu.

Għaliex?

Wieħed mill-ħafna problemi ta 'votazzjoni hija li l-ebda bniedem jaħseb il-mod Alla ma.

"Għall Ħsibijiet tiegħi mhumiex ħsibijiet tiegħek, lanqas huma modi tiegħek modi Tiegħi", jgħid il-Mulej (Jinsab 55: 8).

Meta Ġesù kien fid-Dinja huwa ipproklamata l-Evanġelju ta 'l-renju ta' Alla u qal lin-nies biex jindem (Mark 1: 14-15). Ġesù irrifjuta li jipparteċipaw fil anke l-aktar deċiżjonijiet elementari governattivi waqt li kien fuq l-earth (Luqa 12: 13-14).

Għalkemm Ġesù mgħallma li konna biex tħallas taxxi (Mat 22: 17-21), Għallem ukoll li saltna tiegħu ma kienx ta 'din id-dinja (Ġwanni 18:36). Ġesù mgħallma-dixxipli tiegħu li jmorru fil-dinja u jippridkaw l-Evanġelju lil kulħadd (Mat 28: 19,20). Ġesù qal li d-dixxipli tiegħu kienu li tkun fid-dinja, iżda mhux minnu (Ġwanni 17:16).

Il-appostlu Pietru mifhum dan b'mod ċar. Huwa kiteb li jkunu parti minn poplu ta 'Alla magħmul parti waħda ta' nazzjon qaddis (I Pet 2: 9). L-appostlu Pawlu kiteb li din id-dinja preżenti kien ħażen (Gal 1: 4). Il-Bibbja iwissi tal-konsegwenzi li jkunu parti minn sistemi ta 'l-dinja u l-gvernijiet tagħha u tgħidilna biex toħroġ minnha u li tkun separata (Rev 18: 2-5).

Ħares lejn dak li l-Bibbja tgħallem se jiġri fil-Jiem aħħar u liema Insara huma li tagħmel dwar dan,

Iżda jafu dan, li fl-aħħar jiem ħinijiet perikoluż lejn se jidħlu: Għall-irġiel se jkun min iħobb tagħhom infushom, min iħobb ta 'flus, boasters, kburin, blasphemers, disobedient għall-ġenituri, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, mingħajr awto-kontroll , brutali, despisers ta tajba, traitors, headstrong, haughty, min iħobb ta 'divertiment minflok min iħobb ta' Alla, li għandhom forma ta 'godliness iżda jiċħad qawwa tagħha. U minn dawn in-nies iduru bogħod! (2 Tim 3: 1-5).

Innota li kelma t'Alla ma tinkoraġġixxix votazzjoni bħala s-soluzzjoni.

Paul qal li l-Insara għandhom ikunu ambaxxaturi għall Kristu (II Cor 5:20). Ambaxxaturi ta 'spiss jgħixu fid-nazzjonijiet aljeni, li wħud minnhom huma kjarament ostili għat-twemmin tagħhom. Ambaxxaturi, għalkemm dawn jgħixu f'soċjetajiet oħra, ma jinvolvux ruħhom fil-politika tas-soċjetajiet li jgħixu fil. Hemm żmien għal poplu ta 'Alla li tieħu f'idejha l-gvernijiet ta' din id-dinja, iżda għadu mhux (John 18:36 , Dan 7: 17-18). Dan se jkun wara t-tieni li ġejjin ta 'Ġesù (I Tess 4:16, Rev 11:15).

Biex Insara, Peter kiteb,

Imma int huma poplu magħżul, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, nies li jappartjenu lil Alla, li inti jista 'jiddikjara l-ifaħħar ta lilu li talab li inti out ta' dlam fis-dawl isbaħ tiegħu. Ladarba inti ma kinux nies, imma issa int l-poplu ta 'Alla; ladarba inti ma rċeviet ħniena, imma issa int irċevejt ħniena. Għeżież ħbieb, nħeġġeġ, bħala barranin u barranin fid-dinja, li jastjenu minn xewqat sinful, li gwerra kontra ruħ tiegħek. Jgħixu ħajja tajba dawn fost il-pagani li, għalkemm huma jakkużana inti ta 'tagħmel ħażin, huma jistgħu tara atti tajba tiegħek u glorify Alla fil-jum hu żjarat us. Issottometti infuskom għall-finijiet tal-Mulej lil kull awtorità istitwiti fost l-irġiel: jekk il-king, bħala l-awtorità suprema, jew lil gvernaturi, li huma mibgħuta minnu biex jikkastigaw lil dawk li jagħmlu ħażin u biex ifaħħru lil dawk li tagħmel id-dritt. Għal huwa se Alla li billi tagħmel tajjeb inti għandek isikket-taħdita injorant ta 'rġiel foolish (1 Pietru 2: 9-15).

Aljeni, naturalment, ma jivvutawx.

Issa l-Bibbja ma nsemmux vot wieħed partikolari mill-Appostlu Pawlu (waqt li kien għadu Saul u b'hekk mhumiex ikkonvertiti). Avviż dak li aktar tard qal dwar dan:

Tabilħaqq, I myself ħsibt I trid tagħmel ħafna affarijiet li jmorru kontra l-isem ta 'Ġesù ta' Nazaret. Dan I wkoll għamilt f'Ġerusalemm, u ħafna mill-qaddisin I shut up fil-ħabs, li tkun irċeviet awtorità mill-qassisin il-kbar; u meta kienu mqegħda għall-mewt, I jitfgħu l-vot tiegħi kontrihom (Atti 26: 9-10).

U filwaqt li l-hawn fuq mhix minnha nnifisha kundanna blanket tal-votazzjonijiet kollha, huwa l-ħin biss il-kelma "vot" jew "votazzjoni" hija fil-Bibbja. U ma juri li anki reliġjużi b'ħeġġa min / individwi konservattivi mhux dejjem jivvutaw b'mod korrett u tista 'tagħmel ħafna affarijiet li jmorru kontra l-isem ta' Ġesù ta 'Nazaret.

Jien ma nemminx li l-Insara sanzjonijiet Bibbja jivvutaw fl-elezzjonijiet carnal. Lanqas ma nemmen li l-elezzjoni presidenzjali li jmiss fil-USA jew l-elezzjonijiet fl-nazzjonijiet Anglo-imnissel oħra se jirriżultaw fit-tip ta 'indiema li dawk in-nazzjonijiet bżonn.

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Jekk Kristjan Votazzjoni? Dan l-artikolu jagħti xi wħud mill-razzjonal Bibliċi dwar dan is-suġġett. Would Ġesù jivvutaw għal president / prim ministru? Qed jivvota fil-Bibbja? Dan huwa suġġett Insara jeħtieġ li jifhmu.
Polycarp, Herbert W. Armstrong, u Roderick C. Meredith fuq Gvern Knisja Liema forma ta 'governanza ma' l-knisja minn kmieni għandhom? Ma kien ġerarkika? Liema forma ta 'governanza se wieħed jistennew li jkollhom fil-fdal Philadelphia? Il-poplu jiddeċiedu u / jew forom kumitat, dittatorjati fard, jew l-istess tip li l-era Philadelphia hija nnifisha ddisponiet?
Did Il-Knisja Early Jgħallmu Millenarianism? Kien il-millennju (xi kultant imsejħa chiliasm) mgħallma mill-Kristjani kmieni? Min kkundannat dan. Se Ġesù litteralment reign għal 1,000 snin fuq l-art? Huwa dan iż-żmien qarib?
Anglo - Amerika fl Profezija & l-tribujiet ta 'Iżrael mitluf Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Brittaniċi, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Anglo-Nofsinhar Afrikani, u dixxendenti ta 'Joseph New Zealand? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-Istati Uniti, il-Kanada, ir-Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?
Il Anglo-Nazzjonijiet se jkun Maqsuma u Have Nies Meħuda bħala Skjavi? Se l-artijiet ta 'l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand jkun maqsum? X'tagħmel profezija Bibbja jgħallmu? Hemm profeziji non-bibliċi li jappoġġjaw din l-idea? Min se jaqsam dawn l-artijiet? Min se jispiċċaw ma 'l-artijiet u l-poplu?
Profeziji ta Barack Obama? Tmien raġunijiet għaliex Barack Obama huwa apocalyptic u tmien raġunijiet għaliex Barack Obama mhuwiex l-Antichrist. Dan l-artikolu jinkludi ħafna profeziji bibliċi u mhux bibliċi, minn madwar id-dinja, li jidhru li jiddiskutu Barack Obama. Did Nostradamus jbassru Barack Obama li jittrattaw l-Antichrist? Jista Barack Obama stabbilit l-istadju għall-rejiet ta 'l-Tramuntana u Nofsinhar kif profezija Shiite inqas wieħed jissuġġerixxi? Dan huwa l-artikolu itwal u aktar kompleta fuq din il-paġna fuq profeziji Barack Obama. Taqraha u tiddeċiedi għalik innifsek jekk President Obama jidher li jissodisfaw varji profeziji.
Barack Obama, Profezija, u l-Qerda tal-Istati Uniti Xi wħud isostnu li Barack Obama huwa l-prophesied "iben tal-Kenja", ibbażata up kitba kmieni seklu 20.
Kanada fl Profezija: What Does Bibbja Prophecy, Kattolika Profezija, u Previżjonijiet oħra Issuġġerixxi Dwar il-Futur tal-Kanada? Hemm profeziji li jissuġġerixxu involviment mal-Kanada. U ħafna mhumiex pożittivi dwar il-futur tagħha.
Min hu l-King tas-Punent? Għaliex hemm ebda End Time Re tal-Punent fil-Bibbja Prophecy? Huwa l-Istati Uniti-Re tal-Punent? Jekk iva, dak ma jfisser verament għall-Istati Uniti u l-alleati Anglo tagħha.
Huwa Tony Blair Apocalyptic? L-eks Prim Ministru tar-Renju Unit konvertiti għal Catholicism ftit wara jitlaq mill-kariga tiegħu u kien attiv fl-affarijiet Ewropej. Xi rwol jista 'hu play?

Lvant vs Punent: Russja, iċ-Ċina, l-Indja & Sanzjonijiet Topponi dwar l-Iran & Sirja

It - Tlieta 31 Jannar, 2012

COGwriter

Russja, iċ-Ċina, u l-Indja mhumiex jikkoperaw mal-tip ta 'sanzjonijiet tal-UE u l-USA trid għall-Iran u s-Sirja:

"Politics qawwa kbira" Globali prospetti għall Mideast

Sa Peter Apps , Korrispondent Riskju Politiku

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Bil-Russja jibgħat bastimenti tal-gwerra li jiskoraġġixxu l-intervenzjoni barranija fis-Sirja, u ċ-Ċina mfassla aktar fil-fond konfrontazzjoni Iran mal-Punent, "qawwa kbira" politika hija malajr jirritornaw lejn il-Lvant Nofsani ... Kemm wrew intenzjoni ċara biex jipprevjenu kwalunkwe " bidla fir-reġim "intervent fi Sirja ; imma iskjerament tar-Russja tal-carrier tagħha ajruplani xempju u l-iskorti għall-port tas-Sirja ta 'Tarsu dan ix-xahar ġibdet starker milli linja tas-soltu fir-ramel ... "Kull darba li l-West jissikka l-leash, Beijing clairière tinqeda mill-slack," jgħid Thomas Barnett, a ex Stratege għall-Navy Istati Uniti ...

Washington Post 31 jannar, 2012-Mumbai, Indja - Indja ngħaqad Ċina fl qal li mhux se maqtugħin lura fuq l-importazzjonijiet taż-żejt mill-Iran, minkejja Amerikani u Ewropej sanzjonijiet ġodda iebes mfassla għall-pressjoni Tehran matul il-programm nukleari tiegħu.
Minn Steve Gutterman | MOSCOW (Reuters) - A diplomatiku Russu anzjan Tlieta qal li l-push għall-adozzjoni ta 'abbozz tal-Punent Għarbi Kunsill tas-Sigurtà tan-NU ... Russja u ċ-Ċina vetoed riżoluzzjoni Ewropea abbozzata fuq Sirja f'Ottubru.

OppoŜizzjoni Sirjana: Russja, l-Iran tissogra relazzjonijiet mas-Sirja futur

Ynetnews - Jan 31, 2012

Membru tal-Oppożizzjoni Sirjana Fahed Al-Masri told stazzjon tar-radju Libaniż li l-isforzi tar-Russja u l-Iran qed jagħmlu sabiex tiffranka reġim tal-President Assad se jkun rifless fir-relazzjonijiet futuri tal-pajjiżi mas-Sirja. "Russja se jitilfu aħħar jippenetraw tagħha fil-Lvant Nofsani u fis-Sirja, "huwa qal, u żżid li jekk Moska tkompli topponi pożizzjoni tal-komunità internazzjonali dwar is-Sirja ...

Allura l-ġeografikament akbar tliet poteri tal-Lvant qed tieħu istands f'kuntrast qawwi lejn il-Punent. Il-Bibbja finalment jindika li konfederazzjoni Eurasian apparentement mmexxija Russu-se tieħu fuq il-poter li jifdal tal-West (li f'dak iż-żmien se jkun immexxi mir-Re Ewropea tal-Grigal). U ċ-Ċina u l-Indja jidhru li prophesied biex tappoġġja l-konfederazzjoni Russu mmexxija.

Iżda dan se jkun aktar tard, eżatt qabel ir-ritorn ta 'Ġesù Kristu (Rivelazzjoni 09:16; 16: 12-16).

F'dan iż-żmien il-Lvant qed jilagħbu logħba perikoluża li huwa probabbli li jitilfu, għall-inqas fis-sens diplomatiku.

Ma jimpurtax f'liema l-interessi ekonomiċi tagħhom huma, la Russja u lanqas l-Indja tixtieq setgħa Islamika jogħlew up. U mill jisfidaw is-sanzjonijiet tal-Punent, forsi dawk in-nazzjonijiet jemmnu li tiddividi d-dinja Islamika fis Iran & Sirja, il-bqija tal-nazzjonijiet Għarab, il-nazzjonijiet Torok, il-Pakistan, l-Afganistan, u l-Indoneżja li din id-diviżjoni se tipprevjeni potenza dinjija Islamika milli jogħlew up .

Jekk huma jemmnu li, huma bi żball.

An qawwa Islamika (il- King tas-Nofsinhar ta 'profezija biblika), apparentament immexxi minn qawwa Għarbi, se titla. Permezz tal-appoġġ Sirja kif kien, ir-Russja se jaljenaw-dinja Għarbija (il-Lega Għarbija kellha t-tendenza li back il-Punent fl-rigward Sirja u mhix fan partikolari ta 'l-Iran). Sirja mhux se jkomplu kif huwa u l-Iran jista 'jiġi newtralizzat, għall-inqas sa ċertu punt.

Liema it-tliet poteri tal-Lvant huma essenzjalment tagħmel qed javżak-dinja Għarbija li huwa aħjar off jikkoperaw ma 'l-Ewropej milli mar-Russja, iċ-Ċina, l-Indja jew. U l-kooperazzjoni bejn id-dinja Għarbija u Ewropej hija xi ħaġa temporanjament se jsir (Daniel 11:27; Salm 83: 3-8).

Ċina, fih innifsu, huwa interessat fir-riżorsi bħall-żejt u tant iħobb li jieħdu vantaġġ ta 'xiri opportunitajiet li s-sanzjonijiet tal-Punent, per eżempju, tista' tipprovdi. Iżda iċ-Ċina teħtieġ is-swieq tal-Punent aktar milli effettivament jeħtieġ żejt Iranjan. L-istess huwa bażikament veru għall-Indja.

Iran u s-Sirja huma verament mhux daqshekk importanti lejn ir-Russja, iċ-Ċina, l-Indja u li huma se nsostnuhom x'ikun (għalkemm se jkun hemm alleanza futur mal-Persians / Iranjani, iżda dan huwa għal xi żmien wara l- renju millennial ta 'Kristu u huwa diskuss fid Eżekjel 38: 1-9).

Allura minkejja posturing minn dawn it-tliet poteri tal-Lvant, ir-realtà hi li l-West se jiksbu l-aktar influwenza fil-Lvant Nofsani minn dak li issa jiġri.

Iran mhux se jkun il-mexxej tal-King tas-Nofsinhar u tkun xi tkun teżisti fis-Sirja (ara Isaija 17: 1) se apparentement tappoġġja l-mexxej Għarbija li ġejjin ta 'Daniel 11:40. Jekk dawk fir-Russja, iċ-Ċina, u l-Indja mifhum profezija biblika aħjar huma se tirrealizza li stand attwali tagħhom forsi għandhom jiġu modifikati fl-rigward Iran u s-Sirja.

Dawk interessati li jitgħallmu aktar tista 'tixtieq li jistudjaw l-artikoli li ġejjin:

Russja: Oriġini tagħha u prophesied Futur Russja fl profezija. Fejn ir-Russi ġejjin minn? What about dawk fl-Ukraina? X'inhu prophesied għar-Russja u l-alleati tagħha? X'se jagħmlu għad-Ewropej li appoġġaw l-kruha fl-aħħar?
Hija Russja ir-Re tal-Grigal? Xi wħud isostnu li hu. Imma dak ma l-Bibbja tgħallem?
Indja, Bibliċi Passat tagħha u l-Futur:? Kull Xhud Il-Bibbja jiddiskuti l-oriġini ta 'dawk tal-wirt Indjan u tiddiskuti xi wħud mill-xhud lilhom (inklużi dawk fil-Bangladexx, il-Pakistan, u Sri Lanka).
Ċina, Bibliċi Passat tagħha u Ġejjieni, Parti 1: Genesis u Karattri Ċiniż Fejn ma l-poplu Ċiniż ġejjin minn? Dan l-artikolu jipprovdi informazzjoni li turi li l-popli Ċiniż jridu jkunu magħrufa dwar il-kontijiet differenti fil-Ktieb tal-Ġenesi sa dispersjoni tagħhom wara l-Torri ta 'Babel.
Ċina, Bibliċi Passat tagħha u Ġejjieni, Parti 2: Il-Sabbath u Xi wħud Xhud Alla fiċ-Ċina Meta ma Kristjaneżmu first come lejn iċ-Ċina? U hemm evidenza kmieni li huma osservati s-seba sabbath ġurnata?
Asja Profezija X'inhu Ahead għall-Asja? Min huma l- "Kings tal-Lvant"? X'se jiġri li kważi l-Ċiniż, Russi, Indjani, u oħrajn ta 'l-Asja? Ċina fl profezija, fejn? Min għandu l-armata 200000000 bniedem relatati mal Armageddon?
Min hu l-Re tal-Grigal? Hemm wieħed? Do profeziji bibliċi u Rumana Kattolika punt għall-istess mexxej? Jekk hu jkun segwit? Min se jkun ir-Re tal-Grigal diskuss fil Daniel 11? Huwa attakk nukleari prophesied li jiġri għall-popli jitkellmu bl-Ingliż ta 'l-Istati Uniti, Gran Brittanja, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand? Meta jagħmlu l-1335 ġranet, 1290 ġranet, u 1260 ġranet (l-ħin, ħinijiet, u nofs Time) ta 'Daniel 12 tibda? Meta il-Bibbja turi li kollass ekonomiku se jaffettwa l-Istati Uniti?
Huwa Hemm A King Futur ta 'l-Nofsinhar? Xi wħud m'għadhomx jemmnu jeħtieġ li jkun hemm. Jista Eġittu, Islam, Iran, Għarab, jew Etjopja jkunu involuti? Jista dan King jkun jismu l-Mahdi? X'tagħmel l-Bibbja tgħid?
Il-World Għarbija u Islamika Fil-Bibbja, Storja, u Prophecy Il-Bibbja jiddiskuti l-oriġini tad-dinja Għarbija u tiddiskuti l-Lvant Nofsani profezija. X'inhu l quddiem għal-Lvant Nofsani u dawk li jsegwu l-Islam? Dak dwar il-Mahdi Imam? Dak li jinsab quddiem għat-Turkija, l-Iran, u l-Għarbi mhux Musulmani oħra?

Ewropa Jaqbel li l-Unjoni Fiskali Closer

It-tnejn Jannar 30, 2012

Unjoni Ewropea Torri ta 'Babel Poster

COGwriter

L-Ewropej kemmxejn għandna qbil ieħor għall-unjoni fiskali eqreb:

30 Jannar 20122

MILL STEPHEN FIDLER, LAURENCE NORMAN U MATINA STEVIS

BRUSSELL-Mexxejja ta '25-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea qablet Tnejn filgħaxija fuq dak li xi wħud ċċarġjati bħala patt storiku li jimxu lejn unjoni fiskali eqreb u ffirmat off fuq id-dettalji ta' fond kawzjoni permanenti għall-euro żona għadhom ristrutturar tad-dejn imminenti tal-Greċja threw dell fuq l-summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Billi Julien Toyer u Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) - Kanċillier Angela Merkel kkonsolidati axxendenza politika tagħha fl-Ewropa nhar it-Tnejn meta 25 minn 27 stati tal-UE qablu li patt ispirati Ġermaniż għall-dixxiplina baġitarja stretta, anke kif dawn tħabtu biex jitqajjem tkabbir mill-irmied ta 'awsterità.

Biss Brittanja u r-Repubblika Ċeka irrifjuta li jiffirma patt fiskali Marzu li se jimponu sanzjonijiet kważi-awtomatiku fuq il-pajjiżi li jiksru limiti tad-defiċit tal-baġit tal-Unjoni Ewropea u se jħaddan regoli baġit bilanċjat fil-liġi nazzjonali. http://www.reuters.com/ artikolu / 2012/01/30 / us-ue-summit-idUSTRE80S0SR20120130

Dan huwa pass aktar għat-twettiq ta 'profeziji bibliċi relatati mal-jitilgħu tas-setgħa finali kruha Ewropea.

Dawk minna fil- Knisja Ħajja ta 'Alla ilhom mgħallma li r-Renju Unit ma tkunx parti reali tal-qawwa finali li se jitfaċċaw fl-Ewropa. Dawk fir-Repubblika Ċeka kważi ċertament se jkun parti minn dak l-enerġija finali.

Il-Bibbja, fl-Apokalissi 17, huwa ċar li l-Ewropej xorta se jkollhom biex tirriorganizza fil-futur:

12 "L-għaxar qrun li inti raw huma għaxar Kings li rċevew l-ebda renju bħala s'issa, iżda huma jirċievu awtorità għal siegħa kif slaten ma 'l-kruha. 13 Dawn huma tal-moħħ wieħed, u dawn se jagħtu setgħa tagħhom u l-awtorità biex l-kruha. (Rivelazzjoni 17: 12-13)

Passi lejn dan jiġri qed ikomplu kif aħna fil- Knisja Ħajja ta 'Alla ilhom mgħallma-u se jkun hemm ħotob fit-triq u problemi (inkwiet ċivili maġġuri, jew agħar minn hekk, jistgħu jseħħu).

Of course, il-Bibbja huwa ċar li l-qawwa finali kruha Ewropea mhux se attwalment tkun unifikata ferm kif bażikament se jkun kombinazzjoni ta b'saħħtu u dgħajjef, jew bħala l-Bibbja aktar litteralment jiddikjara, ħadid u tafal:

41 Billi inti raw-saqajn u sieq, parzjalment ta 'tafal Potter u parzjalment ta' ħadid, l-renju għandhom ikunu maqsuma; iżda l-qawwa ta 'l-ħadid għandu jkun fiha, eżatt kif inti raw l-ħadid imħallat ma' tafal taċ-ċeramika. 42 U kif il-sieq tal-saqajn kienu parzjalment ta 'ħadid u parzjalment ta' tafal, hekk l-renju għandhom ikunu parzjalment b'saħħtu u parzjalment fraġli. 43. Kif inti raw ħadid imħallat ma 'tafal taċ-ċeramika, dawn se mingle mal-żerriegħa ta' l-irġiel; iżda dawn mhux se jeħlu ma 'xulxin, eżatt kif ħadid ma jitħallatx mas tafal. (Daniel 2: 41-43)

Skond l-profezija Bibbja, poter Ewropew, minkejja fraġilità tagħha, hija ddestinata li tkun temporanjament l-aktar forza dominanti fid-dinja, finalment jirbħu l-nazzjonijiet Anglo-imnissel (huwa l-Istati Uniti u l-alleati-Anglo tagħha bħall-Renju Unit li jkollhom l-aktar b'saħħitha fortizzi ta Daniel 11:39), u aktar tard intemm il (Daniel 11:45).

Iżda qabel ma tiġi distrutta (Daniel 11: 21-44), il-qawwa finali kruha iridu jiġu flimkien u biex tikseb l-post fejn ikollha influwenza ekonomika maġġuri. Tħabbira Tonight huwa sinjal ieħor li l-Ewropa għandha l-intenzjoni li timxi f'dik id-direzzjoni (għalkemm x'aktarx se jkollu aktar problemi qabel ma hi l-qawwa kruha finali).

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Europa, il-kruha, u Rivelazzjoni Fejn ma l-Ewropa jiksbu l-isem tagħha? Liema jista Europe għandhom x'jaqsmu ma 'l-Ktieb ta' Rivelazzjoni? Xi ngħidu dwar "l-kruha"? Uża l-Torri ta 'Babel u "kruha" immaġini tissuġġerixxi mhuwiex imħasseb dwar ir-rwol tagħha bħala parti mill-Babilonja tal-Bibbja profezija futur.
Min hu l-Re tal-Grigal? Hemm wieħed? Do profeziji bibliċi u Rumana Kattolika punt għall-istess mexxej? Jekk hu jkun segwit? Min se jkun ir-Re tal-Grigal diskuss fil Daniel 11? Huwa attakk nukleari prophesied li jiġri għall-popli jitkellmu bl-Ingliż ta 'l-Istati Uniti, Gran Brittanja, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand? Meta jagħmlu l-1335 ġranet, 1290 ġranet, u 1260 ġranet (l-ħin, ħinijiet, u nofs Time) ta 'Daniel 12 tibda? What GĦANDU jiġri QABEL il tribulation Gran?
Jista Ġermaniż Baron Karl-Theodor zu Guttenberg jsiru l-Re tal-Grigal? Huwa l-Defense Ministru Ġermaniż wieħed watch? What do Kattolika, Biżantini, u profeziji bibliċi jissuġġerixxu?
Anglo - Amerika fl Profezija & l-tribujiet ta 'Iżrael mitluf Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Ingliż, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Anglo (-Olandiżi li mhumiex) Afrikani tan-Nofsinhar, u New Zealand dixxendenti ta 'Joseph? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li Ġerusalemm u l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-Istati Uniti, il-Kanada, ir-Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?
Il Anglo-Nazzjonijiet se jkun Maqsuma u Have Nies Meħuda bħala Skjavi? Se l-artijiet ta 'l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand jkun maqsum? Xi ngħidu dwar Ġerusalemm? X'tagħmel profezija Bibbja jgħallmu? Hemm profeziji non-bibliċi li jappoġġjaw din l-idea? Min se jaqsam dawn l-artijiet? Min se jispiċċaw ma 'l-artijiet u l-poplu?
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada?
There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Min hu l-King tas-Punent? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Is the United States the King of the West?

Filippini iqis Rabtiet Closer Militari għall-USA darb'oħra

It-tnejn Jannar 30, 2012


Mount Apo f'Mindanao, il-Filippini

COGwriter

Il-Filippini qed jikkunsidraw jkollna f'arranġament militari eqreb mal-Istati Uniti:

Il-Filippini Jiżen l-Istati Uniti Preżenza Militari Żieda
30 jan 2012
L-Istati Uniti u l-Filippini qed jiddiskutu issaħħaħ ir-rabtiet militari parzjalment reazzjoni għaż-żieda assertività Ċiniż fir-reġjun Asja-Paċifiku. Minħabba li l-akbar theddid għas-sigurtà tal-Filippini "ilhom intern, Manila għandha wħud mill-kapaċitajiet ta 'difiża dgħajfa esterni fl Southeast Asia.
Madankollu, Manila ser twieżen tentattivi sabiex jiżdiedu dawn il-kapaċitajiet kontra backlash potenzjali kemm mill-Ċina, sieħeb kummerċjali quċċata ma 'influwenza ekonomika li qed tiżdied, u minn poplu tiegħu stess, li għalihom tiżdied il-preżenza militari Istati Uniti tibqa' kwistjoni kontroversjali.

Sajf aħħar, il-President tal-Filippini, indika li huwa ma bżonn għall-biża Ċina (ara President tal-Filippini thedded Ċina ).

Filwaqt li jittrattaw mal-Istati Uniti jista 'temporanjament jagħmel sens carnal, fil-medda t-twila Nemmen li l-Filippini x'aktarx se jallinjaw maċ-Ċina, iżda se naraw.

Il -Knisja Ħajja ta 'Alla għandha madwar 33 kongregazzjonijiet fil-Filippini .

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Islands and Bible Prophecy What's ahead for islands? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Who are the “Kings of the East”? What will happen to nearly all the Chinese, Russians, Indians, and others of Asia? Ċina fl profezija, fejn? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li Ġerusalemm u l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-Istati Uniti, il-Kanada, ir-Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Ikkunsidra, għaldaqstant, jekk dawk li jgħallmu affarijiet bħal dawn jistgħu possibilment jgħixu b'mod indifferenti, u jiġu mħallta fil-kopulazzjoni illegali, jew, l-aktar impious ta 'kollha, jieklu laħam tal-bniedem, speċjalment meta aħna huma projbiti tant li xhud turi ta gladiators, lest insiru partakers u abettors ta 'qtil. Iżda la jista naraw l-nuċċalijiet oħra, lest għajnejn tagħna u widnejn jiġu defiled, jipparteċipaw fl-attakki hemmhekk kantata. (Theophilus ta Antijokja. Biex Autolycus, Ktieb III, Kapitolu XV. Tradotti mill Marcus Dods, AM excerpted mill-Missirijiet Ante-Kredu, Volum 2. Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 Online Edition)

Allura, Kristjani veri ma jemminx li dawn kienu biex tara l-isports vjolenti hekk popolari fit-tieni seklu.

Tatian, apologist Christian jistqarru, kiteb madwar 170 AD:

U għal dawn ix-xhieda tieħu sedili tagħhom, u l-boxers jiltaqgħu fil-ġlieda kontra wieħed, għal ebda raġuni kwalunkwe, u lanqas ma kwalunkwe waħda tinżel fl-arena biex succour. Do dawn il-fieri bħal dawn redound għall-kreditu tiegħek? Hu li hu kap fostkom jiġbor Leġjun ta qattiela mtebbgħin demm, l-involviment li jżommhom; u dawn ruffians jintbagħtu lura minnu, u inti tiġbor fil-ispettaklu li jkun imħallfin, parzjalment ta 'l-ħażen tal-udikatur, u parzjalment' dik ta 'l-irġiel li jidħlu fil-ġlieda kontra. U hu li jkun jonqsilha l-esibizzjoni mimlijin hija telfa, għaliex huwa ma kienx destinat li jkun spettatur ta 'atti wicked u impious u abominable (Tatian. Tradotti mill Indirizz JE Ryland. Tatian li l-Griegi, Kapitolu XXIII. Excerpted mill-Missirijiet Ante-Kredu, Volum 2. Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 Online Edizzjoni Copyright © 2004 mill K. Knight).

Athenagoras, apologist Christian jistqarru, kiteb madwar 170 AD:

Liema raġel ta 'moħħ tal-ħoss, għalhekk, se jaffermaw, filwaqt bħal din hija karattru tagħna, li aħna qattiela? ...

Min ma Ikkalkola fost l-affarijiet ta 'l-akbar interess kompetizzjonijiet ta gladiators u beasts selvaġġi, speċjalment dawk li huma mogħtija minnek? Iżda aħna, jidhirlu li biex tara raġel jitqiegħdu għall-mewt hija l-istess bħal qtil lilu, jkunu abjured dawn nuċċalijiet (Athenagoras. A Motiv għall-Insara, Kapitolu XXXV. Tradotti mill BP Pratten. Excerpted minn Missirijiet Ante-Kredu, Volum 2 . Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 Online Edizzjoni Copyright © 2004 mill K. Knight).

Anke llum, ħafna Nsara tirrealizza li jaraw avvenimenti brutali intenzjoni fuq li jikkawżaw ħsara fiżika, bħal boxing reali, mhuwiex xieraq.

Avviż li dan huwa wkoll il-pożizzjoni tas-seklu tielet teologu Kattoliku u isqof Hippolytus, li żżid ukoll diversi okkupazzjonijiet li dawk li tirrifjuta wieħed milli tkun segwaċi ta 'Kristu:

16: 6 A charioteer, bl-istess mod, jew wieħed li jieħu sehem fil-logħob, jew wieħed li tmur għall-logħob, huwa għandu jieqaf jew huwa għandu jinċaħad 7 Jekk xi ħadd huwa gladiator, jew wieħed li tgħallem dawk fost il-gladiators kif. għall-ġlieda kontra, jew kaċċatur li hija fl-kruha selvaġġi juri fl-arena, jew uffiċjal pubbliku li hu kkonċernat bl turi gladiator, jew hu għandu jieqaf, jew huwa għandu jiġi miċħud. 8 Jekk xi ħadd huwa qassis ta idols, jew attendant ta idols, hu għandu jieqaf jew huwa għandu jiġi miċħud. 9 Raġel militari fl-awtorità ma għandhiex tesegwixxi irġiel. Jekk huwa ordnat, huwa m'għandux jagħmel il-verifika. Lanqas irid hu jieħu ġurament militari. Jekk huwa jirrifjuta, huwa għandu jiġi miċħud. 10 Jekk xi ħadd ikun gvernatur militari, jew l-ħakkiem ta 'belt li jilbes il-vjola, huwa għandu jieqaf jew huwa għandu jiġi miċħud. 11 Il catechumen jew fidili li trid issir suldat huwa li jiġu miċħuda, għax hu kien despised Alla. (Hippolytus. Il-Tradizzjoni Appostolika tal Hippolytus ta 'Ruma. Mill-ħidma ta' Bernard Botte (La Tradizzjoni Apostolique. Sorsi Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du CERF, 1984) u ta 'Gregory Dix (Il Treatise fuq il-Tradizzjoni Appostolika ta' San Hippolytus ta 'Ruma, Isqof u Martri London:. Alban Press, 1992) kif tradott minn Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html tarah 08/06/09)

Allura, dawk li jistqarru Kristu fit-tieni u t-tielet seklu ġeneralment ma ħassx li wiri jew li jipparteċipaw fl-isport vjolenti kien xieraq.

Fi żminijiet aktar reċenti, il-tard Herbert W. Armstrong kiteb:

Ostilità lejn l-ieħor huwa dnub ... Boxing fil Ambaxxatur Kulleġġ huwa definittivament ipprojbiti. Alla ma joħolqu l-moħħ tal-bniedem u ras li jkunu pummeled u knocked senseless minn antagonist.

Kull fejn logħba fl-isports tinvolvi antagonisti fl-attitudni ostili li jagħmlu ħsara l-oħra u / jew biex "jiksbu" mill-ieħor biex jiksbu l-aħjar ta 'l-oħra imbagħad attitudni ta' ħsara, satanic u l-ħażin jidħol fi, u l-isport huwa ħażen, mhux tajjeb ...

Football (futbol Amerikan) huwa sport korp kuntatt vjolenti. Huwa ta 'spiss lagħbu b'attitudni ta' ostilità u hija perikoluża u huwa mimli korriment fiżiku. (Plain Verità, Lulju-Awissu 1984)

"Love ma ebda ħsara lil proxxmu" (Rumani 13: 9), iżda liema do sports vjolenti bħall-futbol Amerikan u boxing tagħmel? Huma dawk li jieħdu sehem ġirien għall-Insara? Jekk in-nies jiġu mħeġġa jipparteċipaw fl-attivitajiet vjolenti li huma ppruvati li jikkawża ħsara?

Din hija xi ħaġa li l-Insara, u oħrajn, għandhom jaħsbu dwar.

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Huwa American Football Evil? Huwa l-isport spettatur aktar popolari fid-ħaġa USA li l-Insara għandhom watch? What do-Bibbja u kitbiet bikrin juru? Dan huwa l-ewwel darba I ħabbru dan l-artikolu fuq din il-paġna l-ġdida u fiha mhux biss l-opinjonijiet tiegħi, iżda kwotazzjonijiet ħafna li l-Insara, kif ukoll nies li jallegaw li jkunu, għandhom jaħsbu dwar. Do you verament tixtieq tkun taf l-risposta għad-domanda it-titolu tistaqsi? Jekk le, għaliex le?
Servizz Militari u l-Knejjes ta 'Alla:? Do Real Insara Jipparteċipaw fil carnal Gwerra Hawn huma perspettivi attwali u storika dwar kwistjoni li juru l-twemmin tal-knisja vera dwar il-parteċipazzjoni militari. Hija gwerra xierqa għall-Insara?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Yes.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Yes.

While I have articles with many scriptures on this subject (see, for example, Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis ), let's start out with a second century interpretation of Isaiah by Irenaeus to show what seemed to be common knowledge in the days not too long after the death of the last of the original apostles:

Now, that the promises were not announced to the prophets and the fathers alone, but to the Churches united to these from the nations, whom also the Spirit terms “the islands” (both because they are established in the midst of turbulence, suffer the storm of blasphemies, exist as a harbour of safety to those in peril, and are the refuge of those who love the height [of heaven], and strive to avoid Bythus, that is, the depth of error), Jeremiah thus declares: “Hear the word of the LORD, ye nations, and declare it to the isles afar off; say ye, that the LORD will scatter Israel, He will gather him, and keep him, as one feeding his flock of sheep…

And yet again does he say the same thing: “Behold, I make Jerusalem a rejoicing, and my people [a joy]; for the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. Also there shall not be there any immature [one], nor an old man who does not fulfil his time: for the youth shall be of a hundred years; and the sinner shall die a hundred years old, yet shall be accursed. And they shall build houses, and inhabit them themselves; and shall plant vineyards, and eat the fruit of them themselves, and shall drink wine. And they shall not build, and others inhabit; neither shall they prepare the vineyard, and others eat. For as the days of the tree of life shall be the days of the people in thee; for the works of their hands shall endure” (Irenaeus. Adversus haereses, Book V, Chapter 34, Verses 2-3,4. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 1. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Others, such as Origen of Alexandria, also wrote that God had a plan to offer salvation to all.

Many Catholic and Protestant scholars hold that Origen was one of the greatest of the early theological writers (he lived from around 185-232 AD). Pope Benedict XVI has publicly praised Origen.

The noted Protestant historian KS Latourette wrote that Origen “was, indeed, one of the greatest Christian minds.” And while I cannot agree with that, it is of interest to note that Latourette observed:

Origen taught that ultimately all the spirits who have fallen away from God will be restored to full harmony with Him. This can come about only with their cooperation, for they have freedom to accept or reject the redemption wrought in Christ. Before full restoration they will suffer punishment, but that punishment is intended to be educative, to purge them from the imperfections brought by their sin. After the end of the present age and its world another age will come, so Origen believed, in which have been born again will continue to grow and the unrepentant will be given further opportunity for repentance (Latourette KS A History of Christianity, Volume 1, Beginnings to 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origen was close, in that not all will repent, for there will also be those raised to “everlasting contempt” (Daniel 12:2, KJV), meaning that those who would not properly repent will not receive salvation–but we in the Living Church of God consider them to be a small minority. But Origen was correct that this will only come about by the cooperation of those currently unsaved.

Here are some quotes directly from Origen:

…the good Father has not entirely deserted those who have fallen away from Him (Origen. Commentary on the Gospel of John (Book I). Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 9. Edited by Allan Menzies, DD American Edition, 1896 and 1897. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

It is to be borne in mind, however, that certain beings who fell away from that one beginning of which we have spoken, have sunk to such a depth of unworthiness and wickedness as to be deemed altogether undeserving of that training and instruction by which the human race, while in the flesh, are trained and instructed with the assistance of the heavenly powers; and continue, on the contrary, in a state of enmity and opposition to those who are receiving this instruction and teaching. And hence it is that the whole of this mortal life is full of struggles and trials, caused by the opposition and enmity of those who fell from a better condition without at all looking back, and who are called the devil and his angels, and the other orders of evil, which the apostle classed among the opposing powers. But whether any of these orders who act under the government of the devil, and obey his wicked commands, will in a future world be converted to righteousness because of their possessing the faculty of freedom of will, or whether persistent and inveterate wickedness may be changed by the power of habit into nature, is a result which you yourself, reader, may approve of, if neither in these present worlds which are seen and temporal, nor in those which are unseen and are eternal, that portion is to differ wholly from the final unity and fitness of things (Origen. De Principiis, Book I, Chapter 6, verse 3).

…and thus, through the numerous and uncounted orders of progressive beings who are being reconciled to God from a state of enmity, the last enemy is finally reached, who is called death, so that he also may be destroyed, and no longer be an enemy. When, therefore, all rational souls shall have been restored to a condition of this kind, then the nature of this body of ours will undergo a change into the glory of a spiritual body. For as we see it not to be the case with rational natures, that some of them have lived in a condition of degradation owing to their sins, while others have been called to a state of happiness on account of their merits; but as we see those same souls who had formerly been sinful, assisted, after their conversion and reconciliation to God, to a state of happiness (Origen. De Principiis, Book III, Chapter 6, verse 6).

While we in LCG would not word it quite that way, these quotes do show that the idea that God has a plan that will give the unrepentant an opportunity after this present age is not a new concept.

Actually, the doctrine of purgatory developed amongst Latin Catholics after they began to condemn certain of Origen's ideas in the sixth century. When that happened teachings related to the offering of salvation to all (known as apocatastasis) were also somewhat condemned. However, this left a gap in Roman theology and the idea of purgatory then developed.

The Greek Catholics (now known as the Eastern Orthodox), however, never did accept the Latin idea of purgatory and still to this day have many who believe that God has some type of plan to offer salvation to those who did not intentionally reject salvation.

The Catholic Encyclopedia itself admits that early Christians did not teach its current concept of its purgatory doctrine:

Some stress too has been laid upon the objection that the ancient Christians had no clear conception of purgatory , and that they thought that the souls departed remained in uncertainty of salvation to the last day…There are several passages in the New Testament that point to a process of purification after death. Thus, Jesus Christ declares (Matthew 12:32): “And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

“all flesh shall see the salvation of God” (Luke 3:6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Se jiġu restawrati l-affarijiet kollha tajbin? Does pjan ta 'Alla tas-salvazzjoni tieħu ribelljoni u għama spiritwali kont?
Tama ta 'Salvazzjoni: Kif il-Knisja Ħajja ta' Alla jkunu differenti minn aktar Protestants Kif il-Knisja Ħajja ta 'Alla hija differenti mill mainstream / Protestants tradizzjonali, huwa forsi l-kwistjoni I am mitlub aktar minn dawk mingħajr Knisja ta' Alla isfond.
Jekk il-Knisja Still Ipprova Post Prijorità Top tagħha dwar il-proklamazzjoni l-Evanġelju jew Did Herbert W. Armstrong Bidla li Prijorità għall-Xogħol? Xi wħud jgħidu li l-Knisja għandha prinċipalment l-għalf l-qatgħa issa kif dan huwa dak Herbert W. Armstrong Allegatament qal. Hija li dak li qal? Hija li dak li l-Bibbja tgħid? What did Paul u Herbert W. Armstrong jistennew minn evangelists?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Jokkupaw Oakland Dawriet Vjolenti, About 300 Arrestat

Il-Ħadd 29 jannar, 2012

COGwriter

Madwar 300 dimostranti fil-Jokkupaw Oakland ltqajna arrestat:

Jannar 29, 2012

(AP) OAKLAND, Calif -. Għexieren ta 'pulizija żammet gwardja tard bil-lejl madwar City Hall wara protesti daylong li rriżultaw fi 300 arresti. Jokkupaw dimostranti Oakland kissru fil-bini storiku u maħruqa bandiera Istati Uniti, bħala uffiċjali qabel sparati gass tad-dmugħ biex tferrex in-nies jitfg blat u kissret fencing f'ċentru konvenzjoni ...

Kap Interim Pulizija Howard Ġordan qal madwar 300 arresti saru.

"Dawn dimostranti indikaw l-intenzjoni tagħhom kienet li tipprovoka uffiċjali u jimpenjaw ruħhom fl-attività illegali u dan huwa eżattament dak li ġara llum," Santana qal ...

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:36-37)

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? Meta jsir l-ewwel li l-tribulation Gran tista 'tibda? X'inhu l-Jum tal-Mulej?
Fiżika Preparazzjoni Iskrittura għall-Insara . Aħna lkoll nafu l-profeziji famines Bibbja. Should we do something?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Il-Vanġelu tar-Renju ta 'Alla kien il-Enfasi ta' Ġesù u l-Knisja Kmieni Kont taf li? Do you anke jaf x'inhi l-Evanġelju ta 'l-renju hija kollha dwar? Reliġjon vera għandha tkun ibbażata fuq l-Evanġelju veru.
Did Il-Knisja Early Jgħallmu Millenarianism? Kien il-millennju (xi kultant imsejħa chiliasm) mgħallma mill-Kristjani kmieni? Who condemned it. Se Ġesù litteralment reign għal 1,000 snin fuq l-art? Huwa dan iż-żmien qarib?
Does Alla Have Pjan 6,000 Sena? What Does Sena l-Tmiem 6,000 Snin? Was żmien 6000-sena permessi għall-bnedmin li tiddeċiedi segwit minn litterali elf sena renju ta 'Kristu fid-Dinja mgħallma mill-Insara bikrija? Liema sena jista sitt elef sena ta 'regola tal-bniedem jispiċċaw? When will Jesus return? 2018 or 2019?
Anglo - Amerika fl Profezija & l-tribujiet ta 'Iżrael mitluf Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Brittaniċi, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Anglo-Nofsinhar Afrikani, u dixxendenti ta 'Joseph New Zealand? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? What will happen to the Jews in Israel? Alla se jikkastigaw l-Istati Uniti, il-Kanada, ir-Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? X'tagħmel profezija Bibbja jgħallmu? Hemm profeziji non-bibliċi li jappoġġjaw din l-idea? Min se jaqsam dawn l-artijiet? Min se jispiċċaw ma 'l-artijiet u l-poplu?
Prophecies of Barack Obama? Eight reasons why Barack Obama is apocalyptic and eight reasons why Barack Obama is not the Antichrist. This article includes many biblical and non-biblical prophecies, from around the world, that seem to discuss Barack Obama. Did Nostradamus predict Barack Obama dealing with the Antichrist? Might Barack Obama set the stage for the kings of the North and South as at least one Shiite prophecy suggests? This is the longest and most complete article on this page on Barack Obama prophecies. Read it and decide for yourself if President Obama seems to be fulfilling various prophecies.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Huwa l-Istati Uniti-Re tal-Punent? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. What role might he play?

Sirja Getting Aktar Ddisprata u Vjolenti

Il-Ħadd 29 jannar, 2012

President Bashar al-Assad tas-Sirja (Sors: Agencia Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Aħbarijiet tal-lum għandha l-segwenti:

Fox News - Jan 29, 2012
Bejrut - Il-militar Sirjan nediet offensiv takkwista kontroll tal subborgi fuq it-tarf tal-lvant ta 'Damasku Ħadd, storming neighborhoods u clashing ma' gruppi ta 'dawk li jaħarbu armata fil ġlied ħarxa li bagħtu r-residenti jaħarbu ...

Il rewwixta għaxar xhur kontra Assad, li bdiet bil dimostrazzjonijiet paċifiċi aktar, saret dejjem militarizzat reċentement bħala dimostranti u jaħarbu armata aktar frustrati ħadu up armi kontra r-reġim.

Il attakk fuq l-subborgi deher li jkun sinjal tal-preżenza dejjem tikber ta 'suldati dissidenti eqreb lejn Damasku, u qed tqajjem tħassib tar-reġim dwar is-sitwazzjoni.

Eġizzjan Gazzetta - Jannar 29, 2012

Istanbul - L-istati tal-Golf Għarab u t-Turkija, li jkunu mexxa kundanna reġjonali tar-reġim Sirjan għall ripressjoni fatali tagħha, ħeġġeġ Damascus is-Sibt li jaċċetta pjan Lega Għarbija biex twaqqaf l-tixrid ta 'demm "mingħajr dewmien".

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. What is ahead for the Middle East and those who follow Islam? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Is There A Future King of the South? Some no longer believe there needs to be. Might Egypt, Islam, Iran, Arabs, or Ethiopia be involved? Is he the Imam Mahdi? What does the Bible say?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? X'jiġri fil-tribulation Kbar u l-Jum tal-Mulej? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? X'inhu l-Jum tal-Mulej?
Ir-Raba 'Horseman tal-Apocalypse X'inhu l-żiemel pallida ta 'mewt u pestilences? What will it bring and when?
Tmiem tad Mayan Calendar 2012 'Jista 2012 Medja Xi ħaġa? Hemm tbassir kalendarju Mayan għall-bidla fl-2012? Bidliet kienu sekli ilu previst mill-Amerikani Native Hopi. Do Mayan / profeziji Hindu / Hopi / Buddhist / New Age / Nostradamus jkunu xi valur hawn? Għaliex jista Satana ispiraw din id-data? Il-codex Dresden juru qerda tad-dinja permezz għargħar? Jista 'l-tribulation kbira tibda qabel l-2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Is this true? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
The Ten Commandments Reflect Love, Breaking them is Evil Some feel that the ten commandments are a burden. Is that what Jesus, Paul, Peter, James, and John taught?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
L-Istorja ta 'Early Kristjaneżmu Inti taf li dak li ħafna nies jemmnu mhuwiex dak li verament ġara lill-knisja Kristjana vera? Taf fejn il-knisja minn kmieni kienet ibbażata? Taf liema kienu l-duttrini tal-knisja minn kmieni? Huwa fidi tiegħek verament ibbażati fuq il-verità jew tikkomprometti?