Arkivju għal Jannar, 2012

Jekk Nisrani Votazzjoni?

It - Tlieta 31 Jannar, 2012

COGwriter

Erba 'irġiel tal-parti Repubblikana għadhom kemmxejn wieqfa fit-tfittxija tagħhom li unseat President Amerikan Obama u jiksbu xogħol tiegħu.

Hemm żewġ Kattoliċi , wieħed Mormon , u wieħed Battista tmexxija għan-nomina Repubblikana sabiex jiddekorri kontra l-pjuttost irreligious Demokratiku Barack Obama (li jsostni wkoll il-fidi nisranija).

Jekk Insara reali tivvota?

Jekk demokrazija kellu jiġi sanzjonat fil-Bibbja għall-Insara, ċertament ikun sanzjonat fil-Testment il-Ġdid. Prattiki demokratiċi Griegi u Rumani kienu magħrufa imbagħad. Demokrazija mhix invenzjoni Amerikana (lanqas hija forma Repubblikana tal-gvern).

Fil-Testment il-Ġdid naqraw ta 'Ġesù ħatra appostli. Paul jikteb li Alla l-ewwel jaħtar appostli, b'mod sekondarju profeti, eċċ għall-edifying tal-ġisem ta 'Kristu (Efesin 4:11,12).

Meta Ġuda meħtieġ li tiġi sostitwita (wara tradiment tiegħu ta 'Ġesù u suwiċidju tiegħu), l-appostli ma kellhomx elezzjoni, huma segwew l-eżempju Bibliċi tat-tfittxija rieda ta' Alla:

You, O Mulej, li jafu qlub ta 'kulħadd, juru liema minn dawn iż-żewġ Inti ghazielt ... U huma mitfugħa lottijiet tagħhom. (Atti 1:24,26).

Avviż l-appostli ma jiddeċiedu li kienu kwalifikati biex tara fil-qalb ta 'persuna.

Xi kitbu li l-forom varji ta 'demokrazija issa huma aċċettabbli minħabba li jemmnu ċerti Iskrittura fl-l-ktieb ta' Atti jimplikaw dan. Il-versi primarji jidhru li huma fl-istorja ta 'Atti 15. F'Atti 15 ħafna mill-appostli u anzjani jiltaqgħu biex jiddiskutu ċirkonċiżjoni u twemmin Gentile. Għadd kbir ta 'counsellors ġiet użata biex jiddiskutu l-kwistjoni. Xi wħud iħossu li l-użu avukat huwa indikattiv tad-demokrazija. Madankollu, il-fatt li numru kbir ta 'counselors intuża ma timmodifika l-forma ta' Alla tal-gvern. Fit-Testment il-Qadim naqraw li mhux biss ikun Alla dejjem mħeġġa din il-prattika (Prov 11:14), aħna wkoll taqra li Alla nnifsu impenjati fih (II Chron 18; 18-21); għalhekk il-fatt li wħud mill-tmexxija Knisja segwita din il-prattika turi biss li l-prattiki governattivi Alla mill-Testment il-Qadim ma jitkompla.

Huwa interessanti li wieħed jinnota xi ħaġa oħra imsemmija fil-Ktieb tal-Atti,

"U issa I say lilek, żomm il-bogħod minn dawn l-irġiel u ħallihom biss; għal jekk dan il-pjan jew dan ix-xogħol huwa ta 'l-irġiel, se jaslu għal xejn, imma jekk huwa ta' Alla, inti ma tistax jitwaqqa it-lest inti anki jinstabu għall-ġlieda kontra Alla "(Atti 5:38-39)

Pajp T li jivvutaw fl-elezzjonijiet worldly apparentement jemmnu li jafu aspetti tal-pjan ta 'Alla li ma hemm ebda mod uman jistgħu jafu. Madankollu, tħares lejn dak li Alla qal lil Samuel, wieħed imsejjaħ b'mod ċar u maħtur minn Alla, meta Samuel ħasbu li kien jaf min għandu jkun il-king jmiss fuq Iżrael,

Allura kien, meta ikunu ġew, li hu ħares lejn Elijab u qal, "Żgur li l-Mulej anointed huwa qabel lilu." Iżda l-Mulej qal lil Samuel, "Ma tħares lejn apparenza tiegħu jew fl-għoli ta 'statura tiegħu, minħabba I jkun irrifjutalu. Għall-Mulej ma jarax kif il-bniedem jara; għall-bniedem tħares lejn l-apparenza esterna, iżda l-Mulej jistenna fil-qalba "(1 Sam 16:6-7).

Huwa wkoll interessanti li tirrealizza li ħafna li jemmnu li l-Testment il-Ġdid sanzjonijiet demokrazija jemmnu wkoll li l-gvern ta 'Alla fil-futur deċiżjoni (fir-Renju ta' Alla) mhux se jkun demokrazija.

Ġesù qal lill-appostli li huma jkunu mexxejja matul il-tribujiet tnax ta 'Iżrael fil-renju tiegħu (Luqa 22:30). Ġesù għażlu l-dixxipli, huma ma jiksbu pożizzjonijiet tagħhom minn kull forma ta 'demokrazija (John 15:16; 6:70). Alla, mhux il-bniedem, għażel David li jkun sultan fuq Iżrael oriġinarjament (Atti 13:22) u wkoll għażel lilu tkun sultan fuq Iżrael kollu fid-dinja qabel (Jer 30:9).

Mill-mod, Ġesù qal li Alla l-Missier irriserva li se jkollhom ċerti pożizzjonijiet ta 'awtorità fil-renju ta' Alla (Mat 20:23). Il-premjijiet fil-renju se jkun Ġesù li tagħti (Rev 22:12); dawn mhux se jkunu għall-persuni li jieħdu għalihom infushom.

Demokrazija mhux se jkun forma ta 'Alla tal-gvern fir-Renju Tiegħu.

Għaliex?

Wieħed mill-ħafna problemi ta 'votazzjoni hija li l-ebda bniedem jaħseb il-mod Alla ma.

"Għall-ħsibijiet tiegħi mhumiex ħsibijiet tiegħek, lanqas huma modi tiegħek modi tiegħi", jgħid il-Mulej (Jinsab 55:8).

Meta Ġesù kien fid-Dinja huwa ipproklamata l-Evanġelju tas-Saltna ta 'Alla u qal lin-nies biex jindem (Mark 1:14-15). Ġesù irrifjutat li tipparteċipa fil anki l-aktar deċiżjonijiet elementari governattivi waqt li kien fuq l-art (Luqa 12:13-14).

Għalkemm Ġesù mgħallma li konna tħallas taxxi (Mat 22:17-21), Għallem ukoll li renju tiegħu ma din id-dinja kien (John 18:36). Ġesù mgħallma-dixxipli tiegħu biex tmur fis-dinja u jippridkaw l-Evanġelju lil kulħadd (Mat 28:19,20). Ġesù qal li d-dixxipli tiegħu kienu li tkun fid-dinja, imma mhux minnha (John 17:16).

L-appostlu Pietru mifhum dan b'mod ċar. Huwa kiteb li jkunu parti minn poplu ta 'Alla magħmul parti waħda ta' nazzjon qaddis (I Pet 02:09). L-appostlu Pawlu kiteb li din id-dinja preżenti kien ħażen (Gal 1:04). Il-Bibbja iwissi tal-konsegwenzi li jkunu parti mis-sistemi tad-dinja u l-gvernijiet tagħha u jgħidilna li toħroġ minnha u li tkun separata (Rev 18:2-5).

Ħares lejn dak li l-Bibbja tgħallem se jiġri fil-Jiem aħħar u liema Insara huma tagħmel dwar dan,

Imma jafu dan, li fl-aħħar jiem żminijiet perikoluż lejn se jidħlu: Għall-irġiel se jkun iħobb minnhom infushom, min iħobb ta 'flus, boasters, kburin, blasphemers, disobedient għall-ġenituri, slanderers unthankful, unholy, unloving, unforgiving, mingħajr awto-kontroll , brutali, despisers ta 'tajba, traitors, headstrong, haughty, min iħobb ta' divertiment aktar milli min iħobb ta 'Alla, li għandhom forma ta' godliness iżda jiċħad qawwa tagħha. U minn dawn in-nies dawran bogħod! (2 Tim 3:1-5).

Innota li kelma t'Alla ma tinkoraġġixxix votazzjoni bħala s-soluzzjoni.

Paul qal li l-Insara għandhom ikunu ambaxxaturi Kristu (II Kor 5:20). Ambaxxaturi spiss jgħixu fil-nazzjonijiet aljeni, li wħud minnhom huma b'mod ċar ostili għat-twemmin tagħhom. Ambaxxaturi, għalkemm jgħixu f'soċjetajiet oħra, ma jinvolvux ruħhom fil-politika tas-soċjetajiet li fihom jgħixu pulzieri Hemm żmien għall-poplu ta 'Alla biex jieħdu fuq il-gvernijiet ta' din id-dinja, iżda għadu mhux (John 18:36 , Dan 7:17-18). Din se tkun wara t-tieni ġejjin ta 'Ġesù (I Tess 4:16, Rev 11:15).

Biex Insara, Peter kiteb,

Imma int huma poplu magħżul, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu li jappartjenu għal Alla, li inti jistgħu jiddikjaraw ifaħħar minnu li talab li inti out ta 'dlam fis-dawl isbaħ tiegħu. Ladarba inti ma kinux nies, imma issa int l-poplu ta 'Alla; ladarba inti ma rċeviet ħniena, imma issa int irċevejt ħniena. Għeżież ħbieb, nħeġġeġ, bħala barranin u barranin fid-dinja, li jastjenu minn xewqat sinful, li gwerra kontra ruħ tiegħek. Jgħixu ħajja tajba bħal dawn fost il-pagani li, għalkemm huma jakkużana inti ta 'tagħmel ħażin, huma jistgħu tara tajjeb atti tiegħek u glorify Alla fil-jum hu żjarat us. Issottometti infuskom għall-finijiet tal-Mulej lil kull awtorità istitwiti fost l-irġiel: jekk il-king, bħala l-awtorità suprema, jew lil gvernaturi, li huma mibgħuta minnu biex jikkastigaw lil dawk li jagħmlu ħażin u biex ifaħħru dawk li tagħmel id-dritt. Għall huwa se Alla li billi tagħmel tajjeb inti għandek isikket il talk injorant 'l-irġiel foolish (1 Pietru 2:9-15).

Aljeni, naturalment, ma jivvutawx.

Issa l-Bibbja ma nsemmux vot wieħed partikolari mill-Paul Appostlu (waqt li kien għadu Saul u għalhekk mhumiex ikkonvertiti). Avviż dak li huwa tard qal dwar dan:

Tabilħaqq, I myself ħsibt I trid tagħmel ħafna affarijiet li jmorru kontra l-isem ta 'Ġesù ta' Nazaret. Dan I wkoll għamilt f'Ġerusalemm, u ħafna mill-qaddisin I shut up fil-ħabs, wara li jkun irċieva l-awtorità mill-qassisin il-kbar, u meta kienu mqegħda għall-mewt, I tagħti il-vot tiegħi kontrihom (Atti 26:9-10).

U filwaqt li l-hawn fuq ma tikkostitwixxix fiha nfisha kundanna blanket tal-votazzjonijiet kollha, huwa l-ħin biss il-kelma "vot" jew "vot" hija fil-Bibbja. U ma juri li anki reliġjużi b'ħeġġa min / individwi konservattivi mhux dejjem jivvutaw b'mod korrett u tista 'tagħmel ħafna affarijiet li jmorru kontra l-isem ta' Ġesù ta 'Nazaret.

Ma nemminx li l-Insara sanzjonijiet Bibbja jivvutaw fl-elezzjonijiet carnal. Lanqas ma nemmen li l-elezzjoni presidenzjali li jmiss fil-USA jew l-elezzjonijiet fl-nazzjonijiet Anglo-imnissel oħra se jirriżultaw fit-tip ta 'indiema li dawk in-nazzjonijiet bżonn.

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatat jistgħu jinkludu:

Should a Christian Vote? This article gives some of the Biblical rationale on this subject. Would Jesus vote for president/prime minister? Is voting in the Bible? This is a subject Christians need to understand.
Polycarp, Herbert W. Armstrong, and Roderick C. Meredith on Church Government What form of governance did the early church have? Ma kien ġerarkika? Which form of governance would one expect to have in the Philadelphia remnant? The people decide and/or committee forms, odd dictatorships, or the same type that the Philadelphia era itself had?
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Anglo - Amerika fl Prophecy & l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Brittaniċi, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Afrikani Anglo-Nofsinhar, u d-dixxendenti New Zealand ta 'Joseph? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista 'Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?
L-Anglo-Nazzjonijiet se jinqasam u Have Nies Meħuda bħala Slaves? Se l-artijiet tal-Istati Uniti, ir-Renju Unit, Kanada, Awstralja, u New Zealand jkun maqsum? X'tagħmel profezija Bibbja jgħallmu? Hemm profeziji mhux bibliċi li jappoġġjaw din l-idea? Min se jaqsam dawk l-artijiet? Min se jispiċċaw ma 'l-artijiet u l-poplu?
Profeziji ta 'Barack Obama? Tmien raġunijiet għaliex Barack Obama huwa apocalyptic u tmien raġunijiet għaliex Barack Obama mhuwiex l-Antichrist. Dan l-artikolu jinkludi ħafna profeziji bibliċi u mhux bibliċi, minn madwar id-dinja, li jidhru li jiddiskutu Barack Obama. Did Nostradamus jbassru Barack Obama li jittrattaw l-Antichrist? Jista Barack Obama stabbilit l-istadju għall-rejiet ta 'l-Tramuntana u Nofsinhar bħala mill-inqas profezija Shiite wieħed jissuġġerixxi? Dan huwa l-artikolu itwal u aktar kompleta dwar din il-paġna fuq profeziji Barack Obama. Taqraha u tiddeċiedi għalik innifsek jekk President Obama jidher li jissodisfaw varji profeziji.
Barack Obama, Profezija, u l-Qerda tal-Istati Uniti Xi wħud isostnu li Barack Obama huwa l-prophesied "iben tal-Kenja", ibbażata up miktub seklu 20.
Canada in Prophecy:
What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. U ħafna mhumiex pożittivi dwar il-futur tagħha.
Min hu l-King tal-Punent? Għaliex hemm ebda King End Time tal-Punent fil-Bibbja Prophecy? Huma l-Istati Uniti-Re tal-Punent? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. What role might he play?

Sanzjonijiet Russja, iċ-Ċina, u l-Indja Topponi dwar l-Iran u s-Sirja: Lvant vs Punent

It - Tlieta 31 Jannar, 2012

COGwriter

Ir-Russja, iċ-Ċina, u l-Indja mhumiex jikkoperaw mal-tip ta 'sanzjonijiet tal-UE u l-USA trid għall-Iran u s-Sirja:

Globali "politika qawwa kbira" ritorni lejn Mideast

Minn Peter Apps , Korrispondent Riskju Politiku

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Bil-Russja jibgħat bastimenti tal-gwerra li jiskoraġġixxu intervenzjoni barranija fis-Sirja, u ċ-Ċina mfassla aktar fil-fond konfrontazzjoni Iran mal-Punent, "qawwa kbira" politika huwa malajr jirritornaw lejn il-Lvant Nofsani ... Kemm esprimew intenzjoni ċara biex jipprevjenu kwalunkwe " bidla fir-reġim "intervent fis -Sirja ; iżda iskjerament tar-Russja ta 'trasportatur tagħha ajruplani xempju u l-iskorti li port tas-Sirja ta' Tarsu dan ix-xahar ġibdet linja starker mis-soltu fil-ramel ... "Kull darba li l-West jissikka l-leash, Beijing clairière tagħmel użu tal-slack , "jgħid Thomas Barnett, Stratege eks għall-Navy Istati Uniti ...

Washington Post 31 jannar, 2012-Mumbai, Indja - Indja ngħaqad Ċina qal li mhux se maqtugħin lura fuq l-importazzjonijiet taż-żejt mill-Iran, minkejja Amerikana ġdida iebes u sanzjonijiet Ewropej maħsuba għall-pressjoni Tehran-programm nukleari tiegħu.
Minn Steve Gutterman | MOSCOW (Reuters) - A diplomatiku Russu anzjan qal it-Tlieta li l-buttuna għall-adozzjoni ta 'abbozz tal-Punent Għarbi Kunsill tas-Sigurtà tan-NU ... Russja u ċ-Ċina vetoed riżoluzzjoni Ewropea abbozzata fuq Sirja f'Ottubru.

Oppożizzjoni tas-Sirja: Russja, l-Iran relazzjonijiet jirriskjaw mas-Sirja futur

Ynetnews - Jan 31, 2012

Membru Oppożizzjoni Sirjana Fahed Al-Masri qal stazzjon tar-radju Libaniż li l-isforzi tar-Russja u l-Iran qed jagħmlu sabiex tiffranka reġim tal-President Assad se jkun rifless fir-relazzjonijiet futuri tal-pajjiżi mas-Sirja. "Russja se jitilfu aħħar jippenetraw tagħha fil-Lvant Nofsani u fis-Sirja, "huwa qal, u żżid li jekk Moska tkompli topponi pożizzjoni tal-komunità internazzjonali dwar is-Sirja ...

Allura l ġeografikament akbar tliet poteri tal-Lvant qed tieħu stands f'kuntrast qawwi lejn il-Punent. Il-Bibbja finalment tindika li konfederazzjoni Eurasian apparentement mmexxija Russu se tieħu fuq il-poter jibqa 'tal-Punent (li f'dak iż-żmien se jkun immexxi mir-Re Ewropea tar-Tramuntana). U ċ-Ċina u l-Indja jidhru li huma prophesied biex tappoġġja l-konfederazzjoni mmexxija Russu.

Iżda li se tkun aktar tard, biss qabel ir-ritorn ta 'Ġesù Kristu (Rivelazzjoni 09:16; 16:12-16).

F'dan iż-żmien il-Lvant qed jilgħab logħba perikoluża li huwa probabbli li jitilfu, għall-inqas fis-sens diplomatiku.

Ma jimpurtax liema interessi ekonomiċi tagħhom, la r-Russja u lanqas l-Indja tixtieq setgħa Islamika jogħlew up. U billi jisfidaw is-sanzjonijiet tal-Punent, forsi dawk in-nazzjonijiet jemmnu li tiddividi d-dinja Islamika fis Iran u s-Sirja, il-bqija tal-nazzjonijiet Għarab, il-nazzjonijiet Torok, Pakistan, l-Afganistan, u l-Indoneżja li din id-diviżjoni se jipprevjeni potenza dinjija Islamika milli jogħlew up .

Jekk huma jemmnu li, huma żball.

Għandhom qawwa Islamika (il- King tan-Nofsinhar tal-profezija biblika), apparentament immexxi minn power Għarbi, ser titla up. Billi tappoġġja Sirja kif kien, ir-Russja se jaljenaw-dinja Għarbija (il-Lega Għarbija kellha t-tendenza li lura l-Punent fl-rigward Sirja u mhix fan partikolari ta 'l-Iran). Sirja mhux se tkompli kif inhi u l-Iran jista 'jiġi newtralizzat, għall-inqas sa ċertu punt.

Dak it-tliet poteri tal-Lvant huma essenzjalment tagħmel qed javżak-dinja Għarbija li huwa aħjar off jikkoperaw ma 'l-Ewropej milli mar-Russja, iċ-Ċina, l-Indja. U l-kooperazzjoni bejn id-dinja Għarbija u Ewropej hija xi ħaġa temporanjament se jsir (Daniel 11:27; Salm 83:3-8).

Ċina, hija stess, hija interessata fir-riżorsi bħall-żejt u tant iħobb li jieħdu vantaġġ ta 'xiri l-opportunitajiet li s-sanzjonijiet tal-Punent, per eżempju, tista' tipprovdi. Madankollu Ċina teħtieġ is-swieq tal-Punent aktar milli fil-fatt jeħtieġ żejt Iranjan. L-istess huwa bażikament veru għall-Indja.

Iran u s-Sirja huma verament mhux daqshekk importanti lejn ir-Russja, iċ-Ċina, u l-Indja li se nsostnuhom x'ikun (għalkemm se jkun hemm alleanza futur mal-Persians / Iranjani, iżda dan huwa għal xi żmien wara l- renju millennial ta 'Kristu u huwa diskuss fid Eżekjel 38:1-9).

Allura minkejja posturing minn dawn it-tliet poteri tal-Lvant, ir-realtà hi li l-Punent se jiksbu l-aktar influwenza fil-Lvant Nofsani minn dak li issa jiġri.

Iran mhux se jkun il-mexxej tal-King tan-Nofsinhar u tkun xi tkun teżisti fis-Sirja (cf. Isaija 17:01) se apparentement tappoġġja l-mexxej Għarbija ġejjin ta 'Daniel 11:40. Jekk dawk fir-Russja, iċ-Ċina, u l-Indja mifhum-profezija biblika aħjar huma jirrealizzaw li stand attwali tagħhom forsi għandhom jiġu modifikati fl-rigward Iran u s-Sirja.

Dawk interessati li jitgħallmu aktar jistgħu jixtiequ jistudjaw l-artikoli li ġejjin:

Russja: l-oriġini tagħha u prophesied Futur Russja fl-profezija. Fejn ir-Russi jiġu minn? Xi ngħidu dwar dawk fl-Ukraina? X'inhu prophesied għar-Russja u l-alleati tagħha? X'se jagħmlu għad-Ewropej li appoġġjaw l-kruha fl-aħħar?
Huwa Russja r-Re tal-Tramuntana? Xi talba huwa. Imma dak ma l-Bibbja tgħallem?
Indja, Tagħha Bibliċi Passat u Ġejjieni: Kull Xhud? Il-Bibbja jiddiskuti l-oriġini ta 'dawk tal-wirt Indjan u jiddiskuti xi wħud mill-xhud għalihom (inklużi dawk fil-Bangladexx, il-Pakistan, u Sri Lanka).
Ċina, Tagħha Bibliċi Passat u Ġejjieni, Parti 1: Genesis u Karattri Ċiniżi Fejn ma l-poplu Ċiniż ġejjin minn? Dan l-artikolu jipprovdi informazzjoni li turi li l-popli Ċiniż, għandu jkun jaf dwar il-kontijiet differenti fil-Ktieb tal-Ġenesi sal dispersjoni tagħhom wara l-Torri ta 'Babel.
Ċina, Tagħha Bibliċi Passat u Ġejjieni, Parti 2: Il-Sabbath u Xi wħud Xhud Alla fiċ-Ċina Meta ma Kristjaneżmu ewwel jaslu għal Ċina? U hemm evidenza preliminari li huma osservati l-seba 'jum sabbath?
Asia fil Prophecy X'inhu Ahead għall-Asja? Min huma l-"Kings tal-Lvant"? X'se jiġri li kważi l-Ċiniż, Russi, Indjani, u oħrajn tal-Ażja? Ċina fl-profezija, fejn? Min għandu l-armata 200000000 bniedem relatati mal Armageddon?
Min hu l-Re tal-Tramuntana? Hemm wieħed? Do profeziji Kattolika Bibbja u Rumani punt għall-istess mexxej? Jekk hu jkun segwit? Min se jkun ir-Re tal-Tramuntana diskussi fil Daniel 11? Huwa attakk nukleari prophesied li jiġri għall-popli jitkellmu bl-Ingliż ta 'l-Istati Uniti, Gran Brittanja, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand? Meta jagħmlu l-1335 ġurnata, 1290 ġurnata, u 1260 ġurnata (il-ħin, darbiet, u nofs Time) ta 'Daniel 12 tibda? Meta il-Bibbja turi li kollass ekonomiku se jaffettwa l-Istati Uniti?
Huwa Hemm A King Futur tan-Nofsinhar? Uħud m'għadhomx jemmnu hemm bżonn li jkun. Jista Eġittu, Islam, Iran, Għarab, jew Etjopja tkun involuta? Jista din King għandu jissejjaħ il-Mahdi? Dak il-Bibbja tgħid?
-Dinja Għarbija u Islamika Fil-Bibbja, Storja, u Prophecy -Bibbja jiddiskuti l-oriġini tad-dinja Għarbija u tiddiskuti l-Lvant Nofsani profezija. X'inhu l quddiem għal-Lvant Nofsani u dawk li jsegwu l-Islam? Dak dwar il-Mahdi Imam? Dak li jinsab quddiem għat-Turkija, l-Iran, u l-Għarbi mhux Musulmani oħra?

Ewropa Jaqbel mal Unjoni Fiskali Closer

It-tnejn Jannar 30, 2012

Unjoni Ewropea Torri ta 'Babel Poster

COGwriter

L-Ewropej kemmxejn ikollhom ftehim ieħor għall-unjoni fiskali eqreb:

30 Jannar 20122

Minn Stephen Fidler, LAURENCE NORMAN U MATINA STEVIS

BRUSSELL-Mexxejja tal-25 gvern tal-Unjoni Ewropea qablu Tnejn filgħaxija fuq dak li xi wħud ċċarġjati bħala patt storiku li jimxu lejn unjoni fiskali eqreb u ffirmat off fuq id-dettalji ta 'fond kawzjoni permanenti għall-għadhom żona ta' ristrutturar tad-dejn euro Greċja imminenti threw a dell fuq il-summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Minn Julien Toyer u Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) - Kanċillier Angela Merkel kkonsolidati axxendenza politika tagħha fl-Ewropa nhar it-Tnejn meta 25 mis-27 stat tal-UE qablu li patt Ġermaniż-ispirati għall-dixxiplina baġitarja iktar stretta, anke kif dawn tħabtu biex tqajjem in-tkabbir mill-irmied ta 'awsterità.

Only Britain and the Czech Republic refused to sign a fiscal compact in March that will impose quasi-automatic sanctions on countries that breach European Union budget deficit limits and will enshrine balanced budget rules in national law. http://www.reuters.com/article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

This is one more step to the fulfillment of biblical prophecies related to the rising up of the final European Beast power.

Those of us in the Living Church of God have long taught that the United Kingdom would not be a real part of the final power that will emerge in Europe. Those in the Czech Republic will almost certainly be part of that final power.

The Bible, in Revelation 17, is clear that the Europeans will still have to reorganize in the future:

12 "L-għaxar qrun li inti raw huma għaxar rejiet li jkunu rċevew l-ebda renju s'issa, iżda huma jirċievu awtorità għal siegħa kif rejiet bil-kruha. 13 These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. (Revelation 17:12-13)

Steps towards this happening are continuing as we in the Living Church of God have long taught–and there will be bumps in the road and problems (major civil unrest, or worse, may occur).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41 Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided; yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay. 42 And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. 43 As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men; but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. (Daniel 2:41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

Iżda qabel ma tiġi meqruda (Daniel 11:21-44), l-enerġija finali kruha għandhom jingħaqdu flimkien u jiksbu l-post fejn hi jkollha influwenza ekonomika kbira. Tħabbira tonight hija sinjal ieħor li l-Ewropa għandha l-intenzjoni li timxi f'dik id-direzzjoni (għalkemm x'aktarx se jkollhom problemi aktar qabel huwa l-poter finali kruha).

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatat jistgħu jinkludu:

Europa, l-kruha, u Rivelazzjoni Fejn ma l-Ewropa jiksbu l-isem tiegħu? Liema jista 'l-Ewropa għandhom x'jaqsmu ma' l-Ktieb ta 'Rivelazzjoni? Xi ngħidu dwar "l-kruha"? Uża l-Torri ta 'Babel u "kruha" immaġini tissuġġerixxi mhuwiex imħasseb dwar ir-rwol tagħha bħala parti mill-Babylon futur tal-profezija Bibbja.
Min hu l-Re tal-Tramuntana? Hemm wieħed? Do profeziji Kattolika Bibbja u Rumani punt għall-istess mexxej? Jekk hu jkun segwit? Min se jkun ir-Re tal-Tramuntana diskussi fil Daniel 11? Huwa attakk nukleari prophesied li jiġri għall-popli jitkellmu bl-Ingliż ta 'l-Istati Uniti, Gran Brittanja, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand? Meta jagħmlu l-1335 ġurnata, 1290 ġurnata, u 1260 ġurnata (il-ħin, darbiet, u nofs Time) ta 'Daniel 12 tibda? Dak li għandu jiġri qabel l-tribulation Gran?
Jista Ġermaniż Baron Karl-Theodor zu Guttenberg jsiru r-Re tal-Tramuntana? Huwa l-Defense Ministru Ġermaniż għall-għassa? What do profeziji Kattolika, Biżantini, u bibliċi jissuġġerixxu?
Anglo - Amerika fl Prophecy & l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Ingliż, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Anglo (mhux Olandiż) Afrikani tan-Nofsinhar, u New Zealand dixxendenti ta 'Joseph? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li Ġerusalemm u l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista 'Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?
L-Anglo-Nazzjonijiet se jinqasam u Have Nies Meħuda bħala Slaves? Se l-artijiet tal-Istati Uniti, ir-Renju Unit, Kanada, Awstralja, u New Zealand jkun maqsum? Xi ngħidu dwar Ġerusalemm? X'tagħmel profezija Bibbja jgħallmu? Hemm profeziji mhux bibliċi li jappoġġjaw din l-idea? Min se jaqsam dawk l-artijiet? Min se jispiċċaw ma 'l-artijiet u l-poplu?
Kanada fl-Prophecy:? What Does Bibbja Prophecy, Kattolika Prophecy, u Previżjonijiet oħra Issuġġerixxi dwar il-futur tal-Kanada Hemm profeziji li jissuġġerixxu involviment mal-Kanada. U ħafna mhumiex pożittivi dwar il-futur tagħha.
Min hu l-King tal-Punent? Għaliex hemm ebda King End Time tal-Punent fil-Bibbja Prophecy? Huwa l-Istati Uniti-Re tal-Punent?

Filippini iqis Rabtiet Militari eqreb lejn USA darb'oħra

It-tnejn Jannar 30, 2012


Mount Apo f'Mindanao, il-Filippini

COGwriter

Il-Filippini qed jikkunsidraw jkollna f'arranġament militari eqreb mal-Istati Uniti:

Il-Filippini jiżen Istati Uniti preżenza militari Żieda
30 JANNAR, 2012
L-Istati Uniti u l-Filippini qed jiddiskutu issaħħaħ ir-rabtiet militari parzjalment b'reazzjoni għal żieda assertività Ċiniż fir-reġjun Asja-Paċifiku. Minħabba li l-akbar theddid għas-sigurtà l-Filippini "ilhom intern, Manila għandha wħud mill-kapaċitajiet ta 'difiża dgħajfa esterni fl Southeast Asia.
Madankollu, Manila ser twieżen tentattivi biex tiżdied dawn il-kapaċitajiet kontra backlash potenzjali minn kemm iċ-Ċina, sieħeb kummerċjali top mal-influwenza ekonomika dejjem tiżdied, u minn nies tiegħu stess, li għalihom tiżdied il-preżenza militari Amerikan tibqa 'kwistjoni kontroversjali.

Sajf aħħar, il-President tal-Filippini, indika li huwa ma bżonn għall-biża Ċina (ara President Filippini thedded Ċina ).

Filwaqt li jittrattaw ma 'l-Istati Uniti jista' temporanjament jagħmel sens carnal, fil--tul Nemmen li l-Filippini x'aktarx se jallinjaw maċ-Ċina, iżda se naraw.

Il- Knisja Ħajja ta 'Alla għandha madwar 33 kongregazzjonijiet fil-Filippini .

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatat jistgħu jinkludu:

Gżejjer u Bibbja Prophecy quddiem X'hemm għall-gżejjer? X'hemm quddiem għall-Filippini? X'tagħmel l-Prophesy Bibbja dwar gżejjer?
Asia fil Prophecy X'inhu Ahead għall-Asja? Min huma l-"Kings tal-Lvant"? X'se jiġri li kważi l-Ċiniż, Russi, Indjani, u oħrajn tal-Ażja? Ċina fl-profezija, fejn? Min għandu l-armata 200000000 bniedem relatati mal Armageddon?
Anglo - Amerika fl Prophecy & l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Ingliż, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Anglo (mhux Olandiż) Afrikani tan-Nofsinhar, u New Zealand dixxendenti ta 'Joseph? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li Ġerusalemm u l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista 'Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?

Sports Vjolenti, truf Vjolenti

It-tnejn Jannar 30, 2012

COGwriter

Ieri, kien hemm segment fuq CBS "60 Minuti, kif ukoll programm CNN kollu minn Dr Sanjay Gupta dwar ħsara magħmula lill-parteċipanti fl-isport vjolenti aktar jarah fil-futbol USA-Amerikana.

Iż-żewġ programmi koperti l-mewt ta 'diversi players jiġri minħabba concussions u hits oħra li jiġri mill jilagħbu l-logħba. Kif il-moħħ bil-ħsara minn tali attività kienet koperta wkoll. Il-biċċa CNN kopra l-pretensjoni ta 'riċerkatur wieħed li qal li l-futbol player medja iskola għolja sofra 650 hits livell sub-konkussjoni kull staġun. Il-frott ta 'dak kinux tajbin. Sports vjolenti jirriżulta truf vjolenti.

Fil-ħin ta 'Ruma tal-qedem, sports vjolenti kienu wkoll popolari.

Kienu huma meqjusa minn ħafna minn dawk li jistqarru Kristu?

Ma jidhirx hekk.

Filwaqt li aħna ma jidhirx li jkollhom referenzi diretti ħafna minn dawk fil-Knisja ta 'Alla, aħna għandna xi rekords bil-miktub ta' dawk li kienu inqas kemmxejn familjari mal-tagħlim ta 'Ġesù u l-prattiki tal-Insara kmieni.

Hawnhekk hija xi ħaġa mill Theophilus ta 'Antijokja (li probabbilment kienet parti mill-Knisja ta 'Alla) forsi bil-miktub madwar 180 AD:

Ikkunsidra, għalhekk, jekk dawk li jgħallmu affarijiet bħal dawn jistgħu possibilment jgħixu b'mod indifferenti, u jiġu mħallta fil-kopulazzjoni illegali, jew, aktar impious ta 'kollha, jieklu laħam tal-bniedem, speċjalment meta aħna huma projbiti tant li xhud turi ta gladiators, lest insiru partakers u abettors ta 'qtil. Imma la tista naraw l-nuċċalijiet oħra, lest għajnejn tagħna u widnejn jiġu defiled, jipparteċipaw fl-attakki hemm kantata. (Theophilus ta 'Antijokja. Biex Autolycus, Ktieb III, Kapitolu XV. Tradotti minn Marcus Dods, AM Excerpted mill-Patrijiet Ante-Kredu, Volum 2. Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikana Edition, 1885. Online Edition)

Għalhekk, Kristjani veri ma jemminx li dawn kienu jaraw l-isport vjolenti hekk popolari fit-tieni seklu.

Tatian, apologist Christian jistqarru, kiteb madwar 170 AD:

U għal dawn ix-xhieda jieħdu l-kariga tagħhom, u l-boxers jiltaqgħu fil-ġlieda kontra wieħed, għal ebda raġuni tkun xi tkun, u lanqas ma kwalunkwe waħda jiġu stabbiliti fl-arena li succour. Do dawn il-fieri bħal dawn redound għall-kreditu tiegħek? Hu li huwa kap fost inti tiġbor Leġjun ta 'qattiela mtebbgħin demm, l-involviment li jżommhom, u dawn ruffians jintbagħtu lura minnu, u inti tiġbor fil-ispettaklu li jkun imħallfin, parzjalment tal-ħażen tal-udikatur, u parzjalment ta' dik tal-irġiel li jidħlu fil-ġlieda kontra. U hu li jkun jonqsilha l-wirja mimlijin hija telfa, għaliex huwa ma kienx destinat li jkun spettatur ta 'atti wicked u impious u abominable (Tatian. Tradotti mill Indirizz JE Ryland. Tatian għall-Griegi, Kapitolu XXIII. Excerpted minn Missirijiet Ante-Kredu, Volum 2. Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. Edition Amerikana, 1885. Edition Online Copyright © 2004 minn K. Knight).

Athenagoras, apologist Christian jistqarru, kiteb madwar 170 AD:

Liema raġel ta 'moħħ tal-ħoss, għalhekk, se jaffermaw, filwaqt li tali karattru tagħna, li aħna qattiela? ...

Min ma Ikkalkola fost l-affarijiet ta 'l-akbar interess tal-konkorsi ta' gladiators u beasts selvaġġi, speċjalment dawk li huma mogħtija minnek? Iżda aħna, jidhirlu li tara raġel jitqiegħdu għall-mewt hija l-istess bħal qtil lilu, jkunu abjured dawn nuċċalijiet (Athenagoras. A Eċċezzjoni għall-Insara, Kapitolu XXXV. Tradotti mill-BP Pratten. Excerpted mill-Patrijiet Ante-Kredu, Volum 2 . Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikana Edition, 1885. Edition Online Copyright © 2004 minn K. Knight).

Anke llum, ħafna Nsara tirrealizza li jaraw avvenimenti brutali intenzjoni li jikkawżaw ħsara fiżika, bħal boxing reali, mhijiex xierqa.

Avviż li dan huwa wkoll il-pożizzjoni tas-seklu tielet teologu Kattoliku u isqof Hippolytus, li żżid ukoll diversi okkupazzjonijiet li dawk li tirrifjuta wieħed milli jkun segwaċi ta 'Kristu:

16:06 A charioteer, bl-istess mod, jew wieħed li jieħu sehem fil-logħob, jew wieħed li jmur għall-logħob, huwa għandu jieqaf jew huwa għandu jiġi miċħud. 7 Jekk xi ħadd huwa gladiator, jew wieħed li tgħallem dawk fost il-gladiators kif għall-ġlieda kontra, jew kaċċatur li tkun fil-kruha selvaġġi juri fl-arena, jew uffiċjal pubbliku li hu kkonċernat bl turi gladiator, jew hu għandu jieqaf, jew huwa għandu jiġi miċħud. 8 Jekk xi ħadd huwa qassis ta 'idols, jew attendant ta 'idols, hu għandu jieqaf jew huwa għandu jiġi miċħud. 9 Raġel militari fl-awtorità m'għandhiex tesegwixxi irġiel. Jekk huwa ordnat, huwa m'għandux jwettaqha. Lanqas m'għandu hu jieħu ġurament militari. Jekk jirrifjuta, hu għandu jiġi miċħud. 10 Jekk xi ħadd huwa gvernatur militari, jew il-ħakkiem ta 'belt li jilbes l-vjola, hu għandu jieqaf jew huwa għandu jiġi miċħud. 11 Il catechumen jew fidili li trid issir suldat huwa li jiġu miċħuda, għax hu kien despised Alla. (Tradizzjoni Hippolytus. Il Appostoliku ta Hippolytus ta 'Ruma. Mill-ħidma ta' Bernard Botte (La Tradizzjoni Apostolique. Sorsi Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) u ta 'Gregory Dix (Il-Treatise fuq il-Tradizzjoni Appostolika ta' San . Hippolytus ta 'Ruma, Isqof u Martri Londra: Alban Press, 1992) kif tradotti minn Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html meqjusa 08/06/09)

Għalhekk, dawk li jistqarru Kristu fit-tieni u t-tielet seklu ġeneralment ma ħassx li wiri jew jipparteċipaw fl-isport vjolenti kien xieraq.

Fi żminijiet aktar reċenti, il-tard Herbert W. Armstrong kiteb:

Ostilità lejn l-ieħor huwa dnub ... Boxing fi Ambaxxatur College huwa pprojbit definittivament. Alla ma joħolqu l-moħħ tal-bniedem u ras li jkunu pummeled u knocked senseless minn antagonist.

Kull fejn logħba fl-isport jinvolvi attitudni ostili antagonisti-in biex jagħmlu ħsara lill-ieħor u / jew li "jiksbu" mill-ieħor biex jiksbu l-aħjar mill-oħra mbagħad attitudni ħsara, satanic u l-ħażin jidħol fi, u l-isport huwa ħażen, mhux tajjeb ...

Futbol (futbol Amerikan) huwa sport korp kuntatt vjolenti. Huwa spiss kellu b'attitudni ta 'ostilità u hija perikoluża u hija mimlija korriment fiżiku. (Plain Verità, Lulju-Awwissu 1984)

"Love ma ebda ħsara lil ġar" (Rumani 13:09), imma dak do sports vjolenti bħall-futbol Amerikan u boxing tagħmel? Huma dawk li jipparteċipaw ġirien għall-Insara? Jekk in-nies jiġu mħeġġa jipparteċipaw fl-attivitajiet vjolenti li jkunu ppruvati li jikkawża ħsara?

This is something that Christians, and others, should think about.

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatat jistgħu jinkludu:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. Hija gwerra xierqa għall-Insara?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Iva.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Iva.

Filwaqt I jkollhom l-artikoli ma Iskrittura ħafna fuq dan is-suġġett (ara, per eżempju, Offerta Universali tas-Salvazzjoni: Hemm mijiet ta 'Versi fil-Bibbja Appoġġ għall Duttrina tal Veru Apocatastasis ), ejja tibda bit-tieni interpretazzjoni seklu ta 'Isaija mill Irenaeus biex juru dak li deher li kien tagħrif komuni fil-jiem mhux wisq twil wara l-mewt tal-aħħar mill-appostli oriġinali:

Issa, li l-wegħdiet ma ġewx iddikjarati lill-profeti u l-missirijiet waħedhom, iżda lill-Knejjes magħquda biex dawn mill-nazzjonijiet, min ukoll it-termini Ispirtu "il-gżejjer" (kemm minħabba li huma stabbiliti fil-midst ta 'turbulenza, jbatu l- maltempata ta 'blasphemies, jeżistu bħala port ta' sigurtà għal dawk fil peril, u huma l-kenn ta 'dawk li jħobbu l-għoli [tas-sema], u jistinkaw biex jevitaw Bythus, jiġifieri, l-fond ta' żball), Ġeremija b'hekk jiddikjara: " Isma 'l-kelma tal-Mulej, nazzjonijiet ye, u tiddikjara l-Gżejjer afar off; jgħidu ye, li l-Mulej se scatter Iżrael, Huwa se tiġbor lilu, u jżomm lilu, bħala waħda għalf merħla tiegħu ta' nagħaġ ...

U għal darb'oħra ma hu jgħidu l-istess ħaġa: "Behold, I jagħmlu Ġerusalemm a rejoicing, u n-nies tiegħi [ferħ]; għall-vuċi ta 'weeping m'għandhiex tkun aktar jinstemgħu fil tagħha, u lanqas il-vuċi tal biki. Ukoll m'għandu jkun hemm hemm xi immaturi [waħda], u lanqas ta 'raġel xiħ li ma jissodisfax il-ħin tiegħu: għaż-żgħażagħ għandu jkun ta' mitt sena, u l-midneb għandhom imutu mitt sena qodma, għadhom għandu accursed. U għandhom jibnu djar, u jgħixu minnhom infushom, u għandhom iħawlu vinji, u jieklu l-frott minnhom infushom, u għandu jixrob inbid. U ma għandhom jibnu, u oħrajn jgħixu; la huma għandhom jippreparaw il-vinja, u oħrajn jieklu. Għall bħala l-jum tas-siġra tal-ħajja għandha tkun il-ġranet tal-poplu fil thee;. Għall-xogħlijiet ta 'l-idejn tagħhom għandhom isofru "(haereses Irenaeus. Adversus, Ktieb V, Kapitolu 34, Versi 2-3,4 Excerpted mill Ante Missirijiet-Kredu, Volum 1. Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. Edition Amerikana, 1885. Edition Online Copyright © 2004 minn K. Knight).

Oħrajn, bħall-Origen 'Lixandra, kiteb ukoll li Alla kellu pjan biex joffru salvazzjoni għal kulħadd.

Ħafna Kattoliċi u Protestanti skulari tiddeċiedi li Origen kienet waħda mill-akbar mill-kittieba teoloġiku kmieni (għex minn madwar 185-232 AD). Papa Benedittu XVI pubblikament faħħar Origen.

L-istoriku Protestant innota KS Latourette kiteb li Origen "kienet, tabilħaqq, wieħed mill-imħuħ Christian akbar." U filwaqt li ma nistax naqbel ma 'dan, huwa ta' interess li wieħed jinnota li Latourette osservati:

Origen mgħallma li finalment l-ispirti kollha li jkunu waqgħu bogħod minn Alla se jiġu restawrati għall f'armonija sħiħa miegħu. Dan jista 'iseħħ biss bil-kooperazzjoni tagħhom, għal dawn għandhom il-libertà li taċċetta jew tirrifjuta l-fidi wrought fi Kristu. Qabel restawr sħiħ li se jsofru kastig, iżda li piena hija maħsuba biex jkunu ta 'edukazzjoni, li jnaddaf lilhom mill-imperfezzjonijiet miġjuba mill sin tagħhom. Wara t-tmiem ta 'l-età preżenti u dinjija tagħha età ieħor se jidħlu, hekk Origen jemmnu, li fiha jkunu twieldu mill-ġdid se jkompli jikber u l unrepentant se jingħataw opportunità ulterjuri għall-indiema (Latourette KS A Storja tal-Kristjaneżmu, Volum 1, amorce sa 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origen kien qrib, b'mod li mhux kollha se jindem, għal se jkun hemm ukoll dawk imqajma għal "disprezz eterna" (Daniel 12:02, KJV), li jfisser li dawk li ma jindem kif suppost mhux se tirċievi salvazzjoni-imma aħna fil- Ħajja Knisja ta 'Alla iqisuhom minoranza żgħira. Iżda Origen kien korrett li din tista 'sseħħ biss bil-koperazzjoni ta' dawk li bħalissa unsaved.

Hawn huma xi kwotazzjonijiet direttament minn Origen:

... L-Missier tajba ma kompletament abbandunat dawk li waqgħu bogħod mill Him (Kummentarju Origen. fuq l-Evanġelju ta 'John (Book I). Excerpted mill-Patrijiet Ante-Kredu, Volum 9. Editjat minn Allan Menzies, DD Amerikana Edizzjoni, 1896 u 1897. Edition Online Copyright © 2004 minn K. Knight).

Għandu jiġi mfakkar, madankollu, li ċerti ħlejjaq li waqa bogħod minn dik li tibda waħda minnhom għandna mitkellma, jkunu mgħaddsa għal tali fond ta 'unworthiness u ħażen li jitqies kollox undeserving ta' taħriġ u l-istruzzjoni li biha l- razza umana, filwaqt li fil-laħam, huma mħarrġa u struzzjonijiet bl-għajnuna tas-setgħat heavenly, u jkomplu, għall-kuntrarju, fi stat ta 'enmity u l-oppożizzjoni għal dawk li qed jirċievu din l-istruzzjoni u t-tagħlim. U għalhekk huwa li l-sħiħ ta 'din il-ħajja mortali hija sħiħa ta' ġlidiet u provi, kkawżati mill-oppożizzjoni u enmity ta 'dawk li waqa' minn kundizzjoni aħjar mingħajr livelli kollha tħares lura, u li huma msejħa l-devil u anġli tiegħu, u l- ordnijiet oħra ta 'ħażen, li l-appostlu kklassifikati fost is-setgħat opposti. Iżda jekk xi wieħed minn dawn l-ordnijiet li jaġixxu taħt il-gvern ta 'l-devil, u jobdu jikkmanda wicked tiegħu, se f'dinja futur jiġi konvertit għal tjieba minħabba tagħhom jkollhom il-fakultà tal-libertà ta' rieda, jew jekk ħażen persistenti u akkaniti jistgħu jinbidlu bil-qawwa ta vizzju fis natura, huwa riżultat, li inti stess, qarrej, jista 'japprova ta', jekk la f'dawn Dinjiet preżenti li jkunu jidhru u temporali, u lanqas f'dawk li huma ma tidhirx u huma dejjiema, din il-porzjonitkun li jkunu differenti għal kollox minn l-unità finali u fitness ta 'affarijiet (Origen. De Principiis, Ktieb I, Kapitolu 6, poeżiji 3).

... U għalhekk, permezz tal-bosta u uncounted ordnijiet ta 'ħlejjaq progressivi li qed jiġu rikonċiljati lil Alla minn stat ta' enmity, l-aħħar ghadu huwa finalment jintlaħaq, li huwa msejjaħ il-mewt, sabiex ikun jista 'wkoll jiġu meqruda, u mhux aktar tkun ghadu. Meta, għalhekk, erwieħ razzjonali kollha għandhom ikunu ġew restawrata għal kundizzjoni ta 'dan it-tip, allura n-natura ta' dan il-korp ta 'tagħna se jgħaddu minn bidla fil-glorja ta' korp spiritwali. Għal kif naraw sabiex ma jkun il-każ naturi razzjonali, li xi wħud minnhom għexu fil-kondizzjoni ta 'degradazzjoni minħabba dnubiethom, filwaqt li oħrajn ġew imsejħa għal stat ta' ferħ minħabba l-merti tagħhom imma kif naraw dawk l-istess erwieħ li għal ċertu żmien kien sinful, assistita, wara l-konverżjoni tagħhom u r-rikonċiljazzjoni lil Alla, għal stat ta 'ferħ (Origen. De Principiis, Ktieb III, Kapitolu 6, poeżiji 6).

Filwaqt li aħna fil LCG ma tkunx kelma pjuttost il-mod, dawn il-kwotazzjonijiet ma juru li l-idea li Alla għandu pjan li se tagħti l-unrepentant opportunità wara din l-età preżenti mhux kunċett ġdid.

Attwalment, id-duttrina ta 'purgatory żviluppati fost Kattoliċi Latin wara huma bdew jikkundannaw ċerti ideat Origen fis-sitt seklu. Meta dan teachings relatati mal-offerta ta 'salvazzjoni għal kulħadd (magħrufa bħala apocatastasis) ġara kienu wkoll kemmxejn ikkundannati. Madankollu, dan ħalla vojt fit-teoloġija Rumana u l-idea ta 'purgatory mbagħad żviluppati.

Il-Kattoliċi Griegi (issa magħrufa bħala l-Ortodossi tal-Lvant), madankollu, qatt ma taċċetta l-idea Latin ta 'purgatory u għadu sal-lum għandhom ħafna li jemmnu li Alla għandu xi tip ta' pjan li joffri salvazzjoni lil dawk li ma kinux intenzjonalment tirrifjuta salvazzjoni.

Il-Enċiklopedija Kattolika stess tammetti li l-Insara bikrija ma jgħallmu kunċett kurrenti tagħha ta 'duttrina purgatory tiegħu:

Xi stress wisq ġie stabbilit fuq l-oġġezzjoni li l-Insara qedem kellhom ebda konċepiment ċara ta 'purgatory, u li ħasbu li l-erwieħ telqu baqgħu fil-inċertezza tas-salvazzjoni għall-aħħar jum ... Hemm diversi passaġġi fil-Ġdid Testment dan il-punt a proċess ta 'purifikazzjoni wara l-mewt. Għalhekk, Ġesù Kristu jiddikjara (Mattew 00:32): "U kull min għandu jitkellmu kelma kontra l-Iben tal-bniedem, għandu jiġi skużat lilu: imma hu li ma għandu jitkellem kontra l-Ispirtu s-Santu, ma għandu jkun skużat lilu, la fil- this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

“all flesh shall see the salvation of God” (Luke 3:6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Offerta universali tas-Salvazzjoni: Hemm mijiet ta 'Versi fil-Bibbja Appoġġ għall Duttrina tal Veru Apocatastasis Taħseb dak li l-Bibbja attwalment tgħallem fuq dan? Se jiġu restawrati kollha affarijiet tajba? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
Jekk il-Knisja Still Ipprova Poġġi l-priorità tagħha dwar il-proklamazzjoni tal-Vanġelu jew Did Herbert W. Armstrong Bidla li Prijorità għall-Xogħol? Xi wħud jgħidu li l-Knisja għandha primarjament għalf l-qatgħa issa kif dan huwa dak Herbert W. Armstrong Allegatament qal. Is that what he said? Is that what the Bible says? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:36-37)

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatat jistgħu jinkludu:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? X'inhu l-"bidu ta 'sorrows"? Meta hija l-aktar kmieni li l-tribulation kbira tista 'tibda? X'inhu l-Jum tal-Mulej?
Physical Preparation Scriptures for Christians . We all know the Bible prophecies famines. Should we do something?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
The Gospel of the Kingdom of God was the Emphasis of Jesus and the Early Church Did you know that? Do you anke jaf x'inhi l-Evanġelju tas-Saltna hija kollha dwar? True religion should be based upon the true gospel.
Did-Knisja Kmieni jgħallmu Millenarianism? Was-millennju (xi kultant imsejħa chiliasm) mgħallma mill-Kristjani kmieni? Who condemned it. Se Ġesù litteralment reign għal 1000 snin fuq l-art? Is this time near?
Does Alla Have a Pjan 6,000 Sena? What Sena Il-End 6000 Snin? Was żmien 6,000 sena permessi għall-bnedmin li tiddeċiedi segwit minn litterali elf sena renju ta 'Kristu fid-Dinja mgħallma mill-Insara bikrija? Liema sena jista 'sitt elef sena ta' regola tal-bniedem jispiċċaw? Meta se Ġesù tirritorna? 2018 or 2019?
Anglo - Amerika fl Prophecy & l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Brittaniċi, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Afrikani Anglo-Nofsinhar, u d-dixxendenti New Zealand ta 'Joseph? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista 'Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?
L-Anglo-Nazzjonijiet se jinqasam u Have Nies Meħuda bħala Slaves? Se l-artijiet tal-Istati Uniti, ir-Renju Unit, Kanada, Awstralja, u New Zealand jkun maqsum? X'tagħmel profezija Bibbja jgħallmu? Hemm profeziji mhux bibliċi li jappoġġjaw din l-idea? Min se jaqsam dawk l-artijiet? Min se jispiċċaw ma 'l-artijiet u l-poplu?
Profeziji ta 'Barack Obama? Tmien raġunijiet għaliex Barack Obama huwa apocalyptic u tmien raġunijiet għaliex Barack Obama mhuwiex l-Antichrist. Dan l-artikolu jinkludi ħafna profeziji bibliċi u mhux bibliċi, minn madwar id-dinja, li jidhru li jiddiskutu Barack Obama. Did Nostradamus jbassru Barack Obama li jittrattaw l-Antichrist? Jista Barack Obama stabbilit l-istadju għall-rejiet ta 'l-Tramuntana u Nofsinhar bħala mill-inqas profezija Shiite wieħed jissuġġerixxi? Dan huwa l-artikolu itwal u aktar kompleta dwar din il-paġna fuq profeziji Barack Obama. Taqraha u tiddeċiedi għalik innifsek jekk President Obama jidher li jissodisfaw varji profeziji.
Barack Obama, Profezija, u l-Qerda tal-Istati Uniti Xi wħud isostnu li Barack Obama huwa l-prophesied "iben tal-Kenja", ibbażata up miktub seklu 20.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. U ħafna mhumiex pożittivi dwar il-futur tagħha.
Min hu l-King tal-Punent? Għaliex hemm ebda King End Time tal-Punent fil-Bibbja Prophecy? Huma l-Istati Uniti-Re tal-Punent? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. What role might he play?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatat jistgħu jinkludu:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. X'inhu l quddiem għal-Lvant Nofsani u dawk li jsegwu l-Islam? X'tagħmel Islam jgħallmu dwar l-Mahdi Imam?
Huwa Hemm A King Futur tan-Nofsinhar? Uħud m'għadhomx jemmnu hemm bżonn li jkun. Jista Eġittu, Islam, Iran, Għarab, jew Etjopja tkun involuta? Huwa hu l-Mahdi Imam? Dak il-Bibbja tgħid?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Xi artikoli ta 'interess relatat jistgħu jinkludu dawn li ġejjin:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? X'jiġri fil-tribulation kbira u l-Jum tal-Mulej? Meta hija l-aktar kmieni li l-tribulation kbira tista 'tibda? X'inhu l-Jum tal-Mulej?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? What will it bring and when?
Tmiem tal Mayan Calendar 2012-Jista 2012 tfisser xi ħaġa? Hemm tbassir kalendarju Mayan għall-bidla fl-2012? Bidliet kienu sekli ilu mbassra mill-Amerikani Native Hopi. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Why might Satan have inspired this date? Il-codex Dresden juru qerda tad-dinja mill-għargħar? Can the great tribulation start before 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 u l-tfaċċar ta 'l Sigriet Sect Din hija link relatata ma 'ktieb minn Bob Thiel (COGwriter). Din ir-rabta għandha wkoll videos YouTube. Dan dokumenti ktieb u jispjega mijiet ta 'profeziji. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Dawk li jixtru l-ktieb fil- www.thesecretsect.com website tirċievi rapport bonus twal jiddokumenta l-avvenimenti mondjali li allinjati mal-ktieb.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la lil Secta secreta 2012 LIBRO del Dr Thiel en Español.
2012 das und Auftreten der geheimen Sekte (Edition Ġermaniż) 2012 Buch von Dr Thiel fil deutscher Sprache. 2012 das und geheimen der Auftreten Sekte (Ġermaniż Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita secreta (Edition Portugiż) 2012 livro tagħmel Dr Thiel português em. Este livro dokumentazzjoni e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita secreta (Edition Portugiż Brażiljan) 2012 livro tagħmel Dr Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro dokumentazzjoni e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

U hu motivata fil-sinagoga kull Sabbath, u persważi kemm Lhud u Griegi.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Jimitaw me, daqstant I wkoll jimitaw Kristu (1 Korintin 11:01).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Xi artikoli ta 'interess possibbilment relatat jistgħu jinkludu:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Is this true? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
Il-Kmandamenti Għaxar Jirriflettu Love, Breaking minnhom huwa Evil Xi wħud iħossu li l-għaxar kmandamenti huma ta 'piż. Hija li dak li Ġesù, Paul, Peter, James, u John mgħallma?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
The History of Early Christianity Are you aware that what most people believe is not what truly happened to the true Christian church? Taf fejn il-knisja minn kmieni kienet ibbażata? Taf liema kienu l-duttrini tal-knisja kmieni? Huwa fidi tiegħek verament ibbażata fuq il-verità jew kompromess?