Arkivju għal Jannar, 2012

Jekk Kristjan Votazzjoni?

It - Tlieta 31 Jannar, 2012

COGwriter

Erba irġiel tal-parti Repubblikana għadhom kemmxejn wieqfa fit-tfittxija tagħhom għal unseat President Amerikan Obama u jiksbu x-xogħol tiegħu.

Hemm żewġ Kattoliċi , wieħed Mormon , u wieħed Battista tmexxija għan-nomina Repubblikana sabiex imexxu kontra l-pjuttost irreligious Demokratiku Barack Obama (li jallega wkoll il-fidi nisranija).

Jekk Insara reali tivvota?

Jekk id-demokrazija kien li jiġi sanzjonat fil-Bibbja għall-Insara, ċertament ikun sanzjonati fil-Testment il-Ġdid. Prattiki demokratiċi Griegi u Rumani kienu magħrufa imbagħad. Demokrazija mhuwiex invenzjoni American (u lanqas ma hija forma Repubblikana tal-gvern).

Fil-Testment il-Ġdid naqraw ta 'Ġesù appostli ħatruhom. Paul jikteb li Alla l-ewwel jaħtar appostli, b'mod sekondarju profeti, eċċ għall-edifying tal-korp ta 'Kristu (Efesin 4: 11,12).

Meta Ġuda meħtieġ li tiġi sostitwita (wara tradiment tiegħu ta 'Ġesù u suwiċidju tiegħu), l-appostli ma kellhomx elezzjoni, huma segwiet l-eżempju Bibliċi ta' tfittxija rieda ta 'Alla:

You, O Mulej, li jafu qlub ta 'kulħadd, juru liema minn dawn iż-żewġ inti għażilt ... U huma mitfugħa lottijiet tagħhom. (Atti 1: 24,26).

Avviż l-appostli ma tiddeċiedi li dawn kienu kkwalifikati biex tara fil-qalb ta 'persuna.

Xi wħud kitbu li l-forom varji ta 'demokrazija huma issa aċċettabbli minħabba li jemmnu ċerti Iskrittura fil-ktieb ta' Atti jimplikaw dan. Il-versi primarji jidhru li huma fl-istorja ta 'Atti 15. f'atti 15 ħafna mill-appostli u l-anzjani sodisfatti flimkien biex jiddiskutu ċirkonċiżjoni u Gentile twemmin. Għadd kbir ta 'counsellors ġiet użata biex jiddiskutu l-kwistjoni. Xi wħud iħossu li l-użu avukat huwa indikattiv ta 'demokrazija. Madankollu, il-fatt li numru kbir ta 'kunsilliera kien użat ma jbiddilx forma Alla tal-gvern. Fit-Testment il-Qadim naqraw li mhux biss kien Alla dejjem mħeġġa din il-prattika (Prov 11:14), aħna wkoll taqra li Alla nnifsu impenjati fih (II Chron 18; 18-21); għalhekk il-fatt li wħud mill-tmexxija Knisja segwit din il-prattika turi biss li l-prattiki governattivi Alla mill-Testment il-Qadim kellhom ikomplu.

Huwa interessanti li wieħed jinnota xi ħaġa oħra imsemmija fil-Ktieb ta 'Atti,

"U issa I say lilek, żomm il-bogħod minn dawn l-irġiel u ħallihom waħdu; għal jekk dan il-pjan jew ta 'dan ix-xogħol huwa ta' l-irġiel, li se jidħlu għall xejn; imma jekk huwa ta 'Alla, inti ma tistax jitwaqqa it-lest inti jinstabu anki għall-ġlieda kontra Alla "(Atti 5: 38-39)

Pajp T li jivvutaw fl-elezzjonijiet worldly apparentement jemmnu huma jafu aspetti tal-pjan ta 'Alla li ma hemm ebda mod umana jistgħu jafu. Madankollu, tħares lejn dak li Alla qal lil Samuel, wieħed imsejjaħ b'mod ċar u maħtur minn Alla, meta Samuel ħasbu kien jaf min għandu jkun il-king jmiss fuq Iżrael,

Allura kien, meta daħal, li hu ħares lejn Eliab u qal, "Żgur li l-Mulej anointed huwa qabel lilu." Iżda l-Mulej qal lil Samuel, "Ma tħares lejn dehra tiegħu jew fl-għoli ta 'statura tiegħu, minħabba I rrifjutaw lilu. Għall-Mulej ma jarax kif il-bniedem jara; għall-bniedem iħares lejn l-apparenza esterna, iżda l-Mulej iħares lejn il-qalb "(1 Sam 16: 6-7).

Huwa wkoll interessanti li tirrealizza li ħafna li jemmnu li l-Testment il-Ġdid sanzjonijiet demokrazija jemmnu wkoll li l-futur ta 'Alla deċiżjoni tal-gvern (fir-Renju ta' Alla) mhux se jkun demokrazija.

Ġesù qal lill-appostli li huma jkunu mexxejja matul il-tribujiet tnax ta 'Iżrael fil renju tiegħu (Luqa 22:30). Ġesù għażel il dixxipli, huma ma jiksbu pożizzjonijiet tagħhom minn kwalunkwe forma ta 'demokrazija (Ġwanni 15:16; 6:70). Alla, mhux il-bniedem, għażlet David li jkun sultan fuq Iżrael oriġinarjament (Atti 13:22) u ġie wkoll magħżul lilu tkun king fuq Iżrael kollu fid-dinja qabel (JER 30: 9).

Mill-mod, Ġesù qal li Alla l-Missier irriserva li se jkollhom ċerti pożizzjonijiet tal-awtorità fil-renju ta 'Alla (Mat 20:23). Il-premjijiet fil-renju se jkun ta 'Ġesù li tagħti (Rev 22:12); dawn mhux se jkunu għall-persuni li jieħdu għalihom infushom.

Demokrazija mhux se jkun forma ta 'Alla tal-gvern fil-renju tiegħu.

Għaliex?

Wieħed mill-ħafna problemi ta 'votazzjoni hija li l-ebda bniedem taħseb li l-mod Alla ma.

"Għall-ħsibijiet tiegħi mhumiex ħsibijiet tiegħek, lanqas huma modi tiegħek modi tiegħi", jgħid il-Mulej (Jinsab 55: 8).

Meta Ġesù kien fuq Dinja huwa ipproklamata l-Evanġelju ta 'l-renju ta' Alla u qal lin-nies biex jindem (Mark 1: 14-15). Ġesù irrifjutat li tipparteċipa fil anke l-aktar deċiżjonijiet elementari governattivi waqt li kien fuq l-earth (Luqa 12: 13-14).

Għalkemm Ġesù mgħallma li konna li jħallsu taxxi (Mat 22: 17-21), Għallem ukoll li renju tiegħu ma kienx ta 'din id-dinja (Ġwanni 18:36). Ġesù mgħallma-dixxipli tiegħu li jmorru fil-dinja u jippridkaw l-Evanġelju lil kulħadd (Mat 28: 19,20). Ġesù qal li d-dixxipli tiegħu kienu li tkun fid-dinja, iżda mhux minnu (Ġwanni 17:16).

Il-appostlu Pietru mifhum dan b'mod ċar. Huwa kiteb li jkunu parti minn poplu ta 'Alla magħmul parti waħda ta' nazzjon qaddis (I Pet 2: 9). L-appostlu Pawlu kiteb li din id-dinja preżenti kien ħażen (Gal 1: 4). Il-Bibbja iwissi tal-konsegwenzi li jkunu parti minn sistemi ta 'l-dinja u l-gvernijiet tagħha u tgħidilna biex toħroġ minnha u li tkun separata (Rev 18: 2-5).

Ħares lejn dak li l-Bibbja tgħallem se jiġri fil-Jiem aħħar u liema Insara huma li tagħmel dwar dan,

Iżda jafu dan, li fl-aħħar jiem żminijiet perikoluż lejn se jidħlu: Għall-irġiel se jkun min iħobb ta 'infushom, min iħobb ta' flus, boasters, kburin, blasphemers, disobedient għall-ġenituri, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, mingħajr awto-kontroll , brutali, despisers ta tajba, traitors, headstrong, haughty, min iħobb ta 'divertiment pjuttost milli min iħobb ta' Alla, li għandhom forma ta 'godliness iżda jiċħad l-enerġija tagħha. U minn dawn in-nies dawran bogħod! (2 Tim 3: 1-5).

Innota li kelma t'Alla ma tinkoraġġix votazzjoni bħala s-soluzzjoni.

Paul qal li l-Insara għandhom ikunu ambaxxaturi għall Kristu (II Cor 5:20). Ambaxxaturi ta 'spiss jgħixu fil-nazzjonijiet aljeni, li wħud minnhom huma b'mod ċar ostili għat-twemmin tagħhom. Ambaxxaturi, għalkemm dawn jgħixu f'soċjetajiet oħra, ma jinvolvux ruħhom fil-politika tas-soċjetajiet li jgħixu fil. Hemm żmien għal nies ta 'Alla li tieħu f'idejha l-gvernijiet ta' din id-dinja, iżda għadu mhux (John 18:36 , Dan 7: 17-18). Din se tkun wara t-tieni li ġejjin ta 'Ġesù (I Tess 4:16, Rev 11:15).

Biex Insara, Peter kiteb,

Imma inti huma poplu magħżul, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, nies li jappartjenu lil Alla, li inti jista 'jiddikjara l-ifaħħar ta lilu li talab li inti out ta' dlam fis-dawl isbaħ tiegħu. Ladarba inti ma kinux nies, imma issa int l-poplu ta 'Alla; ladarba inti ma kinitx irċeviet ħniena, imma issa int irċevejt ħniena. Għeżież ħbieb, nħeġġeġ, bħala barranin u barranin fid-dinja, li jastjenu minn xewqat sinful, li gwerra kontra ruħ tiegħek. Jgħixu ħajja tajba dawn fost il-pagani li, għalkemm huma jakkużana inti ta 'tagħmel ħażin, huma jistgħu tara atti tajba tiegħek u glorify Alla fil-jum hu żjarat us. Issottometti infuskom għall-finijiet tal-Mulej lil kull awtorità istitwiti fost l-irġiel: jekk il-king, bħala l-awtorità suprema, jew lil gvernaturi, li huma mibgħuta minnu biex jikkastigaw lil dawk li jagħmlu ħażin u biex ifaħħru lil dawk li tagħmel id-dritt. Għal huwa se Alla li billi tagħmel tajjeb inti għandek isikket-taħdita injorant ta 'rġiel foolish (1 Pietru 2: 9-15).

Aljeni, naturalment, ma jivvutawx.

Issa l-Bibbja ma nsemmux vot wieħed partikolari mill-Appostlu Pawlu (waqt li kien għadu Saul u għalhekk mhumiex ikkonvertiti). Avviż dak li aktar tard qal dwar dan:

Tabilħaqq, I myself ħsibt I trid tagħmel ħafna affarijiet li jmorru kontra l-isem ta 'Ġesù ta' Nazaret. Dan I wkoll għamilt f'Ġerusalemm, u ħafna mill-qaddisin I shut up fil-ħabs, li tkun irċeviet awtorità mill-qassisin il-kbar; u meta kienu mqegħda għall-mewt, I jitfgħu l-vot tiegħi kontrihom (Atti 26: 9-10).

U filwaqt li l-hawn fuq mhix minnha nnifisha kundanna blanket tal-votazzjonijiet kollha, huwa l-ħin biss il-kelma "vot" jew "vot" hija fil-Bibbja. U ma juri li anki reliġjużi b'ħeġġa min / individwi konservattivi mhux dejjem jivvutaw b'mod korrett u tista 'tagħmel ħafna affarijiet li jmorru kontra l-isem ta' Ġesù ta 'Nazaret.

Ma nemminx li l-Insara sanzjonijiet Bibbja jivvutaw fl-elezzjonijiet carnal. Lanqas ma nemmen li l-elezzjoni presidenzjali li jmiss fl-Istati Uniti jew l-elezzjonijiet fl-nazzjonijiet Anglo-imnissel oħra se jirriżultaw fit-tip ta 'indiema li dawk in-nazzjonijiet bżonn.

Ċerti artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Jekk Kristjan Votazzjoni? Dan l-artikolu jagħti xi wħud mill-razzjonal Bibliċi dwar dan is-suġġett. Would Ġesù jivvutaw għal president / prim ministru? Qed jivvota fil-Bibbja? Dan huwa suġġett Insara jeħtieġ li jifhmu.
Polycarp, Herbert W. Armstrong, u Roderick C. Meredith fuq Gvern Knisja Liema forma ta 'governanza ma' l-knisja minn kmieni jkollhom? Ma kien ġerarkika? Liema forma ta 'governanza se wieħed jistenna li jkollhom fil-fdal Philadelphia? Il-poplu jiddeċiedu u / jew forom kumitat, dittatorjati fard, jew l-istess tip li l-era Philadelphia innifsu kellhom?
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Anglo - Amerika fl Profezija & l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Brittaniċi, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Anglo-Nofsinhar Afrikani, u dixxendenti ta 'Joseph New Zealand? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, ir-Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?
Il Anglo-Nazzjonijiet se jinqasam u Have Nies Meħuda bħala skjavi? Se l-artijiet ta 'l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand jkun maqsum? X'tagħmel profezija Bibbja jgħallmu? Hemm profeziji mhux bibliċi li jappoġġjaw din l-idea? Min se jaqsmu dawk l-artijiet? Min se jispiċċaw ma 'l-artijiet u l-poplu?
Profeziji ta 'Barack Obama? Tmien raġunijiet għaliex Barack Obama huwa apocalyptic u tmien raġunijiet għaliex Barack Obama mhuwiex l-Antichrist. Dan l-artikolu jinkludi ħafna profeziji bibliċi u mhux bibliċi, minn madwar id-dinja, li jidhru li jiddiskutu Barack Obama. Did Nostradamus jbassru Barack Obama li jittrattaw l-Antichrist? Jista Barack Obama stabbilit l-istadju għall-rejiet ta 'l-Tramuntana u Nofsinhar kif profezija Shiite inqas wieħed jissuġġerixxi? Dan huwa l-artikolu itwal u aktar kompleta fuq din il-paġna fuq profeziji Barack Obama. Aqra dan u tiddeċiedi għalik innifsek jekk President Obama jidher li jissodisfaw varji profeziji.
Barack Obama, Profezija, u l-Qerda ta 'l-Istati Uniti Xi wħud isostnu li Barack Obama huwa l-prophesied "iben tal-Kenja", ibbażata up kitba kmieni seklu 20.
Canada in Prophecy:
What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. U ħafna mhumiex pożittivi dwar il-futur tagħha.
Min hu l-King tal-Punent? Għaliex hemm ebda End-Time Re tal-Punent fil-Bibbja Prophecy? Hija l-Istati Uniti-Re tal-Punent? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. Xi rwol jista 'hu play?

Lvant vs Punent: Russja, iċ-Ċina, u l-Indja Sanzjonijiet Topponi dwar l-Iran & Sirja

It - Tlieta 31 Jannar, 2012

COGwriter

Russja, iċ-Ċina, u l-Indja mhumiex jikkoperaw mal-tip ta 'sanzjonijiet tal-UE u l-USA trid għall-Iran u s-Sirja:

"Il-politika ta 'enerġija kbira" Globali prospetti għall Mideast

Billi Peter Apps , Korrispondent Riskju Politiku

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Bil Russja jibgħat bastimenti tal-gwerra li jiskoraġġixxu intervenzjoni barranija fis-Sirja, u ċ-Ċina mfassla aktar fil-fond konfrontazzjoni Iran mal-Punent, "qawwa kbira" politika hija malajr jirritornaw lejn il-Lvant Nofsani ... Kemm wrew intenzjoni ċara biex jipprevjenu kwalunkwe " bidla fir-reġim "intervent fi Sirja ; iżda iskjerament tar-Russja tal-trasportatur tagħha ajruplani xempju u l-iskorti għall-port tas-Sirja ta 'Tarsu dan ix-xahar ġibdet starker minn linja tas-soltu fir-ramel ... "Kull darba li l-West jissikka l-leash, Beijing clairière tinqeda b'din l slack," jgħid Thomas Barnett, a ex Stratege għall-Navy Istati Uniti ...

Washington Post 31 jannar, 2012-Mumbai, Indja - Indja ngħaqad Ċina fl qal li mhux se maqtugħin lura fuq l-importazzjonijiet taż-żejt mill-Iran, minkejja Amerikani u Ewropej sanzjonijiet ġodda iebes mfassla għall-pressjoni Tehran matul il-programm nukleari tiegħu.
Billi Steve Gutterman | MOSCOW (Reuters) - A diplomatiku Russu anzjan qal it-Tlieta li l-buttuna għall-adozzjoni ta 'abbozz tal-Punent Għarbi Kunsill tas-Sigurtà tan-NU ... Russja u ċ-Ċina vetoed riżoluzzjoni Ewropea abbozzata fuq Sirja f'Ottubru.

Oppożizzjoni Sirjana: Russja, l-Iran tissogra relazzjonijiet mas-Sirja futur

Ynetnews - Jan 31, 2012

Membru tal-Oppożizzjoni Sirjana Fahed Al-Masri told stazzjon tar-radju Lebaniż li l-isforzi Russja u l-Iran qed jagħmlu sabiex tiffranka reġim tal-President Assad se jkun rifless fir-relazzjonijiet futuri tal-pajjiżi mas-Sirja. "Russja se jitilfu aħħar jippenetraw tagħha fil-Lvant Nofsani u fis-Sirja, "huwa qal, u żżid li jekk Moska tkompli topponi pożizzjoni tal-komunità internazzjonali fuq Sirja ...

Allura l-ġeografikament akbar tliet poteri tal-Lvant qed tieħu stands f'kuntrast qawwi lejn il-Punent. Il-Bibbja finalment tindika li konfederazzjoni Eurasian apparentement mmexxija Russu-se tieħu fuq il-poter li jifdal tal-Punent (li f'dak iż-żmien se jkun immexxi mir-Re Ewropew tal-Grigal). U ċ-Ċina u l-Indja jidhru li huma prophesied biex tappoġġja l-konfederazzjoni Russu mmexxija.

Iżda dan se tkun aktar tard, eżatt qabel ir-ritorn ta 'Ġesù Kristu (Rivelazzjoni 9:16; 16: 12-16).

F'dan iż-żmien l-Lvant qed jilagħbu logħba perikoluża li huwa probabbli li jitilfu, għall-inqas fis-sens diplomatika.

Ma jimpurtax f'liema l-interessi ekonomiċi tagħhom huma, la Russja u lanqas l-Indja tixtieq setgħa Islamika jogħlew up. U mill jisfidaw is-sanzjonijiet tal-Punent, forsi dawk in-nazzjonijiet jemmnu li tiddividi d-dinja Islamika fis Iran & Sirja, il-bqija tal-nazzjonijiet Għarab, il-nazzjonijiet Torok, Pakistan, l-Afganistan, u l-Indoneżja li din id-diviżjoni se tipprevjeni potenza dinjija Islamika milli jogħlew up .

Jekk huma jemmnu li, huma bi żball.

An qawwa Islamika (il- Re tal-Nofsinhar tal-profezija biblika), apparentament immexxi minn qawwa Għarbi, ser titla up. Bl-appoġġ Sirja kif kien, ir-Russja se jaljenaw-dinja Għarbija (il-Lega Għarbija kellha t-tendenza li back il-Punent fl-rigward Sirja u mhix fan partikolari ta 'l-Iran). Sirja mhux se tkompli kif inhi u l-Iran jista 'jiġi newtralizzat, għall-inqas sa ċertu punt.

Liema it-tliet poteri tal-Lvant huma essenzjalment tagħmel qed javżak-dinja Għarbija li huwa aħjar off jikkoperaw ma 'l-Ewropej milli mar-Russja, iċ-Ċina, jew l-Indja. U l-kooperazzjoni bejn id-dinja Għarbija u Ewropej hija xi ħaġa temporanjament se jsir (Daniel 11:27; Salm 83: 3-8).

Ċina, fih innifsu, huwa interessat fir-riżorsi bħall-żejt u tant iħobb li jieħdu vantaġġ ta 'xiri opportunitajiet li s-sanzjonijiet tal-Punent, per eżempju, tista' tipprovdi. Iżda iċ-Ċina teħtieġ is-swieq tal-Punent aktar milli fil-fatt jeħtieġ żejt Iranjan. L-istess huwa bażikament veru għall-Indja.

Iran u s-Sirja huma verament mhux daqshekk importanti lejn ir-Russja, iċ-Ċina, u l-Indja li se nsostnuhom x'ikun (għalkemm se jkun hemm alleanza futur ma 'l-Persians / Iranjani, iżda dan huwa għal xi żmien wara l- renju millennial ta 'Kristu u huwa diskuss fid Eżekjel 38: 1-9).

Allura minkejja posturing minn dawn it-tliet poteri tal-Lvant, ir-realtà hija li l-West se jiksbu l-aktar influwenza fil-Lvant Nofsani minn dak li issa jiġri.

Iran mhux se jkun il-mexxej tal-King tan-Nofsinhar u tkun xi tkun teżisti fis-Sirja (ara Isaija 17: 1) se apparentement tappoġġja l-mexxej Għarbija li ġejjin ta 'Daniel 11:40. Jekk dawk fir-Russja, iċ-Ċina, u l-Indja mifhuma profezija biblika aħjar kieku tirrealizza li stand attwali tagħhom forsi għandhom jiġu modifikati fl-rigward Iran u s-Sirja.

Dawk interessati li jitgħallmu aktar tista 'tixtieq li tistudja l-artikoli li ġejjin:

Russja: l-oriġini tagħha u prophesied Futur Russja fl profezija. Fejn ir-Russi jiġu minn? What about dawk fl-Ukraina? X'inhu prophesied għar-Russja u l-alleati tagħha? X'se jagħmlu għad-Ewropej li appoġġaw l-kruha fl-aħħar?
Huwa Russja-Re tal-Grigal? Xi wħud isostnu huwa. Imma dak ma l-Bibbja jgħallmu?
India, Its Biblical Past and Future: Any Witness? The Bible discusses the origins of those of Indian heritage and discusses some of the witness to them (including those in Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka).
China, Its Biblical Past and Future, Part 1: Genesis and Chinese Characters Where did the Chinese people come from? Dan l-artikolu jipprovdi informazzjoni li turi li l-popli Ċiniż jridu jkunu magħrufa dwar il-kontijiet differenti fil-Ktieb tal-Ġenesi sal dispersjoni tagħhom wara l-Torri ta 'Babel.
Ċina, Biblika-passat tagħha u Ġejjieni, Parti 2: Il-Sabbath u Xi wħud Xhud Alla fiċ-Ċina Meta ma Kristjaneżmu ewwel jaslu għal Ċina? U hemm evidenza kmieni li dawn osservata l-seba 'jum sabbath?
Asja Profezija X'inhu Ahead għall-Asja? Min huma l-"Kings tal-Lvant"? X'se jiġri li kważi l-Ċiniż, Russi, Indjani, u oħrajn ta 'l-Asja? Ċina fl profezija, fejn? Min għandu l-armata 200.000.000 bniedem relatati mal Armageddon?
Min hu r-Re tal-Grigal? hemm wieħed? Do profeziji bibliċi u Rumana Kattolika punt għall-istess mexxej? Jekk hu jkun segwit? Min se jkun ir-Re tal-Grigal diskuss fil Daniel 11? Huwa attakk nukleari prophesied li jiġri għall-popli jitkellmu bl-Ingliż ta 'l-Istati Uniti, Gran Brittanja, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand? Meta jagħmlu l-1335 ġurnata, 1290 jiem, u 1260 ijiem (il-ħin, darbiet, u nofs Time) ta 'Daniel 12 tibda? Meta il-Bibbja turi li kollass ekonomiku se jaffettwa l-Istati Uniti?
Huwa Hemm A King Futur ta 'l-Nofsinhar? Xi wħud m'għadhomx jemmnu hemm bżonn li jkun. Jista Eġittu, Islam, Iran, Għarab, jew Etjopja jkunu involuti? Might this King be called the Mahdi? X'tagħmel l-Bibbja tgħid?
-Dinja Għarbija u Islamika Fil-Bibbja, Storja, u Prophecy Il-Bibbja jiddiskuti l-oriġini tad-dinja Għarbija u tiddiskuti l-Lvant Nofsani fil-profezija. X'inhu l quddiem għal-Lvant Nofsani u dawk li jsegwu l-Islam? Dak dwar il-Mahdi Imam? Dak li jinsab quddiem għat-Turkija, l-Iran, u l-Għarbi mhux Musulmani oħra?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

Unjoni Ewropea Torri ta 'Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Biss Brittanja u r-Repubblika Ċeka irrifjuta li jiffirma patt fiskali f'Marzu li ser jimponu sanzjonijiet kważi awtomatiċi fuq pajjiżi li jiksru limiti tad-defiċit tal-baġit tal-Unjoni Ewropea u se jħaddan regoli baġit bilanċjat fil-liġi nazzjonali. http://www.reuters.com/ artikolu / 2012/01/30 / us-UE-summit-idUSTRE80S0SR20120130

Dan huwa pass aktar għat-twettiq ta 'profeziji bibliċi relatati mal-jitilgħu tas-setgħa finali kruha Ewropea.

Dawk minna fil- Knisja Ħajja ta 'Alla ilhom mgħallma li r-Renju Unit ma tkunx parti reali tal-qawwa finali li se jitfaċċaw fl-Ewropa. Dawk fir-Repubblika Ċeka kważi ċertament se jkun parti ta 'dan il-poter finali.

Il-Bibbja, fl-Apokalissi 17, huwa ċar li l-Ewropej xorta se jkollhom biex tirriorganizza fil-futur:

12 "L-għaxar qrun li inti raw huma għaxar rejiet li rċevew l-ebda renju s'issa, iżda huma jirċievu awtorità għal siegħa kif slaten ma 'l-kruha. 13 Dawn huma tal-moħħ wieħed, u dawn se jagħtu setgħa tagħhom u awtorità lill-kruha. (Rivelazzjoni 17: 12-13)

Passi lejn dan jiġri qed ikomplu kif aħna fil- Knisja Ħajja ta 'Alla ilhom mgħallma-u se jkun hemm ħotob fit-triq u l-problemi (inkwiet ċivili maġġuri, jew agħar minn hekk, jistgħu jseħħu).

Of course, il-Bibbja huwa ċar li l-qawwa finali kruha Ewropea mhux se attwalment tkun unifikata ferm kif bażikament se jkun kombinazzjoni ta 'b'saħħtu u dgħajjef, jew bħala l-Bibbja aktar litteralment jgħid, ħadid u tafal:

41 Billi inti raw il-saqajn u sieq, parzjalment ta 'tafal Potter u parzjalment ta' ħadid, l-renju għandhom ikunu maqsuma; iżda l-qawwa ta 'l-ħadid għandu jkun fiha, eżatt kif inti raw l-ħadid imħallat ma' tafal taċ-ċeramika. 42 U kif il-sieq tal-saqajn kienu parzjalment ta 'ħadid u parzjalment ta' tafal, hekk l-renju għandhom ikunu parzjalment b'saħħtu u parzjalment fraġli. 43 Kif inti raw ħadid imħallat ma 'tafal taċ-ċeramika, dawn se mingle mal-żerriegħa ta' l-irġiel; iżda dawn mhux se jeħlu ma 'xulxin, bħalma ħadid ma jitħallatx mas tafal. (Daniel 2: 41-43)

Skond profezija Bibbja, poter Ewropea, minkejja l-fraġilità tagħha, hija ddestinata li tkun temporanjament l-aktar forza dominanti fid-dinja, finalment jirbħu l-nazzjonijiet Anglo-imnissel (huwa l-Istati Uniti u l-alleati-Anglo tagħha bħall-Renju Unit li jkollhom l-aktar b'saħħitha fortizzi ta 'Daniel 11:39), u aktar tard intemm (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Ċerti artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Europa, il-kruha, u Rivelazzjoni Fejn ma Ewropa jiksbu l-isem tagħha? Liema jista Ewropa għandhom x'jaqsmu ma 'l-Ktieb ta' Rivelazzjoni? Xi ngħidu dwar "l-kruha"? Uża l-Torri ta 'Babel u "kruha" immaġini tissuġġerixxi mhuwiex imħasseb dwar ir-rwol tagħha bħala parti mill-Babylon tal-Bibbja profezija futur.
Min hu r-Re tal-Grigal? hemm wieħed? Do profeziji bibliċi u Rumana Kattolika punt għall-istess mexxej? Jekk hu jkun segwit? Min se jkun ir-Re tal-Grigal diskuss fil Daniel 11? Huwa attakk nukleari prophesied li jiġri għall-popli jitkellmu bl-Ingliż ta 'l-Istati Uniti, Gran Brittanja, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand? Meta jagħmlu l-1335 ġurnata, 1290 jiem, u 1260 ijiem (il-ħin, darbiet, u nofs Time) ta 'Daniel 12 tibda? What MUST happen BEFORE the Great Tribulation?
Jista Ġermaniż Baron Karl-Theodor zu Guttenberg jsiru r-Re tal-Grigal? Huwa l-Defense Ministru Ġermaniż wieħed watch? What do Kattolika, Biżantini, u profeziji bibliċi jissuġġerixxu?
Anglo - Amerika fl Profezija & l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Ingliż, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Anglo (Olandiżi mhux) Afrikani tan-Nofsinhar, u New Zealand dixxendenti ta 'Joseph? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li Ġerusalemm u l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, ir-Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?
Il Anglo-Nazzjonijiet se jinqasam u Have Nies Meħuda bħala skjavi? Se l-artijiet ta 'l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand jkun maqsum? Xi ngħidu dwar Ġerusalemm? X'tagħmel profezija Bibbja jgħallmu? Hemm profeziji mhux bibliċi li jappoġġjaw din l-idea? Min se jaqsmu dawk l-artijiet? Min se jispiċċaw ma 'l-artijiet u l-poplu?
Kanada fl Profezija:? What Does Bibbja Prophecy, Kattolika Profezija, u Previżjonijiet oħra Issuġġerixxi Dwar il-Futur tal-Kanada Hemm profeziji li jissuġġerixxu involviment mal-Kanada. U ħafna mhumiex pożittivi dwar il-futur tagħha.
Min hu l-King tal-Punent? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Is the United States the King of the West?

Filippini iqis Rabtiet eqreb Militari għall-USA darb'oħra

It-tnejn Jannar 30, 2012


Mount Apo f'Mindanao, il-Filippini

COGwriter

Il-Filippini qed jikkunsidraw jkollna f'arranġament militari eqreb mal-Istati Uniti:

Il-Filippini jiżen preżenza militari Amerikana Żieda
Jannar 30, 2012
L-Istati Uniti u l-Filippini qed jiddiskutu issaħħaħ ir-rabtiet militari parzjalment reazzjoni għaż-żieda assertività Ċiniż fir-reġjun Asja-Paċifiku. Minħabba li l-akbar theddid għas-sigurtà tal-Filippini "ilhom intern, Manila għandha wħud mill-kapaċitajiet ta 'difiża dgħajfa esterni fl Southeast Asia.
Madankollu, Manila ser twieżen tentattivi biex tiżdied dawn il-kapaċitajiet kontra backlash potenzjali kemm mill-Ċina, sieħeb kummerċjali quċċata ma 'influwenza ekonomika li qed tiżdied, u minn nies tiegħu stess, li għalihom tiżdied il-preżenza militari Amerikani tibqa' kwistjoni kontroversjali.

Sajf aħħar, il-President tal-Filippini, indika li huwa ma bżonn għall-biża Ċina (ara President tal-Filippini thedded Ċina ).

Filwaqt li jittrattaw mal-Istati Uniti jista 'temporanjament jagħmel sens carnal, fil-medda t-twila Nemmen li l-Filippini x'aktarx se jallinjaw maċ-Ċina, iżda aħna se tara.

Il -Knisja Ħajja ta 'Alla għandha madwar 33 kongregazzjonijiet fil-Filippini .

Ċerti artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Gżejjer u Bibbja Prophecy X'hemm quddiem għall-gżejjer? X'hemm quddiem għall-Filippini? X'tagħmel l-prophesy Bibbja dwar il-gżejjer?
Asja Profezija X'inhu Ahead għall-Asja? Min huma l-"Kings tal-Lvant"? X'se jiġri li kważi l-Ċiniż, Russi, Indjani, u oħrajn ta 'l-Asja? Ċina fl profezija, fejn? Min għandu l-armata 200.000.000 bniedem relatati mal Armageddon?
Anglo - Amerika fl Profezija & l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Ingliż, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Anglo (Olandiżi mhux) Afrikani tan-Nofsinhar, u New Zealand dixxendenti ta 'Joseph? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li Ġerusalemm u l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, ir-Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?

Sports Vjolenti, truf Vjolenti

It-tnejn Jannar 30, 2012

COGwriter

Ieri, kien hemm segment fuq CBS "60 Minuti, kif ukoll programm CNN kollu minn Dr Sanjay Gupta dwar ħsara magħmula lill-parteċipanti fl-isport vjolenti aktar jarah fil-futbol USA-Amerikana.

Iż-żewġ programmi koperti l-imwiet ta 'diversi players jiġri minħabba concussions u hits oħra li jiġri mill jilagħbu l-logħba. Kif il-moħħ hija bil-ħsara minn tali attività kienet koperta wkoll. Il-biċċa CNN kopriet il-pretensjoni ta 'riċerkatur wieħed li qal li l-futbol player medja iskola għolja sofra 650 livell sub-konkussjoni hits kull staġun. Il-frott ta 'dak kinux tajbin. Isports Vjolenti jirriżulta truf vjolenti.

Fil-ħin ta 'Ruma tal-qedem, sports vjolenti kienu wkoll popolari.

Kienu huma meqjusa minn ħafna minn dawk li jistqarru Kristu?

Ma jidhirx hekk.

Filwaqt li aħna ma jidhirx li jkollhom referenzi diretti ħafna minn dawk fil-Knisja ta 'Alla, aħna do jkollhom xi rekords bil-miktub ta' dawk li kienu mill-inqas kemmxejn familjari mal-tagħlim ta 'Ġesù u l-prattiki tal-Insara kmieni.

Hawnhekk hija xi ħaġa mill Theophilus ta 'Antijokja (li probabbilment kienet parti mill-Knisja ta 'Alla) forsi bil-miktub madwar 180 AD:

Ikkunsidra, għalhekk, kemm jekk dawk li jgħallmu affarijiet bħal dawn jistgħu possibilment jgħixu b'mod indifferenti, u jiġu mħallta fil kopulazzjoni illegali, jew, l-aktar impious ta 'kollha, jieklu laħam tal-bniedem, speċjalment meta aħna huma projbiti tant li xhud turi ta gladiators, lest insiru partakers u abettors ta 'qtil. imma la jista naraw l-nuċċalijiet oħra, lest għajnejn tagħna u widnejn jiġu defiled, jipparteċipaw fl-attakki hemmhekk kantata. (Theophilus ta Antijokja. Biex Autolycus, Ktieb III, Kapitolu XV. Tradotti mill Marcus Dods, AM excerpted mill Missirijiet Ante-Kredu, Volum 2 Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 Online Edition)

Allura, Kristjani veri ma jemminx li dawn kienu jaraw l-isports vjolenti hekk popolari fit-tieni seklu.

Tatian, apologist Christian jistqarru, kiteb madwar 170 AD:

U għal dawn ix-xhieda jieħdu posthom tagħhom, u l-boxers jiltaqgħu fil-ġlieda kontra waħda, għall-ebda raġuni kwalunkwe, u lanqas ma kwalunkwe waħda jinżlu fl-arena li succour. Do dawn il-fieri dawn redound għall-kreditu tiegħek? Hu li huwa kap fostkom jiġbor Leġjun ta 'qattiela mtebbgħin demm, involviment li jżommhom; u dawn ruffians jintbagħtu lura minnu, u inti tiġbor fil-ispettaklu li jkun imħallfin, parzjalment tal-ħażen tal-udikatur, u parzjalment ta 'dik tal-irġiel li jidħlu fil-ġlieda kontra. U hu li jkun jonqsilha l-wirja mimlijin hija telfa, għaliex huwa ma kienx destinat li jkun spettatur ta 'atti wicked u impious u abominable (Tatian. Tradotti mill Indirizz JE Ryland. Tatian għall-Griegi, Kapitolu XXIII. Excerpted mill Missirijiet Ante-Kredu, Volum 2 Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 Online Edition Copyright © 2004 mill K. Knight).

Athenagoras, apologist Christian jistqarru, kiteb madwar 170 AD:

Liema raġel ta 'moħħ tal-ħoss, għalhekk, se jaffermaw, filwaqt bħal din hija karattru tagħna, li aħna qattiela? ...

Min ma Ikkalkola fost l-affarijiet ta 'akbar interess l-kompetizzjonijiet ta' gladiators u beasts selvaġġi, speċjalment dawk li huma mogħtija minnek? Iżda aħna, jidhirlu li biex tara raġel jitqiegħdu għall-mewt hija ferm l-istess bħal qtil lilu, jkunu abjured dawn nuċċalijiet (Athenagoras. Motiv għall-Insara, Kapitolu XXXV. Tradotti mill BP Pratten. Excerpted minn Missirijiet Ante-Kredu, Volum 2 . Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 Online Edition Copyright © 2004 mill K. Knight).

Anke llum, ħafna Nsara tirrealizza li jaraw avvenimenti brutali intenzjoni fuq jikkawżaw ħsara fiżika, bħal boxing reali, mhuwiex xieraq.

Avviż li dan huwa wkoll il-pożizzjoni tas-seklu tielet teologu Kattoliku u isqof Hippolytus, li żżid ukoll diversi okkupazzjonijiet li dawk li tirrifjuta wieħed milli jkun segwaċi ta 'Kristu:

16: 6 A charioteer, bl-istess mod, jew wieħed li jieħu sehem fil-logħob, jew wieħed li jmur għall-logħob, huwa għandu jieqaf jew huwa għandu jinċaħad 7 Jekk xi ħadd huwa gladiator, jew wieħed li tgħallem dawk fost il-gladiators kif. għall-ġlieda kontra, jew kaċċatur li hija fl-kruha selvaġġi juri fl-arena, jew uffiċjal pubbliku li hu kkonċernat bl turi gladiator, jew hu għandu jieqaf, jew huwa għandu jiġi miċħud. 8 Jekk xi ħadd huwa qassis ta 'idols, jew attendant ta idols, huwa għandu jieqaf jew huwa għandu jiġi miċħud. 9 Raġel militari fl-awtorità m'għandhiex tesegwixxi irġiel. Jekk huwa ordnat, huwa m'għandux iwettaqha. Lanqas irid hu jieħu ġurament militari. Jekk huwa jirrifjuta, huwa għandu jiġi miċħud. 10 Jekk xi ħadd huwa gvernatur militari, jew il-ħakkiem ta 'belt li jilbes il-vjola, huwa għandu jieqaf jew huwa għandu jiġi miċħud. 11 Il catechumen jew fidili li trid issir suldat huwa li jiġu miċħuda, għax hu kien despised Alla. (Hippolytus. Il-Tradizzjoni Appostolika tal Hippolytus ta 'Ruma. Mill-ħidma ta' Bernard Botte (La Tradizzjoni Apostolique. Sorsi Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du CERF, 1984) u ta 'Gregory Dix (Il-Treatise fuq it-tradizzjoni Appostolika ta' San Hippolytus ta 'Ruma, Isqof u Martri Londra:. Alban Press, 1992) kif tradott bil Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html tarah 08/06/09)

Għalhekk, dawk li jistqarru Kristu fit-tieni u t-tielet seklu ġeneralment ma ħassx li wiri jew jipparteċipaw fl-isport vjolenti kien xieraq.

Fi żminijiet aktar reċenti, il-tard Herbert W. Armstrong kiteb:

Ostilità lejn l-ieħor huwa dnub ... Boxing fi Ambaxxatur Kulleġġ huwa definittivament ipprojbiti. Alla ma joħolqu l-moħħ tal-bniedem u ras li jkunu pummeled u knocked senseless minn antagonist.

Kull fejn logħba fl-isports jinvolvi antagonisti fl-attitudni ostili li jagħmlu ħsara l-oħra u / jew biex "jiksbu" mill-ieħor biex jiksbu l-aħjar ta 'l-oħra imbagħad attitudni ħsara, satanic u l-ħażin jidħol fi, u l-isport huwa ħażen, mhux tajjeb ...

Football (futbol Amerikan) huwa sport korp kuntatt vjolenti. Huwa ta 'spiss lagħbu attitudni ta' ostilità u hija perikoluża u huwa mimli korriment fiżiku. (Plain Verità, Lulju-Awwissu 1984)

"Love ma ebda ħsara lil proxxmu" (Rumani 13: 9), iżda liema do sports vjolenti bħall-futbol Amerikan u boxing do? Huma dawk li jieħdu sehem neighbors għall-Insara? Jekk in-nies jiġu mħeġġa biex jipparteċipaw fl-attivitajiet vjolenti li huma ppruvati li jikkawża ħsara?

This is something that Christians, and others, should think about.

Ċerti artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Huwa American Football Evil? huwa l-isport spettatur aktar popolari fil-xi ħaġa USA li l-Insara għandhom watch? What do-Bibbja u kitbiet bikrin juru? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. Is war proper for Christians?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Iva.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Iva.

Filwaqt I jkollhom l-artikoli ma 'bosta Iskrittura dwar dan is-suġġett (ara, per eżempju, Universal Offerta ta 'salut: hemm mijiet ta' Versi fil-Bibbja Appoġġ għall-Duttrina tal Veru Apocatastasis ), ejja tibda bit-tieni interpretazzjoni seklu ta 'Isaija mill Irenaeus biex juru dak dehret li jkun għarfien komuni fil-jiem mhux twil wisq wara l-mewt tal-aħħar mill-appostli oriġinali:

Issa, li l-wegħdiet ma ġewx iddikjarati lill-profeti u l-missirijiet waħedhom, iżda lill-Knejjes magħqudin biex dawn mill-nazzjonijiet, min ukoll it-termini Ispirtu "il-gżejjer" (kemm minħabba li huma stabbiliti fil-midst ta 'turbulenza, ibatu l- maltempata ta 'blasphemies, jeżistu bħala port ta' sigurtà għal dawk fil peril, u huma l-kenn ta 'dawk li jħobbu l-għoli [tas-sema], u jistinkaw biex jevitaw Bythus, jiġifieri, il-fond ta' żball), Ġeremija b'hekk jiddikjara: " Isma 'l-kelma tal-Mulej, nazzjonijiet ye, u tiddikjara l-Gżejjer afar off; jgħidu ye, li l-Mulej se scatter Iżrael, Huwa se tiġbor lilu, u jżomm lilu, bħala wieħed għalf merħla tiegħu ta 'nagħaġ ...

And yet għal darb'oħra ma hu jgħidu l-istess ħaġa: "Behold, I jagħmlu Ġerusalemm a rejoicing, u n-nies tiegħi [ferħ]; għall-vuċi ta 'weeping m'għandhiex tkun aktar jinstemgħu fil tagħha, u lanqas il-vuċi ta' biki. Ukoll m'għandux ikun hemm hemm xi immaturi [wieħed], u lanqas ma 'raġel xiħ li ma jissodisfax ħin tiegħu: għaż-żgħażagħ għandha tkun ta' mitt sena; u l-midneb għandu jmutu mitt sena qodma, għadhom għandha tkun accursed. U huma għandhom jibnu djar, u jgħixu minnhom infushom; u għandha iħawlu vinji, u jieklu l-frott minnhom infushom, u għandhom jixrob inbid. U dawn ma għandhomx jibnu, u oħrajn jgħixu; la huma għandhom jippreparaw il-vinja, u oħrajn jieklu. Għal bħala l-jum tas-siġra tal-ħajja għandhom ikunu l-ġranet tal-poplu fil thee; għall-xogħlijiet ta 'l-idejn tagħhom għandhom isofru "(haereses Irenaeus. ADVERSUS, Ktieb V, Kapitolu 34, Versi 2-3,4. Excerpted minn Missirijiet Ante-Kredu, Volum 1 Editjat minn Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 mill K. Knight).

Oħrajn, bħall-Origen ta 'Lixandra, kiteb ukoll li Alla kellu pjan biex joffru salvazzjoni għal kulħadd.

Ħafna Kattoliċi u Protestanti skulari tiddeċiedi li Origen kienet waħda mill-akbar mill-kittieba teoloġiku bikrija (għex minn madwar 185-232 AD). Papa Benedittu XVI pubblikament faħħar Origen.

Il istoriku Protestanti innota KS Latourette kiteb li Origen "kienet, tabilħaqq, wieħed mill-imħuħ Christian akbar." U filwaqt I ma nistax naqbel ma 'dan, huwa ta' interess li wieħed jinnota li Latourette osservata:

Origen mgħallma li finalment l-ispirti kollha li jkunu waqgħu bogħod minn Alla se jiġu restawrati biex f'armonija sħiħa miegħu. Dan jista 'jidħol dwar biss mal-kooperazzjoni tagħhom, għal dawn għandhom il-libertà li taċċetta jew tirrifjuta l-fidwa wrought fi Kristu. Qabel restawr sħiħ li se jsofru kastig, imma li l-piena hija maħsuba biex jkunu ta 'edukazzjoni, li jnaddaf minnhom mill-imperfezzjonijiet miġjuba mill sin tagħhom. Wara t-tmiem tal-età preżenti u dinjija tagħha età ieħor se jidħlu, hekk Origen jemmnu, li fiha jkunu twieldu mill-ġdid se jkompli jikber u l unrepentant se jingħataw l-opportunità ulterjuri għall-indiema (Latourette KS A Storja tal-Kristjaneżmu, Volum 1, amorce għall-1500 Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origen kien qrib, f'dak mhux kollha se jindem, għall Se jkun hemm ukoll dawk imqajma għal "disprezz eterna" (Daniel 12: 2, KJV), li jfisser li dawk li ma jindem kif suppost mhux se jirċievu-salvazzjoni imma aħna fil- Ħajja Knisja ta 'Alla jikkunsidraw li jkunu minoranza żgħira. Iżda Origen kienet korretta li din tista 'sseħħ biss bil-koperazzjoni ta' dawk li bħalissa unsaved.

Hawn huma xi kwotazzjonijiet direttament minn Origen:

... Il-Missier tajba ma kollox abbandunat dawk li waqgħu bogħod minnu (Origen. Kummentarju dwar l-Evanġelju ta 'John (Ktieb I). Excerpted minn Missirijiet Ante-Kredu, Volum 9 Editjat minn Allan Menzies, DD American Edition, 1896 u 1897 Online Edition Copyright © 2004 mill K. Knight).

Għandu jiġi mfakkar, madankollu, li ċerti ħlejjaq li waqa bogħod minn dak bidu wieħed minnhom għandna mitkellma, jkunu mgħaddsa għal tali fond ta 'unworthiness u ħażen li jitqies kollox undeserving ta' dak it-taħriġ u l-istruzzjoni li biha l- razza umana, filwaqt li fil-laħam, huma mħarrġa u struzzjonijiet bil-għajnuna tas-setgħat heavenly; u tkompli, għall-kuntrarju, fi stat ta 'enmity u l-oppożizzjoni għal dawk li qed jirċievu din l-istruzzjoni u t-tagħlim. U għalhekk huwa li l-sħiħ ta 'din il-ħajja mortali hija sħiħa ta' ġlidiet u provi, kkawżati mill-oppożizzjoni u enmity ta 'dawk li niżlu minn kundizzjoni aħjar mingħajr livelli kollha tħares lura, u li huma msejħa l-devil u anġli tiegħu, u l- ordnijiet oħra ta 'ħażen, li l-appostlu kklassifikati fost is-setgħat konfliġġenti. But whether any of these orders who act under the government of the devil, and obey his wicked commands, will in a future world be converted to righteousness because of their possessing the faculty of freedom of will, or whether persistent and inveterate wickedness may be changed by the power of habit into nature, is a result which you yourself, reader, may approve of, if neither in these present worlds which are seen and temporal, nor in those which are unseen and are eternal, that portion is to differ wholly from the final unity and fitness of things (Origen. De Principiis, Book I, Chapter 6, verse 3).

…and thus, through the numerous and uncounted orders of progressive beings who are being reconciled to God from a state of enmity, the last enemy is finally reached, who is called death, so that he also may be destroyed, and no longer be an enemy. When, therefore, all rational souls shall have been restored to a condition of this kind, then the nature of this body of ours will undergo a change into the glory of a spiritual body. For as we see it not to be the case with rational natures, that some of them have lived in a condition of degradation owing to their sins, while others have been called to a state of happiness on account of their merits; but as we see those same souls who had formerly been sinful, assisted, after their conversion and reconciliation to God, to a state of happiness (Origen. De Principiis, Book III, Chapter 6, verse 6).

While we in LCG would not word it quite that way, these quotes do show that the idea that God has a plan that will give the unrepentant an opportunity after this present age is not a new concept.

Actually, the doctrine of purgatory developed amongst Latin Catholics after they began to condemn certain of Origen's ideas in the sixth century. When that happened teachings related to the offering of salvation to all (known as apocatastasis) were also somewhat condemned. However, this left a gap in Roman theology and the idea of purgatory then developed.

The Greek Catholics (now known as the Eastern Orthodox), however, never did accept the Latin idea of purgatory and still to this day have many who believe that God has some type of plan to offer salvation to those who did not intentionally reject salvation.

The Catholic Encyclopedia itself admits that early Christians did not teach its current concept of its purgatory doctrine:

Xi stress wisq ġie stabbilit fuq l-oġġezzjoni li l-Insara qedem kellhom ebda konċepiment ċara ta 'purgatory, u li ħasbu li l-erwieħ telqu baqgħu fil-inċertezza tas-salvazzjoni għall-aħħar jum ... Hemm diversi passaġġi fil-Testment il-Ġdid li jippuntaw lejn proċess ta 'purifikazzjoni wara l-mewt. Għalhekk, Ġesù Kristu jiddikjara (Mattew 00:32): "U kull min għandu jitkellmu kelma kontra l-Iben tal-bniedem, għandu jiġi skużat lilu: imma hu li ma għandu jitkellem kontra l-Ispirtu s-Santu, ma għandux jiġi skużat lilu, la din id-dinja, u lanqas fid-dinja li ġejjin "... (Hanna, Purgatorju. Il Enċiklopedija Kattolika).

Le, fit-tieni seklu, kien maħsub li l-pjan ta 'Alla jippermetti kollha li jiġu offruti salvazzjoni, jew f'dan il-età jew l-età li ġejjin jekk ma jkunux wettqu l-"dnub unpardonable" (Mattew 12:32; Mark 10:30 ; Luqa 18:30; Atti 3: 17-21; Efesin 1:21; Lhud 6: 11 4-6;; ara Mattew 10:15: 22-24; Mark 06:11; Luqa 10: 12-14) .). U l-Testment il-Ġdid huwa ċar ħafna li:

"Kull laħam għandu jara l-salvazzjoni ta 'Alla" (Luqa 3: 6).

Fis-seklu tlettax, il-teologu Kattoliku famed Thomas Aquinas kiteb dan li ġej:

Xejn huwa ddikjarat b'mod ċar fl-Iskrittura dwar is-sitwazzjoni tal-Purgatorju, lanqas ma huwa possibbli li jiġu offruti argumenti konvinċenti fuq din il-kwistjoni ...

Xi wħud jgħidu, madankollu, li skond l-liġi komuni-post ta 'Purgatorju huwa fejn dnubiet bniedem. Dan ma jidhirx probabbli, peress raġel jista 'jiġi kkastigat fl-istess ħin għall-dnubiet kommessi fil-postijiet varji. U oħrajn jgħidu li skont il-liġi komuni li huma kkastigati hawn fuq us, għaliex huma bejnietna u Alla, fir-rigward tal-istat tagħhom. Iżda dan huwa ta 'ebda kont, għal dawn mhumiex kkastigati talli hawn fuq għalina, iżda għal dak li huwa aktar baxx fihom, jiġifieri sin (Aquinas T. Il Summa Theologica ta' San Tumas Aquinas, Appendiċi II, Artikolu 1 It-tieni u Riveduta Edition, 1920 obstat Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus SURMONT, eneralis Vicarius. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS obstat Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL u F. Leo Moore , OP, Imprimatur STL. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Provincialis Angliæ qabel).

Hawn fuq juri li anke fil-Medju Evu, l-idea ta 'purgatory kien ċar, anki fost il-mexxejja tal-Knisja ta' Ruma.

Purgatorju kien essenzjalment adottata wara ċerti teachings assoċjati mal Origen ġew ikkundannati fil-6 seklu:

Mill-mument, madankollu, li anti-Origenism jipprevali, id-duttrina tal-apokatastasis kien definittivament abbandunat. Santu Wistin protesti aktar qawwi minn kwalunkwe kittieb ieħor kontra żball hekk kontra l-duttrina tal-ħtieġa ta 'grazzja ... (Batiffel, Apocatastassis. Il Enċiklopedija Kattolika).

Storja jissuġġerixxi li wara apocatastasis kien ikkundannat fil-nofs is-seklu 6, xi ħaġa li tixbaħ kunċetti moderni ta 'purgatory kienu qed ppronunzjata mill-Ruman Isqof Papa Girgor I madwar 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Will all good things be restored? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
Jekk il-Knisja Still Ipprova Poġġi Prijorità Top tagħha dwar il-proklamazzjoni l-Evanġelju jew Did Herbert W. Armstrong Bidla li Prijorità għall-Xogħol? Xi wħud jgħidu li l-Knisja għandha prinċipalment l-għalf l-qatgħa issa bħala dan huwa dak Herbert W. Armstrong Allegatament qal. Hija li dak li qal? Hija li dak li l-Bibbja tgħid? What did Paul u Herbert W. Armstrong jistennew minn evangelists?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Jokkupaw Oakland dawriet Vjolenti, About 300 Arrestat

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13: 36-37)

Ċerti artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Jista 'l-tribulation kbira Tibda fl-2011 jew fl-2012? Jista 'l-tribulation Gran tibda llum? X'inhu l-"bidu ta 'sorrows"? Meta huwa l-aktar kmieni li l-tribulation kbira tista 'tibda? X'inhu l-Jum tal-Mulej?
Fiżika Preparazzjoni Iskrittura għall-Insara . Aħna lkoll nafu l-profeziji famines Bibbja. Jekk nagħmlu xi ħaġa?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Il-Vanġelu tar-Renju ta 'Alla kien l-enfasi ta' Ġesù u l-Knisja Kmieni Kont taf li? Do you anke jaf x'inhi l-Evanġelju ta 'l-renju hija kollha dwar? Reliġjon Veru għandu jkun ibbażat fuq l-Evanġelju veru.
Did-Knisja Kmieni jgħallmu Millenarianism? Was-millennju (xi kultant imsejħa chiliasm) mgħallma mill-Kristjani kmieni? Who condemned it. Se Ġesù litteralment reign għal 1000 snin fuq l-art? Huwa dan iż-żmien qarib?
Does Alla Have a Pjan 6,000 Sena? What Sena Il-Tmiem 6,000 Snin? Was żmien 6000 sena permessi għall-bnedmin li tiddeċiedi segwit minn litterali elf sena renju ta 'Kristu fid-Dinja mgħallma mill-Insara bikrija? Liema sena jista sitt elef sena ta 'regola tal-bniedem jispiċċaw? Meta se Ġesù jirritornaw? 2018 jew 2019?
Anglo - Amerika fl Profezija & l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael Huma l-Amerikani, Kanadiżi, Brittaniċi, Skoċċiż, Welsh, Awstraljani, Anglo-Nofsinhar Afrikani, u dixxendenti ta 'Joseph New Zealand? Fejn huma l-mitlufa għaxar tribujiet ta 'Iżrael? Min huma l-tribujiet mitlufa ta 'Iżrael? X'se jiġri li l-Lhud fl-Iżrael? Alla se jikkastigaw l-USA, Kanada, ir-Renju Unit, u nazzjonijiet Anglo oħra? Għaliex jista Alla jippermettulhom li jiġi kkastigat ewwel?
Il Anglo-Nazzjonijiet se jinqasam u Have Nies Meħuda bħala skjavi? Se l-artijiet ta 'l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, il-Kanada, l-Awstralja, u New Zealand jkun maqsum? X'tagħmel profezija Bibbja jgħallmu? Hemm profeziji mhux bibliċi li jappoġġjaw din l-idea? Min se jaqsmu dawk l-artijiet? Min se jispiċċaw ma 'l-artijiet u l-poplu?
Profeziji ta 'Barack Obama? Tmien raġunijiet għaliex Barack Obama huwa apocalyptic u tmien raġunijiet għaliex Barack Obama mhuwiex l-Antichrist. Dan l-artikolu jinkludi ħafna profeziji bibliċi u mhux bibliċi, minn madwar id-dinja, li jidhru li jiddiskutu Barack Obama. Did Nostradamus jbassru Barack Obama li jittrattaw l-Antichrist? Jista Barack Obama stabbilit l-istadju għall-rejiet ta 'l-Tramuntana u Nofsinhar kif profezija Shiite inqas wieħed jissuġġerixxi? Dan huwa l-artikolu itwal u aktar kompleta fuq din il-paġna fuq profeziji Barack Obama. Aqra dan u tiddeċiedi għalik innifsek jekk President Obama jidher li jissodisfaw varji profeziji.
Barack Obama, Profezija, u l-Qerda ta 'l-Istati Uniti Xi wħud isostnu li Barack Obama huwa l-prophesied "iben tal-Kenja", ibbażata up kitba kmieni seklu 20.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. U ħafna mhumiex pożittivi dwar il-futur tagħha.
Min hu l-King tal-Punent? Għaliex hemm ebda End-Time Re tal-Punent fil-Bibbja Prophecy? Hija l-Istati Uniti-Re tal-Punent? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Huwa Tony Blair Apocalyptic? L-eks Prim Ministru tar-Renju Unit konvertiti għal Catholicism ftit wara jitlaq mill-kariga tiegħu u kien attiv fl-affarijiet Ewropej. Xi rwol jista 'hu play?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Jgħid il-Mulej. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Ċerti artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

Il-World Għarbija Fil-Bibbja, Storja, u Prophecy Il-Bibbja jiddiskuti l-oriġini tad-dinja Għarbija u tiddiskuti l-Lvant Nofsani fil-profezija. X'inhu l quddiem għal-Lvant Nofsani u dawk li jsegwu l-Islam? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Huwa Hemm A King Futur ta 'l-Nofsinhar? Xi wħud m'għadhomx jemmnu hemm bżonn li jkun. Jista Eġittu, Islam, Iran, Għarab, jew Etjopja jkunu involuti? Huwa hu l-Mahdi Imam? X'tagħmel l-Bibbja tgħid?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Jista 'l-tribulation kbira Tibda fl-2012, 2013, jew 2014? Jista 'l-tribulation Gran tibda llum? What happens before in the “beginning of sorrows”? X'jiġri fil-tribulation kbira u l-Jum tal-Mulej? Meta huwa l-aktar kmieni li l-tribulation kbira tista 'tibda? X'inhu l-Jum tal-Mulej?
Ir-Raba 'Horseman tal-Apocalypse X'inhu l-żiemel pallida ta 'mewt u pestilences? Liema se jġib u meta?
Tmiem tad Mayan Calendar 2012-2012 Jista tfisser xi ħaġa? Hemm tbassir kalendarju Mayan għall-bidla fl-2012? Changes were centuries ago predicted by the Hopi Native Americans. Do Mayan / profeziji Hindu / Hopi / Buddhist / New Age / Nostradamus jkunu xi valur hawn? Għaliex jista Satana ispiraw din id-data? Il-codex Dresden juru qerda tad-dinja minn għargħar? Jista 'l-tribulation kbira tibda qabel l-2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 u l-tfaċċar ta 'l-Sigriet Sect Din hija link relatata ma 'ktieb minn Bob Thiel (COGwriter). Din ir-rabta għandha wkoll videos YouTube. Dan dokumenti ktieb u jispjega mijiet ta 'profeziji. U peress li ġie ppubblikat, avvenimenti mondjali jkunu allinjati ma 'mill-inqas 20-previżjonijiet fil-ktieb u aktar rieda ħafna biex jiġu jgħaddu. Dawk li jixtru l-ktieb fuq il- www.thesecretsect.com websajt tirċievi rapport bonus twal jiddokumenta l-avvenimenti mondjali li allinjati mal-ktieb.
2012 u l-tfaċċar ta 'l-Sect Sigriet (Ingliż edizzjoni Kindle). Dan huwa l-2 Edizzjoni tal-ktieb, ippubblikata f'Jannar 2012, u tinkludi sommarju tal-20 previżjonijiet li l-avvenimenti mondjali jkunu allinjati mal peress li l-ktieb oriġinarjament ħareġ f'Settembru 2009.
2012 y el surgimiento de la lil Secta secreta 2012 LIBRO del Dr Thiel en Español.
2012 das und Auftreten der geheimen Sekte (Edition Ġermaniż) 2012 Buch von Dr Thiel fil deutscher Sprache. 2012 das und geheimen der Auftreten Sekte (Ġermaniż Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Documenta Este livro e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado Pela primeira vez, pelo menos 20 JA começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita secreta (Edition Portugiż Brażiljan) 2012 livro do Dr Thiel. Edição em português do Brasil. Documenta Este livro e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado Pela primeira vez, pelo menos 20 JA começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

L-Appostlu Pawlu Huwa kien appostlu aktar tard, iżda wkoll mexxej Christian kmieni.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Ċerti artikoli ta 'interess possibbilment relatati jistgħu jinkludu:

L-Appostlu Pawlu Huwa kien appostlu aktar tard, iżda wkoll mexxej Christian kmieni.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Huwa dan veru? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Kienu l-Għaxar Kmandamenti nailed għall-Salib? Xi qalu hekk. Dan l-artikolu jipprovdi xi kwotazzjonijiet bibliċi biex twieġeb din il-kwistjoni importanti.
Huma l Ten kmandament Still fl Effett? Dan l-artikolu jikkwota l-għaxar kmandamenti u jikkombina wħud mill-artikoli preċedenti fis artiklu waħda dwar l-għaxar kmandamenti. Il-kmandamenti huma murija fil Mount Sinai, qabel Mount Sinai, fil-tagħlim ta 'Ġesù, wara l-tislib, u fil-taghlim ta' Paul. Hija tindirizza l-"tradizzjonijiet ta 'l-irġiel" aktar komuni li jirrigwardaw lilhom ukoll.
Il-Kmandamenti Għaxar Jirriflettu Love, Breaking minnhom huwa Evil Xi wħud iħossu li l-għaxar kmandamenti huma ta 'piż. Hija li dak li Ġesù, Paul, Peter, James, u John mgħallma?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
L-Istorja ta 'Early Kristjaneżmu Inti taf li dak li ħafna nies jemmnu mhuwiex verament dak li ġara lill-knisja Kristjana vera? Taf fejn il-knisja minn kmieni kienet ibbażata? Taf liema kienu l-duttrini tal-knisja minn kmieni? Hija fidi tiegħek verament ibbażati fuq il-verità jew tikkomprometti?