Archiwum dla styczeń, 2012

Jeżeli Christian Vote?

Wtorek, 31 stycznia 2012

COGwriter

Czterech mężczyzn z Partii Republikańskiej są wciąż nieco stojąc w ich dążeniu do zdetronizować amerykańskiego prezydenta Obamę i dostać pracę.

Istnieją dwa katolików , jeden Mormon i jeden Chrzciciela działające na nominację Republikanów, aby uruchomić przeciwko dość antyreligijnej demokraty Baracka Obamy (który również twierdzi wiarę chrześcijańską).

Gdyby prawdziwi chrześcijanie głosować?

Jeśli demokracja ma być usankcjonowane w Biblii dla chrześcijan, z pewnością byłoby to usankcjonowane w Nowym Testamencie. Greckie i rzymskie praktyki demokratyczne były powszechnie znane, a następnie. Demokracja nie jest amerykańskim wynalazkiem (ani nie jest republikańska forma rządu).

W Nowym Testamencie czytamy o powołaniu apostołów Jezusa. Paweł pisze, że Bóg powołuje apostołów, pierwszy wtórnie proroków, itp do budowania ciała Chrystusa (Ef 4: 11,12).

Gdy Judasz wymagała wymiany (po jego zdradzie Jezusa i jego samobójczej), apostołowie nie mieli wyboru, a następnie, że biblijne przykład poszukiwanie woli Bożej:

Ty, Panie, który wiesz, serca wszystkich, pokazać, które z tych dwóch wybrałeś ... I wyganiali ich wiele. (Dzieje Apostolskie 1: 24,26).

Zauważ, apostołowie nie zdecydują, że są wykwalifikowani, aby zobaczyć w sercu człowieka.

Niektórzy pisali, że różne formy demokracji są obecnie dopuszczalne, ponieważ wierzą, niektóre pisma w Dziejach Apostolskich oznaczać go. Podstawowe znaki pojawiają się w historii Dz 15. W Dziejach Apostolskich 15 wielu z Apostołów i starszych spotkali się, aby omówić obrzezanie i pogan wierzących. Wielu doradców, został wykorzystany w celu omówienia sprawy. Niektórzy uważają, że za pomocą rady świadczy o demokracji. Jednak fakt, że wielu doradców był używany nie zmienia postać Boga rządu. W Starym Testamencie czytamy, że nie tylko Bóg zawsze zachęcał tej praktyki (Prz 11:14), czytamy również, że sam Bóg prowadzi go (II Krn 18, 18-21); więc fakt, że niektóre z kierownictwem Kościoła po to tylko pokazuje, że praktyki praktyki rządowe Boga ze Starego Testamentu miały być kontynuowane.

Interesujące jest to, aby pamiętać coś innego, o którym mowa w Dziejach Apostolskich,

"A teraz mówię wam, trzymać z dala od tych ludzi i niech sam; bo jeśli ten plan lub praca ta jest z ludzi, to przyjdzie do niczego; ale jeśli to jest z Boga, nie można obalić go-bo nawet znaleźć walczyć przeciwko Bogu "(Dz 5: 38-39)

T wąż, którzy głosują w wyborach najwyraźniej uważają, że tego świata wiedzą aspektów planu Boga, że nie ma mowy, ludzką wiedzą. Ale spójrz na to, co Bóg powiedział do Samuela, jednego wyraźnie nazwie i powołany przez Boga, kiedy Samuel myślał, że wie, kto powinien być następnym królem nad Izraelem,

Tak było, gdy przybyli, że spojrzał na Eliaba i powiedział: "Zaprawdę, pomazańca Pańskiego jest przed Nim." Ale Pan rzekł do Samuela: "Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, bo odmówił mu. Bo Pan nie widzi, jak człowiek widzi; dla człowieka patrzy na wygląd zewnętrzny, ale Pan patrzy na serce "(1 Sm 16: 6-7).

Ciekawe jest również to, aby uświadomić sobie, że wielu, którzy wierzą, że Nowy Testament sankcje demokracji uważają też, że przyszły rząd rządzi Bóg (w Królestwie Bożym) nie będzie demokracji.

Jezus powiedział apostołom, że będą władcami ponad dwunastu pokoleń Izraela w jego królestwo (Łk 22:30). Jezus wybrał uczniów, nie dostali swoje pozycje z każdej formy demokracji (J 15:16; 6:70). Bóg, a nie człowiek, wybrał Dawida na króla nad Izraelem pierwotnie (Dz 13:22), a także wybrano go na króla nad całym Izraelem w świecie przed (Jer 30: 9).

Nawiasem mówiąc, Jezus powiedział, że Bóg Ojciec zastrzeżone kto będzie miał pewne pozycje władzy w królestwie Bożym (Mt 20:23). Nagrody w królestwie będzie Jezus "dać (Ap 22:12); nie będą one dla ludzi wziąć dla siebie.

Demokracja nie będzie formą Boga rządu w Jego królestwie.

Dlaczego?

Jednym z wielu problemów głosowania jest, że żaden człowiek myśli sposób Bóg czyni.

"Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami", mówi Pan (Iz 55: 8).

Kiedy Jezus był na ziemi głosił Ewangelię o królestwie Bożym i powiedział ludzi do pokuty (Mk 1, 14-15). Jezus odmówił udziału w nawet najbardziej podstawowe decyzje rządowe, podczas gdy był na ziemi (Łk 12: 13-14).

Chociaż Jezus nauczał, że jesteśmy do płacenia podatków (Mt 22: 17-21), również nauczał, że Jego królestwo nie z tego świata (J 18,36). Jezus nauczał swoich uczniów, aby przejść na świat i głoście Ewangelię każdemu (Mat 28: 19,20). Jezus powiedział, że Jego uczniowie mieli być w świecie, ale nie stanowi to (Jana 17:16).

Apostoł Piotr zrozumiałe to. Pisał, że bycie częścią ludu Bożego wykonane jedną część świętego narodu (I Piotra 2: 9). Apostoł Paweł napisał, że obecny świat jest złe (Gal 1: 4). Biblia ostrzega o konsekwencjach bycia częścią systemów na świecie i jego rządów i mówi nam, by wyjść z niego i być oddzielne (Ap 18: 2-5).

Spójrz na to, co Biblia uczy się wydarzy w ostatnich dniach i co chrześcijanie są z tym zrobić,

Ale wiedz, że w dniach ostatecznych przyjdą niebezpiecznych czasach: Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, chlubni, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niegodziwi, niekochany, bezlitosnych, oszczercy, nie panujący nad sobą , brutalne, nie miłujący dobrych, zdrajcy, nieprzejednani, wyniosłe, miłośników rozkosze niż Boga, mających formę pobożności jest zaprzeczeniem jej mocy. I od takich ludzi odwróci! (2 Tm 3: 1-5).

Należy pamiętać, że Słowo Boże nie zachęca do głosowania jako rozwiązanie.

Paweł powiedział, że chrześcijanie mają być ambasadorami Chrystusa (II Kor 5:20). Ambasadorowie często żyją w krajach obcych, z których niektóre są wyraźnie wrogo nastawieni do swoich przekonań. Ambasadorowie, choć żyją w innych społeczeństwach, nie angażują się w politykę społeczeństw, które żyją w. Jest czas na lud Boży do przejęcia rządów tego świata, ale to nie jest jeszcze (Jan 18:36 Dan 7: 17-18). To będzie po drugie przyjście Jezusa (I Tes 4:16, Ap 11:15).

Chrześcijan, Piotr napisał,

Ale są narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu należących, abyście ogłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swego przedziwnego światła. Kiedy nie byli ludzie, lecz teraz jesteście ludem Bożym; gdy nie otrzymała łaskę, ale teraz otrzymaliśmy łaskę. Drodzy przyjaciele, proszę was, jako obcy i obcy na świecie, do powstrzymania się od grzesznych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Żyją tak dobre życie wśród pogan, które, choć oskarży robi nie tak, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Boga w dniu, kiedy odwiedza nas. Bądźcie ze względu na Pana, aby każdy organ wśród ludzi: czy do króla, jako najwyższego organu lub prezesów, którzy są wysyłane przez niego karać tych, którzy postępują źle i pochwalić tych, którzy czynią dobrze. Dla niego jest wola Boża, że czynienie dobra należy wyciszyć niewiedzy rozmowę głupich mężczyzn (1 Piotra 2: 9-15).

Cudzoziemcy, oczywiście, nie głosować.

Teraz Biblia wspomina jednego konkretnego głosu przez apostoła Pawła (gdy był jeszcze Saul, a tym samym nieprzetworzony). Zauważ, co powiedział później o tym:

Rzeczywiście, ja pomyślałem muszę zrobić wiele rzeczy wbrew imię Jezusa z Nazaretu. To ja również w Jerozolimie, i wielu świętych, że zamknięty w więzieniu, wziąwszy moc od przedniejszych kapłanów; a gdy na śmierć, rzucam mój głos przeciwko nim (Dz 26: 9-10).

I choć nie jest z góry samo potępienie koc każdym głosowaniu, to jest jedyny czas, słowo "głos" lub "głosowania" jest w Biblii. I to nie dowodzi, że nawet religijnie gorliwi / osoby konserwatywne nie zawsze prawidłowo i może głosować robić wiele rzeczy wbrew imię Jezusa z Nazaretu.

Nie wierzę, że Biblia sankcje chrześcijanie głosowanie w wyborach cielesnych. Nie wierzę też, że nadchodzących wyborach prezydenckich w USA lub wyborów w innych krajach anglo-zstąpił spowoduje rodzaju skruchy, że te narody potrzebują.

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Should a Christian Vote? This article gives some of the Biblical rationale on this subject. Would Jesus vote for president/prime minister? Is voting in the Bible? This is a subject Christians need to understand.
Polycarp, Herbert W. Armstrong, and Roderick C. Meredith on Church Government What form of governance did the early church have? Was it hierarchical? Which form of governance would one expect to have in the Philadelphia remnant? The people decide and/or committee forms, odd dictatorships, or the same type that the Philadelphia era itself had?
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglicy i Południowych Afrykańczyków i Nowozelandczycy potomkowie Józefa? Gdzie są stracili dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? What will happen to the Jews in Israel? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Czy Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi Zrobione jako niewolnicy? Czy ziemie Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii podzielić? Co proroctwo biblijne uczyć? Czy istnieją proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Kto będzie skończyć z ziem i ludzi?
Proroctwa Baracka Obamy? Osiem powodów, dlaczego Barack Obama jest apokaliptyczny i osiem powodów, dla których nie jest Barack Obama Antychryst. Ten artykuł zawiera wiele biblijnych i biblijne proroctwa nie, z całego świata, które wydają się omówić Barack Obama. Czy Barack Obama Nostradamus przewidzieć czynienia z Antychrystem? Might Barack Obama ustawione na scenie królów Północy i Południa, jak co najmniej jedno proroctwo szyitów sugeruje? Jest to najdłuższy i najbardziej kompletny artykuł na tej stronie na proroctwa Baracka Obamy. Przeczytaj go i sam zdecydować, czy prezydent Obama wydaje się spełnienie różnych proroctwa.
Barack Obama, Prophecy i zniszczenie Stanów Zjednoczonych Niektórzy twierdzą, że Barack Obama jest prorokował "syn Kenii", opiera się wczesne pisanie 20 wieku.
Kanada w Prophecy: Czy to, co Biblia Prophecy, Katolicki Prophecy i inne Prognozy Zaproponuj O przyszłości Kanady? Istnieją przepowiednie, które sugerują, zaangażowanie w Kanadzie. I wielu z nich nie są pozytywnie o swojej przyszłości.
Kto jest królem Zachodu? Dlaczego nie ma End Time King of the West w biblijnych proroctw? Czy Stany Zjednoczone King of the West? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. What role might he play?

Wschód kontra Zachód: Rosja, Chiny, Indie i Opposing sankcji wobec Iranu i Syrii

Wtorek, 31 stycznia 2012

COGwriter

Rosja, Chiny, Indie i nie współpracuje z rodzaju sankcji UE i USA, chce do Iranu i Syrii:

Globalne "polityki mocarstwowej" powraca do Bliskiego Wschodu

Przez Peter Apps , Korespondent ryzyko polityczne

LONDON | Wto 31 stycznia 2012 07:28 EST

(Reuters) - W Rosji wysyłania okrętów wojennych zniechęcić obcej interwencji w Syrii, a Chiny wyciągnąć głębiej w konfrontacji Iranu z Zachodem, "wielka moc" polityka jest szybko wraca do Bliskiego Wschodu ... Obaj zasygnalizował wyraźny zamiar uniknąć wszelkich " zmiana reżimu "interwencja w Syrii ; ale rozmieszczenie przez Rosję swojego flagowego lotniskowca i eskorty do portu Syrii z Tarsu w tym miesiącu zwrócił starker niż zwykle linię w piasku ... "Każdy czas Zachodni napina smycz, Pekin spokojnie korzysta z luzu", mówi Thomas Barnett, Były strateg dla amerykańskiej marynarki wojennej ...

Washington Post 31 stycznia 2012, Mumbai, Indie - Indie dołączyły Chiny, mówiąc, że nie będzie cofać się na import ropy naftowej z Iranu, mimo sztywnych nowych sankcji amerykańskich i europejskich przeznaczonych do presji na Teheran jego programu nuklearnego.
Steve Gutterman | Moskwa (Reuters) - rosyjski dyplomata starszy powiedział we wtorek, że nacisk na przyjęcie projektu arabskim zachodnim Rady Bezpieczeństwa ONZ ... Rosja i Chiny zawetował europejskim sporządzony uchwałę w sprawie Syrii w październiku.

Syryjska opozycja: Rosja, Iran ryzykując stosunki z Syrią w przyszłości

Ynetnews - 31 stycznia 2012

Syryjska członkiem opozycji Fahed Al-Masri powiedział libańskiej stacji radiowej, że wysiłki Rosja i Iran są podejmowanie w celu ratowania reżimu prezydenta Asada zostaną uwzględnione w przyszłych stosunkach obu krajów z Syrią. "Rosja straci swoją ostatnią pozycję na Bliskim Wschodzie w Syrii, "powiedział, dodając, że jeśli Moskwa nadal sprzeciwiać stanowisko społeczności międzynarodowej w sprawie Syrii ...

Więc trzy geograficznie największe uprawnienia Wschodzie biorą stoi w opozycji do Zachodu. Biblia wskazuje, że ostatecznie podobno rosyjsko-doprowadziły Eurasian konfederacja będzie na pozostałej mocy Zachodu (który w tym czasie będzie prowadzony przez Europejską król północy). A Chiny i Indie wydają się być prorokował do wsparcia rosyjsko-doprowadziły konfederacji.

Ale to będzie później, tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa (Objawienie 09:16; 16: 12-16).

W tym czasie Wschód gra w niebezpieczną grę, że jest prawdopodobne, aby stracić, przynajmniej w sensie dyplomatycznym.

Bez względu na to, co ich interesy gospodarcze, ani Rosja, ani Indie chcą mocy, aby powstały islamskie. A tak na przekór zachodnich sankcji, może te narody wierzą, że podzielenie świata islamskiego w Iranie i Syrii, reszty narodów arabskich, tureckich narodów, Pakistanie, Afganistanie i Indonezji, że podział ten będzie zapobiegać władzę nad światem islamskim wzrostowi się ,

Jeśli uważają, że są w błędzie.

Islamski mocy ( Król Południa proroctw biblijnych), najwyraźniej kierują władzy arabskiej, wzrośnie. Poprzez wspieranie Syrii, jak to było, Rosja będzie zrazić świat arabski (Liga Arabska ma tendencję do tyłu w odniesieniu Zachodu do Syrii i nie jest szczególnie fanem Iranie). Syria nie będą kontynuowane, to jest i Iran można zneutralizować, co najmniej do pewnego stopnia.

Co trzy mocarstwa wschodnie są w istocie robi, to mówi, że świat arabski jest lepiej współpracuje z Europejczyków, niż z Rosji, Chin, czy Indii. I współpraca między arabskich i europejskich światów jest coś tymczasowo zrobić (Daniel 11:27; Psalm 83: 3-8).

China, itself, is interested in resources like oil and loves to take advantage of buying opportunities that Western sanctions, for example, can provide. Yet China needs the markets of the West more than it actually needs Iranian oil. The same is basically true for India.

Iran and Syria are really not so important to Russia, China, and India that they will back them no matter what (though there will be a future alliance with the Persians/Iranians, but this is for a time after the millennial reign of Christ and is discussed in Ezekiel 38:1-9).

So despite posturing from these three Eastern powers, the reality is that the West will gain the most influence in the Middle East from what is now happening.

Iran will not be the leader of the King of the South and whatever survives in Syria (cf. Isaiah 17:1) will apparently support the coming Arab leader of Daniel 11:40. If those in Russia, China, and India understood biblical prophecy better they would realize that their current stand perhaps should be modified in regards to Iran and Syria.

Those interested in learning more may wish to study the following articles:

Russia: Its Origins and Prophesied Future Russia in prophecy. Gdzie Rosjanie pochodzi? Co z tymi, na Ukrainie? Co jest dla Rosji prorokował i ich sojuszników? Co oni zrobią dla Europejczyków, którzy poparli Beast w końcu?
Czy Rosja Król Północy? Niektórzy twierdzą, że jest. Ale czego uczy Biblia?
India, Its Biblical Past and Future: Any Witness? The Bible discusses the origins of those of Indian heritage and discusses some of the witness to them (including those in Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka).
Chiny, Jego biblijne Przeszłość i przyszłość, Część 1: Geneza i Chińskie znaki Skąd Chińczycy pochodzi? Ten artykuł zawiera informacje wskazujące, że ludzie z Chin musiał wiedzieć o różnych kont w Księdze Rodzaju, aż do ich rozproszenia po wieży Babel.
Chiny, Jego biblijne Przeszłość i przyszłość, część 2: Sabbath i Niektóre Świadek Boga w Chinach Kiedy chrześcijaństwo pierwszy przybył do Chin? I jest tam wcześnie dowodów, że przestrzegane są siódmy dzień szabatu?
Asia w Proroctwa Co Ahead dla Azji? Kim są "Kings of Wschodu"? Co stanie się z prawie wszystkich chińskich, Rosjan, Indian i innych Azji? Chiny w proroctwie, gdzie? Kto ma armię 200000000 człowieka związanego z Armagedonu?
Kto jest Królem Północy? Czy jest jeden? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Powinien nastąpić? Who will be the King of the North discussed in Daniel 11? Is a nuclear attack prophesied to happen to the English-speaking peoples of the United States, Great Britain, Canada, Australia, and New Zealand ? Kiedy 1335 dni, 1290 dzień i 1260 dzień (czas, czasy i połowę czasu) Daniela 12 zacząć? Kiedy Biblia pokazują, że kryzys gospodarczy wpłynie na Stany Zjednoczone?
Is There A Future King of the South?
Some no longer believe there needs to be. Może Egipt, Islam, Iran, Arabowie, Etiopia być zaangażowany? Might this King be called the Mahdi? Co mówi Biblia?
Arabskim i islamskim Świat W Biblii, historii i Proroctwa Biblii omawia genezę świata arabskiego i omawia na Bliskim Wschodzie w proroctwie. Co to jest na przodzie dla Bliskiego Wschodu i tych, którzy się islamu? Co z Imama Mahdiego? What lies ahead for Turkey, Iran, and the other non-Arabic Muslims?

Europa zgadza się ściślejszej unii fiskalnej

Poniedziałek, 30 stycznia 2012

Unia Europejska Wieża Babel Plakat

COGwriter

Europejczycy nieco mają kolejną umowę ściślejszej unii fiskalnej:

30 stycznia 20122

Przez Stephen Fidler, Laurence Norman i Matina STEVIS

W Brukseli przywódcy 25 rządów Unii Europejskiej uzgodnili w poniedziałek wieczorem na co niektóre zapowiadane jako historycznego paktu, aby przejść do ściślejszej unii fiskalnej i podpisane na szczegółach stałego funduszu ratunkowego dla strefy euro, ale zbliża restrukturyzacji zadłużenia Grecji rzucił cień na Szczyt. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Przez Julien Toyer i Paul Taylor

BRUKSELA | Pon 30 stycznia 2012

(Reuters) - kanclerz Angela Merkel ugruntował swoją dominację polityczną w Europie w poniedziałek, gdy 25 spośród 27 państw UE zgodzili się na pakt niemiecko-inspirowane surowsze dyscypliny budżetowej, tak jak oni walczyli ożywić wzrost z popiołów wyrzeczenia.

Tylko Wielka Brytania i Czechy odmówił podpisania paktu fiskalnego w marcu narzuci quasi-automatycznych sankcji na kraje, które naruszają ograniczenia deficytu budżetu Unii Europejskiej i ugruntowania zasad zrównoważonego budżetu w prawie krajowym. http://www.reuters.com/ artykuł / 2012/01/30 / USA-UE-szczyt-idUSTRE80S0SR20120130

Jest to kolejny krok na drodze do spełnienia proroctw biblijnych związanych wznoszące się ostatecznej mocy Europejskiej Beast.

Ci z nas, w Kościele Boga Żywego dawna nauczał, że Wielka Brytania nie byłaby prawdziwa część końcowego mocy, która wyjdzie w Europie. Ci, w Czechach prawie na pewno będzie częścią tej ostatecznej władzy.

W Biblii, w Księdze Objawienia 17, jest jasne, że Europejczycy nadal będą musiały przeorganizować w przyszłości:

12 "A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy otrzymali królestwa jeszcze nie, ale oni otrzymują władzę przez jedną godzinę, królów z bestii. 13 To są jednej myśli, i dadzą im moc i władzę bestii. (Objawienie 17: 12-13)

Steps towards this happening are continuing as we in the Living Church of God have long taught–and there will be bumps in the road and problems (major civil unrest, or worse, may occur).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41 Zważywszy, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, garncarskie, a częściowo z żelaza, królestwo będzie podzielone; jeszcze siła żelaza są w nim, tak jak widziałeś żelazo zmieszane z glinki ceramicznej. 42 A gdy palce u nóg po części z żelaza, częściowo z gliny, więc królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo kruche. 43 Jak widzieliśmy żelazo zmieszane z glinki ceramicznej, będą mieszać się z nasienia mężczyzn; ale nie przylegają do siebie, tak jak żelazo nie miesza się z gliną. (Daniel 2:41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Europa, Beast, a Objawienie Skąd Europa dostać swoją nazwę? Co Europa może mieć do czynienia z Księgi Apokalipsy? Co z "Bestii"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kto jest Królem Północy? Czy jest jeden? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Powinien nastąpić? Kto będzie królem Północy mowa w Daniela 11? Is a nuclear attack prophesied to happen to the English-speaking peoples of the United States, Great Britain, Canada, Australia, and New Zealand ? Kiedy 1335 dni, 1290 dzień i 1260 dzień (czas, czasy i połowę czasu) Daniela 12 zacząć? What MUST happen BEFORE the Great Tribulation?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? Co katolicki, bizantyjskie i proroctwa biblijne, sugerują?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, angielski, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglicy (non-holenderska) Southern Afrykanie i nowozelandzka potomkowie Józefa? Gdzie są stracili dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Jerozolimy i Żydów w Izraelu? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Czy Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi Zrobione jako niewolnicy? Czy ziemie Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii podzielić? Co z Jerozolimy? Co proroctwo biblijne uczyć? Czy istnieją proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Kto będzie skończyć z ziem i ludzi?
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada?
There are prophecies that suggest involvement with Canada. I wielu z nich nie są pozytywnie o swojej przyszłości.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy?
Is the United States the King of the West?

Filipiny Biorąc pod uwagę, zacieśnienie więzi wojskowe do USA Znowu

Poniedziałek, 30 stycznia 2012


Apo w Mindanao, Filipiny

COGwriter

Filipiny rozważa coraz bliżej do porozumienia wojskowego z USA:

Filipiny Waży zwiększonym US Military Obecność
30 stycznia 2012
Stany Zjednoczone i Filipiny dyskutują wzmocnienie więzi wojskowe częściowo w odpowiedzi na zwiększenie chińskiej asertywności w regionie Azji i Pacyfiku. Ponieważ największe zagrożenia dla bezpieczeństwa Filipin dawna wewnętrzne, Manila ma jedne z najsłabszych zdolności obronnych zewnętrznych w Azji Południowo-Wschodniej.
Jednak Manila zrównoważy próby zwiększenia tych możliwości przed potencjalnym luzu zarówno z Chin, najwyższej partnera handlowego z rosnącym wpływem gospodarczej, oraz jego własnych ludzi, dla których zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej pozostaje kwestią kontrowersyjną.

Latem ubiegłego roku, prezydent Filipin, wskazuje, że nie musi obawiać się Chin (patrz prezydent Philippine grozi Chiny ).

Chociaż umowa z USA może tymczasowo dokonać cielesną sens, w dłuższej perspektywie uważam, że Filipiny prawdopodobnie będzie wyrównać z Chin, ale zobaczymy.

Życie Kościół Boży ma około 33 zborów na Filipinach .

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Wyspy i Biblia Prophecy Co z wyprzedzeniem na wyspach? Co znajduje się w przyszłość na Filipinach? Co Biblia prorokuj o wyspach?
Asia w Proroctwa Co Ahead dla Azji? Kim są "Kings of Wschodu"? Co stanie się z prawie wszystkich chińskich, Rosjan, Indian i innych Azji? Chiny w proroctwie, gdzie? Kto ma armię 200000000 człowieka związanego z Armagedonu?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, angielski, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglicy (non-holenderska) Southern Afrykanie i nowozelandzka potomkowie Józefa? Gdzie są stracili dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Jerozolimy i Żydów w Izraelu? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?

Gwałtowne Sport, gwałtownie Endings

Poniedziałek, 30 stycznia 2012

COGwriter

Wczoraj w nocy, nie było odcinka na CBS "60 Minutes, jak również cały program CNN Sanjay Gupta przez dr dotyczącej szkody wyrządzone uczestnikom najchętniej oglądanych brutalnych sportu w USA, futbol amerykański.

Oba programy objęte śmierć wielu graczy ze względu na kontuzje dzieje i innych hitów, które dzieją się z gry. Jak mózg jest uszkodzony z takiej działalności był również objęte. CNN kawałek objęte roszczenia jednego z badaczy, który powiedział, że średnia szkoła piłkarz doznał 650 poziom sub-wstrząśnienie mózgu uderza w każdym sezonie. Owoce, które nie były dobre. Gwałtowne sport spowodować gwałtowne zakończeń.

W czasach starożytnego Rzymu, brutalne sporty są również popularne.

Były przez wielu z tych, które wyznawali Chrystusa?

Nie wydaje się więc.

Chociaż nie wydaje się, że wiele z tych bezpośrednich odniesień w Kościele Bożym, mamy pewne pisemne zapisy z tych, którzy byli przynajmniej w pewnym stopniu zaznajomiony z naukami Jezusa i praktyki pierwszych chrześcijan.

Tutaj jest coś z Teofila z Antiochii (który prawdopodobnie był częścią Kościoła Bożego) chyba napisane około 180 AD:

Zastanów się więc, czy tych, którzy uczą takich rzeczy może ewentualnie żyć obojętnie i zostać połączone w bezprawnego stosunku, lub, najbardziej bezbożne wszystkim jeść ludzkie mięso, zwłaszcza gdy są zabronione tyle świadkiem pokazy gladiatorów, żeby nie stać uczestnikami i abettors morderstw. Ale nie możemy zobaczyć inne okulary, żeby nasze oczy i uszy nie splugawić się, uczestnicząc w wypowiedzi nie śpiewane. (Teofil z Antiochii. Aby Autolykos, księga III, rozdział XV. Tłumaczone przez Marcusa Dods, AM fragmentem Ante Nicejsko-Ojców, tom 2. Pod redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

Tak, prawdziwi chrześcijanie nie wierzyli, że są do oglądania brutalnych sportów tak popularne w II wieku.

Tatian, wyznając apologeta chrześcijański, napisał około 170 AD:

I dla nich świadkowie zajmują miejsca, a bokserzy spotkają się w pojedynku, bez powodu, co ani nie jednego zstąpił na arenę, aby przyjść z pomocą. Czy takie wystawy, jak je przynieść do kredytu? On, który jest między wami zbiera legion zakrwawione morderców, angażując je utrzymać; i tych łotrów są posłani przez Niego, i zmontować w spektaklu być sędziowie, częściowo z powodu nieprawości na arbitra, a częściowo z tego z ludzi, którzy angażują się w walce. A ten, kto strzela mordercze wystawę jest zasmucony, bo nie był skazany za widzem niegodziwych i bezbożnych i ohydnych czynów (Tatian. Tłumaczone przez JE Ryland. Tatian na Adres do Greków, rozdziale XXIII. Zaczerpnięte z Ante Nicejsko-Ojców, Tom 2. Redakcja Alexander Roberts & James Donaldson. amerykańskiej edycji Online Edition, 1885. Copyright © 2004 K. Knighta).

Athenagoras, wyznając apologeta chrześcijański, napisał około 170 AD:

Jaki człowiek zdrowy na umyśle, więc będzie potwierdzają, a taki jest nasz charakter, że jesteśmy mordercami? ...

Kto nie liczyć się wśród rzeczy o największym zainteresowaniem konkursy gladiatorów i dzikich zwierząt, zwłaszcza tych, które są podane przez Ciebie? Ale my, uznając, że aby zobaczyć człowieka na śmierć jest tak samo, jak go zabić, nie wyrzekł takie okulary (Atenagorasie. Prośba o chrześcijan, rozdział XXXV. Tłumaczone przez BP Pratten. Zaczerpnięty z Ante Nicejsko-Ojców, Tom 2 . Pod redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. amerykańskiego Edition 1885. Online Edition Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Nawet dziś wielu chrześcijan sobie sprawę, że oglądanie brutalnych wydarzeń intencji powodując szkody fizyczne, takie jak prawdziwego boksu, jest niestosowne.

Zauważ, że jest to również stanowisko katolickiego teologa i biskupa trzeciego wieku Hipolit i dodaje, również różne zawody, do tych, które odrzucają jedną z bycia uczniem Chrystusa:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Czy Futbol amerykański zła? Czy najpopularniejszy sport widza w USA coś, że chrześcijanie powinni oglądać? Co Biblia i wczesne pisma pokazać? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Służby wojskowej, a Kościoły Boga:? Czy Real chrześcijanie Weź udział w Carnal Warfare Oto, które pokazują, wierzenia prawdziwego Kościoła w sprawie udziału wojskowych bieżących i historycznych perspektywy na gruncie. Czy wojna właściwe dla chrześcijan?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Niedziela, 29 stycznia 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Tak.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Tak.

Chociaż mam artykuły z wielu pism na ten temat (patrz, na przykład, uniwersalny ofertę zbawienia: Istnieją setki wersetów w Biblii drugoplanowego doktryny Prawdziwego APOCATASTASIS ), zacznijmy się z II wieku interpretacji Izajasza przez Ireneusza do pokazać to, co wydawało się być powszechnie znane w czasach nie tak dawno po śmierci ostatniego z oryginalnych apostołów:

Teraz, że obietnice nie zostały ogłoszone do proroków, a ojcowie samotnie, ale do Kościołów zjednoczeni z nich od narodów, których także terminy Spirit "wyspy" (zarówno dlatego, że są ustanowione w środku turbulencji, cierpieć Burza bluźnierstwa, istnieje jako port bezpieczeństwa, do tych w niebezpieczeństwie, i są schronieniem tych, którzy lubią wysokość [nieba], i dążyć do uniknięcia Bythus, czyli głębokość błędu), Jeremiasz mówi tak: " Słuchajcie słowa Pana, narody! a opowiadajcie je na wyspach dalekich; mówicie, że Pan będzie rozpraszać Izraela, zgromadzi go On i utrzymać go, jako jeden karmienia jego stado owiec ...

I jeszcze raz on mówi to samo: "Oto czynię Jerozolimy wesele i moich ludzi [radość]; do głosu płaczu nie będzie więcej słyszany w niej, ani głos płakać. Również nie będzie jakaś niedojrzała [jeden], ani starca, który nie spełnia swój czas: dla młodzieży powinny być sto lat; i grzesznik umrze sto lat, ale przeklęty będzie. I będą budować domy i mieszkać w nich siebie; i będą sadzić winnice, i jeść z nich owoce same w sobie, i będzie pić wino. I nikt nie będzie budować, a inni żyją; nie będą się przygotowywać do winnicy, a inni jedzą. Bo jak dni drzewa życia są dni ludzi w tobie; do dzieł swoich rąk "(powinna znieść Ireneusz Haereses. Adversus, Księga V, rozdział 34, wersety 2-3,4. Zaczerpnięty z Ante Nicejsko-Ojców, tom 1. Alexander Roberts redakcją Donaldson & James. American Edition, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Inne, takie jak Orygenes z Aleksandrii, napisał, że Bóg miał plan do zaoferowania wszystkim zbawienie.

Wielu uczonych katolickich i protestanckich utrzymują, że Orygenes był jednym z największych wczesnych pisarzy teologicznych (żył od około 185-232 rne). Papież Benedykt XVI publicznie pochwalił Orygenes.

Historyk KS zauważyć protestancka napisał, że Orygenes Latourette "był rzeczywiście jednym z największych chrześcijańskich umysłach." A ja nie mogę się z tym zgodzić, to jest interesujące zauważyć, że Latourette zauważył:

Orygenes nauczał, że ostatecznie wszystkie duchy, którzy oddalili się od Boga, zostanie przywrócony do pełnej harmonii z Nim. Może do tego dojść tylko z ich współpracy, bo mają swobodę przyjęcia lub odrzucenia odkupienia posad w Chrystusie. Przed pełnego przywrócenia będą cierpieć karę, ale, że kara ma być wychowawcza, aby oczyścić je z niedoskonałości wprowadzone przez ich grzechu. Po zakończeniu obecnego wieku i jej świat przyjdzie kolejny wiek, więc Orygenes wierzył, w którym narodzili się ponownie będzie nadal rosnąć i skruchy będą kolejną okazją do nawrócenia (Latourette KS A History of Christianity, Volume 1, Początki do 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, str.151).

Orygenes był blisko, że nie wszyscy będą żałować, bo nie będzie również tych, które podniesione do "wieczne potępienie" (Daniela 12: 2, KJV), co oznacza, że ci, którzy nie będą prawidłowo pokutować nie otrzymają zbawienie-ale w Żywych Kościół Boży uważają ich za mniejszość. Ale Orygenes był poprawny, że nadejdzie tylko dzięki współpracy tych aktualnie niezapisane.

Oto kilka cytatów bezpośrednio z Orygenesa:

... Dobry Ojciec nie całkowicie opuszczony tych, którzy oddalili się od Niego (Orygenes. Komentarz do Ewangelii Jana (Księga I). Zaczerpnięte z Ante Nicejsko-Ojców, tom 9. Redakcja Allan Menzies, DD amerykańskiej Edition 1896 1897. Online Edition Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Należy pamiętać jednak, że pewne istoty, które spadły z dala od tej jednej początku której mówiliśmy, spadły do takiej głębokości niegodności i niegodziwości, aby w ogóle nie zasługuje się za tego kształcenia i nauczania, w którym rasy ludzkiej, podczas gdy w ciele, są przeszkoleni i poinstruowani przy pomocy niebieskich uprawnień; i dalej, wręcz przeciwnie, w stanie wrogości i opozycji do tych, którzy otrzymują tej instrukcji i nauczania. A więc jest to, że cały ten śmiertelnego życia jest pełna walki i prób, spowodowanych przez opozycję i wrogość tych, którzy spadł z lepszym stanie, nie oglądając się na wszystkich, i którzy są powołani diabła i jego aniołów, a inne zlecenia zła, które Apostoł sklasyfikowane wśród przeciwstawnych sił. Ale czy którykolwiek z tych zleceń, które działają pod rządami szatana, i wypełniamy Jego złych poleceń, będzie w przyszłym świecie być konwertowane do sprawiedliwości ze względu na ich posiadania wydział wolności woli, czy też trwałe i nałogowy niegodziwość może być zmieniona przez moc przyzwyczajenia do natury, która jest wynikiem sam, czytelniku, może zatwierdzić, jeśli nie w tych obecnych światów, co widzialne i czasowych, ani w tych, które są skryte i są wieczne, że część jest w całości z różnią ostateczna jedność i fitness rzeczy (Orygenes. De Principiis, Księga I, rozdział 6, werset 3).

... A tym samym, poprzez liczne i niezliczonych klas istot postępowych, którzy są pojednani z Bogiem ze stanu wrogości, ostatni wróg jest w końcu dotarł, który nazywa się śmierć, tak, że on również może być zniszczone, a już nie będzie wrogiem. Gdy zatem wszelkie racjonalne Dusze zostały przywrócone do stanu tego rodzaju, to charakter tego ciała naszego ulegnie zmianie do chwały ciele duchowym. Bo jak go widzimy, aby nie być w przypadku natur rozumnych, że niektóre z nich żyją w stanie degradacji z powodu swoich grzechów, podczas gdy inni zostali powołani do stanu szczęścia z powodu ich osiągnięć; ale jak widzimy te same dusze, które dawniej były grzeszne, pomagali, po ich nawrócenia i pojednania z Bogiem, do stanu szczęścia (Orygenes. De Principiis, Księga III, rozdział 6, werset 6).

Podczas gdy w LCG nie dość, że słowo to sposób, te cytaty pokazują, że idea, że Bóg ma plan, który pozwoli na nieskruszonego okazję po tym obecny wiek nie jest nowy pomysł.

Właściwie opracowana doktryna czyśćca katolików łacińskich po między zaczęli potępiać niektórych pomysłów Orygenesa w VI wieku. Kiedy to się stało nauki związane z ofertą zbawienia dla wszystkich (znany jako APOCATASTASIS) były również nieco potępiony. Jednak ten pozostawił lukę w rzymskiej teologii i idei czyśćca następnie rozwinięta.

Grekokatolicy (obecnie znany jako Prawosławny), jednak nigdy nie zaakceptować łaciński pomysł czyśćca i do dziś ma wielu, którzy wierzą, że Bóg ma jakiś rodzaj planu do zaoferowania zbawienie dla tych, którzy nie świadomie odrzucają zbawienie.

Encyklopedia Katolicka sama przyznaje, że pierwsi chrześcijanie nie uczył swoją obecną koncepcję swojej doktryny czyśćcu:

Niektórzy podkreślali też zostało ustanowione na zarzut, że starożytni chrześcijanie nie mieli jasną koncepcję czyśćca, a oni myśleli, że dusze odszedł pozostał w niepewności zbawienia do ostatniego dnia ... Jest kilka fragmentów Nowego Testamentu, które wskazują na Proces oczyszczania po śmierci. Tak więc Jezus Chrystus oświadcza (Mateusz 12:32): "A kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi człowieka, będzie mu odpuszczone: ale kto będzie mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w ten świat, ani w przyszłym świecie "... (Hanna, Czyściec. Catholic Encyclopedia).

Nie, w drugim wieku wierzono, że Boży plan pozwoli wszystkim być oferowane zbawienie, ani w tym wieku lub przyszłego wieku, gdyby nie popełnić "niewybaczalny grzech" (Mateusza 12:32; Mark 10:30 ; Łk 18:30; Dzieje Apostolskie 3: 17-21; Efezjan 1:21; List do Hebrajczyków 6: 4-6; Mt 10:15; 11: 22-24; Marka 6:11; Łk 10: 12-14) .). A Nowy Testament jest bardzo jasne, że:

"Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże" (Łk 3: 6).

W XIII wieku, słynny teolog katolicki Tomasz z Akwinu pisał:

Nic nie jest wyraźnie powiedziane w Piśmie o sytuacji czyśćcu, ani nie jest to możliwe, aby zaoferować przekonujące argumenty na to pytanie ...

Niektórzy twierdzą jednak, że zgodnie z prawem zwyczajowym miejscem Czyściec jest, gdy człowiek grzeszy. Nie wydaje się prawdopodobne, ponieważ człowiek może zostać ukarany w tym samym czasie za grzechy popełnione w różnych miejscach. A inni mówią, że według prawa zwyczajowego są karane nad nami, bo są między nami a Bogiem, w odniesieniu do ich stanu. Ale to bez znaczenia, bo nie są karani za to, że nad nami, ale za to, co w nich jest najniższa, a mianowicie grzech (Akwinu Summa Theologica T. Świętego Tomasza z Akwinu, dodatek II, II i art 1. Zmieniony Edition, 1920. Nihil obstat F. Innocenty Apap, PO, STM, Cenzor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, eneralis vicarius. Westmonasterii. ordinis Nihil obstat APPROBATIO. F. Raphael Moss, PO, STL i F. Leo Moore. OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, PO, STL, AM, Przed provincialis angliae).

Powyższe pokazuje, że nawet w średniowieczu, idea czyśćca było jasne, nawet wśród przywódców Kościoła w Rzymie.

Czyściec w zasadzie przyjęte po pewne nauki związane z Orygenesa zostały potępione w 6 wieku:

Od chwili jednak, że anty-Origenism panowały, doktryna apokatastasis zdecydowanie opuszczony. Augustyn protestuje silniej niż jakikolwiek inny pisarz z błędu, więc w przeciwieństwie do doktryny o konieczności łaski ... (Batiffel, Apocatastassis. W Encyklopedii Katolickiej).

Historia sugeruje, że po APOCATASTASIS został skazany w połowie 6 wieku, coś, co przypomina nowoczesne koncepcje czyśćcu wymawiane były biskupa rzymskiego przez papieża Grzegorza I około 600 AD

Być może powinienem wspomnieć, że chociaż Anne Emmerich twierdził, aby zobaczyć czyściec, twierdziła również, że widział "limbo", a obecny papież wskazał, że "limbo" nie istnieje. Stąd wniosek, aby zobaczyć jedno miejsce, które nie istnieje, powinien powiedzieć wszystkim, że sam, twierdząc, aby zobaczyć coś innego, nie oznacza, że ​​istnieje albo. Nie ma miejsca, które pasuje do nowoczesnego Roman opis czyśćca.

Kościół Boży początkowo uczył APOCATASTASIS, nie czyściec. I nadal robi to do dziś. Bóg jest Bogiem miłości i ma miłosiernego planu zbawienia-i obejmuje coraz ewangelię w tym wieku (Uwaga: "skróconą", że Paweł mówi w Liście do Rzymian 09:28 o, a zakończenie Mateusza 24:14 prawdopodobnie będzie to ogromny zasięg informacyjny co najwierniejszym stado uczy To, oczywiście, nie oznacza, że ​​najbardziej wierni powinni siedzieć i czekać i nie robić ich w niepełnym wymiarze por Jana 9:.. 4; Mt 9: 37- 38-jako priorytet głoszenia Ewangelii pozostaje). Oczywiście, ludzie powinni reagować, gdy dowiadują się, tym, którzy odrzucają prawdę ryzykują popełnienie niewybaczalny grzech .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Czy Wczesny Kościół Naucz Czyściec? Czy istnieje miejsce zwane czyśćcem? Czy Bóg ma plan, aby pomóc tym, którzy nie stać świętych w tym życiu?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? Jaka jest prawda o martwych dzieci?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Czy wszystkie dobre rzeczy remontu? Czy Boży plan zbawienia podjąć duchową ślepotę bunt i pod uwagę?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Is that what he said? Is that what the Bible says? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
Co to ​​jest niewybaczalny grzech? Co to ​​jest? Można żałować to? Czy wiesz, co to jest i jak go uniknąć?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Niedziela, 29 stycznia 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:36-37)

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? Kiedy najwcześniej można rozpocząć Wielkiego Ucisku? Czym jest Dzień Pański?
Przygotowanie fizyczne Pismo Święte dla chrześcijan . We all know the Bible prophecies famines. Czy powinniśmy coś zrobić?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Ewangelia Królestwa Bożego był Nacisk Jezusa i wczesnego Kościoła Czy wiesz, że? Czy ty w ogóle wiesz, co Ewangelia o królestwie wszystkim chodzi? Prawdziwa religia powinna być oparta na prawdziwej ewangelii.
Czy Wczesny Kościół Naucz millenaryzmu? Czy tysiąclecia (czasami nazywane chiliasm) prowadzone przez pierwszych chrześcijan? Who condemned it. Czy Jezus dosłownie panować przez 1000 lat na ziemi? Jest to czas, w pobliżu?
Czy Bóg ma plan 6000 roku? What Year Does the 6,000 Years End? Was a 6000 year time allowed for humans to rule followed by a literal thousand year reign of Christ on Earth taught by the early Christians? Co roku może sześciu tysięcy lat panowania człowieka kończy? Kiedy Jezus powróci? 2018 or 2019?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglicy i Południowych Afrykańczyków i Nowozelandczycy potomkowie Józefa? Gdzie są stracili dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? What will happen to the Jews in Israel? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Czy Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi Zrobione jako niewolnicy? Czy ziemie Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii podzielić? Co proroctwo biblijne uczyć? Czy istnieją proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Kto będzie skończyć z ziem i ludzi?
Proroctwa Baracka Obamy? Osiem powodów, dlaczego Barack Obama jest apokaliptyczny i osiem powodów, dla których nie jest Barack Obama Antychryst. Ten artykuł zawiera wiele biblijnych i biblijne proroctwa nie, z całego świata, które wydają się omówić Barack Obama. Czy Barack Obama Nostradamus przewidzieć czynienia z Antychrystem? Might Barack Obama ustawione na scenie królów Północy i Południa, jak co najmniej jedno proroctwo szyitów sugeruje? Jest to najdłuższy i najbardziej kompletny artykuł na tej stronie na proroctwa Baracka Obamy. Przeczytaj go i sam zdecydować, czy prezydent Obama wydaje się spełnienie różnych proroctwa.
Barack Obama, Prophecy i zniszczenie Stanów Zjednoczonych Niektórzy twierdzą, że Barack Obama jest prorokował "syn Kenii", opiera się wczesne pisanie 20 wieku.
Kanada w Prophecy: Czy to, co Biblia Prophecy, Katolicki Prophecy i inne Prognozy Zaproponuj O przyszłości Kanady? Istnieją przepowiednie, które sugerują, zaangażowanie w Kanadzie. I wielu z nich nie są pozytywnie o swojej przyszłości.
Kto jest królem Zachodu? Dlaczego nie ma End Time King of the West w biblijnych proroctw? Czy Stany Zjednoczone King of the West? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. What role might he play?

Syria Getting More Desperate and Violent

Niedziela, 29 stycznia 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Co to jest na przodzie dla Bliskiego Wschodu i tych, którzy się islamu? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Is There A Future King of the South? Some no longer believe there needs to be. Może Egipt, Islam, Iran, Arabowie, Etiopia być zaangażowany? Is he the Imam Mahdi? Co mówi Biblia?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
,
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
,
Asteroid Accident/Comet Collision
,
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
,
Killer Contagion
,
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
,
Solar Slaughter
,
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
,
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Co dzieje się w czasie Wielkiego Ucisku i Dnia Pańskiego? Kiedy najwcześniej można rozpocząć Wielkiego Ucisku? Czym jest Dzień Pański?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? What will it bring and when?
End of Mayan Calendar 2012–Might 2012 Mean Something? Are there Mayan calendar predictions for change in 2012? Changes were centuries ago predicted by the Hopi Native Americans. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Why might Satan have inspired this date? Does the Dresden codex show destruction of the earth by flood? Can the great tribulation start before 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Czy to prawda? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
Dziesięć przykazań Reflect Love, ich łamanie jest zła Niektórzy uważają, że dziesięć przykazań są ciężarem. Czy to, co Jezus, Paweł, Piotr, Jakub i Jan nauczył?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
The History of Early Christianity Are you aware that what most people believe is not what truly happened to the true Christian church? Czy wiesz, gdzie oparty został pierwszy kościół? Do you know what were the doctrines of the early church? Is your faith really based upon the truth or compromise?