Archiwum dla styczeń, 2012

Jeżeli chrześcijanin głosów?

31 Wtorek, Styczeń, 2012

COGwriter

Czterech mężczyzn z Partii Republikańskiej są wciąż nieco stojących w dążeniu do zdetronizować prezydenta USA Obama i dostać pracę.

Istnieją dwa katolicy , jeden Mormon , a jeden Chrzciciela bieg na nominację Republikanów w celu uruchomienia na dość antyreligijnej demokraty Baracka Obamy (który również twierdzi wiarę chrześcijańską).

Prawdziwi chrześcijanie powinni głosować?

Jeśli demokracja miała być usankcjonowane w Biblii dla chrześcijan, z pewnością byłoby to usankcjonowane w Nowym Testamencie. Greckie i rzymskie praktyki demokratyczne były powszechnie znane, a następnie. Demokracja nie jest amerykański wynalazek (nie jest republikańska forma rządu).

W Nowym Testamencie czytamy o Jezusie powołania apostołów. Paweł pisze, że Bóg najpierw powołuje apostołów, proroków, itp. wtórnie do budowania Ciała Chrystusowego (Efezjan 4:11,12).

Kiedy Judasz musiał zostać zastąpiony (po jego zdradzie Jezusa i jego samobójstwa), apostołowie nie mieli wyboru, a następnie, że biblijny przykład poszukiwanie woli Bożej:

Ty, Panie, który wiesz, serca wszystkich, koncert, który z tych dwóch wybrałeś ... A oni oddawać swoje losy. (Dz 1:24,26).

Zauważ, apostołowie nie zdecydują, że zostały one zakwalifikowane do patrz w serce człowieka.

Niektórzy pisali, że różne formy demokracji są obecnie dopuszczalne, ponieważ wierzą, niektóre pisma w Dziejach Apostolskich oznaczać to. Podstawowe znaki wydają się być w tej historii Apostolskich 15. W Dziejach Apostolskich 15 wielu apostołów i starszych spotkali się w celu omówienia obrzezanie i wierzących pogan. Wielu doradców stosowano w celu omówienia sprawy. Niektórzy uważają, że stosując rady świadczy o demokracji. Jednakże fakt, że wielu doradców użyto nie zmienia postać Boga rządu. W Starym Testamencie czytamy, że nie tylko Bóg zawsze zachęcał tę praktykę (Prz 11:14), możemy również przeczytać, że Bóg sam udział w nim (II Chrońmy 18; 18-21); więc fakt, że niektóre z kierownictwem Kościoła po tej praktyki tylko pokazuje, że praktyki rządowe Boga ze Starego Testamentu miały być kontynuowane.

Interesujące jest to, aby pamiętać, co innego wspomniane w Dziejach Apostolskich,

"A teraz mówię wam, trzymać z dala od tych ludzi i pozwolić im w spokoju; bo jeśli ten plan lub ta praca jest z ludzi, to będzie do niczego; ale jeśli to jest z Boga, nie może obalić to, żeby nawet znaleźć walczyć przeciwko Bogu "(Dz 5:38-39)

T wąż, który w wyborach ziemskich najwyraźniej uważają, że wiedzą aspektów planu Boga, że nie ma człowieka sposób mogli wiedzieć. Jednak wygląda na to, co Bóg powiedział do Samuela, jednego wyraźnie nazwie i powołany przez Boga, gdy Samuel myślał, że wie, kto powinien być następnym królem nad Izraelem,

Tak było, gdy przyszedł, że spojrzał na Eliaba i powiedział: "Zaprawdę, pomazańca Pańskiego jest przed Nim." Ale Pan rzekł do Samuela: "Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, bo odmówili mu. Bo Pan nie widzi, jak człowiek widzi; dla człowieka patrzy na wygląd zewnętrzny, ale Pan patrzy na serce "(1 Sm 16:6-7).

Ciekawe jest również to, aby zdać sobie sprawę, że wiele osób, które uważają, że Nowy Testament sankcje demokracja również, że przyszły rząd rządzi Bóg (w Królestwie Boga) nie będzie demokracji.

Jezus powiedział do apostołów, że będą władcy ponad dwunastu plemion Izraela w jego królestwo (Łk 22:30). Jezus wybrał uczniów, że nie dostali swoje stanowiska z wszelkich form demokracji (Jana 15:16; 6:70). Bóg, a nie człowiek, wybrał David być królem nad Izraelem pierwotnie (Dz 13:22), a także wybrano go na króla nad całym Izraelem w świecie przed (Jer 30:9).

Nawiasem mówiąc, Jezus powiedział, że Bóg Ojciec zastrzeżone którzy mają pewne pozycje władzy w królestwie Bożym (Mat 20:23). Nagrody w królestwie będzie Jezus "dać (Ap 22:12); nie będą one dla ludzi, aby wziąć na siebie.

Demokracja nie będzie formą rządu Boga w Jego królestwie.

Dlaczego?

Jednym z wielu problemów głosowania jest, że żaden człowiek myśli sposób Bóg.

"Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami", mówi Pan (Iz 55:8).

Kiedy Jezus był na ziemi głosił Ewangelię o królestwie Bożym i mówił ludziom do nawrócenia (Mk 1:14-15). Jezus odmówił udziału w nawet najbardziej podstawowych decyzji rządowych, gdy był na ziemi (Łukasza 12:13-14).

Chociaż Jezus nauczał, że jesteśmy do płacenia podatków (Mt 22:17-21), on również nauczał, że Jego królestwo nie jest z tego świata było (Jana 18:36). Jezus nauczał swoich uczniów, aby iść na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim (Mat 28:19,20). Jezus powiedział, że Jego uczniowie mieli być w świecie, ale nie z nim (Jana 17:16).

Apostoł Piotr wyraźnie zrozumiał. Pisał, że bycie częścią ludu Bożego wykonane jedną część świętego narodu (I Piotra 2:9). Apostoł Paweł napisał, że obecny świat jest zły (Ga 1,4). Biblia ostrzega o konsekwencjach bycia częścią systemów na świecie i jej rządy i mówi nam, aby wyjść z tego i być oddzielne (Obj. 18:2-5).

Spójrz na to, co Biblia uczy się wydarzy w ostatnich dniach i co chrześcijanie są z tym zrobić,

Ale wiedz, że w dniach ostatecznych przyjdą niebezpieczne czasy: Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożnych, niemiłosierny, pamiętliwy, oszczercy, nie panujący nad sobą , brutalny, miłujący dobrych, zdrajcy, nieprzejednani, wyniośli, miłośników przyjemności raczej niż miłujący Boga, zachowujący formę pobożności, ale jest zaprzeczeniem jej mocy. I od takich ludzi odwróci! (2 Tm 3,1-5).

Należy pamiętać, że Słowo Boże nie zachęca do głosowania w roztworze.

Paweł powiedział, że chrześcijanie mają być ambasadorami Chrystusa (II Kor 5:20). Ambasadorzy często żyją w krajach obcych, z których niektóre są wyraźnie wrogo do ich przekonań. Ambasadorów, choć żyją w innych społeczeństwach, nie angażują się w politykę społeczeństw, które żyją w. Jest czas dla ludu Bożego, aby przejąć rządy tego świata, ale nie jest to jeszcze (Jana 18:36 Dan 7:17-18). To będzie po drugie przyjście Jezusa (I Tes 4:16, Ap 11:15).

Do chrześcijan, Piotr napisał,

Ale są ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem należące do Boga, abyście ogłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swego przedziwnego światła. Kiedy nie byli ludem, lecz teraz jesteście ludem Bożym; gdy nie otrzymała łaskę, ale teraz otrzymaliśmy łaskę. Drodzy przyjaciele, proszę was, jak obcy i obcy na świecie, aby powstrzymać się od grzesznych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Żyć takie dobre życie wśród pogan, że choć oskarża cię robi źle, widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Boga w dniu, kiedy odwiedza nas. Bądźcie na miłość Pana do każdego organu powołanego wśród mężczyzn: czy do króla, jako najwyższego organu lub prezesów, którzy są wysyłane przez niego karać tych, którzy czynią źle i pochwalić tych, którzy czynią dobrze. Bo to jest wola Boża, że czynienie dobra należy wyciszyć ignoranckie mówić o głupich mężczyzn (1 Piotra 2:9-15).

Cudzoziemców, oczywiście, nie głosować.

Teraz Biblia wspomina jeden konkretny głos przez apostoła Pawła (gdy był jeszcze Saul, a więc nawróceni). Zauważ, co później powiedział o nim:

Rzeczywiście, ja pomyślałem muszę robić wiele rzeczy wbrew imię Jezusa z Nazaretu. To ja też w Jerozolimie, i wielu świętych i zamknięty w więzieniu, który otrzymał władzę od arcykapłanów; i kiedy zostali skazani na śmierć, rzucam mój głos przeciwko nim (Dz 26:9-10).

I choć nie jest z góry samo potępienie koc wszystkim głosowania, jest to jedyny czas, słowo "głos" lub "głosowania" jest w Biblii. I to nie dowodzi, że nawet osoby religijnie gorliwi / konserwatywne nie zawsze głosuje poprawnie i można robić wiele rzeczy wbrew imię Jezusa z Nazaretu.

Nie wierzę, że Biblia sankcjonuje chrześcijanie głosowanie w wyborach cielesnych. Nie mogę uwierzyć, że nadchodzących wyborów prezydenckich w USA i wybory w innych narodów anglo-zstąpił spowoduje rodzaju skruchy, że te narody potrzebują.

Niektóre artykuły mogą być związane z interesem mogą obejmować:

Jeżeli chrześcijanin Zagłosuj? Ten artykuł zawiera część uzasadnienia biblijnego na ten temat. Czy Jezus głosować na prezydenta / premiera? Głosuje w Biblii? To jest temat, chrześcijanie muszą zrozumieć.
Polikarpa, Herbert W. Armstrong, a Roderick C. Meredith na rząd Kościoła Jaka forma rządów nie wczesny kościół ma? Czy to hierarchiczny? Których forma rządów należałoby spodziewać się, że w ostatków Filadelfii? Ludzie decydują i / lub form komisji, dziwne dyktatur lub samego rodzaju, że era sam Filadelfia miał?
Czy Wczesny Kościół Naucz millenaryzmu? Czy Millennium (czasami nazywane chiliasm) prowadzone przez pierwszych chrześcijan? Którzy go potępili. Królować będzie Jezus dosłownie przez 1000 lat na ziemi? Czy tym razem w pobliżu?
Anglo - Ameryka w Proroctwa i Zaginionych Plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglo-Południowych Afrykańczyków, i nowozelandzka potomkowie Józefa? Gdzie są porażka dziesięć plemion Izraela? Kim są porażka plemion Izraela? Co będzie się działo z Żydami w Izraelu? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne Anglo narody? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Czy Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi Zrobione jako niewolnicy? Czy ziemie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii dzieli? Czego uczy Biblia proroctwo? Czy istnieją proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Który zakończy się z ziemi i ludzi?
Przepowiednie Baracka Obamy? Osiem powodów, dlaczego Barack Obama jest apokaliptyczna i osiem powodów, dlaczego Barack Obama nie jest Antychrystem. Ten artykuł zawiera wiele biblijnych i innych biblijnych proroctw, z całego świata, które wydają się dyskutować Barack Obama. Czy Nostradamus przewidzieć Barack Obama czynienia z Antychrystem? Barack Obama może ustawić scenę dla królów Północy i Południa, jak co najmniej jedno proroctwo szyicki sugeruje? Jest to najdłuższy i najbardziej kompletny artykuł na tej stronie na temat przepowiedni Barack Obama. Przeczytaj ją i sam zdecydować, czy prezydent Obama wydaje się spełnienie różnych proroctw.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States
Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Canada in Prophecy:
What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Is the United States the King of the West? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Czy Tony Blair Apocalyptic? byłego premiera Wielkiej Brytanii na katolicyzm wkrótce po opuszczeniu gabinetu i był aktywny w sprawach europejskich. Jaką rolę może grać?

East vs. West: Russia, China, & India Opposing Sanctions on Iran & Syria

31 Wtorek, Styczeń, 2012

COGwriter

Russia, China, and India are not cooperating with the type of sanctions the EU and USA wants for Iran and Syria:

Global “great power politics” returns to Mideast

By Peter Apps , Political Risk Correspondent

LONDON | Tue Jan 31, 2012 7:28am EST

(Reuters) – With Russia sending warships to discourage foreign intervention in Syria, and China drawn more deeply into Iran's confrontation with the West, “great power” politics is swiftly returning to the Middle East…Both have signaled a clear intention to prevent any “regime change” intervention in Syria ; but Russia's deployment of its flagship aircraft carrier and escorts to Syria's port of Tarsus this month drew a starker than usual line in the sand…”Each time the West tightens the leash, Beijing quietly avails itself of the slack,” says Thomas Barnett, a former strategist for the US Navy…

Washington Post 31 January 2012-MUMBAI, IndiaIndia has joined China in saying it will not cut back on oil imports from Iran, despite stiff new US and European sanctions designed to pressure Tehran over its nuclear program.
Chiny, sam jest zainteresowany zasobów, takich jak olej i kocha, aby skorzystać z możliwości, które kupuje zachodnie sankcje, na przykład, mogą zapewnić. Jednak Chiny potrzebują rynki Zachodu więcej, niż rzeczywiście potrzebuje irańską ropę. Podobnie jest w zasadzie odnosi się do Indii.

Iran i Syria nie są aż tak ważne dla Rosji, Chin i Indii, które będą ich kopii bez względu na to, co (jeśli nie będzie w przyszłości sojuszu z Persami / Irańczyków, ale to jest na czasie po tysiącletniego panowania Chrystusa i omówiono w Ezechielu 38:1-9).

Więc mimo tych trzech pozerstwa wschodnich mocarstw, rzeczywistość jest, że Zachód będzie zdobyć jak najwięcej wpływów na Bliskim Wschodzie od tego, co dzieje się teraz.

Iran nie będzie liderem Króla Południa i co przeżywa w Syrii (por. Iz 17:1) będą najwyraźniej obsługuje nadchodzący arabskiego przywódcę Daniela 11:40. Jeśli te w Rosji, Chinach i Indiach rozumieć proroctw biblijnych lepiej byłoby sobie sprawę, że ich obecna stojak może powinno być zmienione w odniesieniu do Iranu i Syrii.

Ci dowiedzieć się więcej może chcą studiować następujące artykuły:

Russia: Its Origins and Prophesied Future Russia in prophecy. Where do the Russians come from? Co z tymi, na Ukrainie? What is prophesied for Russia and its allies? What will they do to the Europeans that supported the Beast in the end?
Is Russia the King of the North? Some claim it is. But what does the Bible teach?
India, Its Biblical Past and Future: Any Witness? The Bible discusses the origins of those of Indian heritage and discusses some of the witness to them (including those in Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka).
Chiny, Jego biblijne Przeszłość i przyszłość, Część 1: Geneza i Chińskie znaki Skąd Chińczycy pochodzi? Ten artykuł zawiera informacje wskazujące, że chińscy ludzie muszą wiedzieć o różnych kont w Księdze Rodzaju, aż do ich rozproszenia po wieży Babel.
Chiny, jego biblijne Przeszłość i przyszłość, Część 2: Sabbath i Niektóre Świadek Boga w Chinach Kiedy chrześcijaństwo pierwszy przybył do Chin? I jest tam na początku obserwuje się dowody, że siódmy dzień szabatu?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Who are the “Kings of the East”? What will happen to nearly all the Chinese, Russians, Indians, and others of Asia? China in prophecy, where? Kto ma armię 200000000 człowiek związany z Armagedonu?
Kto jest Królem Północy? Czy jest jeden? Czy proroctwa biblijne i Roman Catholic wskazują na ten sam lider? Powinien nastąpić? Kto zostanie Królem Północy omawianym Daniela 11? Czy atak nuklearny prorokował stanie z anglojęzycznych narodów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii? Kiedy 1335 dni 1290 dni i 1260 dzień (czas, czasy i pół czasu) Daniela 12 zacząć? Kiedy Biblia pokazują, że kryzys gospodarczy wpłynie na Stany Zjednoczone?
Czy istnieje przyszłość Król Południa? Niektórzy nie wierzą już nie musi być. Might Egypt, Islam, Iran, Arabs, or Ethiopia be involved? Might this King be called the Mahdi? Co mówi Biblia?
The Arab and Islamic World In the Bible, History, and Prophecy
The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Co jest przed na Bliskim Wschodzie i tych, którzy się islamu? Co o imama Mahdiego? Co nas czeka w Turcji, Iranu i innych nie-arabskich muzułmanów?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

European Union Tower of Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Jedynie Wielka Brytania i Czechy odmówiły podpisania paktu fiskalnego w marcu, że będzie quasi-automatycznego nakładania sankcji na kraje, które naruszają ograniczenia deficytu budżetu Unii Europejskiej i ugruntowania zrównoważonych zasad budżetowych do prawa krajowego. http://www.reuters.com/ article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

Jest to kolejny krok do spełnienia proroctw biblijnych związanych wznoszące się ostatecznej mocy Europejskiej Beast.

Ci z nas, w Kościele Boga Żywego dawna uczy, że Wielka Brytania nie byłaby prawdziwa część końcowego mocy, które pojawią się w Europie. Tych, w Czechach prawie na pewno będzie częścią tej ostatecznej władzy.

W Biblii, w Księdze Objawienia 17, jest jasne, że Europejczycy nadal będą musiały przeorganizować w przyszłości:

12 "A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy otrzymali jeszcze żadnego królestwa, ale otrzymają władzę na jedną godzinę jak królów z bestii. 13 To są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę bestii. (Objawienie 17:12-13)

Kroki w kierunku takiego zdarzenia trwają jak w Żywego Kościoła Boga już dawno nauczył i nie będzie stłuczki na drodze i problemy (Major niepokojów społecznych, lub, co gorsza, mogą wystąpić).

Oczywiście Biblia jest jasne, że ostateczna moc Europejska Bestia nie być rzeczywiście bardzo zjednoczona, jak to właściwie jest połączenie mocne i słabe, lub bardziej dosłownie Biblia stwierdza, żelaza i gliny:

41 Zważywszy, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, a po części z żelaza, królestwo będzie podzielone; jeszcze siła żelaza są w nim, tak jak widziałeś żelazo zmieszane z glinki ceramicznej. 42 A gdy palce stóp były częściowo z żelaza, częściowo z gliny, znaczy, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. 43 Jak widzieliśmy żelazo zmieszane z glinki ceramicznej, będą mieszać się z nasienia mężczyzn; ale nie przylegają do siebie, tak jak żelazo nie miesza się z gliną. (Daniel 2:41-43)

Według proroctw biblijnych, moc Europejskiej, mimo jego słabości, jest przeznaczony do czasowego najbardziej dominującą siłą w świecie, ostatecznie podbić Anglo-zstąpił narody (to USA i jego sojusznicy, jak Anglicy i Wielkiej Brytanii, które mają najsilniejszy twierdze Daniela 11:39), a później przychodzą do jego końca (Daniela 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Niektóre artykuły mogą być związane z interesem mogą obejmować:

Europa, Bestia, a Objawienie Skąd Europa dostać swoją nazwę? Co Europa może mieć do czynienia z Apokalipsy? Co o "Bestii"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kto jest Królem Północy? Czy jest jeden? Czy proroctwa biblijne i Roman Catholic wskazują na ten sam lider? Powinien nastąpić? Kto zostanie Królem Północy omawianym Daniela 11? Czy atak nuklearny prorokował stanie z anglojęzycznych narodów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii? Kiedy 1335 dni 1290 dni i 1260 dzień (czas, czasy i pół czasu) Daniela 12 zacząć? Co musi się wydarzyć przed Wielkim Ucisku?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? What do Catholic, Byzantine, and biblical prophecies suggest?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Gdzie są porażka dziesięć plemion Izraela? Kim są porażka plemion Izraela? What will happen to Jerusalem and the Jews in Israel? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne Anglo narody? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Czy Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi Zrobione jako niewolnicy? Czy ziemie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii dzieli? Co z Jerozolimy? Czego uczy Biblia proroctwo? Czy istnieją proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Który zakończy się z ziemi i ludzi?
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada?
There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy?
Is the United States the King of the West?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Niektóre artykuły mogą być związane z interesem mogą obejmować:

Islands and Bible Prophecy What's ahead for islands? What's ahead for the Philippines? Co Biblia prorokuj o wyspach?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Who are the “Kings of the East”? What will happen to nearly all the Chinese, Russians, Indians, and others of Asia? China in prophecy, where? Kto ma armię 200000000 człowiek związany z Armagedonu?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Gdzie są porażka dziesięć plemion Izraela? Kim są porażka plemion Izraela? What will happen to Jerusalem and the Jews in Israel? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne Anglo narody? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Zastanów się więc, czy tych, którzy uczą takich rzeczy może ewentualnie żyć obojętnie, i być zmieszane w bezprawnej współżycia, lub, najbardziej bezbożne wszystkim jeść ludzkie mięso, zwłaszcza gdy są zakazane tak jak być świadkami pokazy gladiatorów, żeby nie stać się uczestnikami i abettors morderstw. Ale nie możemy zobaczyć inne okulary, bo nasze oczy i uszy się zhańbiony, uczestnicząc w wypowiedzi nie śpiewane. (Teofil z Antiochii. Aby Autolykos, Book III, Rozdział XV. Tłumaczone przez Marcusa Dods, AM Zaczerpnięty z Ante-Nicejsko Ojców, Tom 2. Redakcją Aleksandra Roberts i Jamesem Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

Tak, prawdziwi chrześcijanie nie wierzyli, że byli oglądać brutalne sport tak popularny w II wieku.

Tacjan, wyznając apologeta chrześcijański, napisał około 170 AD:

I dla nich świadkowie zajmują miejsca, a bokserzy spotkają się w pojedynku, bez powodu, co ani nie jednego zstąpił na arenę, aby przyjść z pomocą. Czy takie wystawy jak je przynieść do kredytu? On, który jest między wami zbiera legion zakrwawione morderców, angażując je utrzymać; i te Ruffians są posłani przez Niego, i zmontować w spektaklu być sędziowie, częściowo z powodu nieprawości tego arbitra, a częściowo z tego z ludzi, którzy angażują się w walce. A kto strzela mordercze wystawy jest zasmucony, bo nie został skazany za widzem niegodziwych i bezbożnych i obrzydliwych czynów (Tatian. Tłumaczone przez Adres JE Ryland. Tacjan do Greków, Rozdział XXIII. Zaczerpnięty z Ante-Nicejsko Ojcowie, Tom 2. redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Edition Online Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Athenagoras, wyznając apologeta chrześcijański, napisał około 170 AD:

Co człowiek zdrowy na umyśle, więc będą twierdzić, natomiast taki jest nasz znak, że jesteśmy mordercami? ...

Kto nie liczyć się wśród rzeczy najbardziej interesujące konkursy z gladiatorów i dzikich zwierząt, zwłaszcza tych, które są podane przez Ciebie? Ale my, uznając, że aby zobaczyć człowieka na śmierć jest tak samo, jak go zabić, nie wyrzekł takie okulary (Athenagoras. zarzut dla chrześcijan, Rozdział XXXV. Tłumaczone przez BP Pratten. Zaczerpnięty z Ante-Nicejsko Ojcowie, Tom 2 . redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Edition Online Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Nawet dziś wielu chrześcijan sobie sprawę, że oglądanie brutalnych wydarzeń na intencję powodując szkód fizycznych, takich jak Real Boxing, jest niewłaściwe.

Zauważ, że jest to również stanowisko katolickiego teologa i biskupa trzeciego wieku Hipolit, który dodaje również różne zajęcia dla tych, które odrzucają jedną z bycia uczniem Chrystusa:

16:6 woźnicą, podobnie, albo ten, kto bierze udział w grach, lub ten, kto idzie do gry, on przestaje lub jest on odrzucony. 7. Jeśli ktoś jest gladiatorem, lub ten, kto uczy tych, wśród gladiatorów how do walki, lub myśliwy, który jest w dzikiej bestii wskazuje na arenie lub funkcjonariusza publicznego zajmujący się pokazy gladiatorów, albo jest on przestanie, albo jest on odrzucony. 8. Jeśli ktoś jest kapłanem idoli, lub Obsługujący bożków, powinien on zaprzestać lub jest on odrzucony. 9 wojskowym w instytucji nie może wykonać mężczyzn. Jeśli jest on zarządził, że nie wolno jej przeprowadzenia. Nie musi on złożyć przysięgę wojskową. Jeśli odmówi, musi on zostać odrzucony. 10 Jeśli ktoś jest gubernator wojskowy, lub władca miasta, który nosi fioletowy, powinien on zaprzestać lub powinien on zostać odrzucony. 11 Katechumen lub wiernych chce zostać żołnierzem jest być odrzucone, bo ma w pogardzie Boga. (Tradycja Hippolytus. Apostolska Hipolita Rzymskiego. Od pracy Bernard Botte (La Tradition apostolique. Źródła Chretiennes, 11 BIS. Paris, Editions du Cerf, 1984) i Grzegorza Dix (traktat o Tradycji Apostolskiej św . Hipolita Rzymskiego, Biskupa i Męczennika Londyn: Alban Press, 1992), po przeliczeniu przez Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html oglądany 08/06/09)

Tak więc ci, którzy wyznawali Chrystusa w drugim i trzecim wieku na ogół nie czują, że oglądanie lub uczestnictwo w brutalnych sportów było właściwe.

W ostatnich czasach, późno Herbert W. Armstrong napisał:

Wrogość wobec innych jest grzechem ... Boks w Ambassador College jest zdecydowanie zabronione. Bóg nie stworzył ludzki mózg i głowę, aby być pokonane i ogłuszony przez antagonisty.

Wszędzie tam, gdzie gra w sporcie polega antagonistów-w wrogo zaszkodzić drugiej i / lub "get" z drugiej-aby uzyskać najlepsze z innych niż szkodliwe, szatańskie i zła postawa wejdzie w, a sport jest zła, nie dobre ...

Piłka nożna (futbol amerykański) jest brutalny sport, kontakt ciała. Jest często grał z postawy wrogości i jest niebezpieczne i jest obarczona zranienia. (Plain Truth, lipiec-sierpień 1984)

"Miłość nie wyrządza krzywdy bliźniemu" (Rzymian 13:9), ale co brutalne sporty, takie jak futbol amerykański i boks zrobić? Czy ci, którzy uczestniczą sąsiadów dla chrześcijan? Ludzie powinni być zachęcani do uczestnictwa w brutalnych działań, które okazały się być szkodliwe?

This is something that Christians, and others, should think about.

Niektóre artykuły mogą być związane z interesem mogą obejmować:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Służby wojskowej, a Kościoły Boga:? Czy Real chrześcijanie Wejdź Carnal Warfare Oto które wykazują przekonania prawdziwego Kościoła na temat uczestnictwa wojskowych bieżące i historyczne perspektywy na sprawy. Is war proper for Christians?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Tak.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Tak.

Chociaż mam artykuły z wielu pism na ten temat (patrz, na przykład, uniwersalny ofertę zbawienia: Istnieją setki wersetów w Biblii wspierające doktrynę Prawdziwego Apocatastasis ), zacznijmy się z drugim wieku interpretacji Izajasza przez Ireneusza do pokazać to, co wydawało się być powszechnie znane w czasach nie tak dawno po śmierci ostatniego z oryginalnych apostołów:

Teraz, że obietnice nie zostały ogłoszone do proroków i ojców samotnie, ale do Kościołów zjednoczeni są z narodów, których również terminy Spirit "z wyspy" (zarówno ze względu na siedzibę we środku turbulencji, cierpią burza z bluźnierstw, istnieje jako port bezpieczeństwa do tych w niebezpieczeństwie, i są ostoją tych, którzy kochają Wysokość [nieba], i dążyć do uniknięcia Bythus, czyli głębię błędu), Jeremiasz stwierdza tak: " Słuchajcie słowa Pana, narody, i zadeklarować go na Wyspy z daleka; mówicie, że Pan rozproszy Izraela, On go zebrać i zachować go, jako jeden karmienia jego stado owiec ...

I znowu on mówi to samo: "Oto czynię Jeruzalem ucieszyć i moich ludzi [radość]; na głos płaczu wynosi nie więcej słychać w niej, ani głos płakać. Też nie są jakieś niedojrzałe [jeden], ani starca, który nie spełnia jego czasu: dla młodzieży powinny być sto lat; i grzesznik umrze sto lat, ale będzie przeklęty. I będą budować domy i mieszkać w nich będą się; i będą sadzić winnice, i jeść z nich owoce się i pić będą wino. I nie mogą budować, a inni żyją; nie powinny one przygotować winnicę, a inni jedzą. Na jak dni drzewa życia są dni ludzi w tobie; do dzieł swoich rąk musi znosić "(haereses Irenaeus. Adversus, Książka V, rozdział 34, wersety 2-3,4. zaczerpnięty z Ante-Nicejsko Ojcowie, Volume 1. redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 . Edition Online Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Inne, takie jak Orygenes z Aleksandrii, napisał również, że Bóg miał plan do zaoferowania wszystkim zbawienie.

Wielu uczonych katolickich i protestanckich utrzymują, że Orygenes był jednym z największych z wczesnych pisarzy teologicznych (mieszkał z ok. 185-232 rne). Papież Benedykt XVI publicznie chwalił Orygenesa.

Zauważyć, protestancki historyk KS Latourette napisał Orygenes "był w istocie jednym z największych chrześcijańskich umysłach." A ja nie zgadzam się z tym, to jest interesujące zauważyć, że Latourette przestrzegać:

Orygenes nauczał, że ostatecznie wszystkie duchy, którzy oddalili się od Boga, zostanie przywrócony do pełnej harmonii z Nim. To może powstać tylko z ich współpracy, bo mają wolność do przyjęcia lub odrzucenia odkupienia w Chrystusie. Przed pełnej renowacji będą cierpieć karę, ale kara ma być wychowawcze, aby oczyścić je z niedoskonałości wprowadzone przez ich grzech. Po zakończeniu obecnego życia i jego świat przyjdzie kolejny wiek, więc Orygenes wierzył, w którym narodził się ponownie będą nadal rosnąć i skruchy otrzymają dalszą możliwość pokuty (Latourette KS historii chrześcijaństwa, tom 1, Początki do 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, str.151).

Orygenes był blisko, że nie wszyscy będą żałować, bo nie będzie również tych, podniesiony do "wieczne potępienie" (Daniela 12:02, BT), co oznacza, że ci, którzy nie będą właściwie żałować nie otrzymają zbawienie, ale w Żywych Kościół Boży uważają je za mniejszość. Ale Orygenes słusznie, że to nadejdzie tylko dzięki współpracy z tymi aktualnie niezapisane.

Oto kilka cytatów bezpośrednio z Orygenesa:

Ojciec ... dobra nie całkowicie opuszczony, którzy oddalili się od Niego (Origen. Komentarz do Ewangelii Jana (Księga I). Zaczerpnięty z Ante-Nicejsko Ojcowie, Tom 9. Redakcją Allan Menzies, DD American Edition, 1896 i 1897. Edycja Online Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Należy pamiętać jednak, że pewne istoty, które spadły od początku, że jeden z których mówiliśmy, spadły do takiej głębokości niegodziwości i nikczemności, aby być uznane za całkowicie zasługują z tego szkolenia i nauczania przez które rasa ludzka, podczas gdy w ciele, są przeszkoleni i poinstruowani z pomocą niebieskich uprawnień; i dalej, a wręcz przeciwnie, w stanie wrogości i sprzeciwu wobec tych, którzy otrzymują tę instrukcję i nauczania. A więc jest to, że cały ten śmiertelnego życia jest pełne walk i prób, spowodowanych przez opozycję i wrogość tych, którzy spadł z lepszym stanie w ogóle nie patrząc wstecz, i którzy są powołani diabła i jego aniołów, a inne zlecenia zła, które Apostoł sklasyfikowane wśród przeciwstawnych potęg. Ale czy którykolwiek z tych zamówień, które działają w ramach rządu diabła, i słuchać jego złych poleceń, będzie w przyszłym świecie być konwertowane do sprawiedliwości, bo ich posiadanie wydziału wolności woli, czy też trwałe i nałogowy niegodziwość może być zmieniona przez moc przyzwyczajenia do natury, które sam wynik, czytnik, może zatwierdzić, jeśli nie w tych obecnych światów które są postrzegane i czasowych, ani w tych, które są skryte i są wieczne, że część jest całkowicie różnią się od ostateczna jedność i fitness rzeczy (Origen. De principiis, Księga I, rozdział 6, werset 3).

... A tym samym, poprzez liczne i niezliczonych zleceń postępowych istot, które są pojednani z Bogiem ze stanu wrogości, ostatni wróg zostanie ostatecznie osiągnięty, który nazywa się śmierć, tak, że on również może ulec zniszczeniu, a nie być już wrogiem. Gdy więc wszystkie dusze są racjonalne zostały przywrócone do stanu z tego rodzaju, to natura tego ciała nasze będą poddane zmianom do chwały ciele duchowym. Tak widzimy, że nie jest tak w przypadku racjonalnych naturach, że niektórzy z nich mieszkali w stanie degradacji z powodu swoich grzechów, podczas gdy inni zostali powołani do stanu szczęścia z powodu ich osiągnięć; ale jak widzimy te same dusze, które dawniej były grzeszne, wspiera, po ich nawrócenia i pojednania z Bogiem, do stanu szczęścia (Origen. De principiis, Księga III, rozdział 6, werset 6).

Podczas gdy w LCG nie dość, że słowo to sposób, te cytaty pokazują, że pomysł, że Bóg ma plan, który daje możliwość skruchy po obecnym wieku nie jest to nowa koncepcja.

Właściwie, doktryna czyśćca rozwinęła wśród katolików łacińskich po zaczęli potępiać niektórych pomysłów Orygenesa w szóstym wieku. Kiedy to się stało nauk związanych z ofertą zbawienia dla wszystkich (tzw. apocatastasis) były również nieco potępiony. Jednak ten pozostawił lukę w rzymskiej teologii i Idea czyśćca następnie rozwinięta.

Grekokatolicy (teraz znany jako prawosławnych), jednak nigdy nie zaakceptować ideę czyśćca Łacińskiej i do dziś ma wielu, którzy wierzą, że Bóg ma jakiś rodzaj planu oferta zbawienia dla tych, którzy nie świadomie odrzucają zbawienie.

Encyklopedia Katolicka sama przyznaje, że pierwsi chrześcijanie nie uczą obecną koncepcję swojej doktryny czyśćcu:

Niektórzy podkreślali też zostało ustanowione na zarzut, że starożytni chrześcijanie nie mieli jasną koncepcję czyśćca, a oni myśleli, że dusze zmarłych pozostawał w niepewności zbawienia do ostatniego dnia ... Jest kilka fragmentów Nowego Testamentu, które wskazują na Proces oczyszczania po śmierci. Tak więc Jezus Chrystus (Mateusza 12:32 deklaruje): "A kto by mówić słowo przeciw Synowi człowieka, to będzie mu odpuszczone: ale, że będzie mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w ten świat, ani w przyszłym świecie "... (Hanna, Czyściec. Catholic Encyclopedia).

Nie, w drugim wieku, uważano, że Boży plan pozwoli wszystkim być oferowane zbawienie, ani w tym wieku lub przyszłym wieku, jeśli nie popełnić "niewybaczalny grzech" (Mateusza 12:32, Marka 10:30 ; Łk 18:30, Dz 3:17-21, Efezjan 1:21, Hebr. 6:4-6;. por. Mateusza 10:15; 11:22-24, Marka 6:11, Łukasza 10:12-14) .). I Nowego Testamentu jest bardzo jasne, że:

"Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże" (Łk 03:06).

W XIII wieku, słynny katolicki teolog Tomasz z Akwinu pisał:

Nic nie jest wyraźnie powiedziane w Piśmie o sytuacji czyśćcu, ani nie jest to możliwe do zaoferowania przekonujących argumentów na to pytanie ...

Niektórzy mówią jednak, że zgodnie z prawem zwyczajowym miejscem czyśćcu, gdzie grzeszy. Nie wydaje się to prawdopodobne, ponieważ człowiek może zostać ukarany w tym samym czasie za grzechy popełnione w różnych miejscach. A inni mówią, że według prawa zwyczajowego są karane nad nami, bo są między nami a Bogiem, w odniesieniu do ich stanu. Ale to bez znaczenia, bo nie są karani za to, że nad nami, ale na to, co w nich jest najniższe, a mianowicie grzech (Akwinu Summa Theologica T. Tomasza z Akwinu, Załącznikiem II, art. 1. II i poprawiona wydanie, 1920. Nihil obstat. F. Innocentius Apap, PO, STM, Cenzor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, eneralis Vicarius. Westmonasterii. APPROBATIO Ordinis Nihil obstat. F. Raphael Moss, PO, STL i F. Leo Moore OP STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, PO, STL, AM, Przed provincialis Angliae).

Z powyższego wynika, że ​​nawet w średniowieczu, idea czyśćca było jasne, nawet wśród przywódców Kościoła w Rzymie.

Czyściec został zasadniczo przyjęty po pewne nauki związane z Orygenesa zostały potępione w 6 wieku:

Od chwili jednak, że anty-Origenism panowały, doktryna apokatastasis definitywnie opuszczony. Augustyn protestuje silniej niż jakikolwiek inny pisarz z błędem, więc w przeciwieństwie do doktryny o konieczności łaski ... (Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

Historia sugeruje, że po apocatastasis został skazany w połowie 6 wieku, coś, co przypomina nowoczesne koncepcje czyśćcu były wymawiane przez rzymskiego biskupa papież Grzegorz I około 600 AD

Być może powinienem wspomnieć, że chociaż Anne Emmerich twierdził zobaczyć czyściec, twierdziła też, że widział "limbo" i obecny papież wskazał, że "limbo" nie istnieje. Stąd twierdzenie, aby zobaczyć jedno miejsce, które nie istnieje powinien powiedzieć wszystko, że sam twierdzi, zobaczyć coś innego, nie oznacza, że ​​istnieje albo. Nie ma miejsca, które wpisuje się w nowoczesne Roman opis czyśćca.

Kościół Boży początkowo uczył apocatastasis, nie czyściec. I nadal robi to do dziś. Bóg jest Bogiem miłości i ma miłosiernego planu zbawienia i obejmuje coraz ewangelię w tym wieku (Uwaga: "praca", że krótko Paweł mówi w Liście do Rzymian 9:28 i zakończenie Mateusza 24:14 prawdopodobnie będzie zawierać ogromny zasięg informacyjny co najwierniejszym stado uczy To, oczywiście, nie oznacza, że ​​większość wiernych powinien siedzieć i czekać i nie robić ich w niepełnym wymiarze por. Jana 09:04;.. Mateusza 09:37 - 38-jako priorytet głoszenia Ewangelii pozostaje). Oczywiście, ludzie powinni reagować, gdy dowiadują się, tych, którzy odrzucają prawdę ryzykują popełnieniu niewybaczalny grzech .

Jednak Bóg zawsze miał plan dla niewierzących i tych, którzy tak naprawdę nie zawsze zrozumieć Jego plan miłości, to objawia się w Piśmie Świętym, a jednocześnie nie jest "wiek przyjść", to nie jest to samo, jak na stosunkowo nowoczesnym pomysłem czyśćca.

Niektóre artykuły dla dalszego dochodzenia może obejmować:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Will all good things be restored? Jest Boży plan zbawienia się bunt i duchową ślepotę pod uwagę?
Nadzieja zbawienia: Jak Kościół Boży dzienny różni się od większości protestantów Jak Życie Kościoła Bożego różni się od głównego nurtu / tradycyjnych protestantów, jest być może pytanie mam pytanie najbardziej przez tych, bez Kościoła Bożego tle.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Is that what he said? Jest to, że to, co mówi Biblia? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Burmistrz Quan powiedział} "To nie jest sytuacja, w której mieliśmy 1000 pokojowych ludzi i kilka brutalnych ludzi. Jeśli spojrzeć na to, co dzieje się dzisiaj w kategoriach niszczeniem mienia, rzucając w policję i ładowania, to prawie jak oni błagają o uwagę i mając nadzieję, że policja będzie błąd. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests /

Occupy Oakland protesty zwrócił gwałtowne soboty demonstranci wdarli się w zabytkowym budynku i spalili amerykańską flagę, a oficerowie użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć ludzie rzucają kamieniami i burząc ogrodzenia na konwencji center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Powrót 9 października 2011, napisałem na tej stronie następujące wiadomości (patrz Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Vancouver, itp. Zajmują ):
Pisałem przez długi czas, że niepokoje społeczne i zamieszki stanie się w USA i innych krajach anglo-zstąpił ... Niektórzy uważają, że to "Occupy" ruch po prostu protest polityczny, nowy "Tea Party", z wyjątkiem lewicy zamiast prawicy. Podejrzewam, że ostatecznie okaże się gwałtowna i USA i innych krajów zmierzą się zamieszki i niepokoje społeczne, a politycy i eksperci, którzy wydawali się wspierać będzie to później żałuje.

Jak pisałem wczoraj, wierzę, że nie będzie więcej przemocy w USA. Niektórzy zajmują ruchu i / lub niektóre związane z nią kiedyś później będą mieszać się więcej przemocy. O wiele więcej niż się w Oakland.

Smutki i kłopoty dopiero zaczynają (Mateusza 24:5-8) i będzie jeszcze gorzej (Mateusza 24:21-22). Uważam, że wojna i inne klasy pomoże osłabić protesty USA i inne narody i anglo-może być również czynnikiem w nich są podatne na prawdziwej wojny: inwazja przez Beast .

Jak powiedział Jezus:

37 A co wam mówię, mówię wszystkim: Uważaj! (Marka 13:36-37)

Niektóre artykuły mogą być związane z interesem mogą obejmować:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? Kiedy najwcześniej, że Wielki Ucisk może zacząć? Czym jest Dzień Pański?
Przygotowanie fizyczne Pismo Święte dla chrześcijan . Wszyscy wiemy, że proroctwa biblijne głodu. Powinniśmy coś zrobić?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
The Gospel of the Kingdom of God was the Emphasis of Jesus and the Early Church Did you know that? Czy ty w ogóle wiesz, co Ewangelia o królestwie chodzi? True religion should be based upon the true gospel.
Czy Wczesny Kościół Naucz millenaryzmu? Czy Millennium (czasami nazywane chiliasm) prowadzone przez pierwszych chrześcijan? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Czy tym razem w pobliżu?
Czy Bóg ma plan 6000 Rok? Co Rok Czy Koniec 6000 lat? Czy czas 6000 roku pozwoliło na ludzi, aby rządzić następnie dosłownym tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi prowadzone przez pierwszych chrześcijan? What year may the six thousand years of human rule end? Kiedy Jezus powróci? 2018 or 2019?
Anglo - Ameryka w Proroctwa i Zaginionych Plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglo-Południowych Afrykańczyków, i nowozelandzka potomkowie Józefa? Gdzie są porażka dziesięć plemion Izraela? Kim są porażka plemion Izraela? What will happen to the Jews in Israel? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne Anglo narody? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Czy Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi Zrobione jako niewolnicy? Czy ziemie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii dzieli? Czego uczy Biblia proroctwo? Czy istnieją proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Który zakończy się z ziemi i ludzi?
Przepowiednie Baracka Obamy? Osiem powodów, dlaczego Barack Obama jest apokaliptyczna i osiem powodów, dlaczego Barack Obama nie jest Antychrystem. Ten artykuł zawiera wiele biblijnych i innych biblijnych proroctw, z całego świata, które wydają się dyskutować Barack Obama. Czy Nostradamus przewidzieć Barack Obama czynienia z Antychrystem? Barack Obama może ustawić scenę dla królów Północy i Południa, jak co najmniej jedno proroctwo szyicki sugeruje? Jest to najdłuższy i najbardziej kompletny artykuł na tej stronie na temat przepowiedni Barack Obama. Przeczytaj ją i sam zdecydować, czy prezydent Obama wydaje się spełnienie różnych proroctw.
Barack Obama, Prophecy i zniszczenie Stanów Zjednoczonych Niektórzy twierdzą, że Barack Obama jest prorokował "syn Kenii", opiera się na początku 20 wieku do pisania.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Is the United States the King of the West? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Czy Tony Blair Apocalyptic? byłego premiera Wielkiej Brytanii na katolicyzm wkrótce po opuszczeniu gabinetu i był aktywny w sprawach europejskich. Jaką rolę może grać?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Niektóre artykuły mogą być związane z interesem mogą obejmować:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Co jest przed na Bliskim Wschodzie i tych, którzy się islamu? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Czy istnieje przyszłość Król Południa? Niektórzy nie wierzą już nie musi być. Might Egypt, Islam, Iran, Arabs, or Ethiopia be involved? Is he the Imam Mahdi? Co mówi Biblia?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Co dzieje się w czasie Wielkiego Ucisku i Dnia Pańskiego? Kiedy najwcześniej, że Wielki Ucisk może zacząć? Czym jest Dzień Pański?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? What will it bring and when?
Koniec kalendarza Majów 2012-Might 2012 czegoś? Czy przepowiednie Majów kalendarz dla zmian w 2012 roku? Changes were centuries ago predicted by the Hopi Native Americans. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Dlaczego może szatan zainspirowały tę datę? Does the Dresden codex show destruction of the earth by flood? Czy wielki ucisk rozpocząć przed 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostoł Paweł popularności

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Niektóre artykuły mogą być związane z interesem mogą obejmować:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Co Paweł Właściwie uczyć o Dekalogu? Wielu mówi Paweł nauczał przeciwko dziesięciu przykazań. Czy to prawda? Ten artykuł cytuje Pawła z jego słów na zielono.
Co Jezus uczyć o Dekalogu? Ten artykuł cytuje to, co Jezus faktycznie powiedział o nich (Jego słowa są w kolorze czerwonym).
Dziesięć Przykazań były przybite do krzyża? Niektórzy mówią tak. Ten artykuł zawiera kilka cytatów biblijnych, aby odpowiedzieć na to ważne pytanie.
Dziesięć Przykazanie są nadal obowiązującej? Ten artykuł przytacza dziesięć przykazań i łączy w sobie niektóre z poprzednich artykułów w jednym artykule o dziesięciu przykazaniach. Przykazania są pokazane na górze Synaj, zanim Górze Synaj, w naukach Jezusa po ukrzyżowaniu, w naukach Pawła. Odnosi się on do najbardziej typowych "tradycje mężczyzn" dotyczących ich.
Dziesięć Przykazań Reflect Love, ich wyłączania jest zło Niektórzy uważają, że dziesięć przykazań są ciężarem. Jest to, że to, co Jezus, Paweł, Piotr, Jakub i Jan nauczył?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
The History of Early Christianity Are you aware that what most people believe is not what truly happened to the true Christian church? Do you know where the early church was based? Do you know what were the doctrines of the early church? Is your faith really based upon the truth or compromise?