Archiwum dla styczeń, 2012

Jeżeli chrześcijanin Zagłosuj?

Wtorek, 31 stycznia 2012

COGwriter

Czterech mężczyzn z Partii Republikańskiej nadal nieco stojących w ich dążeniu do zdetronizować amerykańskiego prezydenta Obamę i dostać pracę.

Istnieją dwa katolików , jeden Mormon i jeden Chrzciciela uruchomione dla republikańskiej nominacji w celu uruchomienia na dość antyreligijnej demokraty Baracka Obamy (który również twierdzi wiarę chrześcijańską).

Prawdziwi chrześcijanie powinni głosować?

Jeśli demokracja miała być usankcjonowane w Biblii dla chrześcijan, z pewnością byłoby to usankcjonowane w Nowym Testamencie. Greckie i rzymskie praktyki demokratyczne były powszechnie znane, a następnie. Demokracja nie jest amerykański wynalazek (ani republikańska forma rządu).

W Nowym Testamencie czytamy o Jezusie powołaniu apostołów. Paweł pisze, że Bóg najpierw powołuje apostołów, proroków, itp wtórnie dla budujących ciało Chrystusa (Ef 4: 11,12).

Kiedy Judasz musiał zostać zastąpiony (po jego zdradzie Jezusa i jego samobójstwa), apostołowie nie mieli wyboru, a następnie, że biblijny przykład poszukiwanie woli Bożej:

Ty, Panie, który wiesz, serca wszystkich, pokazać, które z tych dwóch wybrałeś ... A oni oddawać swoje losy. (Dz 1, 24,26).

Zauważ, apostołowie nie zdecydował, że były one zakwalifikowane do patrz w serce człowieka.

Niektórzy pisali, że różne formy demokracji są obecnie dopuszczalne, ponieważ wierzą, niektóre pisma w Dziejach Apostolskich oznaczać to. Podstawowe znaki wydają się być w historii Dz 15. W Dz 15 wielu apostołów i starszych spotkali się, aby omówić obrzezania i pogan wierzących. Wielu doradców stosowano w celu omówienia sprawy. Niektórzy uważają, że stosując rady świadczy o demokracji. Jednakże fakt, że wielu doradców użyto nie zmienia postać Boga rządu. W Starym Testamencie czytamy, że Bóg nie tylko jest zawsze zachęcał tej praktyki (Prz 11:14), czytamy również, że sam Bóg prowadzi go (II Krn 18, 18-21); więc fakt, że niektórzy z przywódców Kościoła po tej praktyki tylko pokazuje, że praktyki rządowe Boga ze Starego Testamentu miały być kontynuowane.

To ciekawe, coś innego wymienionego w Dziejach Apostolskich,

"A teraz mówię wam, trzymać z dala od tych ludzi i pozwolić im w spokoju; na razie plan ten lub ta praca jest z ludzi, to będzie do niczego; ale jeśli to jest z Boga, nie można obalić go, bo można nawet znaleźć walczyć przeciwko Bogu "(Dz 5, 38-39)

T wąż, który w wyborach ziemskich najwyraźniej uważają, że wiedzą aspektów planu Boga, że nie ma człowieka sposób mogli wiedzieć. Jednak wygląda na to, co Bóg powiedział do Samuela, jednego wyraźnie nazwie i powołany przez Boga, gdy Samuel myślał, że wie, kto powinien być następnym królem nad Izraelem,

Tak to było, kiedy przyszli, że spojrzał na Eliaba i powiedział: "Zaprawdę, pomazańca Pańskiego jest przed Nim." Ale Pan rzekł do Samuela: "Nie patrz na jego wygląd lub na jego wysoki wzrost, bo odmówili mu. Bo Pan nie widzi, jak człowiek widzi; dla człowieka patrzy na wygląd zewnętrzny, ale Pan patrzy na serce "(1 Sm 16, 6-7).

Ciekawe jest również to, aby zdać sobie sprawę, że wiele osób, które uważają, że Nowy Testament sankcje demokracja również, że przyszłość Bożego rządzi rząd (w Królestwie Boga) nie będzie demokracji.

Jesus told the apostles that they would be rulers over the twelve tribes of Israel in his kingdom (Luke 22:30). Jesus chose the disciples, they did not get their positions from any form of democracy (John 15:16; 6:70). God, not man, chose David to be king over Israel originally (Acts 13:22) and has also chosen him to be king over all Israel in the world ahead (Jer 30:9).

By the way, Jesus said that God the Father has reserved who will have certain positions of authority in the kingdom of God (Mat 20:23). The rewards in the kingdom will be Jesus' to give (Rev 22:12); they will not be for the people to take for themselves.

Democracy will not be God's form of government in His kingdom.

Why?

One of the many problems of voting is that no human thinks the way God does.

'For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways', says the LORD (Is 55:8).

When Jesus was on Earth he proclaimed the gospel of the kingdom of God and told people to repent (Mark 1:14-15). Jesus refused to participate in even the most elementary governmental decisions while he was on the earth (Luke 12:13-14).

Although Jesus taught that we were to pay taxes (Mat 22:17-21), He also taught that His kingdom was not of this world (John 18:36). Jesus taught His disciples to go into the world and preach the gospel to everyone (Mat 28:19,20). Jesus said that His disciples were to be in the world, but not of it (John 17:16).

Apostoł Piotr wyraźnie zrozumiał to. Pisał, że bycie częścią ludu Bożego wykonane jedną część świętego narodu (I P 2, 9). Apostoł Paweł napisał, że obecny świat jest zły (Ga 1, 4). Biblia ostrzega o konsekwencjach bycia częścią światowych systemów i jej rządy i mówi nam, aby wyjść z tego i być oddzielne (Ap 18, 2-5).

Spójrz na to, co Biblia uczy się wydarzy w ostatnich dniach, a co chrześcijanie z tym zrobić,

Ale wiedz, że w dniach ostatecznych przyjdą niebezpieczne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, niekochany, bezlitosnych, oszczercy, nie panujący nad sobą , brutalne, miłujący dobrych, zdrajcy, nieprzejednani, wyniośli, miłośnicy przyjemności, niż miłujący Boga, mających formę pobożności, ale jest zaprzeczeniem jej mocy. I od takich ludzi odwróci! (2 Tm 3, 1-5).

Należy pamiętać, że Słowo Boże nie zachęca do głosowania jako rozwiązanie.

Paweł powiedział, że chrześcijanie mają być ambasadorami Chrystusa (II Kor 5:20). Ambasadorowie często żyją w krajach obcych, z których niektóre są wyraźnie wrogo do swoich przekonań. Ambasadorów, choć żyją w innych społeczeństwach, nie angażują się w politykę społeczeństw, które żyją w. Jest czas na lud Boży, aby przejąć rządy tego świata, ale to nie jest jeszcze (Jana 18:36 Dan 7: 17-18). To będzie po drugie przyjście Jezusa (I Tes 4:16, Ap 11:15).

Do chrześcijan, Piotr napisał,

Ale są ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem należące do Boga, abyście ogłaszali cnoty tego, który was wezwał z ciemności do swego przedziwnego światła. Kiedy nie byli ludzie, lecz teraz jesteście ludem Bożym; gdy nie otrzymała łaskę, ale teraz otrzymaliśmy łaskę. Drodzy przyjaciele, proszę was, jako obcy i obcy w świecie, aby powstrzymać się od grzesznych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Żyć takie dobre życie wśród pogan, że chociaż oskarżają cię robi nie tak, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Boga w dzień odwiedza nas. Bądźcie na miłość Pana do każdego organu powołanego wśród mężczyzn: czy do króla, jako najwyższego organu lub prezesów, którzy są wysyłane przez niego, aby ukarać tych, którzy czynią źle i pochwalić tych, którzy czynią dobrze. Dla niego jest wola Boża, że robi dobre należy wyciszyć ignoranckie mówić o głupich mężczyzn (1 Piotra 2: 9-15).

Kosmici oczywiście nie głosować.

Teraz Biblia wspomina jeden szczególny głos przez apostoła Pawła (gdy był jeszcze Saul, a więc nawróceni). Zauważ, co później powiedział o nim:

Rzeczywiście, ja pomyślałem muszę robić wiele rzeczy wbrew imię Jezusa z Nazaretu. To ja też w Jerozolimie, i wielu świętych i zamknięty w więzieniu, wziąwszy moc od przedniejszych kapłanów; i kiedy zostali skazani na śmierć, rzucam mój głos przeciwko nim (Dz 26, 9-10).

I choć nie jest z góry samo potępienie koc wszystkim głosowania, to tylko razem słowo "głos" lub "głosowanie" jest w Biblii. I to nie dowodzi, że nawet osoby religijnie gorliwi / konserwatywne nie zawsze głosuje poprawnie i może zrobić wiele rzeczy wbrew imię Jezusa z Nazaretu.

Nie wierzę, że Biblia sankcje chrześcijanie głosowania w wyborach cielesnych. Nie wierzę, że nadchodzących wyborach prezydenckich w USA lub wyborów w innych krajach anglo-zstąpił spowoduje rodzaju skruchy, że te narody potrzebują.

Niektóre artykuły mogą być związane z interesem mogą obejmować:

Jeżeli chrześcijanin Zagłosuj? Ten artykuł zawiera część uzasadnienia biblijnego na ten temat. Would Jesus vote for president/prime minister? Is voting in the Bible? To jest temat, chrześcijanie muszą zrozumieć.
Polycarp, Herbert W. Armstrong, and Roderick C. Meredith on Church Government What form of governance did the early church have? Was it hierarchical? Which form of governance would one expect to have in the Philadelphia remnant? The people decide and/or committee forms, odd dictatorships, or the same type that the Philadelphia era itself had?
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjska, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglicy i Południowej Afryki, Nowozelandczycy potomkowie Józefa? Gdzie są porażka dziesięć plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Żydami w Izraelu? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Będzie Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi wykonania jako niewolnicy? Czy ziemie Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii dzieli? Czego uczy Biblia proroctwo? Czy proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Którzy będą dzielić te ziemie? Kto będzie w końcu z tych ziem i ludzi?
Proroctwa Baracka Obamy? Osiem powodów, dlaczego Barack Obama jest apokaliptyczny i osiem powodów, Barack Obama nie jest Antychrystem. Ten artykuł zawiera wiele biblijnych i innych biblijnych proroctw, z całego świata, które wydają się dyskutować Barack Obama. Czy Nostradamus przewidzieć Barack Obama czynienia z Antychrystem? Might Barack Obama ustawić scenę dla królów północy i południa, jak przynajmniej jedno proroctwo szyitów sugeruje? Jest to najdłuższy i najbardziej kompletny artykuł na tej stronie na temat przepowiedni Baracka Obamy. Read it and decide for yourself if President Obama seems to be fulfilling various prophecies.
Barack Obama, Prophecy i zniszczenie Stanów Zjednoczonych Niektórzy twierdzą, że Barack Obama jest prorokował "syn Kenii", opiera się wczesne pisanie 20 wieku.
Canada in Prophecy:
What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Is the United States the King of the West? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Czy Tony Blair Apocalyptic? byłego premiera Wielkiej Brytanii na katolicyzm wkrótce po opuszczeniu swego urzędu i działa w sprawach europejskich. Jaką rolę mógłby odegrać?

East vs. West: Russia, China, & India Opposing Sanctions on Iran & Syria

Tuesday, January 31st, 2012

COGwriter

Russia, China, and India are not cooperating with the type of sanctions the EU and USA wants for Iran and Syria:

Global “great power politics” returns to Mideast

By Peter Apps , Political Risk Correspondent

LONDON | Tue Jan 31, 2012 7:28am EST

(Reuters) – With Russia sending warships to discourage foreign intervention in Syria, and China drawn more deeply into Iran's confrontation with the West, “great power” politics is swiftly returning to the Middle East…Both have signaled a clear intention to prevent any “regime change” intervention in Syria ; but Russia's deployment of its flagship aircraft carrier and escorts to Syria's port of Tarsus this month drew a starker than usual line in the sand…”Each time the West tightens the leash, Beijing quietly avails itself of the slack,” says Thomas Barnett, a former strategist for the US Navy…

Washington Post 31 January 2012-MUMBAI, IndiaIndia has joined China in saying it will not cut back on oil imports from Iran, despite stiff new US and European sanctions designed to pressure Tehran over its nuclear program.
Chiny, sam jest zainteresowany zasobów, takich jak olej i kocha, aby skorzystać z możliwości, które kupuje zachodnie sankcje, na przykład, mogą zapewnić. Jednak Chiny potrzebują rynków Zachodu bardziej niż w rzeczywistości potrzebuje irańskiej ropy. To samo jest w zasadzie odnosi się do Indii.

Iran i Syria nie są naprawdę tak ważne dla Rosji, Chin i Indii, które będą ich kopii bez względu na to, co (jeśli nie będzie przyszłość sojuszu z Persami / Irańczyków, ale to jest na czas po tysiącletniego panowania Chrystusa i omówiono w Księdze Ezechiela 38: 1-9).

Więc pomimo pozerstwa z tych trzech wschodnich mocarstw, rzeczywistość jest, że Zachód zyska największy wpływ na Bliskim Wschodzie od tego, co dzieje się teraz.

Iran nie będzie liderem Króla Południa i cokolwiek przetrwa w Syrii (por Iz 17, 1) będzie prawdopodobnie wspierać pochodzących arabskiego przywódcy Daniela 11:40. Jeśli ci w Rosji, Chinach i Indiach rozumieć proroctw biblijnych lepiej byłoby sobie sprawę, że ich obecna stojak może powinny zostać zmienione w odniesieniu do Iranu i Syrii.

Ci dowiedzieć się więcej może chcą studiować następujące artykuły:

Russia: Its Origins and Prophesied Future Russia in prophecy. Where do the Russians come from? What about those in the Ukraine? What is prophesied for Russia and its allies? What will they do to the Europeans that supported the Beast in the end?
Is Russia the King of the North? Some claim it is. Ale co uczy Biblia?
India, Its Biblical Past and Future: Any Witness? The Bible discusses the origins of those of Indian heritage and discusses some of the witness to them (including those in Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka).
China, Its Biblical Past and Future, Part 1: Genesis and Chinese Characters Where did the Chinese people come from? Ten artykuł zawiera informacje wykazujące, że chińscy ludzie muszą wiedzieć o różnych kont w Księdze Rodzaju, aż do ich rozproszenia po wieży Babel.
Chiny, Jego biblijne Przeszłość i przyszłość, część 2: Sabat i Niektóre Świadek Boga w Chinach Kiedy chrześcijaństwo pierwszy przybył do Chin? I jest tam na początku obserwuje się dowody, że siódmy dzień szabatu?
Azja w Proroctwa Co Ahead do Azji? Kim są "Królowie Wschodu"? Co stanie się z prawie wszystkich chińskich, Rosjan, Indian i innych Azji? Chiny w proroctwa, gdzie? Kto ma armię 200000000 człowieka związanego z Armagedonu?
Kto jest Królem Północy? Czy jest jeden? Czy proroctwa biblijne i katolicy wskazują na ten sam lider? Powinien nastąpić? Kto zostanie Królem Północy omówione w Daniela 11? Czy atak nuklearny prorokował stanie z anglojęzycznych narodów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii? Kiedy 1335 dni, 1290 dzień i 1260 dzień (czas, czasy, i połowę czasu) Daniela 12 zacząć? Kiedy Biblia pokazują, że kryzys gospodarczy ma wpływ na Stany Zjednoczone?
Przyszłość nie jest królem Południa? Niektórzy nie wierzą już nie musi być. Może Egipt, Islam, Iran, Arabowie, czy Etiopia być zaangażowany? Może to być nazywane Króla Mahdiego? Co mówi Biblia?
The Arab and Islamic World In the Bible, History, and Prophecy
The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Co jest na przodzie dla Bliskiego Wschodu i tych, którzy się islamu? What about the Imam Mahdi? Co nas czeka w Turcji, Iranu i innych nie-arabskich muzułmanów?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

European Union Tower of Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Tylko Wielka Brytania i Czechy odmówiły podpisania paktu fiskalnego w marcu nałoży quasi-automatycznych sankcji dla krajów naruszających limity deficytu budżetu Unii Europejskiej i ugruntowania zrównoważonych zasad budżetowych do prawa krajowego. http://www.reuters.com/ artykuł / 2012/01/30 / USA-UE-szczyt-idUSTRE80S0SR20120130

Jest to kolejny krok do spełnienia proroctw biblijnych związanych wznoszące się ostatecznej mocy Europejskiej Beast.

Ci z nas, w Kościele Boga Żywego dawna nauczał, że Wielka Brytania nie byłaby prawdziwa część ostatecznej mocy, które pojawią się w Europie. Tych, w Czechach prawie na pewno będzie częścią tej ostatecznej władzy.

W Biblii, w Objawieniu 17, jest jasne, że Europejczycy nadal będą musiały przeorganizować w przyszłości:

12 "A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy otrzymali jeszcze żadnego królestwa, ale otrzymają władzę na jedną godzinę jak królowie z bestii. 13 To są jednej myśli, i dadzą im moc i władzę bestii. (Ap 17, 12-13)

Kroki w kierunku takiej sytuacji jak my kontynuujemy w Żywego Kościoła Bożego od dawna nauczał, i tam będzie stłuczki na drodze i problemy (Major niepokoje społeczne, lub, co gorsza, mogą wystąpić).

Oczywiście Biblia jest jasne, że ostateczna moc Europejska Bestia nie będzie faktycznie bardzo jednolity, jak to będzie w zasadzie być połączenie mocne i słabe, lub bardziej dosłownie Biblia stwierdza, żelaza i gliny:

41 Zważywszy, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, a po części z żelaza, królestwo będzie podzielone; Jeszcze wytrzymałość żelaza wynosi w nim, tak jak widział żelaza zmieszany z gliny ceramicznej. 42 A jak palce stóp były częściowo z żelaza, częściowo z gliny, więc królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. 43 Jak widzieliśmy żelazo zmieszane z glinki ceramicznej, będą mieszać się z nasienia mężczyzn; ale nie będzie przylegać do siebie, jak żelazo nie miesza się z gliną. (Daniel 2: 41-43)

Według Biblii proroctwa, o mocy Europejskiej, mimo jego słabości, jest przeznaczony do czasowego najbardziej dominującą siłą w świecie, ostatecznie podbić narody anglo-zstąpił (to jest USA i jego sojusznicy, jak Anglicy i Wielkiej Brytanii, które mają najsilniejszy twierdze Daniela 11:39), a później przychodzą do jej końca (Daniela 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Niektóre artykuły mogą być związane z interesem mogą obejmować:

Europa, Bestia, a Objawienie Gdzie Europa dostać swoją nazwę? Co Europa może zrobić z Apokalipsy? Co o "Bestii"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kto jest Królem Północy? Czy jest jeden? Czy proroctwa biblijne i katolicy wskazują na ten sam lider? Powinien nastąpić? Kto zostanie Królem Północy omówione w Daniela 11? Czy atak nuklearny prorokował stanie z anglojęzycznych narodów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii? Kiedy 1335 dni, 1290 dzień i 1260 dzień (czas, czasy, i połowę czasu) Daniela 12 zacząć? What MUST happen BEFORE the Great Tribulation?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? Co katolicki, bizantyjskie i proroctwa biblijne wskazują?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, angielski, szkocki, walijski, Australijczycy, Anglicy (non-holenderska) Southern Afrykanie i nowozelandzka potomkowie Józefa? Gdzie są porażka dziesięć plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Jerozolimy i Żydów w Izraelu? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Będzie Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi wykonania jako niewolnicy? Czy ziemie Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii dzieli? Co z Jerozolimy? Czego uczy Biblia proroctwo? Czy proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Którzy będą dzielić te ziemie? Kto będzie w końcu z tych ziem i ludzi?
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada?
There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy?
Is the United States the King of the West?

Filipiny Zważywszy Krawaty Bliżej wojskowej do USA Znowu

Poniedziałek, 30 stycznia 2012


Góra Apo na Filipinach

COGwriter

Filipiny rozważa coraz bliżej do układu wojskowego z USA:

Filipiny Waży zwiększonym US Military Presence
30 stycznia 2012
Stany Zjednoczone i Filipiny dyskutują wzmocnienie więzi wojskowe częściowo w odpowiedzi na zwiększenie chińskiej asertywności w regionie Azji i Pacyfiku. Ponieważ największe zagrożenia dla bezpieczeństwa Filipin dawna wewnętrzny, Manila ma jedne z najsłabszych zdolności obronnych zewnętrznych w Azji Południowo-Wschodniej.
Jednak Manila zrównoważy próby zwiększenia tych możliwości przed potencjalnym luzu zarówno z Chin, najlepszy partner handlowy z rosnącego wpływu gospodarczego, oraz jego własnych ludzi, dla których zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej pozostaje kwestią kontrowersyjną.

Latem ubiegłego roku, prezydent Filipin, wskazuje, że nie trzeba się obawiać Chin (patrz prezydent Filipin zagraża Chiny ).

Podczas gdy umowa z USA może tymczasowo dokonać cielesną sens w dłuższej perspektywie uważam, że Filipiny prawdopodobnie wyrównać z Chin, ale zobaczymy.

Życie Kościół Boży ma około 33 zborów na Filipinach .

Niektóre artykuły mogą być związane z interesem mogą obejmować:

Wyspy i Biblia Prophecy Co wyprzedzeniem wysp? Co znajduje się w przyszłość na Filipinach? Co Biblia prorokuj o wysp?
Azja w Proroctwa Co Ahead do Azji? Kim są "Królowie Wschodu"? Co stanie się z prawie wszystkich chińskich, Rosjan, Indian i innych Azji? Chiny w proroctwa, gdzie? Kto ma armię 200000000 człowieka związanego z Armagedonu?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, angielski, szkocki, walijski, Australijczycy, Anglicy (non-holenderska) Southern Afrykanie i nowozelandzka potomkowie Józefa? Gdzie są porażka dziesięć plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Jerozolimy i Żydów w Izraelu? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?

Gwałtowne Sport, gwałtownie Endings

Poniedziałek, 30 stycznia 2012

COGwriter

Wczoraj w nocy, nie było odcinka na CBS "60 minut, jak również cały program CNN dr Sanjay Gupta przez dotyczącej szkody wyrządzone uczestnikom w najbardziej obserwowanych przemocy sportu w USA, futbol amerykański.

Oba programy objęte śmierć różnych podmiotów dzieje powodu kontuzje i innych hitów, które zdarzają się od gry. Jak mózg jest uszkodzony z takiej działalności był również objęte. CNN kawałek objęte roszczenia jednego naukowca, który powiedział, że średnia szkoła piłkarz doznał 650 poziom sub-zaczepny uderza każdego sezonu. Owoce, które nie były dobre. Brutalne sporty spowodować gwałtowne zakończeń.

W czasie starożytnego Rzymu, brutalne sporty były również popularne.

Były postrzegane przez wielu z tych, którzy wyznawali Chrystusa?

Nie wydaje się więc.

Chociaż nie wydaje się, że wiele z tych bezpośrednich odniesień w Kościele Bożym, mamy pewne pisemne zapisy tych, którzy byli przynajmniej w pewnym stopniu zaznajomiony z naukami Jezusa i praktyki pierwszych chrześcijan.

Tutaj jest coś z Teofil z Antiochii (który prawdopodobnie był częścią Kościoła Bożego) może napisane około 180 AD:

Zastanów się więc, czy tych, którzy uczą takich rzeczy może ewentualnie żyć obojętnie, i być zmieszane w bezprawnym współżycia, lub, najbardziej bezbożny wszystkim jeść ludzkie mięso, zwłaszcza gdy są zakazane tak jak być świadkami pokazy gladiatorów, żeby nie stać się uczestnikami i abettors morderstw. Ale ani możemy zobaczyć inne spektakle, bo nasze oczy i uszy nie splugawić, uczestnicząc w wypowiedzi nie śpiewane. (Teofil z Antiochii. Aby Autolykos, księga III, rozdział XV. Tłumaczone przez Marcus Dods, AM zaczerpnięty z Ante-Nicejsko Ojcowie, tom 2. redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 Online Edition)

Tak, prawdziwi chrześcijanie nie wierzyli, że byli oglądać brutalne sport tak popularny w II wieku.

Tacjan, wyznając apologeta chrześcijański, napisał około 170 AD:

I dla nich świadkowie zajmują miejsca, a bokserzy spotkają się w walce jeden na jednego, bez powodu, co ani nie jednego zstąpił na arenę, aby przyjść z pomocą. Czy takie wystawy jak te redound do kredytu? On, który jest między wami zbiera legion zakrwawione morderców, angażując je utrzymać; i te Ruffians są posłani przez Niego, i montaż w spektaklu jako sędziowie, częściowo z powodu nieprawości tego arbitra, a częściowo z tego z ludzi, którzy angażują się w walce. A kto strzela mordercze wystawy jest zasmucony, bo nie został skazany za widzem niegodziwych i bezbożnych i obrzydliwych uczynków (Tacjan. Tłumaczone przez JE Ryland. Tacjan Adres do Greków, Rozdział XXIII. Zaczerpnięty z Ante-Nicejsko Ojcowie, Tom 2. redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 Online Edition Copyright © 2004 K. Rycerz).

Athenagoras, wyznając apologeta chrześcijański, napisał około 170 AD:

Co człowiek zdrowy na umyśle, więc będzie stwierdzić, podczas gdy taki jest nasz charakter, że jesteśmy mordercami? ...

Kto nie liczyć się wśród rzeczy najbardziej interesujące konkursy z gladiatorów i dzikich zwierząt, w szczególności te, które są podane przez Ciebie? Ale my, uznając, że aby zobaczyć człowieka na śmierć jest tak samo jak zabicie go, nie wyrzekł takie okulary (Atenagorasie. Zarzut dla chrześcijan, Rozdział XXXV. Tłumaczone przez BP Pratten. Zaczerpnięty z Ante-Nicejsko Ojcowie, Tom 2 . redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 Online Edition Copyright © 2004 przez K. Rycerz).

Nawet dziś wielu chrześcijan sobie sprawę, że oglądanie brutalnych wydarzeń zdecydowani powodując szkody fizyczne, takie jak prawdziwego boksu, jest niestosowne.

Zauważ, że jest to również stanowisko katolickiego teologa i biskupa trzeciego wieku Hipolit, który dodaje też różne zajęcia dla tych, które odrzucają jedną z bycia uczniem Chrystusa:

16: 6 woźnicą, podobnie, albo ten, kto bierze udział w grach, lub ten, kto idzie do gier, powinien zaprzestać lub jest on odrzucony 7 Jeśli ktoś jest gladiatorem, lub ten, kto uczy tych, wśród gladiatorów jak. walczyć, lub myśliwy, który jest w dzikiej bestii wskazuje na arenie lub funkcjonariusza publicznego zajmujący się pokazy gladiatorów, albo jest on przestanie, albo jest on odrzucony. 8 Jeśli ktoś jest kapłanem idoli, lub Obsługujący bożków, powinien on zaprzestać lub jest on odrzucony. 9 wojskowy w instytucji nie może wykonać mężczyzn. Jeśli jest on zarządził, że nie wolno jej przeprowadzenia. Nie musi on złożyć przysięgę wojskową. Jeśli odmówi, musi on zostać odrzucony. 10 Jeśli ktoś jest gubernator wojskowy, lub władca miasta, który nosi fioletowy, powinien on zaprzestać lub powinien on zostać odrzucony. 11 katechumena lub wierni, którzy chcą stać się żołnierz jest zostać odrzucone, gdyż nie gardził Bogiem. (Hipolit. Tradycji apostolskiej Hipolit w Rzymie. Z prac Bernarda Botte (La Tradition apostolique. Źródła Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) i Grzegorza Dix (traktat na Tradycji apostolskiej św Hipolita Rzymskiego, Biskupa i Męczennika Londynie. Alban Prasa, 1992), jak tłumaczone przez Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html oglądany 08/06/09)

Tak więc ci, którzy wyznawali Chrystusa w drugim i trzecim wieku zazwyczaj nie czują, że oglądanie przemocy lub uczestnictwo w sporcie było właściwe.

W ostatnich czasach, późno Herbert W. Armstrong napisał:

Wrogość wobec innych jest grzechem ... Boks w Ambassador College jest zdecydowanie zabronione. Bóg nie stworzył ludzki mózg i głowę, aby być pokonane i ogłuszony przez antagonisty.

Wszędzie tam, gdzie gra w sporcie polega antagoniści-w nieprzyjaznym nastawieniem zaszkodzić drugiej i / lub "dostać" od innych, aby uzyskać najlepsze z innych niż szkodliwe, szatańskie i zła postawa wchodzi w, a sport jest zła, nie dobre ...

Piłka nożna (futbol amerykański) jest kontakt ciała z użyciem przemocy sportu. Jest często grał z postawy wrogości i jest niebezpieczne i jest obarczona zranienia. (Plain Truth, lipiec-sierpień 1984)

"Miłość nie wyrządza krzywdy bliźniemu" (Rz 13, 9), ale co brutalne sporty, takie jak futbol amerykański i boks zrobić? Są ci, którzy uczestniczą sąsiadów dla chrześcijan? Ludzie powinni być zachęcani do udziału w brutalnych działań, które okazały się być szkodliwe?

To jest coś, że chrześcijanie i inni, powinni myśleć.

Niektóre artykuły mogą być związane z interesem mogą obejmować:

Czy Futbol amerykański zła? jest najpopularniejszym sportem w USA coś, że chrześcijanie powinni oglądać? Co Biblia i wczesne pisma pokazać? To jest pierwszy raz, kiedy ogłosił ten artykuł na tej nowej stronie i to jest nie tylko moje zdanie, ale wiele cytatów, że chrześcijanie, jak i ludzie, którzy twierdzą, że należy myśleć o. Czy naprawdę chcesz znać odpowiedź na pytanie, tytuł zmierza? Jeśli nie, to dlaczego?
Służby wojskowej, a Kościoły Boga: Czy Real chrześcijanie Wejdź Carnal Warfare Oto które wykazują przekonania prawdziwego Kościoła w sprawie udziału wojskowej bieżące i historyczne perspektywy na sprawy. Czy wojna właściwe dla chrześcijan?

Czy okres 100 lat lub Czyściec Nauczycielka w Wczesnego Historii?

Niedziela, 29 stycznia 2012


Anna Katarzyna Emmerich Twierdził Zobacz Czyściec

COGwriter

Czy Bóg ma plan dla tych, którzy nie są powołani, wybrani i wierni (Objawienie 17:14), w tym wieku, którzy nie są niepoprawnie źli i nie popełnił "niewybaczalny grzech"?

Tak.

Zauważ przejście, że wielu nie rozumie dziś:

20 Nie więcej noworodek powinien tam mieszkać, ale od kilku dni, ani starca, który nie spełnił jego dni; Za dziecko umrze stuletnie, Ale grzesznik jest stuletnie przeklęty będzie. (Izajasza 65:20)

A czy wczesne profesorowie Chrystusa sobie z tego miał do czynienia z Bożym planem zbawienia?

Tak.

Chociaż mam artykuły z wielu pism na ten temat (patrz, na przykład, uniwersalny ofertę Zbawienia: Istnieją setki wersetów w Biblii drugoplanowego doktryny Prawdziwego APOCATASTASIS ), zacznijmy się z II wieku interpretacji Izajasza przez Ireneusza do pokazać to, co wydawało się być powszechnie znane w czasach nie tak dawno po śmierci ostatniego z oryginalnych apostołów:

Teraz, że obietnice nie zostały ogłoszone do proroków i ojców samotnie, ale do Kościołów zjednoczeni są z narodów, których również terminy Spirit "wyspy" (zarówno dlatego, że są ustanowione w środku turbulencji, cierpi burza z bluźnierstw, istnieje jako port bezpieczeństwa do tych, w niebezpieczeństwie, i są ostoją tych, którzy lubią wysokość [nieba], i dążyć do uniknięcia Bythus, czyli głębokość błędu), Jeremiasz mówi tak: " Słuchajcie słowa Pana, narody, i wy, i zadeklarować ją do wysp dalekich; mówicie, że Pan rozproszy Izraela, On go zebrać i zachować go, jako jednego karmienia jego stado owiec ...

I jeszcze raz nie powiedzieć to samo: "Oto czynię Jerozolimy wesele i moich ludzi [radość]; do głosu płaczu nie będzie więcej słychać w niej, ani głos płakać. Również nie jest jakaś niedojrzała [jeden], ani starca, który nie spełnia jego czas: dla młodzieży powinny być sto lat; i grzesznik umrze sto lat, ale będzie przeklęty. I będą budować domy i mieszkać w nich siebie; i będą sadzić winnice, i jeść z nich owoce same w sobie, oraz wino. I nie mogą budować, a inni mieszkają; nie będą się przygotowywać winnicę, a inni jedzą. Bo jak dni drzewa życia jest dni ludzie w tobie; do dzieł swoich rąk wytrwa "(Hæreses Ireneusz. Adversus, Księga V, rozdział 34, wersety 2-3,4. Zaczerpnięty z Ante-Nicejsko Ojcowie, tom 1. redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 przez K. Rycerz).

Inne, takie jak Orygenes z Aleksandrii, napisał również, że Bóg miał plan do zaoferowania wszystkim zbawienie.

Wielu uczonych katolickich i protestanckich utrzymują, że Orygenes był jednym z największym z wczesnych pisarzy teologicznych (mieszkał z około 185-232 rne). Papież Benedykt XVI publicznie chwalił Orygenesa.

Zauważyć, protestancki historyk KS Latourette napisał Orygenes "był rzeczywiście jednym z największych chrześcijańskich umysłach." I choć nie mogę zgodzić się z tym, to jest interesujące, aby pamiętać, że Latourette przestrzegać:

Orygenes nauczał, że ostatecznie wszystkie duchy, którzy oddalili się od Boga, zostanie przywrócony do pełnej harmonii z Nim. To może dojść tylko w ich współpracy, bo mają wolność do przyjęcia lub odrzucenia odkupienia w Chrystusie. Przed pełnej renowacji będą cierpieć karę, ale kara ma być wychowawcze, aby oczyścić je z niedoskonałości wprowadzone przez ich grzech. Po zakończeniu obecnego wieku i jego świat przyjdzie kolejny wiek, więc Orygenes wierzył, w którym narodzili się ponownie będzie nadal rosnąć i skruchy będą dalsze możliwość pokuty (Latourette KS A History of Christianity, tom 1, Początki do 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, str.151).

Orygenes był blisko, że nie wszyscy będą żałować, bo będą też tacy, podniósł do "wiecznej odrazie" (Dn 12, 2, BT), co oznacza, że ci, którzy nie będą właściwie żałować nie otrzyma zbawienia-ale w Żywych Kościół Boży uważają ich za mniejszość. Ale to prawda, że Orygenes przyjdzie o tym tylko przez współpracę z tymi aktualnie niezapisane.

Oto kilka cytatów bezpośrednio z Orygenesa:

Dobry Ojciec ... nie całkowicie opuszczony tych, którzy oddalili się od Niego (Orygenes. Komentarz do Ewangelii Jana (Księga I). Zaczerpnięty z Ante-Nicejsko Ojcowie, Tom 9. Redakcja Allan Menzies, DD American Edition, 1896 1897 Online Edition Copyright © 2004 przez K. Rycerz).

Należy pamiętać jednak, że pewne istoty, które spadły od tego jednego początku której mówiliśmy, spadły do takiej głębokości niegodności i niegodziwości, aby być uznane za całkowicie zasługują z tego szkolenia i nauczania, w którym rasa ludzka, podczas gdy w ciele, są przeszkoleni i poinstruowani przy pomocy niebieskich uprawnień; i dalej, a wręcz przeciwnie, w stanie wrogości i sprzeciwu wobec tych, którzy otrzymują tę instrukcję i nauczania. A więc jest to, że cały ten śmiertelnego życia jest pełna walk i prób, spowodowanych przez opozycję i wrogość tych, którzy spadł z lepszej kondycji, nie oglądając się na wszystko, i którzy są powołani diabła i jego aniołów, i inne zlecenia zła, które apostoł sklasyfikowane wśród przeciwnych władzy. Ale czy którykolwiek z tych zamówień, które działają w ramach rządu diabła, i słuchać jego złych poleceń, będzie w przyszłym świecie być konwertowane do sprawiedliwości, ponieważ ich posiadanie wydziału wolności woli, czy też trwałe i nałogowy niegodziwość może być zmieniona przez siłę przyzwyczajenia do natury, jest wynikiem, który sam, czytelniku, może zatwierdzić, jeśli nie w tych światach, które są obecne i czasowe widziałem, ani w tych, które są skryte i są wieczne, że część jest całkowicie różnią się od Ostateczna jedność i fitness rzeczy (Orygenes. De principiis, Księga I, rozdział 6, werset 3).

... A tym samym, poprzez liczne i niezliczonych klas istot postępowych, którzy są pojednani z Bogiem ze stanu wrogości, ostatni wróg zostanie ostatecznie osiągnięty, który nazywa się śmierć, tak że on też może być zniszczone, a nie być już wróg. Gdy więc wszystkie dusze są racjonalne zostały przywrócone do stanu z tego rodzaju, to charakter tego ciała nasze będą poddane zmiany na chwałę duchowego ciała. Bo jak widzimy to nie jest przypadek z natur rozumnych, że niektórzy z nich mieszkali w stanie degradacji z powodu swoich grzechów, podczas gdy inni są powołani do stanu szczęścia, ze względu na ich zasługi; ale jak widzimy te same dusze, które dawniej były grzeszne, wspomagana, po ich nawrócenia i pojednania z Bogiem, do stanu szczęścia (Orygenes. De principiis, Księga III, rozdział 6, werset 6).

Podczas gdy w LCG nie dość, że słowo to sposób, te cytaty pokazują, że idea, że Bóg ma plan, który pozwoli na nieskruszonego okazję po obecnym wieku nie jest nową koncepcją.

Właściwie, doktryna czyśćca rozwinęła wśród łacińskich katolików po zaczęli potępiać niektórych pomysłów Orygenesa w szóstym wieku. Kiedy to się stało nauki związane z ofertą zbawienia dla wszystkich (znany jako APOCATASTASIS) były również nieco potępiony. Jednak ten pozostawił lukę w rzymskiej teologii i idea czyśćca następnie rozwinięte.

Grekokatolików (obecnie znany jako prawosławnych), jednak nigdy nie zaakceptować ideę czyśćca Łacińskiej i do dziś ma wielu, którzy wierzą, że Bóg ma jakiś rodzaj planu do zaoferowania zbawienie tych, którzy nie świadomie odrzucają zbawienie.

Encyklopedia Katolicka sama przyznaje, że pierwsi chrześcijanie nie uczą obecną koncepcję jego doktryny czyściec:

Niektórzy podkreślali też zostało ustanowione na zarzut, że starożytni chrześcijanie nie miał jasną koncepcję czyśćca, a oni myśleli, że dusze wystartował pozostawał w niepewności zbawienia, do ostatniego dnia ... Jest kilka fragmentów Nowego Testamentu, które wskazują na Proces oczyszczania po śmierci. Tak więc Jezus Chrystus oświadcza (Mt 12,32): "A kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi człowieka, są mu odpuszczone: ale, że będzie mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w ten świat, ani w przyszłym świecie "... (Hanna, Czyściec. Catholic Encyclopedia).

Nie, w drugim wieku, uważano, że Boży plan pozwoli wszystkim być oferowane zbawienie, ani w tym wieku lub w wieku przyjść, jeśli nie popełnić "niewybaczalny grzech" (Mateusza 12:32, Marka 10:30 ; Łk 18:30, Dz 3: 17-21; Efezjan 1:21; Hbr 6, 4-6; por Mt 10:15, 11: 22-24; Mark 06:11; Łk 10, 12-14) .). I Nowy Testament jest bardzo jasne, że:

"Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże" (Łk 3, 6).

W XIII wieku, słynny katolicki teolog Tomasz z Akwinu pisał:

Nic nie jest jasno określone w Piśmie Świętym o sytuacji czyśćcu, ani też nie jest możliwe do zaoferowania przekonujących argumentów na to pytanie ...

Niektórzy mówią jednak, że zgodnie z prawem zwyczajowym miejscem Czyściec jest, gdy człowiek grzeszy. Nie wydaje się prawdopodobne, ponieważ człowiek może zostać ukarany w tym samym czasie za grzechy popełnione w różnych miejscach. I inni mówią, że według prawa zwyczajowego są karani nad nami, bo są między nami a Bogiem, w odniesieniu do ich stanu. Ale to bez znaczenia, bo nie są karane za to, że nad nami, ale za to, co w nich jest najniższe, a mianowicie grzech (Akwinu Summa Theologica T. Świętego Tomasza z Akwinu, dodatek II, art 1. Druga i poprawiona Edition, 1920 Nihil obstat F. Innocentius Apap, PO, STM, cenzor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, eneralis Vicarius. Westmonasterii. APPROBATIO Ordinis Nihil obstat. F. Raphael Moss, PO, STL i F. Leo Moore. , PO, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, PO, STL, AM, Przed provincialis Angliae).

Z powyższego wynika, że ​​nawet w średniowieczu, idea czyśćca było jasne, nawet wśród przywódców Kościoła w Rzymie.

Czyściec został zasadniczo przyjęty po pewne nauki związane z Orygenesa zostały potępione w 6 wieku:

Od chwili jednak, że anty-Origenism panowały, doktryna apokatastasis zdecydowanie opuszczony. Augustyn protestuje silniej niż jakikolwiek inny pisarz z błędem, więc w przeciwieństwie do doktryny o konieczności łaski ... (Batiffel, Apocatastassis. Encyklopedii Katolickiej).

Historia sugeruje, że po APOCATASTASIS został skazany w połowie 6 wieku, coś, co przypomina nowoczesne koncepcje czyśćcu były wymawiane przez biskupa rzymskiego papieża Grzegorza I około 600 AD

Być może powinienem wspomnieć, że chociaż Anne Emmerich twierdziła zobaczyć czyściec, twierdziła również, że widział "Limbo" i obecny papież wskazał, że "limbo" nie istnieje. Stąd twierdzenie, aby zobaczyć jedno miejsce, które nie istnieje należy powiedzieć wszystkim, że sama twierdzi, aby zobaczyć coś innego, nie oznacza, że ​​istnieje albo. Nie ma miejsca, które wpisuje się w nowoczesne Roman opis czyśćca.

Kościół Boży początkowo uczył APOCATASTASIS, nie czyściec. I nadal robi to do dziś. Bóg jest Bogiem miłości i ma miłosiernego planu zbawienia-i obejmuje coraz ewangelii w tym wieku (Uwaga: "krótka praca", że Paweł mówi w Liście do Rzymian 9:28 i Mateusza 24:14 zakończenie prawdopodobnie będzie to ogromny zasięg informacyjny, co najbardziej wierny stado uczy To, oczywiście, nie oznacza, że ​​najbardziej wierni powinni siedzieć i czekać i nie robić ich strony-CF John. 9:. 4; Mateusza 9: 37- 38-jako priorytet głoszenia Ewangelii pozostaje). Oczywiście, ludzie powinni reagować, gdy dowiadują się, tych, którzy odrzucają prawdę ryzykują popełnieniu niewybaczalny grzech .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Uniwersalny Oferta Zbawienia: Istnieją setki wersetów w Biblii Wspieranie Nauki Prawdziwego APOCATASTASIS Czy wierzysz, co Biblia rzeczywiście uczy w tej sprawie? Czy wszystko co dobre remontu? Jest Boży plan zbawienia ma bunt i duchową ślepotę pod uwagę?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
Jeżeli Kościół nadal starają się umieścić swoje priorytetem na Głoszenie Ewangelii lub Czy Herbert W. Armstrong Zmień że priorytetem w pracy? Niektórzy mówią, że Kościół powinien przede wszystkim karmić trzodę teraz jako, że jest to, co Herbert W. Armstrong ponoć powiedział. Jest to, że to, co powiedział? Is that what the Bible says? Co Paweł i Herbert W. Armstrong oczekiwać od ewangelistów?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:36-37)

Niektóre artykuły mogą być związane z interesem mogą obejmować:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? What is the Day of the Lord?
Physical Preparation Scriptures for Christians . Wszyscy wiemy, że Proroctwa biblijne głodu. Should we do something?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
The Gospel of the Kingdom of God was the Emphasis of Jesus and the Early Church Did you know that? Czy ty w ogóle wiesz, co Ewangelia o królestwie chodzi? Prawdziwa religia powinna być oparta na prawdziwej ewangelii.
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Czy Bóg ma plan 6000 roku? Co Rok Czy Koniec 6000 lat? Czy razem 6000 roku pozwoliło na ludzi do rządzenia, a następnie dosłownym tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi prowadzone przez pierwszych chrześcijan? What year may the six thousand years of human rule end? When will Jesus return? 2018 or 2019?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjska, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglicy i Południowej Afryki, Nowozelandczycy potomkowie Józefa? Gdzie są porażka dziesięć plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Żydami w Izraelu? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Będzie Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi wykonania jako niewolnicy? Czy ziemie Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii dzieli? Czego uczy Biblia proroctwo? Czy proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Którzy będą dzielić te ziemie? Kto będzie w końcu z tych ziem i ludzi?
Proroctwa Baracka Obamy? Osiem powodów, dlaczego Barack Obama jest apokaliptyczny i osiem powodów, Barack Obama nie jest Antychrystem. Ten artykuł zawiera wiele biblijnych i innych biblijnych proroctw, z całego świata, które wydają się dyskutować Barack Obama. Czy Nostradamus przewidzieć Barack Obama czynienia z Antychrystem? Might Barack Obama ustawić scenę dla królów północy i południa, jak przynajmniej jedno proroctwo szyitów sugeruje? Jest to najdłuższy i najbardziej kompletny artykuł na tej stronie na temat przepowiedni Baracka Obamy. Read it and decide for yourself if President Obama seems to be fulfilling various prophecies.
Barack Obama, Prophecy i zniszczenie Stanów Zjednoczonych Niektórzy twierdzą, że Barack Obama jest prorokował "syn Kenii", opiera się wczesne pisanie 20 wieku.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Is the United States the King of the West? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Czy Tony Blair Apocalyptic? byłego premiera Wielkiej Brytanii na katolicyzm wkrótce po opuszczeniu swego urzędu i działa w sprawach europejskich. Jaką rolę mógłby odegrać?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Prezydent Syrii Baszar al-Assad (Źródło: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Mówi Pan. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Niektóre artykuły mogą być związane z interesem mogą obejmować:

Świat arabski w Biblii, historii, i proroctwa Biblii omawia genezę świata arabskiego i omawia na Bliskim Wschodzie, w proroctwie. Co jest na przodzie dla Bliskiego Wschodu i tych, którzy się islamu? Co Islam uczyć o imama Mahdiego?
Przyszłość nie jest królem Południa? Niektórzy nie wierzą już nie musi być. Może Egipt, Islam, Iran, Arabowie, czy Etiopia być zaangażowany? Czy jest imam Mahdi? Co mówi Biblia?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Czy Wielki Ucisk Rozpoczęcie w 2012, 2013, lub 2014? Czy Wielki Ucisk zacznie dziś? Co się stanie, zanim w "początek boleści"? Co dzieje się w czasie Wielkiego Ucisku i Dnia Pańskiego? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? Czym jest Dzień Pański?
Czwarty Jeździec Apokalipsy Co jest blady koń śmierci i zarazy? Co przyniesie i kiedy?
Koniec Kalendarz Majów 2012-może 2012 coś oznacza? Czy przepowiednie Majów kalendarz dla zmian w 2012 roku? Zmiany były wieki temu przewidywane przez Indian Hopi. Czy przepowiednie Majów / hinduskiej / Hopi / buddystą / New Age / Nostradamus mają wartości tutaj? Dlaczego może szatan zainspirowały tę datę? Czy kodeks Drezno pokazują zniszczenie ziemi przez powódź? Czy wielki ucisk rozpocząć przed 2012 rokiem? Jak Barack Obama może być zaangażowany w 2012 roku?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). Ten link zawiera również filmy z YouTube. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 r el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del dr Thiel en Espanol.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este Livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (portugalski brazylijski Edition) 2012 Livro zrobić dr Thiel. Edição em português do Brasil. Este Livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Niektóre artykuły mogą być związane z interesem mogą obejmować:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Co Paweł Właściwie uczyć o Dekalogu? Wielu mówi Paweł nauczał przeciwko dziesięciu przykazań. Czy to prawda? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Dziesięć Przykazań były przybite do krzyża? Niektórzy tak powiedział. Ten artykuł zawiera kilka cytatów biblijnych, aby odpowiedzieć na to ważne pytanie.
Dziesięć Przykazanie są nadal obowiązującej? Ten artykuł przytacza dziesięć przykazań i łączy w sobie niektóre z poprzednich artykułów w jednym artykule o dziesięciu przykazaniach. Przykazania są pokazane na górze Synaj, zanim Górze Synaj, w naukach Jezusa po ukrzyżowaniu, w naukach Pawła. Odnosi się on do najbardziej typowych "tradycje mężczyzn" traktując je jako dobrze.
Dziesięć Przykazań Reflect Love, ich łamanie jest zła Niektórzy uważają, że dziesięć przykazań są ciężarem. Czy to, co Jezus, Paweł, Piotr, Jakub i Jan nauczył?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historia wczesnego chrześcijaństwa Czy zdajesz sobie sprawę, że to, co większość ludzi wierzy, nie jest to, co naprawdę stało się z prawdziwym Kościołem chrześcijańskim? Czy wiesz, gdzie oparty został pierwszy kościół? Czy wiesz, jakie były doktryny wczesnego kościoła? Czy twoja wiara naprawdę opiera się na prawdzie i na kompromis?