Archiwum dla Styczeń, 2012

Jeżeli chrześcijanin Zagłosuj?

Wtorek, 31 stycznia 2012

COGwriter

Czterech mężczyzn z Partii Republikańskiej są wciąż nieco stojąc w ich dążeniu do zdetronizować amerykańskiego prezydenta Obamę i dostać pracę.

Istnieją dwa katolików, jeden Mormona i jeden Chrzciciela uruchomione na nominację Republikanów, aby uruchomić przeciwko dość antyreligijnej demokraty Baracka Obamy (który również twierdzi wiarę chrześcijańską).

Powinny prawdziwymi chrześcijanami głosować?

Jeśli demokracja ma być usankcjonowane w Biblii dla chrześcijan, z pewnością byłoby to usankcjonowane w Nowym Testamencie. Greckie i rzymskie praktyki demokratyczne były powszechnie znane wtedy. Demokracja nie jest amerykański wynalazek (ani nie jest republikańska forma rządu).

W Nowym Testamencie czytamy o Jezusie powołaniu apostołów. Paweł pisze, że Bóg powołuje apostołów, pierwszy wtórnie proroków, itp do budowania ciała Chrystusa (Ef 4: 11,12).

Gdy Judasz wymagała wymiany (po jego zdradzie Jezusa i jego samobójczej), apostołowie nie mieli wyboru, a następnie ich biblijne przykład poszukiwanie woli Bożej:

Ty, Panie, który wiesz, serca wszystkich, pokazać, które z tych dwóch wybrałeś ... I wyganiali ich wiele. (Dzieje Apostolskie 1: 24,26).

Zauważ, apostołowie nie zdecydują, że są wykwalifikowani, aby zobaczyć w sercu człowieka.

Niektórzy pisali, że różne formy demokracji są obecnie dopuszczalne, ponieważ wierzą, niektóre pisma w Dziejach Apostolskich oznaczać go. Podstawowe znaki pojawiają się w historii Dz 15. Dz 15, wiele z Apostołów i starszych spotkali się, aby omówić obrzezanie i pogan wierzących. Mnogość doradców był używany w celu omówienia sprawy. Niektórzy uważają, że za pomocą rady świadczy o demokracji. Jednakże fakt, że wielu doradców był używany nie zmienia postać Boga rządu. W Starym Testamencie czytamy, że nie tylko Bóg zawsze zachęcał tej praktyki (Prz 11:14), czytamy również, że sam Bóg prowadzi go (II Krn 18, 18-21); w ten sposób fakt, że niektóre z kierownictwem Kościoła po tej praktyki tylko pokazuje, że praktyki rządowe Boga ze Starego Testamentu miały być kontynuowane.

Interesujące jest to, aby pamiętać coś innego, o którym mowa w Dziejach Apostolskich,

"A teraz mówię wam, trzymać z dala od tych ludzi i niech sam; bo jeśli plan ten lub ta praca jest z ludzi, to przyjdzie do niczego; ale jeśli to jest z Boga, nie można obalić go, żeby nawet znaleźć walczyć przeciwko Bogu "(Dz 5: 38-39)

T wąż, który w wyborach ziemskich najwyraźniej uważają, że wiedzą aspektów planu Boga, że nie ma ludzkie sposób mogli wiedzieć. Jednak wygląda na to, co Bóg powiedział do Samuela, jednego wyraźnie nazwie i powołany przez Boga, kiedy Samuel myślał, że wie, kto powinien być następnym królem nad Izraelem,

Tak było, gdy przybyli, że spojrzał na Eliaba i powiedział: "Zaprawdę, pomazańca Pańskiego jest przed Nim." Ale Pan rzekł do Samuela: "Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, bo odmówił mu. Bo Pan nie widzi, jak człowiek widzi; dla ludzi patrzy na wygląd zewnętrzny, ale Pan patrzy na serce "(1 Sm 16: 6-7).

Ciekawe jest również to, aby uświadomić sobie, że wielu, którzy wierzą, że Nowy Testament sankcje demokracji uważają też, że w przyszłości Bóg rządzi rząd (w Królestwie Bożym) nie będzie demokracji.

Jezus powiedział apostołom, że będą władcami ponad dwunastu pokoleń Izraela w jego królestwo (Łk 22:30). Jezus wybrał uczniów, nie dostali swoje pozycje z dowolnej formy demokracji (J 15:16; 6:70). Bóg, a nie człowiek, wybrał Dawida na króla nad Izraelem pierwotnie (Dzieje Apostolskie 13:22) i wybrał także go na króla nad całym Izraelem w świecie przed (Jer 30: 9).

Nawiasem mówiąc, Jezus powiedział, że Bóg Ojciec zastrzeżone którzy mają pewne pozycje władzy w królestwie Bożym (Mt 20:23). Nagrody w królestwie będzie Jezus "dać (Ap 22:12); nie będą one dla ludzi wziąć dla siebie.

Demokracja nie będzie formą Boga rządu w Jego królestwie.

Czemu?

Jednym z wielu problemów głosowania jest to, że żaden człowiek nie myśli, że sposób, w jaki Bóg czyni.

"Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami", mówi Pan (Iz 55: 8).

Kiedy Jezus był na ziemi głosił Ewangelię o królestwie Bożym i powiedział ludzi do pokuty (Mk 1, 14-15). Jezus odmówił udziału w nawet najbardziej elementarne decyzje rządowe, gdy był na ziemi (Łukasza 12: 13-14).

Chociaż Jezus nauczał, że jesteśmy do płacenia podatków (Mt 22: 17-21), również nauczał, że Jego królestwo nie z tego świata (J 18,36). Jezus nauczał swoich uczniów, aby przejść na świat i głoście Ewangelię każdemu (Mat 28: 19,20). Jezus powiedział, że Jego uczniowie mieli być w świecie, ale nie stanowi to (Jana 17:16).

Apostoł Piotr zrozumiałe to. Pisał, że bycie częścią ludu Bożego wykonane jedną część świętego narodu (I Piotra 2: 9). Apostoł Paweł napisał, że obecny świat jest złe (Gal 1: 4). Biblia ostrzega o konsekwencjach bycia częścią systemów na świecie i jego rządów i mówi nam, by wyjść z niego i być oddzielne (Ap 18: 2-5).

Spójrz na to, co Biblia naucza, będzie się działo w ostatnich dniach i co chrześcijanie są z tym zrobić,

Ale wiedz, że w ostatnich dniach trudnych czasach przyjdzie: Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, chlubni, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niegodziwi, niekochany, bezlitosnych, oszczerców, bez samokontroli , brutalne, nie miłujący dobrych, zdrajcy, nieprzejednani, wyniosłe, miłośników rozkosze niż Boga, mających formę pobożności jest zaprzeczeniem jej mocy. I od takich ludzi odwróci! (2 Tm 3: 1-5).

Należy pamiętać, że Słowo Boże nie zachęca do głosowania jako rozwiązanie.

Paweł powiedział, że chrześcijanie mają być ambasadorami Chrystusa (II Kor 5:20). Ambasadorowie często żyją w krajach obcych, z których niektóre są wyraźnie wrogo nastawieni do swoich przekonań. Ambasadorowie, choć żyją w innych społeczeństwach, nie angażują się w politykę społeczeństw, które żyją w. Jest czas na lud Boży do przejęcia rządów tego świata, ale to nie jest jeszcze (Jana 18:36 Dan 7: 17-18). To będzie po drugie przyjście Jezusa (I Tes 4:16, Ap 11:15).

Chrześcijan, Piotr napisał,

Ale są narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem przynależności do Boga, abyście ogłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swego przedziwnego światła. Kiedy nie byli ludzie, lecz teraz jesteście ludem Bożym; gdy nie otrzymała łaskę, ale teraz otrzymaliśmy łaskę. Drodzy przyjaciele, proszę was, jako obcy i obcy na świecie, do powstrzymania się od grzesznych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Żyją tak dobre życie wśród pogan, które, mimo że oskarży robi nie tak, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Boga w dniu, kiedy odwiedza nas. Bądźcie dla Pana do każdego organu ustanowionego między ludźmi, czy do króla, jako najwyższego organu lub prezesów, którzy są wysyłane przez niego, aby ukarać tych, którzy czynią źle i pochwalić tych, którzy czynią dobrze. Dla niego jest wola Boża, że czynienie dobra należy wyciszyć niewiedzy mówić o głupich mężczyzn (1 Piotra 2: 9-15).

Obcy, oczywiście, nie głosować.

Teraz Biblia wspomina jednego konkretnego głosu przez apostoła Pawła (gdy był jeszcze Saul, a więc nawróceni). Zauważ, co później powiedział o nim:

Rzeczywiście, ja pomyślałem muszę robić wiele rzeczy wbrew imię Jezusa z Nazaretu. To ja również w Jerozolimie, i wielu świętych, że zamknięty w więzieniu, wziąwszy moc od najwyższych kapłanów; a gdy na śmierć, rzucam mój głos przeciwko nim (Dz 26: 9-10).

A gdy powyższe nie jest samo w sobie jako potępienie wszystkich głosowania, jest to jedyny czas, słowo "głos" lub "głosowania" jest w Biblii. I to nie dowodzi, że nawet religijnie gorliwi / osoby konserwatywne nie zawsze głosuje poprawnie i może zrobić wiele rzeczy wbrew imię Jezusa z Nazaretu.

Nie wierzę, że Biblia sankcje chrześcijanie głosowanie w wyborach cielesnych. Nie wierzę, że nadchodzących wyborach prezydenckich w USA lub wyborów w innych krajach anglo-zstąpił spowoduje rodzaju skruchy, że te narody potrzebują.

Niektóre artykuły prawdopodobnie związane zainteresowania mogą obejmować:

Jeżeli chrześcijanin Zagłosuj? Ten artykuł zawiera część uzasadnienia biblijnego na ten temat. Czy Jezus głosować na prezydenta / premiera? Głosuje w Biblii? To jest temat, chrześcijanie muszą zrozumieć.
Polikarp, Herbert W. Armstrong, a Roderick C. Meredith na rząd Kościoła Jaka forma rządów wczesny kościół nie ma? Czy to hierarchiczny? Która forma rządzenia można by oczekiwać, aby w ostatków Philadelphia? Ludzie decydują i / lub komisji, dziwne formy dyktatury, lub tego samego rodzaju, że era sam Philadelphia miał?
Czy Wczesny Kościół Naucz millenaryzmu? Czy tysiąclecia (czasami nazywane chiliasm) prowadzone przez pierwszych chrześcijan? Kto go potępił. Czy Jezus dosłownie panować przez 1000 lat na ziemi? Czy tym razem w pobliżu?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglicy i Południowych Afrykańczyków i Nowozelandczycy potomkowie Józefa? Gdzie są stracone dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Żydami w Izraelu? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Czy Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi Zrobione jako niewolnicy? Czy ziemie Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii podzielić? Co proroctwo biblijne uczyć? Czy istnieją proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Kto będzie skończyć z ziem i ludzi?
Proroctwa Baracka Obamy? Osiem powodów, dlaczego Barack Obama jest apokaliptyczny i osiem powodów, dlaczego Barack Obama nie jest Antychrystem. Ten artykuł zawiera wiele biblijnych i nie-biblijne proroctwa, z całego świata, które wydają się omówić Barack Obama. Czy Nostradamus przewidzieć Baracka Obamę do czynienia z Antychrystem? Might Barack Obama ustawione na scenie królów Północy i Południa, jak co najmniej jedno proroctwo szyitów sugeruje? Jest to najdłuższy i najbardziej kompletny artykuł na tej stronie na proroctwach Baracka Obamy. Przeczytaj ją i sam zdecydować, czy prezydent Obama wydaje się spełnienie różnych proroctwa.
Barack Obama, Prophecy, a zniszczenie Stanów Zjednoczonych Niektórzy twierdzą, że Barack Obama jest prorokował "syn Kenii", opiera się wczesne pisanie 20 wieku.
Kanada w Prophecy: Jakie Czy Biblia Prophecy, Katolicki Prophecy i inne Prognozy Zaproponuj O przyszłości Kanady? Istnieją przepowiednie, które sugerują, zaangażowanie w Kanadzie. I wielu z nich nie są pozytywnie o swojej przyszłości.
Kto jest Królem Zachodu? Dlaczego nie ma End Time Król Zachodu w biblijnych proroctw? Czy Stany Zjednoczone Król Zachodu? Jeśli tak, co to tak naprawdę oznacza dla USA i ich sojuszników Anglo.
Czy Tony Blair Apocalyptic? Były premier Wielkiej Brytanii przeszedł na katolicyzm wkrótce po opuszczeniu jego biura i był aktywny w sprawach europejskich. Jaką rolę może grać?

Wschód kontra Zachód: Rosja, Chiny, Indie i Opposing sankcji wobec Iranu i Syrii

Wtorek, 31 stycznia 2012

COGwriter

Rosja, Chiny, Indie i nie współpracuje z rodzaju sankcji UE i USA chce do Iranu i Syrii:

Globalne "polityki mocarstwowej" powraca do Środkowym Wschodzie

Przez Peter Apps, Korespondent ryzyko polityczne

LONDYN | Wto 31 stycznia 2012 07:28 EST

(Reuters) - W Rosji wysyłania okrętów wojennych zniechęcić obcej interwencji w Syrii, a Chiny wyciągnąć głębiej w konfrontacji Iranu z Zachodem, "wielka moc" polityka jest szybko wraca do Bliskiego Wschodu ... Obaj zasygnalizował wyraźny zamiar uniknąć wszelkich " zmiana reżimu "interwencja w Syrii; ale rozmieszczenie przez Rosję swojego flagowego lotniskowca i eskorty do portu Syrii z Tarsu w tym miesiącu zwrócił starker niż zwykle linię w piasku ... "Każdy czas Zachód napina smycz, Pekin spokojnie korzysta z luzu", mówi Thomas Barnett, A Były strateg dla amerykańskiej marynarki wojennej ...

Washington Post 31 stycznia 2012, Mumbai, Indie - Indie dołączyły Chiny, mówiąc, że nie będzie cofać się na import ropy naftowej z Iranu, mimo sztywnych nowych sankcji amerykańskich i europejskich mających zmusić Teheran nad jego programu nuklearnego.
Steve Gutterman | MOSKWA (Reuters) - rosyjski dyplomata starszy powiedział we wtorek, że nacisk na przyjęcie projektu w zachodnim arabskiej ... Rady Bezpieczeństwa ONZ i Rosja Chiny zawetował europejskim sporządzony uchwałę w sprawie Syrii w październiku.

Syryjska opozycja: Rosja, Iran ryzykując relacje z przyszłym Syrii

Ynetnews - 31 stycznia 2012

Syryjska członkiem opozycji Fahed Al-Masri powiedział libańskiej stacji radiowej, że wysiłki Rosja i Iran są podejmowanie w celu ratowania reżimu prezydenta Asada zostaną uwzględnione w przyszłych stosunkach obu krajów z Syrią. "Rosja straci swoją ostatnią pozycję na Bliskim Wschodzie oraz w Syrii ", powiedział, dodając, że jeśli Moskwa nadal sprzeciwiać stanowisko społeczności międzynarodowej w Syrii ...

Więc trzy geograficznie największe potęgi Wschodu biorą stoi w opozycji do Zachodu. Biblia wskazuje, że ostatecznie podobno rosyjsko-doprowadziły Eurasian konfederacja będzie na pozostałej mocy Zachodu (który w tym czasie będzie prowadzony przez Europejską król północy). A Chiny i Indie wydają się być prorokował do wsparcia rosyjsko-doprowadziły konfederacji.

Ale to będzie później, tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa (Objawienie 9:16; 16: 12-16).

W tym czasie na Wschodzie odgrywa niebezpieczną grę, że jest prawdopodobne, aby stracić, przynajmniej w sensie dyplomatycznym.

Bez względu na to, co ich interesy gospodarcze, ani Rosja, ani Indie chcą o mocy islamskiego się wznosić. A tak na przekór zachodnich sankcji, może te narody wierzą, że podzielenie świata islamskiego w Iranie i Syrii, reszty narodów arabskich, tureckich narodów, Pakistanie, Afganistanie i Indonezji, że podział ten będzie zapobiegać islamskiego światową potęgą z wznoszące się ,

Jeśli uważają, że są w błędzie.

Islamski siły (Król Południa proroctw biblijnych), najwyraźniej kierują władzy arabskiej, wzrośnie. Poprzez wspieranie Syrii, jak to było, Rosja będzie zrazić świat arabski (Liga Arabska ma tendencję do tyłu Zachodu w odniesieniu do Syrii i nie jest szczególnym fanem Iranie). Syria nie będą kontynuowane, to jest i Iran można zneutralizować, co najmniej do pewnego stopnia.

Co trzy mocarstwa wschodnie są w istocie robi, to mówi, że świat arabski jest lepiej współpracuje z Europejczykami niż Rosja, Chiny, czy Indie. A współpraca między arabskich i europejskich światów jest coś tymczasowo zrobić (Daniela 11:27; Psalm 83: 3-8).

Chiny, sam jest zainteresowany zasobów, takich jak olej i kocha, aby skorzystać z możliwości, jakie sankcje zakup zachodnich, na przykład, mogą zapewnić. Jednak Chiny potrzebują rynki Zachodu więcej niż faktycznie potrzebuje irańską ropę. To samo jest w zasadzie prawdą dla Indii.

Iran i Syria naprawdę nie są tak ważne dla Rosji, Chinach i Indiach, które będą ich kopii bez względu na to, co (jeśli nie będzie w przyszłości sojusz z Persami / Irańczyków, ale to jest do czasu po tysiącletniego panowania Chrystusa i omówiono w Ezechiela 38: 1-9).

Więc pomimo pozerstwa z tych trzech wschodnich mocarstw, w rzeczywistości jest to, że Zachód zyska największy wpływ na Bliskim Wschodzie z co dzieje się teraz.

Iran nie będzie liderem Króla Południa i cokolwiek przetrwa w Syrii (por Iz 17: 1) będzie prawdopodobnie wspierać pochodzących arabskiego przywódcy Daniela 11:40. Jeśli ci, w Rosji, Chinach i Indiach rozumieć proroctw biblijnych lepiej byłoby sobie sprawę, że ich obecna stojak może powinny zostać zmienione w odniesieniu do Iranu i Syrii.

Ci dowiedzieć się więcej może chcieć uczyć się następujące artykuły:

Rosja: jej początki i prorokowali Przyszłość Rosji w proroctwie. Gdzie Rosjanie pochodzi? Co z tymi, na Ukrainie? Co jest prorokował dla Rosji i jej sojuszników? Co oni zrobią dla Europejczyków, którzy poparli Beast w końcu?
Czy Rosja Król Północy? Niektórzy twierdzą, że jest. Ale czego uczy Biblia?
Indie, Jego biblijne Przeszłość i przyszłość:? Każdy Świadek Biblia omawia genezę tych dziedzictwa indyjskich i omawia niektóre świadek nich (w tym tych, w Bangladeszu, Pakistanu i Sri Lanka).
Chiny, Jego biblijne Przeszłość i przyszłość, Część 1: Geneza i Chińskie znaki Skąd Chińczycy pochodzi? Ten artykuł zawiera informacje wykazujące, że chińskie ludzie muszą wiedzieć o różnych kont w Księdze Rodzaju, aż do ich rozproszenia po wieży Babel.
Chiny, Jego biblijne Przeszłość i przyszłość, część 2: Sabat i Niektóre Świadek Boga w Chinach Kiedy chrześcijaństwo pierwszy przybył do Chin? I jest tam wcześniej dowody, że obserwuje ich siódmy dzień szabatu?
Asia w Proroctwa Co Ahead do Azji? Kim są "Kings of Wschodu"? Co stanie się z prawie wszystkich chińskich, Rosjan, Indian i innych Azji? Chiny w proroctwie, gdzie? Kto ma armię 200000000 człowieka związanego z Armagedonu?
Kto jest Królem Północy? Czy jest jeden? Czy proroctwa biblijne i katolickie wskazują na ten sam lider? Powinien nastąpić? Kto będzie Królem Północy mowa w Daniela 11? Czy atak jądrowy prorokował stanie z anglojęzycznych ludzi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii? Kiedy 1335 dni, 1290 dni i 1260 dni (czas, czasy i pół czasu) Daniela 12 zacząć? Kiedy Biblia pokazują, że kryzys gospodarczy wpłynie na Stany Zjednoczone?
Czy istnieje przyszłość Królem Południa? Niektórzy nie wierzą już nie musi być. Może Egipt, Islam, Iran, Arabowie, Etiopia być zaangażowany? To może być nazywany Król Mahdiego? Co mówi Biblia?
Arabski i islamski świat w Biblii, historii i Proroctwa Biblii omawia genezę świata arabskiego i omawia na Bliski Wschód w proroctwie. Jaka jest przyszłość dla Bliskiego Wschodu i tych, którzy się islamu? Co z Imama Mahdiego? Co nas czeka w Turcji, Iranu i innych nie-arabskich muzułmanów?

Europa zgadza się ściślejszej unii fiskalnej

Poniedziałek, 30 stycznia 2012

Unia Europejska Wieża Babel Plakat

COGwriter

Europejczycy nieco mają kolejną umowę ściślejszej unii fiskalnej:

30 stycznia 20122

Stephen Fidler, Laurence Norman i Matina STEVIS

W Brukseli przywódcy 25 rządów Unii Europejskiej zgodzili się w poniedziałek wieczorem na co niektóre zapowiadane jako historycznego paktu, aby przejść do ściślejszej unii fiskalnej i podpisał się na szczegółach stałego funduszu ratunkowego dla strefy euro, ale zbliża restrukturyzacji zadłużenia Grecji rzucił cień na szczyt. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Przez Julien Toyer i Paul Taylor

Bruksela | Pon 30 stycznia 2012

(Reuters) - kanclerz Angela Merkel ugruntował swoją dominację polityczną w Europie w poniedziałek, gdy 25 spośród 27 państw UE zgodzili się na pakt niemiecko-inspirowane surowsze dyscypliny budżetowej, tak jak oni walczyli, aby ożywić wzrost z popiołów wyrzeczenia.

Tylko Wielka Brytania i Czechy odmówił podpisania paktu fiskalnego w marcu, że narzuci quasi-automatycznych sankcji na kraje, które naruszają ograniczenia deficytu budżetu Unii Europejskiej i chronią zrównoważone zasady budżetowe w prawie krajowym. Http://www.reuters.com/ artykuł / 2012/01/30 / USA-UE-szczyt-idUSTRE80S0SR20120130

Jest to kolejny krok do spełnienia proroctw biblijnych związanych ze wschodu do ostatecznej mocy Europejskiej Beast.

Ci z nas, w Żywego Kościoła Bożego dawna nauczał, że Wielka Brytania nie byłaby prawdziwa część końcowego mocy, które pojawią się w Europie. Ci, w Czechach prawie na pewno będzie częścią tej ostatecznej władzy.

W Biblii, w Księdze Objawienia 17, jest jasne, że Europejczycy nadal będą musiały przeorganizować w przyszłości:

12 "A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy otrzymali królestwa jeszcze nie, ale oni otrzymują władzę przez jedną godzinę, królów z bestii. 13 Są to jeden umysł, i dadzą im moc i władzę bestii. (Objawienie 17: 12-13)

Kroki w kierunku takiego zdarzenia są nadal jak w Żywego Kościoła Bożego od dawna uczy, i nie będzie nierówności na drodze i problemy (głównym niepokoje społeczne, lub, co gorsza, mogą wystąpić).

Oczywiście, że Biblia jest jasne, że ostateczna moc Europejskiej Bestia nie być w rzeczywistości bardzo jednolity, jak to będzie w zasadzie być kombinacją silne i słabe, lub bardziej dosłownie Biblia stwierdza, żelaza i gliny:

41 Zważywszy, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, garncarskie, a częściowo z żelaza, królestwo będzie podzielone; jeszcze siła żelaza powinny być w nim, tak jak widziałeś żelazo zmieszane z glinki ceramicznej. 42 A gdy palce stóp były częściowo z żelaza, częściowo z gliny, więc królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo kruche. 43 Jak widzieliśmy żelazo zmieszane z glinki ceramicznej, będą mieszać się z nasienia mężczyzn; ale nie będą one przylegać do siebie, jak żelazo nie miesza się z gliną. (Daniela 2: 41-43)

Według biblijnego proroctwa, na mocy Europejskiej, pomimo swojej kruchości, jest przeznaczony do czasowego być najbardziej dominującą siłą na świecie, ostatecznie podbić Anglo-zstąpił narody (to jest w USA i jego Anglo-sojusznicy jak Wielka Brytania, które mają najsilniejszą twierdze Daniela 11:39), a później przychodzą do jego końca (Daniela 11:45).

Ale zanim zostanie zniszczony (Daniela 11: 21-44), ostateczna moc Bestia musi przyjść razem i dostać się do miejsca, w którym ma znaczący wpływ ekonomiczny. Dzisiejszy komunikat to kolejny znak, że Europa zamierza w tym kierunku (choć będzie to prawdopodobnie mają więcej problemów, zanim nie jest ostateczna moc Beast).

Niektóre artykuły prawdopodobnie związane zainteresowania mogą obejmować:

Europa, Bestia, a Objawienie Skąd Europa dostać swoją nazwę? Co Europa może mieć do czynienia z Księgi Apokalipsy? Co z "Bestii"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Who is the King of the North? Is there one? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Should he be followed? Kto będzie Królem Północy mowa w Daniela 11? Czy atak jądrowy prorokował stanie z anglojęzycznych ludzi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii? Kiedy 1335 dni, 1290 dni i 1260 dni (czas, czasy i pół czasu) Daniela 12 zacząć? What MUST happen BEFORE the Great Tribulation?
Może niemiecki baron Karl-Theodor zu Guttenberg stać się Królem Północy? Czy minister obrony niemiecka oglądać? Co katolicki, bizantyjskie i proroctwa biblijne sugerują?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, angielski, szkocki, walijski, Australijczycy, Anglo-Dutch (non) Southern Afrykanie i nowozelandzka potomkowie Józefa? Gdzie są stracone dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Jerozolimy i Żydów w Izraelu? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? Co z Jerozolimy? Co proroctwo biblijne uczyć? Czy istnieją proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Kto będzie skończyć z ziem i ludzi?
Kanada w Prophecy:? Co robi proroctwa biblijne proroctwa katolickiego i innych prognoz Zaproponuj O przyszłości Kanady są proroctwa, które sugerują, zaangażowanie w Kanadzie. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy?
Is the United States the King of the West?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Niektóre artykuły prawdopodobnie związane zainteresowania mogą obejmować:

Islands and Bible Prophecy What's ahead for islands? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asia w Proroctwa Co Ahead do Azji? Kim są "Kings of Wschodu"? Co stanie się z prawie wszystkich chińskich, Rosjan, Indian i innych Azji? China in prophecy, where? Kto ma armię 200000000 człowieka związanego z Armagedonu?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, angielski, szkocki, walijski, Australijczycy, Anglo-Dutch (non) Southern Afrykanie i nowozelandzka potomkowie Józefa? Gdzie są stracone dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Jerozolimy i Żydów w Izraelu? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Zastanów się więc, czy tych, którzy uczą takich rzeczy może ewentualnie żyć obojętnie i zostać połączone w bezprawnego stosunku, lub, najbardziej bezbożne wszystkim jeść ludzkie mięso, zwłaszcza gdy są zakazane tak jak być świadkiem pokazy gladiatorów, żeby nie stać uczestnikami i abettors morderstw. Ale nie możemy zobaczyć inne okulary, żeby nasze oczy i uszy nie splugawić się, uczestnicząc w wypowiedziach nie śpiewane. (Teofil z Antiochii. Aby Autolykos, księga III, rozdział XV. Tłumaczone przez Marcusa Dods, AM fragmentem Ante Nicejsko-Ojców, tom 2. Alexander Roberts redakcją i James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

So, true Christians did not believe that they were to watch the violent sports so popular in the second century.

Tatian, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

And for these the witnesses take their seats, and the boxers meet in single combat, for no reason whatever, nor does any one come down into the arena to succour. Do such exhibitions as these redound to your credit? He who is chief among you collects a legion of blood-stained murderers, engaging to maintain them; and these ruffians are sent forth by him, and you assemble at the spectacle to be judges, partly of the wickedness of the adjudicator, and partly of that of the men who engage in the combat. And he who misses the murderous exhibition is grieved, because he was not doomed to be a spectator of wicked and impious and abominable deeds (Tatian. Translated by JE Ryland. Tatian's Address to the Greeks, Chapter XXIII . Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Athenagoras, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

What man of sound mind, therefore, will affirm, while such is our character, that we are murderers?…

Who does not reckon among the things of greatest interest the contests of gladiators and wild beasts, especially those which are given by you? But we, deeming that to see a man put to death is much the same as killing him, have abjured such spectacles (Athenagoras. A Plea for the Christians, Chapter XXXV. Translated by BP Pratten. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Even today, many Christians realize that watching brutal events intent on causing physical harm, such as real boxing, is inappropriate.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wszędzie tam, gdzie gra w sporcie polega antagoniści-in wrogim nastawieniem na szkodę innych i / lub "dostać" się od innych, aby uzyskać najlepsze z drugiej to szkodliwe, szatańskie i zła postawa wchodzi w, a sport jest zła, nie dobry…

Piłka nożna (futbol amerykański) jest gwałtowny kontakt ciała sportu. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, lipiec-sierpień 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Niektóre artykuły prawdopodobnie związane zainteresowania mogą obejmować:

Czy Futbol amerykański zła? Czy najpopularniejszy sport widza w USA coś, że chrześcijanie powinni oglądać? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? Jeśli nie, to dlaczego?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. Is war proper for Christians?

Czy okres 100 lat lub Czyściec Nauczeni w wczesnej historii?

Niedziela, 29 stycznia 2012


Anna Katarzyna Emmerich Twierdził Zobacz Czyściec

COGwriter

Czy Bóg ma plan dla tych, którzy nie są powołani, wybrani i wierni (Objawienie 17:14) w tym wieku, którzy nie są niepoprawnie źli i nie popełnił "niewybaczalny grzech"?

Tak.

Zauważ przejście, że wielu nie rozumie dziś:

20 Nie więcej powinny niemowlę z tam mieszkać, ale na kilka dni, ani starca, który nie spełnił jego dni; Dla dziecka umrze sto lat, ale grzesznik jest sto lat, przeklęty będzie. (Izajasza 65:20)

A czy pierwsi profesorowie Chrystusa sobie z tego miał do czynienia z Bożym planem zbawienia?

Tak.

Chociaż mam artykuły z wielu pism na ten temat (patrz, na przykład, uniwersalny ofertę zbawienia: Istnieją setki wersetów w Biblii drugoplanowego doktryny Prawdziwego APOCATASTASIS), zacznijmy się z II wieku interpretacji Izajasza przez Ireneusza do pokazać to, co wydawało się być powszechnie znane w czasach nie tak dawno po śmierci ostatniego z oryginalnych apostołów:

Teraz, że obietnice nie zostały ogłoszone do proroków i sam ojcowie, ale do Kościołów zjednoczeni z nich od narodów, których także terminy Spirit "wyspy" (zarówno dlatego, że są ustanowione w środku turbulencji, cierpią Burza bluźnierstwa, istnieje jako port bezpieczeństwa, do tych w niebezpieczeństwie, i są schronieniem dla tych, którzy kochają wysokość [nieba], i dążyć do uniknięcia Bythus, czyli głębokość błędu), Jeremiasz mówi tak: " Słuchajcie słowa Pana, narody! a opowiadajcie je na wyspach dalekich; mówicie, że Pan będzie rozpraszać Izraela, zgromadzi go On i utrzymać go, jako jeden karmienia jego stado owiec ...

I po raz kolejny nie mówi to samo: "Oto czynię Jerozolimy wesele i moich ludzi [radością]; do głosu płaczu nie będzie więcej słyszany w niej, ani głos płakać. Ponadto nie powinna być jakaś niedojrzała [jeden], ani starca, który nie spełnia jego czasu: dla młodzieży powinny być sto lat; i grzesznik umrze sto lat, ale przeklęty będzie. I będą budować domy i mieszkać w nich siebie; i będą sadzić winnice, i jeść z nich owoce same w sobie, i będą pić wina. I nikt nie będzie budować, a inni żyją; nie będą się przygotowywać winnicę, a inni jedzą. Bo jak dni drzewa życia powinny być dni ludzi w tobie; do dzieł swoich rąk wytrwa "(Haereses Ireneusz. Adversus, Księga V, rozdział 34, wersety 2-3,4. Zaczerpnięty z Ante Nicejsko-Ojców, tom 1. Alexander Roberts redakcją i James Donaldson. American Edition, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Inne, takie jak Orygenes z Aleksandrii, napisał, że Bóg miał plan do zaoferowania wszystkim zbawienie.

Wielu uczonych katolickich i protestanckich utrzymują, że Orygenes był jednym z największym z wczesnych pisarzy teologicznych (żył od około 185-232 rne). Papież Benedykt XVI publicznie pochwalił Orygenes.

Znany historyk protestancka KS Latourette Orygenes napisał, że "był rzeczywiście jednym z największych chrześcijańskich umysłach." A ja nie mogę się z tym zgodzić, to jest interesujące zauważyć, że Latourette zauważył:

Orygenes nauczał, że ostatecznie wszystkie duchy, którzy odpadli od Boga zostaną przywrócone do pełnej harmonii z Nim. Może do tego dojść tylko z ich współpracy, bo mają swobodę przyjęcia lub odrzucenia odkupienia w Chrystusie. Przed pełnego przywrócenia będą cierpieć karę, ale, że kara ma być wychowawcza, aby oczyścić je z niedoskonałości wniesionych przez ich grzechu. Po zakończeniu obecnego wieku i jej świat kolejny wiek przyjdzie, więc Orygenes wierzył, w którym narodzili się ponownie będzie nadal rosnąć i skruchy będą kolejną okazją do nawrócenia (Latourette KS A historii chrześcijaństwa, Volume 1, Początki do 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, str.151).

Orygenes był blisko, że nie wszyscy będą żałować, bo nie będzie również tych, które podniesione do "wieczne potępienie" (Daniela 12: 2, KJV), co oznacza, że ci, którzy nie będą prawidłowo pokutować nie otrzymają zbawienie-ale w Living Kościół Boży uważają ich za mniejszość. Ale Orygenes miał rację, że to nadejdzie tylko dzięki współpracy tych aktualnie niezapisane.

Oto kilka cytatów bezpośrednio z Orygenesa:

... Dobry Ojciec nie całkowicie opuszczony tych, którzy odpadli od Niego (Orygenes. Komentarz do Ewangelii Jana (Księga I). Zaczerpnięte z Ante Nicejsko-Ojców, tom 9. Redakcja Allan Menzies, DD American Edition, 1896 1897. Online Edition Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Należy pamiętać jednak, że pewne istoty, które spadły z dala od tej jednej początku której mówiliśmy, zapadły się do takiej głębokości niegodności i niegodziwości, aby być uznane za całkowicie zasługują tego szkolenia i nauczania, o którą rasa ludzka, natomiast w ciele, są przeszkoleni i poinstruowani przy pomocy niebieskich uprawnień; i dalej, wręcz przeciwnie, w stanie wrogości i opozycji do tych, którzy są otrzymaniu instrukcji i nauczania. A więc jest to, że całość tego śmiertelnego życia jest pełna walki i prób, spowodowanych przez opozycję i wrogość tych, którzy spadł z lepszym stanie, nie w ogóle, patrząc wstecz, a który nazywa diabła i jego aniołów, a inne zlecenia zła, które apostoł sklasyfikowane wśród przeciwnych władzy. Ale czy którykolwiek z tych zleceń, które działają pod rządami szatana, i słuchać jego złych poleceń, będzie w przyszłym świecie być konwertowane do sprawiedliwości ze względu na ich posiadania wydział wolności woli, czy też trwałe i nałogowy niegodziwość może być zmieniona przez moc przyzwyczajenia do natury, to wynik, który sam, czytelniku, może zatwierdzić, jeśli nie w tych obecnych światów, które są widoczne i czasowych, ani w tych, które są skryte i są wieczne, że część jest się różnić w całości z ostateczna jedność i fitness rzeczy (Orygenes. De Principiis, Księga I, rozdział 6, werset 3).

... A tym samym, poprzez liczne i niezliczonych klas istot postępowych, którzy są pojednani z Bogiem ze stanu wrogości, ostatni wróg w końcu dotarł, który nazywa się śmierć, tak, że on również może być zniszczone, a nie być już wrogiem. Gdy zatem wszelkie racjonalne dusze będą zostały przywrócone do stanu tego rodzaju, to natura tego ciała naszego ulegnie zmianie do chwały ciele duchowym. Bo jak widzimy to, aby nie być w przypadku natur rozumnych, że niektóre z nich żyją w stanie degradacji z powodu swoich grzechów, podczas gdy inni zostali powołani do stanu szczęścia z powodu ich zasług; ale jak widzimy te same dusze, które dawniej były grzeszne, pomagali, po ich nawrócenia i pojednania z Bogiem, do stanu szczęścia (Orygenes. De Principiis, Księga III, rozdział 6, werset 6).

Choć w LCG nie dość, że słowo to tak, te cytaty pokazują, że idea, że Bóg ma plan, który pozwoli na nieskruszonego okazję po tym obecny wiek nie jest nową koncepcją.

Faktycznie, nauka o czyśćcu rozwinięte wśród łacińskich katolików po zaczęli potępiać niektórych pomysłów Orygenesa w VI wieku. Kiedy to się stało nauki związane z ofertą zbawienia dla wszystkich (znany jako APOCATASTASIS) były również nieco potępiony. Jednak ten pozostawił lukę w rzymskiej teologii i idei czyśćca następnie rozwinięte.

Grekokatolicy (obecnie znany jako Prawosławny), jednak nigdy nie zaakceptować łaciński idei czyśćca i do dziś ma wielu, którzy wierzą, że Bóg ma jakiś rodzaj planu do zaoferowania zbawienie dla tych, którzy nie świadomie odrzucają zbawienie.

Encyklopedia Katolicka sama przyznaje, że pierwsi chrześcijanie nie uczył swoją obecną koncepcję swojej doktryny czyśćcu:

Niektórzy podkreślali też zostało ustanowione na zarzut, że starożytni chrześcijanie nie mieli jasną koncepcję czyśćca, a oni myśleli, że dusze odszedł pozostał w niepewności zbawienia do ostatniego dnia ... Jest kilka fragmentów Nowego Testamentu, które wskazują na Proces oczyszczania po śmierci. Tak więc Jezus Chrystus oświadcza (Mateusza 12:32): "A kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi człowieka, będzie mu odpuszczone: ale kto mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w ten świat, ani w przyszłym świecie "... (Hanna, Czyściec. W Encyklopedii Katolickiej).

Nie, w drugim wieku wierzono, że Boży plan pozwoli wszystkim być oferowane zbawienie, ani w tym wieku lub w wieku przyjść, jeśli nie popełnić "niewybaczalny grzech" (Mateusza 12:32; Mark 10:30 ; Łk 18:30; Dzieje Apostolskie 3: 17-21; Efezjan 1:21; List do Hebrajczyków 6: 4-6; Mt 10:15; 11: 22-24; Marka 6:11; Łk 10: 12-14) .). A Nowy Testament jest bardzo jasne, że:

"Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże" (Łk 3: 6).

W XIII wieku, słynny teolog katolicki Tomasz z Akwinu pisał:

Nic nie jest wyraźnie powiedziane w Piśmie o sytuacji czyśćcu, ani nie jest to możliwe, aby zaoferować przekonujące argumenty na to pytanie ...

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Czy Wczesny Kościół Naucz Czyściec? Czy istnieje miejsce zwane czyśćcem? Czy Bóg ma plan, aby pomóc tym, którzy nie stać świętych w tym życiu?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? Jaka jest prawda o martwych dzieci?
Uniwersalny Oferta Zbawienia: Istnieją setki wersetów w Biblii wspieranie Doktryna Prawdziwego APOCATASTASIS Czy wierzysz, co Biblia naprawdę uczy w tej sprawie? Czy wszystkie dobre rzeczy być przywrócone? Czy Boży plan zbawienia się bunt i duchowej ślepoty pod uwagę?
Nadzieja zbawienia: Jak Żywy Kościół Boży różnią się od większości protestantów Jak Żywy Kościół Boga różni się od głównego nurtu / tradycyjnych protestantów, jest być może pytanie, mam pytanie najbardziej ci bez Kościół Bożego tle.
Gdyby Kościół nadal starają się umieścić jego priorytetem na Głoszenie Ewangelii lub Czy Herbert W. Armstrong Zmień że priorytetowe dla pracy? Niektórzy mówią, że Kościół powinien przede wszystkim karmić trzodę teraz, że to, co Herbert W. Armstrong podobno powiedział. Czy to, co powiedział? Czy to, co mówi Biblia? Co Paweł i Herbert W. Armstrong oczekiwać od ewangelistów?
Co to ​​jest niewybaczalny grzech? Co to ​​jest? Można żałować to? Czy wiesz, co to jest i jak go uniknąć?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

Jak Jezus powiedział:

37 A co wam mówię, mówię wszystkim: Uważaj! (Marka 13: 36-37)

Niektóre artykuły prawdopodobnie związane zainteresowania mogą obejmować:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Co to jest "początek boleści"? Kiedy najwcześniej, że Wielki Ucisk może zacząć? Co to jest Dzień Pański?
Przygotowanie fizyczne Pismo Święte dla chrześcijan. Wszyscy wiemy, że Proroctwa biblijne głód. Czy powinniśmy coś zrobić?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Ewangelia Królestwa Bożego był Nacisk Jezusa i pierwotnym Kościele Czy wiesz, że? Czy ty w ogóle wiesz, co Ewangelia o królestwie wszystkim chodzi? Prawdziwa religia powinna być oparta na prawdziwej ewangelii.
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Czy tym razem w pobliżu?
Czy Bóg ma plan 6000 roku? Co Rok Czy Koniec 6000 lat? Był czas, 6.000 rok dozwolone dla ludzi z art następuje dosłownego tysiącletniego panowania Chrystusa na Ziemi prowadzone przez pierwszych chrześcijan? Co roku może sześciu tysięcy lat panowania człowieka kończy? Kiedy Jezus powróci? +2018 Lub 2019?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglicy i Południowych Afrykańczyków i Nowozelandczycy potomkowie Józefa? Gdzie są stracone dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Żydami w Izraelu? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Czy Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi Zrobione jako niewolnicy? Czy ziemie Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii podzielić? Co proroctwo biblijne uczyć? Czy istnieją proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Kto będzie skończyć z ziem i ludzi?
Prophecies of Barack Obama? Eight reasons why Barack Obama is apocalyptic and eight reasons why Barack Obama is not the Antichrist. Ten artykuł zawiera wiele biblijnych i nie-biblijne proroctwa, z całego świata, które wydają się omówić Barack Obama. Czy Nostradamus przewidzieć Baracka Obamę do czynienia z Antychrystem? Might Barack Obama ustawione na scenie królów Północy i Południa, jak co najmniej jedno proroctwo szyitów sugeruje? This is the longest and most complete article on this page on Barack Obama prophecies. Przeczytaj ją i sam zdecydować, czy prezydent Obama wydaje się spełnienie różnych proroctwa.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Kto jest Królem Zachodu? Dlaczego nie ma End Time Król Zachodu w biblijnych proroctw? Czy Stany Zjednoczone Król Zachodu? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. What role might he play?

Syria Pierwsze bardziej zdesperowani i Gwałtowny

Niedziela, 29 stycznia 2012

Syrii prezydenta Baszara al-Assada (Źródło: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Dzisiejsza wiadomość jest następujące:

Fox News - 29 stycznia 2012
Bejrut - Syryjska wojskowa rozpoczęła ofensywę, aby odzyskać kontrolę nad przedmieściach na wschodnich obrzeżach Damaszku niedzielę, dzielnice szturmu i starcia z grupami dezerterów armii w zaciętych walk, które przesłały mieszkańcy uciekają ...

Dziesięć miesięcy powstanie przeciwko Assada, który rozpoczął się w dużej mierze pokojowych demonstracji, stał się coraz bardziej zmilitaryzowane Jeszcze bardziej sfrustrowany protestujących i dezerterzy armii miały za broń przeciwko reżimowi.

Atak na przedmieściach wydawał się być oznaką rosnącej obecności dysydenckich żołnierzy bliżej Damaszku i reżimu rosnące zaniepokojenie sytuacją.

Egyptian Gazette - 29 stycznia 2012

STAMBUŁ - Kraje Zatoki arabskich i Turcji, które wspierali regionalnego potępienie reżimu syryjskiego represji za jego śmiercionośnego, wezwał Damaszku sobota przyjąć plan Ligi Arabskiej, aby zatrzymać rozlew krwi "bez zwłoki".

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Mówi Pan. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Niektóre artykuły prawdopodobnie związane zainteresowania mogą obejmować:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Jaka jest przyszłość dla Bliskiego Wschodu i tych, którzy się islamu? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Czy istnieje przyszłość Królem Południa? Niektórzy nie wierzą już nie musi być. Może Egipt, Islam, Iran, Arabowie, Etiopia być zaangażowany? Is he the Imam Mahdi? Co mówi Biblia?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Sobota, 28 stycznia 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
,
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
,
Asteroid Accident/Comet Collision
,
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
,
Killer Contagion
,
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
,
Solar Slaughter
,
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
Ciąg masywnych burz słonecznych rozpętał swoją wściekłość na Ziemi w ciągu ostatnich 48 godzin, tylko pierwszy zestaw silnych burz słonecznych oczekiwanych trafić na naszą planetę w ciągu najbliższych miesięcy.

Naukowcy z NASA twierdzą, że najbardziej rozbłysk słoneczny - najsilniejszy na bieżąco w tym roku - wybuchł piątek od samego aktywnego regionu słońca, które spowodowało gwałtowną burzę słoneczną wcześniej w tym tygodniu

NASA Goddard Space Weather Center powiedział, że ostatnie koronalny wyrzut masy (CME) porusza się z prędkością prawie +1.553 mil na sekundę, ostrzegając, że może to powodować szereg zakłóceń.

Nawrotów słoneczne i inne czynniki wpływające na energię elektryczną może i będzie powodować problemy, ale nie koniec świata.
Mimo, że jesteśmy coraz bliżej, do końca nie jest jeszcze, a żaden z tych elementów będzie faktycznie kończy ziemię. Wydaje się być w chwili ostrzegł od Jezusa jako początek boleści.
,
Wydarzenia światowe są jednak dostosowanie go właściwie rozumianej proroctw biblijnych. Ciekawostką jest, że niektórzy naukowcy zgadzają się, że w czasie zdarzenia zgodne z proroctw biblijnych końcowy może mieć poważne konsekwencje.

Niektóre artykuły z nimi odsetek można zaliczyć:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Co dzieje się w czasie Wielkiego Ucisku i Dnia Pańskiego? Kiedy najwcześniej, że Wielki Ucisk może zacząć? Co to jest Dzień Pański?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? What will it bring and when?
End of Mayan Calendar 2012–Might 2012 Mean Something? Are there Mayan calendar predictions for change in 2012? Changes were centuries ago predicted by the Hopi Native Americans. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Dlaczego może Szatan zainspirowały tę datę? Czy kodeks Drezno pokazują zniszczenie ziemi przez powódź? Czy wielki ucisk rozpocząć przed 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Sobota, 28 stycznia 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Dlatego oczyścić się stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako naprawdę przaśne. Albowiem Chrystus, nasza Pascha, został złożony w ofierze za nas. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Niektóre artykuły prawdopodobnie związane zainteresowania mogą obejmować:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Co Paweł Właściwie uczyć o Dziesięciu Przykazań? Wielu mówi Paweł nauczał przeciwko dziesięciu przykazań. Czy to prawda? Ten artykuł cytuje Pawła swoimi słowami na zielono.
Co Jezus uczyć o Dziesięciu Przykazań? Ten artykuł cytuje, co Jezus rzeczywiście powiedział o nich (Jego słowa są na czerwono).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. Ten artykuł zawiera kilka cytatów biblijnych odpowiedzi na to ważne pytanie.
Dziesięć Przykazanie są nadal obowiązującej? Ten artykuł cytuje dziesięć przykazań i łączy w sobie niektóre z poprzednich artykułów w jednym artykule o dziesięciu przykazań. Przykazania są wyświetlane na górze Synaj, zanim górze Synaj, w naukach Jezusa po ukrzyżowaniu, a w nauczaniu Pawła. Odnosi się on do najbardziej typowych "ludzkie tradycje" dotyczących je dobrze.
Dziesięć przykazań Reflect Love, ich łamanie jest zła Niektórzy uważają, że dziesięć przykazań są ciężarem. Czy to, co Jezus, Paweł, Piotr, Jakub i Jan nauczył?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historia wczesnego chrześcijaństwa Czy zdajesz sobie sprawę, że to, co większość ludzi wierzy, nie jest to, co naprawdę stało się z prawdziwym Kościołem chrześcijańskim? Czy wiesz, gdzie oparty został pierwszy kościół? Czy wiesz, jakie były doktryny wczesnego kościoła? Czy twoja wiara naprawdę oparte na prawdzie i na kompromis?