Archiwum na styczeń, 2012

Jeżeli chrześcijanin Zagłosuj?

Wtorek, 31 stycznia 2012

COGwriter

Czterech mężczyzn z Partii Republikańskiej są jeszcze nieco stojąc w ich dążeniu do zdetronizować amerykańskiego prezydenta Obamę i dostać pracę.

Istnieją dwa katolików , jeden Mormona i jeden Chrzciciela uruchomione dla republikańskiej nominacji, aby uruchomić przed dość antyreligijnej demokraty Baracka Obamy (który również twierdzi wiarę chrześcijańską).

Gdyby prawdziwi chrześcijanie głosować?

Jeśli demokracja miała być usankcjonowane w Biblii dla chrześcijan, z pewnością byłoby to usankcjonowane w Nowym Testamencie. Greckie i rzymskie praktyki demokratyczne były powszechnie znane, a następnie. Demokracja nie jest amerykańskim wynalazkiem (ani republikańska forma rządu).

W Nowym Testamencie czytamy o powołaniu apostołów Jezusa. Paweł pisze, że Bóg powołuje apostołów, pierwszy wtórnie proroków, itp dla budujących ciało Chrystusa (Ef 4: 11,12).

Gdy Judasz musiał zostać zastąpiony (po jego zdradzie Jezusa i jego samobójczej), apostołowie nie mieli wyboru, a następnie ich biblijną przykład poszukiwanie woli Bożej:

Ty, Panie, który wiesz, serca wszystkich, pokaz, który z tych dwóch Wybrałeś ... I wyganiali ich wiele. (Dzieje Apostolskie 1: 24,26).

Zauważ, apostołowie nie zdecydują, że są wykwalifikowani, aby zobaczyć w sercu człowieka.

Niektórzy pisali, że różne formy demokracji są obecnie dopuszczalne, ponieważ wierzą, niektóre pisma w Dziejach Apostolskich oznaczać go. Podstawowe znaki pojawiają się w historii Dz 15. Dz 15, wiele z Apostołów i starszych spotkali się, aby omówić obrzezania i Gentile wierzących. Mnogość doradców był używany w celu omówienia sprawy. Niektórzy uważają, że stosując rady świadczy o demokracji. Jednak fakt, że wielu doradców był używany nie zmienia postać Boga rządu. W Starym Testamencie czytamy, że nie tylko Bóg zawsze zachęcał tej praktyki (Prz 11:14), czytamy również, że sam Bóg prowadzi go (II Krn 18, 18-21); w ten sposób fakt, że niektóre z kierownictwem Kościoła po tej praktyki pokazuje tylko, że praktyki rządowe Boga ze Starego Testamentu miał być kontynuowany.

Interesujące jest to, aby pamiętać coś innego mowa w Dziejach Apostolskich,

"A teraz mówię wam, trzymać z dala od tych ludzi i niech sam; bo jeśli plan ten lub ta praca jest z ludzi, to przyjdzie do niczego; ale jeśli to jest z Boga, nie można obalić go, bo nawet znaleźć walczyć przeciwko Bogu "(Dz 5: 38-39)

T wąż, którzy głosują w wyborach światowych najwyraźniej uważają, że wiedzą aspektów planu Boga, że nie ma człowieka sposób mogli wiedzieć. Jednak wygląda na to, co Bóg powiedział do Samuela, jeden wyraźnie nazwie i powołany przez Boga, kiedy Samuel myślał, że wie, kto powinien być następnym królem nad Izraelem,

Tak było, gdy przybyli, że spojrzał na Eliaba i powiedział: "Zaprawdę, pomazańca Pańskiego jest przed Nim." Ale Pan rzekł do Samuela: "Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, bo odmówił mu. Bo Pan nie widzi, jak człowiek widzi; dla ludzi patrzy na wygląd zewnętrzny, ale Pan patrzy na serce "(1 Sm 16: 6-7).

It is also interesting to realize that many who believe that the New Testament sanctions democracy also believe that God's future ruling government (in the Kingdom of God) will not be a democracy.

Jesus told the apostles that they would be rulers over the twelve tribes of Israel in his kingdom (Luke 22:30). Jesus chose the disciples, they did not get their positions from any form of democracy (John 15:16; 6:70). God, not man, chose David to be king over Israel originally (Acts 13:22) and has also chosen him to be king over all Israel in the world ahead (Jer 30:9).

By the way, Jesus said that God the Father has reserved who will have certain positions of authority in the kingdom of God (Mat 20:23). The rewards in the kingdom will be Jesus' to give (Rev 22:12); they will not be for the people to take for themselves.

Democracy will not be God's form of government in His kingdom.

Why?

One of the many problems of voting is that no human thinks the way God does.

'For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways', says the LORD (Is 55:8).

When Jesus was on Earth he proclaimed the gospel of the kingdom of God and told people to repent (Mark 1:14-15). Jesus refused to participate in even the most elementary governmental decisions while he was on the earth (Luke 12:13-14).

Although Jesus taught that we were to pay taxes (Mat 22:17-21), He also taught that His kingdom was not of this world (John 18:36). Jesus taught His disciples to go into the world and preach the gospel to everyone (Mat 28:19,20). Jesus said that His disciples were to be in the world, but not of it (John 17:16).

Apostoł Piotr zrozumiałe to. Pisał, że bycie częścią ludu Bożego wykonane jedną część świętego narodu (I Piotra 2: 9). Apostoł Paweł napisał, że obecny świat jest złe (Gal 1: 4). Biblia ostrzega o konsekwencjach bycia częścią systemów na świecie i jego rządów i mówi nam, aby wyjść z niego i być oddzielne (Ap 18: 2-5).

Spójrz na to, co Biblia naucza, będzie się działo w ostatnich dniach i co chrześcijanie mają z tym zrobić,

Ale wiedz, że w dniach ostatecznych przyjdą niebezpiecznych czasach: Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, chlubni, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, niekochany, bezlitosnych, oszczercy, nie panujący nad sobą , brutalne, z dobrych, miłujący zdrajcy, nieprzejednani, wyniosłe, miłośnicy przyjemności, niż miłujący Boga, mających formę pobożności jest zaprzeczeniem jej mocy. I od takich ludzi odwróci! (2 Tm 3: 1-5).

Należy pamiętać, że Słowo Boże nie zachęca do głosowania jako rozwiązanie.

Paweł powiedział, że chrześcijanie mają być ambasadorami Chrystusa (II Kor 5:20). Ambasadorowie często żyją w krajach obcych, z których niektóre są wyraźnie wrogo nastawieni do swoich przekonań. Ambasadorowie, choć żyją w innych społeczeństwach, nie angażują się w politykę społeczeństw, które żyją w. Nie ma czasu na lud Boży do przejęcia rządów tego świata, ale to nie jest jeszcze (Jana 18:36 Dan 7: 17-18). To będzie po drugim przyjściu Jezusa (I Tes 4:16, Ap 11:15).

Chrześcijan, Piotr napisał,

Ale są narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu należących, abyście ogłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swego przedziwnego światła. Kiedy nie byli ludzie, lecz teraz jesteście ludem Bożym; gdy nie otrzymała łaskę, ale teraz otrzymaliśmy łaskę. Drodzy przyjaciele, proszę was, jako obcy i obcy na świecie, do powstrzymania się od grzesznych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Żyją tak dobre życie wśród pogan, że chociaż oskarżają cię robi nie tak, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Boga w dniu, kiedy odwiedza nas. Bądźcie dla Pana do każdego organu ustanowionego między ludźmi, czy do króla, jako najwyższego organu lub prezesów, którzy są wysyłane przez niego, aby ukarać tych, którzy czynią źle i pochwalić tych, którzy prawo. Dla niego jest wola Boża, że czynienie dobra należy wyciszyć niewiedzy mówić o głupich mężczyzn (1 Piotra 2: 9-15).

Cudzoziemcy, oczywiście, nie głosować.

Teraz Biblia wspomina jeden szczególny głos przez apostoła Pawła (gdy był jeszcze Saul, a tym samym nieprzetworzony). Zauważ, co powiedział później o tym:

Rzeczywiście, ja pomyślałem muszę robić wiele rzeczy wbrew imię Jezusa z Nazaretu. Zrobiłem to również w Jerozolimie, i wielu świętych Zamknąłem się w więzieniu, wziąwszy moc od przedniejszych kapłanów; i kiedy zostali skazani na śmierć, rzucam mój głos przeciwko nim (Dz 26: 9-10).

I choć powyżej to samo w sobie jako potępienie wszystkich głosujących, jest to jedyny czas, słowo "głos" lub "głosowania" jest w Biblii. I to nie dowodzi, że nawet religijnie gorliwi / osoby konserwatywne nie zawsze prawidłowo i może głosować zrobić wiele rzeczy wbrew imię Jezusa z Nazaretu.

Nie wierzę, że Biblia sankcje chrześcijanie głosowanie w wyborach cielesnych. Nie wierzę, że nadchodzących wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych ani wyborów w innych krajach anglo-zstąpił spowoduje rodzaju skruchy, że te narody potrzebują.

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Jeżeli chrześcijanin Zagłosuj? Ten artykuł zawiera część uzasadnienia biblijnego na ten temat. Would Jesus vote for president/prime minister? Is voting in the Bible? This is a subject Christians need to understand.
Polikarp, Herbert W. Armstrong, a Roderick C. Meredith na rząd Kościoła Jaka forma rządów nie wczesnego kościoła mają? Czy to hierarchiczny? Która forma zarządzania można by oczekiwać, aby w ostatków Philadelphia? Ludzie decydują i / lub form komisji, dziwne dyktatur lub tego samego rodzaju, że era sam Philadelphia miał?
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Anglo - Ameryka w Proroctwo i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglicy i Southern Afrykanie i Nowozelandczycy potomkowie Józefa? Gdzie są stracone dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Żydami w Izraelu? Czy Bóg ukarze USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Czy Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi Zrobione jak niewolnicy? Czy ziemie Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii podzielić? Co proroctwo biblijne uczyć? Czy proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Kto będzie w końcu z tych ziem i ludzi?
Proroctwa Baracka Obamy? Osiem powodów, dlaczego Barack Obama jest apokaliptyczna i osiem powodów, dla których nie jest Barack Obama Antychryst. Ten artykuł zawiera wiele biblijnych i nie biblijne proroctwa, z całego świata, które wydają się omówić Barack Obama. Czy Barack Obama Nostradamus przewidzieć czynienia z Antychrystem? Might Barack Obama ustawione na scenie królów Północy i Południa, jak co najmniej jedno proroctwo szyicki sugeruje? Jest to najdłuższy i najbardziej kompletny artykuł na tej stronie na proroctwa Baracka Obamę. Przeczytaj go i sam zdecydować, czy prezydent Obama wydaje się spełnienie przepowiednie.
Barack Obama, Prophecy i Zniszczenie USA Niektórzy twierdzą, że Barack Obama jest prorokował "syn Kenii", opiera się wczesne pisanie 20 wieku.
Kanada w Prophecy: Jakie Czy Biblia Prophecy, Katolicki Proroctwo i innych Wróżby Zaproponuj O przyszłości Kanady? Istnieją przepowiednie, które sugerują, zaangażowanie w Kanadzie. I wielu z nich nie są pozytywnie o swojej przyszłości.
Kto jest królem Zachodu? Dlaczego nie ma End Time Król Zachodu w proroctw biblijnych? Is the United States the King of the West? Jeśli tak, co to tak naprawdę oznacza dla USA i ich sojuszników Anglo.
Czy Tony Blair Apocalyptic? byłego premiera Wielkiej Brytanii na katolicyzm wkrótce po opuszczeniu jego biura i działa w sprawach europejskich. What role might he play?

Wschód kontra Zachód: Rosja, Chiny, Indie i Opposing Sankcje wobec Iranu i Syrii

Wtorek, 31 stycznia 2012

COGwriter

Rosja, Chiny, Indie i nie współpracuje z rodzaju sankcji UE i Stanach Zjednoczonych chce do Iranu i Syrii:

Globalne "polityki mocarstwowej" powraca do Bliskim Wschodzie

Przez Peter Apps , Korespondent Ryzyko polityczne

LONDYN | Wto 31 stycznia 2012 07:28 EST

(Reuters) - W Rosji wysłanie okrętów zniechęcić obcej interwencji w Syrii, a Chiny wyciągnąć głębiej w konfrontacji Iranu z Zachodem, "wielka moc" polityka jest szybko wraca do Bliskiego Wschodu ... Zarówno zasygnalizowały wyraźny zamiar uniknąć wszelkich " zmiana reżimu "interwencja w Syrii ; ale rozmieszczenie przez Rosję swojego flagowego lotniskowca i eskorty do portu Syrii z Tarsu w tym miesiącu zwrócił starker niż zwykle linię w piasku ... "Każdy czas Zachodni zacieśnia smycz, Pekin spokojnie korzysta z luzu", mówi Thomas Barnett, Były strateg dla amerykańskiej marynarki wojennej ...

Washington Post 31 stycznia 2012, Mumbai, Indie - Indie dołączyły Chiny, mówiąc, że nie będzie cofać się na import ropy naftowej z Iranu, mimo sztywnych nowych sankcji amerykańskich i europejskich mających zmusić Teheran nad jego programu nuklearnego.
Steve Gutterman | MOSKWA (Reuters) - rosyjski dyplomata senior powiedział we wtorek, że nacisk na przyjęcie Zachodnia-arabskiego projektu Rady Bezpieczeństwa ONZ ... Rosja i Chiny zawetował europejskim przygotowaną uchwałę w sprawie Syrii w październiku.

Syryjska opozycja: Rosja, Iran ryzykując stosunki z Syrią w przyszłości

Ynetnews - 31 stycznia 2012

Syryjska członkiem opozycji Fahed Al-Masri powiedział libańskiej stacji radiowej, że wysiłki Rosja i Iran są podejmowanie w celu ratowania reżimu prezydenta Asada zostaną uwzględnione w przyszłych stosunkach obu krajów z Syrią. "Rosja straci swoją ostatnią pozycję na Bliskim Wschodzie w Syrii, "powiedział, dodając, że jeśli Moskwa nadal sprzeciwiać stanowisko społeczności międzynarodowej w sprawie Syrii ...

Więc trzy geograficznie największe uprawnienia Wschodzie zajmowanie stanowiska w przeciwieństwie do Zachodu. Biblia wskazuje, że w ostatecznym rozrachunku wydaje rosyjsko-doprowadziły Eurasian konfederacja będzie na pozostałej mocy Zachodu (który w tym czasie będzie prowadzony przez Europejską króla północy). A Chiny i Indie wydają się być prorokował do wsparcia rosyjsko-doprowadziły konfederacji.

Ale to będzie później, tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa (Objawienie 09:16; 16: 12-16).

W tym czasie Wschód gra w niebezpieczną grę, że jest to prawdopodobnie straci, przynajmniej w sensie dyplomatycznym.

Bez względu na to, co ich interesy gospodarcze, ani Rosja, ani Indie chcą mocy Islamski się wznosić. A tak na przekór zachodnich sankcji, może te narody wierzą, że podział świata islamskiego w Iranie i Syrii, reszty narodów arabskich, tureckich narodów, Pakistanie, Afganistanie i Indonezji, że podział ten będzie zapobiegać władzę nad światem islamskim wzrostowi się ,

Jeśli uważają, że są w błędzie.

Islamski mocy ( Król Południa proroctw biblijnych), najwyraźniej kierują władzy arabskiej, wzrośnie. Poprzez wspieranie Syrii, jak to było, Rosja będzie zrazić świat arabski (Liga Arabska ma tendencję do tyłu w odniesieniu do Zachodu do Syrii i nie jest szczególnie fanem Iranie). Syria nie będą kontynuowane, to jest i Iran można zneutralizować, co najmniej do pewnego stopnia.

Co trzy Wschodniej są w istocie uprawnienia czynieniu mówi świata arabskiego, że jest lepiej współpracuje z Europejczykami niż Rosja, Chiny, czy Indie. I współpracy między arabskich i europejskich światów jest coś tymczasowo zrobić (Daniela 11:27; Psalm 83: 3-8).

Chiny, sam jest zainteresowany zasobów, takich jak olej i kocha, aby skorzystać z możliwości, jakie sankcje zakupu zachodnich, na przykład w stanie zapewnić. Jednak Chiny potrzebują rynki Zachodu więcej niż faktycznie potrzebuje irańskiej ropy. To samo jest w zasadzie odnosi się do Indii.

Iran i Syria nie są aż tak ważne dla Rosji, Chin i Indii, które będą ich kopii bez względu na to (choć nie będzie przyszły sojusz z Persami / Irańczyków, ale to jest na czas po tysiącletniego panowania Chrystusa i jest opisane w Księdze Ezechiela 38: 1-9).

Więc pomimo pozerstwa z tych trzech wschodnich mocarstw, w rzeczywistości jest to, że Zachód zyska największy wpływ na Bliskim Wschodzie od tego, co dzieje się teraz.

Iran nie będzie liderem Króla Południa i cokolwiek przetrwa w Syrii (por Iz 17: 1) będzie wyraźnie wspierać pochodzących arabskiego przywódcy Daniela 11:40. Jeśli tych w Rosji, Chinach i Indiach rozumieć proroctwa biblijne lepiej będą sobie sprawę, że ich obecna stojak może powinny zostać zmienione w odniesieniu do Iranu i Syrii.

Ci dowiedzieć się więcej może chcieć uczyć się następujące artykuły:

Rosja: Jego pochodzenie i przepowiedział przyszłość Rosji w proroctwie. Gdzie Rosjanie pochodzi? Co z tymi, na Ukrainie? Co jest dla Rosji prorokował i ich sojuszników? Co oni zrobią dla Europejczyków, którzy poparli Beast w końcu?
Czy Rosja Król Północy? Niektórzy twierdzą, że jest. Ale czego uczy Biblia?
Indie, Jego biblijne Przeszłość i przyszłość:? Każdy Świadek Biblii omawia genezę tych dziedzictwa indyjskich i omawia niektóre świadek nich (w tym tych, w Bangladeszu, Pakistanu i Sri Lanka).
Chiny, Jego biblijne Przeszłość i przyszłość, Część 1: Geneza i Chińskie znaki Skąd Chińczycy pochodzi? Ten artykuł zawiera informacje wykazujące, że chińskie ludzie muszą wiedzieć o różnych kont w Księdze Rodzaju, aż do ich rozproszenia po wieży Babel.
Chiny, Jego biblijne Przeszłość i przyszłość, część 2: Sabat i Niektóre Świadek Boga w Chinach Kiedy chrześcijaństwo pierwszy przybył do Chin? I jest tam wcześnie dowody, że obserwuje ich siódmy dzień szabatu?
Azja w Prophecy Co Ahead do Azji? Kim są "Kings of Wschodu"? Co stanie się z prawie wszystkich Chińczyków, Rosjan, Indian i innych Azji? Chiny w proroctwie, gdzie? Kto ma armię 200000000 człowieka związanego z Armagedonu?
Kto jest Królem Północy? Czy jest tam jeden? Czy przepowiednie biblijne i katolickie wskazują na ten sam lider? Powinien nastąpić? Kto będzie Królem Północy omówione w Daniela 11? Czy atak nuklearny prorokował stanie z anglojęzycznych ludzi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii? Kiedy 1335 dni, 1290 dzień i 1260 dzień (czas, czasy i połowę czasu) Daniela 12 zacząć? Kiedy Biblia pokazują, że kryzys gospodarczy wpłynie na Stany Zjednoczone?
Czy istnieje przyszłość Król Południa? Niektórzy nie wierzą już nie musi być. Może Egipt, Islam, Iran, Arabowie, Etiopia być zaangażowany? To może być nazywany Król Mahdiego? Co mówi Biblia?
Arabskim i islamskim Świat W Biblii, historii i Proroctwa Biblii omawia genezę świata arabskiego i omawia na Bliski Wschód w proroctwie. Jaka jest przyszłość dla Bliskiego Wschodu i tych, którzy się islamu? Co z Imama Mahdiego? Co nas czeka w Turcji, Iranu i innych nie-arabskich muzułmanów?

Europa zgadza się Bliżej Unii Fiskalnej

Poniedziałek, 30 stycznia 2012

Unia Europejska Wieża Babel Plakat

COGwriter

Europejczycy nieco mają kolejną umowę ściślejszej unii fiskalnej:

30 stycznia 20122

Stephena Fidler, Laurence Norman i Matina STEVIS

W Brukseli przywódcy 25 rządów Unii Europejskiej uzgodnili w poniedziałek wieczorem na co niektóre zapowiadane jako historycznego paktu, aby przejść do ściślejszej unii fiskalnej i podpisane na szczegółach stałego funduszu ratunkowego dla strefy euro, ale zbliża restrukturyzacji zadłużenia Grecji rzucił cień na Szczyt. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Przez Julien Toyer i Paul Taylor

BRUKSELA | Pon 30 stycznia 2012

(Reuters) - kanclerz Angela Merkel ugruntował swoją dominację polityczną w Europie w poniedziałek, gdy 25 spośród 27 państw UE zgodzili się na pakt niemiecko-inspiracją do surowszej dyscypliny budżetowej, tak jak oni walczyli ożywić wzrost z popiołów wyrzeczenia.

Tylko Wielka Brytania i Czechy odmówił podpisania paktu fiskalnego w marcu narzuci quasi-automatycznych sankcji na kraje, które naruszają ograniczenia deficytu budżetu Unii Europejskiej i ugruntowania zrównoważone zasady budżetowe w prawie krajowym. http://www.reuters.com/ Artykuł / 2012/01/30 / USA-UE-szczyt-idUSTRE80S0SR20120130

Jest to kolejny krok na drodze do spełnienia proroctw biblijnych związanych z wznoszące się ostatecznej mocy Europejskiej Beast.

Ci z nas, w Kościele Boga Żywego dawna nauczał, że Wielka Brytania nie byłaby prawdziwa część końcowego energii, które będą powstawać w Europie. Ci, w Czechach prawie na pewno będzie częścią tej ostatecznej władzy.

W Biblii, w Księdze Objawienia 17, jest jasne, że Europejczycy nadal będą musiały przeorganizować w przyszłości:

12 "A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy otrzymali królestwa jeszcze nie, ale obejmą władzę przez jedną godzinę, królów z bestii. 13 To są jednej myśli, i dadzą im moc i władzę bestii. (Objawienie 17: 12-13)

Kroki prowadzące do takiego zdarzenia są nadal jak w Boga Żywego Kościoła już dawno nauczył-i nie będzie stłuczki na drodze i problemy (głównym niepokoje społeczne, lub, co gorsza, mogą wystąpić).

Oczywiście Biblia mówi jasno, że ostateczna moc Europejskiej Bestia nie będzie faktycznie bardzo jednolity, jak to będzie w zasadzie być kombinacją silne i słabe, lub bardziej dosłownie wskazuje Biblia, żelaza i gliny:

41 Zważywszy, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, garncarskie, a częściowo z żelaza, królestwo będzie podzielone; jeszcze siła żelaza jest w nim, tak jak widziałeś żelazo zmieszane z glinki ceramicznej. 42 A jak palce stóp były częściowo z żelaza, częściowo z gliny, więc królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo kruche. 43 Jak widzieliśmy żelazo zmieszane z glinki ceramicznej, będą mieszać się z nasienia mężczyzn; ale nie przylegają do siebie, tak jak żelazo nie miesza się z gliną. (Daniela 2: 41-43)

Według biblijnego proroctwa, o mocy Europejskiej, mimo jego słabości, jest przeznaczony do czasowego najbardziej dominującą siłą na świecie, ostatecznie podbić Anglo-zstąpił narody (to jest w USA i jego sojusznicy, jak Anglicy i Wielkiej Brytanii, które mają najsilniejszą twierdze Daniela 11:39), a później przychodzą do jego końca (Daniela 11:45).

Ale zanim zostanie zniszczony (Daniela 11: 21-44), ostateczna moc Bestia musi przyjść razem i dostać się do miejsca, w którym ma ona istotny wpływ gospodarczy. Ogłoszenie dzisiejszy jest kolejnym znakiem, że Europa zamierza w tym kierunku (choć będzie to prawdopodobnie mają więcej problemów, zanim nie jest ostateczna moc Bestia).

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Europa, Bestia, a Objawienie Skąd Europa dostać swoją nazwę? Co Europa może mieć do czynienia z Księgi Apokalipsy? Co o "Bestii"? Korzystanie Wieżę Babel "i" Beast obrazów sugeruje, że nie jest zaniepokojony jej roli jako część przyszłej Babilon Biblii proroctwa.
Kto jest Królem Północy? Czy jest tam jeden? Czy przepowiednie biblijne i katolickie wskazują na ten sam lider? Powinien nastąpić? Kto będzie Królem Północy omówione w Daniela 11? Czy atak nuklearny prorokował stanie z anglojęzycznych ludzi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii? Kiedy 1335 dni, 1290 dzień i 1260 dzień (czas, czasy i połowę czasu) Daniela 12 zacząć? Co musi się zdarzyć PRZED Wielkiego Ucisku?
Może niemiecki baron Karl-Theodor zu Guttenberg się Królem Północy? Czy minister obrony niemiecka oglądać? Co katolicki, bizantyjskie i proroctwa biblijne, sugerują?
Anglo - Ameryka w Proroctwo i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, angielskie, szkockie, walijskie, Australijczycy, Anglicy (non-holenderska) Southern Afrykanie i nowozelandzka potomkowie Józefa? Gdzie są stracone dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Jerozolimy i Żydów w Izraelu? Czy Bóg ukarze USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Czy Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi Zrobione jak niewolnicy? Czy ziemie Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii podzielić? Co z Jerozolimy? Co proroctwo biblijne uczyć? Czy proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Kto będzie w końcu z tych ziem i ludzi?
Kanada w Prophecy:? Co to ​​Bible Prophecy, katolickiej Prophecy i innych prognoz Zaproponuj O przyszłości Kanady Istnieją przepowiednie, które sugerują, zaangażowanie w Kanadzie. I wielu z nich nie są pozytywnie o swojej przyszłości.
Kto jest Królem na Zachodzie? Dlaczego nie ma End Time Król Zachodu proroctw biblijnych? Czy Stany Zjednoczone Król Zachodu?

Filipiny Biorąc pod uwagę, zacieśnienie więzi wojskowe do USA Znowu

Poniedziałek, 30 stycznia 2012


Apo na Filipinach

COGwriter

Filipiny rozważa się w układzie bliżej wojskowej z USA:

Filipiny Waży zwiększonym US Military Obecności
30 stycznia 2012
Stany Zjednoczone i Filipiny dyskutują wzmocnienie więzi wojskowe częściowo w odpowiedzi na zwiększenie chińskiej asertywności w regionie Azji i Pacyfiku. Ponieważ największe zagrożenia dla bezpieczeństwa Filipin dawna wewnętrzne, Manila ma jedne z najsłabszych zdolności obronnych zewnętrznych w Azji Południowo-Wschodniej.
Jednak Manila zrównoważy próby zwiększenia tych możliwości przed potencjalnym luzu zarówno z Chin, najwyższej partnera handlowego z rosnącym wpływem gospodarczej, oraz jego własnych ludzi, dla których zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej pozostaje kwestią kontrowersyjną.

Latem ubiegłego roku, prezydent Filipin, wskazano, że nie musimy się obawiać, Chiny (patrz prezydent Philippine grozi Chiny ).

Chociaż umowa z USA może tymczasowo dokonać cielesną sens, w dłuższej perspektywie uważam, że Filipiny prawdopodobnie wyrównać z Chin, ale zobaczymy.

Życie Kościół Boży ma około 33 zborów na Filipinach .

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Wyspy i Biblia Proroctwo Co wyprzedzeniem na wyspach? Co znajduje się w przyszłość na Filipinach? Co Biblia prorokuj o wysp?
Azja w Prophecy Co Ahead do Azji? Kim są "Kings of Wschodu"? Co stanie się z prawie wszystkich Chińczyków, Rosjan, Indian i innych Azji? Chiny w proroctwie, gdzie? Kto ma armię 200000000 człowieka związanego z Armagedonu?
Anglo - Ameryka w Proroctwo i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, angielskie, szkockie, walijskie, Australijczycy, Anglicy (non-holenderska) Southern Afrykanie i nowozelandzka potomkowie Józefa? Gdzie są stracone dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Jerozolimy i Żydów w Izraelu? Czy Bóg ukarze USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?

Gwałtowne Sport, gwałtownie Endings

Poniedziałek, 30 stycznia 2012

COGwriter

Wczoraj w nocy, nie było odcinka na CBS "60 Minutes, jak również cały program CNN dr Sanjay Gupta przez dotyczącej szkody wyrządzone uczestnikom w najbardziej obserwowanych brutalnego sportu w USA, futbol amerykański.

Oba programy objęte śmierć wielu graczy ze względu na kontuzje dzieje i innych hitów, które zdarzają się z gry. Jak mózg jest uszkodzony z takiej działalności był również objęte. CNN kawałek objęte roszczenia jednego badacza, który powiedział, że średnia szkoła piłkarz doznał 650 poziom sub-wstrząśnienie mózgu uderza każdego sezonu. Owoce, które nie były dobre. Gwałtowne sport spowodować gwałtowne zakończeń.

W czasach starożytnego Rzymu, brutalne sporty są również popularne.

Były przez wielu z tych, które wyznawali Chrystusa?

Nie wydaje się więc.

Chociaż nie wydaje się, że wiele z tych bezpośrednich nawiązań w Kościele Bożym, mamy pewne dokumenty na piśmie o tych, którzy byli przynajmniej w pewnym stopniu zaznajomiony z naukami Jezusa i praktyki pierwszych chrześcijan.

Tutaj jest coś z Teofil z Antiochii (który prawdopodobnie był częścią Kościoła Bożego) chyba napisane około 180 AD:

Zastanów się więc, czy tych, którzy uczą takich rzeczy może ewentualnie żyć obojętnie, a być magazynowane w bezprawnych kontaktów, lub, najbardziej bezbożne wszystkim jeść ludzkie mięso, zwłaszcza gdy są zabronione tyle świadkiem pokazy gladiatorów, żeby nie stać uczestnikami i abettors morderstw. Ale nie możemy zobaczyć inne okulary, żeby nasze oczy i uszy nie splugawić się, uczestnicząc w wypowiedziach nie śpiewane. (Teofil z Antiochii. Aby Autolykos, księga III, rozdział XV. Tłumaczone przez Marcus Dods, AM fragmentem Ante Nicejsko-Ojców, Volume 2. Pod redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. Amerykański Edition, 1885. Online Edition)

Tak, prawdziwi chrześcijanie nie wierzyli, że byli oglądać brutalne sporty tak popularne w II wieku.

Tacjan, wyznając apologeta chrześcijański, napisał około 170 AD:

I dla nich świadkowie zajmują miejsca, a bokserzy spotkają się w pojedynku, bez powodu, co ani nie jednego sprowadzają na arenę, aby przyjść z pomocą. Czy takie wystawy, jak je przynieść do kredytu? On, który jest między wami zbiera legion zakrwawione morderców, angażując je utrzymać; i tych łotrów są posłani przez Niego, i zmontować w spektaklu być sędziowie, częściowo z powodu nieprawości arbitra, a częściowo z tego z mężczyzn, którzy angażują się w walce. A ten, kto strzela mordercze wystawy jest zasmucony, bo nie był skazany za widzem niegodziwych i bezbożnych i ohydnych czynów (Tacjan. Tłumaczone przez JE Ryland. Tatian na Adres do Greków, rozdziale XXIII. Zaczerpnięte z Ante Nicejsko-Ojców, Tom 2. Redakcja Alexander Roberts & James Donaldson. amerykańskiego Edition 1885. Online Edition Copyright © 2004 K. Knighta).

Athenagoras, wyznając apologeta chrześcijański, napisał około 170 AD:

Jaki człowiek zdrowy na umyśle, więc będzie potwierdzają, a taki jest nasz charakter, że jesteśmy mordercami? ...

Kto nie liczyć się wśród rzeczy o największym zainteresowaniem konkursy gladiatorów i dzikich zwierząt, szczególnie te, które zostały podane przez Ciebie? Ale my, uznając, że aby zobaczyć człowieka na śmierć jest tak samo, jak go zabić, nie wyrzekł takie okulary (Atenagorasie. Prośba o chrześcijan, rozdział XXXV. Tłumaczone przez BP Pratten. Zaczerpnięty z Ante Nicejsko-Ojców, Tom 2 . Pod redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. amerykańskiego Edition 1885. Online Edition Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Nawet dziś wielu chrześcijan sobie sprawę, że oglądanie brutalnych wydarzeń intencyjny w sprawie powodując szkody fizyczne, takie jak prawdziwego boksu, jest niestosowne.

Zauważ, że jest to również stanowisko katolickiego teologa i biskupa trzeciego wieku Hipolit, który również dodaje różnych zawodów do tych, które odrzucają jedną z bycia uczniem Chrystusa:

16: 6 woźnicą, podobnie, czyli ten, który bierze udział w grach, czyli ten, który idzie do gry, jest on zaprzestania lub jest on odrzucony 7 Jeśli ktoś jest gladiatorem, czyli ten, który uczy tych, wśród gladiatorów how. do walki, albo myśliwy, który jest w dzikiej bestii pokazuje na arenie lub funkcjonariusza publicznego zajmujący się pokazy gladiatorów, albo on przestanie, albo jest on odrzucony. 8 Jeśli ktoś jest kapłan bożków, lub Obsługujący bożków, powinien on zaprzestać lub jest on odrzucony. 9 wojskowy władza nie może wykonywać mężczyzn. Jeśli kazał, nie musi jej przeprowadzenia. Nie musi on przysięgę wojskową. Jeśli odmówi, musi on zostać odrzucony. 10 Jeśli ktoś jest gubernatorem wojskowym lub władcą miasta, który nosi fioletowy, powinien on zaprzestać lub jest on odrzucony. 11 Katechumen lub wierni, którzy chcą stać się żołnierzem jest należy odrzucić, gdyż nie gardził Bóg. (Hipolit. Tradycja apostolska Hipolita Rzymskiego. Od pracy Bernard Botte (La Tradition apostolique. Sources chrétiennes, 11 bis. Paryż, Editions du Cerf, 1984) i Grzegorza Dix (Traktacie o Tradycji apostolskiej św Hipolit Rzymski, Biskupa i Męczennika Londynie. Alban Press 1992) jako Kevin P. przetłumaczone Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html oglądany 06/08/09)

Tak więc ci, którzy wyznawali Chrystusa w drugim i trzecim wieku na ogół nie czują, że oglądanie lub uczestnictwo w brutalnych sportów było właściwe.

W ostatnich czasach, późno Herbert W. Armstrong napisał:

Wrogość wobec innych jest grzechem ... Boks w Ambassador College jest zdecydowanie zabronione. Bóg nie stworzył ludzki mózg i głowę, aby być pokonane i ogłuszony przez antagonisty.

Wszędzie tam, gdzie gra w sporcie polega antagoniści-in wrogie nastawienie zaszkodzić drugiej i / lub "dostać" od innych, aby uzyskać najlepsze z innych niż szkodliwe, szatańskie i zła postawa wchodzi w, a sport jest zła, nie jest dobre ...

Piłka nożna (futbol amerykański) jest kontakt ciała z użyciem przemocy sportu. Jest to często grał z postawy wrogości i jest niebezpieczne i jest obarczona obrażeń fizycznych. (Plain Truth, lipiec-sierpień 1984)

"Miłość nie wyrządza krzywdy bliźniemu" (List do Rzymian 13: 9), ale co brutalne sporty, takie jak futbol amerykański i boks zrobić? Czy ci, którzy uczestniczą sąsiadów dla chrześcijan? Czy ludzie powinni być zachęcani do uczestnictwa w brutalnych działań, które okazały się być szkodliwe?

To jest coś, że chrześcijanie i inne, powinny myśleć.

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Czy Futbol amerykański zła? Czy najpopularniejszy sport widza w USA coś, że chrześcijanie powinni oglądać? Co Biblia i wczesne pisma pokazać? Jest to pierwszy raz, kiedy ogłosił, ten artykuł na nowej stronie i zawiera nie tylko moje zdanie, ale najwięcej ofert, że chrześcijanie, jak i ludzie, którzy twierdzą, że należy zastanowić. Czy naprawdę chcesz znać odpowiedź na pytanie, tytuł prosi? Jeśli nie, to dlaczego?
Służby wojskowej, a Kościoły Boga:? Czy Real chrześcijanie Wejdź Carnal Warfare Oto pokazujące przekonań prawdziwego Kościoła w sprawie udziału wojskowych bieżących i historycznych perspektywy na sprawy. Czy wojna właściwe dla chrześcijan?

Czy okres 100 lat i Czyściec Nauczycielka w wczesnej historii?

Niedziela, 29 stycznia 2012


Anna Katarzyna Emmerich Twierdził Zobacz Czyściec

COGwriter

Czy Bóg ma plan dla tych, którzy nie są powołani, wybrani i wierni (Objawienie 17:14) w tym wieku, którzy nie są niepoprawnie źli i nie popełnił "niewybaczalny grzech"?

Tak.

Zauważ, że wiele fragmentu nie rozumiem dzisiaj:

20 Nie więcej powinien niemowląt stamtąd żyć, ale na kilka dni, ani starca, który nie spełnił jego dni; Dla dziecka umrze stuletnie, ale grzesznik jest stuletnie przeklęty będzie. (Izajasza 65:20)

A czy wczesne profesorowie Chrystusa sobie z tego miał do czynienia z Bożym planem zbawienia?

Tak.

Chociaż mam artykuły z wielu pism na ten temat (patrz, na przykład, uniwersalny ofertę zbawienia: Istnieją setki wersetów w Biblii drugoplanowego doktryny Prawdziwego APOCATASTASIS ), zacznijmy się z II wieku interpretacji Izajasza przez Ireneusza do pokazać, co wydawało się być powszechnie znane w czasach nie tak dawno po śmierci ostatniego z oryginalnych apostołów:

Teraz, że obietnice nie zostały podane do proroków, i tylko ojcowie, ale do Kościołów zjednoczeni z nich od narodów, których również warunki Spirit "wyspy" (zarówno dlatego, że są ustanowione w środku zawirowań, cierpieć Burza bluźnierstwa, istnieje jako port bezpieczeństwa, do tych w niebezpieczeństwie, i są schronieniem tych, którzy lubią wysokość [nieba], i dążyć do uniknięcia Bythus, czyli głębokość błędu), Jeremiasz mówi tak: " Słuchajcie słowa Pana, narody, i zadeklarować je na wyspach dalekich; mówicie, że Pan będzie rozpraszać Izraela, zgromadzi go On i utrzymać go, jako jeden karmienia jego stado owiec ...

I jeszcze raz on mówi to samo: "Oto czynię Jerozolimy wesele i moich ludzi [radość]; do głosu płaczu nie będzie więcej słyszany w niej, ani głos płakać. Również nie jest jakaś niedojrzała [jeden], ani starca, który nie spełnia swego czasu: dla młodzieży powinny być sto lat; i grzesznik umrze sto lat, ale przeklęty będzie. I będą budować domy i mieszkać w nich siebie; oraz winnice, i jeść z nich owoce same w sobie, oraz wino. I nikt nie będzie budować, a inni żyją; nie będą się przygotowywać do winnicy, a inni jedzą. Bo jak dni drzewa życia są dni ludzi w tobie; do rąk swoich wytrwa "(Haereses Ireneusz. Adversus, Księga V, rozdział 34, wersety 2-3,4. Zaczerpnięty z Ante Nicejsko-Ojców, Tom 1. Pod redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. amerykański Edition, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Inne, takie jak Orygenes z Aleksandrii, napisał również, że Bóg miał plan do zaoferowania wszystkim zbawienie.

Wielu uczonych katolickich i protestanckich utrzymują, że Orygenes był jednym z największym z wczesnych pisarzy teologicznych (żył od około 185-232 rne). Papież Benedykt XVI publicznie pochwalił Orygenes.

Zauważył historyk KS Latourette protestancka napisał, że Orygenes "był rzeczywiście jednym z największych chrześcijańskich umysłach." A ja nie mogę się z tym zgodzić, to jest interesujące, aby pamiętać, że Latourette przestrzegać:

Orygenes nauczał, że ostatecznie wszystkie duchy, którzy oddalili się od Boga, zostanie przywrócony do pełnej harmonii z Nim. To może powstać tylko z ich współpracy, bo mają swobodę przyjęcia lub odrzucenia odkupienia w Chrystusie. Przed pełnej odbudowy będą cierpieć karę, ale, że kara ma być edukacyjny, aby oczyścić je z niedoskonałości wprowadzone przez ich grzechu. Po zakończeniu obecnego wieku i jego świat przyjdzie kolejny wiek, więc Orygenes wierzył, w którym narodzili się ponownie będzie nadal rosnąć i skruchy będą kolejną okazją do nawrócenia (Latourette KS A History of chrześcijaństwa, Volume 1, Początki do 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, str.151).

Orygenes był blisko, że nie wszyscy będą żałować, bo nie będzie również tych, które podniesione do "wieczne potępienie" (Daniela 12: 2, BT), co oznacza, że ci, którzy nie będą prawidłowo pokutować nie otrzymają zbawienia-ale w Żywych Kościół Boży uważają ich za mniejszość. Ale Orygenes był poprawny, że nadejdzie tylko dzięki współpracy tych aktualnie niezapisane.

Oto kilka cytatów bezpośrednio z Orygenesa:

... Dobry Ojciec nie całkowicie opuszczony tych, którzy oddalili się od Niego (Orygenes. Komentarz do Ewangelii Jana (Księga I). Zaczerpnięte z Ante Nicejsko-Ojców, tom 9. Redakcja Allan Menzies, DD amerykańskiej Edition 1896 1897. Online Edition Copyright © 2004 przez K. Knighta).

It is to be borne in mind, however, that certain beings who fell away from that one beginning of which we have spoken, have sunk to such a depth of unworthiness and wickedness as to be deemed altogether undeserving of that training and instruction by which the human race, while in the flesh, are trained and instructed with the assistance of the heavenly powers; and continue, on the contrary, in a state of enmity and opposition to those who are receiving this instruction and teaching. And hence it is that the whole of this mortal life is full of struggles and trials, caused by the opposition and enmity of those who fell from a better condition without at all looking back, and who are called the devil and his angels, and the other orders of evil, which the apostle classed among the opposing powers. But whether any of these orders who act under the government of the devil, and obey his wicked commands, will in a future world be converted to righteousness because of their possessing the faculty of freedom of will, or whether persistent and inveterate wickedness may be changed by the power of habit into nature, is a result which you yourself, reader, may approve of, if neither in these present worlds which are seen and temporal, nor in those which are unseen and are eternal, that portion is to differ wholly from the final unity and fitness of things (Origen. De Principiis, Book I, Chapter 6, verse 3).

…and thus, through the numerous and uncounted orders of progressive beings who are being reconciled to God from a state of enmity, the last enemy is finally reached, who is called death, so that he also may be destroyed, and no longer be an enemy. When, therefore, all rational souls shall have been restored to a condition of this kind, then the nature of this body of ours will undergo a change into the glory of a spiritual body. For as we see it not to be the case with rational natures, that some of them have lived in a condition of degradation owing to their sins, while others have been called to a state of happiness on account of their merits; but as we see those same souls who had formerly been sinful, assisted, after their conversion and reconciliation to God, to a state of happiness (Origen. De Principiis, Book III, Chapter 6, verse 6).

While we in LCG would not word it quite that way, these quotes do show that the idea that God has a plan that will give the unrepentant an opportunity after this present age is not a new concept.

Actually, the doctrine of purgatory developed amongst Latin Catholics after they began to condemn certain of Origen's ideas in the sixth century. When that happened teachings related to the offering of salvation to all (known as apocatastasis) were also somewhat condemned. However, this left a gap in Roman theology and the idea of purgatory then developed.

The Greek Catholics (now known as the Eastern Orthodox), however, never did accept the Latin idea of purgatory and still to this day have many who believe that God has some type of plan to offer salvation to those who did not intentionally reject salvation.

The Catholic Encyclopedia itself admits that early Christians did not teach its current concept of its purgatory doctrine:

Some stress too has been laid upon the objection that the ancient Christians had no clear conception of purgatory , and that they thought that the souls departed remained in uncertainty of salvation to the last day…There are several passages in the New Testament that point to a process of purification after death. Thus, Jesus Christ declares (Matthew 12:32): “And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

“all flesh shall see the salvation of God” (Luke 3:6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Uniwersalny Oferta Zbawienia: Istnieją setki wersetów w Biblii Wspieranie Doktryna Prawdziwego APOCATASTASIS Czy wierzysz, co Biblia naprawdę uczy w tej sprawie? Czy wszystkie dobre rzeczy być przywrócone? Czy Boży plan zbawienia podjąć duchową ślepotę bunt i pod uwagę?
Nadzieja zbawienia: Jak Życie Kościoła Bożego różnią się od większości protestantów Jak Living Kościół Boga różni się od głównego nurtu / tradycyjnych protestantów, jest chyba pytanie mam pytanie najbardziej ci bez Kościół Bożego tle.
Gdyby Kościół nadal stara się umieścić swoją priorytetem na Głoszenie Ewangelii i Herbert W. Armstrong Czy Zmień że priorytetowe dla pracy? Niektórzy mówią, że Kościół powinien przede wszystkim karmić trzodę jak teraz, że jest to, co Herbert W. Armstrong podobno powiedział. Czy to, co powiedział? Czy to, co mówi Biblia? Co Paweł i Herbert W. Armstrong oczekiwać od ewangelistów?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Okazuje Gwałtowny, O 300 Aresztowany

Niedziela, 29 stycznia 2012

COGwriter

Około 300 protestujących w "Occupy Oakland został aresztowany:

29 stycznia 2012

(AP), Oakland, Kalifornia -. Dziesiątki policji utrzymuje straż nocny wokół ratusza po protestach całodziennego, które doprowadziły do ​​300 aresztowań. Zajmij demonstranci Oakland włamali się do zabytkowego budynku i spalił flagę USA, jako oficerowie wcześniej użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć ludzi rzucają kamieniami i burząc ogrodzenia w centrum kongresowego ...

Tymczasowy szef policji Howard Jordan powiedział, około 300 aresztowano.

"Te demonstranci stwierdzono ich zamiarem było sprowokowanie oficerów i angażują się w nielegalną działalność i to jest dokładnie to, co miało miejsce dzisiaj," Santana powiedział ...

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:36-37)

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Co to jest "początek boleści"? Kiedy najwcześniej można rozpocząć Wielkiego Ucisku? Czym jest Dzień Pański?
Physical Preparation Scriptures for Christians . We all know the Bible prophecies famines. Should we do something?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Ewangelia Królestwa Bożego był Nacisk Jezusa i wczesnego Kościoła Czy wiesz, że? Czy ty w ogóle wiesz, co Ewangelia o królestwie wszystkim chodzi? Prawdziwa religia powinna być oparta na prawdziwej ewangelii.
Czy Wczesny Kościół Naucz millenaryzmu? Czy tysiąclecia (czasami nazywane chiliasm) prowadzone przez pierwszych chrześcijan? Kto go potępił. Czy Jezus dosłownie panować przez 1000 lat na ziemi? Jest to czas, w pobliżu?
Czy Bóg ma plan 6000 roku? Co Rok Czy Koniec 6000 lat? Czy razem 6000 roku pozwoliły na ludzi z art następnie dosłownym tysiącletniego panowania Chrystusa na Ziemi prowadzone przez pierwszych chrześcijan? Co roku, może sześć tysięcy lat panowania człowieka kończy? Kiedy Jezus powróci? 2018 lub 2019?
Anglo - Ameryka w Proroctwo i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglicy i Southern Afrykanie i Nowozelandczycy potomkowie Józefa? Gdzie są stracone dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Żydami w Izraelu? Czy Bóg ukarze USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Czy Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi Zrobione jak niewolnicy? Czy ziemie Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii podzielić? Co proroctwo biblijne uczyć? Czy proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Kto będzie w końcu z tych ziem i ludzi?
Proroctwa Baracka Obamy? Osiem powodów, dlaczego Barack Obama jest apokaliptyczna i osiem powodów, dla których nie jest Barack Obama Antychryst. Ten artykuł zawiera wiele biblijnych i nie biblijne proroctwa, z całego świata, które wydają się omówić Barack Obama. Czy Barack Obama Nostradamus przewidzieć czynienia z Antychrystem? Might Barack Obama ustawione na scenie królów Północy i Południa, jak co najmniej jedno proroctwo szyicki sugeruje? Jest to najdłuższy i najbardziej kompletny artykuł na tej stronie na proroctwa Baracka Obamę. Przeczytaj go i sam zdecydować, czy prezydent Obama wydaje się spełnienie przepowiednie.
Barack Obama, Prophecy i Zniszczenie USA Niektórzy twierdzą, że Barack Obama jest prorokował "syn Kenii", opiera się wczesne pisanie 20 wieku.
Kanada w Prophecy: Jakie Czy Biblia Prophecy, Katolicki Proroctwo i innych Wróżby Zaproponuj O przyszłości Kanady? Istnieją przepowiednie, które sugerują, zaangażowanie w Kanadzie. I wielu z nich nie są pozytywnie o swojej przyszłości.
Kto jest królem Zachodu? Dlaczego nie ma End Time Król Zachodu w proroctw biblijnych? Czy Stany Zjednoczone Król Zachodu? Jeśli tak, co to tak naprawdę oznacza dla USA i ich sojuszników Anglo.
Czy Tony Blair Apocalyptic? byłego premiera Wielkiej Brytanii na katolicyzm wkrótce po opuszczeniu jego biura i działa w sprawach europejskich. Jaką rolę może grać?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Świat arabski W Biblii, historii i Proroctwa Biblii omawia genezę świata arabskiego i omawia na Bliski Wschód w proroctwie. Jaka jest przyszłość dla Bliskiego Wschodu i tych, którzy się islamu? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Czy istnieje przyszłość Król Południa? Niektórzy nie wierzą już nie musi być. Może Egipt, Islam, Iran, Arabowie, Etiopia być zaangażowany? Czy on jest imam Mahdi? Co mówi Biblia?

Doomsday Prophecy naukowe i Biblia

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
,
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
,
Asteroid Accident/Comet Collision
,
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
,
Killer Contagion
,
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
,
Solar Slaughter
,
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
,
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Co dzieje się w czasie Wielkiego Ucisku i Dnia Pańskiego? Kiedy najwcześniej można rozpocząć Wielkiego Ucisku? Czym jest Dzień Pański?
Czwarty Jeździec Apokalipsy Co to ​​jest blady koń śmierci i zarazy? Co to przyniesie i kiedy?
Koniec Kalendarz Majów 2012, może 2012 coś znaczy? Czy przepowiednie Majów kalendarz dla zmian w 2012 roku? Zmiany były wieki temu przewidywane przez Hopi Indian. Czy przepowiednie Majów / Hindu / Hopi / buddystą / New Age / Nostradamus nie każda wartość tutaj? Dlaczego może Szatan zainspirowały tę datę? Czy kodeks Drezno pokazują zniszczenie ziemi przez powódź? Czy wielki ucisk rozpocząć przed 2012? Jak może być zaangażowany Baracka Obamy w 2012?
2012 i Rise of the Secret Sect to jest link związane z książką Boba Thiel (COGwriter). Ten związek ma również filmy z YouTube. Książka ta dokumenty i wyjaśnia setki proroctw. A ponieważ został on opublikowany, światowe wydarzenia zostały dostosowane do co najmniej 20 prognoz na książki oraz wiele innych woli dziać. Ci, którzy kupują książki na www.thesecretsect.com internetową otrzymują długi raport bonusowy dokumentujące wydarzenia na świecie, które w jednej linii z książki.
2012 i Powstanie tajnej sekty (angielski Kindle edycja). Jest to 2. edycja książki, wydanej w styczniu 2012 roku i zawiera podsumowanie 20 przewidywań, że światowe wydarzenia zostały wyrównane z od Książka pochodzi z września 2009.
2012 y el surgimiento de la szkoły secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (portugalski brazylijski Edition) 2012 livro zrobić Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

Apostoł Paweł był później apostoł, ale także wczesnego chrześcijaństwa liderem.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Apostoł Paweł był później apostoł, ale także wczesnego chrześcijaństwa liderem.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Co Czy Paweł Właściwie uczyć o Dekalogu? Wielu mówi Paweł nauczał przeciwko dziesięciu przykazań. Czy to prawda? Ten artykuł cytuje Pawła z jego słów na zielono.
Co Jezus uczyć o Dekalogu? Ten artykuł cytuje, co Jezus rzeczywiście powiedział o nich (Jego słowa są na czerwono).
Dziesięć Przykazań były przybite do krzyża? Niektórzy tak powiedział. Ten artykuł zawiera kilka cytatów biblijnych odpowiedzi na to ważne pytanie.
Dziesięć Przykazanie są nadal obowiązującej? Ten artykuł cytuje dziesięć przykazań i łączy w sobie niektóre z poprzednich artykułów w jednym artykule o dziesięciu przykazaniach. Przykazania są wyświetlane na górze Synaj, zanim górze Synaj, w naukach Jezusa po ukrzyżowaniu, a w nauczaniu Pawła. Odnosi się on do najbardziej typowych "tradycje mężczyzn" dotyczących ich.
Dziesięć przykazań Reflect Love, ich łamanie jest zła Niektórzy uważają, że dziesięć przykazań są ciężarem. Czy to, co Jezus, Paweł, Piotr, Jakub i Jan nauczył?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historia wczesnego chrześcijaństwa Czy zdajesz sobie sprawę, że to, co większość ludzi wierzy, nie jest to, co naprawdę stało się z prawdziwym Kościołem chrześcijańskim? Czy wiesz, gdzie oparty został pierwszy kościół? Czy wiesz, jakie były doktryny wczesnego kościoła? Czy twoja wiara naprawdę oparte na prawdzie i na kompromis?