Archiwum dla styczeń, 2012

Jeżeli chrześcijanin głosów?

31 Wtorek, Styczeń, 2012

COGwriter

Czterech mężczyzn z Partii Republikańskiej są wciąż nieco stojących w ich dążeniu do zdetronizować prezydenta USA Obama i dostać pracę.

Istnieją dwa katolicy , jeden Mormon , a jeden Chrzciciela bieg na nominację Republikanów w celu uruchomienia na dość antyreligijnej demokraty Baracka Obamy (który również twierdzi wiarę chrześcijańską).

Prawdziwi chrześcijanie powinni głosować?

Jeśli demokracja miała być usankcjonowane w Biblii dla chrześcijan, z pewnością byłoby to usankcjonowane w Nowym Testamencie. Greckie i rzymskie praktyki demokratyczne były powszechnie znane, a następnie. Demokracja nie jest amerykański wynalazek (nie jest republikańska forma rządu).

W Nowym Testamencie czytamy o Jezusie powołania apostołów. Paweł pisze, że Bóg najpierw powołuje apostołów, proroków, itp. wtórnie do budowania Ciała Chrystusowego (Efezjan 4:11,12).

Kiedy Judasz musiał zostać zastąpiony (po jego zdradzie Jezusa i jego samobójstwa), apostołowie nie mieli wyboru, a następnie, że biblijny przykład poszukiwanie woli Bożej:

Ty, Panie, który wiesz, serca wszystkich, koncert, który z tych dwóch wybrałeś ... A oni oddawać swoje losy. (Dz 1:24,26).

Zauważ, apostołowie nie zdecydują, że zostały one zakwalifikowane do patrz w serce człowieka.

Niektórzy pisali, że różne formy demokracji są obecnie dopuszczalne, ponieważ wierzą, niektóre pisma w Dziejach Apostolskich oznaczać to. Podstawowe znaki wydają się być w tej historii Apostolskich 15. W Dz 15 wielu apostołów i starszych spotkali się w celu omówienia obrzezanie i wierzących pogan. Wielu doradców stosowano w celu omówienia sprawy. Niektórzy uważają, że stosując rady świadczy o demokracji. Jednakże fakt, że wielu doradców użyto nie zmienia postać Boga rządu. W Starym Testamencie czytamy, że nie tylko Bóg zawsze zachęcał tę praktykę (Prz 11:14), możemy również przeczytać, że Bóg sam udział w nim (II Chrońmy 18; 18-21); więc fakt, że niektóre z kierownictwem Kościoła po tej praktyki tylko pokazuje, że praktyki rządowe Boga ze Starego Testamentu miały być kontynuowane.

Interesujące jest to, aby pamiętać, co innego wspomniane w Dziejach Apostolskich,

"A teraz mówię wam, trzymać z dala od tych ludzi i pozwolić im w spokoju; bo jeśli ten plan lub ta praca jest z ludzi, to będzie do niczego; ale jeśli to jest z Boga, nie może obalić to, żeby nawet znaleźć walczyć przeciwko Bogu "(Dz 5:38-39)

T wąż, który w wyborach ziemskich najwyraźniej uważają, że wiedzą aspektów planu Boga, że nie ma człowieka sposób mogli wiedzieć. Jednak wygląda na to, co Bóg powiedział do Samuela, jednego wyraźnie nazwie i powołany przez Boga, gdy Samuel myślał, że wie, kto powinien być następnym królem nad Izraelem,

Tak było, gdy przyszedł, że spojrzał na Eliaba i powiedział: "Zaprawdę, pomazańca Pańskiego jest przed Nim." Ale Pan rzekł do Samuela: "Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, bo odmówili mu. Bo Pan nie widzi, jak człowiek widzi; dla człowieka patrzy na wygląd zewnętrzny, ale Pan patrzy na serce "(1 Sm 16:6-7).

Ciekawe jest również to, aby zdać sobie sprawę, że wiele osób, które uważają, że Nowy Testament sankcje demokracja również, że przyszły rząd rządzi Bóg (w Królestwie Boga) nie będzie demokracji.

Jezus powiedział apostołom, że będą władcy ponad dwunastu plemion Izraela w jego królestwo (Łk 22:30). Jezus wybrał uczniów, że nie dostali swoje stanowiska z wszelkich form demokracji (Jana 15:16; 6:70). Bóg, a nie człowiek, wybrał David być królem nad Izraelem pierwotnie (Dz 13:22), a także wybrano go na króla nad całym Izraelem w świecie przed (Jer 30:9).

Nawiasem mówiąc, Jezus powiedział, że Bóg Ojciec zastrzeżone którzy mają pewne pozycje władzy w królestwie Bożym (Mat 20:23). Nagrody w królestwie będzie Jezus "dać (Ap 22:12); nie będą one dla ludzi, aby wziąć na siebie.

Demokracja nie będzie formą rządu Boga w Jego królestwie.

Dlaczego?

Jednym z wielu problemów głosowania jest, że żaden człowiek myśli sposób Bóg.

"Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami", mówi Pan (Iz 55:8).

Kiedy Jezus był na ziemi głosił Ewangelię o królestwie Bożym i mówił ludziom do nawrócenia (Mk 1:14-15). Jezus odmówił udziału w nawet najbardziej podstawowych decyzji rządowych, gdy był na ziemi (Łukasza 12:13-14).

Chociaż Jezus nauczał, że jesteśmy do płacenia podatków (Mt 22:17-21), on również nauczał, że Jego królestwo nie jest z tego świata było (Jana 18:36). Jezus nauczał swoich uczniów, aby iść na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim (Mat 28:19,20). Jezus powiedział, że Jego uczniowie mieli być w świecie, ale nie z nim (Jana 17:16).

Apostoł Piotr wyraźnie zrozumiał. Pisał, że bycie częścią ludu Bożego wykonane jedną część świętego narodu (I Piotra 2:9). Apostoł Paweł napisał, że obecny świat jest zły (Ga 1,4). Biblia ostrzega o konsekwencjach bycia częścią systemów na świecie i jej rządy i mówi nam, aby wyjść z tego i być oddzielne (Obj. 18:2-5).

Spójrz na to, co Biblia uczy się wydarzy w ostatnich dniach i co chrześcijanie są z tym zrobić,

Ale wiedz, że w dniach ostatecznych przyjdą niebezpieczne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożnych, niemiłosierny, pamiętliwy, oszczercy, nie panujący nad sobą , brutalny, miłujący dobrych, zdrajcy, nieprzejednani, wyniosła, miłośników przyjemności raczej niż miłujący Boga, zachowujący formę pobożności, ale jest zaprzeczeniem jej mocy. I od takich ludzi odwróci! (2 Tm 3,1-5).

Należy pamiętać, że Słowo Boże nie zachęca do głosowania w roztworze.

Paweł powiedział, że chrześcijanie mają być ambasadorami Chrystusa (II Kor 5:20). Ambasadorzy często żyją w krajach obcych, z których niektóre są wyraźnie wrogo do ich przekonań. Ambasadorów, choć żyją w innych społeczeństwach, nie angażują się w politykę społeczeństw, które żyją w. Jest czas dla ludu Bożego, aby przejąć rządy tego świata, ale nie jest to jeszcze (Jana 18:36 Dan 7:17-18). To będzie po drugie przyjście Jezusa (I Tes 4:16, Ap 11:15).

Do chrześcijan, Piotr napisał,

Ale są ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem należące do Boga, abyście ogłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swego przedziwnego światła. Kiedy nie byli ludem, lecz teraz jesteście ludem Bożym; gdy nie otrzymała łaskę, ale teraz otrzymaliśmy łaskę. Drodzy przyjaciele, proszę was, jak obcy i obcy na świecie, aby powstrzymać się od grzesznych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Żyć takie dobre życie wśród pogan, że choć oskarżają cię robi źle, widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Boga w dniu, kiedy odwiedza nas. Bądźcie na miłość Pana do każdego organu powołanego wśród mężczyzn: czy do króla, jako najwyższego organu lub prezesów, którzy są wysyłane przez niego karać tych, którzy czynią źle i pochwalić tych, którzy czynią dobrze. Bo to jest wola Boża, że czynienie dobra należy wyciszyć ignoranckie mówić o głupich mężczyzn (1 Piotra 2:9-15).

Cudzoziemców, oczywiście, nie głosować.

Teraz Biblia wspomina jeden konkretny głos przez apostoła Pawła (gdy był jeszcze Saul, a więc nawróceni). Zauważ, co później powiedział o nim:

Rzeczywiście, ja pomyślałem muszę robić wiele rzeczy wbrew imię Jezusa z Nazaretu. To ja też w Jerozolimie, i wielu świętych i zamknięty w więzieniu, który otrzymał władzę od arcykapłanów; i kiedy zostali skazani na śmierć, rzucam mój głos przeciwko nim (Dz 26:9-10).

I choć nie jest z góry samo potępienie koc wszystkim głosowania, jest to jedyny czas, słowo "głos" lub "głosowania" jest w Biblii. I to nie dowodzi, że nawet osoby religijnie gorliwi / konserwatywne nie zawsze głosuje poprawnie i można robić wiele rzeczy wbrew imię Jezusa z Nazaretu.

Nie wierzę, że Biblia sankcjonuje chrześcijanie głosowanie w wyborach cielesnych. Nie mogę uwierzyć, że nadchodzących wyborów prezydenckich w USA i wybory w innych narodów anglo-zstąpił spowoduje rodzaju skruchy, że te narody potrzebują.

Niektóre artykuły mogą być związane z interesem mogą obejmować:

Jeżeli chrześcijanin Zagłosuj? Ten artykuł zawiera część uzasadnienia biblijnego na ten temat. Czy Jezus głosować na prezydenta / premiera? Głosuje w Biblii? To jest temat, chrześcijanie muszą zrozumieć.
Polikarpa, Herbert W. Armstrong, a Roderick C. Meredith na rząd Kościoła Jaka forma rządów nie wczesny kościół ma? Czy to hierarchiczny? Których forma rządów należałoby spodziewać się, że w ostatków Filadelfii? Ludzie decydują i / lub form komisji, dziwne dyktatur lub sam typ, który sam Filadelfia miał era?
Czy Wczesny Kościół Naucz millenaryzmu? Czy Millennium (czasami nazywane chiliasm) prowadzone przez pierwszych chrześcijan? Którzy go potępili. Królować będzie Jezus dosłownie przez 1000 lat na ziemi? Czy tym razem w pobliżu?
Anglo - Ameryka w Proroctwa i Zaginionych Plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglo-Południowych Afrykańczyków, i nowozelandzka potomkowie Józefa? Gdzie są porażka dziesięć plemion Izraela? Kim są porażka plemion Izraela? Co będzie się działo z Żydami w Izraelu? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne Anglo narody? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Czy Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi Zrobione jako niewolnicy? Czy ziemie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii dzieli? Czego uczy Biblia proroctwo? Czy istnieją proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Który zakończy się z ziemi i ludzi?
Przepowiednie Baracka Obamy? Osiem powodów, dlaczego Barack Obama jest apokaliptyczna i osiem powodów, dlaczego Barack Obama nie jest Antychrystem. Ten artykuł zawiera wiele biblijnych i innych biblijnych proroctw, z całego świata, które wydają się dyskutować Barack Obama. Czy Nostradamus przewidzieć Barack Obama czynienia z Antychrystem? Barack Obama może ustawić scenę dla królów Północy i Południa, jak co najmniej jedno proroctwo szyicki sugeruje? Jest to najdłuższy i najbardziej kompletny artykuł na tej stronie na temat przepowiedni Barack Obama. Przeczytaj ją i sam zdecydować, czy prezydent Obama wydaje się spełnienie różnych proroctw.
Barack Obama, Prophecy i zniszczenie Stanów Zjednoczonych Niektórzy twierdzą, że Barack Obama jest prorokował "syn Kenii", opiera się na początku 20 wieku do pisania.
Kanada w Prophecy: Czy to, co Biblia Prophecy, katolicki Prophecy i inne Wróżby Zaproponuj O Przyszłości Kanadzie? Istnieją przepowiednie, które sugerują zaangażowanie w Kanadzie. I wiele z nich nie są pozytywnie o swojej przyszłości.
Kto jest Królem Zachodu? Dlaczego nie ma końcowego Czas Król Zachodu w Biblii Prophecy? Czy Stany Zjednoczone Król na Zachodzie? Jeśli tak, co to naprawdę oznacza dla USA i ich sojuszników Anglo.
Czy Tony Blair Apocalyptic? byłego premiera Wielkiej Brytanii na katolicyzm wkrótce po opuszczeniu gabinetu i był aktywny w sprawach europejskich. Jaką rolę może grać?

Wschód vs Zachód: Rosja, Chiny, i Indie Opposing sankcje na Iran i Syrię

31 Wtorek, Styczeń, 2012

COGwriter

Rosja, Chiny i Indie nie współpracuje z rodzaju sankcji UE i USA chce do Iranu i Syrii:

Globalne "polityki mocarstwowej" powraca do Bliskiego Wschodu

Przez Peter Apps , korespondent Ryzyka Politycznego

LONDYN | Wto 31 stycznia 2012 07:28 EST

(Reuters) - W Rosji wysłanie okrętów zniechęcające do obcej interwencji w Syrii, a Chiny wyciągnąć głębiej w konfrontacji Iranu z Zachodem, "wielką moc" polityka jest szybko wraca na Bliski Wschód ... Obaj zasygnalizował wyraźny zamiar uniknąć wszelkich " zmiana reżimu "interwencja w Syrii ; ale rozmieszczenie przez Rosję swojego flagowego lotniskowca i eskorty do portu Syrii z Tarsu w tym miesiącu zwrócił starker niż zwykle linię na piasku ... "Za każdym razem, Zachód napina smycz, Pekin spokojnie korzysta z luzu," mówi Thomas Barnett, Były strateg dla amerykańskiej marynarki wojennej ...

Washington Post 31 stycznia 2012, Mumbai, Indie - Indie dołączyły Chiny, mówiąc, że nie będzie cofać się na import ropy naftowej z Iranu, mimo sztywnego nowego USA i europejskich sankcji mających zmusić Teheran nad jego programu nuklearnego.
Steve Gutterman | Moskwa (Reuters) - starszy Rosyjski dyplomata powiedział we wtorek, że nacisk na przyjęcie Zachodniej-Arab projekt Rady Bezpieczeństwa ONZ ... Rosja i Chiny zawetował Europejską sporządzona uchwałę w sprawie Syrii w październiku.

Syryjska opozycja: Rosja, Iran ryzykując stosunki z przyszłym Syrii

Ynetnews - 31 stycznia 2012

Syryjska członkiem opozycji Fahed Al-Masri powiedział libańskiej stacji radiowej, że wysiłki Rosji i Iranu czynią w celu ratowania reżimu prezydenta Asada znajdzie odzwierciedlenie w przyszłych stosunków obu krajów z Syrią. "Rosja straci swój ostatni przyczółek na Bliskim Wschodzie w Syrii, "powiedział, dodając, że jeśli Moskwa nadal sprzeciwiać stanowiska wspólnoty międzynarodowej w sprawie Syrii ...

Więc trzy geograficznie największe mocarstwa Wschodu biorą stoi w opozycji do Zachodu. Biblia wskazuje, że ostatecznie rosyjska najwyraźniej kierowany Eurazji konfederacja będzie na pozostałej mocy Zachodu (który w tym czasie będzie prowadzony przez Europejską króla północy). A Chiny i Indie wydają się być prorokował do wspierania prowadzonych przez rosyjską konfederacji.

Ale to będzie później, tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa (Objawienie 09:16; 16:12-16).

W tym czasie Wschód gra w niebezpieczną grę, że jest prawdopodobne, aby stracić, przynajmniej w sensie dyplomatycznym.

Bez względu na to, co ich interesy gospodarcze, ani Rosja, ani Indie chcą islamskiego siłę się podnieść. I na przekór zachodnich sankcji, może sądzić, że te narody, dzieląc świat islamski w Iranie i Syrii, reszta narodów arabskich, tureckich narodów, Pakistanie, Afganistanie i Indonezji, że podział ten będzie zapobiegać islamskiego światową potęgą z wznoszące się .

Jeśli uważają, że są w błędzie.

Islamski mocy ( Król Południa proroctw biblijnych), najwyraźniej prowadzona przez siły arabskiej, powstaną. Poprzez wspieranie Syrii, jak to było, Rosja będzie zrazić świat arabski (Liga Arabska ma tendencję do tyłu Zachodu w odniesieniu do Syrii i nie jest szczególnie fanem Iranie). Syria nie będzie kontynuować to i Iran można zneutralizować, przynajmniej w pewnym stopniu.

Co trzy wschodnie mocarstwa są w istocie robi, to mówi, że świat arabski jest lepiej współpracuje z Europy niż z Rosji, Chin czy Indii. I współpraca między arabskich i europejskich światów jest coś tymczasowo zrobić (Daniel 11:27, Psalm 83:3-8).

Chiny, sam jest zainteresowany zasobów, takich jak olej i kocha, aby skorzystać z możliwości, które kupuje zachodnie sankcje, na przykład, mogą zapewnić. Jednak Chiny potrzebują rynki Zachodu więcej, niż rzeczywiście potrzebuje irańską ropę. Podobnie jest w zasadzie odnosi się do Indii.

Iran i Syria nie są aż tak ważne dla Rosji, Chin i Indii, które będą ich kopii bez względu na to, co (jeśli nie będzie w przyszłości sojuszu z Persami / Irańczyków, ale to jest na czasie po tysiącletniego panowania Chrystusa i omówiono w Ezechielu 38:1-9).

Więc mimo tych trzech pozerstwa wschodnich mocarstw, rzeczywistość jest taka, że ​​Zachód będzie zdobyć jak najwięcej wpływów na Bliskim Wschodzie od tego, co dzieje się teraz.

Iran nie będzie liderem Króla Południa i co przeżywa w Syrii (por. Iz 17:1) będą najwyraźniej obsługuje nadchodzący arabskiego przywódcę Daniela 11:40. Jeśli te w Rosji, Chinach i Indiach rozumieć proroctw biblijnych lepiej byłoby sobie sprawę, że ich obecna stojak może powinno być zmienione w odniesieniu do Iranu i Syrii.

Ci dowiedzieć się więcej może chcą studiować następujące artykuły:

Rosja: jego pochodzenie i prorokowali Przyszłość Rosji w proroctwa. Gdzie Rosjanie pochodzą? Co z tymi, na Ukrainie? Co jest przepowiedziane w Rosji i jej sojuszników? Co będą robić Europejczykom, że wspierane Bestię w końcu?
Czy Rosja Król Północy? Niektórzy twierdzą, że jest. Ale co uczy Biblia?
Indie, Jego biblijne Przeszłość i przyszłość: każdy świadek? Biblia omawia genezę tych dziedzictwa Indian i omawia niektóre świadka do nich (w tym tych, w Bangladeszu, Pakistanu i Sri Lanki).
Chiny, Jego biblijne Przeszłość i przyszłość, Część 1: Geneza i Chińskie znaki Skąd Chińczycy pochodzi? Ten artykuł zawiera informacje wskazujące, że chińscy ludzie muszą wiedzieć o różnych kont w Księdze Rodzaju, aż do ich rozproszenia po wieży Babel.
Chiny, jego biblijne Przeszłość i przyszłość, Część 2: Sabbath i Niektóre Świadek Boga w Chinach Kiedy chrześcijaństwo pierwszy przybył do Chin? I jest tam na początku obserwuje się dowody, że siódmy dzień szabatu?
Azja w Proroctwa Co Ahead do Azji? Kim są "królowie Wschodu"? Co się stanie z prawie wszystkich Chińczyków, Hindusów, Rosjan i innych, w Azji? Chiny w proroctwa, gdzie? Kto ma armię 200000000 człowiek związany z Armagedonu?
Kto jest Królem Północy? Czy jest jeden? Czy proroctwa biblijne i Roman Catholic wskazują na ten sam lider? Powinien nastąpić? Kto zostanie Królem Północy omawianym Daniela 11? Czy atak nuklearny prorokował stanie z anglojęzycznych narodów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii? Kiedy 1335 dni 1290 dni i 1260 dzień (czas, czasy i pół czasu) Daniela 12 zacząć? Kiedy Biblia pokazują, że kryzys gospodarczy wpłynie na Stany Zjednoczone?
Czy istnieje przyszłość Król Południa? Niektórzy nie wierzą już nie musi być. Może Egipt, islam, Iran, Arabowie, czy Etiopia jest zaangażowany? To może być nazywany Król Mahdi? Co mówi Biblia?
Świecie arabskim i islamskim w Biblii, historii, i proroctwa Biblii omawia początki świata arabskiego i omawia na Bliskim Wschodzie, w proroctwie. Co jest przed na Bliskim Wschodzie i tych, którzy się islamu? Co o imama Mahdiego? Co nas czeka w Turcji, Iranu i innych nie-arabskich muzułmanów?

Europa zgadza się na ściślejszej unii fiskalnej

Poniedziałek, 30 stycznia 2012

Unia Europejska Wieża Babel Plakat

COGwriter

Europejczycy mają nieco inną umowę o ściślejszej unii fiskalnej:

30 stycznia 20122

Przez Stephen Fidler, Laurence Norman i Matina STEVIS

W Brukseli przywódcy 25 rządów Unii Europejskiej uzgodniły poniedziałek wieczorem na co niektóre typowe zabytkowym paktu, aby przejść do ściślejszej unii fiskalnej i podpisał się na szczegółach stałego funduszu ratunkowego dla-jeszcze strefy zbliża restrukturyzacji zadłużenia euro Grecji rzucił cień na szczyt. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Przez Julien Toyer i Paul Taylor

Bruksela | poniedziałek 30 styczeń 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Jedynie Wielka Brytania i Czechy odmówiły podpisania paktu fiskalnego w marcu będzie quasi-automatycznego nakładania sankcji na kraje, które naruszają ograniczenia deficytu budżetu Unii Europejskiej i ugruntowania zrównoważonych zasad budżetowych do prawa krajowego. http://www.reuters.com/ article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

Jest to kolejny krok do spełnienia proroctw biblijnych związanych wznoszące się ostatecznej mocy Europejskiej Beast.

Ci z nas, w Kościele Boga Żywego dawna uczy, że Wielka Brytania nie byłaby prawdziwa część końcowego mocy, które pojawią się w Europie. Tych, w Czechach prawie na pewno będzie częścią tej ostatecznej władzy.

W Biblii, w Księdze Objawienia 17, jest jasne, że Europejczycy nadal będą musiały przeorganizować w przyszłości:

12 "A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy otrzymali jeszcze żadnego królestwa, ale otrzymają władzę na jedną godzinę jak królów z bestii. 13 To są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę bestii. (Objawienie 17:12-13)

Kroki w kierunku takiego zdarzenia trwają jak w Boga Żywego Kościoła już dawno nauczył i nie będzie stłuczki na drodze i problemy (Major niepokoje społeczne, lub, co gorsza, mogą wystąpić).

Oczywiście Biblia jest jasne, że ostateczna moc Europejska Bestia nie być w rzeczywistości bardzo jednolity, jak to właściwie jest połączenie mocne i słabe, lub jak Biblia bardziej dosłownie stwierdza, żelaza i gliny:

41 Zważywszy, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, a po części z żelaza, królestwo będzie podzielone; jeszcze siła żelaza są w nim, tak jak widziałeś żelazo zmieszane z glinki ceramicznej. 42 A gdy palce stóp były częściowo z żelaza, częściowo z gliny, znaczy, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. 43 Jak widzieliśmy żelazo zmieszane z glinki ceramicznej, będą mieszać się z nasienia mężczyzn; ale nie przylegają do siebie, tak jak żelazo nie miesza się z gliną. (Daniel 2:41-43)

Według proroctw biblijnych, moc Europejskiej, mimo jego słabości, jest przeznaczony do czasowego najbardziej dominującą siłą w świecie, ostatecznie podbić Anglo-zstąpił narody (to USA i jego sojusznicy, jak Anglicy i Wielkiej Brytanii, które mają najsilniejszy twierdze Daniela 11:39), a później przychodzą do jego końca (Daniela 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Some articles of possibly related interest may include:

Europa, Bestia, a Objawienie Skąd Europa dostać swoją nazwę? Co Europa może mieć do czynienia z Apokalipsy? What about “the Beast”? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kto jest Królem Północy? Czy jest jeden? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Powinien nastąpić? Kto zostanie Królem Północy omawianym Daniela 11? Is a nuclear attack prophesied to happen to the English-speaking peoples of the United States, Great Britain, Canada, Australia, and New Zealand ? Kiedy 1335 dni 1290 dni i 1260 dzień (czas, czasy i pół czasu) Daniela 12 zacząć? What MUST happen BEFORE the Great Tribulation?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? Co katolickie, bizantyjskie i biblijne przepowiednie sugerują?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Where are the lost ten-tribes of Israel? Who are the lost tribes of Israel? Co stanie się z Jerozolimy i Żydów w Izraelu? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Why might God allow them to be punished first?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? What about Jerusalem? What does Bible prophecy teach? Are there non-biblical prophecies that support this idea? Kto będzie podzielić te ziemie? Who will end up with the lands and the people?
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada?
There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy?
Is the United States the King of the West?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Some articles of possibly related interest may include:

Islands and Bible Prophecy What's ahead for islands? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Azja w Proroctwa Co Ahead do Azji? Kim są "królowie Wschodu"? Co się stanie z prawie wszystkich Chińczyków, Hindusów, Rosjan i innych, w Azji? Chiny w proroctwa, gdzie? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Where are the lost ten-tribes of Israel? Kim są porażka plemion Izraela? Co stanie się z Jerozolimy i Żydów w Izraelu? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Why might God allow them to be punished first?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Zastanów się więc, czy tych, którzy uczą takich rzeczy może ewentualnie żyć obojętnie, i być zmieszane w bezprawnej współżycia, lub, najbardziej bezbożne wszystkim jeść ludzkie mięso, zwłaszcza gdy są zakazane tak jak być świadkami pokazy gladiatorów, żeby nie stać się uczestnikami i abettors morderstw. Ale nie możemy zobaczyć inne okulary, bo nasze oczy i uszy się zhańbiony, uczestnicząc w wypowiedzi nie śpiewane. (Teofil z Antiochii. Aby Autolykos, Book III, Rozdział XV. Tłumaczone przez Marcus Dods, AM Zaczerpnięty z Ante-Nicejsko Ojcowie, Tom 2. Redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

Tak, prawdziwi chrześcijanie nie wierzyli, że byli oglądać brutalne sport tak popularny w II wieku.

Tacjan, wyznając apologeta chrześcijański, napisał około 170 AD:

I dla nich świadkowie zajmują miejsca, a bokserzy spotkają się w pojedynku, bez powodu, co ani nie jednego zstąpił na arenę, aby przyjść z pomocą. Czy takie wystawy jak je przynieść do kredytu? On, który jest między wami zbiera legion zakrwawione morderców, angażując je utrzymać; i te Ruffians są posłani przez Niego, i zmontować w spektaklu być sędziowie, częściowo z powodu nieprawości tego arbitra, a częściowo z tego z ludzi, którzy angażują się w walce. A kto strzela mordercze wystawy jest zasmucony, bo nie został skazany za widzem niegodziwych i bezbożnych i obrzydliwych czynów (Tatian. Tłumaczone przez Adres JE Ryland. Tacjan do Greków, Rozdział XXIII. Zaczerpnięty z Ante-Nicejsko Ojcowie, Tom 2. redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Edition Online Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Athenagoras, wyznając apologeta chrześcijański, napisał około 170 AD:

Co człowiek zdrowy na umyśle, więc będą twierdzić, natomiast taki jest nasz znak, że jesteśmy mordercami? ...

Kto nie liczyć się wśród rzeczy najbardziej interesujące konkursy z gladiatorów i dzikich zwierząt, zwłaszcza tych, które są podane przez Ciebie? Ale my, uznając, że aby zobaczyć człowieka na śmierć jest tak samo, jak go zabić, nie wyrzekł takie okulary (Athenagoras. zarzut dla chrześcijan, Rozdział XXXV. Tłumaczone przez BP Pratten. Zaczerpnięty z Ante-Nicejsko Ojcowie, Tom 2 . redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Edition Online Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Nawet dziś wielu chrześcijan sobie sprawę, że oglądanie brutalnych wydarzeń na intencję powodując szkody fizyczne, takie jak prawdziwego boksu, jest niewłaściwe.

Zauważ, że jest to również stanowisko katolickiego teologa i biskupa trzeciego wieku Hipolit, który dodaje również różne zajęcia dla tych, które odrzucają jedną z bycia uczniem Chrystusa:

16:6 woźnicą, podobnie, albo ten, kto bierze udział w grach, lub ten, kto idzie do gry, on przestaje lub jest on odrzucony. 7. Jeśli ktoś jest gladiatorem, lub ten, kto uczy tych, wśród gladiatorów how do walki, lub myśliwy, który jest w dzikiej bestii wskazuje na arenie lub funkcjonariusza publicznego zajmujący się pokazy gladiatorów, albo jest on przestanie, albo jest on odrzucony. 8. Jeśli ktoś jest kapłanem idoli, lub Obsługujący bożków, powinien on zaprzestać lub jest on odrzucony. 9 wojskowym w instytucji nie może wykonać mężczyzn. Jeśli jest on zarządził, że nie wolno jej przeprowadzenia. Nie musi on złożyć przysięgę wojskową. Jeśli odmówi, musi on zostać odrzucony. 10 Jeśli ktoś jest gubernator wojskowy, lub władca miasta, który nosi fioletowy, powinien on zaprzestać lub powinien on zostać odrzucony. 11 Katechumen lub wiernych chce zostać żołnierzem jest być odrzucone, bo ma w pogardzie Boga. (Tradycja Hippolytus. Apostolska Hipolita Rzymskiego. Od pracy Bernard Botte (La Tradition apostolique. Źródła Chretiennes, 11 BIS. Paris, Editions du Cerf, 1984) i Grzegorza Dix (traktat o Tradycji Apostolskiej św . Hipolita Rzymskiego, Biskupa i Męczennika Londyn: Alban Press, 1992), po przeliczeniu przez Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html oglądany 08/06/09)

Tak więc ci, którzy wyznawali Chrystusa w drugim i trzecim wieku na ogół nie czują, że oglądanie lub uczestnictwo w brutalnych sportów było właściwe.

W ostatnich czasach, późno Herbert W. Armstrong napisał:

Wrogość wobec innych jest grzechem ... Boks w Ambassador College jest zdecydowanie zabronione. Bóg nie stworzył ludzki mózg i głowę, aby być pokonane i ogłuszony przez antagonisty.

Wszędzie tam, gdzie gra w sporcie polega antagonistów-w wrogo zaszkodzić drugiej i / lub "get" z drugiej-aby uzyskać najlepsze z innych niż szkodliwe, szatańskie i zła postawa wejdzie w, a sport jest zła, nie dobre ...

Piłka nożna (futbol amerykański) jest brutalny sport, kontakt ciała. Jest często grał z postawy wrogości i jest niebezpieczne i jest obarczona zranienia. (Plain Truth, lipiec-sierpień 1984)

"Miłość nie wyrządza krzywdy bliźniemu" (Rzymian 13:9), ale co brutalne sporty, takie jak futbol amerykański i boks zrobić? Czy ci, którzy uczestniczą sąsiadów dla chrześcijan? Ludzie powinni być zachęcani do uczestnictwa w brutalnych działań, które okazały się być szkodliwe?

This is something that Christians, and others, should think about.

Some articles of possibly related interest may include:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. Is war proper for Christians?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Tak.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Tak.

Chociaż mam artykuły z wielu pism na ten temat (patrz, na przykład, uniwersalny ofertę zbawienia: Istnieją setki wersetów w Biblii wspierające doktrynę Prawdziwego Apocatastasis ), zacznijmy się z drugim wieku interpretacji Izajasza przez Ireneusza do pokazać to, co wydawało się być powszechnie znane w czasach nie tak dawno po śmierci ostatniego z oryginalnych apostołów:

Teraz, że obietnice nie zostały ogłoszone do proroków i ojców samotnie, ale do Kościołów zjednoczeni są z narodów, których również terminy Spirit "z wyspy" (zarówno ze względu na siedzibę we środku turbulencji, cierpią burza z bluźnierstw, istnieje jako port bezpieczeństwa do tych w niebezpieczeństwie, i są ostoją tych, którzy kochają Wysokość [nieba], i dążyć do uniknięcia Bythus, czyli głębię błędu), Jeremiasz stwierdza tak: " Słuchajcie słowa Pana, narody, i zadeklarować go na Wyspy z daleka; mówicie, że Pan rozproszy Izraela, On go zebrać i zachować go, jako jeden karmienia jego stado owiec ...

I znowu on mówi to samo: "Oto czynię Jeruzalem ucieszyć i moich ludzi [radość]; na głos płaczu wynosi nie więcej słychać w niej, ani głos płakać. Też nie są jakieś niedojrzałe [jeden], ani starca, który nie spełnia jego czasu: dla młodzieży powinny być sto lat; i grzesznik umrze sto lat, ale będzie przeklęty. I będą budować domy i mieszkać w nich będą się; i będą sadzić winnice, i jeść z nich owoce się i pić będą wino. I nikt nie będzie budować, a inni żyją; nie powinny one przygotować winnicę, a inni jedzą. Na jak dni drzewa życia są dni ludzi w tobie; do dzieł swoich rąk musi znosić "(haereses Irenaeus. Adversus, Książka V, rozdział 34, wersety 2-3,4. zaczerpnięty z Ante-Nicejsko Ojcowie, Volume 1. redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 . Edition Online Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Inne, takie jak Orygenes z Aleksandrii, napisał również, że Bóg miał plan do zaoferowania wszystkim zbawienie.

Wielu uczonych katolickich i protestanckich utrzymują, że Orygenes był jednym z największych z wczesnych pisarzy teologicznych (mieszkał z ok. 185-232 rne). Papież Benedykt XVI publicznie chwalił Orygenesa.

Zauważyć, protestancki historyk KS Latourette napisał Orygenes "był w istocie jednym z największych chrześcijańskich umysłach." A ja nie zgadzam się z tym, to jest interesujące zauważyć, że Latourette przestrzegać:

Orygenes nauczał, że ostatecznie wszystkie duchy, którzy oddalili się od Boga, zostanie przywrócony do pełnej harmonii z Nim. To może powstać tylko z ich współpracy, bo mają wolność do przyjęcia lub odrzucenia odkupienia w Chrystusie. Przed pełnej renowacji będą cierpieć karę, ale kara ma być wychowawcze, aby oczyścić je z niedoskonałości wprowadzone przez ich grzech. Po zakończeniu obecnego życia i jego świat przyjdzie kolejny wiek, więc Orygenes wierzył, w którym narodził się ponownie będą nadal rosnąć i skruchy otrzymają dalszą możliwość pokuty (Latourette KS historii chrześcijaństwa, tom 1, Początki do 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, str.151).

Orygenes był blisko, że nie wszyscy będą żałować, bo nie będzie również tych, podniesiony do "wieczne potępienie" (Daniela 12:02, BT), co oznacza, że ci, którzy nie będą właściwie żałować nie otrzymają zbawienie, ale w Żywych Kościół Boży uważają je za mniejszość. Ale Orygenes słusznie, że to nadejdzie tylko dzięki współpracy z tymi aktualnie niezapisane.

Oto kilka cytatów bezpośrednio z Orygenesa:

Ojciec ... dobra nie całkowicie opuszczony tych, którzy oddalili się od Niego (Origen. Komentarz do Ewangelii Jana (Księga I). Zaczerpnięty z Ante-Nicejsko Ojcowie, Tom 9. Redakcją Allan Menzies, DD American Edition, 1896 i 1897. Edition Online Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Należy pamiętać jednak, że pewne istoty, które spadły od początku, że jeden z których mówiliśmy, spadły do takiej głębokości niegodziwości i nikczemności, aby być uznane za całkowicie zasługują z tego szkolenia i nauczania przez które rasa ludzka, podczas gdy w ciele, są przeszkoleni i poinstruowani z pomocą niebieskich uprawnień; i dalej, a wręcz przeciwnie, w stanie wrogości i sprzeciwu wobec tych, którzy otrzymują tę instrukcję i nauczania. A więc jest to, że cały ten śmiertelnego życia jest pełne walk i prób, spowodowanych przez opozycję i wrogość tych, którzy spadł z lepszym stanie w ogóle nie patrząc wstecz, i którzy są powołani diabła i jego aniołów, a inne zlecenia zła, które Apostoł sklasyfikowane wśród przeciwstawnych potęg. Ale czy którykolwiek z tych zamówień, które działają w ramach rządu diabła, i słuchać jego złych poleceń, będzie w przyszłym świecie być konwertowane do sprawiedliwości, bo ich posiadanie wydziału wolności woli, czy też trwałe i nałogowy niegodziwość może być zmieniona przez moc przyzwyczajenia do natury, które sam wynik, czytnik, może zatwierdzić, jeśli nie w tych obecnych światów które są postrzegane i czasowych, ani w tych, które są skryte i są wieczne, że część jest całkowicie różnią się od ostateczna jedność i fitness rzeczy (Origen. De principiis, Księga I, rozdział 6, werset 3).

... A tym samym, poprzez liczne i niezliczonych zleceń postępowych istot, które są pojednani z Bogiem ze stanu wrogości, ostatni wróg zostanie ostatecznie osiągnięty, który nazywa się śmierć, tak, że on również może ulec zniszczeniu, a nie być już wrogiem. Gdy więc wszystkie dusze są racjonalne zostały przywrócone do stanu z tego rodzaju, to natura tego ciała nasze będą poddane zmianom do chwały ciele duchowym. Tak widzimy, że nie jest tak w przypadku racjonalnych naturach, że niektórzy z nich mieszkali w stanie degradacji z powodu swoich grzechów, podczas gdy inni zostali powołani do stanu szczęścia z powodu ich osiągnięć; ale jak widzimy te same dusze, które dawniej były grzeszne, wspiera, po ich nawrócenia i pojednania z Bogiem, do stanu szczęścia (Origen. De principiis, Księga III, rozdział 6, werset 6).

Podczas gdy w LCG nie dość, że słowo to sposób, te cytaty pokazują, że pomysł, że Bóg ma plan, który daje możliwość skruchy po obecnym wieku nie jest to nowa koncepcja.

Właściwie, doktryna czyśćca rozwinęła wśród katolików łacińskich po zaczęli potępiać niektórych pomysłów Orygenesa w szóstym wieku. Kiedy to się stało nauk związanych z ofertą zbawienia dla wszystkich (tzw. apocatastasis) były również nieco potępiony. Jednak ten pozostawił lukę w rzymskiej teologii i Idea czyśćca następnie rozwinięta.

Grekokatolicy (teraz znany jako prawosławnych), jednak nigdy nie zaakceptować ideę czyśćca Łacińskiej i do dziś ma wielu, którzy wierzą, że Bóg ma jakiś rodzaj planu oferta zbawienia dla tych, którzy nie świadomie odrzucają zbawienie.

Encyklopedia Katolicka sama przyznaje, że pierwsi chrześcijanie nie uczył jej aktualną koncepcję swojej doktryny czyśćcu:

Niektórzy podkreślali też zostało ustanowione na zarzut, że starożytni chrześcijanie nie mieli jasną koncepcję czyśćca, a oni myśleli, że dusze zmarłych pozostawał w niepewności zbawienia do ostatniego dnia ... Jest kilka fragmentów Nowego Testamentu, które wskazują na Proces oczyszczania po śmierci. Tak więc Jezus Chrystus (Mateusza 12:32 deklaruje): "A kto by mówić słowo przeciw Synowi człowieka, to będzie mu odpuszczone: ale, że będzie mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w ten świat, ani w przyszłym świecie "... (Hanna, Czyściec. Catholic Encyclopedia).

Nie, w drugim wieku, uważano, że Boży plan pozwoli wszystkim być oferowane zbawienie, ani w tym wieku lub przyszłym wieku, jeśli nie popełnić "niewybaczalny grzech" (Mateusza 12:32, Marka 10:30 ; Łk 18:30, Dz 3:17-21, Efezjan 1:21, Hebr. 6:4-6;. por. Mateusza 10:15; 11:22-24, Marka 6:11, Łukasza 10:12-14) .). I Nowego Testamentu jest bardzo jasne, że:

"Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże" (Łk 03:06).

W XIII wieku, słynny katolicki teolog Tomasz z Akwinu pisał:

Nic nie jest wyraźnie powiedziane w Piśmie o sytuacji czyśćcu, ani nie jest to możliwe do zaoferowania przekonujących argumentów na to pytanie ...

Niektórzy mówią jednak, że zgodnie z prawem zwyczajowym miejscem czyśćcu, gdzie grzeszy. Nie wydaje się to prawdopodobne, ponieważ człowiek może zostać ukarany w tym samym czasie za grzechy popełnione w różnych miejscach. A inni mówią, że zgodnie z prawem zwyczajowym są karani nad nami, bo są między nami a Bogiem, w odniesieniu do ich stanu. Ale to bez znaczenia, bo nie są karani za to, że nad nami, ale na to, co w nich jest najniższe, a mianowicie grzech (Akwinu Summa Theologica T. Tomasza z Akwinu, Załącznikiem II, art. 1. II i poprawiona wydanie, 1920. Nihil obstat. F. Innocentius Apap, PO, STM, Cenzor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, eneralis Vicarius. Westmonasterii. APPROBATIO Ordinis Nihil obstat. F. Raphael Moss, PO, STL i F. Leo Moore OP STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, PO, STL, AM, Przed provincialis Angliae).

Z powyższego wynika, że ​​nawet w średniowieczu, idea czyśćca było jasne, nawet wśród przywódców Kościoła w Rzymie.

Czyściec został zasadniczo przyjęty po pewne nauki związane z Orygenesa zostały potępione w 6 wieku:

Od chwili jednak, że anty-Origenism panowały, doktryna apokatastasis definitywnie opuszczony. Augustyn protestuje silniej niż jakikolwiek inny pisarz z błędem, więc w przeciwieństwie do doktryny o konieczności łaski ... (Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

Historia sugeruje, że po apocatastasis został skazany w połowie 6 wieku, coś, co przypomina nowoczesne koncepcje czyśćcu były wymawiane przez rzymskiego biskupa papież Grzegorz I około 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Czy wszystkie dobre rzeczy remontu? Jest Boży plan zbawienia się bunt i duchową ślepotę pod uwagę?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Jest to, że to, co powiedział? Is that what the Bible says? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Można żałować tego? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

Jak powiedział Jezus:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:36-37)

Some articles of possibly related interest may include:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? What is the Day of the Lord?
Physical Preparation Scriptures for Christians . We all know the Bible prophecies famines. Should we do something?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
The Gospel of the Kingdom of God was the Emphasis of Jesus and the Early Church Did you know that? Do you even know what the gospel of the kingdom is all about? Prawdziwa religia powinna być oparta na prawdziwej ewangelii.
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Którzy go potępili. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Does God Have a 6,000 Year Plan? Co Rok Czy Koniec 6000 lat? Czy czas 6000 roku pozwoliło na ludzi, aby rządzić następnie dosłownym tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi prowadzone przez pierwszych chrześcijan? Co roku może sześciu tysięcy lat panowania człowieka końca? When will Jesus return? 2018 or 2019?
Anglo - Ameryka w Proroctwa i Zaginionych Plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglo-Południowych Afrykańczyków, i nowozelandzka potomkowie Józefa? Where are the lost ten-tribes of Israel? Kim są porażka plemion Izraela? What will happen to the Jews in Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? What does Bible prophecy teach? Are there non-biblical prophecies that support this idea? Kto będzie podzielić te ziemie? Who will end up with the lands and the people?
Prophecies of Barack Obama? Eight reasons why Barack Obama is apocalyptic and eight reasons why Barack Obama is not the Antichrist. Ten artykuł zawiera wiele biblijnych i innych biblijnych proroctw, z całego świata, które wydają się dyskutować Barack Obama. Czy Nostradamus przewidzieć Barack Obama czynienia z Antychrystem? Might Barack Obama set the stage for the kings of the North and South as at least one Shiite prophecy suggests? Jest to najdłuższy i najbardziej kompletny artykuł na tej stronie na temat przepowiedni Barack Obama. Przeczytaj ją i sam zdecydować, czy prezydent Obama wydaje się spełnienie różnych proroctw.
Barack Obama, Prophecy i zniszczenie Stanów Zjednoczonych Niektórzy twierdzą, że Barack Obama jest prorokował "syn Kenii", opiera się na początku 20 wieku do pisania.
Kanada w Prophecy: Czy to, co Biblia Prophecy, katolicki Prophecy i inne Wróżby Zaproponuj O Przyszłości Kanadzie? Istnieją przepowiednie, które sugerują zaangażowanie w Kanadzie. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Is the United States the King of the West? Jeśli tak, co to naprawdę oznacza dla USA i ich sojuszników Anglo.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. What role might he play?

Syria Uzyskiwanie najbardziej desperackich i krwawych

Sunday, January 29th, 2012

Prezydent Syrii Baszar al-Assad (Źródło: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Some articles of possibly related interest may include:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. What is ahead for the Middle East and those who follow Islam? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Is There A Future King of the South? Some no longer believe there needs to be. Może Egipt, islam, Iran, Arabowie, czy Etiopia jest zaangażowany? Is he the Imam Mahdi? Co mówi Biblia?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? Co się stanie, zanim w "początek boleści"? What happens in the Great Tribulation and the Day of the Lord? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? What is the Day of the Lord?
Czwarty Jeździec Apokalipsy Co jest blady koń śmierci i zarazy? Co przyniesie i kiedy?
Koniec kalendarza Majów 2012-Might 2012 czegoś? Czy przepowiednie Majów kalendarz dla zmian w 2012 roku? Zmiany zostały wieki temu przewidział przez Indian Hopi. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Dlaczego może szatan zainspirowały tę datę? Czy kodeks Drezno pokazują zniszczenie ziemi przez powódź? Can the great tribulation start before 2012? Jak Barack Obama może być zaangażowany w 2012 roku?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. Ta książka wyjaśnia, dokumentów i setki proroctw. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 r el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del dr Thiel en Espanol.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. Więc w Smyrnie poszedł odwiedzić Strataeas, który był jego słuchaczem w Pamfilii, jest syn Eunice córka Lois. Są one z których robi wspomnieć pisząc do Tymoteusza, mówiąc, Z niekłamaną wiarą, która jest w tobie, który mieszkał najpierw w twej babce Lois iw twej matce Eunice, z którego dowiadujemy się, że Strataeas był brat Tymoteusza. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Some articles of possibly related interest may include:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Czy to prawda? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
Dziesięć Przykazań Reflect Love, ich wyłączania jest zło Niektórzy uważają, że dziesięć przykazań są ciężarem. Is that what Jesus, Paul, Peter, James, and John taught?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
The History of Early Christianity Are you aware that what most people believe is not what truly happened to the true Christian church? Do you know where the early church was based? Do you know what were the doctrines of the early church? Is your faith really based upon the truth or compromise?