Archiwum dla styczeń, 2012

Jeżeli Christian Vote?

Wtorek, 31 stycznia 2012

COGwriter

Czterech mężczyzn z Partii Republikańskiej są wciąż nieco stojąc w ich dążeniu do zdetronizować amerykańskiego prezydenta Obamę i dostać pracę.

Istnieją dwa katolików , jeden Mormon i jeden Chrzciciela działające na nominację Republikanów, aby uruchomić przeciwko dość antyreligijnej demokraty Baracka Obamy (który również twierdzi wiarę chrześcijańską).

Gdyby prawdziwi chrześcijanie głosować?

Jeśli demokracja ma być usankcjonowane w Biblii dla chrześcijan, z pewnością byłoby to usankcjonowane w Nowym Testamencie. Greckie i rzymskie praktyki demokratyczne były powszechnie znane, a następnie. Demokracja nie jest amerykańskim wynalazkiem (ani nie jest republikańska forma rządu).

W Nowym Testamencie czytamy o powołaniu apostołów Jezusa. Paweł pisze, że Bóg powołuje apostołów, pierwszy wtórnie proroków, itp do budowania ciała Chrystusa (Ef 4: 11,12).

Gdy Judasz wymagała wymiany (po jego zdradzie Jezusa i jego samobójczej), apostołowie nie mieli wyboru, a następnie, że biblijne przykład poszukiwanie woli Bożej:

Ty, Panie, który wiesz, serca wszystkich, pokazać, które z tych dwóch wybrałeś ... I wyganiali ich wiele. (Dzieje Apostolskie 1: 24,26).

Zauważ, apostołowie nie zdecydują, że są wykwalifikowani, aby zobaczyć w sercu człowieka.

Niektórzy pisali, że różne formy demokracji są obecnie dopuszczalne, ponieważ wierzą, niektóre pisma w Dziejach Apostolskich oznaczać go. Podstawowe znaki pojawiają się w historii Dz 15. W Dziejach Apostolskich 15 wielu z Apostołów i starszych spotkali się, aby omówić obrzezanie i pogan wierzących. Wielu doradców, został wykorzystany w celu omówienia sprawy. Niektórzy uważają, że za pomocą rady świadczy o demokracji. Jednak fakt, że wielu doradców był używany nie zmienia postać Boga rządu. W Starym Testamencie czytamy, że nie tylko Bóg zawsze zachęcał tej praktyki (Prz 11:14), czytamy również, że sam Bóg prowadzi go (II Krn 18, 18-21); więc fakt, że niektóre z kierownictwem Kościoła po to tylko pokazuje, że praktyki praktyki rządowe Boga ze Starego Testamentu miały być kontynuowane.

Interesujące jest to, aby pamiętać coś innego, o którym mowa w Dziejach Apostolskich,

"A teraz mówię wam, trzymać z dala od tych ludzi i niech sam; bo jeśli ten plan lub praca ta jest z ludzi, to przyjdzie do niczego; ale jeśli to jest z Boga, nie można obalić go-bo nawet znaleźć walczyć przeciwko Bogu "(Dz 5: 38-39)

T wąż, którzy głosują w wyborach najwyraźniej uważają, że tego świata wiedzą aspektów planu Boga, że nie ma mowy, ludzką wiedzą. Ale spójrz na to, co Bóg powiedział do Samuela, jednego wyraźnie nazwie i powołany przez Boga, kiedy Samuel myślał, że wie, kto powinien być następnym królem nad Izraelem,

Tak było, gdy przybyli, że spojrzał na Eliaba i powiedział: "Zaprawdę, pomazańca Pańskiego jest przed Nim." Ale Pan rzekł do Samuela: "Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, bo odmówił mu. Bo Pan nie widzi, jak człowiek widzi; dla człowieka patrzy na wygląd zewnętrzny, ale Pan patrzy na serce "(1 Sm 16: 6-7).

Ciekawe jest również to, aby uświadomić sobie, że wielu, którzy wierzą, że Nowy Testament sankcje demokracji uważają też, że przyszły rząd rządzi Bóg (w Królestwie Bożym) nie będzie demokracji.

Jezus powiedział apostołom, że będą władcami ponad dwunastu pokoleń Izraela w jego królestwo (Łk 22:30). Jezus wybrał uczniów, nie dostali swoje pozycje z każdej formy demokracji (J 15:16; 6:70). Bóg, a nie człowiek, wybrał Dawida na króla nad Izraelem pierwotnie (Dz 13:22), a także wybrano go na króla nad całym Izraelem w świecie przed (Jer 30: 9).

Nawiasem mówiąc, Jezus powiedział, że Bóg Ojciec zastrzeżone kto będzie miał pewne pozycje władzy w królestwie Bożym (Mt 20:23). Nagrody w królestwie będzie Jezus "dać (Ap 22:12); nie będą one dla ludzi wziąć dla siebie.

Demokracja nie będzie formą Boga rządu w Jego królestwie.

Dlaczego?

Jednym z wielu problemów głosowania jest, że żaden człowiek myśli sposób Bóg czyni.

"Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami", mówi Pan (Iz 55: 8).

Kiedy Jezus był na ziemi głosił Ewangelię o królestwie Bożym i powiedział ludzi do pokuty (Mk 1, 14-15). Jezus odmówił udziału w nawet najbardziej podstawowe decyzje rządowe, podczas gdy był na ziemi (Łk 12: 13-14).

Chociaż Jezus nauczał, że jesteśmy do płacenia podatków (Mt 22: 17-21), również nauczał, że Jego królestwo nie z tego świata (J 18,36). Jezus nauczał swoich uczniów, aby przejść na świat i głoście Ewangelię każdemu (Mat 28: 19,20). Jezus powiedział, że Jego uczniowie mieli być w świecie, ale nie stanowi to (Jana 17:16).

Apostoł Piotr zrozumiałe to. Pisał, że bycie częścią ludu Bożego wykonane jedną część świętego narodu (I Piotra 2: 9). Apostoł Paweł napisał, że obecny świat jest złe (Gal 1: 4). Biblia ostrzega o konsekwencjach bycia częścią systemów na świecie i jego rządów i mówi nam, by wyjść z niego i być oddzielne (Ap 18: 2-5).

Spójrz na to, co Biblia uczy się wydarzy w ostatnich dniach i co chrześcijanie są z tym zrobić,

Ale wiedz, że w dniach ostatecznych przyjdą niebezpiecznych czasach: Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, chlubni, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niegodziwi, niekochany, bezlitosnych, oszczercy, nie panujący nad sobą , brutalne, nie miłujący dobrych, zdrajcy, nieprzejednani, wyniosłe, miłośników rozkosze niż Boga, mających formę pobożności jest zaprzeczeniem jej mocy. I od takich ludzi odwróci! (2 Tm 3: 1-5).

Należy pamiętać, że Słowo Boże nie zachęca do głosowania jako rozwiązanie.

Paweł powiedział, że chrześcijanie mają być ambasadorami Chrystusa (II Kor 5:20). Ambasadorowie często żyją w krajach obcych, z których niektóre są wyraźnie wrogo nastawieni do swoich przekonań. Ambasadorowie, choć żyją w innych społeczeństwach, nie angażują się w politykę społeczeństw, które żyją w. Jest czas na lud Boży do przejęcia rządów tego świata, ale to nie jest jeszcze (Jan 18:36 Dan 7: 17-18). To będzie po drugie przyjście Jezusa (I Tes 4:16, Ap 11:15).

Chrześcijan, Piotr napisał,

Ale są narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu należących, abyście ogłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swego przedziwnego światła. Kiedy nie byli ludzie, lecz teraz jesteście ludem Bożym; gdy nie otrzymała łaskę, ale teraz otrzymaliśmy łaskę. Drodzy przyjaciele, proszę was, jako obcy i obcy na świecie, do powstrzymania się od grzesznych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Żyją tak dobre życie wśród pogan, które, choć oskarży robi nie tak, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Boga w dniu, kiedy odwiedza nas. Bądźcie ze względu na Pana, aby każdy organ wśród ludzi: czy do króla, jako najwyższego organu lub prezesów, którzy są wysyłane przez niego karać tych, którzy postępują źle i pochwalić tych, którzy czynią dobrze. Dla niego jest wola Boża, że czynienie dobra należy wyciszyć niewiedzy rozmowę głupich mężczyzn (1 Piotra 2: 9-15).

Cudzoziemcy, oczywiście, nie głosować.

Teraz Biblia wspomina jednego konkretnego głosu przez apostoła Pawła (gdy był jeszcze Saul, a tym samym nieprzetworzony). Zauważ, co powiedział później o tym:

Rzeczywiście, ja pomyślałem muszę zrobić wiele rzeczy wbrew imię Jezusa z Nazaretu. To ja również w Jerozolimie, i wielu świętych, że zamknięty w więzieniu, wziąwszy moc od przedniejszych kapłanów; a gdy na śmierć, rzucam mój głos przeciwko nim (Dz 26: 9-10).

I choć nie jest z góry samo potępienie koc każdym głosowaniu, to jest jedyny czas, słowo "głos" lub "głosowania" jest w Biblii. I to nie dowodzi, że nawet religijnie gorliwi / osoby konserwatywne nie zawsze prawidłowo i może głosować robić wiele rzeczy wbrew imię Jezusa z Nazaretu.

Nie wierzę, że Biblia sankcje chrześcijanie głosowanie w wyborach cielesnych. Nie wierzę też, że nadchodzących wyborach prezydenckich w USA lub wyborów w innych krajach anglo-zstąpił spowoduje rodzaju skruchy, że te narody potrzebują.

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Jeżeli Christian Vote? Ten artykuł zawiera część uzasadnienia biblijnego na ten temat. Czy Jezus głosować na prezydenta / premiera? Głosuje w Biblii? To jest temat, chrześcijanie muszą zrozumieć.
Polikarpa, Herbert W. Armstrong, a Roderick C. Meredith na rząd Kościoła Jaka forma rządów nie wczesnego kościoła mają? Czy to hierarchiczny? Która forma zarządzania można by oczekiwać, aby w ostatków Philadelphia? Ludzie decydują i / lub komisji, dziwne formy dyktatury, lub tego samego rodzaju, że era sam Philadelphia miał?
Czy Wczesny Kościół Naucz millenaryzmu? Czy tysiąclecia (czasami nazywane chiliasm) prowadzone przez pierwszych chrześcijan? Kto go potępił. Czy Jezus dosłownie panować przez 1000 lat na ziemi? Jest to czas, w pobliżu?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglicy i Południowych Afrykańczyków i Nowozelandczycy potomkowie Józefa? Gdzie są stracili dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Żydów w Izraelu? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Czy Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi Zrobione jako niewolnicy? Czy ziemie Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii podzielić? Co proroctwo biblijne uczyć? Czy istnieją proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Kto będzie skończyć z ziem i ludzi?
Proroctwa Baracka Obamy? Osiem powodów, dlaczego Barack Obama jest apokaliptyczny i osiem powodów, dla których nie jest Barack Obama Antychryst. Ten artykuł zawiera wiele biblijnych i biblijne proroctwa nie, z całego świata, które wydają się omówić Barack Obama. Czy Barack Obama Nostradamus przewidzieć czynienia z Antychrystem? Might Barack Obama ustawione na scenie królów Północy i Południa, jak co najmniej jedno proroctwo szyitów sugeruje? Jest to najdłuższy i najbardziej kompletny artykuł na tej stronie na proroctwa Baracka Obamy. Przeczytaj go i sam zdecydować, czy prezydent Obama wydaje się spełnienie różnych proroctwa.
Barack Obama, Prophecy i zniszczenie Stanów Zjednoczonych Niektórzy twierdzą, że Barack Obama jest prorokował "syn Kenii", opiera się wczesne pisanie 20 wieku.
Kanada w Prophecy: Czy to, co Biblia Prophecy, Katolicki Prophecy i inne Prognozy Zaproponuj O przyszłości Kanady? Istnieją przepowiednie, które sugerują, zaangażowanie w Kanadzie. I wielu z nich nie są pozytywnie o swojej przyszłości.
Kto jest królem Zachodu? Dlaczego nie ma End Time King of the West w biblijnych proroctw? Czy Stany Zjednoczone King of the West? Jeśli tak, co to tak naprawdę oznacza dla USA i ich sojuszników Anglo.
Czy Tony Blair Apocalyptic? byłego premiera Wielkiej Brytanii na katolicyzm wkrótce po opuszczeniu gabinetu i działa w sprawach europejskich. Jaką rolę mógłby odegrać?

Wschód kontra Zachód: Rosja, Chiny, Indie i Opposing sankcji wobec Iranu i Syrii

Wtorek, 31 stycznia 2012

COGwriter

Rosja, Chiny, Indie i nie współpracuje z rodzaju sankcji UE i USA, chce do Iranu i Syrii:

Globalne "polityki mocarstwowej" powraca do Bliskiego Wschodu

Przez Peter Apps , Korespondent ryzyko polityczne

LONDON | Wto 31 stycznia 2012 07:28 EST

(Reuters) - W Rosji wysyłania okrętów wojennych zniechęcić obcej interwencji w Syrii, a Chiny wyciągnąć głębiej w konfrontacji Iranu z Zachodem, "wielka moc" polityka jest szybko wraca do Bliskiego Wschodu ... Obaj zasygnalizował wyraźny zamiar uniknąć wszelkich " zmiana reżimu "interwencja w Syrii ; ale rozmieszczenie przez Rosję swojego flagowego lotniskowca i eskorty do portu Syrii z Tarsu w tym miesiącu zwrócił starker niż zwykle linię w piasku ... "Każdy czas Zachodni napina smycz, Pekin spokojnie korzysta z luzu", mówi Thomas Barnett, Były strateg dla amerykańskiej marynarki wojennej ...

Washington Post 31 stycznia 2012, Mumbai, Indie - Indie dołączyły Chiny, mówiąc, że nie będzie cofać się na import ropy naftowej z Iranu, mimo sztywnych nowych sankcji amerykańskich i europejskich przeznaczonych do presji na Teheran jego programu nuklearnego.
Steve Gutterman | Moskwa (Reuters) - rosyjski dyplomata starszy powiedział we wtorek, że nacisk na przyjęcie projektu arabskim zachodnim Rady Bezpieczeństwa ONZ ... Rosja i Chiny zawetował europejskim sporządzony uchwałę w sprawie Syrii w październiku.

Syryjska opozycja: Rosja, Iran ryzykując stosunki z Syrią w przyszłości

Ynetnews - 31 stycznia 2012

Syryjska członkiem opozycji Fahed Al-Masri powiedział libańskiej stacji radiowej, że wysiłki Rosja i Iran są podejmowanie w celu ratowania reżimu prezydenta Asada zostaną uwzględnione w przyszłych stosunkach obu krajów z Syrią. "Rosja straci swoją ostatnią pozycję na Bliskim Wschodzie w Syrii, "powiedział, dodając, że jeśli Moskwa nadal sprzeciwiać stanowisko społeczności międzynarodowej w sprawie Syrii ...

Więc trzy geograficznie największe uprawnienia Wschodzie biorą stoi w opozycji do Zachodu. Biblia wskazuje, że ostatecznie podobno rosyjsko-doprowadziły Eurasian konfederacja będzie na pozostałej mocy Zachodu (który w tym czasie będzie prowadzony przez Europejską król północy). A Chiny i Indie wydają się być prorokował do wsparcia rosyjsko-doprowadziły konfederacji.

Ale to będzie później, tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa (Objawienie 09:16; 16: 12-16).

W tym czasie Wschód gra w niebezpieczną grę, że jest prawdopodobne, aby stracić, przynajmniej w sensie dyplomatycznym.

Bez względu na to, co ich interesy gospodarcze, ani Rosja, ani Indie chcą mocy, aby powstały islamskie. A tak na przekór zachodnich sankcji, może te narody wierzą, że podzielenie świata islamskiego w Iranie i Syrii, reszty narodów arabskich, tureckich narodów, Pakistanie, Afganistanie i Indonezji, że podział ten będzie zapobiegać władzę nad światem islamskim wzrostowi się ,

Jeśli uważają, że są w błędzie.

Islamski mocy ( Król Południa proroctw biblijnych), najwyraźniej kierują władzy arabskiej, wzrośnie. Poprzez wspieranie Syrii, jak to było, Rosja będzie zrazić świat arabski (Liga Arabska ma tendencję do tyłu w odniesieniu Zachodu do Syrii i nie jest szczególnie fanem Iranie). Syria nie będą kontynuowane, to jest i Iran można zneutralizować, co najmniej do pewnego stopnia.

Co trzy mocarstwa wschodnie są w istocie robi, to mówi, że świat arabski jest lepiej współpracuje z Europejczyków, niż z Rosji, Chin, czy Indii. I współpraca między arabskich i europejskich światów jest coś tymczasowo zrobić (Daniel 11:27; Psalm 83: 3-8).

Chiny, sam jest zainteresowany zasobów, takich jak olej i kocha, aby skorzystać z możliwości, jakie sankcje zakup zachodnich, na przykład, mogą zapewnić. Jednak Chiny potrzebują rynki Zachodu więcej niż faktycznie potrzebuje irańskiej ropy. To samo jest w zasadzie odnosi się do Indii.

Iran i Syria naprawdę nie są tak ważne dla Rosji, Chin i Indii, które będą ich kopii bez względu na to, co (jeśli nie będzie w przyszłości sojusz z Persami / Irańczyków, ale jest to na jakiś czas po tysiącletniego panowania Chrystusa i omówiono w Ezechiela 38: 1-9).

Więc pomimo pozerstwa z tych trzech wschodnich mocarstw, w rzeczywistości jest to, że Zachód zyska największy wpływ na Bliskim Wschodzie od tego, co dzieje się teraz.

Iran nie będzie liderem Króla Południa i cokolwiek przetrwa w Syrii (por Iz 17: 1) będzie prawdopodobnie wspierać pochodzących arabskiego przywódcy Daniela 11:40. Jeśli tych w Rosji, Chinach i Indiach rozumieć proroctw biblijnych lepiej będą sobie sprawę, że ich obecna stojak może powinny zostać zmienione w odniesieniu do Iranu i Syrii.

Ci dowiedzieć się więcej może chcieć zbadać następujące artykuły:

Rosja: jego pochodzenie i prorokowali Przyszłość Rosji w proroctwie. Gdzie Rosjanie pochodzi? Co z tymi, na Ukrainie? Co jest dla Rosji prorokował i ich sojuszników? Co oni zrobią dla Europejczyków, którzy poparli Beast w końcu?
Czy Rosja Król Północy? Niektórzy twierdzą, że jest. Ale czego uczy Biblia?
Indie, Jego biblijne Przeszłość i przyszłość:? Każdy Świadek Biblii omawia genezę tych dziedzictwa indyjskich i omawia niektóre świadek nich (w tym tych, w Bangladeszu, Pakistanu i Sri Lanka).
Chiny, Jego biblijne Przeszłość i przyszłość, Część 1: Geneza i Chińskie znaki Skąd Chińczycy pochodzi? Ten artykuł zawiera informacje wskazujące, że ludzie z Chin musiał wiedzieć o różnych kont w Księdze Rodzaju, aż do ich rozproszenia po wieży Babel.
Chiny, Jego biblijne Przeszłość i przyszłość, część 2: Sabbath i Niektóre Świadek Boga w Chinach Kiedy chrześcijaństwo pierwszy przybył do Chin? I jest tam wcześnie dowodów, że przestrzegane są siódmy dzień szabatu?
Asia w Proroctwa Co Ahead dla Azji? Kim są "Kings of Wschodu"? Co stanie się z prawie wszystkich chińskich, Rosjan, Indian i innych Azji? Chiny w proroctwie, gdzie? Kto ma armię 200000000 człowieka związanego z Armagedonu?
Kto jest Królem Północy? Czy jest jeden? Czy przepowiednie biblijne i katolickie wskazują na ten sam lider? Powinien nastąpić? Kto będzie królem Północy mowa w Daniela 11? Czy atak nuklearny prorokował stanie z anglojęzycznych ludzi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii? Kiedy 1335 dni, 1290 dzień i 1260 dzień (czas, czasy i połowę czasu) Daniela 12 zacząć? Kiedy Biblia pokazują, że kryzys gospodarczy wpłynie na Stany Zjednoczone?
Czy istnieje przyszły król Południa? Niektórzy nie wierzą już nie musi być. Może Egipt, Islam, Iran, Arabowie, Etiopia być zaangażowany? To może być nazywany Król Mahdiego? Co mówi Biblia?
Arabskim i islamskim Świat W Biblii, historii i Proroctwa Biblii omawia genezę świata arabskiego i omawia na Bliskim Wschodzie w proroctwie. Co to jest na przodzie dla Bliskiego Wschodu i tych, którzy się islamu? Co z Imama Mahdiego? Co nas czeka w Turcji, Iranu i innych nie-arabskich muzułmanów?

Europa zgadza się ściślejszej unii fiskalnej

Poniedziałek, 30 stycznia 2012

Unia Europejska Wieża Babel Plakat

COGwriter

Europejczycy nieco mają kolejną umowę ściślejszej unii fiskalnej:

30 stycznia 20122

Przez Stephen Fidler, Laurence Norman i Matina STEVIS

W Brukseli przywódcy 25 rządów Unii Europejskiej uzgodnili w poniedziałek wieczorem na co niektóre zapowiadane jako historycznego paktu, aby przejść do ściślejszej unii fiskalnej i podpisane na szczegółach stałego funduszu ratunkowego dla strefy euro, ale zbliża restrukturyzacji zadłużenia Grecji rzucił cień na Szczyt. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Przez Julien Toyer i Paul Taylor

BRUKSELA | Pon 30 stycznia 2012

(Reuters) - kanclerz Angela Merkel ugruntował swoją dominację polityczną w Europie w poniedziałek, gdy 25 spośród 27 państw UE zgodzili się na pakt niemiecko-inspirowane surowsze dyscypliny budżetowej, tak jak oni walczyli ożywić wzrost z popiołów wyrzeczenia.

Tylko Wielka Brytania i Czechy odmówił podpisania paktu fiskalnego w marcu narzuci quasi-automatycznych sankcji na kraje, które naruszają ograniczenia deficytu budżetu Unii Europejskiej i ugruntowania zasad zrównoważonego budżetu w prawie krajowym. http://www.reuters.com/ artykuł / 2012/01/30 / USA-UE-szczyt-idUSTRE80S0SR20120130

Jest to kolejny krok na drodze do spełnienia proroctw biblijnych związanych wznoszące się ostatecznej mocy Europejskiej Beast.

Ci z nas, w Kościele Boga Żywego dawna nauczał, że Wielka Brytania nie byłaby prawdziwa część końcowego mocy, która wyjdzie w Europie. Ci, w Czechach prawie na pewno będzie częścią tej ostatecznej władzy.

W Biblii, w Księdze Objawienia 17, jest jasne, że Europejczycy nadal będą musiały przeorganizować w przyszłości:

12 "A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy otrzymali królestwa jeszcze nie, ale oni otrzymują władzę przez jedną godzinę, królów z bestii. 13 To są jednej myśli, i dadzą im moc i władzę bestii. (Objawienie 17: 12-13)

Kroki w kierunku takiego zdarzenia są nadal jak w Boga Żywego Kościoła dawna nauczył-i nie będzie nierówności na drodze i problemy (głównym niepokoje społeczne, lub, co gorsza, mogą wystąpić).

Oczywiście Biblia jest jasne, że ostateczna moc Europejskiej Beast nie będzie faktycznie bardzo jednolity, jak to będzie w zasadzie być kombinacją silne i słabe, lub bardziej dosłownie stwierdza Biblia, żelaza i gliny:

41 Zważywszy, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, garncarskie, a częściowo z żelaza, królestwo będzie podzielone; jeszcze siła żelaza są w nim, tak jak widziałeś żelazo zmieszane z glinki ceramicznej. 42 A gdy palce u nóg po części z żelaza, częściowo z gliny, więc królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo kruche. 43 Jak widzieliśmy żelazo zmieszane z glinki ceramicznej, będą mieszać się z nasienia mężczyzn; ale nie przylegają do siebie, tak jak żelazo nie miesza się z gliną. (Daniela 2: 41-43)

Według biblijnego proroctwa, o mocy Europejskiej, pomimo swojej kruchości, jest przeznaczony do czasowego być najbardziej dominującą siłą na świecie, ostatecznie podbić Anglo-zstąpił narody (to USA i jego sojusznicy, jak Anglicy i Wielkiej Brytanii, które mają najsilniejszą twierdze Daniela 11:39), a później przychodzą do jego końca (Daniela 11:45).

Ale zanim zostanie zniszczony (Daniela 11: 21-44), ostateczna moc Bestia musi przyjść razem i dostać się do miejsca, w którym ma ona istotny wpływ gospodarczy. Dzisiejszy komunikat to kolejny znak, że Europa zamierza w tym kierunku (choć będzie to prawdopodobnie mają więcej problemów, zanim nie jest ostateczna moc Beast).

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Europa, Beast, a Objawienie Skąd Europa dostać swoją nazwę? Co Europa może mieć do czynienia z Księgi Apokalipsy? Co z "Bestii"? Korzystanie Wieżę Babel "i" Beast obrazów sugeruje, że nie jest zaniepokojony jej roli jako część przyszłej Babylon Biblii proroctwa.
Kto jest Królem Północy? Czy jest jeden? Czy przepowiednie biblijne i katolickie wskazują na ten sam lider? Powinien nastąpić? Kto będzie królem Północy mowa w Daniela 11? Czy atak nuklearny prorokował stanie z anglojęzycznych ludzi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii? Kiedy 1335 dni, 1290 dzień i 1260 dzień (czas, czasy i połowę czasu) Daniela 12 zacząć? Co musi się wydarzyć PRZED Wielkiego Ucisku?
Może niemiecki Karl-Theodor Baron zu Guttenberg stać się Królem Północy? Czy minister obrony niemiecka oglądać? Co katolicki, bizantyjskie i proroctwa biblijne, sugerują?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, angielski, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglicy (non-holenderska) Southern Afrykanie i nowozelandzka potomkowie Józefa? Gdzie są stracili dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Jerozolimy i Żydów w Izraelu? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Czy Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi Zrobione jako niewolnicy? Czy ziemie Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii podzielić? Co z Jerozolimy? Co proroctwo biblijne uczyć? Czy istnieją proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Kto będzie skończyć z ziem i ludzi?
Kanada w Prophecy:? Czy to, co Biblia Prophecy Prophecy, katolickiego i innych prognoz Zaproponuj O przyszłości Kanady Istnieją przepowiednie, które sugerują, zaangażowanie w Kanadzie. I wielu z nich nie są pozytywnie o swojej przyszłości.
Kto jest królem na Zachodzie? Dlaczego nie ma End Time Król Zachodu w biblijnych proroctw? Czy Stany Zjednoczone King of the West?

Filipiny Biorąc pod uwagę, zacieśnienie więzi wojskowe do USA Znowu

Poniedziałek, 30 stycznia 2012


Apo w Mindanao, Filipiny

COGwriter

Filipiny rozważa coraz bliżej do porozumienia wojskowego z USA:

Filipiny Waży zwiększonym US Military Obecność
30 stycznia 2012
Stany Zjednoczone i Filipiny dyskutują wzmocnienie więzi wojskowe częściowo w odpowiedzi na zwiększenie chińskiej asertywności w regionie Azji i Pacyfiku. Ponieważ największe zagrożenia dla bezpieczeństwa Filipin dawna wewnętrzne, Manila ma jedne z najsłabszych zdolności obronnych zewnętrznych w Azji Południowo-Wschodniej.
Jednak Manila zrównoważy próby zwiększenia tych możliwości przed potencjalnym luzu zarówno z Chin, najwyższej partnera handlowego z rosnącym wpływem gospodarczej, oraz jego własnych ludzi, dla których zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej pozostaje kwestią kontrowersyjną.

Latem ubiegłego roku, prezydent Filipin, wskazuje, że nie musi obawiać się Chin (patrz prezydent Philippine grozi Chiny ).

Chociaż umowa z USA może tymczasowo dokonać cielesną sens, w dłuższej perspektywie uważam, że Filipiny prawdopodobnie będzie wyrównać z Chin, ale zobaczymy.

Życie Kościół Boży ma około 33 zborów na Filipinach .

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Wyspy i Biblia Prophecy Co z wyprzedzeniem na wyspach? Co znajduje się w przyszłość na Filipinach? Co Biblia prorokuj o wyspach?
Asia w Proroctwa Co Ahead dla Azji? Kim są "Kings of Wschodu"? Co stanie się z prawie wszystkich chińskich, Rosjan, Indian i innych Azji? Chiny w proroctwie, gdzie? Kto ma armię 200000000 człowieka związanego z Armagedonu?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, angielski, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglicy (non-holenderska) Southern Afrykanie i nowozelandzka potomkowie Józefa? Gdzie są stracili dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Jerozolimy i Żydów w Izraelu? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?

Gwałtowne Sport, gwałtownie Endings

Poniedziałek, 30 stycznia 2012

COGwriter

Wczoraj w nocy, nie było odcinka na CBS "60 Minutes, jak również cały program CNN Sanjay Gupta przez dr dotyczącej szkody wyrządzone uczestnikom najchętniej oglądanych brutalnych sportu w USA, futbol amerykański.

Oba programy objęte śmierć wielu graczy ze względu na kontuzje dzieje i innych hitów, które dzieją się z gry. Jak mózg jest uszkodzony z takiej działalności był również objęte. CNN kawałek objęte roszczenia jednego z badaczy, który powiedział, że średnia szkoła piłkarz doznał 650 poziom sub-wstrząśnienie mózgu uderza w każdym sezonie. Owoce, które nie były dobre. Gwałtowne sport spowodować gwałtowne zakończeń.

W czasach starożytnego Rzymu, brutalne sporty są również popularne.

Były przez wielu z tych, które wyznawali Chrystusa?

Nie wydaje się więc.

Chociaż nie wydaje się, że wiele z tych bezpośrednich odniesień w Kościele Bożym, mamy pewne pisemne zapisy z tych, którzy byli przynajmniej w pewnym stopniu zaznajomiony z naukami Jezusa i praktyki pierwszych chrześcijan.

Tutaj jest coś z Teofila z Antiochii (który prawdopodobnie był częścią Kościoła Bożego) chyba napisane około 180 AD:

Zastanów się więc, czy tych, którzy uczą takich rzeczy może ewentualnie żyć obojętnie i zostać połączone w bezprawnego stosunku, lub, najbardziej bezbożne wszystkim jeść ludzkie mięso, zwłaszcza gdy są zabronione tyle świadkiem pokazy gladiatorów, żeby nie stać uczestnikami i abettors morderstw. Ale nie możemy zobaczyć inne okulary, żeby nasze oczy i uszy nie splugawić się, uczestnicząc w wypowiedzi nie śpiewane. (Teofil z Antiochii. Aby Autolykos, księga III, rozdział XV. Tłumaczone przez Marcusa Dods, AM fragmentem Ante Nicejsko-Ojców, tom 2. Pod redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

Tak, prawdziwi chrześcijanie nie wierzyli, że są do oglądania brutalnych sportów tak popularne w II wieku.

Tatian, wyznając apologeta chrześcijański, napisał około 170 AD:

I dla nich świadkowie zajmują miejsca, a bokserzy spotkają się w pojedynku, bez powodu, co ani nie jednego zstąpił na arenę, aby przyjść z pomocą. Czy takie wystawy, jak je przynieść do kredytu? On, który jest między wami zbiera legion zakrwawione morderców, angażując je utrzymać; i tych łotrów są posłani przez Niego, i zmontować w spektaklu być sędziowie, częściowo z powodu nieprawości na arbitra, a częściowo z tego z ludzi, którzy angażują się w walce. A ten, kto strzela mordercze wystawę jest zasmucony, bo nie był skazany za widzem niegodziwych i bezbożnych i ohydnych czynów (Tatian. Tłumaczone przez JE Ryland. Tatian na Adres do Greków, rozdziale XXIII. Zaczerpnięte z Ante Nicejsko-Ojców, Tom 2. Redakcja Alexander Roberts & James Donaldson. amerykańskiej edycji Online Edition, 1885. Copyright © 2004 K. Knighta).

Athenagoras, wyznając apologeta chrześcijański, napisał około 170 AD:

Jaki człowiek zdrowy na umyśle, więc będzie potwierdzają, a taki jest nasz charakter, że jesteśmy mordercami? ...

Kto nie liczyć się wśród rzeczy o największym zainteresowaniem konkursy gladiatorów i dzikich zwierząt, zwłaszcza tych, które są podane przez Ciebie? Ale my, uznając, że aby zobaczyć człowieka na śmierć jest tak samo, jak go zabić, nie wyrzekł takie okulary (Atenagorasie. Prośba o chrześcijan, rozdział XXXV. Tłumaczone przez BP Pratten. Zaczerpnięty z Ante Nicejsko-Ojców, Tom 2 . Pod redakcją Aleksandra Roberts & James Donaldson. amerykańskiego Edition 1885. Online Edition Copyright © 2004 przez K. Knighta).

Nawet dziś wielu chrześcijan sobie sprawę, że oglądanie brutalnych wydarzeń intencji powodując szkody fizyczne, takie jak prawdziwego boksu, jest niestosowne.

Zauważ, że jest to również stanowisko katolickiego teologa i biskupa trzeciego wieku Hipolit i dodaje, również różne zawody, do tych, które odrzucają jedną z bycia uczniem Chrystusa:

16: 6 woźnicą, podobnie, czyli ten, który bierze udział w grach, czyli ten, który idzie do gier, powinien zaprzestać lub jest on odrzucony 7 Jeśli ktoś jest gladiatorem, lub jeden, który uczy tych, wśród gladiatorów jak. do walki, albo myśliwym, który znajduje się w dzikie zwierzę wykazuje na arenie lub funkcjonariusza publicznego zajmujący się pokazy gladiatorów, albo on przestanie, albo jest on odrzucony. 8 Jeśli ktoś jest kapłanem idoli, lub Obsługujący bożków, powinien on zaprzestać lub jest on odrzucony. 9 wojskowy w instytucji nie może wykonywać mężczyzn. Jeśli polecił, on nie może jej przeprowadzenia. Nie musi on złożyć przysięgę wojskową. Jeśli odmówi, jest on odrzucony. 10 Jeśli ktoś jest wojskowym gubernatorem lub władcą miasta, który nosi fioletowy, powinien on zaprzestać lub jest on odrzucony. 11 Katechumen lub wierni, którzy chcą stać się żołnierzem jest należy odrzucić, gdyż nie gardził Bóg. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. Is war proper for Christians?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Tak.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Tak.

While I have articles with many scriptures on this subject (see, for example, Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis ), let's start out with a second century interpretation of Isaiah by Irenaeus to show what seemed to be common knowledge in the days not too long after the death of the last of the original apostles:

Now, that the promises were not announced to the prophets and the fathers alone, but to the Churches united to these from the nations, whom also the Spirit terms “the islands” (both because they are established in the midst of turbulence, suffer the storm of blasphemies, exist as a harbour of safety to those in peril, and are the refuge of those who love the height [of heaven], and strive to avoid Bythus, that is, the depth of error), Jeremiah thus declares: “Hear the word of the LORD, ye nations, and declare it to the isles afar off; say ye, that the LORD will scatter Israel, He will gather him, and keep him, as one feeding his flock of sheep…

And yet again does he say the same thing: “Behold, I make Jerusalem a rejoicing, and my people [a joy]; for the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. Also there shall not be there any immature [one], nor an old man who does not fulfil his time: for the youth shall be of a hundred years; and the sinner shall die a hundred years old, yet shall be accursed. And they shall build houses, and inhabit them themselves; and shall plant vineyards, and eat the fruit of them themselves, and shall drink wine. And they shall not build, and others inhabit; neither shall they prepare the vineyard, and others eat. For as the days of the tree of life shall be the days of the people in thee; for the works of their hands shall endure” (Irenaeus. Adversus haereses, Book V, Chapter 34, Verses 2-3,4. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 1. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Others, such as Origen of Alexandria, also wrote that God had a plan to offer salvation to all.

Many Catholic and Protestant scholars hold that Origen was one of the greatest of the early theological writers (he lived from around 185-232 AD). Pope Benedict XVI has publicly praised Origen.

The noted Protestant historian KS Latourette wrote that Origen “was, indeed, one of the greatest Christian minds.” And while I cannot agree with that, it is of interest to note that Latourette observed:

Origen taught that ultimately all the spirits who have fallen away from God will be restored to full harmony with Him. This can come about only with their cooperation, for they have freedom to accept or reject the redemption wrought in Christ. Before full restoration they will suffer punishment, but that punishment is intended to be educative, to purge them from the imperfections brought by their sin. After the end of the present age and its world another age will come, so Origen believed, in which have been born again will continue to grow and the unrepentant will be given further opportunity for repentance (Latourette KS A History of Christianity, Volume 1, Beginnings to 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origen was close, in that not all will repent, for there will also be those raised to “everlasting contempt” (Daniel 12:2, KJV), meaning that those who would not properly repent will not receive salvation–but we in the Living Church of God consider them to be a small minority. But Origen was correct that this will only come about by the cooperation of those currently unsaved.

Here are some quotes directly from Origen:

…the good Father has not entirely deserted those who have fallen away from Him (Origen. Commentary on the Gospel of John (Book I). Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 9. Edited by Allan Menzies, DD American Edition, 1896 and 1897. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

It is to be borne in mind, however, that certain beings who fell away from that one beginning of which we have spoken, have sunk to such a depth of unworthiness and wickedness as to be deemed altogether undeserving of that training and instruction by which the human race, while in the flesh, are trained and instructed with the assistance of the heavenly powers; and continue, on the contrary, in a state of enmity and opposition to those who are receiving this instruction and teaching. And hence it is that the whole of this mortal life is full of struggles and trials, caused by the opposition and enmity of those who fell from a better condition without at all looking back, and who are called the devil and his angels, and the other orders of evil, which the apostle classed among the opposing powers. But whether any of these orders who act under the government of the devil, and obey his wicked commands, will in a future world be converted to righteousness because of their possessing the faculty of freedom of will, or whether persistent and inveterate wickedness may be changed by the power of habit into nature, is a result which you yourself, reader, may approve of, if neither in these present worlds which are seen and temporal, nor in those which are unseen and are eternal, that portion is to differ wholly from the final unity and fitness of things (Origen. De Principiis, Book I, Chapter 6, verse 3).

…and thus, through the numerous and uncounted orders of progressive beings who are being reconciled to God from a state of enmity, the last enemy is finally reached, who is called death, so that he also may be destroyed, and no longer be an enemy. When, therefore, all rational souls shall have been restored to a condition of this kind, then the nature of this body of ours will undergo a change into the glory of a spiritual body. For as we see it not to be the case with rational natures, that some of them have lived in a condition of degradation owing to their sins, while others have been called to a state of happiness on account of their merits; but as we see those same souls who had formerly been sinful, assisted, after their conversion and reconciliation to God, to a state of happiness (Origen. De Principiis, Book III, Chapter 6, verse 6).

While we in LCG would not word it quite that way, these quotes do show that the idea that God has a plan that will give the unrepentant an opportunity after this present age is not a new concept.

Actually, the doctrine of purgatory developed amongst Latin Catholics after they began to condemn certain of Origen's ideas in the sixth century. When that happened teachings related to the offering of salvation to all (known as apocatastasis) were also somewhat condemned. However, this left a gap in Roman theology and the idea of purgatory then developed.

The Greek Catholics (now known as the Eastern Orthodox), however, never did accept the Latin idea of purgatory and still to this day have many who believe that God has some type of plan to offer salvation to those who did not intentionally reject salvation.

The Catholic Encyclopedia itself admits that early Christians did not teach its current concept of its purgatory doctrine:

Some stress too has been laid upon the objection that the ancient Christians had no clear conception of purgatory , and that they thought that the souls departed remained in uncertainty of salvation to the last day…There are several passages in the New Testament that point to a process of purification after death. Thus, Jesus Christ declares (Matthew 12:32): “And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

“all flesh shall see the salvation of God” (Luke 3:6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Czy wszystkie dobre rzeczy remontu? Czy Boży plan zbawienia podjąć duchową ślepotę bunt i pod uwagę?
Nadzieja zbawienia: Jak Living Kościół Boży różnią się od większości protestantów Jak Living Kościół Boży różni się od głównego nurtu / tradycyjnych protestantów, jest chyba pytanie mam pytanie najbardziej ci bez Kościół Bożego tle.
Gdyby Kościół nadal starają się umieścić jego priorytetem na Głoszenie Ewangelii i Herbert W. Armstrong Czy zmiana, która priorytetowe dla pracy? Niektórzy mówią, że Kościół powinien przede wszystkim karmić trzodę teraz, że to, co Herbert W. Armstrong podobno powiedział. Czy to, co powiedział? Czy to, co mówi Biblia? Co Paweł i Herbert W. Armstrong oczekiwać od ewangelistów?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Okazuje Gwałtowny, O 300 Arrested

Niedziela, 29 stycznia 2012

COGwriter

Około 300 protestujących w "Occupy Oakland został aresztowany:

29 stycznia 2012

(AP), Oakland, Kalifornia -. Dziesiątki policjantów utrzymuje straż nocną wokół ratusza po protestach całodziennego, które doprowadziły do ​​300 aresztowań. Occupy Oakland włamał się do demonstrantów w zabytkowym budynku i spalili flagę USA, jako oficerowie wcześniej użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć ludzie rzucają kamieniami i burząc ogrodzenia w centrum kongresowego ...

Tymczasowy szef policji Howard Jordan powiedział, około 300 aresztowań.

"Te demonstranci stwierdzono ich zamiarem było sprowokowanie oficerów i angażują się w nielegalną działalność i to jest dokładnie to, co miało miejsce dzisiaj," Santana powiedział ...

{Quan powiedział burmistrz Oakland} "To nie jest sytuacja, w której mieliśmy tysiące spokojnych ludzi i kilka brutalnych ludzi. Jeśli spojrzeć na to, co się dzieje dzisiaj w kategoriach zniszczeniu mienia, rzucając się i ładowanie policję, to prawie jak oni błagają o uwagę i mając nadzieję, że policja będzie błąd. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945 / 300-w-aresztowano-Oakland-zajmują protesty /

Okazało protesty Occupy Oakland gwałtowne soboty demonstranci wdarli się w zabytkowym budynku i spalili amerykańską flagę, i oficerowie użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć ludzie rzucają kamieniami i burząc ogrodzenia na konwencji center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Powrót w dniu 9 października 2011 roku, napisałem po na tej stronie aktualności (patrz Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Vancouver, Occupy itp ):
Pisałem na długi czas, że niepokoje społeczne i zamieszki się stanie w USA i innych krajach anglo-zstąpił ... Niektórzy uważają, że ten "ruch" Zajmij protest polityczny po prostu, nowy "Tea Party", z wyjątkiem lewicy, zamiast prawicy. Podejrzewam, że ostatecznie okaże gwałtowne i USA i inne ziemie zmierzy się zamieszki i niepokoje społeczne, a polityków i teoretyków, którzy zdawały się wspierać będzie to później żałuje.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:36-37)

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? Kiedy najwcześniej można rozpocząć Wielkiego Ucisku? Czym jest Dzień Pański?
Physical Preparation Scriptures for Christians . Wszyscy wiemy, że Proroctwa biblijne głód. Czy powinniśmy coś zrobić?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Ewangelia Królestwa Bożego był Nacisk Jezusa i wczesnego Kościoła Czy wiesz, że? Czy ty w ogóle wiesz, co Ewangelia o królestwie wszystkim chodzi? Prawdziwa religia powinna być oparta na prawdziwej ewangelii.
Czy Wczesny Kościół Naucz millenaryzmu? Czy tysiąclecia (czasami nazywane chiliasm) prowadzone przez pierwszych chrześcijan? Who condemned it. Czy Jezus dosłownie panować przez 1000 lat na ziemi? Is this time near?
Czy Bóg ma plan 6000 roku? Co Rok Czy Koniec 6000 lat? Czy razem 6000 roku pozwoliły na ludzi z art następuje dosłownym tysięcy lat panowania Chrystusa na Ziemi prowadzone przez pierwszych chrześcijan? Co roku może sześciu tysięcy lat panowania człowieka kończy? Kiedy Jezus powróci? 2018 lub 2019?
Anglo - Ameryka w proroctwach i zaginionych plemion Izraela Czy Amerykanie, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Szkoci, Walijczycy, Australijczycy, Anglicy i Południowych Afrykańczyków i Nowozelandczycy potomkowie Józefa? Gdzie są stracili dziesięć-plemion Izraela? Kim są zaginione plemiona Izraela? Co stanie się z Żydów w Izraelu? Czy Bóg ukarać USA, Kanada, Wielka Brytania i inne kraje anglo? Dlaczego Bóg może pozwolić im być pierwszy ukarany?
Czy Anglo-Narodów podzielić i mieć ludzi Zrobione jako niewolnicy? Czy ziemie Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii podzielić? Co proroctwo biblijne uczyć? Czy istnieją proroctwa biblijne, które nie obsługują ten pomysł? Kto będzie podzielić te ziemie? Kto będzie skończyć z ziem i ludzi?
Proroctwa Baracka Obamy? Osiem powodów, dlaczego Barack Obama jest apokaliptyczny i osiem powodów, dla których nie jest Barack Obama Antychryst. Ten artykuł zawiera wiele biblijnych i biblijne proroctwa nie, z całego świata, które wydają się omówić Barack Obama. Czy Barack Obama Nostradamus przewidzieć czynienia z Antychrystem? Might Barack Obama ustawione na scenie królów Północy i Południa, jak co najmniej jedno proroctwo szyitów sugeruje? Jest to najdłuższy i najbardziej kompletny artykuł na tej stronie na proroctwa Baracka Obamy. Przeczytaj go i sam zdecydować, czy prezydent Obama wydaje się spełnienie różnych proroctwa.
Barack Obama, Prophecy i zniszczenie Stanów Zjednoczonych Niektórzy twierdzą, że Barack Obama jest prorokował "syn Kenii", opiera się wczesne pisanie 20 wieku.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Is the United States the King of the West? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. What role might he play?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

Atak na przedmieściach wydawał się być oznaką rosnącej obecności dysydenckich żołnierzy bliżej Damaszku i reżimu rosnące zaniepokojenie sytuacją.

Egyptian Gazette - 29 stycznia 2012

STAMBUŁ - Kraje Zatoki Emiraty i Turcji, które wspierali regionalnego potępienie reżimu syryjskiego represji za jego śmiercionośnego, wezwał do przyjęcia Damaszku sobotę Ligi Arabskiej plan zatrzymania rozlewu krwi "bez zwłoki".

Syryjski rząd jest coraz bardziej zdesperowani i coraz bardziej izolowany na arenie międzynarodowej.

Coś musi się zmienić.

Zauważ, co pokazuje Biblia stanie się do stolicy Syrii Damaszku:

1 Wyrok na Damaszek:
"Zobacz, Damaszek przestanie być miastem, ale stanie się kupą gruzu. 2 Miasta Aroer zostaną opuszczone i pozostawione stad, które będą leżeć, nikt nie uczynić z nich boi. 3 ufortyfikowane miasto zniknie z Efraima, i władzy królewskiej z Damaszku, pozostałością Aram będzie jak na chwałę Izraela ", mówi Pan Wszechmogący. (Izajasz 17: 1-3)

3 Tak mówi Pan:
"Z powodu trzech występków Damaszku, a dla czterech,
Ja nie odwrócę jej karę ... 5 Ja też złamać poprzeczkę bramki Damaszku,
I odciął mieszkańca od Doliny Aven,
A ten, kto trzyma berło z Bet-Eden.
Mieszkańcy Syrii pójdzie do niewoli Kir "
Mówi Pan. (Amos 1: 3, 5)

Prezydent Syrii Assad może zdecydować, jego osobisty najlepszym rozwiązaniem jest, aby w większym stopniu wspierać Iran i może brać udział w inwazji Jerozolimy i Izraela. Jeśli tak, to może być, jak Izajasz 17: 1 jest spełniony.

I FWIW, być może warto wspomnieć, że technicznie, Syria jest nadal w stanie wojny z Izraelem i tak nigdy jej nie podpisać porozumienia pokojowego z Izraelem. Więc rzeczywista wojna z udziałem Syrią a Izraelem jest całkiem możliwe. Jeśli tak, Izrael może trafić z powrotem tak mocno, że może to wyeliminować Damaszku w Izajasza 17: 1 mówi się stanie.

Dużo dzieje się na Bliskim Wschodzie.

Jak powiedział Jezus w Ewangelii Marka 13:37, wszyscy powinniśmy oglądać.

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Świat arabski W Biblii, historii i Proroctwa Biblii omawia genezę świata arabskiego i omawia na Bliskim Wschodzie w proroctwie. Co to jest na przodzie dla Bliskiego Wschodu i tych, którzy się islamu? Co Islam uczyć o Imama Mahdiego?
Czy istnieje przyszły król Południa? Niektórzy nie wierzą już nie musi być. Może Egipt, Islam, Iran, Arabowie, Etiopia być zaangażowany? Czy on Imam Mahdi? Co mówi Biblia?

Doomsday Prophecy naukowe i Biblia

Sobota, 28 stycznia 2012

"Prawosławny" 16th Century Przedstawicielstwo "Apokalipsy"
COGwriter

Czytnik wysłać link do następnego dzisiaj:
Doomsday naukowa: Sposoby świat może faktycznie kończy
,
Więc spójrzmy na kilka, które wymieniono, że artykuł będzie pogrubioną kursywą z moich komentarzy pod nimi.
,
Asteroid Wypadek / Comet Collision
,
Biblia wskazuje, że kometa lub asteroida (bardziej prawdopodobne, kometa z opisu Wormwood w Apokalipsie) trafi na ziemię i spowodować poważne szkody, ale nie na tyle, świat byłby faktycznie kończy (szczegóły patrz NASA Pośrednio potwierdza Piołun Prophecy ).
,
Zabójca Contagion
,
Jezus mówił o zarazy jako część "początek boleści" (Mateusza 24: 1-8). Apokalipsa omówiono również czwarty jeździec śmierci, która prawdopodobnie zawiera zarazy (szczegóły patrz Czwarty Jeździec Apokalipsy ). Ale to nie koniec świata.
,
Ubój Solar
,
Pisałem o tym wiele razy i za rozbłysków prawdopodobną drogę do spełnienia Objawienie 16: 8-9, ale istnieją inne zagrożenia. (Patrz także NASA Solar Flare Szczyt mówi się po 2012 roku) . Artykuł w dzisiejszej nowości jest także interesujące:
Stan Kolumna - 29 stycznia 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
,
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? Co się stanie, zanim w "początek boleści"? Co dzieje się w czasie Wielkiego Ucisku i Dnia Pańskiego? Kiedy najwcześniej można rozpocząć Wielkiego Ucisku? Czym jest Dzień Pański?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? What will it bring and when?
Koniec Kalendarz Majów 2012, może 2012 coś oznacza? Czy przepowiednie Majów kalendarz dla zmian w 2012 roku? Zmiany były wieki temu przewidywane przez Indian Hopi. Czy przepowiednie Majów / Hindu / Hopi / buddystą / New Age / Nostradamus mieć dowolną wartość tutaj? Dlaczego może Szatan zainspirowały tę datę? Czy kodeks Dresden pokazują zniszczenie ziemi przez powódź? Czy wielki ucisk rozpocząć przed 2012? Jak może być zaangażowany Barack Obama w 2012?
2012 i Rise of the Secret Sect to jest link związane z książką Boba Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

Apostoł Paweł był apostołem później, ale także wczesnego chrześcijaństwa liderem.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Niektóre artykuły ewentualnie odpowiedniego zabezpieczenia mogą obejmować:

Apostoł Paweł był apostołem później, ale także wczesnego chrześcijaństwa liderem.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Zdjęcia Joyce starożytnych Aten W Dziejach Apostolskich, Paweł się jego słynne "Men of Athens" mowy. Uważa się, że Paweł odwiedził Ateny podczas jego drugiej podróży misyjnej (który był z Silas) wokół 49-52 rne
Co Paweł Właściwie uczyć o Dekalogu? Wielu mówi Paweł nauczał przeciwko dziesięciu przykazań. Czy to prawda? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
Dziesięć przykazań Reflect Love, ich łamanie jest zła Niektórzy uważają, że dziesięć przykazań są ciężarem. Czy to, co Jezus, Paweł, Piotr, Jakub i Jan nauczył?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historia wczesnego chrześcijaństwa Czy zdajesz sobie sprawę, że to, co większość ludzi wierzy, nie jest to, co naprawdę stało się z prawdziwym Kościołem chrześcijańskim? Czy wiesz, gdzie oparty został pierwszy kościół? Czy wiesz, jakie były doktryny wczesnego kościoła? Czy twoja wiara naprawdę oparte na prawdzie i na kompromis?