Arkivi për janar, 2012

Duhet një Vote i krishterë?

E martë, janar 31, 2012

COGwriter

Katër burra të partisë republikane janë ende disi në këmbë në kërkimin e tyre për tu mundur presidentin amerikan Obama dhe të merrni punën e tij.

Ka dy katolikë , një Mormoni , dhe një Pagëzori drejtimin për nominimin republikan në mënyrë që të kandidojë kundër mjaft jofetare demokratit Barak Obama (i cili gjithashtu pretendon besimin e krishterë).

Nëse të krishterët e vërtetë të votuar?

Nëse demokracia ishte që të sanksionohet në Bibël për të krishterët, me siguri se do të sanksionohet në Dhiatën e Re. Praktikat demokratike greke dhe romake ishin të njohur gjerësisht atëherë. Demokracia nuk është një shpikje amerikan (as është një formë republikane të qeverisjes).

Në Dhiatën e Re lexojmë e apostujve emërimin e Jezusit. Pali shkruan se Perëndia i parë emëron apostuj, së dyti profetë, etj për ndërtuese trupin e Krishtit (Efesianëve 4: 11,12).

Kur Juda e nevojshme të zëvendësohet (pas tradhtisë së tij të Jezusit dhe të vetëvrasjes i tij), apostujt nuk kanë një zgjedhje, ata e ndoqën shembullin biblik të kërkojnë vullnetin e Zotit:

Ju, o Zot, kush e di zemrat e të gjithëve, trego cilin nga këta të dy ke zgjedhur ... U hodh në short tyre. (Veprat e Apostujve 1: 24,26).

Njoftim apostujt nuk ka vendosur se ata ishin të kualifikuar për të parë në zemrën e një personi.

Disa kanë shkruar se forma të ndryshme të demokracisë janë tani të pranueshme, sepse ata besojnë se shkrimet e shenjta të caktuara në librin e Veprave të thotë atë. Vargjet kryesore duket të jetë në historinë e Akteve 15. Në Veprat 15 shumë nga apostujt dhe nga pleqtë u takuan së bashku për të diskutuar rrethprerjes dhe të besimtarëve johebrenj. Një mori e këshilltarëve u përdor për të diskutuar çështjen. Disa mendojnë se duke përdorur një këshillë është tregues i demokracisë. Megjithatë, fakti se një numër i këshilltarëve ishte përdorur nuk ndryshon formën e Perëndisë të qeverisë. Në Dhiatën e Vjetër ne lexojmë se jo vetëm që ka Perëndia gjithmonë inkurajuar këtë praktikë (Fja 11:14), ne gjithashtu lexuar se vetë Perëndia i angazhuar në të (II Kron 18; 18-21); pra fakti se disa prej udhëheqjes së Kishës ndjekur këtë praktikë vetëm tregon se praktikat qeveritare Perëndisë nga Dhjata e Vjetër duhej të vazhduar.

Është interesante të theksohet diçka tjetër e përmendur në Librin e Veprave,

"Dhe tani unë ju them juve, rrini larg këtyre njerëzve dhe t'i lironi; sepse në qoftë se ky plan ose kjo vepër është prej njerëzve, ajo do të prishet; por nëse është prej Perëndisë, ju nuk mund ta prishni, sepse do të gjendet edhe për të luftuar kundër Perëndisë "(Veprat 5: 38-39)

T çorape të cilët votojnë në zgjedhjet e kësaj bote me sa duket besojnë se ata e dinë aspekte të planit të Perëndisë se nuk ka asnjë mënyrë njerëzor ata mund të dinë. Megjithatë, shikoni në atë që Perëndia i tha Samuelit, njëri i quajtur në mënyrë të qartë dhe të caktuar nga Perëndia, kur Samuel mendonte ai e dinte se kush duhet të jetë mbreti i ardhshëm i Izraelit,

Pra, ajo ishte, kur erdhën ata, që ai ia vuri syrin Eliabit dhe tha: "Me siguri i vajosuri i Zotit është para tij". Por Zoti i tha Samuelit: "Mos shikoni në paraqitjen e tij ose në kulmin e shtat të tij, sepse unë kanë refuzuar atë. Sepse Zoti nuk shikon si shikon njeriu; për njeriun shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën "(1 Sam 16: 6-7).

Është gjithashtu interesante të kuptojnë se shumë nga ata që besojnë se Dhjata e Re sanksionet demokraci gjithashtu besoj se e ardhmja e Perëndisë në pushtet qeverinë (në Mbretërinë e Perëndisë), nuk do të jetë një demokraci.

Jezusi u tha apostujve se ata do të jenë drejtuesit të dymbëdhjetë fiset e Izraelit në mbretërinë e tij (Lluka 22:30). Jezusi zgjodhi dishepujt, ata nuk kanë marrë pozicionet e tyre nga çdo formë e demokracisë (Gjoni 15:16; 6:70). Perëndia, jo njeri, zgjodhi Davidin mbret të Izraelit, fillimisht (Veprat e Apostujve 13:22) dhe ka zgjedhur edhe atë të jetë mbret mbi tërë Izraelin në botë përpara (Jer 30: 9).

Nga rruga, Jezusi tha se Perëndia Ati i ka rezervuar që do të kenë pozicione të caktuara të autoritetit në mbretërinë e Perëndisë (Mat 20:23). Shpërblimet në mbretërinë do të jetë Jezusi 'për të dhënë (Zbulesa 22:12); ata nuk do të jetë për njerëzit që të marrin për veten e tyre.

Demokracia nuk do të jetë në formë Perëndisë i qeverisë në mbretërinë e Tij.

Përse?

Një nga problemet e shumta të votimit është se asnjë njeri mendon në rrugën e Zotit bën.

"Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja janë rrugët e mia", thotë Zoti (Is 55: 8).

Kur Jezusi ishte në tokë ai shpalli ungjillin e mbretërisë së Perëndisë dhe u tha njerëzve që të pendohen (Marku 1: 14-15). Jezusi refuzoi të marrë pjesë në edhe vendimet më elementare qeveritare, ndërsa ai ishte në tokë (Luka 12: 13-14).

Edhe pse Jezusi na mësoi se ne ishim të paguajnë taksat (Mat 22: 17-21), Ai gjithashtu mësoi se mbretëria e Tij nuk ishte e kësaj bote (Gjoni 18:36). Jezusi i mësoi dishepujt e Tij për të shkuar në botën dhe i predikoni ungjillin të gjithë (Mat 28: 19,20). Jezusi tha se dishepujt e vet, për të qenë në botë, por jo prej tij (Gjoni 17:16).

Apostulli Pjetër kuptuar qartë këtë. Ai shkroi se të jesh pjesë e popullit të Perëndisë e bëri një pjesë të një kombi të shenjtë (I Pet 2: 9). Apostulli Pal shkroi se kjo botë i pranishëm është e keqe (Gal 1: 4). Bibla paralajmëron për pasojat e të qenit pjesë e sistemeve të botës dhe qeverive të tij dhe na tregon për të dalë nga ajo dhe për të qenë i ndarë (Zbulesa 18: 2-5).

Shikoni në çfarë Bibla mëson do të ndodhë në Ditët e Fundit dhe çfarë të krishterët janë të bëni në lidhje me të,

Por dijeni këtë, se në ditët e fundit kohë të vështira do të vijnë: Sepse njerëzit do të jenë egoistë, lakmues parash, mburravecë, krenarë, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mosmirënjohës, të paudhë, unloving, të papajtueshëm, shpifës, pa vetëkontroll , brutale, përbuzës të mira, tradhtarë, kokëfortë, krenarë, të dashuruar e kënaqësi se sa të dashuruar e Perëndisë, të paturit e një të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Dhe nga njerëz të tillë të kthehet larg! (2 Tim 3: 1-5).

Vini re se fjala e Perëndisë nuk inkurajon votimin si zgjidhje.

Pali tha se të krishterët duhet të jenë lajmëtarë për Krishtin (II Kor 5:20). Ambasadorët shpesh jetojnë në vende të huaja, disa prej të cilave janë të qartë armiqësore ndaj besimeve të tyre. Ambasadorët, edhe pse ata jetojnë në shoqëri të tjera, nuk e përfshijnë veten në politikën e shoqërive që ata jetojnë në. Nuk është një kohë për njerëzit e Perëndisë për të marrë mbi qeveritë e kësaj bote, por kjo nuk është ende (Gjoni 18:36 , Dan 7: 17-18). Ajo do të jetë pas ardhjen e dytë të Jezusit (I 04:16 Thes, Rev 11:15).

Për të krishterët, Peter shkroi,

Por ju jeni një popull i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i përkasin Perëndisë, që ju të mund të deklarojë mrekullitë e atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Pasi ju nuk ishit popull, por tani jeni populli i Perëndisë; pasi ju nuk e kishte marrë mëshirë, por tani ju keni marrë mëshirë. Të dashur miq, unë ju bëjë thirrje, si të huaj në botë, që të përmbahen nga dëshirat mëkatare, e cila luftë kundër shpirtit tuaj. Silluni mirë ndër johebrenjtë, që ata t'ju paditin si keqbërës, ata të veprave tuaja të mira dhe të përlëvdojnë Perëndinë ditën ai na viziton. Nënshtrojuni, për hir të Zotit, çdo autoritet të themeluar midis njerëzve: nëse duhet të mbretit, si autoritet suprem, ose për të guvernatorëve, të cilët janë dërguar prej tij për të ndëshkuar ata që bëjnë keq dhe të përgëzoj ata që bëjnë të drejtë. Sepse është vullneti i Perëndisë që duke bërë mirë, ju duhet të heshtë flasin injorante e njerëzve të pamend (1 Pjetri 2: 9-15).

Të huajt, natyrisht, nuk do të votojnë.

Tani Bibla nuk përmend një votë të veçantë nga ana e Apostullit Pal (kur ishte ende Sauli dhe kështu që mbetet si). Vini re atë që ai më pas tha për këtë:

Në të vërtetë, Unë vetë mendova se duhet të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas. Dhe këtë kam bërë në Jeruzalem, dhe shumë nga shenjtorët unë i mbyllur në burg, që ka marrë pushtet nga krerët e priftërinjve; dhe kur ata i vrisnin, jepja miratimin tim ndaj tyre (Veprat e Apostujve 26: 9-10).

Dhe ndërsa sipër nuk është në vetvete një dënim batanije të gjitha votimit, ajo është e vetmja kohë fjala "votë" apo "votimi" është në Bibël. Dhe ajo ka treguar se edhe fetarisht zellshëm / individët konservatorë nuk gjithmonë votojnë saktë dhe mund të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas.

Unë nuk besoj se Bibla sanksione krishterët votojnë në zgjedhjet e materiale. As nuk besoj se zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SHBA apo zgjedhjeve në kombet e tjera anglo-zbriti do të rezultojë në llojin e pendimit që ato kombe nevojë.

Disa artikuj me interes ndoshta të lidhura mund të përfshijnë:

Duhet një Vote i krishterë? Ky artikull jep disa arsyetimin biblik në këtë temë. Do të votonin Jezusi për presidentin / kryeministër? A është votimi në Bibël? Ky është një subjekt të krishterët duhet të kuptojnë.
Polikarpi, Herbert W. Armstrong, dhe Roderick C. Meredith në Qeverinë e Kishës Çfarë forme e qeverisjes kanë pasur kisha e hershme? A ishte ajo hierarkike? Cila formë e qeverisjes do të pritet që të ketë në mbetjen Filadelfia? Njerëzit vendosin dhe / ose forma të komisionit, diktaturat e çuditshme, apo të njëjtin lloj se epoka Filadelfia vetë kishte?
A Teach Kisha e hershme milenarizmit? A ishte mijëvjeçarit (nganjëherë i quajtur chiliasm) mësuar nga të krishterët e hershëm? Kush e dënoi atë. Do të mbretërojë Jezusi fjalë për fjalë për 1.000 vjet në tokë? A është kjo koha afër?
Anglo - Amerika në Profeci dhe të Fiset e humbura të Izraelit A janë amerikanët, kanadezët, britanike, skocez, Uellsit, Australianët, anglo-jugore afrikanë, dhe New Zealander pasardhësit e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë Judenjve në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar, dhe kombe të tjera anglo? Përse mund të Perëndia të lejuar ata që të dënohet së pari?
A do të Ndarë anglo-Nations and A Njerëzit Marrë si Skllevërve? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profecitë jo-biblike që e mbështesin këtë ide? Kush do ta ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Profecitë e Barack Obama? Tetë arsyet pse Barack Obama është apokaliptike dhe tetë arsye pse Barack Obama nuk është Antikrishti. Ky artikull përfshin shumë profeci biblike dhe jo-biblike, nga e gjithë bota, që duket për të diskutuar Barack Obama. A e parashikojnë Nostradamus Barack Obama që kanë të bëjnë me Antikrishtit? Mund Barack Obama të përgatisë terrenin për mbretërit e Veriut dhe Jugut, si të paktën një profeci shiit sugjeron? Ky është artikull më i gjatë dhe më i plotë në këtë faqe në profecitë Barack Obama. Lexoni atë dhe të vendosë për veten tuaj nëse Presidenti Obama duket të jetë përmbushur profecitë të ndryshme.
Barack Obama, Prophecy, dhe Shkatërrimi i Shteteve të Bashkuara Disa pretendojnë se Barack Obama është profetizuar "biri i Kenia", bazuar deri një shkrim të hershëm të shekullit të 20.
Kanada në Profeci: Çfarë A Bibla Profeci, katolik Prophecy, dhe Predictions tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë? Nuk janë profecitë që sugjerojnë përfshirje me Kanadanë. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive për të ardhmen e saj.
Kush është Mbreti i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time Mbreti i Perëndimit në Bible Prophecy? Është që Shtetet e Bashkuara Mbreti i Perëndimit? Nëse është kështu, çfarë do që me të vërtetë do të thotë për SHBA dhe aleatët e saj anglo.
A është Tony Blair apokaliptike? Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar konvertuar në katolik menjëherë pas largimit nga detyra e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. Çfarë roli mund të luajë ai?

Lindore vs Perëndim: Rusia, Kina, dhe India kundërshtare Sanksionet ndaj Iranit & Sirinë

E martë, janar 31, 2012

COGwriter

Rusia, Kina, dhe India nuk janë duke bashkëpunuar me llojin e sanksioneve të BE-së dhe SHBA dëshiron për Iranin dhe Sirinë:

Global "politika e pushtetit të mëdha" kthehet në Lindjen e Mesme

Nga Peter Apps , Korrespondent i rrezikut politik

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Me Rusia dërgimin e anijeve luftarake për të dekurajuar ndërhyrje të huaj në Siri, dhe Kina tërhequr më thellë në konfrontim të Iranit me Perëndimin, "pushtet të madh" Politika është e shpejt u kthyer në Lindjen e Mesme ... Të dy kanë sinjalizuar një synim të qartë për të parandaluar ndonjë " ndryshim regjimi "ndërhyrje në Siri ; por dislokimi i Rusisë i zgarë saj anije avionëve dhe përcjellje në portin e Sirisë së Tars këtë muaj tërhoqi një starker se linjë të zakonshme në rërë ... "Çdo herë Perëndimi forcon treshe, Pekin heshtje përfiton nga xhoko," thotë Thomas Barnett, një Ish strateg për të marinës amerikane ...

Washington Post 31 janar 2012-MUMBAI, India - India është bashkuar Kinës në duke thënë se ai nuk do të prerë përsëri në importet e naftës nga Irani, pavarësisht ngurtë të reja amerikane dhe evropiane sanksioneve të dizajnuara për të bërë presion mbi Teheranin programin e tij bërthamor.
Nga Steve tregtar rruge | MOSKË (Reuters) - Një diplomat i lartë rus tha të martën se shtytje për miratimin e një projekt perëndimor Arabe Këshillit të Sigurimit të OKB-së ... Rusi dhe Kina vënë veton ndaj një rezolute-hartuar evropian në Siri në tetor.

Opozita siriane: Rusia, Irani rrezikuar marrëdhëniet me Sirinë e ardhshme

Ynetnews - 31 janar 2012

Anëtar i opozitës siriane Fahed Al-Masri i tha një radio stacioni libanez se përpjekjet Rusia dhe Irani janë duke e bërë në mënyrë për të shpëtuar regjimin e presidentit Asad do të reflektohet në marrëdhëniet e ardhshme të vendeve me Sirinë. "Rusia do të humbasin terren të saj të fundit në Lindjen e Mesme dhe në Siri, "tha ai, duke shtuar se në qoftë se Moska vazhdon të kundërshtojë qëndrimin e komunitetit ndërkombëtar mbi Sirinë ...

Pra, të tre fuqitë gjeografikisht më të mëdha të Lindjes janë duke marrë stenda në kontrast të plotë me Perëndimin. Bibla në fund të fundit tregon se një konfederatë Euroaziatike me sa duket rus i udhëhequr do të marrë në fuqinë e mbetur të Perëndimit (e cila në atë kohë do të jetë i udhëhequr nga Mbreti evropian të veriut). Dhe Kina dhe India duket të jetë duke profetizuar për të mbështetur konfederatë e udhëhequr rus.

Por kjo do të jetë më vonë, pak para kthimit të Jezu Krishtit (Zbulesa 9:16; 16: 12-16).

Në këtë kohë Lindja po luan një lojë të rrezikshme se ajo është shumë gjasa për të humbur, të paktën në një kuptim diplomatik.

Pa marrë parasysh se çfarë janë interesat e tyre ekonomike janë, as Rusia as India duan një fuqi islamik të ngrihen lart. Dhe duke sfiduar sanksionet perëndimore, ndoshta ato kombe besoj se duke e ndarë botën islame në Iran dhe Siri, në pjesën tjetër të kombeve arabe, kombeve turke, Pakistan, Afganistan dhe Indonezi se kjo ndarje do të parandalojë një fuqi botërore islame nga rritje deri .

Nëse ata besojnë se, ata janë në gabim.

Një pushtet islamik ( Mbreti i jugut të profecisë biblike), me sa duket të udhëhequr nga një fuqi arabe, do të ngrihet lart. Duke mbështetur Sirinë si ajo ka qenë, Rusia do të armiqësohet botën Arabe (Lidhja Arabe ka tentuar të mbështesin Perëndimin në lidhje me Sirinë dhe nuk është një tifoz i veçantë i Iranit). Siria nuk do të vazhdojë ashtu siç është dhe Irani mund të neutralizohet, të paktën deri në një shkallë.

Çfarë tri fuqitë Lindore janë duke bërë thelb është e thënë botën arabe se ajo është më mirë duke bashkëpunuar me evropianët se me Rusinë, Kinën, apo Indinë. Dhe bashkëpunimi në mes të botëve arabe dhe evropiane është diçka përkohësisht do të bëhet (Danieli 11:27; Psalmi 83: 3-8).

Kina, vetë, është i interesuar në burimet si vaj dhe e do për të përfituar nga blerja e mundësive që sanksionet perëndimore, për shembull, mund të ofrojnë. Megjithatë, Kina ka nevojë në tregjet e Perëndimit më shumë se ajo në të vërtetë ka nevojë për naftën iraniane. E njëjta gjë është në thelb e vërtetë për Indi.

Irani dhe Siria të vërtetë nuk janë aq të rëndësishme për Rusinë, Kinën dhe Indinë se ata do të mbështesë ata pa marrë parasysh atë (edhe pse do të ketë një aleancë të ardhme me persët / iranianët, por kjo është për një kohë pas mbretërimit mijëvjeçar të Krishtit dhe është diskutuar në Ezekieli 38: 1-9).

Pra, pavarësisht nga ripozicionojnë nga këto tri fuqive të Lindjes, realiteti është se Perëndimi do të fitojë ndikimin më të madh në Lindjen e Mesme nga ajo që tani është duke ndodhur.

Irani nuk do të jetë udhëheqës i Mbretit të jugut dhe çdo gjë që mbijeton në Siri (krh Isaia 17: 1) me sa duket do të mbështesë liderin vjen arabe e Danielit 11:40. Nëse ato në Rusi, Kinë dhe Indi kuptuar profecinë biblike më mirë ata do të kuptojnë se qëndrimi i tyre i tanishëm ndoshta duhet të ndryshohet në lidhje me Iranin dhe Sirinë.

Ata të interesuar për të mësuar më shumë mund të dëshirojnë të studiojnë nenet e mëposhtme:

Rusia: Origjinë saj dhe profetizoi Future Rusia në profeci. Ku rusët vijnë nga? Po në lidhje me ata që janë në Ukrainë? Çfarë është profetizuar për Rusinë dhe aleatët e saj? Çfarë do të bëjnë ata për të evropianëve që mbështetën hajvan në fund?
A është Rusia mbreti i veriut? Disa pretendimi është. Por çfarë do të mësojë Bibla?
Indi, biblik i saj shkuara dhe e ardhmja:? Çdo Dëshmitari Bibla diskuton origjinën e ato të trashëgimisë indian dhe diskuton disa nga dëshmi për ta (duke përfshirë ato në Bangladesh, Pakistan, dhe Sri Lanka).
Kina, biblik i saj kaluara dhe e ardhmja, Pjesa 1: Zanafilla dhe Characters kineze Ku ka populli kinez vijnë nga? Ky artikull ofron informata duke treguar se popujt kineze duhet të ketë njohur për llogaritë e ndryshme në Librin e Zanafillës deri në mes tyre pas Kullës së Babelit.
Kina, biblik i saj kaluara dhe e ardhmja, Pjesa 2: e shtunë dhe Disa dëshmitar Perëndisë në Kinë Kur e Krishterimi vijë më parë në Kinë? Dhe a ka dëshmi herët se ata vërejtur të shtunën shtatë ditë?
Azi në Profeci Çfarë është përpara për Azinë? Kush janë "Mbretërit e Lindjes"? Çfarë do të ndodhë pothuajse të gjitha kineze, rusët, indianët, dhe të tjerët të Azisë? Kina në profeci, ku? Kush e ka ushtrinë 200.000.000 njeri lidhur me Armagedonit?
Kush është mbreti i veriut? A ka njeri? A pikë profecitë biblike dhe katolike romake për të njëjtin lider? A duhet ai të pasohet? Kush do të jetë mbreti i veriut diskutuar në Daniel 11? Është një sulm bërthamor profetizoi për të ndodhë me popujt anglisht-folëse të Shteteve të Bashkuara, Britania e Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Kur të 1335 ditë, 1290 ditë, dhe 1260 ditë (orën, herë, dhe gjysmën e një kohë) të Danielit 12 fillojnë? Kur Bibla tregojnë se rënia ekonomike do të ndikojë në Shtetet e Bashkuara?
A ka një Mbret i jugut Future? Disa besojnë më nuk ka nevojë të jetë. Mund Egjipti, Islam, Iran, arabët, apo Etiopi jetë i përfshirë? Mund ky Mbret të quhet Mehdiu? Çfarë thotë Bibla?
Bota arabe dhe islame Në Bibël, Historia, dhe profeci Bibla diskuton origjinën e botës arabe dhe diskuton në Lindjen e Mesme në profeci. Çfarë është përpara për Lindjen e Mesme dhe ata që e ndjekin Islamin? Po në lidhje me Imam Mehdiut? Çfarë shtrihet përpara për Turqi, Iran, dhe të tjera jo-Arabisht muslimanët?

Evropa pranon të më të ngushtë Bashkimit Fiskal

E hënë, janar 30, 2012

Evropian Kulla Bashkimi i Babel Poster

COGwriter

Evropianët disi kanë një tjetër marrëveshje për bashkim më të ngushtë fiskal:

30 Jan 20.122

Nga Stephen Fidler, Laurence Norman dhe Matina STEVIS

BRUKSEL-Udhëheqësit e 25 qeverive të Bashkimit Evropian ranë dakord të hënën natën në atë që disa e faturuar si një pakt historik për të kaluar në bashkim më të ngushtë fiskal dhe nënshkruar off mbi detajet e një fondi të përhershëm ndihme për euro zonën-ende ristrukturimi i shtuar borxhit të Greqisë hodhën një hije mbi Samiti. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Nga Julien Toyer dhe Paul Taylor

BRUKSEL | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) - Kancelarja Angela Merkel betonuar epërsi e saj politik në Evropë të hënën kur 25 nga 27 shtetet e BE-së ranë dakord për një pakt gjermano-frymëzuar për disiplinë të rreptë buxhetore, madje si ata luftuan për të rindezur rritjen nga hiri i kursimit.

Vetëm Britania dhe Republika Çeke refuzuan të nënshkruajnë një kompakt fiskal në mars se do të vendosë sanksione kuazi-automatike për vendet që shkelin kufijtë e deficitit të buxhetit të Bashkimit Evropian dhe do të parashikojë rregulla të balancuara buxhetore në ligjin kombëtar. http://www.reuters.com/ artikull / 2012/01/30 / na-eu-samiti-idUSTRE80S0SR20120130

Ky është një hap më shumë në përmbushjen e profecive biblike që lidhen me urgjencë e pushtetit përfundimtar hajvan evropian.

Ata prej nesh në Kishën e Gjallë të Perëndisë kanë mësuar gjatë se Mbretëria e Bashkuar nuk do të jetë një pjesë e vërtetë e pushtetit përfundimtar që do të dalë në Evropë. Ato në Republikën Çeke pothuajse me siguri do të jetë pjesë e atij pushteti përfundimtar.

Bibla, tek Zbulesa 17, është e qartë se evropianët ende do të ketë për të riorganizuar në të ardhmen:

12 "Të dhjetë brirët, që pe, janë dhjetë mbretër, të cilët kanë marrë ende mbretërinë, por do të marrin pushtet për një orë si mbretër, bashkë me bishën. 13 Këto janë të një mendje, dhe ata do të japin fuqinë dhe pushtetin e tyre bishës. (Zbulesa 17: 12-13)

Hapat drejt kësaj ndodh po vazhdojnë si ne në Kishën e Gjallë të Perëndisë kanë mësuar dhe afat do të ketë pengesa në këtë rrugë dhe probleme (trazira të mëdha qytetare, ose më keq, mund të ndodhë).

Sigurisht, Bibla është e qartë se pushteti përfundimtar Beast evropian nuk do të vërtetë të jetë shumë i bashkuar si ajo në thelb do të jetë një kombinim i fortë dhe i dobët, apo si Bibla më thotë fjalë për fjalë, hekur dhe balte:

41 Siç e pe, këmbët dhe gishtërinjtë ishin pjesërisht prej argjile poçari dhe pjesërisht prej hekuri, kështu kjo mbretëri do të ndahet; ende forca e hekurit duhet të jetë në të, ashtu si ti ke parë hekurin të përzier me argjilë qeramike. 42 And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. 43 Siç e pe hekurin të përzier me argjilën qeramike, ata do të përzihen nga fara njerëzore, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. (Daniel 2: 41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Disa artikuj me interes ndoshta të lidhura mund të përfshijnë:

Europa, Beast, dhe Zbulesa Ku ka Evropë të marrë emrin e saj? Çfarë mund të Evropës kanë të bëjnë me Librin e Zbulesës? Po në lidhje me "hajvan"? Duke përdorur Kulla e Babelit dhe "Bisha" imazhet sugjeron ai nuk është i shqetësuar për rolin e saj si të qenë pjesë e ardhshëm Babilonia e Biblës profecisë.
Kush është mbreti i veriut? A ka njeri? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? A duhet ai të pasohet? Kush do të jetë mbreti i veriut diskutuar në Daniel 11? Is a nuclear attack prophesied to happen to the English-speaking peoples of the United States, Great Britain, Canada, Australia, and New Zealand ? Kur të 1335 ditë, 1290 ditë, dhe 1260 ditë (orën, herë, dhe gjysmën e një kohë) të Danielit 12 fillojnë? Çfarë duhet të ndodhë përpara Mundimit të Madh?
Mund Gjermanisht Baron Karl-Theodor zu Guttenberg bërë Mbretin e Veriut? A është Ministri i Mbrojtjes gjerman një për të parë? Çfarë katolike, bizantine, dhe profecitë biblike sugjerojnë?
Anglo - Amerika në Profeci dhe të Fiset e humbura të Izraelit A janë amerikanët, kanadezët, anglisht, skocez, Uellsit, Australianët, anglo-holandez (jo) afrikanë Jugore, dhe të reja në Zelanden pasardhës të Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë në Jeruzalem dhe e Judenjve në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar, dhe kombe të tjera anglo? Përse mund të Perëndia të lejuar ata që të dënohet së pari?
A do të Ndarë anglo-Nations and A Njerëzit Marrë si Skllevërve? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Po në lidhje Jeruzalemit? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profecitë jo-biblike që e mbështesin këtë ide? Kush do ta ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Kanada në Profeci:? Çfarë Bibla Profeci, katolike Profeci, dhe parashikime të tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë Nuk janë profecitë që sugjerojnë përfshirje me Kanadanë. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive për të ardhmen e saj.
Kush është Mbreti i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time Mbreti i Perëndimit në Bible Prophecy? A është se Shtetet e Bashkuara Mbreti i Perëndimit?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Disa artikuj me interes ndoshta të lidhura mund të përfshijnë:

Ishujt dhe Bibla Profeci Çfarë është përpara për ishujt? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Azi në Profeci Çfarë është përpara për Azinë? Kush janë "Mbretërit e Lindjes"? Çfarë do të ndodhë pothuajse të gjitha kineze, rusët, indianët, dhe të tjerët të Azisë? Kina në profeci, ku? Kush e ka ushtrinë 200.000.000 njeri lidhur me Armagedonit?
Anglo - Amerika në Profeci dhe të Fiset e humbura të Izraelit A janë amerikanët, kanadezët, anglisht, skocez, Uellsit, Australianët, anglo-holandez (jo) afrikanë Jugore, dhe të reja në Zelanden pasardhës të Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë në Jeruzalem dhe e Judenjve në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar, dhe kombe të tjera anglo? Përse mund të Perëndia të lejuar ata që të dënohet së pari?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Consider, therefore, whether those who teach such things can possibly live indifferently, and be commingled in unlawful intercourse, or, most impious of all, eat human flesh, especially when we are forbidden so much as to witness shows of gladiators, lest we become partakers and abettors of murders . But neither may we see the other spectacles, lest our eyes and ears be defiled , participating in the utterances there sung. (Theophilus of Antioch. To Autolycus, Book III, Chapter XV. Translated by Marcus Dods, AM Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

So, true Christians did not believe that they were to watch the violent sports so popular in the second century.

Tatian, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

And for these the witnesses take their seats, and the boxers meet in single combat, for no reason whatever, nor does any one come down into the arena to succour. Do such exhibitions as these redound to your credit? He who is chief among you collects a legion of blood-stained murderers, engaging to maintain them; and these ruffians are sent forth by him, and you assemble at the spectacle to be judges, partly of the wickedness of the adjudicator, and partly of that of the men who engage in the combat. And he who misses the murderous exhibition is grieved, because he was not doomed to be a spectator of wicked and impious and abominable deeds (Tatian. Translated by JE Ryland. Tatian's Address to the Greeks, Chapter XXIII . Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Athenagoras, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

What man of sound mind, therefore, will affirm, while such is our character, that we are murderers?…

Who does not reckon among the things of greatest interest the contests of gladiators and wild beasts, especially those which are given by you? But we, deeming that to see a man put to death is much the same as killing him, have abjured such spectacles (Athenagoras. A Plea for the Christians, Chapter XXXV. Translated by BP Pratten. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Even today, many Christians realize that watching brutal events intent on causing physical harm, such as real boxing, is inappropriate.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Disa artikuj me interes ndoshta të lidhura mund të përfshijnë:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. A është lufta e duhur për të krishterët?

A ishte Periudha 100 Viti apo Purgatory Mësoi në historinë e hershme?

E diel, janar 29, 2012


Anne Catherine Emmerich Pretendohet të Shih purgator

COGwriter

A ka Perëndia ka një plan për ata që nuk janë të thirrur, të zgjedhur dhe besnikë (Zbulesa 17:14) në këtë moshë të cilët nuk janë të incorrigibly i lig dhe nuk e kanë kryer "mëkatin e pafalshëm"?

Po.

Vini re një pasazh që shumë nuk e kuptojnë sot:

20 Jo më shumë do një i mitur nga atje jetojnë vetëm pak ditë, as plak që nuk i ka plotësuar ditët e tij; Sepse i riu do të vdesë njëqind vjeç, por mëkatari që nuk arrin të njëqind vjetët, do të quhet i mallkuar. (Isaia 65:20)

Dhe ka profesorë e para të Krishtit e kuptojnë se kjo kishte të bëjë me planin e Perëndisë për shpëtim?

Po.

Ndërsa unë kam artikuj me shumë shkrime mbi këtë temë (shih, për shembull, Universale Oferta e Shpëtimit: Nuk Jeni Qindra Vargjeve në Bibël Mbështetja Doktrinën e Vërtetë Apocatastasis ), le të fillojë me një interpretim të dytë të shekullit të Isaisë nga Irenaeusit në të tregojë se çfarë duket të jetë njohuri të përbashkët në ditët jo shumë kohë pas vdekjes së fundit i apostujve origjinale:

Tani, se premtimet nuk janë shpallur profetëve dhe vetëm edhe etërit, por për të Kishave të bashkuar në këto nga kombet, që edhe termat Shpirti "ishujt" (të dyja, sepse ato janë të krijuara në mes të turbullirave, vuajnë stuhi e besonin, ekzistojnë si një port të sigurisë për ata në rrezik, dhe janë strehë e atyre që e duan lartësinë [e qiellit], dhe të përpiqen për të shmangur Bythus, që është, thellësia e gabimit), Jeremia kështu deklaron: " Dëgjoni fjalën e Zotit, o kombe, shpalleni në ishujt e largët; them ju, se Zoti do të të shpërndaj Izraelin, ai e mbledh dhe e ruan ashtu si një ushqyer tufën e tij të deleve ...

E megjithatë përsëri ka ai të thonë të njëjtën gjë: "Ja, unë bëj Jeruzalemin për kënaqësinë dhe popullin tim [një gëzim]; për zë vaji nuk do të të dëgjohet në të, as zë klithme. Gjithashtu nuk do të ketë atje ndonjë papjekur [një], as plak që nuk plotëson kohën e tij, sepse të rinjtë do të jenë prej njëqind vjet; dhe mëkatari do të vdesë njëqind vjeç, por do të quhet i mallkuar. Dhe ata do të ndërtojnë shtëpi dhe do të banojnë ata veten e tyre; dhe do të mbjellin vreshta dhe do të hanë frytet e tyre veten e tyre, dhe do të pijë verë. Dhe ata nuk do të rindërtojnë, dhe të tjerët banojnë; as nuk do të përgatiten vreshtin, dhe të tjerët hanë. Sepse, ashtu si ditët e pemës së jetës do të jenë ditët e popullit në ty; për veprat e duarve të tyre do të durojnë "(Haereses Irenaeus. Adversus, Libri V, Kapitulli 34, Vargjet 2-3,4. Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Vëllimi 1. Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. Edition amerikane, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Të tjerët, të tilla si Origjenit të Aleksandrisë, gjithashtu shkroi se Perëndia kishte një plan për të ofruar shpëtim për të gjithë.

Shumë dijetarë katolikë dhe protestantë të mbajë që Origjeni ishte një nga më të madh të shkrimtarëve teologjike e hershme (ai ka jetuar nga rreth 185-232 pas Krishtit). Papa Benedikti XVI ka lavdëruar publikisht Origeni.

Historian vuri në dukje protestant KS Latourette shkroi se Origeni "ishte, me të vërtetë, një nga mendjet më të mëdha të krishtera." Dhe ndërsa unë nuk mund të pajtohem me atë, ai është me interes të theksohet se Latourette vërejtur:

Origeni mësoi se në fund të fundit të gjithë shpirtrat që kanë rënë larg nga Perëndia do të restaurohen në harmoni të plotë me Të. Kjo mund të ndodhë vetëm me bashkëpunimin e tyre, sepse ata kanë lirinë për të pranuar ose refuzuar riblerjen kishte bërë në Krishtin. Para se të restaurimit të plotë ata do të vuajnë dënimin, por që dënimi është për qëllim të jetë edukative, për të pastruar ato nga papërsosmëritë e sjella nga mëkati i tyre. Pas përfundimit të kohës së sotme dhe botës së saj një tjetër moshë do të vijë, kështu Origeni besuan, në të cilat kanë qenë të lindur përsëri do të vazhdojë të rritet dhe të papenduar do të jepet mundësi të mëtejshme për pendim (Latourette KS Një Historia e krishterimit, Vëllimi 1, Fillimet në 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origjeni ishte i afërt, në se jo të gjithë do të pendohet, sepse nuk do të jenë ata ngritën për "mospërfillje të përjetshme" (Danieli 12: 2, Bible), do të thotë se ata të cilët nuk do të pendohem siç duhet nuk do të marrin shpëtimin-, por ne në Living Kisha e Perëndisë e konsiderojnë ata të jenë një pakicë e vogël. Por Origjeni ishte e saktë që kjo do të vijë vetëm në lidhje me bashkëpunimin e atyre aktualisht pashpëtuar.

Këtu janë disa citate direkt nga Origjenit:

... Ati i mirë nuk e ka braktisur plotësisht ata që kanë rënë larg nga Ai (Origeni. Komentari mbi Ungjillin e Gjonit (Libri I). Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Vëllimi 9. Redaktuar nga Allan Menzies, DD amerikan Edition, 1896 dhe 1897. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Është për të kihet parasysh, megjithatë, se qeniet e caktuara që ishin hedhur nga ai një fillimi të cilat kemi folur, kanë zhytur në një thellësi të tillë të padenjësisë dhe ligësisë si për të konsiderohet krejt që nuk meriton të asaj trajnimit dhe udhëzimeve me të cilat raca njerëzore, ndërsa në mish, janë të trajnuar dhe të udhëzuar me ndihmën e fuqive qiellore; dhe të vazhdojë, në të kundërtën, në një gjendje të armiqësi dhe kundërshtim me ata që po marrin këtë udhëzim dhe mësimin. Dhe prandaj është se e tërë e kësaj jete të vdekshme është e plotë të betejave dhe gjykime, të shkaktuara nga opozita dhe armiqësinë e atyre që ra nga një gjendje më të mirë pa fare kur shikoj prapa, dhe që janë të thirrur djallin dhe engjëjt e vet dhe urdhrat e tjera të së keqes, të cilat apostulli klasifikuar në mesin e fuqive të kundërshtare. Por nëse ndonjë prej këtyre urdhrave që veprojnë nën qeverinë e djallit, dhe zbatojmë urdhërimet e tij të këqija, do të në një botë të ardhshme të konvertohet në drejtësi për shkak të tyre të posedojnë fakultetin e lirisë së vullnetit, ose nëse ligësia këmbëngulës dhe i regjur mund të ndryshohet nga fuqia e zakonit në natyrë, është një rezultat që ju vetë, lexues, mund të miratojnë, në qoftë se as në këto botëve të pranishëm që duken dhe kohore, as në ato të cilat janë të fshehtën dhe janë të përjetshme, ajo pjesë është që të ndryshojnë tërësisht nga Uniteti i fundit dhe palestër e gjërave (Origeni. De Principiis, Libri I, Kapitulli 6, vargu 3).

... Dhe kështu, me anë të urdhrave të shumta dhe të panumëruara të qenieve progresive që janë duke u pajtuam me Perëndinë nga një gjendje armiqësi, Armiku i fundit është arritur më në fund, i cili është quajtur vdekjen, kështu që ai mund të shkatërrohet, dhe të mos jetë më një armik. Kur, pra, të gjithë shpirtërat do racionale janë restauruar në një gjendje të tillë, atëherë natyra e këtij trupi i yni do të pësojë një ndryshim në lavdinë e një trupi shpirtëror. Sepse, ashtu si ne e shohim atë të mos jetë rasti me natyrave racionale, që disa prej tyre kanë jetuar në një gjendje të degradimit për shkak të mëkateve të tyre, ndërsa të tjerë janë thirrur në një gjendje lumturie në llogari të meritave të tyre; por si ne e shohim ata shpirtra të njëjta që kishin qenë më parë mëkatar, u ndihmuan, pas konvertimit të tyre dhe pajtimit me Perëndinë, në një gjendje lumturie (Origeni. De Principiis, Libri III, kapitulli 6, ajeti 6).

Ndërsa ne në LCG do jo fjalë atë mjaft që të jetë, këto citate tregojnë se ideja se Perëndia ka një plan që do të japë papenduar një mundësi pas kësaj moshe i pranishëm nuk është një koncept i ri.

Në të vërtetë, doktrina e purgatorit zhvilluar në mesin Latine katolikëve pasi ata filluan të dënojnë të caktuar të ideve origen-së në shekullin e gjashtë. Kur kjo ndodhi mësimet që lidhen me ofrimin e shpëtimit për të gjithë (të njohur si apocatastasis) gjithashtu u dënuan disi. Megjithatë, kjo la një boshllëk në teologji romake dhe ideja e purgator zhvilluar pastaj.

Katolikët Greqisht (tani e njohur si ortodokse lindore), megjithatë, kurrë nuk e bëri të pranojë idenë latin i purgatorit dhe ende sot e kësaj dite kemi shumë që besojnë se Zoti ka disa lloj të planit për të ofruar shpëtim për ata që nuk qëllimisht refuzojnë shpëtimin.

Enciklopedia katolike vetë pranon se të krishterët e hershëm nuk e mësojnë konceptin e saj aktuale të doktrinës së saj purgator:

Disa stres shumë është e vunë në kundërshtim që të krishterët e lashtë nuk kishte asnjë konceptim të qartë të purgatorit, dhe se ata mendonin se shpirtrat shkëput mbeti në pasigurinë e shpëtimit deri në ditën e fundit ... Ka disa pasazhe në Dhiatën e Re që tregojnë për një Procesi i pastrimit pas vdekjes. Kështu, Jezu Krishti deklaron (Mateu 00:32): "Dhe kushdo që do të flasë kundër Birit të njeriut do të falet; por ai që do të flasë kundër Frymës së Shenjtë nuk do të falet as në kjo botë, as në botën që vjen "... (Hanna, Purgatory. Enciklopedia Katolike).

Jo, në shekullin e dytë, besohej se plani i Perëndisë do të lejojë të gjithë që do të ofrohen shpëtimin, as në këtë botë ose në botën e ardhshme në qoftë se ata nuk e ka kryer "mëkatin e pafalshëm" (Mateu 12:32; Marku 10:30 ; Lluka 18:30; Veprat e Apostujve 3: 17-21; Efesianëve 1:21; Hebrenjve 6: 4-6; shih Mateu 10:15; 11: 22-24; Marku 06:11; Luka 10: 12-14) .). Dhe Dhiata e Re është shumë e qartë se:

"Çdo mish do të shohë shpëtimin e Perëndisë" (Lluka 3: 6).

Në shekullin e trembëdhjetë, teolog katolik famshëm Thomas Aquinas shkroi në vijim:

Asgjë nuk është deklaruar qartë në Shkrimin e Shenjtë në lidhje me situatën e purgator, as nuk është e mundur për të ofruar argumente bindëse në këtë pyetje ...

Disa thonë se, megjithatë, se në bazë të ligjit të përbashkët vendi i Purgatori është vendi ku mëkatet njeriu. Kjo nuk duket i mundshëm, pasi që një njeri mund të dënohet në të njëjtën kohë për mëkatet e kryera në vende të ndryshme. Dhe të tjerët thonë se sipas ligjit të përbashkët ata dënohen sipër nesh, sepse ata janë në mes nesh dhe Perëndisë, sa i përket shtetit të tyre. Por kjo është e pa llogari, sepse ata nuk janë të dënuar për të qenë mbi ne, por për atë që është më e ulët në to, domethënë mëkat (Akuini T. Summa Theologica i Shën Thomas Akuinit, Shtojcën II, Neni 1. dytë dhe rishikuar Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. sanksionim. Edus. Canonicus SURMONT, eneralis Vicarius. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL dhe F. Leo Moore , OP, STL sanksionim. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Para Provincialis Angliæ).

Tregon mësipërme që edhe në mesjetë, ideja e purgatorit ishte e paqartë, madje edhe në mesin e udhëheqësve të Kishës së Romës.

Purgatory u miratua në thelb pas mësime të caktuara të lidhura me Origjenit u dënuan në shekullin e 6:

Nga momenti, megjithatë, se anti-Origenism mbizotëronte, doktrina e apokatastasis u braktis përfundimisht. Shën Augustini proteston më fort se çdo shkrimtar tjetër ndaj një gabimi kështu në kundërshtim me doktrinën e domosdoshmërisë së hirit ... (Batiffel, Apocatastassis. Enciklopedia Katolike).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

A Teach purgator Kisha e hershme? A ka një vend të quajtur purgator? A Perëndia të ketë një plan për të ndihmuar ata të cilët nuk kanë bërë shenjtorëve në këtë jetë?
Çfarë është Limbo? A ka një vend të tillë si harresë? Çfarë ndodh në Bebet Kur Ata Die? Kur e Limbo filloni duke u mësuar? Cila është e vërteta në lidhje me foshnjat e vdekura?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Do të restaurohen gjëra të gjithë e mira? A plani i Perëndisë për shpëtim marrin rebelim dhe verbëri shpirtërore parasysh?
Shpresa e Shpëtimit: Si Kisha Living i Perëndisë ndryshojnë nga shumica e protestantëve Si Kisha Living e Perëndisë ndryshon nga kryesore / protestantëve tradicionale, është ndoshta pyetja më pyesin më nga ata që nuk kanë një sfond Kisha e Perëndisë.
Nëse Kisha Ende Mundohuni të Vendin Prioritet e saj Top mbi shpallur ungjillin ose A Change Herbert W. Armstrong se përparësi për punën? Disa thonë se Kisha duhet kryesisht kullotni kopenë tani si që është ajo Herbert W. Armstrong thuhet se tha. Është se çfarë tha ai? Is that what the Bible says? Çfarë bëri Pali dhe Herbert W. Armstrong presin nga ungjilltarë?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

Dhembje dhe fatkeqësi janë vetëm fillimi (Mateu 24: 5-8) dhe do të merrni shumë më keq (Mateu 24: 21-22). Unë besoj se lufta e klasës dhe protestat e tjera do të ndihmojë të dobësojë SHBA dhe të tjera anglosaksonë me kombet dhe mund të jetë gjithashtu një faktor në ato të qenë të prekshme për luftë reale: Pushtimi nga hajvan .

Si Jezusi tha:

37 Dhe çfarë unë ju them juve, ua them të gjithëve: Watch! (Marku 13: 36-37)

Disa artikuj me interes ndoshta të lidhura mund të përfshijnë:

A mund Vuajtja e Madhe Fillojnë në 2011 apo 2012? A mund Vuajtja e Madhe fillojnë sot? Çfarë është "fillimi i dhembjeve të lindjes"? Kur është e hershme se Vuajtja e Madhe mund të fillojë? Çfarë është dita e Zotit?
Fizike Shkrimet Përgatitja për të krishterët . Ne të gjithë e dimë profecive biblike zi buke. A duhet të bëjmë diçka?
A është dhjetat treti Ende Valid Sot? Disa në cogs mësojnë më nuk pagesës së dhjetës së tretë, është kjo biblikisht e saktë?
Ungjilli i Mbretërisë së Perëndisë ishte i theksimit të Jezusit dhe Kishës Hershme A e dini se? A e di edhe çfarë ungjill i mbretërisë është mbi të gjitha? Feja e vërtetë duhet të bazohet mbi ungjillit të vërtetë.
A Teach Kisha e hershme milenarizmit? A ishte mijëvjeçarit (nganjëherë i quajtur chiliasm) mësuar nga të krishterët e hershëm? Kush e dënoi atë. Do të mbretërojë Jezusi fjalë për fjalë për 1.000 vjet në tokë? A është kjo koha afër?
A ka Perëndia një Plan 6000 Viti? Çfarë Viti A e 6000 Years End? A u lejohet një kohë e 6000 vit për njerëzit që e drejtojnë ndjekur nga një mbretërimit fjalëpërfjalshëm mijë vjeçare të Krishtit në Tokë mësuar nga të krishterët e hershëm? Çfarë vit mund të gjashtë mijë vjet të sundimit të njeriut të përfundojë? Kur do të kthehet Jezusi? 2018 apo 2019?
Anglo - Amerika në Profeci dhe të Fiset e humbura të Izraelit A janë amerikanët, kanadezët, britanike, skocez, Uellsit, Australianët, anglo-jugore afrikanë, dhe New Zealander pasardhësit e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë Judenjve në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar, dhe kombe të tjera anglo? Përse mund të Perëndia të lejuar ata që të dënohet së pari?
A do të Ndarë anglo-Nations and A Njerëzit Marrë si Skllevërve? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profecitë jo-biblike që e mbështesin këtë ide? Kush do ta ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Profecitë e Barack Obama? Tetë arsyet pse Barack Obama është apokaliptike dhe tetë arsye pse Barack Obama nuk është Antikrishti. Ky artikull përfshin shumë profeci biblike dhe jo-biblike, nga e gjithë bota, që duket për të diskutuar Barack Obama. A e parashikojnë Nostradamus Barack Obama që kanë të bëjnë me Antikrishtit? Mund Barack Obama të përgatisë terrenin për mbretërit e Veriut dhe Jugut, si të paktën një profeci shiit sugjeron? Ky është artikull më i gjatë dhe më i plotë në këtë faqe në profecitë Barack Obama. Lexoni atë dhe të vendosë për veten tuaj nëse Presidenti Obama duket të jetë përmbushur profecitë të ndryshme.
Barack Obama, Prophecy, dhe Shkatërrimi i Shteteve të Bashkuara Disa pretendojnë se Barack Obama është profetizuar "biri i Kenia", bazuar deri një shkrim të hershëm të shekullit të 20.
Kanada në Profeci: Çfarë A Bibla Profeci, katolik Prophecy, dhe Predictions tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë? Nuk janë profecitë që sugjerojnë përfshirje me Kanadanë. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive për të ardhmen e saj.
Kush është Mbreti i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time Mbreti i Perëndimit në Bible Prophecy? Është që Shtetet e Bashkuara Mbreti i Perëndimit? Nëse është kështu, çfarë do që me të vërtetë do të thotë për SHBA dhe aleatët e saj anglo.
A është Tony Blair apokaliptike? Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar konvertuar në katolik menjëherë pas largimit nga detyra e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. Çfarë roli mund të luajë ai?

Siria Getting Më shumë Desperate dhe i dhunshëm

E diel, janar 29, 2012

Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad (Burimi: AGENCIA Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Lajm i sotëm ka në vijim:

Fox News - 29 janar 2012
Bejrut - Ushtria siriane filloi një ofensivë për të rimarrë kontrollin e periferi në skajin lindor të Damaskut e diel, ndërhyrjen që bëri lagjet dhe përleshje me grupet e larguarit ushtrisë në luftën e ashpër që të dërguara banorët iknin ...

Dhjetë muaj kryengritje kundër Assad, e cila filloi me demonstrata kryesisht paqësore, është bërë gjithnjë e më të militarizohet kohët e fundit si protestuesit dhe të larguarit ushtrisë më shumë të frustruar kanë marrë armët kundër regjimit.

Sulmi në periferi dukej të jetë një shenjë e rritjes së pranisë së ushtarëve disidente më afër Damaskut, dhe në rritje shqetësimi i regjimit në lidhje me situatën.

Gazeta egjiptian - 29 janar 2012

STAMBOLL - Shtetet e Gjirit Arab dhe Turqia, të cilat kanë udhëhequr dënimin rajonal i regjimit sirian për goditjen e saj vdekjeprurëse, i bëri thirrje Damaskut e shtunë për të pranuar planin e Lidhjes Arabe për të ndaluar gjakderdhjen "pa vonesë".

Qeveria siriane po bëhet më e dëshpëruar dhe gjithnjë e më i izoluar në skenën botërore.

Diçka do të duhet të ndryshojë.

Vini re çfarë tregon Bibla do të ndodhë me të kryeqytetit të Sirisë Damask:

1 Profecia mbi Damaskun:
"Ja, Damasku do të jetë më një qytet, por do të bëhet një grumbull gërmadhash. 2 Qytetet e Aroerit do të jenë të shkreta dhe u largua për kopetë që do të pushojnë aty pa një për të bërë ato të frikësuar. 3 Qyteti i fortifikuar do të zhduket nga Efraimit, dhe fuqia mbretërore nga Damasku, pjesa tjetër e Sirisë do të jetë si lavdia e bijve të Izraelit ", thotë Zoti i ushtrive. (Isaia 17: 1-3)

3 Kështu thotë Zoti:
"Për tre krime të Damaskut, madje për katër,
Unë nuk do ta revokoj ndëshkimin e tij ... 5 Edhe unë do të copëtoj edhe shufrat e Damaskut porta,
Dhe të shfaros banorin nga Lugina e Avenit,
Dhe ai që mban skeptrin e Beth-edenit.
Populli i Sirisë do të shkojë në robëri në Kir "
Thotë Zoti. (Amos 1: 3, 5)

Sirisë Presidenti Assad mund të vendosë opsioni i tij personal më i mirë është për të mbështetur më nga afër Iranin dhe ndoshta të jetë i përfshirë në një pushtim të Jeruzalemit dhe Izraelit. Nëse është kështu, kjo mund të jetë si Isaia 17: 1 është plotësuar.

Dhe FWIW, ndoshta unë duhet të përmend se teknikisht, Siria është ende në luftë me Izraelin si ajo kurrë nuk e bëri të nënshkruajë një marrëveshje paqeje me Izraelin. Pra një luftë aktuale që përfshin Sirinë dhe Izraelin është mjaft e mundshme. Nëse është kështu, Izraeli mund të goditur prapa aq shumë se ajo mund të eliminojnë Damaskun si Isaia 17: 1 thotë se do të ndodhë.

Pjesa më e madhe po ndodh në Lindjen e Mesme.

Siç tha Jezusi tek Marku 13:37, ne të gjithë duhet të shikojnë.

Disa artikuj me interes ndoshta të lidhura mund të përfshijnë:

Bota arabe Në Bibël, Historia, dhe profeci Bibla diskuton origjinën e botës arabe dhe diskuton në Lindjen e Mesme në profeci. Çfarë është përpara për Lindjen e Mesme dhe ata që e ndjekin Islamin? Çfarë na mëson Islami në lidhje me Imam Mehdiut?
A ka një Mbret i jugut Future? Disa besojnë më nuk ka nevojë të jetë. Mund Egjipti, Islam, Iran, arabët, apo Etiopi jetë i përfshirë? A është ai Imam Mehdiu? Çfarë thotë Bibla?

Shkencor Doomsday dhe Bibla Profeci

E shtunë, janar 28, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Disa artikuj të interesit të lidhura mund të përfshijnë si në vijim:

A mund Vuajtja e Madhe Filloni në 2012, 2013, apo 2014? A mund Vuajtja e Madhe fillojnë sot? What happens before in the “beginning of sorrows”? Çfarë ndodh në Mundimit të Madh dhe Ditën e Zotit? Kur është e hershme se Vuajtja e Madhe mund të fillojë? Çfarë është dita e Zotit?
Së katërti Kalorës i Apokalipsit Çfarë është kalë i zbehtë i vdekjes dhe murtaja? Çfarë do të sjellë dhe kur?
Fundi i Mayan Calendar 2012-të mund 2012 thotë diçka? A ka parashikime Mayan kalendarike për ndryshim në 2012? Ndryshimet ishin shekuj më parë të parashikuara nga Hopi amerikanët amtare. A Mayan / profecitë Hindu / Hopi / Buddhist / New Age / Nostradamus kanë ndonjë vlerë këtu? Pse mund Satanai kanë frymëzuar këtë datë? A Kodeksi Dresden tregojnë shkatërrimin e tokës nga përmbytja? A mund fatkeqësi e madhe të fillojnë para 2012? Si mund Barack Obama të jetë i përfshirë në 2012?
2012 dhe Ngritja e Sekret Sekti kjo është një lidhje e lidhur me një libër nga Bob Thiel (COGwriter). Kjo lidhje ka edhe video YouTube. Ky libër shpjegon dokumentet dhe qindra profeci. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Ata që blejnë librin në www.thesecretsect.com faqen e internetit të merrni një raport të gjatë bonus dokumenton ngjarjet botërore që përafrohet me librin.
2012 dhe Ngritja e Sekti Sekret (English ndezni Edition). Ky është edicioni i 2 i librit, të lëshuar në janar 2012, dhe përfshin një përmbledhje të 20 parashikimet se ngjarjet botërorë kanë një linjë me që nga libri fillimisht doli në shtator 2009.
2012 y el surgimiento de la të shkollës secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 das und Auftreten der geheimen Sekte (gjermanisht Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel në Deutscher Sprache. 2012 das und geheimen der Auftreten Sekte (gjermanisht ndezni Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro bëjë Dr. Thiel em Português. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Edition Brazilian Portuguese) 2012 livro bëjë Dr. Thiel. Edição em Português do Brasil. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

Apostulli Pal Ai ishte një apostull më vonë, por edhe një udhëheqës i hershëm i krishterë.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Prandaj pastrojë, majanë e vjetër, që të jeni një brumë i ri, që kur ju me të vërtetë jeni pa maja. Për të vërtetë të Krishtit, Pashka jonë, u flijua për ne. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. Pra, në Smyrna ai shkoi për të vizituar Strataeas, i cili kishte qenë dëgjues i tij në Pamfili, duke qenë një djalë i Eunice, e bija e Lois. Këta janë ata prej të cilëve ai bën përmend kur i shkruar Timoteut, duke thënë; Nga besimi jo të shtirur që është në ty, i cili banonte i parë ishte te gjyshja jote Loide dhe te nëna jote Eunike, prej nga ne gjejmë se Strataeas ishte një vëlla i Timoteut. Pali, pra, duke hyrë në shtëpinë e tij dhe grumbullimin së bashku besnik atje, flet me ta në lidhje me Pashkën dhe Rrëshaja, duke i përkujtuar ata i Besëlidhjes së Re që ofrohej bukës dhe kupa; sa që ata duhej më e vërtetë për të festuar atë gjatë ditëve të të Ndormëve, por për të mbajtur agjërojë misterin e ri të Pasionit dhe Ringjalljes. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Disa artikuj me interes ndoshta të lidhura mund të përfshijnë:

Apostulli Pal Ai ishte një apostull më vonë, por edhe një udhëheqës i hershëm i krishterë.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul besohet të ketë vizitoi Athinën gjatë udhëtimit të tij të dytë misionar (i cili ishte me Sila) rreth 49-52 pas Krishtit
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. A është kjo e vërtetë? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
U domethënë dhjetë urdhërimet gozhduar në kryq? Disa kanë thënë kështu. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. Urdhërimet janë treguar në malin Sinai, para se të malit Sinai, në mësimet e Jezusit, pas kryqëzimit, dhe në mësimet e Palit. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
The Ten Commandments Reflect Love, Breaking them is Evil Some feel that the ten commandments are a burden. A është kjo çfarë Jezusi, Pali, Pjetri, Jakobi dhe Gjoni mësoi?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historia e krishterimit të hershëm A jeni të vetëdijshëm se çfarë shumica e njerëzve besojnë se nuk është ajo që me të vërtetë ka ndodhur në kishën e vërtetë të krishterë? A e dini se ku bazohej kisha e hershme? A e dini se çfarë ishin doktrinat e kishës së hershme? A është besimi juaj i bazuar me të vërtetë në të vërtetën apo kompromis?