Arkivi për janar, 2012

Duhet një Voto krishterë?

E martë, janar 31, 2012

COGwriter

Katër burra të partisë republikane janë ende disi në këmbë në kërkimin e tyre për tu mundur presidentin amerikan Obama dhe për të marrë punën e tij.

Ka dy katolikë , një Mormoni , dhe një Pagëzori drejtimin për nominimin republikan për të kandiduar kundër mjaft jofetare demokratit Barak Obama (i cili gjithashtu pretendon besimin e krishterë).

Nëse të krishterët e vërtetë të votuar?

Nëse demokracia ishte që të sanksionohet në Bibël për të krishterët, me siguri ai do të sanksionohet në Dhiatën e Re. Praktikat demokratike greke dhe romake ishin të njohur gjerësisht pas. Demokracia nuk është një shpikje amerikane (as është një formë republikane të qeverisjes).

Në Dhiatën e Re lexojmë e apostujve emërimin Jezusit. Pali shkruan se Zoti e parë cakton apostuj, së dyti profetë, etj për edifying trupin e Krishtit (Efesianëve 4: 11,12).

Kur Juda e nevojshme të zëvendësohet (pas tradhtisë së tij të Jezusit dhe vetëvrasje të tij), apostujt nuk kanë një zgjedhje, ata e ndoqën shembullin biblik të kërkojnë vullnetin e Zotit:

Ju, o Zot, që i njeh zemrat e të gjithëve, trego cilin nga këta të dy ke zgjedhur ... U hodh në short tyre. (Veprat e Apostujve 1: 24,26).

Njoftim apostujt nuk ka vendosur se ata ishin të kualifikuar për të parë në zemrën e një personi.

Disa kanë shkruar se forma të ndryshme të demokracisë janë tani të pranueshme, sepse ata besojnë se shkrimet e shenjta të caktuara në librin e Veprave të thotë atë. Vargjet kryesore duket të jetë në historinë e Akteve 15 në Veprat 15 shumë nga apostujt dhe nga pleqtë u takuan së bashku për të diskutuar rrethprerjes dhe të besimtarëve johebrenj. Një mori e këshilltarëve është përdorur për të diskutuar çështjen. Disa mendojnë se duke përdorur një këshillë është tregues i demokracisë. Megjithatë, fakti se një numër të këshilltarëve është përdorur nuk ndryshon formën e Perëndisë e qeverisë. Në Dhiatën e Vjetër ne lexojmë se jo vetëm që ka Perëndia gjithmonë inkurajuar këtë praktikë (Fja 11:14), ne gjithashtu lexojmë se vetë Perëndia e angazhuar në të (II Kron 18, 18-21); pra fakti se disa prej udhëheqjes së Kishës ndjekur këtë praktikë vetëm tregon se praktikat qeveritare Perëndisë nga Dhjata e Vjetër do të jenë të vazhdueshme.

Është interesante të theksohet diçka tjetër e përmendur në Librin e Veprave,

"Dhe tani unë ju them juve, rrini larg këtyre njerëzve dhe t'i lironi, sepse në qoftë se ky plan ose kjo vepër është prej njerëzve, ajo do të prishet; por nëse është prej Perëndisë, ju nuk mund ta shkatërruar atë, që të mos ju edhe të gjendet për të luftuar kundër Perëndisë "(Veprat e Apostujve 5: 38-39)

T çorape të cilët votojnë në zgjedhjet e kësaj bote sa duket besoj se ata e dinë aspektet e planit të Perëndisë se nuk ka asnjë mënyrë e njeriut ata mund të dinë. Megjithatë, shikoni në atë që Zoti i tha Samuelit, një i quajtur në mënyrë të qartë dhe të caktuar nga Perëndia, kur Samuel mendonte ai e dinte se kush duhet të jetë mbreti i ardhshëm i Izraelit,

Pra, ajo ishte, kur erdhën ata, ai ia vuri syrin Eliabit dhe tha: "Me siguri i vajosuri i Zotit është para tij." Por Zoti i tha Samuelit: "Mos shikoni në pamjen e tij ose në kulmin e shtatit të tij, sepse unë kanë refuzuar atë. Sepse Zoti nuk shikon si shikon njeriu; njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën "(1 Sam 16: 6-7).

Është gjithashtu interesante të kuptojnë se shumë nga ata që besojnë se Dhjata e Re sanksionet demokracia gjithashtu besojmë se e ardhmja e Perëndisë në pushtet qeverinë (në Mbretërinë e Perëndisë), nuk do të jetë një demokraci.

Jezusi u tha apostujve se ata do të drejtuesit të dymbëdhjetë fiset e Izraelit, në mbretërinë e tij (Lluka 22:30). Jezusi zgjodhi dishepujt, ata nuk kanë marrë pozicionet e tyre nga çdo formë e demokracisë (Gjoni 15:16; 6:70). Perëndia, jo njeri, zgjodhi Davidin mbret të Izraelit fillimisht (Veprat e Apostujve 13:22) dhe ka zgjedhur edhe atë që të jetë mbret mbi tërë Izraelin në botë përpara (Jer 30: 9).

Nga rruga, Jezusi tha se Perëndia Ati e ka rezervuar të cilët do të kenë pozicione të caktuara të autoritetit në mbretërinë e Perëndisë (Mat 20:23). Shpërblimet në mbretërinë do të jetë Jezusi "për të dhënë (Zbulesa 22:12); ata nuk do të jetë për njerëzit që të marrin për veten e tyre.

Demokracia nuk do të jetë forma e Perëndisë e qeverisë në mbretërinë e Tij.

Pse?

Një nga problemet e shumta të votimit është se asnjë njeri nuk mendon në rrugën e Zotit bën.

"Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, as rrugët tuaja janë rrugët e mia", thotë Zoti (është 55: 8).

Kur Jezusi ishte në tokë ai shpalli ungjillin e mbretërisë së Perëndisë dhe u tha njerëzve të pendohen (Marku 1: 14-15). Jezusi nuk pranoi të marrë pjesë në edhe vendimet më elementare qeveritare, ndërsa ai ishte në tokë (Luka 12: 13-14).

Edhe pse Jezusi na mësoi se ne ishim për të paguar taksat (Mat 22: 17-21), Ai gjithashtu mësoi se mbretëria e Tij nuk ishte e kësaj bote (Gjoni 18:36). Jezusi i mësoi dishepujt e Tij për të shkuar në botën dhe i predikoni ungjillin të gjithë (Mat 28: 19,20). Jezusi tha se dishepujt e tij do të jetë në botë, por jo për atë (Gjoni 17:16).

Apostulli Pjetër kuptuar qartë këtë. Ai shkroi se të jesh pjesë e popullit të Perëndisë bërë një pjesë e një kombi të shenjtë (I Pet 2: 9). Apostulli Pal shkroi se kjo botë i pranishëm është e keqe (Gal 1: 4). Bibla paralajmëron për pasojat e të qenit pjesë e sistemeve të botës dhe qeveritë e saj dhe na tregon për të dalë nga ajo dhe të jenë të ndara (Zbulesa 18: 2-5).

Shikoni çfarë Bibla mëson do të ndodhë në ditët e fundit dhe çfarë të krishterët janë të bëjë në lidhje me të,

Por dijeni këtë, se në ditët e fundit kohë të vështira do të vijnë: Për njerëzit do të jenë egoistë, lakmues parash, mburravecë, krenarë, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mosmirënjohës, të paudhë, unloving, të papajtueshëm, shpifës, pa vetëkontroll , brutale, përbuzës e mirë, tradhtarë, kokëfortë, krenarë, dëfrimdashës më fort se Zotit, që kanë një të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Dhe nga njerëzit e tillë largohu! (2 Tim 3: 1-5).

Vini re se fjala e Perëndisë nuk inkurajon votimin si zgjidhje.

Pali tha se të krishterët duhet të jenë lajmëtarë për Krishtin (II Kor 5:20). Ambasadorët shpesh jetojnë në vende të huaj, disa prej të cilave janë të qartë armiqësore të besimeve të tyre. Ambasadorët, edhe pse ata jetojnë në shoqëri të tjera, nuk do të përfshijë veten në politikën e shoqërive që ata të jetojnë në. Ka një kohë për njerëzit e Perëndisë për të marrë mbi qeveritë e kësaj bote, por kjo nuk është ende (Gjoni 18:36 , Dan 7: 17-18). Ajo do të jetë pas ardhjen e dytë të Jezusit (I Thes 4:16, Rev 11:15).

Për të krishterët, Pjetri shkroi,

Por ju jeni një popull i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull që i përkasin Perëndisë, që ju të mund të deklarojë mrekullitë e atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Pasi ju nuk ishin një popull, por tani jeni populli i Perëndisë; një herë ju nuk e kishte marrë mëshirë, por tani ju keni marrë mëshirë. Të dashur miq, unë ju bëjë thirrje, si të huaj në botë, që të përmbahen nga dëshirat mëkatare, e cila luftë kundër shpirtit tuaj. Silluni mirë ndër johebrenjtë, që aty ku do t'ju paditin si keqbërës, të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë Perëndinë në ditën kur na viziton. Nënshtrojuni, për hir të Zotit, çdo autoritet i nxjerrë në mesin e njerëzve: nëse do të mbretit, si autoritet suprem, ose të guvernatorëve, të cilët janë dërguar prej tij për të ndëshkuar ata që bëjnë keq dhe të përgëzoj ata që e bëjnë të drejtë. Sepse është vullneti i Perëndisë që duke bërë mirë që ju duhet të heshtë flasin injorante e njerëzve pa mend (1 Peter 2: 9-15).

Të huajt, natyrisht, nuk votojnë.

Tani Bibla nuk përmend një votë të veçantë nga apostulli Pal (kur ishte ende Sauli dhe kështu që mbetet si). Vini re atë që ai më pas tha në lidhje me të:

Në të vërtetë, Unë vetë mendova se duhet të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas. Dhe këtë kam bërë në Jeruzalem, dhe shumë prej shenjtorëve do të mbyll në burg, që ka marrë pushtet nga krerët e priftërinjve; dhe kur ata i vrisnin, jepja miratimin tim (Veprat e Apostujve 26: 9-10).

Dhe ndërsa më sipër nuk është në vetvete një dënim batanije të gjithë votimit, kjo është e vetmja kohë fjala "votë" apo "votimi" është në Bibël. Dhe ajo ka treguar se edhe fetarisht zellshëm / individët konservatore jo gjithmonë votojnë saktë dhe mund të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas.

Unë nuk besoj se Bibla sanksione krishterët votuar në zgjedhjet e materiale. As nuk besoj se zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SHBA apo zgjedhjeve në kombet e tjera anglo-zbritur do të rezultojë në llojin e pendimit që këto kombe kanë nevojë.

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Duhet një Voto krishterë? Ky artikull jep disa arsyetimin biblik mbi këtë temë. Do të votonin Jezusi për presidentin / kryeministër? A është votimi në Bibël? Ky është një subjekt të krishterët duhet të kuptojnë.
Polikarpi, Herbert W. Armstrong, dhe Roderick C. Meredith në Qeverinë Kishës Cila formë e qeverisjes kishte kisha e hershme? A ishte hierarkike? Cila formë e qeverisjes do të pritet që të ketë në mbetjen Filadelfia? Njerëzit vendosin dhe / ose forma të komisionit, diktaturat e çuditshme, apo të njëjtin lloj se epoka Filadelfia vetë kishte?
A Teach Kisha e hershme milenarizmit? ishte mijëvjeçarit (i quajtur nganjëherë chiliasm) mësoi nga të krishterët e hershëm? Kush e dënoi atë. A do të mbretërojë Jezusi fjalë për fjalë për 1000 vjet në tokë? A është këtë herë pranë?
Anglo - Amerika në Profeci dhe të Fiset e humbura të Izraelit janë amerikanët, kanadezët, britanikë, skocez, Uellsit, Australianët, Anglo-jugore afrikanët, dhe New Zealander bijtë e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë për hebrenjtë në Izrael? A do Zoti të ndëshkuar SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata që do të ndëshkohen së pari?
Do të ndahet anglo-Kombet dhe A Njerëzit Marrë si skllevër? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profecitë jo-biblike që mbështesin këtë ide? Kush do të ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Profecitë e Barack Obama? Tetë arsyet pse Barack Obama është apokaliptike dhe tetë arsye pse Barack Obama nuk është Antikrishti. Ky artikull përmban shumë profeci biblike dhe jo-biblike, nga e gjithë bota, që duket për të diskutuar Barack Obama. A e parashikojnë Nostradamus Barack Obama që kanë të bëjnë me Antikrishtit? Mund Barack Obama të përgatisë terrenin për mbretërit e Veriut dhe Jugut, si të paktën një profeci shiit sugjeron? Ky është artikulli më i gjatë dhe më i plotë në këtë faqe në profecitë Barack Obama. Lexoni atë dhe të vendosë për veten tuaj nëse Presidenti Obama duket të jetë përmbushur profecitë të ndryshme.
Barack Obama, Prophecy, dhe Shkatërrimi i Shteteve të Bashkuara Disa pohojnë se Barak Obama është profetizoi "bir i Kenia", bazuar deri një shkrim të hershëm të shekullit të 20-të.
Kanada në Prophecy: Çfarë A Bibla Profeci, katolike Prophecy, dhe Parashikimet tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë? Ka profeci që sugjerojnë përfshirjen me Kanada. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive në lidhje me të ardhmen e saj.
Kush është mbreti i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time Mbreti i Perëndimit në Bible Prophecy? Është se Shtetet e Bashkuara Mbreti i Perëndimit? Nëse është kështu, çfarë do që me të vërtetë do të thotë për SHBA-të dhe aleatët e saj anglo.
A është Tony Blair Apocalyptic? Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar u konvertua në katolik menjëherë pas largimit nga zyra e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. Çfarë roli mund të luajë ai?

East vs Perëndim: Rusia, Kina, dhe India kundërshtare Sanksionet ndaj Iranit dhe Sirisë

E martë, janar 31, 2012

COGwriter

Rusia, Kina dhe India nuk janë duke bashkëpunuar me llojin e sanksioneve të BE-së dhe SHBA dëshiron për Iranin dhe Sirinë:

Global "politika e pushtetit të mëdha" kthehet në Lindjen e Mesme

Nga Peter Apps , Korrespondent i rrezikut politik

LONDËR | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Me Rusia dërguar luftanije për të dekurajuar ndërhyrje të huaj në Siri, dhe Kina tërhequr më thellë në konfrontim të Iranit me Perëndimin, "pushtet të madh" politika është e shpejt u kthyer në Lindjen e Mesme ... Të dy kanë sinjalizuar një synim të qartë për të parandaluar ndonjë " ndryshimi i regjimit "Ndërhyrja në Siri ; por vendosja e Rusisë e bartësit të saj anije avionëve dhe përcjellje në portin e Sirisë të Tars këtë muaj tërhoqi një Starker se vijë e zakonshme në rërë ... "Çdo herë Perëndimi forcon treshe, Pekin heshtje përfiton nga xhoko," thotë Thomas Barnett, një ish-strateg për të marinës amerikane ...

Washington Post 31 janar 2012-MUMBAI, India - India është bashkuar Kinës në duke thënë se ai nuk do të prerë përsëri në importet e naftës nga Irani, pavarësisht të ashpra të reja të SHBA dhe evropiane sanksioneve të dizajnuara për të bërë presion Teheranin rreth programit të tij bërthamor.
Nga Steve tregtar rruge | MOSKË (Reuters) - Një diplomat i lartë rus tha të martën se shtyrja e miratimit të një projekt perëndimore-arabe të Këshillit të Sigurimit të OKB-së ... Rusi dhe Kina vënë veton ndaj një rezolute-hartuar evropian në Siri në tetor.

Opozita siriane: Rusia, Irani rrezikuar marrëdhëniet me Sirinë e ardhshme

Ynetnews - 31 janar 2012

Anëtar i opozitës siriane Fahed Al-Masri i tha një radio stacioni libanez se përpjekjet Rusia dhe Irani janë duke e bërë në mënyrë për të shpëtuar regjimin e presidentit Asad do të pasqyrohen në marrëdhëniet e ardhshme të vendeve me Sirinë. "Rusia do të humbasin terren të saj të fundit në Lindjen e Mesme dhe në Siri, "tha ai, duke shtuar se në qoftë se Moska vazhdon të kundërshtojë qëndrimin e komunitetit ndërkombëtar në Siri ...

Pra, tre fuqitë gjeografikisht më të mëdha të Lindjes po qëndron në kontrast të plotë me Perëndimin. Bibla në fund të fundit tregon se një konfederatë Euroaziatike duket ruse e drejtuar nga do të marrë në fuqinë e mbetur të Perëndimit (e cila në atë kohë do të jetë i udhëhequr nga Mbreti evropian të veriut). Dhe Kina dhe India duket se profetizoi për të mbështetur konfederatë e udhëhequr ruse.

Por kjo do të jetë më vonë, pak para kthimit të Jezu Krishtit (Zbulesa 09:16, 16: 12-16).

Në këtë kohë e Mesme është duke luajtur një lojë të rrezikshme që është e mundshme për të humbur, të paktën në një kuptim diplomatik.

Pa marrë parasysh se çfarë janë interesat e tyre ekonomike janë, as Rusia e as India duan një fuqi islamik të ngrihen. Dhe duke sfiduar sanksionet perëndimore, ndoshta ato kombe besojnë se duke e ndarë botën islame në Iran dhe Siri, pjesa tjetër e kombeve arabe, popujt turq, Pakistan, Afganistan dhe Indonezi se kjo ndarje do të parandalojë një fuqi botërore islame nga rritje deri .

Nëse ata besojnë se, ata janë në gabim.

Një fuqi islame ( Mbreti i jugut të profecisë biblike), me sa duket të drejtuar nga një fuqi arabe, do të ngrihen. Duke mbështetur Sirinë siç ka qenë, Rusia do të armiqësohet me botën arabe (Lidhja Arabe ka tentuar të mbështesin Perëndimin në lidhje me Sirinë dhe nuk është një tifoz i veçantë i Iranit). Siria nuk do të vazhdojë ashtu siç është dhe Irani mund të neutralizohet, të paktën në një shkallë.

Çfarë tre fuqitë Lindore janë duke bërë thelb është thënë botën arabe se është më mirë duke bashkëpunuar me europianët se sa me Rusinë, Kina, apo India. Dhe bashkëpunimi mes botes arabe dhe evropiane është diçka përkohësisht do të bëhet (Danieli 11:27; Psalmi 83: 3-8).

China, itself, is interested in resources like oil and loves to take advantage of buying opportunities that Western sanctions, for example, can provide. Yet China needs the markets of the West more than it actually needs Iranian oil. The same is basically true for India.

Iran and Syria are really not so important to Russia, China, and India that they will back them no matter what (though there will be a future alliance with the Persians/Iranians, but this is for a time after the millennial reign of Christ and is discussed in Ezekiel 38:1-9).

So despite posturing from these three Eastern powers, the reality is that the West will gain the most influence in the Middle East from what is now happening.

Iran will not be the leader of the King of the South and whatever survives in Syria (cf. Isaiah 17:1) will apparently support the coming Arab leader of Daniel 11:40. If those in Russia, China, and India understood biblical prophecy better they would realize that their current stand perhaps should be modified in regards to Iran and Syria.

Those interested in learning more may wish to study the following articles:

Rusia: Origjina e saj dhe profetizoi ardhmja Rusia në profeci. Ku rusët vijnë nga? Po në lidhje me ato në Ukrainë? Çfarë është profetizuar për Rusinë dhe aleatët e saj? Çfarë do të bëjnë ata për evropianët që mbështetën hajvan në fund?
A është Rusia mbreti i veriut? Disa pretendojnë se është. Por çfarë mëson Bibla?
Indi, biblike saj kaluara dhe e ardhmja:? Çdo Dëshmitari Bibla diskuton origjinën e ato të trashëgimisë indian dhe diskuton disa nga dëshmi për ta (duke përfshirë ato në Bangladesh, Pakistan, dhe Sri Lanka).
Kina, biblik i saj e kaluara dhe e ardhmja, Pjesa 1: Zanafilla dhe shkronja kineze Ku ka populli kinez vijnë nga? This article provides information showing that the Chinese peoples must have known about various accounts in the Book of Genesis up until their dispersion after the Tower of Babel.
China, Its Biblical Past and Future, Part 2: The Sabbath and Some of God's Witness in China When did Christianity first come to China? Dhe a ka dëshmi të hershme se ata vëzhguar të shtunën shtatë ditë?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Kush janë "Mbretërit e Lindjes"? Çfarë do të ndodhë me pothuajse të gjitha kineze, rusët, indianët, dhe të tjerët të Azisë? Kina në profeci, ku? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Kush është mbreti i veriut? A ka një? A nxjerr në profecitë biblike dhe katolike romake për të njëjtin lider? A duhet ai të pasohet? Kush do të jetë mbreti i veriut diskutuar në Daniel 11? Është një sulm bërthamor profetizuar ndodhë me popujt anglishtfolëse të Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Kur të 1335 ditë, 1290 ditë, dhe 1260 ditë (orën, herë, dhe gjysmën e një kohe) e Danielit 12 të fillojnë? Kur Bibla tregojnë se rënia ekonomike do të ndikojë në Shtetet e Bashkuara?
A ka një mbreti i jugut ardhmen? Disa besojnë se nuk duhet të ketë. Mund Egjipt, Islami, Irani, arabët, apo Etiopi jetë i përfshirë? Mund ky Mbret të quhet Mehdiu? Çfarë thotë Bibla?
Bota arabe dhe islame Në Bibël, Historia, dhe profecinë Bibla diskuton origjinën e botës arabe dhe diskuton në Lindjen e Mesme në profeci. Çfarë është përpara për Lindjen e Mesme dhe ata që e ndjekin Islamin? Po në lidhje me Imam Mehdiut? Ajo që shtrihet përpara për Turqi, Iran, dhe të tjera jo-Arabisht muslimanët?

Evropa pranon të Closer Bashkimit Fiskal

E hënë, janar 30, 2012

Evropian Kulla Bashkimi i Babel Poster

COGwriter

Evropianët disi ketë një marrëveshje tjetër për bashkim më të ngushtë fiskal:

30 janar 20122

Nga Stephen Fidler, Laurence Norman dhe Matina STEVIS

BRUKSEL-Udhëheqësit e 25 qeverive të BE-së ranë dakord të hënën natën në atë që disa e faturuar si një pakt historik për të lëvizur për bashkim më të ngushtë fiskal dhe të nënshkruar në detajet e një fondi të përhershëm së ndihmës për euro zonën-ende ristrukturimin kanosës borxhit të Greqisë hodhën një hije mbi Samiti. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Nga Julien Toyer dhe Paul Taylor

BRUKSEL | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) - Kancelarja Angela Merkel betonuar epërsi e saj politike në Evropë të hënën, kur 25 nga 27 shtetet e BE-së ranë dakord për një pakt gjermano-frymëzuar për disiplinë të rreptë buxhetore, ashtu siç luftoi për të rindezur rritjen nga hiri i kursimit.

Vetëm Britania dhe Republika Çeke refuzoi të nënshkruajë një kompakt fiskal në mars se do të vendosë sanksione kuazi-automatike për vendet që shkelin kufijtë e deficitit buxhetor të Bashkimit Evropian dhe do të parashikojë rregulla të balancuara buxhetore në ligjin kombëtar. http://www.reuters.com/ artikull / 2012/01/30 / us-eu-samiti-idUSTRE80S0SR20120130

Ky është një hap më shumë në përmbushjen e profecive biblike që lidhen me rritje deri e pushtetit përfundimtar hajvan Evropian.

Ata prej nesh në Kishën e Gjallë e Perëndisë kanë mësuar gjatë se Britania e Madhe nuk do të jetë një pjesë e vërtetë e pushtetit përfundimtar që do të dalë në Evropë. Ata në Republikën Çeke pothuajse me siguri do të jetë pjesë e asaj fuqie përfundimtar.

Bibla, Zbulesa 17, është e qartë se evropianët do të ende kanë për të riorganizuar në të ardhmen:

12 "Të dhjetë brirët, që pe, janë dhjetë mbretër, të cilët nuk kanë marrë ende mbretërinë, por do të marrin pushtet për një orë si mbretër, bashkë me bishën. 13 These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. (Revelation 17:12-13)

Hapat drejt kësaj ndodh janë duke vazhduar si ne në Kishën e Gjallë e Perëndisë kanë mësuar-dhe të gjatë do të ketë pengesa në këtë rrugë dhe problemet (trazira të mëdha qytetare, ose më keq, mund të ndodhë).

Sigurisht, Bibla është e qartë se pushteti përfundimtar Beast Evropian nuk do të jetë në fakt shumë e bashkuar si ajo në thelb do të jetë një kombinim i fortë dhe i dobët, ose si Bibla më shumë fjalë për fjalë thotë, hekuri dhe argjile:

41 Siç e pe, këmbët dhe gishtërinjtë ishin pjesërisht prej argjile poçari dhe pjesërisht prej hekuri, kështu kjo mbretëri do të ndahet; por forca e hekurit do të jetë në të, ashtu si ti ke parë hekurin të përzier me argjilën qeramike. 42 Dhe ashtu si gishtërinjtë e këmbëve ishin pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht prej argjile, kështu ajo mbretëri do të jetë pjesërisht e fortë dhe pjesërisht e brishtë. 43 Siç e pe hekurin të përzier me argjilën qeramike, ata do të përzihen nga fara njerëzore, por ata nuk do të përmbahen me njëri-tjetrin, ashtu si hekuri nuk përzihen me balte. (Daniel 2: 41-43)

Sipas profecive të Biblës, një fuqi europiane, përkundër brishtësisë së saj, është e destinuar të jetë përkohësisht forca më dominuese në botë, në fund të fundit të pushtuar kombet anglo-zbriti (kjo është SHBA dhe Anglo-aleatët e saj si në Mbretërinë e Bashkuar që të ketë më të fortë fortesa e Danielit 11:39), dhe më vonë të vijë në fund të saj (Daniel 11:45).

Por, para se ajo është shkatërruar (Daniel 11: 21-44), fuqia e fundit Beast duhet të vijnë së bashku dhe për të marrë në vendin ku ajo ka ndikim të madh ekonomik. Njoftimi Sonte është një tjetër shenjë se Evropa ka ndërmend të lëvizë në këtë drejtim (edhe pse ajo ka të ngjarë të ketë më shumë probleme përpara se ai është fuqia e fundit Beast).

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Europa, Beast, dhe Zbulesa Ku ka Evropa të marrë emrin e saj? Çfarë mund të Evropës kanë të bëjnë me Librin e Zbulesës? Po në lidhje me "hajvan"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kush është mbreti i veriut? A ka një? A nxjerr në profecitë biblike dhe katolike romake për të njëjtin lider? A duhet ai të pasohet? Kush do të jetë mbreti i veriut diskutuar në Daniel 11? Është një sulm bërthamor profetizuar ndodhë me popujt anglishtfolëse të Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Kur të 1335 ditë, 1290 ditë, dhe 1260 ditë (orën, herë, dhe gjysmën e një kohe) e Danielit 12 të fillojnë? Çfarë duhet të ndodhë përpara Mundimit të Madh?
Mund gjerman Baron Karl-Theodor zu Guttenberg bëhet mbreti i veriut? A është Ministri i Mbrojtjes gjerman një për të parë? Çfarë katolike, bizantine, dhe profecitë biblike sugjerojnë?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? What will happen to Jerusalem and the Jews in Israel? A do Zoti të ndëshkuar SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata që do të ndëshkohen së pari?
Do të ndahet anglo-Kombet dhe A Njerëzit Marrë si skllevër? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Po në lidhje Jeruzalemit? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profecitë jo-biblike që mbështesin këtë ide? Who will divide those lands? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada?
There are prophecies that suggest involvement with Canada. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive në lidhje me të ardhmen e saj.
Kush është mbreti i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time Mbreti i Perëndimit në të Biblës Profeci? është se Shtetet e Bashkuara Mbreti i Perëndimit?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Ishujt dhe Bibla Profeci Çfarë është përpara për ishujt? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Kush janë "Mbretërit e Lindjes"? Çfarë do të ndodhë me pothuajse të gjitha kineze, rusët, indianët, dhe të tjerët të Azisë? Kina në profeci, ku? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? What will happen to Jerusalem and the Jews in Israel? A do Zoti të ndëshkuar SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata që do të ndëshkohen së pari?

Sport dhunshme, mbaresa e dhunshme

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Consider, therefore, whether those who teach such things can possibly live indifferently, and be commingled in unlawful intercourse, or, most impious of all, eat human flesh, especially when we are forbidden so much as to witness shows of gladiators, lest we become partakers and abettors of murders . But neither may we see the other spectacles, lest our eyes and ears be defiled , participating in the utterances there sung. (Theophilus of Antioch. To Autolycus, Book III, Chapter XV. Translated by Marcus Dods, AM Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

So, true Christians did not believe that they were to watch the violent sports so popular in the second century.

Tatian, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

Dhe për këto dëshmitarët marrin vendet e tyre, dhe boxers takohen në luftime të vetme, për asnjë arsye çfarëdo, dhe asnjëri nuk e bien në arenën t'u vijë në ndihmë. A ekspozita të tilla si këto të kthehem për të kreditit tuaj? Kush është shefi ndër ju mbledh një ushtri të vrasësve të gjakut-njolla, të angazhohen për të ruajtur ato; dhe këto ruffians janë dërguar nga ai, dhe të mblidhen në të spektaklit të jenë gjyqtarë, pjesërisht të ligësisë së arbitër, dhe pjesërisht nga ajo e njerëzve që angazhohen në luftime. Dhe ai që mungon ekspozitën vrasës është e hidhëruar, sepse ai nuk ishte i destinuar të jetë një spektator i veprave të liga dhe jobesimtarë dhe të neveritshme (Tatian. Perkthyer nga Address JE Ryland. Tatiani për të grekëve, Kapitulli XXIII. Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Volume 2 Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Athinagora, një apologjet i krishterë professing, ka shkruar rreth 170 pas Krishtit:

Cili njeri me mend në kokë, pra, do të pohohet, ndërsa i tillë është karakteri ynë, që ne jemi vrasësit? ...

Kush nuk i përballoj ndër gjërat me interes më të madh të konkurseve e gladiatorëve dhe kafshëve të egra, veçanërisht ato të cilat janë dhënë nga ju? Por ne, duke e konsideruar se për të parë një njeri të vritet është shumë e njëjtë me vrasjen e tij, kanë abjured syze të tilla (Athinagora. Një lutje për të krishterët, Kapitullin XXXV. Perkthyer nga BP Pratten. Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Volume 2 . Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Edhe sot, shumë të krishterë e kuptojnë se duke parë ngjarjet brutale qëllim në shkaktimin e dëmit fizik, të tilla si boks të vërtetë, është e papërshtatshme.

Vini re se ky është edhe pozicioni i teologut të shekullit të tretë katolike dhe peshkop Hippolytus, i cili gjithashtu shton profesione të ndryshme për ata që kundërshtojnë njëri nga të qenit një ndjekës i Krishtit:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. Ajo është luajtur shpesh me një qëndrim të armiqësisë dhe është e rrezikshme dhe është i mbushur me dëmtime fizike. (Plain Truth, korrik-gusht 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? What do the Bible and early writings show? Kjo është hera e parë që unë kam shpallur këtë artikull në këtë faqe të re dhe ajo përmban jo vetëm pikëpamjet e mia, por citon shumë se të krishterët, si dhe njerëz të cilët pretendojnë të jenë, duhet të mendojnë rreth. A jeni të vërtetë dëshironi të dini përgjigjen për pyetjen titulli kërkon? Nëse jo, pse jo?
Shërbimi ushtarak dhe kishat e Perëndisë:? A krishterët Real Merrni pjesë në mishë Warfare Këtu janë perspektivat aktuale dhe historike mbi një çështje të cilat tregojnë besimet e kishës së vërtetë të pjesëmarrjes ushtarake. Is war proper for Christians?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Po.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Po.

Ndërsa unë kam artikuj me shumë shkrime mbi këtë temë (shih, për shembull, Universale Oferta e Shpëtimit: Ka me qindra vargje në Bibël Mbështetja e Doktrina e Vërtetë Apocatastasis ), le të fillojë me një interpretim të dytë të shekullit të Isaisë nga Irenaeusit në tregojnë atë që duket të jetë njohuri të përbashkët në ditët jo shumë kohë pas vdekjes së fundit i apostujve origjinale:

Tani, se premtimet nuk janë shpallur profetëve dhe vetëm baballarët, por të Kishave të bashkuar në këto nga kombet, që edhe termat Fryma "ishujt" (të dy për shkak se ata janë të vendosur në mes të turbullirave, vuajnë stuhi e besonin, ekzistojnë si një port të sigurisë për ata në rrezik, dhe janë streha e atyre që e duan lartësinë [të qiellit], dhe të përpiqen për të shmangur Bythus, që është, thellësia e gabimit), Jeremia kështu deklaron: " Dëgjoni fjalën e Zotit, o kombe, shpalleni në ishujt e largët; thoni ju, që Zoti do të të shpërndaj Izraelin, ai e mbledh dhe e ruan ashtu si e ushqyer tufën e tij të deleve ...

Dhe përsëri e ai të thotë të njëjtën gjë: "Ja, unë i bëj Jeruzalemin për kënaqësinë dhe popullin tim [një gëzim]; për zërin e qarë nuk do të dëgjohet më në të, as zë klithme. Gjithashtu nuk do të ketë atje ndonjë papjekur [një], as plak që nuk plotëson kohën e tij, sepse të rinjtë do të jenë prej njëqind vjet; dhe mëkatari do të vdesë njëqind vjeç, por do të quhet i mallkuar. Dhe ata do të ndërtojnë shtëpi dhe do të banojnë ata vetë; dhe do të mbjellin vreshta dhe do të hani frytin e tyre veten e tyre, dhe do të pijë verë. Dhe ata nuk do të ndërtosh, dhe të tjerët banojnë; as nuk do të përgatisin vreshtin, dhe të tjerët hanë. Sepse, ashtu si ditët e pemës së jetës do të jenë ditët e njerëzve në ty; për veprat e duarve të tyre do të durojnë "(haereses Irenaeus. Adversus, Libri V, Kapitulli 34, Vargjet 2-3,4. Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Vëllimi 1 Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. Edition amerikane, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Të tjerët, të tilla si Origjenit të Aleksandrisë, gjithashtu shkroi se Perëndia kishte një plan për të ofruar shpëtim për të gjithë.

Shumë dijetarë katolikë dhe protestantë të mbajë se Origjeni ishte një nga më të madh të shkrimtarëve teologjike e hershme (jetoi nga rreth 185-232 pas Krishtit). Papa Benedikti XVI e ka lavdëruar publikisht Origeni.

Historiani vërejti protestante KS Latourette shkroi se Origeni "ishte, me të vërtetë, një nga mendjet më të mëdha të krishterë." Dhe, ndërsa unë nuk mund të pajtohen me këtë, është me interes të theksohet se Latourette vërejtur:

Origeni mësuar që në fund të fundit të gjithë shpirtrat që kanë rënë larg nga Perëndia do të restaurohen në harmoni të plotë me Të. Kjo mund të ndodhë vetëm me bashkëpunimin e tyre, sepse ata kanë lirinë për të pranuar ose refuzuar kreu çlirimin në Krishtin. Para se të restaurimit të plotë se ata do të vuajnë dënimin, por që dënimi ka për qëllim të jetë edukative, të pastrojë ata nga të metat e sjella nga mëkati i tyre. Pas përfundimit të kohës së sotme dhe bota e saj një tjetër moshë do të vijë, kështu Origeni besuan, në të cilat kanë qenë të lindur përsëri do të vazhdojë të rritet dhe të papenduar do të jepet mundësi të mëtejshme për pendim (Latourette KS Një Historia e Krishterimit, Vëllimi 1, Fillimet në 1500. Harper Collins, San Francisco 1975, p.151).

Origjeni ishte afër, në se jo të gjithë do të pendohen, sepse nuk do të jenë ata ngritën për "mospërfillje të përjetshme" (Danieli 12: 2, Bible), që do të thotë se ata të cilët nuk do të duhet të pendohen nuk do të marrë shpëtimin-Por ne në Living Kisha e Perëndisë e konsiderojnë ata të jenë një pakicë e vogël. Por Origjeni ishte e saktë që kjo do të vijë vetëm në lidhje me bashkëpunimin e atyre aktualisht pashpëtuar.

Këtu janë disa citate direkt nga Origjenit:

... Ati i mirë nuk e ka braktisur plotësisht ata që kanë rënë larg nga Ai (Origeni. Komente mbi Ungjillin e Gjonit (Libri I). Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Volume 9 Redaktuar nga Allan Menzies, DD American Edition, 1896 dhe 1897. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Ajo duhet të kihet parasysh, megjithatë, se qenie të caktuara që u larguan nga ai një fillimi të cilat ne kemi folur, kanë zhytur në një thellësi të tillë të padenjësisë dhe ligësisë që të konsiderohet krejt nuk meriton të asaj trajnimit dhe udhëzimeve me të cilat raca njerëzore, ndërsa në mish, janë të trajnuar dhe të udhëzuar me ndihmën e fuqive qiellore; dhe të vazhdojë, në të kundërtën, në një gjendje armiqësi dhe kundërshtim me ata që e marrin këtë udhëzim dhe mësimin. Dhe kështu kjo është se gjithë këtë jetë të vdekshme është plot lufton dhe gjykimet, të shkaktuara nga opozita dhe armiqësisë së atyre që ranë nga një gjendje më të mirë, pa fare kur shikoj prapa, dhe të cilët janë quajtur djallin dhe engjëjt e tij, dhe urdhrat e tjera të së keqes, të cilat apostulli klasifikuar në mesin e fuqive të kundërta. Por nëse ndonjë nga këto urdhra që veprojnë nën qeverinë e djallit, dhe zbatojmë urdhërimet e tij të këqija, do të në një botë në të ardhmen të konvertohet në drejtësi për shkak të tyre posedojnë fakultetin e lirisë së vullnetit, apo ligësia e vazhdueshme dhe i regjur mund të ndryshohet nga fuqia e zakonit në natyrë, është një rezultat që ju vetë, lexues, mund të miratojnë, në qoftë se as në këto botëve të pranishëm që duken dhe të përkohshme, e as në ato të cilat janë të padukshme dhe janë të përjetshme, ajo pjesë është që të ndryshojnë tërësisht nga uniteti përfundimtar dhe palestër të gjëra (Origeni. De Principiis, Libri I, kapitulli 6, ajeti 3).

... Dhe kështu, me anë të urdhrave të shumta dhe të panumëruara të qenieve progresive të cilët janë duke u pajtuam me Perëndinë nga një shtet i armiqësisë, Armiku i fundit është arritur më në fund, i cili është quajtur vdekje, kështu që ai mund të shkatërrohet, dhe të jetë më një armik. Kur, pra, të gjithë shpirtërat do racionale janë restauruar në një gjendje të tillë, atëherë natyra e këtij organi e jona do të pësojë një ndryshim në lavdinë e një trup shpirtëror. Sepse, ashtu si ne e shohim atë të mos jetë rasti me natyra racionale, që disa prej tyre kanë jetuar në një gjendje të degradimit për shkak të mëkateve të tyre, ndërsa të tjerë janë thirrur në një gjendje lumturie për shkak të meritave të tyre; por si ne shohim ata shpirtra të njëjta që kishin qenë më parë mëkatar, ndihmuar, pas konvertimit të tyre dhe pajtimit ndaj Zotit, në një gjendje lumturie (Origeni. De Principiis, Libri III, kapitulli 6, ajeti 6).

Ndërsa ne në LCG nuk do fjalë është mjaft që të jetë, këto citate tregojnë se ideja se Perëndia ka një plan që do të japë papenduar një mundësi pas kësaj moshe të pranishëm nuk është një koncept i ri.

Në fakt, doktrina e purgatorit zhvilluar në mesin e katolikëve latine, pasi ata filluan të dënojnë të caktuar të ideve Origeni në shekullin e gjashtë. Kur se ka ndodhur mësimet që lidhen me ofrimin e shpëtimit për të gjithë (të njohur si apocatastasis) gjithashtu u dënuan disi. Megjithatë, kjo lënë një boshllëk në teologjinë romake dhe ideja e purgator zhvilluar më pas.

Katolikët greke (tani e njohur si besimin ortodoks), megjithatë, kurrë nuk e ka pranuar idenë latin e purgatorit dhe ende sot e kësaj dite kemi shumë që besojnë se Perëndia ka disa lloj të planit të ofruar shpëtim për ata që nuk kanë qëllim refuzojë shpëtimin.

Enciklopedia Katolike vetë pranon se të krishterët e hershëm nuk e mësojnë konceptin e saj aktuale të doktrinës së saj purgator:

Disa stres tepër qëndron mbi kundërshtimin që të krishterët e lashtë nuk kishte koncept të qartë të purgatorit, dhe se ata mendonin se shpirtrat largua mbeti në pasigurinë e shpëtimit deri në ditën e fundit ... Ka disa pasazhe në Dhiatën e Re që tregojnë për një Procesi i pastrimit pas vdekjes. Kështu, Jezu Krishti deklaron (Mateu 12:32): "Dhe kushdo që do të flasë kundër Birit të njeriut do të jetë i falur, por ai që do të flasë kundër Frymës së Shenjtë nuk do të falet as në kjo botë, as në botën që vjen "... (Hanna, Purgatory. Enciklopedia Katolike).

Jo, në shekullin e dytë, besohej se plani i Zotit do të të lejojë të gjithë që do të ofrohen shpëtimin, as në këtë moshë apo botën e ardhshme në qoftë se ata nuk e ka kryer "mëkat të pafalshëm" (Mateu 12:32; Marku 10:30 , Luka 18:30, Veprat e Apostujve 3: 17-21, Efesianëve 1:21, Hebrenjve 6: 4-6; shih Mateu 10:15, 11: 22-24, Marku 06:11, Luka 10: 12-14) .). Dhe Dhiata e Re është shumë e qartë se:

"Çdo mish do të shohë shpëtimin e Perëndisë" (Luka 3: 6).

Në shekullin e trembëdhjetë, teologu katolik famshëm Thomas Aquinas shkroi në vijim:

Asgjë nuk thuhet qartë në Shkrimin e Shenjtë në lidhje me situatën e purgator, as nuk është e mundur për të ofruar argumente bindëse në këtë pyetje ...

Disa thonë se, megjithatë, se në bazë të ligjit të përbashkët vendi i Purgatory është ku mëkatet e njeriut. Kjo nuk duket i mundshëm, pasi që një njeri mund të dënohet në të njëjtën kohë për mëkatet e kryera në vende të ndryshme. Dhe të tjerë thonë se sipas ligjit të përbashkët ata dënohen mbi ne, sepse ata janë në mes nesh dhe Perëndisë, sa i përket shtetit të tyre. Por kjo është e pa llogari, sepse ata nuk janë të dënuar për të qenë mbi ne, por për atë që është më e ulët në to, domethënë mëkat (Akuini T. Summa Theologica i Shën Thomas Akuinit, shtojcën II, Neni 1 i dytë dhe i rishikuar Edition, 1920. nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, MPS, Censor. Theol. pajtimin. Edus. Canonicus Surmont, eneralis Vicarius. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL dhe F. Leo Moore , OP, STL sanksionim. F. Beda Jarrett, OP, STL, PD, Para Provincialis Angliæ).

Tregon mësipërme se edhe në Mesjetë, ideja e purgatorit ishte e paqartë, madje edhe në mesin e udhëheqësve të Kishës së Romës.

Purgatory u miratua në thelb pasi mësimet të caktuara të lidhura me Origjenit u dënuan në shekullin e 6-të:

Nga momenti, megjithatë, se anti-Origenism mbizotëronte, doktrina e apokatastasis u braktis përfundimisht. Shën Augustini proteston më fort se çdo shkrimtar tjetër ndaj një gabimi në mënyrë në kundërshtim me doktrinën e domosdoshmërisë së hirit ... (Batiffel, Apocatastassis. Enciklopedia Katolike).

Historia sugjeron se pas apocatastasis është dënuar në mesin e shekullit të 6-të, diçka që i ngjan konceptet moderne të purgator ishin shqiptuar nga romak Peshkopi Papa Gregori I rreth 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Oferta Universale e Shpëtimit: Ka me qindra vargje në Bibël mbështetëse Doktrina e Vërtetë Apocatastasis A besoni atë që Bibla mëson në të vërtetë në këtë? Do të restaurohen gjëra të gjithë e mira? A Plani i Perëndisë për shpëtimin marrë rebelim dhe verbëri shpirtërore parasysh?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Is that what he said? Është se ajo që thotë Bibla? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
Çfarë është e pafalshme Sin? Çfarë është ajo? A mund të pendohemi për të? A e dini se çfarë është dhe se si për të shmangur atë?

Occupy Oakland bëhet e dhunshme, Rreth 300 të arrestuar

E diel, janar 29, 2012

COGwriter

Rreth 300 protestues në "Occupy Oakland u arrestua:

Jan 29, 2012

(AP) OAKLAND, Calif -. Dhjetra policisë mbajtur një roje të natës vonë, rreth City Hall pas protestave ditore që rezultuan në 300 arrestime. Occupy Oakland demonstruesit hynë në ndërtesën historike dhe dogjën një flamur të SHBA, si zyrtarët më herët hodhën gaz lotsjellës për të shpërndarë njerëzit duke hedhur gurë dhe shkatërrimi rrethimi në një qendër të konventës ...

Shefi i Policisë së Përkohshme Howard Jordan, tha se rreth 300 arrestime janë bërë.

"Këto demonstruesit thuhet qëllimi i tyre ishte për të provokuar oficerë dhe të angazhohen në veprimtari të paligjshme dhe kjo është pikërisht ajo që ka ndodhur sot," tha Santana ...

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 Dhe atë që po ju them juve, ua them të gjithëve: Kujdes! (Mark 13:36-37)

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Çfarë është "fillimi i dhembjeve të lindjes"? Kur është e hershme se Vuajtja e Madhe mund të fillojë? Cila është dita e Zotit?
Fizike Shkrimet Përgatitja për të krishterët . We all know the Bible prophecies famines. Should we do something?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Ungjilli i Mbretërisë së Perëndisë ishte i theksimit të Jezusit dhe Kishës Hershme A e dini se? A e di edhe se çfarë ungjill i mbretërisë është mbi të gjitha? Feja e vërtetë duhet të bazohet mbi ungjillit të vërtetë.
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Kush e dënoi atë. A do të mbretërojë Jezusi fjalë për fjalë për 1000 vjet në tokë? A është këtë herë pranë?
A ka Perëndia një Plan 6000 Viti? Çfarë Viti A ka 6,000 vjet Fund? ishte lejuar një kohë e 6000 vit për njerëzit që e drejtojnë ndjekur nga një mbretërimit fjalëpërfjalshëm mijë vjeçare të Krishtit në Tokë mësuar nga të krishterët e hershëm? What year may the six thousand years of human rule end? Kur do të kthehet Jezusi? 2018 or 2019?
Anglo - Amerika në Profeci dhe të Fiset e humbura të Izraelit janë amerikanët, kanadezët, britanikë, skocez, Uellsit, Australianët, Anglo-jugore afrikanët, dhe New Zealander bijtë e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? What will happen to the Jews in Israel? A do Zoti të ndëshkuar SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata që do të ndëshkohen së pari?
Do të ndahet anglo-Kombet dhe A Njerëzit Marrë si skllevër? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profecitë jo-biblike që mbështesin këtë ide? Who will divide those lands? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Profecitë e Barack Obama? Tetë arsyet pse Barack Obama është apokaliptike dhe tetë arsye pse Barack Obama nuk është Antikrishti. Ky artikull përmban shumë profeci biblike dhe jo-biblike, nga e gjithë bota, që duket për të diskutuar Barack Obama. A e parashikojnë Nostradamus Barack Obama që kanë të bëjnë me Antikrishtit? Mund Barack Obama të përgatisë terrenin për mbretërit e Veriut dhe Jugut, si të paktën një profeci shiit sugjeron? Ky është artikulli më i gjatë dhe më i plotë në këtë faqe në profecitë Barack Obama. Lexoni atë dhe të vendosë për veten tuaj nëse Presidenti Obama duket të jetë përmbushur profecitë të ndryshme.
Barack Obama, Prophecy, dhe Shkatërrimi i Shteteve të Bashkuara Disa pohojnë se Barak Obama është profetizoi "bir i Kenia", bazuar deri një shkrim të hershëm të shekullit të 20-të.
Kanada në Prophecy: Çfarë A Bibla Profeci, katolike Prophecy, dhe Parashikimet tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë? There are prophecies that suggest involvement with Canada. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive në lidhje me të ardhmen e saj.
Kush është mbreti i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time Mbreti i Perëndimit në Bible Prophecy? Është se Shtetet e Bashkuara Mbreti i Perëndimit? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
A është Tony Blair Apocalyptic? Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar u konvertua në katolik menjëherë pas largimit nga zyra e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. What role might he play?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

Sulmi në periferi dukej të jetë një shenjë e rritjes së pranisë së ushtarëve disidente më afër Damaskut, dhe në rritje shqetësimi i regjimit në lidhje me situatën.

Gazeta egjiptiane - 29 janar 2012

STAMBOLL - Shtetet e Gjirit arabe dhe Turqia, të cilat kanë udhëhequr dënimin rajonal i regjimit sirian për goditjen e saj vdekjeprurëse, i bëri thirrje Damaskut të shtunën për të pranuar planin e Lidhjes Arabe për të ndaluar gjakderdhjen "pa vonesë".

Qeveria siriane po bëhet më e dëshpëruar dhe gjithnjë e më e izoluar në skenën botërore.

Diçka do të duhet të ndryshojë.

Vini re se çfarë tregon Bibla do të ndodhë me të kryeqytetit të Sirisë Damask:

1 Profecia mbi Damask:
"Shih, Damasku do të jetë më një qytet, por do të bëhet një grumbull gërmadhash. 2 Qytetet e Aroerit do të braktisur dhe të lënë për kopetë që do të pushojnë aty pa një për të bërë ato të frikësuar. 3 Qyteti i fortifikuar do të zhduket nga Efraimit, dhe fuqia mbretërore nga Damasku, mbetja e Sirisë do të jetë si lavdia e bijve të Izraelit ", thotë Zoti i ushtrive. (Isaia 17: 1-3)

3 Kështu thotë Zoti:
"Për tre krime të Damaskut, madje për katër,
Unë nuk do ta revokoj ndëshkimin e tij ... 5 Do të copëtoj edhe shufrat e Damaskut porta,
Dhe shfaros banorin nga Lugina e Avenit,
Dhe ai që mban skeptrin e Beth-edenit.
Populli i Sirisë do të shkojë në robëri në Kir ",
Thotë Zoti. (Amos 1: 3, 5)

Sirisë Presidenti Assad mund të vendosë opsioni i tij personal më i mirë është për të mbështetur më nga afër Iranin dhe ndoshta të jetë i përfshirë në një pushtim të Jeruzalemit dhe Izraelit. Nëse është kështu, kjo mund të jetë si Isaia 17: 1 përmbushet.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Çfarë është përpara për Lindjen e Mesme dhe ata që e ndjekin Islamin? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
A ka një mbreti i jugut ardhmen? Disa besojnë se nuk duhet të ketë. Mund Egjipt, Islami, Irani, arabët, apo Etiopi jetë i përfshirë? Is he the Imam Mahdi? Çfarë thotë Bibla?

Shkencore Doomsday dhe Bibla Profeci

E shtunë, janar 28, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? Çfarë ndodh para në "fillim të dhembjeve"? Çfarë ndodh në Mundimit të Madh dhe Ditën e Zotit? Kur është e hershme se Vuajtja e Madhe mund të fillojë? Cila është dita e Zotit?
Katërt Kalorës i Apokalipsit Çfarë është kalë i zbehtë i vdekjes dhe murtaja? Çfarë do të sjellë dhe kur?
End of Mayan Calendar 2012–Might 2012 Mean Something? Are there Mayan calendar predictions for change in 2012? Ndryshimet ishin shekuj më parë parashikuar nga Hopi amerikanët amtare. A Mayan / profecitë Hindu / Hopi / Buddhist / New Age / Nostradamus kanë ndonjë vlerë këtu? Pse mund Satanai kanë frymëzuar këtë datë? A Kodeksi Dresden tregojnë shkatërrimin e tokës nga përmbytjet? A mund të ishte fatkeqësi e madhe të fillojnë para vitit 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 dhe Ngritja e Sekret Sekti kjo është një lidhje e lidhur me një libër nga Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la shkollës secreta 2012 libro del Dr Thiel en Español.
2012 das und Auftreten der geheimen Sekte (Edition gjermanisht) 2012 Buch von Dr Thiel në Deutscher Sprache. 2012 das und geheimen der Auftreten Sekte (gjermanisht ndezni Edition)
2012 ZA Surgimento da Seita Secreta (Portugalisht Edition) 2012 livro bëjë Dr Thiel em Português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 ZA Surgimento da Seita Secreta (Edition Brazilian Portuguese) 2012 livro bëjë Dr Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostulli Pal Popullaritet

E shtunë, janar 28, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Këtu është se si ajo është e shënuar në faqen www.cogwriter.com shtëpi:

Apostulli Pal Ai ishte një apostull më vonë, por edhe një lider në fillim krishterë.

Ky artikull të veçantë nuk ka qenë ndonjëherë veçanërisht popullore në të kaluarën, por mijëra e kanë parë atë këtë muaj.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 Dhe ndodhi që, pas tri ditësh që Pali thirri krerët e Judenjve bashku. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Që do të thotë ai e mbajti të shtunën, Ditët e Shenjta, dhe Dhjetë Urdhërimet.

Dhjetë Urdhërimet janë diskutuar alreay, kështu që le të shohim në e shtunë:

Vini re se Apostulli Pal ishte i frymëzuar për të shkruar:

Tani ne që kemi besuar hyjnë atë pjesën tjetër, ashtu siç e ka thënë Zoti, "Kështu që unë deklaruar në betim në zemërimin tim:" Ata kurrë nuk do të hyjë tjetër time. '"Megjithatë puna e tij është përfunduar që nga krijimi i botës. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; për këdo që hyn tjetër e Perëndisë ashtu mbështetet nga puna e tij, ashtu si Perëndia nga të tijat. Le të, pra, të bëjë çdo përpjekje për të hyrë në atë prehje, që askush nuk do të bjerë duke ndjekur shembullin e tyre të mosbindjes (Hebrenjve 4: 3-6,9-11, NIV).

Veprat e Apostujve 13: 42-44 tregon atë që bëri Pali,

... Johebrenjtë lut se këto fjalë mund të predikohet në të shtunën e ardhshme. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. Më Të shtunën tjetër gati gjithë qyteti u mblodh për të dëgjuar fjalën e Perëndisë.

Also Acts 18:4 states,

Dhe ai mësonte në sinagogë çdo të shtunë, dhe e bindi Judenj dhe Grekë.

Prandaj Dhiata e Re është e qartë se Pali mbajti të shtunën, rregullisht predikoi të shtunën, dhe se ai shkroi se nuk mbetet "një e shtunë-tjetër për popullin e Perëndisë".

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Tani disa kanë qenë të mashtruar nga ajo që duket të jetë një përkthim i gabuar i qëllimshëm i një prej shkrimet e Palit, Kolosianëve 2:16 për të bërë larg me të shtunën, por kur duhet përkthyer ajo miraton, dhe nuk dënojmë ritet shtunë (kjo është shpjeguar më në hollësi në nenin A ka "një kalendar vjetor Adhurimi" Në Bibël? ).

Pali i tha të krishterët për të mbajtur Pashkën dhe festën e të ndormëve :

7 Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. 8 Prandaj le të kremtojmë festën jo me maja të vjetër, as me maja ligësie dhe keqësie, por me bukë pa maja të sinqeritetit dhe të së vërtetës (1 Korintasve 5: 7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul ... Por ne u nisëm nga Filipi, pas ditëve të të Ndormëve (Veprat e Apostujve 20: 1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 Sepse Pali kishte vendosur të lundronte pa u ndalur në Efes, që të mos humbiste kohë në Azi; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Tani mjaft kohë ishin shpenzuar, dhe lundrimi ishte bërë i rrezikshëm, sepse edhe agjërimi tashmë kishte mbaruar, Pali i këshilloi ata (Veprat e Apostujve 27: 9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

"Më duhet gjithsesi ta kaloj festën e ardhshme në Jeruzalem; por unë do të kthehem përsëri te ju, në dashtë Zoti "(Veprat e Apostujve 18:21).

Prandaj, Pali mbajti (pas konvertimit të tij në krishterim), ajo që tani janë quajtur zakonisht Ditët hebrenj Shenjtë. Pra, natyrisht, Jezusi bëri.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Vini re se kjo tregon se Apostulli Pal miratoi mbajtjen e tyre:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. Pra, në Smyrna ai shkoi për të vizituar Strataeas, i cili kishte qenë dëgjues i tij në Panfilisë, duke qenë një bir i Eunice, e bija e Lois. Këta janë ata prej të cilëve ai bën përmend kur shkruar Timoteut, duke thënë se, ai për të besimin e sinqertë që është në ty, e cila banonte parë ishte te gjyshja jote Loide dhe te nëna jote Eunike; prej ku ne gjejmë se Strataeas ishte një vëlla i Timoteut. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Ditë shumë tani e konsiderojnë të jetë hebraike dhe jo i krishterë-por me sa duket Pali konsideruar ato të rëndësishme për të gjithë të krishterët për të mbajtur (shih gjithashtu 1 Korintasve 5: 7-8 ku ai tha kombet në Korint për t'i mbajtur ata si).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jezusi mbajti shtunën , Dhjetë Urdhërimet , dhe Festat . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Apostulli Pal Ai ishte një apostull më vonë, por edhe një lider në fillim krishterë.
Kush ishin Paulicians? Ishin ndonjë Paulicians besnik të krishterët? Çfarë ndodhi me ta? Pse mund ata kanë zhvilluar teorinë e papës-Antikrishti?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Pali besohet të ketë vizituar Athinën gjatë udhëtimit të tij të dytë misionar (i cili ishte me Sila) rreth 49-52 pas Krishtit
Çfarë A Paul fakt Teach Rreth Dhjetë Urdhërimet? Shumë thonë se Pali mësoi kundër dhjetë urdhërimet. Is this true? Ky artikull citon Pali me fjalët e tij në të gjelbër.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
A ishin Dhjetë Urdhërimet gozhduar në kryq? Disa kanë thënë kështu. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. Ajo trajton "traditat e njerëzve" më të zakonshme në lidhje me ato si.
Dhjetë Urdhërimet Reflektoni Dashuria, thyerja e tyre është e keqe Disa mendojnë se dhjetë urdhërimet janë një barrë. Është se ajo që Jezusi, Pali, Pjetri, Jakobi dhe Gjoni mësoi?
Paul në Damask Ky është një Lego-animacion.
Historia e krishterimit të hershëm A jeni të vetëdijshëm se ajo që shumica e njerëzve besojnë se nuk është ajo që me të vërtetë ka ndodhur në kishën e vërtetë të krishterë? A e dini se ku është bazuar kisha e hershme? A e dini se çfarë ishin doktrinat e kishës së hershme? Është besimi yt në bazë të vërtetë në të vërtetën apo kompromis?