Arkivi për janar, 2012

Duhet një votim i krishterë?

E martë, janar 31, 2012

COGwriter

Katër burra i Partisë Republikane janë ende disi në këmbë në kërkimin e tyre për të rrëzuar Presidentin amerikan Obama dhe për të marrë punën e tij.

Ka dy katolikë, një mormon dhe një Pagëzori drejtimin për nominimin republikan për të kandiduar kundër mjaft jofetare demokratit Barak Obama (i cili gjithashtu pretendon besimin e krishterë).

Duhet të krishterët e vërtetë të votuar?

Në qoftë se demokracia ishte që të sanksionohet në Bibël për të krishterët, me siguri ai do të sanksionohet në Dhiatën e Re. Praktikat demokratike greke dhe romake ishin të njohur gjerësisht pas. Demokracia nuk është një shpikje amerikan (as është një formë republikane të qeverisjes).

Në Dhiatën e Re lexojmë nga apostujt e emërimit Jezusit. Pali shkruan se Perëndia i parë cakton apostuj, së dyti profetë, etj për ndërtimin e trupit të Krishtit (Efesianëve 4: 11,12).

Kur Juda e nevojshme të zëvendësohet (pas tradhtisë së tij të Jezusit dhe të vetëvrasjes së tij), apostujt nuk kanë një zgjedhje, ata ndoqën shembullin biblik të kërkojnë vullnetin e Perëndisë:

Ti, o Zot, që i njeh zemrat e të gjithëve, trego cilin nga këta të dy ke zgjedhur ... U hodh në short e tyre. (Veprat e Apostujve 1: 24,26).

Njoftim apostujt nuk ka vendosur se ata ishin të kualifikuar për të parë në zemrën e një personi.

Disa kanë shkruar se forma të ndryshme të demokracisë tani janë të pranueshme, sepse ata besojnë se shkrimet e shenjta të caktuara në librin e Veprave të thotë atë. Vargjet kryesore duket të jetë në historinë e Akteve 15. Në Veprat 15 shumë nga apostujt dhe nga pleqtë u mblodhën për të diskutuar rrethprerjen dhe të besimtarëve johebrenj. Një turmë e këshilltarëve është përdorur për të diskutuar çështjen. Disa mendojnë se duke përdorur një këshillë është tregues i demokracisë. Megjithatë, fakti se një numër i madh këshilltarësh ishte përdorur nuk ndryshon formën e Perëndisë të qeverisjes. Në Dhiatën e Vjetër ne lexojmë se jo vetëm që ka Perëndia gjithmonë inkurajuar këtë praktikë (Fja 11:14), ne gjithashtu lexojmë se vetë Perëndia i angazhuar në të (II Kron 18; 18-21); pra fakti se disa prej udhëheqjes së Kishës ndjekur këtë praktikë vetëm tregon se praktikat qeveritare Zotit nga Dhiata e Vjetër duhej të vazhdonte.

Është interesante të theksohet diçka tjetër e përmendur në Librin e Veprave,

"Dhe tani unë ju them juve, rrini larg këtyre njerëzve dhe t'i lironi; sepse në qoftë se ky plan ose kjo vepër është prej njerëzve, ajo do të prishet; por nëse është prej Perëndisë, ju nuk mund ta prishni, sepse do të gjenden edhe për të luftuar kundër Perëndisë "(Veprat e Apostujve 5: 38-39)

T gete që të votojnë në zgjedhjet e kësaj bote me sa duket besojnë se ata e dinë aspektet e planit të Perëndisë se nuk ka asnjë mënyrë njeri ata mund të dinë. Megjithatë, shikoni në atë që Perëndia i tha Samuelit, e quajtur në mënyrë të qartë dhe të caktuar nga Perëndia, kur Samueli mendonte ai e dinte se kush duhet të jetë mbreti i ardhshëm i Izraelit,

Pra, ajo ishte, kur erdhën ata, ai ia vuri syrin Eliabit dhe tha: "Me siguri i vajosuri i Zotit është para tij". Por Zoti i tha Samuelit: "Mos i shiko pamjen e tij ose në shtatin e lartë, sepse unë kanë refuzuar atë. Sepse Zoti nuk shikon si shikon njeriu; njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën "(1 Sam 16: 6-7).

Është gjithashtu interesante të kuptojnë se shumë nga ata që besojnë se Dhjata e Re sanksionet demokracia gjithashtu besojmë se e ardhmja e Perëndisë në pushtet qeverinë (në Mbretërinë e Perëndisë), nuk do të jetë një demokraci.

Jezui u tha apostujve se ata do të sundojnë të dymbëdhjetë fiset e Izraelit në mbretërinë e tij (Luka 22:30). Jezusi zgjodhi dishepujt, ata nuk kanë marrë pozicionet e tyre nga çdo formë e demokracisë (Gjoni 15:16; 6:70). Perëndia, jo njeriu, zgjedhur Davidin që të mbretërojë mbi Izraelin fillimisht (Veprat 13:22), dhe ka zgjedhur edhe atë të jetë mbret mbi tërë Izraelin në botë përpara (Jer 30: 9).

Nga rruga, Jezusi tha se Perëndia, Ati i ka rezervuar të cilët do të kenë pozicione të caktuara të autoritetit në mbretërinë e Perëndisë (Mat 20:23). Shpërblimet në mbretërinë do të jetë Jezusi 'për të dhënë (Zbulesa 22:12); ata nuk do të jenë për njerëzit që të marrin për veten e tyre.

Demokracia nuk do të jetë forma e Perëndisë e qeverisë në mbretërinë e Tij.

Përse?

Një nga problemet e shumta të votimit është se asnjë njeri nuk mendon në mënyrë Perëndia e bën.

"Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja janë rrugët e mia", thotë Zoti (Is 55: 8).

Kur Jezusi ishte në tokë ai shpalli ungjillin e mbretërisë së Perëndisë dhe u tha njerëzve të pendohen (Marku 1: 14-15). Jezusi nuk pranoi të marrë pjesë në edhe vendimet më elementare qeveritare, ndërsa ai ishte në tokë (Luka 12: 13-14).

Megjithëse Jezusi mësoi se ne ishim të paguajnë taksat (Mat 22: 17-21), ai gjithashtu na mësoi se mbretëria e Tij nuk ishte e kësaj bote (Gjoni 18:36). Jezusi i mësoi dishepujt e Tij për të shkuar në botën dhe i predikoni ungjillin të gjithë (Mat 28: 19,20). Jezusi tha se dishepujt e Tij do të jetë në botë, por jo nga ajo (Gjoni 17:16).

Apostulli Pjetër kuptuar qartë këtë. Ai shkroi se të jesh pjesë e popullit të Perëndisë bërë një pjesë e një komb i shenjtë (I Pet 2: 9). Apostulli Pal shkroi se kjo botë i pranishëm është e keqe (Gal 1: 4). Bibla paralajmëron për pasojat e të qenit pjesë e sistemeve në botë dhe qeveritë e saj dhe na tregon për të dalë nga ajo dhe të jenë të ndara (Zbulesa 18: 2-5).

Shikoni në çfarë mëson Bibla do të ndodhë në ditët e fundit dhe çfarë të krishterët janë të bëjë në lidhje me të,

Por ta dini këtë, se në ditët e fundit kohë të vështira do të vijnë, sepse ata do të jenë egoistë, lakmues parash, mburravecë, krenarë, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mosmirënjohës, të paudhë, pa dashuri, të papajtueshëm, shpifës, pa vetëkontroll , brutale, s'e mira, tradhtarë, kokëkrisur, krenarë, dëfrimdashës më fort se perëndidashës, të paturit e një të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Dhe nga njerëz të tillë largohu! (2 Tim 3: 1-5).

Vini re se fjala e Perëndisë nuk inkurajon votimin si zgjidhje.

Pali tha se të krishterët duhet të jenë lajmëtarë për Krishtin (II Korintasve 5:20). Ambasadorët shpesh jetojnë në vendet e huaja, disa prej të cilave janë të qartë armiqësore ndaj besimeve të tyre. Ambasadorët, edhe pse ata jetojnë në shoqëri të tjera, nuk do të përfshijë veten në politikën e shoqërive që jetojnë në. Ka një kohë për njerëzit e Perëndisë për të marrë mbi qeveritë e kësaj bote, por kjo nuk është ende (Gjoni 18:36 , Dan 7: 17-18). Ajo do të jetë pas ardhjen e dytë të Jezusit (I Thes 4:16, Rev 11:15).

Për të krishterët, Pjetri shkroi,

Por ju jeni një popull i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull që i përkasin Perëndisë, që të shpallni mrekullitë e atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Pasi ju nuk ishit një popull, por tani jeni populli i Perëndisë; një herë ju nuk e kishte marrë mëshirë, por tani ju keni marrë mëshirën. Të dashur miq, unë ju bëj thirrje, si të huaj dhe të huaj në botë, të përmbahen nga dëshirat mëkatare, që luftojnë kundër shpirtit tuaj. Silluni mirë ndër johebrenjtë, që aty ku do t'ju paditin si keqbërës, ata mund të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë Perëndinë ditën ai na viziton. Submit veten për hir të Zotit, çdo autoritet të themeluar midis njerëzve: nëse do të mbretit, si autoritet suprem, ose të qeveritarëve, të cilët janë dërguar prej tij për të ndëshkuar ata që bënë zullum dhe të përgëzoj ata që kryejnë vepra të mira. Sepse është vullneti i Perëndisë që duke bërë mirë që ju duhet të heshtur të flasim injorante së njerëzve të pamend (1 Pjetrit 2: 9-15).

Të huajt, natyrisht, nuk votojnë.

Tani Bibla nuk përmend një votë të veçantë nga apostulli Pal (kur ishte ende Sauli dhe kështu të pakthyer në besim). Vini re atë që ai më vonë ka thënë në lidhje me të:

Në të vërtetë, Unë vetë mendova se duhet të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas. Dhe këtë kam bërë në Jeruzalem, dhe shumë shenjtorë kam mbyllur në burg, marrë pushtet nga krerët e priftërinjve; dhe kur ata u vranë, jepja miratimin tim kundër tyre (Veprat e Apostujve 26: 9-10).

Dhe ndërsa e mësipërme nuk është në vetvete një dënim batanije të gjitha votimit, kjo është e vetmja kohë fjala "votë" apo "votimi" është në Bibël. Dhe kjo tregon se edhe fetare zellshëm / individët konservatore jo gjithmonë votojnë saktë dhe mund të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas.

Unë nuk besoj se Bibla sanksioneve krishterët votuar në zgjedhjet e materiale. As nuk besoj se zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SHBA apo zgjedhjet në vendet e tjera anglo-zbritur do të rezultojë në llojin e pendimit që këto kombe kanë nevojë.

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Duhet një votim i krishterë? Ky artikull jep disa arsyetimin biblik mbi këtë temë. Jezusi do të votonin për president / kryeministër? Është votimi në Bibël? Kjo është një temë të krishterët duhet të kuptojnë.
Polikarpi, Herbert W. Armstrong, dhe Roderick C. Meredith në Qeverinë Kisha Çfarë forma e qeverisjes kishte kisha e hershme? Ishte kjo hierarkike? Cila formë e qeverisjes do të pritet që të ketë në mbetjen Filadelfia? Njerëzit vendosin dhe / ose forma të komisioneve, diktatura e çuditshme, apo llojin e njëjtë se epoka Filadelfia vetë kishte?
A Teach Kisha e hershme milenarizmit? Ishte mijëvjeçari (ndonjëherë i quajtur chiliasm) mësuar nga të krishterët e hershëm? Kush e dënoi atë. Jezusi do të mbretërojë fjalë për 1000 vjet në tokë? A është kjo e afërt kohë?
Anglo - Amerika në Profeci dhe fiset e humbura të Izraelit janë amerikanët, kanadezët, britanike, skocez, Uellsit, australianët, anglo-jugore afrikanë, dhe New Zealander bijtë e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë-fiset e Izraelit? Kush janë fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë me Judenjve në Izrael? Perëndia do të dënojë SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar, dhe kombe të tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen për herë të parë?
Do të ndahet anglo-Kombet dhe kemi njerëz Marrë si skllevër? Do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Britania e Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Çfarë mëson profecia biblike? A ka profecitë jo-biblikë që mbështesin këtë ide? Kush do ta ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me tokat dhe popullin?
Profecitë e Barak Obamës? Tetë arsyet pse Barack Obama është apokaliptike dhe tetë arsye pse Barack Obama nuk është Antikrishti. Ky artikull përfshin shumë profeci biblike dhe jobiblike, nga e gjithë bota, që duket për të diskutuar Barack Obama. E kishin parashikuar Nostradamus Barack Obama që kanë të bëjnë me Antikrishtit? Mund Barack Obama të përgatisë terrenin për mbretërit e Veriut dhe Jugut, si të paktën një profeci shiit sugjeron? Ky është artikulli më i gjatë dhe më i plotë në këtë faqe në profecitë Barack Obama. Lexoni atë dhe të vendosë për veten tuaj nëse Presidenti Obama duket se përmbushjen e profecive të ndryshme.
Barack Obama, Prophecy, dhe shkatërrimi i Shteteve të Bashkuara Disa pohojnë se Barack Obama është profetizuar "biri i Kenias", bazuar deri një shkrim në fillim të shekullit të 20.
Kanada në Profeci: Çfarë mëson Bibla Profeci, katolik Profecia, dhe parashikimet e tjera Sugjeroni për të ardhmen e Kanadasë? Ka profeci që sugjerojnë përfshirjen me Kanadanë. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive për të ardhmen e saj.
Kush është ky Mbret i Perëndimit? Pse nuk ka End kohërave mbreti i Perëndimit në profecive të Biblës? Është Shtetet e Bashkuara mbreti i Perëndimit? Nëse është kështu, çfarë do të vërtetë do të thotë për SHBA dhe aleatët e saj anglo.
A është Tony Blair apokaliptike? Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar u konvertua në katolik menjëherë pas largimit nga detyra e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. Çfarë roli mund të luajë ai?

Lindja vs West: Rusia, Kina, dhe India kundërshtare Sanksionet ndaj Iranit & Sirinë

E martë, janar 31, 2012

COGwriter

Rusia, Kina, dhe India nuk janë duke bashkëpunuar me llojin e sanksioneve BE-ja dhe SHBA dëshiron për Iranin dhe Sirinë:

Global "Politika fuqi të madhe" kthehet në Lindjen e Mesme

Nga Peter Apps, Korrespondent i rrezikut politik

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Me Rusia dërguar luftanije për të dekurajuar ndërhyrjen e huaj në Siri, dhe Kina tërhequr më thellë në konfrontim të Iranit me Perëndimin, "fuqi e madhe" Politika është shpejt duke u kthyer në Lindjen e Mesme ... Të dy kanë sinjalizuar një synim të qartë për të parandaluar ndonjë " ndryshimi i regjimit "Ndërhyrja në Siri; por dislokimi i Rusisë i zgarë saj anije avionëve dhe përcjellje në portin sirian nga Tarsi këtë muaj tërhoqi një starker se vijë e zakonshme në rërë ... "Sa herë që Perëndimi forcon treshe, Pekin heshtje përfiton nga xhoko", thotë Thomas Barnett, një Ish strateg për të marinës amerikane ...

Washington Post 31 janar 2012-MUMBAI, India - India është bashkuar Kinës në duke thënë se nuk do të prerë përsëri në importet e naftës nga Irani, pavarësisht ashpër të reja të SHBA dhe evropiane sanksioneve të dizajnuara për të bërë presion mbi Teheranin programin e tij bërthamor.
Nga Steve tregtar rruge | MOSKË (Reuters) - Një diplomat i lartë rus tha të martën se shtytje për miratimin e një projekt perëndimor arabe të Këshillit të Sigurimit të OKB-së ... dhe Rusia Kina vënë veton ndaj një rezolute-hartuar evropian mbi Sirinë në tetor.

Opozita siriane: Rusia, Irani rrezikuar marrëdhëniet me Sirinë e ardhshme

Ynetnews - 31 janar 2012

Anëtar i opozitës siriane Fahed Al-Masri i tha një radio stacioni libaneze se përpjekjet Rusia dhe Irani janë bërë në mënyrë për të shpëtuar regjimin e presidentit Assad do të reflektohet në marrëdhëniet e ardhshme të vendeve me Sirinë. "Rusia do të humbasin terren e saj të fundit në Lindjen e Mesme dhe në Siri, "tha ai, duke shtuar se në qoftë se Moska vazhdon të kundërshtojë qëndrimin e bashkësisë ndërkombëtare për Sirinë ...

Pra, tre fuqitë gjeografikisht më të mëdha të Lindjes së po qëndron në kontrast të plotë me Perëndimin. Bibla në fund të fundit tregon se një konfederatë Euroaziatike duket rus i udhëhequr nga do të marrë fuqinë e mbetur të Perëndimit (që në atë kohë do të jetë i udhëhequr nga Mbreti Evropiane e Veriut). Dhe Kina dhe India duket se profetizuar për të mbështetur konfederatë udhëhequr ruse.

Por kjo do të jetë më vonë, pak para kthimit të Jezu Krishtit (Zbulesa 9:16; 16: 12-16).

Në këtë kohë Lindja po luan një lojë të rrezikshme se ajo është shumë gjasa për të humbur, të paktën në një kuptim diplomatike.

Pa marrë parasysh se çfarë janë interesat e tyre ekonomike janë, as Rusia as India duan një pushtet islamik të ngrihen. Dhe duke sfiduar sanksionet perëndimore, ndoshta ato kombe besoj se duke e ndarë botën islame në Iran dhe Siri, pjesa tjetër e kombeve arabe, kombeve turke, Pakistan, Afganistan dhe Indonezi se kjo ndarje do të parandalojë një fuqi të botës islame nga rritje deri .

Nëse ata besojnë se, ata janë në gabim.

Një pushtet islamik (The mbreti i jugut të profecisë biblike), me sa duket të udhëhequr nga një fuqi arabe, do të ngrihet. Duke mbështetur Sirinë siç ka qenë, Rusia do të armiqësohet me botën arabe (Lidhja Arabe ka tentuar për të mbështetur Perëndimin në lidhje në Siri dhe nuk është një tifoz i veçantë i Iranit). Siria nuk do të vazhdojë ashtu siç është dhe Irani mund të neutralizohet, të paktën deri në një shkallë.

Çfarë tre fuqitë Lindore janë duke bërë thelb është e thënë të botës arabe se është më mirë bashkëpunuar me evropianët se me Rusinë, Kinën, apo Indinë. Dhe bashkëpunimi në mes botëve arabe dhe evropiane është diçka përkohësisht do të bëhet (Danieli 11:27; Psalmi 83: 3-8).

Kina, në vetvete, është e interesuar në burimet si nafta dhe i pëlqen për të përfituar nga blerja e mundësive që sanksionet perëndimore, për shembull, mund të ofrojnë. Megjithatë, Kina ka nevojë për tregjet e Perëndimit më shumë se ajo në fakt ka nevojë naftës iraniane. E njëjta gjë është në thelb e vërtetë për në Indi.

Irani dhe Siria të vërtetë nuk janë aq të rëndësishme për Rusinë, Kinën dhe Indinë se ata do të mbështesin ata pa marrë parasysh se çfarë (edhe pse do të ketë një aleancë të ardhme me persët / iranianët, por kjo është për një kohë pas mbretërimin mijëvjeçar të Krishtit dhe është diskutuar në Ezekieli 38: 1-9).

Pra, pavarësisht rregulluese nga këto tre pushteteve Lindore, realiteti është se Perëndimi do të fitojë ndikimin më të madh në Lindjen e Mesme nga ajo që po ndodh tani.

Irani nuk do të jetë lideri i mbretit të jugut dhe çdo gjë që mbijeton në Siri (shih Isaia 17: 1) me sa duket do të mbështesë liderin vjen arabe e Danielit 11:40. Në qoftë se ato në Rusi, Kinë dhe Indi kuptohet profecisë biblike më mirë ata do të kuptojnë se qëndrimi i tyre i tanishëm ndoshta duhet të modifikohet në lidhje me Iranin dhe Sirinë.

Ata të interesuar për të mësuar më shumë mund të dëshirojnë të studiojnë nenet e mëposhtme:

Rusi: Origjina e saj dhe profetizoi ardhmja Rusia në profeci. Ku e rusët vijnë nga? Po në lidhje me ato në Ukrainë? Çfarë është profetizuar për Rusinë dhe aleatët e saj? Çfarë do të bëjnë ata për të evropianëve që mbështetur hajvan në fund?
Është Rusia mbreti i veriut? Disa pretendojnë se është. Por çfarë mëson Bibla?
Indi, biblik saj kaluara dhe e ardhmja:? Çdo Dëshmitari Bibla diskuton origjinën e atyre të trashëgimisë indian dhe diskuton disa nga dëshmi për ta (duke përfshirë ato në Bangladesh, Pakistan, dhe Sri Lanka).
Kina, biblik saj kaluarën dhe të ardhmen, Pjesa 1: Zanafilla dhe shkronja kineze Ku ka populli kinez vijnë nga? Ky artikull ofron informata treguar se popujt kineze duhet ta ketë ditur në lidhje me llogaritë e ndryshme në Librin e Zanafillës deri në mes tyre pas Kullës së Babelit.
Kina, biblik saj kaluarën dhe të ardhmen, Pjesa 2: E shtuna dhe Disa dëshmitar Perëndisë në Kinë Kur krishterimi vijë më parë në Kinë? Dhe a ka prova herët se ata vërejtur së shtunës së shtatë ditë?
Azi në Profeci Çfarë është përpara për Azinë? Kush janë "Mbretërit e Lindjes"? Çfarë do të ndodhë me pothuajse të gjitha kineze, rusët, indianët, dhe të tjerët të Azisë? Kina në profeci, ku? Kush e ka ushtrinë 200.000.000 njeri lidhje me Harmagedon?
Kush është mbreti i veriut? A ka njeri? A pikë profecitë biblike dhe katolikë të njëjtit lider? Ai duhet të pasohet? Kush do të jetë mbreti i veriut diskutuar në Daniel 11? Është një sulm bërthamor profetizuar ndodhë me popujt anglisht-folëse Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Kur të 1335 ditë, 1290 ditë, dhe 1260 ditë (koha, herë, dhe gjysmën e një kohe) e Danielit 12 të fillojë? Kur tregon Bibla se rënia ekonomike do të ndikojë në Shtetet e Bashkuara?
A ka një mbreti i jugut ardhmja? Disa besojnë se nuk duhet të ketë. Mund Egjipt, Islami, Iran, arabët, ose Etiopi jetë i përfshirë? Mund ky Mbret të quhet Mehdiu? Çfarë thotë Bibla?
Bota arabe dhe islame Në Bibël, Histori, dhe profecinë Bibla diskuton origjinën e botës arabe dhe diskuton Lindjen e Mesme në profeci. Çfarë është përpara për Lindjen e Mesme dhe ata që e ndjekin Islamin? Po në lidhje me Imam Mehdiut? Çfarë shtrihet përpara për Turqinë, Iranin, dhe të tjera jo-Arabisht muslimanët?

Evropa bie dakord për Closer bashkimi fiskal

E hënë, janar 30, 2012

Evropian Kulla Bashkimi i Babelit Poster

COGwriter

Evropianët disi ketë një marrëveshje tjetër për bashkim më të ngushtë fiskal:

30 janar 20122

Nga Stephen Fidler, Laurence Norman dhe Matina STEVIS

BRUKSEL-Udhëheqësit e 25 qeverive të Bashkimit Evropian ranë dakord të hënën natën në atë që disa faturuar si një pakt historik për të lëvizur në bashkim më të ngushtë fiskal dhe nënshkruan në detajet e një fondi të përhershëm shpëtimi për euron zonës, ende ristrukturimin kanosës borxhi i Greqisë hodhi një hije mbi samiti. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Nga Julien Toyer dhe Paul Taylor

BRUKSEL | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Only Britain and the Czech Republic refused to sign a fiscal compact in March that will impose quasi-automatic sanctions on countries that breach European Union budget deficit limits and will enshrine balanced budget rules in national law. http://www.reuters.com/article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

This is one more step to the fulfillment of biblical prophecies related to the rising up of the final European Beast power.

Those of us in the Living Church of God have long taught that the United Kingdom would not be a real part of the final power that will emerge in Europe. Those in the Czech Republic will almost certainly be part of that final power.

The Bible, in Revelation 17, is clear that the Europeans will still have to reorganize in the future:

12 "Të dhjetë brirët, që pe, janë dhjetë mbretër, të cilët nuk kanë marrë ende mbretërinë, por do të marrin pushtet për një orë si mbretër, bashkë me bishën. 13 These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. (Revelation 17:12-13)

Steps towards this happening are continuing as we in the Living Church of God have long taught–and there will be bumps in the road and problems (major civil unrest, or worse, may occur).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41 Siç e pe, këmbët dhe gishtërinjtë ishin pjesërisht prej argjile poçari dhe pjesërisht prej hekuri, kështu kjo mbretëri do të ndahet; por forca e hekurit duhet të jetë në të, ashtu si ti ke parë hekurin të përzier me argjilë qeramike. 42 Dhe ashtu si gishtërinjtë e këmbëve ishin pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht prej argjile, kështu ajo mbretëri do të jetë pjesërisht e fortë dhe pjesërisht e brishtë. 43 Si ju pa hekurin të përzier me argjilën qeramike, ata do të përzihen nga fara njerëzore, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. (Danieli 2: 41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Europa, hajvan, dhe Zbulesa Ku e Evropa të marrë emrin e saj? Çfarë mund të Evropës kanë të bëjnë me Librin e Zbulesës? Po në lidhje me "hajvan"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kush është mbreti i veriut? A ka njeri? A pikë profecitë biblike dhe katolikë të njëjtit lider? Ai duhet të pasohet? Kush do të jetë mbreti i veriut diskutuar në Daniel 11? Është një sulm bërthamor profetizuar ndodhë me popujt anglisht-folëse Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Kur të 1335 ditë, 1290 ditë, dhe 1260 ditë (koha, herë, dhe gjysmën e një kohe) e Danielit 12 të fillojë? Çfarë duhet të ndodhë përpara shtrëngimit të madh?
Mund gjerman Baron Karl-Theodor zu Guttenberg bëhet mbreti i veriut? A është Ministri i Mbrojtjes gjerman një për të parë? Çfarë katolike, bizantine, dhe profecitë biblike sugjerojnë?
Anglo - Amerika në Profeci dhe fiset e humbura të Izraelit janë amerikanët, kanadezët, Anglisht, skocez, Uellsit, australianët, anglo-holandez (jo) afrikanët e jugut, dhe New Zealander bijtë e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë-fiset e Izraelit? Kush janë fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë në Jeruzalem dhe Judenjve në Izrael? Perëndia do të dënojë SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar, dhe kombe të tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen për herë të parë?
Do të ndahet anglo-Kombet dhe kemi njerëz Marrë si skllevër? Do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Britania e Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Po në lidhje me Jeruzalemin? Çfarë mëson profecia biblike? A ka profecitë jo-biblikë që mbështesin këtë ide? Who will divide those lands? Kush do të përfundojë me tokat dhe popullin?
Kanada në Profeci: Çfarë A Bible Prophecy, katolike profecie dhe parashikime të tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë Ka profeci që sugjerojnë përfshirjen me Kanadanë. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy?
Is the United States the King of the West?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Ishujt dhe Bibla Profeci Çfarë është përpara për ishujt? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Azi në Profeci Çfarë është përpara për Azinë? Kush janë "Mbretërit e Lindjes"? Çfarë do të ndodhë me pothuajse të gjitha kineze, rusët, indianët, dhe të tjerët të Azisë? China in prophecy, where? Kush e ka ushtrinë 200.000.000 njeri lidhje me Harmagedon?
Anglo - Amerika në Profeci dhe fiset e humbura të Izraelit janë amerikanët, kanadezët, Anglisht, skocez, Uellsit, australianët, anglo-holandez (jo) afrikanët e jugut, dhe New Zealander bijtë e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë-fiset e Izraelit? Kush janë fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë në Jeruzalem dhe Judenjve në Izrael? Perëndia do të dënojë SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar, dhe kombe të tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen për herë të parë?

Sport dhunshme, Endings dhunshme

E hënë, janar 30, 2012

COGwriter

Natën e kaluar, ka pasur një segment në CBS "60 minuta si dhe një program të tërë CNN nga Dr Sanjay Gupta në lidhje me dëmin bërë për pjesëmarrësit në këtë sport më i shikuar të dhunshme në futboll SHBA-amerikan.

Të dy programet mbuluar vdekjen e lojtarëve të ndryshëm që ndodhin për shkak të concussions dhe hitet e tjera të cilat ndodhin nga luajtur lojë. Si truri është dëmtuar nga një aktivitet i tillë ishte i mbuluar gjithashtu. Pjesa CNN mbuluar kërkesën e një studiues i cili tha se mesatarja lojtar futbolli shkollës së mesme vuajtur 650 Niveli nën-tronditje godet çdo sezon. Frytet e që nuk ishin të mira. Sportive dhunshme të rezultojë në mbaresa të dhunshme.

Në kohën e Romës së lashtë, sportet e dhunshme ishin gjithashtu popullor.

Ata u shihet nga shumë prej atyre që të shpallur Krishtin?

Ajo nuk duket kështu.

Ndërsa ne nuk duket të ketë shumë referenca të drejtpërdrejta nga ato në Kishën e Perëndisë, ne kemi disa shënime të shkruara e atyre që ishin të paktën disi i njohur me mësimet e Jezusit dhe praktikat e të krishterëve më të hershme.

Këtu është diçka nga Theophilus të Antiokisë (i cili ndoshta ishte pjesë e Kishës së Zotit) ndoshta i shkruar rreth 180 pas Krishtit:

Konsideroni, pra, qoftë ata që mësojnë gjëra të tilla ndoshta mund të jetojë me shpërfillje, dhe të përziera në marrëdhënie të paligjshme, ose, më pafe të gjithë, hani mishin e njeriut, sidomos kur ne jemi të ndaluar aq shumë sa për të dëshmuar tregon të gladiatorëve, që të mos të të bëhet pjesëmarrës dhe abettors e vrasjeve. por as nuk mund të shohim syze të tjera, që të mos sytë tanë dhe veshët të ndotet, marrin pjesë në shprehjet atje këndohen. (Theophilus i Antiokisë. Për Autolycus, Libri III, Kapitulli XV. Perkthyer nga Marcus Dods, AM Excerpted nga Etërve ante-Nikeas, vëllimi 2. Redaktuar nga Alexander Roberts dhe James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

Pra, të krishterët e vërtetë nuk besoj se ata do të shikojnë sportive dhunshme kaq popullor në shekullin e dytë.

Taciani, një apologjet i krishterë professing, ka shkruar rreth 170 pas Krishtit:

Dhe për këto dëshmitarët marrin vendet e tyre, dhe boxers takohen në luftime të vetme, për asnjë arsye çfarëdo, dhe asnjëri nuk e zbresin në arenën për të ndihmuar. Bëjmë ekspozita të tilla si këto kthehem për të kreditit tuaj? Ai i cili është shefi midis jush mbledh një ushtri të vrasësve të gjakut-njolla, të angazhohen për të ruajtur ato; dhe këto ruffians janë dërguar nga ai, dhe ju të mblidhen në spektaklin për të qenë gjyqtarë, pjesërisht i ligësisë së arbitër, dhe pjesërisht nga ajo e njerëzve që angazhohen në luftime. Dhe ai që mungon ekspozitën vrasës është i hidhëruar, sepse ai nuk ishte i destinuar të jetë një spektator i veprave të këqija dhe jobesimtarë dhe të neveritshme (Taciani. Perkthyer nga Address JE Ryland. 'Taciani për grekët, Kapitulli XXIII. Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Vëllimi 2. Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. online Edicioni Copyright © 2004 nga K. Knight).

Athinagora, një apologjet i krishterë professing, ka shkruar rreth 170 pas Krishtit:

Cili njeri me mendje të shëndoshë, prandaj, do të pohojmë, ndërsa i tillë është i karakterit tonë, se ne jemi vrasës? ...

Kush nuk marr parasysh ndër gjërat me interes më të madh të konkurseve e gladiatorëve dhe kafshëve të egra, veçanërisht ato të cilat janë dhënë nga ju? Por ne, duke vlerësuar se për të parë një njeri të vritet është shumë e njëjtë si vrasjen e tij, kanë abjured spektakle të tilla (Athinagora. Një lutje për të krishterët, Kapitulli XXXV. Perkthyer nga BP Pratten. Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Vëllimi 2 . Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Edhe sot, shumë të krishterë e kuptojnë se shikuar ngjarjet brutale qëllim në shkaktimin e dëmit fizik, të tilla si boks të vërtetë, është e papërshtatshme.

Vini re se ky është edhe pozicioni i teologut të shekullit të tretë katolike dhe peshkop Hippolytus, i cili gjithashtu shton profesione të ndryshme për ata që kundërshtojnë njëri nga të qenit një dishepull i Krishtit:

16: 6 Një charioteer, gjithashtu, ose ai që merr pjesë në lojërat, ose ai që shkon me lojrat, ai do të pushojë apo ai do të refuzohet 7 Nëse dikush është një gladiator, ose ai i cili i mëson ato në mesin e gladiatorëve se si. për të luftuar, apo një gjahtar i cili është në bisha tregon në arenën, apo një zyrtar publik i cili ka të bëjë me shfaqje gladiator, ose ai do të pushojë, apo ai do të refuzohen. 8 Nëse dikush është një prift i idhujve, ose një mjek i idhujve, ai do të pushojë apo ai do të refuzohen. 9 Një njeri ushtarak në autoritet nuk duhet ekzekutuar burrat. Nëse ai është i urdhëruar, ai nuk duhet ta kryejnë atë. As nuk duhet ai të marrë betimin ushtarak. Nëse ai refuzon, ai do të refuzohen. 10 Në qoftë se dikush është një guvernator ushtarak, ose sundimtar i një qyteti që vesh purpurt, ai do të pushojë apo ai do të refuzohen. 11 fillestar apo besnik i cili dëshiron të bëhet një ushtar është që të të refuzohet, sepse ai ka përçmuar Perëndia. (Hippolytus. Tradita Apostolike e Hippolytus të Romës. Nga puna e Bernard BOTTE (La traditë Apostolique. Burimet Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) dhe të Gregory Dix (traktat në traditën Apostolike e St. Hippolytus i Romës, Peshkopi dhe Martyr Londër:. Alban Press, 1992) siç përkthyer nga Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html shikuara 08/06/09)

Pra, ata të cilët pohonin Krishtin në shekullin e dytë dhe të tretë në përgjithësi nuk mendojnë se shikimin ose duke marrë pjesë në sporte të dhunshme ishte e përshtatshme.

Në kohët më të fundit, i ndjeri Herbert W. Armstrong ka shkruajtur:

Armiqësia ndaj tjetrës është mëkat ... Boxing në Ambasadori College është i ndaluar definitivisht. Perëndia nuk e krijoi trurin e njeriut dhe kreu për t'u prekur dhe rrëzuan pakuptimtë nga një antagonist.

Kudo një lojë në sport përfshin antagonistët-në qëndrimin armiqësor të dëmtojnë tjetrin dhe / ose për të "marrë" nga ana tjetër, për të marrë më të mirë të tjetrit, atëherë një qëndrim të dëmshme, satanike dhe e keqja hyn në, dhe sport është e keqe, jo mirë…

Futboll (futboll amerikan) është i dhunshëm sport trup-kontakt. Ajo është luajtur shpesh me një qëndrim të armiqësisë dhe është e rrezikshme dhe është e mbushur me lëndime fizike. (Plain Truth, korrik-gusht 1984)

"Dashuria nuk i bën dëm të afërmit" (Romakëve 13: 9), por çfarë sportive dhunshme si futbollit amerikan dhe boks bëj? A janë ata të cilët marrin pjesë fqinjët për të krishterët? Njerëzit duhet të inkurajohen që të marrin pjesë në aktivitete të dhunshme të cilat janë provuar të shkaktojë dëm?

Kjo është diçka që të krishterët, dhe të tjerët, duhet të mendojnë për.

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Është American Football e keqe? A është sporti më popullor spektator në diçka SHBA se të krishterët duhet të shikojnë? Çfarë Bibla dhe shkrimet e hershme të tregojnë? Kjo është hera e parë që kanë bërë të ditur këtë artikull në këtë faqe të re dhe ajo përmban jo vetëm pikëpamjet e mia, por shumë citate që të krishterët, si dhe njerëz të cilët pretendojnë të jenë, duhet të mendojnë rreth. A jeni të vërtetë dëshironi të dini përgjigjen për pyetjen titulli kërkon? Nëse jo, pse jo?
Shërbimi ushtarak dhe kishat e Perëndisë: të krishterët Real Marrin pjesë në Carnal Warfare Këtu janë perspektivat aktuale dhe historike mbi një çështje të cilat tregojnë besimet e kishës së vërtetë për pjesëmarrjen ushtarake. Është luftë e duhur për të krishterët?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Po.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Po.

Ndërsa unë kam artikuj me shumë shkrime mbi këtë temë (shih, për shembull, Universal Oferta e Shpëtimit: Ka me qindra e vargjeve në Bibël Mbështetje doktrina e Vërtetë Apocatastasis), le të fillojë me një interpretim të shekullit të dytë të Isaisë nga Irenaeusit në tregojnë se çfarë duket të jetë njohuri të zakonshme në ditët e jo shumë kohë pas vdekjes së fundit i apostujve origjinale:

Tani, se premtimet nuk janë shpallur profetëve dhe vetëm edhe etërit, por të Kishave të bashkuar në këto nga kombet, që edhe termat Shpirti "ishujt" (të dy për shkak se ata janë të vendosura në mes të turbullirave, vuajnë stuhi e besonin, ekzistojnë si një port të sigurisë për ata në rrezik, dhe janë streha e atyre që e duan lartësinë [e qiellit], dhe të përpiqen për të shmangur Bythus, që është, thellësia e gabimit), Jeremia kështu deklaron: " Dëgjoni fjalën e Zotit, o kombe, shpalleni në ishujt e largët; thoni, se Zoti do të të shpërndajë Izraelin, ai e mbledh dhe e ruan ashtu si një ushqyer tufën e tij të deleve ...

Dhe përsëri e thotë të njëjtën gjë: "Ja, unë bëj Jeruzalemin për kënaqësinë dhe popullin tim [një gëzim]; për zërin e qara Nuk do të dëgjohet, as zë klithme. Gjithashtu nuk do të jetë atje ndonjë papjekur [një], as plak që nuk përmbush kohën e tij, sepse të rinjtë do të jenë prej njëqind vjet; dhe mëkatari do të vdesë njëqind vjeç, por do të quhet i mallkuar. Dhe ata do të ndërtojnë shtëpi dhe do të banojnë në to veten e tyre; dhe do të mbjellin vreshta dhe do të hanë frytet e tyre veten e tyre, dhe do të pijë verë. Dhe ata nuk do të ndërtosh, dhe të tjerët banojnë; as nuk do të përgatisin vreshtin, dhe të tjerët hanë. Sepse, ashtu si ditët e pemës së jetës do të jenë ditët e njerëzve në ty; për veprat e duarve të tyre do të vazhdojë "(Haereses Ireneu. Adversus, Libri V, Kapitulli 34, Vargjet 2-3,4. Excerpted nga Etërve ante-Nikeas, Vëllimi 1. Redaktuar nga Alexander Roberts dhe James Donaldson. Edition amerikane, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Të tjerë, si Origeni i Aleksandrisë, gjithashtu shkroi se Perëndia kishte një plan për të ofruar shpëtim për të gjithë.

Shumë dijetarë katolikë dhe protestantë të mendimit se Origjeni ishte një nga më të madh të shkrimtarëve teologjike e hershme (ai ka jetuar nga rreth 185-232 pas Krishtit). Papa Benedikti XVI ka lavdëruar publikisht Origeni.

Historiani vuri në dukje protestante KS Laturet shkroi se Origjeni "ishte, me të vërtetë, një nga mendjet më të mëdha të krishtera." Dhe, ndërsa unë nuk mund të pajtohem me atë, ai është me interes të theksohet se Laturet vërejtur:

Origjeni mësoi se në fund të fundit të gjithë shpirtrat që kanë rënë larg nga Perëndia do të restaurohen në harmoni të plotë me Të. Kjo mund të ndodhë vetëm me bashkëpunimin e tyre, sepse ata kanë lirinë për të pranuar ose refuzuar kreu çlirimin në Krishtin. Para restaurimit të plotë se do të vuajnë dënimin, por se ndëshkimi ka për qëllim të jetë edukative, të pastrojë ata nga papërsosmëritë e sjella nga mëkati i tyre. Pas përfundimit të kohës së sotme dhe në botën e saj një tjetër moshë do të vijë, kështu Origjeni besuar, në të cilin kanë qenë të lindur përsëri do të vazhdojë të rritet dhe papenduar do t'i jepet mundësi të mëtejshme për pendim (Laturet KS Një historinë e krishterimit, Vëllimi 1, Fillimet në 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origjeni ishte afër, në se jo të gjithë do të pendohet, sepse nuk do të jenë ata ngritën për "shpërfillje të përjetshme" (Danieli 12: 2, Albanian), që do të thotë se ata që nuk do të duhet të pendohen nuk do të marrin shpëtimin, por ne në Living Kisha e Perëndisë e konsiderojnë ata të jenë një pakicë e vogël. Por Origjeni ishte e saktë se kjo do të vijë vetëm në lidhje me bashkëpunimin e atyre aktualisht pashpëtuar.

Këtu janë disa citate direkt nga Origjenit:

... Ati i mirë nuk e ka braktisur plotësisht ata që kanë rënë larg prej Tij (Origjeni. Komente mbi Ungjillin e Gjonit (Libri I). Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Vëllimi 9 Redaktuar nga Allan Menzies, DD American Edition, 1896 dhe 1897. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Është për të kihet parasysh, megjithatë, se qeniet disa që u larguan nga ai një fillimi të cilat ne kemi folur, janë fundosur në një thellësi të tillë të padenjësisë dhe ligësisë që të konsiderohet krejtësisht meriton të këtij trajnimit dhe udhëzimeve me të cilin raca njerëzore, ndërsa në mish, janë të trajnuar dhe të udhëzuar me ndihmën e fuqive qiellore; dhe vazhdojnë, në të kundërtën, në një gjendje të armiqësisë dhe opozitës për ata që e marrin këtë mësim dhe mësim. Dhe kështu ajo është se e gjithë kësaj jete të vdekshme është plot me betejat dhe gjykimeve, të shkaktuara nga opozita dhe armiqësinë e atyre që ra nga një gjendje më të mirë pa të fare kur shikoj prapa, dhe që janë të thirrur djallin dhe engjëjt e tij, dhe urdhrat e tjera të së keqes, të cilat apostulli klasifikuar në mesin e fuqive kundërshtare. Por nëse ndonjë prej këtyre urdhrave që veprojnë nën udhëheqjen e djallit, dhe zbatojmë urdhërimet e tij e keqe, do të në një botë në të ardhmen do të konvertohet në drejtësi për shkak të tyre të posedojnë aftësinë e lirisë së vullnetit, apo nëse ligësia e vazhdueshme dhe i regjur mund të ndryshohet nga fuqia e zakonit në natyrë, është një rezultat që ju vetë, lexues, mund të miratojnë, në qoftë se as në këto botëve të pranishëm të cilat shihen dhe të përkohshme, e as në ato të cilat janë të padukshme dhe të janë të përjetshme, ajo pjesë është që të ndryshojnë tërësisht nga uniteti përfundimtar dhe palestër të gjërave (Origjeni. De Principiis, Libri I, Kapitulli 6, vargu 3).

... Dhe kështu, përmes urdhrave të shumta dhe të panumëruara e qenieve progresive që janë duke u pajtuam me Perëndinë nga një gjendje armiqësie, armiku i fundit është arritur më në fund, i cili është quajtur vdekjen, kështu që ai mund të shkatërrohet, dhe të mos jetë më një armik. Kur, pra, të gjithë shpirtërat do racionale janë restauruar në një gjendje të këtij lloji, atëherë natyra e këtij organi të jona do të pësojë një ndryshim në lavdinë e një trupi shpirtëror. Sepse, ashtu si ne e shohim atë të mos jetë rasti me natyra racionale, se disa prej tyre kanë jetuar në një gjendje të degradimit për shkak të mëkateve të tyre, ndërsa të tjerë janë thirrur në një gjendje lumturie për shkak të meritave të tyre; por si ne e shohim ata shpirtra të njëjta që kishin qenë më parë mëkatar, të asistuar, pas konvertimit të tyre dhe pajtimit ndaj Zotit, në një gjendje lumturie (Origjeni. De Principiis, Libri III, kapitulli 6, ajeti 6).

Ndërsa ne në KLQ nuk do fjalë atë mjaft në këtë mënyrë, këto citate tregojnë se ideja se Perëndia ka një plan që do të japë një mundësi të papenduar pas kësaj moshe i pranishëm nuk është një koncept i ri.

Në fakt, doktrina e purgatorit zhvilluar në mesin e katolikëve latine, pasi ata filluan të dënojnë të caktuar të ideve të Origjenit në shekullin e gjashtë. Kur kjo ndodhi mësimet në lidhje me ofrimin e shpëtimit për të gjithë (të njohur si apocatastasis) gjithashtu u dënuan disi. Megjithatë, kjo la një boshllëk në teologji romake dhe ideja e purgatorit zhvilluar më pas.

Katolikët greke (tani i njohur si ortodokse lindore), megjithatë, kurrë nuk e pranojnë idenë latine e purgatorit dhe ende sot e kësaj dite kemi shumë që besojnë se Zoti ka disa lloj të planit për të ofruar shpëtim për ata të cilët nuk kanë qëllimisht refuzojnë shpëtimin.

Enciklopedia katolike vetë pranon se krishterët e hershëm nuk mësojnë konceptin e saj aktuale të doktrinës së saj purgator:

Disa stres shumë është vënë mbi kundërshtimit se të krishterët e lashtë nuk kishte koncept të qartë të purgatorit, dhe se ata mendonin se shpirtrat shkëput mbeti në pasigurinë e shpëtimit deri në ditën e fundit ... Ka disa pasazhe në Dhiatën e Re që tregojnë për një Procesi i pastrimit pas vdekjes. Kështu, Jezu Krishti deklaron (Mateu 12:32): "Dhe kushdo që do të flasë kundër Birit të njeriut do të falet; por ai që do të flasë kundër Frymës së Shenjtë, nuk do të falet as në kjo botë, as në botën që vjen "... (Hanna, Purgatory. Enciklopedia katolike).

Jo, në shekullin e dytë, ajo u besohet se plani i Zotit do të lejojë të gjithë që do të ofrohen shpëtimin, as në këtë botë apo botën e ardhshme në qoftë se ata nuk kanë kryer "mëkatin e pafalshëm" (Mateu 12:32; Marku 10:30 ; Luka 18:30; Veprat e Apostujve 3: 17-21; Efesianëve 1:21; Hebrenjve 6: 4-6; shih Mateu 10:15; 11: 22-24; Marku 6:11; Luka 10: 12-14) .). Dhe Dhiata e Re është shumë e qartë se:

"Çdo mish do të shohë shpëtimin e Perëndisë" (Luka 3: 6).

Në shekullin e trembëdhjetë, teologu katolik famshëm Thomas Aquinas shkroi në vijim:

Asgjë nuk është deklaruar qartë në Shkrimin në lidhje me situatën e purgatorit, as nuk është e mundur për të ofruar argumente bindëse në këtë pyetje ...

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Do të restaurohen gjërat e gjithë e mira? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Shpresa e Shpëtimit: Si Kisha e Gjallë e Perëndisë ndryshojnë nga shumica e protestantëve Si Kisha e Gjallë e Perëndisë ndryshon nga kryesore / protestantëve tradicionale, është ndoshta pyetja më pyesin më nga ata që nuk kanë një sfond Kisha e Perëndisë.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Është se çfarë tha ai? Është se ajo që thotë Bibla? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

Siç Jezusi tha:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:36-37)

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Çfarë është "fillimi i dhembjeve të lindjes"? Kur është e hershme se Mundimi i Madh mund të fillojnë? Çfarë është dita e Zotit?
Fizike Shkrimet Përgatitja për të krishterët. Ne të gjithë e dimë profecitë biblike zi buke. Duhet të bëjmë diçka?
Është dhjetat e tretë ende të vlefshme sot? Disa në cogs mësojnë nuk pagesës së dhjetës së tretë, është kjo biblikisht e saktë?
Ungjilli i Mbretërisë së Perëndisë ishte theksi i Jezusit dhe Kishës së Hershme A e dini se? A e di edhe se çfarë ungjill i mbretërisë është mbi të gjitha? Feja e vërtetë duhet të bazohet mbi ungjillin e vërtetë.
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Jezusi do të mbretërojë fjalë për 1000 vjet në tokë? A është kjo e afërt kohë?
Perëndia ka një Plan 6000 Viti? Çfarë Viti A 6.000 viteve të fundit? Ishte lejuar një kohë 6000 vit për njerëzit për të sunduar ndjekur nga një mbretërimit fjalëpërfjalshëm mijë vjeçare të Krishtit në Tokë mësuar nga të krishterët e hershëm? What year may the six thousand years of human rule end? Kur do të kthehet Jezusi? 2018 apo 2019?
Anglo - Amerika në Profeci dhe fiset e humbura të Izraelit janë amerikanët, kanadezët, britanike, skocez, Uellsit, australianët, anglo-jugore afrikanë, dhe New Zealander bijtë e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë-fiset e Izraelit? Kush janë fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë me Judenjve në Izrael? Perëndia do të dënojë SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar, dhe kombe të tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen për herë të parë?
Do të ndahet anglo-Kombet dhe kemi njerëz Marrë si skllevër? Do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Britania e Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Çfarë mëson profecia biblike? A ka profecitë jo-biblikë që mbështesin këtë ide? Kush do ta ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me tokat dhe popullin?
Profecitë e Barak Obamës? Tetë arsyet pse Barack Obama është apokaliptike dhe tetë arsye pse Barack Obama nuk është Antikrishti. Ky artikull përfshin shumë profeci biblike dhe jobiblike, nga e gjithë bota, që duket për të diskutuar Barack Obama. E kishin parashikuar Nostradamus Barack Obama që kanë të bëjnë me Antikrishtit? Mund Barack Obama të përgatisë terrenin për mbretërit e Veriut dhe Jugut, si të paktën një profeci shiit sugjeron? Ky është artikulli më i gjatë dhe më i plotë në këtë faqe në profecitë Barack Obama. Lexoni atë dhe të vendosë për veten tuaj nëse Presidenti Obama duket se përmbushjen e profecive të ndryshme.
Barack Obama, Prophecy, dhe shkatërrimi i Shteteve të Bashkuara Disa pohojnë se Barack Obama është profetizuar "biri i Kenias", bazuar deri një shkrim në fillim të shekullit të 20.
Kanada në Profeci: Çfarë mëson Bibla Profeci, katolik Profecia, dhe Parashikime të tjera sugjerojnë për të ardhmen e Kanadasë? Ka profeci që sugjerojnë përfshirjen me Kanadanë. And many are not positive about its future.
Kush është ky Mbret i Perëndimit? Pse nuk ka End kohërave mbreti i Perëndimit në profecive të Biblës? Është Shtetet e Bashkuara mbreti i Perëndimit? Nëse është kështu, çfarë do të vërtetë do të thotë për SHBA dhe aleatët e saj anglo.
A është Tony Blair apokaliptike? Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar u konvertua në katolik menjëherë pas largimit nga detyra e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. Çfarë roli mund të luajë ai?

Siria Getting më të dëshpëruar dhe i dhunshëm

Sunday, January 29th, 2012

Presidenti i Sirisë Bashar al-Asad (Burimi: Agencia Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - 29 janar 2012
Bejrut - Ushtria siriane nisi një ofensivë për të rimarrë kontrollin e periferi në skajin lindor të Damaskut diel, ndërhyrjen që bëri në lagjet dhe përleshje me grupet e larguarit ushtrisë në luftime të ashpra që dërguan banorët iknin ...

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

Sulmi në periferi duket të jetë një shenjë e rritjes së pranisë së ushtarëve disidente ngushta në Damask, dhe në rritje shqetësimi i regjimit në lidhje me situatën.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

STAMBOLL - Shtetet e Gjirit arabe dhe Turqia, të cilat kanë udhëhequr dënimin rajonal i regjimit sirian për goditjen e saj vdekjeprurëse, kërkoi Damaskun të shtunën për të pranuar një plan Lidhjes Arabe për të ndalur gjakderdhjen "pa vonesë".

Qeveria siriane po bëhet më e dëshpëruar dhe gjithnjë e më shumë i izoluar në skenën botërore.

Diçka do të duhet të ndryshojë.

Vini re se çfarë tregon Bibla do të ndodhë në kryeqytetin e Sirisë Damask:

1 Profecia mbi Damaskun:
"Ja, Damasku do të jetë më një qytet, por do të bëhet një grumbull gërmadhash. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 Qyteti i fortifikuar do të zhduket nga Efraimit, dhe fuqia mbretërore Damaskut, pjesa tjetër e Sirisë do të jetë si lavdia e bijve të Izraelit ", thotë Zoti i ushtrive. (Isaia 17: 1-3)

3 Kështu thotë Zoti:
"Për tre krime të Damaskut, madje për katër,
Unë nuk do ta revokoj ndëshkimin e tij ... 5 unë do të copëtoj edhe shufrat e Damaskut porta,
Dhe do të shfaros banorin nga Lugina e Avenit,
Dhe ai që mban skeptrin e Beth-Edenit.
Populli i Sirisë do të shkojë në robëri në Kir "
Says the Lord. (Amos 1: 3, 5)

Siri Presidenti Assad mund të vendosë alternativa e tij personal më i mirë është për të mbështetur më nga afër Iranit dhe ndoshta të jetë i përfshirë në një pushtim të Jeruzalemit dhe Izraelit. Nëse është kështu, kjo mund të jetë si Isaia 17: 1 është plotësuar.

Dhe FWIW, ndoshta unë duhet të përmend se teknikisht, Siria është ende në luftë me Izraelin si ajo kurrë nuk e bëri të nënshkruajë një marrëveshje paqeje me Izraelin. Pra, një luftë aktuale që përfshin Sirinë dhe Izraelin është mjaft e mundshme. Nëse është kështu, Izraeli mund të goditur prapa aq e vështirë që ajo mund të eliminojnë Damaskun si Isaia 17: 1 thotë se do të ndodhë.

Pjesa më e madhe po ndodh në Lindjen e Mesme.

Siç tha Jezusi tek Marku 13:37, ne të gjithë duhet të shikojnë.

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Çfarë është përpara për Lindjen e Mesme dhe ata që e ndjekin Islamin? Çfarë na mëson Islami në lidhje me Imam Mehdiut?
A ka një mbreti i jugut ardhmja? Disa besojnë se nuk duhet të ketë. Mund Egjipt, Islami, Iran, arabët, ose Etiopi jetë i përfshirë? A është ai Imam Mehdiu? Çfarë thotë Bibla?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Disa nene të interesit të lidhura mund të përfshijnë si në vijim:

Mund Mundimi i Madh Filloni në vitin 2012, 2013, apo 2014? A mund Mundimi i Madh fillojë sot? Çfarë ndodh para në "fillim të dhembjeve"? Çfarë ndodh në Mundimit të Madh dhe Ditën e Zotit? Kur është e hershme se Mundimi i Madh mund të fillojnë? Çfarë është dita e Zotit?
Së katërti Kalorës i Apokalipsit Çfarë është kalë i zbehtë i vdekjes dhe murtaja? What will it bring and when?
End of Mayan Calendar 2012–Might 2012 Mean Something? Are there Mayan calendar predictions for change in 2012? Ndryshimet ishin shekuj më parë të parashikuara nga Hopi amerikanët amtare. A e Mayan / profecitë hindu / Hopi / Buddhist / New Age / Nostradamus kanë ndonjë vlerë këtu? Why might Satan have inspired this date? A kodiku Dresden tregojnë shkatërrimin e tokës nga përmbytja? Mund fatkeqësi e madhe fillojnë para vitit 2012? Si mund Barack Obama të jetë i përfshirë në vitin 2012?
2012 dhe Ngritja e Sekret Sekti Kjo është një lidhje e lidhur me një libër nga Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. Ky libër shpjegon dokumentet dhe qindra profeci. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 das und Auftreten der geheimen Sekte (gjermanisht Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel në Deutscher Sprache. 2012 das und geheimen der Auftreten Sekte (gjermanisht ndezni Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Edition Protugalisht Brazili) 2012 livro bëjë Dr. Thiel. Edição em Português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; sepse nxitonte që të jetë në Jeruzalem, nëse është e mundur, në Ditën e Rrëshajëve (Veprat e Apostujve 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

Në ditët e të Ndormëve Palit, që zbriste nga Galatisë, mbërriti në Azi, duke pasur parasysh prehje në mesin e besimtarëve në Smyrna të jetë një meze të madh në Jezu Krishtin, pas mundin e tij të rënda, dhe me qëllim më pas të largohej në Jeruzalem. Pra, në Smyrna ai shkoi për të vizituar Strataeas, i cili kishte qenë dëgjues i tij në Pamfili, duke qenë një bir i Eunice, e bija e Lois. Këta janë ata prej të cilëve ai bën përmend kur shkrim Timoteut, duke i thënë, e besimin e sinqertë që është në ty, i cili banonte parë ishte te gjyshja jote Loide dhe te nëna jote Eunike, nga ku ne gjejmë se Strataeas ishte një vëlla i Timoteut. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Çfarë A Paul fakt Teach Rreth Dhjetë Urdhërimet? Shumë thonë se Pali mësoi kundër dhjetë urdhërimet. A është kjo e vërtetë? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. Ky artikull ofron disa citate biblike për t'iu përgjigjur kësaj pyetje të rëndësishme.
Janë dhjetë Urdhërimi ende në fuqi? Ky artikull citon dhjetë urdhërimet dhe kombinon disa nga nenet e mëparshme në një artikull në lidhje me dhjetë urdhërimet. Urdhërimet janë treguar në malin Sinai, para malit Sinai, në mësimet e Jezusit, pas kryqëzimit, dhe në mësimet e Palit. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
Dhjetë Urdhërimet Reflektoni Dashuria, thyerja e tyre është e keqe Disa mendojnë se Dhjetë Urdhërimet janë një barrë. Është se ajo që Jezusi, Pali, Pjetri, Jakobi dhe Gjoni mësoi?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
The History of Early Christianity Are you aware that what most people believe is not what truly happened to the true Christian church? A e dini se ku është bazuar kisha e hershme? A e dini se çfarë ishin doktrinat e kishës së hershme? Është besimi juaj në bazë të vërtetë në të vërtetën apo kompromis?