Arkivi për janar, 2012

A duhet një Vote krishterë?

E martë, janar 31, 2012

COGwriter

Katër burra të partisë republikane janë ende disi në këmbë në kërkimin e tyre për tu mundur presidentin e SHBA Obama dhe për të marrë punën e tij.

Ka dy katolikë , një mormon , dhe një Baptist konkurrojnë për nominimin republikan në mënyrë që të kandidojë kundër mjaft jofetare demokrat Barak Obama (i cili gjithashtu pretendon besimin e krishterë).

A duhet të krishterët e vërtetë të votuar?

Në qoftë se demokracia do të ishte sanksionuar në Bibël për të krishterë, me siguri ai do të sanksionohet në Dhiatën e Re. Praktikat demokratike greke dhe romake ishin të njohur gjerësisht më pas. Demokracia nuk është një shpikje amerikane (as nuk është një formë republikane të qeverisjes).

Në Dhiatën e Re lexojmë e Jezusit emërimin apostuj. Pali shkruan që Perëndia cakton pari apostuj, së dyti profetë, etj dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit (Efesianëve 4:11,12).

Kur Juda e nevojshme të zëvendësohet (pas tradhtisë së tij të Jezusit dhe vetëvrasjen e tij), apostujt nuk kanë një zgjedhje, ata ndoqën shembullin biblik të kërkuar vullnetin e Perëndisë:

Ti, o Zot, që i njeh zemrat e të gjithë, tregojnë se cila nga këta të dy ke zgjedhur ... U hodh në short tyre. (Veprat 1:24,26).

Njoftim apostujt nuk ka vendosur se ata ishin të kualifikuar për të parë në zemrën e një personi.

Disa kanë shkruar se forma të ndryshme të demokracisë tashmë janë të pranueshme, sepse ata besojnë se shkrimet e shenjta të caktuara në librin e Veprave të thotë atë. Vargjet kryesore duket të jenë në historinë e Akteve 15. Në Veprat 15 shumë nga apostujt dhe nga pleqtë u mblodhën për të diskutuar rrethprerjen dhe besimtarët Grekut. Një mori e këshilltarëve është përdorur për të diskutuar çështjen. Disa mendojnë se duke përdorur një këshillë është tregues i demokracisë. Megjithatë, fakti që një numër të këshilltarëve është përdorur nuk ndryshon formën e Perëndisë të qeverisë. Në Dhiatën e Vjetër lexojmë se jo vetëm që ka Perëndia gjithmonë inkurajuar këtë praktikë (Prov 11:14), ne gjithashtu lexuar se Perëndia vetë e angazhuar në të (II Kronikave 18, 18-21), në këtë mënyrë faktin se disa nga udhëheqja e Kishës ndjekur këtë praktikë vetëm tregon se praktikat qeveritare Perëndisë nga Dhjata e Vjetër do të jenë të vazhdueshme.

Është interesante të theksohet diçka tjetër të përmendur në Librin e Veprave,

"Dhe tani unë po ju them, rrini larg këtyre njerëzve dhe t'i lironi, sepse në qoftë se ky plan ose kjo vepër është prej njerëzve, ajo do të prishet, por nëse është prej Perëndisë, ju nuk mund ta prishni, që të mos ju edhe të gjendet për të luftuar kundër Perëndisë "(Veprat e Apostujve 5:38-39)

T çorape të cilët votojnë në zgjedhjet e kësaj bote me sa duket besojnë se ata e dinë aspektet e planit të Perëndisë se nuk ka asnjë mënyrë njeri që mund të dinë. Megjithatë, të shikojmë se çfarë Perëndia i tha Samuelit, një i quajtur në mënyrë të qartë dhe emëruar nga Perëndia, kur Samuel menduar se ai e dinte se kush duhet të jetë mbreti i ardhshëm i Izraelit,

Kështu që ishte, kur erdhën ata, ai ia vuri syrin Eliabit dhe tha: "Me siguri i vajosuri i Zotit është para tij". Por Zoti i tha Samuelit: "Mos shikoni në pamjen e tij ose në kulmin e shtatit të tij, sepse unë kanë refuzuar atë. Sepse Zoti nuk shikon si shikon njeriu, njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën "(1 Sam 16:6-7).

Është gjithashtu interesante të kuptojnë se shumë nga ata që besojnë se Dhjata e Re sanksionet demokracia gjithashtu besojmë se e ardhmja Koalicioni qeverisës i Perëndisë (në Mbretërinë e Perëndisë), nuk do të jetë një demokraci.

Jezusi u tha apostujve se ata do të drejtuesit të dymbëdhjetë fiset e Izraelit, në mbretërinë e tij (Luka 22:30). Jezusi zgjodhi dishepujt, ata nuk kanë marrë pozicionet e tyre nga çdo formë e demokracisë (Gjoni 15:16, 6:70). Perëndia nuk, njeri, zgjodhi Davidin mbret të Izraelit fillimisht (Veprat e Apostujve 13:22) dhe ka zgjedhur edhe atë që të jetë mbret mbi tërë Izraelin në botë përpara (Jer 30:9).

Nga rruga, Jezusi tha se Perëndia Atë i ka rezervuar të cilët do të kenë pozicione të caktuara të autoritetit në mbretërinë e Perëndisë (Mat 20:23). Shpërblimet në mbretërisë do të jetë Jezusi 'për të dhënë (Rev 22:12), ata nuk do të jetë për njerëzit për të marrë për veten e tyre.

Demokracia nuk do të jetë formë e Perëndisë e pushtetit në mbretërinë e Tij.

Pse?

Një nga problemet e shumta të votimit është se asnjë njeri nuk mendon në rrugën e Zotit bën.

"Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja janë rrugët e mia", thotë Zoti (A është 55:8).

Kur Jezusi ishte në tokë ai shpalli ungjillin e mbretërisë së Perëndisë dhe u tha njerëzve që të pendohen (Marku 1:14-15). Jezusi refuzoi të marrë pjesë në edhe vendimet më elementare qeveritare, ndërsa ai ishte në tokë (Luka 12:13-14).

Edhe pse Jezusi na mësoi se ne ishim për të paguar taksat (Mat 22:17-21), Ai gjithashtu mësoi se mbretëria e Tij nuk ishte e kësaj bote (Gjoni 18:36). Jezusi i mësoi dishepujt e Tij për të shkuar në botën dhe i predikoni ungjillin të gjithë (Mat 28:19,20). Jezusi tha se dishepujt e tij ishin që të jetë në botë, por nuk e tij (Gjoni 17:16).

Apostulli Pjetër kuptuar qartë këtë. Ai shkroi se të jesh pjesë e popullit të Perëndisë bërë një pjesë të një kombi të shenjtë (I Pet 2:9). Apostulli Pal shkroi se kjo botë i pranishëm është e keqe (Gal 1:4). Bibla paralajmëron për pasojat e të qenit pjesë e sistemeve të botës dhe qeveritë e saj dhe na tregon për të dalë nga ajo dhe të jenë të ndara (Zbulesa 18:2-5).

Shikoni atë që Bibla mëson do të ndodhë në Ditët e Fundit dhe çfarë të krishterët janë të bëni në lidhje me të,

Por dijeni këtë, se në ditët e fundit do të vijnë kohë të vështira: Për njerëzit do të jenë egoistë, lakmues parash, mburravecë, krenarë, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mosmirënjohës shpifës, të paudhë, unloving, unforgiving,, pa vetë-kontrollit , brutal, përbuzës të mirë, tradhtarë, kokëfortë, krenarë, dëfrimdashës më fort se Zotit, që kanë një të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Dhe nga njerëz të tillë largohu! (2 Tim 3:1-5).

Vini re se fjala e Perëndisë nuk inkurajon votimin si zgjidhje.

Pali tha se të krishterët duhet të jenë lajmëtarë për Krishtin (II Korintasve 5:20). Ambasadorët shpesh jetojnë në vende të huaj, disa prej të cilave janë të qartë armiqësore të besimeve të tyre. Ambasadorët, edhe pse ata jetojnë në shoqëri të tjera, nuk e përfshijnë veten në politikat e shoqërive që ata jetojnë in Ka një kohë për njerëzit e Perëndisë për të marrë mbi qeveritë e kësaj bote, por kjo nuk është ende (Gjoni 18:36 , Dan 7:17-18). Ajo do të jetë pas ardhjen e dytë të Jezusit (I Thes 4:16, Zbulesa 11:15).

Për të krishterët, Peter shkroi,

Por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i përkasin Perëndisë, që ju të mund të deklarojnë mrekullitë e atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Pasi ju nuk ishin një popull, por tani jeni populli i Perëndisë; sapo ju nuk e kishte marrë mëshirë, por tani ju keni marrë mëshirë. Të dashur miq, unë ju bëjë thirrje, si të huaj në botë, që të përmbahen nga dëshirat mëkatare që lufta kundër vetvetes. Silluni mirë ndër johebrenjtë, që aty ku do t'ju paditin si keqbërës, të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë Perëndinë në ditën që ai na viziton. Nënshtrojuni, për hir të Zotit, për çdo autoritet i nxjerrë midis njerëzve: qoftë mbretit, si autoritet suprem, ose për të qeveritarëve, të cilët janë dërguar prej tij për të ndëshkuar ata që bëjnë keq dhe të përgëzoj ata që kryejnë vepra të mira. Sepse është vullneti i Perëndisë që duke bërë mirë që ju duhet të heshtur flasin injorante e njerëzve të pamend (1 Pjetri 2:9-15).

Të huajt, sigurisht, nuk votojnë.

Tani Bibla përmend një votë të veçantë nga apostulli Pal (kur ishte akoma Sauli dhe kështu që mbetet si). Vini re atë që ai më pas tha në lidhje me të:

Në të vërtetë, Unë vetë mendova se duhet të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas. Dhe këtë kam bërë në Jeruzalem, dhe shumë shenjtorë I mbyllur në burg, duke marrë pushtet nga krerët e priftërinjve, dhe kur i vrisnin, jepja miratimin tim (Veprat e Apostujve 26:9-10).

Dhe ndërsa më sipër nuk është në vetvete një dënim batanije të gjitha votimet, kjo është e vetmja kohë fjala "votë" apo "votimi" është në Bibël. Dhe kjo ka treguar se edhe fetarisht zellshëm / individët konservatore jo gjithmonë votojnë si duhet dhe mund të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas.

Unë nuk besoj se Bibla sanksionon krishterët votojnë në zgjedhjet trupore. As nuk mund ta besoj se zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SHBA apo zgjedhjet në kombet e tjera anglo-zbritur do të rezultojë në llojin e pendimit që ato kombe nevojë.

Disa artikuj të interesit ndoshta e lidhur mund të përfshijnë:

A duhet një Vote krishterë? Ky artikull jep disa arsyetimin biblik në këtë temë. Jezusi do të votonin për presidentin / kryeministër? A është votimi në Bibël? Ky është një subjekt të krishterët duhet të kuptoni.
Polikarpi, Herbert W. Armstrong, dhe Roderick C. Meredith në Qeverinë e Kishës Çfarë forme e qeverisjes kishte kisha e hershme? A ishte hierarkike? Cila formë e qeverisjes do të pritet që të ketë në mbetjen Filadelfia? Njerëzit vendosin dhe / ose forma të komisionit, diktaturat rastësishëm, ose të njëjtin lloj se epoka Philadelphia vetë kishte?
A Teach Kisha e hershme milenarizmit? ishte mijëvjeçarit (ndonjëherë i quajtur chiliasm) mësoi nga të krishterët e hershëm? Kush e dënoi atë. A do të mbretërojë Jezusi fjalë për fjalë për 1000 vjet në tokë? A është këtë herë afër?
Anglo - Amerika në Profeci & Fiseve të Humbura të Izraelit A janë amerikanët, kanadezët, britanike, skocez, Uellsit, Australianët, afrikanët anglo-jugore, dhe New Zealander bijtë e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë për hebrenjtë në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen së pari?
Do të ndahet anglo-Kombet dhe A Njerëzit e zena si skllevër? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profeci jo-biblike që mbështesin këtë ide? Kush do të ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Profecitë e Barak Obamës? Tetë arsyet pse Barack Obama është apokaliptike dhe tetë arsye pse Barack Obama nuk është Antikrishti. Ky artikull përmban shumë profeci biblike dhe jo-biblike, nga e gjithë bota, që duket për të diskutuar Barack Obama. E kishin parashikuar Nostradamus Barack Obama që kanë të bëjnë me Antikrishtit? Mund Barack Obama të përgatisë terrenin për mbretërit e Veriut dhe Jugut, si të paktën një profeci shiit sugjeron? Ky është artikull më të gjatë dhe më të plotë në këtë faqe për profecitë e Barack Obama. Lexoni atë dhe të vendosë për veten tuaj nëse Presidenti Obama duket të jetë përmbushur profecitë të ndryshme.
Barack Obama, Prophecy, dhe Shkatërrimi i Shteteve të Bashkuara Disa pretendojnë se Barack Obama është profetizoi "bir i Kenia", bazuar deri një shkrimi në fillim të shekullit të 20.
Kanada në Profeci: Çfarë Bible Prophecy, katolik Prophecy, dhe Predictions tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë? Ka profeci që sugjerojnë përfshirjen në Kanada. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive në lidhje me të ardhmen e saj.
Kush është mbreti i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time Mbreti i Perëndimit në Bible Prophecy? Janë Shtetet e Bashkuara mbreti i Perëndimit? Nëse është kështu, çfarë do të vërtetë do të thotë për SHBA-të dhe aleatët e saj anglo.
A është Tony Blair Apocalyptic? ish kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar konvertuar në katolik menjëherë pas largimit nga detyra e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. Çfarë roli mund të luajë ai?

Lindja vs West: Rusia, Kina, dhe India kundërshtare Sanksionet ndaj Iranit dhe Sirisë

E martë, janar 31, 2012

COGwriter

Rusia, Kina, dhe India nuk jemi duke bashkëpunuar me llojin e sanksioneve të BE-së dhe SHBA dëshiron për Iranin dhe Sirinë:

Global "politika e madhe e pushtetit" kthehet në Lindjen e Mesme

Nga Peter Apps , Korrespondent Politike Riskut

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Me Rusia dërgimin e anijeve luftarake për të dekurajuar ndërhyrje të huaj në Siri, dhe Kina tërhequr më thellë në konfrontim të Iranit me Perëndimin, "pushtet të madh" Politika është i shpejt kthehet në Lindjen e Mesme ... Të dy kanë sinjalizuar një synim të qartë për të parandaluar ndonjë " Regjimi ndryshim "Ndërhyrja në Siri , por vendosja e Rusisë e transportuesit të saj avionëve anije dhe përcjellje në portin e Sirisë nga Tarsi këtë muaj tërhoqi një vijë Starker se zakonisht në rërë ... "Çdo herë Perëndimi forcon treshe, Pekin heshtje përfiton nga xhoko , "thotë Thomas Barnett, një ish-strateg për të marinës amerikane ...

Washington Post 31 janar 2012-MUMBAI, India - India është bashkuar Kinë në duke thënë se nuk do të shkurtojë në importet e naftës nga Irani, pavarësisht të ri SHBA ashpër dhe sanksioneve evropiane të dizajnuara për t'i bërë presion Teheranit për programin e tij bërthamor.
Nga Steve tregtar rruge | MOSKË (Reuters) - Një diplomat i lartë rus tha të martën se shtytje për miratimin e një projekt-perëndimore Arab Këshillit të Sigurimit të OKB-së ... Rusia dhe Kina vënë veton ndaj një rezolutë evropiane-hartuar mbi Sirinë në tetor.

Opozitës siriane: Rusia, Irani marrëdhëniet me Sirinë rrezikojnë të ardhmen

Ynetnews - 31 janar 2012

Anëtar i opozitës siriane Fahed Al-Masri i tha një radio stacion libaneze se përpjekjet Rusia dhe Irani janë duke e bërë në mënyrë për të shpëtuar regjimin e presidentit Asad do të reflektohet në marrëdhëniet e ardhshme të këtyre vendeve me Sirinë. "Rusia do të humbasë terren të saj të fundit në Lindjen e Mesme dhe në Siri, "tha ai, duke shtuar se në qoftë se Moska vazhdon të kundërshtojë qëndrimin e komunitetit ndërkombëtar në Siri ...

Pra, të tre fuqitë gjeografikisht më të mëdha të Lindjes po qëndron në kontrast të plotë me Perëndimin. The Bible ultimately indicates that an apparently Russian-led Eurasian confederation will take on the remaining power of the West (which at that time will be led by the European King of the North). And China and India seem to be prophesied to support the Russian-led confederation.

But that will be later, just prior to the return of Jesus Christ (Revelation 9:16; 16:12-16).

At this time the East is playing a dangerous game that it is likely to lose, at least in a diplomatic sense.

No matter what their economic interests are, neither Russia nor India want an Islamic power to rise up. And by defying the Western sanctions, perhaps those nations believe that dividing the Islamic world into Iran & Syria, the rest of the Arab nations, the Turkish nations, Pakistan, Afghanistan, and Indonesia that this division will prevent an Islamic world power from rising up.

If they believe that, they are in error.

An Islamic power (the King of the South of biblical prophecy), apparently led by an Arabic power, will rise up. By supporting Syria as it has been, Russia will alienate the Arab world (the Arab League has tended to back the West in regards to Syria and is not a particular fan of Iran). Syria will not continue as it is and Iran may be neutralized, at least to a degree.

What the three Eastern powers are in essence doing is telling the Arab world that it is better off cooperating with the Europeans than with Russia, China, or India. And the cooperation between the Arab and European worlds is something will temporarily be done (Daniel 11:27; Psalm 83:3-8).

Kinë, në vetvete, është të interesuar në burimet si të naftës dhe do të përfitojnë nga blerjen mundësi që sanksionet perëndimore, për shembull, mund të ofrojnë. Megjithatë, Kina ka nevojë në tregjet e Perëndimit më shumë se ai në fakt ka nevojë të naftës iraniane. E njëjta është në thelb e vërtetë për në Indi.

Irani dhe Siria me të vërtetë nuk janë aq të rëndësishme për të Rusia, Kina, dhe India që se do të mbështesin ata pa marrë parasysh atë (edhe pse do të ketë një aleancë të ardhme me persët / iranianët, por kjo është për një kohë pas mbretërimit mijëvjeçar të Krishtit dhe është diskutuar në Ezekieli 38:1-9).

Pra, pavarësisht ripozicionojnë nga këto tre pushteteve të Lindjes, realiteti është se Perëndimi do të fitojë ndikimin më të madh në Lindjen e Mesme nga ajo që po ndodh tani.

Irani nuk do të jetë kreu i mbretit të jugut dhe çdo gjë që mbijeton në Siri (krh. Isaia 17:01) me sa duket do të mbështesë liderin vjen arabe e Danielit 11:40. Në qoftë se ata në Rusi, Kinë dhe Indi kuptuar profecinë biblike të mirë ata do të kuptojnë se qëndrimi i tyre i tanishëm ndoshta duhet të modifikohet në lidhje me Iranin dhe Sirinë.

Ata të interesuar për të mësuar më shumë mund të dëshirojnë të studiojnë nenet e mëposhtme:

Russia: Its Origins and Prophesied Future Russia in prophecy. Where do the Russians come from? Po në lidhje me ata që janë në Ukrainë? What is prophesied for Russia and its allies? What will they do to the Europeans that supported the Beast in the end?
A është Rusia mbreti i veriut? Disa pretendojnë se është. Por çfarë mëson Bibla?
India, e saj biblike kaluara dhe e ardhmja: Çdo Dëshmitari? Bibla diskuton origjinën e atyre të trashëgimisë indian dhe diskuton disa nga dëshmi për ta (duke përfshirë ato në Bangladesh, Pakistan, dhe Sri Lanka).
China, Its Biblical Past and Future, Part 1: Genesis and Chinese Characters Where did the Chinese people come from? Ky artikull ofron informata që tregon se popujt kineze duhet të ketë njohur rreth llogarive të ndryshme në Librin e Zanafillës deri deri në shpërndarje e tyre pas Kullës së Babelit.
China, Its Biblical Past and Future, Part 2: The Sabbath and Some of God's Witness in China When did Christianity first come to China? Dhe a ka prova herët se ata vëzhguar të shtunën shtatë ditë?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Who are the “Kings of the East”? What will happen to nearly all the Chinese, Russians, Indians, and others of Asia? Kina në profeci, ku? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Who is the King of the North? Is there one? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? A duhet ai të ndiqet? Who will be the King of the North discussed in Daniel 11? A është një sulm bërthamor profetizuar ndodhë me popujt anglisht-folëse të ShteteveBashkuara, Britania e Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? When do the 1335 days, 1290 days, and 1260 days (the time, times, and half a time) of Daniel 12 begin? Kur Bibla tregojnë se rënia ekonomike do të ndikojnë në Shtetet e Bashkuara?
Is There A Future King of the South?
Some no longer believe there needs to be. Mund Egjipt, Islam, Iran, arabët, apo Etiopi jetë i përfshirë? Might this King be called the Mahdi? Çfarë thotë Bibla?
The Arab and Islamic World In the Bible, History, and Prophecy
The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Çfarë është përpara për Lindjen e Mesme dhe ata që e ndjekin Islamin? What about the Imam Mahdi? Çfarë shtrihet përpara për Turqinë, Irani, dhe të tjera jo-arabe muslimanëve?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

European Union Tower of Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Vetëm Britania dhe Çekia refuzoi të nënshkruajë një kompakt fiskal në mars se do të vendosë sanksione kuazi-automatike për vendet që shkelin kufijtë e deficitit buxhetor të Bashkimit Evropian dhe do të parashikojë rregulla të balancuara buxhetore në ligjin kombëtar. http://www.reuters.com/ article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

Ky është një hap më shumë në përmbushjen e profecive biblike në lidhje me rritje deri e pushtetit përfundimtar Beast Evropian.

Ata prej nesh në Kishën e Gjallë të Perëndisë kanë mësuar gjatë se Mbretëria e Bashkuar nuk do të jetë një pjesë e vërtetë e pushtetit përfundimtar që do të shfaqet në Europë. Ata në Republikën Çeke pothuajse me siguri do të jetë pjesë e atij pushtetit përfundimtar.

Bibla, në Zbulesa 17, është e qartë se evropianët do të ende duhet të riorganizuar në të ardhmen:

12 "Të dhjetë brirët, që pe, janë dhjetë mbretër, të cilët nuk kanë marrë ende mbretërinë, por do të marrin pushtet për një orë si mbretër, bashkë me bishën. 13 Këto janë të një mendje, dhe ata do t'ia japin fuqinë dhe pushtetin e tyre bishës. (Zbulesa 17:12-13)

Hapa drejt kësaj ndodh janë duke vazhduar si ne në Kishën e Gjallë të Perëndisë kanë mësuar-të gjatë dhe do të ketë pengesa në këtë rrugë dhe problemet (trazira të mëdha qytetare, ose më keq, mund të ndodhë).

Sigurisht, Bibla është e qartë se pushteti përfundimtar Beast Evropian nuk do të vërtetë të unifikuar shumë si ajo në thelb do të jetë një kombinim i fortë dhe i dobët, ose si Bibla më thotë fjalë për fjalë, hekuri dhe argjile:

41 Siç e pe, këmbët dhe gishtërinjtë ishin pjesërisht e argjile poçari dhe pjesërisht prej hekuri, kështu kjo mbretëri do të ndahet, por fuqia e të hekurit do të jetë në të, ashtu si ti ke parë hekurin të përzier me argjilë qeramike. 42 Dhe ashtu si gishtërinjtë e këmbëve ishin pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht prej argjile, kështu ajo mbretëri do të jetë pjesërisht e fortë dhe pjesërisht e brishtë. 43 Siç e pe hekurin të përzier me argjilën qeramike, ata do të përzihen nga fara njerëzore, por nuk do të përmbahen me njëri-tjetrin, ashtu si hekuri nuk përzihen me argjilën. (Danieli 2:41-43)

Sipas profecive të Biblës, një fuqi evropiane, përkundër brishtësisë së saj, është e destinuar të jetë përkohësisht forca më dominuese në botë, në fund të fundit të pushtuar kombet anglo-zbriti (ajo është e SHBA dhe anglo-aleatët e saj si Mbretërinë e Bashkuar që kanë fortë fortesa e Daniel 11:39), dhe më vonë vijnë në fund të saj (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Disa artikuj të interesit ndoshta e lidhur mund të përfshijnë:

Europa, hajvan, dhe Zbulesa Ku e Evropa të marrë emrin e saj? What might Europe have to do with the Book of Revelation? Po në lidhje me "hajvan"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Who is the King of the North? Is there one? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? A duhet ai të ndiqet? Who will be the King of the North discussed in Daniel 11? A është një sulm bërthamor profetizuar ndodhë me popujt anglisht-folëse të ShteteveBashkuara, Britania e Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? When do the 1335 days, 1290 days, and 1260 days (the time, times, and half a time) of Daniel 12 begin? What MUST happen BEFORE the Great Tribulation?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? Çfarë profeci katolike, bizantine, dhe biblike sugjerojnë?
Anglo - Amerika në Profeci & Fiseve Lost të Izraelit A janë amerikanët, kanadezët, anglisht, skocez, Uellsit, Australianët, anglo (jo-holandez) Afrikes Jugore, dhe New Zealander bijtë e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë edhe në Jeruzalem dhe hebrenjve në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen së pari?
Do të ndahet anglo-Kombet dhe A Njerëzit e zena si skllevër? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Po në lidhje Jeruzalemit? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profeci jo-biblike që mbështesin këtë ide? Kush do të ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Kanada në Profeci: Çfarë A Bible Prophecy, katolik Prophecy, dhe Predictions tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë Ka profeci që sugjerojnë përfshirjen në Kanada. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive në lidhje me të ardhmen e saj.
Who is the King of the West?
Pse nuk ka End-Time Mbreti i Perëndimit në Biblës Profeci? është se Shtetet e Bashkuara mbreti i Perëndimit?

Duke marrë parasysh Filipinet lidhje më të ngushta ushtarake të SHBA Përsëri

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Disa artikuj të interesit ndoshta e lidhur mund të përfshijnë:

Ishujt dhe Biblës profeci përpara Çfarë ka për ishujt? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Who are the “Kings of the East”? What will happen to nearly all the Chinese, Russians, Indians, and others of Asia? Kina në profeci, ku? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Anglo - Amerika në Profeci & Fiseve Lost të Izraelit A janë amerikanët, kanadezët, anglisht, skocez, Uellsit, Australianët, anglo (jo-holandez) Afrikes Jugore, dhe New Zealander bijtë e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë edhe në Jeruzalem dhe hebrenjve në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen së pari?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Mendoni, pra, qoftë ata që mësojnë gjëra të tilla ndoshta mund të jetojnë me shpërfillje, dhe të përziera në marrëdhënie të paligjshme, ose, më i paditur i të gjitha, hani mishin e njeriut, sidomos kur ne jemi të ndaluar edhe vend për të dëshmuar tregon e gladiatorëve, që të mos të bëhet pjesëmarrës dhe abettors e vrasjeve. Por as mund të shohim syzet e tjera, që të mos sytë tanë dhe veshët të papastër, duke marrë pjesë në shprehjet atje këndohen. (Theophilus i Antiokisë. Të Autolycus, Libri III, kapitulli XV. Perkthyer nga Marcus Dods, jam Excerpted nga Etërit Ante-Nikeas, Volume 2. Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. Edition amerikan 1885. Online Edition)

Pra, të krishterët e vërtetë nuk besonte se ata ishin për të shikuar sportive në mënyrë të dhunshme të njohura në shekullin e dytë.

Tatiani, një apologjet i krishterë professing, ka shkruar rreth 170 pas Krishtit:

Dhe për këto Dëshmitarët i zënë vendet e tyre, dhe boxers takohen në luftime të vetëm, pa ndonjë arsye çfarëdo, dhe asnjëri nuk e vijnë poshtë në arenën t'u vijë në ndihmë. A ekspozita të tilla si këto të kthehem për të kreditit tuaj? Kush është shefi midis jush mbledh një ushtri të vrasësve të gjakut-njolla, i angazhuar për të ruajtur ato, dhe këto janë të ruffians dërguar nga ai, dhe ju mbledhë në spektaklin për të qenë gjyqtarë, pjesërisht të ligësisë së gjykatës i, dhe pjesërisht i se nga njerëzit të cilët angazhohen në luftime. Dhe ai që mungon ekspozitën vrasës është i hidhëruar, sepse ai nuk ishte i destinuar të jetë një spektator i veprave të liga dhe jobesimtarë dhe të urryera (Tatian. Përktheu Adresa JE Ryland. Tatiani ndaj grekëve, kapitullin XXIII. Excerpted nga Etërit Ante-Nikeas, Volume 2. Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. Edition amerikan 1885. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Athinagora, një apologjet i krishterë professing, ka shkruar rreth 170 pas Krishtit:

Cili njeri me mend në kokë, pra, do të pohohet, ndërsa i tillë është karakteri ynë, se ne jemi vrasës? ...

Kush nuk i përballoj në mesin e gjërave me interes më të madh garave të gladiatorëve dhe kafshëve të egra, sidomos ato të cilat janë dhënë nga ju? Por ne, duke e konsideruar se për të parë një njeri të vënë me vdekje është shumë e njëjtë me vrasjen e tij, kanë abjured spektakle të tilla (Athenagoras. Një lutje për të krishterët, Kapitulli XXXV. Perkthyer nga BP Pratten. Excerpted nga Etërit Ante-Nikeas, Volume 2 . Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. amerikan Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Edhe sot, shumë të krishterë të kuptojnë se duke parë ngjarjet brutale qëllim për shkaktimin e dëmit fizik, të tilla si boks të vërtetë, është e papërshtatshme.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. Ajo është luajtur shpesh me një qëndrim armiqësor dhe është e rrezikshme dhe është i mbushur me dëmtim fizik. (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Disa artikuj të interesit ndoshta e lidhur mund të përfshijnë:

A është American Football keqe? A është sporti më popullor spektator në diçka SHBA që të krishterët duhet shikuar? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Shërbimi ushtarak dhe kishat e Perëndisë:? Do krishterët Real Merrni pjesë në mishë Warfare Këtu janë perspektivat aktuale dhe historike mbi një çështje të cilat tregojnë besimet e kishës së vërtetë për pjesëmarrjen ushtarake. A është lufta e duhur për të krishterët?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Po.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Po.

Ndërsa unë kemi artikuj me shumë shkrime mbi këtë temë (shih, për shembull, Oferta Universale për të Shpëtimit: Ka me qindra vargje në Bibël që mbështesin Doktrina e Vërtetë Apocatastasis ), le të fillojë me një interpretim të dytë të shekullit të Isaisë nga Irenaeusit të tregojnë atë që duket të jetë njohuri e zakonshme në ditët jo shumë kohë pas vdekjes së fundit i apostujve origjinale:

Tani, se premtimet nuk janë shpallur profetëve dhe etërit e vetëm, por të Kishave të bashkuar për këto nga kombet, që edhe termat "Fryma e Ishujt" (të dy për shkak se ata janë të vendosur në mes të turbullirave, vuajnë stuhi e besonin, ekzistojnë si një port të sigurisë për ata në rrezik, dhe janë streha e atyre që e duan lartësinë e qiellit [], dhe të përpiqen për të shmangur Bythus, që është, thellësinë e gabimit), Jeremia kështu deklaron: " Dëgjoni fjalën e Zotit, o kombe, shpalleni në ishujt e largët, thoni ju, se Zoti do të të shpërndajë Izraelin, ai e mbledh dhe e ruan ashtu si e ushqyer tufën e tij të deleve ...

Dhe përsëri ai nuk thonë të njëjtën gjë: "Ja, unë e bëjnë Jeruzalemin për kënaqësinë dhe popullin tim [a] gëzim, sepse zë vaji do të jetë jo më shumë dëgjohet, as zë klithme. Po ashtu nuk do të ketë atje ndonjë papjekur [një], as plak që nuk plotëson kohën e tij: për të rinjtë do të jenë prej njëqind vjet, dhe mëkatari do të vdesë njëqind vjeç, por do të quhet i mallkuar. Ata do të ndërtojnë shtëpi dhe do të banojnë atyre vetë, dhe do të mbjellin vreshta dhe do të hanë frytin e tyre vetë, dhe do të pijë verë. Dhe ata nuk do të rindërtojnë, dhe të tjerët të banojnë dhe nuk do të përgatisin vreshtin, dhe të tjerët hanë. Sepse, ashtu si në ditët e pemës së jetës do të jenë ditët e popullit në ty,. Për veprat e duarve të tyre, do të durojë "(haereses Irenaeus. Adversus, Libri V, Kapitulli 34, Vargjet 2-3,4 Excerpted nga Ante Etërit-Nikeas, Vëllimi 1. Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. Edition amerikan 1885. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Të tjerët, të tilla si Origjenit të Aleksandrisë, gjithashtu shkroi se Perëndia kishte një plan për të ofruar shpëtimin për të gjithë.

Shumë dijetarë katolikë dhe protestantë të mbajë se Origjeni ishte një nga më të madh nga shkrimtarët e hershme teologjike (ai jetonte prej rreth 185-232 pas Krishtit). Papa Benedikti XVI e ka vlerësuar publikisht Origeni.

Historiani i vuri në dukje protestante KS Latourette Origeni shkruan se "ishte, me të vërtetë, një nga mendjet më të mëdha të krishterë." Dhe, ndërsa unë nuk mund të pajtohem me këtë, kjo është me interes të theksohet se Latourette vërejtur:

Origeni mësoi se në fund të fundit të gjithë shpirtrat që kanë rënë larg nga Perëndia do të restaurohen në harmoni të plotë me Të. Kjo mund të ndodhë vetëm me bashkëpunimin e tyre, sepse ata kanë lirinë për të pranuar ose refuzuar shpengimin kishte bërë në Krishtin. Para se të restaurimit të plotë se ata do të vuajnë dënimin, por që dënimi ka për qëllim të jetë edukative, ta pastrojë ata nga metat e sjella nga mëkati i tyre. Pas përfundimit të kohës së sotme dhe botës së saj një tjetër moshë do të vijë, kështu Origeni besonte, në të cilin kanë qenë të lindur përsëri do të vazhdojë të rritet dhe të papenduar do të jepet mundësi të mëtejshme për pendim (Latourette KS Një Historia e Krishterimit, Volume 1, Fillimet në 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origeni ishte afër, në se jo të gjithë do të pendohen, sepse nuk do të jetë gjithashtu ato të ngritura për "mospërfillje të përjetshme" (Danieli 12:02, Albanian), që do të thotë se ata që nuk do të duhet të pendohen nuk do të marrin shpëtim-por ne në Living Kisha e Perëndisë e konsiderojnë ata të jenë një pakicë e vogël. Por Origeni ishte i saktë që kjo do të vijë vetëm nga bashkëpunimi i atyre që aktualisht i pashpëtuar.

Këtu janë disa citate direkt nga Origjenit:

Ati i mirë ... nuk e ka braktisur plotësisht ata që kanë rënë larg nga Ai (Origen. Komente mbi Ungjillin e Gjonit (Libri I). Excerpted nga Etërit Ante-Nikeas, Vëllimi 9. Redaktuar nga Allan Menzies, DD amerikane Edition, 1896 dhe 1897. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Është që të kihet parasysh, megjithatë, se qeniet disa që ranë larg nga ajo një fillimi të cilat ne kemi folur, janë zhytur në një thellësi të tillë të padenjësisë dhe ligësisë që të konsiderohet fare nuk meriton të asaj trajnimit dhe udhëzimeve me të cilat raca njerëzore, ndërsa në mish, janë të trajnuar dhe të udhëzuar me ndihmën e fuqive qiellore, dhe të vazhdojë, në të kundërtën, në një gjendje armiqësi dhe kundërshtim ndaj atyre që po marrin këtë mësim dhe mësimdhënie. Dhe kështu kjo është se gjithë këtë jetë të vdekshme është e plotë të lufton dhe gjykimeve, të shkaktuara nga opozita dhe armiqësisë së atyre që ranë nga një gjendje më të mirë, pa fare kur shikoj prapa, dhe që janë të thirrur djallin dhe engjëjt e vet dhe urdhrat e tjera të së keqes, të cilat apostulli klasifikuar në mesin e fuqive të kundërta. Por nëse ndonjë prej këtyre urdhrave që veprojnë nën qeverinë e djallit, dhe zbatojmë urdhërimet e tij të këqija, do të në një botë të ardhmen të konvertohet në drejtësi shkak të tyre të posedojnë fakultetin e lirisë së vullnetit, apo nëse ligësia e vazhdueshme dhe i regjur mund të ndryshohet nga fuqia e zakonit në natyrë, është një rezultat që ju vetë, lexues, mund të miratojnë, në qoftë se as në këto botëve të pranishëm që duken dhe kohore, e as në të atyre që janë të padukshme dhe janë të përjetshme, ajo pjesë është të ndryshojnë tërësisht nga uniteti përfundimtar dhe palestër e gjërave (Origen. De Principiis, Libri I, Kapitulli 6, ajeti 3).

... Dhe në këtë mënyrë, përmes urdhrave të shumta dhe të panumëruara të qenieve progresive të cilët janë duke u pajtuam me Perëndinë nga një shtet i armiqësisë, Armiku i fundit është arritur më në fund, i quajtur vdekje, në mënyrë që ai mund të shkatërrohet, dhe të jetë më një armik. Kur, pra, të gjithë shpirtërat do racionale janë restauruar në një gjendje të tillë, atëherë natyra e këtij trupi të yni do të pësojë një ndryshim në lavdinë e një trupi shpirtëror. Sepse, ashtu si ne e shohim atë të mos jetë rasti me të natyrave racionale, që disa prej tyre kanë jetuar në një gjendje të degradimit shkak të mëkateve të tyre, ndërsa të tjerë janë thirrur në një gjendje lumturie në llogari të meritave të tyre, por si e shohim ata shpirtrat e njëjta që kishin qenë më parë mëkatar, ndihmuar, pas konvertimit të tyre dhe pajtim me Zotin, në një gjendje lumturie (Origen. De Principiis, Libri III, kapitulli 6, vargu 6).

Ndërsa ne në LCG nuk do fjalë atë mjaft në këtë mënyrë, këto citate tregojnë se ideja që Perëndia ka një plan që do t'i japë një mundësi papenduar pas kësaj kohe të tashme nuk është një koncept i ri.

Në fakt, doktrina e purgatorit zhvilluar në mesin e katolikëve latinë, pasi ata filluan të dënojnë të caktuar të ideve Origeni në shekullin e gjashtë. Kur kjo ndodhi mësimet që kanë të bëjnë me ofrimin e shpëtimit për të gjithë (të njohur si apocatastasis) gjithashtu u dënuan disi. Megjithatë, kjo lënë një hapësirë ​​në teologjinë romake dhe idenë e purgatorit të zhvilluar më pas.

Katolikët Greqisht (tani e njohur si besimin ortodoks), megjithatë, kurrë nuk e ka pranuar idenë latin e purgatorit dhe ende sot e kësaj dite kemi shumë që besojnë se Zoti ka disa lloj të planit të ofruar shpëtimin për ata që nuk kanë qëllim të refuzojë shpëtimin.

Enciklopedia katolike vetë pranon se të krishterët e hershëm nuk u mësojnë konceptin e saj aktuale të doktrinës së saj purgator:

Disa stresi shumë qëndron mbi kundërshtimin që të krishterët e lashtë nuk kishte asnjë konceptim të qartë të purgatorit, dhe se ata mendonin se shpirtrat nis mbetur në pasigurinë e shpëtimit deri në ditën e fundit ... Ka disa pasazhe në Dhjatën e Re që tregojnë për një Procesi i pastrimit pas vdekjes. Kështu, Jezu Krishti thotë (Mateu 12:32): "Dhe kushdo që do të flasë kundër Birit të njeriut do të jetë i falur, por ai që flet kundër Frymës së Shenjtë, nuk do të falet as në kjo botë, e as në botën që vjen "... (Hanna, Purgatori. Enciklopedia Katolike).

Jo, në shekullin e dytë, besohej se plani i Zotit do të lejojë të gjithë që do të ofrohen shpëtimin, as në këtë moshë apo botën e ardhshme në qoftë se ata nuk e ka kryer mëkat "pafalshëm" (Mateu 12:32; Marku 10:30 , Luka 18:30, Veprat 3:17-21, Efesianët 1:21, Hebrenjve 6:4-6;. cf Mateu 10:15, 11:22-24, Marku 06:11, Luka 10:12-14) .). Dhe Dhiata e Re është shumë e qartë se:

"Çdo mish do të shohë shpëtimin e Perëndisë" (Lluka 3:06).

Në shekullin e trembëdhjetë, teologu katolik famshëm Thomas Aquinas shkroi në vijim:

Asgjë nuk është deklaruar qartë në Shkrimin e Shenjtë në lidhje me situatën e purgator, as nuk është e mundur për të ofruar argumente bindëse për këtë pyetje ...

Disa thonë, megjithatë, se në bazë të ligjit të përbashkët vendi i Purgatory është ku mëkatet njeri. Kjo nuk duket e mundshme, pasi që një njeri mund të ndëshkohen në të njëjtën kohë për mëkatet e kryera në vende të ndryshme. Dhe të tjerët thonë se sipas ligjit të përbashkët ata dënohen mbi ne, sepse ata janë në mes nesh dhe Zotit, përfshirë gjendjen e tyre. Por kjo është ka pak peshë, sepse ata nuk janë të dënuar për të qenë mbi ne, por për atë që është më e ulët në to, domethënë mëkat (Akuini T. Summa Theologica e Shën Thomas Akuinit, Shtojcën II, neni 1. Dytë dhe të rishikuar Edition, 1920. nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. sanksionim. Edus. Canonicus Surmont, eneralis Vicarius. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL dhe F. Leo Moore , OP, STL sanksionim. F. Beda Jarrett, OP, STL, PD, Para Provincialis Angliæ).

Tregon mësipërme se edhe në Mesjetë, ideja e purgatorit ishte e paqartë, madje edhe në mesin e udhëheqësve të Kishës së Romës.

Purgatori u miratua në thelb pas mësimet të caktuara të lidhura me Origjenit u dënuan në shekullin e 6:

Nga momenti, megjithatë, se anti-Origenism mbizotëronte, doktrina e apokatastasis u braktis përfundimisht. Shën Augustini proteston më fort se çdo shkrimtar tjetër ndaj një gabimi në mënyrë në kundërshtim me doktrinën e domosdoshmërisë së hirit ... (Batiffel, Apocatastassis. Enciklopedia katolike).

Historia sugjeron se pas apocatastasis është dënuar në mesin e shekullit të 6-të, diçka që i ngjan konceptet moderne të purgatorit ishin duke u shqiptuar nga Roman Peshkopi Papa Gregori I rreth 600 UA

Ndoshta unë duhet të përmend se edhe pse Anne Emmerich pretendonte për të parë purgator, ajo gjithashtu pohoi të kishte parë "harresë" dhe Papa i tanishëm ka treguar se "limbo" nuk ekziston. Për këtë arsye, një pretendim për të parë një vend që nuk ekziston mos i tregojnë të gjitha ato që i njëjti duke pretenduar për të parë diçka tjetër nuk do të thotë se ekziston ose. Nuk ka asnjë vend që i përshtatet përshkrimin moderne romake të purgator.

Kisha e Perëndisë fillimisht mësoi apocatastasis jo, purgator. Dhe ende e bën këtë sot. Perëndia është një Perëndi i dashurisë dhe ka një plan i mëshirshëm e shpëtim-dhe kjo përfshin marrjen e ungjillit në këtë moshë (Shënim: "punë të shkurtër" që Pali flet në Romakëve 9:28 përfundimin e Mateut 24:14 ka të ngjarë të përfshijë mbulimin masiv të lajmeve për atë që kopeja më besnik është mësim Kjo, natyrisht, nuk do të thotë se më besnik duhet të ulen përreth dhe prisni dhe mos e part-cf Gjoni 9:04;.. Mateu 9:37 - 38-si prioritet i shpallur ungjillin mbetet). Natyrisht, njerëzit duhet të përgjigjet pasi të mësojnë-ata që e refuzojnë të vërtetën jeni të rrezikuar kryerjen e mëkatit të pafalshëm .

Megjithatë, Perëndia gjithmonë ka pasur një plan për pashpëtuar dhe ata që nuk e ka kuptuar me të vërtetë ndonjëherë planin e Tij të dashur, ajo është shpallur në libër, dhe ndërsa ka një "moshë që do të vijnë," kjo nuk është e njëjtë si ide relativisht moderne e purgator.

Disa artikuj për hetim të mëtejshëm mund të përfshijnë:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Oferta Universale për të Shpëtimit: Ka me qindra vargje në Bibël që mbështesin Doktrina e Vërtetë Apocatastasis A besoni atë që Bibla mëson në të vërtetë në këtë? Will all good things be restored? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Shpresa e Shpëtimit: Si Kisha Gjallë e Perëndisë ndryshon nga shumica e protestantëve Si Kisha Gjallë e Perëndisë ndryshon nga e rregullta / tradicionale protestantëve, është ndoshta pyetja më pyesin më nga ata pa një sfond Kisha e Perëndisë.
Nëse Kisha Ende Mundohuni t'i japë prioritet të saj më të lartë në shpalljen e Ungjillit ose A Change Herbert W. Armstrong se përparësi për punë? Disa thonë se Kisha duhet kryesisht kullotni kopenë tani si kjo është ajo që Herbert W. Armstrong thuhet se tha. Është se ajo që ka thënë ai? Është se ajo që thotë Bibla? Çfarë Pali dhe Herbert W. Armstrong presim nga ungjilltarët?
Cili është Mëkati i pafalshëm? Çfarë është ajo? A mund të pendoheni për atë? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Kryetari Quan tha} "Kjo nuk është një situatë ku kemi pasur një 1.000 njerëz paqësore dhe disa njerëz të dhunshme. Nëse ju shikoni në atë që po ndodh sot në drejtim të destructing pronës, duke hedhur në dhe akuzuar policinë, është pothuajse si ata janë të lypur për vëmendjen dhe duke shpresuar se policia do të bëjë një gabim. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests /

Protestat Occupy Oakland u kthye e dhunshme të shtunën të ketë demonstruesit hynë në një ndërtesë historike dhe dogjën një flamur amerikan, dhe zyrtarët hodhën gaz lotsjellës për të shpërndarë njerëzit duke hedhur gurë dhe shkatërrimi rrethimi në një konventë center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Përsëri më 9 tetor, 2011, I postuar në vijim në këtë faqe lajmeve (shih pushtojnë Wall Street, pushtojnë Seattle, pushtojnë Vancouver, etj ):
Unë kam qenë i shkruar për një kohë të gjatë që trazirat civile dhe trazirat do të ndodhë në SHBA dhe tokat e tjera anglo-zbriti ... Disa e konsiderojnë këtë "pushtojnë" Lëvizja thjesht një protestë politike, një "Tea Party", me përjashtim të së majtës në vend e të drejtës. Unë dyshoj se në fund të fundit ajo do të kthehet e dhunshme dhe SHBA dhe tokat e tjera do të përballet me trazira dhe trazirat civile, dhe politikanët dhe ekspertët që kanë dukej për të mbështetur këtë më vonë do të ketë keqardhje.

Siç kam raportuar dje, unë besoj se do të ketë më shumë dhunë në SHBA. Disa në zënë Lëvizjes dhe / ose disa herë lidhur me të më vonë do të nxisë më shumë dhunë. Shumë më tepër se ka ndodhur në Oakland.

Dhembje dhe fatkeqësi janë vetëm fillimi (Mateu 24:5-8) dhe do të merrni shumë më keq (Mateu 24:21-22). Unë besoj se lufta klasë dhe protestat e tjera do të ndihmojë të dobësojë SHBA dhe anglosaksonë me kombe të tjera dhe mund të jetë gjithashtu një faktor në ato duke qenë të prekshme për luftë e vërtetë: Pushtimi nga hajvan .

Siç Jezusi tha:

37 Dhe atë që unë ju them juve, ua them të gjithëve: Kujdes! (Mark 13:36-37)

Disa artikuj të interesit ndoshta e lidhur mund të përfshijnë:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Çfarë është "fillimi i dhembjeve të lindjes"? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? Cila është dita e Zotit?
Fizike Shkrimet Përgatitja për të krishterët . Ne të gjithë e dimë profecive të Biblës zi buke. A duhet të bëjmë diçka?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
The Gospel of the Kingdom of God was the Emphasis of Jesus and the Early Church Did you know that? A e di edhe se çfarë ungjill i mbretërisë është mbi të gjitha? True religion should be based upon the true gospel.
A Teach Kisha e hershme milenarizmit? ishte mijëvjeçarit (ndonjëherë i quajtur chiliasm) mësoi nga të krishterët e hershëm? Who condemned it. A do të mbretërojë Jezusi fjalë për fjalë për 1000 vjet në tokë? Is this time near?
A ka Perëndia një Plan 6000 Viti? What Year Does the 6,000 Years End? Was a 6000 year time allowed for humans to rule followed by a literal thousand year reign of Christ on Earth taught by the early Christians? Çfarë vit mund të gjashtë mijë vjet të sundimit të njeriut të përfundojë? Kur do të kthehet Jezusi? 2018 or 2019?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, British, Scottish, Welsh, Australians, Anglo-Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë për hebrenjtë në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen së pari?
Do të ndahet anglo-Kombet dhe A Njerëzit e zena si skllevër? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profeci jo-biblike që mbështesin këtë ide? Kush do të ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Profecitë e Barak Obamës? Tetë arsyet pse Barack Obama është apokaliptike dhe tetë arsye pse Barack Obama nuk është Antikrishti. This article includes many biblical and non-biblical prophecies, from around the world, that seem to discuss Barack Obama. E kishin parashikuar Nostradamus Barack Obama që kanë të bëjnë me Antikrishtit? Mund Barack Obama të përgatisë terrenin për mbretërit e Veriut dhe Jugut, si të paktën një profeci shiit sugjeron? Ky është artikull më të gjatë dhe më të plotë në këtë faqe për profecitë e Barack Obama. Read it and decide for yourself if President Obama seems to be fulfilling various prophecies.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Kanada në Profeci: Çfarë Bible Prophecy, katolik Prophecy, dhe Predictions tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë? Ka profeci që sugjerojnë përfshirjen në Kanada. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive në lidhje me të ardhmen e saj.
Kush është mbreti i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time Mbreti i Perëndimit në Bible Prophecy? Janë Shtetet e Bashkuara mbreti i Perëndimit? Nëse është kështu, çfarë do të vërtetë do të thotë për SHBA-të dhe aleatët e saj anglo.
A është Tony Blair Apocalyptic? ish kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar konvertuar në katolik menjëherë pas largimit nga detyra e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. What role might he play?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad (Burimi: Agencia Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Disa artikuj të interesit ndoshta e lidhur mund të përfshijnë:

Bota arabe Në Bibël, Historia, dhe Prophecy Bibla diskuton origjinën e botës arabe dhe diskuton Lindjen e Mesme në profeci. Çfarë është përpara për Lindjen e Mesme dhe ata që e ndjekin Islamin? Çfarë na mëson Islami për Imam Mehdiut?
A ka ndonjë mbreti i jugut Future? Disa nuk besojnë se duhet të ketë. Mund Egjipt, Islam, Iran, arabët, apo Etiopi jetë i përfshirë? Is he the Imam Mahdi? Çfarë thotë Bibla?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Çfarë ndodh në Mundimit të Madh dhe në Ditën e Zotit? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? Cila është dita e Zotit?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? Çfarë do të sjellë dhe kur?
Fundi i Mayan Calendar 2012-Might 2012 të thotë diçka? A ka parashikimet Mayan kalendarike për ndryshime në vitin 2012? Ndryshimet ishin shekuj më parë parashikuar nga Hopi amerikanët amtare. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Pse mund Satani kanë frymëzuar këtë datë? A Kodeksi Dresden tregojnë shkatërrimin e tokës nga përmbytjet? Can the great tribulation start before 2012? Si mund Barack Obama të jetë i përfshirë në vitin 2012?
Vitit 2012 dhe Ngritja e Sekrete Sekti kjo është një lidhje në lidhje me një libër nga Bob Thiel (COGwriter). Kjo lidhje gjithashtu ka YouTube videos. Ky libër dokumente dhe shpjegon qindra profeci. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Ata që blejnë librin në www.thesecretsect.com faqen e internetit të marrë një raport të gjatë bonus që dokumenton ngjarjet botërore që të lidhur me librin.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr Thiel en Español.
2012 das und Auftreten der geheimen Sekte (Edition gjermanisht) 2012 Buch von Dr Thiel në Deutscher Sprache. 2012 das und geheimen Auftreten der Sekte (gjermanisht ndezni Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Edition Portugalisht) 2012 livro bëni Dr Thiel em Português. Este livro Documenta d explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Edition Brazilian Portuguese) 2012 livro bëni Dr Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro Documenta d explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Disa artikuj të interesit ndoshta e lidhur mund të përfshijnë:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Çfarë A Paul fakt Teach Rreth Dhjetë Urdhërimet? Shumë thonë se Pali mësoi kundër dhjetë urdhërimet. A është kjo e vërtetë? This article quotes Paul with his words in green.
Çfarë A Teach Jezusi Rreth Dhjetë Urdhërimet? Ky artikull citon se çfarë në të vërtetë Jezusi u tha rreth tyre (Fjalët e tij janë në të kuqe).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. Ajo trajton "traditat e njerëzve", më të zakonshme në lidhje me ato si.
The Ten Commandments Reflect Love, Breaking them is Evil Some feel that the ten commandments are a burden. Is that what Jesus, Paul, Peter, James, and John taught?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historia e krishterimit të hershëm A jeni të vetëdijshëm se ajo që shumica e njerëzve besojnë se nuk është ajo që me të vërtetë ka ndodhur në kishën e vërtetë të krishterë? A e dini se ku është bazuar kisha e hershme? A e dini se çfarë ishin doktrinat e kishës së hershme? Është besimi juaj të vërtetë të bazuar në të vërtetën apo kompromis?