Arkivi për janar, 2012

Duhet një votim i krishterë?

E martë, janar 31, 2012

COGwriter

Katër burra i Partisë Republikane janë ende disi në këmbë në kërkimin e tyre për tu mundur presidentin amerikan Obama dhe të merrni punën e tij.

Ka dy katolikë , një Mormoni , dhe një Pagëzori drejtimin për nominimin republikan në mënyrë që të kandidojë kundër mjaft jofetare demokratit Barak Obama (i cili gjithashtu pretendon besimin e krishterë).

Nëse të krishterët e vërtetë të votuar?

Në qoftë se demokracia ishte që të sanksionohet në Bibël për të krishterët, me siguri ai do të sanksionohet në Dhiatën e Re. Praktikat demokratike greke dhe romake ishin të njohur gjerësisht pastaj. Demokracia nuk është një shpikje amerikane (as është një formë republikane të qeverisjes).

Në Dhiatën e Re lexojmë e apostujve emërimin Jezusit. Pali shkruan se Perëndia parë emëron apostuj, së dyti profetë, etj dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit (Efesianëve 4: 11,12).

Kur Juda e nevojshme të zëvendësohet (pas tradhtisë së tij të Jezusit dhe vetëvrasjes së tij), apostujt nuk kanë një zgjedhje, ata e ndoqën shembullin biblik të kërkojnë vullnetin e Perëndisë:

Ti, o Zot, i cili e di se zemrat e të gjithëve, trego cilin nga këta të dy ke zgjedhur ... U hodh në short tyre. (Veprat e Apostujve 1: 24,26).

Njoftim apostujt nuk ka vendosur se ata ishin të kualifikuar për të parë në zemrën e një personi.

Disa kanë shkruar se forma të ndryshme të demokracisë janë tashmë të pranueshme, sepse ata besojnë se shkrimet e shenjta të caktuara në librin e Veprave të thotë atë. Vargjet kryesore duket të jetë në historinë e akteve 15. Veprat e Apostujve 15 shumë nga apostujt dhe nga pleqtë u mblodhën për të diskutuar rrethprerjes dhe të besimtarëve johebrenj. Një turmë e këshilltarëve është përdorur për të diskutuar çështjen. Disa mendojnë se duke përdorur një këshillë është tregues i demokracisë. Megjithatë, fakti se një numër i këshilltarëve është përdorur nuk ndryshon formën e Perëndisë e qeverisë. Në Dhiatën e Vjetër ne lexojmë se jo vetëm që ka Perëndia gjithmonë inkurajuar këtë praktikë (Fja 11:14), ne gjithashtu lexuar se vetë Perëndia i angazhuar në të (II Kron 18; 18-21); pra fakti se disa prej udhëheqjes së Kishës ndjekur këtë praktikë vetëm tregon se praktikat qeveritare Perëndisë nga Dhjata e Vjetër do të jetë e vazhdueshme.

Është interesante të theksohet diçka tjetër e përmendur në Librin e Veprave,

"Dhe tani unë ju them juve, rrini larg këtyre njerëzve dhe t'i lironi; sepse në qoftë se ky plan ose kjo vepër është prej njerëzve, ajo do të prishet; por nëse është prej Perëndisë, ju nuk mund ta prishni, sepse do të gjenden edhe në luftë kundër vetë Perëndisë "(Veprat e Apostujve 5: 38-39)

T çorape të cilët votojnë në zgjedhjet e kësaj bote me sa duket besojnë se ata e dinë aspektet e planit të Perëndisë se nuk ka asnjë mënyrë njerëzore që ata të mund të dinë. Megjithatë, shikoni në atë që Perëndia i tha Samuelit, njëri i quajtur në mënyrë të qartë dhe të caktuar nga Perëndia, kur Samueli mendonte ai e dinte se kush duhet të jetë mbreti i ardhshëm i Izraelit,

Pra, ajo ishte, kur erdhën ata, ai ia vuri syrin Eliabit dhe tha: "Me siguri i vajosuri i Zotit është para tij". Por Zoti i tha Samuelit: "Mos shikoni në pamjen e tij ose në kulmin e shtat të tij, sepse unë kanë refuzuar atë. Sepse Zoti nuk shikon si shikon njeriu; njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën "(1 Sam 16: 6-7).

Është gjithashtu interesante të kuptojnë se shumë njerëz që besojnë se Dhjata e Re sanksionet demokracia gjithashtu besojmë se e ardhmja e Perëndisë në pushtet qeverinë (në Mbretërinë e Perëndisë), nuk do të jetë një demokraci.

Jezusi u tha apostujve se ata do të sundojnë të dymbëdhjetë fiset e Izraelit në mbretërinë e tij (Lluka 22:30). Jezusi zgjodhi dishepujt, ata nuk kanë marrë pozicionet e tyre nga çdo formë e demokracisë (Gjoni 15:16; 6:70). Perëndia, jo njeri, zgjodhi Davidin mbret të Izraelit fillimisht (Veprat e Apostujve 13:22) dhe ka zgjedhur edhe atë të jetë mbret mbi tërë Izraelin në botë përpara (Jer 30: 9).

Nga rruga, Jezusi tha se Perëndia Ati i ka rezervuar të cilët do të kenë pozicione të caktuara të autoritetit në mbretërinë e Perëndisë (Mat 20:23). Shpërblimet në mbretërinë do të jetë Jezusi 'për të dhënë (Zbulesa 22:12); ata nuk do të jetë për njerëzit që të marrin për veten e tyre.

Demokracia nuk do të jetë forma e Perëndisë e qeverisë në mbretërinë e Tij.

Pse?

Një nga problemet e shumta të votimit është se asnjë njeri mendon rrugën Perëndia bën.

"Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja janë rrugët e mia", thotë Zoti (Is 55: 8).

Kur Jezusi ishte në tokë ai shpalli ungjillin e mbretërisë së Perëndisë dhe i tha njerëzve të pendohen (Marku 1: 14-15). Jezusi nuk pranoi të marrë pjesë në edhe vendimet më elementare qeveritare, ndërsa ai ishte në tokë (Luka 12: 13-14).

Edhe pse Jezusi na mësoi se ne ishim të paguajnë taksat (Mat 22: 17-21), Ai gjithashtu mësoi se mbretëria e Tij nuk ishte e kësaj bote (Gjoni 18:36). Jezusi i mësoi dishepujt e Tij për të shkuar në botën dhe i predikoni ungjillin të gjithë (Mat 28: 19,20). Jezusi tha se dishepujt e tij do të jetë në botë, por nuk e atë (Gjoni 17:16).

Apostulli Pjetër kuptuar qartë këtë. Ai shkroi se të jesh pjesë e popullit të Perëndisë bërë një pjesë të një kombi të shenjtë (I Pet 2: 9). Apostulli Pal shkroi se kjo botë i pranishëm është e keqe (Galatasve 1: 4). Bibla paralajmëron për pasojat e të qenit pjesë e sistemeve të botës dhe qeveritë e saj dhe na tregon për të dalë nga ajo dhe të jenë të ndara (Zbulesa 18: 2-5).

Shikoni në çfarë Bibla mëson do të ndodhë në ditët e fundit dhe çfarë të krishterët janë të bëjë në lidhje me të,

Por dijeni këtë, se në ditët e fundit kohë të vështira do të vijnë: Sepse njerëzit do të jenë egoistë, lakmues parash, mburravecë, krenarë, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mosmirënjohës, të paudhë, unloving, të papajtueshëm, shpifës, pa vetëkontroll , brutale, përbuzës të mira, tradhtarë, kokëfortë, krenarë, dëfrimdashës më fort se perëndidashës, që kanë një të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Dhe nga njerëzit e tillë largohu! (2 Tim 3: 1-5).

Vini re se fjala e Perëndisë nuk do të inkurajojnë votimin si zgjidhje.

Pali tha se të krishterët duhet të jenë lajmëtarë për Krishtin (II Kor 5:20). Ambasadorët shpesh jetojnë në vende të huaj, disa prej të cilave janë të qartë armiqësore ndaj besimeve të tyre. Ambasadorët, edhe pse ata jetojnë në shoqëri të tjera, nuk do të përfshijë veten në politikën e shoqërive që ata jetojnë në. Nuk është një kohë për njerëzit e Perëndisë për të marrë mbi qeveritë e kësaj bote, por kjo nuk është ende (Gjoni 18:36 , Dan 7: 17-18). Ajo do të jetë pas ardhjen e dytë të Jezusit (I 04:16 Thes, Rev 11:15).

Për të krishterët, Pjetri shkroi,

Por ju jeni një popull i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull që i përkasin Perëndisë, që ju të mund të deklarojë mrekullitë e atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Pasi ju nuk ishit popull, por tani jeni populli i Perëndisë; pasi ju nuk e kishte marrë mëshirë, por tani ju keni marrë mëshirë. Të dashur miq, unë ju bëj thirrje, si të huaj dhe të huaj në botë, që të përmbahen nga dëshirat mëkatare, e cila luftë kundër shpirtit tuaj. Silluni mirë ndër johebrenjtë, që ata t'ju paditin si keqbërës, ata mund të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë Perëndinë në ditën që ai na viziton. Submit veten për hir të Zotit, çdo autoritet i nxjerrë në mesin e njerëzve: nëse do të mbretit, si autoritet suprem, ose të qeveritarëve, të cilët janë dërguar prej tij për të ndëshkuar ata që bëjnë keq dhe të përgëzoj ata që bëjnë të drejtë. Sepse është vullneti i Perëndisë që duke bërë mirë që ju duhet të heshtje flasin injorant i burrave pamend (1 Pjetri 2: 9-15).

Të huajt, natyrisht, nuk votojnë.

Tani Bibla nuk përmend një votë të veçantë nga apostulli Pal (kur ishte ende Sauli dhe kështu që mbetet si). Vini re atë që ai më pas tha në lidhje me të:

Në të vërtetë, Unë vetë mendova se duhet të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas. Dhe këtë kam bërë në Jeruzalem, dhe shumë prej shenjtorëve do të mbyll në burg, marrë pushtet nga krerët e priftërinjve; dhe kur ata ishin të dënohet me vdekje, jepja miratimin tim kundër tyre (Veprat e Apostujve 26: 9-10).

Dhe ndërsa e mësipërme nuk është në vetvete një dënim batanije të gjithë votimit, kjo është e vetmja kohë fjala "votë" apo "votimi" është në Bibël. Dhe kjo ka treguar se edhe feja zellshëm / individët konservatorë nuk gjithmonë votojnë saktë dhe mund të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas.

Unë nuk besoj se Bibla sanksionon krishterët votojnë në zgjedhjet trupore. As nuk besoj se zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SHBA apo në zgjedhjet në vendet e tjera anglo-zbritur do të rezultojë në llojin e pendimit se ato kombe kanë nevojë.

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Duhet një votim i krishterë? Ky artikull jep disa arsyetimin biblik në këtë temë. Do të votonin Jezusi për President / kryeministër? Është votimi në Bibël? Ky është një subjekt të krishterët duhet të kuptojnë.
Polikarpi, Herbert W. Armstrong, dhe Roderick C. Meredith në Qeverinë Kishës Cila formë e qeverisjes kishte kisha e hershme? Ishte hierarkike? E cila formë e qeverisjes do të pritet që të ketë në mbetjen Filadelfia? Njerëzit vendosin dhe / ose format e komisioneve, diktaturat rastësishëm, apo llojin e njëjtë se epoka Filadelfia vetë kishte?
A Teach Kisha e hershme milenarizmit? U mijëvjeçarit (i quajtur nganjëherë chiliasm) mësuar nga të krishterët e hershëm? Kush e dënoi atë. Do të mbretërojë Jezusi fjalë për 1000 vjet në tokë? A është kjo koha e afërt?
Anglo - Amerika në Profecia dhe pasardhësit e humbura të Izraelit janë amerikanët, kanadezët, britanike, skocez, Uellsit, Australianët, anglo-jugore afrikanë, dhe New Zealander pasardhës të Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë me Judenjve në Izrael? Do të Perëndia të ndëshkuar SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të dënohen të parë?
Do të ndahet anglo-Kombet dhe të ketë njerëz Marrë si skllevër? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profecitë jo-biblike që mbështesin këtë ide? Kush do ta ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Profecitë e Barack Obama? Tetë arsyet pse Barak Obama është apokaliptike dhe tetë arsye pse Barak Obama nuk është Antikrishti. Ky artikull përmban shumë profeci biblike dhe jo-biblike, nga e gjithë bota, që duket për të diskutuar Barack Obama. E kishin parashikuar Nostradamus Barack Obama që kanë të bëjnë me Antikrishtit? Mund Barak Obama të përgatisë terrenin për mbretërit e Veriut dhe Jugut, si të paktën një profeci shiit sugjeron? Ky është artikulli më i gjatë dhe më i plotë në këtë faqe në profecitë Barack Obama. Lexoni atë dhe të vendosë për veten tuaj nëse Presidenti Obama duket të jetë përmbushur profeci të ndryshme.
Barack Obama, Profecia, dhe Shkatërrimi i Shteteve të Bashkuara Disa thonë se Barak Obama është profetizuar "bir i Kenia", bazuar deri një shkrim në fillim të shekullit të 20.
Kanada në Profecia: Çfarë A Bibla Profeci, katolike Prophecy, dhe Parashikimet tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë? Nuk janë profecitë që sugjerojnë përfshirjen me Kanadanë. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive në lidhje me të ardhmen e saj.
Kush është ky Mbret i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time mbreti i Perëndimit në Bible Prophecy? Është Shtetet e Bashkuara mbreti i Perëndimit? Nëse është kështu, çfarë do që me të vërtetë do të thotë për SHBA-të dhe aleatët e saj anglo.
A është Tony Blair apokaliptike? Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar u konvertua në katolik menjëherë pas largimit nga detyra e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. Çfarë roli mund të luajë ai?

Lindje vs Perëndim: Rusia, Kina, dhe India kundërshtare Sanksionet ndaj Iranit dhe Sirisë

E martë, janar 31, 2012

COGwriter

Rusia, Kina dhe India nuk jemi duke bashkëpunuar me llojin e sanksioneve të BE-së dhe SHBA dëshiron për Iranin dhe Sirinë:

Global "Politika fuqi të madhe" kthehet në Lindjen e Mesme

Nga Peter Apps , Korrespondent i rrezikut politik

LONDËR | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Me Rusia dërguar luftanije për të dekurajuar ndërhyrje të huaj në Siri, dhe Kina tërhequr më thellë në konfrontim të Iranit me Perëndimin, "fuqi të madhe" Politika është shpejt të kthehen në Lindjen e Mesme ... Të dy kanë sinjalizuar një qëllim të qartë për të parandaluar ndonjë " ndryshimi i regjimit "Ndërhyrja në Siri ; por dislokimi i Rusisë i zgarë saj anije avionëve dhe përcjellje në portin Sirisë të Tars këtë muaj tërhoqi një edhe më të mëdha se sa vijë e zakonshme në rërë ... "Sa herë Perëndimi forcon treshe, Pekin heshtje përfiton nga xhoko," thotë Thomas Barnett, një Ish strateg për të marinës amerikane ...

Washington Post 31 janar 2012-MUMBAI, India - India është bashkuar Kinës në duke thënë se ai nuk do të prerë përsëri në importet e naftës nga Irani, pavarësisht ashpër të reja amerikane dhe evropiane sanksioneve projektuar për të bërë presion mbi Teheranin programin e tij bërthamor.
Nga Steve tregtar rruge | MOSKË (Reuters) - Një diplomat i lartë rus tha të martën se shtytje për miratimin e një projekt perëndimor Arabe Këshillit të Sigurimit të OKB-së ... Rusi dhe Kina vënë veton një rezolutë, të hartuar evropian në Siri në tetor.

Opozita siriane: Rusia, Irani rrezikuar marrëdhëniet me Sirinë e ardhshme

Ynetnews - 31 janar 2012

Anëtari Opozita siriane Fahed Al-Masri i tha një radio stacioni libanez se përpjekjet Rusia dhe Irani janë bërë në mënyrë për të shpëtuar regjimin e Presidentit Asad do të reflektohet në marrëdhëniet e ardhshme të vendeve me Sirinë. "Rusia do të humbasin terren e saj të fundit në Lindjen e Mesme dhe në Siri, "tha ai, duke shtuar se në qoftë se Moska vazhdon të kundërshtojë qëndrimin e komunitetit ndërkombëtar në Siri ...

Pra, tre fuqitë gjeografikisht më të mëdha të Lindjes po qëndron në kontrast të plotë me Perëndimin. Bibla në fund të fundit tregon se një konfederatë Euroaziatike duket rus udhëhequr do të marrë fuqinë e mbetur të Perëndimit (e cila në atë kohë do të jetë i udhëhequr nga Mbreti Evropiane e Veriut). Dhe Kina dhe India duket se profetizuar për të mbështetur konfederatë e udhëhequr ruse.

Por kjo do të jetë më vonë, vetëm para kthimit të Jezu Krishtit (Zbulesa 9:16; 16: 12-16).

Në këtë kohë Lindja po luan një lojë të rrezikshme se ajo është shumë gjasa për të humbur, të paktën në një kuptim diplomatik.

Pa marrë parasysh se çfarë janë interesat e tyre ekonomike janë, as Rusia as India duan një pushteti islam të ngrihen. Dhe duke sfiduar sanksionet perëndimore, ndoshta ato kombe besojnë se duke e ndarë botën islame në Iran dhe Siri, pjesa tjetër e kombeve arabe, kombeve turke, Pakistani, Afganistani dhe Indonezia që kjo ndarje do të parandalojë një fuqi të botës islame nga rritje deri .

Nëse ata besojnë se, ata janë në gabim.

Një pushtetit islam ( mbreti i jugut, i profecisë biblike), me sa duket të udhëhequr nga një fuqi arabe, do të ngrihen. Duke mbështetur Sirinë ashtu siç ka qenë, Rusia do të armiqësohet me botën arabe (Lidhja Arabe ka tentuar për të mbështetur Perëndimin në lidhje me Sirinë dhe nuk është një tifoz i veçantë i Iranit). Siria nuk do të vazhdojë ashtu siç është dhe Irani mund të neutralizohet, të paktën deri në një shkallë.

Çfarë tri fuqitë Lindore janë duke bërë thelb është thënë botën arabe se është më mirë duke bashkëpunuar me evropianët se me Rusinë, Kinën apo Indinë. Dhe bashkëpunimi në mes të botëve arabe dhe evropiane është diçka përkohësisht do të bëhet (Danieli 11:27; Psalmi 83: 3-8).

Kina, në vetvete, është i interesuar në burimet si nafta dhe do të përfitojnë nga blerjen e mundësive që sanksionet perëndimore, për shembull, mund të ofrojnë. Megjithatë, Kina ka nevojë për tregjet e Perëndimit më shumë se ai në fakt ka nevojë të naftës iraniane. E njëjta gjë është në thelb e vërtetë për në Indi.

Irani dhe Siria të vërtetë nuk janë aq të rëndësishme për Rusinë, Kinën dhe Indinë se ata do të mbështesin ata pa marrë parasysh atë (edhe pse do të ketë një aleancë të ardhme me persët / iranianët, por kjo është për një kohë pas mbretërimit mijëvjeçar të Krishtit dhe është diskutuar në Ezekieli 38: 1-9).

Pra, pavarësisht rregulluese nga këto tri pushteteve Lindore, realiteti është se Perëndimi do të fitojë ndikimin më të madh në Lindjen e Mesme nga ajo që tani po ndodh.

Irani nuk do të jetë lideri i mbretit të jugut dhe çdo gjë që mbijeton në Siri (cfr Isaia 17: 1) me sa duket do të mbështesë udhëheqësin vjen arabe e Danielit 11:40. Në qoftë se ato në Rusi, Kinë, Indi dhe kuptohet profeci biblike më të mirë ata do të kuptojnë se qëndrimi i tyre i tanishëm ndoshta duhet të ndryshohet në lidhje me Iranin dhe Sirinë.

Ata të interesuar për të mësuar më shumë mund të dëshirojnë të studiojnë në nenet e mëposhtme:

Rusia: origjina e saj dhe profetizuan ardhmja Rusia në profeci. Ku rusët vijnë nga? Po në lidhje me ata që janë në Ukrainë? Çfarë është profetizuar për Rusinë dhe aleatët e saj? Çfarë do të bëjnë ata për evropianët që mbështetën hajvan në fund?
A është Rusia mbreti i veriut? Disa thonë se është. Por çfarë mëson Bibla?
Indi, biblike saj kaluara dhe e ardhmja:? Çdo Dëshmitari Bibla diskuton origjinën e ato të trashëgimisë indian dhe diskuton disa nga dëshmitarit për ta (duke përfshirë ato në Bangladesh, Pakistan, dhe Sri Lanka).
Kina, biblike saj kaluarën dhe të ardhmen, Pjesa 1: Zanafilla dhe shkronja kineze Ku ka populli kinez vijnë nga? Ky artikull ofron informata që tregojnë se popujt kineze duhet të ketë njohur në lidhje me llogaritë e ndryshme në Librin e Zanafillës deri në mes tyre pas Kullës së Babelit.
Kina, biblike saj kaluarën dhe të ardhmen, Pjesa 2: E shtuna dhe Disa dëshmitar Perëndisë në Kinë Kur e krishterimit të vijë më parë në Kinë? Dhe a ka prova herët se ata vërejtur së shtunës së shtatë ditë?
Azi në profecinë Çfarë është përpara për Azinë? Kush janë "Mbretërit e Lindjes"? Çfarë do të ndodhë me pothuajse të gjitha kineze, rusët, SHBA, dhe të tjerët të Azisë? Kina në profeci, ku? Kush e ka ushtrinë 200.000.000 njeri lidhur me Armageddon?
Kush është mbreti i veriut? A ka një? A pikë profecitë biblike dhe katolike romake për të njëjtin lider? Ai duhet të pasohet? Kush do të jetë mbreti i veriut diskutuar në Daniel 11? Është një sulm bërthamor profetizuar ndodhë me popujt anglisht-folëse të Shteteve të Bashkuara, Britania e Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Kur të 1335 ditë, 1290 ditë, dhe 1260 ditë (koha, herë, dhe gjysmën e një kohe) e Danielit 12 fillojnë? Kur Bibla tregon se rënia ekonomike do të ndikojë në Shtetet e Bashkuara?
A ka një mbreti i jugut ardhmen? Disa besojnë se nuk ka nevojë të jetë. Mund Egjipti, Islami, Irani, arabët, apo Etiopi jetë i përfshirë? Mund ky Mbret të quhet Mehdiu? Çfarë thotë Bibla?
Botën arabe dhe islame Në Bibël, Historia, dhe profecisë Bibla diskuton origjinën e botës arabe dhe diskuton Lindjen e Mesme në profeci. Çfarë është përpara për Lindjen e Mesme dhe ata që e ndjekin Islamin? Po në lidhje me Imam Mehdiut? Çfarë shtrihet përpara për Turqinë, Iranin, dhe të tjera jo-Arabisht muslimanët?

Evropa pranon të më të ngushtë Bashkimin Fiskal

E hënë, janar 30, 2012

Evropian Kulla Bashkimi i Babel Poster

COGwriter

Evropianët disi ketë një marrëveshje tjetër për bashkim më të ngushtë fiskal:

30 Jan 20.122

Nga Stephen Fidler, Laurence Norman dhe Matina STEVIS

BRUKSEL-Udhëheqësit e 25 qeverive të Bashkimit Evropian ranë dakord të hënën natën në atë që disa faturuar si një pakt historik për të lëvizur për bashkim më të ngushtë fiskal dhe të nënshkruar off mbi detajet e një fondi të përhershëm ndihme për euro zonën, por ristrukturimi i shtuar borxhit të Greqisë hodhën një hije mbi samiti. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Nga Julien Toyer dhe Paul Taylor

BRUKSEL | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) - Kancelarja Angela Merkel betonuar epërsi e saj politik në Evropë të hënën, kur 25 nga 27 shtetet e BE-së ranë dakord për një pakt gjermano-frymëzuar për disiplinë të rreptë buxhetore, ashtu siç luftuan për të rindezur rritjen nga hiri i kursimit.

Vetëm Britania dhe Republika Çeke refuzoi të nënshkruajë një kompakt fiskal në mars se do të vendosë sanksione kuazi-automatike për vendet që shkelin kufijtë e deficitit të buxhetit të Bashkimit Evropian dhe do të parashikojë rregulla të balancuara buxhetore në ligjin kombëtar. http://www.reuters.com/ Artikulli / 2012/01/30 / SHBA-BE-samiti-idUSTRE80S0SR20120130

Ky është një hap më shumë në përmbushjen e profecive biblike që lidhen me rritje deri e pushtetit përfundimtar hajvan Evropian.

Ata prej nesh në Kishën e Gjallë e Perëndisë kanë mësuar prej kohësh se Britania e Madhe nuk do të jetë një pjesë e vërtetë e pushtetit përfundimtar që do të dalin në Evropë. Ato në Republikën Çeke pothuajse me siguri do të jetë pjesë e asaj fuqie përfundimtar.

Bibla, Zbulesa 17, është e qartë se evropianët do të ende duhet të riorganizohet në të ardhmen:

12 "Të dhjetë brirët, që pe, janë dhjetë mbretër, të cilët kanë marrë ende mbretërinë, por do të marrin pushtet për një orë si mbretër, bashkë me bishën. 13 Këto janë të një mendje, dhe ata do të japin fuqinë dhe pushtetin e tyre bishës. (Zbulesa 17: 12-13)

Hapat drejt kësaj ngjarjeje janë duke vazhduar si ne në Kishën e Gjallë e Perëndisë kanë mësuar, dhe të gjatë do të ketë pengesa në këtë rrugë dhe problemet (trazira të mëdha qytetare, ose më keq, mund të ndodhë).

Sigurisht, Bibla është e qartë se fuqia e fundit Beast Evropian nuk do të jetë në fakt shumë të unifikuar si ajo në thelb do të jetë një kombinim i fortë dhe i dobët, ose si Bibla më thotë fjalë për fjalë, hekuri dhe argjile:

41 Siç e pe, këmbët dhe gishtërinjtë ishin pjesërisht prej argjile poçari dhe pjesërisht prej hekuri, kështu kjo mbretëri do të ndahet; por fuqia e hekurit duhet të jetë në të, ashtu si ti ke parë hekurin të përzier me argjilë qeramike. 42 Dhe ashtu si gishtërinjtë e këmbëve ishin pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht prej argjile, kështu ajo mbretëri do të jetë pjesërisht e fortë dhe pjesërisht e brishtë. 43 Si ju pa hekurin të përzier me argjilën qeramike, ata do të përzihen nga fara njerëzore, por ata nuk do të përmbahen me njëri-tjetrin, ashtu si hekuri nuk përzihen me balte. (Danieli 2: 41-43)

Sipas profecisë të Biblës, një fuqi evropiane, përkundër brishtësisë së saj, është e destinuar të jetë përkohësisht forca më dominuese në botë, në fund të fundit të pushtuar kombet anglo-zbriti (kjo është SHBA dhe anglo-aleatët e saj si në Mbretërinë e Bashkuar që të ketë më të fortë Kështjellat e Danielit 11:39), dhe më vonë të vijë në fund të saj (Daniel 11:45).

Por, para se ajo është shkatërruar (Daniel 11: 21-44), fuqia e fundit Beast duhet të vijnë së bashku dhe për të marrë në vendin ku ajo ka ndikim të madh ekonomik. Shpallja Sonte është një tjetër shenjë që Evropa ka ndërmend të lëvizë në këtë drejtim (edhe pse ajo do të ngjarë të ketë më shumë probleme përpara se ai është fuqia e fundit Bisha).

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Europa, Beast, dhe Zbulesa Ku ka Evropa të marrë emrin e saj? Çfarë mund të Evropës kanë të bëjnë me Librin e Zbulesës? Po në lidhje me "hajvan"? Duke përdorur Kulla e Babelit dhe "Bisha" imazhet sugjeron se nuk është i shqetësuar për rolin e saj si pjesë e ardhshëm Babilonia e Biblës profecisë.
Kush është mbreti i veriut? A ka një? A pikë profecitë biblike dhe katolike romake për të njëjtin lider? Ai duhet të pasohet? Kush do të jetë mbreti i veriut diskutuar në Daniel 11? Është një sulm bërthamor profetizuar ndodhë me popujt anglisht-folëse të Shteteve të Bashkuara, Britania e Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Kur të 1335 ditë, 1290 ditë, dhe 1260 ditë (koha, herë, dhe gjysmën e një kohe) e Danielit 12 fillojnë? Çfarë duhet të ndodhë para se të Mundimit të Madh?
Mund Gjermanisht Baron Karl-Theodor zu Guttenberg bëhet mbreti i veriut? A është Ministri i Mbrojtjes gjerman një për të parë? Çfarë katolike, bizantine, dhe profecitë biblike sugjerojnë?
Anglo - Amerika në Profecia dhe pasardhësit e humbura të Izraelit janë amerikanët, kanadezët, anglisht, skocez, Uellsit, Australianët, anglo-hollandeze (jo) afrikanë Jugore, dhe New Zealander pasardhës të Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë në Jeruzalem dhe të Judenjve në Izrael? Do të Perëndia të ndëshkuar SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të dënohen të parë?
Do të ndahet anglo-Kombet dhe të ketë njerëz Marrë si skllevër? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Po në lidhje Jeruzalemit? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profecitë jo-biblike që mbështesin këtë ide? Kush do ta ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Kanada në Profecia:? Çfarë Bibla Profeci, katolike profecinë, dhe parashikimet e tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë Ka profeci që sugjerojnë përfshirjen me Kanadanë. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive në lidhje me të ardhmen e saj.
Kush është ky Mbret i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time Mbreti i Perëndimit në Bibël Profeci? A është Shtetet e Bashkuara mbreti i Perëndimit?

Filipinet parasysh lidhje më të ngushta ushtarake në SHBA Përsëri

E hënë, janar 30, 2012


Mount Apo në Mindanao, Filipine

COGwriter

Filipinet është duke marrë në një marrëveshje më të ngushtë ushtarak me SHBA:

Filipinet Peshon një rritje të pranisë ushtarake amerikane
30 janar 2012
Shtetet e Bashkuara dhe Filipinet janë duke diskutuar zgjerimin e lidhjeve ushtarake pjesërisht në përgjigje të rritjes së këmbëngulës kineze në rajonin e Azi-Paqësorit. Për shkak se kërcënimet më të mëdha për sigurinë e Filipineve kanë qenë prej kohësh të brendshëm, Manila ka disa prej aftësive më të dobëta të jashtëm të mbrojtjes në Azinë Juglindore.
Megjithatë, Manila do të balancojë përpjekjet për të rritur këto aftësi kundër një reagim të mundshëm nga dy Kinë, një partner i lartë tregtar me rritjen e ndikimit ekonomik dhe nga populli i vet, për të cilët rritja e pranisë ushtarake amerikane mbetet një çështje e diskutueshme.

Verën e kaluar, Presidenti i Filipineve, tregoi se ai nuk ka nevojë për frikë Kinën (shih Filipine Presidenti i kërcënon Kinën ).

Ndërsa një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara mund të bëjë përkohësisht kuptim i mishë, në afat të gjatë unë besoj se Filipinet do të ngjarë të lidhur me Kinën, por ne do të shohim.

Kisha Gjallë e Perëndisë ka rreth 33 bashkësi në Filipine .

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Ishujt dhe Bibla Profeci Çfarë është përpara për ishujt? Çfarë është përpara për Filipine? Çfarë do të profetizojnë Bibla në lidhje me ishujt?
Azi në profecinë Çfarë është përpara për Azinë? Kush janë "Mbretërit e Lindjes"? Çfarë do të ndodhë me pothuajse të gjitha kineze, rusët, SHBA, dhe të tjerët të Azisë? Kina në profeci, ku? Kush e ka ushtrinë 200.000.000 njeri lidhur me Armageddon?
Anglo - Amerika në Profecia dhe pasardhësit e humbura të Izraelit janë amerikanët, kanadezët, anglisht, skocez, Uellsit, Australianët, anglo-hollandeze (jo) afrikanë Jugore, dhe New Zealander pasardhës të Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë në Jeruzalem dhe të Judenjve në Izrael? Do të Perëndia të ndëshkuar SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të dënohen të parë?

Sport dhunshme, mbaresa e dhunshme

E hënë, janar 30, 2012

COGwriter

Natën e fundit, ka pasur një segment në CBS "60 minuta si dhe një program të tërë CNN nga Dr Sanjay Gupta në lidhje me dëmin e bërë me pjesëmarrësit në këtë sport më të shikuar të dhunshme në futboll SHBA-amerikan.

Të dy programet mbuluar vdekjen e lojtarëve të ndryshme që ndodhin për shkak të concussions dhe hitet e tjera të cilat ndodhin nga luajtur lojë. Si truri është dëmtuar nga një aktivitet i tillë ishte i mbuluar gjithashtu. Pjesë CNN mbuluar kërkesën e një studiues i cili tha se mesatarja lojtari i futbollit të shkollës së mesme vuajtur 650 Niveli nën-tronditje godet çdo sezon. Frytet e që nuk ishin të mira. Sportet e dhunshme të rezultojë në mbaresa të dhunshme.

Në kohën e Romës së lashtë, sportet e dhunshme ishin gjithashtu popullore.

Ishin ata të shikuara nga shumë prej atyre që deklaruar Krishtin?

Ajo nuk duket kështu.

Ndërsa ne nuk duket të ketë shumë referenca të drejtpërdrejta nga ato në Kishën e Perëndisë, ne kemi disa shënime të shkruara e atyre që ishin të paktën disi i njohur me mësimet e Jezusit dhe praktikat e të krishterëve më të hershme.

Këtu është diçka nga Teofili i Antiokisë (i cili ndoshta ishte pjesë e Kishës së Zotit), ndoshta shkruar rreth 180 pas Krishtit:

Konsideroni, për këtë arsye, nëse ata që mësojnë gjëra të tilla ndoshta mund të jetojë me shpërfillje, dhe të përziera në marrëdhënie të paligjshme, ose, më i pabesi të gjithë, hani mishin e njeriut, sidomos kur ne jemi ndaluar aq shumë sa për të dëshmuar tregon të gladiatorëve, që të mos bëhemi pjesëmarrës dhe abettors e vrasjeve. Por nuk mund të shohim me syze të tjera, që të mos sytë tanë dhe veshët të ndotur, që marrin pjesë në shprehjet atje këndohen. (Theophilus nga Antiokia. Për Autolycus, Libri III, kapitulli XV. Perkthyer nga Marcus Dodës, AM Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Vëllimi 2. Redaktuar nga Alexander Roberts dhe James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

Pra, të krishterët e vërtetë nuk besoj se ata ishin të shikojnë sportive dhunshme kaq popullore në shekullin e dytë.

Tatian, një apologjet professing krishterë, shkroi rreth 170 pas Krishtit:

And for these the witnesses take their seats, and the boxers meet in single combat, for no reason whatever, nor does any one come down into the arena to succour. Do such exhibitions as these redound to your credit? He who is chief among you collects a legion of blood-stained murderers, engaging to maintain them; and these ruffians are sent forth by him, and you assemble at the spectacle to be judges, partly of the wickedness of the adjudicator, and partly of that of the men who engage in the combat. And he who misses the murderous exhibition is grieved, because he was not doomed to be a spectator of wicked and impious and abominable deeds (Tatian. Translated by JE Ryland. Tatian's Address to the Greeks, Chapter XXIII . Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Athenagoras, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

What man of sound mind, therefore, will affirm, while such is our character, that we are murderers?…

Who does not reckon among the things of greatest interest the contests of gladiators and wild beasts, especially those which are given by you? But we, deeming that to see a man put to death is much the same as killing him, have abjured such spectacles (Athenagoras. A Plea for the Christians, Chapter XXXV. Translated by BP Pratten. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Even today, many Christians realize that watching brutal events intent on causing physical harm, such as real boxing, is inappropriate.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Kudo një lojë në sport përfshin kundërshtarët-në qëndrimin armiqësor të dëmtojë tjetrin dhe / ose për të "marrë" nga ana tjetër, për të marrë më të mirë të tjetrit, atëherë një qëndrim të dëmshme, satanike dhe e keqja hyn në, dhe sport është e keqe, nuk është e mirë ...

Futboll (amerikan të futbollit) është një sport i dhunshëm trup-kontakt. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, korrik-gusht 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Shërbimi ushtarak dhe kishat e Perëndisë:? A krishterët Real pjesë në mishë Warfare Këtu janë perspektivat aktuale dhe historike në një çështje të cilat tregojnë besimet e kishës së vërtetë të pjesëmarrjes ushtarake. Është luftë e duhur për të krishterët?

Ishte periudha 100 Viti ose Purgatory mësohet në historinë e hershme?

E diel, janar 29, 2012


Anne Catherine Emmerich pretendonte për të parë purgator

COGwriter

A Zoti të ketë një plan për ata që nuk janë të thirrur, të zgjedhur dhe besnikë (Zbulesa 17:14), në këtë moshë të cilët nuk janë të incorrigibly lig dhe nuk e kanë kryer "mëkatin e pafalshëm"?

Po.

Vini re një pasazh që shumë nuk e kuptojnë sot:

20 Jo më shumë do një fëmijë nga atje jetojë vetëm pak ditë, as plak që nuk i ka plotësuar ditët e tij; Për fëmijën do të vdesë njëqind vjeç, por mëkatari që nuk arrin të njëqind vjetët, do të quhet i mallkuar. (Isaia 65:20)

Dhe ka profesorë e para të Krishtit e kuptojnë se kjo kishte të bënte me planin e Perëndisë për shpëtim?

Po.

Ndërsa unë kam artikuj me shumë shkrime mbi këtë temë (shih, për shembull, Universale Oferta e Shpëtimit: Ka me qindra e vargjeve në Bibël Mbështetja e Doktrina e Vërtetë Apocatastasis ), le të fillojë me një interpretim të dytë të shekullit të Isaisë nga Irenaeusit në tregojnë se çfarë duket të jetë njohuri e zakonshme në ditët e jo shumë kohë pas vdekjes së fundit i apostujve origjinale:

Tani, se premtimet nuk janë shpallur profetëve dhe vetëm baballarët, por të Kishave të bashkuar në këto nga kombet, që edhe termat Shpirti "ishujt" (të dyja, sepse ato janë të vendosura në mes të turbullirave, vuajnë stuhi të besonin, ekzistojnë si një port të sigurisë për ata në rrezik, dhe janë streha e atyre që e duan lartësinë [e qiellit], dhe të përpiqen për të shmangur Bythus, që është, thellësia e gabimit), Jeremia kështu deklaron: " Dëgjoni fjalën e Zotit, o kombe, shpalleni në ishujt e largët; thoni, se Zoti do t'i shpërndaj Izraelin, ai e mbledh dhe e ruan ashtu si një ushqyer tufën e tij të deleve ...

Dhe përsëri nuk u thonë të njëjtën gjë: "Ja, unë i bëj Jeruzalemin për kënaqësinë dhe popullin tim [një gëzim]; për zërin e vajit nuk do të dëgjohet më në të, as zë klithme. Gjithashtu nuk do të jetë aty ndonjë papjekur [një], as plak që nuk përmbush kohën e tij, sepse të rinjtë do të jetë e njëqind vjet; dhe mëkatari do të vdesë njëqind vjeç, por do të quhet i mallkuar. Dhe ata do të ndërtojnë shtëpi dhe do të banojnë në to veten e tyre; dhe do të mbjellin vreshta dhe do të hanë frytet e tyre veten e tyre, dhe do të pijë verë. Dhe ata nuk do të ndërtosh, dhe të tjerët banojnë; nuk do të përgatisin vreshtin, dhe të tjerët hanë. Si ditët e pemës së jetës do të jenë ditët e njerëzve në ty; për veprat e duarve të tyre do të ngulmojë "(Haereses Irenaeus. Adversus, Libri V, Kapitulli 34, Vargjet 2-3,4. Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Vëllimi 1. Redaktuar nga Alexander Roberts dhe James Donaldson. Edition amerikane, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Të tjerët, të tilla si Origjenit të Aleksandrisë, gjithashtu shkroi se Perëndia kishte një plan për të ofruar shpëtim për të gjithë.

Shumë dijetarë katolikë dhe protestantë të mbajë që Origjeni ishte një nga më të madh të shkrimtarëve teologjike e hershme (ai ka jetuar nga rreth 185-232 pas Krishtit). Papa Benedikti XVI ka lavdëruar publikisht Origeni.

Historiani vuri në dukje protestante KS Latourette shkroi se Origeni "ishte, me të vërtetë, një nga mendjet më të mëdha të krishtera." Dhe, ndërsa unë nuk mund të pajtohem me atë, ai është me interes të theksohet se Latourette vërejtur:

Origeni mësoi se në fund të fundit të gjithë shpirtrat që kanë rënë larg nga Perëndia do të restaurohen në harmoni të plotë me Të. Kjo mund të ndodhë vetëm me bashkëpunimin e tyre, sepse ata kanë lirinë për të pranuar ose refuzuar shpengimin në veprim në Krishtin. Para se të restaurimit të plotë se ata do të vuajnë dënimin, por që dënimi ka për qëllim të jetë edukative, për të pastruar ato nga defektet e sjella nga mëkati i tyre. Pas përfundimit të kohës së sotme dhe bota e saj një tjetër moshë do të vijë, kështu Origeni besuar, në të cilin kanë qenë të lindur përsëri do të vazhdojë të rritet dhe të papenduar do t'i jepet mundësi të mëtejshme për pendim (Latourette KS një histori të krishterimit, Vëllimi 1, Fillimet në 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origeni ishte afër, në se jo të gjithë do të pendohet, sepse nuk do të jenë ata ngritën për "mospërfillje të përjetshme" (Danieli 12: 2, Bible), që do të thotë se ata që nuk do të duhet të pendohen nuk do të marrin shpëtimin-por ne në Living Kisha e Perëndisë e konsiderojnë ata të jenë një pakicë e vogël. Por Origjeni ishte korrekte që kjo do të vijë vetëm në lidhje me bashkëpunimin e atyre që aktualisht pashpëtuar.

Këtu janë disa citate direkt nga Origjenit:

... Ati i mirë nuk e ka braktisur plotësisht ata që kanë rënë larg prej Tij (Origeni. Komente mbi Ungjillin e Gjonit (Libri I). Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Vëllimi 9. Redaktuar nga Allan Menzies, DD American Edition, 1896 dhe 1897. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Është për të kihet parasysh, megjithatë, se qenie të caktuara që ishin hedhur nga ai një fillimi të cilat kemi folur, kanë zhytur në një thellësi të tillë të padenjësisë dhe ligësisë për të konsiderohen fare nuk meriton të asaj trajnimit dhe udhëzimeve me të cilat raca njerëzore, ndërsa në mish, janë të trajnuar dhe të udhëzuar me ndihmën e fuqive qiellore; dhe për të vazhduar, në të kundërtën, në një gjendje të armiqësisë dhe të kundërshtimit të atyre që marrin këtë mësim dhe mësim. Dhe kështu kjo është se gjithë këtë jetë të vdekshme është e plotë të betejave dhe gjykimet, të shkaktuara nga opozita dhe armiqësisë së atyre që ranë nga një gjendje më të mirë pa fare kur shikoj prapa, dhe të cilët janë quajtur djallin dhe engjëjt e tij, dhe urdhrat e tjera të së keqes, të cilat apostulli klasifikuar në mesin e fuqive kundërshtare. Por nëse ndonjë prej këtyre urdhrave që veprojnë nën qeverinë e djallit, dhe zbatojmë urdhërimet e tij të këqija, do të në një botë në të ardhmen të konvertohet në drejtësi për shkak të tyre posedojnë fakultetin e lirisë së vullnetit, apo nëse ligësia këmbëngulës dhe i regjur mund të ndryshohet nga fuqia e zakonit në natyrë, është një rezultat të cilin ju vetë, lexues, mund të miratojnë, në qoftë se as në këto botëve të pranishëm të cilat shihen dhe të përkohshme, e as në ato të cilat janë të padukshme dhe të janë të përjetshme, ajo pjesë është që të ndryshojnë tërësisht nga uniteti përfundimtar dhe palestër e gjërave (Origeni. De Principiis, Libri I, Kapitulli 6, vargu 3).

... Dhe kështu, me anë të urdhrave të shumta dhe të panumëruara e qenieve progresive që janë duke u pajtuam me Perëndinë nga një shtet i armiqësisë, Armiku i fundit është arritur më në fund, i cili është quajtur vdekjen, kështu që ai mund të shkatërrohet, dhe të mos jetë më një armik. Kur, pra, të gjithë shpirtërat do racionale janë restauruar në një gjendje të tillë, atëherë natyra e këtij trupi të yni do të pësojë një ndryshim në lavdinë e një trup shpirtëror. Sepse, ashtu si ne e shohim atë të mos jetë rasti me natyrave racionale, që disa prej tyre kanë jetuar në një gjendje të degradimit për shkak të mëkateve të tyre, ndërsa të tjerët kanë qenë të thirrur në një gjendje lumturie për shkak të meritave të tyre; por si ne e shohim ata shpirtra të njëjta që kishin qenë më parë mëkatar, ndihmuar, pas konvertimit të tyre dhe pajtimit me Perëndinë, në një gjendje lumturie (Origeni. De Principiis, Libri III, kapitulli 6, ajeti 6).

Ndërsa ne në LCG nuk do fjalë është mjaft në këtë mënyrë, këto citate tregojnë se ideja se Zoti ka një plan që do të japë papenduar një mundësi pas kësaj moshe të pranishëm nuk është një koncept i ri.

Në fakt, doktrina e purgatorit zhvilluar në mesin e katolikëve latine, pasi ata filluan të dënojnë të caktuar të ideve destino në shekullin e gjashtë. Kur kjo ndodhi mësimet që lidhen me ofrimin e shpëtimit për të gjithë (të njohur si apocatastasis) gjithashtu u dënuan disi. Megjithatë, kjo la një boshllëk në teologji romake dhe ideja e purgator zhvilluar më pas.

Katolikët greke (tani e njohur si ortodokse lindore), megjithatë, kurrë nuk e bëri të pranojë idenë latine e purgatorit dhe ende sot e kësaj dite kemi shumë që besojnë se Zoti ka disa lloj plani për të ofruar shpëtim për ata që nuk kanë qëllim refuzon shpëtimin.

Enciklopedia katolike vetë pranon se të krishterët e hershëm nuk e mësojnë konceptin e saj aktuale të doktrinës së saj purgator:

Some stress too has been laid upon the objection that the ancient Christians had no clear conception of purgatory , and that they thought that the souls departed remained in uncertainty of salvation to the last day…There are several passages in the New Testament that point to a process of purification after death. Thus, Jesus Christ declares (Matthew 12:32): “And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

“all flesh shall see the salvation of God” (Luke 3:6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Oferta Universale e Shpëtimit: Ka me qindra e vargjeve në Bibël mbështetëse Doktrina e Vërtetë Apocatastasis A besoni atë që Bibla mëson në të vërtetë në këtë? Do të restaurohen gjëra të gjitha të mira? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Shpresa e Shpëtimit: Si Kisha Gjallë e Perëndisë ndryshojnë nga shumica e protestantëve Si Kisha Gjallë e Perëndisë ndryshon nga kryesore / protestantëve tradicionale, është ndoshta pyetja unë jam pyetur më nga ata që nuk kanë një sfond Kisha e Perëndisë.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Is that what he said? Është se çfarë thotë Bibla? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Marku 13: 36-37)

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Mund të Mundimit të Madh fillojnë në vitin 2011 apo 2012? A mund të Mundimit të Madh të fillojë sot? Çfarë është "fillimi i dhembjeve të lindjes"? Kur është e hershme se shtrëngimi i madh mund të fillojnë? Çfarë është dita e Zotit?
Fizike Shkrimet Përgatitja për të krishterët . Ne të gjithë e dimë të profecive të Biblës zi buke. Duhet të bëjmë diçka?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Ungjilli i Mbretërisë së Perëndisë ishte Theksi i Jezusit dhe kishës së hershme A e dini se? A e di edhe se çfarë ungjill i mbretërisë është mbi të gjitha? Feja e vërtetë duhet të bazohet mbi ungjillin e vërtetë.
A Teach Kisha e hershme milenarizmit? U mijëvjeçarit (i quajtur nganjëherë chiliasm) mësuar nga të krishterët e hershëm? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? A është kjo koha e afërt?
A ka Perëndia një Plan 6,000 Viti? Çfarë Viti A e 6,000 vjet End? U lejohet një kohë e 6000 vit për njerëzit për të sunduar ndjekur nga një mbretërimit fjalëpërfjalshëm mijë vjeçare e Krishtit në Tokë mësuar nga të krishterët e hershëm? Çfarë viti mund të gjashtë mijë vjet të sundimit të njeriut të përfundojë? Kur do të kthehet Jezusi? 2018 apo 2019?
Anglo - Amerika në Profecia dhe pasardhësit e humbura të Izraelit janë amerikanët, kanadezët, britanike, skocez, Uellsit, Australianët, anglo-jugore afrikanë, dhe New Zealander pasardhës të Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? What will happen to the Jews in Israel? Do të Perëndia të ndëshkuar SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të dënohen të parë?
Do të ndahet anglo-Kombet dhe të ketë njerëz Marrë si skllevër? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profecitë jo-biblike që mbështesin këtë ide? Kush do ta ndajë këto toka? Who will end up with the lands and the people?
Prophecies of Barack Obama? Eight reasons why Barack Obama is apocalyptic and eight reasons why Barack Obama is not the Antichrist. Ky artikull përmban shumë profeci biblike dhe jo-biblike, nga e gjithë bota, që duket për të diskutuar Barack Obama. E kishin parashikuar Nostradamus Barack Obama që kanë të bëjnë me Antikrishtit? Might Barack Obama set the stage for the kings of the North and South as at least one Shiite prophecy suggests? Ky është artikulli më i gjatë dhe më i plotë në këtë faqe në profecitë Barack Obama. Lexoni atë dhe të vendosë për veten tuaj nëse Presidenti Obama duket të jetë përmbushur profeci të ndryshme.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Kanada në Profecia: Çfarë A Bibla Profeci, katolike Prophecy, dhe Parashikimet tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Kush është ky Mbret i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time mbreti i Perëndimit në Bible Prophecy? Është Shtetet e Bashkuara mbreti i Perëndimit? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
A është Tony Blair apokaliptike? Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar u konvertua në katolik menjëherë pas largimit nga detyra e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. What role might he play?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Thotë Zoti. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

Botën arabe Në Bibël, Historia, dhe profeci Bibla diskuton origjinën e botës arabe dhe diskuton Lindjen e Mesme në profeci. Çfarë është përpara për Lindjen e Mesme dhe ata që e ndjekin Islamin? Çfarë na mëson Islami në lidhje me Imam Mehdiut?
A ka një mbreti i jugut ardhmen? Disa besojnë se nuk ka nevojë të jetë. Might Egypt, Islam, Iran, Arabs, or Ethiopia be involved? Is he the Imam Mahdi? Çfarë thotë Bibla?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Çfarë ndodh në Mundimit të Madh dhe Ditën e Zotit? Kur është e hershme se shtrëngimi i madh mund të fillojnë? Çfarë është dita e Zotit?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? What will it bring and when?
End of Mayan Calendar 2012–Might 2012 Mean Something? Are there Mayan calendar predictions for change in 2012? Changes were centuries ago predicted by the Hopi Native Americans. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Why might Satan have inspired this date? Does the Dresden codex show destruction of the earth by flood? Mund të ishte fatkeqësi e madhe të fillojnë para 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). Kjo lidhje ka edhe YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Ata që blejnë librin në www.thesecretsect.com faqen e internetit të marrë një raport të gjatë bonus dokumenton ngjarjet botërore që një linjë me librin.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 das und Auftreten der geheimen Sekte (Edition gjermanisht) 2012 Buch von Dr. Thiel në Deutscher Sprache. 2012 das und geheimen der Auftreten Sekte (gjermanisht ndezni Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Pali, pra, duke hyrë në shtëpinë e tij dhe grumbullimin së bashku besnik atje, flet me ta në lidhje me Pashkën dhe Rrëshajëve, duke i kujtuar ata e Besëlidhjes së Re e flisë së bukës dhe kupa; se si ata duhej më e vërtetë për të festuar atë gjatë ditëve të të Ndormëve, por për të mbajtur agjërojnë misterin e re e pasion dhe Ringjalljes. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Disa artikuj me interes ndoshta lidhet mund të përfshijnë:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. A është kjo e vërtetë? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
Dhjetë Urdhërimet Reflektoni Dashuria, thyerja e tyre është e keqe Disa mendojnë se dhjetë urdhërimet janë një barrë. A është kjo çfarë Jezusi, Pali, Pjetri, Jakobi, Gjoni dhe i mësoi?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historia e krishterimit të hershëm A jeni të vetëdijshëm se çfarë shumica e njerëzve besojnë se nuk është ajo që me të vërtetë ka ndodhur në kishën e vërtetë të krishterë? A e dini se ku është bazuar kisha e hershme? A e dini se çfarë ishin doktrinat e kishës së hershme? Është besimi juaj në bazë të vërtetë në të vërtetën apo kompromis?