Arkivi për janar, 2012

A duhet një Vote krishterë?

E martë, janar 31, 2012

COGwriter

Katër burra të partisë republikane janë ende disi në këmbë në kërkimin e tyre për tu mundur presidentin e SHBA Obama dhe për të marrë punën e tij.

Ka dy katolikë , një mormon , dhe një Baptist konkurrojnë për nominimin republikan në mënyrë që të kandidojë kundër mjaft jofetare demokrat Barak Obama (i cili gjithashtu pretendon besimin e krishterë).

A duhet të krishterët e vërtetë të votuar?

Në qoftë se demokracia ishte për të sanksionohet në Bibël për të krishterët, me siguri ai do të sanksionohet në Dhiatën e Re. Praktikat demokratike greke dhe romake ishin të njohur gjerësisht më pas. Demokracia nuk është një shpikje amerikane (as nuk është një formë republikane të qeverisjes).

Në Dhiatën e Re lexojmë e Jezusit emërimin apostuj. Pali shkruan që Perëndia cakton pari apostuj, së dyti profetë, etj dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit (Efesianëve 4:11,12).

Kur Juda e nevojshme të zëvendësohet (pas tradhtisë së tij të Jezusit dhe vetëvrasjen e tij), apostujt nuk kanë një zgjedhje, ata ndoqën shembullin biblik të kërkuar vullnetin e Perëndisë:

Ti, o Zot, që i njeh zemrat e të gjithë, tregojnë se cila nga këta të dy ke zgjedhur ... U hodh në short tyre. (Veprat 1:24,26).

Njoftim apostujt nuk ka vendosur se ata ishin të kualifikuar për të parë në zemrën e një personi.

Disa kanë shkruar se forma të ndryshme të demokracisë tashmë janë të pranueshme, sepse ata besojnë se shkrimet e shenjta të caktuara në librin e Veprave të thotë atë. Vargjet kryesore duket të jenë në historinë e Akteve 15. Në Veprat 15 shumë nga apostujt dhe nga pleqtë u mblodhën për të diskutuar rrethprerjen dhe besimtarët Grekut. Një mori e këshilltarëve është përdorur për të diskutuar çështjen. Disa mendojnë se duke përdorur një këshillë është tregues i demokracisë. Megjithatë, fakti që një numër të këshilltarëve është përdorur nuk ndryshon formën e Perëndisë të qeverisë. Në Dhiatën e Vjetër lexojmë se jo vetëm që ka Perëndia gjithmonë inkurajuar këtë praktikë (Prov 11:14), ne gjithashtu lexuar se Perëndia vetë e angazhuar në të (II Kronikave 18, 18-21); pra fakti se disa nga udhëheqja e Kishës ndjekur këtë praktikë vetëm tregon se praktikat qeveritare Perëndisë nga Dhjata e Vjetër do të jenë të vazhdueshme.

Është interesante të theksohet diçka tjetër të përmendur në Librin e Veprave,

"Dhe tani unë po ju them, rrini larg këtyre njerëzve dhe t'i lironi, sepse në qoftë se ky plan ose kjo vepër është prej njerëzve, ajo do të prishet; por nëse është prej Perëndisë, ju nuk mund ta prishni, sepse do të gjendet edhe për të luftuar kundër Perëndisë "(Veprat e Apostujve 5:38-39)

T çorape të cilët votojnë në zgjedhjet e kësaj bote me sa duket besojnë se ata e dinë aspektet e planit të Perëndisë se nuk ka asnjë mënyrë njeri që mund të dinë. Megjithatë, të shikojmë se çfarë Perëndia i tha Samuelit, një i quajtur në mënyrë të qartë dhe të caktuar nga Zoti, kur Samuel menduar se ai e dinte se kush duhet të jetë mbreti i ardhshëm i Izraelit,

Kështu që ishte, kur erdhën ata, ai ia vuri syrin Eliabit dhe tha: "Me siguri i vajosuri i Zotit është para tij". Por Zoti i tha Samuelit: "Mos shikoni në pamjen e tij ose në kulmin e shtatit të tij, sepse unë kanë refuzuar atë. Sepse Zoti nuk shikon si shikon njeriu; njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën "(1 Sam 16:6-7).

Është gjithashtu interesante të kuptojë se shumë nga ata që besojnë se Dhjata e Re sanksionet demokracia gjithashtu besojmë se e ardhmja e qeverisë në pushtet e Perëndisë (në Mbretërinë e Perëndisë), nuk do të jetë një demokraci.

Jezusi u tha apostujve se ata do të drejtuesit të dymbëdhjetë fiset e Izraelit, në mbretërinë e tij (Luka 22:30). Jezusi zgjodhi dishepujt, ata nuk kanë marrë pozicionet e tyre nga çdo formë e demokracisë (Gjoni 15:16, 6:70). Perëndia nuk, njeri, zgjodhi Davidin mbret të Izraelit fillimisht (Veprat e Apostujve 13:22) dhe ka zgjedhur edhe atë që të jetë mbret mbi tërë Izraelin në botë përpara (Jer 30:9).

Nga rruga, Jezusi tha se Perëndia Atë i ka rezervuar të cilët do të kenë pozicione të caktuara të autoritetit në mbretërinë e Perëndisë (Mat 20:23). Shpërblimet në mbretërisë do të jetë Jezusi 'për të dhënë (Rev 22:12); ata nuk do të jetë për njerëzit për të marrë për veten e tyre.

Demokracia nuk do të jetë formë e Perëndisë e pushtetit në mbretërinë e Tij.

Pse?

Një nga problemet e shumta të votimit është se asnjë njeri nuk mendon në rrugën e Zotit bën.

"Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja janë rrugët e mia", thotë Zoti (A është 55:8).

Kur Jezusi ishte në tokë ai shpalli ungjillin e mbretërisë së Perëndisë dhe u tha njerëzve që të pendohen (Marku 1:14-15). Jezusi refuzoi të marrë pjesë në edhe vendimet më elementare qeveritare, ndërsa ai ishte në tokë (Luka 12:13-14).

Edhe pse Jezusi na mësoi se ne ishim për të paguar taksat (Mat 22:17-21), Ai gjithashtu mësoi se mbretëria e Tij nuk ishte e kësaj bote (Gjoni 18:36). Jezusi i mësoi dishepujt e Tij për të shkuar në botën dhe i predikoni ungjillin të gjithë (Mat 28:19,20). Jezusi tha se dishepujt e tij ishin që të jetë në botë, por nuk e tij (Gjoni 17:16).

Apostulli Pjetër kuptuar qartë këtë. Ai shkroi se të jesh pjesë e popullit të Perëndisë bërë një pjesë të një kombi të shenjtë (I Pet 2:9). Apostulli Pal shkroi se kjo botë i pranishëm është e keqe (Gal 1:4). Bibla paralajmëron për pasojat e të qenit pjesë e sistemeve të botës dhe qeveritë e saj dhe na tregon për të dalë nga ajo dhe të jenë të ndara (Zbulesa 18:2-5).

Shikoni atë që Bibla mëson do të ndodhë në Ditët e Fundit dhe çfarë të krishterët janë të bëni në lidhje me të,

Por dijeni këtë, se në ditët e fundit do të vijnë kohë të vështira: Për njerëzit do të jenë egoistë, lakmues parash, mburravecë, krenarë, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mosmirënjohës shpifës, të paudhë, unloving, unforgiving,, pa vetë-kontrollit , brutal, përbuzës të mirë, tradhtarë, kokëfortë, krenarë, dëfrimdashës më fort se Zotit, që kanë një të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Dhe nga njerëz të tillë largohu! (2 Tim 3:1-5).

Vini re se fjala e Perëndisë nuk inkurajon votimin si zgjidhje.

Pali tha se të krishterët duhet të jenë lajmëtarë për Krishtin (II Korintasve 5:20). Ambasadorët shpesh jetojnë në vende të huaj, disa prej të cilave janë të qartë armiqësore të besimeve të tyre. Ambasadorët, edhe pse ata jetojnë në shoqëri të tjera, nuk e përfshijnë veten në politikat e shoqërive që ata jetojnë in Ka një kohë për njerëzit e Perëndisë për të marrë mbi qeveritë e kësaj bote, por kjo nuk është ende (Gjoni 18:36 , Dan 7:17-18). Ajo do të jetë pas ardhjen e dytë të Jezusit (I Thes 4:16, Zbulesa 11:15).

Për të krishterët, Peter shkroi,

Por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i përkasin Perëndisë, që ju të mund të deklarojnë mrekullitë e atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Pasi ju nuk ishin një popull, por tani jeni populli i Perëndisë; një herë ju nuk e kishte marrë mëshirë, por tani ju keni marrë mëshirë. Të dashur miq, unë ju bëjë thirrje, si të huaj në botë, që të përmbahen nga dëshirat mëkatare që lufta kundër vetvetes. Silluni mirë ndër johebrenjtë, që aty ku do t'ju paditin si keqbërës, të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë Perëndinë në ditën që ai na viziton. Nënshtrojuni, për hir të Zotit, për çdo autoritet i nxjerrë midis njerëzve: qoftë mbretit, si autoritet suprem, ose për të qeveritarëve, të cilët janë dërguar prej tij për të ndëshkuar ata që bëjnë keq dhe të përgëzoj ata që kryejnë vepra të mira. Sepse është vullneti i Perëndisë që duke bërë mirë që ju duhet të heshtur flasin injorante e njerëzve të pamend (1 Pjetri 2:9-15).

Të huajt, sigurisht, nuk votojnë.

Tani Bibla përmend një votë të veçantë nga apostulli Pal (kur ishte ende Sauli dhe kështu që mbetet si). Vini re atë që ai më pas tha në lidhje me të:

Në të vërtetë, Unë vetë mendova se duhet të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas. Dhe këtë kam bërë në Jeruzalem, dhe shumë shenjtorë I mbyllur në burg, duke marrë pushtet nga krerët e priftërinjve; dhe kur i vrisnin, jepja miratimin tim (Veprat e Apostujve 26:9-10).

Dhe ndërsa më sipër nuk është në vetvete një dënim batanije të gjitha votimet, kjo është e vetmja kohë fjala "votë" apo "votimi" është në Bibël. Dhe kjo ka treguar se edhe fetarisht zellshëm / individët konservatore jo gjithmonë votojnë si duhet dhe mund të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas.

Unë nuk besoj se Bibla sanksionon krishterët votojnë në zgjedhjet trupore. As nuk mund ta besoj se zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SHBA apo zgjedhjet në kombet e tjera anglo-zbritur do të rezultojë në llojin e pendimit që ato kombe nevojë.

Disa artikuj të interesit ndoshta e lidhur mund të përfshijnë:

A duhet një Vote krishterë? Ky artikull jep disa arsyetimin biblik në këtë temë. Jezusi do të votonin për presidentin / kryeministër? A është votimi në Bibël? Ky është një subjekt të krishterët duhet të kuptoni.
Polikarpi, Herbert W. Armstrong, dhe Roderick C. Meredith në Qeverinë e Kishës Çfarë forme e qeverisjes kishte kisha e hershme? A ishte hierarkike? Cila formë e qeverisjes do të pritet që të ketë në mbetjen Filadelfia? Njerëzit vendosin dhe / ose forma të komisionit, diktaturat rastësishëm, ose të njëjtin lloj se epoka Philadelphia vetë kishte?
A Teach Kisha e hershme milenarizmit? ishte mijëvjeçarit (ndonjëherë i quajtur chiliasm) mësoi nga të krishterët e hershëm? Kush e dënoi atë. A do të mbretërojë Jezusi fjalë për fjalë për 1000 vjet në tokë? A është këtë herë afër?
Anglo - Amerika në Profeci & Fiseve të Humbura të Izraelit A janë amerikanët, kanadezët, britanike, skocez, Uellsit, Australianët, afrikanët anglo-jugore, dhe New Zealander bijtë e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë për hebrenjtë në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen së pari?
Do të ndahet anglo-Kombet dhe A Njerëzit e zena si skllevër? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profeci jo-biblike që mbështesin këtë ide? Kush do të ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Profecitë e Barak Obamës? Tetë arsyet pse Barack Obama është apokaliptike dhe tetë arsye pse Barack Obama nuk është Antikrishti. Ky artikull përmban shumë profeci biblike dhe jo-biblike, nga e gjithë bota, që duket për të diskutuar Barack Obama. E kishin parashikuar Nostradamus Barack Obama që kanë të bëjnë me Antikrishtit? Mund Barack Obama të përgatisë terrenin për mbretërit e Veriut dhe Jugut, si të paktën një profeci shiit sugjeron? Ky është artikull më të gjatë dhe më të plotë në këtë faqe për profecitë e Barack Obama. Lexoni atë dhe të vendosë për veten tuaj nëse Presidenti Obama duket të jetë përmbushur profecitë të ndryshme.
Barack Obama, Prophecy, dhe Shkatërrimi i Shteteve të Bashkuara Disa pretendojnë se Barack Obama është profetizoi "bir i Kenia", bazuar deri një shkrimi në fillim të shekullit të 20.
Kanada në Profeci: Çfarë Bible Prophecy, katolik Prophecy, dhe Predictions tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë? Ka profeci që sugjerojnë përfshirjen në Kanada. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive në lidhje me të ardhmen e saj.
Kush është mbreti i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time Mbreti i Perëndimit në Bible Prophecy? Janë Shtetet e Bashkuara mbreti i Perëndimit? Nëse është kështu, çfarë do të vërtetë do të thotë për SHBA-të dhe aleatët e saj anglo.
A është Tony Blair Apocalyptic? ish kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar konvertuar në katolik menjëherë pas largimit nga detyra e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. Çfarë roli mund të luajë ai?

Lindja vs West: Rusia, Kina, dhe India kundërshtare Sanksionet ndaj Iranit dhe Sirisë

E martë, janar 31, 2012

COGwriter

Rusia, Kina, dhe India nuk janë duke bashkëpunuar me llojin e sanksioneve të BE-së dhe SHBA dëshiron për Iranin dhe Sirinë:

Global "politika e madhe e pushtetit" kthehet në Lindjen e Mesme

Nga Peter Apps , Korrespondent Politike Riskut

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Me Rusia dërgimin e anijeve luftarake për të dekurajuar ndërhyrje të huaj në Siri, dhe Kina tërhequr më thellë në konfrontim të Iranit me Perëndimin, "pushtet të madh" Politika është i shpejt kthehet në Lindjen e Mesme ... Të dy kanë sinjalizuar një synim të qartë për të parandaluar ndonjë " ndryshimi i regjimit "Ndërhyrja në Siri ; but Russia's deployment of its flagship aircraft carrier and escorts to Syria's port of Tarsus this month drew a starker than usual line in the sand…”Each time the West tightens the leash, Beijing quietly avails itself of the slack,” says Thomas Barnett, a former strategist for the US Navy…

Washington Post 31 January 2012-MUMBAI, IndiaIndia has joined China in saying it will not cut back on oil imports from Iran, despite stiff new US and European sanctions designed to pressure Tehran over its nuclear program.
Kina, në vetvete, është e interesuar në burimet si të naftës dhe do të përfitojnë nga blerja e mundësive që sanksionet perëndimore, për shembull, mund të ofrojnë. Megjithatë, Kina ka nevojë në tregjet e Perëndimit më shumë se ai në fakt ka nevojë të naftës iraniane. E njëjta gjë është në thelb e vërtetë për në Indi.

Irani dhe Siria me të vërtetë nuk janë aq të rëndësishme për të Rusia, Kina, dhe India që se do të mbështesin ata pa marrë parasysh atë (edhe pse do të ketë një aleancë të ardhme me persët / iranianët, por kjo është për një kohë pas mbretërimit mijëvjeçar të Krishtit dhe është diskutuar në Ezekieli 38:1-9).

Pra, pavarësisht ripozicionojnë nga këto tre pushteteve të Lindjes, realiteti është se Perëndimi do të fitojë ndikimin më të madh në Lindjen e Mesme nga ajo që po ndodh tani.

Irani nuk do të jetë kreu i mbretit të jugut dhe çdo gjë që mbijeton në Siri (krh. Isaia 17:01) me sa duket do të mbështesë liderin vjen arabe e Danielit 11:40. Në qoftë se ata në Rusi, Kinë dhe Indi kuptuar profecinë biblike të mirë ata do të kuptojnë se qëndrimi i tyre i tanishëm ndoshta duhet të modifikohet në lidhje me Iranin dhe Sirinë.

Ata të interesuar për të mësuar më shumë mund të dëshirojnë të studiojnë nenet e mëposhtme:

Russia: Its Origins and Prophesied Future Russia in prophecy. Where do the Russians come from? What about those in the Ukraine? What is prophesied for Russia and its allies? What will they do to the Europeans that supported the Beast in the end?
A është Rusia mbreti i veriut? Disa pretendojnë se është. Por çfarë mëson Bibla?
India, Its Biblical Past and Future: Any Witness? The Bible discusses the origins of those of Indian heritage and discusses some of the witness to them (including those in Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka).
China, Its Biblical Past and Future, Part 1: Genesis and Chinese Characters Where did the Chinese people come from? Ky artikull ofron informata që tregon se popujt kineze duhet të ketë njohur rreth llogarive të ndryshme në Librin e Zanafillës deri deri në shpërndarje e tyre pas Kullës së Babelit.
Kina, e saj biblike kaluara dhe e ardhmja, Pjesa 2: e shtunë dhe Disa prej Dëshmitarit Perëndisë në Kinë Kur Krishterimi së pari vijnë në Kinë? And is there early evidence that they observed the seventh day sabbath?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Kush janë "Mbretërit e Lindjes"? What will happen to nearly all the Chinese, Russians, Indians, and others of Asia? Kina në profeci, ku? Kush ka ushtrinë 200.000.000 njeri në lidhje me Armageddon?
Kush është mbreti i veriut? A ka një? A profeci biblike dhe katolike romake tregojnë për të njëjtin lider? A duhet ai të ndiqet? Kush do të jetë mbreti i veriut diskutuar në Daniel 11? A është një sulm bërthamor profetizuar ndodhë me popujt anglisht-folëse të ShteteveBashkuara, Britania e Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Kur bëni 1.335 ditë, 1290 ditë, dhe 1260 ditë (kohë, herë, dhe gjysmën e një kohë) të Danielit 12 të filloni? Kur Bibla tregojnë se rënia ekonomike do të ndikojnë në Shtetet e Bashkuara?
A ka ndonjë mbreti i jugut Future? Disa nuk besojnë se duhet të ketë. Mund Egjipt, Islam, Iran, arabët, apo Etiopi jetë i përfshirë? Mund të quhet ky Mbret Mehdiu? Çfarë thotë Bibla?
The Arab and Islamic World In the Bible, History, and Prophecy
The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Çfarë është përpara për Lindjen e Mesme dhe ata që e ndjekin Islamin? Po në lidhje me Imam Mehdiut? What lies ahead for Turkey, Iran, and the other non-Arabic Muslims?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

European Union Tower of Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Vetëm Britania dhe Çekia refuzoi të nënshkruajë një kompakt fiskal në mars se do të vendosë sanksione kuazi-automatike për vendet që shkelin kufijtë e deficitit buxhetor të Bashkimit Evropian dhe do të parashikojë rregulla të balancuara buxhetore në ligjin kombëtar. http://www.reuters.com/ article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

Ky është një hap më shumë në përmbushjen e profecive biblike në lidhje me rritje deri e pushtetit përfundimtar Beast Evropian.

Ata prej nesh në Kishën e Gjallë të Perëndisë kanë mësuar gjatë se Mbretëria e Bashkuar nuk do të jetë një pjesë e vërtetë e pushtetit përfundimtar që do të dalë në Evropë. Ata në Republikën Çeke pothuajse me siguri do të jetë pjesë e atij pushtetit përfundimtar.

Bibla, në Zbulesa 17, është e qartë se evropianët do të ende duhet të riorganizuar në të ardhmen:

12 "Të dhjetë brirët, që pe, janë dhjetë mbretër, të cilët nuk kanë marrë ende mbretërinë, por do të marrin pushtet për një orë si mbretër, bashkë me bishën. 13 Këto janë të një mendje, dhe ata do t'ia japin fuqinë dhe pushtetin e tyre bishës. (Zbulesa 17:12-13)

Hapa drejt kësaj ndodh janë duke vazhduar si ne në Kishën e Gjallë të Perëndisë kanë mësuar-të gjatë dhe do të ketë pengesa në këtë rrugë dhe problemet (trazira të mëdha qytetare, ose më keq, mund të ndodhë).

Sigurisht, Bibla është e qartë se pushteti përfundimtar Beast Evropian nuk do të vërtetë të unifikuar shumë si ajo në thelb do të jetë një kombinim i fortë dhe i dobët, ose si Bibla më thotë fjalë për fjalë, hekuri dhe argjile:

41 Siç e pe, këmbët dhe gishtërinjtë, pjesërisht prej argjile poçari dhe pjesërisht prej hekuri, kështu kjo mbretëri do të ndahet; por forca e hekurit do të jetë në të, ashtu si ti ke parë hekurin të përzier me argjilë qeramike. 42 Dhe ashtu si gishtërinjtë e këmbëve ishin pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht prej argjile, kështu ajo mbretëri do të jetë pjesërisht e fortë dhe pjesërisht e brishtë. 43 Siç e pe hekurin të përzier me argjilën qeramike, ata do të përzihen nga fara njerëzore, por ata nuk do të përmbahen me njëri-tjetrin, ashtu si hekuri nuk përzihen me argjilën. (Danieli 2:41-43)

Sipas profecive të Biblës, një fuqi evropiane, përkundër brishtësisë së saj, është e destinuar të jetë përkohësisht forca më dominuese në botë, në fund të fundit të pushtuar kombet anglo-zbriti (kjo është SHBA dhe anglo-aleatët e saj si Mbretërinë e Bashkuar që kanë fortë fortesa e Daniel 11:39), dhe më vonë vijnë në fund të saj (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Disa artikuj të interesit ndoshta e lidhur mund të përfshijnë:

Europa, hajvan, dhe Zbulesa Ku e Evropa të marrë emrin e saj? Çfarë mund të Evropa duhet të bëjë me Librin e Zbulesës? Po në lidhje me "hajvan"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kush është mbreti i veriut? A ka një? A profeci biblike dhe katolike romake tregojnë për të njëjtin lider? A duhet ai të ndiqet? Kush do të jetë mbreti i veriut diskutuar në Daniel 11? A është një sulm bërthamor profetizuar ndodhë me popujt anglisht-folëse të ShteteveBashkuara, Britania e Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Kur bëni 1.335 ditë, 1290 ditë, dhe 1260 ditë (kohë, herë, dhe gjysmën e një kohë) të Danielit 12 të filloni? Çfarë duhet të ndodhë përpara Mundimit të Madh?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? What do Catholic, Byzantine, and biblical prophecies suggest?
Anglo - Amerika në Profeci & Fiseve Lost të Izraelit A janë amerikanët, kanadezët, anglisht, skocez, Uellsit, Australianët, anglo (jo-holandez) Afrikes Jugore, dhe New Zealander bijtë e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë edhe në Jeruzalem dhe hebrenjve në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen së pari?
Do të ndahet anglo-Kombet dhe A Njerëzit e zena si skllevër? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Po në lidhje Jeruzalemit? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profeci jo-biblike që mbështesin këtë ide? Kush do të ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada?
There are prophecies that suggest involvement with Canada. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive në lidhje me të ardhmen e saj.
Who is the King of the West?
Pse nuk ka End-Time Mbreti i Perëndimit në Biblës Profeci? është se Shtetet e Bashkuara mbreti i Perëndimit?

Duke marrë parasysh Filipinet lidhje më të ngushta ushtarake të SHBA Përsëri

E hënë, janar 30, 2012


Mount Apo në Mindanao, Filipine

COGwriter

Filipinet është duke marrë në një marrëveshje më të ngushtë ushtarak me SHBA:

Filipinet Peshon një prani në rritje ushtarake të SHBA
30 janar 2012
Shtetet e Bashkuara dhe Filipinet janë duke diskutuar zgjerimin e lidhjeve ushtarake pjesërisht në përgjigje të rritjes këmbëngulës kineze në rajonin e Azi-Paqësorit. Për shkak se kërcënimet më të mëdha ndaj sigurisë filipinas duke u kanë kohë që janë të brendshme, Manila ka disa nga aftësitë më të dobëta të jashtëm të mbrojtjes në Azinë Juglindore.
Megjithatë, Manila do të bilancit përpjekje për të rritur këto aftësi kundër një sulmet potenciale nga të dy Kinë, një partner të lartë tregtare me ndikim në rritje ekonomike, dhe nga njerëzit e vet, për të cilët rritjen e pranisë ushtarake amerikane mbetet një çështje e diskutueshme.

Verën e kaluar, Presidenti i Filipineve, tregoi se ai nuk kishte nevojë për frikë Kinën (shih Filipine Presidenti kërcënon Kinën ).

Ndërsa një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara mund të bëjë përkohësisht kuptim mishore, në afatin e gjatë Unë besoj se Filipinet ka të ngjarë të lidhur me Kinën, por ne do të shohim.

Kisha Living i Perëndisë ka rreth 33 e bashkësive në Filipine .

Disa artikuj të interesit ndoshta e lidhur mund të përfshijnë:

Ishujt dhe Biblës profeci përpara Çfarë ka për ishujt? Çfarë është përpara për Filipine? Çfarë e bën profetizo Bibla në lidhje me ishujt?
Azi në Profeci Çfarë është përpara për Azi? Kush janë "Mbretërit e Lindjes"? Çfarë do të ndodhë me pothuajse të gjitha kineze, rusët, indianët, dhe të tjerët të Azisë? Kina në profeci, ku? Kush ka ushtrinë 200.000.000 njeri në lidhje me Armageddon?
Anglo - Amerika në Profeci & Fiseve Lost të Izraelit A janë amerikanët, kanadezët, anglisht, skocez, Uellsit, Australianët, anglo (jo-holandez) Afrikes Jugore, dhe New Zealander bijtë e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë edhe në Jeruzalem dhe hebrenjve në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen së pari?

Dhunshme Sport, Endings dhunshme

E hënë, janar 30, 2012

COGwriter

Natën e fundit, ka pasur një segment në CBS "60 Minuta, si dhe një program të tërë CNN nga Dr Sanjay Gupta për dëmin e bërë për pjesëmarrësit në këtë sport më i shikuar të dhunshme në futboll USA-amerikan.

Të dy programet e mbuluar nga vdekja e lojtarëve të ndryshme që ndodhin për shkak të concussions dhe hitet e të tjera të cilat ndodhin nga luajtur lojë. Si truri është dëmtuar nga një aktivitet i tillë ishte i mbuluar gjithashtu. Pjesë CNN mbuluar kërkesën e një studiues i cili tha se mesatarja lojtari i futbollit të shkollës së mesme vuajtur 650 Hits nivel nën-tronditje çdo sezon. Frytet e që nuk ishin të mira. Sportet e dhunshme të rezultojë në mbaresa të dhunshme.

Në kohën e Romës antike, sportet e dhunshme ishin edhe popullore.

A ishin ata të shikuara nga shumë prej atyre që të shpallur Krishtin?

Ajo nuk duket kështu.

Ndërsa ne nuk duket të ketë shumë referenca direkte nga ata që janë në Kishën e Perëndisë, ne kemi disa shënime me shkrim të atyre që ishin të paktën disi i njohur me mësimet e Jezusit dhe praktikat e të krishterëve më të hershme.

Këtu është diçka nga Theofilit të Antiokisë (i cili ndoshta ishte pjesë e Kishës së Perëndisë) mbase shkruar rreth 180 pas Krishtit:

Mendoni, pra, qoftë ata që mësojnë gjëra të tilla ndoshta mund të jetojnë me shpërfillje, dhe të përziera në marrëdhënie të paligjshme, ose, më i paditur i të gjitha, hani mishin e njeriut, sidomos kur ne jemi të ndaluar edhe vend për të dëshmuar tregon e gladiatorëve, që të mos të të bëhet pjesëmarrës dhe abettors e vrasjeve. Por as mund të shohim syzet e tjera, që të mos sytë tanë dhe veshët të papastër, duke marrë pjesë në shprehjet atje këndohen. (Theophilus i Antiokisë. Të Autolycus, Libri III, kapitulli XV. Perkthyer nga Marcus Dods, jam Excerpted nga Etërit Ante-Nikeas, Volume 2. Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. Edition amerikan 1885. Online Edition)

Pra, të krishterët e vërtetë nuk besonte se ata ishin për të shikuar sportive në mënyrë të dhunshme të njohura në shekullin e dytë.

Tatiani, një apologjet i krishterë professing, ka shkruar rreth 170 pas Krishtit:

Dhe për këto Dëshmitarët i zënë vendet e tyre, dhe boxers takohen në luftime të vetëm, pa ndonjë arsye çfarëdo, dhe asnjëri nuk e vijnë poshtë në arenën t'u vijë në ndihmë. A ekspozita të tilla si këto të kthehem për të kreditit tuaj? Kush është shefi midis jush mbledh një ushtri të vrasësve të gjakut-njolla, i angazhuar për të ruajtur ato; dhe këto ruffians janë dërguar nga ai, dhe ju mbledhë në spektaklin për të qenë gjyqtarë, pjesërisht të ligësisë së gjykatës i, dhe pjesërisht nga ajo e njerëzve të cilët angazhohen në luftime. Dhe ai që mungon ekspozitën vrasës është i hidhëruar, sepse ai nuk ishte i destinuar të jetë një spektator i veprave të liga dhe jobesimtarë dhe të urryera (Tatian. Përktheu Adresa JE Ryland. Tatiani ndaj grekëve, kapitullin XXIII. Excerpted nga Etërit Ante-Nikeas, Volume 2. Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. Edition amerikan 1885. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Athinagora, një apologjet i krishterë professing, ka shkruar rreth 170 pas Krishtit:

Cili njeri me mend në kokë, pra, do të pohohet, ndërsa i tillë është karakteri ynë, se ne jemi vrasës? ...

Kush nuk mendoj ndër gjërat me interes më të madh garave të gladiatorëve dhe kafshëve të egra, sidomos ato të cilat janë dhënë nga ju? Por ne, duke e konsideruar se për të parë një njeri të vënë me vdekje është shumë e njëjtë me vrasjen e tij, kanë abjured spektakle të tilla (Athenagoras. Një lutje për të krishterët, Kapitulli XXXV. Perkthyer nga BP Pratten. Excerpted nga Etërit Ante-Nikeas, Volume 2 . Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. amerikan Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Edhe sot, shumë të krishterë të kuptojnë se duke parë ngjarjet brutale qëllim për shkaktimin e dëmit fizik, të tilla si boks të vërtetë, është e papërshtatshme.

This is something that Christians, and others, should think about.

Disa artikuj të interesit ndoshta e lidhur mund të përfshijnë:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Shërbimi ushtarak dhe kishat e Perëndisë:? Do krishterët Real Merrni pjesë në mishë Warfare Këtu janë perspektivat aktuale dhe historike mbi një çështje të cilat tregojnë besimet e kishës së vërtetë për pjesëmarrjen ushtarake. A është lufta e duhur për të krishterët?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Po.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Po.

Ndërsa unë kemi artikuj me shumë shkrime mbi këtë temë (shih, për shembull, Oferta Universale për të Shpëtimit: Ka me qindra vargje në Bibël që mbështesin Doktrina e Vërtetë Apocatastasis ), le të fillojë me një interpretim të dytë të shekullit të Isaisë nga Irenaeusit të tregojnë atë që duket të jetë e njohur në ditët jo shumë kohë pas vdekjes së fundit i apostujve origjinale:

Tani, se premtimet nuk janë shpallur profetëve dhe etërit e vetëm, por të Kishave të bashkuar për këto nga kombet, që edhe termat "Fryma e Ishujt" (të dy për shkak se ata janë të vendosur në mes të turbullirave, vuajnë stuhi e besonin, ekzistojnë si një port të sigurisë për ata në rrezik, dhe janë streha e atyre që e duan lartësinë e qiellit [], dhe të përpiqen për të shmangur Bythus, që është, thellësinë e gabimit), Jeremia kështu deklaron: " Dëgjoni fjalën e Zotit, o kombe, shpalleni në ishujt e largët; thoni, se Zoti do të të shpërndajë Izraelin, ai e mbledh dhe e ruan ashtu si e ushqyer tufën e tij të deleve ...

Dhe përsëri ai nuk thonë të njëjtën gjë: "Ja, unë të marrë Jeruzalemin për kënaqësinë dhe popullin tim [një gëzim]; për zërin e qara do të jetë jo më shumë dëgjohet, as zë klithme. Gjithashtu nuk do të ketë atje ndonjë papjekur [një], as plak që nuk plotëson kohën e tij: për të rinjtë do të jenë prej njëqind vjetësh; dhe mëkatari do të vdesë njëqind vjeç, por do të quhet i mallkuar. Ata do të ndërtojnë shtëpi dhe do të banojnë ata veten e tyre; dhe do të mbjellin vreshta dhe do të hanë frytet e tyre veten e tyre, dhe do të pijë verë. Dhe ata nuk do të rindërtojnë, dhe të tjerët banojnë; nuk do të përgatisin vreshtin, dhe të tjerët hanë. Sepse, ashtu si në ditët e pemës së jetës do të jenë ditët e popullit në ty; për veprat e duarve të tyre do të ngulmojë "(haereses Irenaeus. Adversus, Libri V, Kapitulli 34, vargjet 2-3,4. Excerpted nga Etërit Ante-Nikeas, Vëllimi 1. Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. amerikan Edition 1885 . Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Të tjerët, të tilla si Origjenit të Aleksandrisë, gjithashtu shkroi se Perëndia kishte një plan për të ofruar shpëtimin për të gjithë.

Shumë dijetarë katolikë dhe protestantë të mbajë se Origjeni ishte një nga më të madh nga shkrimtarët e hershme teologjike (ai jetonte prej rreth 185-232 pas Krishtit). Papa Benedikti XVI e ka vlerësuar publikisht Origeni.

Historiani i vuri në dukje protestante KS Latourette Origeni shkruan se "ishte, me të vërtetë, një nga mendjet më të mëdha të krishterë." Dhe, ndërsa unë nuk mund të pajtohem me këtë, kjo është me interes të theksohet se Latourette vërejtur:

Origeni mësoi se në fund të fundit të gjithë shpirtrat që kanë rënë larg nga Perëndia do të restaurohen në harmoni të plotë me Të. Kjo mund të ndodhë vetëm me bashkëpunimin e tyre, sepse ata kanë lirinë për të pranuar ose refuzuar shpengimin kishte bërë në Krishtin. Para se të restaurimit të plotë se ata do të vuajnë dënimin, por që dënimi ka për qëllim të jetë edukative, ta pastrojë ata nga metat e sjella nga mëkati i tyre. Pas përfundimit të kohës së sotme dhe botës së saj një tjetër moshë do të vijë, kështu Origeni besonte, në të cilin kanë qenë të lindur përsëri do të vazhdojë të rritet dhe të papenduar do të jepet mundësi të mëtejshme për pendim (Latourette KS Një Historia e Krishterimit, Volume 1, Fillimet në 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origeni ishte afër, në se jo të gjithë do të pendohen, sepse nuk do të jetë gjithashtu ato të ngritura për "mospërfillje të përjetshme" (Danieli 12:02, Albanian), që do të thotë se ata që nuk do të duhet të pendohen nuk do të marrin shpëtim-por ne në Living Kisha e Perëndisë e konsiderojnë ata të jenë një pakicë e vogël. Por Origeni kishte të drejtë që kjo do të vijë vetëm në lidhje me bashkëpunimin e atyre aktualisht pashpëtuar.

Këtu janë disa citate direkt nga Origjenit:

Ati i mirë ... nuk e ka braktisur plotësisht ata që kanë rënë larg nga Ai (Origen. Komente mbi Ungjillin e Gjonit (Libri I). Excerpted nga Etërit Ante-Nikeas, Vëllimi 9. Redaktuar nga Allan Menzies, DD amerikane Edition, 1896 dhe 1897. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Është që të kihet parasysh, megjithatë, se qeniet disa që ranë larg nga ajo një fillimi të cilat ne kemi folur, janë zhytur në një thellësi të tillë të padenjësisë dhe ligësisë që të konsiderohet fare nuk meriton të asaj trajnimit dhe udhëzimeve me të cilat raca njerëzore, ndërsa në mish, janë të trajnuar dhe të udhëzuar me ndihmën e fuqive qiellore; dhe të vazhdojë, në të kundërtën, në një gjendje armiqësi dhe kundërshtim ndaj atyre që po marrin këtë mësim dhe mësimdhënie. Dhe kështu kjo është se gjithë këtë jetë të vdekshme është e plotë të lufton dhe gjykimeve, të shkaktuara nga opozita dhe armiqësisë së atyre që ranë nga një gjendje më të mirë, pa fare kur shikoj prapa, dhe që janë të thirrur djallin dhe engjëjt e vet dhe urdhrat e tjera të së keqes, të cilat apostulli klasifikuar në mesin e fuqive të kundërta. Por nëse ndonjë prej këtyre urdhrave që veprojnë nën qeverinë e djallit, dhe zbatojmë urdhërimet e tij të këqija, do të në një botë të ardhmen të konvertohet në drejtësi për shkak të tyre të posedojnë aftësinë e lirisë së vullnetit, apo nëse ligësia e vazhdueshme dhe i regjur mund të ndryshohet nga fuqia e zakonit në natyrë, është një rezultat që ju vetë, lexues, mund të miratojnë, në qoftë se as në këto botëve të pranishëm që duken dhe kohore, e as në të atyre që janë të padukshme dhe janë të përjetshme, ajo pjesë është të ndryshojnë tërësisht nga uniteti përfundimtar dhe palestër e gjërave (Origen. De Principiis, Libri I, Kapitulli 6, ajeti 3).

... Dhe në këtë mënyrë, përmes urdhrave të shumta dhe të panumëruara të qenieve progresive të cilët janë duke u pajtuam me Perëndinë nga një shtet i armiqësisë, Armiku i fundit është arritur më në fund, i quajtur vdekje, në mënyrë që ai mund të shkatërrohet, dhe të jetë më një armik. Kur, pra, të gjithë shpirtërat do racionale janë restauruar në një gjendje të tillë, atëherë natyra e këtij trupi të yni do të pësojë një ndryshim në lavdinë e një trupi shpirtëror. Sepse, ashtu si ne e shohim atë të mos jetë rasti me të natyrave racionale, se disa prej tyre kanë jetuar në një gjendje të degradimit për shkak të mëkateve të tyre, ndërsa të tjerë janë thirrur në një gjendje lumturie për shkak të meritave të tyre; por si ne e shohim ata shpirtra të njëjta që kishin qenë më parë mëkatar, ndihmuar, pas konvertimit të tyre dhe pajtim me Zotin, në një gjendje lumturie (Origen. De Principiis, Libri III, kapitulli 6, vargu 6).

Ndërsa ne në LCG nuk do fjalë atë mjaft në këtë mënyrë, këto citate tregojnë se ideja që Perëndia ka një plan që do të japë papenduar një mundësi pas kësaj kohe të tashme nuk është një koncept i ri.

Në fakt, doktrina e purgatorit zhvilluar në mesin e katolikëve latinë, pasi ata filluan të dënojnë të caktuar të ideve Origeni në shekullin e gjashtë. Kur kjo ndodhi mësimet që kanë të bëjnë me ofrimin e shpëtimit për të gjithë (të njohur si apocatastasis) gjithashtu u dënuan disi. Megjithatë, kjo la një boshllëk në teologjinë romake dhe ideja e purgator zhvilluar më pas.

Katolikët Greqisht (tani e njohur si besimin ortodoks), megjithatë, kurrë nuk e ka pranuar idenë latin e purgatorit dhe ende sot e kësaj dite kemi shumë që besojnë se Zoti ka disa lloj të planit të ofruar shpëtimin për ata që nuk kanë qëllim të refuzojë shpëtimin.

Enciklopedia katolike vetë pranon se të krishterët e hershëm nuk u mësojnë konceptin e saj aktuale të doktrinës së saj purgator:

Disa stresi shumë qëndron mbi kundërshtimin që të krishterët e lashtë nuk kishte asnjë konceptim të qartë të purgatorit, dhe se ata mendonin se shpirtrat nis mbetur në pasigurinë e shpëtimit deri në ditën e fundit ... Ka disa pasazhe në Dhiatën e Re që tregojnë për një Procesi i pastrimit pas vdekjes. Kështu, Jezu Krishti thotë (Mateu 12:32): "Dhe kushdo që do të flasë kundër Birit të njeriut do të jetë i falur, por ai që flet kundër Frymës së Shenjtë, nuk do të falet as në kjo botë, e as në botën që vjen "... (Hanna, Purgatori. Enciklopedia Katolike).

Jo, në shekullin e dytë, besohej se plani i Zotit do të lejojë të gjithë që do të ofrohen shpëtimin, as në këtë moshë apo botën e ardhshme në qoftë se ata nuk e ka kryer mëkat "pafalshëm" (Mateu 12:32; Marku 10:30 , Luka 18:30, Veprat 3:17-21, Efesianët 1:21, Hebrenjve 6:4-6;. cf Mateu 10:15, 11:22-24, Marku 06:11, Luka 10:12-14) .). Dhe Dhiata e Re është shumë e qartë se:

"Çdo mish do të shohë shpëtimin e Perëndisë" (Lluka 3:06).

Në shekullin e trembëdhjetë, teologu katolik famshëm Thomas Aquinas shkroi në vijim:

Asgjë nuk është deklaruar qartë në Shkrimin e Shenjtë në lidhje me situatën e purgator, as nuk është e mundur për të ofruar argumente bindëse për këtë pyetje ...

Disa thonë, megjithatë, se në bazë të ligjit të përbashkët vendi i Purgatory është ku mëkatet njeri. Kjo nuk duket e mundshme, pasi që një njeri mund të ndëshkohen në të njëjtën kohë për mëkatet e kryera në vende të ndryshme. Dhe të tjerët thonë se sipas ligjit të përbashkët ata dënohen mbi ne, sepse ata janë në mes nesh dhe Zotit, përfshirë gjendjen e tyre. Por kjo është ka pak peshë, sepse ata nuk janë të dënuar për të qenë mbi ne, por për atë që është më e ulët në to, domethënë mëkat (Akuini T. Summa Theologica e Shën Thomas Akuinit, Shtojcën II, neni 1. Dytë dhe të rishikuar Edition, 1920. nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. sanksionim. Edus. Canonicus Surmont, eneralis Vicarius. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL dhe F. Leo Moore , OP, STL sanksionim. F. Beda Jarrett, OP, STL, PD, Para Provincialis Angliæ).

Tregon mësipërme se edhe në Mesjetë, ideja e purgatorit ishte e paqartë, madje edhe në mesin e udhëheqësve të Kishës së Romës.

Purgatory u miratua në thelb pas mësimet të caktuara të lidhura me Origjenit u dënuan në shekullin e 6:

Nga momenti, megjithatë, se anti-Origenism mbizotëronte, doktrina e apokatastasis u braktis përfundimisht. Shën Augustini proteston më fort se çdo shkrimtar tjetër ndaj një gabimi në mënyrë në kundërshtim me doktrinën e domosdoshmërisë së hirit ... (Batiffel, Apocatastassis. Enciklopedia katolike).

Historia sugjeron se pas apocatastasis është dënuar në mesin e shekullit të 6-të, diçka që i ngjan konceptet moderne të purgatorit ishin duke u shqiptuar nga Roman Peshkopi Papa Gregori I rreth 600 UA

Ndoshta unë duhet të përmend se edhe pse Anne Emmerich pretendonte për të parë purgator, ajo gjithashtu pohoi të kishte parë "harresë" dhe Papa i tanishëm ka treguar se "limbo" nuk ekziston. Për këtë arsye, një pretendim për të parë një vend që nuk ekziston mos i tregojnë të gjitha ato që i njëjti duke pretenduar për të parë diçka tjetër nuk do të thotë se ekziston ose. Nuk ka asnjë vend që i përshtatet përshkrimin moderne romake të purgator.

Kisha e Perëndisë fillimisht mësoi apocatastasis jo, purgator. Dhe ende e bën këtë sot. Perëndia është një Perëndi i dashurisë dhe ka një plan i mëshirshëm e shpëtim-dhe kjo përfshin marrjen e ungjillit në këtë moshë (Shënim: "punë të shkurtër" që Pali flet në Romakëve 9:28 përfundimin e Mateut 24:14 ka të ngjarë të përfshijë mbulimin masiv të lajmeve për atë që kopeja më besnik është mësim Kjo, natyrisht, nuk do të thotë se më besnik duhet të ulen përreth dhe prisni dhe mos e part-cf Gjoni 09:04;.. Mateu 9:37 - 38-si prioritet i shpallur ungjillin mbetet). Natyrisht, njerëzit duhet të përgjigjet pasi të mësojnë-ata që e refuzojnë të vërtetën jeni të rrezikuar kryerjen e mëkatit të pafalshëm .

Megjithatë, Perëndia gjithmonë ka pasur një plan për pashpëtuar dhe ata që nuk e ka kuptuar me të vërtetë ndonjëherë planin e Tij të dashur, ajo është shpallur në libër, dhe ndërsa ka një "moshë që do të vijnë," kjo nuk është e njëjtë si ide relativisht moderne e purgator.

Disa artikuj për hetim të mëtejshëm mund të përfshijnë:

A Teach purgator Kisha e hershme? A ka një vend të quajtur purgator? A Perëndia të ketë një plan për të ndihmuar ata që nuk u bë shenjtorët në këtë jetë?
Çfarë është Limbo? A ka një vend i tillë si harresë? Çfarë ndodh për Bebet kur vdesin? Kur Limbo filloni duke u mësuar? Cila është e vërteta rreth foshnjave të vdekura?
Oferta Universale për të Shpëtimit: Ka me qindra vargje në Bibël që mbështesin Doktrina e Vërtetë Apocatastasis A besoni atë që Bibla mëson në të vërtetë në këtë? Do të restaurohen të gjitha gjërat e mira? A Plani i Perëndisë për shpëtimin marrë rebelim dhe verbërinë shpirtërore parasysh?
Shpresa e Shpëtimit: Si Kisha Gjallë e Perëndisë ndryshon nga shumica e protestantëve Si Kisha Gjallë e Perëndisë ndryshon nga e rregullta / tradicionale protestantëve, është ndoshta pyetja më pyesin më nga ata pa një sfond Kisha e Perëndisë.
Nëse Kisha Ende Mundohuni t'i japë prioritet të saj më të lartë në shpalljen e Ungjillit ose A Change Herbert W. Armstrong se përparësi për punë? Disa thonë se Kisha duhet kryesisht kullotni kopenë tani si kjo është ajo që Herbert W. Armstrong thuhet se tha. Është se ajo që ka thënë ai? Është se ajo që thotë Bibla? Çfarë Pali dhe Herbert W. Armstrong presim nga ungjilltarët?
Cili është Mëkati i pafalshëm? Çfarë është ajo? A mund të pendoheni për atë? A e dini se çfarë është dhe si për të shmangur atë?

Zënë Oakland bëhet e dhunshme, Rreth 300 të arrestuar

E diel, janar 29, 2012

COGwriter

Rreth 300 protestues në 'zënë Oakland u arrestua:

29 janar 2012

(AP) OAKLAND, Calif - Dhjetra policisë mbajtur një roje të natës vonë, rreth City Hall pas protestave ditore që rezultuan në 300 arrestime. Zënë Oakland Demonstruesit hynë në ndërtesën historike dhe dogjën një flamur të SHBA, si zyrtarët më herët hodhën gaz lotsjellës për të shpërndarë njerëzit duke hedhur gurë dhe shkatërrimi rrethimi në një qendër konventë ...

Shefi i Policisë së Përkohshme Howard Jordan tha se rreth 300 arrestime janë bërë.

"Këto demonstruesit deklaruar qëllimi i tyre ishte për të provokuar oficerë dhe të angazhohen në veprimtari të paligjshme dhe kjo është pikërisht ajo që ka ndodhur sot," tha Santana ...

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:36-37)

Disa artikuj të interesit ndoshta e lidhur mund të përfshijnë:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? Kur është e hershme se ishte fatkeqësi e madhe mund të fillojë? Cila është dita e Zotit?
Fizike Shkrimet Përgatitja për të krishterët . We all know the Bible prophecies famines. A duhet të bëjmë diçka?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
The Gospel of the Kingdom of God was the Emphasis of Jesus and the Early Church Did you know that? A e di edhe se çfarë ungjill i mbretërisë është mbi të gjitha? True religion should be based upon the true gospel.
A Teach Kisha e hershme milenarizmit? ishte mijëvjeçarit (ndonjëherë i quajtur chiliasm) mësoi nga të krishterët e hershëm? Who condemned it. A do të mbretërojë Jezusi fjalë për fjalë për 1000 vjet në tokë? Is this time near?
A ka Perëndia një Plan 6000 Viti? Çfarë Year A? 6000 Vite End ishte lejuar një kohë të 6000 vit për njerëzit për të sunduar ndjekur nga një mbretërimit fjalëpërfjalshëm mijë vjeçare të Krishtit në Tokë mësuar nga të krishterët e hershëm? Çfarë vit mund të gjashtë mijë vjet të sundimit të njeriut të përfundojë? Kur do të kthehet Jezusi? 2018 apo 2019?
Anglo - Amerika në Profeci & Fiseve të Humbura të Izraelit A janë amerikanët, kanadezët, britanike, skocez, Uellsit, Australianët, afrikanët anglo-jugore, dhe New Zealander bijtë e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë për hebrenjtë në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen së pari?
Do të ndahet anglo-Kombet dhe A Njerëzit e zena si skllevër? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profeci jo-biblike që mbështesin këtë ide? Kush do të ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Profecitë e Barak Obamës? Tetë arsyet pse Barack Obama është apokaliptike dhe tetë arsye pse Barack Obama nuk është Antikrishti. Ky artikull përmban shumë profeci biblike dhe jo-biblike, nga e gjithë bota, që duket për të diskutuar Barack Obama. E kishin parashikuar Nostradamus Barack Obama që kanë të bëjnë me Antikrishtit? Mund Barack Obama të përgatisë terrenin për mbretërit e Veriut dhe Jugut, si të paktën një profeci shiit sugjeron? Ky është artikull më të gjatë dhe më të plotë në këtë faqe për profecitë e Barack Obama. Lexoni atë dhe të vendosë për veten tuaj nëse Presidenti Obama duket të jetë përmbushur profecitë të ndryshme.
Barack Obama, Prophecy, dhe Shkatërrimi i Shteteve të Bashkuara Disa pretendojnë se Barack Obama është profetizoi "bir i Kenia", bazuar deri një shkrimi në fillim të shekullit të 20.
Kanada në Profeci: Çfarë Bible Prophecy, katolik Prophecy, dhe Predictions tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë? Ka profeci që sugjerojnë përfshirjen në Kanada. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive në lidhje me të ardhmen e saj.
Kush është mbreti i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time Mbreti i Perëndimit në Bible Prophecy? Janë Shtetet e Bashkuara mbreti i Perëndimit? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
A është Tony Blair Apocalyptic? ish kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar konvertuar në katolik menjëherë pas largimit nga detyra e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. Çfarë roli mund të luajë ai?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
, Thotë Zoti. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Disa artikuj të interesit ndoshta e lidhur mund të përfshijnë:

Bota arabe Në Bibël, Historia, dhe Prophecy Bibla diskuton origjinën e botës arabe dhe diskuton Lindjen e Mesme në profeci. Çfarë është përpara për Lindjen e Mesme dhe ata që e ndjekin Islamin? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
A ka ndonjë mbreti i jugut Future? Disa nuk besojnë se duhet të ketë. Mund Egjipt, Islam, Iran, arabët, apo Etiopi jetë i përfshirë? Is he the Imam Mahdi? Çfarë thotë Bibla?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Çfarë ndodh në Mundimit të Madh dhe në Ditën e Zotit? Kur është e hershme se ishte fatkeqësi e madhe mund të fillojë? Cila është dita e Zotit?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? What will it bring and when?
Fundi i Mayan Calendar 2012-Might 2012 të thotë diçka? A ka parashikimet Mayan kalendarike për ndryshime në vitin 2012? Ndryshimet ishin shekuj më parë parashikuar nga Hopi amerikanët amtare. A profeci Mayan / Hindu / Hopi / Buddhist / New Age / Nostradamus kanë ndonjë vlerë këtu? Why might Satan have inspired this date? A Kodeksi Dresden tregojnë shkatërrimin e tokës nga përmbytjet? Can the great tribulation start before 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
Vitit 2012 dhe Ngritja e Sekrete Sekti kjo është një lidhje në lidhje me një libër nga Bob Thiel (COGwriter). Kjo lidhje gjithashtu ka YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Ata që blejnë librin në www.thesecretsect.com faqen e internetit të marrë një raport të gjatë bonus që dokumenton ngjarjet botërore që të lidhur me librin.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 das und Auftreten der geheimen Sekte (Edition gjermanisht) 2012 Buch von Dr Thiel në Deutscher Sprache. 2012 das und geheimen Auftreten der Sekte (gjermanisht ndezni Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Edition Portugalisht) 2012 livro bëni Dr Thiel em Português. Este livro Documenta d explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro Documenta d explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; se si ata duhet të vërtetë për të festuar atë gjatë ditët e të Ndormëve, por për të mbajtur të shpejtë misterin e ri të Pasionit dhe Ringjalljes. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Disa artikuj të interesit ndoshta e lidhur mund të përfshijnë:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Is this true? This article quotes Paul with his words in green.
Çfarë A Teach Jezusi Rreth Dhjetë Urdhërimet? Ky artikull citon se çfarë në të vërtetë Jezusi u tha rreth tyre (Fjalët e tij janë në të kuqe).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
Dhjetë Urdhërimet Reflektoni Dashuria, Thyerja e tyre është e keqe Disa mendojnë se të dhjetë urdhërimet janë një barrë. Është se ajo që Jezusi, Pali, Pjetri, Jakobi dhe Gjoni mësoi?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historia e krishterimit të hershëm A jeni të vetëdijshëm se ajo që shumica e njerëzve besojnë se nuk është ajo që me të vërtetë ka ndodhur në kishën e vërtetë të krishterë? A e dini se ku është bazuar kisha e hershme? A e dini se çfarë ishin doktrinat e kishës së hershme? Është besimi juaj të vërtetë të bazuar në të vërtetën apo kompromis?