Arkivi për janar, 2012

Duhet një Vote i krishterë?

E martë, janar 31, 2012

COGwriter

Katër burra të partisë republikane janë ende disi në këmbë në kërkimin e tyre për tu mundur presidentin amerikan Obama dhe të merrni punën e tij.

Ka dy katolikë , një Mormoni , dhe një Pagëzori drejtimin për nominimin republikan në mënyrë që të kandidojë kundër mjaft jofetare demokratit Barak Obama (i cili gjithashtu pretendon besimin e krishterë).

Nëse të krishterët e vërtetë të votuar?

Nëse demokracia ishte që të sanksionohet në Bibël për të krishterët, me siguri se do të sanksionohet në Dhiatën e Re. Praktikat demokratike greke dhe romake ishin të njohur gjerësisht atëherë. Demokracia nuk është një shpikje amerikan (as është një formë republikane të qeverisjes).

Në Dhiatën e Re lexojmë e apostujve emërimin e Jezusit. Pali shkruan se Perëndia i parë emëron apostuj, së dyti profetë, etj për ndërtuese trupin e Krishtit (Efesianëve 4: 11,12).

Kur Juda e nevojshme të zëvendësohet (pas tradhtisë së tij të Jezusit dhe të vetëvrasjes i tij), apostujt nuk kanë një zgjedhje, ata e ndoqën shembullin biblik të kërkojnë vullnetin e Zotit:

Ju, o Zot, kush e di zemrat e të gjithëve, trego cilin nga këta të dy ke zgjedhur ... U hodh në short tyre. (Veprat e Apostujve 1: 24,26).

Njoftim apostujt nuk ka vendosur se ata ishin të kualifikuar për të parë në zemrën e një personi.

Disa kanë shkruar se forma të ndryshme të demokracisë janë tani të pranueshme, sepse ata besojnë se shkrimet e shenjta të caktuara në librin e Veprave të thotë atë. Vargjet kryesore duket të jetë në historinë e Akteve 15. Në Veprat 15 shumë nga apostujt dhe nga pleqtë u takuan së bashku për të diskutuar rrethprerjes dhe të besimtarëve johebrenj. Një mori e këshilltarëve u përdor për të diskutuar çështjen. Disa mendojnë se duke përdorur një këshillë është tregues i demokracisë. Megjithatë, fakti se një numër i këshilltarëve ishte përdorur nuk ndryshon formën e Perëndisë të qeverisë. Në Dhiatën e Vjetër ne lexojmë se jo vetëm që ka Perëndia gjithmonë inkurajuar këtë praktikë (Fja 11:14), ne gjithashtu lexuar se vetë Perëndia i angazhuar në të (II Kron 18; 18-21); pra fakti se disa prej udhëheqjes së Kishës ndjekur këtë praktikë vetëm tregon se praktikat qeveritare Perëndisë nga Dhjata e Vjetër duhej të vazhduar.

Është interesante të theksohet diçka tjetër e përmendur në Librin e Veprave,

"Dhe tani unë ju them juve, rrini larg këtyre njerëzve dhe t'i lironi; sepse në qoftë se ky plan ose kjo vepër është prej njerëzve, ajo do të prishet; por nëse është prej Perëndisë, ju nuk mund ta prishni, sepse do të gjendet edhe për të luftuar kundër Perëndisë "(Veprat 5: 38-39)

T çorape të cilët votojnë në zgjedhjet e kësaj bote me sa duket besojnë se ata e dinë aspekte të planit të Perëndisë se nuk ka asnjë mënyrë njerëzor ata mund të dinë. Megjithatë, shikoni në atë që Perëndia i tha Samuelit, njëri i quajtur në mënyrë të qartë dhe të caktuar nga Perëndia, kur Samuel mendonte ai e dinte se kush duhet të jetë mbreti i ardhshëm i Izraelit,

Pra, ajo ishte, kur erdhën ata, që ai ia vuri syrin Eliabit dhe tha: "Me siguri i vajosuri i Zotit është para tij". Por Zoti i tha Samuelit: "Mos shikoni në paraqitjen e tij ose në kulmin e shtat të tij, sepse unë kanë refuzuar atë. Sepse Zoti nuk shikon si shikon njeriu; për njeriun shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën "(1 Sam 16: 6-7).

Është gjithashtu interesante të kuptojnë se shumë nga ata që besojnë se Dhjata e Re sanksionet demokraci gjithashtu besoj se e ardhmja e Perëndisë në pushtet qeverinë (në Mbretërinë e Perëndisë), nuk do të jetë një demokraci.

Jezusi u tha apostujve se ata do të jenë drejtuesit të dymbëdhjetë fiset e Izraelit në mbretërinë e tij (Lluka 22:30). Jezusi zgjodhi dishepujt, ata nuk kanë marrë pozicionet e tyre nga çdo formë e demokracisë (Gjoni 15:16; 6:70). Perëndia, jo njeri, zgjodhi Davidin mbret të Izraelit, fillimisht (Veprat e Apostujve 13:22) dhe ka zgjedhur edhe atë të jetë mbret mbi tërë Izraelin në botë përpara (Jer 30: 9).

Nga rruga, Jezusi tha se Perëndia Ati i ka rezervuar që do të kenë pozicione të caktuara të autoritetit në mbretërinë e Perëndisë (Mat 20:23). Shpërblimet në mbretërinë do të jetë Jezusi 'për të dhënë (Zbulesa 22:12); ata nuk do të jetë për njerëzit që të marrin për veten e tyre.

Demokracia nuk do të jetë në formë Perëndisë i qeverisë në mbretërinë e Tij.

Përse?

Një nga problemet e shumta të votimit është se asnjë njeri mendon në rrugën e Zotit bën.

"Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja janë rrugët e mia", thotë Zoti (Is 55: 8).

Kur Jezusi ishte në tokë ai shpalli ungjillin e mbretërisë së Perëndisë dhe u tha njerëzve që të pendohen (Marku 1: 14-15). Jezusi refuzoi të marrë pjesë në edhe vendimet më elementare qeveritare, ndërsa ai ishte në tokë (Luka 12: 13-14).

Edhe pse Jezusi na mësoi se ne ishim të paguajnë taksat (Mat 22: 17-21), Ai gjithashtu mësoi se mbretëria e Tij nuk ishte e kësaj bote (Gjoni 18:36). Jezusi i mësoi dishepujt e Tij për të shkuar në botën dhe i predikoni ungjillin të gjithë (Mat 28: 19,20). Jezusi tha se dishepujt e vet, për të qenë në botë, por jo prej tij (Gjoni 17:16).

Apostulli Pjetër kuptuar qartë këtë. Ai shkroi se të jesh pjesë e popullit të Perëndisë e bëri një pjesë të një kombi të shenjtë (I Pet 2: 9). Apostulli Pal shkroi se kjo botë i pranishëm është e keqe (Gal 1: 4). Bibla paralajmëron për pasojat e të qenit pjesë e sistemeve të botës dhe qeverive të tij dhe na tregon për të dalë nga ajo dhe për të qenë i ndarë (Zbulesa 18: 2-5).

Shikoni në çfarë Bibla mëson do të ndodhë në Ditët e Fundit dhe çfarë të krishterët janë të bëni në lidhje me të,

Por dijeni këtë, se në ditët e fundit kohë të vështira do të vijnë: Sepse njerëzit do të jenë egoistë, lakmues parash, mburravecë, krenarë, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mosmirënjohës, të paudhë, unloving, të papajtueshëm, shpifës, pa vetëkontroll , brutale, përbuzës të mira, tradhtarë, kokëfortë, krenarë, të dashuruar e kënaqësi se sa të dashuruar e Perëndisë, të paturit e një të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Dhe nga njerëz të tillë të kthehet larg! (2 Tim 3: 1-5).

Vini re se fjala e Perëndisë nuk inkurajon votimin si zgjidhje.

Pali tha se të krishterët duhet të jenë lajmëtarë për Krishtin (II Kor 5:20). Ambasadorët shpesh jetojnë në vende të huaja, disa prej të cilave janë të qartë armiqësore ndaj besimeve të tyre. Ambasadorët, edhe pse ata jetojnë në shoqëri të tjera, nuk e përfshijnë veten në politikën e shoqërive që ata jetojnë në. Nuk është një kohë për njerëzit e Perëndisë për të marrë mbi qeveritë e kësaj bote, por kjo nuk është ende (Gjoni 18:36 , Dan 7: 17-18). Ajo do të jetë pas ardhjen e dytë të Jezusit (I 04:16 Thes, Rev 11:15).

Për të krishterët, Peter shkroi,

Por ju jeni një popull i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i përkasin Perëndisë, që ju të mund të deklarojë mrekullitë e atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Pasi ju nuk ishit popull, por tani jeni populli i Perëndisë; pasi ju nuk e kishte marrë mëshirë, por tani ju keni marrë mëshirë. Të dashur miq, unë ju bëjë thirrje, si të huaj në botë, që të përmbahen nga dëshirat mëkatare, e cila luftë kundër shpirtit tuaj. Silluni mirë ndër johebrenjtë, që ata t'ju paditin si keqbërës, ata të veprave tuaja të mira dhe të përlëvdojnë Perëndinë ditën ai na viziton. Nënshtrojuni, për hir të Zotit, çdo autoritet të themeluar midis njerëzve: nëse duhet të mbretit, si autoritet suprem, ose për të guvernatorëve, të cilët janë dërguar prej tij për të ndëshkuar ata që bëjnë keq dhe të përgëzoj ata që bëjnë të drejtë. Sepse është vullneti i Perëndisë që duke bërë mirë, ju duhet të heshtë flasin injorante e njerëzve të pamend (1 Pjetri 2: 9-15).

Të huajt, natyrisht, nuk do të votojnë.

Tani Bibla nuk përmend një votë të veçantë nga ana e Apostullit Pal (kur ishte ende Sauli dhe kështu që mbetet si). Vini re atë që ai më pas tha për këtë:

Në të vërtetë, Unë vetë mendova se duhet të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas. Dhe këtë kam bërë në Jeruzalem, dhe shumë nga shenjtorët unë i mbyllur në burg, që ka marrë pushtet nga krerët e priftërinjve; dhe kur ata i vrisnin, jepja miratimin tim ndaj tyre (Veprat e Apostujve 26: 9-10).

Dhe ndërsa sipër nuk është në vetvete një dënim batanije të gjitha votimit, ajo është e vetmja kohë fjala "votë" apo "votimi" është në Bibël. Dhe ajo ka treguar se edhe fetarisht zellshëm / individët konservatorë nuk gjithmonë votojnë saktë dhe mund të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas.

Unë nuk besoj se Bibla sanksione krishterët votojnë në zgjedhjet e materiale. As nuk besoj se zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SHBA apo zgjedhjeve në kombet e tjera anglo-zbriti do të rezultojë në llojin e pendimit që ato kombe nevojë.

Disa artikuj me interes ndoshta të lidhura mund të përfshijnë:

Duhet një Vote i krishterë? Ky artikull jep disa arsyetimin biblik në këtë temë. Do të votonin Jezusi për presidentin / kryeministër? A është votimi në Bibël? Ky është një subjekt të krishterët duhet të kuptojnë.
Polikarpi, Herbert W. Armstrong, dhe Roderick C. Meredith në Qeverinë e Kishës Çfarë forme e qeverisjes kanë pasur kisha e hershme? A ishte ajo hierarkike? Cila formë e qeverisjes do të pritet që të ketë në mbetjen Filadelfia? Njerëzit vendosin dhe / ose forma të komisionit, diktaturat e çuditshme, apo të njëjtin lloj se epoka Filadelfia vetë kishte?
A Teach Kisha e hershme milenarizmit? A ishte mijëvjeçarit (nganjëherë i quajtur chiliasm) mësuar nga të krishterët e hershëm? Kush e dënoi atë. Do të mbretërojë Jezusi fjalë për fjalë për 1.000 vjet në tokë? A është kjo koha afër?
Anglo - Amerika në Profeci dhe të Fiset e humbura të Izraelit A janë amerikanët, kanadezët, britanike, skocez, Uellsit, Australianët, anglo-jugore afrikanë, dhe New Zealander pasardhësit e Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë Judenjve në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar, dhe kombe të tjera anglo? Përse mund të Perëndia të lejuar ata që të dënohet së pari?
A do të Ndarë anglo-Nations and A Njerëzit Marrë si Skllevërve? A do të jetë i ndarë tokat e Shteteve të Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Çfarë na mëson Bibla profeci? A ka profecitë jo-biblike që e mbështesin këtë ide? Kush do ta ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Profecitë e Barack Obama? Tetë arsyet pse Barack Obama është apokaliptike dhe tetë arsye pse Barack Obama nuk është Antikrishti. Ky artikull përfshin shumë profeci biblike dhe jo-biblike, nga e gjithë bota, që duket për të diskutuar Barack Obama. A e parashikojnë Nostradamus Barack Obama që kanë të bëjnë me Antikrishtit? Mund Barack Obama të përgatisë terrenin për mbretërit e Veriut dhe Jugut, si të paktën një profeci shiit sugjeron? Ky është artikull më i gjatë dhe më i plotë në këtë faqe në profecitë Barack Obama. Lexoni atë dhe të vendosë për veten tuaj nëse Presidenti Obama duket të jetë përmbushur profecitë të ndryshme.
Barack Obama, Prophecy, dhe Shkatërrimi i Shteteve të Bashkuara Disa pretendojnë se Barack Obama është profetizuar "biri i Kenia", bazuar deri një shkrim të hershëm të shekullit të 20.
Kanada në Profeci: Çfarë A Bibla Profeci, katolik Prophecy, dhe Predictions tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë? Nuk janë profecitë që sugjerojnë përfshirje me Kanadanë. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive për të ardhmen e saj.
Kush është Mbreti i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time Mbreti i Perëndimit në Bible Prophecy? Është që Shtetet e Bashkuara Mbreti i Perëndimit? Nëse është kështu, çfarë do që me të vërtetë do të thotë për SHBA dhe aleatët e saj anglo.
A është Tony Blair apokaliptike? Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar konvertuar në katolik menjëherë pas largimit nga detyra e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. Çfarë roli mund të luajë ai?

Lindore vs Perëndim: Rusia, Kina, dhe India kundërshtare Sanksionet ndaj Iranit & Sirinë

E martë, janar 31, 2012

COGwriter

Rusia, Kina, dhe India nuk janë duke bashkëpunuar me llojin e sanksioneve të BE-së dhe SHBA dëshiron për Iranin dhe Sirinë:

Global "politika e pushtetit të mëdha" kthehet në Lindjen e Mesme

Nga Peter Apps , Korrespondent i rrezikut politik

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Me Rusia dërgimin e anijeve luftarake për të dekurajuar ndërhyrje të huaj në Siri, dhe Kina tërhequr më thellë në konfrontim të Iranit me Perëndimin, "pushtet të madh" Politika është e shpejt u kthyer në Lindjen e Mesme ... Të dy kanë sinjalizuar një synim të qartë për të parandaluar ndonjë " ndryshim regjimi "ndërhyrje në Siri ; por dislokimi i Rusisë i zgarë saj anije avionëve dhe përcjellje në portin e Sirisë së Tars këtë muaj tërhoqi një starker se linjë të zakonshme në rërë ... "Çdo herë Perëndimi forcon treshe, Pekin heshtje përfiton nga xhoko," thotë Thomas Barnett, një Ish strateg për të marinës amerikane ...

Washington Post 31 janar 2012-MUMBAI, India - India është bashkuar Kinës në duke thënë se ai nuk do të prerë përsëri në importet e naftës nga Irani, pavarësisht ngurtë të reja amerikane dhe evropiane sanksioneve të dizajnuara për të bërë presion mbi Teheranin programin e tij bërthamor.
Nga Steve tregtar rruge | MOSKË (Reuters) - Një diplomat i lartë rus tha të martën se shtytje për miratimin e një projekt perëndimor Arabe Këshillit të Sigurimit të OKB-së ... Rusi dhe Kina vënë veton ndaj një rezolute-hartuar evropian në Siri në tetor.

Opozita siriane: Rusia, Irani rrezikuar marrëdhëniet me Sirinë e ardhshme

Ynetnews - 31 janar 2012

Anëtar i opozitës siriane Fahed Al-Masri i tha një radio stacioni libanez se përpjekjet Rusia dhe Irani janë duke e bërë në mënyrë për të shpëtuar regjimin e presidentit Asad do të reflektohet në marrëdhëniet e ardhshme të vendeve me Sirinë. "Rusia do të humbasin terren të saj të fundit në Lindjen e Mesme dhe në Siri, "tha ai, duke shtuar se në qoftë se Moska vazhdon të kundërshtojë qëndrimin e komunitetit ndërkombëtar mbi Sirinë ...

Pra, të tre fuqitë gjeografikisht më të mëdha të Lindjes janë duke marrë stenda në kontrast të plotë me Perëndimin. Bibla në fund të fundit tregon se një konfederatë Euroaziatike me sa duket rus i udhëhequr do të marrë në fuqinë e mbetur të Perëndimit (e cila në atë kohë do të jetë i udhëhequr nga Mbreti evropian të veriut). Dhe Kina dhe India duket të jetë duke profetizuar për të mbështetur konfederatë e udhëhequr rus.

Por kjo do të jetë më vonë, pak para kthimit të Jezu Krishtit (Zbulesa 9:16; 16: 12-16).

Në këtë kohë Lindja po luan një lojë të rrezikshme se ajo është shumë gjasa për të humbur, të paktën në një kuptim diplomatik.

Pa marrë parasysh se çfarë janë interesat e tyre ekonomike janë, as Rusia as India duan një fuqi islamik të ngrihen lart. Dhe duke sfiduar sanksionet perëndimore, ndoshta ato kombe besoj se duke e ndarë botën islame në Iran dhe Siri, në pjesën tjetër të kombeve arabe, kombeve turke, Pakistan, Afganistan dhe Indonezi se kjo ndarje do të parandalojë një fuqi botërore islame nga rritje deri .

Nëse ata besojnë se, ata janë në gabim.

Një pushtet islamik ( Mbreti i jugut të profecisë biblike), me sa duket të udhëhequr nga një fuqi arabe, do të ngrihet lart. Duke mbështetur Sirinë si ajo ka qenë, Rusia do të armiqësohet botën Arabe (Lidhja Arabe ka tentuar të mbështesin Perëndimin në lidhje me Sirinë dhe nuk është një tifoz i veçantë i Iranit). Siria nuk do të vazhdojë ashtu siç është dhe Irani mund të neutralizohet, të paktën deri në një shkallë.

Çfarë tri fuqitë Lindore janë duke bërë thelb është e thënë botën arabe se ajo është më mirë duke bashkëpunuar me evropianët se me Rusinë, Kinën, apo Indinë. Dhe bashkëpunimi në mes të botëve arabe dhe evropiane është diçka përkohësisht do të bëhet (Danieli 11:27; Psalmi 83: 3-8).

Kina, vetë, është i interesuar në burimet si vaj dhe e do për të përfituar nga blerja e mundësive që sanksionet perëndimore, për shembull, mund të ofrojnë. Yet China needs the markets of the West more than it actually needs Iranian oil. The same is basically true for India.

Iran and Syria are really not so important to Russia, China, and India that they will back them no matter what (though there will be a future alliance with the Persians/Iranians, but this is for a time after the millennial reign of Christ and is discussed in Ezekiel 38:1-9).

So despite posturing from these three Eastern powers, the reality is that the West will gain the most influence in the Middle East from what is now happening.

Iran will not be the leader of the King of the South and whatever survives in Syria (cf. Isaiah 17:1) will apparently support the coming Arab leader of Daniel 11:40. If those in Russia, China, and India understood biblical prophecy better they would realize that their current stand perhaps should be modified in regards to Iran and Syria.

Those interested in learning more may wish to study the following articles:

Russia: Its Origins and Prophesied Future Russia in prophecy. Ku rusët vijnë nga? Po në lidhje me ata që janë në Ukrainë? What is prophesied for Russia and its allies? What will they do to the Europeans that supported the Beast in the end?
A është Rusia mbreti i veriut? Disa pretendimi është. Por çfarë do të mësojë Bibla?
Indi, biblik i saj shkuara dhe e ardhmja:? Çdo Dëshmitari Bibla diskuton origjinën e ato të trashëgimisë indian dhe diskuton disa nga dëshmi për ta (duke përfshirë ato në Bangladesh, Pakistan, dhe Sri Lanka).
Kina, biblik i saj kaluara dhe e ardhmja, Pjesa 1: Zanafilla dhe Characters kineze Ku ka populli kinez vijnë nga? Ky artikull ofron informata duke treguar se popujt kineze duhet të ketë njohur për llogaritë e ndryshme në Librin e Zanafillës deri në mes tyre pas Kullës së Babelit.
China, Its Biblical Past and Future, Part 2: The Sabbath and Some of God's Witness in China When did Christianity first come to China? Dhe a ka dëshmi herët se ata vërejtur të shtunën shtatë ditë?
Azi në Profeci Çfarë është përpara për Azinë? Kush janë "Mbretërit e Lindjes"? Çfarë do të ndodhë pothuajse të gjitha kineze, rusët, indianët, dhe të tjerët të Azisë? China in prophecy, where? Kush e ka ushtrinë 200.000.000 njeri lidhur me Armagedonit?
Kush është mbreti i veriut? A ka njeri? A pikë profecitë biblike dhe katolike romake për të njëjtin lider? A duhet ai të pasohet? Kush do të jetë mbreti i veriut diskutuar në Daniel 11? Është një sulm bërthamor profetizoi për të ndodhë me popujt anglisht-folëse të Shteteve të Bashkuara, Britania e Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Kur të 1335 ditë, 1290 ditë, dhe 1260 ditë (orën, herë, dhe gjysmën e një kohë) të Danielit 12 fillojnë? Kur Bibla tregojnë se rënia ekonomike do të ndikojë në Shtetet e Bashkuara?
Is There A Future King of the South?
Some no longer believe there needs to be. Mund Egjipti, Islam, Iran, arabët, apo Etiopi jetë i përfshirë? Might this King be called the Mahdi? Çfarë thotë Bibla?
Bota arabe dhe islame Në Bibël, Historia, dhe profeci Bibla diskuton origjinën e botës arabe dhe diskuton në Lindjen e Mesme në profeci. Çfarë është përpara për Lindjen e Mesme dhe ata që e ndjekin Islamin? Po në lidhje me Imam Mehdiut? Çfarë shtrihet përpara për Turqi, Iran, dhe të tjera jo-Arabisht muslimanët?

Evropa pranon të më të ngushtë Bashkimit Fiskal

Monday, January 30th, 2012

Evropian Kulla Bashkimi i Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUKSEL-Udhëheqësit e 25 qeverive të Bashkimit Evropian ranë dakord të hënën natën në atë që disa e faturuar si një pakt historik për të kaluar në bashkim më të ngushtë fiskal dhe nënshkruar off mbi detajet e një fondi të përhershëm ndihme për euro zonën-ende ristrukturimi i shtuar borxhit të Greqisë hodhën një hije mbi Samiti. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Nga Julien Toyer dhe Paul Taylor

BRUKSEL | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Only Britain and the Czech Republic refused to sign a fiscal compact in March that will impose quasi-automatic sanctions on countries that breach European Union budget deficit limits and will enshrine balanced budget rules in national law. http://www.reuters.com/article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

Ky është një hap më shumë në përmbushjen e profecive biblike që lidhen me urgjencë e pushtetit përfundimtar hajvan evropian.

Ata prej nesh në Kishën e Gjallë të Perëndisë kanë mësuar gjatë se Mbretëria e Bashkuar nuk do të jetë një pjesë e vërtetë e pushtetit përfundimtar që do të dalë në Evropë. Ato në Republikën Çeke pothuajse me siguri do të jetë pjesë e atij pushteti përfundimtar.

Bibla, tek Zbulesa 17, është e qartë se evropianët ende do të ketë për të riorganizuar në të ardhmen:

12 "Të dhjetë brirët, që pe, janë dhjetë mbretër, të cilët kanë marrë ende mbretërinë, por do të marrin pushtet për një orë si mbretër, bashkë me bishën. 13 Këto janë të një mendje, dhe ata do të japin fuqinë dhe pushtetin e tyre bishës. (Revelation 17:12-13)

Hapat drejt kësaj ndodh po vazhdojnë si ne në Kishën e Gjallë të Perëndisë kanë mësuar dhe afat do të ketë pengesa në këtë rrugë dhe probleme (trazira të mëdha qytetare, ose më keq, mund të ndodhë).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41 Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided; ende forca e hekurit duhet të jetë në të, ashtu si ti ke parë hekurin të përzier me argjilë qeramike. 42 Dhe ashtu si gishtërinjtë e këmbëve ishin pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht prej argjile, kështu ajo mbretëri do të jetë pjesërisht e fortë dhe pjesërisht e brishtë. 43 Siç e pe hekurin të përzier me argjilën qeramike, ata do të përzihen nga fara njerëzore, por ata nuk do të përmbahen me njëri-tjetrin, ashtu si hekuri nuk përzihen me balte. (Daniel 2: 41-43)

Sipas profecisë biblike, një fuqi europiane, pavarësisht brishtësisë së saj, është e destinuar të jetë përkohësisht forcë më dominant në botë, në fund të fundit të pushtuar kombet anglo-zbriti (është SHBA dhe anglo-aleatët e saj si në Britani të Madhe që kanë forti fortesa e Danielit 11:39), dhe më vonë të vijë në fund të saj (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Shpallja Sonte është një tjetër shenjë që Evropa ka ndërmend të lëvizë në atë drejtim (edhe pse ajo ka të ngjarë të ketë më shumë probleme para se ai është fuqia përfundimtar Beast).

Some articles of possibly related interest may include:

Europa, Beast, dhe Zbulesa Ku ka Evropë të marrë emrin e saj? Çfarë mund të Evropës kanë të bëjnë me Librin e Zbulesës? Po në lidhje me "hajvan"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Kush është mbreti i veriut? A ka njeri? A pikë profecitë biblike dhe katolike romake për të njëjtin lider? A duhet ai të pasohet? Kush do të jetë mbreti i veriut diskutuar në Daniel 11? Është një sulm bërthamor profetizoi për të ndodhë me popujt anglisht-folëse të Shteteve të Bashkuara, Britania e Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Kur të 1335 ditë, 1290 ditë, dhe 1260 ditë (orën, herë, dhe gjysmën e një kohë) të Danielit 12 fillojnë? Çfarë duhet të ndodhë përpara Mundimit të Madh?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? What do Catholic, Byzantine, and biblical prophecies suggest?
Anglo - Amerika në Profeci dhe të Fiset e humbura të Izraelit A janë amerikanët, kanadezët, anglisht, skocez, Uellsit, Australianët, anglo-holandez (jo) afrikanë Jugore, dhe të reja në Zelanden pasardhës të Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë në Jeruzalem dhe e Judenjve në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar, dhe kombe të tjera anglo? Përse mund të Perëndia të lejuar ata që të dënohet së pari?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? Po në lidhje Jeruzalemit? Çfarë na mëson Bibla profeci? Are there non-biblical prophecies that support this idea? Who will divide those lands? Who will end up with the lands and the people?
Kanada në Profeci:? Çfarë Bibla Profeci, katolike Profeci, dhe parashikime të tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë Nuk janë profecitë që sugjerojnë përfshirje me Kanadanë. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive për të ardhmen e saj.
Who is the King of the West?
Pse nuk ka End-Time Mbreti i Perëndimit në Bible Prophecy? A është se Shtetet e Bashkuara Mbreti i Perëndimit?

Filipinet parasysh lidhjet Closer ushtarake në SHBA Again

E hënë, janar 30, 2012


Mount Apo në Mindanao, Filipine

COGwriter

Filipinet po shqyrton hyrë në një marrëveshje më afër ushtarak me SHBA:

Filipinet Peshon një i rritur pranisë ushtarake amerikane
30 janar 2012
Shtetet e Bashkuara dhe Filipinet janë duke diskutuar zgjerimin e lidhjeve ushtarake pjesërisht në përgjigje të rritjes këmbëngulës kineze në rajonin e Azi-Paqësorit. Për shkak se kërcënimet më të mëdha për sigurinë e Filipineve kanë qenë prej kohësh i brendshëm, Manila ka disa nga aftësitë më të dobëta të jashtëm të mbrojtjes në Azinë Juglindore.
Megjithatë, Manila do të bilancit përpjekjet për të rritur këto aftësi kundër një reagim të mundshëm nga dy Kinë, një partner i lartë tregtar me rritjen e ndikimit ekonomik dhe nga populli i vet, për të cilët rritja e pranisë ushtarake amerikane mbetet një çështje e diskutueshme.

Verën e kaluar, presidenti i Filipineve, tregoi se ai nuk ka nevojë për frikë Kinën (shih Filipine Presidenti i kërcënon Kinën ).

Ndërsa një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara mund të bëjë përkohësisht kuptim trupore, në afat më të gjatë unë besoj se Filipinet do të ngjarë të lidhur me Kinën, por ne do të shohim.

Kisha Living i Perëndisë ka rreth 33 bashkësi në Filipine .

Disa artikuj me interes ndoshta të lidhura mund të përfshijnë:

Islands and Bible Prophecy What's ahead for islands? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Azi në Profeci Çfarë është përpara për Azinë? Kush janë "Mbretërit e Lindjes"? Çfarë do të ndodhë pothuajse të gjitha kineze, rusët, indianët, dhe të tjerët të Azisë? China in prophecy, where? Kush e ka ushtrinë 200.000.000 njeri lidhur me Armagedonit?
Anglo - Amerika në Profeci dhe të Fiset e humbura të Izraelit A janë amerikanët, kanadezët, anglisht, skocez, Uellsit, Australianët, anglo-holandez (jo) afrikanë Jugore, dhe të reja në Zelanden pasardhës të Jozefit? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë në Jeruzalem dhe e Judenjve në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar, dhe kombe të tjera anglo? Përse mund të Perëndia të lejuar ata që të dënohet së pari?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Mendoni, pra, qoftë ata që mësojnë gjëra të tilla ndoshta mund të jetojë me shpërfillje, dhe të jenë të përziera në marrëdhënie të paligjshme, ose, më i paditur e të gjithë, të hani mishin e njeriut, sidomos kur ne jemi të ndaluar aq shumë sa për të dëshmuar tregon të gladiatorëve, që të mos bëhemi pjestarë dhe abettors e vrasjeve. Por as mund të shohim syzet e tjera, që të mos syve tanë dhe veshët të papastër, që marrin pjesë në thëniet atje këndohen. (Theophilus i Antioki. Për Autolycus, librin III, Kapitulli XV. Perkthyer nga Marcus Dodës, AM Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Vëllimi 2. Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

Pra, të krishterët e vërtetë nuk e besoj se ata ishin për të parë sportet e dhunshme kaq popullore në shekullin e dytë.

Tatian, një apologjet i krishterë professing, ka shkruar rreth 170 pas Krishtit:

Dhe për këto dëshmitarët zënë vendet e tyre, dhe boxers takohen në luftime të vetme, pa ndonjë arsye çfarëdo, dhe asnjëri nuk e zbresësh në arenën t'u vijë në ndihmë. A ekspozita të tilla si këto kthehem për të kreditit tuaj? Ai i cili është shefi ndër ju mbledh një ushtri të vrasësve të gjakut-njolla, të angazhohen për të ruajtur ato; dhe këto ruffians janë dërguar nga ai, dhe ju të mblidhen në spektaklin që të jenë gjyqtarë, pjesërisht të ligësisë së arbitër, dhe pjesërisht nga ajo e njerëzve të cilët angazhohen në luftime. Dhe ai që mungon ekspozitën vrasës është e hidhëruar, sepse ai nuk ishte i destinuar të jetë një spektator i veprave të liga dhe jobesimtarë dhe të neveritshme (Tatian. Perkthyer nga Address JE Ryland. 'Tatiani për grekët, Kapitulli XXIII. Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Volume 2. Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Athinagora, një apologjet i krishterë professing, ka shkruar rreth 170 pas Krishtit:

Cili njeri me mend në kokë, prandaj, do të pohojmë, ndërsa i tillë është karakteri ynë, që ne jemi vrasësit? ...

Kush nuk mendoj në fakt, në mesin e gjërave të interesit më të madhe të konkurseve të gladiatorëve dhe kafshëve të egra, veçanërisht ato të cilat janë dhënë nga ju? Por ne, duke e konsideruar se për të parë një njeri të vritet është shumë e njëjtë me vrasjen e tij, kanë abjured syze të tilla (Athinagora. Një lutje për të krishterët, Kreun XXXV. Perkthyer nga BP Pratten. Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Volume 2 . Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Edhe sot, shumë të krishterë e kuptojnë se duke parë ngjarjet brutale qëllim në shkaktimin e dëmit fizik, të tilla si boks të vërtetë, është e papërshtatshme.

Vini re se ky është edhe pozicioni i teologut të shekullit të tretë Katolike dhe peshkopi Hippolytus, i cili gjithashtu shton profesione të ndryshme për ata që kundërshtojnë njëri nga të qenit një ndjekës i Krishtit:

16: 6 Një qerre, në të njëjtën mënyrë, ose ai që merr pjesë në lojërat, apo ai që shkon në lojrat, ai do të pushojnë ose ai do të refuzohet 7 Në qoftë se dikush është një gladiator, ose ai i cili i mëson ato në mesin e gladiatorëve se si. për të luftuar, apo një gjahtar i cili është në kafshë e egër e tregon në arenën, apo një zyrtar publik që ka të bëjë me tregon gladiator, ose ai do të pushojë, apo ai do të refuzohet. 8 Në qoftë se dikush është një prift i idhujve, ose një mjek i idhujve, ai do të pushojnë ose ai do të refuzohet. 9 Një njeri ushtarak në autoritet nuk duhet ekzekutuar burrat. Nëse ai është i urdhëruar, ai nuk duhet ta kryejnë atë. As nuk duhet ai të marrë betimin ushtarak. Nëse ai refuzon, ai do të refuzohet. 10 Në qoftë se dikush është një guvernator ushtarak, ose sundimtar i një qyteti që vesh purpurt, ai do të pushojnë ose ai do të refuzohet. 11 E fillestar apo besnik i cili dëshiron të bëhet një ushtar është që të të refuzohet, sepse ai ka përçmuar Perëndia. (Hippolytus. Tradita Apostolike e Hippolytus të Romës. Nga puna e Bernard BOTTE (La traditë Apostolique. Burimet Chretiennes, 11 bis. Paris, botim du Cerf, 1984) dhe të Gregory Dix (Traktat mbi Tradita Apostolike e St. Hippolytus i Romës, Peshkopi dhe Martyr Londër:. Alban Press, 1992), si i përkthyer nga Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html shikuarat 08/06/09)

Pra, ata të cilët i shpallur Krishtin në shekullin e dytë dhe të tretë në përgjithësi nuk e ka ndier se duke e parë ose të marrin pjesë në sporte të dhunshme ishte e përshtatshme.

Në kohët më të fundit, në fund të Herbert W. Armstrong ka shkruar:

Armiqësia ndaj tjetrës janë mëkat ... Boxing në ambasadorin College është i ndaluar definitivisht. Perëndia nuk ka krijuar trurin e njeriut dhe kokën për t'u prekur dhe rrëzuan pakuptimtë nga një antagonist.

Kudo një lojë në sport përfshin antagonistët-në qëndrimin armiqësor të dëmtojë tjetrin dhe / ose për të "marrë" nga tjetri-për të marrë më të mirë nga tjetri pastaj një qëndrim të dëmshme, satanike dhe e keqja hyn në, dhe sport është e keqe, jo e mirë ...

Football (futbollit amerikan) është një i dhunshëm sport trup-kontakt. Ajo është luajtur shpesh me një qëndrim të armiqësisë dhe është e rrezikshme dhe është i mbushur me dëmtime fizike. (Plain Truth, korrik-gusht 1984)

"Dashuria nuk i bën keq të afërmit" (Romakëve 13: 9), por çfarë do të dhunshme sportive si futboll amerikan dhe boks bëj? A janë ata të cilët marrin pjesë fqinjët për të krishterët? A duhet njerëzit të inkurajohen që të marrin pjesë në aktivitete të dhunshme të cilat janë provuar për të shkaktuar dëm?

Kjo është diçka që të krishterët, dhe të tjerët, duhet të mendojnë rreth.

Disa artikuj me interes ndoshta të lidhura mund të përfshijnë:

A është American Football keqe? A është sporti më popullor spektator në diçka të SHBA që të krishterët duhet të shikojnë? Çfarë Bibla dhe shkrimet e hershme të tregojnë? Kjo është hera e parë që unë kam shpallur këtë artikull në këtë faqe të re dhe ajo përmban jo vetëm pikëpamjet e mia, por citon shumë se të krishterët, si dhe njerëz të cilët pretendojnë të jenë, duhet të mendojnë rreth. A jeni të vërtetë dëshironi të dini përgjigjen për pyetjen titull pyet? Nëse jo, pse jo?
Shërbimi ushtarak dhe kishat e Perëndisë:? A krishterët Real Merrni pjesë në mishë Warfare Këtu janë perspektivat aktuale dhe historike mbi një çështje të cilat tregojnë besimet e kishës së vërtetë mbi pjesëmarrjen ushtarake. A është lufta e duhur për të krishterët?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Po.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Po.

Ndërsa unë kam artikuj me shumë shkrime mbi këtë temë (shih, për shembull, Universale Oferta e Shpëtimit: Nuk Jeni Qindra Vargjeve në Bibël Mbështetja Doktrinën e Vërtetë Apocatastasis ), le të fillojë me një interpretim të dytë të shekullit të Isaisë nga Irenaeusit në të tregojë se çfarë duket të jetë njohuri të përbashkët në ditët jo shumë kohë pas vdekjes së fundit i apostujve origjinale:

Tani, se premtimet nuk janë shpallur profetëve dhe vetëm edhe etërit, por për të Kishave të bashkuar në këto nga kombet, që edhe termat Shpirti "ishujt" (të dyja, sepse ato janë të krijuara në mes të turbullirave, vuajnë stuhi e besonin, ekzistojnë si një port të sigurisë për ata në rrezik, dhe janë strehë e atyre që e duan lartësinë [e qiellit], dhe të përpiqen për të shmangur Bythus, që është, thellësia e gabimit), Jeremia kështu deklaron: " Dëgjoni fjalën e Zotit, o kombe, shpalleni në ishujt e largët; them ju, se Zoti do të të shpërndaj Izraelin, ai e mbledh dhe e ruan ashtu si një ushqyer tufën e tij të deleve ...

E megjithatë përsëri ka ai të thonë të njëjtën gjë: "Ja, unë bëj Jeruzalemin për kënaqësinë dhe popullin tim [një gëzim]; për zë vaji nuk do të të dëgjohet në të, as zë klithme. Gjithashtu nuk do të ketë atje ndonjë papjekur [një], as plak që nuk plotëson kohën e tij, sepse të rinjtë do të jenë prej njëqind vjet; dhe mëkatari do të vdesë njëqind vjeç, por do të quhet i mallkuar. Dhe ata do të ndërtojnë shtëpi dhe do të banojnë ata veten e tyre; dhe do të mbjellin vreshta dhe do të hanë frytet e tyre veten e tyre, dhe do të pijë verë. Dhe ata nuk do të rindërtojnë, dhe të tjerët banojnë; as nuk do të përgatiten vreshtin, dhe të tjerët hanë. Sepse, ashtu si ditët e pemës së jetës do të jenë ditët e popullit në ty; për veprat e duarve të tyre do të durojnë "(Haereses Irenaeus. Adversus, Libri V, Kapitulli 34, Vargjet 2-3,4. Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Vëllimi 1. Redaktuar nga Alexander Roberts & James Donaldson. Edition amerikane, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Të tjerët, të tilla si Origjenit të Aleksandrisë, gjithashtu shkroi se Perëndia kishte një plan për të ofruar shpëtim për të gjithë.

Shumë dijetarë katolikë dhe protestantë të mbajë që Origjeni ishte një nga më të madh të shkrimtarëve teologjike e hershme (ai ka jetuar nga rreth 185-232 pas Krishtit). Papa Benedikti XVI ka lavdëruar publikisht Origeni.

Historian vuri në dukje protestant KS Latourette shkroi se Origeni "ishte, me të vërtetë, një nga mendjet më të mëdha të krishtera." Dhe ndërsa unë nuk mund të pajtohem me atë, ai është me interes të theksohet se Latourette vërejtur:

Origeni mësoi se në fund të fundit të gjithë shpirtrat që kanë rënë larg nga Perëndia do të restaurohen në harmoni të plotë me Të. Kjo mund të ndodhë vetëm me bashkëpunimin e tyre, sepse ata kanë lirinë për të pranuar ose refuzuar riblerjen kishte bërë në Krishtin. Para se të restaurimit të plotë ata do të vuajnë dënimin, por që dënimi është për qëllim të jetë edukative, për të pastruar ato nga papërsosmëritë e sjella nga mëkati i tyre. Pas përfundimit të kohës së sotme dhe botës së saj një tjetër moshë do të vijë, kështu Origeni besuan, në të cilat kanë qenë të lindur përsëri do të vazhdojë të rritet dhe të papenduar do të jepet mundësi të mëtejshme për pendim (Latourette KS Një Historia e krishterimit, Vëllimi 1, Fillimet në 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origjeni ishte i afërt, në se jo të gjithë do të pendohet, sepse nuk do të jenë ata ngritën për "mospërfillje të përjetshme" (Danieli 12: 2, Bible), do të thotë se ata të cilët nuk do të pendohem siç duhet nuk do të marrin shpëtimin-, por ne në Living Kisha e Perëndisë e konsiderojnë ata të jenë një pakicë e vogël. Por Origjeni ishte e saktë që kjo do të vijë vetëm në lidhje me bashkëpunimin e atyre aktualisht pashpëtuar.

Këtu janë disa citate direkt nga Origjenit:

... Ati i mirë nuk e ka braktisur plotësisht ata që kanë rënë larg nga Ai (Origeni. Komentari mbi Ungjillin e Gjonit (Libri I). Excerpted nga Etërve Ante-Nikeas, Vëllimi 9. Redaktuar nga Allan Menzies, DD amerikan Edition, 1896 dhe 1897. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Është për të kihet parasysh, megjithatë, se qeniet e caktuara që ishin hedhur nga ai një fillimi të cilat kemi folur, kanë zhytur në një thellësi të tillë të padenjësisë dhe ligësisë si për të konsiderohet krejt që nuk meriton të asaj trajnimit dhe udhëzimeve me të cilat raca njerëzore, ndërsa në mish, janë të trajnuar dhe të udhëzuar me ndihmën e fuqive qiellore; dhe të vazhdojë, në të kundërtën, në një gjendje të armiqësi dhe kundërshtim me ata që po marrin këtë udhëzim dhe mësimin. Dhe prandaj është se e tërë e kësaj jete të vdekshme është e plotë të betejave dhe gjykime, të shkaktuara nga opozita dhe armiqësinë e atyre që ra nga një gjendje më të mirë pa fare kur shikoj prapa, dhe që janë të thirrur djallin dhe engjëjt e vet dhe urdhrat e tjera të së keqes, të cilat apostulli klasifikuar në mesin e fuqive të kundërshtare. Por nëse ndonjë prej këtyre urdhrave që veprojnë nën qeverinë e djallit, dhe zbatojmë urdhërimet e tij të këqija, do të në një botë të ardhshme të konvertohet në drejtësi për shkak të tyre të posedojnë fakultetin e lirisë së vullnetit, ose nëse ligësia këmbëngulës dhe i regjur mund të ndryshohet nga fuqia e zakonit në natyrë, është një rezultat që ju vetë, lexues, mund të miratojnë, në qoftë se as në këto botëve të pranishëm që duken dhe kohore, as në ato të cilat janë të fshehtën dhe janë të përjetshme, ajo pjesë është që të ndryshojnë tërësisht nga Uniteti i fundit dhe palestër e gjërave (Origeni. De Principiis, Libri I, Kapitulli 6, vargu 3).

... Dhe kështu, me anë të urdhrave të shumta dhe të panumëruara të qenieve progresive që janë duke u pajtuam me Perëndinë nga një gjendje armiqësi, Armiku i fundit është arritur më në fund, i cili është quajtur vdekjen, kështu që ai mund të shkatërrohet, dhe të mos jetë më një armik. Kur, pra, të gjithë shpirtërat do racionale janë restauruar në një gjendje të tillë, atëherë natyra e këtij trupi i yni do të pësojë një ndryshim në lavdinë e një trupi shpirtëror. Sepse, ashtu si ne e shohim atë të mos jetë rasti me natyrave racionale, që disa prej tyre kanë jetuar në një gjendje të degradimit për shkak të mëkateve të tyre, ndërsa të tjerë janë thirrur në një gjendje lumturie në llogari të meritave të tyre; por si ne e shohim ata shpirtra të njëjta që kishin qenë më parë mëkatar, u ndihmuan, pas konvertimit të tyre dhe pajtimit me Perëndinë, në një gjendje lumturie (Origeni. De Principiis, Libri III, kapitulli 6, ajeti 6).

Ndërsa ne në LCG do jo fjalë atë mjaft që të jetë, këto citate tregojnë se ideja se Perëndia ka një plan që do të japë papenduar një mundësi pas kësaj moshe i pranishëm nuk është një koncept i ri.

Në të vërtetë, doktrina e purgatorit zhvilluar në mesin Latine katolikëve pasi ata filluan të dënojnë të caktuar të ideve origen-së në shekullin e gjashtë. Kur kjo ndodhi mësimet që lidhen me ofrimin e shpëtimit për të gjithë (të njohur si apocatastasis) gjithashtu u dënuan disi. Megjithatë, kjo la një boshllëk në teologji romake dhe ideja e purgator zhvilluar pastaj.

Katolikët Greqisht (tani e njohur si ortodokse lindore), megjithatë, kurrë nuk e bëri të pranojë idenë latin i purgatorit dhe ende sot e kësaj dite kemi shumë që besojnë se Zoti ka disa lloj të planit për të ofruar shpëtim për ata që nuk qëllimisht refuzojnë shpëtimin.

Enciklopedia katolike vetë pranon se të krishterët e hershëm nuk e mësojnë konceptin e saj aktuale të doktrinës së saj purgator:

Some stress too has been laid upon the objection that the ancient Christians had no clear conception of purgatory , and that they thought that the souls departed remained in uncertainty of salvation to the last day…There are several passages in the New Testament that point to a process of purification after death. Thus, Jesus Christ declares (Matthew 12:32): “And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

“all flesh shall see the salvation of God” (Luke 3:6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? A Perëndia të ketë një plan për të ndihmuar ata të cilët nuk kanë bërë shenjtorëve në këtë jetë?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? Çfarë ndodh në Bebet Kur Ata Die? Kur e Limbo filloni duke u mësuar? Cila është e vërteta në lidhje me foshnjat e vdekura?
Oferta Universale e Shpëtimit: Nuk Jeni Qindra Vargjeve në Bibël mbështetëse Doktrina e Vërtetë Apocatastasis A besoni atë që Bibla mëson në të vërtetë në këtë? Do të restaurohen gjëra të gjithë e mira? A plani i Perëndisë për shpëtim marrin rebelim dhe verbëri shpirtërore parasysh?
Shpresa e Shpëtimit: Si Kisha Living i Perëndisë ndryshojnë nga shumica e protestantëve Si Kisha Living e Perëndisë ndryshon nga kryesore / protestantëve tradicionale, është ndoshta pyetja më pyesin më nga ata që nuk kanë një sfond Kisha e Perëndisë.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Është se çfarë tha ai? Është se çfarë thotë Bibla? Çfarë bëri Pali dhe Herbert W. Armstrong presin nga ungjilltarë?
Çfarë është e pafalshme Sin? Çfarë është kjo? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland bëhet e dhunshme, Rreth 300 të arrestuar

E diel, janar 29, 2012

COGwriter

Rreth 300 protestues në 'Occupy Oakland u arrestua:

29 janar 2012

(AP) OAKLAND, Calif -. Dhjetra e policisë mbajtur një roje të natës vonë, rreth City Hall pas protestave ditore që rezultuan në 300 arrestime. Zënë demonstruesit Oakland hynë në ndërtesën historike dhe dogjën një flamur të SHBA, si oficerët më herët hodhën gaz lotsjellës për të shpërndarë njerëzit duke hedhur gurë dhe marramendës poshtë rrethimi në një qendër konventës ...

Shefi i Policisë së Përkohshme Howard Jordan tha se rreth 300 arrestime janë bërë.

"Këto demonstruesit thuhet qëllimi i tyre ishte për të provokuar policët dhe të angazhohen në veprimtari të paligjshme dhe kjo është pikërisht ajo që ka ndodhur sot," tha Santana ...

{Oakland Mayor Quan said} “This is not a situation where we had a 1,000 peaceful people and a few violent people. If you look at what's happening today in terms of destructing property, throwing at and charging the police, it's almost like they are begging for attention and hoping that the police will make an error.” http://www.cbsnews.com/8301-201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests/

Occupy Oakland protests turned violent Saturday as demonstrators broke into a historic building and burned an American flag, and officers fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Back on October 9, 2011, I posted the following on this news page (see Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Marku 13: 36-37)

Some articles of possibly related interest may include:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? Çfarë është dita e Zotit?
Physical Preparation Scriptures for Christians . Ne të gjithë e dimë profecive biblike zi buke. Should we do something?
A është dhjetat treti Ende Valid Sot? Disa në cogs mësojnë më nuk pagesës së dhjetës së tretë, është kjo biblikisht e saktë?
Ungjilli i Mbretërisë së Perëndisë ishte i theksimit të Jezusit dhe Kishës Hershme A e dini se? A e di edhe çfarë ungjill i mbretërisë është mbi të gjitha? True religion should be based upon the true gospel.
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Kush e dënoi atë. Do të mbretërojë Jezusi fjalë për fjalë për 1.000 vjet në tokë? A është kjo koha afër?
A ka Perëndia një Plan 6000 Viti? Çfarë Viti A e 6000 Years End? A u lejohet një kohë e 6000 vit për njerëzit që e drejtojnë ndjekur nga një mbretërimit fjalëpërfjalshëm mijë vjeçare të Krishtit në Tokë mësuar nga të krishterët e hershëm? Çfarë vit mund të gjashtë mijë vjet të sundimit të njeriut të përfundojë? When will Jesus return? 2018 apo 2019?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, British, Scottish, Welsh, Australians, Anglo-Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Ku janë humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë Judenjve në Izrael? A do Perëndia dënoj SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar, dhe kombe të tjera anglo? Përse mund të Perëndia të lejuar ata që të dënohet së pari?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? Çfarë na mëson Bibla profeci? Are there non-biblical prophecies that support this idea? Kush do ta ndajë këto toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Prophecies of Barack Obama? Eight reasons why Barack Obama is apocalyptic and eight reasons why Barack Obama is not the Antichrist. This article includes many biblical and non-biblical prophecies, from around the world, that seem to discuss Barack Obama. A e parashikojnë Nostradamus Barack Obama që kanë të bëjnë me Antikrishtit? Mund Barack Obama të përgatisë terrenin për mbretërit e Veriut dhe Jugut, si të paktën një profeci shiit sugjeron? This is the longest and most complete article on this page on Barack Obama prophecies. Lexoni atë dhe të vendosë për veten tuaj nëse Presidenti Obama duket të jetë përmbushur profecitë të ndryshme.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive për të ardhmen e saj.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Është që Shtetet e Bashkuara Mbreti i Perëndimit? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
A është Tony Blair apokaliptike? Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar konvertuar në katolik menjëherë pas largimit nga detyra e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. Çfarë roli mund të luajë ai?

Siria Getting Më shumë Desperate dhe i dhunshëm

E diel, janar 29, 2012

Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad (Burimi: AGENCIA Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Lajm i sotëm ka në vijim:

Fox News - 29 janar 2012
Bejrut - Ushtria siriane filloi një ofensivë për të rimarrë kontrollin e periferi në skajin lindor të Damaskut e diel, ndërhyrjen që bëri lagjet dhe përleshje me grupet e larguarit ushtrisë në luftën e ashpër që të dërguara banorët iknin ...

Dhjetë muaj kryengritje kundër Assad, e cila filloi me demonstrata kryesisht paqësore, është bërë gjithnjë e më të militarizohet kohët e fundit si protestuesit dhe të larguarit ushtrisë më shumë të frustruar kanë marrë armët kundër regjimit.

Sulmi në periferi dukej të jetë një shenjë e rritjes së pranisë së ushtarëve disidente më afër Damaskut, dhe në rritje shqetësimi i regjimit në lidhje me situatën.

Gazeta egjiptian - 29 janar 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Some articles of possibly related interest may include:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Çfarë është përpara për Lindjen e Mesme dhe ata që e ndjekin Islamin? Çfarë na mëson Islami në lidhje me Imam Mehdiut?
Is There A Future King of the South? Some no longer believe there needs to be. Mund Egjipti, Islam, Iran, arabët, apo Etiopi jetë i përfshirë? A është ai Imam Mehdiu? Çfarë thotë Bibla?

Shkencor Doomsday dhe Bibla Profeci

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Disa artikuj të interesit të lidhura mund të përfshijnë si në vijim:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? Çfarë ndodh para në "fillim të dhembjeve"? Çfarë ndodh në Mundimit të Madh dhe Ditën e Zotit? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? Çfarë është dita e Zotit?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? Çfarë do të sjellë dhe kur?
Fundi i Mayan Calendar 2012-të mund 2012 thotë diçka? A ka parashikime Mayan kalendarike për ndryshim në 2012? Ndryshimet ishin shekuj më parë të parashikuara nga Hopi amerikanët amtare. A Mayan / profecitë Hindu / Hopi / Buddhist / New Age / Nostradamus kanë ndonjë vlerë këtu? Pse mund Satanai kanë frymëzuar këtë datë? A Kodeksi Dresden tregojnë shkatërrimin e tokës nga përmbytja? A mund fatkeqësi e madhe të fillojnë para 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). Kjo lidhje ka edhe video YouTube. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la të shkollës secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro bëjë Dr. Thiel em Português. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Edition Brazilian Portuguese) 2012 livro bëjë Dr. Thiel. Edição em Português do Brasil. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Some articles of possibly related interest may include:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. A është kjo e vërtetë? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
Dhjetë Urdhërimet Reflektoni Dashuria, Thyerja e tyre është e keqe Disa mendojnë se dhjetë urdhërimet janë një barrë. A është kjo çfarë Jezusi, Pali, Pjetri, Jakobi dhe Gjoni mësoi?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historia e krishterimit të hershëm A jeni të vetëdijshëm se çfarë shumica e njerëzve besojnë se nuk është ajo që me të vërtetë ka ndodhur në kishën e vërtetë të krishterë? A e dini se ku bazohej kisha e hershme? A e dini se çfarë ishin doktrinat e kishës së hershme? A është besimi juaj i bazuar me të vërtetë në të vërtetën apo kompromis?