Arkivi për janar, 2012

Voto duhet një i krishterë?

E martë, 31 janar, 2012

COGwriter

Katër burra të partisë republikane janë ende disi në këmbë në kërkimin e tyre për të larguar presidentin amerikan Obama dhe për të marrë punën e tij.

Ka dy katolikë , një Mormone , dhe një Pagëzori kandidon për nominimin republikan në mënyrë që të kandidojë kundër mjaft jofetare demokratit Barak Obama (i cili gjithashtu pohon besimin e krishterë).

Të krishterët e vërtetë duhet të votojnë?

Nëse demokracia ishte që të sanksionohet në Bibël për të krishterët, shumica me siguri ajo do të sanksionohet në Dhiatën e Re. Praktikat demokratike greke dhe romake ishin të njohur gjerësisht atëherë. Demokracia nuk është një shpikje amerikane (as nuk është një formë republikane e qeverisjes).

Në Dhiatën e Re lexojmë të apostujve të Jezusit emërimit. Pali shkruan që Perëndia cakton pari apostuj, së dyti profetë, etj për trupin edifying e Krishtit (Efesianët 4:11,12).

Kur Juda e nevojshme për të zëvendësuar (pas tradhtisë së tij të Jezusit dhe vetëvrasjen e tij), apostujt nuk kanë një zgjedhje, ata ndoqën shembullin biblik të kërkuar vullnetin e Perëndisë:

Ti, o Zot, që i njeh zemrat e të gjithëve, trego cilin nga këta të dy ke zgjedhur ... Dhe hodhën short tyre. (Veprat 1:24,26).

Njoftim apostujt nuk ka vendosur se ata ishin të kualifikuar për të parë në zemrën e një personi.

Disa kanë shkruar se forma të ndryshme të demokracisë tani janë të pranueshme, sepse ata besojnë se shkrimet e shenjta të caktuara në librin e Veprave nënkuptojnë atë. Vargjet kryesore duket të jenë në tregimin e Veprave 15. Në Veprat 15 shumë nga apostujt dhe pleqtë u mblodhën për të diskutuar rrethprerjen dhe besimtarët paganëve. Një numër i këshilltarëve është përdorur për të diskutuar çështjen. Disa mendojnë se duke përdorur këshillë është tregues i demokracisë. Megjithatë, fakti që një numër i këshilltarëve ishte përdorur nuk ndryshon formën e Perëndisë e qeverisë. Në Dhiatën e Vjetër lexojmë se Perëndia jo vetëm që ka inkurajuar gjithmonë kjo praktikë (Fja 11:14), ne gjithashtu lexuar se Perëndia vetë e angazhuar në atë (II Kronikave 18, 18-21), pra fakti se disa prej udhëheqjes së Kishës ndjekur këtë praktikë vetëm tregon se praktikat qeveritare Perëndisë nga Dhiatës së Vjetër ishin të vazhduar.

Është interesante të theksohet diçka tjetër të përmendur në Librin e Veprave,

"Dhe tani unë ju them, rrini larg këtyre njerëzve dhe t'i lironi, sepse në qoftë se ky plan ose kjo vepër është prej njerëzve, ajo do të vijë në asgjë, por nëse është prej Perëndisë, ju nuk mund të përmbysur atë, që të mos ju edhe të gjendet për të luftuar kundër Perëndisë "(Veprat e Apostujve 5:38-39)

Çorape T cilët votojnë në zgjedhjet e kësaj bote me sa duket besojnë se ata e dinë aspektet e planit të Perëndisë se nuk ka asnjë mënyrë ata mund të dinë të njeriut. Megjithatë, të shikojmë se çfarë Perëndia i tha Samuelit, një i quajtur në mënyrë të qartë dhe të caktuar nga Zoti, kur Samuel mendonin se ai e dinte se kush duhet të jetë mbreti i ardhshëm mbi Izraelin,

Pra, ajo ishte, kur erdhën ata, ai ia vuri syrin Eliabit dhe tha: "Me siguri i vajosuri i Zotit është para tij". Por Zoti i tha Samuelit: "Mos shikoni në pamjen e tij ose në lartësinë e shtatit të tij, sepse unë kanë refuzuar atë. Sepse Zoti nuk shikon si shikon njeriu, njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën "(1 Sam 16:6-7).

Është gjithashtu interesante të kuptojë se shumë nga ata që besojnë se sanksionet e Re Dhiata e demokracisë gjithashtu besoj se qeveria e ardhshme e Perëndisë në pushtet (në Mbretërinë e Perëndisë), nuk do të jetë një demokraci.

Jezusi u tha apostujve se ata do të jenë të sundojnë të dymbëdhjetë fiset e Izraelit në mbretërinë e tij (Lluka 22:30). Jezusi zgjodhi dishepujt, ata nuk kanë marrë pozicionet e tyre nga çdo formë e demokracisë (Gjoni 15:16; 6:70). Perëndia, jo njeriu, zgjodhi Davidin që të jetë mbret mbi Izraelin fillimisht (Veprat e Apostujve 13:22) dhe gjithashtu ka zgjedhur atë që të jetë mbret mbi tërë Izraelin në botë përpara (Jer 30:9).

Nga rruga, Jezusi tha se Perëndia Ati e ka rezervuar të cilët do të kenë pozicione të caktuara të autoritetit në mbretërinë e Perëndisë (Mat 20:23). Shpërblimet në mbretërisë do të jetë 'e Jezusit për të dhënë (Zbulesa 22:12), ata nuk do të jetë për njerëzit që marrin për vete.

Demokracia nuk do të jetë forma e Perëndisë e pushtetit në mbretërinë e Tij.

Pse?

Një nga problemet e shumta të votimit është se asnjë njeri nuk mendon në rrugën e Zotit bën.

'Për mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja janë rrugët e mia ", thotë Zoti (Is 55:8).

Kur Jezusi ishte në tokë ai shpalli ungjillin e mbretërisë së Perëndisë dhe u tha njerëzve të pendoheshin (Marku 1:14-15). Jezusi refuzoi të marrë pjesë në vendimet edhe më elementare qeveritare, ndërsa ai ishte në tokë (Luka 12:13-14).

Edhe pse Jezusi na mësoi se ne ishim të paguajnë taksat (Mat 22:17-21), Ai gjithashtu na mësoi se mbretëria e Tij nuk ishte e kësaj bote (Gjoni 18:36). Jezusi i mësoi dishepujt e Tij për të shkuar në botën dhe i predikoni ungjillin të gjithëve (Mat 28:19,20). Jezusi tha se dishepujt e tij ishin që të jetë në botë, por jo prej saj (Gjoni 17:16).

Apostulli Pjetër e kuptuan qartë këtë. Ai shkroi se të qenit pjesë e popullit të Perëndisë bërë një pjesë e një kombi të shenjtë (I Pet 2:09). Apostulli Pal shkroi se kjo botë i pranishëm ishte e keqe (Gal. 1:04). Bibla paralajmëron për pasojat e të qenit pjesë e sistemeve të botës dhe qeveritë e saj dhe na tregon se për të dalë nga ajo dhe të jenë të ndara (Zbulesa 18:2-5).

Shikoni në çfarë mëson Bibla do të ndodhë në ditët e fundit dhe çfarë të krishterët janë të bëni në lidhje me të,

Por ta dini këtë, se në ditët e fundit do të vijnë kohë të vështira: Për njerëzit do të jenë egoistë, lakmues parash, mburravecë, krenarë, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mosmirënjohës, të paudhë, unloving, të papajtueshëm, shpifës, vetë-kontrollit , brutal, e përbuzës, tradhtarë, kokëshkretë të mirë, krenarë, dëfrimdashës më fort se të Perëndisë, duke pasur një formë të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Dhe nga njerëz të tillë largohu! (2 Timoteut 3:1-5).

Vini re se fjala e Perëndisë nuk inkurajojnë votimin si zgjidhje.

Pali tha se të krishterët duhet të jenë ambasadorë për Krishtin (II Korintasve 5:20). Ambasadorët shpesh jetojnë në vende të huaj, disa prej të cilave janë qartësisht armiqësore të besimeve të tyre. Ambasadorët, edhe pse ata jetojnë në shoqëritë e tjera, nuk do të përfshijë veten në politikën e shoqërive që ata jetojnë in Nuk është një kohë për njerëzit e Perëndisë për të marrë mbi qeveritë e kësaj bote, por kjo nuk është ende (Gjoni 18:36 , Dan 7:17-18). Ajo do të jetë pas ardhjen e dytë të Jezusit (I Thesalonikasve 4:16, Zbulesa 11:15).

Për të krishterët, Pjetri shkroi,

Por ju jeni fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i përkasin Perëndisë, që të mund të deklarojë mrekullitë e atij që ju thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Pasi ju nuk ishin një popull, por tani jeni populli i Perëndisë; sapo ju nuk e kishte marrë mëshirë, por tani ju keni marrë mëshirë. Të nderuar miq, ju bëj thirrje, si të huaj në botë, që të abstenojnë nga dëshirat mëkatare, e cila luftë kundër shpirtit tuaj. Silluni mirë ndër johebrenjtë, që aty ku do t'ju paditin si keqbërës, ata mund të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë Perëndinë në ditën kur na viziton. Paraqesë veten për hir të Zotit ndaj çdo autoriteti i krijuar në mesin e njerëzve: në qoftë mbretit, si autoritet suprem, ose për të qeveritarëve, të cilët janë dërguar prej tij për të ndëshkuar ata që bëjnë keq dhe të përgëzoj punëmirët. Sepse ajo është vullneti i Perëndisë, duke bërë mirë që ju duhet të heshtin flasin injorant i burrave pamend (1 Pjetri 2:9-15).

Të huajt, natyrisht, nuk votojnë.

Tani Bibla përmend një votë të veçantë nga apostulli Pal (ndërsa ai ishte ende Sauli dhe kështu që mbetet si më parë). Vini re atë që më vonë ai tha në lidhje me këtë:

Në të vërtetë, unë mendova se duhet të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas. Këtë kam bërë në Jeruzalem, dhe shumë prej shenjtorëve I mbyllur në burg, mbasi kam marrë pushtet nga krerët e priftërinjve, dhe kur ata ishin vënë në vdekje, unë votën time kundër tyre (Veprat e Apostujve 26:9-10).

Dhe ndërsa e mësipërme nuk është në vetvete një dënim batanije të gjitha votimet, është e vetmja kohë fjala "votë" apo "votimi" është në Bibël. Dhe ajo ka treguar se edhe fetarisht zellshëm / konservator individët nuk votojnë gjithmonë të saktë dhe mund të bëj shumë gjëra kundër emrit të Jezusit Nazarenas.

Unë nuk besoj se Bibla sanksionet krishterët votimi në zgjedhjet e trupore. As nuk besoj se zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SHBA apo e zgjedhjeve në anglo-zbriti kombet e tjera do të rezultojë në llojin e pendimit që këto kombe kanë nevojë.

Disa nene të interesit të lidhura ndoshta mund të përfshijnë:

Duhet një votim i krishterë? Ky artikull jep disa arsyetim biblik mbi këtë temë. Jezusi do të votojnë për presidentin / Kryeministër? Është votimi në Bibël? Ky është një subjekt të krishterët duhet të kuptojnë.
Polikarpi, Herbert W. Armstrong, dhe Roderick C. Meredith në Qeverinë e Kishës Çfarë forma e qeverisjes e bëri kisha e hershme të ketë? Ishte ajo hierarkike? Cila formë e qeverisjes do të presin që të ketë në mbetjen Philadelphia? Populli të vendosë dhe / ose forma të komitetit, diktaturave tek, ose të njëjtit lloj që epoka Philadelphia vetë kishte?
A Kisha e hershme Teach milenarizmit? Ishte mijëvjeçarit (i quajtur nganjëherë chiliasm) mësoi nga të krishterët në fillim? Kush e dënoi atë. Jezusi fjalë për fjalë do të mbretërojë për 1000 vjet mbi tokë? A është kjo koha afër?
Anglo - Amerika në Prophecy & The fiset e humbura të Izraelit janë amerikanët, kanadezët, britanike, skocez, Uellsit, Australianët, anglo-Jugore afrikanët, dhe New Zealanders bijtë e Jozefit? Ku janë të humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë për hebrenjtë në Izrael? Perëndia do të dënojë SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendeve të tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen së pari?
Do anglo-të të Kombeve të ndarë dhe të ketë njerëz zena si skllevër? Do tokat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re do të ndahet? Çfarë Bibla profeci mësojë ai diçka? A ka jo-biblikë profecitë që mbështesin këtë ide? Kush do ta ndajë ato toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Profecitë e Barack Obamën? Tetë arsyet pse Barack Obama është apokaliptike dhe tetë arsyet pse Barack Obama nuk është Antikrishti. Ky artikull përmban shumë profeci biblike dhe jo-biblike, nga e gjithë bota, që duket për të diskutuar Barack Obama. A Nostradamus parashikojnë Barack Obama që kanë të bëjnë me Antikrishtit? Barack Obama mund të përgatisë terrenin për mbretërit e veriut dhe jugut, si të paktën një shiit profeci sugjeron? Ky është artikull më të gjatë dhe më të plotë në këtë faqe për Barack Obama profecive. Lexoni atë dhe të vendosë për veten tuaj nëse Presidenti Obama duket të jetë përmbushjen e profecive të ndryshme.
Barack Obama, profeci, dhe Shkatërrimi i Shteteve të Bashkuara Disa pretendojnë se Barack Obama është profetizuar "bir i Kenia", bazuar deri një shkrim të hershëm të shekullit të 20.
Kanada në Prophecy: Çfarë A Bible Prophecy, katolik Prophecy, dhe Predictions tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë? Nuk janë profeci që sugjerojnë përfshirjen me Kanada. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive në lidhje me të ardhmen e saj.
Kush është mbreti i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time mbreti i Perëndimit në profecive të Biblës? Shtetet e Bashkuara është Mbreti i Perëndimit? Nëse është kështu, çfarë do të thotë se me të vërtetë për SHBA-të dhe aleatët e saj Anglo.
Është Tony Blair apokaliptike? Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar konvertuar në katolicizëm menjëherë pas largimit zyrën e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. Çfarë roli mund të ai të luajë?

East vs West: Rusia, Kina, India dhe kundershtare sanksione ndaj Iranit dhe Sirisë

E martë, 31 janar, 2012

COGwriter

Rusia, Kina, dhe India nuk janë duke bashkëpunuar me llojin e sanksioneve të BE-së dhe SHBA dëshiron për Iranin dhe Sirinë:

Global "politika e madhe" e pushtetit të kthehet në Lindjen e Mesme

Nga Peter Apps , korrespondent i rrezikut politik

LONDËR | Tue Jan 31, 2012 07:28 EST

(Reuters) - Me Rusia dërgon luftanijet për të shkurajuar ndërhyrje të huaj në Siri, dhe Kina tërhequr më thellë në konfrontim të Iranit me Perëndimin, "mëdhenj pushtet" Politika është me shpejtësi të kthehej në Lindjen e Mesme ... Të dy kanë sinjalizuar një synim të qartë për të parandaluar ndonjë " ndryshimi i regjimit "Ndërhyrja në Siri , por dislokimi i Rusisë në aeroplanmbajtëse saj anije dhe Escorts në portin e Sirisë të Tarsusit këtë muaj tërhoqi një Starker sesa vijës zakonshme në rërë ... "Çdo herë Perëndimi forcon treshe, Pekin heshtje përfiton nga xhoko , "thotë Thomas Barnett, një strateg ish të marinës amerikane ...

Washington Post 31 janar 2012-MUMBAI, India - India është bashkuar me Kinën në duke thënë se ai nuk do të prerë përsëri në importet e naftës nga Irani, pavarësisht të ri SHBA ngurtë dhe sanksionet evropiane të dizajnuara për të bërë presion Teheranin mbi programin e tij bërthamor.
Nga Steve tregtar rruge | MOSKË (Reuters) - Një diplomat i lartë rus tha të martën se shtytje për miratimin e një projekt-perëndimore-arabe Këshillit të Sigurimit të OKB-së ... Rusia dhe Kina vënë veton ndaj një rezolute evropian hartohet në Siri në muajin tetor.

Opozita siriane: Rusia, Irani duke rrezikuar të ardhmen e marrëdhënieve me Sirinë

Ynetnews - 31 janar 2012

Anëtari sirian Opozita Fahed Al-Masri i tha një stacioni libaneze radio se përpjekjet Rusia dhe Irani janë duke e bërë në mënyrë për të shpëtuar regjimin e Presidentit Asad do të reflektohet në marrëdhëniet e vendeve të ardhshme me Sirinë. "Rusia do të humbasë pikëmbështetje e saj të fundit në Lindjen e Mesme dhe në Siri, "tha ai, duke shtuar se në qoftë se Moska vazhdon të kundërshtojë qëndrimin e komunitetit ndërkombëtar në Siri ...

Pra, tri fuqitë gjeografikisht më të mëdha të Lindjes janë duke marrë qëndron në kontrast të zymtë në Perëndim. Bibla në fund të fundit tregon se me sa duket një rus udhëhequr Euroaziatike konfederatë do të marrë mbi fuqinë e mbetur të Perëndimit (e cila në atë kohë do të udhëhiqet nga Mbreti Evropiane e Veriut). Dhe Kina dhe India duket të jenë të profetizuar për të mbështetur konfederatës ruse të udhëhequr.

Por kjo do të jetë më vonë, pak para kthimit të Jezu Krishtit (Zbulesa 9:16; 16:12-16).

Në këtë kohë Lindja po luan një lojë të rrezikshme që është e mundshme për të humbur, të paktën në një kuptim diplomatik.

Pa marrë parasysh se çfarë janë interesat e tyre ekonomike, as Rusia, as India duan një pushtet islamik të ngrihen. Dhe duke sfiduar sanksionet perëndimore, ndoshta ato kombe besoj se ndan botën islame në Iran dhe Siri, kusurit të kombeve arabe, Kombet e turke, Pakistani, Afganistani, Indonezia dhe se kjo ndarje do të parandalojë një fuqi botërore islame nga rritje deri .

Nëse ata besojnë se, ata janë në gabim.

Një pushtet Islamike ( Mbreti i jugut të profecisë biblike), të udhëhequr me sa duket nga një fuqi arabe, do të ngrihem. Duke mbështetur Sirinë ashtu siç ka qenë, Rusia do të armiqësohet me botën arabe (Lidhja Arabe ka tentuar të mbështesë Perëndimin në lidhje në Siri dhe nuk është një tifoz i veçantë i Iranit). Siria nuk do vazhduar siç eshte dhe Irani mund neutralizim, të paktën në një shkallë.

Cilat tre fuqitë lindore janë në thelb bën është treguar botës arabe se ajo është më mirë bashkëpunuar me evropianët se sa me Rusia, Kina, apo India. Dhe bashkëpunimi midis botëve arabe dhe europiane është diçka që përkohësisht do të bëhet (Danieli 11:27; Psalmi 83:3-8).

Kina, në vetvete, është e interesuar në burimet si nafta dhe i pëlqen për të përfituar nga mundësitë e blerjes se sanksionet perëndimore, për shembull, mund të sigurojë. Megjithatë, Kina ka nevojë për tregjet e Perëndimit më shumë se ajo në fakt ka nevojë për naftën iraniane. E njëjta gjë është në thelb e vërtetë për në Indi.

Irani dhe Siria nuk janë me të vërtetë kaq të rëndësishme për Rusia, Kina, India dhe se ata do të mbështesë ato pa marrë parasysh çfarë (edhe pse do të ketë një aleancë të ardhshme me persët / iranianët, por kjo është për një kohë pas mbretërimit mijëvjeçar të Krishtit dhe është diskutuar në Ezekieli 38:1-9).

Pra, pavarësisht nga pompoziteti këtyre tri pushteteve Lindore, realiteti është se Perëndimi do të fitojnë ndikim më të madh në Lindjen e Mesme nga ajo që po ndodh tani.

Irani nuk do të jetë lideri i mbretit të jugut dhe çdo gjë që mbijeton në Siri (krh. Isaia 17:01) duket se do të mbështesë liderin vjen arabe të Daniel 11:40. Nëse ato në Rusi, Kina dhe India kuptuar profecinë biblike të mirë ata do të kuptojnë se ky qëndrim i tyre i tanishëm ndoshta duhet të modifikohet në lidhje me Iranin dhe Sirinë.

Ata të interesuar për të mësuar më shumë mund të dëshirojnë të studiojnë nenet e mëposhtme:

Rusi: origjina e saj dhe profetizoi Future Rusia në profeci. Ku rusët vijnë nga? Po në lidhje me ato në Ukrainë? What is prophesied for Russia and its allies? Çfarë do të bëjnë ata të evropianëve që e mbështetën hajvan në fund?
Rusia është mbreti i veriut? Disa pretendojnë se është. Por çfarë do të mëson Bibla?
India, e kaluara dhe e ardhmja e tij biblik: Çdo Dëshmitari? Bibla diskuton origjinën e atyre të trashëgimisë indian dhe diskuton disa nga dëshmitarit atyre (duke përfshirë ato në Bangladeshi, Pakistani, dhe Sri Lanka).
China, Its Biblical Past and Future, Part 1: Genesis and Chinese Characters Where did the Chinese people come from? Ky artikull ofron informata që tregon se popujt kineze duhet të ketë njohur rreth llogarive të ndryshme në Librin e Zanafillës deri dispersionit të tyre pas Kullës së Babelit.
China, Its Biblical Past and Future, Part 2: The Sabbath and Some of God's Witness in China When did Christianity first come to China? And is there early evidence that they observed the seventh day sabbath?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Kush janë "Kings i Lindjes"? Çfarë do të ndodhë me pothuajse të gjithë kinezët, rusët, indianët, të Azisë dhe të tjerët? Kina në profeci, ku? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Who is the King of the North? Is there one? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Should he be followed? Kush do të jetë mbreti i veriut diskutohet në Daniel 11? Është një sulm bërthamor profeci të ndodhë për anglisht-folëse popujve të ShteteveBashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Kur bëni 1.335 ditë, 1.290 ditë, dhe 1260 ditë (kohë, disa kohë dhe gjysmën e një kohe) e Danielit 12 fillosh? When does the Bible show that economic collapse will affect the United States?
A ka ndonjë Mbreti ardhmja e jugut? Disa nuk besoj se ka nevojë të jetë. Mund Egjipt, Islami, Irani, arabët, apo Etiopi jenë të përfshira? Kjo mund të quhet Mbreti Mehdiu? Çfarë thotë Bibla?
Bota arabe dhe islamike në Bibël, histori, dhe Prophecy Bibla diskuton origjinën e botës arabe dhe diskuton për Lindjen e Mesme në profeci. What is ahead for the Middle East and those who follow Islam? Po në lidhje me Imam Mehdiun? Çfarë shtrihet përpara për Turqinë, Iranin, dhe të tjera jo-arabe Muslimanvet?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

European Union Tower of Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Vetëm Britania dhe Çekia refuzoi të nënshkruajë një kompakt fiskal në mars se do të imponojë kuazi-automatike sanksione mbi vendet që shkelin të buxhetit të Bashkimit Evropian deficiti kufijve dhe do të parashikojë rregulla të balancuara buxhetore në ligjin kombëtar. http://www.reuters.com/ article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

This is one more step to the fulfillment of biblical prophecies related to the rising up of the final European Beast power.

Those of us in the Living Church of God have long taught that the United Kingdom would not be a real part of the final power that will emerge in Europe. Those in the Czech Republic will almost certainly be part of that final power.

The Bible, in Revelation 17, is clear that the Europeans will still have to reorganize in the future:

12 “The ten horns which you saw are ten kings who have received no kingdom as yet, but they receive authority for one hour as kings with the beast. 13 These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. (Revelation 17:12-13)

Steps towards this happening are continuing as we in the Living Church of God have long taught–and there will be bumps in the road and problems (major civil unrest, or worse, may occur).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41 Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided; yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay. 42 And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. 43 As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men; but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. (Daniel 2:41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Disa nene të interesit të lidhura ndoshta mund të përfshijnë:

Europa, the Beast, and Revelation Where did Europe get its name? What might Europe have to do with the Book of Revelation? Çka në lidhje me "hajvan"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Who is the King of the North? Is there one? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Should he be followed? Kush do të jetë mbreti i veriut diskutohet në Daniel 11? Është një sulm bërthamor profeci të ndodhë për anglisht-folëse popujve të ShteteveBashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re? Kur bëni 1.335 ditë, 1.290 ditë, dhe 1260 ditë (kohë, disa kohë dhe gjysmën e një kohe) e Danielit 12 fillosh? Çfarë duhet të ndodhë përpara Mundimit të Madh?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? What do Catholic, Byzantine, and biblical prophecies suggest?
Anglo - Amerika në Prophecy & The fiset e humbura të Izraelit janë amerikanët, kanadezët, anglisht, skocez, Uellsit, Australianët, anglo (jo-Holandeze) Southern afrikanët, Zelanden e Re dhe bijtë e Jozefit? Ku janë të humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë edhe në Jeruzalem dhe hebrenjve në Izrael? Perëndia do të dënojë SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendeve të tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen së pari?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? Po në lidhje me Jeruzalemin? Çfarë Bibla profeci mësojë ai diçka? A ka jo-biblikë profecitë që mbështesin këtë ide? Kush do ta ndajë ato toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Kanada në Prophecy: Çfarë A Bible Prophecy, katolik Prophecy, dhe Predictions tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë Ka shumë profeci që sugjerojnë përfshirjen me Kanada. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive në lidhje me të ardhmen e saj.
Kush është mbreti i Perëndimit? Pse është atje nuk End-Time Mbreti i Perëndimit në profecive të Biblës? është Shtetet e Bashkuara Mbreti i Perëndimit?

Duke marrë parasysh lidhjet e ngushta Filipinet ushtarak në SHBA Përsëri

E hënë, janar 30, 2012


Mount Apo në Mindanao, Filipine

COGwriter

Filipinet është duke marrë në një marrëveshje më afër ushtarake me SHBA-të:

Filipine Peshon rritjen e pranisë ushtarake të SHBA
30 janar 2012
Shtetet e Bashkuara dhe Filipinet janë duke diskutuar forcimin e lidhjeve ushtarake pjesërisht në përgjigje të rritjes këmbëngulës kineze në rajonin e Azi-Paqësorit. Për shkak se kërcënimet më të mëdha për sigurinë e Filipineve 'kanë qenë prej kohësh i brendshëm, Manila ka disa prej aftësive më të dobëta të mbrojtjes të jashtme në Azinë Juglindore.
Megjithatë, Manila do të balancojë përpjekjet për të rritur këto aftësi kundërpërplasja potencial nga të dy Kina, një partner top tregtare me ndikimin në rritje ekonomike, dhe nga njerëzit e vet, për të cilët rritja e pranisë ushtarake amerikane mbetet një çështje e diskutueshme.

Verën e kaluar, Presidenti i Filipineve, tregoi se ai nuk ka nevojë për frikë Kinën (shih Presidenti Filipine kërcënon Kinën ).

Ndërsa një marrëveshje me SHBA-të përkohësisht mund të bëjë kuptim mishore, në kohë të kandidojë-Unë besoj se do të ngjarë Filipinet lidhur me Kinën, por ne do të shohim.

Kisha e Gjallë e Perëndisë ka rreth 33 kongregacione në Filipine .

Disa nene të interesit të lidhura ndoshta mund të përfshijnë:

Ishujt dhe Bibla Profeci Çfarë është përpara për ishujt? Çfarë është përpara për të Filipineve? What does the Bible prophesy about islands?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Kush janë "Kings i Lindjes"? Çfarë do të ndodhë me pothuajse të gjithë kinezët, rusët, indianët, të Azisë dhe të tjerët? Kina në profeci, ku? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Anglo - Amerika në Prophecy & The fiset e humbura të Izraelit janë amerikanët, kanadezët, anglisht, skocez, Uellsit, Australianët, anglo (jo-Holandeze) Southern afrikanët, Zelanden e Re dhe bijtë e Jozefit? Ku janë të humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë edhe në Jeruzalem dhe hebrenjve në Izrael? Perëndia do të dënojë SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendeve të tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen së pari?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Konsideroni, prandaj, nëse ata që mësojnë gjëra të tilla ndoshta mund të jetojnë me shpërfillje, dhe të jenë të përziera në marrëdhënie të paligjshme, ose, më të prishurit e të gjithë, hani mishin e njeriut, sidomos kur ne jemi të ndaluar aq sa për të dëshmuar tregon e gladiatorëve, që të mos bëhemi pjestarë dhe abettors e vrasjeve. Por as mund të shohim spektakle të tjera, që të mos syve tanë dhe veshët të përdhoset pjesëmarrëse në shprehjet këndohen atje. (Theophilus i Antiokisë. Për Autolycus, Libri III, Kapitulli XV. Perkthyer nga Marcus Dods, PD Excerpted nga Ante-Nikeas Etërit, Volume 2. Redaktuar nga Alexander James Roberts & Donaldson. Amerikan Edition, 1885. Online Edition)

Pra, të krishterët e vërtetë nuk besonte se ata ishin për të shikuar sportive dhunshme kaq popullor në shekullin e dytë.

Tatiani, një apologjet i krishterë professing, shkroi rreth 170 pas Krishtit:

Dhe për këto dëshmitarëve të marrin vendet e tyre, dhe boksierët takohen në luftime të vetme, për asnjë arsye çfarëdo, as ndokush zbresësh në arenën t'u vijë në ndihmë. A ekspozita të tilla si këto të kontribuoj për të kreditit tuaj? Ai i cili është shefi midis jush mbledh një ushtri të vrasësve-njolla të gjakut, të angazhohen për të ruajtur ato; dhe këto janë Ruffians dërgoi prej tij, dhe ju mblidhen në spektaklin për të qenë gjyqtarë, pjesërisht të ligësisë së arbitër, dhe pjesërisht e që ndër burrat që të angazhohen në luftime. Dhe ai që mungon ekspozitën vrastar është trishtuar, sepse ai nuk ishte i destinuar të jetë një spektator i veprave të këqija dhe të prishurit dhe të neveritshme (Tatian. Perkthyer nga Address JE Rajlënd. Tatiani për grekët, Kapitulli XXIII. Excerpted nga Ante-Nikeas Etërit, Vëllimi 2. Redaktuar nga Alexander James Roberts & Donaldson. amerikan Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Athinagora, një apologjet i krishterë professing, shkroi rreth 170 pas Krishtit:

Cili njeri me mendje të shëndoshë, prandaj, do të pohojmë, ndërsa i tillë është karakteri ynë, se ne jemi vrasësit? ...

Kush nuk e përballoj në mesin e gjërave të interesit të madh konkurse të gladiatorëve dhe kafshëve të egra, sidomos ato të cilat janë dhënë nga ju? Por ne, duke e konsideruar se për të parë një njeri të vritet është shumë më i njëjtë si duke e vrarë atë, kanë abjured spektakle të tilla (Athenagoras. Një lutje për të krishterët, Kreu XXXV. Perkthyer nga BP Pratten. Excerpted nga Ante-Nikeas Etërit, Volume 2 . Redaktuar nga Alexander James Roberts & Donaldson. amerikan Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Edhe sot, shumë të krishterë të kuptojnë se shikuar brutale qëllimin ngjarjeve në shkaktimin e dëmit fizik, të tilla si e vërtetë boks, është e papërshtatshme.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Kudo një lojë në sport përfshin kundërshtarët-në qëndrimin armiqësor të dëmtojë tjetrin dhe / ose për të "marrë" nga-tjetrin për të marrë më të mirë të tjera pastaj një të dëmshme, satanike dhe qëndrimi keqja hyn në të, dhe sport është e keqe, jo të mirë ...

Football (American football) is a violent body-contact sport. Ajo është luajtur shpesh me një qëndrim të armiqësisë dhe është e rrezikshme dhe është e mbushur me dëmtim fizik. (Vërteta Plain, korrik-gusht 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

Kjo është diçka që të krishterët dhe të tjerët, duhet të mendojnë rreth.

Disa nene të interesit të lidhura ndoshta mund të përfshijnë:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? Çfarë shkrimet Bibla dhe në fillim të tregojnë? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Shërbimi ushtarak dhe kishat e Perëndisë: A krishterët Real Pjesëmarrja në Warfare mishë Këtu janë perspektivat aktuale dhe historike mbi një çështje që tregojnë besimet e kishës së vërtetë mbi pjesëmarrjen ushtarake. Is war proper for Christians?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Yes.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Yes.

Ndërsa unë kam nene me shkrimet e shumta në këtë temë (shih, për shembull, Oferta Universale e Shpëtimit: Ka me qindra e vargjeve në Bibël Mbështetja e doktrinës së Apocatastasis Vërtetë ), le të fillojë me një interpretim të shekullit të dytë të Isaisë nga Irenaeusit ndaj tregojnë atë që duket të jetë dituri e zakonshme në ditët jo shumë kohë pas vdekjes së fundit të apostujve fillestarë:

Tani, se premtimet nuk u njoftuan me profetët dhe baballarët vetëm, por për të Kishave të bashkuar për këto nga kombet, të cilin edhe termat Spirit "ishuj" (të dyja për shkak se ata janë të vendosur në mes të turbullirave, vuajnë stuhi e blasfemi, të ekzistojë si një port të sigurisë për ata që janë në rrezik, dhe janë streha e atyre që e duan lartësinë [i qiellit], dhe të përpiqen për të shmangur Bythus, që është, thellësia e gabimit), Jeremia kështu deklaron: " Dëgjoni fjalën e Zotit, o kombe, dhe të deklarojë atë në ishujt larg; thoni, se Zoti do të shpërndaj Izraeli, Ai do të mbledhë atë, dhe për të mbajtur atë, si një ushqyer tufën e tij të deleve ...

Dhe përsëri ai do të thonë të njëjtën gjë: "Vini re, unë ta bëj Jeruzalemin një gëzim dhe njerëzit e mi [një gëzim], për zërin e qara do të jetë jo më e dëgjuar në fjalën e saj, e as zë klithme. Gjithashtu nuk do të jetë atje ndonjë papjekur [një], as plak që nuk plotëson kohën e tij: për të rinjtë do të jenë prej njëqind vjetësh; dhe mëkatari do të vdesë njëqind vjeç, por do të quhet i mallkuar. Dhe ata do të ndërtojnë shtëpi dhe do të banojnë në to veten e tyre, dhe do të mbjellin vreshta dhe do të hanë frytet e tyre veten e tyre, dhe do të pijë verë. Dhe ata nuk do të rindërtojnë, dhe të tjerët banojnë, as ata do të përgatisin vreshtin, dhe të tjerët hanë. Sepse, ashtu si në ditët e pemës së jetës do të jetë ditë e popullit në ty, sepse veprat e duarve të tyre do të ngulmojë "(Irenaeus. Adversus haereses, Libri V, Kapitulli 34, Vargjet 2-3,4 Excerpted nga Ante. Etërit-Nicës, Vëllimi 1. Redaktuar nga Alexander James Roberts & Donaldson. amerikan Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Të tjerët, të tilla si Origjenit të Aleksandrisë, gjithashtu shkroi se Perëndia kishte një plan për të ofruar shpëtimin për të gjithë.

Shumë dijetarë katolikë dhe protestantë që të mbajë Origjeni ishte një nga më të madh nga shkrimtarët e hershme teologjike (ai jetonte prej rreth 185-232 pas Krishtit). Papa Benedikti XVI ka lavdëruar publikisht Origjenit.

Vuri në dukje historiani protestant KS Latourette shkroi se Origeni Dhe, ndërsa unë nuk mund të pajtohem me këtë, kjo është me interes të theksohet se Latourette vërejtur "ishte, në të vërtetë, një nga mendjet më të mëdha të krishtera.":

Origeni mësoi se në fund të fundit të gjithë shpirtrat që kanë rënë larg nga Perëndia do të restaurohen në harmoni të plotë me Të. Kjo mund të ndodhë vetëm me bashkëpunimin e tyre, sepse ata kanë lirinë për të pranuar ose refuzuar shpengimin zbatoni në Krishtin. Para se të restaurimit të plotë se ata do të vuajnë dënimin, por se dënimi është për qëllim të jetë edukative, për t'i rafinojë nga papërsosmëritë sjella nga mëkatin e tyre. Pas përfundimit të kohës së tashme dhe të botës tjetër mosha e tij do të vijë, kështu Origjeni besonte, në të cilën kanë qenë të lindur përsëri do të vazhdojë të rritet dhe të papenduar do të jepet mundësi të mëtejshme për pendim (Latourette KS Një Historia e Krishterimit, Vëllimi 1, Fillimet deri 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origjeni ishte afër, në se jo të gjithë do të pendohen, sepse aty do të jetë gjithashtu ato të ngritura për "mospërfillje të përjetshme" (Danieli 12:02, ALBB), që do të thotë se ata të cilët nuk do të pendohem siç nuk do të marrin shpëtimin, por ne në Living Kisha e Perëndisë e konsiderojnë ata të jenë një pakicë e vogël. Por, Origjeni ishte i saktë se kjo do të vijë vetëm në lidhje me bashkëpunimin e atyre pashpëtuar aktualisht.

Këtu janë disa citate direkt nga Origjenit:

Ati i mirë ... nuk e ka braktisur plotësisht ata që kanë rënë larg Tij (Komentari Origen. në Ungjillin e Gjonit (Book I). Excerpted nga Ante-Nikeas Etërit, Vëllimi 9. Redaktuar nga Allan Menzis, DD amerikan Edition, 1896 dhe 1897. Online Edition Copyright © 2004 nga K. Knight).

Ajo është që të kihet parasysh, megjithatë, se qeniet e caktuara të cilët u larguan nga ajo fillimi njëra nga të cilat kemi folur, kanë zhytur në një thellësi të tillë të padenjësi ligësie dhe si për të konsiderohet krejtësisht e meriton atë trajnim dhe udhëzim nga i cili raca njerëzore, ndërsa në mish, po trajnohen dhe udhëzohen me ndihmën e fuqive qiellore, dhe të vazhdojë, në të kundërtën, në një shtet të armiqësisë dhe kundërvënies ndaj atyre që po marrin këtë mësim dhe mësimdhënie. Dhe kështu kjo është se tërë këtë jetë të vdekshme është e plotë të betejat dhe sprovat, të shkaktuara nga opozita dhe armiqësinë e atyre që ranë nga një gjendje më të mirë në të gjitha pa kërkuar mbrapa, dhe të cilët janë quajtur djallin dhe engjëjt e tij, dhe urdhrat e tjera të së keqes, të cilat apostulli klasifikuar mes fuqive kundërshtare. Por nëse ndonjë prej këtyre urdhrave të cilët veprojnë nën qeverinë e djallit, dhe zbatojmë urdhërimet e tij e keqe, do të në një botë në të ardhmen të konvertohet në drejtësi për shkak të tyre posedojnë fakultetin e lirisë së vullnetit, apo nëse ligësia këmbëngulës dhe i regjur mund të ndryshohen nga fuqia e zakonit në natyrë, është një rezultat që ju vetë, lexues, mund të miratojë të, në qoftë se as në këto botëve të pranishëm të cilat shihen dhe të përkohshme, e as në të atyre që janë të padukshme dhe janë të përjetshme, që është pjesa që të ndryshojnë tërësisht nga uniteti përfundimtar dhe palestër e gjërave (Origen. De Principiis, Libri I, kapitulli 6, vargu 3).

... Dhe kështu, përmes urdhrave të shumta dhe të panumëruar e qenieve përparimtarë të cilët janë duke u pajtuam me Perëndinë nga një shtet i armiqësisë, Armiku i fundit është arritur më në fund, i cili quhet vdekje, kështu që ai gjithashtu mund të jetë shkatërruar, dhe nuk do të jetë një armiku. Kur, pra, të gjithë shpirtërat do racionale janë restauruar për një kusht të këtij lloji, atëherë natyra e këtij organi i yni do të pësojë një ndryshim në lavdinë e një trup shpirtëror. Sepse, ashtu si ne e shohim atë të mos jetë rasti me natyrat racionale, që disa prej tyre kanë jetuar në një gjendje të Degradim shkak të mëkateve të tyre, ndërsa të tjerët kanë qenë të thirrur për një shtet të lumturisë për shkak të meritave të tyre, por si ne e shohim ata shpirtra të njëjtë të cilët kishin qenë dikur mëkatarë, të asistuar, pas konvertimit të tyre dhe të pajtimit me Perëndinë, në një gjendje lumturie (Origen. De Principiis, Libri III, kapitulli 6, vargu 6).

Ndërsa ne në LCG nuk do fjalë atë mjaft që rruga, këto citate tregojnë se ideja se Perëndia ka një plan që do t'i japë një mundësi papenduar pas kësaj moshe e tanishme nuk është një koncept i ri.

Në fakt, doktrina e purgatorit zhvilluar në mesin e katolikëve latin, pasi ata filluan të dënojnë të caktuar të ideve Origeni në shekullin e gjashtë. Kur se ka ndodhur mësimet që lidhen me ofrimin e shpëtimit për të gjithë (të njohur si apocatastasis) janë gjithashtu dënuan disi. Megjithatë, kjo la një boshllëk në teologji romake dhe ideja e purgatorit zhvilluar më pas.

Katolikët greke (tani e njohur si ortodoksë), megjithatë, kurrë nuk e ka pranuar idenë e purgatorit latin dhe ende sot e kësaj dite kemi shumë që besojnë se Perëndia ka disa lloj plani për të ofruar shpëtimin për ata që nuk qëllimisht refuzojnë shpëtimin.

Enciklopedia Katolike vetë pranon se të krishterët e hershëm nuk mësojnë konceptin e saj aktuale e doktrinës së purgatorit saj:

Disa stres tepër ka qenë e hedhur mbi të prapësimit që të krishterët e lashtë nuk kishte asnjë konceptim të qartë të purgatorit, dhe se ata mendonin se shpirtrat nis mbetur në pasigurinë e shpëtimit deri në ditën e fundit ... Ka disa pasazhe në Dhiatën e Re që tregojnë për një Procesi i pastrimit pas vdekjes. Kështu, Jezu Krishti deklaron (Mateu 00:32): "Dhe kushdo që do të flasë kundër Birit të njeriut do të jetë i falur, por ai që flet kundër Frymës së Shenjtë nuk do të falet as në kjo botë, e as në botën që do të vijnë "... (Hanna, Purgatori. Enciklopedia Katolike).

Jo, në shekullin e dytë, ajo u besohet se plani i Zotit do të lejojë të gjithë të ofrohen shpëtimin, as në këtë moshë apo mosha që do të vijnë në qoftë se ata nuk kanë kryer mëkat "pafalshëm" (Mateu 12:32; Marku 10:30 ; Luka 18:30; Veprat 3:17-21, Efesianët 1:21, Hebrenjve 6:4-6;. cf Mateu 10:15; 11:22-24, Marku 06:11, Luka 10:12-14) ).. Dhe Dhiata e Re është shumë e qartë se:

"Çdo mish do të shohë shpëtimin e Perëndisë" (Lluka 3:06).

Në shekullin e trembëdhjetë, teologu i famshëm katolik Thomas Aquinas shkroi në vijim:

Asgjë nuk është deklaruar qartë në Shkrimin e Shenjtë në lidhje me situatën e purgator, as nuk është e mundur për të ofruar argumente bindëse për këtë pyetje ...

Disa thonë se, megjithatë, se në bazë të ligjit të përbashkët Purgatori është vendi i ku njeriu mëkaton. Kjo nuk duket e mundshme, pasi që një njeri mund të ndëshkohen në të njëjtën kohë për mëkatet e kryera në vende të ndryshme. Dhe të tjerët thonë se sipas ligjit të përbashkët ata janë të dënuar mbi ne, sepse ata janë në mes nesh dhe Perëndisë, sa i përket shtetin e tyre. Por kjo është e pa llogari, sepse ata nuk janë të dënuar për të qenë mbi ne, por për atë që është më e ulët në to, domethënë mëkat (T. Akuinit Summa Theologica e Shën Thomas Aquinas, Shtojca II, Neni 1. Dytë dhe të rishikuar Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, MPS, Censor. Theol. sanksionim. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL dhe F. Leo Moore , OP, sanksionim STL. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Provincialis Para Angliæ).

E mësipërme tregon se edhe në Mesjetë, ideja e purgatorit ishte e paqartë, madje edhe në mesin e udhëheqësve të Kishës së Romës.

Purgatory u miratua pas mësimet në thelb të caktuara që lidhen me Origjenit u dënuan në shekullin e 6-të:

Nga momenti, megjithatë, se anti-Origenism mbizotëroi, doktrina e apokatastasis u braktis përfundimisht. Protestat St Augustine më fort se çdo shkrimtar tjetër ndaj një gabimi Pra, në kundërshtim me doktrinën e domosdoshmërisë së hirit ... (Batiffel, Apocatastassis. Enciklopedia Katolike).

Historia sugjeron se pas apocatastasis u dënua në mesin e shekullit të 6-të, diçka që i ngjan konceptet moderne të purgatorit po shqiptohen nga Peshkopi romak Papa Gregori I rreth 600 pas Krishtit

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Do të gjitha gjërat e mira të restaurohen? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Hope e Shpëtimit: Si Kisha e Gjallë e Perëndisë ndryshojnë nga shumica e protestantëve Si Kisha e Gjallë e Perëndisë ndryshon nga protestantët kryesore / tradicionale, është ndoshta pyetja që unë jam pyetur më nga ata pa një sfond të Kishës së Perëndisë.
Kisha duhet ende të përpiqet t'i japë prioritet të lartë të saj në predikuar ungjillin ose A Herbert W. Armstrong ndryshim që prioritet për punë? Disa thonë se Kisha duhet kryesisht të ushqyer tufën, tani si kjo është ajo që Herbert W. Armstrong raportohet se ka thënë. Është se çfarë tha ai? Është se çfarë thotë Bibla? Çfarë Pali dhe Herbert W. Armstrong presim nga ungjilltarët?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Ju mund të pendoheni për atë? A e dini se çfarë është dhe si për të shmangur atë?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland Kryetari Quan tha} "Kjo nuk është një situatë ku kemi pasur 1.000 njerëz paqësore dhe disa njerëz të dhunshme. Nëse ju shikoni në atë që po ndodh sot në aspektin e pronës Shkatërrimi, duke hedhur në dhe akuzuar policinë, kjo është pothuajse si ata janë të lypur për vëmendje dhe duke shpresuar se policia do të bëjë një gabim. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests /

Occupy Oakland protestat e shtunë u kthye e dhunshme ndërsa demonstruesit hynë në një ndërtesë historike dhe dogjën një flamur amerikan, dhe oficerët qëlluan me gaz lotsjellës për të shpërndarë njerëzit duke hedhur gurë dhe marramendës poshtë rrethimi në një konventë

Mbrapsht më 9 tetor 2011, kam postuar më poshtë në këtë faqe lajmeve (shih Occupy Wall Street, Occupy Seattle, pushtojnë Vancouver, etj ):
Unë kam qenë i shkruar për një kohë të gjatë se trazirat civile dhe trazirat do të ndodhë në SHBA dhe vendet e tjera anglo-zbriti tokave ... Disa e konsiderojnë këtë "pushtojnë" Lëvizja thjesht një protestë politike, një re e "Tea Party", me përjashtim të së majtës në vend nga e djathta. Unë dyshoj se në fund të fundit ajo do të kthehet e dhunshme dhe SHBA-ve dhe vendeve të tjera do të përballet me trazira dhe trazirat civile, dhe politikanët dhe ekspertët të cilët kanë dukej për të mbështetur këtë më vonë do të ketë keqardhje.

Siç kam raportuar dje, unë besoj se do të ketë më shumë dhunë në SHBA. Disa në Lëvizja Occupy dhe / ose disa herë lidhur me të më vonë do të nxis më tepër dhunë. Shumë më tepër se ndodhi në Oakland.

Dhembje dhe fatkeqësi janë vetëm fillimi (Mateu 24:5-8) dhe do të merrni shumë më keq (Mateu 24:21-22). Unë besoj se lufta klasës dhe protestat e tjera do të ndihmojë të dobësojë SHBA dhe të tjera anglo-kombe dhe mund të jetë gjithashtu një faktor në ato qenë të prekshme për luftë e vërtetë: Pushtimi nga Beast .

Ashtu si Jezusi tha:

37 Dhe atë që unë them juve, ua them të gjithëve: Rrini zgjuar (Marku 13:36-37)

Disa nene të interesit të lidhura ndoshta mund të përfshijnë:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Çfarë është "fillimi i dhembjeve të lindjes"? Kur është më e hershme se Vuajtja e Madhe mund të fillojnë? What is the Day of the Lord?
Shkrimet për të krishterët Përgatitja fizike . Ne të gjithë e dimë profecive të Biblës zi buke. Duhet të bëjmë diçka?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Ungjilli i Mbretërisë së Perëndisë ishte i theksimit të Jezusit dhe Kishës së hershme A e dini se? Do you even know what the gospel of the kingdom is all about? Feja e vërtetë duhet të jetë i bazuar mbi ungjillin e vërtetë.
A Kisha e hershme Teach milenarizmit? Ishte mijëvjeçarit (i quajtur nganjëherë chiliasm) mësoi nga të krishterët në fillim? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Does God Have a 6,000 Year Plan? Çfarë A Viti 6000 Vite End? ishte një vit 6000 koha e lejuar për njerëzit për të sunduar u shoqëruan me një mbretërimit fjalëpërfjalshëm mijë vjeçare të Krishtit në Tokë mësuar nga të krishterët e hershëm? Atë vit mund të gjashtë mijë vjet e fund sundimit të njeriut? Kur Jezusi do të kthehet? 2018 or 2019?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, British, Scottish, Welsh, Australians, Anglo-Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Ku janë të humbur dhjetë fiset e Izraelit? Kush jane fiset e humbura të Izraelit? Çfarë do të ndodhë për hebrenjtë në Izrael? Perëndia do të dënojë SHBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe vendeve të tjera anglo? Pse mund të Perëndia të lejojë që ata të ndëshkohen së pari?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? Çfarë Bibla profeci mësojë ai diçka? A ka jo-biblikë profecitë që mbështesin këtë ide? Kush do ta ndajë ato toka? Kush do të përfundojë me trojet dhe popullin?
Profecitë e Barack Obamën? Tetë arsyet pse Barack Obama është apokaliptike dhe tetë arsyet pse Barack Obama nuk është Antikrishti. Ky artikull përmban shumë profeci biblike dhe jo-biblike, nga e gjithë bota, që duket për të diskutuar Barack Obama. Did Nostradamus predict Barack Obama dealing with the Antichrist? Barack Obama mund të përgatisë terrenin për mbretërit e veriut dhe jugut, si të paktën një shiit profeci sugjeron? Ky është artikull më të gjatë dhe më të plotë në këtë faqe për Barack Obama profecive. Lexoni atë dhe të vendosë për veten tuaj nëse Presidenti Obama duket të jetë përmbushjen e profecive të ndryshme.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Kanada në Prophecy: Çfarë A Bible Prophecy, katolik Prophecy, dhe Predictions tjera Sugjeroni Rreth Ardhmërinë e Kanadasë? There are prophecies that suggest involvement with Canada. Dhe shumë prej tyre nuk janë pozitive në lidhje me të ardhmen e saj.
Kush është mbreti i Perëndimit? Pse nuk ka End-Time mbreti i Perëndimit në profecive të Biblës? Shtetet e Bashkuara është Mbreti i Perëndimit? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Është Tony Blair apokaliptike? Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar konvertuar në katolicizëm menjëherë pas largimit zyrën e tij dhe ka qenë aktiv në çështjet evropiane. Çfarë roli mund të ai të luajë?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad (Burimi: Agencia Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Disa nene të interesit të lidhura ndoshta mund të përfshijnë:

Bota arabe në Bibël, histori, dhe Prophecy Bibla diskuton origjinën e botës arabe dhe diskuton për Lindjen e Mesme në profeci. Çfarë është përpara për Lindjen e Mesme dhe atyre që e ndjekin Islamin? Çfarë Islami mëson në lidhje me Imam Mehdiun?
A ka ndonjë Mbreti ardhmja e jugut? Disa nuk besoj se ka nevojë të jetë. Mund Egjipt, Islami, Irani, arabët, apo Etiopi jenë të përfshira? Is he the Imam Mahdi? Çfarë thotë Bibla?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? What happens in the Great Tribulation and the Day of the Lord? Kur është më e hershme se Vuajtja e Madhe mund të fillojnë? What is the Day of the Lord?
Kalorës i katërt i Apokalipsit Çfarë është kalë i zbehtë i vdekjes dhe murtaja? What will it bring and when?
End of Mayan Calendar 2012–Might 2012 Mean Something? Are there Mayan calendar predictions for change in 2012? Changes were centuries ago predicted by the Hopi Native Americans. A Mayan / Hindu / Hopi / Buddhist / New Age / Nostradamus profeci të ketë ndonjë vlerë këtu? Why might Satan have inspired this date? A shkatërrimi Kodiku Dresden shfaqje e dheut nga përmbytjet? Mund fatkeqësi e madhe të fillojë para vitit 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 dhe Ngritja i sektit Sekret Kjo është një lidhje në lidhje me një libër nga Bob Thiel (COGwriter). Kjo lidhje ka gjithashtu YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Ata që blejnë librin në www.thesecretsect.com faqen e internetit të marrë një raport të gjatë bonus dokumentuar ngjarjet botërore që përputheshin me librin.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 Surgimento eo da Seita Secreta (portugalisht Edition) 2012 livro bëni Dr Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 Surgimento eo da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro bëni Dr Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Disa nene të interesit të lidhura ndoshta mund të përfshijnë:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. A është kjo e vërtetë? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. Urdhërimet janë treguar në malin Sinai, para malit Sinai, në mësimet e Jezusit pas kryqëzimit, dhe në mësimet e Palit. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
Dhjetë Urdhërimet Reflektoni Dashuria, thyerja e tyre është e keqe Disa mendojnë se dhjetë urdhërimet janë një barrë. Është se ajo që Jezusi, Pali, Pjetri, Jakobi, Gjoni dhe mësoi?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historia e Krishterimit të Hershëm A jeni të vetëdijshëm se ajo që shumica e njerëzve besojnë se nuk është e vërtetë se çfarë ka ndodhur në kishën e vërtetë të krishterë? A e dini se ku kisha e hershme ishte i bazuar? Do you know what were the doctrines of the early church? Is your faith really based upon the truth or compromise?