Arkiv för januari, 2012

Bör en kristen Rösta?

Tisdag, 31 januari, 2012

COGwriter

Fyra män av det republikanska partiet är fortfarande något som står i deras strävan att avsätta USA: s president Obama och få sitt jobb.

Det finns två katoliker , en mormon och en baptist kör för den republikanska utnämningen för att köra mot den ganska gudlös demokraten Barack Obama (som också hävdar den kristna tron).

Om riktiga kristna rösta?

Om demokratin skulle sanktioneras i Bibeln för kristna, helt säkert skulle straffas i Nya testamentet. Grekiska och romerska demokratisk praxis var allmänt känt då. Demokrati är inte en amerikansk uppfinning (och inte heller är ett republikanskt statsskick).

I Nya testamentet läser vi om Jesu utnämning apostlar. Paulus skriver att Gud först utser apostlar, för det andra profeter mm för upplyft Kristi kropp (Ef 4: 11,12).

När Judas behövde bytas ut (efter hans svek mot Jesus och hans självmord), gjorde apostlarna inte har ett val, följde de den bibliska exempel på att söka Guds vilja:

Du, Herre, som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har valt ... Och de kastade sina partier. (Apg 1: 24,26).

Lägg märke till apostlarna inte besluta att de var kvalificerade för att se in i en människas hjärta.

Några har skrivit att olika former av demokrati är nu acceptabla eftersom de tror vissa skrifter i Apostlagärningarna antyder det. De primära verserna verkar vara i berättelsen om Apostlagärningarna 15. I Apg 15 många av apostlarna och de äldste samlades för att diskutera omskärelse och icke-judiska troende. En mängd rådgivare användes för att diskutera frågan. Vissa anser att med hjälp av råd är ett tecken på demokrati. Dock inte det faktum att ett stort antal rådgivare användes inte ändra Guds styrelseskick. I Gamla testamentet läser vi att det inte bara har Gud alltid uppmuntrat denna praxis (Ords 11:14), läser vi också att Gud själv engagerad i det (II Chron 18, 18-21); alltså bara det faktum att en del av kyrkans ledarskap följde denna praxis visar att Guds statliga praxis från Gamla testamentet skulle fortsätta.

Det är intressant att notera något annat nämns i Apostlagärningarna,

"Och nu säger jag till er, hålla sig borta från dessa män och låt dem ensam; ty om denna plan eller detta arbete är av män, kommer det att gå om intet; men om det är av Gud, kan ni inte störta det-så att ni inte ens finnas att kämpa mot Gud "(Apg 5: 38-39)

T slang som röstar i världsliga val tydligen tror att de vet aspekter av Guds plan att det inte finns något mänskligt sätt de kunde veta. Men titta på vad Gud sade till Samuel, en klart ringde och utsedd av Gud, när Samuel trodde att han visste vem som skulle bli nästa kung över Israel,

Så var det, när de kom, han såg på Eliab och sade: "Ty HERRENS smorde här inför honom." Men Herren sade till Samuel: "Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, för jag har vägrat honom. Ty HERREN ser inte som människan ser; för man tittar på det för ögonen, men HERREN ser till hjärtat "(1 Sam 16: 6-7).

Det är också intressant att inse att många som tror att Nya Testamentet sanktioner demokrati tror också att Guds framtid styrande regeringen (i Guds rike) inte kommer att vara en demokrati.

Jesus sade till apostlarna att de skulle vara härskare över Israels tolv stammar i hans rike (Luk 22:30). Jesus valde lärjungarna, de fick sina positioner från varje form av demokrati (Joh 15:16, 6:70). Gud, inte människan, valde David till konung över Israel ursprungligen (Apg 13:22), och har också valt honom till konung över hela Israel i världen framöver (Jer 30: 9).

Förresten, sa Jesus att Gud Fadern har reserverat som kommer att ha vissa maktpositioner i Guds rike (Matt 20:23). Belöningarna i riket blir Jesus för att ge (Upp 22:12); de inte kommer att vara för människor att ta för sig själva.

Demokratin kommer inte att vara Guds styrelseformen i hans rike.

Varför?

Ett av de många problemen med röstning är att ingen människa tänker så som Gud gör.

"Mina tankar är inte era tankar, inte heller är dina vägar mina vägar, säger Herren (Är 55: 8).

När Jesus var på jorden han förkunnade evangelium om Guds rike och berättade för människor att omvända sig (Mark 1: 14-15). Jesus vägrade att delta i även de mest elementära regeringsbeslut medan han var på jorden (Luk 12: 13-14).

Även Jesus lärde att vi skulle betala skatt (Matt 22: 17-21), han lärde också att hans rike inte var av denna världen (Joh 18:36). Jesus lärde sina lärjungar att gå ut i världen och predika evangelium för alla (Matt 28: 19,20). Jesus sade att hans lärjungar skulle vara i världen, men inte av det (Joh 17:16).

Aposteln Petrus förstod tydligt detta. Han skrev att vara en del av Guds folk gjorde en del av ett heligt folk (I Pet 2: 9). Aposteln Paulus skrev att den nuvarande världen var ond (Gal 1: 4). Bibeln varnar för följderna av att vara en del av världens system och dess regeringar och berättar för oss att komma ut ur det och att vara separat (Upp 18: 2-5).

Titta på vad Bibeln lär kommer att hända i de sista dagarna och vad kristna skall göra åt det,

Men vet detta, att svåra tider i de sista dagarna kommer: För män blir älska sig själva, penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, baktalare, utan självbehärskning , brutala, fientliga goda, förrädare, egensinniga, högdraget, älskare av njutning snarare än älskar Gud, som har ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Och från sådana människor vänder sig bort! (2 Tim 3: 1-5).

Observera att Guds ord uppmuntrar inte rösta som lösningen.

Paulus säger att de kristna ska vara ambassadörer för Kristus (II Kor 05:20). Ambassadörer lever ofta i främmande länder, av vilka några är uppenbart fientliga mot deras tro. Ambassadörer, även om de bor i andra samhällen, inte engagera sig i politiken i de samhällen som de lever i. Det finns en tid för Guds folk att ta över regeringarna i den här världen, men det är ännu inte (Joh 18:36 Dan 7: 17-18). Det kommer att vara efter den andra ankomsten av Jesus (I Thess 4:16, Upp 11:15).

Till de kristna, skrev Peter,

Men ni är ett utvalt folk, ett kungligt prästerskap, en helig nation, ett folk som tillhör Gud, att du får förklara gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. När du var inte ett folk, men nu är du Guds folk; när du inte hade fått barmhärtighet, men nu har du fått barmhärtighet. Kära vänner, jag uppmanar er, som utlänningar och främlingar i världen, att avstå från syndiga begär, som krig mot din själ. Live så goda liv bland hedningarna som, även om de anklaga dig för att göra fel, kan de ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker oss. Skicka in er för Herrens skull till varje myndighet inrättats bland män: om att kungen, som den högsta myndigheten, eller guvernörer, som skickas av honom för att straffa dem som gör fel och berömma dem som gör rätt. Ty det är Guds vilja att genom att göra gott ska du tysta okunniga tal om dåraktiga män (1 Petr 2: 9-15).

Aliens, naturligtvis, inte röstar.

Nu gör Bibeln nämner en speciell röst av aposteln Paulus (medan han fortfarande var Saul och därmed oomvända). Lägg märke till vad han senare sagt om det:

Ja, tänkte jag mig själv att jag måste göra många saker som strider mot det känt av Jesus från Nasaret. Detta gjorde jag också i Jerusalem, och många av de heliga jag instängd i fängelse, som har fått fullmakt från översteprästerna, och när de ville döda, kastade jag min röst mot dem (Apg 26: 9-10).

Och medan den ovan är inte i sig en filt fördömande av alla röstande, är det den enda gången ordet "rösta" eller "röstning" är i Bibeln. Och det visar att även religiöst nitiska / konservativa individer inte alltid röstar på rätt sätt och kan göra många saker som strider mot det känt av Jesus från Nasaret.

Jag tror inte att Bibeln sanktioner kristna att rösta i köttsliga val. Inte heller tror jag att det kommande presidentvalet i USA eller valet i de andra anglo-Descended nationer kommer att leda till den typ av ånger att dessa länder behöver.

Vissa artiklar av möjligt samband intresse kan vara:

Bör en kristen Rösta? Denna artikel ger en del av den bibliska motiven i denna fråga. Skulle Jesus rösta på president / premiärminister? Röstar i Bibeln? Detta är ett ämne kristna måste förstå.
Polykarpos, Herbert W. Armstrong, och Roderick C. Meredith på kyrkans regering Vilken form av styrning gjorde den tidiga kyrkan har? Var det hierarkiska? Vilken form av styrning skulle man förvänta sig att få i Philadelphia kvarlevan? Folket bestämmer och / eller kommittéformer, udda diktaturer, eller samma typ som Philadelphia eran själv hade?
Gjorde den tidiga kyrkan Teach Millenarianism? Var millennieskiftet (kallas ibland Chiliasm) visas av tidiga kristna? Vem fördömde det. Kommer Jesus regera bokstavligen för 1000 år på jorden? Är denna gång i närheten?
Anglo - Amerika i Prophecy & Lost stammarna av Israel Är amerikaner, kanadensare, brittiska, skotska, walesiska, australiensare, Anglo-Södra afrikaner, och nyzeeländare ättlingar till Josef? Var finns de förlorade tio-stammarna i Israel? Vilka är de förlorade stammarna i Israel? Vad kommer att hända med judarna i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför skulle Gud låta dem straffas först?
Kommer den anglo-nationerna delas upp och ha folk Tas som slavar? Kommer länderna av USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland att delas? Vad Bibelns profetior lär? Finns det icke-bibliska profetior som stödjer denna idé? Vem kommer att dela upp dessa länder? Vem kommer att sluta med den mark och folket?
Profetior Barack Obama? Åtta skäl till varför Barack Obama är apokalyptisk och åtta skäl till varför Barack Obama är inte Antikrist. Denna artikel innehåller många bibliska och icke-bibliska profetior, från hela världen, som verkar för att diskutera Barack Obama. Lämnade Nostradamus förutsäga Obama behandlar antikrist? Might Barack Obama lagt grunden till kungarna i norr och söder som minst en shiitisk profetia antyder? Detta är den längsta och mest kompletta artikeln på den här sidan Barack Obama profetior. Läs den och välja själv om president Obama verkar uppfylla olika profetior.
Barack Obama, Prophecy, och förstörelsen av USA Vissa hävdar att Barack Obama är den profeterade "son Kenya", baserad upp ett tidigt 20th century skrift.
Kanada Prophecy: Vad betyder Bibelns profetior, katolska Prophecy, och andra förutsägelser Föreslå om framtiden för Kanada? Det finns profetior som tyder engagemang i Kanada. Och många är inte positivt om dess framtid.
Vem är kungen i väst? Varför finns det ingen sista tiden King of the West i Bibelns profetior? Är USA kungen i väst? Om ja, vad betyder det egentligen för USA och dess Anglo allierade.
Är Tony Blair Apocalyptic? Den tidigare Storbritanniens premiärminister konverterade till katolicismen strax efter att ha lämnat sitt kontor och har varit aktiv i EU-frågor. Vilken roll kan han spela?

East vs. West: Russia, China, & India Opposing Sanctions on Iran & Syria

Tuesday, January 31st, 2012

COGwriter

Russia, China, and India are not cooperating with the type of sanctions the EU and USA wants for Iran and Syria:

Global “great power politics” returns to Mideast

By Peter Apps , Political Risk Correspondent

LONDON | Tue Jan 31, 2012 7:28am EST

(Reuters) – With Russia sending warships to discourage foreign intervention in Syria, and China drawn more deeply into Iran's confrontation with the West, “great power” politics is swiftly returning to the Middle East…Both have signaled a clear intention to prevent any “regime change” intervention in Syria ; but Russia's deployment of its flagship aircraft carrier and escorts to Syria's port of Tarsus this month drew a starker than usual line in the sand…”Each time the West tightens the leash, Beijing quietly avails itself of the slack,” says Thomas Barnett, a former strategist for the US Navy…

Washington Post 31 January 2012-MUMBAI, IndiaIndia has joined China in saying it will not cut back on oil imports from Iran, despite stiff new US and European sanctions designed to pressure Tehran over its nuclear program.
Av Steve Gutterman | MOSCOW (Reuters) - En högt uppsatt rysk diplomat sade på tisdagen att verka för antagandet av en västerländsk-arabisk utkast FN: s säkerhetsråd ... Ryssland och Kina lade in sitt veto en europeisk betad resolution om Syrien i oktober.

Syriska oppositionen: Ryssland, Iran riskera relationer med framtida Syrien

Ynetnews - 31 januari 2012

Syriska oppositionen medlem Fahed Al-Masri berättade en libanesisk radiostation att insatserna Ryssland och Iran gör för att rädda president Assads regim kommer att återspeglas i ländernas framtida förbindelser med Syrien. "Ryssland kommer att förlora sitt sista fotfäste i Mellanöstern och i Syrien ", sade han och tillade att om Moskva fortsätter att motsätta sig det internationella samfundets syn på Syrien ...

Så de tre geografiskt största befogenheter öst tar står i skarp kontrast till väst. Bibeln visar slutligen att en till synes rysk ledd eurasiska konfederation kommer att ta på den återstående kraften i väst (som då kommer att ledas av Europeiska King of the North). Och Kina och Indien verkar vara profete att stödja Ryska-ledda konfederation.

But that will be later, just prior to the return of Jesus Christ (Revelation 9:16; 16:12-16).

At this time the East is playing a dangerous game that it is likely to lose, at least in a diplomatic sense.

No matter what their economic interests are, neither Russia nor India want an Islamic power to rise up. And by defying the Western sanctions, perhaps those nations believe that dividing the Islamic world into Iran & Syria, the rest of the Arab nations, the Turkish nations, Pakistan, Afghanistan, and Indonesia that this division will prevent an Islamic world power from rising up.

If they believe that, they are in error.

An Islamic power (the King of the South of biblical prophecy), apparently led by an Arabic power, will rise up. By supporting Syria as it has been, Russia will alienate the Arab world (the Arab League has tended to back the West in regards to Syria and is not a particular fan of Iran). Syria will not continue as it is and Iran may be neutralized, at least to a degree.

What the three Eastern powers are in essence doing is telling the Arab world that it is better off cooperating with the Europeans than with Russia, China, or India. And the cooperation between the Arab and European worlds is something will temporarily be done (Daniel 11:27; Psalm 83:3-8).

Kina, i sig, är intresserad av resurser som olja och älskar att dra fördel av att köpa möjligheter som västerländska sanktioner, till exempel, kan ge. Men Kina behöver marknaderna i väst mer än det faktiskt behöver iransk olja. Detsamma är i grunden gäller för Indien.

Iran och Syrien är egentligen inte så viktigt att Ryssland, Kina och Indien om att de kommer att stödja dem oavsett vad (även om det kommer att bli en framtida allians med pers / iranierna, men detta är en tid efter det tusenårsrike Kristi och diskuteras i Hes 38: 1-9).

Så trots poser från dessa tre östliga befogenheter, är verkligheten den att väst kommer att få störst inflytande i Mellanöstern från det som nu sker.

Iran kommer inte att vara ledare för kungen av södra och allt överlever i Syrien (jfr Jes 17: 1) kommer tydligen att stödja den kommande arabiska ledare Daniel 11:40. Om de i Ryssland, Kina och Indien förstod bibliska profetior bättre skulle de inse att deras nuvarande stand kanske bör ändras när det gäller Iran och Syrien.

De som är intresserade av att veta mer kanske vill studera i följande artiklar:

Russia: Its Origins and Prophesied Future Russia in prophecy. Where do the Russians come from? What about those in the Ukraine? Vad profeterade för Ryssland och dess allierade? What will they do to the Europeans that supported the Beast in the end?
Är Ryssland kungen i norr? Vissa hävdar att det är. But what does the Bible teach?
India, Its Biblical Past and Future: Any Witness? The Bible discusses the origins of those of Indian heritage and discusses some of the witness to them (including those in Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka).
Kina, dess bibliska förflutna och framtiden, del 1: Genesis och kinesiska tecken Vart tog det kinesiska folket ifrån? Den här artikeln innehåller information som visar att de kinesiska folken måste ha känt till olika konton i Första Moseboken fram till deras spridning efter Babels torn.
China, Its Biblical Past and Future, Part 2: The Sabbath and Some of God's Witness in China When did Christianity first come to China? And is there early evidence that they observed the seventh day sabbath?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Vilka är de "Kings of the East"? Vad händer med nästan alla kineser, ryssar, indier och andra av Asien? China in prophecy, where? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Vem är kungen i norr? Finns det någon? Äger bibliska och katolska profetior pekar på samma ledare? Skulle han följas? Vem blir kung i norr diskuteras i Daniel 11? Is a nuclear attack prophesied to happen to the English-speaking peoples of the United States, Great Britain, Canada, Australia, and New Zealand ? När inte de 1335 dagar, 1290 dagar och 1260 dagar (den tid, tider och en halv tid) av Daniel 12 börja? När Bibeln visar att den ekonomiska kollapsen kommer att påverka USA?
Is There A Future King of the South?
Some no longer believe there needs to be. Might Egypt, Islam, Iran, Arabs, or Ethiopia be involved? Might this King be called the Mahdi? What does the Bible say?
Den arabiska och islamiska världen i bibeln, historia, och Prophecy Bibeln diskuterar ursprunget till arabvärlden och diskuterar Mellanöstern i profetian. What is ahead for the Middle East and those who follow Islam? What about the Imam Mahdi? What lies ahead for Turkey, Iran, and the other non-Arabic Muslims?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

European Union Tower of Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Endast Storbritannien och Tjeckien vägrade att underteckna ett finanspakten mars som kommer att införa halvautomatiska sanktioner mot länder som bryter mot EU: s gränser budgetunderskott och förankra budgetbalans regler i den nationella lagstiftningen. http://www.reuters.com/ artikel / 2012/01/30 / oss-eu-toppmötet-idUSTRE80S0SR20120130

Detta är ytterligare ett steg mot uppfyllandet av bibliska profetior rör stiga upp i den slutliga europeiska Beast makt.

De av oss i vardags Church of God har länge undervisat att Storbritannien inte skulle vara en verklig del av den slutliga makten som kommer att växa fram i Europa. De som i Tjeckien kommer nästan säkert att bli en del av den slutliga makten.

Bibeln, i Uppenbarelseboken 17, är tydligt att européerna fortfarande måste omorganisera i framtiden:

12 "De tio horn som du såg är tio kungar som har fått något rike ännu, men de får auktoritet i en timme som kungar med vilddjuret. 13 Dessa är av samma åsikt, och de kommer att ge sin makt och myndighet åt vilddjuret. (Uppenbarelseboken 17: 12-13)

Steg mot detta sker fortsätter som vi i vardags Church of God länge inlärda och det blir gupp i vägen och problem (stora oroligheter, eller ännu värre, kan förekomma).

Naturligtvis är Bibeln klart att den slutliga europeiska Beast makten faktiskt inte kommer att vara mycket enhetlig, eftersom det i princip kommer att vara en kombination av starka och svaga, eller som Bibeln säger mer bokstavligt, järn och lera:

41 skäl du såg fötterna och tårna, dels av krukmakarens lera och delvis av järn, skall riket delas; men styrkan i järn skall vara i det, precis som du såg järnet vara blandat med keramisk lera. 42 Och att tårna på fötterna voro delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis bräcklig. 43 Som du såg järnet vara blandat med keramisk lera, kommer de att mingla med säd av män; men de kommer inte att hålla sig till en annan, på samma sätt som järn inte blandar med lera. (Daniel 2: 41-43)

Enligt Bibelns profetior, en europeisk makt, trots sin bräcklighet, är avsedd att tillfälligt vara den mest dominerande kraften i världen, slutligen erövra den anglo-Descended nationer (det är USA och dess anglo-allierade som Storbritannien som har den starkaste fästningar Daniel 11:39), och senare kommit till sitt slut (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Vissa artiklar av möjligt samband intresse kan vara:

Europa, Odjuret, och Uppenbarelseboken Var fick Europa får sitt namn? What might Europe have to do with the Book of Revelation? What about “the Beast”? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Vem är kungen i norr? Finns det någon? Äger bibliska och katolska profetior pekar på samma ledare? Skulle han följas? Who will be the King of the North discussed in Daniel 11? Is a nuclear attack prophesied to happen to the English-speaking peoples of the United States, Great Britain, Canada, Australia, and New Zealand ? När inte de 1335 dagar, 1290 dagar och 1260 dagar (den tid, tider och en halv tid) av Daniel 12 börja? Vad måste hända innan den stora vedermödan?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? Vad tycker katolik, bysantinska och bibliska profetior föreslå?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Var finns de förlorade tio-stammarna i Israel? Vilka är de förlorade stammarna i Israel? What will happen to Jerusalem and the Jews in Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Varför skulle Gud låta dem straffas först?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? Hur är det med Jerusalem? Vad Bibelns profetior lär? Finns det icke-bibliska profetior som stödjer denna idé? Vem kommer att dela upp dessa länder? Vem kommer att sluta med den mark och folket?
Kanada Prophecy:? Vad gör Bibelns profetior, katolska Prophecy, och andra förutsägelser Föreslå om framtiden för Kanada Det finns profetior som tyder engagemang i Kanada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy?
Is the United States the King of the West?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Vissa artiklar av möjligt samband intresse kan vara:

Islands and Bible Prophecy What's ahead for islands? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Vilka är de "Kings of the East"? Vad händer med nästan alla kineser, ryssar, indier och andra av Asien? China in prophecy, where? Who has the 200,000,000 man army related to Armageddon?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Var finns de förlorade tio-stammarna i Israel? Vilka är de förlorade stammarna i Israel? What will happen to Jerusalem and the Jews in Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Varför skulle Gud låta dem straffas först?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Tänk därför om de som undervisar sådana saker kan möjligen leva likgiltigt, och sammanblandas i olagligt samlag, eller, mest gudlösa av allt, äta människokött, särskilt när vi är förbjudna så mycket som att bevittna shower av gladiatorer, så att vi blir delaktiga och abettors mord. Men inte heller får vi se andra glasögon, så att våra ögon och öron att orenat, delta i uttalanden där sjungs. (Theophilus av Antioch. Till Autolycus, bok III, kapitel XV. Översatt av Marcus Dods, AM utdrag från Ante-Nicene fäder, Volume 2. Redigerad av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

Så gjorde sanna kristna inte tror att de skulle titta på våldsamma sporter så populära under det andra århundradet.

Tatian, en bekännande kristen apologet, skrev runt 170 AD:

Och för dessa vittnen tar plats, och boxarna möts i envig, utan anledning som helst, inte heller någon kommer ner i arenan för att bistå. Gör sådana utställningar eftersom dessa lända till din kredit? Den som är främst bland er samlar en legion av blodiga mördare, engagerande att underhålla dem, och dessa skurkar är utsända av honom, och du monterar på spektaklet att vara domare, dels av ondska av adjudicator, och dels av att de män som ägnar sig åt kampen. Och den som missar den mord utställningen bedrövad, eftersom han inte var dömd att vara åskådare av onda och ogudaktiga och avskyvärda gärningar (Tatian. Översatt av JE Ryland. Tatians Tal till grekerna, kapitel XXIII. Utdrag från Ante-Nicene fäder, Volym 2. Redigerad av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Athenagoras, en bekännande kristen apologet, skrev runt 170 AD:

Om någon av sund själ, därför att bekräfta, medan sådan är vår karaktär, att vi är mördare? ...

Som inte räkna bland de saker som är av störst intresse för tävlingar av gladiatorer och vilda djur, särskilt de som ges av dig? Men vi, anse att se en man som dödas är ungefär samma som att döda honom, har förnekat sådana glasögon (Athenagoras. En vädjan för de kristna, kapitel XXXV. Översatt av BP Pratten. Utdrag från Ante-Nicene fäder, Volym 2 . Redigerad av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Även idag, många kristna inser att titta brutala händelser med avsikt att orsaka fysisk skada, såsom verklig boxning, är olämpligt.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Vissa artiklar av möjligt samband intresse kan vara:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. Is war proper for Christians?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Ja.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Ja.

Medan jag har artiklar med många skrift i detta ämne (se till exempel Universal erbjudande om frälsning: det finns hundratals verser i Bibeln Stöd läran om Sanna Apokatastasis ), låt oss börja med en andra århundradet tolkning av Jesaja som Irenaeus till visa vad som verkade vara allmänt känt i dagarna inte alltför långt efter döden av den sista av de ursprungliga apostlarna:

Nu, att löftena inte tillkännagavs för profeterna och de ensamma fäder, utan till kyrkorna förenade med dessa från de folk, som också Anden termer "öarna" (både för att de är etablerade mitt i turbulensen, lider storm av hädelser, existera som en hamn för säkerheten för dem i fara, och är en fristad för dem som älskar höjden [himlens], och sträva efter att undvika Bythus, dvs djupet för fel), Jeremia förklarar så här: " Hör HERRENS ord, I hednafolk, och förkunna det för kustländerna i fjärran; sägen, att HERREN skall förströ Israel, kommer han samla det och bevara det, såsom man matar sin fårskock ...

Och ännu en gång säger han samma sak: "Se, jag skall göra Jerusalem till jubel och mitt folk [en glädje]; för röst gråt skall icke mer höras i henne, eller klagorop. Också att det inte ska vara det någon omogen [ett], ej heller gamla män som inte uppfyller sin tid: för ungdomar skall vara hundra år; och syndaren skall dö en hundra år gammal, men ändå ska vara förbannad. Och de skall bygga hus och bo i dem själva; och plantera vingårdar och äta deras frukt själva, och ska dricka vin. Och de får inte bygga, och andra lever i; inte heller ska de förbereda vingården, och andra äter. För de dagar livets träd ska vara dagar människorna i dig; för sina händers verk skall uthärda "(Irenaeus. Adversus haereses, Bok V, kapitel 34, verserna 2-3,4. Utdrag från Ante-Nicene fäder, Volume 1. Redigerad av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Andra, såsom Origenes av Alexandria, skrev också att Gud hade en plan för att erbjuda frälsning till alla.

Många katolska och protestantiska forskare menar att Origenes var en av de största av de tidiga teologiska författare (han bodde från ca 185-232 e.Kr.). Påven Benedictus XVI har offentligt prisade Origenes.

Den noterade protestantiska historikern KS Latourette skrev att Origenes "var faktiskt en av de största kristna sinnen." Och även om jag inte kan hålla med om att det är av intresse att notera att Latourette konstaterade:

Origenes lärde att i slutändan alla andar som har fallit bort från Gud kommer att återställas till full harmoni med Honom. Detta kan ske endast med sitt samarbete, för de har friheten att acceptera eller förkasta inlösen verkat i Kristus. Innan fullständigt återupprättande de kommer att lida straff, men att straffet är avsedd att vara uppfostrande, att rensa dem från de brister som väckts av deras synd. Efter utgången av denna ålder och dess värld en annan tid skall komma, så Origenes trodde, där har fötts på nytt kommer att fortsätta växa och de obotfärdiga ges ytterligare en möjlighet för ånger (Latourette KS Kristendomens historia, volym 1, Början till 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, s.151).

Origenes var nära, i att inte alla kommer att ångra sig, för det kommer också att vara de som höjs till "evig fasa" (Daniel 12: 2, KJV), vilket innebär att de som inte vill riktigt ångrar inte att få frälsning-men vi i vardags Guds församling anser dem vara en liten minoritet. Men Origenes var korrekt att detta endast kommer att ske genom samarbete mellan dem som för närvarande inte sparats.

Här är några citat direkt från Origen:

... Den goda fadern inte helt har övergivit dem som har fallit bort från honom (Origenes. Kommentar till Johannes evangelium (Bok I). Utdrag från Ante-Nicene fäder, Volym 9 Redigerad av Allan Menzies, DD amerikanska upplagan, 1896 och 1897. Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Det är att komma ihåg, har dock att vissa varelser som föll bort från att en början som vi har talat, sjunkit till en sådan djup av ovärdighet och ondska som skall anses helt förtjänar att utbildning och undervisning genom vilken mänskliga rasen, medan i köttet, utbildas och instrueras med hjälp av de himmelska krafter; och fortsätter, tvärtom, i ett tillstånd av fiendskap och opposition till dem som får denna instruktion och undervisning. Och därför är det att hela detta jordiska liv är fullt av kamp och prövningar, som orsakas av oppositionen och fiendskap av dem som föll från ett bättre skick utan att alls ser tillbaka, och som är kallade djävulen och hans änglar, och andra klasser av det onda, som aposteln klassas bland de motsatta krafter. Men om någon av dessa order som agerar under regeringen av djävulen, och lyda hans onda kommandon, kommer i en framtida värld omvandlas till rättfärdighet på grund av deras besitter förmågan till fri vilja, eller om långlivade och inbiten ondska kan ändras genom vanans makt i naturen, är ett resultat som du själv, läsare, kan godkänna, om varken i dessa nuvarande världar som ses och tidsmässiga, och inte heller på de som är osynliga och är evig, är den del som helt skiljer sig från den sista enhet och fitness saker (Origenes. De Principiis, bok I, kapitel 6, vers 3).

... Och därmed, genom de många och oräkneliga order av progressiva varelser som blir försonade med Gud från ett tillstånd av fiendskap, den sista fienden äntligen nått, som kallas döden, så att han också kan förstöras, och inte längre vara ett fiende. När därför alla rationella själar ska ha återställts till ett tillstånd av detta slag, då denna typ av organ hos oss kommer att genomgå en förändring till ära en andlig kropp. För som vi ser det inte vara fallet med rationella naturer, att några av dem har bott i ett tillstånd av nedbrytning på grund av sina synder, medan andra har kallats till ett tillstånd av lycka på grund av sina meriter; men som vi ser samma själar som tidigare hade varit synd, assisterade, efter sin omvändelse och försoning med Gud, till ett tillstånd av lycka (Origenes. De Principiis, bok III, kapitel 6, vers 6).

Medan vi i LCG skulle inte uttrycka det ganska så, dessa citat inte visar att idén om att Gud har en plan som kommer att ge de obotfärdiga tillfälle efter denna nuvarande ålder är inte ett nytt koncept.

Egentligen läran om skärselden som utvecklats bland latinska katoliker när de började att fördöma vissa av Origenes idéer i det sjätte århundradet. När det hände läror relaterade till erbjudandet om frälsning för alla (sk Apokatastasis) var också något fördömas. Dock lämnade detta en lucka i romersk teologi och idén om skärselden utvecklade då.

De grekiska katoliker (som nu kallas den östliga ortodoxa), men gjorde aldrig acceptera det latinska idén om skärselden och fortfarande i dag har många som tror att Gud har någon typ av plan för att erbjuda frälsning till dem som inte avsiktligt förkasta frälsningen.

Den katolska encyklopedien själv medger att de första kristna inte lär sin nuvarande konceptet med sin skärseld doktrin:

Vissa stressen också har lagts på invändningen att de gamla kristna hade någon klar uppfattning om skärselden, och att de trodde att själarna avgick kvar i osäkerhet om frälsning till sista dagen ... Det finns flera ställen i Nya testamentet som pekar på en processen för rening efter döden. Således Jesus Kristus förklarar (Matteus 00:32): "Och den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som skall tala mot den helige Ande, skall det icke bliva honom förlåtet, varken i den här världen, eller i den kommande världen "... (Hanna, skärselden. Den katolska encyklopedien).

Nej, under det andra århundradet, trodde man att Guds plan skulle tillåta alla att erbjudas frälsning, antingen i denna ålder eller ålder att komma om de inte begå "oförlåtliga synden" (Matt 12:32, Mark 10:30 , Luk 18:30, Apg 3: 17-21; Ef 1:21; Hebr 6: 4-6; jfr Matt 10:15, 11: 22-24, Mark 6:11, Luk 10: 12-14) .). Och Nya testamentet är mycket tydligt att:

"Alla människor skall se Guds frälsning" (Luk 3: 6).

I det trettonde århundradet, den berömda katolska teologen Thomas av Aquino skrev följande:

Ingenting anges tydligt i Skriften om situationen för skärselden, inte heller är det möjligt att erbjuda övertygande argument i denna fråga ...

Vissa säger dock att enligt sedvanerätt platsen för skärselden är där man syndar. Detta verkar inte troligt, eftersom en människa kan straffas på samma gång för synder som begåtts på olika platser. Och andra säger att enligt common law de straffas ovanför oss, att de är mellan oss och Gud, vad gäller deras tillstånd. Men det är utan betydelse, för att de inte straffas för att vara över oss, men för den som är lägst i dem, det vill säga sin (Aquinas T. Summa Theologica av St Thomas Aquinas, bilaga II, artikel 1. Andra och reviderade Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO Ordinis Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL och F. Leo Moore OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior provincialis Angliæ).

Ovanstående visar att även i medeltiden, var oklart idén om skärselden, även bland ledarna för kyrkan i Rom.

Skärselden var i huvudsak antogs efter vissa läror som förknippas med Origenes fördömdes i den 6: e-talet:

Från det ögonblick dock att anti Origenism rådde, läran om apokatastasis var definitivt övergavs. Augustinus protester starkare än någon annan författare mot ett fel så strider mot läran om nödvändigheten av nåd ... (Batiffel, Apocatastassis. Den katolska encyklopedien).

Tidigare erfarenheter visar att efter Apokatastasis dömdes i mitten av 6: e århundradet, något som liknar moderna begreppen skärselden var som uttalas av den romerske biskopen Gregorius I omkring 600 e.Kr.

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Kommer alla bra saker återställas? Har Guds frälsningsplan tar uppror och andlig blindhet i beaktande?
Hope of Salvation: Hur den Levande Guds kyrka skiljer sig från de flesta protestanter Hur den Levande Guds kyrka skiljer sig från vanliga / traditionella protestanter, är kanske den fråga jag frågade mest av dem utan Guds Kyrka bakgrund.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Är det vad han sa? Is that what the Bible says? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
Vad är oförlåtliga synden? Vad är det? Kan du ångrar det? Vet du vad det är och hur man kan undvika det?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland borgmästare Quan sade} "Detta är inte en situation där vi hade en 1.000 fredligt folk och ett fåtal våldsamma personer. Om man tittar på vad som händer i dag när det gäller destruktion av egendom, kasta i och laddning polisen, det är nästan som om de tigger om uppmärksamhet och hoppas att polisen kommer att göra fel. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945 / 300-greps-i-ockupera-oakland-protester /

Occupy Oakland protesterna blev våldsamma lördag som demonstranter bröt sig in i en historisk byggnad och brände en amerikansk flagga och officerare sköt tårgas för att skingra folk kastar stenar och riva ner stängsel på en konvention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Tillbaka den 9 oktober 2011 skrev jag följande på denna nyhetssida (se Occupy Wall Street, Occupy Seattle, uppta Vancouver, etc. ):
Jag har skrivit på länge att oroligheter och upplopp kommer att hända i USA och andra anglo-Descended landar ... Vissa anser att detta "Occupy" rörelsen helt enkelt en politisk protest, en ny "Tea Party", med undantag för vänstern istället av högern. Jag misstänker att i slutändan kommer det att bli våldsamma och USA och andra länder kommer att möta upplopp och oroligheter, samt politiker och förståsigpåare som verkade för att stödja detta kommer senare ångra.

Som jag rapporterade i går, tror jag att det kommer att bli mer våld i USA. Några i Occupy rörelsen och / eller någon gång i samband med det kommer senare röra upp mer våld. Mycket mer än hände i Oakland.

Sorger och bekymmer är bara början (Matt 24: 5-8) och kommer att bli mycket värre (Matteus 24: 21-22). Jag tror att klasskamp och andra protester kommer att bidra till att försvaga USA och andra Anglo-länder och kan också vara en faktor i dessa är sårbara för verklig krigföring: invasion av Beast .

Som Jesus sade:

37 Och vad jag säger till er, det säger jag till alla: Titta! (Mark 13: 36-37)

Vissa artiklar av möjligt samband intresse kan vara:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? När är det tidigaste att den stora vedermödan kan börja? Vad är Herrens dag?
Fysisk Förberedelse skrifterna för de kristna . Vi vet alla att Bibelns profetior hungersnöd. Ska vi göra något?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
The Gospel of the Kingdom of God was the Emphasis of Jesus and the Early Church Did you know that? Vet du ens vad evangeliet om riket handlar om? True religion should be based upon the true gospel.
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Vem fördömde det. Kommer Jesus regera bokstavligen för 1000 år på jorden? Är denna gång i närheten?
Does God Have a 6,000 Year Plan? Vilken År Har 6.000 Years End? Var en 6000 års tidsfrist för människor att härska följt av en bokstavlig tusen år regeringstid av Kristus på Jorden visas av de första kristna? What year may the six thousand years of human rule end? När kommer Jesus tillbaka? 2018 or 2019?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, British, Scottish, Welsh, Australians, Anglo-Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Var finns de förlorade tio-stammarna i Israel? Vilka är de förlorade stammarna i Israel? Vad kommer att hända med judarna i Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Varför skulle Gud låta dem straffas först?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? Vad Bibelns profetior lär? Finns det icke-bibliska profetior som stödjer denna idé? Vem kommer att dela upp dessa länder? Vem kommer att sluta med den mark och folket?
Prophecies of Barack Obama? Eight reasons why Barack Obama is apocalyptic and eight reasons why Barack Obama is not the Antichrist. This article includes many biblical and non-biblical prophecies, from around the world, that seem to discuss Barack Obama. Did Nostradamus predict Barack Obama dealing with the Antichrist? Might Barack Obama set the stage for the kings of the North and South as at least one Shiite prophecy suggests? This is the longest and most complete article on this page on Barack Obama prophecies. Läs den och välja själv om president Obama verkar uppfylla olika profetior.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Kanada Prophecy: Vad betyder Bibelns profetior, katolska Prophecy, och andra förutsägelser Föreslå om framtiden för Kanada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Is the United States the King of the West? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. What role might he play?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

Angreppet på förorter verkade vara ett tecken på den ökande förekomsten av oliktänkande soldater närmare till Damaskus, och regimens ökande oro över situationen.

Egyptian Gazette - 29 januari, 2012

ISTANBUL - The Gulf arabiska staterna och Turkiet, som har spetsen regionala fördömande av den syriska regimen för dess dödliga tillslag, uppmanade Damaskus lördag att acceptera en Arabförbundet plan för att stoppa blodsutgjutelsen "utan dröjsmål".

Den syriska regeringen blir mer desperat och alltmer isolerade på världsscenen.

Något måste förändras.

Lägg märke till vad Bibeln visar kommer att hända med till Syriens huvudstad Damaskus:

1 Ett orakel om Damaskus:
"Se, Damaskus kommer inte längre att vara en stad, men kommer att bli en hög av ruiner. 2 Städerna Aroer kommer att övergivna och lämnades att flockar, vilket kommer att ligga ner, med ingen att göra dem rädda. 3 Den befästa staden kommer att försvinna från Efraim, och kungamakt från Damaskus, kvarlevan av Aram kommer att bli härlighet Israels ", HERREN Sebaot. (Jes 17: 1-3)

3 Så säger Herren:
"Trefalt förbrutit sig Damaskus, och för fyra,
Jag kommer inte att rygga mitt beslut ... 5 Jag kommer också att bryta grindfältet i Damaskus,
Och utrota invånarna från Valley of Aven,
Och den som håller spiran från Beth Eden.
Folket i Syrien skall gå i fångenskap till Kir, "
Säger Herren. (Amos 1: 3, 5)

Syriens president Assad skulle kunna besluta hans personliga bästa alternativet är att närmare stödja Iran och kanske vara med i en invasion av Jerusalem och Israel. Om så är fallet, kan det vara hur Jesaja 17: 1 är uppfyllt.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Vissa artiklar av möjligt samband intresse kan vara:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. What is ahead for the Middle East and those who follow Islam? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Is There A Future King of the South? Some no longer believe there needs to be. Kan Egypten, islam, Iran, araber, eller Etiopien vara inblandade? Is he the Imam Mahdi? What does the Bible say?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? What happens in the Great Tribulation and the Day of the Lord? När är det tidigaste att den stora vedermödan kan börja? Vad är Herrens dag?
Fjärde Horseman i Apocalypse Vad är blek häst av död och farsoter? Vad kommer det att föra och när?
Slutet av Mayan kalender 2012-Might 2012 betyder något? Finns det Mayan kalender prognoser för förändring under 2012? Förändringarna var hundra år sedan förutspådde av Hopi indianerna. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Varför skulle Satan har inspirerat detta datum? Har Dresden codex visar förstörelsen av jorden med översvämningar? Can the great tribulation start before 2012? Hur kan Barack Obama att delta i 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). Denna länk har också YouTube-videor. Denna bok dokument och förklarar hundratals profetior. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (portugisiska Edition) 2012 livro do Dr Thiel em português. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (brasiliansk portugisiska Edition) 2012 livro do Dr Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

Aposteln Paulus Han var en senare apostel, men också en tidig kristen ledare.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

7 Därför rensa ut den gamla surdegen, så att ni kan vara en ny klump, eftersom du verkligen är osyrade. Ty Kristus, vårt påska, offrades för oss. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

I dagarna av osyrat bröd Paul, som kommer ner från Galatien, kom till Asien, med tanke på vila bland de troende i Smyrna att vara en stor förfriskning i Kristus Jesus efter sin svåra slit, och avser därefter att avvika till Jerusalem. Så i Smyrna han gick för att besöka Strataeas, som hade varit hans åhörare i Pamfylien, som är en son till Eunice dotter Lois. Dessa är de som han gör nämna när du skriver till Timoteus, säger, Av oskrymtad tro som är i dig, som bodde i din mormoder Lois och din moder Eunice, varifrån finner vi att Strataeas var bror till Timothy. Paul då, in hans hus och samla ihop de troende där, talar till dem om påsken och pingsten, påminna dem om det nya förbundet av erbjudandet av brödet och bägaren; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Vissa artiklar av möjligt samband intresse kan vara:

Aposteln Paulus Han var en senare apostel, men också en tidig kristen ledare.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Is this true? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Are the Ten Commandment Still in Effect? This article quotes the ten commandments and combines some of the previous articles into one article about the ten commandments. Buden visas vid berget Sinai, innan berget Sinai, i Jesu förkunnelse, efter korsfästelsen, och i läror Paulus. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
De tio budorden Reflect Kärlek, Breaking dem är onda del tycker att de tio buden är en börda. Är det vad Jesus, Paulus, Petrus, Jakob och Johannes lärde?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historien om tidig kristendom Är du medveten om att vad de flesta tror är inte vad som verkligen hände med den sanna kristna kyrkan? Vet du var den tidiga kyrkan grundades? Vet du vad som var de lärdomar den tidiga kyrkan? Är din tro verkligen baserad på sanning eller kompromissa?