Arkiv för januari, 2012

Skulle en kristen röstar?

Tisdag, 31 januari, 2012

COGwriter

Fyra män i det republikanska partiet är fortfarande något som står i deras strävan att avsätta USA: s president Obama och få sitt jobb.

Det finns två katoliker, en Mormon, och en Baptist kör för den republikanska utnämningen för att köra mot den ganska irreligious demokraten Barack Obama (som också hävdar den kristna tron).

Om verkliga kristna rösta?

Om demokrati skulle sanktioneras i Bibeln för kristna, helt säkert skulle straffas i Nya testamentet. Grekiska och romerska demokratisk praxis var allmänt känt sedan. Demokrati är inte en amerikansk uppfinning (och inte heller är en republikansk regeringsform).

I Nya testamentet läser vi Jesu utnämning apostlar. Paulus skriver att Gud först utser apostlar, för det andra profeter, osv för upplyftande Kristi kropp (Ef 4: 11,12).

När Judas behövde bytas ut (efter hans svek mot Jesus och hans självmord), hade apostlarna inte har ett val, följde de bibliska exempel att söka Guds vilja:

Du, Herre, vem vet allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har valt ... Och de kastade sina partier. (Apg 1: 24,26).

Lägg märke till apostlarna inte besluta att de var kvalificerade att se in i en människas hjärta.

Några har skrivit att olika former av demokrati är nu acceptabla eftersom de tror vissa skrifter i Apostlagärningarna antyder det. De primära verserna verkar vara i berättelsen Apostlagärningarna 15. I Apostlagärningarna 15 många av apostlarna och de äldste samlades för att diskutera omskärelse och icke-judiska troende. En mängd rådgivare användes för att diskutera frågan. Vissa anser att användning av råd är ett tecken på demokrati. Däremot faktum att ett stort antal rådgivare användes inte ändra Guds styrelseform. I Gamla Testamentet läser vi att inte bara har Gud alltid uppmuntrat denna praxis (Ords 11:14), läser vi också att Gud själv engagerad i det (II Chron 18, 18-21); alltså bara det faktum att en del av kyrkans ledarskap följde denna praxis visar att Guds statliga praxis från Gamla testamentet skulle fortsättas.

Det är intressant att notera något annat nämns i Apostlagärningarna,

"Och nu säger jag till er, hålla sig borta från dessa män och låt dem ensam, Ty om denna plan eller detta arbete är av män, kommer det att gå om intet; men om det är av Gud, kan du inte störta det-så att ni även hittas att kämpa mot Gud "(Apg 5: 38-39)

T slang som röstar i världsliga val uppenbarligen tror att de vet aspekter av Guds plan att det inte finns någon mänsklig sätt de kunde veta. Men titta på vad Gud sade till Samuel, en klart ringde och utsedd av Gud, när Samuel trodde att han visste vem som ska bli nästa konung över Israel,

Så det var när de kom, att han såg på Eliab och sade: "Ty HERRENS smorde här inför honom." Men HERREN sade till Samuel, "Titta inte på hans utseende eller på höjden av sin kroppsstorlek, eftersom jag har vägrat honom. För Herren inte ser som ser människan; för man tittar på det yttre utseende, men HERREN ser till hjärtat "(1 Sam 16: 6-7).

Det är också intressant att inse att många som tror att Nya Testamentet sanktioner demokrati tror också att Guds framtid styrande regeringen (i Guds rike) inte kommer att vara en demokrati.

Jesus sade till apostlarna att de skulle vara härskare över Israels tolv stammar i hans rike (Luk 22:30). Jesus valde lärjungarna, de fick sina positioner från någon form av demokrati (Joh 15:16, 6:70). Gud, inte människan, valde David till konung över Israel ursprungligen (Apg 13:22) och har även valt honom till konung över hela Israel i världen framöver (Jer 30: 9).

Förresten, sa Jesus att Gud Fadern har reserverats som kommer att ha vissa maktpositioner i Guds rike (Mat 20:23). Belöningarna i riket blir Jesus "för att ge (Upp 22:12); de inte kommer att vara för människor att ta för sig själva.

Demokratin kommer inte att vara Guds styrelseform i hans rike.

Varför?

Ett av de många problem av omröstningar är att ingen människa tänker så som Gud gör.

"För Mina tankar är inte era tankar, inte heller är dina vägar mina vägar, säger Herren (Är 55: 8).

När Jesus var på jorden han förkunnade evangeliet om Guds rike och berättade folk att omvända sig (Mark 1: 14-15). Jesus vägrade att delta även i de mest elementära regeringsbeslut medan han var på jorden (Luk 12: 13-14).

Även om Jesus lärde att vi skulle betala skatt (Matt 22: 17-21) Han lärde också att hans rike inte var av denna världen (Joh 18:36). Jesus lärde sina lärjungar att gå ut i världen och predika evangelium för alla (Matt 28: 19,20). Jesus sade att hans lärjungar skulle vara i världen, men inte av det (Joh 17:16).

Aposteln Petrus förstod tydligt detta. Han skrev att vara en del av Guds folk gjorde en del av ett heligt folk (I Pet 2: 9). Aposteln Paulus skrev att den nuvarande världen var ond (Gal 1: 4). Bibeln varnar för följderna av att vara en del av världens system och dess regeringar och berättar för oss att komma ut ur det och att vara separat (Upp 18: 2-5).

Titta på vad Bibeln lär kommer att hända i de sista dagarna och vad de kristna är att göra om det,

Men vet detta, att svåra tider i de sista dagarna kommer: För män kommer att vara älska sig själva, älskare av pengar, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, belackare, utan självbehärskning , brutala, fientliga bra, förrädare, egensinniga, högdraget, älskare av njutning snarare än älskar Gud, som har ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Och från dessa människor vänder sig bort! (2 Tim 3: 1-5).

Lägg märke till att Guds ord inte uppmuntrar röstning som lösningen.

Paulus sade att de kristna ska vara ambassadörer för Kristus (II Kor 5:20). Ambassadörer lever ofta i främmande länder, av vilka några är klart fientlig mot sin övertygelse. Ambassadörer, även om de bor i andra samhällen, inte engagera sig i politiken i de samhällen som de lever i. Det finns en tid för Guds folk att ta över regeringarna i den här världen, men det är ännu inte (Joh 18:36 Dan 7: 17-18). Det kommer att vara efter den andra ankomsten av Jesus (I Tess 4:16, Upp 11:15).

För kristna, skrev Peter,

Men ni är ett utvalt folk, ett kungligt prästerskap, en helig nation, ett folk som tillhör Gud, att du kan förklara gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. När du inte ett folk, men nu är du Guds folk; när du inte hade fått barmhärtighet, men nu har du fått barmhärtighet. Kära vänner, jag uppmanar er, som utlänningar och främlingar i världen, att avstå från syndiga begär, som kriget mot din själ. Live så bra liv bland hedningarna som, även om de anklaga dig för att göra fel, kan de ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker oss. Skicka in er för Herrens skull till varje myndighet inrättats bland män: om att kungen, som den högsta myndigheten, eller guvernörer, som sänds av honom för att straffa dem som gör fel och berömma dem som gör rätt. Ty det är Guds vilja att genom att göra gott ska du tysta okunniga tal om dåraktiga män (1 Petr 2: 9-15).

Aliens, naturligtvis, inte röstar.

Nu gör Bibeln nämner en särskild omröstning i aposteln Paulus (medan han fortfarande var Saul och därmed oomvandlat). Lägg märke till vad han senare sagt om det:

I själva verket, tänkte jag mig själv att jag måste göra många saker som strider mot namnet Jesus från Nasaret. Detta gjorde jag också i Jerusalem, och många av de heliga stängde jag i fängelse, har fått fullmakt från översteprästerna; och när de dödas, kastade jag min röst mot dem (Apg 26: 9-10).

Och medan ovanstående är inte i sig en filt fördömande av alla röstande, är det den enda gången ordet "röst" eller "röstning" är i bibeln. Och det visar att även religiöst nitiska / konservativa individer inte alltid röstar på rätt sätt och kan göra många saker som strider mot namnet Jesus från Nasaret.

Jag tror inte att Bibeln sanktioner kristna att rösta i köttsliga val. Inte heller tror jag att det kommande presidentvalet i USA eller valet i de andra anglo-Descended nationer kommer att leda till den typ av omvändelse som dessa länder behöver.

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan vara:

Skulle en kristen Rösta? Den här artikeln ger en del av den bibliska motiven i denna fråga. Skulle Jesus röstar för president / premiärminister? Röstar i Bibeln? Detta är ett ämne kristna måste förstå.
Polykarpos, Herbert W. Armstrong, och Roderick C. Meredith på Church regering Vilken form av styre gjorde den tidiga kyrkan har? Var det hierarkiska? Vilken form av styre skulle man förvänta sig att få i Philadelphia kvarlevan? Folket bestämmer och / eller kommittéformer, udda diktaturer, eller samma typ som Philadelphia eran själv hade?
Har den tidiga kyrkan Teach Millenarianism? Var millennieskiftet (kallas ibland Chiliasm) undervisas av tidiga kristna? Fördömde det. Kommer Jesus regera bokstavligen 1000 år på jorden? Är denna gång nära?
Anglo - Amerika i Prophecy & Lost stammarna av Israel Är amerikaner, kanadensare, Brittiskt, Skotskt, walesiska, australier, Anglo-Södra afrikaner, och nyzeeländare Josefs? Var är de förlorade tio-stammar i Israel? Vilka är de förlorade stammarna av Israel? Vad kommer att hända med de judar i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför skulle Gud låta dem straffas först?
Kommer Anglo-nationerna delas upp och har människor Taget som slavar? Kommer landar i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland delas? Vad Bibelns profetior lär? Finns det icke-bibliska profetior som stöder denna idé? Vem kommer att dela dessa länder? Vem kommer att sluta med de länder och folk?
Profetior Barack Obama? Åtta skäl till varför Barack Obama är apokalyptisk och åtta skäl till varför Barack Obama är inte Antikrist. Den här artikeln innehåller många bibliska och icke-bibliska profetior, från hela världen, som verkar för att diskutera Barack Obama. Har Nostradamus förutsäga Obama behandlar Antikrist? Kanske Barack Obama lagt grunden för kungarna i norr och söder som minst en shiitisk profetia antyder? Detta är den längsta och mest kompletta artikeln på den här sidan Barack Obama profetior. Läs den och bestäm själv om president Obama verkar uppfylla olika profetior.
Barack Obama, Prophecy, och förstörelsen av USA Vissa hävdar att Barack Obama är den profeterade "son Kenya", baserad upp en tidig 20th century skrift.
Kanada Prophecy: Vad betyder Bibelns profetior, katolska Prophecy och andra Förutsägelser Föreslå Om framtiden i Kanada? Det finns profetior som tyder engagemang i Kanada. Och många är inte positivt om dess framtid.
Vem är kungen av väst? Varför finns det inget slut-Time King of the West i Bibelns profetior? Är USA kungen i väst? Om så är fallet, vad betyder det egentligen för USA och dess Anglo allierade.
Är Tony Blair Apocalyptic? Den tidigare Storbritanniens premiärminister konverterade till katolicismen strax efter att ha lämnat sitt ämbete och har varit aktiv i EU-frågor. Vilken roll kan han spela?

East vs West: Ryssland, Kina, Indien och Motsatta Sanktioner mot Iran och Syrien

Tisdag, 31 januari, 2012

COGwriter

Ryssland, Kina och Indien inte samarbetar med den typ av sanktioner EU och USA vill för Iran och Syrien:

Global "stormaktspolitik" återvänder till Mideast

Av Peter Apps, politisk risk Korrespondent

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 CET

(Reuters) - Med Ryssland skicka krigsfartyg för att avskräcka utländsk intervention i Syrien, och Kina dras djupare in i Irans konfrontation med väst, "stormakts" politiken snabbt återvända till Mellanöstern ... Båda har signalerat en tydlig avsikt att förhindra " regimskifte "ingripande i Syrien; men Rysslands utplacering av sitt flaggskepp hangarfartyg och eskort till Syriens hamnen i Tarsus denna månad ritade en naknare än vanligt linje i sanden ... "Varje gång väst stramar koppel, Beijing utnyttjar tyst av slack", säger Thomas Barnett, en tidigare strateg för den amerikanska flottan ...

Washington Post 31 januari, 2012-Mumbai, Indien - Indien har gått med Kina säger att det inte kommer att skära ned på oljeimport från Iran, trots stela nya amerikanska och europeiska sanktioner som syftar att pressa Teheran över landets kärnenergiprogram.
Av Steve Gutterman | Moskva (Reuters) - En högt uppsatt rysk diplomat sade på tisdagen att verka för antagandet av en västerländsk arabiska förslaget FN: s säkerhetsråd ... Ryssland och Kina lade in sitt veto en europeisk utarbetade resolution om Syrien i oktober.

Syriska oppositionen: Ryssland, Iran riskerar relationer med framtida Syrien

Ynetnews - 31 januari 2012

Syriska oppositionen medlem Fahed Al-Masri berättade en libanesisk radiostation att insatserna Ryssland och Iran gör för att rädda president Assads regim kommer att återspeglas i ländernas framtida förbindelser med Syrien. "Ryssland kommer att förlora sin sista fotfäste i Mellanöstern och i Syrien ", sade han och tillade att om Moskva fortsätter att motsätta sig det internationella samfundets inställning till Syrien ...

Så de tre geografiskt största befogenheter öst tar står i skarp kontrast till västvärlden. Bibeln visar slutligen att en till synes rysk-ledda eurasiska konfederation kommer att ta på den återstående kraften i väst (som då kommer att ledas av Europeiska King of the North). Och Kina och Indien verkar vara profeterade att stödja den rysk-ledda konfederation.

Men det kommer att vara senare, strax före Jesu Kristi återkomst (Uppenbarelseboken 09:16, 16: 12-16).

Vid denna tidpunkt öst spelar ett farligt spel att det är sannolikt att förlora, åtminstone i en diplomatisk mening.

Oavsett vad deras ekonomiska intressen, varken Ryssland eller Indien vill ha en islamisk makt att stiga upp. Och genom att trotsa de västerländska sanktioner, kanske de nationer tror att dela den islamiska världen i Iran & Syrien, resten av arabländerna, de turkiska folken, Pakistan, Afghanistan och Indonesien att denna uppdelning kommer att förhindra en islamisk världsmakt från att stiga upp .

Om de tror att de är felaktiga.

En islamisk makt (King of South av bibliska profetior), uppenbarligen under ledning av en arabisk kraft, kommer att stiga upp. Genom att stödja Syrien som det har varit, kommer Ryssland fjärma arabvärlden (Arabförbundet har tenderat att stödja väst i fråga om att Syrien och är inte särskilt fan av Iran). Syrien kommer inte att fortsätta som det är och Iran kan neutraliseras, åtminstone till en viss grad.

Vad de tre östliga befogenheter är i huvudsak gör är att tala om för arabvärlden att det är bättre att samarbeta med européerna än med Ryssland, Kina eller Indien. Och samarbetet mellan arabiska och europeiska världar är något tillfälligt göras (Daniel 11:27; Psalm 83: 3-8).

Kina, själv är intresserad av resurser som olja och älskar att dra fördel av att köpa möjligheter som västerländska sanktioner, till exempel, kan ge. Ändå Kina behöver marknaderna i västvärlden mer än det faktiskt behöver iransk olja. Detsamma är i princip gäller för Indien.

Iran och Syrien är egentligen inte så viktigt för Ryssland, Kina och Indien att de kommer att stödja dem oavsett vad (även om det kommer att bli en framtida allians med pers / iranierna, men detta är en tid efter det tusenårsrike Kristus och diskuteras i Hes 38: 1-9).

Så trots poser från dessa tre östliga befogenheter är verkligheten den att västvärlden kommer att få störst inflytande i Mellanöstern från det som nu sker.

Iran kommer inte att vara ledare för kungen av södra och vad överlever i Syrien (jfr Jes 17: 1) ska tydligen stödja den kommande arabiska ledare Daniel 11:40. Om de i Ryssland, Kina och Indien förstod bibliska profetior bättre de skulle inse att deras nuvarande stand kanske bör ändras när det gäller Iran och Syrien.

De som är intresserade av att veta mer kanske vill studera följande artiklar:

Ryssland: dess ursprung och profete Future Ryssland profetia. Var kommer ryssarna ifrån? Vad sägs om dem i Ukraina? Vad profeterade för Ryssland och dess allierade? Vad ska de göra för européerna som stödde Odjuret i slutändan?
Är Ryssland King of the North? Vissa hävdar att det är. Men vad lär Bibeln?
Indien, dess bibliska förflutna och framtiden:? Alla Vittne Bibeln diskuterar ursprunget till de indiska arv och diskuterar några av vittnet till dem (inklusive de i Bangladesh, Pakistan och Sri Lanka).
Kina, dess bibliska förflutna och framtiden, Del 1: Genesis och kinesiska tecken Vart tog det kinesiska folket ifrån? Den här artikeln innehåller information som visar att de kinesiska folken måste ha känt till olika konton i Första mosebok fram till deras dispersion efter Babels torn.
Kina, dess bibliska förflutna och framtiden, Del 2: Sabbaten och del av Guds vittne i Kina När började kristendomen först komma till Kina? Och är det tidigt bevis på att de observerade den sjunde dagen sabbaten?
Asien Prophecy Vad är Ahead för Asien? Vilka är de "Kings of the East"? Vad händer med nästan alla kinesiska, ryssar, indier och andra asiatiska? Kina profetia, där? Vem har 200 miljoner man army relaterade till Armageddon?
Vem är kungen av North? Finns det en? Äger bibliska och katolska profetior pekar på samma ledare? Skulle han följas? Vem blir King of the North diskuteras i Daniel 11? Är en kärnvapenattack profeterade att hända med de engelsktalande folken i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland? När gör de 1335 dagarna, 1290 dagar, och 1260 dagar (den tid, tider, och en halv tid) av Daniel 12 börjar? När Bibeln visar att ekonomisk kollaps kommer att påverka USA?
Finns det en framtid King of the South? Vissa tror inte längre att det behöver vara. Kan Egypten, islam, Iran, araber, eller Etiopien vara inblandade? Kan detta kungen kallas Mahdi? Vad säger Bibeln?
Den arabiska och islamiska världen i Bibeln, historia och Prophecy Bibeln diskuterar ursprunget till arabvärlden och diskuterar Mellanöstern i profetian. Vad är framåt för Mellanöstern och de som följer islam? Hur är det med Imam Mahdi? Vad ligger framåt för Turkiet, Iran och andra icke-arabiska muslimer?

Europa instämmer till Closer Fiscal Union

Måndag 30 januari, 2012

Europeiska unionens Tower of Babel Affisch

COGwriter

Européerna något har ett nytt avtal för närmare finanspolitisk union:

30 januari 20122

Av Stephen Fidler, LAURENCE NORMAN OCH Matina STEVIS

BRYSSEL-Ledare för 25 EU-regeringarna överens måndag kväll på vad några fakturerades som en historisk pakt för att flytta till närmare finanspolitisk union och undertecknas av på detaljerna i en permanent räddningsfond för euroområdet, men Greklands hotande skuldsanering kastade en skugga över toppmötet. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Av Julien Toyer och Paul Taylor

BRYSSEL | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Only Britain and the Czech Republic refused to sign a fiscal compact in March that will impose quasi-automatic sanctions on countries that breach European Union budget deficit limits and will enshrine balanced budget rules in national law. http://www.reuters.com/article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

This is one more step to the fulfillment of biblical prophecies related to the rising up of the final European Beast power.

Those of us in the Living Church of God have long taught that the United Kingdom would not be a real part of the final power that will emerge in Europe. Those in the Czech Republic will almost certainly be part of that final power.

The Bible, in Revelation 17, is clear that the Europeans will still have to reorganize in the future:

12 "De tio hornen som du såg är tio kungar som har erhållit någon rike ännu, men de får myndighet för en timme som kungar med odjuret. 13 Dessa är av samma åsikt, och de kommer att ge sin makt och myndighet åt vilddjuret. (Uppenbarelseboken 17: 12-13)

Steps towards this happening are continuing as we in the Living Church of God have long taught–and there will be bumps in the road and problems (major civil unrest, or worse, may occur).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41 skäl du såg fötterna och tårna, dels av krukmakarens lera och delvis av järn, skall riket delas; yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay. 42 Och att tårna på fötterna voro delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis bräcklig. 43 As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men; men de kommer inte vidhäftar till varandra, på samma sätt som järn inte blandas med lera. (Daniel 2:41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan vara:

Europa, Odjuret, och Uppenbarelseboken Vart tog Europa får sitt namn? Vad kan Europa har att göra med Uppenbarelseboken? Vad sägs om "the Beast"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Vem är kungen av North? Finns det en? Äger bibliska och katolska profetior pekar på samma ledare? Skulle han följas? Vem blir King of the North diskuteras i Daniel 11? Är en kärnvapenattack profeterade att hända med de engelsktalande folken i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland? När gör de 1335 dagarna, 1290 dagar, och 1260 dagar (den tid, tider, och en halv tid) av Daniel 12 börjar? Vad måste hända innan den stora vedermödan?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? Vad gör katolik, bysantinska och bibliska profetior föreslå?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Var är de förlorade tio-stammar i Israel? Vilka är de förlorade stammarna av Israel? Vad kommer att hända med Jerusalem och judar i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför skulle Gud låta dem straffas först?
Kommer Anglo-nationerna delas upp och har människor Taget som slavar? Kommer landar i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland delas? Vad sägs om Jerusalem? Vad Bibelns profetior lär? Finns det icke-bibliska profetior som stöder denna idé? Vem kommer att dela dessa länder? Vem kommer att sluta med de länder och folk?
Kanada Prophecy: Vad gör Bibelns profetior, katolska Prophecy och andra Förutsägelser föreslå cirka framtid Kanada Det finns profetior som tyder engagemang i Kanada. Och många är inte positivt om dess framtid.
Vem är kungen av väst? Varför finns det ingen sista tiden King of the West i Bibelns profetior? Är USA kungen i väst?

Filippinerna tanke närmare militära band till USA igen

Måndag 30 januari, 2012


Mount Apo i Mindanao, Filippinerna

COGwriter

Filippinerna överväger att komma in i ett närmare militärt avtal med USA:

Filippinerna Väger en ökad amerikansk militär närvaro
30 jan 2012
USA och Filippinerna diskuterar förbättra militära band delvis som svar på ökande kinesisk självsäkerhet i Asien-Stillahavsområdet. Eftersom de största hoten mot Filippinernas säkerhet har länge varit intern, har Manila några av de svagaste externa försvarsresurser i Sydostasien.
Dock kommer Manila balansera försök att öka dessa möjligheter mot en potentiell motreaktion från både Kina, en topp handelspartner med ökande ekonomiska inflytande, och från sitt eget folk, för vilka öka den amerikanska militära närvaron är fortfarande en kontroversiell fråga.

Förra sommaren, Filippinernas president, meddelade att han inte behövde frukta Kina (se filippinska president hotar Kina).

Medan en del med USA kan tillfälligt göra köttsliga mening, på lång sikt tror jag att Filippinerna sannolikt kommer att anpassa med Kina, men vi får se.

Den Living Church of God har cirka 33 församlingar i Filippinerna.

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan vara:

Islands och Bibelns profetior Vad är framåt för öar? Vad är framåt för Filippinerna? Vad gör Bibeln profetera om öar?
Asien Prophecy Vad är Ahead för Asien? Vilka är de "Kings of the East"? Vad händer med nästan alla kinesiska, ryssar, indier och andra asiatiska? Kina profetia, där? Vem har 200 miljoner man army relaterade till Armageddon?
Anglo - Amerika i Prophecy & Lost stammarna av Israel Är amerikanerna, kanadensare, engelska, skotska, walesiska, australier, Anglo (icke-nederländska) Södra afrikaner, och Nya Zeeländka Josefs? Var är de förlorade tio-stammar i Israel? Vilka är de förlorade stammarna av Israel? Vad kommer att hända med Jerusalem och judar i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför skulle Gud låta dem straffas först?

Våldsamma Sport, våldsamma Endings

Måndag 30 januari, 2012

COGwriter

I går kväll var det ett segment på CBS "60 Minutes samt en hel CNN program av Dr Sanjay Gupta om skador till deltagare i mest sedda våldsamma sport i USA-amerikansk fotboll.

Båda programmen täckte död olika aktörer som händer på grund av hjärnskakning och andra hits som inträffar från att spela spelet. Hur hjärnan skadas av en sådan aktivitet omfattas också. CNN bit omfattade påståendet om en forskare som sade att den genomsnittliga gymnasiet fotbollsspelare drabbades 650 sub-hjärnskakning nivå träffar varje säsong. Frukterna av som inte var bra. Våldsamma sporter resulterar i våldsamma slut.

I tiden av det antika Rom, våldsamma sporter var också populära.

Var de ses av många av dem som bekände Kristus?

Det verkar inte så.

Medan vi verkar inte ha många direkta referenser från dem i Guds kyrka, vi har några skriftliga uppgifter om dem som var åtminstone något bekant med Jesu förkunnelse och praxis i de tidigaste kristna.

Här är något från Theofilos av Antiochia (som troligen var en del av Church of God) kanske skrivit om 180 AD:

Tänk därför om dem som lär sådana saker kan möjligen leva likgiltigt, och sammanblandas i olagligt samlag, eller mest ogudaktig av allt, äta människokött, särskilt när vi är förbjudna så mycket som att bevittna visar av gladiatorer, så att vi blir delaktiga och abettors mord. Men inte heller kan vi få se de andra glasögon, så att våra ögon och öron orenat, deltar i yttranden där sjungit. (Theofilos av Antiochia. Till Autolycus, bok III, kapitel XV. Översatt av Marcus Dods, AM utdrag från Ante-Nicene fäder, Volume 2. Redigerat av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

Så gjorde de sanna kristna inte tror att de skulle titta på våldsamma sport så populär i det andra århundradet.

Tatianos, en bekännande kristen apologet, skrev omkring 170 AD:

Och för dessa vittnen tar sina platser, och boxare möts i envig, utan anledning som helst, inte heller någon kommer ner i arenan för att bistå. Do such exhibitions as these redound to your credit? He who is chief among you collects a legion of blood-stained murderers, engaging to maintain them; and these ruffians are sent forth by him, and you assemble at the spectacle to be judges, partly of the wickedness of the adjudicator, and partly of that of the men who engage in the combat. And he who misses the murderous exhibition is grieved, because he was not doomed to be a spectator of wicked and impious and abominable deeds (Tatian. Translated by JE Ryland. Tatian's Address to the Greeks, Chapter XXIII . Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Athenagoras, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

What man of sound mind, therefore, will affirm, while such is our character, that we are murderers?…

Who does not reckon among the things of greatest interest the contests of gladiators and wild beasts, especially those which are given by you? But we, deeming that to see a man put to death is much the same as killing him, have abjured such spectacles (Athenagoras. A Plea for the Christians, Chapter XXXV. Translated by BP Pratten. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Even today, many Christians realize that watching brutal events intent on causing physical harm, such as real boxing, is inappropriate.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan vara:

Är Amerikansk fotboll Evil? Är mest populära publiksport i USA något som kristna bör titta på? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Militärtjänst och Guds Kyrkor: do Real kristna Delta i Carnal Warfare Här är aktuella och historiska perspektiv på en fråga som visar tro den sanna kyrkan på militärt deltagande. Är kriget rätt för kristna?

Var 100 år intervall eller skärselden undervisade i tidiga historia?

Söndag Januari 29, 2012


Anne Catherine Emmerich Hävdade att se Purgatory

COGwriter

Har Gud har en plan för dem som inte kallas, utvalda och troende (Uppenbarelseboken 17:14) i denna ålder som inte är oförbätterligt ond och har inte begått "oförlåtliga synden"?

Ja.

Lägg märke till en passage som många inte förstår i dag:

20 Ingen mer ska ett spädbarn därifrån bor bara några dagar, inte heller en gammal man som inte har fullgjort sina dagar; För barnet ska dö hundra år gammal, men syndaren är hundra år gammal ska förbannad. (Jesaja 65:20)

Och gjorde tidigt professorer Kristi inser detta hade att göra med Guds frälsningsplan?

Ja.

Även om jag har artiklar med många skrifter om detta ämne (se till exempel Universal Erbjudande om frälsning: det finns hundratals verser i Bibeln Stöd till Läran True apokatastasis), låt oss börja med en andra århundradet tolkning av Isaiah från Irenaeus till visa vad som verkade vara allmänt känt i dagarna inte alltför långt efter döden av den sista av de ursprungliga apostlarna:

Nu, att löftena inte tillkännagavs för profeterna och ensamma pappor, men till kyrkorna förenade med dessa från nationerna, som också Anden termerna "öarna" (båda eftersom de är etablerade mitt i turbulensen, lider storm av hädelser, existera som en hamn säkerheten för dem i fara, och är fristad för dem som älskar höjden [himlen], och sträva efter att undvika Bythus, det vill säga djup fel), Jeremia förklarar så här: " Hör HERRENS ord, ni nationer, och förklara den till kustländerna i fjärran; sägen, att Herren skall skingra Israel, kommer han att samla honom och hålla honom, som en som matar sin fårflock ...

Och ännu en gång säger han samma sak: "Se, jag gör Jerusalem till jubel och mitt folk [en glädje]; för röst gråt skall icke mer höras i henne, eller klagorop. Också det inte ska vara där någon omogna [ett], eller en gammal man som inte uppfyller sin tid: för ungdomar skall vara ett hundra år; och syndaren skall dö ett hundra år gammal, men ska förbannad. Och de skall bygga hus och bo i dem själva; och skall plantera vingårdar och äta deras frukt själva, och skall dricka vin. Och de får inte bygga och andra lever; Inte heller skall de förbereda vingården och andra äter. För de dagar livets träd ska vara dagar människorna i dig; för sina händers verk ska uthärda "(Irenaeus. Adversus haereses, Book V, kapitel 34, verserna 2-3,4. Utdrag från Ante-Nicene fäder, Volume 1. Redigerat av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Andra, såsom Origenes av Alexandria, skrev också att Gud hade en plan för att erbjuda räddning till alla.

Många katolska och protestantiska forskare menar att Origenes var en av de största av de tidiga teologiska författare (han bodde från cirka 185-232 e.Kr.). Påven Benedictus XVI har offentligt prisade Origenes.

Den noterade protestantiska historiker KS Latourette skrev att Origenes "var verkligen en av de största kristna sinnen." Och även om jag inte kan hålla med om det, är det av intresse att notera att Latourette konstaterade:

Origenes undervisade som i slutändan alla andar som har fallit bort från Gud kommer att återställas till full harmoni med honom. Detta kan ske endast med sitt samarbete, för de har frihet att godkänna eller förkasta inlösen verkat i Kristus. Innan fullständigt återupprättande de kommer att lida straff, men att straffet är avsedd att vara uppfostrande, att rensa dem från brister som väckts av deras synd. Efter utgången av den nuvarande tidsåldern och dess världs annan ålder kommer, så Origenes trodde, där har blivit födda på nytt kommer att fortsätta växa och ångrade ges ytterligare en möjlighet för ånger (Latourette KS A History of Christianity, volym 1, Början till 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, s.151).

Origenes var nära, att inte alla kommer att ångra, för det kommer också att vara de som höjs till "evig förakt" (Daniel 12: 2, KJV), vilket innebär att de som inte skulle ordentligt ångra inte kommer att få frälsning-men vi i Living Church of God anser dem vara en liten minoritet. Men Origenes var korrekt att detta endast kommer att ske genom samverkan mellan dem som för närvarande inte har sparats.

Här är några citat direkt från Origen:

... Den goda fadern inte helt har övergivit dem som har fallit bort från Honom (Origen. Kommentar till Johannesevangeliet (bok I). Utdrag från Ante-Nicene fäder, volym 9. Edited by Allan Menzies, DD American Edition, 1896 och 1897. Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Det bör erinras om har dock att vissa varelser som föll ifrån att en början som vi har talat, sjunkit till en sådan djup ovärdighet och ondska som skall anses helt förtjänar att utbildning och undervisning genom vilken mänskligheten, medan i köttet, utbildas och instrueras med hjälp av de himmelska krafter; och fortsätter, tvärtom, i ett tillstånd av fiendskap och opposition till dem som får denna instruktion och undervisning. Och därför är det att hela detta jordiska liv är fullt av kamp och prövningar, som orsakas av oppositionen och fiendskap av dem som föll från en bättre skick utan alls ser tillbaka, och som kallas djävulen och hans änglar, och andra klasser av det onda, som aposteln klassade bland de motstående krafter. Men om någon av dessa order som agerar under regeringen av djävulen, och lyda hans onda kommandon, kommer i en framtida värld omvandlas till rättfärdighet på grund av deras besitter förmågan att viljans frihet, eller om långlivade och inbiten ondska kan ändras genom vanans makt i naturen, är ett resultat som du själv, läsare, kan godkänna, om varken i dessa nuvarande världar som syns och tids, inte heller i de som är osynliga och är evig, är den del att helt skilja sig från den sista enheten och fitness saker (Origen. De Principiis, Bok I kapitel 6, vers 3).

... Och därmed genom de många och oräkneliga order av progressiva varelser som håller på att försonas med Gud från ett tillstånd av fiendskap, den sista fienden äntligen nått, som kallas död, så att han också kan förstöras, och inte längre vara en fiende. När därför alla rationella själar ska ha återställts till ett tillstånd av detta slag, då denna typ av kropp vår kommer att genomgå en förändring i ära en andlig kropp. För som vi ser det inte vara fallet med rationella naturer, att en del av dem har bott i ett tillstånd av nedbrytning på grund av sina synder, medan andra har kallats till ett tillstånd av lycka på grund av sina meriter; men som vi ser samma själar som tidigare hade varit syndig, assisterade efter sin omvändelse och försoning till Gud, till ett tillstånd av lycka (Origen. De Principiis, bok III, kapitel 6, vers 6).

Medan vi i LCG skulle inte orda det riktigt så sätt dessa citat inte visar att tanken att Gud har en plan som kommer att ge ångrade en möjlighet efter detta nuvarande ålder är inte ett nytt koncept.

Faktiskt, läran om skärselden utvecklades bland latinska katoliker efter att de började fördöma vissa av Origen idéer i det sjätte århundradet. När det hände läror i samband med erbjudandet om frälsning för alla (känd som apokatastasis) var också något fördömas. Men lämnade det en lucka i romersk teologi och idén om skärselden utvecklades sedan.

De grekiska katoliker (som nu kallas den östliga ortodoxa), men gjorde aldrig acceptera det latinska idén om skärselden och fortfarande i dag har många som tror att Gud har någon typ av plan för att erbjuda frälsning till dem som inte avsiktligt förkasta frälsning.

Den katolska encyklopedien själv medger att tidiga kristna inte lärde sin nuvarande konceptet med sin skärseld doktrin:

Some stress too has been laid upon the objection that the ancient Christians had no clear conception of purgatory , and that they thought that the souls departed remained in uncertainty of salvation to the last day…There are several passages in the New Testament that point to a process of purification after death. Thus, Jesus Christ declares (Matthew 12:32): “And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

“all flesh shall see the salvation of God” (Luke 3:6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Kommer alla bra saker återställas? Har Guds frälsningsplan ta uppror och andlig blindhet hänsyn?
Hope of Salvation: Hur Living Church of God skiljer sig från de flesta protestanter Hur Living Church of God skiljer sig från traditionella / traditionella protestanter, är kanske den fråga jag får frågan mest av dem utan Church of God bakgrund.
Om kyrkan fortfarande försöka placera sin högsta prioritet på att förkunna evangeliet eller Har Herbert W. Armstrong Ändra den Prioritet för Verket? Vissa säger att kyrkan bör huvudsakligen mata flocken nu som det är vad Herbert W. Armstrong enligt uppgift sagt. Är det vad han sa? Är det vad Bibeln säger? Vad gjorde Paulus och Herbert W. Armstrong förvänta sig av evangelister?
Vad är oförlåtliga synden? Vad är det? Kan du ångrar det? Vet du vad det är och hur man kan undvika det?

Uppta Oakland blir våldsam, Om 300 greps

Söndag Januari 29, 2012

COGwriter

Omkring 300 demonstranter i "Occupy Oakland blev arresterad:

29 Januari 2012

(AP) OAKLAND, Calif. - Dussintals poliser haft en sen nattvakt runt Stadshuset efter dagslång protester som resulterade i 300 gripanden. Occupy Oakland demonstranter bröt sig in den historiska byggnaden och brände en amerikansk flagga, som officerare tidigare sköt tårgas för att skingra folk kastar stenar och riva stängsel vid en kongresscentret ...

Interims polischef Howard Jordan sade att omkring 300 gripanden gjordes.

"Dessa demonstranter sin avsikt var att provocera officerare och engagera sig i olaglig verksamhet och det är precis vad som har hänt i dag," Santana sa ...

{Oakland borgmästare Quan sade} "Detta är inte en situation där vi hade en 1000 fredligt folk och några våldsamma människor. Om man tittar på vad som händer i dag i fråga om destruktion egendom, kasta på och laddning polisen, det är nästan som om de tigger om uppmärksamhet och hoppas att polisen kommer att göra fel. "Http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945 / 300-greps-in-uppta-Oakland-protester /

Occupy Oakland protesterna blev våldsamma lördag som demonstranter bröt sig in i en historisk byggnad och brände en amerikansk flagga och officerare sköt tårgas för att skingra folk kastar stenar och riva staket på en konvention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Tillbaka den 9 oktober, 2011, skrev jag följande på denna nyhetssidan (se Occupy Wall Street, uppta Seattle, uppta Vancouver, etc.):
Jag har skrivit under en lång tid att oroligheter och upplopp kommer att ske i USA och andra anglo-Descended land ... Vissa anser att detta "Occupy" rörelse helt enkelt en politisk protest, en ny "Tea Party" med undantag för vänstern i stället av högern. Jag misstänker att i slutändan blir våldsamma och USA och andra länder kommer att möta upplopp och oroligheter, samt politiker och förståsigpåare som verkade stödja detta kommer senare måste beklagar.

Som jag rapporterade i går, tror jag att det kommer att bli mer våld i USA. Några i Occupy rörelsen och / eller någon gång i samband med det senare kommer röra upp mer våld. Mycket mer än hände i Oakland.

Sorger och bekymmer är bara början (Matt 24: 5-8) och kommer att bli mycket värre (Matteus 24: 21-22). Jag tror att klassificera krig och andra protester kommer att bidra till att försvaga USA och andra Anglo-länder och kan också vara en faktor i dem är känsliga för verkliga krigföring: invasion av Beast.

Som Jesus sade:

37 Och vad jag säger till dig, säger jag till alla: Titta! (Mark 13: 36-37)

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan vara:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? Vad är "början av sorger"? När är det tidigast att den stora vedermödan kan börja? Vad är Herrens dag?
Fysisk Förberedelse skrifterna för de kristna. Vi känner alla till Bibelns profetior hungersnöd. Ska vi göra något?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Evangeliet om Guds rike var tyngdpunkten i Jesus och den tidiga kyrkan Visste du att? Vet du ens vad evangelium om riket handlar om? True religion should be based upon the true gospel.
Har den tidiga kyrkan Teach Millenarianism? Var millennieskiftet (kallas ibland Chiliasm) undervisas av tidiga kristna? Fördömde det. Kommer Jesus regera bokstavligen 1000 år på jorden? Är denna gång nära?
Har Gud en 6000 årsplan? Vilket år Har 6000 års slut? Var en 6000 års tidsfrist för människor att regeln följs av en bokstavlig tusen år regeringstid Kristus på jorden undervisas av de tidiga kristna? Vilket år kan de sex tusen år av mänskligt styre slut? När kommer Jesus tillbaka? 2018 eller 2019?
Anglo - Amerika i Prophecy & Lost stammarna av Israel Är amerikaner, kanadensare, Brittiskt, Skotskt, walesiska, australier, Anglo-Södra afrikaner, och nyzeeländare Josefs? Var är de förlorade tio-stammar i Israel? Vilka är de förlorade stammarna av Israel? Vad kommer att hända med de judar i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför skulle Gud låta dem straffas först?
Kommer Anglo-nationerna delas upp och har människor Taget som slavar? Kommer landar i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland delas? Vad Bibelns profetior lär? Finns det icke-bibliska profetior som stöder denna idé? Vem kommer att dela dessa länder? Vem kommer att sluta med de länder och folk?
Profetior Barack Obama? Åtta skäl till varför Barack Obama är apokalyptisk och åtta skäl till varför Barack Obama är inte Antikrist. Den här artikeln innehåller många bibliska och icke-bibliska profetior, från hela världen, som verkar för att diskutera Barack Obama. Har Nostradamus förutsäga Obama behandlar Antikrist? Kanske Barack Obama lagt grunden för kungarna i norr och söder som minst en shiitisk profetia antyder? Detta är den längsta och mest kompletta artikeln på den här sidan Barack Obama profetior. Läs den och bestäm själv om president Obama verkar uppfylla olika profetior.
Barack Obama, Prophecy, och förstörelsen av USA Vissa hävdar att Barack Obama är den profeterade "son Kenya", baserad upp en tidig 20th century skrift.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. Och många är inte positivt om dess framtid.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Är USA kungen i väst? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Är Tony Blair Apocalyptic? Den tidigare Storbritanniens premiärminister konverterade till katolicismen strax efter att ha lämnat sitt ämbete och har varit aktiv i EU-frågor. Vilken roll kan han spela?

Syria Getting More Desperate and Violent

Sunday, January 29th, 2012

Syriens president Bashar al-Assad (Källa: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Säger Herren. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Mycket är på gång i Mellanöstern.

Som Jesus sade i Markus 13:37, borde vi alla titta på.

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan vara:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Vad är framåt för Mellanöstern och de som följer islam? Vad Islam undervisa om Imam Mahdi?
Finns det en framtid King of the South? Vissa tror inte längre att det behöver vara. Kan Egypten, islam, Iran, araber, eller Etiopien vara inblandade? Är han Imam Mahdi? Vad säger Bibeln?

Vetenskaplig Doomsday och Bibelns profetior

Lördag 28 januari, 2012

"Ortodox" 16th Century representation "Apocalypse"
COGwriter

En läsare skicka en länk till följande dag:
Vetenskaplig Doomsday: Ways världen kunde faktiskt Avsluta
.
Så, låt oss titta på flera som artikeln noterade, de kommer att vara i fet kursiv stil med mina kommentarer under dem.
.
Asteroid Olycka / Comet Kollision
.
Bibeln visar att en asteroid eller komet (mer sannolikt en komet från Malört beskrivningen i Uppenbarelseboken) kommer att drabba jorden och orsaka stora skador, men inte tillräckligt så att världen faktiskt skulle sluta (för mer information se NASA Indirekt bekräftar Malört Prophecy).
.
Killer Contagion
.
Jesus talade om farsoter som en del av "början av sorger" (Matt 24: 1-8). Uppenbarelseboken diskuterar också den fjärde ryttaren döden, vilket sannolikt omfattar farsoter (för mer information se fjärde Horseman av Apocalypse). Men detta kommer inte att avsluta världen.
.
Sol- Slakt
.
Jag har skrivit om detta många gånger och överväga solstormar en trolig sätt att uppfylla Uppenbarelseboken 16: 8-9, men det finns andra risker. (se även NASA säger Peak Solar Flare vara Efter 2012). Ett objekt i kvällens nyheter är också av intresse:
Staten Column - Jan 29, 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Vissa artiklar av hänförliga räntor kan inkludera följande:

Kan den stora vedermödan börjar under 2012, 2013 eller 2014? Kan den stora vedermödan börjar idag? Vad händer före i "början av sorger"? Vad händer i den stora vedermödan och Herrens dag? När är det tidigast att den stora vedermödan kan börja? Vad är Herrens dag?
Fjärde Horseman av Apocalypse Vad är den bleka hästen av död och farsoter? Vad kommer det att föra och när?
Slutet av Mayan kalender 2012-Might 2012 betyda något? Finns det Mayakalendern förutsägelser för förändring under 2012? Ändringar var hundra år sedan förutspådde av Hopi indianer. Gör Mayan / Hindu / Hopi / buddist / New Age / Nostradamus profetior har något värde här? Varför skulle Satan har inspirerat detta datum? Har Dresden codex visar förstörelsen av jorden av översvämningar? Kan den stora vedermödan börjar före 2012? Hur kan Barack Obama vara inblandade i 2012?
2012 och Rise of the Secret Sect Detta är en länk till en bok av Bob Thiel (COGwriter). Denna länk har också YouTube-videor. Denna bok dokument och förklarar hundratals profetior. Och eftersom det offentliggjordes, har världshändelserna i linje med minst 20 förutsägelser i boken och många fler kommer att ske. De som köper boken på www.thesecretsect.com webbplats få en lång bonus rapport som styrker världshändelserna som i linje med boken.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la skolan sekreterartjänster 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (tyska utgåvan) 2012 Buch von Dr. Thiel i deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (tyska Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (portugisiska Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi Publicerad pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram en acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (brasiliansk portugisiska Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi Publicerad pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram en acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Apg 13: 42-44 visar vad Paulus gjorde,

... Hedningarna bad att dessa ord skulle tala för dem nästa sabbaten. Nu när församlingen hade brutit upp, många judar och fromma proselyter med Paulus och Barnabas, som talade till dem, övertalade dem att fortsätta i Guds nåd. På nästa sabbat kom nästan hela staden tillsammans för att höra Guds ord.

Agerar även 18: 4 stater,

Och han i synagogan varje sabbat och övertalade både judar och greker.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan vara:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Is this true? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Were the Ten Commandments Nailed to the Cross? Some have said so. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Är tio budord fortfarande är i kraft? Den här artikeln citerar de tio budorden och kombinerar några av de tidigare artiklarna i en artikel om de tio budorden. Buden visas vid Mount Sinai, innan berget Sinai, i Jesu förkunnelse, efter korsfästelsen, och lärdomar Paulus. Den tar upp de vanligaste "traditioner män" om dem också.
De tio budorden Reflektera kärlek, bryta dem är onda Vissa anser att de tio buden är en börda. Är det vad Jesus, Paulus, Petrus, Jakob och Johannes lärde?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historia tidiga kristendomen Är du medveten om att vad de flesta människor tror inte vad som verkligen hände den sanna kristna kyrkan? Vet du var den tidiga kyrkan grundades? Vet du vad som var läror den tidiga kyrkan? Är din tro verkligen är baserad på sanningen eller kompromissa?