Arkiv för januari 2012

Skulle en kristen Rösta?

Tisdag, 31 januari, 2012

COGwriter

Fyra män i det republikanska partiet är fortfarande något som står i deras strävan att avsätta USA: s president Obama och få sitt jobb.

Det finns två katoliker , en Mormon , och en Baptist kör för den republikanska nomineringen för att köra mot den ganska irreligious demokraten Barack Obama (som också hävdar den kristna tron).

Om riktiga kristna rösta?

Om demokratin skulle sanktionerade i Bibeln för kristna, säkerligen skulle straffas i Nya testamentet. Grekiska och romerska demokratiska metoder var allmänt känt sedan. Demokrati är inte en amerikansk uppfinning (eller är en republikansk regeringsform).

I Nya testamentet läser vi Jesu utnämning apostlar. Paulus skriver att Gud först utser apostlar, för det andra profeter, osv för upplyftande Kristi kropp (Ef 4: 11,12).

När Judas behövde bytas ut (efter hans svek mot Jesus och hans självmord), gjorde apostlarna inte har ett val, följde de bibliska exempel att söka Guds vilja:

Du, Herre, som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har valt ... Och de kastade sina partier. (Apg 1: 24,26).

Lägg märke till apostlarna inte besluta att de var kvalificerade för att se in i en människas hjärta.

Några har skrivit att olika former av demokrati är nu acceptabla eftersom de tror vissa skrifter i Apostlagärningarna antyder det. De primära verserna verkar vara i berättelsen Apostlagärningarna 15. I Apostlagärningarna 15 många av apostlarna och de äldste möttes för att diskutera omskärelse och icke-judiska troende. En mängd rådgivare användes för att diskutera frågan. Vissa anser att med hjälp av råd är ett tecken på demokrati. Däremot det faktum att ett stort antal rådgivare användes inte ändra Guds styrelseform. I Gamla Testamentet läser vi att det inte bara har Gud alltid uppmuntrat denna praxis (Ords 11:14), läser vi också att Gud själv engagerad i det (II Chron 18, 18-21); alltså bara det faktum att en del av kyrkans ledarskap följt denna praxis visar att Guds statliga praxis från Gamla testamentet skulle fortsättas.

Det är intressant att notera något annat nämns i Apostlagärningarna,

"Och nu säger jag till er, hålla sig borta från dessa män och låt dem ensamma; Ty om denna plan eller detta arbete är av män, kommer det gå om intet; men om det är av Gud, kan du inte störta det-så att ni även hittas kämpa mot Gud "(Apg 5: 38-39)

T slang som röstar i världsliga val uppenbarligen tror att de vet aspekter av Guds plan att det inte finns något mänskligt sätt de kunde veta. Men titta på vad Gud sade till Samuel, en klart ringde och utsedd av Gud, när Samuel trodde att han visste vem som ska bli nästa konung över Israel,

Så det var när de kom, att han såg på Eliab och sade, "Ty HERRENS smorde här inför honom." Men HERREN sade till Samuel, "Titta inte på hans utseende eller på höjden av sin kroppsstorlek, eftersom jag har vägrat honom. Ty HERREN ser inte som människan ser; för man tittar på det yttre utseende, men HERREN ser till hjärtat "(1 Sam 16: 6-7).

Det är också intressant att inse att många som tror att Nya Testamentet sanktioner demokrati tror också att Gud framtida styrande regeringen (i Guds rike) inte kommer att vara en demokrati.

Jesus sade till apostlarna att de skulle vara härskare över Israels tolv stammar i hans rike (Luk 22:30). Jesus valde lärjungarna, de fick inte sina positioner från någon form av demokrati (Joh 15:16, 6:70). Gud, inte människan, valde David till konung över Israel ursprungligen (Apg 13:22) och har även valt honom till konung över hela Israel i världen framöver (Jer 30: 9).

Förresten, sa Jesus att Gud Fadern har reserverat som kommer att ha vissa maktpositioner i Guds rike (Mat 20:23). Belöningarna i riket kommer att vara Jesu att ge (Upp 22:12); de inte kommer att vara för människor att ta för sig själva.

Demokratin kommer inte att vara Guds styrelseform i hans rike.

Varför?

Ett av de många problem av omröstningar är att ingen människa tänker så som Gud gör.

"För mina tankar är inte era tankar, inte heller är dina vägar mina vägar, säger Herren (Är 55: 8).

När Jesus var på jorden han förkunnade evangelium om Guds rike och berättade folk att omvända sig (Mark 1: 14-15). Jesus vägrade att delta även i de mest elementära regeringsbeslut medan han var på jorden (Luk 12: 13-14).

Även Jesus lärde att vi skulle betala skatt (Matt 22: 17-21) Han lärde också att hans rike inte var av denna världen (Joh 18:36). Jesus lärde sina lärjungar att gå ut i världen och predika evangelium för alla (Matt 28: 19,20). Jesus sade att hans lärjungar skulle vara i världen, men inte av det (Joh 17:16).

Aposteln Petrus förstod tydligt detta. Han skrev att vara en del av Guds folk gjorde en del av ett heligt folk (jag Pet 2: 9). Aposteln Paulus skrev att den nuvarande världen var ond (Gal 1: 4). Bibeln varnar för följderna av att vara en del av världens system och dess regeringar och berättar för oss att komma ut ur det och att vara separat (Upp 18: 2-5).

Titta på vad Bibeln lär kommer att hända i de sista dagarna och vad de kristna är att göra om det,

Men vet detta, att svåra tider i de sista dagarna kommer: För män kommer att vara älskare av sig själva, älskare av pengar, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, belackare, utan självbehärskning , brutala, fientliga goda, förrädare, egensinniga, högdraget, älskare av njutning snarare än älskar Gud, som har en form av gudsfruktan men förneka dess kraft. Och från dessa människor vänder sig bort! (2 Tim 3: 1-5).

Lägg märke till att Guds ord inte uppmuntrar röstning som lösningen.

Paulus sade att de kristna ska vara ambassadörer för Kristus (II Kor 5:20). Ambassadörer lever ofta i främmande länder, av vilka några är klart fientlig mot sin övertygelse. Ambassadörer, även om de bor i andra samhällen, inte engagera sig i politiken i de samhällen som de lever i. Det finns en tid för Guds folk att ta över regeringarna i den här världen, men det är ännu inte (Joh 18:36 Dan 7: 17-18). Det kommer att vara efter den andra ankomsten av Jesus (I Tess 4:16, Upp 11:15).

För kristna, skrev Peter,

Men ni är ett utvalt folk, ett kungligt prästerskap, en helig nation, ett folk som tillhör Gud, att du kan deklarera gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. När du var inte ett folk, men nu är du Guds folk; när du inte hade fått barmhärtighet, men nu har du fått barmhärtighet. Kära vänner, jag uppmanar er, som utlänningar och främlingar i världen, att avstå från syndiga begär, som kriget mot din själ. Live så bra liv bland hedningarna som, även om de anklagar dig för att göra fel, kan de ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker oss. Skicka er för Herrens skull till varje myndighet som inrättats bland män: om att kungen, som den högsta myndigheten, eller guvernörer, som sänds av honom för att straffa dem som gör fel och att berömma de som gör rätt. Ty det är Guds vilja att genom att göra bra ska du stänga av okunniga tal om dåraktiga män (1 Petr 2: 9-15).

Aliens, naturligtvis, inte röstar.

Nu gör Bibeln nämner en särskild omröstning i aposteln Paulus (medan han fortfarande var Saul och därmed oomvandlat). Lägg märke till vad han senare sade om det:

I själva verket, tänkte jag mig själv att jag måste göra många saker som strider mot namnet Jesus från Nasaret. Detta gjorde jag också i Jerusalem, och många av de heliga stängde jag i fängelse, har fått fullmakt från översteprästerna, och när de ställdes till döden, kastade jag min röst mot dem (Apg 26: 9-10).

Och medan ovanstående är inte i sig en filt fördömande av alla omröstningar, är det den enda gången ordet "rösta" eller "omröstning" är i bibeln. Och det visar att även religiöst nitiska / konservativa individer inte alltid röstar på rätt sätt och kan göra många saker som strider mot namnet Jesus från Nasaret.

Jag tror inte att Bibeln sanktioner kristna att rösta i köttsliga val. Inte heller tror jag att det kommande presidentvalet i USA eller valet i de andra anglo-Descended nationer kommer att resultera i den typ av omvändelse som dessa länder behöver.

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan omfatta:

Skulle en kristen Rösta? Den här artikeln ger en del av den bibliska motiven i denna fråga. Skulle Jesus röstar för president / premiärminister? Röstar i Bibeln? Detta är ett ämne kristna måste förstå.
Polykarpos, Herbert W. Armstrong, och Roderick C. Meredith på Church regering Vilken form av styre gjorde den tidiga kyrkan har? Var det hierarkiska? Vilken form av styre skulle man förvänta sig att ha i Philadelphia kvarlevan? Folket bestämmer och / eller kommittéformer, udda diktaturer, eller samma typ som den Philadelphia eran själv hade?
Har den tidiga kyrkan Teach Millenarianism? Var millennieskiftet (kallas ibland Chiliasm) undervisas av tidiga kristna? Vem fördömde det. Kommer Jesus regera bokstavligen för 1000 år på jorden? Är denna gång nära?
Anglo - Amerika i Prophecy & Lost stammarna av Israel Är amerikaner, kanadensare, brittiska, skotska, walesiska, australier, Anglo-Södra afrikaner, och nyzeeländare Josefs? Var är de förlorade tio-stammar i Israel? Vilka är de förlorade stammarna av Israel? Vad kommer att hända med judarna i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför skulle Gud låta dem straffas först?
Kommer Anglo-nationerna delas och har människor Taget som slavar? Kommer landar i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland delas? Vad Bibelns profetior lär? Finns det icke-bibliska profetior som stöder denna idé? Vem kommer att dela dessa länder? Vem kommer att sluta med de länder och folk?
Profetior av Barack Obama? Åtta skäl till varför Barack Obama är apokalyptisk och åtta skäl till varför Barack Obama är inte Antikrist. Den här artikeln innehåller många bibliska och icke-bibliska profetior, från hela världen, som verkar för att diskutera Barack Obama. Har Nostradamus förutsäga Barack Obama handlar om Antikrist? Might Barack Obama lagt grunden till kungarna i norr och söder som åtminstone en shiitisk profetia antyder? Detta är den längsta och mest kompletta artikeln på den här sidan Barack Obama profetior. Läs den och bestäm själv om president Obama verkar vara att uppfylla olika profetior.
Barack Obama, Prophecy, och förstörelsen av USA Vissa hävdar att Barack Obama är den profeterade "son Kenya", baserat upp en tidig 20th century skrift.
Kanada Prophecy: Vad betyder Bibelns profetior, katolska Prophecy och andra Förutsägelser Föreslå om framtiden för Kanada? Det finns profetior som tyder på engagemang i Kanada. Och många är inte positivt om dess framtid.
Vem är kungen av väst? Varför finns det ingen sista tiden King of the West i Bibelns profetior? Är USA kungen i väst? Om så är fallet, vad betyder det egentligen för USA och dess Anglo allierade.
Är Tony Blair Apocalyptic? Den tidigare Storbritanniens premiärminister konverterade till katolicismen strax efter att ha lämnat sitt kontor och har varit aktiv i EU-frågor. Vilken roll kan han spela?

East vs West: Ryssland, Kina, och Indien Motsatta sanktioner mot Iran och Syrien

Tisdag, 31 januari, 2012

COGwriter

Ryssland, Kina och Indien inte samarbetar med den typ av sanktioner EU och USA vill för Iran och Syrien:

Global "stormaktspolitik" återvänder till Mideast

Av Peter Apps , politisk risk Korrespondent

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 CET

(Reuters) - Med Ryssland skicka krigsfartyg för att avskräcka utländsk intervention i Syrien och Kina dras djupare in i Irans konfrontation med väst, "stormakts" politiken snabbt återvända till Mellanöstern ... Båda har signalerat en tydlig avsikt att förhindra " regimskifte "ingripande i Syrien ; men Rysslands utplacering av sitt flaggskepp hangarfartyg och eskort till Syriens hamnen i Tarsus denna månad ritade en skarpare än vanligt linje i sanden ... "Varje gång väst stramar koppel, Peking använder sig tyst av slack", säger Thomas Barnett, en tidigare strateg för den amerikanska flottan ...

Washington Post 31 Januari 2012-Mumbai, Indien - Indien har anslutit sig till Kina när han säger att det inte kommer att skära ned på oljeimport från Iran, trots stela nya amerikanska och europeiska sanktioner som syftar till att pressa Teheran över landets kärnenergiprogram.
Av Steve Gutterman | Moskva (Reuters) - En högt uppsatt rysk diplomat sade på tisdagen att verka för antagandet av en västerländsk arabiska förslaget till FN: s säkerhetsråd ... Ryssland och Kina lade in sitt veto en europeisk utarbetats resolution om Syrien i oktober.

Syriska oppositionen: Ryssland, Iran riskerar relationer med framtida Syrien

Ynetnews - 31 januari 2012

Syriska oppositionen medlem Fahed Al-Masri berättade en libanesisk radiostation att insatserna Ryssland och Iran gör för att rädda president Assads regim kommer att återspeglas i ländernas framtida förbindelser med Syrien. "Ryssland kommer att förlora sin sista fotfäste i Mellanöstern och i Syrien ", sade han och tillade att om Moskva fortsätter att motsätta sig det internationella samfundets inställning till Syrien ...

Så de tre geografiskt största befogenheter öst tar står i skarp kontrast till västvärlden. Bibeln anger slutligen att en till synes rysk-ledda eurasiska konfederation kommer att ta på den återstående kraften i väst (som då kommer att ledas av Europeiska King of the North). Och Kina och Indien verkar vara profeterade att stödja den rysk-ledda konfederation.

Men det kommer att bli senare, strax före Jesu Kristi återkomst (Uppenbarelseboken 09:16, 16: 12-16).

Vid denna tidpunkt öst spelar ett farligt spel att det är sannolikt att förlora, åtminstone i en diplomatisk bemärkelse.

Oavsett vad deras ekonomiska intressen, varken Ryssland eller Indien vill ha en islamisk makt att stiga upp. Och genom att trotsa de västerländska sanktioner, kanske de nationer tror att dela den islamiska världen i Iran och Syrien, resten av arabländerna, de turkiska folken, Pakistan, Afghanistan, och Indonesien att denna uppdelning kommer att förhindra en islamisk världsmakt från att stiga upp .

Om de tror att de är felaktiga.

En islamisk makt ( King of the South av bibliska profetior), uppenbarligen under ledning av en arabisk kraft, kommer att stiga upp. Genom att stödja Syrien som det har varit, kommer Ryssland fjärma arabvärlden (Arabförbundet har tenderat att stödja väst i fråga om att Syrien och är inte ett särskilt fan av Iran). Syrien kommer inte att fortsätta som det är och Iran kan neutraliseras, åtminstone till en viss grad.

Vad de tre östra befogenheter är i huvudsak gör är att tala om för arabvärlden att det är bättre att samarbeta med européerna än med Ryssland, Kina eller Indien. Och samarbetet mellan arabiska och europeiska världar är något tillfälligt göras (Daniel 11:27, Psaltaren 83: 3-8).

China, itself, is interested in resources like oil and loves to take advantage of buying opportunities that Western sanctions, for example, can provide. Yet China needs the markets of the West more than it actually needs Iranian oil. The same is basically true for India.

Iran and Syria are really not so important to Russia, China, and India that they will back them no matter what (though there will be a future alliance with the Persians/Iranians, but this is for a time after the millennial reign of Christ and is discussed in Ezekiel 38:1-9).

So despite posturing from these three Eastern powers, the reality is that the West will gain the most influence in the Middle East from what is now happening.

Iran will not be the leader of the King of the South and whatever survives in Syria (cf. Isaiah 17:1) will apparently support the coming Arab leader of Daniel 11:40. If those in Russia, China, and India understood biblical prophecy better they would realize that their current stand perhaps should be modified in regards to Iran and Syria.

Those interested in learning more may wish to study the following articles:

Russia: Its Origins and Prophesied Future Russia in prophecy. Where do the Russians come from? What about those in the Ukraine? What is prophesied for Russia and its allies? What will they do to the Europeans that supported the Beast in the end?
Is Russia the King of the North? Some claim it is. But what does the Bible teach?
India, Its Biblical Past and Future: Any Witness? The Bible discusses the origins of those of Indian heritage and discusses some of the witness to them (including those in Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka).
Kina, dess bibliska förflutna och framtiden, Del 1: Genesis och kinesiska tecken Vart tog det kinesiska folket ifrån? Den här artikeln innehåller information som visar att de kinesiska folken måste ha känt till olika konton i Första mosebok fram sin dispersion efter Babels torn.
Kina, dess bibliska förflutna och framtiden, Del 2: Sabbaten och några av Guds vittne i Kina När började kristendomen först kom till Kina? Och är det tidigt bevis på att de observerade den sjunde dagen sabbaten?
Asien Prophecy Vad är Ahead för Asien? Vilka är de "Kings of the East"? Vad kommer att hända med nästan alla kinesiska, ryssar, indier och andra asiatiska? Kina profetia, där? Vem har 200.000.000 man armén i samband med Armageddon?
Vem är kungen i norr? Finns det en? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Skulle han följas? Vem blir kung i norr diskuteras i Daniel 11? Is a nuclear attack prophesied to happen to the English-speaking peoples of the United States, Great Britain, Canada, Australia, and New Zealand ? När gör de 1335 dagarna, 1290 dagar, och 1260 dagar (den tid, tider, och en halv tid) av Daniel 12 börjar? När Bibeln visar att den ekonomiska kollapsen kommer att påverka USA?
Is There A Future King of the South?
Some no longer believe there needs to be. Kan Egypten, islam, Iran, araber, eller Etiopien vara inblandade? Kan detta kungen kallas Mahdi? Vad säger Bibeln?
Den arabiska och islamiska världen i Bibeln, historia, och profetior Bibeln diskuterar ursprunget till arabvärlden och diskuterar Mellanöstern i profetian. Vad är framåt för Mellanöstern och de som följer islam? What about the Imam Mahdi? What lies ahead for Turkey, Iran, and the other non-Arabic Muslims?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

European Union Tower of Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Only Britain and the Czech Republic refused to sign a fiscal compact in March that will impose quasi-automatic sanctions on countries that breach European Union budget deficit limits and will enshrine balanced budget rules in national law. http://www.reuters.com/article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

This is one more step to the fulfillment of biblical prophecies related to the rising up of the final European Beast power.

Those of us in the Living Church of God have long taught that the United Kingdom would not be a real part of the final power that will emerge in Europe. Those in the Czech Republic will almost certainly be part of that final power.

The Bible, in Revelation 17, is clear that the Europeans will still have to reorganize in the future:

12 "De tio hornen som du såg är tio kungar som har fått något rike ännu, men de får myndigheten under en timme som kungar med odjuret. 13 These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. (Revelation 17:12-13)

Steps towards this happening are continuing as we in the Living Church of God have long taught–and there will be bumps in the road and problems (major civil unrest, or worse, may occur).

Of course, the Bible is clear that the final European Beast power will not actually be highly unified as it will basically be a combination of strong and weak, or as the Bible more literally states, iron and clay:

41 Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided; yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay. 42 And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. 43 As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men; but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. (Daniel 2:41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan omfatta:

Europa, Odjuret, och Uppenbarelseboken Vart tog Europa få sitt namn? Vad kan Europa har att göra med Uppenbarelseboken? Vad sägs om "the Beast"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Vem är kungen i norr? Finns det en? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Skulle han följas? Vem blir kung i norr diskuteras i Daniel 11? Is a nuclear attack prophesied to happen to the English-speaking peoples of the United States, Great Britain, Canada, Australia, and New Zealand ? När gör de 1335 dagarna, 1290 dagar, och 1260 dagar (den tid, tider, och en halv tid) av Daniel 12 börjar? What MUST happen BEFORE the Great Tribulation?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? What do Catholic, Byzantine, and biblical prophecies suggest?
Anglo - Amerika i Prophecy & Lost stammarna av Israel Är amerikanerna, kanadensarna, engelska, skotska, walesiska, australier, Anglo (icke-nederländska) Södra afrikaner, och Nya Zeeländka Josefs? Var är de förlorade tio-stammar i Israel? Who are the lost tribes of Israel? Vad kommer att hända med Jerusalem och judar i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför skulle Gud låta dem straffas först?
Kommer Anglo-nationerna delas och har människor Taget som slavar? Kommer landar i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland delas? Vad sägs om Jerusalem? What does Bible prophecy teach? Finns det icke-bibliska profetior som stöder denna idé? Vem kommer att dela dessa länder? Vem kommer att sluta med de länder och folk?
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada?
There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy?
Is the United States the King of the West?

Filippinerna tanke närmare militära band till USA igen

Måndag 30 januari, 2012


Mount Apo i Mindanao, Filippinerna

COGwriter

Filippinerna överväger att komma in närmare militär överenskommelse med USA:

Filippinerna Väger en ökad amerikansk militär närvaro
30 jan 2012
USA och Filippinerna diskuterar förbättra militära band delvis som svar på ökande kinesisk självsäkerhet i Asien-Stillahavsområdet. Eftersom de största hoten mot Filippinernas säkerhet har länge varit intern, har Manila några av de svagaste externa försvarskapacitet i Sydostasien.
Dock kommer Manila balansera försök att öka dessa möjligheter mot en potentiell motreaktion från både Kina, en topp handelspartner med ökande ekonomiska inflytande, och från sitt eget folk, för vilka öka den amerikanska militära närvaron är fortfarande en kontroversiell fråga.

Förra sommaren, ordföranden i Filippinerna, meddelade att han inte behövde frukta Kina (se filippinska president hotar Kina ).

Även ett avtal med USA kan tillfälligt göra köttsliga mening, på lång sikt tror jag att Filippinerna sannolikt kommer att anpassa med Kina, men vi får se.

Den Living Church of God har cirka 33 församlingar i Filippinerna .

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan omfatta:

Öar och Bibelns profetior Vad är framåt för öar? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asien Prophecy Vad är Ahead för Asien? Vilka är de "Kings of the East"? Vad kommer att hända med nästan alla kinesiska, ryssar, indier och andra asiatiska? Kina profetia, där? Vem har 200.000.000 man armén i samband med Armageddon?
Anglo - Amerika i Prophecy & Lost stammarna av Israel Är amerikanerna, kanadensarna, engelska, skotska, walesiska, australier, Anglo (icke-nederländska) Södra afrikaner, och Nya Zeeländka Josefs? Var är de förlorade tio-stammar i Israel? Who are the lost tribes of Israel? Vad kommer att hända med Jerusalem och judar i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför skulle Gud låta dem straffas först?

Violent Sports, Violent Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Tänk därför om dem som lär sådana saker kan möjligen leva likgiltigt, och sammanblandas i olagligt samlag, eller, mest ogudaktig av allt, äta människokött, särskilt när vi är förbjudna så mycket som att bevittna visar av gladiatorer, så att vi blir delaktiga och abettors mord. Men varken kan vi se de andra glasögon, så att våra ögon och öron att orenat, deltar i yttranden där sjungit. (Theophilus av Antioch. Till Autolycus, bok III, kapitel XV. Översatt av Marcus Dods, AM hämtats från Ante-Nicene fäder, Volume 2. Redigerat av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

Så gjorde de sanna kristna inte tror att de skulle titta på de våldsamma sporter så populära under det andra århundradet.

Tatianos, en bekännande kristen apologet, skrev omkring 170 AD:

Och för dessa vittnen tar sina platser, och boxare möts i envig, utan anledning som helst, inte heller någon komma ner i arenan för att bistå. Gör sådana utställningar som dessa lända till din kredit? Den som är främst bland eder samlar en legion av blodiga mördare, engagerande att hålla dem; och dessa skurkar är utsända av honom, och du monterar på spektaklet att vara domare, dels av ondska av adjudicator, och dels av att de män som ägnar sig åt kampen. Och han som missar mord utställningen bedrövad, eftersom han inte var dömd att vara en åskådare av onda och ogudaktiga och avskyvärda gärningar (Tatianos. Översatt av JE Ryland. Tatians adress till grekerna, kapitel XXIII. Utdrag från Ante-Nicene fäder, Volym 2. Redigerad av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Athenagoras, en bekännande kristen apologet, skrev omkring 170 AD:

Om någon av sund själ, därför att bekräfta, medan sådan är vår karaktär, att vi är mördare? ...

Som inte räkna bland de saker som är av störst intresse tävlingar av gladiatorer och vilda djur, särskilt de som ges av dig? Men vi anse att se en människa dödas är ungefär samma som att döda honom, har förnekat sådana glasögon (Athenagoras. En vädjan för de kristna, kapitel XXXV. Översatt av BP Pratten. Utdrag från Ante-Nicene fäder, Volym 2 . Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Redan i dag, många kristna inser att titta brutala händelser inställda på att orsaka fysisk skada, såsom verklig boxning, är olämpligt.

Lägg märke till att detta är också läget för det tredje århundradet katolske teologen och biskopen Hippolytos, som också tillägger olika yrken för dem som förkastar en från att vara en anhängare av Kristus:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan omfatta:

Är Amerikansk fotboll Evil? Är mest populära publiksport i USA något som kristna bör titta på? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? Om inte, varför inte?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. Är kriget rätt för kristna?

Var 100 årsperioden eller skärselden undervisade i tidiga historia?

Söndag Januari 29, 2012


Anne Catherine Emmerich Hävdade att se Purgatory

COGwriter

Har Gud har en plan för dem som inte kallas, valt, och trogen (Uppenbarelseboken 17:14) i denna ålder som inte är oförbätterligt ond och har inte begått "oförlåtliga synden"?

Ja.

Lägg märke till en passage som många inte förstår i dag:

20 Inga fler skall ett spädbarn därifrån bor bara några dagar, inte heller en gammal man som inte har fullgjort sina dagar; För barnet ska dö hundra år gammal, men syndaren är hundra år gammal ska förbannad. (Jesaja 65:20)

Och gjorde tidiga professorer Kristi inser detta hade att göra med Guds frälsningsplan?

Ja.

Även om jag har artiklar med många skrifter om detta ämne (se till exempel Universal erbjudande om frälsning: det finns hundratals verser i Bibeln Stöd till Läran True Apocatastasis ), låt oss börja med en andra århundradet tolkning av Isaiah från Irenaeus till visa vad som verkade vara allmänt känt i dagarna inte alltför långt efter döden av den sista av de ursprungliga apostlarna:

Nu, att löftena inte tillkännagavs för profeterna och ensamma pappor, men till kyrkorna förenas dessa från nationerna, som också den anda termerna "öarna" (både för att de är etablerade i mitt i turbulensen, lider storm av hädelser, existera som en hamn säkerheten för dem i fara, och är fristad för dem som älskar höjd [himlen], och sträva efter att undvika Bythus, det vill säga djup fel), Jeremia förklarar så här: " Hör HERRENS ord, ni nationer, och förklara den till kustländerna i fjärran; sägen, att Herren skall skingra Israel, kommer han att samla honom och hålla honom, som en som matar sin fårflock ...

Och ännu en gång säger han samma sak: "Se, jag skall göra Jerusalem till jubel och mitt folk [en glädje]; för röst gråtande skall inte mer höras i henne, eller klagorop. Också det inte ska vara där någon omogna [ett], och inte heller en gammal man som inte uppfyller sin tid: för ungdomar skall vara ett hundra år; och syndaren skall dö ett hundra år gammal, men ska förbannad. Och de skall bygga hus och bo i dem själva; och skall plantera vingårdar och äta deras frukt själva, och ska dricka vin. Och de får inte bygga, och andra lever; Inte heller skall de förbereda vingården och andra äter. För de dagar livets träd ska vara dagar människorna i dig; för sina händers verk ska uthärda "(Irenaeus. Adversus haereses, Book V, kapitel 34, vers 2-3,4. Utdrag från Ante-Nicene fäder, Volume 1. Redigerat av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition 1885 . Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Andra, såsom Origenes av Alexandria, skrev också att Gud hade en plan för att erbjuda räddning till alla.

Många katolska och protestantiska forskare menar att Origenes var en av de största av de tidiga teologiska författare (han bodde från omkring 185-232 e.Kr.). Påven Benedictus XVI har offentligt beröm Origenes.

Den noterade protestantiska historiker KS Latourette skrev att Origenes "var verkligen en av de största kristna tankar." Och även om jag inte kan hålla med om det, är det av intresse att notera att Latourette observerade:

Origenes undervisade att slutligen alla andar som har fallit bort från Gud kommer att återställas till full harmoni med honom. Detta kan ske endast med sitt samarbete, för de har friheten att acceptera eller förkasta inlösen verkat i Kristus. Innan fullständigt återupprättande de kommer att lida straff, men att straffet är avsedd att vara uppfostrande, att rensa dem från brister som väckts av deras synd. Efter utgången av den nuvarande tidsåldern och dess världs annan ålder kommer, så Origenes trodde, där har blivit födda på nytt kommer att fortsätta växa och ångrade ges ytterligare en möjlighet för ånger (Latourette KS A History of Christianity, volym 1, Början till 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, s.151).

Origenes var nära, att inte alla kommer att ångra, för det kommer också att vara de höjs till "evig förakt" (Daniel 12: 2, KJV), vilket innebär att de som inte skulle ordentligt ångra inte kommer att få frälsning-men vi i Living Church of God anser dem vara en liten minoritet. Men Origenes var korrekt att detta endast kommer att ske genom samarbete mellan dem som för närvarande inte har sparats.

Här är några citat direkt från Origen:

... Den goda fadern inte helt har övergivit dem som har fallit bort från Honom (Origenes. Kommentar till Johannesevangeliet (bok I). Utdrag från Ante-Nicene fäder, volym 9. Edited by Allan Menzies, DD American Edition, 1896 och 1897. Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Det bör erinras om, har dock att vissa varelser som föll bort från att en början som vi har talat, sjunkit till en sådan djup ovärdighet och ondska som skall anses vara helt förtjänar att utbildning och undervisning genom vilken mänskligheten, medan köttet, utbildas och instrueras med hjälp av de himmelska krafter; och fortsätter, tvärtom, i ett tillstånd av fiendskap och opposition till dem som får denna instruktion och undervisning. Och därför är det att hela detta jordiska liv är fullt av kamp och prövningar, som orsakas av oppositionen och fiendskap av dem som föll från en bättre skick utan alls ser tillbaka, och som kallas djävulen och hans änglar, och andra klasser av det onda, som aposteln klassade bland de motsatta krafter. Men om någon av dessa order som agerar under regeringen av djävulen, och lyda hans onda kommandon, kommer i en framtida värld omvandlas till rättfärdighet på grund av sin besitter förmågan att viljans frihet, eller om långlivade och inbiten ondska kan ändras genom vanans makt i naturen, är ett resultat som du själv, läsare, kan godkänna, om varken i dessa nuvarande världar som syns och temporala, inte heller i sådana som är osynliga och är evig, är den del som helt skiljer sig från Slut enighet och fitness saker (Origen. De Principiis, Bok I kapitel 6, vers 3).

... Och därmed genom de många och oräkneliga order av progressiva varelser som håller på att försonas med Gud från ett tillstånd av fiendskap, den sista fienden äntligen nått, som kallas döden, så att han också kan förstöras, och inte längre vara en fiende. När därför alla rationella själar ska ha återställts till ett tillstånd av detta slag, då denna typ av kropp vår kommer att genomgå en förändring i ära en andlig kropp. För som vi ser det inte vara fallet med rationella naturer, att en del av dem har levt i ett tillstånd av nedbrytning på grund av sina synder, medan andra har kallats till ett tillstånd av lycka på grund av sina meriter; men som vi ser samma själar som hade tidigare varit syndig, assisterade efter sin omvändelse och försoning till Gud, till ett tillstånd av lycka (Origen. De Principiis, bok III, kapitel 6, vers 6).

Medan vi i LCG skulle inte orda det riktigt så sätt dessa citat inte visar att tanken att Gud har en plan som kommer att ge obotfärdig en möjlighet efter detta nuvarande ålder är inte ett nytt koncept.

Faktiskt, läran om skärselden utvecklades bland latinska katoliker när de började att fördöma vissa av Origen idéer i det sjätte århundradet. När det hände läror i samband med erbjudandet om frälsning för alla (kända som apocatastasis) var också något fördömas. Men lämnade detta en lucka i romersk teologi och idén om skärselden utvecklades sedan.

De grekiska katoliker (som nu kallas det östliga ortodoxa), men gjorde aldrig acceptera det latinska idén om skärselden och fortfarande i dag har många som tror att Gud har någon typ av plan för att erbjuda frälsning till dem som inte avsiktligt avvisar frälsning.

Den katolska encyklopedien själv medger att tidiga kristna inte lärde sin nuvarande begreppet dess skärseld doktrin:

Vissa stressen också har lagts på invändningen att de gamla kristna hade ingen klar uppfattning om skärselden, och att de trodde att själarna avgick kvar i osäkerhet om frälsning till sista dagen ... Det finns flera passager i Nya testamentet som pekar på en processen för rening efter döden. Således Jesus Kristus förklarar (Matt 00:32): "Och den som säger något mot Människosonen, skall det bliva honom förlåtet; men den som skall tala mot den helige Ande, skall det icke bliva honom förlåtet, varken i den här världen, och inte heller i den kommande världen "... (Hanna, skärselden. Den katolska Encyclopedia).

Nej, under det andra århundradet, trodde man att Guds plan skulle tillåta alla att erbjudas frälsning, antingen i denna ålder eller ålder att komma om de inte har gjort sig skyldig till "oförlåtliga synden" (Matt 12:32, Mark 10:30 , Lukas 18:30, Apg 3: 17-21, Ef 1:21, Hebr 6: 4-6; jfr Matt 10:15, 11: 22-24, Mark 06:11, Luk 10: 12-14) .). Och Nya Testamentet är mycket tydligt att:

"Allt kött skall se Guds frälsning" (Luk 3: 6).

I det trettonde århundradet, den berömda katolske teologen Thomas av Aquino skrev följande:

Ingenting är tydligt i Skriften om situationen för skärselden, inte heller är det möjligt att erbjuda övertygande argument i denna fråga ...

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Will all good things be restored? Does God's plan of salvation take rebellion and spiritual blindness into account?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
Should the Church Still Try to Place its Top Priority on Proclaiming the Gospel or Did Herbert W. Armstrong Change that Priority for the Work? Some say the Church should mainly feed the flock now as that is what Herbert W. Armstrong reportedly said. Är det vad han sa? Is that what the Bible says? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
Vad är det oförlåtliga synden? Vad är det? Kan du ångrar det? Vet du vad det är och hur man kan undvika det?

Uppta Oakland blir våldsam, Om 300 greps

Söndag Januari 29, 2012

COGwriter

Omkring 300 demonstranter i "Occupy Oakland blev arresterad:

29 jan 2012

(AP) OAKLAND, Calif. - Dussintals poliser haft en sen nattvakt runt Stadshuset efter dagslång protester som resulterade i 300 gripanden. Occupy Oakland demonstranter bröt sig in den historiska byggnaden och brände en amerikansk flagga, som officerare tidigare sköt tårgas för att skingra folk kastar stenar och riva stängsel vid en kongresscenter ...

Interims polischef Howard Jordan sade att omkring 300 gripanden gjordes.

"Dessa demonstranter sin avsikt var att provocera officerare och engagera sig i olaglig verksamhet och det är precis vad som har hänt i dag," Santana sa ...

{Oakland borgmästare Quan sade} "Detta är inte en situation där vi hade en 1.000 fredligt folk och några våldsamma människor. Om man tittar på vad som händer i dag när det gäller destruktion av egendom, kasta på och laddning polisen, det är nästan som om de tigger om uppmärksamhet och hoppas att polisen kommer att göra ett misstag. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945 / 300-arrested-in-ockupera-Oakland-protester /

Occupy Oakland protesterna blev våldsamma lördag som demonstranter bröt sig in i en historisk byggnad och brände en amerikansk flagga och officerare sköt tårgas för att skingra folk kastar stenar och riva staket på en konvention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Tillbaka den 9 oktober 2011, skrev jag följande på denna nyhetssidan (se Occupy Wall Street, uppta Seattle, uppta Vancouver, etc. ):
I have been writing for a long time that civil unrest and riots will happen in the USA and the other Anglo-descended lands… Some consider this “Occupy” movement simply a political protest, a new “Tea Party,” except for the Left instead of the Right. I suspect that ultimately it will turn violent and the USA and other lands will face riots and civil unrest, and the politicians and pundits who have seemed to support this will later have regrets.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:36-37)

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan omfatta:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? När är det tidigaste att den stora vedermödan kan börja? Vad är Herrens dag?
Fysisk Förberedelse skrifterna för de kristna . Vi känner alla till Bibelns profetior hungersnöd. Ska vi göra något?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
The Gospel of the Kingdom of God was the Emphasis of Jesus and the Early Church Did you know that? Vet du ens vad evangeliet om riket handlar om? True religion should be based upon the true gospel.
Har den tidiga kyrkan Teach Millenarianism? Var millennieskiftet (kallas ibland Chiliasm) undervisas av tidiga kristna? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Is this time near?
Har Gud en 6.000 årsplan? What Year Does the 6,000 Years End? Was a 6000 year time allowed for humans to rule followed by a literal thousand year reign of Christ on Earth taught by the early Christians? What year may the six thousand years of human rule end? When will Jesus return? 2018 or 2019?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, British, Scottish, Welsh, Australians, Anglo-Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Var är de förlorade tio-stammar i Israel? Vilka är de förlorade stammarna av Israel? What will happen to the Jews in Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför skulle Gud låta dem straffas först?
Kommer Anglo-nationerna delas och har människor Taget som slavar? Kommer landar i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland delas? What does Bible prophecy teach? Finns det icke-bibliska profetior som stöder denna idé? Vem kommer att dela dessa länder? Vem kommer att sluta med de länder och folk?
Prophecies of Barack Obama? Eight reasons why Barack Obama is apocalyptic and eight reasons why Barack Obama is not the Antichrist. Den här artikeln innehåller många bibliska och icke-bibliska profetior, från hela världen, som verkar för att diskutera Barack Obama. Did Nostradamus predict Barack Obama dealing with the Antichrist? Might Barack Obama set the stage for the kings of the North and South as at least one Shiite prophecy suggests? This is the longest and most complete article on this page on Barack Obama prophecies. Read it and decide for yourself if President Obama seems to be fulfilling various prophecies.
Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States Some claim that Barack Obama is the prophesied “son of Kenya”, based up an early 20th century writing.
Kanada Prophecy: Vad betyder Bibelns profetior, katolska Prophecy och andra Förutsägelser Föreslå om framtiden för Kanada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Vem är kungen av väst? Varför finns det ingen sista tiden King of the West i Bibelns profetior? Är USA kungen i väst? Om så är fallet, vad betyder det egentligen för USA och dess Anglo allierade.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. What role might he play?

Syrien Få mer desperat och våldsamt

Söndag Januari 29, 2012

Syriens president Bashar al-Assad (Källa: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Dagens nyheter har följande:

Fox News - 29 januari 2012
BEIRUT - Den syriska militären inlett en offensiv för att återta kontrollen över förorter på den östra utkanten av Damaskus söndagen storma stadsdelar och kolliderar med grupper av armén avhoppare i hårda strider som skickade invånare flyr ...

De tio månaders uppror mot Assad, som började med i stort sett fredliga demonstrationer, har blivit allt mer militariserade sent som mer frustrerade demonstranter och armén avhoppare har tagit till vapen mot regimen.

Misshandeln på förorterna verkade vara ett tecken på den växande förekomsten av oliktänkande soldater närmare till Damaskus, och regimens ökande oro över situationen.

Egyptiska Gazette - 29 januari, 2012

ISTANBUL - Gulf arabstaterna och Turkiet, som har spetsen regionala fördömande av den syriska regimen för dess dödliga tillslag, uppmanade Damaskus lördagen att acceptera en Arabförbundet planerar att stoppa blodsutgjutelsen "utan dröjsmål".

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Says the Lord. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan omfatta:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. Vad är framåt för Mellanöstern och de som följer islam? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Finns det en framtid King of the South? Vissa tror inte längre att det behöver vara. Kan Egypten, islam, Iran, araber, eller Etiopien vara inblandade? Is he the Imam Mahdi? Vad säger Bibeln?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Vad händer i den stora vedermödan och Herrens dag? När är det tidigaste att den stora vedermödan kan börja? Vad är Herrens dag?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? Vad kommer det att ta och när?
End of Mayan Calendar 2012–Might 2012 Mean Something? Are there Mayan calendar predictions for change in 2012? Changes were centuries ago predicted by the Hopi Native Americans. Do Mayan/Hindu/Hopi/Buddhist/New Age/Nostradamus prophecies have any value here? Why might Satan have inspired this date? Does the Dresden codex show destruction of the earth by flood? Can the great tribulation start before 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 Därför rensa ut det gamla surdeg, att du kan bli en ny klump, eftersom du verkligen är osyrade. Ty Kristus, vår påsk, offrades för oss. 8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth (1 Corinthians 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

I dagarna av osyrat bröd Paul, som kommer ner från Galatien, kom i Asien, med tanke på vila bland de troende i Smyrna att vara en stor förfriskningar i Kristus Jesus efter hans svåra slit, och avser därefter att avvika till Jerusalem. Så i Smyrna han gick för att besöka Strataeas, som hade varit hans åhörare i Pamfylien, är en son till Eunice dotter Lois. Dessa är de som han nämner när du skriver till Timoteus, säger; Av uppriktig tro som är i dig, som bodde i din mormor Lois och din moder Eunice, varifrån finner vi att Strataeas var en bror till Timoteus. Paul därefter, in i hans hus och samla ihop de troende där, talar till dem om påsken och pingsten, att påminna dem om det nya förbundet av erbjudandet av bröd och koppen; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan omfatta:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Vad gjorde Paulus faktiskt undervisa om de tio budorden? Många säger Paulus lärde mot de tio budorden. Är detta sant? Denna artikel citerar Paul med hans ord i grönt.
Vad lärde Jesus om de tio budorden? Den här artikeln citerar vad Jesus sa egentligen om dem (hans ord är i rött).
Var de tio budorden spikades upp på korset? Vissa har sagt så. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Är de tio budord fortfarande är i kraft? Den här artikeln citerar de tio budorden och kombinerar några av de tidigare artiklarna i en artikel om de tio budorden. The commandments are shown at Mount Sinai, before Mount Sinai, in the teachings of Jesus, after the crucifixion, and in the teachings of Paul. Den tar upp de vanligaste "traditioner män" om dem också.
De tio budorden Reflektera kärlek, bryta dem är onda Vissa anser att de tio buden är en börda. Är det vad Jesus, Paulus, Petrus, Jakob och Johannes lärde?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
The History of Early Christianity Are you aware that what most people believe is not what truly happened to the true Christian church? Do you know where the early church was based? Vet du vad som var läror den tidiga kyrkan? Är din tro verkligen baserad på sanningen eller kompromissa?