Arkiv för januari 2012

Skulle en kristen Rösta?

Tisdag, 31 januari, 2012

COGwriter

Fyra män av det republikanska partiet är fortfarande något som står i deras strävan att avsätta USA: s president Obama och få sitt jobb.

Det finns två katoliker , en mormon och en baptist kör för den republikanska nomineringen för att köra mot den ganska gudlös demokraten Barack Obama (som också hävdar den kristna tron).

Ska riktiga kristna rösta?

Om demokratin skulle sanktioneras i Bibeln för kristna, helt säkert skulle straffas i Nya testamentet. Grekiska och romerska demokratisk praxis var allmänt känt sedan. Demokrati är inte en amerikansk uppfinning (och inte heller är ett republikanskt statsskick).

I Nya testamentet läser vi om Jesu utnämning apostlar. Paulus skriver att Gud först utser apostlar, för det andra profeter, etc. för upplyft Kristi kropp (Ef 4: 11,12).

När Judas behövde ersättas (efter hans svek mot Jesus och hans självmord), gjorde apostlarna inte ett val, följde de den bibliska exempel på att söka Guds vilja:

Du, Herre, vem vet allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har valt ... Och de kastade sina partier. (Apg 1: 24,26).

Lägg märke apostlarna inte besluta att de var kvalificerade för att se in i en människas hjärta.

Några har skrivit att olika former av demokrati är nu acceptabla eftersom de tror vissa skrifter i Apostlagärningarna antyder det. De primära verserna verkar vara i berättelsen om Apostlagärningarna 15. I Apostlagärningarna 15 många av apostlarna och de äldste samlades för att diskutera omskärelse och icke-judiska troende. En mängd rådgivare användes för att diskutera frågan. Vissa känner att du använder råd är indikativ av demokrati. Däremot det faktum att en mängd rådgivare användes inte ändra Guds regeringsform. I Gamla Testamentet läser vi att det inte bara har Gud alltid uppmuntrat denna praxis (Ords 11:14), läser vi också att Gud själv engagerad i det (II Chron 18, 18-21); således bara det faktum att en del av kyrkans ledning följt denna praxis visar att Guds statliga praxis från Gamla testamentet skulle fortsätta.

Det är intressant att notera något annat nämns i Apostlagärningarna,

"Och nu säger jag till er, hålla sig borta från dessa män och låt dem ensamma; ty om denna plan eller detta arbete är av män, kommer det att gå om intet; men om det är av Gud, kan ni inte störta det-så att ni även hittas kämpa mot Gud "(Apg 5: 38-39)

T slang som röstar i världsliga val tydligen tror att de vet aspekter av Guds plan att det inte finns någon mänsklig sätt de kunde veta. Men titta på vad Gud sade till Samuel, en klart ringde och utsedd av Gud, när Samuel trodde att han visste vem som ska bli nästa konung över Israel,

Så var det, när de kom, att han såg på Eliab och sade: "Sannerligen, Herren smorde här inför honom." Men Herren sade till Samuel, "Titta inte på hans utseende eller på höjden av hans kroppsstorlek, eftersom jag har vägrat honom. Ty HERREN ser inte människan ser; för människan ser på ögonen, men HERREN ser till hjärtat "(1 Sam 16: 6-7).

Det är också intressant att inse att många som tror att det Nya Testamentet sanktioner demokrati tror också att Guds framtid styrande regeringen (i Guds rike) inte kommer att vara en demokrati.

Jesus sade till apostlarna att de skulle vara härskare över Israels tolv stammar i hans rike (Luk 22:30). Jesus valde lärjungarna, de fick inte sina positioner från någon form av demokrati (John 15:16, 6:70). Gud, inte människan, valde David till konung över Israel ursprungligen (Apg 13:22) och har även valt honom till konung över hela Israel i världen framöver (Jer 30: 9).

Förresten, sa Jesus att Gud Fadern har förbehållit som kommer att ha vissa maktpositioner i Guds rike (Matt 20:23). Belöningen i riket blir Jesu att ge (Rev 22:12); de inte kommer att vara för människor att ta för sig själva.

Demokratin kommer inte att vara Guds styrelseformen i hans rike.

Varför?

Ett av de många problemen med röstning är att ingen människa tänker så som Gud gör.

"Mina tankar är inte era tankar, inte heller är dina vägar mina vägar, säger Herren (Är 55: 8).

När Jesus var på jorden han förkunnade evangelium om Guds rike och berättade folk att omvända (Mark 1: 14-15). Jesus vägrade att delta i även de mest elementära regeringsbeslut medan han var på jorden (Luk 12: 13-14).

Även Jesus lärde att vi skulle betala skatt (Matt 22: 17-21), Han lärde också att hans rike inte var av denna världen (Joh 18:36). Jesus lärde sina lärjungar att gå ut i världen och predika evangelium för alla (Matt 28: 19,20). Jesus sade att hans lärjungar skulle vara i världen, men inte av det (Joh 17:16).

Aposteln Petrus förstod tydligt detta. Han skrev att vara en del av Guds folk gjorde en del av ett heligt folk (jag daltar 2: 9). Aposteln Paulus skrev att den nuvarande världen var ond (Gal 1: 4). Bibeln varnar för följderna av att vara en del av världens system och dess regeringar och berättar för oss att komma ut ur det och att vara separat (Upp 18: 2-5).

Titta på vad Bibeln lär kommer att hända i de sista dagarna och vad de kristna är att göra åt det,

Men vet detta, att svåra tider i de sista dagarna kommer: För män blir älska sig själva, älskare av pengar, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, baktalare, utan självbehärskning , brutala, fientliga goda, förrädare, egensinniga, högdraget, älskare av njutning snarare än älskar Gud, som har en form av gudsfruktan men förneka dess kraft. Och från sådana människor vänder sig bort! (2 Tim 3: 1-5).

Observera att Guds ord inte uppmuntrar röstning som lösningen.

Paulus sade att kristna ska vara ambassadörer för Kristus (II Kor 5:20). Ambassadörer lever ofta i främmande länder, av vilka några är uppenbart fientliga mot sin övertygelse. Ambassadörer, även om de bor i andra samhällen, inte engagera sig i politiken i de samhällen som de lever i. Det finns en tid för Guds folk att ta över regeringarna i den här världen, men det är ännu inte (Joh 18:36 Dan 7: 17-18). Det kommer att vara efter den andra ankomsten av Jesus (I Thess 4:16, Rev 11:15).

För kristna, skrev Peter,

Men ni är ett utvalt folk, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett folk som tillhör Gud, att du kan deklarera gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. När du inte var ett folk, men nu är du Guds folk; när du inte hade fått barmhärtighet, men nu har du fått barmhärtighet. Kära vänner, jag uppmanar er, som utlänningar och främlingar i världen, för att avstå från syndiga begär, som kriget mot din själ. Live så goda liv bland hedningarna som, även om de anklaga dig för att göra fel, kan de ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker oss. Skicka in er för Herrens skull till varje myndighet inrättats bland män: om att kungen, som högsta myndighet, eller till guvernörer, som skickas av honom för att straffa dem som gör fel och berömma dem som gör rätt. För det är Guds vilja att genom att göra gott ska du tysta okunniga tal om dåraktiga män (1 Petrus 2: 9-15).

Aliens, naturligtvis, inte röstar.

Nu gör Bibeln nämner en viss röst av aposteln Paulus (medan han fortfarande var Saul och därmed oomvända). Lägg märke till vad han senare sagt om det:

Faktiskt, jag trodde själv att jag måste göra många saker som strider mot namnet Jesus från Nasaret. Detta gjorde jag också i Jerusalem, och många av de heliga jag instängd i fängelse, som har fått fullmakt ifrån översteprästerna; och när de ville döda, kastade jag min röst mot dem (Apg 26: 9-10).

Och medan ovanstående är inte i sig en filt fördömande av alla röstande, är det den enda gången ordet "rösta" eller "rösta" är i Bibeln. Och det visar att även religiöst nitiska / konservativa individer inte alltid röstar på rätt sätt och kan göra många saker som strider mot namnet Jesus från Nasaret.

Jag tror inte att Bibeln sanktioner kristna att rösta i köttsliga val. Inte heller tror jag att det kommande presidentvalet i USA eller valet i de andra anglo-Descended nationer kommer att resultera i den typ av omvändelse att dessa länder behöver.

Vissa artiklar av möjligt samband intresse kan omfatta:

Skulle en kristen Rösta? Denna artikel ger några av de bibliska motiven i denna fråga. Skulle Jesus rösta på president / premiärminister? Röstar i Bibeln? Detta är ett ämne kristna måste förstå.
Polykarpos, Herbert W. Armstrong, och Roderick C. Meredith på kyrkans regering Vilken form av styrning gjorde den tidiga kyrkan har? Var det hierarkiska? Vilken form av styrning skulle man förvänta sig att ha i Philadelphia kvarlevan? Folket bestämmer och / eller kommittéformer, udda diktaturer, eller samma typ som den Philadelphia eran själv hade?
Gjorde den tidiga kyrkan Teach Millenarianism? Var millennieskiftet (kallas ibland Chiliasm) visas av tidiga kristna? Vem fördömde det. Kommer Jesus regera bokstav för 1000 år på jorden? Är denna gång nära?
Anglo - Amerika i Prophecy & Lost stammarna av Israel Är amerikaner, kanadensare, brittiska, skotska, walesiska, australier, Anglo-Södra afrikaner, och nyzeeländare Josefs? Var finns de förlorade tio-Israels stammar? Vilka är de förlorade stammarna av Israel? Vad kommer att hända med judarna i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför skulle Gud låta dem straffas först?
Kommer Anglo-nationerna delas och ha folk Taken som slavar? Kommer länderna av USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland delas? Vad Bibelns profetior lär? Finns det icke-bibliska profetior som stöder denna idé? Vem kommer att dela dessa länder? Vem kommer att sluta med den mark och folket?
Profetior Barack Obama? Åtta skäl till varför Barack Obama är apokalyptisk och åtta skäl till varför Barack Obama är inte Antikrist. Denna artikel innehåller många bibliska och icke-bibliska profetior, från hela världen, som verkar för att diskutera Barack Obama. Fick Nostradamus förutsäga Obama behandlar antikrist? Might Barack Obama lagt grunden till kungarna i norr och söder som minst en shiitisk profetia antyder? Detta är den längsta och mest kompletta artikeln på denna sida på Barack Obama profetior. Läs den och välja själv om president Obama verkar uppfylla olika profetior.
Barack Obama, Prophecy, och förstörelsen av USA Vissa hävdar att Barack Obama är den profete "son Kenya", baserat upp en tidig 20th century skrivande.
Canada i Prophecy: Vad betyder Bibelns profetior, katolska Prophecy och andra Förutsägelser Föreslå om framtiden för Kanada? Det finns profetior som tyder engagemang med Kanada. Och många är inte positivt om dess framtid.
Vem är kungen i väst? Varför finns det ingen sista tiden kung i väst i Bibelns profetior? Är USA kungen i väst? Om ja, vad betyder det egentligen för USA och dess allierade Anglo.
Är Tony Blair Apocalyptic? Den tidigare Storbritanniens premiärminister konverterade till katolicismen strax efter att ha lämnat sitt kontor och har varit aktiv i EU-frågor. Vilken roll kan han spela?

East vs West: Ryssland, Kina, Indien och Opposing Sanktioner mot Iran & Syrien

Tisdag, 31 januari, 2012

COGwriter

Ryssland, Kina och Indien är inte samarbeta med den typ av sanktioner EU och USA vill att Iran och Syrien:

Globala "stora maktpolitik" återgår till mellanöstern

Av Peter Apps , politisk risk Korrespondent

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 CET

(Reuters) - Med Ryssland skickar krigsfartyg för att avskräcka utländsk intervention i Syrien, och Kina dras djupare in Irans konfrontation med väst, "stormakt" politik är snabbt återvända till Mellanöstern ... Båda har signalerat en tydlig avsikt att förhindra " regimskifte "ingripande i Syrien ; men Rysslands utplacering av sitt flaggskepp hangarfartyg och ledsagare till Syriens hamn Tarsus denna månad drog en naknare än vanligt linje i sanden ... "Varje gång väst stramar kopplet, Peking begagnar tyst av slack", säger Thomas Barnett, en tidigare strateg för den amerikanska flottan ...

Washington Post 31 Januari 2012-Mumbai, Indien - Indien har gått med Kina i att säga att det inte kommer dra ner på oljeimport från Iran, trots stela nya amerikanska och europeiska sanktioner som syftar att pressa Teheran över dess nukleära program.
Av Steve Gutterman | MOSCOW (Reuters) - En högt uppsatt rysk diplomat sade på tisdagen att pushen för antagandet av en västerländsk-arabisk utkast FN: s säkerhetsråd ... Ryssland och Kina lade in sitt veto en europeisk utarbetade resolution om Syrien i oktober.

Syriska oppositionen: Ryssland, Iran riskera relationer med framtida Syrien

Ynetnews - 31 januari 2012

Syriska oppositionen medlem Fahed Al-Masri berättade en libanesisk radiostation att insatserna Ryssland och Iran gör för att rädda president Assads regim kommer att återspeglas i ländernas framtida förbindelser med Syrien. "Ryssland kommer att förlora sitt sista fäste i Mellanöstern och i Syrien ", sade han och tillade att om Moskva fortsätter att motsätta sig det internationella samfundets inställning till Syrien ...

Så de tre geografiskt största befogenheter öst tar står i skarp kontrast till väst. Bibeln visar slutligen att en till synes rysk-ledda eurasiska konfederation kommer att ta på de återstående kraften i väst (som då kommer att ledas av Europeiska King of the North). Och Kina och Indien verkar vara profete att stödja Ryska-ledda konfederation.

Men det kommer att bli senare, strax före Jesu Kristi återkomst (Uppenbarelseboken 09:16; 16: 12-16).

Vid denna tidpunkt öst spelar ett farligt spel att det är sannolikt att förlora, åtminstone i en diplomatisk bemärkelse.

Oavsett vad deras ekonomiska intressen är, varken Ryssland eller Indien vill ha en islamisk makt att stiga upp. Och genom att trotsa de västerländska sanktioner, kanske de nationer tror att dividera den islamiska världen i Iran & Syrien, resten av de arabiska nationerna, de turkiska folken, Pakistan, Afghanistan, och Indonesien att denna uppdelning kommer att förhindra en islamisk världsmakt från att stiga upp .

Om de tror att de är i fel.

En islamisk makt ( King of the South av bibliska profetior), tydligen leds av en arabisk makt, kommer att stiga upp. Genom att stödja Syrien som det har varit, kommer Ryssland alienera arabvärlden (Arabförbundet har tenderat att backa väst i fråga om att Syrien och är inte särskilt fan av Iran). Syrien kommer inte att fortsätta som det är och Iran kan neutraliseras, åtminstone till en viss grad.

Vad de tre östra befogenheter är i huvudsak gör är att berätta den arabiska världen att det är bättre att samarbeta med européerna än med Ryssland, Kina eller Indien. Och samarbetet mellan de arabiska och europeiska världar är något tillfälligt göras (Daniel 11:27; Psalm 83: 3-8).

Kina, i sig, är intresserad av resurser som olja och älskar att dra fördel av att köpa möjligheter som västerländska sanktioner, till exempel, kan ge. Ändå Kina behöver marknaderna i väst mer än det faktiskt behöver iransk olja. Detsamma är i grunden gäller för Indien.

Iran och Syrien är verkligen inte så viktigt att Ryssland, Kina och Indien att de kommer tillbaka dem oavsett vad (även om det kommer att bli en framtida allians med perser / iranier, men detta är en tid efter det tusenårsrike Kristi och diskuteras i Hes 38: 1-9).

Så trots poser från dessa tre östliga befogenheter, är verkligheten den att väst kommer att få mest inflytande i Mellanöstern från det som nu sker.

Iran kommer inte att vara ledare för kungen i söder och allt vad överlever i Syrien (jfr Jes 17: 1) ska tydligen stödja kommande arabiska ledare Daniel 11:40. Om de i Ryssland, Kina och Indien förstod bibliska profetior bättre de skulle inse att deras nuvarande stand kanske bör ändras i fråga om att Iran och Syrien.

De som är intresserade av att veta mer kan vilja studera följande artiklar:

Ryssland: dess ursprung och profete Future Ryssland profetia. Var ryssarna ifrån? Hur är de i Ukraina? Vad profete för Ryssland och dess allierade? Vad ska de göra för européerna som stödde Odjuret i slutet?
Är Ryssland kungen i norr? Vissa hävdar att det är. Men vad lär Bibeln?
Indien, dess bibliska förflutna och framtiden:? Alla Vittne Bibeln diskuterar ursprunget till de indiska arv och diskuterar några av vittnet till dem (inklusive de i Bangladesh, Pakistan och Sri Lanka).
Kina, dess bibliska förflutna och framtiden, del 1: Genesis och kinesiska tecken Vart tog det kinesiska folket kommer ifrån? Den här artikeln innehåller information som visar att de kinesiska folken måste ha känt till olika konton i Första mosebok fram tills deras spridning efter Babels torn.
Kina, dess bibliska förflutna och framtiden, del 2: Sabbaten och några av Guds vittne i Kina När började kristendomen först kom till Kina? Och är det tidigt tecken på att de observerade den sjunde dagen sabbaten?
Asien Prophecy Vad är Ahead för Asien? Vilka är de "Kings of öst"? Vad händer med nästan alla kinesiska, ryssar, indier och andra av Asien? Kina profetia, där? Vem har 200.000.000 mannen armén relaterad till Armageddon?
Vem är kungen i norr? Finns det en? Äger bibliska och katolska profetior pekar på samma ledare? Skulle han följas? Vem blir kung i norr diskuteras i Daniel 11? Är en kärnvapenattack profete att hända med de engelsktalande folken i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland? När gör de 1335 dagarna, 1290 dagar, och 1260 dagar (tids, tider och en halv tid) av Daniel 12 påbörjas? När Bibeln visar att den ekonomiska kollapsen kommer att påverka USA?
Finns det en framtid King of the South? Vissa tror inte längre att det behöver vara. Kan Egypten, islam, Iran, araber, eller Etiopien vara inblandade? Kan detta kungen kallas Mahdi? Vad säger Bibeln?
Den arabiska och islamiska världen i Bibeln, historia, och Prophecy Bibeln diskuterar ursprunget till arabvärlden och diskuterar Mellanöstern i profetian. Vad är framåt för Mellanöstern och de som följer islam? Hur är det med Imam Mahdi? Vad som väntar för Turkiet, Iran, och de andra icke-arabiska muslimer?

Europa instämmer till Closer Fiscal unionen

Måndag 30 januari, 2012

EU Babels torn Affisch

COGwriter

Européerna något har ett annat avtal för närmare finanspolitisk union:

30 januari 20122

Av Stephen Fidler, LAURENCE Norman och Matina STEVIS

BRYSSEL-Ledare för 25 EU-regeringarna överens måndag kväll om vad några faktureras som en historisk pakt för att flytta till ett närmare finanspolitisk union och undertecknas av på detaljerna i en permanent räddningsfond för euroområdet-ännu Greklands hotande skuldsanering kastade en skugga över toppmötet. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

Genom Julien Toyer och Paul Taylor

BRYSSEL | Mån Jan 30, 2012

(Reuters) - förbundskansler Angela Merkel cementerade hennes politiska herravälde i Europa på måndagen då 25 av 27 EU-länder överens om att en tysk-inspirerad pakt striktare budgetdisciplin, även när de kämpade för att återuppväcka tillväxt ur askan av åtstramningar.

Endast Storbritannien och Tjeckien vägrade att underteckna ett finanspakten i mars att kommer införa kvasi-automatiska sanktioner mot länder som bryter mot EU: s gränser budgetunderskott och kommer förankra balanserade budgetregler i nationell lagstiftning. http://www.reuters.com/ artikel / 2012/01/30 / oss-eu-toppmötet-idUSTRE80S0SR20120130

Detta är ytterligare ett steg till att uppfylla bibliska profetior relaterade till stiger upp i den slutliga europeiska Beast makt.

De av oss i Living Church of God har länge lärt att Förenade kungariket inte skulle vara en verklig del av den slutliga makten som kommer att dyka upp i Europa. De som i Tjeckien kommer nästan säkert att vara en del av den slutliga makten.

Bibeln, i Uppenbarelseboken 17, står klart att européerna fortfarande måste omorganisera i framtiden:

12 "De tio hornen som du såg är tio kungar som har fått något rike ännu, men de får auktoritet i en timme som kungar med odjuret. 13 Dessa är av samma åsikt, och de kommer att ge sin makt och myndighet åt vilddjuret. (Uppenbarelseboken 17: 12-13)

Steg mot detta händer fortsätter som vi i Living Church of God länge inlärda och det blir gupp i vägen och problem (stora oroligheter, eller ännu värre, kan förekomma).

Naturligtvis är Bibeln klart att den slutliga europeiska Beast makten faktiskt inte kommer att vara mycket enhetlig eftersom det i grunden är en kombination av starka och svaga, eller som Bibeln säger mer bokstav, järn och lera:

41 skäl du såg fötterna och tårna, dels av krukmakarens lera och delvis av järn, skall riket delas; men styrkan i järn skall vara i det, precis som du såg järnet blandat med keramisk lera. 42 Och att tårna på fötterna voro delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis bräcklig. 43 Som du såg järnet vara blandat med keramisk lera, kommer de att mingla med säd av män; men de kommer inte vidhäftar till varandra, precis som järn inte blandar med lera. (Daniel 2: 41-43)

Enligt Bibelns profetior, en europeisk makt, trots sin bräcklighet, är avsedd att tillfälligt vara den mest dominerande kraften i världen, i slutändan erövra den anglo-Descended nationer (det är USA och dess Anglo-allierade som Storbritannien som har den starkaste fästningar Daniel 11:39), och senare kommit till sitt slut (Daniel 11:45).

Men innan den förstörs (Daniel 11: 21-44), den sista Beast makt måste komma samman och få till den plats där den har stor ekonomisk betydelse. Kvällens tillkännagivande är ett annat tecken på att Europa har för avsikt att gå i den riktningen (även om det sannolikt kommer att få mer problem innan det är slut Beast power).

Vissa artiklar av möjligt samband intresse kan omfatta:

Europa, Odjuret, och Uppenbarelseboken Var fick Europa får sitt namn? Vad kan Europa har att göra med Uppenbarelseboken? Hur är det "the Beast"? Använda Babels torn och "Beast" bilder antyder är det inte om sin roll som en del av den framtida Babylon Bibelns profetior.
Vem är kungen i norr? Finns det en? Äger bibliska och katolska profetior pekar på samma ledare? Skulle han följas? Vem blir kung i norr diskuteras i Daniel 11? Är en kärnvapenattack profete att hända med de engelsktalande folken i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland? När gör de 1335 dagarna, 1290 dagar, och 1260 dagar (tids, tider och en halv tid) av Daniel 12 påbörjas? Vad måste hända innan den stora vedermödan?
Kan Tyska Baron Karl-Theodor zu Guttenberg bli kung i norr? Är den tyske försvarsministern en att titta? Vad gör katolska, bysantinska och bibliska profetior föreslå?
Anglo - Amerika i Prophecy & Lost stammarna av Israel Är amerikanerna, kanadensare, engelska, skotska, walesiska, australier, Anglo (icke-nederländska) Södra afrikaner, och Nya Zeeländka Josefs? Var finns de förlorade tio-Israels stammar? Vilka är de förlorade stammarna av Israel? Vad kommer att hända med Jerusalem och judarna i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför skulle Gud låta dem straffas först?
Kommer Anglo-nationerna delas och ha folk Taken som slavar? Kommer länderna av USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland delas? Hur är Jerusalem? Vad Bibelns profetior lär? Finns det icke-bibliska profetior som stöder denna idé? Vem kommer att dela dessa länder? Vem kommer att sluta med den mark och folket?
Canada i Prophecy:? Vad gör Bibelns profetior, katolska Prophecy och andra Förutsägelser Föreslå om framtiden för Kanada Det finns profetior som tyder engagemang med Kanada. Och många är inte positivt om dess framtid.
Vem är kungen i väst? Varför finns det ingen sista tiden kung i väst i Bibelns profetior? Är USA kungen i väst?

Filippinerna tanke Closer militära band till USA igen

Måndag 30 januari, 2012


Mount Apo i Mindanao, Filippinerna

COGwriter

Filippinerna överväger att komma in i ett närmare militärt avtal med USA:

Filippinerna Väger en ökad amerikansk militär närvaro
30 jan 2012
USA och Filippinerna diskuterar förbättra militära band delvis som svar på ökande kinesisk själv i Asien-Stillahavsområdet. Eftersom de största hoten mot Filippinernas säkerhet har länge varit intern, har Manila några av de svagaste externa försvarskapacitet i Sydostasien.
Dock kommer Manila balansera försök att öka dessa möjligheter mot en potentiell motreaktion från både Kina, en topp handelspartner med ökande ekonomiskt inflytande, och från sitt eget folk, för vilka ökar den amerikanska militära närvaron är fortfarande en kontroversiell fråga.

Förra sommaren, Filippinernas president, uppgav att han inte behövde frukta Kina (se filippinska s president hotar Kina ).

Medan en uppgörelse med USA kan tillfälligt göra köttsliga mening, på lång sikt tror jag att Filippinerna sannolikt kommer att anpassa med Kina, men vi får se.

Den levande Guds kyrka har cirka 33 församlingar i Filippinerna .

Vissa artiklar av möjligt samband intresse kan omfatta:

Öar och Bibelns profetior Vad är framåt för öar? Vad är framåt för Filippinerna? Hur ser Bibeln profetera om öar?
Asien Prophecy Vad är Ahead för Asien? Vilka är de "Kings of öst"? Vad händer med nästan alla kinesiska, ryssar, indier och andra av Asien? Kina profetia, där? Vem har 200.000.000 mannen armén relaterad till Armageddon?
Anglo - Amerika i Prophecy & Lost stammarna av Israel Är amerikanerna, kanadensare, engelska, skotska, walesiska, australier, Anglo (icke-nederländska) Södra afrikaner, och Nya Zeeländka Josefs? Var finns de förlorade tio-Israels stammar? Vilka är de förlorade stammarna av Israel? Vad kommer att hända med Jerusalem och judarna i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför skulle Gud låta dem straffas först?

Våldsamma Sport, Violent Endings

Måndag 30 januari, 2012

COGwriter

I går kväll var det ett segment på CBS "60 Minutes samt ett helt CNN program av Dr Sanjay Gupta om skador på deltagarna i den mest sedda våldsamma sporten i USA-amerikansk fotboll.

Båda programmen omfattade död olika aktörer som händer på grund av hjärnskakningar och andra hits som inträffar från att spela spelet. Hur hjärnan skadas av sådan verksamhet var också täckt. CNN pjäs omfattade påståendet om en forskare som sa att den genomsnittliga gymnasiet fotbollsspelare drabbades 650 under hjärnskakning nivån träffar varje säsong. Frukterna av det var inte bra. Våldsamma sporter resulterar i våldsamma slut.

I tiden av det antika Rom, våldsamma sporter var också populära.

Var de ses av många av dem som bekände Kristus?

Det verkar inte så.

Medan vi verkar inte ha många direkta referenser från de i Guds kyrka, vi har några skriftliga uppgifter om dem som var åtminstone något bekant med Jesu förkunnelse och praxis i de tidigaste kristna.

Här är något från Theofilos av Antiochia (som troligen var en del av Guds kyrka) kanske skrivit om 180 AD:

Tänk därför om de som undervisar sådana saker kan möjligen leva likgiltigt, och sammanblandas i olagligt samlag, eller, mest ogudaktiga av allt, äta människokött, särskilt när vi är förbjudna så mycket som att bevittna shower av gladiatorer, lest vi blir delaktiga och abettors av mord. Men varken får vi se andra glasögon, så att våra ögon och öron att orenat, delta i uttalanden där sjungit. (Theofilos av Antiochia. Till Autolycus, bok III, kapitel XV. Översatt av Marcus Dods, AM utdrag från Ante Kyrkofäderna, Volume 2. Redigerat av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

Så gjorde sanna kristna inte tror att de skulle titta på våldsamma sporter så populära under det andra århundradet.

Tatian, en bekännande kristen apologet, skrev omkring 170 e.Kr.:

Och för dessa vittnen tar sina platser, och de boxare möts i envig, utan anledning som helst, inte heller någon komma ner i arenan för att bistå. Gör sådana utställningar eftersom dessa lända till din kredit? Han som är främst bland er samlar en legion av blodiga mördare, engagerande att behålla dem; och dessa skurkar är utsända av honom, och du monterar på spektaklet vara domare, dels av ondska av adjudicator, dels av den för de män som ägnar sig åt kampen. Och han som missar den mord utställningen bedrövad, eftersom han inte var dömd att vara en åskådare av onda och ogudaktiga och avskyvärda gärningar (Tatian. Översatt av JE Ryland. Tatians adress till grekerna, kapitel XXIII. Utdrag från Ante Kyrkofäderna, Volym 2. Redigerad av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Athenagoras, en bekännande kristen apologet, skrev omkring 170 e.Kr.:

What man of sound mind, therefore, will affirm, while such is our character, that we are murderers?…

Who does not reckon among the things of greatest interest the contests of gladiators and wild beasts, especially those which are given by you? But we, deeming that to see a man put to death is much the same as killing him, have abjured such spectacles (Athenagoras. A Plea for the Christians, Chapter XXXV. Translated by BP Pratten. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Even today, many Christians realize that watching brutal events intent on causing physical harm, such as real boxing, is inappropriate.

Notice that this is also the position of the third century Catholic theologian and bishop Hippolytus, who also adds various occupations to those that reject one from being a follower of Christ:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. Om han beställt, får han inte utföra den. Nor must he take military oath. Om han vägrar, skall han avvisas. 10 Om någon är en militär guvernör, eller härskare över en stad som bär lila, han skall upphöra eller han ska avvisas. 11 catechumen eller troende som vill bli en soldat är att förkastas, för han har föraktat Gud. (Hippolytos. Den apostoliska traditionen av Hippolytus. Från arbete Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Källor chrétiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) och Gregory Dix (Den avhandling på apostoliska traditionen i St. Hippolytus, biskop och martyr London:. Alban Press, 1992) som översatt av Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html visade 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Vissa artiklar av möjligt samband intresse kan omfatta:

Är Amerikansk fotboll Evil? Är det mest populära publiksport i USA något som kristna bör titta på? Vad gör Bibeln och tidiga skrifter visar? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? If not, why not?
Military Service and the Churches of God: Do Real Christians Participate in Carnal Warfare? Here are current and historical perspectives on a matter which show the beliefs of the true church on military participation. Är kriget korrekt för kristna?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Ja.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Ja.

While I have articles with many scriptures on this subject (see, for example, Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis ), let's start out with a second century interpretation of Isaiah by Irenaeus to show what seemed to be common knowledge in the days not too long after the death of the last of the original apostles:

Now, that the promises were not announced to the prophets and the fathers alone, but to the Churches united to these from the nations, whom also the Spirit terms “the islands” (both because they are established in the midst of turbulence, suffer the storm of blasphemies, exist as a harbour of safety to those in peril, and are the refuge of those who love the height [of heaven], and strive to avoid Bythus, that is, the depth of error), Jeremiah thus declares: “Hear the word of the LORD, ye nations, and declare it to the isles afar off; say ye, that the LORD will scatter Israel, He will gather him, and keep him, as one feeding his flock of sheep…

And yet again does he say the same thing: “Behold, I make Jerusalem a rejoicing, and my people [a joy]; for the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. Also there shall not be there any immature [one], nor an old man who does not fulfil his time: for the youth shall be of a hundred years; and the sinner shall die a hundred years old, yet shall be accursed. And they shall build houses, and inhabit them themselves; and shall plant vineyards, and eat the fruit of them themselves, and shall drink wine. And they shall not build, and others inhabit; neither shall they prepare the vineyard, and others eat. For as the days of the tree of life shall be the days of the people in thee; for the works of their hands shall endure” (Irenaeus. Adversus haereses, Book V, Chapter 34, Verses 2-3,4. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 1. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

Others, such as Origen of Alexandria, also wrote that God had a plan to offer salvation to all.

Many Catholic and Protestant scholars hold that Origen was one of the greatest of the early theological writers (he lived from around 185-232 AD). Pope Benedict XVI has publicly praised Origen.

The noted Protestant historian KS Latourette wrote that Origen “was, indeed, one of the greatest Christian minds.” And while I cannot agree with that, it is of interest to note that Latourette observed:

Origen taught that ultimately all the spirits who have fallen away from God will be restored to full harmony with Him. This can come about only with their cooperation, for they have freedom to accept or reject the redemption wrought in Christ. Before full restoration they will suffer punishment, but that punishment is intended to be educative, to purge them from the imperfections brought by their sin. After the end of the present age and its world another age will come, so Origen believed, in which have been born again will continue to grow and the unrepentant will be given further opportunity for repentance (Latourette KS A History of Christianity, Volume 1, Beginnings to 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, p.151).

Origen was close, in that not all will repent, for there will also be those raised to “everlasting contempt” (Daniel 12:2, KJV), meaning that those who would not properly repent will not receive salvation–but we in the Living Church of God consider them to be a small minority. But Origen was correct that this will only come about by the cooperation of those currently unsaved.

Here are some quotes directly from Origen:

…the good Father has not entirely deserted those who have fallen away from Him (Origen. Commentary on the Gospel of John (Book I). Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 9. Edited by Allan Menzies, DD American Edition, 1896 and 1897. Online Edition Copyright © 2004 by K. Knight).

It is to be borne in mind, however, that certain beings who fell away from that one beginning of which we have spoken, have sunk to such a depth of unworthiness and wickedness as to be deemed altogether undeserving of that training and instruction by which the human race, while in the flesh, are trained and instructed with the assistance of the heavenly powers; and continue, on the contrary, in a state of enmity and opposition to those who are receiving this instruction and teaching. And hence it is that the whole of this mortal life is full of struggles and trials, caused by the opposition and enmity of those who fell from a better condition without at all looking back, and who are called the devil and his angels, and the other orders of evil, which the apostle classed among the opposing powers. But whether any of these orders who act under the government of the devil, and obey his wicked commands, will in a future world be converted to righteousness because of their possessing the faculty of freedom of will, or whether persistent and inveterate wickedness may be changed by the power of habit into nature, is a result which you yourself, reader, may approve of, if neither in these present worlds which are seen and temporal, nor in those which are unseen and are eternal, that portion is to differ wholly from the final unity and fitness of things (Origen. De Principiis, Book I, Chapter 6, verse 3).

…and thus, through the numerous and uncounted orders of progressive beings who are being reconciled to God from a state of enmity, the last enemy is finally reached, who is called death, so that he also may be destroyed, and no longer be an enemy. When, therefore, all rational souls shall have been restored to a condition of this kind, then the nature of this body of ours will undergo a change into the glory of a spiritual body. For as we see it not to be the case with rational natures, that some of them have lived in a condition of degradation owing to their sins, while others have been called to a state of happiness on account of their merits; but as we see those same souls who had formerly been sinful, assisted, after their conversion and reconciliation to God, to a state of happiness (Origen. De Principiis, Book III, Chapter 6, verse 6).

While we in LCG would not word it quite that way, these quotes do show that the idea that God has a plan that will give the unrepentant an opportunity after this present age is not a new concept.

Actually, the doctrine of purgatory developed amongst Latin Catholics after they began to condemn certain of Origen's ideas in the sixth century. When that happened teachings related to the offering of salvation to all (known as apocatastasis) were also somewhat condemned. However, this left a gap in Roman theology and the idea of purgatory then developed.

The Greek Catholics (now known as the Eastern Orthodox), however, never did accept the Latin idea of purgatory and still to this day have many who believe that God has some type of plan to offer salvation to those who did not intentionally reject salvation.

The Catholic Encyclopedia itself admits that early Christians did not teach its current concept of its purgatory doctrine:

Some stress too has been laid upon the objection that the ancient Christians had no clear conception of purgatory , and that they thought that the souls departed remained in uncertainty of salvation to the last day…There are several passages in the New Testament that point to a process of purification after death. Thus, Jesus Christ declares (Matthew 12:32): “And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

“all flesh shall see the salvation of God” (Luke 3:6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

Från det ögonblick dock att anti Origenism rådde, läran om apokatastasis var definitivt övergavs. Augustinus protester starkare än någon annan författare mot ett fel så strider mot läran om nödvändigheten av nåd ... (Batiffel, Apocatastassis. Den katolska encyklopedien).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal erbjudande om frälsning: det finns hundratals verser i Bibeln Stöd Läran av True Apokatastasis Tror du vad Bibeln egentligen lär om detta? Will all good things be restored? Har Guds frälsningsplan tar uppror och andlig blindhet hänsyn?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
Ska kyrkan Fortfarande Försök att placera sitt högsta prioritet på att förkunna evangeliet eller Visste Herbert W. Armstrong Ändra den Prioritet för Verket? Vissa säger kyrkan bör huvudsakligen mata flocken nu eftersom det är vad Herbert W. Armstrong enligt uppgift sagt. Är det vad han sa? Är det vad Bibeln säger? What did Paul and Herbert W. Armstrong expect from evangelists?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Kan du ångrar det? Do you know what it is and how to avoid it?

Uppta Oakland blir våldsam, Om 300 Arrested

Söndag Januari 29, 2012

COGwriter

Omkring 300 demonstranter i "Occupy Oakland blev arresterad:

29 jan 2012

(AP) OAKLAND Calif. - Dussintals poliser underhålls en sent vakt runt Stadshuset efter dagslång protester som resulterade i 300 gripanden. Occupy Oakland demonstranter bröt sig in i historiska byggnaden och brände en amerikansk flagga, som officerare tidigare sköt tårgas för att skingra folk kastar stenar och riva stängsel vid en kongresscenter ...

Interim polischef Howard Jordan sade omkring 300 gripanden gjordes.

"Dessa demonstranter uppgav deras avsikt var att provocera officerare och bedriva olaglig verksamhet och det är precis vad som har hänt i dag," Santana sa ...

{Oakland borgmästare Quan sade} "Detta är inte en situation där vi hade en 1000 fredligt folk och ett fåtal våldsamma människor. Om man tittar på vad som händer i dag i form av destruktion egendom, kasta på och laddar polisen, det är nästan som om de tigger om uppmärksamhet och hoppas att polisen kommer att göra ett fel. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945 / 300-greps-in-ockupera-Oakland-protester /

Occupy Oakland protester vände våldsamma lördag som demonstranter bröt sig in en historisk byggnad och brände en amerikansk flagga och officerare sköt tårgas för att skingra folk kastar stenar och riva stängsel vid en konvention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Tillbaka den 9 oktober 2011 skrev jag följande på denna nyhetssida (se Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc. ):
Jag har skrivit på länge att oroligheter och upplopp kommer att hända i USA och de andra anglo-Descended landar ... Vissa anser att detta "Occupy" rörelsen helt enkelt en politisk protest, ett nytt "Tea Party", med undantag för vänstern istället av högern. Jag misstänker att i slutändan kommer det att vända våldsamma och USA och andra länder kommer att möta upplopp och oroligheter, samt politiker och förståsigpåare som tycktes stödja detta kommer senare ha beklagar.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 Och vad jag säger till dig, säger jag till alla: Titta! (Mark 13:36-37)

Vissa artiklar av möjligt samband intresse kan omfatta:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? När är det tidigaste att den stora vedermödan kan börja? Vad är Herrens dag?
Fysisk Förberedelse skrifterna för kristna . Vi vet alla de bibliska profetior hungersnöd. Ska vi göra något?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Evangeliet om Guds rike var Betoning av Jesus och den tidiga kyrkan Visste du att? Vet du ens vad evangeliet om riket handlar om? Sann religion bör baseras på det sanna evangeliet.
Gjorde den tidiga kyrkan Teach Millenarianism? Var millennieskiftet (kallas ibland Chiliasm) visas av tidiga kristna? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Är denna gång nära?
Har Gud en 6000 årsplan? Vilket år Har 6.000 år End? Var en 6000 års tidsfrist för människor att härska följt av en bokstavlig tusen år regeringstid Kristus på jorden undervisas av de tidiga kristna? What year may the six thousand years of human rule end? När kommer Jesus tillbaka? 2018 eller 2019?
Anglo - Amerika i Prophecy & Lost stammarna av Israel Är amerikaner, kanadensare, brittiska, skotska, walesiska, australier, Anglo-Södra afrikaner, och nyzeeländare Josefs? Var finns de förlorade tio-Israels stammar? Vilka är de förlorade stammarna av Israel? Vad kommer att hända med judarna i Israel? Will God punish the USA, Canada, United Kingdom, and other Anglo nations? Why might God allow them to be punished first?
Kommer Anglo-nationerna delas och ha folk Taken som slavar? Kommer länderna av USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland delas? Vad Bibelns profetior lär? Finns det icke-bibliska profetior som stöder denna idé? Vem kommer att dela dessa länder? Vem kommer att sluta med den mark och folket?
Profetior Barack Obama? Åtta skäl till varför Barack Obama är apokalyptisk och åtta skäl till varför Barack Obama är inte Antikrist. Denna artikel innehåller många bibliska och icke-bibliska profetior, från hela världen, som verkar för att diskutera Barack Obama. Fick Nostradamus förutsäga Obama behandlar antikrist? Might Barack Obama lagt grunden till kungarna i norr och söder som minst en shiitisk profetia antyder? Detta är den längsta och mest kompletta artikeln på denna sida på Barack Obama profetior. Read it and decide for yourself if President Obama seems to be fulfilling various prophecies.
Barack Obama, Prophecy, och förstörelsen av USA Vissa hävdar att Barack Obama är den profete "son Kenya", baserat upp en tidig 20th century skrivande.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? Det finns profetior som tyder engagemang med Kanada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Är USA kungen i väst? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Is Tony Blair Apocalyptic? The former Prime Minister of the United Kingdom converted to Catholicism shortly after leaving his office and has been active in European affairs. Vilken roll kan han spela?

Syrien Få mer desperat och Violent

Söndag Januari 29, 2012

Syriens president Bashar al-Assad (Källa: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Dagens nyheter har följande:

Fox News - 29 januari 2012
BEIRUT - Den syriska militären inledde en offensiv för att återta kontrollen över förorter på den östra kanten av Damaskus söndagen storma stadsdelar och kolliderar med grupper av armé avhoppare i hårda strider som skickade invånarna flyr ...

De tio månaders uppror mot Assad, som började med i stort sett fredliga demonstrationer, har blivit alltmer militariserade sent som mer frustrerade demonstranter och armén avhoppare har tagit till vapen mot regimen.

Angreppet på förorterna verkade vara ett tecken på den växande förekomsten av oliktänkande soldater närmare till Damaskus, och regimens ökande oro över situationen.

Egyptisk Gazette - 29 januari, 2012

ISTANBUL - The Gulf arabiska staterna och Turkiet, som har spetsen regionala fördömande av den syriska regimen för dess dödliga tillslag, manade Damaskus lördag att acceptera en Arabförbundet planerar att stoppa blodsutgjutelsen "utan dröjsmål".

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Säger Herren. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Vissa artiklar av möjligt samband intresse kan omfatta:

Den arabiska världen i Bibeln, historia, och Prophecy Bibeln diskuterar ursprunget till arabvärlden och diskuterar Mellanöstern i profetian. Vad är framåt för Mellanöstern och de som följer islam? Vad islam lär om Imam Mahdi?
Finns det en framtid King of the South? Vissa tror inte längre att det behöver vara. Kan Egypten, islam, Iran, araber, eller Etiopien vara inblandade? Är han Imam Mahdi? Vad säger Bibeln?

Vetenskaplig Domedag och Bibelns profetior

Lördag 28 januari, 2012

"Ortodox" 16th Century representation "Apocalypse"
COGwriter

En läsare skicka en länk till följande dag:
Vetenskaplig Doomsday: Ways världen kunde faktiskt End
.
Så, låt oss titta på flera som artikeln listas-de kommer att vara i fet kursiv stil med mina kommentarer under dem.
.
Asteroid Olycka / Comet Kollision
.
Bibeln visar att en asteroid eller komet (mer troligt en komet från Malört beskrivningen i Uppenbarelseboken) kommer att drabba jorden och orsaka stora skador, men inte tillräckligt så världen faktiskt skulle sluta (för detaljer se NASA Indirekt bekräftar Malört Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus talade om farsoter som en del av "början av sorger" (Matt 24: 1-8). Uppenbarelseboken diskuterar också den fjärde ryttaren av död, vilket sannolikt omfattar farsoter (för detaljer se Fjärde Horseman i Apocalypse ). Men detta kommer inte att avsluta världen.
.
Solar Slakt
.
Jag har skrivit om detta många gånger och överväga solstormar ett troligt sätt att uppfylla Uppenbarelseboken 16: 8-9, men det finns andra risker. (Se även NASA säger Peak Solar Flare vara Efter 2012) . Ett objekt i kvällens nyheten är också av intresse:
Staten Column - 29 januari, 2012
En sträng av massiva solstormar har släppt lös sin vrede på jorden under de senaste 48 timmarna, bara den första uppsättningen av starka solstormar förväntas drabba vår planet under de kommande månaderna.

NASA-forskare rapporterar att det mest solar flare - den starkaste hittills i år - utbröt fredag ​​från samma aktiva regionen av solen som utlöste en rasande sol- storm tidigare i veckan

NASA: s Goddard Space Weather Center sade den senaste koronamassutkastning (CME) rörde sig på nästan 1553 miles per sekund, varnar för att det kan orsaka en rad störningar.

Solar flare-ups och andra faktorer som påverkar el kan och kommer att orsaka problem, men inte slutet av världen.
Medan vi närmar, är slutet inte ännu och ingen av dessa poster kommer faktiskt sluta jorden. Vi verkar vara i tid varnat för Jesus i början av sorger.
.
Världshändelser, dock anpassning till riktigt förstått bibliska profetior. Det är intressant att en del forskare överens om att händelser som överensstämmer med sluttid bibliska profetian kan få allvarliga konsekvenser.

Vissa artiklar av relaterad intresse kan omfatta följande:

Kan den stora vedermödan Börja i 2012, 2013, eller 2014? Kan den stora vedermödan börjar idag? What happens before in the “beginning of sorrows”? Vad händer i den stora vedermödan och Herrens dag? När är det tidigaste att den stora vedermödan kan börja? Vad är Herrens dag?
Fjärde Horseman av Apocalypse Vad är blek häst av död och farsoter? What will it bring and when?
End of Mayan Calendar 2012–Might 2012 Mean Something? Are there Mayan calendar predictions for change in 2012? Changes were centuries ago predicted by the Hopi Native Americans. Gör Mayan / Hindu / Hopi / buddistisk / New Age / Nostradamus profetior har något värde här? Varför skulle Satan har inspirerat detta datum? Har Dresden codex visar förstörelsen av jorden genom översvämning? Kan den stora vedermödan börjar före 2012? Hur kan Barack Obama vara inblandade i 2012?
2012 och Rise of the Secret Sect Detta är en länk till en bok av Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. This book documents and explains hundreds of prophecies. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (brasiliansk portugisiska Edition) 2012 livro do Dr Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitera mig, precis som jag imiterar också Kristus (1 Kor 11: 1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Vissa artiklar av möjligt samband intresse kan omfatta:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Vad Såg Paul Egentligen undervisa om de tio budorden? Många säger Paulus lärde mot de tio budorden. Är detta sant? Denna artikel citerar Paulus med sina ord i grönt.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Var de tio budorden fastspikad på korset? Några har sagt så. Den här artikeln innehåller några bibliska citat för att svara på denna viktiga fråga.
Är de tio budord Fortfarande i Effect? ​​Den här artikeln citerar de tio budorden och kombinerar några av de tidigare artiklarna i en artikel om de tio budorden. Buden visas på Mount Sinai, innan berget Sinai, i Jesu förkunnelse, efter korsfästelsen, och i läror Paulus. Den tar upp de vanligaste "traditioner män" om dem också.
De tio budorden Reflektera Kärlek, Breaking dem är onda del tycker att de tio buden är en börda. Är det vad Jesus, Paulus, Petrus, Jakob och Johannes lärde?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historien om tidiga kristendomen Är du medveten om att vad de flesta människor tror inte vad som verkligen hände den sanna kristna kyrkan? Vet du var den tidiga kyrkan byggde? Vet du vad som var de läror den tidiga kyrkan? Är din tro verkligen baserad på sanning eller kompromissa?