Arkiv för januari, 2012

Skulle en kristen Vote?

Tisdag, 31 januari, 2012

COGwriter

Fyra män av det republikanska partiet är fortfarande något som står i deras strävan att avsätta USA: s president Obama och få sitt jobb.

Det finns två katoliker , en mormon och en baptist rinnande för den republikanska utnämningen för att köra mot den ganska gudlös demokraten Barack Obama (som också hävdar den kristna tron).

Skulle riktiga kristna rösta?

Om demokratin skulle sanktioneras i Bibeln för kristna, helt säkert att det skulle straffas i Nya testamentet. Grekiska och romerska demokratiska metoder var allmänt känt då. Demokrati är inte en amerikansk uppfinning (och inte heller är ett republikanskt statsskick).

I Nya testamentet läser vi om Jesus utse apostlar. Paulus skriver att Gud först utser apostlar, för det andra profeter, osv för uppbyggliga Kristi kropp (Ef 4:11,12).

När Judas behövde bytas ut (efter hans svek mot Jesus och hans självmord), gjorde apostlarna inte har ett val, följde de den bibliska exempel på att söka Guds vilja:

Du, Herre, som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har valt ... Och de kastade sina partier. (Apg 1:24,26).

Lägg märke till apostlarna inte besluta att de var kvalificerade för att se in i en människas hjärta.

Några har skrivit att olika former av demokrati är nu acceptabla eftersom de tror att vissa skrifter i Apostlagärningarna antyder det. De primära verserna verkar vara i berättelsen om Apostlagärningarna 15. I Apg 15 många av apostlarna och de äldste möttes för att diskutera omskärelse och icke-judiska troende. En mängd rådgivare användes för att diskutera frågan. Vissa anser att använda råd är ett tecken på demokrati. Dock inte det faktum att ett stort antal rådgivare användes inte ändra Guds statsskick. I Gamla testamentet läser vi att det inte bara har Gud alltid uppmuntrat denna praxis (Ords 11:14), läser vi också att Gud själv engagerad i det (II Krön 18, 18-21); alltså bara det faktum att en del av kyrkans ledarskap följde denna praxis visar att Guds statliga praxis från Gamla Testamentet skulle fortsätta.

Det är intressant att notera något annat nämns i Apostlagärningarna,

"Och nu säger jag till er, hålla sig borta från dessa män och låt dem ensam; för om denna plan eller detta arbete är av män, kommer det att gå om intet; men om det är av Gud, kan ni inte störta det-så att ni inte ens finnas att kämpa mot Gud "(Apg 5:38-39)

T slang som röstar i världsliga val tydligen tror att de vet aspekter av Guds plan att det inte finns något humant sätt de kunde veta. Men titta på vad Gud sade till Samuel, en klart ringde och utsedd av Gud, då Samuel trodde att han visste vem som skulle bli nästa kung över Israel,

Så var det, när de kom, att han såg på Eliab och sade, "Ty HERRENS smorde är inför honom." Men HERREN sade till Samuel, "Titta inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har vägrat honom. Ty Herren inte ser som man ser; om man tittar på det för ögonen, men HERREN ser till hjärtat "(1 Sam 16:6-7).

Det är också intressant att inse att många som tror att det nya testamentet sanktioner demokrati tror också att Guds framtid styrande regeringen (i Guds rike) inte kommer att vara en demokrati.

Jesus sade till apostlarna att de skulle vara härskare över Israels tolv stammar i hans rike (Luk 22:30). Jesus valde lärjungarna, de fick sina lägen från varje form av demokrati (Joh 15:16, 6:70). Gud, inte människan, valde David till konung över Israel från början (Apg 13:22), och har också valt honom till konung över hela Israel i världen framöver (Jer 30:9).

Förresten, sa Jesus att Gud Fadern har reserverat som kommer att ha vissa maktpositioner i Guds rike (Matt 20:23). Belöningen i riket blir Jesus för att ge (Upp 22:12); de inte kommer att vara för människor att ta för sig själva.

Demokratin kommer inte att vara Guds statsskick i hans rike.

Varför?

Ett av de många problemen med röstning är att ingen människa tänker så som Gud gör.

"Mina tankar är inte era tankar, inte heller är dina vägar mina vägar", säger Herren (Är 55:8).

När Jesus var på jorden han förkunnade evangeliet om Guds rike och berättade för människor att omvända sig (Mark 1:14-15). Jesus vägrade att delta i ens de mest elementära statliga besluten medan han var på jorden (Luk 12:13-14).

Trots att Jesus lärde att vi skulle betala skatter (Mat 22:17-21), Han lärde också att hans rike inte var av denna världen (Joh 18:36). Jesus lärde sina lärjungar att gå ut i världen och predika evangelium för alla (Matt 28:19,20). Jesus sade att hans lärjungar skulle vara i världen, men inte av det (Joh 17:16).

Aposteln Petrus förstod tydligt detta. Han skrev att vara en del av Guds folk gjorde en del av ett heligt folk (jag Pet 2:9). Aposteln Paulus skrev att den här världen var ond (Gal 1:04). Bibeln varnar för konsekvenserna av att vara en del av världens system och dess regeringar och berättar att komma ur det och att vara separat (Upp 18:2-5).

Titta på vad Bibeln lär kommer att hända i de sista dagarna och vad kristna skall göra åt det,

Men vet detta, att svåra tider i de sista dagarna kommer att komma: För män kommer att älska sig själva, som älskar pengar, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, belackare, utan självbehärskning , brutal, fientliga goda, förrädare, egensinniga, högdraget, älskare av njutning snarare än älskar Gud, som har ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Och från dessa människor vänder sig bort! (2 Tim 3:1-5).

Observera att Guds ord inte uppmuntrar röstning som lösningen.

Paulus säger att kristna ska vara ambassadörer för Kristus (II Kor 05:20). Ambassadörer lever ofta i främmande länder, av vilka några är uppenbart fientliga mot deras tro. Ambassadörer, även om de bor i andra samhällen, inte engagera sig i politiken av de samhällen som de lever i. Det finns en tid för Guds folk att ta över regeringarna i denna värld, men det är ännu inte (Joh 18:36 , Dan 7:17-18). Det kommer att vara efter den andra ankomsten av Jesus (I Tess 4:16, Upp 11:15).

För kristna, skrev Peter,

Men ni är ett utvalt folk, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett folk som tillhör Gud, som skall förkunna gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. När du var inte ett folk, men nu är du Guds folk; när du inte hade fått barmhärtighet, men nu har du fått barmhärtighet. Kära vänner, jag uppmanar er som främlingar och främlingar i världen, att avstå från syndiga begär, som krig mot själen. Live så goda liv bland hedningarna som, även om de anklaga dig för att göra fel, kanske de ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker oss. Skicka in er för Herrens skull till varje myndighet inrättats bland män: om att kungen, som den högsta myndigheten, eller till guvernörer, som skickas av honom för att straffa dem som gör fel och berömma de som gör rätt. Ty det är Guds vilja att genom att göra gott ska du tysta okunniga tal om dåraktiga män (1 Petr 2:9-15).

Aliens, naturligtvis, inte röstar.

Nu gör Bibeln nämner en viss röst av aposteln Paulus (medan han fortfarande var Saul och därmed oomvända). Lägg märke till vad han sade senare om det:

Ja, tänkte jag mig själv att jag måste göra många saker som strider mot namnet Jesus från Nasaret. Det gjorde jag också i Jerusalem, och många av de heliga jag instängd i fängelse, efter att ha fått fullmakt från översteprästerna, och när de ville döda, kastade jag min röst mot dem (Apg 26:9-10).

Och medan den ovan är inte i sig en filt fördömande av alla röstande, är det den enda gången ordet "rösta" eller "röstning" är i Bibeln. Och det visar att till och med religiöst nitiska / konservativa individer inte alltid röstar på rätt sätt och kan göra många saker som strider mot namnet Jesus från Nasaret.

Jag tror inte att Bibeln sanktioner kristna att rösta i köttsliga val. Jag tror inte heller att det kommande presidentvalet i USA eller valet i de andra anglo-Härstammar nationer kommer att leda till den typ av ånger att dessa länder behöver.

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan vara:

Skulle en kristen Rösta? Den här artikeln ger en del av den bibliska motiven i denna fråga. Skulle Jesus röstar för president / premiärminister? Röstar i Bibeln? Detta är ett ämne kristna måste förstå.
Polykarpos, Herbert W. Armstrong, och Roderick C. Meredith på kyrkans regering Vilken form av styrning gjorde den tidiga kyrkan har? Var det hierarkiska? Vilken form av styrning skulle man förvänta sig att ha i Philadelphia kvarleva? Folket bestämmer och / eller kommittéformer, udda diktaturer, eller samma typ som den Philadelphia eran själv hade?
Gjorde Den tidiga kyrkan Teach Millenarianism? Var millennieskiftet (kallas ibland Chiliasm) visas av tidiga kristna? Vem fördömde det. Kommer Jesus regera bokstavligen för 1000 år på jorden? Är denna gång nära?
Anglo - Amerika i Prophecy och de borttappada stammarna av Israel Är amerikanerna, kanadensarna, brittiska, skotska, walesiska, australier, Anglo-Södra afrikaner, och Nya Zeeländka ättlingar till Josef? Var finns de förlorade tio-stammarna i Israel? Vilka är de förlorade stammarna av Israel? Vad händer med judarna i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför skulle Gud låta dem straffas först?
Kommer den anglo-nationerna delas och Har folk Tas som slavar? Kommer länderna av USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland att delas? Vad Bibelns profetior lär? Finns det icke-bibliska profetior som stöder denna idé? Vem kommer att dela upp dessa länder? Vem kommer att sluta med de länder och folk?
Profetior om Barack Obama? Åtta skäl till varför Barack Obama är apokalyptisk och åtta skäl till varför Barack Obama är inte Antikrist. Denna artikel innehåller många bibliska och icke-bibliska profetior, från hela världen, som verkar för att diskutera Barack Obama. Såg Nostradamus förutsäga Obama hantera Antikrist? Kan Barack Obama lagt grunden till kungarna i norr och söder som minst en shiitisk profetia antyder? Detta är den längsta och mest kompletta artikeln på denna sida om Barack Obama profetior. Läs den och bestäm själv om president Obama verkar vara att uppfylla olika profetior.
Barack Obama, Prophecy, och förstörelse av USA Vissa hävdar att Barack Obama är den profeterade "son av Kenya", bygger upp ett skrift början av 20-talet.
Kanada Prophecy: Vad betyder Bibelns profetior, katolska Prophecy, och andra förutsägelser Föreslå Om framtiden för Kanada? Det finns profetior som tyder på engagemang med Kanada. Och många är inte positivt om dess framtid.
Vem är kungen av väst? Varför finns det ingen sista tiden King of the West i Bibelns profetior? Är USA kungen i väst? Om ja, vad betyder det egentligen för USA och dess Anglo allierade.
Är Tony Blair Apocalyptic? Den tidigare premiärministern i Storbritannien konverterade till katolicismen strax efter att ha lämnat sitt kontor och har varit aktiv i EU-frågor. Vilken roll kan han spela?

East vs West: Ryssland, Kina, och Indien Opposing Sanktioner mot Iran och Syrien

Tisdag, 31 januari, 2012

COGwriter

Ryssland, Kina och Indien är inte samarbeta med den typen av sanktioner EU och USA vill att Iran och Syrien:

Global "stormaktspolitik" återgår till mellanöstern

Av Peter Apps , politisk risk Korrespondent

LONDON | Tue Jan 31, 2012 07:28 CET

(Reuters) - Med Ryssland skickar krigsfartyg för att motverka utländsk intervention i Syrien och Kina dras djupare in i Irans konfrontation med väst, "stormakts" politik är snabbt återvända till Mellanöstern ... Båda har signalerat en klar avsikt att förhindra " regimskifte "ingripande i Syrien ; men Rysslands utbyggnaden av sitt flaggskepp hangarfartyg och ledsagare till Syriens hamnen i Tarsus denna månad drog en naknare än vanligt linje i sanden ... "Varje gång väst stramar kopplet, Beijing utnyttjar tyst om den slappa," säger Thomas Barnett, en tidigare strateg för den amerikanska flottan ...

Washington Post 31 januari, 2012-Mumbai, Indien - Indien har gått med Kina i att säga att det inte kommer att skära ned på oljeimport från Iran, trots hård nya amerikanska och europeiska sanktioner som syftar till att sätta press på Teheran över dess nukleära program.
Av Steve Gutterman | MOSCOW (Reuters) - En högt uppsatt rysk diplomat sade på tisdagen att verka för antagandet av en västerländsk arabisk utkast FN: s säkerhetsråd ... Ryssland och Kina lade in sitt veto en europeisk betad resolution om Syrien i oktober.

Syriska oppositionen: Ryssland, Iran riskerar relationer med framtida Syrien

Ynetnews - 31 januari 2012

Syriska oppositionen medlem Fahed Al-Masri berättade en libanesisk radiostation att de insatser Ryssland och Iran gör för att rädda president Assads regim kommer att återspeglas i ländernas framtida förbindelser med Syrien. "Ryssland kommer att förlora sitt sista fotfäste i Mellanöstern och i Syrien, "sade han och tillade att om Moskva fortsätter att motsätta sig det internationella samfundets inställning till Syrien ...

Så de tre geografiskt största befogenheter öst tar står i skarp kontrast till väst. Bibeln visar slutligen att en till synes rysk-ledda eurasiska konfederation kommer att ta på den återstående kraften i väst (som då kommer att ledas av Europeiska kungen i norr). Och Kina och Indien verkar vara profeterade att stödja Ryska ledda konfederation.

Men det kommer att bli senare, strax före Jesu Kristi återkomst (Uppenbarelseboken 09:16, 16:12-16).

Vid denna tidpunkt öst spelar ett farligt spel att det är sannolikt att förlora, åtminstone i en diplomatisk mening.

Oavsett vad deras ekonomiska intressen, varken Ryssland eller Indien vill ha en islamisk makt att stiga upp. Och genom att trotsa de västerländska sanktioner, kanske de nationer tror att dividera den islamiska världen i Iran och Syrien, resten av de arabiska nationerna, de turkiska folken, Pakistan, Afghanistan och Indonesien om att denna uppdelning kommer att förhindra en islamisk världsmakt från att stiga upp .

Om de tror att de är i fel.

En islamisk makt ( kungen i söder av biblisk profetia), tydligen leds av en arabisk makt, kommer att stiga upp. Genom att stödja Syrien som det har varit, kommer Ryssland att alienera arabvärlden (Arabförbundet har tenderat att backa väst när det gäller Syrien, och är inte ett särskilt fan av Iran). Syrien kommer inte att fortsätta som det är och Iran kan neutraliseras, åtminstone till en viss grad.

Vad de tre östliga befogenheter är i grund och botten gör är att tala om för arabvärlden att det är bättre att samarbeta med européer än med Ryssland, Kina eller Indien. Och samarbetet mellan de arabiska och europeiska världar är något som kommer tillfälligt att ske (Daniel 11:27, Ps 83:3-8).

Kina, i sig, är intresserad av resurser som olja och älskar att utnyttja köptillfällen att västerländska sanktioner, till exempel, kan ge. Men Kina behöver marknaderna i västvärlden mer än det faktiskt behöver iransk olja. Samma princip gäller för Indien.

Iran och Syrien är egentligen inte så viktigt att Ryssland, Kina och Indien att de kommer att stödja dem oavsett vad (även om det kommer att bli en framtida allians med perser / iranier, men detta är för en tid efter det tusenårsrike av Kristus och diskuteras i Hese 38:1-9).

Så trots att poser från dessa tre östliga krafter, är verkligheten den att väst kommer att få störst inflytande i Mellanöstern från det som nu sker.

Iran kommer inte att vara ledare för kungen i söder och allt överlever i Syrien (jfr Jes 17:01) kommer uppenbarligen att stödja den kommande arabiska ledare för Daniel 11:40. Om de i Ryssland, Kina och Indien förstod bibliska profetior bättre skulle de inse att deras nuvarande stand kanske bör ändras i fråga om att Iran och Syrien.

De som är intresserade av att lära mer kanske vill studera i följande artiklar:

Ryssland: dess ursprung och profete Future Ryssland i profetian. Var kommer ryssarna ifrån? Hur är de i Ukraina? Vad profete för Ryssland och dess allierade? Vad ska de göra för européerna som stödde Odjuret i slutet?
Är Ryssland kungen i norr? En del hävdar att det är. Men vad lär Bibeln?
Indien, sin bibliska förflutna och framtiden: Någon vittne? Bibeln diskuterar ursprunget till de indiska arv och diskuterar några av vittnet till dem (inklusive de i Bangladesh, Pakistan och Sri Lanka).
Kina, sin bibliska förflutna och framtiden, del 1: Genesis och kinesiska tecken Vart tog det kinesiska folket ifrån? Den här artikeln innehåller information som visar att de kinesiska folken måste ha känt till olika konton i Första Moseboken fram till deras spridning efter Babels torn.
Kina, sin bibliska förflutna och framtiden, del 2: Sabbaten och del av Guds vittne i Kina När kom kristendomen kom först till Kina? Och finns det tidiga tecken på att de observerade den sjunde dagen sabbaten?
Asien i Prophecy Vad är framåt för Asien? Vilka är "kungar i öst"? Vad händer med nästan alla kineser, ryssar, indier och andra i Asien? Kina i profetian, var? Vem har 200,000,000 man army relaterade till Armageddon?
Vem är kungen i norr? Finns det någon? Äger bibliska och katolska profetior pekar på samma ledare? Skulle han att följas? Vem blir kung i norr diskuteras i Daniel 11? Är en kärnvapenattack profeterade att hända med de engelskspråkiga folken i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland? När gör de 1335 dagarna, 1290 dagar och 1260 dagar (den tid, tider och en halv tid) av Daniel 12 börjar? När Bibeln visar att ekonomisk kollaps kommer att påverka USA?
Finns det en framtid kung i söder? Vissa tror inte längre att det behöver vara. Kan Egypten, islam, Iran, araber, eller Etiopien vara inblandad? Kan detta kungen kallas Mahdi? Vad säger Bibeln?
Den arabiska och islamiska världen I Bibeln historia, och Prophecy Bibeln diskuterar ursprunget till arabvärlden och diskuterar Mellanöstern i profetian. Vad är framåt för Mellanöstern och de som följer islam? Hur är det med Imam Mahdi? Vad som väntar för Turkiet, Iran, och de andra icke-arabiska muslimer?

Europe Agrees to Closer Fiscal Union

Monday, January 30th, 2012

European Union Tower of Babel Poster

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Only Britain and the Czech Republic refused to sign a fiscal compact in March that will impose quasi-automatic sanctions on countries that breach European Union budget deficit limits and will enshrine balanced budget rules in national law. http://www.reuters.com/article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

This is one more step to the fulfillment of biblical prophecies related to the rising up of the final European Beast power.

Those of us in the Living Church of God have long taught that the United Kingdom would not be a real part of the final power that will emerge in Europe. Those in the Czech Republic will almost certainly be part of that final power.

The Bible, in Revelation 17, is clear that the Europeans will still have to reorganize in the future:

12 "De tio hornen som du såg är tio kungar som har fått något rike ännu, men de får auktoritet i en timme som kungar med odjuret. 13 These are of one mind, and they will give their power and authority to the beast. (Revelation 17:12-13)

Steg mot detta händer fortsätter som vi i levande Guds kyrka har länge inlärda och det kommer att finnas gupp i vägen och problem (stora oroligheter, eller ännu värre, kan förekomma).

Naturligtvis är Bibeln klart att den slutliga europeiska Beast makt kommer faktiskt inte mycket enat eftersom det i grunden är en kombination av stark och svag, eller som Bibeln mer bokstavligt påstår, järn och lera:

41 Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided; yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay. 42 And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile. 43 Som du såg järnet vara blandat med keramisk lera, kommer de att mingla med utsäde av män; but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. (Daniel 2:41-43)

According to Bible prophecy, a European power, despite its fragility, is destined to temporarily be the most dominant force in the world, ultimately conquer the Anglo-descended nations (it is the USA and its Anglo-allies like the UK that have the strongest fortresses of Daniel 11:39), and later come to its end (Daniel 11:45).

But before it is destroyed (Daniel 11:21-44), the final Beast power must come together and get to the place where it has major economic influence. Tonight's announcement is another sign that Europe intends to move in that direction (though it will likely have more problems before it is the final Beast power).

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan vara:

Europa, the Beast, and Revelation Where did Europe get its name? Vad kan Europa har att göra med Uppenbarelseboken? Hur är det med "Odjuret"? Using the Tower of Babel and “Beast” images suggests it is not concerned about its role as being part of the future Babylon of Bible prophecy.
Who is the King of the North? Is there one? Do biblical and Roman Catholic prophecies point to the same leader? Should he be followed? Who will be the King of the North discussed in Daniel 11? Is a nuclear attack prophesied to happen to the English-speaking peoples of the United States, Great Britain, Canada, Australia, and New Zealand ? När gör de 1335 dagarna, 1290 dagar och 1260 dagar (den tid, tider och en halv tid) av Daniel 12 börjar? What MUST happen BEFORE the Great Tribulation?
Might German Baron Karl-Theodor zu Guttenberg become the King of the North?
Is the German Defense Minister one to watch? Vad gör katolska, bysantinska och bibliska profetior föreslå?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Where are the lost ten-tribes of Israel? Who are the lost tribes of Israel? What will happen to Jerusalem and the Jews in Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Why might God allow them to be punished first?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? Hur är det med Jerusalem? Vad Bibelns profetior lär? Are there non-biblical prophecies that support this idea? Vem kommer att dela upp dessa länder? Vem kommer att sluta med de länder och folk?
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada?
There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Vem är kungen av väst? Varför finns det ingen sista tiden King of the West i Bibelns profetior? Är USA kungen i väst?

Philippines Considering Closer Military Ties to USA Again

Monday, January 30th, 2012


Mount Apo in Mindanao, Philippines

COGwriter

The Philippines is considering getting into a closer military arrangement with the USA:

The Philippines Weighs an Increased US Military Presence
30 January 2012
The United States and the Philippines are discussing enhancing military ties partly in response to increasing Chinese assertiveness in the Asia-Pacific region. Because the biggest threats to the Philippines' security have long been internal, Manila has some of the weakest external defense capabilities in Southeast Asia.
However, Manila will balance attempts to increase these capabilities against a potential backlash from both China, a top trading partner with increasing economic influence, and from its own people, for whom increasing the US military presence remains a controversial issue.

Last summer, the President of the Philippines, indicated that he did not need to fear China (see Philippine's President Threatens China ).

While a deal with the USA may temporarily make carnal sense, in the long-run I believe that the Philippines will likely align with China, but we will see.

The Living Church of God has about 33 congregations in the Philippines .

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan vara:

Öar och Bibelns profetior Vad är framåt för öar? What's ahead for the Philippines? What does the Bible prophesy about islands?
Asia in Prophecy What is Ahead for Asia? Who are the “Kings of the East”? Vad händer med nästan alla kineser, ryssar, indier och andra i Asien? Kina i profetian, var? Vem har 200,000,000 man army relaterade till Armageddon?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, English, Scottish, Welsh, Australians, Anglo (non-Dutch) Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Where are the lost ten-tribes of Israel? Who are the lost tribes of Israel? What will happen to Jerusalem and the Jews in Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Why might God allow them to be punished first?

Våldsamma Sport, Våldsamma Endings

Monday, January 30th, 2012

COGwriter

Last night, there was a segment on CBS' 60 Minutes as well as an entire CNN program by Dr. Sanjay Gupta concerning damage done to participants in the most watched violent sport in the USA–American football.

Both programs covered the deaths of various players happening because of concussions and other hits which happen from playing the game. How the brain is damaged from such activity was also covered. The CNN piece covered the claim of one researcher who said that the average high school football player suffered 650 sub-concussion level hits each season. The fruits of that were not good. Violent sports result in violent endings.

In the time of ancient Rome, violent sports were also popular.

Were they viewed by many of those that professed Christ?

It does not appear so.

While we do not seem to have many direct references from those in the Church of God, we do have some written records of those who were at least somewhat familiar with the teachings of Jesus and the practices of the earliest Christians.

Here is something from Theophilus of Antioch (who probably was part of the Church of God) perhaps written about 180 AD:

Consider, therefore, whether those who teach such things can possibly live indifferently, and be commingled in unlawful intercourse, or, most impious of all, eat human flesh, especially when we are forbidden so much as to witness shows of gladiators, lest we become partakers and abettors of murders . But neither may we see the other spectacles, lest our eyes and ears be defiled , participating in the utterances there sung. (Theophilus of Antioch. To Autolycus, Book III, Chapter XV. Translated by Marcus Dods, AM Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 2. Edited by Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

So, true Christians did not believe that they were to watch the violent sports so popular in the second century.

Tatian, a professing Christian apologist, wrote around 170 AD:

Och för dessa vittnen tar sina platser, och de boxare träffas i envig, utan anledning som helst, inte heller någon kommer ner i arenan för att bistå. Har sådana utställningar som dessa lända till din kredit? Den som är främst bland er samlar en legion av blodiga mördare, engagerande att underhålla dem; och dessa skurkar är utsända av honom, och ni monterar på spektaklet att vara domare, dels av ondska av rekorddomare, och dels för att de män som engagerar sig i kampen. Och den som missar den mord utställningen bedrövad, eftersom han inte var dömd att vara en åskådare av onda och gudlösa och avskyvärda gärningar (Tatian. Översatt av JE Ryland. Tatians Tal till grekerna, kapitel XXIII. Utdrag från Ante-Nicene Fathers, Volym 2. Redigerad av Alexander Roberts & James Donaldson. amerikanska upplagan, 1885. online-upplaga Copyright © 2004 av K. Knight).

Athenagoras, en bekännande kristen apologet, skrev omkring 170 e.Kr.:

Vilken man sinnens därför kommer att bekräfta, medan sådan är vår karaktär, att vi är mördare? ...

Som inte räkna bland de saker som är av störst intresse för tävlingar av gladiatorer och vilda djur, särskilt de som ges av dig? Men vi, anse att att se en man dödas är ungefär samma som att döda honom, har förnekat sådana glasögon (Athenagoras. A Plea för de kristna, kapitel XXXV. Översatt av BP Pratten. Utdrag från Ante-Nicene Fathers, Volume 2 . Redigerad av Alexander Roberts & James Donaldson. amerikanska upplagan, 1885. online-upplaga Copyright © 2004 av K. Knight).

Även idag, många kristna inser att titta brutala händelser inställda på att orsaka fysisk skada, till exempel riktiga boxning, är olämpligt.

Lägg märke till att detta är också läget för det tredje århundradet katolsk teolog och biskopen Hippolytos, som också tillför olika yrken för dem som förkastar en från att vara en efterföljare till Kristus:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan vara:

Is American Football Evil? Is the most popular spectator sport in the USA something that Christians should watch? What do the Bible and early writings show? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? Om inte, varför inte?
Militärtjänst och Guds Kyrkor:? Do Real kristna Delta i Carnal Warfare Här är aktuella och historiska perspektiv på en fråga som visar föreställningar av den sanna kyrkan på militärt deltagande. Is war proper for Christians?

Was the 100 Year Period or Purgatory Taught in Early History?

Sunday, January 29th, 2012


Anne Catherine Emmerich Claimed to See Purgatory

COGwriter

Does God have a plan for those who are not called, chosen, and faithful (Revelation 17:14) in this age who are not incorrigibly wicked and have not committed the “unpardonable sin”?

Ja.

Notice a passage that many do not understand today:

20 No more shall an infant from there live but a few days, Nor an old man who has not fulfilled his days; For the child shall die one hundred years old, But the sinner being one hundred years old shall be accursed. (Isaiah 65:20)

And did early professors of Christ realize this had to do with God's plan of salvation?

Ja.

Samtidigt som jag har artiklar med många skrifter om detta ämne (se till exempel Universal erbjudande om frälsning: det finns hundratals verser i Bibeln Stöd läran av sann Apocatastasis ), låt oss börja med en andra århundradet tolkning av Jesaja från Irenaeus till visar vad som verkade vara allmänt känt i dagarna inte alltför långt efter döden av den sista av de ursprungliga apostlarna:

Nu, att löftena inte meddelades till profeterna och fäderna ensam, men till kyrkorna förenas till dessa från de folk, som också Anden villkor "öarna" (både därför att de är etablerade mitt i turbulensen, lider storm av hädelser, existera som en hamn för säkerheten för dem i fara, och är en fristad för dem som älskar höjden [himlen], och sträva efter att undvika Bythus, dvs djupet av misstag), Jeremia förklarar således: " Hör HERRENS ord, I hednafolk, och förklara den till öarna i fjärran; sägen, att HERREN skall förströ Israel, kommer han samla det och bevara det, såsom en utfodring hans flock av får ...

Och ännu en gång säger han samma sak: "Se, jag skall göra Jerusalem till jubel och mitt folk [glädje]; för röst gråt får inte vara mer höras i henne, eller klagorop. Dessutom får det inte finnas det någon omogen [en], ej heller gamla män som inte uppfyller sin tid: att ungdomarna skall vara hundra år; och syndaren ska dö hundra år gammal, men ändå ska förbannad. Och de skall bygga hus och bo i dem själva; och skall plantera vingårdar och äta deras frukt själva, och ska dricka vin. Och de får inte bygga, och andra bebor; inte heller skall de förbereda vingården, och andra äter. För de dagar av livets träd ska vara de dagar av människorna i dig; för sina händers verk skall uthärda "(Irenaeus. adversus haereses, bok V, kapitel 34, verserna 2-3,4. Utdrag från Ante-Nicene Fathers, volym 1. Redigerad av Alexander Roberts & James Donaldson. amerikanska upplagan, 1885 . Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Andra, såsom Origenes av Alexandria, skrev också att Gud hade en plan för att erbjuda frälsning till alla.

Många katolska och protestantiska forskare menar att Origenes var en av de största av de tidiga teologiska författare (han bodde från ca 185-232 e.Kr.). Påven Benedictus XVI har offentligt prisade Origenes.

Den noterade protestantiska historiker KS Latourette skrev att Origenes "var faktiskt en av de största kristna sinnen." Och när jag inte kan hålla med om att det är av intresse att notera att Latourette konstaterade:

Origenes lärde att i slutändan alla andar som har fallit bort från Gud kommer att återställas till full harmoni med Honom. Detta kan ske endast med sitt samarbete, för de har friheten att acceptera eller förkasta inlösen verkat i Kristus. Innan renoverings de kommer att drabbas av straff, men att straffet är avsedd att vara uppfostrande, att rensa dem från de brister som väckts av deras synd. Efter utgången av den nuvarande ålder och dess värld en annan tid skall komma, så Origenes trodde, där har blivit född på nytt kommer att fortsätta växa och obotfärdiga ges ytterligare möjlighet till ånger (Latourette KS A Kristendomens historia, volym 1, Början till 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, s.151).

Origenes var nära, i att inte alla kommer att ångra sig, för det kommer också att vara de som tas upp till "evig förakt" (Daniel 12:02, KJV), vilket innebär att de som inte riktigt ångrar inte kommer att få frälsning-men vi i Living Guds församling anser dem vara en liten minoritet. Men Origenes var korrekt att detta endast kommer att ske i samarbete med dem som för närvarande inte har sparats.

Här är några citat direkt från Origen:

... Den goda fadern inte helt har övergivit dem som har fallit bort från Honom (Origen. Kommentar till Johannes evangelium (bok I). Utdrag från Ante-Nicene Fathers, Volym 9. Redigerad av Allan Menzies, DD amerikanska upplagan, 1896 och 1897. online-upplaga Copyright © 2004 av K. Knight).

Det är att komma ihåg dock att vissa varelser som föll bort från att en början som vi har talat, har sjunkit till en sådan djup av ovärdighet och ondska som skall anses helt förtjänar att utbildning och undervisning genom vilken mänskligheten, medan i köttet, utbildas och instrueras med hjälp av de himmelska krafter; och fortsätter, tvärtom, i ett tillstånd av fiendskap och motstånd mot dem som får denna instruktion och undervisning. Och varför det är att hela detta jordiska liv är fullt av kamp och prövningar, som orsakas av oppositionen och fiendskap av dem som föll från ett bättre skick utan att alls se tillbaka, och som är kallade djävulen och hans änglar, och andra klasser av ondska, som aposteln klassas bland de motsatta krafter. Men om någon av dessa order som agerar under regeringen av djävulen, och lyda hans onda kommandon, kommer i en framtida värld omvandlas till rättfärdighet på grund av deras besitter förmågan till fri vilja, eller om långlivade och inbiten ondska kan ändras genom vanans makt i naturen, är ett resultat som du själv, läsare, kan godkänna, om ingen i dessa nuvarande världar som syns och tidsmässiga, och inte heller i de som är osynliga och är evig, är den del som helt skiljer sig från den sista enhet och fitness saker (Origen. De Principiis, Bok I, kapitel 6, vers 3).

... Och på så sätt, genom de många och oräkneliga order av progressiva varelser som blir försonade med Gud från ett tillstånd av fiendskap, den sista fienden äntligen nått, som kallas död, så att han också kan förstöras, och inte längre vara en fiende. När alltså alla rationella själar skall ha återställts till ett tillstånd av detta slag, då denna typ av kropp vår kommer att genomgå en förändring till ära en andlig kropp. För som vi ser det inte vara fallet med rationella naturer, att en del av dem har bott i ett tillstånd av nedbrytning på grund av sina synder, medan andra har kallats till ett tillstånd av lycka på grund av sina meriter; men som vi ser samma själar, som hade tidigare varit syndig, biträdd, efter sin omvändelse och försoning med Gud, till ett tillstånd av lycka (Origen. De Principiis, bok III, kapitel 6, vers 6).

Medan vi i LCG skulle inte formulera det riktigt på det sättet, dessa citat inte visar att idén om att Gud har en plan som kommer att ge den obotfärdiga en möjlighet efter denna nuvarande ålder är inte ett nytt koncept.

Egentligen, läran om skärselden utvecklat bland latinska katoliker när de började fördöma vissa av Origenes idéer i det sjätte århundradet. När det hände läror relaterade till erbjudandet om frälsning för alla (sk apocatastasis) var också något fördömas. Dock lämnade detta en lucka i romersk teologi och idén om skärselden utvecklade då.

De grekiska katoliker (som nu kallas den östra ortodoxa), men gjorde aldrig acceptera det latinska idén om skärselden och fortfarande i dag har många som tror att Gud har någon typ av plan för att erbjuda frälsning till dem som inte avsiktligt förkasta frälsningen.

Den katolska encyklopedien själv medger att de första kristna inte lärde sin nuvarande konceptet med sin skärseld doktrin:

Vissa betonar också har lagts på invändningen att de gamla kristna hade någon klar uppfattning om skärselden, och att de trodde att själarna avgick kvar i osäkerhet om frälsning till sista dagen ... Det finns flera ställen i Nya testamentet som pekar på en Reningsprocessen efter döden. Alltså, Jesus Kristus deklarerar (Matt 00:32): "Och den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som skall tala mot den helige Ande, skall det icke bliva honom förlåtet, varken i den här världen, och inte heller i den kommande världen "... (Hanna, skärselden. The Catholic Encyclopedia).

Nej, under det andra århundradet, trodde man att Guds plan skulle tillåta alla att erbjudas frälsning, antingen i denna ålder eller ålder att komma om de inte begå "oförlåtliga synden" (Matt 12:32, Mark 10:30 , Luk 18:30, Apg 3:17-21, Ef 1:21, Hebr 6:4-6;. jfr Matt 10:15, 11:22-24, Mark 06:11, Luk 10:12-14) .). Och Nya testamentet är mycket tydligt att:

"Alla människor skall se Guds frälsning" (Luk 03:06).

I det trettonde århundradet, den berömda katolska teologen Thomas av Aquino skrev följande:

Ingenting är klart i Skriften om situationen i skärselden, och inte heller är det möjligt att erbjuda övertygande argument i denna fråga ...

Vissa säger dock att enligt den vanliga lagen platsen för skärselden är där människan synder. Det verkar inte troligt, eftersom en människa kan straffas på samma gång för synder som begåtts på olika platser. Och andra säger att enligt den sedvanerätt de straffas ovanför oss, att de är mellan oss och Gud, i fråga om deras tillstånd. Men det är utan betydelse, eftersom de inte straffas för att vara över oss, men för det som är lägst i dem, det vill säga sin (Aquinas T. Summa Theologica i St Thomas av Aquino, bilaga II, artikel 1. Andra och reviderad upplagan, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO Ordinis Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL och F. Leo Moore , OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

Ovanstående visar att till och med in i medeltiden, var oklart idén om skärselden, även bland ledarna för kyrkan i Rom.

Skärselden var i huvudsak antogs efter vissa läror i samband med Origenes fördömdes i 6: e århundradet:

Från det ögonblick dock att anti Origenism rådde, läran om apokatastasis var definitivt övergavs. Augustinus protester starkare än någon annan författare mot ett fel så strider mot läran om nödvändigheten av nåd ... (Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

Tidigare erfarenheter visar att efter apocatastasis dömdes i mitten av 6: e århundradet, var något som liknar moderna begreppen skärselden som uttalas av den romerske biskopen påven Gregorius I omkring 600 e.Kr.

Perhaps I should mention that although Anne Emmerich claimed to see purgatory, she also claimed to have seen “limbo” and the current pope has indicated that “limbo” does not exist. Hence, a claim to see one place that does not exist should tell all that the same one claiming to see something else does not mean it exists either. There is no place that fits the modern Roman description of purgatory.

The Church of God originally taught apocatastasis, not purgatory. And still does so today. God is a God of love and does have a merciful plan of salvation–and it includes getting the gospel out in this age (Note: The “short work” that Paul speaks of in Romans 9:28 and the completion of Matthew 24:14 will likely include massive news coverage of what the most faithful flock is teaching. This, of course, does not mean that the most faithful should sit around and wait and not do their part–cf. John 9:4; Matthew 9:37-38–as the priority of proclaiming the gospel remains). Of course, people should respond once they learn–those who reject the truth are risking committing the unpardonable sin .

Yet, God has always had a plan for the unsaved and those who did not truly ever understand His loving plan, it is revealed in scripture, and while there is an “age to come,” it is not the same as the relatively modern idea of purgatory.

Some articles for further inquiry may include:

Did the Early Church Teach Purgatory? Is there a place called purgatory? Does God have a plan to help those who did not become saints in this life?
What is Limbo? Is There Such a Place as Limbo? What Happens to Babies When They Die? When did Limbo start being taught? What is the truth about dead babies?
Universal Offer of Salvation: There Are Hundreds of Verses in the Bible Supporting the Doctrine of True Apocatastasis Do you believe what the Bible actually teaches on this? Will all good things be restored? Har Guds frälsningsplan ta uppror och andlig blindhet i beaktande?
Hope of Salvation: How the Living Church of God differ from most Protestants How the Living Church of God differs from mainstream/traditional Protestants, is perhaps the question I am asked most by those without a Church of God background.
Skulle kyrkan fortfarande försöka placera sin högsta prioritet på att förkunna evangeliet eller Gjorde Herbert W. Armstrong Ändra den Prioritet för Verket? Vissa säger att kyrkan bör huvudsakligen mata flocken nu eftersom det är vad Herbert W. Armstrong enligt uppgift sagt. Är det vad han sa? Är det vad Bibeln säger? Vad gjorde Paulus och Herbert W. Armstrong förvänta sig av evangelister?
What is the Unpardonable Sin? What is it? Can you repent of it? Do you know what it is and how to avoid it?

Occupy Oakland Turns Violent, About 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

About 300 protesters in 'Occupy Oakland got arrested:

29 January 2012

(AP) OAKLAND, Calif. — Dozens of police maintained a late-night guard around City Hall following daylong protests that resulted in 300 arrests. Occupy Oakland demonstrators broke into the historic building and burned a US flag, as officers earlier fired tear gas to disperse people throwing rocks and tearing down fencing at a convention center…

Interim Police Chief Howard Jordan said about 300 arrests were made.

“These demonstrators stated their intention was to provoke officers and engage in illegal activity and that's exactly what has occurred today,” Santana said…

{Oakland borgmästare Quan sade} "Det här är inte en situation där vi hade en 1.000 fredligt folk och några våldsamma människor. Om man tittar på vad som händer i dag när det gäller destruktion av egendom, kasta på och laddning av polisen, det är nästan som om de tigger om uppmärksamhet och hoppas att polisen kommer att göra fel. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests /

Occupy Oakland protesterna blev våldsamma lördag som demonstranter bröt sig in i en historisk byggnad och brände en amerikansk flagga, och officerare sköt tårgas för att skingra folk kastar stenar och riva ner stängsel på en konvention center. http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2012/0129/Occupy-Oakland-protests-bring-300-arrests

Tillbaka den 9 oktober 2011, skrev jag följande på denna nyhetssida (se Occupy Wall Street, uppta Seattle, uppta Vancouver, etc. ):
Jag har skrivit på länge att oroligheter och upplopp kommer att hända i USA och andra anglo-Härstammar landar ... Vissa anser att detta "Occupy" rörelsen helt enkelt en politisk protest, en ny "Tea Party", med undantag för vänstern istället i höger. Jag misstänker att i slutändan kommer det att vända våldsamma och USA och andra länder kommer att möta upplopp och oroligheter, samt politiker och förståsigpåare som har verkat för att stödja detta kommer senare ha beklagar.

Som jag rapporterade i går, tror jag att det kommer att bli mer våld i USA. En del i Occupy-rörelsen och / eller någon gång i samband med det senare kommer att röra upp mer våld. Mycket mer än vad som hände i Oakland.

De sorger och bekymmer är bara början (Matteus 24:5-8) och kommer att bli mycket värre (Matteus 24:21-22). Jag tror att klasskamp och andra protester kommer att bidra till att försvaga USA och andra Anglo-nationer och kan också vara en faktor för dem är utsatta för verklig krigföring: invasion av Beast .

Som Jesus sade:

37 Och vad jag säger till dig, säger jag till alla: Titta! (Mark 13:36-37)

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan vara:

Can the Great Tribulation Begin in 2011 or 2012? Can the Great Tribulation begin today? What is the “beginning of sorrows”? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? What is the Day of the Lord?
Physical Preparation Scriptures for Christians . Vi känner alla till de bibliska profetior hungersnöd. Ska vi göra något?
Is Third Tithe Still Valid Today? Some in the COGs no longer teach payment of third tithe, is this biblically correct?
Evangeliet om Guds rike var betoningen av Jesus och den tidiga kyrkan Visste du att? Do you even know what the gospel of the kingdom is all about? Sann religion bör baseras på det sanna evangeliet.
Did The Early Church Teach Millenarianism? Was the millennium (sometimes called chiliasm) taught by early Christians? Who condemned it. Will Jesus literally reign for 1000 years on the earth? Är denna gång nära?
Does God Have a 6,000 Year Plan? Vilket år Har 6000 år End? Var en 6000 års tidsfrist för människor att härska följt av en bokstavlig tusen år regeringstid av Kristus på jorden undervisas av de första kristna? Vilket år kan de sex tusen år av mänskligt styre slut? When will Jesus return? 2018 or 2019?
Anglo – America in Prophecy & the Lost Tribes of Israel Are the Americans, Canadians, British, Scottish, Welsh, Australians, Anglo-Southern Africans, and New Zealanders descendants of Joseph? Where are the lost ten-tribes of Israel? Who are the lost tribes of Israel? Vad händer med judarna i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Why might God allow them to be punished first?
Will the Anglo-Nations be Divided and Have People Taken as Slaves? Will the lands of the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand be divided? Vad Bibelns profetior lär? Finns det icke-bibliska profetior som stöder denna idé? Vem kommer att dela upp dessa länder? Vem kommer att sluta med de länder och folk?
Profetior om Barack Obama? Åtta skäl till varför Barack Obama är apokalyptisk och åtta skäl till varför Barack Obama är inte Antikrist. This article includes many biblical and non-biblical prophecies, from around the world, that seem to discuss Barack Obama. Did Nostradamus predict Barack Obama dealing with the Antichrist? Kan Barack Obama lagt grunden till kungarna i norr och söder som minst en shiitisk profetia antyder? Detta är den längsta och mest kompletta artikeln på denna sida om Barack Obama profetior. Läs den och bestäm själv om president Obama verkar vara att uppfylla olika profetior.
Barack Obama, Prophecy, och förstörelse av USA Vissa hävdar att Barack Obama är den profeterade "son av Kenya", bygger upp ett skrift början av 20-talet.
Canada in Prophecy: What Does Bible Prophecy, Catholic Prophecy, and other Predictions Suggest About the Future of Canada? There are prophecies that suggest involvement with Canada. And many are not positive about its future.
Who is the King of the West? Why is there no End-Time King of the West in Bible Prophecy? Är USA kungen i väst? If so, what does that really mean for the USA and its Anglo allies.
Är Tony Blair Apocalyptic? Den tidigare premiärministern i Storbritannien konverterade till katolicismen strax efter att ha lämnat sitt kontor och har varit aktiv i EU-frågor. What role might he play?

Syrien Få mer desperat och våldsamt

Sunday, January 29th, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
“See, Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. 2 The cities of Aroer will be deserted and left to flocks, which will lie down,with no one to make them afraid. 3 The fortified city will disappear from Ephraim,and royal power from Damascus;the remnant of Aram will be like the glory of the Israelites,” declares the LORD Almighty. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Säger Herren. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

And FWIW, perhaps I should mention that technically, Syria is still at war with Israel as it never did sign a peace deal with Israel. So an actual war involving Syria and Israel is quite feasible. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

Som Jesus säger i Markus 13:37, borde vi alla titta på.

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan vara:

The Arab World In the Bible, History, and Prophecy The Bible discusses the origins of the Arab world and discusses the Middle East in prophecy. What is ahead for the Middle East and those who follow Islam? What does Islam teach about the Imam Mahdi?
Is There A Future King of the South? Some no longer believe there needs to be. Might Egypt, Islam, Iran, Arabs, or Ethiopia be involved? Is he the Imam Mahdi? What does the Bible say?

Scientific Doomsday and Bible Prophecy

Saturday, January 28th, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Can the Great Tribulation Begin in 2012, 2013, or 2014? Can the Great Tribulation begin today? What happens before in the “beginning of sorrows”? Vad händer i den stora vedermödan och Herrens dag? When is the earliest that the Great Tribulation can begin? What is the Day of the Lord?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? What will it bring and when?
Slut på Mayakalendern 2012-Might 2012 betyder något? Finns det Mayan kalender prognoser för förändring under 2012? Ändringar var hundra år sedan förutspådde av Hopi indianerna. Har Mayan / Hindu / Hopi / buddist / New Age / Nostradamus profetior har något värde här? Why might Satan have inspired this date? Har Dresden codex visar förstörelsen av jorden genom översvämning? Can the great tribulation start before 2012? How might Barack Obama be involved in 2012?
2012 and the Rise of the Secret Sect This is a link related to a book by Bob Thiel (COGwriter). This link also has YouTube videos. Denna bok dokument och förklarar hundratals profetior. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. Those who purchase the book at the www.thesecretsect.com website receive a lengthy bonus report documenting world events that aligned with the book.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta secreta 2012 libro del Dr. Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Edition) 2012 Buch von Dr. Thiel in deutscher Sprache. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (German Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel em português. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita Secreta (Brazilian Portuguese Edition) 2012 livro do Dr. Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro Documenta e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

In the days of unleavened bread Paul , coming down from Galatia, arrived in Asia, considering the repose among the faithful in Smyrna to be a great refreshment in Christ Jesus after his severe toil, and intending afterwards to depart to Jerusalem. So in Smyrna he went to visit Strataeas, who had been his hearer in Pamphylia, being a son of Eunice the daughter of Lois. These are they of whom he makes mention when writing to Timothy, saying; Of the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and in thy mother Eunice; whence we find that Strataeas was a brother of Timothy. Paul then, entering his house and gathering together the faithful there, speaks to them concerning the Passover and the Pentecost, reminding them of the New Covenant of the offering of bread and the cup; how that they ought most assuredly to celebrate it during the days of unleavened bread, but to hold fast the new mystery of the Passion and Resurrection. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitate me, just as I also imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Vissa artiklar av eventuellt relaterad intresse kan vara:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? What happened to them? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
What Did Paul Actually Teach About the Ten Commandments? Many say Paul taught against the ten commandments. Är det sant? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Var de tio budorden fastspikad på korset? En del har sagt så. This article provides some biblical quotes to answer this important question.
Är de tio budord fortfarande gäller? Den här artikeln citerar de tio budorden och kombinerar några av de tidigare artiklarna i en artikel om de tio budorden. Buden visas på Mount Sinai, innan berget Sinai, i Jesu förkunnelse, efter korsfästelsen, och i läror Paulus. It addresses the most common “traditions of men” regarding them as well.
The Ten Commandments Reflect Love, Breaking them is Evil Some feel that the ten commandments are a burden. Is that what Jesus, Paul, Peter, James, and John taught?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
The History of Early Christianity Are you aware that what most people believe is not what truly happened to the true Christian church? Vet du var den tidiga kyrkan byggde? Do you know what were the doctrines of the early church? Is your faith really based upon the truth or compromise?