Arkiv för januari, 2012

Om en kristen Rösta?

Tisdag 31 Januari, 2012

COGwriter

Fyra män av det republikanska partiet är fortfarande något står i deras strävan att avsätta USA: s president Obama och få sitt jobb.

Det finns två katoliker , en Mormon , och en Döparen kör för den republikanska utnämningen för att köra mot den ganska irreligiösa demokraten Barack Obama (som också hävdar den kristna tron).

Om verklig kristna rösta?

Om demokratin skulle sanktioneras i Bibeln för de kristna, säkerligen skulle straffas i Nya testamentet. Grekiska och romerska demokratiska metoder var allmänt känt då. Demokrati är inte en amerikansk uppfinning (inte heller är en republikansk statsform).

I Nya testamentet läser vi Jesu utnämning apostlar. Paulus skriver att Gud först utser apostlar, i andra profeter, osv för uppbygglig Kristi kropp (Ef 4:11,12).

När Judas behövde ersättas (efter hans förräderi av Jesus och hans självmord), var apostlarna inte ett val, följde de den bibliska exempel att söka Guds vilja:

Du, Herre, som vet allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har valt ... Och de kastade sina partier. (Apg 1:24,26).

Lägg märke till apostlarna inte besluta att de var kvalificerade för att se in i en människas hjärta.

Några har skrivit att olika former av demokrati är nu acceptabla eftersom de tror vissa skrifter i Apostlagärningarna antyder det. De primära verserna verkar vara i berättelsen om Apostlagärningarna 15. I Apostlagärningarna 15 många av apostlarna och de äldste möttes för att diskutera omskärelse och troende hedningar. En mängd rådgivare användes för att diskutera frågan. Vissa anser att använda råd är vägledande för demokrati. Men ändrar det faktum att en mängd rådgivare användes inte Guds statsskick. I Gamla testamentet läser vi att inte bara har Gud alltid uppmuntrat denna praxis (Ords 11:14), vi också läsa att Gud själv engagerade i det (II Krön 18, 18-21), alltså det faktum att en del av kyrkans ledarskap följde denna praxis visar bara att Guds statliga praxis från Gamla Testamentet skulle fortsätta.

Det är intressant att notera något annat nämns i Apostlagärningarna,

"Och nu säger jag till dig, hålla sig borta från dessa män och låt dem bara, ty om denna plan eller detta arbete är av män, kommer det att komma ut i sanden, men om det är av Gud, kan du inte störta det-så att du ens finnas att kämpa mot Gud "(Apg 5:38-39)

T slang som röstar i världsliga val tydligen tror att de vet aspekter av Guds plan att det inte mänskligt sätt de kunde veta. Men titta på vad Gud sade till Samuel en tydlig kallad och utses av Gud, när Samuel trodde att han visste vem som skulle bli nästa kung över Israel,

Så var det, när de kom, att han såg på Eliab och sade: "Ty HERRENS smorde är före honom." Men HERREN sade till Samuel: »Titta inte på hans utseende eller på hans resliga gestalt, ty jag ha vägrat honom. Ty HERREN ser inte som man ser, för man ser på ögonen, men HERREN ser till hjärtat "(1 Sam 16:6-7).

Det är också intressant att inse att många som tror att det Nya Testamentet sanktioner demokrati tror också att Guds framtida styrande regeringen (i Guds rike) inte kommer att vara en demokrati.

Jesus sade till apostlarna att de skulle vara härskare över Israels tolv stammar i hans rike (Luk 22:30). Jesus valde lärjungarna, fick de inte sina positioner från varje form av demokrati (Joh 15:16, 6:70). Gud, inte människan, valde David till kung över Israel ursprungligen (Apg 13:22) och har även valt honom till konung över hela Israel i världen framåt (Jer 30:9).

Förresten, sa Jesus att Gud Fadern har reserverat som kommer att ha vissa maktpositioner i Guds rike (Matt 20:23). Belöningen i riket blir Jesu att ge (Upp 22:12), de kommer inte att vara för människor att ta för sig själva.

Demokratin kommer inte att Guds statsskick i hans rike.

Varför?

Ett av de många problemen med röstning är att ingen människa tänker hur Gud gör.

"För Mina tankar är inte era tankar, inte heller ditt sätt Mina vägar, säger Herren (är 55:8).

När Jesus var på jorden han förkunnade evangeliet om Guds rike och berättade folk att omvända sig (Mark 1:14-15). Jesus vägrade att delta i även de mest elementära statliga besluten medan han var på jorden (Luk 12:13-14).

Fastän Jesus lärde att vi skulle betala skatt (Mat 22:17-21) lärde han också att hans rike inte var av denna världen (Joh 18:36). Jesus lärde sina lärjungar att gå ut i världen och predika evangelium för alla (Mat 28:19,20). Jesus sade att hans lärjungar skulle vara i världen men inte av den (Joh 17:16).

Aposteln Petrus förstod tydligt detta. Han skrev att vara en del av Guds folk gjorde en del av en helig nation (jag Pet 2:9). Aposteln Paulus skrev att den här världen var ond (Gal 1:4). Bibeln varnar för följderna av att vara en del av världens system och dess regeringar och berättar att komma ur det och vara separat (Upp 18:2-5).

Titta på vad Bibeln lär kommer att hända i de sista dagarna och vilka de kristna ska göra åt det,

Men vet detta, att i de sista dagarna svåra tider kommer: För män är älska sig själva, vänner av pengar, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, belackare, utan självbehärskning , brutal, fientliga bra, förrädare, egensinniga, övermodiga, älskare av njutning snarare än älskar Gud, som har ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Och från dessa människor vänder sig bort! (2 Tim 3:1-5).

Observera att Guds ord inte uppmuntrar rösta som lösningen.

Paulus sade att de kristna ska vara ambassadörer för Kristus (II Kor 5:20). Ambassadörer ofta lever i främmande länder, av vilka en del är klart fientliga mot deras tro. Ambassadörer, även om de bor i andra samhällen, inte innebär själva i politiken i de samhällen som de lever i. Det finns en tid för Guds folk att ta över regeringar i världen, men det är ännu inte (Joh 18:36 Dan 7:17-18). Det kommer att vara efter den andra ankomsten av Jesus (I Thes 4:16, Rev 11:15).

För kristna, skrev Peter,

Men du är ett utvalt folk, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett folk som tillhör Gud, att du kan deklarera gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. När du inte ett folk, men nu är du Guds folk, när du inte hade fått nåd, men nu har du fått barmhärtighet. Kära vänner, jag uppmanar er som främlingar och främlingar i världen, att avstå från syndiga begär, som krig mot din själ. Live så goda liv bland hedningarna att, trots att de anklagar dig för att göra fel, kan de ser era goda gärningar och förhärliga Gud på den dag han besöker oss. Skicka er för Herrens skull till varje myndighet inrättats bland män: om till kungen, som högsta myndighet eller guvernörer, som sänds av honom att straffa dem som gör fel och berömma dem som gör rätt. För det är Guds vilja att genom att göra gott ska du tysta okunniga prat om dåraktiga män (1 Petr 2:9-15).

Aliens är naturligtvis röstar inte.

Nu Bibeln nämner en viss omröstning aposteln Paulus (medan han fortfarande var Saul och därmed oomvända). Lägg märke till vad han senare sagt om det:

Faktum tänkte jag mig själv att jag måste göra många saker som strider mot namnet Jesus från Nasaret. Detta gjorde jag också i Jerusalem, och många av de heliga jag instängd i fängelse, efter att ha fått myndighet från översteprästerna, och när de dödades, kastade jag min röst mot dem (Apg 26:9-10).

Och medan det ovanstående är inte i sig en filt fördömande av alla röstberättigade är det enda gången ordet "röst" eller "rösta" är i Bibeln. Och det syns att även religiöst nitisk / konservativa individer inte alltid röstar på rätt sätt och kan göra många saker som strider mot namnet Jesus från Nasaret.

Jag tror inte att Bibeln sanktioner kristna rösta i köttsliga val. Inte heller tror jag att det kommande presidentvalet i USA eller valet i de andra anglo-nedsteg nationer kommer att resultera i den typ av ånger att dessa länder behöver.

Vissa artiklar av eventuellt räntor kan vara:

Skulle en kristen Rösta? Den här artikeln ger några av de bibliska motiven i denna fråga. Skulle Jesus rösta på president / premiärminister? Röstar i Bibeln? Detta är ett ämne kristna måste förstå.
Polykarpos, Herbert W. Armstrong, och Roderick C. Meredith på Church regering Vilken form av styrning gjorde den tidiga kyrkan ha? Var det hierarkiska? Vilken form av styrning kan man förvänta sig att få i Philadelphia kvarlevan? Folket bestämmer och / eller kommitté former, udda diktaturer, eller samma typ som Philadelphia eran själv hade?
Har den tidiga kyrkan Teach Millenarianism? Var millennieskiftet (kallas ibland Chiliasm) undervisas av tidiga kristna? Som fördömde det. Kommer Jesus regera bokstavligen under 1000 år på jorden? Är denna gång nära?
Anglo - Amerika i Prophecy & the Israels förlorade stammar Är amerikanerna, kanadensarna, brittiska, skotska, walesiska, australier, Anglo-Södra afrikaner, och Nya Zeeland Josefs barn? Vart är de förlorade tio-stammarna i Israel? Vilka är de förlorade stammarna av Israel? Vad kommer att hända med judarna i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför kan Gud tillåta dem att straffas först?
Kommer den anglo-nationerna delas och har människor som tagits som slavar? Kommer länderna i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland delas? Vad lär Bibelns profetior? Finns det icke-bibliska profetior som stöder denna idé? Vem kommer att dela upp dessa länder? Vem kommer att sluta med den mark och folket?
Profetior Barack Obama? Åtta skäl till varför Barack Obama är apokalyptisk och åtta skäl till varför Barack Obama är inte Antikrist. Den här artikeln innehåller många bibliska och icke-bibliska profetior, från hela världen, som verkar för att diskutera Barack Obama. Har Nostradamus Predict Barack Obama hantera Antikrist? Kan Barack Obama lagt grunden till kungarna i norr och söder som minst en shiitisk profetia antyder? Detta är den längsta och mest kompletta artikeln på denna sida på Barack Obama profetior. Läs den och bestäm själv om president Obama verkar uppfylla olika profetior.
Barack Obama, Prophecy, och förstörelsen i USA Vissa hävdar att Barack Obama är den profeterade "son av Kenya", baserad upp en tidig 20th century skriftligen.
Kanada i Profetia: Vad betyder Bibelns profetior, katolska Prophecy och andra förutsägelser Föreslå om framtiden för Kanada? Det finns profetior som talar engagemang i Kanada. Och många är inte positiva till sin framtid.
Vem är kungen av väst? Varför finns det ingen sluttid Konung av väst i Bibelns profetior? Är USA konung väst? Om så är fallet, vad betyder det egentligen för USA och dess Anglo allierade.
Är Tony Blair Apocalyptic? Den tidigare premiärministern i Storbritannien konverterade till katolicismen strax efter att ha lämnat sitt kontor och har varit aktiv i EU-frågor. Vilken roll kan han spela?

Öst vs Väst: Ryssland, Kina, och Indien Opposing sanktioner mot Iran och Syrien

Tisdag 31 Januari, 2012

COGwriter

Ryssland, Kina och Indien är inte samarbeta med den typ av sanktioner EU och USA vill att Iran och Syrien:

Global "stora maktpolitik" återvänder till mellanöstern

Av Peter Apps , politisk risk Korrespondent

LONDON | tis Jan 31, 2012 07:28 CET

(TT-Reuters) - Med Ryssland skickar krigsfartyg för att avskräcka utländsk intervention i Syrien och Kina dras djupare in i Irans konfrontation med väst, är "stora makt" politik återvänder snabbt till Mellanöstern ... Båda har signalerat en klar avsikt att förhindra " regimskifte "intervention i Syrien , men Rysslands utplacering av sitt flaggskepp hangarfartyg och eskort till Syriens hamn Tarsus denna månad drog en skarpare än vanligt linje i sanden ... "Varje gång Väst spänner kopplet, Beijing tyst använder sig av slak ", säger Thomas Barnett, tidigare strateg för den amerikanska flottan ...

Washington Post 31 januari, 2012-Mumbai, Indien - Indien har anslutit Kina säger att det inte kommer att skära ner på oljeimport från Iran, trots hård nya amerikanska och europeiska sanktioner som syftar till att pressa Teheran över landets kärnenergiprogram.
Steve Gutterman | MOSKVA (TT-Reuters) - En högre rysk diplomat sade på tisdagen att push för att anta en västerländsk arabiska utkast FN: s säkerhetsråd ... Ryssland och Kina lade in sitt veto en europeisk utarbetade resolution om Syrien i oktober.

Syriska oppositionen: Ryssland, Iran riskerar relationer med framtida Syrien

Ynetnews - 31 januari 2012

Syriska oppositionen ledamot Fahed Al-Masri berättade en libanesisk radiostation att insatserna Ryssland och Iran gör för att rädda president Assads regim kommer att återspeglas i ländernas framtida relationer med Syrien. "Ryssland kommer att förlora sin sista fotfäste i Mellanöstern och i Syrien ", sade han och tillade att om Moskva fortsätter att motsätta sig det internationella samfundets syn på Syrien ...

Så de tre geografiskt största befogenheter öst tar står i skarp kontrast till väst. Bibeln visar slutligen att en till synes rysk-ledd eurasiska konfederation kommer att ta på den återstående kraften i väst (som vid den tiden kommer att ledas av Europeiska kungen i norr). Och Kina och Indien verkar vara profeterade att stödja den rysk-ledda konfederation.

Men det kommer att bli senare, strax före Jesu återkomst Kristus (Uppenbarelseboken 9:16, 16:12-16).

Vid denna tidpunkt öst spelar ett farligt spel som det är sannolikt att förlora, åtminstone i en diplomatisk mening.

Oavsett vad deras ekonomiska intressen, varken Ryssland eller Indien vill ha en islamisk makt att stiga upp. Och genom att trotsa de västerländska sanktioner, kanske dessa nationer tror att dividera den islamiska världen i Iran och Syrien, resten av de arabiska nationer, de turkiska nationer, Pakistan, Afghanistan och Indonesien att denna uppdelning kommer att hindra en islamisk världsmakt stiger upp .

Om de tror att de är i fel.

En islamisk makt ( kung av södra av bibliska profetior), tydligen leds av en arabisk makt, kommer att stiga upp. Genom att stödja Syrien som det har varit, kommer Ryssland alienera arabvärlden (Arabförbundet har tenderat att backa väst när det gäller Syrien och är inte ett särskilt fan av Iran). Syrien kommer inte att fortsätta som det är och Iran kan neutraliseras, åtminstone till en viss grad.

Vad de tre östra befogenheter är i huvudsak gör är att tala om för arabvärlden att det är bättre att samarbeta med européerna än med Ryssland, Kina eller Indien. Och samarbetet mellan de arabiska och europeiska världar är något tillfälligt kommer att ske (Daniel 11:27, Ps 83:3-8).

Kina, sig själv, är intresserad av resurser som olja och älskar att dra fördel av att köpa möjligheter som västerländska sanktioner, till exempel, kan ge. Ändå Kina behöver marknaderna i väst mer än det faktiskt behöver iransk olja. Detsamma är i grunden gäller för Indien.

Iran och Syrien är verkligen inte så viktigt för Ryssland, Kina och Indien att de kommer att stödja dem oavsett vad (även om det kommer att bli en framtida allians med perserna / iranierna, men detta är en tid efter tusenårsrike Kristi och diskuteras i Hesekiel 38:1-9).

Så trots poserande från dessa tre östliga befogenheter är verkligheten den att väst kommer att få mest inflytande i Mellanöstern från vad som nu sker.

Iran kommer inte att vara ledare för kungen av södra och vad överlever i Syrien (jfr Jes 17:1) tydligen kommer att stödja den kommande arabiska ledare Daniel 11:40. Om de i Ryssland, Kina och Indien förstod bibliska profetior bättre de skulle inse att deras nuvarande ställning kanske bör ändras när det gäller Iran och Syrien.

De som är intresserade av att veta mer kan vilja studera följande artiklar:

Ryssland: Dess Ursprung och profeterade Future Ryssland i profetian. Var ryssarna ifrån? Hur är de i Ukraina? Vad profeterade för Ryssland och dess allierade? Vad kommer de göra med européerna som stödde Odjuret i slutet?
Är Ryssland kungen i norr? Vissa hävdar att det är. Men vad lär Bibeln?
Indien, dess bibliska förflutna och framtiden: Någon vittne? Bibeln diskuterar ursprunget till de indiska arv och diskuterar några av vittnet till dem (inklusive de i Bangladesh, Pakistan och Sri Lanka).
Kina, dess bibliska förflutna och framtiden, del 1: Genesis och kinesiska tecken Vart tog det kinesiska folket kommer ifrån? Den här artikeln innehåller information som visar att de kinesiska folken måste ha känt om olika konton i Första Moseboken fram tills deras spridning efter Babels torn.
Kina, dess bibliska förflutna och framtiden, del 2: Sabbaten och några av Guds vittne i Kina När kom kristendomen först kom till Kina? Och är det tidigt bevis på att de observerade den sjunde dagen sabbaten?
Asien i Profetia Vad är framåt för Asien? Vilka är "Kings of öst"? Vad händer med nästan alla kineser, ryssar, indier och andra i Asien? Kina i profetian, var? Vem har 200.000.000 Man Army relaterad till Harmageddon?
Vem är kungen i norr? Finns det en? Gör bibliska och romersk-katolska profetior pekar på samma ledare? Skulle han följas? Vem blir kungen av norden diskuteras i Daniel 11? Är en kärnvapenattack profeterade att hända med engelsktalande folken i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland? När gör 1335 dagar, 1290 dagar och 1260 dagar (tiden, tider, och en halv tid) i Daniel 12 börja? När gör Bibeln visar att ekonomisk kollaps kommer att påverka USA?
Finns det en framtid kung i söder? Vissa inte längre tror att det behöver vara. Kan Egypten, islam, Iran, araber eller Etiopien är inblandade? Kan denna kung kallas Mahdi? Vad säger Bibeln?
Den arabiska och islamiska världen i Bibeln historia och profetia Bibeln diskuterar ursprunget till arabvärlden och diskuterar Mellanöstern i profetian. Vad är framåt för Mellanöstern och de som följer islam? Hur är det med Imam Mahdi? Vad som ligger framför för Turkiet, Iran och andra icke-arabiska muslimer?

Europa håller på närmare finanspolitisk union

Måndag 30 januari, 2012

EU Babels torn affisch

COGwriter

The Europeans somewhat have another agreement for closer fiscal union:

30 January 20122

BY STEPHEN FIDLER,LAURENCE NORMAN AND MATINA STEVIS

BRUSSELS—Leaders of 25 European Union governments agreed Monday night on what some billed as a historic pact to move to closer fiscal union and signed off on the details of a permanent bailout fund for the euro zone—yet Greece's looming debt restructuring threw a shadow over the summit. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204740904577192253105056954.html

By Julien Toyer and Paul Taylor

BRUSSELS | Mon Jan 30, 2012

(Reuters) – Chancellor Angela Merkel cemented her political ascendancy in Europe on Monday when 25 out of 27 EU states agreed to a German-inspired pact for stricter budget discipline, even as they struggled to rekindle growth from the ashes of austerity.

Only Britain and the Czech Republic refused to sign a fiscal compact in March that will impose quasi-automatic sanctions on countries that breach European Union budget deficit limits and will enshrine balanced budget rules in national law. http://www.reuters.com/article/2012/01/30/us-eu-summit-idUSTRE80S0SR20120130

This is one more step to the fulfillment of biblical prophecies related to the rising up of the final European Beast power.

Those of us in the Living Church of God have long taught that the United Kingdom would not be a real part of the final power that will emerge in Europe. Those in the Czech Republic will almost certainly be part of that final power.

The Bible, in Revelation 17, is clear that the Europeans will still have to reorganize in the future:

12 “The ten horns which you saw are ten kings who have received no kingdom as yet, but they receive authority for one hour as kings with the beast. 13 Dessa är av en sinne, och de kommer att ge sin makt och myndighet åt vilddjuret. (Uppenbarelseboken 17:12-13)

Steg mot detta händer fortsätter som vi i levande Guds kyrka har länge undervisat-och det kommer att finnas gupp i vägen och problem (stora oroligheter, eller ännu värre, kan förekomma).

Naturligtvis är Bibeln klart att den slutliga europeiska vilddjuret makten faktiskt inte kommer att vara mycket enhetlig eftersom det i grund och botten en kombination av stark och svag, eller som Bibeln mer bokstavligt stater, järn och lera:

41 De du såg fötterna och tårna, dels av krukmakarens lera och delvis av järn, skall riket delas, men styrkan i järn skall vara i det, precis som du såg järnet vara blandat med keramisk lera. 42 Och att tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis bräcklig. 43 Som du såg järnet vara blandat med keramisk lera, kommer de att mingla med utsäde av män, men de kommer inte följa varandra, precis som järn inte blandas med lera. (Daniel 2:41-43)

Enligt Bibelns profetior, en europeisk makt, trots sin bräcklighet, är avsedd att tillfälligt vara den mest dominerande kraften i världen i slutändan erövra anglo-ned nationer (det är USA och dess anglo-allierade som Storbritannien som har den starkaste fästningar Daniel 11:39), och senare kommit till sitt slut (Daniel 11:45).

Men innan den förstörs (Daniel 11:21-44), måste den slutliga vilddjuret makten samlas och komma till den plats där den har stor ekonomisk betydelse. Kvällens tillkännagivande är ett tecken på att Europa har för avsikt att gå i den riktningen (även om det sannolikt kommer att ha fler problem innan det är den sista Beast effekt).

Vissa artiklar av eventuellt räntor kan vara:

Europa, Odjuret, och Uppenbarelseboken Var fick Europa att få sitt namn? Vad kan Europa har att göra med Uppenbarelseboken? Hur är "Odjuret"? Använda Babels torn och "Beast" bilder antyder att det inte är fråga om dess roll som en del av den framtida Babylon Bibelns profetior.
Vem är kungen i norr? Finns det en? Gör bibliska och romersk-katolska profetior pekar på samma ledare? Skulle han följas? Vem blir kungen av norden diskuteras i Daniel 11? Är en kärnvapenattack profeterade att hända med engelsktalande folken i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland? När gör 1335 dagar, 1290 dagar och 1260 dagar (tiden, tider, och en halv tid) i Daniel 12 börja? Vad måste hända innan den stora vedermödan?
Kan Tyska Baron Karl-Theodor zu Guttenberg blir kungen i norr? är den tyska försvarsministern en att titta på? Vad gör katolska, bysantinska och bibliska profetior föreslå?
Anglo - Amerika i Prophecy & the Israels förlorade stammar Är amerikanerna, kanadensarna, engelska, skotska, walesiska, australier, Anglo (icke-nederländska) Södra afrikaner och nyzeeländare Josefs barn? Vart är de förlorade tio-stammarna i Israel? Vilka är de förlorade stammarna av Israel? Vad kommer att hända med Jerusalem och judarna i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför kan Gud tillåta dem att straffas först?
Kommer den anglo-nationerna delas och har människor som tagits som slavar? Kommer länderna i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland delas? Hur är det med Jerusalem? Vad lär Bibelns profetior? Finns det icke-bibliska profetior som stöder denna idé? Vem kommer att dela upp dessa länder? Vem kommer att sluta med den mark och folket?
Kanada i Profetia: Vad Har Bibelns profetior, katolska Prophecy och andra förutsägelser Föreslå om framtiden för Kanadas Det finns profetior som talar engagemang i Kanada. Och många är inte positiva till sin framtid.
Vem är kungen av väst? Varför finns det ingen sluttid Konung av väst i Bibelns profetior? är USA konung väst?

Filippinerna tanke närmare militärt anknytning till USA igen

Måndag 30 januari, 2012


Mount Apo på Mindanao, Filippinerna

COGwriter

Filippinerna överväger att komma in en närmare militärt avtal med USA:

Filippinerna Väger en ökad amerikansk militär närvaro
30 jan 2012
USA och Filippinerna diskuterar förbättra militära band delvis som svar på ökande kinesisk självsäkerhet i Asien-Stillahavsområdet. Eftersom de största hoten mot Filippinernas säkerhet länge varit intern, har Manila några av de svagaste externa försvarsförmåga i Sydostasien.
Dock kommer Manila balansera försök att öka dessa möjligheter mot en potentiell motreaktion från både Kina, en topp handelspartner med ökande ekonomiskt inflytande, och från sitt eget folk, för vilka ökar USA: s militära närvaro är fortfarande en kontroversiell fråga.

Förra sommaren ordförande Filippinerna, uppgav att han inte behövde frukta Kina (se Filippinernas president hotar Kina ).

Medan ett avtal med USA kan tillfälligt göra köttsliga mening, på lång sikt tror jag att Filippinerna sannolikt kommer att anpassa med Kina, men vi får se.

Den levande Guds kyrka har omkring 33 församlingar i Filippinerna .

Vissa artiklar av eventuellt räntor kan vara:

Öar och Bibelns profetior Vad är framåt för öarna? Vad är framåt för Filippinerna? Vad gör bibeln profetera om öar?
Asien i Profetia Vad är framåt för Asien? Vilka är "Kings of öst"? Vad händer med nästan alla kineser, ryssar, indier och andra i Asien? Kina i profetian, var? Vem har 200.000.000 Man Army relaterad till Harmageddon?
Anglo - Amerika i Prophecy & the Israels förlorade stammar Är amerikanerna, kanadensarna, engelska, skotska, walesiska, australier, Anglo (icke-nederländska) Södra afrikaner och nyzeeländare Josefs barn? Vart är de förlorade tio-stammarna i Israel? Vilka är de förlorade stammarna av Israel? Vad kommer att hända med Jerusalem och judarna i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför kan Gud tillåta dem att straffas först?

Våldsamma Sport, Våldsamma Endings

Måndag 30 januari, 2012

COGwriter

I går kväll var det ett segment på CBS "60 Minutes samt ett helt CNN program av Dr Sanjay Gupta om skador till deltagare i mest sedda våldsamma sporten i USA-amerikansk fotboll.

Båda programmen omfattade död olika aktörer som händer på grund av hjärnskakningar och andra hits som händer från att spela spelet. Hur hjärnan skadas av sådan verksamhet täcktes också. CNN delen omfattade påståendet om en forskare som sade att den genomsnittliga gymnasiet fotbollsspelare drabbades 650 sub-hjärnskakning nivån träffar varje säsong. Frukterna av det var inte bra. Våldsamma sport resulterar i våldsamma slut.

I tiden av det antika Rom, var våldsamma sporter också populära.

Var de ses av många av dem som bekände Kristus?

Det verkar inte så.

Även om vi inte verkar ha många direkta referenser från de i Guds kyrka, vi har några skriftliga uppgifter om dem som var åtminstone något bekant med Jesu undervisning och praxis de tidigaste kristna.

Här är något från Theophilus av Antioch (som förmodligen var en del av Guds kyrka) kanske skrivit om 180 AD:

Tänk därför om de som undervisar sådana saker kanske kan leva likgiltigt, och sammanblandas i olagligt samlag, eller de flesta ogudaktiga av allt, äta människokött, särskilt när vi är förbjudna så mycket som att bevittna visar på gladiatorer, så vi blir delaktiga och abettors av mord. Men varken kan vi se andra glasögon, att icke våra ögon och öron vara oren, deltar i yttranden där sjungit. (Theophilus av Antioch. För Autolycus, bok III, kapitel XV. Översatt av Marcus Dods, AM Utdrag från Ante-Nicene fäder, volym 2. Redigerad av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition)

Så, sanna kristna tror inte att de skulle titta på våldsamma sporter så populära under det andra århundradet.

Tatianus, en bekännande kristen apologet, skrev omkring 170 e.Kr.:

Och för dessa vittnen tar sina platser, och boxarna mötas i envig för ingen anledning, inte heller någon komma ner i arenan för att bistå. Göra sådana utställningar som dessa lända till din kredit? Han som är främst bland er samlar en legion av blod-färgade mördare, engagerande att underhålla dem, och dessa skurkar skickas ut av honom, och du monterar på skådespelet som domare, dels av ondska av Adjudicator, dels av att av de män som ägnar sig åt kampen. Och han som missar den mordiska utställningen är bedrövad, eftersom han inte var dömd att vara en åskådare av onda och gudlösa och avskyvärda handlingar (Tatian. Översatt av JE Ryland. Tatians Adress till grekerna, kapitel XXIII. Utdrag från Ante-Nicene fäder, Volym 2. redigerad av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Athenagoras, en bekännande kristen apologet, skrev omkring 170 e.Kr.:

Vilken man sinnens kommer därför att bekräfta, medan en sådan är vår karaktär, att vi är mördare? ...

Vem räknar inte bland de saker som är av störst intresse tävlingar för gladiatorer och vilda djur, särskilt de som ges av dig? Men vi, anse att se en man som dödas är ungefär samma som att döda honom, har förnekat sådana glasögon (Athenagoras. en vädjan om de kristna, kapitel XXXV. Översatt av BP Pratten. Utdrag från Ante-Nicene fäder, volym 2 . Redigerad av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Även idag, många kristna inser att titta brutala händelser inställda på att orsaka fysisk skada, såsom verkliga boxning, är olämplig.

Lägg märke till att detta också är läget för det tredje århundradet katolsk teolog och biskop Hippolytos, som också lägger olika yrken för dem som förkastar en från att vara en Kristi efterföljare:

16:6 A charioteer, likewise, or one who takes part in the games, or one who goes to the games, he shall cease or he shall be rejected. 7 If someone is a gladiator, or one who teaches those among the gladiators how to fight, or a hunter who is in the wild beast shows in the arena, or a public official who is concerned with gladiator shows, either he shall cease, or he shall be rejected. 8 If someone is a priest of idols, or an attendant of idols, he shall cease or he shall be rejected. 9 A military man in authority must not execute men. If he is ordered, he must not carry it out. Nor must he take military oath. If he refuses, he shall be rejected. 10 If someone is a military governor, or the ruler of a city who wears the purple, he shall cease or he shall be rejected. 11 The catechumen or faithful who wants to become a soldier is to be rejected, for he has despised God. (Hippolytus. The Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome. From the work of Bernard Botte (La Tradition Apostolique. Sources Chretiennes, 11 bis. Paris, Editions du Cerf, 1984) and of Gregory Dix (The Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr. London: Alban Press, 1992) as translated by Kevin P. Edgecomb http://www.bombaxo.com/hippolytus.html viewed 08/06/09)

So, those who professed Christ in the second and third century generally did not feel that viewing or participating in violent sports was appropriate.

In more recent times, the late Herbert W. Armstrong wrote:

Hostility toward the other is sin …Boxing at Ambassador College is definitely banned. God did not create the human brain and head to be pummeled and knocked senseless by an antagonist .

Wherever a game in sports involves antagonists–in hostile attitude to harm the other and/or to “get” from the other–to get the best of the other then a harmful, satanic and evil attitude enters in, and the sport is evil, not good…

Football (American football) is a violent body-contact sport. It is often played with an attitude of hostility and is dangerous and is fraught with physical injury . (Plain Truth, July-August 1984)

“Love does no harm to a neighbor” (Romans 13:9), yet what do violent sports like American football and boxing do? Are those who participate neighbors for Christians? Should people be encouraged to participate in violent activities which are proven to cause harm?

This is something that Christians, and others, should think about.

Vissa artiklar av eventuellt räntor kan vara:

Är amerikansk fotboll Evil? är den mest populära publiksport i USA något som kristna bör titta på? Vad gör Bibeln och tidig skrifter visar? This is the first time I have announced this article on this new page and it contains not only my views, but many quotes that Christians, as well as people who claim to be, should think about. Do you really want to know the answer to the question the title asks? Om inte, varför inte?
Militärtjänst och Guds Kyrkor:? Gör Real kristna Delta i Carnal Warfare Här är aktuella och historiska perspektiv på en fråga som visar tro den sanna kyrkan på militär deltagande. Är krig lämplig för kristna?

Var 100 år eller skärselden undervisade i tidig historia?

Söndag Januari 29, 2012


Anne Catherine Emmerich Hävdade att se skärselden

COGwriter

Har Gud en plan för dem som inte kallas, utvalda och troende (Uppenbarelseboken 17:14) i denna åldersgrupp som inte oförbätterligt onda och inte har begått "oförlåtliga synden"?

Ja.

Notera en passage som många inte förstår idag:

20 Inga mer skall ett barn därifrån levande, men ett par dagar, Nor en gammal man som inte har fullgjort sina dagar, för barnet skall dö hundra år gammal, men syndaren är hundra år gammal ska förbannad. (Jesaja 65:20)

Och har tidiga professorer i Kristus inser detta hade att göra med Guds frälsningsplan?

Ja.

Medan jag har artiklar med många skriftställen i detta ämne (se t ex Universal erbjudande om frälsning: det finns hundratals verser i Bibeln Stöd Läran av True Apocatastasis ), låt oss börja med en andra århundradet tolkning av Jesaja som Irenaeus till visa vad som verkade vara allmänt känt i dagarna inte alltför långt efter döden av den sista av de ursprungliga apostlarna:

Nu löften som inte tillkännagavs till profeterna och fäder ensam, men till kyrkorna förenade med dessa från de folk, som också Anden termer "öarna" (både därför att de är etablerade i mitt i turbulensen, lider storm av hädelser, existera som en hamn av säkerhet för dem i fara, och är en fristad för dem som älskar höjd [himlens] och sträva efter att undvika Bythus, dvs djup fel), förklarar Jeremia sålunda: " Hör HERRENS ord, ni nationer och förklara den till öarna i fjärran, sägen, att HERREN skall skingra Israel, kommer Han att samla honom och hålla honom, som en matar sin fårhjord ...

Och återigen säger han samma sak: "Se, jag gör Jerusalem till jubel och mitt folk [en glädje], för röst gråtande får inte vara mer höras i henne, eller klagorop. Också det inte finnas det någon omogna [en] eller en gammal man som inte uppfyller sin tid: för ungdomar skall vara hundra år, och syndaren skall dö hundra år gammal, men ska förbannad. Och de skall bygga hus och bo i dem själva, och skall plantera vingårdar och äta deras frukt själva, och skall dricka vin. Och de skall bygga, och andra lever, inte heller ska de förbereda vingården och andra äter. För när de dagar livets träd skall vara de dagar av människorna i dig, för sina händers verk ska uthärda "(Irenaeus. Adversus haereses, bok V, kapitel 34, vers 2-3,4 Utdrag från Ante. -Nicene Fathers, volym 1. Redigerad av Alexander Roberts & James Donaldson. American Edition, 1885. Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Andra, såsom Origenes av Alexandria, skrev också att Gud hade en plan för att erbjuda frälsning för alla.

Många katolska och protestantiska forskare menar att Origenes var en av de största av de tidiga teologiska författare (han bodde från omkring 185-232 e.Kr.). Påven Benedictus XVI har offentligt beröm Origenes.

Den noterade protestantiska historikern KS Latourette skrev att Origenes Och medan jag inte kan hålla med om att det är av intresse att notera att Latourette observerade "var faktiskt en av de största kristna sinnen.":

Origenes lärde att i slutändan alla andar som har fallit bort från Gud kommer att återställas till full harmoni med Honom. Detta kan ske endast med deras samarbete, för de har frihet att acceptera eller förkasta inlösen åstadkommit i Kristus. Innan full restaurering de kommer att drabbas straff, men att straffet är avsedd att vara uppfostrande, att rensa dem från brister som väckts av sin synd. Efter utgången av den nuvarande ålder och dess värld en annan ålder kommer, så Origenes trodde på som har fötts på nytt kommer att fortsätta växa, och ångrar ges ytterligare möjlighet till ånger (Latourette KS En historia av kristendomen, volym 1, början till 1500. Harper Collins, San Francisco, 1975, s.151).

Origenes var nära, i att inte alla kommer att ångra, för det kommer också att finnas de som tas upp i "evig förakt" (Daniel 12:2, KJV), vilket innebär att de som inte riktigt omvänder inte får frälsning, men vi i levande Church of God anser dem vara en liten minoritet. Men Origenes hade rätt att detta endast kan komma till stånd genom ett samarbete mellan dem som för närvarande sparats.

Här är några citat direkt från Origen:

... Den goda fadern inte har helt övergett dem som har fallit bort från honom (Origen. Kommentarer till Johannes evangelium (bok I). Utdrag från Ante-Nicene fäder, volym 9. Redigerad av Allan Menzies, DD American Edition, 1896 och 1897. Online Edition Copyright © 2004 av K. Knight).

Det erinras emellertid om att vissa varelser som föll bort från det en början som vi har talat, det har sjunkit till en sådan djup ovärdighet och ondska som skall anses helt förtjänar att utbildning och undervisning genom vilken mänskligheten, medan i köttet, är utbildade och instrueras med hjälp av de himmelska krafter, och fortsätter, tvärtom i ett tillstånd av fiendskap och motstånd mot dem som får denna instruktion och undervisning. Och därför är det att hela detta jordeliv är fullt av kamp och prövningar, som orsakas av oppositionen och fiendskap av dem som föll från en bättre villkor utan alls ser tillbaka, och som kallas djävulen och hans änglar, och de andra klasser av onda, som aposteln klassas bland de motsatta krafter. Men om någon av dessa order som agerar under regeringen av djävulen, och lyda hans onda kommandon, kommer i en framtida värld omvandlas till rättfärdighet på grund av deras innehav fakulteten fri vilja, eller om långlivade och inbiten ondska kan ändras i kraft av vana i naturen, är ett resultat som du själv, läsare, kan godkänna, om varken i dessa nuvarande världar som syns och tidsmässiga eller i de som är osynliga och eviga, är den del skiljer sig helt från den sista enheten och fitness saker (Origen. De Principiis, bok I, kap 6, vers 3).

... Och därmed, genom de många och oräknade order av progressiva varelser som blir försonade med Gud från ett tillstånd av fiendskap, den sista fienden äntligen nått, som kallas döden, så att han också kan förstöras, och inte längre vara ett fiende. När därför ska alla rationella själar har återställts till ett tillstånd av detta slag, då denna typ av organ hos oss kommer att genomgå en förändring i härlighet en andlig kropp. För som vi ser det inte vara fallet med rationella naturer, att några av dem har bott i ett tillstånd av nedbrytning på grund av sina synder, medan andra har kallats till ett tillstånd av lycka på grund av sina meriter, men som vi ser samma själar som tidigare hade varit syndig, assisterad, efter konvertering och försoning med Gud, till ett tillstånd av lycka (Origen. De Principiis, bok III, kapitel 6, vers 6).

Medan vi i LCG skulle inte ord det ganska så, dessa citat gör visar att idén att Gud har en plan som kommer att ge obotfärdiga tillfälle efter denna nuvarande ålder är inte ett nytt koncept.

Faktiskt, läran om skärselden utvecklades bland latin katoliker när de började fördöma vissa av Origenes idéer i det sjätte århundradet. När det hände läror i samband med erbjudandet om frälsning till alla (sk apocatastasis) var också något fördömas. Lämnade dock detta en lucka i romersk teologi och idén om skärselden sedan utvecklas.

Den grekiska katoliker (numera känt som den östliga ortodoxa), dock aldrig godtog latinska idén om skärselden och fortfarande i dag har många som tror att Gud har någon typ av plan för att erbjuda frälsning till dem som inte avsiktligt förkasta frälsning.

Den katolska encyklopedien själv medger att de första kristna inte lära sin nuvarande konceptet sin skärseld doktrin:

Some stress too has been laid upon the objection that the ancient Christians had no clear conception of purgatory , and that they thought that the souls departed remained in uncertainty of salvation to the last day…There are several passages in the New Testament that point to a process of purification after death. Thus, Jesus Christ declares (Matthew 12:32): “And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but he that shall speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, nor in the world to come”…(Hanna, Purgatory. The Catholic Encyclopedia).

No, in the second century, it was believed that God's plan would allow all to be offered salvation, either in this age or the age to come if they did not commit the “unpardonable sin” (Matthew 12:32; Mark 10:30; Luke 18:30; Acts 3:17-21; Ephesians 1:21; Hebrews 6:4-6; cf. Matthew 10:15; 11:22-24; Mark 6:11; Luke 10:12-14).). And the New Testament is very clear that :

“all flesh shall see the salvation of God” (Luke 3:6).

In the thirteenth century, the famed Catholic theologian Thomas Aquinas wrote the following:

Nothing is clearly stated in Scripture about the situation of Purgatory , nor is it possible to offer convincing arguments on this question…

Some say, however, that according to the common law the place of Purgatory is where man sins. This does not seem probable, since a man may be punished at the same time for sins committed in various places. And others say that according to the common law they are punished above us, because they are between us and God, as regards their state. But this is of no account, for they are not punished for being above us, but for that which is lowest in them, namely sin (Aquinas T. The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Appendix II, Article 1. Second and Revised Edition, 1920. Nihil Obstat. F. Innocentius Apap, OP, STM, Censor. Theol. Imprimatur. Edus. Canonicus Surmont, Vicarius eneralis. Westmonasterii. APPROBATIO ORDINIS Nihil Obstat. F. Raphael Moss, OP, STL and F. Leo Moore, OP, STL Imprimatur. F. Beda Jarrett, OP, STL, AM, Prior Provincialis Angliæ).

The above shows that even into the Middle Ages, the idea of purgatory was unclear, even amongst the leaders of the Church of Rome.

Purgatory was essentially adopted after certain teachings associated with Origen were condemned in the 6th century:

From the moment, however, that anti-Origenism prevailed, the doctrine of the apokatastasis was definitely abandoned . St. Augustine protests more strongly than any other writer against an error so contrary to the doctrine of the necessity of grace…(Batiffel, Apocatastassis. The Catholic Encyclopedia).

History suggests that after apocatastasis was condemned in the mid-6th century, something that resembles modern concepts of purgatory were being pronounced by the Roman Bishop Pope Gregory I around 600 AD

Kanske jag borde nämna att även Anne Emmerich hävdade att se skärselden, hon också påstod sig ha sett "limbo" och den nuvarande påven har visat att "limbo" finns inte. Därför bör ett påstående att se en plats som inte existerar berätta allt att samma en som påstår sig se något annat betyder inte att det finns någon. Det finns ingen plats som passar den moderna romerska beskrivning av skärselden.

Guds kyrka lärde ursprungligen apocatastasis, inte skärselden. Och fortfarande gör det idag. Gud är en Gud av kärlek och har en barmhärtig frälsningsplan-och det inkluderar att få evangeliet i denna ålder (Obs: "processen kort" som Paulus talar om i Romarbrevet 9:28 och slutförandet av Matteus 24:14 kommer sannolikt att inkludera omfattande nyhetsbevakning av vad mest trogna flock undervisar Detta är naturligtvis inte betyder att den mest trogna borde sitta och vänta och inte göra sin del-CF Joh 9:4, Matt 9:37 -.. 38-som prioritet att förkunna evangeliet kvar). Naturligtvis bör människor reagerar när de lär sig-de som förkastar sanningen riskerar begår oförlåtliga synden .

Ändå har Gud alltid haft en plan för ofrälsta och de som inte riktigt aldrig förstå hans kärleksfulla plan avslöjs i skriften, och även om det finns en "ålder att komma," det är inte samma sak som den relativt moderna idén av skärselden.

Vissa artiklar för ytterligare utredning kan vara:

Har den tidiga kyrkan Teach skärselden? Finns det en plats som heter skärseld? Har Gud en plan för att hjälpa dem som inte blev helgon i det här livet?
Vad är Limbo? Finns det en sådan plats som Limbo? Vad händer med barn när de dör? När fick Limbo börjar som lärs ut? Vad är sanningen om döda barn?
Universal erbjudande om frälsning: det finns hundratals verser i Bibeln Stöd Läran av True Apocatastasis Tror du vad Bibeln egentligen lär om detta? Kommer alla goda ting återställas? Tar Guds frälsningsplan uppror och andlig blindhet hänsyn?
Hopp om frälsning: Hur levande Guds kyrka skiljer sig från de flesta protestanter hur den levande Guds kyrka skiljer sig från vanliga / traditionella protestanter, är kanske den fråga jag frågade mest av dem som inte har en kyrka av guden bakgrund.
Skulle kyrkan fortfarande försöka placera sina högsta prioritet på förkunna evangeliet eller har Herbert W. Armstrong Ändra den Prioritet för arbetet? Vissa säger att kyrkan främst ska mata flocken nu som det är vad Herbert W. Armstrong uppgift sagt. Är det vad han sa? Är det vad Bibeln säger? Vad gjorde Paulus och Herbert W. Armstrong förvänta sig evangelister?
Vad är oförlåtliga synden? Vad är det? Kan du ångra det? Vet du vad det är och hur man undviker det?

Occupy Oakland blir våldsam, om 300 Arrested

Sunday, January 29th, 2012

COGwriter

Omkring 300 demonstranter i "Occupy Oakland blev arresterad:

29 jan 2012

(AP) OAKLAND, Kalifornien - Dussintals poliser haft en sent vakt kring Stadshuset efter dagslång protester som resulterade i 300 arresteringar. Occupy Oakland demonstranter bröt sig in i historiska byggnaden och brände en amerikansk flagga, som officerare tidigare sköt tårgas för att skingra folk kastar stenar och riva staket vid ett konferenscentrum ...

Delårsrapport polischefen Howard Jordan sa ungefär 300 gripanden gjordes.

"Dessa demonstranter förklarade deras avsikt var att provocera officerare och engagera sig i olaglig verksamhet och det är precis vad som har hänt i dag," Santana sa ...

{Oakland borgmästare Quan sade} "Detta är inte en situation där vi hade en 1.000 fredliga människor och några våldsamma människor. Om man tittar på vad som händer i dag i form av destruktion egendom, kasta på och ladda polisen, det är nästan som om de tigger om uppmärksamhet och hoppas att polisen kommer att göra fel. " http://www.cbsnews.com/8301 -201_162-57367945/300-arrested-in-occupy-oakland-protests /

Occupy Oakland protester blev våldsamma lördag som demonstranter bröt sig in en historisk byggnad och brände en amerikansk flagga och officerare sköt tårgas för att skingra folk kastar stenar och riva staket vid en konvention

Tillbaka på 9 Okt 2011, skrev jag följande på denna nyhet sida (se Occupy Wall Street, Occupy Seattle, Occupy Vancouver, etc ):
Jag har skrivit under en lång tid att oroligheter och upplopp kommer att hända i USA och andra anglo-nedsteg länder ... Vissa anser att detta "Occupy" rörelsen helt enkelt en politisk protest, en ny "Tea Party", med undantag för vänstern i stället av rätten. Jag misstänker att i slutändan kommer det att bli våldsamma och USA och andra länder kommer att möta upplopp och oroligheter, och politiker och förståsigpåare som verkade för att stödja detta kommer senare ångrar.

As I reported yesterday, I believe that there will be more violence in the USA. Some in the Occupy Movement and/or some once associated with it will later stir up more violence. Much more than happened in Oakland.

The sorrows and troubles are just beginning (Matthew 24:5-8) and will get much worse (Matthew 24:21-22). I believe that class warfare and other protests will help weaken the USA and other Anglo-nations and may also be a factor in them being vulnerable to real warfare: invasion by the Beast .

As Jesus said:

37 Och vad jag säger till er, det säger jag till alla: Titta! (Mark 13:36-37)

Vissa artiklar av eventuellt räntor kan vara:

Kan den stora vedermödan Börja i 2011 eller 2012? Kan den stora vedermödan börjar idag? Vad är "början på födslovåndorna"? När är det tidigaste att den stora vedermödan kan börja? Vad är Herrens dag?
Fysisk förberedelse Skrifterna för kristna . Vi känner alla till Bibelns profetior hungersnöd. Ska vi göra något?
Är tredje tiondet fortfarande gäller? Några i kuggarna inte längre undervisa betalning av tredje tiondet, är detta bibliskt korrekt?
Evangelium Guds rike var tyngdpunkten av Jesus och den tidiga kyrkan Visste du att? Vet du ens vad evangeliet om riket handlar om? Sanna religionen bör baseras på det sanna evangeliet.
Har den tidiga kyrkan Teach Millenarianism? Var millennieskiftet (kallas ibland Chiliasm) undervisas av tidiga kristna? Som fördömde det. Kommer Jesus regera bokstavligen under 1000 år på jorden? Är denna gång nära?
Har Gud en 6.000 årsplan? Vilket år Har 6.000 år End? Var en 6000 års tidsfrist för människor att härska följt av en bokstavlig tusen år regeringstid av Kristus på jorden undervisas av de tidiga kristna? Vilket år får de 6000 år av mänsklig styre slut? När kommer Jesus tillbaka? 2018 eller 2019?
Anglo - Amerika i Prophecy & the Israels förlorade stammar Är amerikanerna, kanadensarna, brittiska, skotska, walesiska, australier, Anglo-Södra afrikaner, och Nya Zeeland Josefs barn? Vart är de förlorade tio-stammarna i Israel? Vilka är de förlorade stammarna av Israel? Vad kommer att hända med judarna i Israel? Kommer Gud straffa USA, Kanada, Storbritannien och andra Anglo nationer? Varför kan Gud tillåta dem att straffas först?
Kommer den anglo-nationerna delas och har människor som tagits som slavar? Kommer länderna i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland delas? Vad lär Bibelns profetior? Finns det icke-bibliska profetior som stöder denna idé? Vem kommer att dela upp dessa länder? Vem kommer att sluta med den mark och folket?
Profetior Barack Obama? Åtta skäl till varför Barack Obama är apokalyptisk och åtta skäl till varför Barack Obama är inte Antikrist. Den här artikeln innehåller många bibliska och icke-bibliska profetior, från hela världen, som verkar för att diskutera Barack Obama. Har Nostradamus Predict Barack Obama hantera Antikrist? Kan Barack Obama lagt grunden till kungarna i norr och söder som minst en shiitisk profetia antyder? Detta är den längsta och mest kompletta artikeln på denna sida på Barack Obama profetior. Läs den och bestäm själv om president Obama verkar uppfylla olika profetior.
Barack Obama, Prophecy, och förstörelsen i USA Vissa hävdar att Barack Obama är den profeterade "son av Kenya", baserad upp en tidig 20th century skriftligen.
Kanada i Profetia: Vad betyder Bibelns profetior, katolska Prophecy och andra förutsägelser Föreslå om framtiden för Kanada? Det finns profetior som talar engagemang i Kanada. Och många är inte positiva till sin framtid.
Vem är kungen av väst? Varför finns det ingen sluttid Konung av väst i Bibelns profetior? Är USA konung väst? Om så är fallet, vad betyder det egentligen för USA och dess Anglo allierade.
Är Tony Blair Apocalyptic? Den tidigare premiärministern i Storbritannien konverterade till katolicismen strax efter att ha lämnat sitt kontor och har varit aktiv i EU-frågor. Vilken roll kan han spela?

Syrien Få mer desperat och våldsamma

Söndag Januari 29, 2012

Syria's President Bashar al-Assad (Source: Agência Brasil, Wikipedia)
بشار الأسد

COGwriter

Today's news has the following:

Fox News - ‎29 January 2012
BEIRUT – The Syrian military launched an offensive to regain control of suburbs on the eastern edge of Damascus Sunday, storming neighborhoods and clashing with groups of army defectors in fierce fighting that sent residents fleeing.. .

The ten-month uprising against Assad, which began with largely peaceful demonstrations, has become increasingly militarized recently as more frustrated protesters and army defectors have taken up arms against the regime.

The assault on the suburbs seemed to be a sign of the growing presence of dissident soldiers closer to Damascus, and the regime's rising concern about the situation.

Egyptian Gazette - ‎29 January 2012

ISTANBUL – The Gulf Arab states and Turkey, which have spearheaded regional condemnation of the Syrian regime for its deadly crackdown, urged Damascus Saturday to accept an Arab League plan to stop the bloodshed “without delay”.

The Syrian government is getting more desperate and increasingly isolated on the world scene.

Something will have to change.

Notice what the Bible shows will happen to to Syria's capital Damascus:

1 An oracle concerning Damascus:
"Se, Damaskus kommer inte längre att vara en stad men kommer att bli en ruinhög. 2 Städerna Aroer ska övergiven och lämnas att flockar, som kommer ligga ner, med ingen att göra dem rädda. 3 Den befästa staden försvinner från Efraim och kungamakt från Damaskus, återstoden av Aram kommer att bli som den härlighet Israels "HERREN Sebaot. (Isaiah 17:1-3)

3 Thus says the Lord:
“For three transgressions of Damascus, and for four,
I will not turn away its punishment…5 I will also break the gate bar of Damascus,
And cut off the inhabitant from the Valley of Aven,
And the one who holds the scepter from Beth Eden.
The people of Syria shall go captive to Kir,”
Säger Herren. (Amos 1:3, 5)

Syria's President Assad might decide his personal best option is to more closely support Iran and perhaps be involved in an invasion of Jerusalem and Israel. If so, this might be how Isaiah 17:1 is fulfilled.

Och FWIW kanske jag bör nämna att tekniskt är Syrien fortfarande i krig med Israel som det gjorde aldrig underteckna ett fredsavtal med Israel. Så en verklig krig där Syrien och Israel är fullt möjligt. If so, Israel may hit back so hard that it might eliminate Damascus as Isaiah 17:1 says will happen.

Much is going on in the Middle East.

As Jesus said in Mark 13:37, we all should watch.

Vissa artiklar av eventuellt räntor kan vara:

Arabvärlden I Bibeln historia och profetia Bibeln diskuterar ursprunget till arabvärlden och diskuterar Mellanöstern i profetian. Vad är framåt för Mellanöstern och de som följer islam? Vad lär islam om Imam Mahdi?
Finns det en framtid kung i söder? Vissa inte längre tror att det behöver vara. Kan Egypten, islam, Iran, araber eller Etiopien är inblandade? Är han Imam Mahdi? Vad säger Bibeln?

Vetenskaplig Domedag och Bibelns profetior

Lördag 28 januari, 2012

“Orthodox” 16th Century Representation of the “Apocalypse”
COGwriter

A reader send a link to the following today:
Scientific Doomsday: Ways the World Could Actually End
.
So, let's look at several that the article listed–they will be in bold italic type with my comments below them.
.
Asteroid Accident/Comet Collision
.
The Bible indicates that an asteroid or comet (more likely a comet from the Wormwood description in Revelation) will hit the earth and cause major damage–but not enough so the world would actually end (for details see NASA Indirectly Confirms Wormwood Prophecy ).
.
Killer Contagion
.
Jesus spoke of pestilences as part of the “beginning of sorrows” (Matthew 24:1-8). The Book of Revelation also discusses the fourth horseman of death, which likely includes pestilences (for details see Fourth Horseman of the Apocalypse ). But this will not end the world.
.
Solar Slaughter
.
I have written about this many times and consider solar flares a likely way to fulfill Revelation 16:8-9, but there are other risks. (see also NASA Says Peak Solar Flare to be After 2012) . An item in tonight's news is also of interest:
The State Column - ‎29 January 2012
A string of massive solar storms have unleashed their fury on the Earth in the last 48 hours, just the first set of strong solar storms expected to hit our planet in the coming months.

NASA scientists report that the most solar flare — the strongest one to date this year — erupted Friday from the same active region of the sun that triggered a raging solar tempest earlier this week

NASA's Goddard Space Weather Center said the latest coronal mass ejection (CME) was moving at almost 1,553 miles per second, warning that it could cause a number of disruptions.

Solar flare-ups and other factors affecting electricity can and will cause problems, but not the end of the world.
While we are getting closer, the end is NOT yet and none of those items will actually end the earth. We seem to be in the time warned of by Jesus as the beginning of sorrows.
.
World events, however, are aligning with properly understood biblical prophecy. It is interesting that some scientists are agreeing that events consistent with end time biblical prophecy can have serious consequences.

Some articles of related interest may include the following:

Kan den stora vedermödan Börja i 2012, 2013 eller 2014? Kan den stora vedermödan börjar idag? Vad händer innan i "början av födslovåndorna"? Vad händer i den stora vedermödan och Herrens dag? När är det tidigaste att den stora vedermödan kan börja? Vad är Herrens dag?
Fourth Horseman of the Apocalypse What is the pale horse of death and pestilences? Vad kommer det att ge och när?
Slut på Mayakalendern 2012-Kan 2012 betyda något? Finns det Mayakalendern prognoser för förändringar i 2012? Förändringar århundraden förutspådde sedan av Hopi indianerna. Gör Maya / hinduiska / Hopi / buddhistiska / New Age / Nostradamus profetior har något värde här? Varför kan Satan ha inspirerat detta datum? Har Dresden codex visar förstörelse av jorden genom floden? Kan den stora vedermödan påbörjas före 2012? Hur kan Barack Obama att delta i 2012?
2012 och ökningen av hemliga Sect Detta är en länk till en bok av Bob Thiel (COGwriter). Denna länk har också YouTube-videor. Denna bok dokumenterar och förklarar hundratals profetior. And since it was published, world events have aligned with at least 20 predictions in the book and many more will to come to pass. De som köper boken på www.thesecretsect.com webbplats får en lång bonus rapport som dokumenterar händelserna i världen som i linje med boken.
2012 and the Rise of the Secret Sect (English Kindle edition). This is the 2nd edition of the book, released in January 2012, and includes a summary of the 20 predictions that world events have aligned with since the book originally came out in September 2009.
2012 y el surgimiento de la secta sekret 2012 Libro del Dr Thiel en Español.
2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (tyska upplagan) 2012 Buch von Dr Thiel Tysk. 2012 und das Auftreten der geheimen Sekte (tyska Kindle Edition)
2012 eo Surgimento da Seita sekret (portugisiska Edition) 2012 livro do Dr Thiel em português. Este livro dokumentation e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.
2012 eo Surgimento da Seita sekret (brasiliansk portugisiska Edition) 2012 livro do Dr Thiel. Edição em português do Brasil. Este livro dokumentation e explica centenas de profecias. E desde que foi publicado pela primeira vez, pelo menos 20 já começaram a acontecer.

Apostle Paul Popularity

Saturday, January 28th, 2012

COGwriter

So far this month, one of the top ten most popular article at the COGwriter.com website is about the Apostle Paul. Here is how it is listed on the www.cogwriter.com home page:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.

This particular article has not ever been particularly popular in the past, but thousands have viewed it this month.

Contrary to the assertions of many, Paul was not one who did away with biblical practices such as the Sabbath, Ten Commandments, and the Holy Days.

Actually, near the end of his life he declared:

17 And it came to pass after three days that Paul called the leaders of the Jews together. So when they had come together, he said to them: “Men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, 18 who, when they had examined me, wanted to let me go, because there was no cause for putting me to death. 19 But when the Jews spoke against it, I was compelled to appeal to Caesar, not that I had anything of which to accuse my nation (Acts 28:17-19).

Which means he kept the Sabbath, Holy Days, and the Ten Commandments.

The Ten Commandments were alreay discussed, so let's look at the Sabbath:

Notice that the Apostle Paul was inspired to write:

Now we who have believed enter that rest, just as God has said, “So I declared on oath in my anger, 'They shall never enter my rest.'” And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words: “And on the seventh day God rested from all his work.” And again in the passage above he says, “They shall never enter my rest.” It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in, because of their disobedience…There remains, then, a Sabbath-rest for the people of God; for anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us, therefore, make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience (Hebrews 4:3-6,9-11, NIV).

Acts 13:42-44 shows what Paul did,

…the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. On the next Sabbath almost the whole city came together to hear the word of God.

Also Acts 18:4 states,

And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks.

Hence the New Testament is clear that Paul kept the Sabbath, regularly preached on the Sabbath, and that he wrote that there remains “a Sabbath-rest for the people of God”.

Hopefully, that includes you (for the practice of the early church, please see The Sabbath in the Early Church and Abroad ).

Now some have been misled by what seems to be an intentional mistranslation of one of Paul's writings, Colossians 2:16 to do away with the Sabbath–but when properly translated it endorses, and does not condemn Sabbath observances (this is explained in more detail in the article Is There “An Annual Worship Calendar” In the Bible? ).

Paul told Christians to keep the Passover and the Feast of Unleavened Bread :

7 rensa därför ut den gamla surdegen, så att ni kan vara en ny knöl, eftersom du verkligen är osyrade. Ty Kristus, vår påsk, offrades för oss. 8 Låt oss alltså hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte heller med surdeg ondskans, men med det osyrade brödet av uppriktighet och sanning (1 Kor 5:7-8).

He kept the Feast of Unleavened Bread in Philippi:

Paul…But we sailed away from Philippi after the Days of Unleavened Bread (Acts 20:1,6).

He kept Pentecost :

8 But I will tarry in Ephesus until Pentecost (1 Corinthians 16:8).

16 For Paul had decided to sail past Ephesus, so that he would not have to spend time in Asia; for he was hurrying to be at Jerusalem, if possible, on the Day of Pentecost (Acts 20:16).

He also apparently kept the Day of Atonement (known as the Fast):

9 Now when much time had been spent, and sailing was now dangerous because the Fast was already over, Paul advised them (Acts 27:9).

He wrote that he needed to keep the feast (meaning the Feast of Tabernacles ):

“I must by all means keep this coming feast in Jerusalem; but I will return again to you, God willing” (Acts 18:21).

Hence, Paul kept (after his conversion to Christianity), what are now commonly called the Jewish Holy Days. So, of course, did Jesus.

Furthermore, notice something from an old 2nd/3rd document (that was probably altered in the 4th century), titled The Life of Polycarp , specifically mentions the Passover , the Days of Unleavened Bread , and Pentecost . Notice that it shows that the Apostle Paul endorsed keeping them:

I osyrade brödets högtid Paul, komma ner från Galatien, kom i Asien, med tanke på vila bland de troende i Smyrna vara en stor förfriskningar i Kristus Jesus efter hans svåra mödor, och avser därefter att avvika till Jerusalem. Så i Smyrna han gick för att besöka Strataeas, som varit hans åhörare i Pamfylien, som är en son till Eunice dotter Lois. Dessa är de som han nämner när du skriver till Timoteus, sade, Av oskrymtad tro som är i dig, som bodde först i dina mormor Lois och i din moder Eunice, varifrån vi finner att Strataeas var bror till Timothy. Paulus då in hans hus och samla de troende där, talar till dem om påsken och pingsten, påminna dem om det nya förbundet av erbjudandet av brödet och bägaren, hur att de borde förvisso att fira det under dagarna av osyrat bröd, utan hålla fast den nya mysterium lidande och uppståndelse. For here the Apostle plainly teaches that we ought neither to keep it outside the season of unleavened bread, as the heretics do, especially the Phrygians…but named the days of unleavened bread, the Passover, and the Pentecost, thus ratifying the Gospel (Pionius. Life of Polycarp, Chapter 2. Translated by JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp.488-506).

Thus, the “apostle to the Gentiles” (Romans 11:13), taught Gentile Christians in Asia Minor to keep the Holy Days. Days many now consider to be Jewish and not Christian–but apparently Paul considered them important for all Christians to keep (see also 1 Corinthians 5:7-8 where he told the Gentiles in Corinth to keep them as well).

Paul also wrote:

Imitera mig, precis som jag också efterlikna Kristus (1 Kor 11:1).

Jesus kept the Sabbath , Ten Commandments , and the Feasts . Do you follow the practices of Jesus and Paul?

Vissa artiklar av eventuellt räntor kan vara:

The Apostle Paul He was a later apostle, but also an early Christian leader.
Who Were the Paulicians? Were any Paulicians faithful Christians? Vad hände med dem? Why might they have developed the papal-antichrist theory?
Joyce's Photos of Ancient Athens In the Book of Acts, Paul made his famous “Men of Athens” speech. Paul is believed to have visited Athens during his second missionary journey (which was with Silas) around 49-52 AD
Vad gjorde Paulus undervisar faktiskt om de tio budorden? Många säger Paulus lärde mot de tio budorden. Är detta sant? This article quotes Paul with his words in green.
What Did Jesus Teach About the Ten Commandments? This article quotes what Jesus actually said about them (His words are in red).
Var de tio budorden fastspikad på korset? Vissa har sagt så. Den här artikeln innehåller några bibliska citat att besvara denna viktiga fråga.
De tio budordet fortfarande gäller? Den här artikeln citerar de tio budorden och kombinerar några av de tidigare artiklarna i en artikel om de tio budorden. Buden visas vid berget Sinai, före Sinai berg, i Jesu förkunnelse, efter korsfästelsen, och läror Paul. Den tar upp de vanligaste "traditioner män" om dem också.
De tio budorden Reflect Kärlek, Breaking dem onda Vissa anser att de tio budorden är en börda. Är det vad Jesus lärde Paulus, Petrus, Jakob och Johannes?
Paul in Damascus This is a Lego-animation.
Historien om tidiga kristendomen Är du medveten om att vad de flesta människor tror inte det som verkligen hände den sanna kristna kyrkan? Vet du var den tidiga kyrkan byggde? Vet du vad som var läror den tidiga kyrkan? Är din tro verkligen baserad på sanningen eller kompromiss?